Rapporteringsmuligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporteringsmuligheter"

Transkript

1 Innhold Rapporteringsmuligheter... 2 Lønnsbehandling... 2 Opprykksliste... 2 Overtidsliste... 2 Sluttede personer... 2 Turnoverrapport... 2 Firmabil... 3 Etterbetaling... 3 Feriepenger... 3 Utskrifter... 3 Kvitteringslister importerte data... 4 Kontroller... 4 Lønnskjøring... 5 Lønnsslipp... 5 Lønnsjournal... 5 Kontosammendrag... 5 Kontospesifikasjon... 5 Bankliste... 6 Avviste transaksjoner... 6 Endringslogg... 6 Trekkeierrapportering... 6 Trekkeier... 6 Fagforening og Fagforening alfabetisk... 7 Tilpassede rapporter fagforening... 7 Kontrollrapport skatt... 7 Påleggstrekk... 7 SVL, OU og AFP (sluttvederlagsordningen)... 7 Arbeidsgivers andel pensjon... 7 Svalbardskatt... 7 Terminoppgjør... 7 Konsernrapporter... 8 Årsavslutning... 8 Skatteopplysninger... 8 Avstemmingsrapporter... 8 Kontrollister... 9 Årsavslutningsrapporter... 9 Fil til skattedirektoratet... 9 Pensjonsrapportering... 9 Offentlig rapportering...10 AA-register...10 PAI...10 Spekter (tidligere Navo)...10 SST...11 SSB...11 Fravær og refusjon...11 Utskrifter...11 Rapporter...11 Statistikker...11 Refusjon...12 Fri lønnsrapport...12 Distribusjonslister...14 Eksport...15 Rapportarkiv...15 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 17

2 Jobbkø...15 Personec Fakta...17 Rapporteringsmuligheter Lønnsbehandling Opprykksliste Overtidsliste Sluttede personer Turnoverrapport Dette er rapporter som er med og danner grunnlaget for lønnskjøringen eller gir oversikt over grunnlaget til lønnskjøringen. Rapporten gir oversikt over ansatte som har automatisk lønnstrinns opprykk i lønnsramme, eller endring av årslønn på bakgrunn av garantilønn for den perioden rapporten kjøres. Det genereres ny lønnsinformasjon for opprykket på arbeidsforholdet slik at lønnshistorikken på ansatte er oppdatert. Rapporten kan også benyttes for å liste ut ansatte med endring av stillings % i gitt periode. Overtidsrapporten viser overtid i et gitt tidsintervall. Du kan velge mellom ukesfordeling, månedsfordeling eller Arbeidsmiljø-rapport. Du kan velge å få med registrert overtid til aktiv lønnsperiode slik at rapporten blir helt tidsaktuell. Arbeidsmiljørapporten rapporterer overtid i hht arbeidsmiljøloven. Dersom virksomheten har avvikende arbeidstid i forhold til arbeidsmiljøloven benyttes arbeidstidsgruppe på ansatt for å angi hvordan disse skal behandles for at rapporten skal fjerne ikkerapporteringspliktig overtid. Rapporten har mulighet for forskjellig sortering som organisasjon - navn/organisasjon - ansatt nr/navn/ansatt nr/kostnadssted organisasjon/fagforening/nho faggruppe. Rapporten gir oversikt over ansatte som har sluttet i selskapet i en gitt periode. I tillegg gir den mulighet for å generere opp sluttoppgjør feriepenger for disse ansatte slik at feriepenger utbetales ved fratreden og ikke ligger til utbetaling ved ordinær feriepengekjøring. Rapporten angir antall ansatte som har sluttet i et angitt periodeintervall (inntastet fra-til dato), antall ansatte som er ansatt på fradato, antall ansatte som er ansatt på tildato, gjennomsnittlig antall ansatte i perioden og turnover i prosent. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 17

3 Firmabil Etterbetaling Rapport for bruk av firmabil kan du skrive ut Bilregistertranser og Bilregister. Bilregistertransaksjoner gir oversikt over transaksjoner på personnivå i valgte periode fra/til lønnsperiode. Man kan velge en detaljert oversikt på transaksjonsnivå for hver enkelt ansatt, eller en total sum for hver enkelt ansatt. Bilregister gir oversikt over alle biler som er registrert og informasjon på disse. 3 måter å gjennomføre etterbetaling i Aditro lønn. - Etterbetaling av alle ansatte ved lønnsoppgjør - Etterbetaling forespørsel på en ansatt Etterbetaling fra arbeidsbok lønnsbehandling logget som resultat av endringer tilbake i tid med lønnskonsekvens for historiske perioder. Feriepenger Rapporten som kommer ut fungerer som dokumentasjon for de variable lønnstransaksjoner som kommer med på lønnsperioden. Den gir oversikt for hver historisk lønnsperiode som er beregnet på nytt og fordelt på ansatt og de forskjellige lønnartene som skal etterbetales: - historisk lønn + beregnet ny lønn tidligere etterbetalt lønn = differanse til utbetaling. Det er 4 funksjoner under dette menypunktet. Feriepengeliste som gir en oversikt pr ansatt: Feriepenger til gode fra fjoråret Feriepengegrunnlag og feriepenger opptjent i år arbeidsgiveravgift av feriepenger i fjor arbeidsgiveravgift av feriepenger i år. Kan sortere og gjøre utplukk på valgfrie felter. Rapporten kan kjøres ut til Excel for viderebehandling og rapporten benyttes for å avstemme feriepengene mot overførte feriepenger til regnskap. Feriepengeliste m/oppdatering ved årsskiftet hvor feriepengegrunnlag flyttes over som feriepenger til gode. Generere feriepengetranser til utbetaling av feriepenger i feriemåneden. Generere inntrekk ferie for gitte lønnsarter hvor det skal gjøres inntrekk for ferieretten (feriedagene) til hver enkelt ansatt i feriemåneden Utskrifter Forhåndsdefinerte listerapporter som gir fast layout på rapporten for utskrift av forskjellige tabeller. Lønns og trekkart registeret Organisasjon Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 17

4 Person Personakkumulator Regulativ Stilling Stillingskode Lønnsramme Trekkeier Stillingstransaksjoner Faste lønnstransaksjoner Variable lønnstransaksjoner Listerapportene kan benyttes for å kontrollere verdiene som ligger i systemet. Variable lønnstransaksjoner kan skrives ut og benyttes for kontroll av registrerte lønnstransaksjoner til gitt periode. Alle listerapportene gir mulighet for utplukk og sortering på felter fra tabellen rapporten henter data fra. Kvitteringslister importerte data Aditro lønn gir mulighet for å importere variable lønnstransaksjoner (VTT), faste lønnstransaksjoner (FTT) og fraværstransaksjoner fra csv filer (Excel). Importen av filer skjer via importbunker som validerer transaksjonene og avviser transaksjoner med ugyldige verdier. Innholdet i bunken som importeres kan skrives ut som dokumentasjon på transaksjoner som kommer til utbetaling eller fraværsbehandling. Kontroller Det går også an å importere personinformasjon fra csv filer (Excel). Importen skjer via batch for validering og kontroll mot eksisterende data og kodeverk. Ved godkjenning av importen får du en kvitteringsliste for de endringene som er importert. Kontrollrapporter knyttet til terminoppgave og lønns- og trekkoppgavene. Til terminoppgaven har en mulighet til å gjennomføre følgende kontroller for angitte lønnsperioder: Ansatte med negativ arbeidsgiveravgift Ansatte med negativ skatt Kommuner med negativ arbeidsgiveravgift Kommuner med negativ skatt Ugyldige kommunenummer Til lønns- og trekkoppgavene har en mulighet for å gjennomføre følgende kontroller for angitt inntektsår: ansatte med ugyldig personnummer Transaksjoner med negativt beløp Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 17

5 Transaksjoner med ugyldig kommunenummer Transaksjoner Det finnes også to kontrollister utover disse: Personer med ugyldig postnummer Personer med verdi i overstyrt arbeidsgiveravgifts ordning Lønnskjøring Rapporter som viser resultatet av lønnskjøringen. I tillegg til disse bør en sette opp selvlagede kontroller i fri lønnsrapport/jobbkø som gir nærmere oversikt over avvik i forhold til definerte grenseverdier. Dette kan være kontroll rapporter for totaler på hver enkelt ansatt i en lønnsperiode. Antall timer overtid Antall ordinære timer Antall diettdøgn Antall kilometer Kombinasjon full stilling og timer i tillegg Lønnsslipp Lønnsjournal Kontosammendrag Kontospesifikasjon Rapporten Lønnsslipper danner en utskrift av periodens lønnsslipper på det format selskapet ønsker. Finnes en god del spesialtilpassede formater for enkelt kunder grupper av kunder. Rapporten kan lagres som vedlegg i en e-post som en fil (pdf) og sendes til en sentral for utskrift og utsending av lønnsslipper i posten. Rapporten benyttes også for sending av lønnsslipper på e-post eller Digipost til de ansatte. Lønnsjournalen er en viktig kontrolliste som viser sumtall pr. ansatt. Lønnsjournalen har også en sumside som viser kontrollsummer for fellesordningen og arbeidsgiveravgift. Kontosammendraget dokumenterer regnskapsposteringene for perioden. Rapporten danner også overføringsfil. Denne filen dannes på et generelt format og er tilgjengelig i egen eksportrutine for overføring til de forskjellige regnskapssystemene. Kontospesifikasjon er en kontrolliste som dokumenterer alle transaksjonsposteringer (ikke automatposteringer og motposteringer). I noen sammenhenger er det en grei rapport for å finne ut hvorfor man har en postering på en konto. Kontospesifikasjonen er delt i to. Første del viser regnskapsposteringene per konto, dimensjon, ansatt og lønnart. I tillegg fremkommer det opplysninger om arten inngår i arbeidsgiveravgift og i feriepengegrunnlag. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 17

6 Bankliste Andre del av kontospesifikasjonen viser beregnet sonefordelt arbeidsgiveravgift og beregnet feriepenger. Banklista dokumenterer utbetalinger for perioden. Rapporten er delt i kontant, bank og negativ nettolønn. Negativ nettolønn kontrolleres etter innledende lønnskjøring og kan så korrigeres før endelig lønnskjøring. Denne rapporten danner også utbetalingsfil. Denne utbetalingsfilen dannes på et generelt format og er tilgjengelig i egen eksportrutine for overføring til det bankformat (BBS, telebank) selskapet benytter. Avviste transaksjoner Endringslogg Liste med avviste transaksjoner viser: Ansatt som skulle hatt transaksjonen, hvilken lønns-/trekkart, om det er en fast-, variabeleller generert transaksjon og hvorfor transaksjonen er avvist. Den kontrolleres etter innledende lønnskjøring og avviste transaksjoner korrigeres før endelig lønnskjøring. Endringsloggen dokumenterer de endringer som er foretatt i Aditro Lønn siden forrige periodeavslutning. Noen kaller dette en revisjonslogg. Endringslisten skriver ut ønsket del av loggen etter gitte utplukkskriterier. Trekkeierrapportering De fleste former for trekk i systemet utbetales gjennom bruk av trekkeiere. Beregningsmetode og tidspunkt for utbetaling av inntrukket beløp vil variere. Trekkeierrapporter benyttes for å vise oversikt over trukket beløp i gitt periode, men også for å generere opp overføringsfiler til regnskap og bank. Det er tre måter å definere de forskjellige trekkeiere med tanke på overføring av trukket beløp. Ingen overføring, må overføre pengene manuelt fra regnskap ved utbetaling til trekkeier. Regnskapsføringen gjøres manuelt. Overføring sammen med utbetalingsfil for lønn. Regnskapsposteringene går da sammen med hovedboksbilaget fra lønnskjøringen. Overføring som egen kjøring av trekkeierrapporten. Genereringen danner i tillegg til rapporten en overføringsfil til regnskap og en til bank. Trekkeier Rapporten inneholder trekk til egendefinerte trekkeiere. Her legger en inn alle utleggstrekk mottakere etter pålegg fra namsmannen. Utbetalingsfrekvens og hvordan trekket skal beregnes defineres når trekkeier og trekk defineres i systemet. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 17

7 Fagforening og Fagforening alfabetisk Rapporten er oppdelt i egne seksjoner for hver fagforening. For hver fagforening er trekk spesifisert pr. ansatt. Utbetalingsfrekvens og hvordan trekket skal beregnes setter du opp når fagforeningen og trekk defineres i systemet. Tilpassede rapporter fagforening Kontrollrapport skatt Påleggstrekk Rapporten kjøres for valgt fagforening. Den gir da en rapport og en overføringsfil av medlemsdata spesialtilpasset for hver mottaker. Utbetalingsfrekvens og hvordan trekket skal beregnes setter du opp når fagforeningen og trekk defineres i systemet. Rapporten kjøres for gitt tidsperiode (termin). Den lister da opp skatteinformasjon, grunnlag og skattetrekk fordelt for hver kommune ansatt. Rapporten benyttes for å kontrollere enkeltkommuner og skattetrekk som fremkommer på terminoppgaven. Rapporten inneholder alle påleggstrekk som er beregnet i oppgjørsperioden. For hver kommune kommer det ut spesifisering av hvert enkelt trekk pr. ansatt. Utbetalingsfrekvens er definert i kommuneregisteret, hvordan trekket skal beregnes defineres når trekket legges inn på ansatt. SVL, OU og AFP (sluttvederlagsordningen) Rapporten inneholder inntrukket beløp for de som er med i ordningene fordelt på de forskjellige ordningene. Arbeidsgivers andel pensjon Svalbardskatt Terminoppgjør Rapporten inneholder oversikt over avsatt beløp arbeidsgivers andel pensjon fordelt pr konto og kostnadssted. Rapporten inneholder oversikt over trygdeavgift og skattetrekk pr ansatt og totalsum for de som skattlegges etter Svalbard skatteregler. Du velger fra og til lønnsperiode som rapporten gjelder og dette er da grunnlaget for innrapportering av svalbardskatt. Rapporten gir utskrift tilsvarende terminoppgaven. Rapporten danner også overføringsfil for innsending til Altinn via Altinn monitor som er et eget program som kobler seg opp og autoriserer bruker for innrapportering til Altinn. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 17

8 Konsernrapporter Rapporten spesifiserer transaksjoner som vil bli avvist i Altinn (kommuner med negativt grunnlag, negativt skattetrekk), overføringsfilen inneholder ikke transaksjonene og de må innrapporteres manuelt da Altinn ikke håndterer negative beløp. I Aditro lønn er det mulig å sette opp konsernløsning for samkjøring av jobber og utskrift av rapporter. Årsavslutning Skatteopplysninger Løsningen vil da gi mulighet for å kjøre flere selskaper samtidig. En kan også velge å utelate et selskap i kjøringen selv om det er definert i konsernet. Rapporter som er mulig å kjøre som konsernrapporter er rapporter fra lønnskjøring og trekkeierrapportene, det er ingen forskjell på utskrift/funksjonalitet om de kjøres enkeltvis eller i konsern. Rapportene som kjøres som konsernrapporter kan skrives ut direkte på printer, velger du forhåndsvisning og kjøringen gjelder flere firma vil de lagres i rapportarkivet og må hentes opp for visning og utskrift derfra. Løpende gjennom hele inntektsåret er det fordelaktig å kjøre kontrollrapporter slik at en får kontrollert innberetningen av lønn og ikke får hele oppgjøret ved årsskiftet. Det finnes egne kontrollister i tillegg til avstemmingsrapportene som benyttes ved avstemming del av året. Ved årsskiftet skal avstemming foretas mot regnskap og nødvendige innberetningsrapporter kjøres og sendes. Rapport for å generere fil til skattedirektoratet for å få tilsendt maskinelt skattekort på de ansatte. Tilsvarende finnes en innlesningsfunksjon for å lese inn mottatt fil og oppdatere skatteinformasjon på de ansatte. Både sending og mottak av fil genererer en kontroll rapport som kontrolleres for avviksmeldinger. Avstemmingsrapporter Flere forskjellige avstemmingsrapporter Avstemming pr LTO kode, viser innberettet beløp - eksakt beløp og korreksjonstranser pr LTO kode. Kontoavstemming, viser innberettet beløp spesifisert pr konto. Avstemmes mot bokført pr regnskapskonto. Differansekontroll, viser LTO koder der det er differanse mellom regnskapsført og innberettet. Korreksjonstranser, viser alle de manuelle korreksjonstranser som er registrert inn for å korrigere LTO på enkelte ansatte. Disse må det taes hensyn til i avstemmingen. Kontrolliste endringstranser, lister opp LTO transaksjoner for endringsoppgaver. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 17

9 Kontrollister Alle listene kan kjøres med angitt utplukk og spesifiseres til å gjelde kun koder med AGA og spesifisere på ansatt slik at en kan finne ut eventuelle avvik ved avstemming mot regnskap. Kontrollister for å kontrollere lønnarter som er innberetningspliktige og kontroll av LTO. Kontrolliste LTO, en rapport som viser alle lønns og trekkoppgaver komprimert på de ansatte. Kontrolliste sluttede personer, viser sluttede personer og informasjon om disse. Kontrollister henvisning LTO på hver enkelt lønnart, viser lønnart og tekst med hvilken LTO kode(r) som lønnarten henviser til. Årsavslutningsrapporter Rapporter som danner oppgaver til det offentlige i forbindelse med avslutning av inntektsåret. Lønns- og trekkoppgave, kan skrives ut direkte, eller forhåndsvisning og lagre for oversending til utskriftssenter. Lønnsog trekkoppgavene kan også sendes ut på e-post. Innberetningspliktig under grense, gir en liste over personer systemet ikke innberetter beløpet da beløpet er mindre enn grense for innberetning. Skatt blir alltid innberettet selv om det er under grense. Følgeskriv, kvittering av innsendt oppgave LTO til kemner. Oppgave for barnehager, dersom selskapet har barnehage for sine ansatte vil trukket beløp for dette generere en oppgave som skal sendes den ansatte og kemner. Lønns og trekkoppgaver kan også dannes for endringsoppgave på ansatte hvor dette er nødvendig. Du får utskrift av endringsoppgavene særskilt, kan generere alle rapportene på kun endringsoppgaver og får da også overføringsfil for endringsoppgavene. Fil til skattedirektoratet Pensjonsrapportering Fil til skattedirektoratet genereres når kontroll og avstemming av lønnsog trekkoppgavene er ferdig. Filen oversendes kemneren via integrert kommunikasjon med Altinn. Autentisering ligger lagret i Altinn arbeidsbok. Aditro lønn har godkjent meldingsrutine for innrapportering av medlemsdata for forskjellige offentlige pensjonsordninger som SPK, KLP og andre pensjonskasser som kan motta medlemsdata på samme format som KLP (Vital/Storebrand). I tillegg dekker løsningen de fleste OTP format som finnes i dag for Vital, Storebrand, Nordea Liv, Sparebank 1, Gjensidige, samt fellesformat i henhold til FNO. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 17

10 I tillegg til dette er det utviklet beregning og medlemsrapportering for Posten i Vital. Det er en form for OTP med visse tilpasninger mot offentlig regelverk (SPK). SPK Rapporten gir en kontrolliste over endringsmeldinger og statusmeldinger i tillegg til å generere overføringsfil som lastes opp til SPK på nettet. KLP Rapporten gir kontrolliste over meldingene som blir overført i tillegg til å generere overføringsfil som lastes opp til KLP på nettet. OTP Rapporten gir kontrolliste over meldingene som blir overført i tillegg til å generere overføringsfil som skal overføres de forskjellige pensjonskassene. Rapport og fil vil variere for de forskjellige pensjonskassene. Vital (Posten) Rapporten gir kontroll over meldinger som blir overført i tillegg til å generere overføringsfil som skal overføres Vital. Rapport og fil er tilpasset de data som Vital skal ha for å ivareta pensjonskasse funksjonen for Posten Norge AS. Offentlig rapportering AA-register Aditro lønn har funksjonalitet for å ivareta all offentlig lønnsrapportering som er pålagt av offentlige myndigheter. Aditro Lønn har 3 rapporter for AA-registeret som har forskjellige funksjoner: Kontrollister, lister for å verifisere konsistente data før innsending. Manglende undernummer og manglende yrkeskode Statusmeldinger, rapport for oversending til AA-registeret for å kontrollere alle ansatte i selskapet. Genererer også fil som oversendes AA-registeret for sammenligning mot AA-registerets data på selskapets ansatte. Løpende meldinger, rapport som viser meldingene som skal sendes inn for angitt rapporteringsperiode. Genereres også overføringsfil som overføres AA-registeret. PAI Aditro Lønn har rapportering mot Personal administrativt informasjonssystem for KS-medlemmer. Det lages en kvitteringsliste for innrapporterte data og også en overføringsfil som oversendes. Spekter (tidligere Navo) Aditro Lønn har rapportering til Spekter for forskjellige arbeidsgivere som er medlemmer av Spekter. Det er forskjellig format på rapport og Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 17

11 SST SSB Fravær og refusjon Utskrifter overføringsfil for de forskjellige arbeidsgiverne. Rapporten er en kvitteringsliste på innrapporterte data. Noen av arbeidsgiverne i Spekter rapporterer på SSB lønnsstatistikk format. Statens sentrale tjenestemannsstatistikk. Rapporten er en kvitteringsliste på innrapporterte data, det genereres også en overføringsfil. Det er statistikk over Egenmeldt sykefravær som skal oversendes SSB. Statistikken over egenmeldt sykefravær gir to utskrifter, en på ansatt nivå for å kunne kontrollere hva som rapporteres og en på samlenivå som tilfredsstiller rapporten som skal sendes inn. Rapport genererer overføringsfil som overføres via Altinn. Forhåndsdefinerte listerapporter som gir fast layout på rapporten for utskrift av forskjellige tabeller. Fraværsarter Fraværsakkumulatorer Kan benyttes for å kontrollere verdiene som ligger i systemet. Alle listerapportene gir mulighet for utplukk og sortering på felter fra tabellen rapporten henter data fra. Rapporter Egen funksjon som inneholder 9 forskjellige rapporter hvor man har mulighet til å inngi ulike utvalg ift dato, akkumulatorer, ansattnummer og grenseverdier. Varsling på fravær Varsling på antall sammenhengende uker fravær Varsling på attføring Varsel liste Refusjonskrav Refusjonskontroll Differanseliste refusjon Overføring refusjon regnskap Kontroll refusjoner Statistikker Alle rapportene gir mulighet for utplukk og sortering på felter fra tabellen rapporten henter data fra. Seks ulike statistikker for forskjellige instanser. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 17

12 RTV SSB KS AD (utgått) NHO HMS Alle statistikker gir mulighet for utplukk og sortering på felter fra tabellen rapporten henter data fra. Refusjon Egen funksjon som innholder 6 forskjellige rapporter for refusjon med utvalg ift dato, refusjonstype, kravtype, organisasjonsenheter, NAVkontor, divisjon og bankkontonummer. Fakturagrunnlag Grunnlag for å søke om fritak fra AGV Saldo refusjonskrav Refusjonsmottak ført mot krav Refusjon mottaksliste Avstemmingsrapport Fri lønnsrapport Det finnes også en egen rapport for kontosammendrag refusjon. Alle rapportene gir mulighet for utplukk og sortering på felter fra tabellen rapporten henter data fra. Egen rapportgenerator i Aditro Lønn hvor du kan velge data fra flere tabeller Funksjoner: Sortering: Det kan være opptil 9 sorteringsbegreper. Brudd: Markeres hvis du ønsker brudd på angitt feltet. Sideskift v/brudd: Markeres hvis du ønsker å starte på ny side etter et brudd på angitt felt. Summering: Markeres hvis du ønsker bruddsum på dette feltet. Oppslag: Noen av feltene har mulighet for å få med en oppslagstekst (f.eks. stillingsid, avdeling etc.). Ønsker du å få med denne teksten, markeres denne boksen. Ledende 0 er: Markeres hvis feltet skal fylles ut med ledende nuller (gjelder kun numeriske felt) Forenklet utplukk: Markeres hvis feltet skal være ett av to mulige felt som du kan foreta et forenklet utplukk på ved start av rapporten. Skjult felt: Markeres hvis feltet ikke skal vises på rapporten. Blank ut 0-verdier: Markeres hvis du ønsker å erstatte 0 med blank i rapporten. Kalkulasjonsfelt for interne beregning, merking, funksjon. Utskriftsmuligheter: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 17

13 Forhåndsvisning på skjerm Direkte til skriver Til Excel Til Word med mulighet for brevfletting ved knytning mot brev maler Til pdf E-post med pdf vedlegg Flatfil med fast lenge Flatfil med feltseparator Det er i tillegg følgende funksjonaltet: Grupperinger kan legges til (f.eks. avdeling, ansatt, art) Graf kan vises med flere valg Full drill-down ved klikk på graf Vis av eksakte verdier (tooltip) Graf kan vises som kakediagram Filtrering kan angis for å begrense resultatet Mulighet for å simulere med %-endringer Kan kopiere graf direkte inn i et Worddokument Eksempel på grafisk fremstilling med drill down : Du kan enkelt snu til kakediagram: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 17

14 Sikkerhet: Distribusjonslister Hver rapport kan knyttes opp mot adgangen til bruker grupper, enkelte brukere eller kombinasjoner av disse. Ca 30 forhåndsdefinerte rapporter medfølger installasjonen av Aditro Lønn. Du kan definere egne distribusjonslister hvis du har flere som skal ha samme rapporter pr e-post. Når du skal skrive ut for eksempel en Lønnsjournal som flere skal ha tilsendt på e-post kan du ved å forhåndsvise rapporten klikke på E-post symbolet (konvolutten) og da får du frem dine distribusjonslister. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 17

15 Eksport Rapportarkiv Aditro Lønn har en meget avansert og fleksibel eksport modul som i mange tilfeller kan dekke rapportbehov. Det kan fritt defineres hvilke felt som skal eksporteres og det kan settes opp kriterier for å avgrense uttrekket. Det kan velges om man vil eksportere til flatfil med fast feltlenge, fastfil med feltseparator, bokmerkefil, Excel og Word. De fleste standard rapportene kan lagres i Rapportarkivet slik at de kan hentes frem ved behov, og det kan se slik ut: Her kan du velge å se Kun siste rapport i aktuell gruppe av rapporter eller alle som ligger lagret. Hvis du ønsker å skrive flere rapporter kan du markere de som ønskes skrevet ut og deretter høyreklikke og velge Skriv ut. Jobbkø Når du forhåndsviser en rapport og klikker på lagre-knappen vil den bli lagret i Rapportarkivet. Jobbkø er noe du kan ta i bruk slik at systemet skal kjøre forskjellige jobber uavhengig av at den som kjører lønn er pålogget eller at Aditro Lønn er åpnet. Du kan dedikere en arbeidsstasjon, eller Serveren til å gjøre jobbene mens du fra din arbeidsplass kan opprette jobbene og sjekke Status på jobbene, og endre. Dette kan være en fordel hvis du vil foreta en Lønnberegning eller Etterregulering på kveldstid, eller at enkelte rapporter som kan ta lang tid skal produseres på ett bestemt tidspunkt. En annen fordel er at jobbene gjøres direkte mot databasen og ikke bruker så lang tid som når den kjøres av en lønnsbruker. Jobber som kan kjøres er pt: Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 17

16 Beregninger Lønnsberegning og Forskuddsberegning Rapporter etter beregninger Kontosammendrag med/uten regnskapsfil Kontospesifikasjon Bankliste med/uten bankfil Lønnsjournal Lønnsslipper med/uten sending på mail Etterbetaling Etterbetaling beregning Etterbetaling differanseliste Stopp og Start av Integrasjon Fri lønnsrapport Fri jobb Oppsamling transer L&T oppgaven Lukking av periode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 17

17 Personec Fakta Personec Fakta er en rapporteringsmodul som kan leveres sammen med Aditro Lønn. Med Personec Fakta kan du hente ut det du måtte ønske av rapporter og analyser. Du kan for eksempel få oversikt over fravær fordelt per avdeling, overtidsbetaling pr måned, hva som er overført til regnskap, grunnlaget for lønns- og trekkoppgavene og lignende. Personec Fakta gir en rekke fordeler: Lav brukerterskel Relevant informasjon er lett tilgjengelig Informasjon i sanntid Raskt og enkelt å lage nye rapporttyper som kan lagres til senere bruk Distribusjon av rapporter og analyser via internett/intranett Overføring av informasjon til Excel, Access og andre standard Windows-programmer I forhold til Frie Lønnrapporter i Aditro Lønn, gir Fakta i tillegg muligheter for: Å presentere tall fra flere lønnsperioder (i separate kolonner) i samme rapport Summere flere lønnsperioder per kolonne, med beregningskolonne(r) Sammenlikne tall fra tidligere år, f.eks. hittil i år mot fjorårstall Presentere tall fra flere lønnsperioder i samme rapport Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 17

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser VISMA LØNN / HR Visma Lønn Lønnssystemet som tar markedsandeler Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser Svært innholdsrik og moderne Forenkler og effektiviserer brukerens hverdag

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Innhold Innledning 2 Nyheter 3 Skattetrekktabeller for 2008 3 Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for 2007 3 Fraværsmal 3 Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22)

Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22) 12.06.2013 Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 Ny funksjonalitet... 3 Huske filteret for vis aktive/passive ansatte i ansattevedlikeholdet...

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Desember 2012 INNHOLD Innledning... 3 Nyheter... 4 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2012...4 Skattetrekktabeller for 2013...4 Skattekort

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Personec Lønn 9.2 SP1

Personec Lønn 9.2 SP1 Personec Lønn 9.2 SP1 Pr. 27.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 9.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter Versjon 7.30

Visma Lønn. Nyheter Versjon 7.30 Visma Lønn Nyheter Versjon 7.30 Agenda Velkommen Nyheter i VL 7.30 Avslutning 2 Visma Ansattportal Innhold Ferie- og fraværsregistrering Ansattinfo (egen profil) Lønnsslipper Lønnstransaksjoner (p.t kun

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Frokostseminar Bergen 2015. Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Frokostseminar Bergen 2015 Bozica Babic VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer slutten av november??) Nyheter i versjon 10.0 A-melding Halv skatt Visma.Net Absence A-ordningen

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.0 Pr. 19.11.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 27 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 11.0.0

Personec Lønn 11.0.0 Personec Lønn 11.0.0 Pr. 21.12.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 14 Innhold 1 Personec Lønn 11.0.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31)

Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) 20.01.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.38 (Endringer etter versjon 10.00.31) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utbedringer... 2 10.00.38... 2 Maskinell innlesning av eskattekort 2014... 2 Forhåndsvisning

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22)

Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22) 25.02.2013 Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Ny funksjonalitet... 2 Lønns- og Trekkoppgaver RF-1015 på e-post... 2 Avstemming før godkjenning...

Detaljer

Hurtiginnføring i maritech Lønn. Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn

Hurtiginnføring i maritech Lønn. Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Hurtiginnføring i maritech Lønn Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Asbjørn Østby, Mars 2013 maritech Lønn Innhold i denne slideserien Oversikt: oppsett og lokalisering

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer