Gjeldskrise i Europa Hva skjedde, og hva er konsekvensen for norske bedrifter? Drammen Næringsråd, 23. februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldskrise i Europa Hva skjedde, og hva er konsekvensen for norske bedrifter? Drammen Næringsråd, 23. februar 2012"

Transkript

1 Gjeldskrise i Europa Hva skjedde, og hva er konsekvensen for norske bedrifter? Drammen Næringsråd, 23. februar 2012

2 Agenda Sparebanken Øst Hva skjedde med Europa? Situasjonen nå Hva med oss?

3 Sparebanken Øst Bankdrift i lokalsamfunnet fra 1843 Frittstående og selvstendig 20 kontorer, 252 årsverk konsern Eiker, Drammen, Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold Egenkapitalbevis SPOG Forvaltning 28,5 mrd. ¾ av utlånene til private

4 Markedsgrunnlag Kilde: SSB 2011 Privatmarkedet (personer) Osloreg.: Drammensregionen: % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Middels nasjonal vekst i folkemengde % 40% 50% 35% 40% 23% 32% 42% Bedriftsmarkedet Oslo-regionen: bedrifter Drammensregionen: bedrifter Frode Lindbeck

5 Hva skjedde med Europa?

6 Sitater 2011 Jens Stoltenberg: Du kan ikke betale skatt som amerikanerne og tro at du skal få velferd som nordmenn Ingen må et øyeblikk tro at krisen ikke kan ramme oss i Norge. Det er litt for mange som tror at det alltid og uansett går bra i Norge. Hvis man tror det, så går det ikke bra Øystein Olsen: Krisen kan bli dypere, norsk økonomi påvirkes Angela Merkel: Den verste krisa i Europa siden 2. verdenskrig

7 Tidslinje for statsgjeldkrisen i EU del 1 Vorspiel EURO ny valuta for EU-landene UK, Sverige, Danmark utenfor. DKK «pegges» mot ± 2,25% Hellas blir med på - samarbeidet Sedler og mynt introduseres Hele eurosonen arver de svært lave stats-rentene til Tyskland - lånefest! EU dobler statsgjelda til ca mrd., økte velferdsgoder og høye underskudd i sør

8 Tidslinje for statsgjeldkrisen i EU del 2 Boblene sprekker Finanskrisen utløst av boliglånskrise i USA, smitte til europeiske banker Bankene må hjelpes av statene, som har høy gjeld fra før Gjeldskrise i Irland, Portugal og Hellas utløser sterk økning i rentene på statsgjeld varsellampene blinker for alvor!

9 Tidslinje for statsgjeldkrisen i EU del 3 Oppvask og hodepine Mangel på løsninger gir smitteeffekter i Spania, Italia, Frankrike Innstramningstiltak utløser sosial uro i Hellas, skifte av regjering i Spania, Hellas og Italia Fra pakke til pakke for Hellas ESFS (EMS) Tillit til bankene og statene: 0 Nedbremsing fra to sider

10 Noen sliter mer enn andre Forfall av statsgjeld 1) I milliarder euro Portugal Spania Italia Irland Hellas ) Inklusive renter Kilder: Bloomberg og Norges Bank

11

12 8 Utvalgte bankers beholdninger av statsgjeld fra utsatte euroland Prosent av kjernekapital 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Irland Italia Portugal Spania Hellas 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Kilde: European Banking Authority

13 Gjeldskrisens sirkel Hellas vei til Hades Hjelpepakker fra EFSF og ECB Lavere vekst Underskudd på statsbudsjettene Frykt for fremtiden, lavere etterspørsel Kutt i budsjettene Økning i rentene på statsgjeld Hellas: 11,3 mill. innbyggere skylder hver i statsgjeld Shipping og turisme rammes hardt (og tidlig) i kriser C-rating!!! («Ekstremt spekulativt, snarlig konkurs») Frykt for mislighold av statsgjeld

14 Spredning av frykt øker krisen -URO Renta øker for Italia Renta øker for Spania Renta øker for Frankrike? Løsning: Gjelda kuttes 50%! Hellas har trøbbel

15 Det er litt å gå på for noen (Kilde: First)

16 Hva nå? Komplekse problemstillinger -> ingen løsninger gir easy fix -> vidtrekkende konsekvenser Å euro eller ikke å euro? Unionen har ikke samstemte økonomier og felles kultur

17 Hva nå? Komplekse problemstillinger -> ingen løsninger gir easy fix -> vidtrekkende konsekvenser Å euro eller ikke å euro? Unionen har ikke samstemte økonomier og felles kultur

18 Finnes det en løsning? Lånepakker til Hellas Styrking av banker og økt utlånskapasitet til EFSF/ESM fond garantert og eid av EUstatene Utradisjonelle pengepolitiske virkemidler fra ECB : La seddelspressa gå! Innstramminger (gir lav vekst) STOR OG ØKENDE USIKKERHET GIR EN VOND SPIRAL AV MANGLENDE TILLIT!

19 driftsbalanse 5 Driftsbalansen og fødselsrate 14,0 Norge Tyskland Japan Kina 1,1 2,4 Italia UK USA Spania fødselsrate Portugal Hellas -13,0

20 Ja, det var tider 14. juli 2011

21 Hardt å holde på optimismen

22 Status norsk økonomi Lav inflasjon (KPI +1,3 % des/des) Arb.ledighet stabilt lav (3,3 % jan.) BNP +1,6 % (+2,6 % fastlands-norge) Forventet noe lavere vekst i Norge, dempet privat forbruk (det spares) Økt pengemarkedsrente, økte risikopåslag for bankene også i NOK NB s rentebane senket med 1-1,5 %, lave renter lenge Kan bli satt ned ved forsterket krise Kan økes med høyere vekst og inflasjon Oljepris USD 122 De fleste ser på statsbudsjettet som nokså nøytralt

23 Usikkerheter for norsk økonomi Etterspørselssvikt/prisfall eksportbedrifter? Tørrfisk (Italia), klippfisk (Portugal) Olje/gass (klimapolitikk, investeringsvilje) Aluminium Eksportfinans statlig erstatning Nedgang i salg til det offentlige Europa Eksport fra fastlands-norge ned 4,6 % sep-okt.

24 Arbeidsledighet Drammen: 3,5 % (1.176, -10 %) Buskerud 2,8 % (3.841, -8 %)

25 Årlig befolkningsvekst 2,50% 2,00% Øvre Eiker 1,50% Drammen Buskerud 1,00% 0,50% Norge Nedre Eiker Modum 0,00% ,50%

26 Bankenes finansieringskostnader har økt

27 Høy gjeld i husholdningssektoren Prosent 1.kv kv. 2014

28 Boligprisene har økt igjen etter finanskrisen Indekserert. 1. kv = 100

29 Hvordan smitter krisen oss? EUROsonen Bankene Salg av aktiva, prisfall Likviditets- og soliditetsproblemer Investert i statsgjeld Underskudd statsbudsjett Innstramminger Høyere lånerenter Lavere aktivitet Høyere arbeidsledighet Norske banker Høyere innlånskostnader Høyere renter Kredittskvis? Etterspørselssvikt Eksportmarkedet Norske foretak Sterk krone? Høyere rente? Vanskeligere å få lån? Dempet konsum?

30 Konsekvenser? Nye regulatoriske krav gir påslag i kunderente Når både EK og gjeld blir dyrere, prises risikoen opp Gode boliglån klart billigere (OMF) Etableringsfasen? Foreldre eller bygda Økt skille mellom tradisjonell eksport og oljesektor! Norge Europas trygdekontor eller fortsatt annerledeslandet?

