Handlingsplan for «Vurdering for læring»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for «Vurdering for læring»"

Transkript

1 Handlingsplan for «Vurdering for læring» Skoleåret 2012/2013 Halsa skole, Meløy kommune

2 Målsetting: Halsa skole skal videreutvikle den vurderingskulturen som gjelder i dag, til en vurderingspraksis med læring som mål. Skolen vil jobbe for å integrere vurderingen i det kontinuerlige læringsarbeidet. 4 grunnprinsipper for god underveisvurdering 1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som skal forventes av dem ( 3-1) 2. Elevene skal ha tilbakemelding som forteller om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen ( 3 11) 3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg ( 3 11) 4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling ( 3 12) Organisering: Alle lærerne på Halsa skole deltar i prosjektet. Roller og ansvar i prosjektet: Rektor Mona Mork: Drive prosjektet frem Plangruppe V/ Teamledere: Drive prosjektet frem Lærere: Gjennomføre undervisningen og ha fremlegg i plenum for de andre lærerne hvordan de jobber med vurdering for læring i Elevene: Være den gruppen som vurdering for læring skal prøves ut på i praksis. Foreldrene: Informasjon til foreldregruppen hvordan skolen jobber med prosjektet. Nettverk: Rektor sitter i nettverksgruppen lokalt sammen med skoleeier og to andre rektorer. Nettverk: En rulleringsplan for teamledere/lærere til å være med på nettverkssamling med andre skoler i kommunen.

3 Utviklingsområder: Halsa skole har våren 2012 valgt og ikke gjennomføre en ståstedsanalayse. Skolen valgte et skjema som ligger på UDIR sine sider som heter: «Spørreskjema skolen vurderingspraksis». Ved gjennomgang av skjemaene var dette resultatet der skolen må jobbe mere systematisk med: 1. I hvilken grad har dere en felles praksis på skolen som sikrer at alle elever, uansett lærere, forstår målene og hva de skal lære 2. I hvilken grad diskuterer dere hva de ulike lærerne legger vekt på i vurderingen på skolen? 3. I hvilken grad er elevinvolvering i vurderingsarbeidet innført som gjennomgående prinsipp hos alle lærere på skolen? 4. I hvilken grad er bevisst bruk av spørsmålsstilling og ventetid utbredt blant lærere? Tidsplan for arbeidet: Måned: August September Mål: Oppstart av skoleåret Bruke en planleggingsdag til og «oppfrisk» vurdering for læring. Bruke filmsnutter fra UDIR Gjøre alle kjent med sidene til UDIR Gjennomgang av resultat på «Spørreskjema skolens vurderingspraksis» Veien videre. Rulleringsplan på lærere som skal være med på nettverkssamlingene. Legge føringer for hvilke grupper som skal fremføre/vise de andre kollegaene hvordan de jobber med VFL i praksis. Viser til notat fra Marit Buvik, Heidi, Tetyana og Oddvar legger denne måneden frem hver sin gang hvordan de jobber med VFL i praksis i Rektor + teamledere deltar på VFL nettverk Ørnes og Bolga skole legger frem hvordan de jobber

4 Jobbe med punktene som skolen Oktober November Desember Januar Februar Elisabeth, Karin og Unni legger denne måneden frem hver sin gang hvordan de jobber med VFL i praksis i Jobbe med punktene som skolen Karin, Trine og Ola legger denne måneden frem hver sin gang hvordan de jobber med VFL i praksis i Sende inn skriftlig dokument til Nils Ole Nilsen den 14. november: Skolens fortelling 28. november: Legge frem skolens fortelling på felles nettverkssamling Jan og John Olav legger denne måneden frem hver sin gang hvordan de jobber med VFL i praksis i Elev/foreldresamtaler gjennomføres. Vurdering sendes foresatte. Gjøre en underveisvurdering av prosjektet ved Halsa skole Veien videre. Jobbe med punktene som skolen

5 Nettverkssamling: Reipå, Meløy og Spildra skole legger frem skolen fortelling. Mars April Mai Juni Jobbe med punktene som skolen Nettverkssamling: Enga og Glomfjord skole legger frem skolen fortelling. Elev/foreldresamtaler gjennomføres. Vurdering sendes foresatte. Gjøre en vurdering av prosjektet Veien videre Skoleåret 2013/2014 Tiltak praktisere vurdering for læring i klasserommet: Halsa skole vil jobbe med dette i skoleåret som kommer: «Elevene/lærlingene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem» Begrunnelse fra personalet: «Mange av oss som har jobbet i yrket i mange år har nok lettere for å jobbe etter gammel vane. Vi er nødt til å få hjelp til å avkode oss først. Derfor anser vi dette punktet for å være det viktigste å starte med. Dersom vi ikke har dette punktet på plass hjelper det lite å jobbe med de andre punktene. Et slikt punkt vil gi oss mer enn nok arbeid å sette oss inn i og ikke minst en plattform som sier: Slik jobber vi her ved Halsa skole» «Vi vil ved hjelp av video snutter fra UDIR sine sider se hvordan andre skole jobber for å hente tips i det arbeidet vi skal gjøre». «Vi ønsker et samarbeid på tvers av skolene i Meløy lære av hverandre» Vi vil bruke hverandres erfaringer og tanker» Vi har tro for den jevne samtalen med eleven i forhold til hva de skal lære og hva som forventes av dem»

6 Tiltak kompetansebygging og erfaringsspredning: Utfordringer: Halsa skole satser mye tid på innføringen av vurdering for læring i skolen i dette året som kommer Alle lærere skal prøve ut og legge frem på fellesmøter hvordan de jobber med prosjektet. Halsa skole skal ha en rulleringsplan som viser hvilke lærere som skal være med på nettverkssamlinger med andre skoler. Rektor vil være tilsted i nettverks Utfordringer for Halsa skole er at dette er første året på mange år at det er 100 % pedagogisk personell. Det har vært opptil 50 % ufaglærte på skolen og da blir det ikke pedagogisk utviklingsarbeid men et veiledningsarbeid som blir utført. Det vil si at det er mange nye som skal jobbe med dette området. Men en god utfordring for Halsa skole. Dette er en plan som er utarbeidet av det pedagogiske personalet. Det ble jobbet med sent på året så alt er ikke avklart. Dette er en plan som skal opp igjen til høsten for godkjenning. Altså en foreløpig plan. Halsa skole Mona Mork Rektor