Christian Poppe, SIFO: Gjeldsordninger i et velferdsperspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Christian Poppe, SIFO: Gjeldsordninger i et velferdsperspektiv"

Transkript

1 Christian Poppe, SIFO: Gjeldsordninger i et velferdsperspektiv

2 Utgangspunktet Kreditt til private er en forutsetning for økonomisk vekst Norge : utlån til private tredobles Samtidig er gjeldsproblemer individualisert Moralsk belagt situasjon Siden 1970 har markedsøkonomien konomien gjennomgått en rekke kriser Lokale, regionale, globale Millioner av mennesker rammes Kreditt i forbrukersamfunnet Nøkkelidé i forbrukersamfunnet: FRIHET ER ET SOSIALT GODE Kreditt gir frihet Fleksibel tilgang til eiendom, varer og tjenester Mulighet til å skape sin egen biografi Gir sosial inklusjon Markedsfrihet også et sanksjonsmiddel Så hvem har ansvaret.. når noe går galt? Inklusjon vs. eksklusjon

3 Klassisk liberalisme Håndtering av gjeldsproblemer Brudd med trad. forståelse av samfunnet Det gode samfunn: Egeninteressen tjener fellesskapet Løsning: et fritt marked, frie individer Minimal innblanding fra myndighetene Middel: Caveat Emptor forbruker, trå varsomt! Rett til fritt å velge Det fulle ansvar for konsekvensene Rendyrket selvansvar Sett påp som individuelle feilskjær Å bryte kontrakter er kriminelt Reaksjoner i liberale stater Tvangsarbeid Fengselsstraff Moralsk fordømmelse Norge: Gjeldsfengsel fram til 1874 Ikke betale bidrag ble straffet med tvangsarbeid fram til 1956 Ikke betale barnebidrag straffes (fortsatt) med fengsel

4 Markedsimperfeksjoner Kontroll ved selvsyn er ikke så enkelt Selger holder tilbake informasjon Mangel på innsyn - forbrukerkompetanse Kjøpsatferden er ikke alltid like rasjonell Kjøper handler spontant på begrenset informasjon Andre typer orienteringer: valg tas i sosiale settinger Konklusjon for 150 år r siden: CAVEAT EMPTOR SOM GENERELT PRINSIPP ER UHOLDBART

5 Klassisk marked: systemfeil Løsning: re-regulering regulering Selger: plikt til å informere, levere, erstatte Forbrukerbeskyttelse, informasjon Selvansvaret opprettholdes.. som del av et større lovgivningssystem Caveat Emptor innenfor snevrere rammer Tilpasset et bestemt privatøkonomisk handlingsrom Gjennomregulert økonomi Kredittmarkedene blir strengt regulert Restriktiv utlånspolitikk i alle vestlige land til tidlig 1970-tallet Norge inntil tidlig 1980-tallet Streng styring av Effekter.. mengden penger som kunne lånes ut.. rentenivået.. krav til kapitalplasseringer og reserver Negativ realrente Større etterspørsel enn tilbud Mekanisme: køen, ikke tilbud/etterspørsel Lav risiko: lån til varige goder m/ høy sikkerhet Lån har beskjeden betydning i forbruket

6 Ny regulering av markedene Ny håndtering h av gjeldsprobl. Deregulering for å.... skape konkurranse og fleksibilitet.. gjøre lån og kreditt til primus motor Internasjonalt 1973: Bretton Woods systemet for faste valutakurser avvikles Deretter nasjonale kredittmarkeder Norge: Tilgangen påp finansielle tjenester.... demokratiseres.. blir avgjørende for sosial inklusjon Middel for å styre eget liv/ biografi Feilskjær r som frivillig risiko Feilskjær aksepteres så lenge de rettes opp.... av partene selv qua markedsaktører Gjeldsproblemer et individuelt ansvar Avkriminalisert i de fleste samfunn Sanksjon: inndragning av markedsfrihet Caveat Emptor innenfor nye rammer

7 Norge : Over arbeidsløse Boligrenter opp mot 15% Husholdningene står for 15% av bankenes tap i 1989 Selv middelklassefamilier mister boligen Bankene måtte ha nødhjelp Sosiale konsekvenser utfordrer selvansvaret 10-13% betalingsproblemer boliger på tvangsauksjon hvert år Sosiale støtteordninger ikke beregnet på gjeldsproblemer Bodd-aksjonen

8 Faktisk sosialt ansvar Hvorfor blir det slik? Engasjementssikring Reorganisering Refinansiering tilbudt til skyldnere med en viss evne intakt Raskt iverksetting av innkreving Inkasso en vekstnæring Tapssituasjon Utfordrer lønnsomhet og konkurransedyktighet Gjeldskrise: store tap, konkurs truer Tillitsproblemer Kreditor Skyldner Asymmetrisk informasjon i kreditors disfavør Kreditor Kreditor Alle står sine egne interesser nærmest Kreditor Rådgiver Kvalifikasjoner Nøytralitet

9 Uakseptable sosiale konsekvenser Systemsvakhet: selvansvaret er for vidt Nytt prinsipp: Rett til generaloppgjør Hindringer måm overvinnes: 1. Legitimitet i befolkningen Urettferdig at noen får slettet gjeld Løsning: regulering basert på prinsipper om både inklusjon og eksklusjon 2. Kreditorsiden Kreditorene påfører hverandre tap Et generaloppgjør er kostbart Løsning: staten betaler og administrerer problemløsningsregimet 3. Skyldnersiden Privatpersoner får akkumulere problemer Løsning: Staten etablerer og betaler for en rådgivningstjeneste

10 1. Inklusjons: rett til generaloppgjør Kreditorene tvinges til å ta et tap Det sosiale ansvaret baseres på skyldners interesser Beskyttelse mot tap av bolig Rett til et visst livsopphold 2. Eksklusjon: moralsk skikkelighet Ordningen må ikke støte allmennheten Skyldner må ikke opptre støtende underveis i ordningen Innbakt straff 3. Nytt velferdsprinsipp: ingen friske penger Skyldnere som ikke når opp til livsoppholdssatsen har ikke krav på tilskudd Gjeldsordningsloven er ingen velferdsreform 4. Moderne regulering: styre påp avstand Høy grad av frivillig problemløsning Sos.ktr 2006: nye saker Fullførte g.ord 2007: 66% frivillig Når r dette ikke skjer: Kreditorer må inngå i tvungen ordning Skyldnere risikerer varig eksklusjon

11 Gjeldsordningsloven instituerer en moderne form for Caveat Emptor Rammer for frihet: inklusjon Grenser for frihet: eksklusjon Fatale livssituasjoner Rådgiverrollen er kritisk Inklusjon med ris bak speilet Rådgivernes kunnskaper, kvalifikasjoner og institusjonelle forankring Når r gjeldsordningsloven ikke er et velferdstiltak Tilbudet om privatøkonomisk rådgivning må styrkes og vedlikeholdes

Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo? Åpnede saker 1999-2011

Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo? Åpnede saker 1999-2011 Oppdragsrapport nr. 3-2013 Christian Poppe og Randi Lavik Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo? Åpnede saker 1999-2011 SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 3 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Du er advart: du får lån! Christian Poppe, SIFO

Du er advart: du får lån! Christian Poppe, SIFO Du er advart: du får lån! Christian Poppe, SIFO Ansvar for egen velferd Finansialisering Finansnæringens økte betydning som drivkraft i global & nasjonal økonomi Prosess: deregulering f.o.m 1980-årene

Detaljer

Ny start med fullført gjeldsordning

Ny start med fullført gjeldsordning Oppdragsrapport nr. 11-2010 Christian Poppe Ny start med fullført gjeldsordning SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 11 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv

Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv Oppdragsrapport nr. 10-2006 Christian Poppe Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv SIFO 2006 Oppdragsrapport nr. 10-2006 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 3-2005. Christian Poppe. Endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003

Oppdragsrapport nr. 3-2005. Christian Poppe. Endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003 Oppdragsrapport nr. 3-2005 Christian Poppe Gjeldsordninger under press Endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003 SIFO 2005 Oppdragsrapport nr. 3-2005 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Betalingsproblemer som sosialt fenomen

Betalingsproblemer som sosialt fenomen Prosjektnotat nr. 6-2005 Christian Poppe Betalingsproblemer som sosialt fenomen SIFO 2005 Prosjektnotat nr. 6-2005 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyres Landsforbund Unge Høyres Landsforbund SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente 2 SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente Forord... For Unge Høyre er ikke troen på det enkelte menneske, på individet, en utslitt klisjé det

Detaljer

FpUs politiske mål er å arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

FpUs politiske mål er å arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. P 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER Ideologisk grunnsyn FpU bygger på den liberalistiske ideologi. Liberalismen er en frihetsideologi som bygger på enkeltmenneskets grunnleggende

Detaljer

1. Forbrukerrådet ser behovet for å etablere en ordning for registrering av enkeltpersoners kreditt.

1. Forbrukerrådet ser behovet for å etablere en ordning for registrering av enkeltpersoners kreditt. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO forbrukerrådet.no Saksbehandler: Jorge Jensen Epost: jorge.jensen@forbrukerradet.no Vår dato: 15.02.2013 Vår referanse: 12/6273-2

Detaljer

Per Arne Tufte. Gjeldsordning som fortjent? En studie av oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning. Per Arne Tufte.

