Årlig gjennomfører vi 4 til 5 karusellrenn på Torvbråten og et skiskytter-renn i løpet av sesongen (på Simostranda eller Svene).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årlig gjennomfører vi 4 til 5 karusellrenn på Torvbråten og et skiskytter-renn i løpet av sesongen (på Simostranda eller Svene)."

Transkript

1 Velkommen som skiskytter i Bødalen IF Ski og skiskyttergruppa i Bødalen IF ble opprettet for i I dag har gruppa rundt 20 medlemmer. I løpet av noen få år har vi etablert et godt miljø, som stadig vokser fra år til år. Vi søker å utvikle dette miljøet til barnas og foreldrenes beste. Skiskyting er en veldig morsom og spennende sport som krever mye av utøverne og deg som foresatte. BIF organiserer skiskytterskole og skitreninger for barn i alderen 7 år og opp til 17 år. Årlig gjennomfører vi 4 til 5 karusellrenn på Torvbråten og et skiskytter-renn i løpet av sesongen (på Simostranda eller Svene). Vi bruker internettsidene våre aktivt til å informere våre medlemmer. Adressen er Det er viktig at dere som foreldre holder dere oppdaterte gjennom sidene våre og kontakter oss direkte ved spørsmål. Vi prøver også å benytte oss en del av Facebook, SMS og e-post. Sørg derfor for at vi alltid har oppdatert mobilnummer, e-post og adresse til dere. Oppdateringer kan sendes på e-post til styret eller trenere. Gruppa har egne facebook sider Her finner dere aktuell informasjon om aktiviteter. TRENING På grunn av strenge regler med håndtering av våpen kreves det at barna følges til og fra trening. Skiskyttergruppa har i dag avtale om trening på Simostranda onsdager klokken 19:00, og på Re (Horten) lørdager klokken 11:00. Det er fysisk trening på Torvbåten tirsdager fra 18:00 til ca 19:30 for de minste barna (oppstart uke 41), og til klokken 20:00 for 13 år og eldre (1999 og eldre). På torsdager har de over 13 år mulighet til rulleskitrening sammen med IL ROS i Lier (sjekk evt IL ROS ski sine hjemmesider). Den fysiske treningen for de under 12 år starter tirsdag i uke år og eldre starter 13. september. Det forventes at barna møter opp til avtalt tid på treningene og at man gir beskjed til treneren hvis man ikke kan møte. Dette av hensyn til reisevei og for at treningene skal kunne organiseres på en god måte. I perioder kan tirsdags- og torsdagstreningen bli lagt til andre steder. Dette ved for eksempel muligheten til å gå på ski i Lier eller Elvelia på Spikkestad. Her kommer gjerne snøen noe tidligere en på Torvbråten. Informasjon om endring av treningssted skal være tilgjengelig på våre nettsider senest i løpet av dagen før treningen finner sted. For de minste skal all trening være lystbetont, men dog i ordnede former. 1

2 Ved sykdom blant trenere kan gruppesammensetningen bli endret, og eller noen av foreldrene bli spurt om å hjelpe til med å organisere treningen. SKISKYTTERSKOLEN For å være med på skiskyting må alle utøvere og forelde gjennomgå Skiskytterskolen. Det er svært viktig at dere får en gjennomgang av sikkerhetsbestemmelser, og lærer hvordan man skal behandle våpenet. Som foreldre er man ansvarlig for at våpenet behandles og oppbevares forsvarlig. Barn som ikke har med foreldre på skiskytterskolen får ikke delta. Når skolen er over kan man overlate ansvaret til en annen voksen (som har gjennomgått skiskytterskolen) hvis man ikke kan møte på en trening. Men vi ser helst at de yngste barna (under 13 år) alltid har med en av foreldrene. Under Skiskytterskolen gjennomgår vi temaene i Norges skiskytterforbund sitt instruksjonshefte; På skiskytterskolen vil deltagerne få utdelt skudd. Etter at skolen er over må man holde skudd selv. Skudd kan kjøpes via klubben, eller i våpenforretninger. ENGASJEMENT Som foreldre forventer vi at dere engasjerer dere i idretten som barna er med på. Barna har behov for at foreldrene er engasjerte. I tillegg trenger skiskyttergruppa også hjelp til å organisere og planlegge all aktivitetene vi bedriver. Per i dag består styret i ski og skiskyttergruppa av 5 personer som gjør denne jobben på dugnad. I tillegg kommer 3-4 trenere som er engasjert på den fysiske delen. Treningene er også dugnadsbaserte og vi er hele tiden ute etter å øke antallet aktive foreldre i denne dugnadsgjengen. Årlig arrangerer vi et eget renn i Sparebank 1 Cupen for Buskerud skiskytterkrets. Her kreves det at foreldrene (begge) stiller på dugnad. Å gjennomføre et skiskytterrenn krever mange hender og føtter for å få dette til. Vi har stort sett mellom 250 og 400 påmeldte til disse rennene. Her må det påregnes dugnad i forkant av rennet, hele dagen rennet arrangeres og i etterkant av gjennomføringen. FREMTIDEN Siden våren 2010 har vi også jobbet aktivt med etableringen av eget skiskytteranlegg på Torvbråten i Bødalen, samt utvidelse av eksisterende lysløype. Dette arbeidet er høsten 2011 inne i en fase for godkjenning i kommunen. I tillegg jobber vi aktivt med å skaffe midler for å realisere dette. Totalt sett kreves det i overkant av 2 millioner kroner for å få dette på plass. Planen vår er at vi i løpet av 2012 skal ha et skiskytteranlegg for trening klart, slik at vi kan starte høsten 2012 med å trene på eget anlegg. Arbeidsgruppen for anlegget består i dag av tre av styrets medlemmer, men det er naturlig at et slikt stort prosjekt krever dugnadsinnsats fra hele miljøet i tiden fremover. 2

3 VÅPEN For at barna skal kunne bedrive skiskyting kreves det et skiskyttergevær. Klubben har begrenset med våpen til utlån. Per i dag har klubben 5 utleievåpen. Til nybegynnere tilbyr vi utlån av våpen fra starten av skiskytterskolen og frem til neste sommer mot et utleiegebyr på 1000 kroner. Vi jobber med å skaffe oss flere våpen for at flere skal ha muligheten til å kunne bli med. Vi vurderer alternativer for hvordan vi som klubb kan gi tilbud til flere barn, og vi vil vurdere å inngå avtaler med foreldre i forhold til dette. Har dere utleievåpen fra BIF forventes det at dere behandler våpenet etter de sikkerhetskrav som til en hver tid er gjeldene (våpenloven). I tillegg skal våpenet vedlikeholdes fortløpende. Med vedlikehold mener vi våpenpuss etter skytetrening og konkurranse. Ved feil eller mangler på våpenet melder dere fra til oss slik at våpenet kan repareres. Etter våpenloven skal våpen og eller sluttstykke oppbevares i våpenskap/safe (FG-godkjent). Safe for sluttstykke lånes ut med våpenet ved behov. På grunn av begrensingene på antall våpen er vi dessverre nødt til å begrense antall deltagere på skiskytterskolen. Har man eget våpen får man plass uansett. Ellers gjelder først til møllaprinsippet for påmelding. Skiskyttervåpen koster relativt mye, men man får også godt betalt den dagen man selger våpenet igjen. Et nytt rekruttvåpen koster ,- men man kan kjøpe brukte våpen for 5 til 8000,-. Våpen til eldre utøvere (13 år pluss) koster nytt 13 til 27000,- og fra 7-8 til ,- brukt. Så det er viktig at man rådfører seg før man investerer i dette. UTSTYR Skiskyting er en idrett som er kostbar. Som foreldre er det viktig å vite at det koster med utstyr og kjøring, overnatting osv.. Når det gjelder utstyr så er det ikke nødvendig med det siste og beste for at barna skal ha en god opplevelse i skiløypa og på standplass. Det finnes utrolig mye brukt og godt utstyr ute på markedet. Vi som har drevet noen år med dette er også behjelpelige med råd og veiledning vis man trenger noe. Det er lurt å spørre foreldrene til eldre utøvere om de har utstyr de ikke trenger lengre og kanskje skal selge. Ungene vokser fort og vokser enda fortere ut av både skisko og staver. KOSTNAD For å delta på skiskytterskolen og kunne delta på treninger og renn må man melde seg inn i Bødalen IF. Medlemskontingenten i Bødalen IF er per 31. august 2011: 3

4 FAMILIE SENIOR JUNIOR KR.500 KR.400 KR.250 I tillegg kommer aktivitetsgebyr for ski og skiskyting sesongen 2011/2012: Nybegynner m/skiskytterskole 2500,- Skiskyting 2700,- Eks. Nybegynner skiskyting sesongen 2011/12 som leier våpen av klubben vil da koste. 1000,- leie av våpen 2500,- aktivitetsgebyr skiskyting 250,- medlemskap BIF 3750,- for første sesong For dette får dere: Et våpen og sluttstykkeskap, i ca 10 måneder. Skytetrening to dager i uken på skiskytterstadion (Simostranda og Re). Fysisk trening på Torvbråten hver tirsdag (oktober og ut sesongen). Betalt startkontingent i de rennene man går i sesongen 2011/12 (normalt koster det ca 100,- å starte i skiskytter-renn, NB gjelder inntil 12 renn). Deltakelse på klubbens treningssamlinger. Egenandel, kost og losji kan tilkomme. Utover dette tilkommer det også kostnader til skudd for trening og konkurranser. Klubben kjøper inn skudd som dere kan kjøpe av oss. For tiden koster disse 82 øre per skudd. Det vil si kr. 410,- for en pakke på 500 skudd. PÅMELDING TIL RENN I Buskerud skiskytterkrets gjennomføres hver sesong en Sparebank 1-cup. Rennene gjennomføres av klubbene i kretsen. Foreldrene er selv ansvarlig for påmelding til de enkelte renn. Påmeldingsfristen er vanligvis søndagen før rennhelgen. Noen renn er svært populære og kan bli fulltegnet før dette. Påmeldingen skjer gjennom min idrett som er et påmeldingssystem for idretts Norge. Når dere er blitt medlem i Bødalen IF skal navnet på barnet være tilgjengelig gjennom dette systemet. På siden kan dere registrere dere og få brukernavn og passord tilsendt på e-post. 4

5 På siden finner dere oversikt over alle renn i Norge, søket kan begrenses ved å velge skiskytterkrets (Buskerud). Til høyre for rennet finner dere en lenke til påmelding for det aktuelle rennet. Her er en direktelenke til terminlisten x For de ivrigste er det også anledning til å delta i renn i andre kretser. Det er flere fra Bødalen som pleier å delta i renn i Oslo og Akershus, samt landsrenn. TRENINGSSAMLINGER BIF gjennomfører også treningssamlinger. Vi planlegger to samlinger høsten 2011, en i oktober og en i november. Samlingen i november er et samarbeid med IL ROS. Bødalen IF og IL ROS har et treningssamarbeid, kalt Røyken Ski, for 13 år og eldre. Kostnader i den forbindelse dekkes av den enkelte utøver hvis ikke annet blir informert om fra klubben. Det være seg transport, overnatting og egenandeler for selve samlingen (dekker kostnader for leie av anlegg, eksterne trenere o.l). Vi vil informere om hva det koster før man melder seg på samlingene. AVSLUTNING AV SESONGEN I april arrangeres verdens største skiskytter-renn på Liatoppen (Ål i Hallingdalen). Bødalen har pleid å reise dit for å avslutte sesongen. Vi har forhåndsbooket overnatting for å kunne bo sammen. Her er det ca 1000 deltagere totalt sett med rundt 100 unger i hver årsklasse. Dette har vært en svært hyggelig helg for alle ungene og foreldrene. I 2011 var vi ca 40 store og små som reiste til dette rennet sammen. Påmeldingen til dette rennet blir tradisjonelt full med en gang (i 2011 var det fullt på 9 timer). Vi prøver med felles påmelding på påmeldingsdatoen for at alle skal kunne bli med. Gi beskjed til Anstein Skinnarland hvis dette er aktuelt. Vi vil komme med en påminnelse før påmeldingen åpner. Kostnader ved overnatting og mat osv. dekkes av den enkelte familie. Det kommer mer informasjon om overnatting og program senere. SPONSORAVTALER Bødalen IF jobber kontinuerlig for å skaffe oss flere sponsorer. Kjenner du til noen, eller selv ønsker å bidra gjennom sponsing så ta kontakt med styret. Vi har en innkjøpsavtale med Sport 1 Røyken om kjøp av treningsutstyr, som klær, sko, ski, staver, skismøring osv. Nærmere informasjon om avtalen og rabatter finner dere på nettsiden og i butikken. 5

6 KONTAKTPERSONER I KLUBBEN Leder Bjørn Tore Hansen mobil e-post Sportslig leder Arild Heldal mobil e-post Styremedlem Anstein Skinnarland mobil e-post Styremedlem Frode Larsen mobil e-post Styremedlem Heidi Gunnerud mobil e-post Trenere: Fysisk 7-10 år Marlene Beier mobil e-post Fysisk år Fysisk år Ulf Jaksland mobil e-post Fysisk 15 år + Arild Heldal mobil e-post Skyting 9-12 år Frode Larsen mobil e-post Skyting år Anstein Skinnarland mobil e-post Skyting 15 år + Arild Heldal mobil e-post I tillegg vil eksterne trenere både på rulleski og ski samt på skyting innhentes på enkelttreninger og samlinger. Velkommen til Bødalen IF Ski og skiskyting! Er det noe du lurer på eller ønsker å vite mer om så ikke nøl med å ta kontakt. Med vennlig hilsen Styret. 6

7 PÅMELDING Opplysninger vi trenger for å kunne registrere barnet i skiskyttergruppen. Barnets navn: Fødselsdato: Gateadresse: Postnr: Poststed: (Faktura sendes til denne adressen.) Foresattes Navn: Mobil nr: e-post: Allerede medlem i BIF? ja nei Hvis nei, ønsker man følgende medlemskap: junior familie: Opplysningene sendes på e-post til: 7