Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14"

Transkript

1 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert

2 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN OM IDRETTSLAGET Kort historisk tilbakeblikk Organisering Medlemstall og aktive utøvere Fylkestall: Kommunetall Klubbtall: Medlemmer Aktive utøvere OM ANLEGGSPLANEN Anleggsutvalgets medlemmer: Planens innhold og oppbygning Planens målsetninger og ambisjonsnivå Ambisjonsnivå Hensikt / målsetning Planprosess og medvirkning Tilskuddsordninger KLUBBENS EIENDOMMER/ANLEGG OG BRUKEN AV DISSE Eiendommer og arealplanstatus Altabakken 32/1/ Alta idrettspark 28/230 og 28/ Hovedstyret/daglig leder Fotballgruppa Om gruppas aktivitet og anleggsbruk Drift- og vedlikehold Anleggenes tilstand og egnethet i et kortsiktig perspektiv Alta idrettspark (generell beskrivelse) Fotballbanene Bygningsmassen Øvrige anlegg Tiltak utført på idrettsparken i Håndballgruppa Om gruppas aktivitet og anleggsbruk Drift- og vedlikehold Anleggenes tilstand og egnethet i et kortsiktig perspektiv Friidrettsgruppa Om gruppas aktivitet og anleggsbruk Drift- og vedlikehold Anleggenes tilstand og egnethet i et kortsiktig perspektiv Langrennsgruppa

3 4.6.1 Om gruppas aktivitet og anleggsbruk Drift- og vedlikehold Anleggenes tilstand og egnethet i et kortsiktig perspektiv Hopp- og kombinertgruppa Om gruppas aktivitet og anleggsbruk Drift- og vedlikehold Anleggenes tilstand og egnethet i et kortsiktig perspektiv Volleyballgruppa Om gruppas aktivitet og anleggsbruk Bocciagruppa Om gruppas aktivitet og anleggsbruk Øvrige brukere av klubbens anlegg Øvrige idrettsanlegg som klubben bruker ANLEGGSSTRATEGISKE FORHOLD Kortsiktig anleggsstrategi Langsiktig anleggsstrategi TILTAKSDEL Generelt: Kortsiktige tiltak (2014): Alta idrettspark Øvrige tiltak Langsiktige tiltak Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet: Kort om planen Spillemidler Anlegg som ligger inne i gjeldende plan Ordinære anlegg Nærmiljøanlegg Uprioritert liste over langsiktige behov for idrettsanlegg Nye anlegg som ønskes spilt inn til kommunedelplanen Øvrige innspill til kommunedelplanen VEDLEGG: Vedlegg 1 - Tilstandsrapport garderobedel, våren Vedlegg 2 - Altabakkene tilstandsrapport datert Vedlegg 3 Hallkapasitetsberegninger utarbeidet av Alta IF håndball

4 1.0 Innledning/bakgrunn For en klubb med så vidt omfattende bygg- og anleggsmasse som Alta idrettsforening er i besittelse av er det behov for å ha et eget utvalg med ansvar for drift-, vedlikehold og utvikling av anleggene. Frem til slutten av 90-tallet hvor klubbens toppfotballag på herre- og damesiden spilte sine hjemmekamper på Aronnes idrettspark hadde klubben et bygg- og anleggsutvalg, og klubben hadde klubben stort fokus på å drifte og utvikle idrettsparken på Aronnes. Etter at toppfotballen og vintertreningen for aldersbestemte lag ble flyttet til Finnmarkshallen har imidlertid klubbens «anleggsfokus» vært mindre og klubben har de senere år ikke hatt et operativt anleggsutvalg. Dette har dessverre etter hvert resultert i at flere av klubbens bygg og anlegg er preget av manglende vedlikehold og en viss grad av forfall. Dette er noe klubbens hovedstyre ønsker å gjøre noe med og den ble det fattet vedtak om å få etablert et anleggsutvalg, hvis første oppgave er å utarbeide en bygg- og anleggsplan for klubben. Følgende vedtak ble fattet: «Retningslinjer for utarbeidelse av anleggsplan: Utvalget bør sammensettes av representanter fra de største gruppene og ikke ha flere enn 5 medlemmer. Alle grupper skal komme med innspill og vurdere forslag før oversendelse til hovedstyret. Hovedstyremedlem Reidar Olsen leder utvalget. I første omgang utarbeides en relativt kortfattet versjon med innhold; 1. Beskrivelse av eks. anlegg a. Eierforhold b. Status c. Investeringsbehov (grovt) Punkt 1 må inkludere vurdering av dagens kontorlokaler og fremtidige muligheter. 2. Ønsker a. Alta kommunes ansvar b. Alta IF`s ansvar 3. Forslag til prioriteringer Punkt 1 og 2 må også omtale evt. Eierbytter/erverv som er ønskelig». 4

5 2.0 Om idrettslaget 2.1 Kort historisk tilbakeblikk Idrettslaget ble stiftet den i 1927 under navnet Elvebakken idrettslag. I 1931 skiftet man navn til Alta Idrettslag og i 1946 fikk man dagens navn, Alta idrettsforening. På slutten av 1940-tallet startet Alta IF en stor opprydning av området på Aronnes, hvor dagens idrettspark ligger. Nedenfor følger en stikkordsmessig oversikt over viktige anleggsmessige milepæler i klubbens historie. Alta idrettspark: 1950 Den første grusbanen tatt i bruk (dagens kunstgressbane) Dagens gressbane tatt i bruk Første klubbhus tatt i bruk. (brant ned i 1972) 1972 Dagens kafèbygg tatt i bruk Friidrettsbanen tatt i bruk 1993 «skogsbanen» ble etablert i 1993 (som grusbane) Dagens administrasjonsbygninger og garderobeanlegg tatt i bruk Finnmarkshallen tatt i bruk. Alta IF er aksjeeier (10%) i driftsselskapet Dagens kunstgressbane tatt i bruk Jubileumsbanen tatt i bruk (7èr kunstgress) Friidrettsbanen Øvrige anlegg i klubbens eie: 1954 Altabakken m/trestillas tas i bruk 1990 Altabakken - dagens stålstillas tas i bruk 1969 Altahallen (aulaen) tas i bruk- For mer utfyllende informasjon knyttet til klubbens historie henvises det til boka som ble skrevet i forbindelse med Alta IFs 75-årsjubileum, "Altaidretten - Fra tønneklabba til VM-gull". 2.2 Organisering Organisasjonsmodell og organisasjonskart: Alta idrettsforening er organisert som et vanlig fleridrettslag, som administrer til sammen 7 ulike idrettsgrener fordelt på følgende undergrupper: Hovedstyre Daglig leder Fotball Håndball Langrenn Friidrett Hopp-og kombinert Volleyball Boccia Tabell 1: Overordnet Organisasjonskart for Alta idrettsforening. 5

6 Hovedstyret: Hovedstyret består i 2013 av følgende 7 medlemmer; Knut Krane (leder), Torbjørn Saggau Holm, Bjørnar Bull, Marit Hætta Øverli, Linn Knudsen, Reidar Olsen (vara) og Arne Hammari (vara). Med bakgrunn i at laget er organisert som et fleridrettslag og ikke allianseklubb (egne selvstendige enheter) står hovedstyret som formell eier av samtlige av idrettslagets eiendommer/eiendeler. Det pågår for tiden er prosess knyttet å avklare mulighetene for å omdefinere klubben til et allianseidrettslag (toppfotball og håndball). Bygg- og anleggsutvalget er underlagt hovedstyret som et underutvalg. Administrasjon: Arne Hammari, er tilsatt som klubbens daglige leder (40 % stilling). Alle undergruppene er organisert med egne styrer. Fotballgruppa og håndballgruppa er de to eneste gruppene som er av en slik størrelse at de har administrativt ansatte: Håndballgruppa har en daglig leder ansatt i 65 % stilling. Håndballgruppa har i tillegg tre lønnede trenere i små engasjement samt en selger på provisjonskontrakt for småsalget vedrørende drakt- og arenareklame. Fotballgruppa er den gruppa som har desidert flest administrative ansatte. Hvor mange stillinger som er fylt de enkelte år avhenger av ulike faktorer. Viktigst er naturligvis økonomi og at gruppa har penger til å fylle de aktuelle stillinger. En annen viktig faktor er hvilken divisjon a-laget befinner seg. Spill i 1. divisjon/adeccoligaen fører med seg krav til bl.a. stillinger som spillerutvikling fra NFF, som ikke gjøres gjeldende i lavere divisjoner. Fotballgruppa har utarbeidet en funksjonsbeskrivelse med formål å systematisere alt fra styrearbeid til stillings-/ansvarsbeskrivelser for de ansatte, fra daglig leder til materialforvalter/oppmann. Når nærmere opplysninger om disse sidene av virksomheten henvises det til denne funksjonsbeskrivelse. Håndballgruppas administrasjon er lokalisert i leide lokaler på Alta sentrum, mens daglig leder og fotballgruppas administrativt og sportslige ansatte har tilhold i klubblokalene på idrettsparken. 6

7 2.3 Medlemstall og aktive utøvere Fylkestall: Når det gjelder antall personer registrert som medlemmer i ulike idrettslag ligger Alta på topp i Finnmark med 8191 registrerte medlemmer (Sør Varanger 4784, og Hammerfest 2344). Når det gjelder medlemstall i prosent av folketallet ligger Alta kommune på en 6 plass i fylket, se tabell under Kommunetall Alta Idrettsforening hadde i 2012, 1887 registrerte medlemmer, og er ut i fra denne parameteren fylkets nest største klubb (etter Bossekop ungdomslag som i samme år har registrert 1984 medlemmer) Bossekop UL Alta IF Nerskogen Il Tverrelvdalen Il Frea IL Alta Snøscooterforening Alta Svømmeklubb Rafsbotn IL Alta Turnforening Alta Golfklubb Nordlysbyen Sykkel Eidebakken IL Alta NTN TKD klubb Alta Orienteringslag Alta Skiskytterlag Talvik IL Alta Innebandyklubb Alta Karateklubb Kaiskuru Idrettslag Alta Trekkhundklubb Kviby IL Alta Judoklubb Alta Klatreklubb Alta Rideklubb Serie1 Diagram som viser oversikt over registrerte medlemmer i kommunens største idrettslag (registreringsår 2013). 7

8 2.3.3 Klubbtall: Medlemmer Klubbens medlemmer (1887 stk.) er registrert under hovedstyret. Medlemstallene de 3 siste årene ( ) har vært på hhv: 1698, 1670 og 1887 medlemmer (stor vekst siste år). Om lag 43 % av klubbens medlemmer er under 12 år, 28 % mellom år og 31 % over 26 år, se tabell under. Aldergrupper 0-5 år 6-12 år år år + 26 år Total Hovedstyret registrerte medlemmer 52 (5%) 719 (38%) 454 (24%) 71 (4%) 591 (31%) 1887 Tabell som viser antall registrerte medlemmer i klubben (år 2012) og aldersfordelingen mellom disse Aktive utøvere Basert på antallet aktive utøvere (som betaler aktivitetsavgift) er fotballgruppa den klart største undergruppa med sine 657 aktive utøvere etterfulgt av håndballgruppa som har 425 utøvere, se tabeller nedenfor: 2012 Aldersklasse 0-5 år 6-12 år år år + 26 år Sum gruppe Hovedstyret Fotball Håndball Ski Hopp/Kombinert Friidrett Volleyball Boccia 7 7 Total Alta IF Aldersklasse 0-5 år 6-12 år år år + 26 år Sum gruppe Hovedstyret Fotball Håndball Ski Hopp/Kombinert Friidrett Volleyball Boccia 8 8 Total Alta IF Aldersklasse 0-5 år 6-12 år år år + 26 år Hovedstyret Fotball Håndball Ski Hopp/Kombinert Friidrett Volleyball Boccia 6 6 Total Alta IF Tabeller som viser samlet medlemstall for klubben for årene 2010, 2011 og 2012, aldersfordelingen på medlemmene og fordelingen mellom ulike undergrupper og aldersklasser

9 3.0 Om anleggsplanen 3.1 Anleggsutvalgets medlemmer: Anleggsutvalget består av følgende medlemmer: Reidar Olsen (leder, hovedstyret) Nils Eirik Toft (fotball) Alex Bjørkmann/Torstein Simonsen (håndball) Kjell Ove Strøm (hopp og kombinert) Tor Børge Lekang (friidrett) Bjørn Roald Mikkelsen (langrenn) I tillegg har Magne Amundsen (veterangruppa), Ann Kjellmann Pedersen (leder i bocciagruppa) og Heidi Mathisen (leder i volleyballgruppa) bidratt i arbeidet med planen. 3.2 Planens innhold og oppbygning Planen består av en generell beskrivende del som inneholder beskrivelse av ulike forhold knyttet til klubbens bygg- og anlegg og en tiltaksdel. o Generell del (status på eksisterende bygg og anlegg/anleggsstrategier m.m.) o Tiltaksdel med beskrivelse av kortsiktige (neste år)og langsiktige tiltak (neste 20 år). 3.3 Planens målsetninger og ambisjonsnivå Ambisjonsnivå Med bakgrunn i at dette er en første generasjons plan, og at utvalget har hatt svært kort tid på seg til å sammenfatte dokumentet må dette sies å være en «forenklet» plan med et relativt beskjedent ambisjonsnivå. Fokuset har i denne omgangen vært rettet mot det å skaffe seg en samlet oversikt over tilstanden på eksisterende bygg anlegg og hvilke tiltak som må gjennomføres for holde disse i forsvarlig stand (driftsfokus). Kommende utgaver av planen vil måtte ha et langt større fokus knyttet videreutvikling av klubbens bygg og anlegg (utviklingsfokus). Denne litt defensive tilnærmingen kan primært tilskrives følgende forhold: Klubbens økonomi: Klubben er for tiden i en meget anstrengt økonomisk situasjon, noe som gir lite rom for å sette av økonomiske midler til etablering av nye bygg og anlegg. Alta arena: Alta Idrettsforening jobber for tiden med å utrede prosjektet «Alta arena», som består i å utarbeide en ny innendørs fotballhall, som en del av en større kjøpesenteretablering på Alta sentrum. Foruten ny innendørs fotballbane inneholder halldelen av prosjektet areal, som vil kunne disponeres til ulike idrettsrelatert formål herunder administrasjonslokaler for idrettslaget og utleieareal. Tilstand på eksisterende anlegg: Bygningsmassen og til dels selve idrettsanleggene på idrettsparken har vært gjenstand for manglende og til dels sporadisk vedlikehold de senere år. Dette etterslepet på vedlikeholdssida tilsier at man i første omgang bør sørge for å heve standarden på disse anleggene til et akseptabelt nivå ut fra dagens bruk. 9

10 3.3.2 Hensikt / målsetning Hensikten med å lage en anleggsplan er flere. Nedenfor gis en oppsummering av de viktigste funksjonene anleggsplanen er ment å ha: Å danne grunnlag for klubbens fremtidige anleggsstrategi, herunder fungere som grunnlagsdokument for hovedstyrets beslutninger knyttet til nye/fremtidige anlegg som skal bygges ut i klubbens regi. Bidra til økt bevissthet og kompetanseutbygging i klubben rundt viktigheten av bygg- og anleggsmessige forhold. Bidra til å skape økt forutsigbarhet knyttet til klubbens fremtidige drift-, forvaltning og utvikling av klubbens samlede bygg og anleggsmasse. Å være et oppslagsverk med oversikt over klubbens eksisterende bygg- og anleggsmasse. Danne beslutningsgrunnlag for hovedstyrets innspill/uttalelser til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (plan for prioritering og fordeling av tippemidler). Gjennom årlig rullering skal planens tiltaksdel fungere som innspill til klubbens økonomiske budsjett. Bidra til en oversikt over klubbens eiendommer, bygg og anlegg. Bidra til fokus på og etablering av driftsmessige rutiner som forebygger forfall på klubbens eiendommer, bygg og anlegg Planprosess og medvirkning Planprosess og milepæler: Anleggsutvalget ser for seg at bygg- og anleggsplanen skal rulleres (revideres) årlig etter en fast innarbeidet prosedyre, jfr. figur vist på neste side. Hovedstyret vedtar planen i februar hvert år, og tiltakene som betinger økonomisk finansiering blir etter dette vedtatt i budsjettet på generalforsamlinga (årsmøtet) i mars. Prosessen med å utarbeide nytt planforslag pågår så frem til oktober, hvorpå planen sendes ut på høring til alle klubbens undergrupper i november. Etter høring av planen bearbeides høringsinnspillene i november før planen fremmes til hovedstyrebehandling. Medvirkningsprosess: For å gi anleggsplanen legitimitet i klubben er det viktig å sikre en god medvirkningsprosess, som innebærer at klubbens undergrupper/medlemmer må tas med på råd og gis muligheter til å påvirke planens innhold på en best mulig måte. Som følge av kort frist på ferdigstilling av planen, har det i denne omgang vært begrensede muligheter og tid for å kjøre en bred og god medvirkningsprosess. All den tid planen i denne omgang hovedsakelig har et kortsiktig og driftsmessig fokus (vedlikeholdsmessige tiltak) har heller ikke den brede forankringen vært nødvendig. På sikt må det imidlertid være en målsetning at anleggsplanen i større grad tar for seg utfordringer og vegvalg knyttet til utvikling av nye anlegg, som det vil være knyttet større økonomiske forpliktelser til. For å sikre legitimitet rundt slike strategiske vegvalg for klubben vil det være avgjørende at anleggsplanen blir til gjennom en god og inkluderende medvirkningsprosess blant klubbens ulike grupper og medlemmer. 10

11 Februar Hovedstyrebehand ling av planen Januar Ferdigstillelse/ bearbeiding av plan etter høring Mars Årsmøte m/vedtak av budsjett (midler settes av til gjennomføring av tiltak) Desember Høring av plan November Arbeid med revisjon av plan Figur: Diagram som viser prinsipper og milepæler knyttet til den årlige revisjonen 11

12 3.3.4 Tilskuddsordninger I tabellen nedenfor gis en kort stikkordsmessig oversikt over kommunale tilskuddsordninger samt hvilke øvrige organisasjoner/stiftelser som yter tilskudd til idrettsrelaterte formål. I tabellen gis også en oversikt over søknadsfrister samt hvilke søknadskriterier som gjelder for de ulike ordningene. Tilskuddsordning Søknadsfrist Søknadskriterier Tippemidler Se egen veileder utarbeidet av Norges Idrettsforbund. Kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg (15%) 1. september årlig Alta kommune yter 15 % tilskudd inntil kr ,- pr. anleggsenhet ved bygging/opparbeiding og rehabilitering av idrettsanlegg som det søkes om spillemidler til. Prosjektet må være med i den kortsiktige delen av godkjent tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Søknader utover kr ,- må forelegges kommunestyret med søknadsfrist 1. september hvert år for eventuelt å innarbeides i kommunebudsjettet for påfølgende år. Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr ,- pr. anleggsenhet. 15 % regnes ut fra totalkostnader eksklusivt tilbakebetalt mva. Ordningen gjelder i den grad det stilles midler til disposisjon gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Søknader behandles fortløpende. Søknaden kan sendes når man får 1. gangs utbetaling av spillemidler eller når anlegget er fullført og sluttregnskapet er revidert. 50 % av tilskuddet utbetales når 1. gangs utbetaling av spillemidlene foreligger og de øvrige 50% utbetales når anlegget er fullført og sluttregnskapet er godkjent Kommunalt tilskudd til lysløyper/lys i idrettsanlegg 1. mars Hovedutvalget for oppvekst og kultur viderefører ordningen med tilskudd til lysløyper og lys Tilskudd til nye anlegg og anlegg som utvides, må søke sørskilt om økonomisk støtte til lys. Dette må gjøres kjent for lag og foreninger slik at de ikke tar det med i sine finansierings- og driftsplaner ved etableringer. Ordningen gjelder så lenge det settes av midler i budsjettet til formålet. Hvem kan søke: Lag og foreninger som eier utendørsanlegg der det brukes lys. Eksempler er: lysløyper, fotballbaner, akebakke, hoppbakker. Søknaden må inneholde: Antall anlegg, antall lyspunkter og pærestyrke på hvert anlegg og Nye anlegg vil bli vurdert før de eventuelt kan få støtte. De lag som mottar direkte tilskudd for dekning av strøm gis også et årlig tilskudd på kr ,- til hvert anlegg til dekning av mindre vedlikehold. Tilskuddet utbetales over budsjettpost "Strøm mv. lysløyper". Tilskuddet deles i to kategorier: Lysløyper: 6 mnd. x 6 timer x 7 dager = 1008 brukstimer pr. sesong pr. anlegg. Øvrige anlegg: 5 mnd. x 4 timer x 5 dager = 400 brukstimer pr. sesong pr. anlegg Beregningen gjøres etter antall lyspunkter, pærestyrke, strømpris og brukstimer. For å få utbetalt støtte må strømavregninger innsendes hvert år. Idrettslagene forplikter seg til å ha lysanlegget på i det antall timer som de får støtte til. Kultursjefen tildeler midlene etter godkjent fordelingsnøkkel. Tilskudd til nye anlegg og anlegg som utvides, må søke sørskilt om økonomisk støtte til lys. Dette må gjøres kjent for lag og foreninger slik at de ikke tar det med i sine finansierings- og driftsplaner ved etableringer. Kommunalt nærmiljøtilskudd Ca. 1. mai Alle lag og foreninger kan søke. Formålet med tilskuddet er å bidra til innsats og ansvar for å bedre det fysiske nærmiljøet i Alta kommune. Det disponeres årlig kr ,- til formålet. Søknadsskjema fås på 12

13 Gjensidigestiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge fondet IF trygghetsfond 15. september Det kan søkes om midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende og aktivitetsskapende. Stiftelsen prioriterer prosjekt som passer inn under temaet "Barn og unges oppvekstvilkår", men alle som har prosjekter som kommer innunder trygghet og helse oppfordres til å søke. Søknaden må ha en økonomisk ramme og være tidsbegrenset. Garanti på egenfinansiering må dokumenteres før behandles. Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er igangsatt eller fullført, faste kostnader til drift av etablerte organisasjoner, næringsvirksomhet, eller ordinært vedlikehold. 1. april og 1. oktober Det gis støtte til prosjekter som skaper verdier over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet, og bidrar til økt trivsel og bolyst i landsdelen. De samfunnsnyttige formål er bl.a. definert til tiltak og prosjekter innenfor: Kultur (utvidet kulturbegrep, innbefatter idrett og lignende) og spesielt til tiltak innenfor disse områder som er rettet mot barn og ungdom. Det gis ikke ordinær driftsstøtte eller støtte til reiser. Søknadene sendes per e-post til følgende e-postadresse: Region Finnmark: Dersom bankens gavetildeling er en delfinansiering av et prosjekt stilles det krav om dokumentasjon på at prosjektet er fullfinansiert før pengene kan utbetales. Sluttrapport må leveres før utbetaling. Gir støtte til trygghetsfremmende formål, blant annet førstehjelpsutstyr, refleksvester, hjertestarter og redningsvester. If trygghetsfond. Stiftelsen deler ut midler til ulike frivillige initiativ og har for hver søknadsrunde prioriterte formål de støtter. Støtter en lang rekke formål, blant annet idrett. Sparebankstiftelsen 15. februar og 15. september Eckbos Legater 1. mars og 1. september Fokus Engasjement 1. april og Støtter breddeidretten. Barn og unge er prioritert. 1. oktober Ishavskraftfondet 1. mai Hvert år deles det ut midler fra Ishavskraftfondet til tiltak som skal fremme barne- og ungdomsidretten i nord. Tidligere var fondet på kroner. De to siste årene har fondet vært på kroner. Fra i år har Ishavskraft besluttet å øke fondet til kroner. Dette er gode nyheter for idretten i Finnmark og åpner for enda bedre muligheter for idrettslagene til å realisere små og store prosjekter. Folkehelse og tilskuddsmidler Finnmark fylkeskommune Finnmark fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Tilskuddsforvaltning er et viktig virkemiddel og mange av tilskuddsordningene har frivillige organisasjoner, lag og foreninger som målgruppe Her er oversikt over tilskuddsordninger: Tilskudd til friluftslivtiltak Søknadsfrist 15. januar. Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv Søknadsfrist 1. februar. Tilskudd til merking av stier og turkløyper i Finnmark Søknadsfrist 1. februar. Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og integreringstiltak Søknadsfrist 15. mars. ExtraStiftelsen 15. juni Stiftelsen fordeler overskuddet fra Extra-spillet til frivillige organisasjoners prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. 13

14 4.0 Klubbens eiendommer/anlegg og bruken av disse 4.1 Eiendommer og arealplanstatus Alta idrettsforening fester i dag 3 ulike eiendommer fra Finnmarkseiendommen (FeFo). Den ene (32/1/20) ligger i tilknytning til Altabakken (hoppbakken), mens de to andre (28/230,256) ligger i tilknytning til Alta idrettspark Altabakken 32/1/20 Altabakken brukes av hoppgruppa i Alta IF og har adkomst fra Aronnesveien via Tyttebærveien. Kort om eiendomsforholdene: Areal på ca. 25,5 dekar. Dagens festekontrakt løper frem til Årlig festeavgift utgjør p.t. kr. 200,-. Kartutsnitt med angivelse av eiendommen 32/1/20 ved Altabakken. 14

15 4.1.2 Alta idrettspark 28/230 og 28/256 Idrettsparken brukes primært av fotballgruppa og friidrettsgruppa, men også klubbens sentraladministrasjon (daglig leder) og fotballgruppas administrativt ansatte har kontorlokaler her. 28/230 Areal på ca. 92 dekar. Festekontrakt uten begrensninger i festetiden. Årlig festeavgift for de to eiendommene utgjør p.t. kr ,-. 28/256 Areal på ca. 18,5 dekar Festekontrakt uten begrensninger i festetiden. Årlig festeavgift for de to eiendommene utgjør p.t. kr ,-. Kartutsnitt med angivelse av eiendommene 28/230 og 28/256 ved Alta idrettspark. Reguleringsplan for Alta idrettspark Alta IF fikk i 2008 utarbeidet og vedtatt en reguleringsplan, (detaljert arealbruksplan) for idrettsparkområdet som definerer fremtidig arealbruk innenfor området. Planområdet er på til sammen ca. 130 dekar Planen åpner blant annet for gjennomføring av følgende tiltak: Etablering av ny fotballstadion med tilhørende tribuneanlegg og administrasjonslokaler, i skogen like nord for eksisterende gressbane/friidrettsbane. Etablering av en ny stor parkeringsplass i skogen vest for eksisterende baneanlegg. Etablering av ny kjøreveg frem til den nye parkeringsplassen fra Holstbakkveien. Etablering av bussparkeringsplasser i tilknytning til eksisterende administrasjonslokaler. 15

16 Reguleringsplan for ridesenter i Engesethskogen Alta rideklubb fikk i 2013 utarbeidet og vedtatt en ny reguleringsplan, for etablering av et nytt ride- og hundesenter for deler av skogsområdet (Engesethskogen) som grenser inntil idrettsparken i vest. I planen åpnes det for etablering av en stor ridehall, stall for hester, flere ulike ridebaner samt dressurbaner for ridesport. Atkomsten til det aktuelle området forutsettes å gå via eksisterende jordbruksvegsom går langs sørenden av idrettsparken. Kartutsnitt som viser gjeldende arealplanstatus for området rundt Alta idrettspark. Kommuneplanens arealdel og øvrige planer i randsonen rundt idrettsparken De resterende delene av Engesethskogen (ca. 40 dekar) som ikke inngår i de to over nevnte reguleringsplanene, er i kommuneplanens arealdel, som er kommunens langsiktige arealbruksplan, avsatt til fremtidig idrettsformål. Selv om idrettsparken i dag ligger som ei «øy» omkranset av landbruksareal på tilnærmet alle kanter vil dette kunne endre seg i løpet av få år. Aronnes og randsonen mot sør innenfor Alta sentrum er to av områdene hvor det planlegges etablert mange nye boliger i årene som kommer. Nedenfor gis en kort stikkordsmessig oppsummering av planlagte utbyggingstiltak i umiddelbar nærheten av idrettsparken og som vil kunne influere på fremtidig bruk av idrettsparken: 1. Aronnes hageby. Ca. 50 leiligheter under oppføring. Området som ligger ca 150 meter unna idrettsparken 2. Skogmo (Jørgensenjorda). Stort fremtidig boligområde. 30 meter unna idrettsparken. 3. Hoppbakken øst og hoppbaken vest. To store boligområder mellom Holstbakken og hoppbakken, ca. 700 meter unna idrettsparken. 4. Ny gang- og sykkelvegforbindelse mellom Aronnes skole/idrettsparken og Alta sentrum. Transportavstanden for gående og syklende mellom idrettsparken og Alta sentrum vil gjennom etableringen av denne bli om lag 1 kilometer. 5. Nye boliger på Alta sentrum. I den sørlige randsonen av Alta sentrum (mot Aronnes) pla 6. Bygging av ny avlastningsveg. 16

17 Kartutsnitt som viser idrettsparken, fremtidige boligområder (skarp gul), eksisterende boligområder (lys gul), Alta sentrum (brun) og ny gang- og sykkelvegforbindelse som forbinder Aronnes og idrettsparken med Alta sentrum. 4.2 Hovedstyret/daglig leder Daglig leder har kontor på idrettsparken. Hovedstyret gjennomfører sine møter på ulike steder, men de fleste møtene avholdes på Thon Hotell, som klubben har egen avtale med. Det er ønskelig at hovedstyremøtene og øvrige gruppemøter på sikt kan gjennomføres i egne lokaler da dette vil kunne bidra til å styrke klubbfølelsen og samholdet i klubben. 4.3 Fotballgruppa Om gruppas aktivitet og anleggsbruk Alta IF Fotball har omkring 550 aktive utøvere i alderen 6-18 år, mens toppfotballen (A-lag Herrer) har ca. 25 aktive. Breddeavdelingen i fotballgruppa består av 40 treningsgrupper, noe som tilsvarer omtrent 65 lag i turneringsspill. Begge kjønn er representert i samtlige aldersklasser fra mygg til senior. Alta Idrettspark består av fire spilleflater fordelt på to kunstgressbaner (11er og 7er) og to naturgressbaner (begge 11er). Det er i dag fotballgruppa som vedlikeholder og administrerer alle disse spilleflatene. I sommerhalvåret er begge kunstgressbanene i daglig bruk til trening og kamper. Naturgressbanene tas i bruk når banemester gir klarsignal til dette normalt sett i overgangen juni/juli. I treningssammenheng er det i hovedsak egne lag som benytter Alta Idrettspark, men de siste årene har også noen treningstimer blitt leid ut til bedriftslag og andre som ønsker å trene. I vinterhalvåret trener lagene stort sett innendørs, hovedsakelig i Finnmarkshallen. Herrelaget benytter hallen det meste av året, som en følge av at alle hjemmekamper spilles der. 17

18 I tillegg benyttes en kunstgressbane (7er) i tilknytning til Komsa skole til treninger for de av våre yngste spillere som sokner til dette området. Banen er imidlertid godt brukt, og tilfredsstiller ikke lengre de banekrav vi har under Altaturneringen. Den blir derfor kun brukt til treninger. Alta IF Fotball arrangerer tre turneringer på Alta Idrettspark årlig. Bendit cup arrangeres normalt rundt midten av mai, og fungerer som et «vårslepp» for mygg- og miniklassen. Deretter følger klubbens stolthet og årets høydepunkt, Altaturneringen, som arrangeres andre helg i august hvert år. I Altaturneringen deltar ca. 350 lag, og totalt er mennesker innom Idrettsparken under turneringen. I september arrangeres en høstturnering for mygg og mini, som de siste årene har gått under navnet FD-cup. I tillegg gjennomføres det fotballskole i august og oktober. I forbindelse med småturneringer benyttes kun kunstgressbanene, mens samtlige baner er i bruk under Altaturneringen. De siste årene har Alta IF Fotball begynt jobben med opprusting av Idrettsparken, og har blant annet investert i åtte nye 5er mål. I tillegg er kunstgressbanene oppgradert med ny profilering i form av reklameskilt i aluminium. Høsten 2013 ble gjerdet rundt 7er kunstgressbanen ferdigstilt, en bane som ble omgjort fra grus til kunstgress sommeren I løpet av årets sesong vil det bli gjort ytterligere investeringer i nye mål, samt innkjøp av ny gressklipper for å forenkle jobben for de som tar seg av klippingen. Fotballgruppa benytter også garderobeanleggene og kaféen i forbindelse med treninger, kamper og turneringer Drift- og vedlikehold Fram til ca hadde ikke Alta IF ansatte i administrasjonen, verken gjennom hovedstyret eller i fotballgruppa særskilt og driften av gruppa ble i sin helhet gjort på frivillig basis. Når det gjelder drift og vedlikehold av anleggene ble også dette i hovedsak utført på dugnad, primært av et anleggsutvalg i regi av fotballgruppa, men enkelte år bidro Alta kommune med ungdommer i sommerjobber som utførte arbeid på idrettsparken. Klubben og gruppa hadde heller ikke da penger til vedlikehold og dette arbeidet ble da naturligvis nedprioritert. Imidlertid var bygg og anlegg da av nyere dato slik at forfallet ikke var så merkbart. Det må også sies at antall medlemmer i fotballgruppa var betydelig mindre enn i dag, slik at slitasjen var mindre. Etter at administrasjonsbyggene kom på plass ble Kjetil Kristensen ansatt som den første daglige lederen i fotballgruppa. Hans oppgaver bestod primært av økonomi og den daglige driften av gruppa og omfattet ikke vedlikehold av anlegget. Slik sett var og er situasjonen fortsatt relativt lik tidligere år. De siste to-tre årene har imidlertid begge gressbanene fått en betydelig kvalitetsmessig oppgradering gjennom at Evald Simensen har tatt ansvar for disse banene. Fotballgruppa har også fått utarbeidet en funksjonsbeskrivelse med stillingsinstrukser for sine ansatt, hvor det fremgår at oppmann/ materialforvalter er gitt vaktmesteransvar for idrettsparken og evt. andre arenaer. Hva som faktisk ligger i dette ansvaret er ikke spesifisert utover dette og det kan vel basert på de to-tre siste års erfaringer stilles spørsmålstegn ved om denne organiseringen er hensiktsmessig. Årlige driftsutgifter og driftsinntekter knyttet til idrettsparken: Det foreligger i dag ikke noe formalisert avtaleregime mellom Hovedstyret (anleggseier) og de ulike undergruppene som bruker klubbens anlegg (gjelder også for hoppbakken). Det samme gjelder i forhold til eksterne brukere av anlegget (barneskoler, høyskolen m.fl). For å skape mer forutsigbare rammebetingelser alle parter bør det gjøre grep for å få disse forholdene formalisert gjennom egne avtaler. Tabellen nedenfor angir en oversikt over de mest sentrale utgiftspostene. Det har ikke lyktes anleggsutvalget å skaffe en fullstendig oversikt over de ulike kostnadspostene og disse er derfor ikke nærmere spesifisert. 18

19 Utgiftspost Beskrivelse (kommentarer) Kostnad Kommunale avgifter? Renovasjon Avtale med Vefas bør reforhandles Eiendomsskatt Vannavgift Brøyting? Forsikring? Vakthold? Festeavgift (FeFo)? Energi (strømforbruk) Avtale med Ishavskraft bør reforhandles? Drift og vedlikehold av:? Baneanlegg Bygninger Herunder vaktmestertjenester Utomhusareal Totalt? I tillegg til driftskostnadene knyttet til byggene og anleggene jfr tabellen over tilkommer det kostnader knyttet til kontordrift (programvare, serviceavtaler, kontorrekvisita, renhold, møbler m.m.) og regnskapstjenester (regnskapsføring, avstemming, rapportering, fakturering m.m) og revisjonstjenester. Anleggene genererer også i noen grad leieinntekter (gjelder også hoppbakken). Selv om disse i dag er marginale, mener anleggsutvalget at det på sikt vil kunne ligge et betydelig potensiale knyttet til dette, dersom man klarer å videreutvikle idrettsparken på en fremtidsrettet og god måte. Tabellen nedenfor angir en oversikt over de mest sentrale inntektspostene. Det har ikke lyktes anleggsutvalget å skaffe en fullstendig oversikt over de ulike inntektene og disse er derfor ikke nærmere spesifisert. Tiltak Beskrivelse (kommentarer) Inntekt Utleie av kafèbygget? Salg av stadion reklame? Øvrige leietakere (Aronnesrocken m.fl)? Andre leieinntekter?? Totalt? Det bør etter anleggsutvalgets syn utarbeides et bindende avtaleregime mellom hovedstyret og de ulike undergruppene knyttet til leie/bruk av anleggene. En mulig utfordring knyttet til dette fordelingsarbeidet er eksempelvis håndballgruppa ikke har sine faste kontorlokaler på idrettsparken, men leier egne lokaler. Flere av de øvrige undergruppene benytter også i svært begrenset grad klubbens «felles anlegg» Anleggenes tilstand og egnethet i et kortsiktig perspektiv. Innledningsvis presiseres at dette gjelder idrettsparken m/unntak av friidrettsanlegget som beskrives av friidrettsgruppa Alta idrettspark (generell beskrivelse) Alta idrettspark (AIP) eies i sin helhet av Alta Idrettsforening, og benyttes i hovedsak av fotballgruppa til trening og kamp/turneringer for aldersbestemte lag, som kamparena for rekruttlag/b-lag herrer og damelag, samt av friidrettsgruppa til trening og stevner. Fylkets største årlige idrettsarrangement, Altaturneringa, arrangeres med base på idrettsparken. Kunstgressbane 11ver (2001) m/flomlysanlegg og enkle tribuner i tre. Jubileumsbanen - kunstgressbane for 7er (2011). Hovedbane gress for 11ver, med hovedtribuneanlegg for ca tilskuere og enkle tretribuner. 19

20 Friidrettsbane (løpedekke) med tilhørende anlegg. Rundt hovedbane gress. Skogsbanen gressbane for 11ver. Garderobeanlegg 2 bygg med totalt 6 garderober, WC, kiosk og lager. Speakertårn. Kafèbygg. Administrasjonsbygg (2 stk) Parkeringsplasser I forbindelse med Altaturneringen har også jordene i nærheten vært benyttet til spilleflate og parkering. Tilskuerrekorden på Alta Idrettspark er omkring tilskuere, men banene har ikke vært benyttet de siste årene i kampsammenheng av hverken dame- eller herrelaget i 1. divisjon. Anleggene oppfyller heller ikke NFFs krav til en arena i Adeccoligaen. Idrettsparken består også av en rekke bygg, hvorav størsteparten er "rester" fra Lillehammer-OL i Nærmest innkjørselen har Alta IF sine administrasjonsbygg. Disse består av to bygninger, hvorav den ene for øyeblikket huser klubbens administrativt ansatte, med kontorer, toaletter, kjøkken og spiserom. Kafebygget har sentral beliggenhet mellom hovedbane gress og kunstgressbane for 11verningen, og benyttes i hovedsak til ulike arrangementer i klubbens regi (Altaturneringen m.m.). I tillegg blir den benyttet til noe utleie. Bygget består i hovedsak av et festlokale/kafe, stort kjøkken og flere toaletter og lagerrom. I umiddelbar tilknytning til banene finnes garderobefasilitetene, med 6 garderober med dusj og toalett, samt en liten kiosk. Det er også et speakertårn i denne bygningsmassen, som befinner seg midt mellom den store kunstgressbanen og hovedbanen (gress). På motsatt side av gressbanen finnes også en bygning som benyttes som lager for friidrettsgruppa. Ved den nye kunstgressbanen for 7ver, som ble gjort om fra grus til kunstgress i forbindelse med Altaturneringens 30-årsjubileum i 2011, er det også satt opp en ballvegg i betong. Skigruppa har tidligere arrangert skirenn i med utgangspunkt i idrettsparken. Alta kommune kjører i dag jevnlig skiløype med kommunal tråkkemaskin gjennom idrettsparkområdet frem til jubileumsbanen (forbindelsesløype til lysløypa på Sandfallet). Flyfoto som viser Alta idrettspark med eksisterende bygg og anlegg. 20

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Saksframlegg Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen kan omdisponere inntil kr. 1,0 mill. av midler tidligere budsjettert

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/824-3 Arkiv: D11 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 09.10.2014 Tilskudd til kunstgressbane med undervarme - søknad fra Risør Fotballklubb Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Røros Idrettslag Hovedlaget

Røros Idrettslag Hovedlaget Røros Idrettslag Hovedlaget Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 965 144 099 MVA Postboks 27 Oslovn. 14 40 01 39 74 72 40 64 01 Bankgiro: 4280.0550178 7361 RØROS 7374 RØROS E-post: ril-hovedlag@roros.net

Detaljer

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion

Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Sak 5a Bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion Styret anbefaler det ekstraordinære årsmøtet å vedta bygging av ny kunstgressbane på Bjerke stadion. I vinterhalvåret trener alle lag i Nannestad kommune

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget

Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget Øvrevoll Hosle IL Anleggsutvalget Møte i anleggsutvalget Torsdag 26.05.16 kl. 20.00 22.00 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Intro til møtet Anders 2 Innspill fra idrettene vedrørende anlegg Alle

Detaljer

Notat. Bakgrunn: Dagens situasjon. Time kommune. Til: Njål Erland. Fra: Bryne FK. Kopi: Dato: 22. mai 2013. Emne: Kapasitet Bryne stadion

Notat. Bakgrunn: Dagens situasjon. Time kommune. Til: Njål Erland. Fra: Bryne FK. Kopi: Dato: 22. mai 2013. Emne: Kapasitet Bryne stadion Notat Til: Fra: Kopi: Time kommune Njål Erland Bryne FK Dato: 22. mai 2013 Emne: Kapasitet Bryne stadion Bakgrunn: Bryne FK har igangsatt reguleringsarbeid med hensikt å videreutvikle stadionområdet. Dette

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

NORDSTRAND IDRETTSFORENING

NORDSTRAND IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING Velkommen til Informasjonsmøte Torsdag 17. mars kl 18.00 (Medlemmer NIF) Kl 20.00 (Naboer) Store Sal Niffen Agenda NIF en kort presentasjon Ny hall - Hva har skjedd - hvor står

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2020 Sverre Nordby Versjon 15.12.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2018 Sverre Nordby Versjon 18.05.2016 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (ca 1/3) Kommunalt tilskudd

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5.

1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. ÅRSBERETNING 2016 1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 1. Baner 2. Skiløyper og skileikanlegg 3. Discgolf 4. Klubbhus 5. Utleie 6. Komiteenes arbeid 1. Løypekomiteen

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/616-4 Arkiv: 223 Saksbeh: Lise Frøyna Dato: 20.11.2015 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2016 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2018 Sverre Nordby Versjon 09.02.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Neste møtet er berammet til 3 November 2016 kl 20:00

Neste møtet er berammet til 3 November 2016 kl 20:00 Møte / Møtedato: AU møte 4 i 2016 / 08.09.16 Ledet av: Anders Bergland Tid: 20:00-22:00 Referat av: Anders Bergland Sted: Klubbhuset ØHIL Utgitt dato: 12.10.16 Deltagere: Anders Bergland (Leder AU og HS

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Hokksund Idrettslag 01.01.2013

Hokksund Idrettslag 01.01.2013 Hokksund Idrettslag 01.01.2013 Aktivitet Visjon Verdier Barn og unge Aktivitet tilpasset hver treningsgruppes ambisjonsnivå Begistring Ungdom / voksen Sportslig satsing, eventuelt i samarbeid med andre

Detaljer

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8886-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 30. september 2015

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 30. september 2015 Sammendrag Rogne idrettsarena er åpnet og flittig i bruk. Det gjenstår noe arbeid, blant annet med belysning, noe som forventes er på plass i løpet av ett par uker. Gjenstående arbeider utføres på dugnad,

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering Nesna IL Fotball Forebygging, 2011/1/0291 Fotball som virkemiddel for integrering Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Forord

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Alta kommune Kultur- og landbrukssektoren Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Revidering av handlingsprogram 2012-2013 aaab/01.02.13 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn... 3 2.0

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap Sponsorer av Fysisk Poesi: Sparebank1 Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 22.05.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 13 Godkjenning av protokoll og Kaare Godkjent innkalling 14 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge

Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge Høringsnotat Refusjon halleie for barn og unge Bakgrunn. Refusjon halleie skal legges fram til politisk behandling. Bystyrekomité for kultur har gitt følgende mandat: Gjennomgå ordningen med refusjon halleie

Detaljer

Røa IL PROSJEKT HELÅRSBANE. Fotball i Røa. 04 Røas baner. 05 Mer enn fotball. 06 Slik bidrar man

Røa IL PROSJEKT HELÅRSBANE. Fotball i Røa. 04 Røas baner. 05 Mer enn fotball. 06 Slik bidrar man Røa IL PROSJEKT HELÅRSBANE 03 Fotball i Røa 01 04 Røas baner 05 Mer enn fotball 06 Slik bidrar man GLEDE - MESTRING - RAUSHET EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV! 02 Røa IL har totalt 2.300 medlemmer. Idrettslaget

Detaljer

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/9463-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 13.11.2008

Detaljer

Betydningen av å prioritere - Fotballanlegg i Hordaland

Betydningen av å prioritere - Fotballanlegg i Hordaland Betydningen av å prioritere - Fotballanlegg i Hordaland Innledning 1. Presentasjon Tore Thorsen Leder Anleggskomiteen NFF Hordaland Klubbtilhørighet Arna Bjørnar Fotball flere verv Tidligere verv i idretten

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Arbeidsgruppa har så vært i kontakt med Vest-Agder Idrettskrets og fått hjelp av organisasjonssjef Terje Larsen med arbeidet videre.

Arbeidsgruppa har så vært i kontakt med Vest-Agder Idrettskrets og fått hjelp av organisasjonssjef Terje Larsen med arbeidet videre. NY ORGANISASJONSFORM I FK DONN På Årsmøtet 2009 ble det vedtatt at Donns hovedstyre skulle opprette en arbeidsgruppe som skal vurdere hvorvidt FK Donn skal endre sin organisasjonsform. Hovedstyret utnevnte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2002. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Prosjekttilskudd

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer