Markedsrapport. Økt risiko etter fantastisk tredje kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. Økt risiko etter fantastisk tredje kvartal"

Transkript

1 Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør 3 Hvor høy oljepris tåler verdensøkonomien 5 Stavanger Fondsforvaltning sponser ny Kon-Tiki -ekspedisjon 6 Over har spareavtale hos oss har du? 7 Annerledes banksjef med tro på fondssparing 8 Samarbeid med fire nye banker 9 Kjøp og selg fond via nettbanken Nyttige ord & uttrykk 10 Ny leder for pensjon Makrokommentaren 11 Snart er det jul gi en gave som stadig er i utvikling! Bred enighet blant partene i arbeidslivet 12 Avkastnings- og risikomålinger 13 Porteføljeforvalternes beretning 22 Portefølje SKAGEN Vekst 24 Portefølje SKAGEN Global 26 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 28 Portefølje rentefondene 31 Fondsrangering Avkastningstall 32 Fondsdoktoren 33 Skjema for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Redaksjonen Tore Bang ansvarlig redaktør Helge B. Rutgersen Lisen Dybdahl Signe Vaula Økt risiko etter fantastisk tredje kvartal Tredje kvartal ble knallgodt for våre aksjefond, med avkastninger på mellom 13 og 24 prosent. Høye energipriser, stigende renter og mer usikkerhet om utviklingen i verdensøkonomien har imidlertid ført til økt risiko, både i renteog aksjemarkedet. Se porteføljevalternes beretning side Klikk her! En sunn reaksjon Etter et meget sterkt aksjemarked gjennom tredje kvartal, fikk vi en sunn reaksjon i oktober. De mest oppblåste selskapene fikk hardest medfart. Side Klikk her! Hvor høy oljepris tåler verdensøkonomien? Porteføljeforvalter Torgeir Høien tror ikke oljeprisen kommer til å ødelegge den gode utviklingen for verdensøkonomien. I stor grad er det nettopp den sterke globale veksten som har gitt oss den høye oljeprisen. Side 3. Klikk her! SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), Postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Klingenberggt. 5, 0161 Oslo Ålesund Notenesgt. 3, 6002 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, Merkursenteret, 7011 Trondheim Stockholm Kungsgatan 72A Stockholm, Sverige

2 Flytt fra bank til fond og spar skatt Tilbake til førstesiden 2 Harald Espedal administrerende direktør Etter innføringen av skattereformen i 1992 og avskaffelsen av sparing med skattefradrag (AMS) fra og med år 2000, er det få opplagte skattegulrøtter igjen. Innføringen av regelen om at investeringer i fond skal telle 65 prosent mot tidligere 100 prosent ved beregningen av formuesskatt, er imidlertid en hyggelig liten gulrot. Penger på bankkonto teller fremdeles 100 prosent ved formuesberegningen. Forutsetningen for å få redusert formuesskatt ved plasseringer i fond er selvfølgelig at man er i ligningsmessig formuesposisjon (ligningsverdi av bankinnskudd, fond, eiendom og andre aktiva minus gjeld). I dag er det alt for mange, formuende eller ei, som har sparepengene sine i banken til ingen eller meget lav rente. Disse burde i stedet plassere disse pengene i et høyrentefond. Da får du ikke bare mye høyere rente, men som formuende får du nå også redusert formuesskatten. Altfor mange har også langsiktige sparepenger stående i banken, til en altfor lav rente. Dette er penger som burde vært plassert i aktiva med høyere forventet langsiktig avkastning, som i aksjefond. Da må man selvfølgelig tåle at aksjekursene svinger over tid. Gjennom redusert formuesskatt i aksjefond, reduseres nå den skattemessige forskjellsbehandlingen som har vært mellom risikokapital plassert i aksjefond på den ene siden og eiendom og livrente på den andre. Eiendom og livrente har lenge vært begunstiget med meget lavt grunnlag for beregning av formuesskatt. De skattemessige incentivene for å plassere penger i eiendom eller livrente i stedet for aksjefond har med andre ord blitt mindre. For både rente- og aksjefond innebærer det lavere beregningsgrunnlaget at de som i dag betaler full formuesskatt på 1,1 prosent, får redusert denne med 0,4 prosentpoeng. Det er like mye, eller mer, enn hva mange i dag får i årlig rente på bankkontoen sin. Å spare skatt er imidlertid ikke vårt lokkemiddel for å spare penger i SKAGEN Fondene. Vi har bare et mål på vår agenda: Å gi våre andelseiere høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Enten vi snakker om rente- eller aksjefond. Den reduserte formuesskatten kommer bare som en ekstra bonus. Frykt og grådighet og risikofrie aksjer Tore Bang ansvarlig redaktør Aksjemarkedet har kort hukommelse. Vi skal ikke lenger tilbake enn til vinteren 2003 for å bli skutt på hvis vi nevnte ordet aksjer. Den gang var selskapene på verdens børser særdeles billige basert på sentrale nøkkeltall som pris i forhold til inntjening, kontantstrøm og direkteavkastningen fra selskapenes utbytter. Et poeng vi var flinke til å påpeke i markedsrapporten som ble gitt ut i mars Men investorene i aksjemarkedet liker ikke billige aksjer. Det er når aksjemarkedet har gått til himmels og prislappene ikke lenger kan skilte med salg men i mange tilfeller salgssignal som ingen ser at aksjer er virkelig populære. Dette er en utvikling vi har vært vitne til i den senere tid, spesielt i våre lille lokale lekegrind Oslo Børs. Siste års tredobling av aksjekursene på Oslo Børs har nærmest fortont seg som en raketts himmelferd. Kurssvingningene underveis har vært historisk lave. Igjen har vi sett klare paralleller til det fenomenet som fant sted på slutten av 1990-tallet da verdens IT- og teknologiaksjer forsvant inn i en verden full av tro, håp og kjærlighet. Og (indeks)investorene mente denne bransjen skulle stå for nærmere 70 prosent av den fremtidige verdiskapningen her på kloden. Men dette fenomenet er det kanskje allerede mange som har glemt. Basert på den utviklingen vi har sett innen spesielt olje- og offshoresektoren i den senere tid kan mye tyde på at så er tilfellet. Inntil nylig har alle emisjonsprospekt som kunne skilte med olje og/eller offshore på forsiden solgt som hakka møkk. Det gjaldt bare å låne mest mulig penger og få tildelt flest mulig aksjer slik at man kunne bli rikest mulig fortest mulig. Mange har blitt rike bare på ideen om å kontrahere en borerigg eller tre, eller starte et oljeselskap, som kunne lokke med mange gylne opsjoner på kjøp av andeler i fremtidige lukrative oljefelt. Hvor superoptimistisk investorene i aksjemarkedet var for noen uker siden, beskrives godt av en undersøkelse foretatt av MMI for Postbanken, presentert i Aftenposten 23. september. Av de 750 eierne av fondsandeler som deltok i undersøkelsen, forventet 84

3 prosent at kursutviklingen på Oslo Børs vil bli litt lavere, som i dag, litt høyere eller mye høyere de neste 12 månedene. Dette etter et år hvor børsen har steget 50 prosent! Når så børsverden, med Oslo Børs i spissen, fikk seg en liten nesestyver ved inngangen til krakkmåneden oktober, burde ikke det ha kommet som lyn fra klar himmel. Markedet var overmodent for en reaksjon, spesielt i de aksjene som hadde mangedoblet seg på kort tid, basert på illusjoner om en verden som skulle bli så mye annerledes i fremtiden. Porteføljeforvalter av SKAGEN Vekst, Kristian Falnes, advarte Tilbake til førstesiden 3 mot økte kurssvingninger allerede i forrige markedsrapport, hvor han blant annet skrev: På Oslo Børs har vi hatt en periode med ekstremt lave kurssvingninger. Dette har medført at den reelle risikoen ved investering i enkeltaksjer er blitt undervurdert. Større kurssvingninger trenger imidlertid ikke bety en ny nedgangsperiode. Vi kan ikke få gjentatt oss selv ofte nok: Den beste måten å unngå kjøp av aksjer når de er som dyrest, og selge de på billigsalg, er å inngå spareavtaler. Da reduserer du risikoen og øker mulighetene fremfor om du selv skal prøve å time markedet av våre andelseiere har gjort det, har du? Hvor høy oljepris tåler verdensøkonomien? Porteføljeforvalter Torgeir Høien tror ikke oljeprisen kommer til å ødelegge den gode utviklingen verdensøkonomien er inne i. I stor grad er det nettopp den sterke globale veksten som har gitt oss den høye oljeprisen. Høy oljepris kan imidlertid være med på å presse opp både inflasjon og rentenivå. Men hva er så sannsynligheten for et kraftig fall i oljeprisen? Tore Bang Torgeir, Svenske Dagens Industri slo stort opp på forsiden at 78 dollar er den oljeprisen verdensøkonomien tåler for at ikke veksten skal stoppe opp, og sentrale økonomier som den amerikanske og japanske går inn i resesjon. Påstanden kom fra det statlige konjunkturinstituttet i Sverige. Blir ikke dette som å tenke på et tall? Jo, det er umulig å tallfeste en smertegrense for hva den globale økonomien tåler av oljepris. Ifølge de fleste spådommer som kom forut for siste to års kraftige økning i oljeprisen, skulle vi vært dypt nede i en resesjon allerede. Jeg tror det er viktig å ha fokus på hva som driver oljeprisen. Kontra OPEC-sjokkene på 1970-tallet, hvor det var en struping av oljetilførselen som dro opp oljeprisen, er det denne gangen først og fremst kraftig global økonomisk vekst som har fått opp prisen. Selvfølgelig kan man si at den økonomiske veksten hadde vært enda sterkere dersom det ikke var noen begrensninger på tilbudssiden for olje, men det er galt nå å tenke på oljeprisen som om den var satt opp etter OPEC-vedtak i Wien. Selv om prisen på én energikilde har gått opp, er det ingen grunn til å tro at verden noen gang vil gå tom for ny energitilførsel Tilbudssjokk? Du er med andre ord ikke så redd for at oljeprisen skal nå opp på nivåer som struper veksten i verdensøkonomien? Nei, jeg har ingen stor frykt for at dette skal skje. Skulle det derimot bryte ut en ny krig i Midt-Østen, eller det ble politiske omveltninger i Iran eller Saudi-Arabia, kan vi få et negativt tilbudssjokk. Da kommer nok aktiviteten til å bremse kraftig opp, spesielt i land som i utgangspunket har slitt med lav økonomisk vekst, som enkelte land i Eurosonen og Japan. Kina, faktisk også USA, tror jeg er ganske robuste økonomier i tider med høy oljepris. Kinesisk vekst drives ikke av billige råvarer, men av en omlegging av den økonomiske politikken og økt tilgang på kapital. USA har drastisk redusert sin oljeavhengighet. Det brukes nå mye mindre olje per enhet BNP enn for et par tiår siden (se illustrasjon). Porteføljeforvalter Torgeir Høien i SKAGEN Fondene. OPEC mister grepet OPEC har inntil siste års kraftige oljeprisoppgang vært flinke til å styre oljeprisen dit de ønsker. Er de nå i ferd med å miste sin makt som prissetter av olje? OPEC kommer helt klart til å miste stadig mer av grepet om oljeprisen i tiden fremover. Veldig mange av de nye feltene som nå bygges ut ligger utenfor OPEC-landene. OPECs andel av den totale oljeproduksjonen i verden blir med andre ord stadig mindre. Dette reduserer deres muligheter til å påvirke oljeprisen, både på opp- og nedsiden. Kjernekraftverk på moten igjen Hva betyr den høye oljeprisen for alternative energikilder? Noe av det mest interessante på sikt er hva som skjer innen forskning og utbygging av alternative energikilder. Vi ser allerede nå at Faste USD per fat Den reelle oljeprisen Realprisen på olje, målt i dollar Kilde: EcoWin Også de reelle oljeprisene, justert for inflasjonen, er nå på historisk høye nivåer, men fremdeles er det en god del igjen til toppen fra slutten av 1970-tallet. Faste USD per fat Foto: Jan Inge Haga