Per Arne Tufte. Gjeldsordning som fortjent? En studie av oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning. Per Arne Tufte. Per Arne Tufte Cover illustration: Inger Sandved Anfinsen Per Arne Tufte En studie av oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning KOBOLT DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I

Detaljer

EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad

EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad GLOBALT VALG 2013 EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad Valget 9. september handler om mer enn Norge. Hvilke norske partier som velges inn på Stortinget, får konsekvenser

Detaljer

PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME

PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME Unge Høyres prinsipprogram Innhold Kap 1: Unge Høyres menneskesyn Kap 2: Respekt for mennesket Kap 3: Frihet og forankring Kap 4: Personlig ansvar

Detaljer

Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål

Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål NFT 4/1997 Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål av konsernsjef Åge Korsvold, Storebrand Åge Korsvold Det er økt interesse for forbrukerpolitikk mot finansielle tjenester både i media, hos myndigheter

Detaljer

FORORD Side 2. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER Side 4. KRAV TIL VIRKSOMHETEN Side 7. PRIORITERING AV TILSYNSOMRÅDER Side 8

FORORD Side 2. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER Side 4. KRAV TIL VIRKSOMHETEN Side 7. PRIORITERING AV TILSYNSOMRÅDER Side 8 FORORD Side 2 1 SENTRALE UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER Side 4 2 KRAV TIL VIRKSOMHETEN Side 7 3 PRIORITERING AV TILSYNSOMRÅDER Side 8 4 S SKE MÅL Side 10 5 VIRKEMIDLER Side 12 6 MEDARBEIDERE OG KOMPETANSE

Detaljer

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006

Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat nr.5-2006 Ragnhild Brusdal Boligalarm Sifo-survey hurtigstatistikk 2006 Prosjektnotat. 5-2006 Tittel Boligalarm Forfatter(e) Ragnhild Brusdal Antall sider 21 Prosjektnummer 11-2004-45 Dato

Detaljer

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER:

LIBERALISMEN. Liberale Folkepartiets valgavis 2013. partiet for individuell frihet www.stemdlf.no DLF SIER: LIBERALISMEN Det Liberale Folkepartiets valgavis 2013 DLF SIER: Ja til sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nei til restriksjoner eller avgifter på kjøp og salg til og fra utlandet. Nei til EU og

Detaljer

Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011

Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011 Oppdragsrapport nr. 2-2012 Christian Poppe Økonomisk utsatthet Situasjonen for norske hushold i 2011 SIFO 2012 Oppdragsrapport nr. 2 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Det håndgripelige gjort uforståelig

Det håndgripelige gjort uforståelig Oslo Juli 2011 Forbrukerpolitisk Avdeling Faggruppe Finans Det håndgripelige gjort uforståelig En prosjektrapport fra Forbrukerrådet om gjeldsproblematikk i Norge og kommunikasjonen mellom inkassobyråene

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig

Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig Ut fra fengsel til hva? Kommunens ansvar Økonomi/gjeld Bolig Hvem er disse personene? 60% av innsatte har et rusproblem Her trengs behandling Motivasjon og støtte Fremtidsplanlegging Kompetanse 50% er

Detaljer

Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98

Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98 Arbeidsnotat nr. 6-1999 Christian Poppe Låneopptak og betalingsproblemer husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-98 SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 6 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Levekår, livskvalitet og kreft

Levekår, livskvalitet og kreft Arbeidsnotat nr.11-1996 Elling Borgeraas(SIFO), Jorun Brøyn & Sæver Berg Gudbergson Levekår, livskvalitet og kreft 1996 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) Postboks 4682 Nydalen, N-0405 Oslo

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 41 1999 8. juni Endr. i viltloven. Møte tirsdag den 8. juni kl. 10.25

Forhandlinger i Odelstinget nr. 41 1999 8. juni Endr. i viltloven. Møte tirsdag den 8. juni kl. 10.25 Forhandlinger i Odelstinget nr. 41 1999 8. juni Endr. i viltloven 585 Møte tirsdag den 8. juni kl. 10.25 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

Innst. 427 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:70 S (2010 2011)

Innst. 427 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:70 S (2010 2011) Innst. 427 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:70 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer