ÅRSBERETNING 2011 FOR FELLESFORBUNDET SALTEN FAGFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 FOR FELLESFORBUNDET SALTEN FAGFORENING"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 FOR FELLESFORBUNDET SALTEN FAGFORENING REPRESENTANTSKAPETS SAMMENSETNING: Jan Willumsen Terje Olsen Arne Linchausen Øyvind Falch Roger Storteig Benjamin Abelvik Espen Nordeng Øyvind Fredheim Ørjan Moland Harald Skoglund Harald Breimo Richard Rudi Randi Busch Bøkestad Per Gustav Olsen Espen Furfjord Kristian Nyborg Thomas Naug Øyvind Wennberg Aleksander Arntsen Bjørn Tore Myrvang Svend Olav Aspaas Kim Lillegaard Andre Laube Torbjørn Olsen Bjørnar Olsen Ken Rune Langholm Arnt Johan Skoglund Ronny Hammernes Kjell Westgård Ståle Pedersen Alexander Leirvik Geir Ove Horsdal Benny Roger Olsen Håkan Hammer Bernt Stian Berntsen Knut Albrigtsen Thor Henry Olsen Anleggsg. S. Johansen Arvid Bendiksen AS Aune Blikk & Norluft BAUTAS Byggpartner AS Bodø Glass og Ramme BBL Vedlikehold Bodø VVS Willumsen Bopro Codfarmers Ivars Interiør og VVS Drag Industrier Erling Skipnes AS Fauskebygg Gifas Gildeskål Vekst Gunv. Johansen Jarle Vikjord AS Jan Haugen AS Lettbyggteknikk AS Malermester Engen Medby Sagbruk Mainstream avd. Hopen NCC Nico Håndtverk Nilsson AS Moelven Nordia Nordland Betongindustri Nordland Tak Nordlandskrana AS Oras Protan Reinertsen Anlegg AS Consto AS Rørleggern Fauske Skanska Snekkerbjørn Marine Harvest Sten Andersen Sundsfjord Smolt UCO Vebjørn Lillegård Rapp Bomek AS

2 2 Øystein Varga Ronny Fossum Steffen Langnes Klaus Kursk Larsen Rune Eriksen Per Ingvaldsen Alf Harry Andersen Frithjof Arntsen Robert Johansen Frode Heiberg Helge Didriksen Jørgen Kosmo Frode Kletteng Sigurd Myrvoll Gisle Hardy Dag Ørjan Olsen Arild Wiklund Rolf Medlie Thore Hansen Trond Johannessen Yuphin Helgesen Charleen Johansen Marita Olsen Rapp Hydema AS Nordic Last og Buss Nordic Bil AS Unifab Unifab Nord AS Vikan Sveis Metall og Gjenvinning Dekkmann AS - Bodø Toyota Nordvik AS Toyota M.H.Norway Norvik Last og Bil O.P. Fure Sveins Auto Jakhelln Bil AS Nymo Bil AS Bodø Hovedflystasjon Bodø Bil AS Vestbil Bodø AS Bodø Industri AS Norsk Scania YITBuilding Systems AS Bodø BilskadesenterAS Avisa Nordland Bodø Hotell AS Clarion Collection Grand Løvolds Kafeteria Radisson Blu Diplomat Restauranter Select Service Partner Skagen Hotell AS Spiseriet Thon Hotell Nordlys Kafe Kafka Worsøes LTD Styret: Leder: Nestleder Kassereransvarlig/Studieleder: Anne Johansen Sekretær. Arild Wiklund Styremedlem: Sturla Larsen Roy Buschmann Tom Korsvik Ungdomskontakt: Varamedlemmer: Bjørn Tore Myrvang Helge Didriksen Richard Rudi Vara for ungdomskontakt: Kim Andre Olsen

3 3 Arbeidsutvalg: Revisorer/Kontrollkomite Fellesforbundet Salten Fagforening / Målekontoret: Leder: Arnfinn Stake Anne Johansen Nestleder: Helge Didriksen Johnny Johansen Representasjon: Forbundets representantskap: Forbundsstyret Vararepresentant: Seksjonsrådet bygning: Representanter til Fellesforbundets Landsmøte oktober 2011: Jens Erik Kosmo Anne Johansen (Representantskapet) Representanter til O.K.B.S. Representant: Roger Bakken Anders Paulsen (Lærlingrepresentant) Medlemmer av prøvenemder i Salten: Armering/Betong/Forskaling Bilfaget-Tunge kjøretøy Bilskadereperatør Flystrukturmekaniker Flysystem/komponentmekaniker Mediegrafiker Murerfaget NDT-Kontrollfaget Rørleggerfaget Tømrerfaget Jan Erling Didriksen Michael Johanson Erling Johan Skagen Ronny Bergh Nilsen Tom Korsvik Håkon Pettersen Arnfinn H, Martinussen Cathrine Christensen Rolf Allnor Per-Arnt Angelsen Roald Sjåvik Ole-Jonny Nilsen

4 4 LO i Bodø: Robert Johansen Arild Wiklund Trond Skaugvoll Willy Hansen Roger Bakken Jan Erik Hansen Ståle Pedersen Kim Andre Olsen Bjørn Tore Myrvang Tom Korsvik Harald Skoglund Rolf Maubach Representanter til LO i Indre Salten: Vara. Richard Rudi AOF Nordland Anne Johansen AØF Folkets Hus: Arild Wiklund Hermod Korsvik Anne Johansen Kjell Gunnar Alvenes Rolf Maubach Johnny Johansen Robert Johansen Norsk Folkehjelp: Robert Johansen Per Arnt Angelsen Valgkomite: Tom Korsvik Charleen Johansen 5.

5 5 Målekontoret: Leder: Nestleder: Tom Roger Larsen 1. styremedlem: 2. styremedlem: Andreas Henriksen 3. styremedlem: Ken Rune Langholm 1. vara: Richard Rudi 2. vara: Bjørn Tore Myrvang 3. vara: Ørjan Carlsen Hyttekomite: Frank Nilsen Kjell Pettersen Roger Bakken Rolf Maubach Møtevirksomheten i avdelingen: Siden forrige årsmøte er det avholdt 8 styremøter. Det er også avholdt mønstringsmøte i forbindelse med streiken i byggfagene, samt ett bransjemøte for byggfag. Styrets arbeid: Det er behandlet 49 saker i styret, samt 63 innkomne skriv i følge postlisten. Overenskomstforhold: I avdelingens område har vi 78 bedrifter med tariffavtale. I årsmøteperioden har vi opprettet 1 ny tariffavtale. Vi har mistet tariffavtalen ved 2 bedrifter da medlemmene har sluttet og de gjenværende ansatte ikke har ønsket å være organisert. Medlemsservicen: Avdelingen har bistått tillitsvalgte og medlemmer i en rekke saker. I hovedsak går dette i å bistå tillitsvalgte i problemstillinger knyttet til tolkning av avtaleverket og hjelp til å kreve og forberede forhandlinger. Av privatrettslige saker har det siste året vært normalt i forhold til oppsigelse og avskjedssaker, men antall yrkesskade og yrkessykdomssaker har tatt seg litt opp. Dette er kompliserte saker med høye krav til dokumentasjon og et implisitt skjemavelde. Avdelingen bistår her medlemmene i å innhente nødvendige papirer fra både lege, NAV og arbeidsgiver samt utfylling og innsending av disse. Ellers har vi hatt et par saker som har dreid seg om mobbing og utfrysing. Dette er vanskelige saker og passer ikke alltid inn i standarden hva saksbehandling gjelder.

6 6 Studie og opplysningsarbeidet: Kursene som har vært kjørt i årsmøteperioden har vært gjort i samarbeid med avdeling 53 og i noen tilfeller, der det har vært hensiktsmessig, andre avdelinger i Nord-Norge. Dessuten var det i 2011 flere ADK-samlinger enn tidligere. En av grunnene til dette var kurset på Fauske for landsmøtedelegatene. Landsmøtet: Fellesforbundets landsmøte gikk av stabelen i Oslo i perioden oktober. Fra vår avdeling hadde vi fire delegater samt undertegnede. Før landsmøtet var alle delegatene samlet på Fauske hotell for å samrådes om saker vi skulle ta opp, representasjon til representantskap og forbundsstyre samt enes om hvem vi fra Nord-Norge ønsket inn i Fellesforbundets politisk valgte ledelse. Med bakgrunn i at vi hadde forberedt oss godt ble landsmøtet vellykket sett med nordnorske øyne. Vi fikk blant annet gjennomslag og støtte for at det i landsmøteperioden skal opprettes en stilling som ungdomskoordinator for Nord-Norge. Denne personen er nå ansatt og skal koordinere ungdomsarbeidet i avdelingene hva kommer til både kurs og skolebesøk. Vi fikk også bra uttelling med tanke på representasjon i forbundsstyret og representantskapet der Salten Fagforening i inneværende periode har to representanter i representantskapet. Medlemsbevegelsen: Avdelingen har pr utgangen av februar 1414 medlemmer totalt. Av disse er 1105 yrkesaktive. Vi ser at vi har rekruttert til sammen 149 nye medlemmer og hatt en liten oppgang i medlemstallet på totalt 10 medlemmer. Etter et par år med nedgang i medlemsmassen ser vi nå at medlemsutviklingen har stabilisert seg og snudd oppover igjen. Jubilanter, merker og diplomer: Vi avholder merkeutdeling annenhvert år og hadde ikke slik markering i året som gikk. Dette vil bli avholdt høsten Bedriftsklubbene/ klubbtillitsvalgte: Vi har mange dyktige tillitsvalgte ute i bedriftene. Heldigvis er det stort sett god kontinuitet i disse vervene i de fleste bedriftene. Vi ser at det er vanskelig å få til en stabil og god flyt i klubbarbeidet der det til stadighet byttes ut tillitsvalgte. Utfordringen vår i avdelingen er å få disse nye tillitsvalgte til å innse viktigheten i å ta grunnopplæringen som tilbys. Denne burde vært obligatorisk for alle som innehar tillitsverv ute i klubbene. Visse bransjer har også en dårlig tradisjon for å velge tillitsvalgte da ingen vil stille opp og ta dette ansvaret. Da tenker jeg i hovedsak på hotell og restaurantbedriftene. Når de som innehar tillitsvervet slutter er ingen interessert i å overta. Det blir vanskeligere å få ut informasjon til medlemmene og disse blir ikke ivaretatt på en skikkelig måte.

7 7 Ungdomsutvalget: Det har vært lav aktivitet da hele denne oppgaven har falt på en enkelt person. Allikevel har vi hatt deltakelse på sommerpatruljen samt vært med i et opplegg gjennom LO der vi har hatt studentstand på universitetet en gang i mnd. Vi håper at oppgavene for ungdomskontakten vår skal virke mer overkommelig nå som vi har fått den nye ungdomskoordinatoren på plass. Hytta: Hytta var i fjor utleid fire døgn og innbrakte 400kr. i leie. Vi mangler skikkelige toalettforhold der og det har blitt sendt ut forespørsel til våre rørbedrifter for innhenting av tilbud på et forbrenningstoalett. Kostnaden for et slikt toalett ligger i området kr. Sluttord: En av de største utfordringene vi står ovenfor i årene som kommer er å bevare retten til faste ansettelser. Arbeidsmiljøloven slår fast at faste ansettelser skal være hovedregelen, men vi ser nå at denne retten undergraves. Det er mange viktige grunner til at arbeidstakerne bør og skal ha fast ansettelse. For den enkelte gir det trygghet for arbeid og inntekt, det er en sikring mot usaklig oppsigelse, gir forutsigbarhet og muligheter til å inngå avtaler, få lån i banker og kort sagt leve et vanlig liv. Som fast ansatt er du en del av kollektivet i bedriften og gjennom fagforeningene kan arbeidstakerne opptre som part i forhold til arbeidsgiverne. Det er full enighet mellom fagbevegelse og myndigheter om at hovedregelen skal være faste ansettelser og at det er nødvendig med regler som begrenser adgangen til midlertidige ansettelser og innleie. Derfor er det bekymringsverdig når man ser hvilken vei utviklingen går i forhold til andelen fast bemanning vs. Innleie, og da spesielt i byggebransjen. En undersøkelse gjort i byggebransjen i Oslo viser at i gjennomsnitt var én av to arbeidstakere innleid. I gjennomsnitt var 55,8 prosent av hovedentreprenørens folk innleid, mens tallet for underentreprenørene var 42,3 prosent. Med unntak av én hadde samtlige byggeplasser som var med i undersøkelsen innleide arbeidstakere. I ett tilfelle leide en underentreprenør inn gjennom et norsk bemanningsforetak, som igjen leide inn gjennom et litauisk bemanningsselskap som igjen leide inn fra et annet litauisk bemanningsselskap. Slike eksempler viser at vårt vern rundt faste ansettelser er under et stort press. Derfor har fagbevegelsen rundt om i det ganske land tatt til orde for at Norge bruker vetoretten sin mot innføringen av det mye omtalte vikarbyrådirektivet. Direktivet har i og for seg et godt formål, nemlig å sikre innleide arbeidstakere lønns og arbeidsvilkår lik vilkårene i innleiebedriften. Men vi mener at dette er rettigheter som må implementeres i norsk lovgivning og ikke gjennom et EØS-direktiv. Vi har i dag sterke begrensninger i vårt lov og avtaleverk når det gjelder midlertidige ansettelser og innleie og er bekymret for hva som vil skje med disse bestemmelsene i framtida dersom Norge innfører Vikarbyrådirektivet. Den største frykten er at bruken av innleie legitimeres og dermed øker i omfang.

8 8 Noen av våre tillitsvalgte har den siste tiden kjempet en av de viktigste kampene byen vår har opplevd i den senere tid. Det handler om arbeidsplasser, flere hundre millioner i tapte inntekter til næringsliv og kommune samt uvisshet og utryggheten for de familiene som blir berørt. Det handler altså om å få fortsette å være den viktigste luftforsvars-byen i Norge i årene som kommer. De som sitter nærmest kompetansen på området har lagt ned en formidabel innsats i å legge frem fakta og argumenter i saken. Da Sunde la fram rapporten som begrunnet innstillingen om Ørlandet som ny hovedbase startet jobben med å plukke rapporten fra hverandre for å avdekke både direkte faktafeil samt viktige momenter som ikke var belyst i saken. Det har vært gjort en god jobb for å belyse både hva Bodø har bidratt med gjennom de siste 60 år, samt hva som er fordelene med å også i framtiden inkludere byen i en baseløsning for jagerfly. Dersom begrunnelsene i forsvarssjefens rapport har vært uforståelig er det ikke mindre uforståelig hvorfor man i tolvte time har endret forutsetningene for hele basevalget. Der man hele tiden har presisert at dette skulle være en en-baseløsning har plutselig regjeringspartienes valg falt på en to-baseløsning. En løsning som i følge tall-knuserne er en mye dyrere løsning enn Bodø ville ha vært. Vi har tidligere sett at det går an å snu avgjørelser som synes opp og avgjort, for eksempel da Østlandet skulle ha ny hovedflyplass og valget sto mellom Hurum og Gardermoen. Dette viser at det er viktig å ikke gi opp. Den 14. juni skal stortinget fatte en endelig avgjørelse i saken og de tillitsvalgte ved Bodø Hovedflystasjon har uttrykt at kampen skal fortsette frem til da. Vi har mange medlemmer rundt om i våre bedrifter som leverer varer og tjenester til forsvaret. Salten Fagforening vil derfor uttrykke vår fulle støtte til de tillitsvalgte og stiller gjerne opp dersom vi kan bidra i kampen for å redde arbeidsplassene som er i ferd med å gå tapt. Om noen få dager er vi midt inne i årets tariffoppgjør. Det blir et forbundsvist oppgjør, og dermed skal Fellesforbundet gå i front som vanlig. I løpet av mars vil Fellesforbundet og Norsk Industri møtes til forhandlinger omkring frontfagene. LOs representantskap vedtok et krav om sikring av kjøpekraften, i tråd med hva forbundsstyret i Fellesforbundet har uttalt. I LOs krav er det også føringer for lavlønn og likelønn, for innleie og for allmenngjøring. Forbundsleder Arve Bakke tok fram et krav som Fellesforbundet ønsker å legge vekt på under oppgjøret, nemlig retten til betalt fødselspermisjon for fedre. - I dag er denne bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven slik at man ikke krav på betaling for denne permisjonen, men vi vet at i offentlig sektor og deler av privat har arbeidstakerne en slik rett. Dette er urettferdig og derfor akter Fellesforbundet å gjøre noe med dette i årets oppgjør. Tilslutt vil vi oppfordre alle til å delta i ur-avstemmingen når den tid kommer. Det er viktig at man setter seg inn i forslaget som skal stemmes over og bruker retten og plikten til å stemme slik at vi sikrer at resultatet av årets oppgjør er demokratisk forankret.

9 9 Det sittende styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med arbeidet framover. Jens Erik Kosmo Anne Johansen Arild Wiklund Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sturla Larsen Roy Buschmann Tom Korsvik 1.Styremedlem 2.Styremedlem 3.Styremedlem 4.Styremedlem Ungdomskontakt

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Innleieboom i byggebransjen

Innleieboom i byggebransjen Notat 6:2011 Roar Eilertsen Innleieboom i byggebransjen Forord Notatet Innleieboom i byggebransjen færre fast ansatte er utarbeidet i De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte i september 2011 på oppdrag

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Dette kan du lese om: Sosial dumping i tunneler ATEA konflikten Don t try this at home Tariffprosessen frem mot 2014 Automasjonsfag

Detaljer

BYGGFAG - TARIFF. Hvem er vi? Moderasjon?

BYGGFAG - TARIFF. Hvem er vi? Moderasjon? 1 BYGGFAG - TARIFF Byggfag 2012 tarfiff 2011 Hvem er vi? Det har blitt en tradisjon at Landskonferansene for betongfag, malere, murere, tømrere og rørleggere utgir tariffavis i forkant av tariffoppgjøret.

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv Politisk beretning for landsmøteperioden 2011-2015 NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2013 Foto: Terje Hansteen Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 10 Rundskriv 14 Arbeidsmanden

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere Medlemsblad for Østfold fagforening Nr - 3 2009 Ungdomskonferansen Tariffoppgjøret Regionale verneombud AOF din kompetansepartner Kryssord Statistikk, Østfold oppmålongskontor Vi ønsker våre medlemmer

Detaljer

Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn

Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout 1 11.03.15 13.55 Side 1 Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Beretninger og Regnskaper for 2014 Innkomne forslag Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 FAGFORENINGS STYRET fra 25.02.2013 19.03.2013 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer:

Detaljer

Europeisk arbeidsliv i krise!

Europeisk arbeidsliv i krise! Nr. 1 2013 Årgang 19 Europeisk arbeidsliv i krise! Norge neste? VALG 2013 Redaktørens lille hjørne LEDER FELLESFORBUNDET AVD.8 TELEMARK Innhold 01 Redaktørens Lille Hjørne 02 Leder Avd.8 Telemark 03 Leder

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

FAGBLADET. Sommer i Telemark. Byggebransjen sliter, men det lysner i kampen mot sosial dumping. Telemark. Nr. 1 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Sommer i Telemark. Byggebransjen sliter, men det lysner i kampen mot sosial dumping. Telemark. Nr. 1 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 1 2014 Årgang 20 Telemark Sommer i Telemark Byggebransjen sliter, men det lysner i kampen mot sosial dumping innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39

Detaljer

Økende jag på byggeplassene

Økende jag på byggeplassene Økende jag på byggeplassene Det er gutta med penga som bestemmer Selv om Moss fortsatt er en industriby har industridøden slått til også her. Flere fabrikkområder er nedlagt og bebygges med boliger. På

Detaljer