Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv."

Transkript

1 Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT. Denne Sluttbrukerlisensavtalen ( Lisensen eller Avtalen ) er mellom Uniblue Systems Ltd (C32567), et aksjeselskap registrert på Malta og med hovedkontor i Orange Point, Dun Karm Street, B Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europa (heretter Uniblue ) og sluttbrukeren ( Du / Deg ). 1. Samtykke Ved å installere Programvaren og ved å merke av avkrysningsboksen Jeg aksepterer lisensbetingelsene anses du å samtykke i, og du samtykker i, å være bundet til å bli en part i denne Lisensen, og du forsikrer at du har myndighet til å inngå denne Avtalen. Hvis du ikke samtykker i å være bundet av alle bestemmelsene i denne Avtalen, skal du klikke på Avbryt -knappen og ikke installere Uniblue-programvaren. Hvis Du har kjøpt en lisens til Uniblue-programvaren på rørlige eller mobile medier uten mulighet til å granske denne Lisensen, og Du ikke godtar Avtalen, vil Du kunne få tilbakebetalt det beløpet Du opprinnelig betalte hvis Du (i) ikke bruker Uniblue-programvaren og (ii) returnerer denne til selgeren der den ble kjøpt eller til Uniblue sammen med et bevis for betaling innen tretti (30) dager fra kjøpsdatoen. Uniblue har ingen plikt til å foreta eller forårsake en tilbakebetaling hvis selgeren ikke er autorisert av Uniblue til å selge eller videreselge denne Lisensen eller å distribuere Uniblue-programvaren. I relasjon til denne Avtalen skal Uniblue-programvare [ Uniblue software ] bety den programvaren som viser denne Lisensen, en eventuell Oppgradering av denne gjort i løpet av Varighetstiden, Dokumentasjonen og eventuelle Kopier Du har tillatelse til å lage i henhold til denne Avtalen, med unntak av Tredjepartsprogramvare. Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. 2. Tildeling av Lisensen I samsvar med vilkårene og betingelsene i denne Lisensen og betinget av betaling av gjeldende avgifter ( Lisensavgift ), tildeler Uniblue Deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar og ugjenkallelig lisens for i løpet av Varighetstiden, og kun for din egen private bruk, å installere tre (3) Kopier av Uniblue-programvaren og relaterte, skriftlige materialer i enten trykt tekst eller maskinlesbar versjon ( Dokumentasjonen ). Enhver bruk av flere kopier av Uniblue-programvaren enn det som er lisensiert, er forbudt. Lisensen for Uniblue-programvaren tillates ikke delt ved vekslende bruk av Uniblue-programvaren på ulike datamaskiner. Etter utløpet av Varighetstiden tillates du å ha én kopi av Uniblue-programvaren i henhold til vilkårene i den siste Lisensen du aksepterte. Disse begrensningene gjelder selv om du mottar Uniblue-programvaren på flere medier (for eksempel elektronisk nedlasting og CD). I relasjon til denne Avtalen skal Kopi omfatte den opprinnelige installasjonen av Uniblue-programvaren. Du skal ikke tillate, og du skal hindre, at andre lager eller skaffer seg kopier av Uniblue-programvaren. 3. Lisensbegrensninger Hvis det ikke er spesielt tillatt i bestemmelsene i denne Avtalen, tillates Du ikke (i) å kopiere, reprodusere, endre, modifisere, opprette et derivativt verk derfra, reverskompilere eller reversfremstille, demontere, dekompilere eller på annet vis å prøve å trekke ut kildekoden eller interndata fra Uniblue-programvaren

2 eller noen del av denne; (ii) fjerne eller på noen måte utydeliggjøre eventuelle eierskaps- eller varemerkemeldinger på Uniblue-programvaren; (iii) viderelisensiere, selge, leie ut, lease, overføre, overdra, vise, være vert for, outsource, røpe, distribuere eller på annen måte kommersielt utnytte Uniblue-programvaren; (iv) omgå eventuelle serienummer eller noen annen mekanisme som brukes eller anvendes av Uniblue for å beskytte Uniblue-programvaren mot ulisensiert bruk, kopiering eller distribuering; (v) slå opp eller på annen måte tilgjengeliggjøre Uniblue-programvaren eller noen del av denne, herunder serienummeret, på Internett eller noe annet offentlig tilgjengelig forum; (vi) eksporter eller re-eksporter Uniblue programvare eller enhver underliggende informasjon i brudd med eksportlovene i USA, EU eller andre gjeldende lover eller forskrifter; eller (vii) gjøre bruk av slik Uniblue-programvare på en måte som krenker gjeldende lovverk. 4. Lisensierte Kopier og Nettverk Enhver / ethvert samtidig lagring, vedlikehold eller bruk av Uniblue-programvaren er forbudt. Du samtykker i å implementere tilgangssikkerhetsmekanismer for å hindre samtidig bruk eller å betale en tilleggsavgift basert på antallet brukere med tilgang til et nettverk som muliggjør bruk av Uniblue-programvaren på flere datamaskiner samtidig. 5. Oppgraderinger og Innholdsoppdateringer Uniblue skal kunne tilby Deg gratis Oppgraderinger og / eller Innholdsoppdateringer fra tid til annen i løpet av Varighetstiden for denne Avtalen. I denne sammenheng betyr Oppgradering en ny versjon av Uniblue-programvaren som inneholder tekniske modifikasjoner, oppdatert informasjon, endret funksjonalitet eller eventuelle andre endringer som fra Uniblues side er ment å bedre eller legge til, fjerne eller på annet vis modifisere Uniblue-programvareaspektet. Og Innholdsoppdatering betyr en oppdatering av innholdet som brukes av Uniblue-programvaren, og som kan hende må oppdateres fra tid til annen. Oppgraderinger og / eller Innholdsoppdateringer skal kunne besørges av Uniblue via onlinetjenester. Uniblue-programvaren kan automatisk laste ned og installere Oppgraderinger og/eller Innholdsoppdateringer fra tid til annen. Du samtykker til å motta slike Oppdateringer (og tillater Uniblue å levere disse til deg) som en del av din bruk av Uniblue-programvaren. Lisensen gir Deg ikke på noen annen måte rett til å skaffe deg Oppgraderinger og / eller Innholdsoppdateringer. Merknad: Uniblue-programvaren kan hende krever Innholdsoppdateringer for å virke på korrekt vis. 6. Evalueringskopi Det kan hende du gratis blir tildelt en evalueringskopi av Uniblue-programvaren ( Evalueringskopi ). Visse egenskaper og / eller funksjoner i Uniblue-programvaren vil kunne bli låst eller gjort utilgjengelig i Evalueringskopien. For å kunne nyttiggjøre Deg alle egenskapene og funksjonene i Uniblue-programvaren, må Du betale Lisensavgiften og skrive inn et gyldig serienummer. Hvis dette skjer, skal Evalueringskopien slutte å bli ansett som en Evalueringskopi, og alle bestemmelsene i denne Avtalen skal begynne å gjelde i sin helhet. Klausulene 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 og 21 skal gjelde tilsvarende for en Evalueringskopi. 7. Aktivering og andre Teknologiske Tiltak Når Du kjøper en lisens, vil Du motta et serienummer. Du må aktivere Uniblue-programvaren ved å skrive inn serienummeret slik Programvaren ber om. Det kan være andre teknologiske tiltak, herunder håndhevingsteknologi, i Uniblue-programvaren som er utformet for å hindre ulisensiert eller ulovlig bruk. Du samtykker i at Uniblue skal kunne bruke disse tiltakene etter sitt rimelige skjønn. 8. Skanneresultater Skanninger utført med denne programvaren kan oppdage datamaskinfeil som oppstår som en naturlig konsekvens av rutinebruk av Microsoft Windows-operativsystemet, i tillegg til andre feil som kan ha en

3 skadelig virkning på driften til datamaskinen. I noen tilfeller kan en eller flere feil som identifiseres i skanningen, være ufarlige og vil ikke skade helsen, ytelsen eller driften av datamaskinsystemet. Enkelte datamaskinfeil kan oppstå gjentatte ganger og vil dermed oppdages gjentatte ganger av programvaren. Skanninger utført med denne programvaren kan også oppdage en eller flere filer som er ufarlige, og tilstedeværelsen av disse vil ikke skade helsen, ytelsen, driften eller personvernet til datamaskinsystemet. 9. Beskyttelse av Åndsrettigheter Uniblue-programvaren er beskyttet av lovverk om opphavsrett samt andre lovverk om åndsrettigheter både nasjonalt og i henhold til internasjonale overenskomstbestemmelser. Uaktet alt annet: Uniblue-programvaren lisensieres og selges ikke. Denne Lisensavtalen gir Deg ingen åndsrettigheter i Uniblue-programvaren eller noen Tredjepartsprogramvare, og gir Deg ingen lisens, rett eller interesse i noe slags varemerke, handelsnavn eller tjenestemerke tilhørende Uniblue eller tredjepart. Uniblue eier og bevarer alle rettigheter, titler og interesser i og til Uniblue-programvaren, alle Kopier eller deler av Uniblue-programvaren og eventuelle derivater av slike. 10. Begrenset garanti Uniblue-programvaren gis Deg i henhold til denne Lisensen på slik den er -basis, uten garanti eller forsikring av noe slag. Uniblue-programvaren gis som en allmenninnrettet programvare og ikke for din spesialbruk. Du godtar at Uniblue og dennes leverandører ikke forsikrer eller garanterer at Uniblue-programvaren vil oppfylle dine krav eller være feil- eller defektfri, eller at eventuelle defekter i virkemåten eller funksjonaliteten i Uniblue-programvaren vil bli utbedret. Uniblue frasier seg videre eksplisitt alle garantier og betingelser av enhver art, enten uttrykt eller underforstått, herunder, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om omsettelighet, egnethet for et spesielt formål og ikke-krenkelse av åndsrettigheter. Eventuelle underforståtte garantier som ikke kan utelukkes, er begrenset til det som er kortest av tretti (30) dager eller den korteste perioden som det gjeldende lovverket tillater. Din bruk av Uniblue-programvaren skjer helt for Din egen risiko, og Du er ansvarlig for alle beslutninger som tas og handlinger som utføres basert på Uniblue-programvaren, uaktet eventuelle anbefalinger som gis av slik Programvare. Uniblue gir ingen forsikringer hva gjelder Tredjepartsprogramvare som måtte bli aksessert gjennom eller inkludert i Uniblue-programvaren. 11. Ansvarsbegrensning. TIL DET MAKSIMALE AV HVA LOVVERKET TILLATER, OG IKKE I NOE TILFELLE OG IKKE I HENHOLD TIL NOEN / NOE JURIDISK TEORI / INSTITUTT, VERKEN VED CULPA, KONTRAKT ELLER PÅ ANNET VIS SKAL UNIBLUE ELLER DENNES LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPARTBEGUNSTIGET FOR NOEN SLAGS DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, EKSEMPELAKTIGE, STRAFFBARE ELLER PÅFØLGENDE SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELL SKADE FOR TAP AV FORRETNINGER, FORTJENESTETAP, DATATAP, PERSONVERNTAP, TAP AV KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, DATAMASKINSVIKT ELLER FEILFUNKSJON OG FOR EVENTUELT ANNET PEKUNIÆRT ELLER ANNET TAP AV ENHVER ART) SOM OPPSTÅR FRA ELLER PÅ NOEN MÅTE RELATERT TIL BRUKEN ELLER UEGNETHETEN TIL Å BRUKE UNIBLUE-PROGRAMVAREN, LEVERINGEN ELLER DEN MANGLENDE LEVERINGEN AV STØTTETJENESTER ELLER NOE ANNET I FORBINDELSE MED ET ELLER ANNET ASPEKT VED DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM HENDELSEN MED SVIKTEN, FORVOLDT SKADE (HERUNDER UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR, BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI, OG SELV OM UNIBLUE ELLER DENNES LEVERANDØRER ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE I NOE TILFELLE SKAL UNIBLUES ELLER DENNES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR HVA GJELDER CULPA, KONTRAKT ELLER ANNET, OVERSTIGE DET BELØPET SOM FAKTISK BLE BETALT AV DEG FOR UNIBLUE-PROGRAMVAREN ( LISENSAVGIFTEN ). DU ERKJENNER AT LISENSAVGIFTEN GJENSPEILER DENNE RISIKOALLOKERINGEN, OG AT DEN BEGRENSNINGEN SOM ER FASTSATT I DENNE PARAGRAFEN, ER ET BETYDELIG ELEMENT I

4 AVTALEN MELLOM PARTENE. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av ansvar, så det kan hende at begrensningene foran ikke gjelder for Deg. 12. Skadesløsholdelse Du skal skadesløsholde og holde Uniblue fri for alle krav, tap, ansvarsforhold, skader, bøter, straffer, kostnader og utgifter (herunder advokatsalærer) som oppstår fra eller er relatert til din bruk av Uniblue-programvaren. Dine plikter i henhold til denne paragrafen skal vare utover utløpet eller opphøret av denne Avtalen. 13. Personvern Du samtykker i at Uniblue skal kunne samle inn og bruke informasjon overført gjennom Uniblue-programvaren for å bedre sine produkter og tjenester. All personlig informasjon knyttet til Deg som måtte være i Uniblues besittelse (for eksempel relatert til støttetjenester levert Deg), vil bli prosessert i samsvar med Uniblues Personvernpolicy slik denne gjelder på det relevante tidspunktet. Du skal når som helst kunne aksessere vår Personvernpolicy på 14. Tredjepartsprogramvare Annen tredjepartsprogramvare kan distribueres sammen med Uniblue-programvaren (tredjepartsprogramvare). All slik tredjepartsprogramvare kan kreve merknader og/eller være gjenstand for ulike lisensvilkår. Slike merknader og lisensvilkår for nødvendig tredjepartsprogramvare, hvis dette foreligger, kan være tilgjengelig i mappen som heter Third Party Terms som ligger i programkatalogen til Uniblue-programvaren, eller gjennom tredjeparts-programvaren. Ved å godta denne lisensavtalen godtar du også eventuelle lisensvilkår som tredjepartsprogramvaren er gjort tilgjengelig under. Du vil ikke gå inn i et kontraktsforhold med Uniblue vedrørende slik tredjepartsprogramvare, og Uniblue påtar seg intet ansvar for din bruk av den. 15. Varighet og Opphør Varighetstiden for denne Lisensen er i en periode på ett år fra kjøpsdatoen bortsett fra det som gjelder Evalueringskopien, der sluttiden skal være så lenge Uniblue stiller slik Evalueringskopi til Din rådighet. Ved slutten av Varighetstiden samtykker Du i å avinstallere og ødelegge eller permanent slette alle kopier unntatt én av Uniblue-programvaren innen femten (15) dager etter opphøret eller utløpet. Etter utløpet av Varighetstiden vil det kunne hende at noen egenskaper og funksjoner i Uniblue-programvaren slutter å virke, eller at Uniblue-programvaren kan hende helt slutter å virke. Uaktet det foranstående skal Lisensen automatisk opphøre hvis Du unnlater å etterleve noen av bestemmelsene, både under og etter Varighetstiden for Lisensen, uten innvirkning på Uniblues rett til kompensasjon for skader etter gjeldende lovverk. Straks etter slikt opphør skal enhver lisens herunder opphøre, og Du skal straks returnere til Uniblue eller ødelegge alle kopier av Uniblue-programvaren Du har i Din besittelse. Bestemmelsene i denne Avtalen som er ment å overleve utløpet eller opphøret, skal fortsatt gjelde. 16. Støtte Uniblue skal kunne gi Deg støttetjenester knyttet til Uniblue-programvaren. Eventuelle plikter Uniblue måtte ha om å støtte den tidligere versjonen av Uniblue-programvaren, slutter ved det som kommer først av utløpet av Varighetstiden og opphøret av Lisensen. Støtte kan hende ikke er tilgjengelig på det språket Uniblue-programvaren ble ervervet i henhold til. 17. Modifikasjoner

5 Hvis det gis Oppgraderinger, skal slike Oppgraderinger ledsages av en ny Lisens. Slik tildeling skal ikke gå lengre enn Varighetstiden for den Lisensen som tildeles herunder. Hvis Oppgraderingen ledsages av en ny Lisens, og Du ikke godtar bestemmelsene i en slik ny Lisens, må Du informere Uniblue innen tretti (30) dager etter slik tildeling. Hvis du ikke informerer Uniblue på denne måten, skal Din avtale med Uniblue forsette å bli regulert av denne eller den siste Lisensen Du godtok inntil slutten av Varighetstiden. Etter utløpet av Varighetstiden, og hvis Du fornyer lisensen for Uniblue-programvaren, eller Du fortsetter å betale Lisensavgiften, vil Du bli ansett å ha godtatt den nye lisensen. 18. Generelle bestemmelser Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i henhold til denne Lisensavtalen, tas det forbehold om. Denne Lisensen utgjør hele avtalen mellom Deg og Uniblue hva gjelder det saken angår og går foran alle tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige avtaler, forsikringer, forhandlinger, eventuelle tilleggsbestemmelser eller annen tilsvarende kommunikasjon mellom partene. Hvis en del av denne Lisensavtalen finnes å være virkningsløs, ugjennomførbar eller ugyldig, skal den delen anses strøket og skal ikke påvirke gyldigheten av de andre Lisensbestemmelsene. Hvis en part unnlater å håndheve en eller annen bestemmelse i denne Lisensen, skal det ikke anses som en fravikelse av fremtidig håndheving av den eller noen annen bestemmelse. 19. Valg av lovverk Denne Lisensavtalen skal reguleres av og tolkes i henhold til lovverket på Malta, Europa, med unntak av eventuelle regler om lovgivningskonflikter. 20. Bindende megling HVIS DU ER AMERIKANSK STATSBORGER SAMTYKKER DU I AT TVISTER MED UNIBLUE SKAL LØSES VED MEGLING SOM BESKREVET NEDENFOR: A. Formål. Hvis du har en tvist (som definert nedenfor) med Uniblue som ikke kan løses gjennom en uformell overenskomst med Uniblue, kan du eller Uniblue velge å la tvisten gå til megling i henhold til betingelsene i denne meglingsbestemmelsen i stedet for å la tvisten avgjøres i retten. Megling betyr at du vil få en rettferdig behandling av en nøytral megler i stedet for i retten foran en dommer eller jury. B. Definisjoner. Begrepet Tvist henviser til enhver tvist, ethvert krav og enhver uenighet mellom deg og Uniblue vedrørende ethvert aspekt av ditt forhold til Uniblue, uansett om den eller det er basert på kontrakt, lov, forskrift, vedtekt, erstatningsrettslige eller rettstridige forhold (herunder, men ikke begrenset til, bedrageri, uriktig fremstilling, falske forespeilinger, uaktsomhet eller annen tilsiktet eller utilsiktet skadevoldende handling), eller enhver annen juridisk teori eller rettskilde, og omfatter gyldigheten, rettsog tvangskraften eller virkeområdet til denne meglingsbestemmelsen. Tvist skal gis den bredest mulige betydningen som vil være retts- og tvangskraftig. Uniblue slik det er brukt i denne meglingsbestemmelsen betyr Uniblue, dets moderselskap, datterselskap og konserntilknyttede selskap, og direktører, styremedlemmer, ansatte og representanter for hver av disse. C. Retten til å fravelge megling. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DENNE MEGLINGSBESTEMMELSEN, MÅ DU UNDERRETTE UNIBLUE SKRIFTLIG OM DETTE INNEN 30 DAGER ETTER AT DU BESTILTE PRODUKTET VED Å GÅ TIL ELLER VED Å SKRIVE TIL UNIBLUE PÅ ADRESSEN ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPA), ATT: LEGAL DEPARTMENT. DEN SKRIFTLIGE UNDERRETTELSEN DIN TIL UNIBLUE MÅ INKLUDERE NAVNET OG ADRESSEN DIN, UNIBLUE-BESTILLINGSNUMMERET, SAMT EN KLAR UTTALELSE OM AT DU IKKE ØNSKER Å LØSE TVISTER MED UNIBLUE MED MEGLING. DITT FRAVALG AV DENNE MEGLINGSBESTEMMELSEN VIL IKKE HA NOEN NEGATIV EFFEKT PÅ DITT FORHOLD TIL UNIBLUE ELLER LEVERINGEN AV PRODUKTER ELLER TJENESTER TIL DEG FRA UNIBLUE. D. Innledning av meglingsprosess / valg av megler. Hvis du eller Uniblue velger å løse tvisten deres med megling i henhold til denne meglingsbestemmelsen, kan parten som innleder meglingsprosessen åpne en sak hos American Arbitration Association - Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite

6 100, Voorhees, NJ 08043, USA, , i henhold til AAAs regler for kommersiell megling. E. Meglingsprosedyrer: 1. Da lisensen(e), produktet/produktene og/eller tjenesten(e) levert til deg fra Uniblue dreier seg om handel på tvers av delstatsgrenser og/eller internasjonal handel, skal Federal Arbitration Act (FAA), og ikke delstatlig lovgivning om megling være bestemmende for alle tvisters egnethet for megling. Gjeldende føderal lov eller loven i delstaten hvor du mottok produktet eller tjenesten fra Uniblue kan imidlertid være gjeldende og bestemmende for innholdet i en tvist hvis bestemmelsen om valg av lovverk, uansett årsak, i denne avtalen ikke er gjeldende. Ingen delstatlig forskrift vedrørende megling skal være gjeldende under denne meglingsbestemmelsen. Hvis denne meglingsbestemmelsen strider mot reglene til det valgte meglingsorganet skal denne meglingsbestemmelsen være bestemmende. Hvis AAA ikke vil la denne meglingsbestemmelsen komme til anvendelse kan AAA ikke fungere som meglingsorgan for å løse din tvist med Uniblue. Hvis denne situasjonen oppstår skal partene komme til enighet om et alternativt meglingsorgan. Hvis partene ikke er i stand til å komme til enighet, skal partene gjensidig anmode en rett med relevant jurisdiksjon om å utnevne et meglingsorgan som vil iverksette denne meglingsbestemmelsen. Hvis denne meglingsbestemmelsen strider mot resten av avtalen med Uniblue skal denne meglingsbestemmelsen være bestemmende. 2. Én enkelt megler vil løse tvisten. Megleren skal også ha eksklusiv fullmakt til å avgjøre om en tvist skal være gjenstand for megling i henhold til denne meglingsbestemmelsen. Du må også være oppmerksom på at deltakelse i megling kan medføre begrenset fremleggelse av dokumenter avhengig av reglene til meglingsorganet som er valgt til å løse tvisten. Megleren vil respektere rettighetskrav som er lovmessig anerkjent, og vil treffe rimelige disposisjoner for å beskytte kundeinformasjon og annen fortrolig eller beskyttet informasjon. 3. Megleren vil avgi skriftlige kjennelse, men trenger ikke begrunne kjennelsen med mindre en av partene ber om dette. En kjennelse avgitt av megleren kan inngis i enhver rett som har jurisdiksjon over partene for iverksettelse av kjennelsen. 4. Hvis et beløp tilkjent av megleren overstiger USD, kan hver av partene anke denne kjennelsen til et meglerpanel med tre meglere, administrert av det samme meglingsorganet ved å inngi en ankeerklæring innen tretti (30) dager fra registreringsdatoen for den skriftlige voldgiftskjennelsen. De tre medlemmene i meglerpanelet vil bli valgt i henhold til reglene til meglingsorganet. Meglingsorganet vil deretter underrette den andre parten om at kjennelsen er anket. Meglerpanelet vil deretter avgi sin avgjørelse innen ett hundre og tjue (120) dager fra datoen for den ankende partens ankeerklæring. Meglerpanelets avgjørelse skal være endelig og bindende, med unntak for eventuell ankerett som eksisterer under FAA. F. Forbehold: 1. DU MÅ KONTAKTE OSS INNEN ETT (1) ETTER DATOEN FOR NÅR HENDELSEN ELLER FORHOLDET SOM GIR ANLEDNING TIL EN TVIST INNTRAFF, ELLERS GIR DU AVKALL PÅ RETTEN TIL Å FORFØLGE KRAV BASERT PÅ EN SLIK HENDELSE, SLIKE FORHOLD ELLER EN SLIK TVIST. 2. ALLE PARTER I MEGLINGEN MÅ NAVNGIS INDIVIDUELT. DET SKAL IKKE VÆRE NOEN RETT ELLER HJEMMEL TIL MEGLING ELLER RETTSBEHANDLING AV GRUPPESØKSMÅL, ELLER PÅ KONSOLIDERT BASIS ELLER PÅ BASIS SOM OMFATTER KRAV SOM ER FREMLAGT AV ERKLÆRTE REPRESENTANTER FOR DEN GENERELLE OFFENTLIGHETEN (FOR EKSEMPEL ADVOKATER SOM FØRER SAKER PÅ ALLMENNYTTIG BASIS), ANDRE UNIBLUE-KUNDER ELLER ANDRE PERSONER I LIGNENDE SITUASJON. G. Gjennomføringssted for meglingen. Meglingen vil finne sted på sted som passer for deg, i det samme området som du kjøpte produktet eller tjenesten fra oss. H. Betaling av meglingskostnader. UNIBLUE VIL FORSKUDDSBETALE ALLE ADMINISTRATIVE KOSTNADER OG MEGLERKOSTNADER PÅ DIN SKRIFTLIGE FORESPØRSEL GITT FORUT FOR INNLEDNINGEN AV MEGLINGEN. DU ER ANSVARLIG FOR ALLE YTTERLIGERE KOSTNADER SOM DU PÅDRAR DEG I FORBINDELSE MED MEGLINGEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ADVOKATSALÆRER ELLER GODTGJØRELSE TIL EKSPERTVITNER. HVIS

7 VOLDGIFTSKJENNELSEN GÅR I UNIBLUES FAVØR SKAL DU DEKKE UNIBLUES FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER, MEN KUN I DEN UTSTREKNING DET KAN AVGIS KJENNELSE OM DETTE I EN RETTSLIG BEHANDLING. HVIS VOLDGIFTSKJENNELSEN GÅR I DIN FAVØR VIL DU IKKE BLI PÅLAGT Å DEKKE NOEN AV KOSTNADENE SOM ER FORSKUDDSBETALT AV UNIBLUE. HVIS EN AV PARTENE VELGER Å ANKE EN KJENNELSE TIL ET MEGLERPANEL AV TRE MEGLERE, SKAL DEN PARTEN SOM FÅR MEDHOLD HA RETT TIL Å FÅ DEKKET ALLE RIMELIGE ADVOKATSALÆRER OG KOSTNADER SOM PARTEN HAR PÅDRATT SEG I FORBINDELSE MED DENNE ANKEN. SELV OM DET MOTSATTE SKULLE FREMGÅ I DENNE MEGLINGSBESTEMMELSEN, VIL UNIBLUE BETALE ALLE KOSTNADER SOM DET I HENHOLD TIL LOVEN ER FORPLIKTET TIL. I. Utskillelse. Hvis en klausul i denne meglingsbestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke tvangskraftig, vil denne klausulen utskilles fra denne meglingsbestemmelsen, og den gjenværende delen av denne meglingsbestemmelsen ha full virkning. Hvis klausulen om fraskrivelse av gruppesøksmål blir funnet å være ulovlig eller ikke tvangskraftig, vil hele meglingsbestemmelsen være ikke tvangskraftig, og tvisten avgjøres i retten. I det tilfelle at hele denne meglingsbestemmelsen, uansett årsak, blir funnet å være ugyldig eller ikke tvangskraftig, eller hvis et det fremlegges et krav i en tvist som av en rett blir funnet å ligge utenfor virkeområdet til denne meglingsbestemmelsen, har både du og Uniblue samtykket i å gi avkall på en juryrettssak, i den grad loven tillater dette. J. Unntak fra megling. DU OG UNIBLUE SAMTYKKER I AT FØLGENDE FORHOLD IKKE SKAL VÆRE GJENSTAND FOR MEGLING: (1) ETHVERT KRAV FREMLAGT AV DEG ELLER UNIBLUE SOM IKKE ER SLÅTT SAMMEN MED KRAV FRA ANDRE KUNDER, OG HVOR KRAVSTØRRELSEN LIGGER INNENFOR JURISDIKSJONEN TIL EN RETTSINSTANS SOM ER BEGRENSET TIL Å AVGJØRE TVISTER MED MINDRE KRAV; (2) ENHVER TVIST OM GYLDIGHETEN AV NOEN AV PARTENES INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER; OG (3) ENHVER TVIST TILKNYTTET ELLER OPPSTÅTT UT FRA PÅSTANDER FORBUNDET MED UAUTORISERT BRUK ELLER MOTTAK AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. K. Videreføring. Denne meglingsbestemmelsen skal videreføres, også etter at din avtale med og/eller tjeneste(r) fra Uniblue er oppsagt og avsluttet. 21. Verneting for all annen rettsbehandling Alle tvister som er oppstått ut fra eller i forbindelse med denne avtalen, og som (a) ikke innbefatter en amerikansk statsborger som part, eller (b) omfatter krav som ikke er gjenstand for meglingsbestemmelsene i avsnitt 20 ovenfor, uansett årsak, herunder, men ikke begrenset til, rettidig underrettelse fra deg om at du fravelger megling i henhold til avsnitt 20(C) ovenfor, skal inngis til maltesisk retts eksklusive jurisdiksjon, dog under forutsetning av at Uniblue bibeholder retten til, etter eget valg å kunne forfølge en sak oppstått i forbindelse med din bruk av programvare fra Uniblue i en rettsinstans i ditt hjemland, hvis du ikke er maltesisk statsborger. V End User License Agreement This End-User License Agreement (the "License" or "Agreement") is between Uniblue Systems Ltd (C32567), a limited liability company registered in Malta and having its registered address at Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europe (hereinafter "Uniblue") and the end user ("You"). 1. Consent By installing the Uniblue Software and by marking the "I accept the terms of the License Agreement" checkbox, You are deemed to and do consent to be bound by and become a party to this License and You represent that You have the authority to enter into this Agreement.

8 If You do not agree to be bound by all of the terms of this Agreement click the 'Cancel' button and do not install the Uniblue Software. If You purchased a license to the Uniblue Software on tangible or intangible media without the opportunity to review this License and You do not accept this Agreement, You may obtain a refund of the amount You originally paid if You (i) do not use the Uniblue Software and (ii) return it to the vendor from which it was acquired, or to Uniblue, together with proof of payment within thirty (30) days from the date of purchase. Uniblue has no obligation to make or cause a refund if the vendor is not authorized by Uniblue to sell or resell this License or to distribute the Uniblue Software. For the purposes of this Agreement, "Uniblue Software" shall mean the software displaying this License, any Upgrade thereof granted during the Term, Documentation and any Copies You are permitted to make under this Agreement, excluding Third Party Software. Uniblue recommends that You keep a copy of this Agreement for Your records. 2. Grant of the License Subject to the terms and conditions of this License, and subject to payment of applicable fees ("License Fee"), Uniblue grants You a limited, personal, non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable and revocable license to install during the Term and solely for Your own private use, three (3) Copies of the Uniblue Software and related written materials in either printed text or machine readable version (the "Documentation"). Any use of more copies of the Uniblue Software than are licensed is prohibited. The license for the Uniblue Software may not be shared by alternating use of the Uniblue Software between different computers. Following expiry of the Term, You may keep one copy of the Uniblue Software under the terms of the last License that You accepted. These limitations apply even if You receive the Uniblue Software on multiple media (e.g. electronic download and CD). For the purposes of this Agreement, "Copy" shall include the original installation of the Uniblue Software. You shall not allow and shall prevent others from making or obtaining copies of the Uniblue Software. 3. License Restrictions Unless specifically permitted in terms of this Agreement, You may not (i) copy, reproduce, change, modify, create a derivative work thereof, reverse compile or reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise attempt to extract the source code or internal data of the Uniblue Software or any part thereof; (ii) remove or in any way obscure any ownership or trademark notices on the Uniblue Software; (iii) sublicense, sell, rent, lease, transfer, assign, display, host, outsource, disclose, distribute or otherwise commercially exploit the Uniblue Software; (iv) circumvent any serial number or any other mechanism used or deployed by Uniblue to protect the Uniblue Software against unlicensed use, copying or distribution; (v) post or otherwise make available, the Uniblue Software or any portion thereof, including the serial number, on the Internet or other publicly available forum; (vi) export or re-export the Uniblue Software or any underlying information or technology in violation of the export laws of the United States, the European Community or any other applicable laws or regulations; or (vii) make any use of such Uniblue Software in any way that violates any applicable law. 4. Licensed Copies and Networks Any simultaneous storage, maintenance, or use of the Uniblue Software is prohibited. You agree either to implement access security mechanisms to prevent simultaneous use or to pay an additional fee according to the number of users with access to a network enabling use of the Uniblue Software by multiple computers simultaneously. 5. Upgrades and Content Updates Uniblue may provide You with Upgrades and/or Content Updates from time to time at no charge during the Term of this Agreement. For the purposes hereof, "Upgrade" means a new version of the Uniblue Software containing technical modifications, updated information, altered functionality, or any other changes that are intended by Uniblue to improve or to add to, delete or otherwise modify any aspect of

9 the Uniblue Software; and "Content Update" means an update of the content used by the Uniblue Software that might need to be updated from time to time. Upgrades and/or Content Updates may be provided by Uniblue via on-line services. This License does not otherwise permit You to obtain and use Upgrades and/or Content Updates. Note: The Uniblue Software may require Content Updates in order to work effectively. 6. Evaluation Copy You may be granted an evaluation copy of the Uniblue Software free of charge (the "Evaluation Copy"). Certain features and/or functionality of the Uniblue Software may be locked or unavailable in the Evaluation Copy. In order to benefit from all features and functionality of the Uniblue Software, You must pay the License Fee and input a valid serial number. Upon such actions being taken, the Evaluation Copy shall cease from being considered an Evaluation Copy and all the terms of this Agreement shall commence to apply in their entirety. Clauses 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 and 21 shall apply equally to an Evaluation Copy. 7. Activation and other Technological Measures When You purchase a license You will be provided with a serial number. You must activate the Uniblue Software by entering the serial number as prompted by such Software. There may be other technological measures, including enforcement technology, in the Uniblue Software that are designed to prevent unlicensed or illegal use. You agree that Uniblue may use these measures in its reasonable discretion. 8. Scan Results Scans conducted with this software may detect computer errors that occur as a natural consequence of routine use of the Microsoft Windows Operating System, as well as other errors that could have a detrimental effect on the operation of your computer. In some instances, one or more errors identified in the scan may be harmless and will not damage the health, performance, or operation of the computer system. Certain computer errors may consistently reappear and thus will be repeatedly detected by the software. Scans conducted with this software may also detect one or more files that are harmless, the presence of which will not damage the health, performance, operation, or privacy of your computer system. 9. Intellectual Property Protection The Uniblue Software is protected by copyright, as well as other intellectual property laws both nationally and under international treaty provisions. Notwithstanding anything else, the Uniblue Software is licensed and not sold. This License does not give You any intellectual property rights in the Uniblue Software or any Third Party Software, and does not grant You any license, right or interest in any trade mark, trade name or service mark of Uniblue or any other third party. Uniblue owns and retains all right, title and interest in and to the Uniblue Software, all Copies or portions of the Uniblue Software, and any derivative works thereof. 10. Limited Warranty The Uniblue Software is provided to You under this License on an "as is" basis, without warranty or representation of any kind. The Uniblue Software is provided as general purpose software and not for Your particular use. You accept that Uniblue and its suppliers do not represent or warrant that the Uniblue Software will meet Your requirements or be error or defect free or that any defects in the operation or functionality of the Uniblue Software will be corrected. Uniblue further expressly disclaims all warranties and conditions of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property rights. Any implied warranties that cannot be excluded are limited to thirty (30) days or to the shortest period permitted by applicable law, whichever is the greater. Your use of the Uniblue Software is at Your sole

10 risk and You are responsible for any decisions made and actions taken based on the Uniblue Software, irrespective of any recommendations proferred by such Software. Uniblue makes no representation regarding Third Party Software which may be accessed through or included with the Uniblue Software. 11. Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCE AND UNDER NO LEGAL THEORY/INSTITUTE, WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WILL UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS, BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY BENEFICIARY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGE FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF PRIVACY, LOSS OF CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY RELATED TO, THE USE OR THE INABILITY TO USE THE UNIBLUE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY ASPECT OF THIS SOFTWARE, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY, AND EVEN IF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE TOTAL LIABILITY OF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE UNIBLUE SOFTWARE ("LICENSE FEE"). YOU ACKNOWLEDGE THAT THE LICENSE FEE REFLECTS THIS ALLOCATION OF RISK AND THAT THE LIMITATION SET FORTH IN THIS SECTION IS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability, so the above limitations might not apply to You. 12. Indemnity You will indemnify and hold Uniblue harmless from any and all claims, losses, liabilities, damages, fines, penalties, costs and expenses (including attorney's fees) arising from or relating to Your use of the Uniblue Software. Your obligations under this section shall survive the expiration or termination of this Agreement. 13. Privacy You agree that Uniblue may collect and use information transmitted through the Uniblue Software to improve its products and services. Any personal information pertaining to You, which may be held by Uniblue (e.g. further to support services provided to You) shall be processed in accordance with the Uniblue Privacy Policy, as it exists at any relevant time. You may access our Privacy Policy at any time at 14. Third Party Software Other third party software may be distributed together with the Uniblue Software (the "Third Party Software"). Any and all such Third Party Software may require notices and/or be subject to different license terms. Such required Third Party Software notices and license terms, if any, may be accessed in the folder titled "Third Party Terms" located in the application directory of the Uniblue Software, or through the Third Party Software itself. By accepting this License Agreement, You are also accepting the license terms, if any, under which the Third Party Software is made available. You will not enter into a contractual relationship with Uniblue regarding such Third Party Software and Uniblue accepts no responsibility for Your use of same. 15. Term and Termination

11 The Term of this License is for a period of one year from the date of purchase except with regards to an Evaluation Copy for which the default term shall be for so long as Uniblue makes such Evaluation Copy available to You. At the end of the Term, You agree to de-install and destroy or permanently erase all but one copy of the Uniblue Software within fifteen (15) days of termination or expiration. Following expiry of the Term, some features and functionality of the Uniblue Software may cease to function or the Uniblue Software may cease to function altogether. Notwithstanding the above, the License shall automatically terminate if You fail to comply with any of its terms, both during and following the Term of the License, without prejudice to the rights of Uniblue to compensation for damages in terms of the applicable law. Immediately upon such termination, any license granted hereunder shall terminate and You shall immediately return to Uniblue or destroy all Copies of the Uniblue Software in Your possession. The terms of this Agreement which are intended to survive expiration or termination shall remain in effect. 16. Support Uniblue may provide You with support services related to the Uniblue Software. Any obligation Uniblue may have to support the previous version of the Uniblue Software ends upon the expiration of the Term or the termination of the License, whichever is the earlier. Support may not be available in the language in which the Uniblue Software was acquired. 17. Modifications If Upgrades are granted, such Upgrades shall be accompanied by this or a new License. Such grant shall not extend the Term of the License granted hereunder. If the Upgrade is accompanied by a new License, and You do not accept the terms of such new License, You must notify Uniblue within thirty (30) days of such grant. If You do so notify Uniblue, Your agreement with Uniblue shall continue to be governed by this or the last License that You accepted, until the end of the Term. Following expiry of the Term, if You renew Your license of the Uniblue Software or You continue to pay Your License Fee, You will be deemed to have accepted the new license. 18. General Provisions Any rights not expressly granted under this License are being reserved. This License is the entire agreement between You and Uniblue with respect to this subject matter and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written agreements, representations, negotiations, any additional terms or other similar communication between the parties. If any part of this Agreement is found to be void, unenforceable or invalid, that part will be deemed stricken and will not affect the validity of the other License provisions. Failure by either party to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. 19. Choice of Law This Agreement will be governed by and construed under the Laws of Malta, Europe excluding any conflict of rules of law. 20. Binding Arbitration IF YOU ARE A UNITED STATES CITIZEN, YOU AGREE TO ARBITRATE DISPUTES WITH UNIBLUE AS FOLLOWS: A. Purpose. If You have a Dispute (as defined below) with Uniblue that cannot be resolved through an informal dispute resolution with Uniblue, You or Uniblue may elect to arbitrate that Dispute in accordance with the terms of this Arbitration Provision rather than litigate the Dispute in court. Arbitration means You will have a fair hearing before a neutral arbitrator instead of in a court by a judge or jury. B. Definitions. The term Dispute means any dispute, claim, or controversy between You

12 and Uniblue regarding any aspect of Your relationship with Uniblue, whether based in contract, statute, regulation, ordinance, tort (including, but not limited to, fraud, misrepresentation, fraudulent inducement, negligence, or any other intentional or non-intentional tort), or any other legal or equitable theory, and includes the validity, enforceability or scope of this Arbitration Provision. Dispute is to be given the broadest possible meaning that will be enforced. As used in this Arbitration Provision, Uniblue means Uniblue and its parents, subsidiaries and affiliated companies and each of their respective officers, directors, employees and agents. C. Right to Opt Out. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THIS ARBITRATION PROVISION, YOU MUST NOTIFY UNIBLUE IN WRITING WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF YOUR PRODUCT ORDER BY VISITING OR BY MAIL TO UNIBLUE AT ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPE), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. YOUR WRITTEN NOTIFICATION TO UNIBLUE MUST INCLUDE YOUR NAME, ADDRESS AND UNIBLUE ORDER NUMBER AS WELL AS A CLEAR STATEMENT THAT YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH UNIBLUE THROUGH ARBITRATION. YOUR DECISION TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION PROVISION WILL HAVE NO ADVERSE EFFECT ON YOUR RELATIONSHIP WITH UNIBLUE OR THE DELIVERY OF PRODUCTS OR SERVICES TO YOU BY UNIBLUE. D. Initiation of Arbitration Proceeding/Selection of Arbitrator. If You or Uniblue elect to resolve Your Dispute through arbitration pursuant to this Arbitration Provision, the party initiating the arbitration proceeding may open a case with the American Arbitration Association - Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , under the Commercial Arbitration Rules of the AAA. E. Arbitration Procedures: 1. Because the License(s), product(s) and/or service(s) provided to You by Uniblue concern interstate and/or international commerce, the Federal Arbitration Act ( FAA ), not state arbitration law, shall govern the arbitrability of all Disputes. However, applicable federal law or the law of the state where You receive the product or service from Uniblue may apply to and govern the substance of any Disputes if for any reason the Choice of Law Provision of this Agreement does not apply. No state statute pertaining to arbitration shall be applicable under this Arbitration Provision. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rules of the arbitration organization chosen, this Arbitration Provision shall govern. If AAA will not enforce this Arbitration Provision as written, it cannot serve as the arbitration organization to resolve Your dispute with Uniblue. If this situation arises, the parties shall agree on a substitute arbitration organization. If the parties are unable to agree, the parties shall mutually petition a court of appropriate jurisdiction to appoint an arbitration organization that will enforce this Arbitration Provision as written. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rest of the Agreement with Uniblue, this Arbitration Provision shall govern. 2. A single arbitrator will resolve the Dispute. The Arbitrator shall also have the sole authority to determine whether a Dispute is subject to arbitration in accordance with this Arbitration Provision. You should know that participating in arbitration may result in limited discovery depending on the rules of the arbitration organization that is chosen to resolve the Dispute. The arbitrator will honor claims of privilege recognized by law and will take reasonable steps to protect customer account information and other confidential or proprietary information. 3. The arbitrator will make any award in writing but need not provide a statement of reasons unless requested by a party. An award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the parties for purposes of enforcement. 4. If an award granted by the arbitrator exceeds $25,000, either party can appeal that award to a three-arbitrator panel administered by the same arbitration organization by a written notice of appeal filed within thirty (30) days from the date of entry of the written arbitration award. The members of the three-arbitrator panel will be selected according to the rules of the arbitration organization. The arbitration organization will then notify the other party that the award has been appealed. The three-arbitrator panel will issue its decision within one hundred and twenty (120) days of the date of the appealing party s notice of appeal. The decision of the three-arbitrator panel shall be final and binding, except for any appellate right which exists under the FAA.

13 F. Restrictions: 1. YOU MUST CONTACT US WITHIN ONE (1) YEAR OF THE DATE OF THE OCCURRENCE OF THE EVENT OR FACTS GIVING RISE TO A DISPUTE, OR YOU WAIVE THE RIGHT TO PURSUE ANY CLAIM BASED UPON SUCH EVENT, FACTS, OR DISPUTE. 2. ALL PARTIES TO THE ARBITRATION MUST BE INDIVIDUALLY NAMED. THERE SHALL BE NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY CLAIMS TO BE ARBITRATED OR LITIGATED ON A CLASS ACTION OR CONSOLIDATED BASIS OR ON BASES INVOLVING CLAIMS BROUGHT IN A PURPORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF THE GENERAL PUBLIC (SUCH AS A PRIVATE ATTORNEY GENERAL), OTHER UNIBLUE CUSTOMERS, OR OTHER PERSONS SIMILARLY SITUATED. G. Location of Arbitration. The arbitration will take place at a location convenient to You in the area where You purchased the product or service from us. H. Payment of Arbitration Fees and Costs. UNIBLUE WILL ADVANCE ALL ARBITRATION FILING FEES AND ARBITRATOR S COSTS AND EXPENSES UPON YOUR WRITTEN REQUEST GIVEN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE ARBITRATION. YOU ARE RESPONSIBLE FOR ALL ADDITIONAL COSTS THAT YOU INCUR IN THE ARBITRATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, FEES FOR ATTORNEYS OR EXPERT WITNESSES. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DECIDED IN UNIBLUE S FAVOR, YOU SHALL REIMBURSE UNIBLUE FOR THE FEES AND COSTS ADVANCED TO YOU ONLY UP TO THE EXTENT AWARDABLE IN A JUDICIAL PROCEEDING. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DETERMINED IN YOUR FAVOR, YOU WILL NOT BE REQUIRED TO REIMBURSE UNIBLUE FOR ANY OF THE FEES AND COSTS ADVANCED BY UNIBLUE. IF A PARTY ELECTS TO APPEAL AN AWARD TO A THREE-ARBITRATOR PANEL, THE PREVAILING PARTY IN THE APPEAL SHALL BE ENTITLED TO RECOVER ALL REASONABLE ATTORNEYS FEES AND COSTS INCURRED IN THAT APPEAL. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS ARBITRATION PROVISION, UNIBLUE WILL PAY ALL FEES AND COSTS THAT IT IS REQUIRED BY LAW TO PAY. I. Severability. If any clause within this Arbitration Provision is found to be illegal or unenforceable, that clause will be severed from this Arbitration Provision, and the remainder of this Arbitration Provision will be given full force and effect. If the class action waiver clause is found to be illegal or unenforceable, the entire Arbitration Provision will be unenforceable, and the dispute will be decided by a court. In the event this entire Arbitration Provision is determined to be illegal or unenforceable for any reason, or if a claim is brought in a Dispute that is found by a court to be excluded from the scope of this Arbitration Provision, You and Uniblue have each agreed to waive, to the fullest extent allowed by law, any trial by jury. J. Exclusions from Arbitration. YOU AND UNIBLUE AGREE THAT THE FOLLOWING WILL NOT BE SUBJECT TO ARBITRATION: (1) ANY CLAIM FILED BY YOU OR BY UNIBLUE THAT IS NOT AGGREGATED WITH THE CLAIM OF ANY OTHER CUSTOMER AND WHOSE AMOUNT IN CONTROVERSY IS PROPERLY WITHIN THE JURISDICTION OF A COURT THAT IS LIMITED TO ADJUDICATING SMALL CLAIMS; (2) ANY DISPUTE OVER THE VALIDITY OF ANY PARTY S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; AND (3) ANY DISPUTE RELATED TO OR ARISING FROM ALLEGATIONS ASSOCIATED WITH UNAUTHORIZED USE OR RECEIPT OF PRODUCTS OR SERVICE. K. Continuation. This Arbitration Provision shall survive the termination of Your Agreement and/or any Service(s) with Uniblue. 21. Venue For All Other Litigation All disputes arising out of or in relation to this Agreement that (a) do not include a United States citizen as party or (b) involve any claim that is not subject to the arbitration provisions of Section 20 for any reason, including, but not limited to, Your timely notice opting out of Arbitration in accordance with Section 20(C)

14 above, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malta, provided however, that Uniblue retains the right, at its option, to pursue any litigation arising from Your use of the Uniblue Software in Your national Courts if You are not a citizen of Malta. V311212

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang Versjon 1.0 Januar 2013 Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 2013 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse Side 1135 av 1185 FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE I: Innledning Av lagdommer Erik Møse 1. Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

No-waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser

No-waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser No-waiver-klausuler og bortfall av misligholdsbeføyelser Spesialoppgave (20 vekttall) Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Våren 2005 Kandidat: Fredrik Skribeland Veileder: Professor Giuditta Cordero

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

QUESTIONNAIRE AND ANSWERS. Constitutional Justice: Functions and relationship with the other public authorities

QUESTIONNAIRE AND ANSWERS. Constitutional Justice: Functions and relationship with the other public authorities The Supreme Court of Norway QUESTIONNAIRE AND ANSWERS Constitutional Justice: Functions and relationship with the other public authorities I. The Constitutional Court s relationship to Parliament and Government

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer