Saksansvarlig advokat: Robin Bakken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksansvarlig advokat: Robin Bakken"

Transkript

1 BA-HR Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr.^9 (55 P Dok.nr. 1 h DES Arkivnr. g.'!)(?,3 Saksh. H0> Eksp^,,fPFFL 13,FvI 13 u. ^ Deres ref: widocva Vår ref: # /1 Saksansvarlig advokat: Robin Bakken Dato: Oslo, 9. desember 2009 SØKNAD OM LØYVE FOR SIGHTSEEING I BERGEN 1 INNLEDNING H M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK), med organisasjonsnummer , søker med dette om løyve for å drive sightseeing i Bergen, jf yrkestransportloven 6. 2 OM HMK HMK er et norsk privateid firma med lange tradisjoner innenfor persontransport. Selskapet er med sin 136 år lange historie et av Europas eldste transportfirma, og driver i dag både med oppdragsbasert persontransport og sightseeingturer. Blant HMK's mange kunder finner man flere departementer. Forsvaret, Color Line, DFDS, Hurtigruten, European Cruise Service, IKEA, Statoil og flere store nasjonale og internasjonale selskap. HMK har turvognløyve og kjører sightseeingbusser under ruteløyve i Oslo. Selskapet innehar nasjonah dekkendefi-anchiseavtalemed CitySightseeing Worldwide, som driver populære sightseeingruter i blant annet London og New York dro turister fra over 80 prosent av de anløpne cruiseskip og ferger i Oslo på sightseeing i en HMKbuss Mange av disse benyttet seg av det populære konseptet "HopOn HopOff', som HMK nå ønsker å starte opp i Bergen. For mer informasjon om HMK, se: 3 BAKGRUNN OG KONSEPT 3.1 Beskrivelse av produktet Bergen er den byen i Norge med flest anløp av cruiseskip, og etterspørselen etter profesjonelle sightseeingaktører er derfor stor. HMK ønsker å drive en turistbussrute med stoppested ved flere av byens store turistattraksjoner. Konseptet som kalles "HopOn HopOff innebærer at passasjerene kan gå av på ønsket stoppested for så å kjøre videre med neste buss når denne kommer. På bussene er det Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Stranden i, Postboks 1524 Vika, N-0117 Oslo Tlf: , Fax: Org. nr: NO MVA

2 BA-HR montert GPS (Globalt Posisjonerings System), som guider gjestene på en profesjonell måte og på åtte forskjellige språk beskriver severdighetene byen. Konseptet er velkjent fra Oslo og andre storbyer over hele verden, hvor busser tilknyttet CitySightseeing Worldwide kjører sightseeingruter. Det planlegges å sette fire busser i drift fra mai til og med september, som alle skal kjøre en rundtur via flere turistattraksjoner, med cruisehavnene som utgangspunkt og sluttsted. HMK har som nevnt svært positive erfaringer med et tilsvarende konsept i Oslo og har mottatt flere tilbakemeldinger om at dette er et savnet tilbud i Bergen. Markedet i Bergen er egnet for et tilbud som det beskrevne. 3.2 Behovet for konsesjon HMK anser "HopOn HopOff-konseptet som beskrevet over for å kunne drives uten rutekonsesjon hvis det kun retter seg mot cruisepassasjerer, som alle stiger på ved cruiseterminalene og bringes tilbake til utgangspunktet. Det vil da være såkalt sightseeing med lukket dør som ikke behøver ruteløyve. Det er imidlertid HMK's ønske å kurme tilby produktet også til andre enn cruiseturistene, ved at turister og andre kan stige på og løse billett underveis i ruten. Tilbudet vil da bli ansett som persontransport i rute etter yrkestransportloven 6, og det er på denne bakgrunn at det søkes om ruteløyve. 4 RUTEPLAN 4.1 Beskrivelse Den planlagte bussruten vil starte ved Skolten, stanse ved stoppestedene nevnt under pkt 4.2, og tilbake til Skolten igjen. Ruteplanen og en kartskisse ligger vedlagt. HMK vil sørge for å få de nødvendige tillatelser til å stanse på de nevnte plasser, og leverer følgelig løyvesøknaden under denne forutsetning. Det tas forbehold om å revidere den planlagte ruten dersom praktiske behov eller avklaringer med havnemyndigheter og andre tilsier det. Det vil i så fall bli ettersendt opplysninger om det. 4.2 RUTE / STOPPESTEDER 1. Skolten Festningskaien - 2. Bryggen Bryggen - Side 2 av 5

3 BA HR 3. Hanseatisk Museum Torget - Strandkålen - 4. Blomstertorget / Strandkålen Strandkålen - C. Sundtsgate - 5. Tollboden (3 minutters fotostopp evt. mulighet for holdeplass) C. Sundtsgate - Strandgaten - Nordnesbakken - 6. Akvariet Nordnesbakken - Haugeveien - 7. Klosteret / Amalie Skram Klostergaten - Markeveien - Christian Michelsensgate - 8. DNS Christian Michelsensgate - Teatergaten - Håkonsgaten - Herman Foss' gate -Muséplassen 9. Muséplass Muséplassen - Olaf Ryes vei - Parkveien - Hans Holmboesgate - Harald Hårfagres gate - Strømgaten - Lars Hilles gate - Christies gate 10. Festplassen / Christies gate Christies gate - Småstrand gaten - Torgallmermingen 11. Turistinformasjonen. Torget - Vetrlidsallmeimingen Fløibanen Øvregaten - Dreggsallméimingen Mariakirken Øvre Dreggsallemnningen - Sandbrogaten - Festningskaien Skolten 5 TAKSTREGULATIV HMK vil drive ruten med likelydende takster som i Oslo og med tilsvarende nivå som i resten av Europa og USA. Man vil benytte et elektronisk basert billettsystem med følgende takster: Voksen: Kr. 225,- Bam inntil fylte 15 år: Kr. 115,- Familiebillett for 2 voksne + 2 barn: Kr. 600,- For det tilsvarende tilbud i Oslo er det etablert salgsavtaler med verdensomspermende reisebyråer, turistinformasjon og hoteller, og en lignende ordning vil søkes etablert i Bergen. Billettene kan bestilles og betales over et nettbasert bookingsystem. Side 3 av 5

4 BAHR Solgte billetter blir elektronisk registrert og har en ubegrenset gyldighet på 24 timer. Ved innlevering av billetten på ny destinasjon gir derme en rabatt på 10 prosent på HopOn HopOff sightseeing på mer enn 80 destinasjoner innen CitySightseeing Worldwide. Dette gjelder de fleste større byer og hovedsteder i Europa, samt i USA med byene New York, Washington, San Francisco og Los Angeles. Se forøvrig ytterligere informasjon xmder: MARKED OG ANDRE AKTØRER I mange av de største europeiske byene finner man busser tilknyttet CitySightseeing Worldwide, som særlig blant cruiseturister er en velrenommert og populær merkevare. For HMK fremstår det som naturlig at dette velkjente konseptet også kan tilbys tvirister i Bergen, den omfattende cruisevirksomheten tatt i betraktning. Så vidt HMK kjermer til irmehar flere aktører konsesjon for sightseeingruter i Bergen sentrum. Det ble i 2007 gitt konsesjon til Turistbuss Bergen, soml ble inndratt etter to år grunnet manglende oppstart. I 2008 ble Osbuss tildelt konsesjon for en lignende rute, men denne har ikke blitt utnyttet og utgjør per dags dato ikke et tilbud til turistene. Det finnes andre aktører som driver ulike former for sightseeingvirksomhet i Bergen, herunder blant andre BergensExpressen. HMK's HopOn HopOff-konsept mirmer imidlertid lite om disse. Etter HMK's oppfatning er i alle tilfelle økt konkurranse blant de kommersielle aktørene positivt for markedet, som i stor grad bør regulere seg selv. At flere aktører konkurrerer om de samme kimdene bidrar til et mer mangfoldig tilbud og stimulerer til nyskaping. Både kunder og reiselivsnæringen for øvrig er tjent med seriøse og solide aktører som har evnen til å planlegge å drive langsiktig. HMK er et velrenomrnert selskap som har mange års erfaring med å drive sightseeingruter og vil utgjøre et positivt tilskudd til det eksisterende tilbud i Bergen. I forhold til eksisterende subsidierte bussruter i området, vil den tiltenkte rute ha marginal påvirkning. Det vises til de gjeldende høye takster, rutebeskrivelse og konsept for øvrig. 7 MILJØ OG TRAFIKKBELASTNING 7.1 HMK's miljøprofil HMK er opptatt av å ivareta miljø og trivsel i de områder man driver rutevirksomhet, og kjører derfor utelukkende nye og moderne busser. HMK's erfaring i Oslo er at det stilles krav til EURO-klassifisering ved drift i sentrumsområder. Disse kravene er fullt ut ivaretatt av HMK som aktør. Side 4 av 5 Bugge, Arentz-Hansen 8i Rasmussen advokatfirma

5 BA HR Alle HMK's kjøretøy har Euro 5-motorer driftet av syntetisk diesel (GTL), som produseres av 100 prosent ren naturgass. Syntetisk diesel er fiillstendig nedbrytbart, har inntil 90 prosent mindre kreftfremkallende partikler og avgir prosent mindre sot enn aimen diesel. På denne måten skånes nærmiljøet for skadelige og avgasser. 7.2 Trafikkbelastning Den planlagte sightseeingrute vil irmebære én avgang hver halve time i månedene mai til og med september. Dette vil ikke føre til merkbar økt trafikkbelastning på den planlagte strekning, men bidra positivt til nærmiljø og næringsliv ved økt tilstrømming av besøkende til Bergens populære severdigheter og de omkringliggende områder. 8 FORMALIA Det vises til vedlagte dokumentasjon på at HMK og daglig leder oppfyller krav fastlagt i yrkestransportloven 4 og innehar ruteløyve i Oslo etter yrkestransportloven 6. Dokumentasjon for HMKs løyve fra Ruter i Oslo vil bli ettersendt. Hvis Dere har spørsmål vedrørende søknaden eller vedlagte dokumentasjon, vennligst ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen for BUGGE, ARNETZ-HANSEN & RASMUSSEN løni^christian Thaulovv /advokat / Vedlegg: 1. Beskrivelse av rute og holdeplasser 2. Kartskisse 3. Firmaattest fra Foretaksregisteret 4. Vandelsattest Daglig Leder 5. Attest fra Konkursregisteret 6. Attest fra kommunekasserer/kemner 7. Garanti fra bank 8. Brosjyreeksempel for tilsvarende produkt i Oslo Side 5 av 5