31 Norge fortsatt en grønn øy i et hav av statsgjeld Økonomiske ressurser de fleste misunner oss God betalingsbalanse gir handlingsrom (SPU mrd. NOK) Rekordhøye oljeinvesteringer Høy gjeld i prosent av inntekt Lav arbeidsledighet Grei BNP-vekst =Ingen krisestemning?

32 "There are two kinds of forecasters: Those who don't know, and those who don't know they don't know. - John Kenneth Galbraith, økonom og Harvard-professor, Sparebanken Øst Phone: P.O.Box 54 Fax: Drammen Norway CEO Pål Strand CFO Kjell Engen Finance Mgr. Frode Lindbeck

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Lavere renter i frykt for sterk krone

Lavere renter i frykt for sterk krone Lavere renter i frykt for sterk krone 9. februar 2015 Torsdag holder sentralbanksjefen tale om rikets tilstand. Vi tror han vil benytte anledningen til å varsle at rentene vil bli lavere fremover. Hovedgrunnen

Detaljer

Euro i Norge? Steinar Holden

Euro i Norge? Steinar Holden Euro i Norge? Steinar Holden, (f. 1961) professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Forsker på lønnsfastsettelse, pengeog finanspolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarked og forhandlinger. Han har

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro NFF, Oslo, 2. juni 2010 Harald Magnus Andreassen Etter de syv fete år Vi har levd over evne, særlig Europa Statsgjelden for stor, noen vil gå konkurs Statene

Detaljer

Mer turbulens i vente i Europa

Mer turbulens i vente i Europa Mer turbulens i vente i Europa 5. september 2011 En krise i Europa rykker nærmere Med kraftig nedjusterte vekstanslag for USA og Europa forverres bank- og statsgjeldsproblemene i Europa. Rentemarkedet

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN Seminar for Elektroforeningen, torsdag 3. desember 2009 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN 1. Finanskrisen 2. Globale ubalanser 3. Vil det likevel gå bra

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

HVA SKJER I ØKONOMIEN?

HVA SKJER I ØKONOMIEN? HVA SKJER I ØKONOMIEN? 1. BAKGRUNN 2. NORGE SLUTT PÅ FLAKSEN? 2.1 Arbeidsmarkedet 2.2 Kapitalmarkedet 2.3 Pengepolitikken 2.4 Handlingsregelen 3. VERDIFULLE VERDIER 4. HVA NÅ ERNA OG SIV? 5. BOLIGMARKEDET

Detaljer

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER Rentekutt i Norge 19. mars 2. mars 2015 Torsdag 19. mars er det rentemøte i Norges Bank. Vi regner med at Norges Bank vil senke renten til 1%. Sveriges Riksbank har senket styringsrenten til negativt,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Økonomiske analyser 1/2009

Økonomiske analyser 1/2009 Økonomiske analyser 1/2009 28. årgang Innhold Perspektiver 3 1. Konjunkturtendensene internasjonalt 6 2. Konjunkturtendensene i Norge 12 Temaboks 2.1. Virkninger av lavere oljeinvesteringer 19 Temaboks

Detaljer

Evig nedtur ute og evig opptur her hjemme?

Evig nedtur ute og evig opptur her hjemme? Evig nedtur ute og evig opptur her hjemme? Utsikter for verden, Norge og bygg og anlegg Utleiekonferansen 2013 Gardermoen 31. januar 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Vi blir

Detaljer

VERDENSØKONOMIEN I ULAGE HVA MED NORGE?

VERDENSØKONOMIEN I ULAGE HVA MED NORGE? VERDENSØKONOMIEN I ULAGE HVA MED NORGE? 1. LÅNEKARUSELLEN 2. HÅNDTERING AV FINANSKRISEN I AMERIKA 3. EUROPA - HISTORIEN OM EURO 4. HVA BETYR DET IKKE Å HA EGEN VALUTA? 5. BANKUNION OG FELLES FINANSPOLITIKK

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger

Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Mandal Industriforening, Sjøsanden Næringshage 5. mars 2009 Hovedpunkter i foredraget INTERNASJONALT:

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer