Årsmelding. NTNU Flyklubb 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. NTNU Flyklubb 2014"

Transkript

1 Årsmelding NTNU Flyklubb 2014

2 Oppsummering 2014 har vert et svært turbulent år med mange oppturer og nedturer. Utskiftning av slepefly ble en hastesak da LN-NTH stod på verksted fra april 2013 til starten av 2014, i tillegg var det et meget dyrt fly å drifte både med tanke på drivstofforbruk og vedlikeholdskostnader. En snuoperasjon ble derfor nødvendig for å få klubben på rett kjøl økonomisk. Dette førte til at klubben kjøpte et nytt slepefly av typen WT-9 Dynamic, den 25.mars 2014, i tillegg ble LN-NTH solgt 3.april. For å finansiere det nye slepeflyet har klubben tatt opp lån fra klubbmedlemmer. Det har vert en rekke hendelser i løpet av 2014 som har ført til hodebry spesielt for styret. En omfattende transportskade på CN 19. april, førte til at flyet måtte sendes til Sverige samt henger til Tyskland for reparasjoner. Flyet ble ikke flyvedyktig før midten av juli. LX har også fått hard medfart med hele tre separate hendelser i Begge canopyene må skiftes og i tillegg må det utføres omfattende reparasjoner på understell grunnet en hard landing sent på høsten. Dette har ført til at LX nå er i Polen for reparasjoner på understell og tilpassing av canopyer. På den positive siden har vi hatt veldig godt trykk på introkurs og fått mange nye elever. Med samme strategi som tidligere har det vert stands på Gløshaugen og det har blitt hengt opp utallige plakater. I tillegg har vi i år hatt stands midt på Trondheim Torg i hele to solfulle dager under Maker Faire. NTNU Flyklubb har i 2014 leiet inn AB fra Ringerikes Seilflyklubb, og har med dette dekket behovet for skolefly da BG har vert på 5. årskontroll hele Vegard Moritsgård Flatjord Formann 2014

3 Seilflyene 2014 var et aktivt år for klubben med mye flyging. Tabellene under er preget av at LXs journaler ikke er å oppdrive da flyet står i Polen for reparasjoner. Dette fører til at spesielt antall slep og flytimer er mindre enn tidligere år, da LX er den største bidragsyteren under disse kategoriene. En revidert utgave av årsmeldingen vil komme da LX journalen er i Norsk luftrom. Ulf og Leif Arne har til sammen 535 slep, noe som er mer enn oppgitt antall slep uten LX i På grunn av hendelsen med CN har denne en nedgang i antall strekkilometer og starter, da den ikke deltok på NM og strekkleir i 2014 på grunn av reparasjoner. BG har ikke vert i bruk i år på grunn av 5. årskontroll og har dermed null starter noe som er en kraftig nedgang fra tildeligere år. Til gjengjeld har AB vært i klubbens disposisjon og med 142 starter har dette flyet vært en viktig bidragsyter for årets skoling. Noen tall som viser hva vi har oppnådd i 2014 (uten LX): Fly BG IK CG CN LX AZ AB SUM Antall starter flyslep ?? Antall timer totalt 0 210:20 163:00 111:00?? 31:30 81:55 597:45 Antall strekkilometer ?? Antall starter på Oppdal ?? Antall starter på ?? Starmoen Antall starter på Bjorli ?? Antall starter på Ringebu ?? Utviklingen de siste 6 årene har vert slik på antall starter, timer og strekkilometer: Antall Starter Fly BG IK CG CN LX ?? AZ 29 AB 142 Sum LX+BG

4 Antall Timer Fly BG 37:28 25:05 67:20 88:10 29:40 0 IK 196:35 183:45 148:25 172:30 128:35 210:20 CG 259:08 185:45 153:35 223:05 246:40 163:00 CN 184:00 244:00 159:35 181:00 190:20 111:00 LX 137:25 144:25 132:35 110:20 116:35?? AZ 31:30 AB 81:55 Sum 814:26 783:00 661:30 775:05 711:50 597:45 LX+BG 174:53 169:30 199:55 198:30 146:15?? Antall Strekkilometer Fly BG IK CG CN LX ?? AZ 440 AB Sum Antall strekkilometer har gått drastisk ned, dette er nok mest trolig fordi CN ikke deltok under NM og strekkleir, i tillegg har CG flydd langt mindre strekkilometer en normalt. Tallet blir nok noe høyere når en får lagt inn LXs strekkilometer da flyet ble brukt under NM og strekkleir i år. NTNU Flyklubb ble med ,51 km og ,57poeng, 5. beste klubb på OLC i 2014, der Sandefjord Seilflyklubb overlegent stakk av med seieren.

5 Vedlikehold og sikkerhet Ole John Aske har også i 2014 lagt ned et enormt arbeid for å holde flyparken ved like. Dette kombinert med stor dugnadsvilje blant medlemmene gjør at flyene blir holdt i god stand. LN-GBG er fortsatt på 5 årskontroll, det er noe usikkert når flyet er flyklart igjen. På grunn av mange reparasjoner på andre fly er det ikke blitt tid til å ferdigstille BG i NTNU Flyklubbs fly har vært involvert i 5 hendelser som er rapportert inn til Sikkerhetsog Utdanningskomitéen (SUK) i NLF/S: Fly Dato Hendelse GLX Hard landing GLX Utilsiktet åpning av hood i avgang GCG Utelanding groundloop i høyt korn GCN Transportskade GLX Utilsiktet åpning av hood i slep Det er pr. primo februar 2014 ikke kommet endelig rapport fra SUK på hendelsene og 21.07, mens de andre hendelsene er ferdigbehandlet. Hendelsene tjener som påminnelser om bevissthet rundt alle sider ved flysikkerheten! Forøvrig anbefales det å lese Hendelses- og Havarirapporter fra de senere årene på Her ligger kilde til mye lærdom! Fremtiden Flyene er i god stand og styret har ikke drøftet behov for mer/nytt seilflymateriell. Gelcoat på vingene til CN har store krakeleringer, noe som vil kreve full utskifting på et tidspunkt. Også CG kan komme til å trenge utbedring om ikke alt for lenge. Klubben har siste halvåret disponert LN-GAZ og en vil i 2015 få til en avtale med eierne for videre bruk og vedlikehold i klubben.

6 Slepefly I 2013 var vedlikeholdskostnadene på LN-NTH NOK, selv om flyet nesten ikke var i bruk i 2014 kom vedlikeholdskostnadene på NOK. I tillegg til kostnader på vedlikehold er der også kostnader med å ikke ha et funksjonelt fly, da en må leie inn slepefly. Det ble derfor nødvendig å få skiftet ut NTH fortest mulig for ikke å gå konkurs. På årsmøtet i 2014 ble det enstemmig vedtatt å kjøpe nytt slepefly og å selge LN-NTH. Det viste seg at et mikrofly av typen WT-9 Dynamic var til salgs. Flyet er både billig i drift og det viser seg at det sleper bra da det ble testet på Oppdal. Et ekstraordinærtårsmøte ble avlagt og klubben vedtok å kjøpe Dynamicen for kr NOK. LN-NTH ble så solgt til en svenske av den nette sum av NOK. Sikkerheten ble satt i høysetet når en tok i bruk mikrofly som slepefly. Det ble innført maks avgangslengde på 400 meter. I tillegg ble det innført prøveslep med ensetere før en tok i bruk tosetere. Det ble også kansellert noen flydager med sterk sidevind, da en normalt sett ville flydd med NTHen. Det har i 2014 ikke vert noen hendelser ved bruk mikroslep i vår flyklubb. For å få enda større sikkerhetsmarginer med Dynamicen vedtok Klubben høsten 2014 å gå til innkjøpt av bigbore. Bigbore er et sett større sylindere, noe som vil øke motorkapasiteten med rundt 17 hestekrefter. Dette er nå montert og en regner med å ha flyet på plass til kommende helg 7-8 februar En utfordring med nytt slepefly er å sette seg inn i teknisk vedlikehold og å utføre reparasjoner. De er tidkrevende å finne ut hva som skal utføres og i tillegg være helt sikker på at det som er gjort er riktig. Kenneth har brukt timevis på å lese manualer, bestille deler og å utføre reparasjoner med god hjelp av Ulf og Leif Arne med flere. Et problem i klubben er mangelen på slepeflygere. Uten Ulf og Leif Arne med sine 269 og 266 slep året 2014 ville det ikke vert mulig å gjennomføre så mange flyvninger. Som en liten takk vil klubben utdele premien for høyest antall slep til de begge. Det ser lyst ut for 2015, en innkjøringsfase med mikrofly er snart over og ting faller på plass og blir rutine. Kenneth har gjort en utrolig jobb rund utskiftning av slepefly og drifting av Dynamicen.

7 Utdanning, skoling Følgende medlemmer har bestått oppflyging til flygebevis i 2014: Erik F. Hals Tomas Lundqvist Geir Dyrdal Knut A. Wikstrøm Rolf Holm Trygve Rushfeldt (resjekk) I årets siste Nordic Gliding oppgir fagsjefen i S/NLF at totalt 17 flygebevis er utstedt i Klubbens 6 flygebevis tilsvarer med dette over 30% av landets nye flygebevis. Følgende medlemmer fløy 1. solo i 2014: Vegard Flatjord Knut A. Wikstrøm Michael Ragazzon Erik F. Hals Rolf Holm Bjørnar Svingen (resjekk) Klubbens instruktører i 2014: Bernt H. Hembre IK1 Thomas Nielsen IK1 (skolesjef) Håvard Gangsås IK1 Agnar Renolen IK2 Ulf Hustad IK2 Terje K. Lien IK2 Ola Røer Thorsen IK2 Kjetil Norheim IK2 Kenneth Høyning IK2 Trude Liavåg IK2 Johann Normann IK3 Are Johan Hansen IK3 Christian Grøvdal IK3 Arnulf Snekvik IK3 Jon Rønningen IK3 Nils Asbjørn Sekse IK3 Gaute H. Andersen IK3 Jon Erik Lygren IK3 Leif Arne Mo IK3

8 Hjelpeinstruktører i 2014 har vært: Jan Erik Arendal IK IV Bård Tesaker IK IV Med Arent Arntzens bortgang mistet klubben en høyt respektert, og spesielt dyktig instruktør med svært bred erfaring. Klubben har fått verdifull hjelp til instruksjon av instruktører fra andre klubber spesielt gjennom sommeren og på høstleir. I 2014 utdannet ikke klubben nye IK III instruktører. Klubben har en O-kurs deltaker vinteren 2014: Jan Erik Arendal Følgende medlemmer deltok på SVEDANOR s strekkleir på Elverum: Øyvind Wasmuth Svein Sæterbø Ingeborg Aske Langhelle Følgende medlemmer deltok på SVEDANOR acrokurs i 2014: Johann Normann Utdanningsmessig har 2014 vært ett meget bra år for klubben. Vi har også i år fått elever «over kneika» mot både 1.solo og sertifikat. Klubben ser ut til å ha flere piloter som nærmer seg oppflyging også i løpet av første halvdel av Overgang til WT-9 Dynamic som slepefly har resultert i 4 nye slepetillatelser: Ulf Hustad (mikro) Kenneth Høyning (mikro) Thomas A. Gundersen (mikro) Leif Arne Mo (mikro) Innføring av EASA sertifikatbestemmelser ble nok en gang utsatt fra LTs side i Dette vil, når det til slutt innføres, medføre tildels store endringer i utdanningen forhåpentligvis til det positive.

9 Rekruttering Klubben fikk 7 nye elever, samt 1 elev på utlån fra Gauldal SFK i Klubben har utløst 7 elevbevis. Det har vært avholdt 14 introkurs der 5 av disse startet som elever. Styret har tatt ansvaret for rekruttering og stands. Rekrutteringen har bestått av stander både med og uten seilfly på Gløshaugen, NTNU. Oppfriskning av klubbens nettsider i 2013 ser ut til å ha hatt stor effekt, og mange tar nå kontakt via klubbens nettsider - også utenom oppsatte kurs. Rekruttering i NTNU Flyklubb: Introkurs (kurs + tur) 33 (9+24) 20 (9+11) 17 8 (1+7) (kurs) Elevbevis solo Flygebevis

10 Økonomi 2014 har vært et overgangsår for NTNUF. Vi har i løpet av året solgt LN-NTH og gått over til å bruke mikroflyet LN-YRX til å slepe. Dette er tydelig i regnskapet på flere måter. Tidlig i 2014 var NTH på vedlikehold og årlig inspeksjon i Sverige. Dette kom på kr. Det ble etter dette besluttet å selge LN-NTH. Vi fant tilfeldigvis en kjøper i Sverige som var interessert. Etter mye diskusjoner rundt pris ble flyet solgt for kr. Med tanke på flyets stand og at markedet for småfly er dårlig er styret veldig fornøyd med salgsprisen. I tillegg var det viktig at vi fikk solgt flyet tidlig, slik at vi fikk bedre likviditet på kort sikt. På ekstraordinært årsmøte ble det besluttet å kjøpe inn et nytt mikrofly som slepefly. Dette kom etter de utredningene som ble gjort i Slepeflyutredningen fra Vi kom over en brukt Dynamic WT-9 med winch, som var akkurat det vi var på jakt etter. Denne ble besluttet innkjøpt for kr. Klubben gjorde flere forsøk på å få lån i bank, men lån til innkjøp av fly er vanskelig å ordne. Litt ut av det blå kom det så inn en masse tilbud om private lån fra klubbens medlemmer. Etter bare et par uker hadde vi finansiert hele innkjøpsprisen med lån fra 19 ulike klubbmedlemmer. Disse lånene ble inngått med enten 5 eller 10 års avbetalingstid, til 4% rente. Styret vil gjerne rette en stor takk til alle de som har bidratt til dette! Aktivitetsnivået og inntjening på sleping i 2014 har vært over all forventning. Vi har hatt slepeinntekter på kr, godt over budsjett. I tillegg har drivstoffutgiftene våre godt over halvert seg, siden vi nå har et mye mer gjerrig slepefly som også bruker et billigere drivstoff. Vi investerte en god del i nytt utstyr og byttet mange slitasjedeler på LN-YRX, noe som drev vedlikeholdskostnadene noe over det vi hadde forventet. I 2015 bør klubben sikte på normal drift. Vi har nå en fullverdig flypark og ingen umiddelbare planer om nye investeringer. Med et nytt slepefly med lave driftskostnader, samt høy aktivitet i klubben, går vi et lyst 2015 i møte. Denne anledningen bør brukes til å bygge litt egenkapital for å stå bedre rustet mot fremtidige utfordringer.

11 Reelt 2012 Budsjett 2012 Reelt 2013 Budsjett 2013 Reelt2014 Budsjett2014 Sleping Oppdal Sleping Starmoen Års/halvårskort Flyleie uten kort Driftstøtte Introkurs Drivstoff Innleie av slepefly CAMO-utgifter seilfly CAMO-utgifter slepefly Vedlikehold slepefly (herav LN- NTH) Forsikring seilfly Forsikring slepefly

12 Administrasjon Styret Styret i 2014 har bestått av følgende personer: Formann Vegard Moritsgård Flatjord Seilflyoppmann Øyvind Wasmuth Kasserer Christian Vik Grøvdal Motorflyoppmann Kenneth Høyning Sekretær Knut Aldrin Wikström 1. vara Jan Erik Arendal 2. vara Trude Liavåg 3. vara Nina Langhelle Diverse andre verv Klubbens operative leder (Flygesjef) Are Johan Hansen Skolesjef Thomas Nielsen Teknisk leder seilfly Ole John Aske Fallskjermansvarlig Nina Langhelle Representant MFL Håvard Gangsås vara Ulf Hustad Revisorer Einar Agnalt, Ulf Hustad Valgkomite Are Johan Hansen, Leif Arne Mo Vara Erik Hals Representant, idrettskretsen i Sør-Trøndelag Svein Sæterbø Elevkontakt Erik Hals Ansvarlig for politiattester Dugnadsansvarlig Øyvind Wasmuth WWW-sider og mailinglister Einar Agnalt

13 Sosial aktivitet Vi har i 2014 arrangert påskeleir,sommeruke og nisseflyging på Oppdal i tillegg til høstleir på Bjorli. Det har også vært arrangert enkelte langhelger i løpet av sesongen på Oppdal. Annet utstyr Klubben har 8 skjermer. Tre av disse skjermene er nye for klubben. Vi kjøpte 2 skjermer fra Gauldal (Softie) som er produsert i Familien til Arent Arntzen donerte Arent sin skjerm (Softie) til klubben. I tillegg har vi to skjermer som tilhører Ringerike Seilflyklubb, de følger det innleide flyet LN-GAB og er i klubben i leieperioden. Våre to eldste skjermer er fra 2004, så følger fire fra 2010 og to fra Vi trenger med andre ord ikke å planlegge innkjøp av nye skjermer pga gangtid før i Vi har fått en ny kontrollant som pakker skjermene våre, Tore Helgedagsrud fra NTNU Fallskjermklubb. Dette er svært gunstig mhp transport av fallskjermene, samt mulighet for å få hjelp med skjermene ved behov når vi er på Oppdal.

14 PR og informasjon Klubben har i år hatt stands på Gløshaugen og på Trondheim Torg, i tillegg har klubben vært aktive med passiv reklame som plakater. Dette har resultert i stor pågang på introkursene og ellers mange nye elever. Klubben deltok i Maker Faire og med dette fikk klubben stille ut et helt fly midt på Torget. Dette var stor stas for både store og små. Til og med Norges høydehopperyndling Tonje Angelsen fikk prøvesitte vår LS8.

Årsmelding NTNU Flyklubb 2013

Årsmelding NTNU Flyklubb 2013 Årsmelding NTNU Flyklubb 2013 Oppsummering 2013 har vært et år med oppturer og nedturer. Årets største utfordring har vært LN-NTH. Flyet har tilbrakt nesten hele året, fra april 2013 til starten av 2014,

Detaljer

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb Slepeflyutredning NTNU Flyklubb 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 4 3 Alternativer... 5 3.1 HK 36 TTC Super Dimona som slepefly... 6 3.1.1 Tekniske data... 6 3.1.2 Beskrivelse... 6 3.1.3 Flyets grunndata

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EFKS 2.FEBRUAR 2008 Sted: Klubbhuset, Starmoen Antall stemmeberettigede: 17 Leder André Ebert ønsket velkommen Sak 1 Godkjenning av innkalling Enstemmig godkjent Sak 2 Valg av møteleder,

Detaljer

Delårsrapport. FinnmarksQuiz UB

Delårsrapport. FinnmarksQuiz UB Delårsrapport FinnmarksQuiz UB 2010/2011 Alta Videregående skole. Mentorer: Arnt Øystein Andersen Innovasjon Norge Tor Børge Lekang Bjørkmanns Trykkeri Ansvarlig lærer: Egil A. Mofoss 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

God sommer! Seilflysport nr. 1 & 2-2011 1. Utgiver: SEILFLYSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTFORBUND

God sommer! Seilflysport nr. 1 & 2-2011 1. Utgiver: SEILFLYSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTFORBUND Nr. 1 & 2-2011 26. årgang God sommer! Seilflysport nr. 1 & 2-2011 1 Utgiver: SEILFLYSEKSJONEN NORGES LUFTSPORTFORBUND segelfliegen og Av Ole Baartvedt Seilflysport har inngått avtale med Segelfliegen Segelfliegen

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

Styremøte i Seilflyseksjonen, 25. januar 2011 i NLFs lokaler, Oslo Møte 1/11

Styremøte i Seilflyseksjonen, 25. januar 2011 i NLFs lokaler, Oslo Møte 1/11 Styremøte i Seilflyseksjonen, 25. januar 2011 i NLFs lokaler, Oslo Møte 1/11 Deltagere: Meldt forfall: Jan Erik Kregnes Ida Mellesdal Ole Baartvedt Tommy Kristiansen Ole Andreas Marskar Michael Koch Steinar

Detaljer

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte TØI rapport 1111/2010 Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte Joachim Rønnevik Anne Gjerdåker ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1175-0 Papirversjon ISBN 978-82-480-1165-1 Elektronisk

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll fra Styremøte i Modellflyseksjonen, nr 05/13, 7. desember 2013 Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 05/13 Styremøte avholdt 07.12.2013, kl. 10.00 16.00 Best Western Hotell, Gardermoen

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsberetning for OSI Fjell 2008

Årsberetning for OSI Fjell 2008 Årsberetning for OSI Fjell 2008 Leder: Reidun M. Romundstad Nestleder: Anne Tibballs Økonom: Christian Pettersen Sekretær: Kristin Langdalen Helge Wangberg Eirik Teigstad Morten Ødegaard Torgeir Kismul

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 1. Årsberetning for Borg flyklubb 2014... 3 1.1 Styrets sammensetning... 3 1.2 Fagpersonell... 3 1.3 Selvassuransefondet... 3 1.4 Hangar- og hyttekomité... 3 1.5

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13

Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13 Årsmelding 2013 2 Innhold Organisasjonen og formål... 3 Aktiviteter i 2013...... 4 Dyrevern... 4 Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13 3 Organisasjonen

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn

Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn Oppdatert 10.09.14 Tid: 23.09.15, kl 16:00 Sted: Auditorium 1 Saksliste: 00/15 - Valg av møteleder og referent 00/15 - Godkjenning av innkalling 00/15 - Godkjenning

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer

Årsberetning. Kristiansand Roklubb

Årsberetning. Kristiansand Roklubb Årsberetning Kristiansand Roklubb 2010 Innhold Styrets beretning Ro sjefens rapport Tur og mosjons sjefens rapport Hus sjefens rapport Materialforvalterens rapport Regnskap Revisjon Styrets beretning Styrets

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Fagstillinger: Skolesjef:

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer