KOM$I$GANG$MED$$ E+POSTMARKEDSFØRING BODIL&SANDØY&TVEITAN&/&JUNI&2015&

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOM$I$GANG$MED$$ E+POSTMARKEDSFØRING BODIL&SANDØY&TVEITAN&/&JUNI&2015&"

Transkript

1 KOM$I$GANG$MED$$ E+POSTMARKEDSFØRING BODIL&SANDØY&TVEITAN&/&JUNI&2015&

2 HVA$ER$E+POSTMARKEDSFØRING?

3 HVA$ Masseutsendelse* av*skreddersydde* e/postmeldinger* 5l*utvalgte* mo6akere.

4 HVA$ $$$E+POSTMARKEDSFØRING NYHETSBREV$ 1.$siste$nyheter$og$8lbud$ 2.$sendes$ut$jevnlig$ $ 1.$oFe$element$i$en$reklamekampanje$ 2.$Målet$er$å$selge,$utløse$en$kundehandling,$bygge$synlighet/ omdømme$ $ $

5 EKSEMPEL$ NYHETSBREV

6 EKSEMPEL$$ E+POSTKAMPANJE

7 HVA$ OVERLOAD? UOVERKOMMELIG?

8 HVA$ DET$FINNES$HJELP! VERKTØY$SOM:$ MailChimp$ Campaign$Monitor$ MailMojo$ Apsis$

9 HVA$ REINT$PRAKTISK 1. (MailChimp$feks)$ Lag$kampanjer/nyhetsbrev$ 4. Ta$ut$sta8s8kk/rapporter$og$justér$

10 HVA$ UNNGÅ$OUTLOOK$MM Uoversiktlig$håndtering$av$adresser$ (manuelt)$ kan$bare$sende$ut$8l$få$av$gangen$ (ellers$blir$det$oppfauet$som$spam)$ Lite$kontroll$over$design$$ $

11 HVORFOR$E+POSTMARKEDSFØRING?

12 HVORFOR$ DIGITALT$ SKAPTE$ RELASJONER

13 HVORFOR$ VI$ØNSKER$ LANGVARIGE$RELASJONER Det$koster$5$ganger$så$mye$å$skaffe$seg$ en$ny$kunde$som$å$holde$på$en$ eksisterende.$

14 HVORFOR$ HVORFOR$E+POSTMARKEDSFØRING? Alle Det$er$rimelig$ Det$gir$rask$effekt$ 43$%$av$alle$utsendelser$åpnes$innen$48$8mer$ Det$er$din$egen$ kanal $som$du$har$god$kontroll$på$

15 HVORFOR$ DET$VIRKER nye$kunder$ $McKinsey$&$Company$ $Nina$Furu$

16 HVORFOR$ HVA$MED$$ DE$UNGE?$ Millennials&use&e/mail:& but&it s&a&ques;on&of& HOW&they&use&it,& compared&to&previous& genera;ons.&& & E/mail&is&the&rock&on& which&our&digital& iden;;es&are&built.&& /&Marke;ng&Land&2015&

17 HVORFOR$ GRUNNER$TIL$Å$LA$VÆRE? Uklare$mål/målgrupper$og$dårlig$innhold..Ingen$plan.$ Ikke$prioriterte$ressurser$/$forankring$ Endrede$forutsetninger $

18

19 HVA$KREVES? $Hva$kreves$for$å$sende$ut$gode$og$jevnlige$nyhetsbrev?$

20 HVA$KREVES$ STRATEGISK$PLAN$FOR$E+POSTMARKEDSFØRINGEN INNEHOLDER$ 1. Hvem$skal$vi$sende$8l$ 2. Hva$ønsker$vi$å$oppnå$og$hvordan$skal$vi$formidle$det$$ 3. Hvor$oFe$og$når$$ 4. Hva$er$våre$suksessfaktorer$$$

21 PLAN:$HVEM$SKAL$VI$SENDE$TIL

22 TIL$HVEM$ HVEM$SKAL$VI$SENDE$TIL? DE$SOM$HAR$SAGT$JA$TIL$Å$ $ IKKE$KJØP$ADRESSELISTER $

23 TIL$HVEM$ HVORDAN$SKAFFE$ABONNENTER? Synliggjør$verdien$av$å$være$med!$ Fysisk$i$bu8kken/resepsjonen$ Konkurranser$$ Andre?$$

24

25 TIL$HVEM$

26

27 TIL$HVEM$ SEGMENTERING Jo$mer$du$vet$om$ mouakeren,$jo$bedre$kan$ du$skreddersy$ sender,$og$dess$mer$ TREFFSIKKER$blir$du.$$ $ Du$kan$skyte$med$rifle$og$ ikke$med$hagle!$$

28 ADVARSEL! MULIG$ REAKSJON$PÅ$ MASSE+ UTSENDELSER Se$video:$$ hups://www.youtube.com/watch? v=blxqgb6of80$$

29 TIL$HVEM$ HVORDAN$UNNGÅ$ SPAM+FELLA? klassifisert$som$spam $$

30 TIL$HVEM$ HVA$PÅVIRKER$LEVERINGSGRAD? Dine$8dligere$utsendelser$samt$ mouakernes$oppførsel.$$ DeUe$kan$føre$8l$leveringsproblemer:$ $ $1.$Spam$traps$$ $ rapporter$som$spam $ $ 3.$Manglende$engasjement$

31

32 TIL$HVEM$ 6$TIPS$TIL$GODE$ADRESSELISTER 1. Vær$tydelig$på$hva$abonnentene$abonnerer$på$ 2. Hold$deg$8l$lovlige$lister$(Ærlig$og$fortjent!)$ 3. Gjør$det$enkelt$å$melde$seg$på/av$ 4. Begynn$enkelt!$Ikke$be$om$for$mye$i$starten$ 5. Send$en$velkomstmail$ved$påmelding$ 6. UbenyUede$adresser$går$ut$på$dato$$

33 PLAN:$HVA$VIL$DU$OPPNÅ

34 MÅLSETNING$ HVA$VIL$DU$OPPNÅ? Strategiske$mål$ Selge$flere$produkter,$informere$om$nyheter,$ bygge$merkevare,$endre$holdninger$$ Tak8ske$mål$ Hvilke$indikatorer$sier$noe$om$vi$har$lykkes?$$ unsubscribe$rate$ Opera8ve$mål$$ Umiddelbare$handlinger.$$ Få$moUakere$8l$å$melde$seg$på$et$arrangement$ Få$moUakere$8l$å$kjøpe$et$spesielt$produkt$NÅ$

35 MÅLSETNING$ DU$TRENGER$ IKKE$SI$ALT$I$ ALLE$KANALER. Eks:** E/post*skal*vi*bruke*5l*å*ta* en*posisjon*som* kunnskapsleder*i*vår* bransje.*

36 MÅLSETNING$ HVA$VIL$DERE$OPPNÅ$MED$E+POSTMARKEDSFØRING?$ INNSPILL$FRA$DERE:$

37 PLAN:$FORM$OG$INNHOLD

38 INNHOLD$ HVA$SLAGS$INNHOLD$GJØR$$ AT$VI$LYKKES? Kan$vi$hjelpe$kundene$med$å$løse$en$ uwordring/behov$de$har?$$ $ NØKKELORD:$RELEVANS$ $

39 INNHOLD$ VELKOMSTBREV! Får$kunden$8l$å$føle$seg$velkommen$ Starter$relasjonsbyggingen$ SeUer$forventningene$

40

41

42

43 INNHOLD$ HVORDAN$TRIGGE$TIL$ÅPNING? Ingen$vits$med$et$knakende$godt$ nyhetsbrev$om$ingen$åpner$det $ $ ÅPNINGSRATE:$HVA$KAN$VI$FORVENTE?$ Varierer$sterkt!$$$ Kommer$an$på$innhold/type$utsendelse$ MailChimp$benchmarker$deg$

44 INNHOLD$ ÅPNINGSRATE$79,6$%$ Victoria$&$Henriks$første$utsendelse Bransjenormal:$19,4$%$ Åpnet$ Ikke$åpnet$

45 INNHOLD$ HVA$ER$ET$GODT$EMNEFELT? vekke$personlig$interesse$ +$$ What s$in$it$for$me?$

46 INNHOLD$ EKSEMPLER$PÅ$EMNEFELT

47 INNHOLD$ SELVE$E+POSTEN$BESTÅR$AV: 1. Preheader$ 2. Lenke$8l$neUversjon$ 3. Topptekst/avsender$ 4. Innhold:$OverskriFer$+$ingress$+$ bilder$+$lenker$ 5. Evt$bakgrunnsbilde$ 6. Bunntekst:$Lenker$for$ avregistrering,$deling$og$kontakt$

48 INNHOLD$ STIL$OG$TONE VÆR$HYGGELIG$OG$HJELPSOM!$$ Snakk$som$din$bestemor$(en$person)$ $ikke$som$et$firma$ $ VÆR$KONSISTENT$ Bruk$din$bedriFs$ stemme $$ $gjenkjennelsesmoment,$branding$

49 MOBIL$ HVOR$VIKTIG$ER$DET$$ Å$TENKE$PÅ$MOBIL? Nesten&45&%&av&alle&kommersielle&e/

50 INNHOLD$ TENK$MOBIL!$ Mobil8lpasset$design$ Vik8gste$først$$ Mobilvennlige$ landingssider$

51 MOBIL$

52 PLAN:$HVOR$OFTE$OG$NÅR

53 NÅR$ HVOR$OFTE$ Kommer$helt$an$på$innholdet$og$målgruppen $men$bør$ikke$være$ sjeldnere$enn$1$pr$kvartal$ NB:$ingen$regel$uten$unntak!$$ Lag$en$utgivelsesplan$med$jevnlige$utsendelser$ Start$med$å$sende$på$faste$8dspunkter,$dereUer$prøv$deg$fram$ A/B$tes8ng$

54 NÅR$ NÅR$ER$DET$BEST$Å$SENDE$UT HVILKE$DAGER$OG$TIDSPUNKTER?$ La$innhold$og$målgruppe$avgjøre$ A/B$tes8ng$ $ NOEN$TIPS$ Salgs8lbud:$reU$eUer$den$25.$i$måneden$ Jobbrelatert:$dag8d$ Fri8dsrelatert:$kveld/helg$ Høy$mobilandel:$når$som$helst $

55 PLAN:$MÅLING$AV$RESULTATER

56 RESULTATER$

57 RESULTATER$

58 OPPSUMMERING$BASIC ER$DU$KLAR$FOR$Å$SKAPE$EN$LANGVARIG$RELASJON$MED$DINE$KUNDER?$

59 HUSK$ 3$VIKTIGSTE$TING 1. HA$KONTROLL$PÅ$HVEM$DU$SENDER$TIL$ 2. VÆR$RELEVANT$ 3. MÅL$OG$GJØR$DET$ENDA$BEDRE$NESTE$GANG$