4 Tilbake til førstesiden 4 Atomkraftverk blir stadig en mer populær energikilde. kjernekraft har kommet på moten igjen, etter nærmest å ha ligget brakk de siste tiårene. President Bush har tatt et initiativ for å få i gang ny utbygging av kjernekraftverk i USA. Jeg antar at det også kommer en ny giv innen denne industrien i Europa. Vi vet at Kina har store planer om å bygge ut mange kjernekraftverk. Alt dette er meget positivt. Og på sikt vil det gi ekstra energitilførsel samt bidra til å dempe oljeprisøkningen. Det finnes også mange andre former for energiproduksjon som kan bli lønnsomme og viktige fremover. Selv om prisen på én energikilde har gått opp, er det ingen grunn til å tro at verden noen gang vil gå tom for ny energitilførsel. Det er kun et spørsmål om teknologi, kapital og tid. Hvor oljeutsatt er Asia? Asia, med Kina i spissen, er den regionen i verden med høyest vekst og er stor nettoimportør av olje. Hvor oljeutsatt er Asia, isolert sett? Japan viste seg å være svært robuste mot oljesjokkene på 1970-tallet. Da var selvsagt økonomien deres i en annen forfatning de var den tids Asiatiske tiger. Det kan være at situasjonen nå må vurderes annerledes. Som nevnt tror jeg ikke Kina får store problemer med oljeprisøkningen. Men dette betyr jo ikke at veksten ikke kunne ha vært enda høyere i Kina dersom oljen kunnes kjøpes til 25 dollar fatet. Ellers har vi sett at enkeltland, også i Asia, har slitt med konsekvensene av høyere oljepris. OPEC-landet Indonesia, som tidligere var eksportør av olje, er nå netto importør. Staten har subsidiert bensinen, noe som truet med å velte statsfinansene. Nå har man tatt til vett og redusert bensinsubsidiene. Høye boligpriser, høy belåning og bensinslukende biler Det har i den senere tid kommet flere signaler fra amerikansk økonomi om at de høye oljeprisene allerede har fått negative konsekvenser. Ikke minst er det private konsumet, som utgjør to tredjedeler av amerikansk økonomi, sårbart. Kan dette, sammen med et rekordhøyt boligmarked, sette kjepper i hjulene for kjøpeiveren til høyt belånte og hardkjørende konsumenter med opptil flere bensinslukende biler i garasjen? Vi kommer neppe til å se en reduksjon i forbruket. Det skjer svært sjeldent. Lengre tid med høy oljepris kan imidlertid dempe veksten i forbruket. Dersom amerikanske husholdninger skulle redusere forbruksveksten, enten det skyldes et eventuelt krakk i boligmarkedet eller høyere priser på drivstoff, betyr dette først og fremst mindre import og dermed lavere handelsunderskudd med omverden. Produksjonen på amerikansk jord er i alt hovedsak bestemt av hvor mye folk vil jobbe, hva de har å jobbe med av kapital og hvilken produksjonsteknologi som er tilgjengelig. Det er via den siste faktoren at en kraftig økning i oljeprisen, forårsaket av forhold utenfor USA, kan dempe den økonomiske veksten. For USA, som stor netto importør av olje, er en økning i oljeprisen å regne som et negativt teknologisjokk. For en gitt mengde arbeidskraft og kapital får man produsert en mindre mengde varer og tjenester, fordi det blir dyrere å bruke olje og oljeprodukter i bedriftene. Viser til norsk Nobelprisvinner For å utdype sin ikke alt for store frykt for at amerikanske konsumenter skal ødelegge amerikansk økonomi, viser Høien til fjorårets nobelprisvinnere i økonomi. Forskningen som norske Finn Kydland og Edward Prescott fikk Nobelprisen for i fjor, og som er toneangivende akademisk, tilsier at man generelt legger alt for mye vekt på økonomiens etterspørselsside. Det aller meste av konjunkturer og vekst-prosesser skyldes forhold på økonomiens tilbudsside. Sånn er det også med oljeprisen. En kraftig økning i oljeprisen, spesielt hvis det er produksjonen av olje som er rammet, driver opp produksjonskostnadene og reduserer dermed veksten i den økonomiske aktiviteten. Å se på en oljeprisøkning og stigende bensinpriser som en slags skatt på forbrukeres inntekt, som så rammer forbruket og deretter økonomien, mener jeg er et blindspor. Oljeprisen presser opp inflasjonen og renten Rentene har, som følge av nye signaler om tiltakende inflasjon, trukket oppover i det siste. Hvor stor rolle spiller oljeprisen? Oljeprisen har utvilsomt en innflytelse på prisstigningen. Høyere bensinpriser har ført til at inflasjonen i USA og Eurolandene har kommet opp i henholdsvis 4,7 og 2,6 prosent. Vi snakker da om den såkalte overskriftsinflasjonen, som tar med alle varer og tjenester husholdningen forbruker. Når en ser på kjerneinflasjonen er det mindre spor av oljeprisen, i hvert fall utenfor USA. Kjerneinflasjonen i Eurosonen ligger på 1,3 prosent, mens den har steget til to prosent i USA. Både sentralbanksjefene i USA og Europa har lagt an en tøffere tone hva gjelder rentesettingen fremover (se for øvrig kommentarer under rentefondene under porteføljeforvalternes beretning, red. anm.). Det er imidlertid viktig å påpeke at det er ikke oljeprisen, sammen med øvrige råvarer, som skal ha all æren for de signalene vi nå ser om høyere inflasjon. Dette skjer mye som en konsekvens av lang tids ekspansiv pengepolitikk. Renten har blitt holdt nede nettopp for å få opp inflasjonen. Det er ikke så lenge siden mange økonomer fryktet deflasjon. Oljeprisen inn i nytt svalestup? Historisk sett har lengre perioder med lav eller høy oljepris ført til en til dels kraftig rekyl. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 1999 for å finne en oljepris på 10 dollar fatet. Kan en altfor stor optimisme til langsiktig høye oljepriser føre til at mange tidligere definerte ulønnsomme felt nå blir satt i produksjon og oljeprisen går inn i et svalestup? Det mest spesielle med oljeprisoppgangen denne gangen er at det ikke bare er spotprisen på olje, og de korteste kontraktene for fremtidig levering av olje, som har steget kraftig. Det har også vært en betydelig oppgang i prisen for levering av olje mange år frem i tid. Å se på en oljeprisøkning og stigende bensinpriser som en slags skatt på forbrukeres inntekt, som så rammer forbruket og deretter økonomien, mener jeg er et blindspor - Oljeanalytikere og tradere som satser egne penger på oljemarkedet, tror altså at oljeprisen vil holde seg høy lenge. Dette gir trolig signaler til oljeselskapene om at det nå lønner seg å bygge mange nye felt, samt satse enda mer på å utvikle ny teknologi som gjør at man kan få mer olje og gass ut av eksisterende felter. Noe som fører til økt tilbud av olje fremover? Ja, over tid vil da oljekapasiteten øke. Det betyr i neste omgang at hvis det skulle inntreffe begivenheter som reduserer etterspørselen

5 etter olje, får man samme utslag på oljeprisen som hva tilfellet er med tankratene når verdens tankflåte blir bygget ut. Da vil oljeprisen, som du uttrykker det, gå i et svalestup. Men oljeselskapene er selvsagt klar over dette, og har derfor lagt svært konservative anslag for oljeprisen til grunn for fremtidige investeringer, avslutter Høien. Den globale økonomiens oljeavhengighet Den globale økonomiens oljeavhengighet 0,16 0,15 0,14 Kg olje per USD globalt BNP 0,13 Tilbake til førstesiden 5 0,16 0,15 0,14 0,13 KG olje 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0, ,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 KG olje Kilde: IMF Stavanger Fondsforvaltning sponser ny Kon-Tiki -ekspedisjon Eiere og ansatte i Stavanger Fondsforvaltning, som forvalter SKAGEN Fondene, sponser en ny Kon-Tiki -ekspedisjon. Ekspedisjonen har fått navnet Tangaroa, etter havguden i en gammel polynesisk skapelsesmyte. Flytter mentale grenser Stavanger Fondsforvaltning har siden oppstarten av SKAGEN Kon-Tiki, i april 2002, hatt en sponsoravtale med Kon-Tiki Museet. Samarbeidet er grunnlagt på felles ideer og verdier der global orientering og viljen til å gå nye veier står sentralt. Sponsingen av Tangaroa-ekspedisjonen er en naturlig videreføring av samarbeidet med Kon-Tiki Museet. En forbedret kopi av balsaflåten til Thor Heyerdahl fra 1947 skal sjøsettes i april neste år. Flåten skal etter planen krysse Stillehavet fra Peru til Polynesia i løpet av hundre dager, en distanse som tilsvarer 8000 kilometer. Tenker annerledes For oss er Kon-Tiki mer enn et navn. Det er et begrep og et sett av verdier vi identifiserer oss med. Skal vi skape noe nytt og flytte mentale grenser, må vi ha vår oppmerksomhet rettet mot den store omverden og vi må ha mot til å tenke annerledes. Thor Heyerdahls livsverk understreker dette, sier investeringsdirektør Kristoffer Stensrud. Det vi har til felles med Kon-Tiki-ekspedisjonen er at vi utforsker nye markeder og verdensdeler. I god Kon-Tiki-ånd prøver vi ut nye hypoteser. Vår verdibaserte investeringsfilosofi var i strid med de rådende trender da den ble etablert, men vi kan konstatere at den har fungert, sier Stensrud. Følgende sitat fra Thor Heyerdahl kunne like godt vært tatt ut av Stensruds munn: Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people. FN og Miljøverndepartementet er med Tangaroa-ekspedisjonen samarbeider med FNs miljøvernavdeling og det norske Miljøverndepartementet. Funn og resultater skal leveres til UNEP, FNs miljø-vernavdeling. Hensikten med ekspedisjonen er blant annet å kartlegge utviklingen av klimaforhold og miljøet i havet siden den første Kon-Tiki-ekspedisjonen for snart 60 år siden. Tangaroa samarbeider også med det norske Naturfagsenteret som har som ambisjon å styrke barn og ungdoms interesse for naturfag og matematikk. Tangaroa blir større enn Kon-Tiki-flåten, og seilarealet tredobles. Tangaroa skal i motsetning til Kon-Tiki styres ved hjelp av seil og styrekjøler, som er mest mulig lik teknologien på førhistoriske flåter. Tangaroa-teamet, fra venstre: Dag Oppen Berntsen (forsker), Torgeir Saeverud Higraff (ekspedisjonsleder), Olav Heyerdahl (dykker og snekker), Bjarne Krekvik (kaptein) og Anders Berg (fotograf).

6 Tilbake til førstesiden 6 Pionerer innen vekstmarkedene SKAGEN Fondenes to øvrige aksjefond, SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, har også en relativ stor andel av selskaper innen eksotiske vekstmarkeder. SKAGEN Fondene har vært en av pionerene blant de globale aktørene i fondsforvaltningsbransjen. Viljen til nytenkning har gitt god uttelling i form av avkastning til selskapets andelseiere. Å kjøpe selskaper som er upopulære, underanalyserte og undervurderte har siden oppstarten i 1993 vært sentralt for vår forvaltning. I de senere årene er det spesielt i vekstmarkedene vi har funnet attraktive selskaper som tilfredsstiller våre tre U er, sier Kristoffer Stensrud. Mannskapet Til sammen seks personer skal delta på ekspedisjonen. Den ledes av Torgeir Sæverud Higraff, mens Olav Heyerdahl, Thor Heydahls barnebarn, også skal være med på ferden som dykker og snekker. Vi vil følge Tangaroa-ekspedisjonen tett, blant annet med jevnlige oppdateringer på våre nettsider. Over har spareavtale hos oss har du? Spar jevnlig realiser drømmene dine De siste årene har det vært en jevn vekst i antall spareavtaler i SKAGEN Fondene. Nå har over kunder som utgjør hele 24 prosent av kundemassen vår spareavtale hos oss. Signe Vaula Med en spareavtale har du faste trekk fra lønnskontoen din. Dette tvinger deg til å spare jevnlig. Beløpets størrelse legger du på et nivå som gjør at det ikke merkes i forhold til hva du trenger til det daglige brød. Setter du inn penger jevnlig i aksjefond, reduserer du også risikoen sammenlignet med å sette inn et større beløp. Ved engangsinvesteringer, viser det seg dessverre at mange går inn i nærheten av en topp for aksjemarkedet. Sett deg et mål En spareavtale gir deg en rekke muligheter. Du kan spare til alt fra (større) bolig, hytte, ny bil, eller kanskje et fremtidig bryllup? Hva med å realisere drømmen om et sabbatsår? Eller kunne ha økonomisk frihet til å være hjemme med dine små barn også etter utløpet av den betalte svangerskapspermisjonen? Mange sparer også jevnlig til sine barn for å gi dem en god økonomisk start når de skal tre inn i den voksne verden. Barnetrygden kan i så måte være en god kapitalkilde. Spre kjøpene over tid I perioder med store svingninger i aksjemarkedet kan det være spesielt lønnsomt å ha en spareavtale. Du reduserer nemlig risikoen ved at du kjøper fondsandeler jevnlig over tid. Dermed kjøper du både billige og dyrere fonds-andeler og oppnår en attraktiv gjennomsnittskurs på andelene dine. Ikke stopp avtalen i dårlig marked! For at du skal oppnå god avkastning på din spareavtale, er det imidlertid meget viktig at du ikke stopper spareavtalen når det stormer som verst i aksjemarkedet. Det er nettopp da du får kjøpt de billigste aksjene, som skal gi et godt bidrag til en god, langsiktig avkastning. Utregninger SKAGEN Fondene har gjort for aksjefondet SKAGEN Vekst siden fondets start viser at man har redusert risikoen betydelig med å ha en spareavtale sammenlignet med et engangsinnskudd (se illustrasjon). Høy avkastning lavere risiko Grafen under viser gjennomsnittlig årlig avkastning (blå søyler) som du ville ha fått på et engangsinnskudd i SKAGEN Vekst ved oppstart, sammenlignet med en løpende tre- og femårs spareavtale i fondet. De røde søylene illustrerer risikoen som er forbundet med de tre investerings-alternativene. Her målt som det årlige gjennomsnittlige standardavviket, eller på bedre norsk, hvor store kurssvingene investorene er blitt utsatt for. Tenk langsiktig Eksempelet illustrerer at en spareavtale har tatt bort mye av risikoen, samtidig som du har beholdt mye av den avkastningen et engangsinnskudd har gitt i perioden. Desto lenger tidshorisont du har på pengene, desto lavere blir risikoen. Ved en normal utvikling i aksjemarkedene, og når pengene blir stående urørt i fondet i forholdsvis lang tid, vil et engangsinnskudd gi høyere totalavkastning enn en spareavtale. Men da til en noe høyere risiko. Årsaken er at du får fortløpende avkastning på hele beløpet. *Årlig avkastning og risiko med henholdsvis engangsinnskudd samt tre- og femårs spareavtale i SKAGEN Vekst siden oppstarten i % 20 % 10 % 0% -10 % -20 % -30 % Årlig avkastning/risiko engangsinnskudd Årlig avkastning/risiko 36 måneders spareavtale Årlig avkastning/risiko 60 måneders spareavtale * Måletidspunktet er pr Risiko er her definert som standardavviket, hvor store svingninger fondet/du er blitt utsatt for i måleperioden, målt i prosent. Desto større svingningene/standardavviket er, desto større er sjansen for å tape penger. Enkelt å opprette spareavtale! Minstebeløp for tegning av spareavtale i aksjefond er kun 250 kroner, mens det for rentefond er 1000 kroner. Du kan enkelt opprette en spareavtale direkte på Min konto på våre nettsider. Gå til hovedsiden, øverst til venstre. For pålogging trenger du bruker-id, som er ditt fødselsnummer (11 siffer), og passord som du har mottatt fra VPS som kunde hos oss. Hvis du har glemt passordet ditt, kan du bestille nytt.

7 Tilbake til førstesiden 7 Ny kunde? Finn skjema på nettet Dersom du ikke er kunde hos oss, kan du opprette en spareavtale i SKAGEN Fondene ved å fylle ut et skjema på våre nettsider eller skrive ut et skjema og fylle inn for hånd. Gå til forsiden, øverst til venstre. Du kan også ta kontakt med Kundeservice på telefon eller via e-post så sender vi deg skjemaet i posten. Fordeler med SKAGEN Fondenes spareavtale Oppnå høy avkastning til lavere risiko Sparing tilpasset din økonomi Lave minsteinnskudd 250 kroner i aksjefond, 1000 kroner i rentefond Min konto på viser fortløpende verdi Det koster ingenting å ta ut pengene Du kan selv gjøre endringer på avtalen, endre sparebeløp og stoppe trekk Du bestemmer selv når og hvor ofte du vil spare Pengene trekkes automatisk, du trenger ikke tenke på det Sjefen for Sparebanken Øst, Trond Tostrup (60): Annerledes banksjef med tro på fondssparing SKAGEN Fondene inngikk nylig et samarbeid med Sparebanken Øst om distribusjon av våre fond. I spissen for avtalen står Trond Tostrup en litt annerledes banksjef som tør å gå sine egne veier og er opptatt av at banken skal være uavhengig. Signe Vaula Når det gjelder bankens uavhengighet, og valget av SKAGEN Fondene som sin fondsleverandør, sier Tostrup: Vi ønsker å stå fritt til å velge de leverandørene vi selv mener er best. SKAGEN Fondene har vi valgt på fondssiden da vi mener dere tilhører denne kategorien. Om pengene forvaltes i Stavanger, Oslo, Bergen eller Trondheim, betyr ingenting for oss, så lenge resultatet blir bra og kundene våre er fornøyde. Lønnsomt med fondssparing Generelt sett mener banksjefen at det er smart og lønnsomt over tid å spare i aksjefond, uansett om man er ung eller midt i livet. Med en spareavtale i fond får man jevnet ut svingningene over tid, og reduserer dermed risikoen, legger han til. Må ha lang tidshorisont Han presiserer derimot at det er viktig med en betydelig tidshorisont når man sparer i aksjefond. Mange opererer med fem år, men Tostrup mener at tidshorisonten bør ligge på ti år. Man kan for eksempel se på utviklingen i Japan for å se hvor viktig det er å ha en lang tidshorisont. På slutten av 1980-tallet lå børsindeksen i Japan på over Til tross for siste tids pene oppgang, ligger indeksen i dag bare på drøye Jeg mener man ikke bør selge aksjefond til dem som er over år, gitt at ikke aksjefondsandelene skal gå videre til arvingene. Går egne veier Mange ser nok på Trond Tostrup som en utradisjonell banksjef. Vi ønsker ikke å være del av et stort system, men å klare oss selv Han har vært hyppig omtalt i nasjonale medier opp gjennom årene, gjerne for sine originale tanker og friske kommentarer. Til denne beskrivelsen uttaler han: Der alle tenker likt, tenker ingen. Betydningen av å tenke selv er investeringsdirektør Kristoffer Stensrud i SKAGEN Fondene et godt eksempel på. Foto: Sparebanken Øst Trond Tostrup, banksjef i Sparebanken Øst. Aksjemarkedet er komplisert, som gjør det vanskelig for enkeltpersoner å ha kontroll over og følge med på til enhver tid. Derfor er det et godt alternativ å overlate investeringene til profesjonelle forvaltere ved å sette penger inn i aksjefond, påpeker Tostrup. Han mener at nordmenn har en tendens til å kjøpe på topp og selge på bunn. Tostrups utradisjonelle tankegang har også satt sitt preg på bankens virksomhet, helt siden han startet i Sparebanken Øst i Vi ser på oss selv som annerledes. Kjøpte finansselskap under bankkrisen At Sparebank Øst er annerledes og har turt å gå sine egne veier finnes det mange eksempler på. Tostrup ramser opp: Vi var den første sparebanken i Norge som ble børsnotert, den første som gikk inn i det internasjonale syndikatmarkedet for å skaffe penger til utlån og til å legge ut nye fondsobligasjoner i det norske markedet. Vi kjøpte et finansieringsselskap i 1991, midt under bankkrisen, og overtok Fokus Bank i Buskerud i Og sist, men ikke minst, vi etablerte filialer mens andre banker la de ned, forteller Tostrup. Ansikt til ansikt med kundene Å satse på lokale filialer er meget viktig for banken. Det henger sammen med bankens målsetting: Å gi mer personlig service til dem som ønsker det, da vi tror det er mange som ikke er komfortable med den elektroniske banken alene.

8 Tilbake til førstesiden 8 For noen høres dette kanskje litt gammeldags ut for alle vil vel helst bare bruke nettbank i dagens samfunn? Jeg mener at folk altfor ofte vurderer saker ut i fra slik man tenker selv og eget ståsted. En ung og supereffektiv person synes gjerne nettbanken er perfekt i en travel hverdag. En pensjonist eller en skiftarbeider derimot har fri på dagen, og synes det er hyggelig å ta seg en tur i banken og treffe mennesker. Derfor mener vi at det er viktig å huske på at mennesker er forskjellige og må tilpasse oss i forhold til folks behov. Fordi vi er store i vårt hjemmemarked, er vi ikke så avhengig av stor markedsandel i østlandsområdet for å tjene penger. Vi opplever at folk liker å se et ansikt når de har et bankærend. Det er dette kundene våre vil ha, sier Tostrup. Brøt ut av polsk riksdag Sparebanken Øst brøt for en tid tilbake samarbeidet med Sparebank1 Gruppen. I den forbindelse uttalte Torstrup til media: Det var som en polsk riksdag, med kompleks beslutningsstruktur og mye møtevirksomhet. Bruddet skjedde for en del år tilbake, og Tostrup påpeker at Sparebank 1 Gruppen har utviklet seg veldig bra Der alle tenker de siste årene, men at Sparebank Øst likt, tenker ingen ønsker å leve som en frilynt sparebank som kan ta sine egne valg. Vi ønsker ikke å være del av et stort system, men å klare oss selv. Dette passer best for oss ut i fra slik banken er organisert, en strategi som fungerer bra. Slik har vi frihet til for eksempel å velge SKAGEN Fondene eller velge dem vekk. Hadde vi vært en del av Sparebank 1 Gruppen, hadde vi bare kunnet selge Odinfondene selv om jo disse har klart seg bra, understreker Tostrup. Fondssparing for muslimer? Som en bank med litt annerledes tenkning enn andre, har Sparebanken Øst et ønske om å opprette egne bankfilialer for innvandrere. Tanken er å drive med såkalt islamic banking. Med denne type bankvirksomhet er man er nødt til å følge sharialovgivningen. Med andre ord, den skal være tilpasset den muslimske troen. I følge Koranen er det ikke tillatt å ta renter, som betyr at man må ta betaling på en annen måte, for eksempel ved leasing. Islamic banking er vanlig i Storbritannia, som har mange muslimer, forklarer Tostrup og fortsetter: Bakgrunnen for denne ideen er at det etter hvert har blitt mange muslimer i Norge, men mange står imidlertid uten banktilbud som er tilpasset deres religion. Oslo og Drammen, som jo er deler av vårt nedslagsfelt, har faktisk flest muslimer i Norge. Derfor ville det være naturlig for oss å ha et slikt tilbud. Det viser seg derimot at denne type bankvirksomhet er ganske komplisert. Vi jobber med saken, men kan ikke garantere noe. Men skulle vi få det til, kan kanskje fondssparing for muslimer være en god idé?, undrer Tostrup. Spesiell omtanke for de ansatte Tostrup har tidligere anskaffet både sydenbolig og hytte på fjellet som de ansatte kan benytte seg av. Han er opptatt av de ansattes trivsel og ser på seg selv som annerledes også på dette området. Vi mener å ha en annerledes politikk enn andre banker. Vi har aldri sagt opp noen av våre ansatte på grunn av kostnadsreduksjoner, slik mange andre har gjort den siste tiden. Vi mener å ha et spesielt ansvar for de vi har ansatt og ville aldri sagt opp noen som ikke kan få seg en annen jobb, presiserer banksjefen. Samarbeid med fire nye banker SKAGEN Fondene har inngått samarbeid med fire nye banker den siste tiden. Disse er Sparebanken Øst, Hol Sparebank, Nes Prestegjelds Sparebank og Aasen Sparebank. Totalt samarbeider vi nå med 28 banker over hele landet. I bankene kan du få informasjon om oss, samt kjøpe og selge fondsandeler i alle fondene våre. Vi ser frem til samarbeidet med de fire nye bankene. Her følger litt faktainformasjon om dem: Sparebanken Øst Etablert i 1843 Hovedkontor i Drammen, med kontorer på 18 forskjellige steder på Østlandet Ca. 300 ansatte på konsernbasis En av Norges største alliansefrie sparebanker I tillegg til bankvirksomheten består konsernet av datterselskapene AS Financiering og Sparebanken Øst Eiendom AS Forvaltningskapital: ca. 20 mrd. kroner Hol Sparebank Etablert i 1905 Hovedkontor på Geilo, et avdelingskontor i Hol 31 ansatte Den største banken i Hol kommune, den eneste selvstendige banken i kommunen Aksjonær i Terra Gruppen ASA; en strategisk allianse mellom selvstendige små og mellomstore sparebanker Forvaltningskapital: ca. 1,5 mrd. kroner Nes Prestegjelds Sparebank Etablert i 1842 den eldste banken i Hallingdal Hovedkontor på Nesbyen i Buskerud, avdelingskontor i Drammen, Flå, Nore og Uvdal og Sigdal 65 ansatte Forvaltningskapital: 2,5 mrd. kroner Aasen Sparebank Etablert 1862 Kontor i Åsen, i Levanger kommune 18 ansatte En lokal og selvstendig bank Strategisk samarbeid med Terra Gruppen ASA Forvaltningskapital: 870 mill. kroner

9 Kjøp og selg fond via nettbanken Min konto Tilbake til førstesiden 9 Min konto kan sammenlignes med en nettbank. Du kan enkelt gå inn via menyknappen Min konto øverst til venstre på hovedsiden til SKAGEN Fondenes nettsider, Her kan du få oversikt over verdien av alle verdipapirene dine som er registrert hos Verdipapirsentralen (VPS). I tillegg kan du kjøpe og selge fondsandeler, opprette og endre spareavtaler, flytte andeler fra et SKAGEN-fond til et annet og oppdatere personopplysninger. Du kan også lese og søke på års- og realisasjonsoppgaver. Det kan du gjøre under postkassen, ved å klikke på Trykk her for å søke i investortjenester. Du trenger bruker-id og passord For å få tilgang til Min konto, trenger du bruker-id og passord. Bruker-id er alltid fødselsnummeret ditt (11 siffer). Som kunde hos oss har du fått tilsendt passordet i posten fra VPS. Glemt passord? Av sikkerhetsmessige grunner kan ikke SKAGEN Fondene se hva passordet ditt er. Hvis du har mistet eller glemt passordet ditt, må du derfor bestille nytt fra VPS. Det gjør du enkelt ved å klikke på Bestill passord under menyknappen Min konto øverst til venstre på hovedsiden på våre nettsider. Du må da oppgi din bruker-id og ditt VPS-kontonummer som er knyttet til dine andeler i SKAGEN Fondene. Passordet kommer i posten i løpet av noen få dager. Finn årsoppgaver Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Kundeservice på telefon eller send en e-post til Nyttige ord & uttrykk innen finans og fondsforvaltning Vi får en del henvendelser fra kunder om at det i våre markedsrapporter, på nettsidene og informasjonsmøter fremkommer ord og uttrykk de ikke (helt) forstår. På våre nettsider har vi laget en ganske omfattende ordliste med noen korte og noen lengre forklaringer på ord og uttrykk som går igjen innen finans og fondsforvaltning. Ordlisten finner du ved å klikke deg inn på og Ordliste på den øverste, lyseblå menylinjen. I denne rapporten har vi tatt med et lite utvalg ord som forhåpentligvis kan være oppklarende og bidra til økt forståelse. Aktiv og passiv forvaltning Aktive forvaltere, som SKAGEN Fondene, har en investeringsfilosofi som er selskapsorientert. Grundige analyser for å finne de selskapene som er undervurderte, skal lønne seg. Det motsatte av aktiv forvaltning er passiv forvaltning. Det vil si å investere i selskaper som inngår i en gitt indeks basert på verdiutviklingen til disse på børsen. Durasjon (rentefølsomhet) Et begrep som litt forenklet uttrykt angir veid gjennomsnittlig løpetid til rentepapirene /lånene i et rentefond forfaller til utbetaling. Hvis et rentefond har en durasjon på 0,23, betyr dette at fondets gjennomsnittlige lånepapir forfaller til betaling om 0,23 år. Desto høyere durasjon et rentefond har, desto større er fondets følsomhet for endringer i markedsrenten. Effektiv rente (yield) Den effektive renten, ofte også kalt yield, uttrykker hvilken avkastning et pengemarkedsfond vil gi kommende 12 måneder forutsatt at rentenivået og fondets rentefølsomhet ikke endrer seg i denne perioden. Effektiv rente er oppgitt etter fradrag for forvaltningshonorar. Kontantstrøm Forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger i en periode. Kredittrisiko Risikoen for at en låntager ikke overholder sine betalingsforpliktelser. Netto andelsverdi (NAV) Netto andelsverdi, ofte også kalt basiskurs, angir markedsverdien til én fondsandel, fratrukket kostnader. Netto andelsverdi beregnes på daglig basis for de fleste verdipapirfond. Obligasjonsfond Et fond som primært investerer i rentebærende papirer med middels til lang løpetid. Fondene kan ha innsnevrede mandater, for eksempel ved bare å kunne investere i statsobligasjoner. Pengemarkedsfond Et pengemarkedsfond er et rentefond som kan investere i lån med under ett år igjen til forfall. Indeks/referanseindeks En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked. Endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer som det er mest naturlig å sammenligne seg med basert på fondets investeringsmandat. Standardavvik Et mål for risiko, det vil si hvor mye en investering svinger i verdi under en gitt periode i forhold til forventet avkastning. Et fonds standardavvik måler hvor store svingningene i fondets kurs har vært historisk. SKAGEN Fondene har som målsetting å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko, her definert som standardavviket. Risikopremie Den betaling man tar for å investering i aktiva (aksjer, obligasjoner, eiendom osv.) som er forbundet med risiko. Volatilitet Rent matematisk defineres fondets volatilitet som annualisert standardavvik til fondets månedlige avkastninger.

10 Foto: Øyvind Andersen Ny leder for pensjon Johan Aasen (45) er ansatt som ny leder for pensjon i SKAGEN Fondene, med kontorsted i Oslo. Han overtar stillingen etter Anne Ludvigsen Rønning, som flytter til et annet sted i landet. Signe Vaula Aasen kommer fra stillingen som seniorrådgiver ved Konkurransetilsynet. Johan Aasen, ny leder for pensjon. Han har tidligere arbeidet som meglersjef i Enskilda Securities og analysesjef i Alfred Berg. Han har også erfaring fra Banque Paribas Norge og Vestagruppen. Risikodekning sammen med pensjon Aasen har bred og allsidig erfaring fra verdipapirmarkedet. I Konkurransetilsynet Tilbake til førstesiden 10 har han jobbet mye med rammebetingelsene i markedet for tjenestepensjon i private foretak. Han deltok da Konkurransetilsynet tok initiativ overfor Kredittilsynet til å endre produktpakkeforskriften, å gjøre det lettere for blant annet kunder i SKAGEN Fondene å få risikodekning sammen med pensjon. Jeg ser frem til å ta videre det gode arbeidet som er gjort innen pensjons-området i SKAGEN Fondene, sier Aasen. Innskuddspensjon bra både for bedrift og ansatt Han brenner for å få frem at innskuddspensjon er en veldig bra ordning spesielt i forhold til en ytelsesbasert ordning både for bedriften og den ansatte. Dette mener han det er mange som har misforstått. Mitt fokus vil være å få frem at innskuddpensjon gjennom SKAGEN Fondene er bedre enn en tradisjonell ytelsesbasert pensjonsordning, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Innskuddspensjon har en bedre strategi for aktiva-allokering, som fører til høyere forventet avkastning det vil si det du får i pensjon enn med den ytelsesbaserte ordningen, påpeker Aasen. Johan Aasen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en master i finans fra samme sted. I tillegg er han autorisert finansanalytiker. Si god natt til 6-timersdagen Torgeir Høien makrokommentaren Regjeringsskiftet er et faktum. På kort sikt betyr det trolig lite at vi nå styres av en rødgrønn i stedet for blågul regjering, men på litt lengre sikt kan en dreining av den økonomiske politikken ha negative makroøkonomiske konsekvenser. For eksempel vil en realisering av LO og SVs forslag om 6-timersdagen være svært uheldig. Selv om det bare skulle dreie seg om såkalte forsøksordninger i offentlig sektor. Det er nemlig et stort problem at vi i utgangspunktet arbeider svært lite i Norge. Ifølge OECD jobbes det i gjennomsnitt nesten 30 prosent mindre pr innbygger enn i USA. Ekstrainntekten vi ville ha fått ved å jobbe som amerikanerne er lik oljevirksomhetens bidrag til bruttonasjonalproduktet. I forhold til hvor mange timer det arbeides per innbygger i Sverige, Danmark og Finland, ligger vi ca. 13 prosent under i Norge. For å finne færre timeverk pr innbygger i en økonomi med omtrent samme produktivitetsnivå som det norske, må man til Frankrike, hvor ledigheten er 9,9 prosent. Få norske timeverk skyldes et stort innslag av deltid, lange ferier og et høyt sykefravær. De bakenforliggende årsakene er trolig blant annet høye skattesatser og sjenerøse trygdeordninger. Har egentlig allerede innført 6-timersdagen På en måte har vi allerede innført 6-timersdagen. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det for tiden sysselsatte i Norge, som utfører ukeverk á 37,5 timer. Det gir en gjennomsnittlig arbeidsuke på ca. 28,3 timer, dvs. 5 timer og 40 minutter pr dag. Om arbeidstiden reduseres ytterligere, blir snart lunsj overtidsmat. Avtalefestet normal arbeidsdag er 7,5 timer. 6-timers arbeidsdag med lønns-kompensasjon gir en timelønnsøkning på 25 prosent (kompensasjonen måtte også ha omfattet de som jobber mindre enn seks timer). I et ekstremtilfelle, hvor 6-timersdag ble innført over natten, ville en slik lønnsøkning gitt en tilsvarende økning i bedriftens lønnskostnader. Konkurser og høy arbeidsledighet Mange bedrifter ville selvsagt ikke ha taklet dette og hadde gått konkurs eller blitt nedlagt. Generelt ville foretakene redusert sin etterspørsel etter arbeidskraft, og ledigheten hadde skutt til værs. Gjennomsnittlig arbeidstid pr innbygger hadde sunket til godt under fransk nivå, med tilsvarende konsekvenser for levestandarden. Vinnerne av arbeidstidsreformen hadde vært dem som fikk beholde jobbene. De som jobbet deltid kunne da ta ut mer lønn (opprettholdt samme time-antall), mens de som jobbet fulltid kunne ta ut mer fritid (til samme lønn). Fritid i stedet for lønnsøkning En mindre ekstrem form for arbeidstidsreform hadde vært å innføre 6-timers dag over en lengre tidsperiode, ved å ta ut produktivitetsvekst i fritid i stedet for lønnsøkning. Anta at produktiviteten vokser to prosent pr år, omtrent som den har vokst i det siste. Hvis samlet lønnsinntekt til den enkelte arbeider hadde blitt frosset fast på dagens nivå, kunne normalarbeidsdagen ha blitt redusert fra 7,5 til 6 timer i løpet av en 12 års periode uten økte lønnskostnader. Om noe slikt hadde blitt gjennomført med frivillighet fra fagforeningens side, hadde det gått inn i arbeidslivets historie som alle lønnsmoderasjoners mor. I praksis, selvsagt, måtte myndighetene ha brukt tvang (lønnslov). Offentlig sektor som prøveklut? Det mest nærliggende er et forslag om prøveordninger med 6-timers dag i offentlig sektor. De statsfinansielle konsekvensene avhenger av ordningenes omfang og hva som skjer med nivået på offentlig tjenesteproduksjon. Hva omfanget blir, vet vi lite om.

11 Tilbake til førstesiden 11 Hvis man opprettholder nivået på tjenesteproduksjonen, må offentlige utgifter jekkes opp for å dekke høyere lønnskostnader. Å tro at en reduksjon i arbeidstiden øker offentlige ansattes produktivitet, slik at tjenesteproduksjonen opprettholdes uten nyansettelser, er ren ønsketenkning. Økte skatter og/eller tapping av oljefondet Og for å dekke de økte utgiftene må skattene settes opp, eller man må tappe av oljefondet, som betyr at skattene økes en gang i fremtiden. Høyere skattesatser i privat sektor vil dempe arbeidsinnsatsen og dermed gi lavere vekst innen privat vare- og tjenesteproduksjon. Legg merke til at forsøksordninger med 6-timers dag i offentlig sektor innebærer en omfordeling av velferd mellom ansatte i privat sektor (og offentlige ansatte som ikke blir berørt av ordningen), som får redusert offentlige tjenestetilbud eller høyere skatt, og ansatte i offentlig sektor som kommer inn under prøveordningene får mer fritid (eventuelt også litt høyere skatt). Skulle noen være i tvil: Jeg tror en rødgrønn 6-timersdag vil banke norsk økonomi både blå og gul. Snart er det jul gi en gave som stadig er i utvikling! Selv om det bare er oktober ennå, går som kjent tiden fort frem mot jul. Noen starter tidlig med å kjøpe julegaver, mens mange av oss andre hvert år sier til seg selv at neste år skal jeg være tidligere ute! Uansett her er et lite tips: Kjøp andeler i fond. Da gir du en gave som stadig er i utvikling, og som med tiden kan brukes til noe riktig hyggelig. Oppretter du en spareavtale med årlig trekk, går dette av seg selv. Da er du virkelig tidlig ute neste år, og behøver ikke foreta deg noe. Les mer om gavebrev på eller kontakt Kundeservice på telefon Forslag til obligatorisk tjenestepensjon fra den avgåtte regjeringen: Bred enighet blant partene i arbeidslivet Foto: Andreas Knispel Per Kristian Foss er opptatt av konkurranse i pensjonsmarkedet. Den 7. oktober 2005 la regjeringen frem sitt forslag til obligatorisk tjenestepensjon. Forslaget følger i store trekk Banklovkommisjonens arbeid, som i vår fikk i oppdrag å utrede og utarbeide lovregler om obligatorisk tjenestepensjon basert på Stortingsvedtaket. Anne L. Rønning Den nylig avgåtte finansminister Per Kristian Foss, uttalte på en pressekonferanse nylig at det var bred enighet om det som var lagt frem, med støtte fra partene i arbeidslivet. Etter alt å dømme vil forslaget få flertall på Stortinget. I følge Foss vil det komme ytterligere proposisjoner og flere detaljer, men mye er på plass allerede nå. Sentralt i forslaget til obligatorisk tjenestepensjon er: Hvem har plikt til å opprette en pensjonsordning? Bedrifter, skattepliktige og skattefrie, som har: minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. Minstekrav ved opprettelse av tjenestepensjon Bedriften skal ved opprettelse av en innskuddsordning betale minst to prosent av lønn mellom 1 G og 12 G (G er p.t kr.) som årlig innskudd til pensjonsordningen for de ansatte som er omfattet av ordningen. Men, det er fullt mulig å inngå en ordning utover minstekravene. Innskuddsfritak ved uførhet for innskudd lik de foreslåtte minstekravene. Dette innebærer at arbeidstakere som blir uføre sikres pensjonsopptjening i uføreperioden. Hvem skal dekke kostnadene ved pensjonsordningen? Bedriften skal dekke administrasjonskostnadene ved pensjonsordningen i tillegg til innskuddsfritaket på toppen av minstekravet. Arbeidstaker som endrer investeringsporteføljen skal dekke kostnadene selv. Det har vært diskutert om forvaltningskostnader skal dekkes av bedriften eller ansatte. Departementet foreslår en forskriftshjemmel til å gi nærmere regler om belasting av ulike kostnader knyttet til pensjonsordningen, herunder spørsmålet om forvaltningskostnader. Det er viktig at det kommer ytterligere presiseringer her. Forvaltningskostnadene må, slik det gjøres i dagens ordninger, dekkes av det enkelte medlemmet i pensjons-ordningen. Noe annet vil være meget kostbart å administrere. I tillegg vil arbeidsgiver få incentiver til at det velges fond med lave forvaltningshonorar, nemlig renteprodukter, selv om dette kanskje ikke vil være avkastningsmessig optimalt for den ansatte. Må etableres i løpet av 2006 Det foreslås at bedriftene får frist til utgangen av 2006 med å opprette tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller minimumskravene. Men ordningen skal ha virkning for de ansatte senest fra 1. juli Innskuddspensjon i SKAGEN Fondene For forespørsler og andre spørsmål vedrørende innskuddspensjon i SKAGEN Fondene, ta kontakt med Kundeservice på telefon eller send en e-post til Foss ønsker konkurranse i pensjonsmarkedet Innføring av et obligatorisk innskuddsfritak vil kunne medføre at leverandører som ikke kan tilby risikodekninger stenges ute av markedet for oppsparte pensjonsmidler. Foss uttalte på pressekonferansen at de var opptatt av konkurransen i markedet og at de raskt ville behandle et forslag til en endring i en forskrift, den såkalte produktpakkeforskriften, som vil bedre konkurransesituasjonen i markedet. Dette vil gjøre det enklere for blant annet kunder i SKAGEN Fondene å få risikodekning sammen med pensjon. SKAGEN Fondene tilbyr innskuddspensjon samt risikodekninger som blant annet innskuddsfritak via samarbeidspartner.

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene Tilbake til førstesiden Markedsrapport Juni 2005 3 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport September 2002 6 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Bare lave priser?

Markedsrapport. Bare lave priser? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2007 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Gode utsikter i 2006 1 < >

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Gode utsikter i 2006 1 < > ÅRSRAPPORT 2005 SKAGEN FONDENE 1 < > Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2007 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

markedsrapport 5 Nytt år 7 Vi pusser opp 10 En undervurdert gave 12 Kvartalsregnskap Er markedets forventinger til inntjeningen i 2010 for høy?

markedsrapport 5 Nytt år 7 Vi pusser opp 10 En undervurdert gave 12 Kvartalsregnskap Er markedets forventinger til inntjeningen i 2010 for høy? markedsrapport NUMMER 7 DESEMBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Nytt år Bli med på Nyttårskonferansen 21 7 Vi pusser opp På nyåret kommer SKAGENs nye nettsider 1 En undervurdert gave Et gavebrev i våre fond kan

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Desember 2002 8 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. Velg en forvalter du tror på: 2 Kommentar

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

markedsrapport 8 - ny opptur? 10 Svimlende svingninger 12 tar poenget 16 en jobb for Super-mario norske renter med u-sving

markedsrapport 8 - ny opptur? 10 Svimlende svingninger 12 tar poenget 16 en jobb for Super-mario norske renter med u-sving markedsrapport nummer 3 oktober 2011 Skagenfondene.no les PorteFøljeForvAlterneS beretning PÅ SIde 19 dominoeffekt 8 - ny opptur? et svært godt tiår i aksjemarkedene kan være få år unna, hevder ole Søeberg.

Detaljer