8.0 Appendix. Q 3) Was it the plan all the way to become a parliament politician?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8.0 Appendix. Q 3) Was it the plan all the way to become a parliament politician?"

Transkript

1 8.0 Appendix 8.1 SP Representative Questions Interview was taped but the audio file was corrupted and could not be used. The transcription is therefore based on the notes taken through the interview, and is therefore abit shorter as I chose to only include parts where I was sure that I had the right data. Background Q 1 ) Can you tell me a little about yourself and your political career? Jeg har bakgrunn som lærer, jeg tok en lærerutdanning på slutten av 80-tallet, og var da også skolepolitisk sekretær i senterungdommen samtidig. Senere ble jeg leder for senterungdommen, og var det en del år. Så ble jeg leder av oppland fylkesting i 2003, og senere rådgiver i OED og samferdselsdepartementet. Jeg var vara i forrige periode, før jeg ble fast innvalgt nå i Q 2 ) Why did you choose to become a politician? Det var egentlig ikke et valg, kommer fra en veldig politisk aktiv familie. Mor var stortingsrepresentant for SP og både far og mine brødre har vært veldig aktive. Så det jo litt naturlig i det miljøet, men så var det også at jeg fikk muligheten til å jobbe med de saker jeg var opptatt av, og da er de teten stor mulighet å kunne gjøre dette i en politisk setting. Q 3) Was it the plan all the way to become a parliament politician? Personal ideology Q 4) What is your political ideology? Likhet I fordeling. Mellom by og distrikt, mellom fattig og rik. Ta i bruk hele landet, og de ressurser som landet vårt har. I tillegg så mener jeg at det trengs et sentrum i norsk politikk, at man ikke blir så låst til enten venstre eller høyre-aksen men mer opptatt av å finne de beste løsningene generelt sett, og det er vel litt det som ligger i bunnen. Q 5) Where do you think this ideology comes from?

2 q) Key issues for you? Q 6) How much has this changed up through the years? Den har vært rimelig statisk, men det er klart at jeg merker forskjell på nå og den gang jeg var 20. Jeg har blitt mer klar på hva som er realistisk å få til, og hva som ikke er realistisk. I tillegg så er det jo enklere å forstå de andre partiene på en måte. Jeg føler at det er enklere å forstå nå hvorfor f.eks høyre-politikere mener det de mener, eller hvorfor Rødt tenker som de gjør, uten at jeg blir enig med dem av den grunn. Q 7) What was the reason for these changes? Party affiliation Q 8 ) Why did you join the center party? Var innom andre partier, ble naturlig å se etter andre siden foreldrene mine var SPere, men ble SP til slutt. Q 9) How would you describe the ideology of the progress party? Q 10) How often do you feel that your own views don t line up with the official party program? Det er klart det skjer innimellom, men ofte har vi gode diskusjoner på ting. (Hvis man er uenig i noe som er programfestet så funker det kanskje bedre å heller vente til neste landsmøte å prøve å få i gang en skikkelig diskusjon der for å få endret saken.) Q 11) How free do you feel to express your own opinions within the party context? Ja det har skjedd, for eksempel når det kom til BIOGASS saken, hvor det var veldig viktig for partiet å stemme for denne, men hvor det for meg virket helt feil å gjøre dette. Da stemte jeg for, men sa ganske åpent etterpå at dette var noe jeg var klart i mot. Q 12) What are the consequences of not agreeing with the party line? Det er en viss forståelse for det I enkelte saker, hvis man virkelig har kjempet på en annen side av saken. Men generelt sett så forventes det at man skal være enig med stortingsgruppen, og at man skal stille seg bak de beslutningene som taes. Home municipality

3 Q 13) How responsible do you feel towards your home constituency? Ja jeg føler et sterkt ansvar for Oppland. Det er jo de jeg er valgt inn for og som jeg skal representere. Jeg sitter jo i kirke og utdanningskommitteen, som eneste representant for SP og Oppland og skal jo først og fremst fokusere på dette. Men da jeg også er fra oppland får jeg ofte henvendelser fra velgere om andre saker som egentlig er utenfor mitt fagområdet, og da må jeg forholde meg til dette. Q 14) How often do you discuss political matters with your state bench? Opplandbenken møtes ca en gang I måneden, og da er det jo ofte I forbindelse med at det kommer noen som gjerne vil møte med oss å legge frem sin sak, f.eks i forbindelse med at noen ønsker en ny høyskole etc. I andre tilfeller det også vanlig at vi bare møtes for å diskutere spesifikke saker som er viktige for oss. Innad i benken så spiller vi jo litt forskjellige roller, noen er i regjering og noen i opposisjon, og da kan jo hende at vi blir enige om at opposisjonen ikke skal spille ut et spesielle sak da et utspill kan føre til stor mediaoppmerksomhet og låse saken fullstendig. Det er imidlertid ikke alltid at slike avtaler blir fulgt, og det er jo litt synd. Q 14) How does it feel to come home if you know you have voted for a policy which might hurt your home district? Q 15 ) On which level do you feel a conflict between party policies and important cases for your home municipality? I den nevnte BIOGASS saken var det jo slikt, da hadeland omtrent er senteret for biogass I norge. Disse som drev med dette i Hadeland gikk jo konkurs som følge av vedtaket vi gjorde, og det er klart at det var en veldig tøff sak for meg som Opplands-representant. Men ofte så er det ikke så mange saker, kanskje i forhold til veier og veiutbygning hvor omtrent alle representanter vil ha en vei i sitt hjemfylke utbygd. Da blir det fort veldig sterke lokale interesser som gjelder. Q 16 ) How would you consider a case which might had benefited Norway as a whole, but caused significant costs to your home municipality? Decision making

4 Q 17) How do you typically approach the forming of an opinion when it comes to a new political issue? Det kommer litt an på. Hvis det er en sak jeg får spilt inn men som ligger utenfor mitt fagområde så tar jeg det ofte opp med de representative departemente slik at de kan gi meg innspill på de forskjellige områdene. Så er det jo ofte at jeg diskuterer det med partifeller etc. Imidlertid hvis det er saker jeg selv kommer opp med og vil ha i gjennom så bruker jeg en del tid på etablere at det er jeg som har ansvar for den valgte saken, innad i partiet og kommiteen. I denne perioden så har jeg gjort det klart for Kristin Halvorsen at jeg vil jobbe med ungdomskolen. Dette er en veldig viktig sak for meg, og det viktigste er egentlig bare at den blir løst slik jeg vil ha den, så får det helle være hvor populær eller upopulær det gjør meg innad i partiet og komiteen. 8.2 H-representative Questions Subject made it clear before the interview that she was very pressed on time, a short version of the original questionnaire was therefore used. This short version focus on the questions that are deemed essential for the paper. Background Q 1 ) Can you tell me a little about yourself and your political career? Meldte meg inn I unge høyre da jeg var seksten år og har nesten gått alle gradene både i unge høyre og i høyre. Jeg har sittet i sentralstyret og vært nestleder i UH, jeg har sittet i sentralstyret i en lang periode og vært nestleder i høyre, i tilegg kommunestyret, sittet i fylkesting og vært fylkesvara ordfører. Jeg har vært politisk rådgiver for en justisminister, en utdanningsminister og jeg har vært statssekretær for en helse og omsorgsminister. Så ble jeg valgt inn på stortinget i Jeg meldte meg inn i høyre i 1978, og har egentlig nesten alltid hatt sentrale verv i partiet eller i kommunestyret. Det begynner jo å bli en 30 år. Q 2 ) Why did you choose to become a politician? Jeg har jo vært kandidat til stortinget to ganger tidligere uten å komme inn, den tredje gangen var jeg nominert på første plass og da ble jeg valgt inn, også ble jeg gjenvalgt I Man kan ikke planlegge i politikken. Det er ganske mange omstendigheter rundt det som man ikke styrer med, som f.eks nominasjonsmøter og valgresultater ikke minst, så det er jo en del faktorer som man ikke rår over og som man er prisgitt for å bli valgt.

5 Q 3) Was it the plan all the way to become a parliament politician? Personal ideology Q 4) What is your political ideology? Jeg er veldig opptatt av hensyn til enkeltmenneske forran systemet, frihet under ansvar, jeg er opptatt etter balanse mellom privat og offentlig sektor. Jeg er opptatt av generasjonsperspektivet og forvalteransvaret, det er vel.. altså.. det er vel egentlig høyres formålsparagraf eksemplifisert en del. Q 5) Where do you think this ideology comes from? Når jeg først engasjerte meg i politkk, så var det skolepolitikk, og da gikk jeg jo selv på gymnaset, og da var skolepolitikk som var det avgjørende. Da var det en stor karakterdebatt, og jeg var opptatt av at elevene måtte fortsatt få karakterer og få tilbakemeldinger, og at dette var viktig for å motivere elever, det å stille krav, dette med at man må yte for å komme seg videre. Jeg tror at det på en måte.. jeg har jo vært opptatt av miljø, og vært opptatt av forsvar og jeg tror at jeg jo gjennom alle disse saksområdene har klart å ivareta de verdiene som er helt sentrale i høyres politikk. q) Key issues for you? Q 6) How much has this changed up through the years? Q 7) What was the reason for these changes? Party affiliation Q 8 ) Why did you join the concervative party? Når jeg gjorde det så valgte jeg jo å gå inn I høyre fordi det var jo skolepolitikken som opptok meg når jeg gikk på gymnaset og der skilte høyre seg veldig tydelig ut i forhold til å være på elevenes parti mot systemet, jeg mente at skolen var kolossalt viktig, og jeg er ikke klar for en sånn pusekatt-skole, jeg mente vi måtte stille krav, og måtte ha kunnskap og kvalitet. Dette er det samme begrepene som i dag er kjernebegreper i den kunnskapskolen som høyre ønsker seg, og det var begrunnelsen den gang, og det er fortsatt begrunnelsen for at jeg jobber mye med kunnskaps og utdanningspolitikk. Det var liksom ingen andre partier.. Skolepolitikken skilte veldig godt den gangen mellom de som på venstre siden som ville avskaffe karakterer

6 og sånt, og på en måte vanne ut skolen, og høyre som sto da som en veldig tydelig forsvarer av kunnskap og innhold og karakterer. Q 9) How would you describe the ideology of the progress party? Q 10) How often do you feel that your own views don t line up with the official party program? Q 11) How free do you feel to express your own opinions within the party context? Det er nesten en hypotetisk problemstilling, at det finnes saker som er så viktige at man ikke kan diskutere seg frem til det på et vis. Er det ikke programfestet så må det jo være en prosess i partiet for å komme frem til det som skal være et felles programstandpunkt, hvor man avstemmer syn mot hverandre. Jeg kan liksom ikke huske tilbake at jeg har vært satt i situasjoner hvor jeg følte at jeg måtte gå på akkord med meg selv. Man må jo ha respekt for at det å delta i et parti også handler om demokrati og at man må jobbe seg frem til forhåpentligvis enighet. Altså et parti blir jo ikke et parti hvis meningene skal sprike i alle himmelretninger og at folk skal ha vært sitt syn, da må man heller danne sine egne parti. Q) Do you feel that your comitee belonging also gives you more influence internally in the party on topics concerning your committee? Det jo klart at jeg har jo større dybdeinnsikt i mitt saksfelt nå enn de fleste andre i høyre s stortingsgruppe. Jeg føler både jeg har gjennomslagskraft og at jeg har et stort ansvar for at jeg skal forvalte et saksområde som er så sentralt for høyre. Q 12) What are the consequences of not agreeing with the party line? Home municipality Q 13) How responsible do you feel towards your home constituency? Ja det er jo en balansegang mellom at jeg skal være utdanningspolitiker for hele norge, og at jeg samtidig skal være stortingspolitiker for troms. Så det betyr jo at jeg må engasjere meg i mange flere saker enn bare utdanningssaker, på områder som da er aktuelle i hjemfylket mitt. Det er jo en del av den prosessen som er i stortingsgruppa at når vi da har andre saker oppe til diskusjon som ikke er i mitt fagfelt så må jeg jo også bidra til at problemstillinger og det som er relevant for tromsøya også blir en del av en slik diskusjon.

7 Q 14) How often do you discuss political matters with your state bench? Vi har en del felles møter med folk som kommer til Oslo og vil møte oss her nede, og vi avtaler noen reisedager til fylket, hvor vi da er i fylket og hvor da samler opp og møter folk som vil møte oss. Enten det er institusjoner, organisasjoner, kommuner, regioner, næringsforeninger ja.. litt forskjellig. Du kan jo si at vi gjør det sånn en uke.. en eller to uker i året som vi til sammen har slike type møter og reiser. Q) But you never meet to discuss issues which are important for your region? Vi har ikke veldig mye diskusjon internt på benken for å si det sånn. Vi blir informert, vi har felles møter hvor vi da får den samme informasjonen, og vi kan i sånne møter stille spørsmål. Men vi har i liten grad møter hvor vi setter oss ned oss i mellom, den type diskusjoner foregår innad i partiene. Q) Do you think that there is a bigger degree of consensus internally on the benches than in parliament in general? Det tror jeg kan variere fra sak til sak. I noen saker så kan vi være kanskje mer enig enn det som er tilfelle hvis man skiller mellom partiene. Det varierer vil si, men jeg vet ikke helt.. nei.. det kommer ann på type sak. Det kommer litt ann på I hvor stor grad partiene har avklart ting tidlig, om det bryt med vedtak som gjort tidligere I partiene, eller om det er et nytt saksområde hvor det skal gjøres prioriteringer fremover. F.eks på samferdsel er vi enige om tverrpolitisk på tromsbenken at det burde bevilges mer penger til troms. Q 14) How does it feel to come home if you know you have voted for a policy which might hurt your home district? Q 15 ) On which level do you feel a conflict between party policies and important cases for your home municipality? Q 16 ) How would you consider a case which might had benefited Norway as a whole, but caused significant costs to your home municipality? Begrunnelsen for hvordan man prioriterer kan jo være forskjellig. Og det hender jo at jeg får spørsmål om hvorfor man går inn for ett syn og ikke et annet, et eksempel kan jo være dette med regionale forskingsfond. Det er høyre prinsipielt gått i mot, fordi vi mener at vi skal ha

8 en konkurranse om forskningsmidler i Norge og at det også vil bidra til best mulig kvalitet på forskningen. Det har på en måte vært et eksempel på et slikt område, men jeg mener at jeg har så selvtillit på landsdelens vegne og på troms sine vegne at jeg mener at er man gode nok så vil man også klare å konkurrere om nasjonale forskningsmidler. Decision making Q 17) How do you typically approach the forming of an opinion when it comes to a new political issue? For det første så er det jo om å gjøre å sette seg inn I en sak, ikke sant? Å prøve å tenke gjennom, det er jo et poeng her nede at man ikke kan snakke folka etter munnen, en sak har jo ofte to sider og det er viktig å undersøke en sak. Så kan jo for så vidt alle stille spørsmål til departementene for å sjekke ut fakta i saken, eventuelt hvordan det tenkes i systemet der. Så er det jo selvfølgelig sånn at, jeg har jo partifeller hjemme i troms, som.. selv om jeg sitter alene så har jeg jo et fylkesapparat, og jeg har jo noen ordførere også så jeg kan jo rådføre meg med dem. Det kan jeg jo også med andre lokalpolitikere som jeg også kan bruke som samtalepartnere i forhold til saker som dukker opp her nede. Så er det jo også sånn at hvis det kommer noen her ned som, så har jo saken også et opphav. Og den kommunen hvor saken har sitt opphav er jo som regel også involvert i å fremme den den først, frem for stortinget st FrP-representative Questions Background Q 1 ) Can you tell me a little about yourself and your political career? Jeg har vært lokalpolitiker I seks år, og jeg hadde egentlig ikke noe interesse for politikk hadde ikke tenkt å begynne med politikk i det hele tatt. Men jeg var medlem av.. Jeg meldte meg inn i FrP fordi det skjedde ting i livet mitt som gjorde at jeg begynte å følge med på hva partiene sto for, så meldte jeg inn for å.. på en måte.. vise min støtte, ikke bare på valgdagen. Så ble jeg lurt til å bare stå som listefyll på lista til kommunevalget, så gjorde vi et veldig, veldig godt valg, pluss at jeg fikk en del ekstra stemmer, noe som gjorde at jeg kom inn i kommunestyret, det hadde jeg overhode ingen planer om. Ehm.. jeg var faktisk så lite interessert at jeg ikke møtte opp det første møtet som kommunestyret hadde, her skulle man

9 velge inn til formanskapet, så valgte de inn meg. Det syntes jeg var ganske spesielt, for de kjente jo egentlig ikke meg, men de hadde en magefølelse.. på meg, og noen ganger kan jo det være veldig viktig. Så jeg ble kastet rett inn i formannskapet, ble gruppeleder og ble leder av dette sosialutvalget, og når man blir kastet på dypt vann så.. må man bare lære å svømme, man har ikke noe annet valg. Så.. i ettertid har jeg sett at det har vært en fordel fordi jeg måtte lære veldig fort, så begynte jeg å få spørsmål fra partiet på om jeg kunne tenke meg stortinget, det sa jeg nei til hele tiden. Det var ikke det at det ikke var interessant, men jeg synes at det var så mange flinke folk der at jeg ikke skjønte hvorfor de spurte meg, egentlig. Men når det da etter hvert ble såpass mange så var det min mann det.. det er bare du som ikke synes du er flink, alle andre synes du er flink, ta til deg det.. Så gjorde jeg det. Så jeg har egentlig hatt en ganske rask karriere da. Seks år i kommunestyret, seks år på stortinget. Seks år fra å begynne med politikk til stortinget er ikke så mye, men det er tross alt mye tilfeldigheter. Q 2 ) Why did you choose to become a politician? Q 3) Was it the plan all the way to become a parliament politician? Personal ideology Q 4) What is your political ideology? Jeg har alltid vært veldig opptatt av enkeltmenneske, og de svakeste. Helt fra jeg var bitteliten har jeg egentlig tatt vare på dem og vi har i familien.. liksom.. vært støttekontakt for fosterbarn og.. ehm.. veldig mye omsorg for rusmisbrukere. OG det var jo det som gjorde at jeg egentlig meldte meg inn i partiet, for jeg ble litt forbannet over at ting ikke fungerer og at jeg, at systemet bidrar til å holde folk nede. Så tenkte jeg det at kanksje.. jeg kan endre på regelverket, for jeg tror det er der det ligger. Så det er da.. kampen for det svake enkeltmenneske som er grunnlaget for meg og ikke den klientifiseringen som de andre partiene har en tendens til å gjøre, men alle mennesker har noe de er flinke på, og det gjelder å finne det og løfte det opp. Q 5) Where do you think this ideology comes from? q) Key issues for you?

10 Q 6) How much has this changed up through the years? Nei jeg har egentlig bare blitt enda mer sikker på at det valget jeg gjorde var riktig. For jeg ser stadig vekk eksempler på partier som.. liksom har det omsorg for de svake, men som faktisk ikke gjør noe, og nesten ønsker å holde de der nede, virker det som. Jeg.. det har vært veldig bra, og at jeg har fått lov til i partiet og aldri blitt tvunget til å mene noe jeg ikke mener, heldigvis, for jeg er ganske sær på sånt. Vi har jo saker i partiet som får meg til å tenke sånn.. jaja.. her kunne jeg kanskje ment noe annet men det er ikke så viktig for meg, og jeg sparer fightene mine til det som er viktig for meg, hvis vi møter om en sak er viktig for meg så får jeg ofte viljen min fordi jeg kjenner området så godt, og alle vet det er noe jeg føler veldig sterkt for. q) So how much do you influence the party politics in your areas? Ganske så mye, jeg har veldig kunnskap, og som sagt så har jeg ikke.. jeg får stort sett viljen min, og det blir litt sånn i et parti også at noen stortingsrepresentanter har jo veldig mye kunnskap på enkelte områder og du blir lyttet til hvis du ikke maser på alle mulig detaljer, og ikke maser i alle saker.. Du.. du lærer deg fort hvordan du skal manøvrere deg for å bli hørt da.. Q 7) What was the reason for these changes? Party affiliation Q 8 ) Why did you join the progress party? Ja.. jeg begynte jo med SV, jeg stemte jo SV i ungdommen. Eh.. men de skuffet meg gang på gang, for som jeg sa.. jeg føler at de er veldig sånn opptatt av å klientifisere folk, mens FrP var mer opptatt av at.. de skulle eh.. legge til rette for at alle skal lykkes også skal vi fange opp og tilby ekstra til de som ikke lykkes. Mens, SV er jo på en måte mye mer sånn at.. Nei, vi er alle like, alle har like muligheter.. Og vi ser jo at det ikke fungerer, ikke sant? Så det var etter å ha satt meg skikkelig inn i alle disse partiprogrammene at jeg så at.. FrP, hadde noe annet, noe som var annerledes, noe jeg trodde på. Q 9) How would you describe the ideology of the progress party? Vi har jo enkeltmenneske I sentrum, vi er jo veldig opptatt av at alle er flinke på noe, at det er lov å lykke, ikke sant? Du trenger ikke å skamme deg hvis du jobber døgnet rundt og blir

11 millionær, og flink og sånn, det går an å hylle deg også selv om du ikke har vunnet OL-gull, ikke sant? Nordmenn er jo litt sånn at vi hyller bare de som tar gull. Hele ideologien til FrP handler mye om frihet.. til den enkelte til å lykke med det de trives best med, så lenge du ikke plager andre så kan du gjøre som du vil, også er det jo noen spilleregler rundt det, men vi ser jo at regjeringen som sitter nå er jo veldig opptatt av at de skal styre alt mulig.. De skal gjemme tobakken fordi at.. selv om du er voksen så skjønner du sikkert ikke at du ikke burde kjøpe det, altså.. du skal ikke kjøpe vodka etter klokka fire, men før fire er det greit.. altså.. de bruker lovverket og avgifter til å styre alle mennesker inn i samme retning, mens FrP har mye mer tro på at noen vil falle utenfor uansett hva vi gjør, uansett hvordan vi regulerer.. De skal vi hjelpe, men de fleste greier seg veldig godt, får gode liv, hvis de får gjøre som.. det som passer for dem best. Det passer godt inn i forhold til den jobben jeg har gjort med svake mennesker, eller folk som faller utenfor. Det passer fint inn for dem, i 30 år har jeg sett det og gått tilbake og tenkt på de forskjellige tilfellene som jeg har hatt med å gjøre. Og.. ehm.. jeg tror det funker. Sosialdemokratiet de.. prøver å late som de er for alle, men alle skal på en måte inn i samme trakta.. Likhet.. vi er ikke like, sånn er det ikke. Q 10) How often do you feel that your own views don t line up with the official party program? Jeg tror faktisk at de som sitter her på stortinget for regjeringspartiene føler det oftere, fordi at nå trenger de ikke bare å fighte innad i eget parti, men nå må de også fighte med to andre partier. Ting de har.. f.eks AP har fremmet i forrige periode, som vi fremmer nå, må de stemme i mot fordi de ikke få SV og SP med seg, så jeg tror at det er enda mer frustrerende for dem. Enkeltrepresentanter for oss som ikke sitter i regjering, de føler det nok ikke ofte.. litt sånn som.. en gang i året kanskje. Noen saker er jo veldig mye viktigere enn andre saker. F.eks når vi behandler ekteskapsloven i forhold til homofile og sånn, typisk sak som skaper veldig mye følelser, veldig høy debatt og hvor noen går ut som tapere, som synes det er forferdelig tungt. Også er det andre saker som.. nå nylig har vi hatt diskusjonen om utdeling av heroin for eksempel, for meg var det dødsviktig, og jeg tenkte at hvis partiet går inn for utdeling av heroin så vet jeg ikke hva jeg gjør, fordi jeg var så imot det selv.. Hadde så sterke følelser, og det var en av de fightene hvor jeg tenkte at.. nå må jeg bare eh.. denne må jeg bare ta og denne må jeg bare vinne. Jeg må jo innrømme at det var ganske deilig å vinne den saken, jeg hadde vært ganske.. Det hadde vært tøft for meg hvis jeg måtte.. for jeg fronter jo ruspolitikken til partiet, og det hadde vært tøft å måtte gå rundt å late som det var greit.

12 Q) Because you couldn t expressed publicly then that you were against it? Jo altså.. jeg gjør det I forhold til.. partiet har jo gått inn for sprøyterom, jeg synes ikke det er noen idé heller, og da sier jeg at hvis jeg hadde fått bestemme det alene så hadde ikke jeg valgt sprøyterom, men jeg aksepterer at partiet har gått inn for det. Det sier jeg offentlig og, jeg gjør det. Q) Because you feel like you have to distance yourself from it? Nei, men det fordi jeg får det spørsmålet så ofte at jeg synes det blir dumt å si at.. det.. vil jeg helst ikke svare på. Jeg ser ikke noe grunn til at jeg ikke skal svare på det, jeg følger flertallet i partiet, men jeg er også en privatperson som har en egen mening, også sier jeg noe om det. For partiet har det vært uproblematisk, vi er ikke så rigide at det ikke er lov å være enkeltmennesker. Q 11) How free do you feel to express your own opinions within the party context? Ja det er takhøyde. Man respekterer det flertallet som er, og når vi voterer i stortinget så voterer vi sånn som flertallet gjør, men vi må få lov å si at hadde jeg fått bestemme alene så hadde det vært annerledes liksom. Så det fungerer veldig bra, jeg vet ikke alle partier har kanskje ikke like stor takhøyde for det, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Man ser jo på datalagringsdirektivet og høyre, de er jo delt i to fløyer og åpent gått ut å sagt hvem som er for og hvem som er mot, så jeg tror det er viktig.. I kommunepolitikken opplever jeg at det er veldig partipisk i AP, jeg kunne aldri drevet kommunepolitikk i AP, i min kommune, for jeg hadde ikke akseptert å bare få beskjed om hva jeg skulle mene, fordi vi har de diskusjonene og vi får lov å si høyt hva vi mener, og vi har den avstemningen. I værste fall må vi få be om å få sette inn vikar, slik at vi slipper å stemme også akkurat den dagen. Vi gjør det veldig lite, men i verste fall så kan vi gjøre det, og da får vi det, så gjør det at man slipper å gå på akkord med deg selv hele tiden, fordi det tror jeg er slitsomt. Q 12) What are the consequences of not agreeing with the party line? Home municipality Do you feel that where you are from determines what issues you are concerned about? Nei egentlig ikke, ofte er det sånn at.. det er jo forskjellige grunner til at man kommer inn på stortinget. Rett etter valget så spør Siv Jensen meg: hvilken komité kan du tenke deg å sitte i? Vi har da 41 representanter, jeg tror over halvparten ville sitte i transport komiteen. FrP er jo

13 veldig opptatt av bil og veier og sånn ikke sant. Veldig mange vil sitte i finanskomiteen, fordi de opptatt av skatter og avgifter, ehm.. det er jo en sånn gjennomgående greie. Så har du jo noen som har begynt med politikk fordi de brenner for et spesielt område, men det er ikke sikkert at du skal sitte å jobbe med det du brenner mest for, fordi du ofte kan bli for enspora av å ha for mye meninger på forhånd. Derfor er det sånn at det er ikke nødvendigvis at når vi har en sykepleier som stortingsrepresentant så må vi putte henne i helse og omsorg, fordi at hun har vært så lenge inne i helsesystemet at hun kanskje har meninger om drift av det som ikke at hun ikke klarer å se det med politikerøyne da.. Sånn at det er jo ikke nødvendigvis sånn at man velger temaer selv, jeg sa for seks år siden da jeg ble valgt inn at, da var det jo Carl I Hagen som var leder, så sa jeg til han at jeg vil jobbe med rusomsrog, jeg vil sitte i helse og omsorg, og han satte meg i arbeid og sosial. Der ligger det jo også en del sånn temaer i forhold til rus og psykiatri og sånn, oppfølging og ettervern og sånn. Så etter dette valget så var det jo Siv som var leder, og hun kom til meg også sa hu jeg var ikke klar over at du var så god på det feltet, og jeg mener at dette er gruppe som har blitt glemt, og jeg vil at partiet skal gjøre mer der, så jeg vil at du skal jobbe med det. Så i dette tilfellet så fikk jeg velge det, men jeg kunne blitt satt på fiskeoppdrett, og da tror jeg at jeg hadde dødd, altså.. vi har jo bare noen plasser i komiteen, og det skal jo matche. Og når 20 stk vil i transport så skjønner vi at det er 17 som ikke har fått vilja si. Det blir ikke tatt mye hensyn til, altså når vi plasserer i komiteen så hender det at det kan være helt spesifikt, liksom at det burde være noen fra finnmark i en eller annen komité, da kan det hende at det blir litt sånn.. Men akershus har ikke noen spesielle saker som gjør at vi blir plassert i komité utifra det. Rus er jo liksom Trondheim, Bergen, Stavanger, alle storbyene har jo kjempeproblemer, de samme problemene som vi har i Oslo. Q 13) How responsible do you feel towards your home constituency? Ja, litt så gjør jeg jo det, vi representerer jo akershus, noe som gjør at vi har ulike møter som gjelder bare for akershus representantene, vi reiser rundt og besøker a-hus f.eks, så det blir jo litt sånn lokalt, men jeg tror ikke det er så mye av det, det er nok mer for de som kommer fra langt unna. Det er litt sprøtt men hvis du kommer fra finmark eller nordland så kommer det store delegasjoner når budsjettet er til behandling for eksempel, og da fronter de saker som er viktig for finnmark og nordland, det kommer aldri noen fra akershus. Vi er jo på en måte så nærme hele tiden at de bruker ikke oss på den samme måten som disse fylkene langt unna, så det er en forskjell på det altså, det å komme langt unna fra.

14 Q 14) How often do you discuss political matters with your state bench, and how important is it that it s a consensus? Det er det nesten aldri vet du, vi prøver jo.. Sånn som Oslo-pakke tre.. Der fronter vi jo egentlig litt sånn sammen, i noen sånne store saker så gjør vi det. Litt i forhold til A-hus, eh.. i en del større saker rundt A-hus har vi greid det. Men i de aller fleste saker, så mener jo kanskje regjeringen det ene og opposisjonen det andre, og da får jo ikke disse Akershus folka lov til å sitte sammen med oss på akershusbenken og gå sammen. Der igjen er disse fylkene langt borte mye flinkere, for de har en følelse av at de ikke blir hørt så mye. De mener at det er hovedstaden og hovedstadsområdet som alltid er vinneren. Det er jo klart at vi bor jo ekstremt mange flere mennesker her, så det er jo naturlig at hvis man begynner å regne kroner å øre så går det mer penger hit. Men hvis du fordeler det pr innbygger så får vi egentlig minst. Men de har sterkere bånd, og en sterkere front mot stortinget de fylkesbenkene som kommer langt vekke fra, sterkere enn for eksempel Oslo og akershus og til dels vestfold og østfold. Det virker som om lokallagene og lokalbefolkningen forventer det på en helt annen måte fra dem enn lokalbefolkningen min. Jeg får aldri den type krav eller forespørsler om at nå må dere i akershus stille dere sammen.. Men det får disse andre, så det er det en forskjell på altså. Q 14) How does it feel to come home if you know you have voted for a policy which might hurt your home district? Q 15 ) On which level do you feel a conflict between party policies and important cases for your home municipality? Q 16 ) How would you consider a case which might had benefited Norway as a whole, but caused significant costs to your home municipality? Jeg har heldigvis ikke vært veldig oppe I den situasjonen, vi hadde det litt når vetrinærhøyskolen skulle flyttes ut til Ås, og da ønsket jo partiet ikke den flyttingen, men Akershus ville jo veldig gjerne det og mente at det var lurt. Så da ble jeg utsatt for litt press, og det var jo litt vanskelig, men da ble det jo på en måte akseptert at vi fire fra akershus at vi da hadde støttet akershus-alternativet, men tapt det i partiet. Da ble det akseptert. Så det ga ikke noe trøbbel, men da var vi lojale i forhold til akershus, for da kom det henvendelser, faktisk. Sånn, husk at du er innvalgt fra akershus..

15 Decision making Q 17) How do you typically approach the forming of an opinion when it comes to a new political issue? Vanligvis så pleier jeg å lese gjennom og notere meg første inntrykket mitt, hva jeg tenker selv, noen ganger sliter jeg med å finne ut det fordi noen ganger er saken sånn ja.. det ene er greit og det andre er kanskje like greit. Jeg har ikke noe sånn tydelige greier, så da trenger jeg veldig mye hjelp. Så pleier jeg å sjekke ut om dette er noe partiet har hatt oppe til debatt før eller kanskje partiet har fremmet forslag om, kanskje vi fremmet forslag om det for syv år siden, jeg kan jo ikke vite alt, så det må jeg jo finne ut. Så hvis vi mente noe, som kanskje da er det stikk motsatte av det vi gjorde forrige gang, så må jeg lage et notat å sende inn til stortingsgruppen, og så forsvare det der, hvorfor jeg mener vi skal endre mening. Står det klart å tydelig i partiprogrammet vårt, hva vi mener, så kan vi ikke endre noe.. Fordi vi følger partiprogrammet, men det finnes tusenvis av varianter av ting som vi ikke står spesifikt nedover i partiprogrammet ikke sant? Som er litt sånn flytende. Så det blir jo en tolkningssak. Og noen ganger så slår jo partiprogrammet det ene punktet i hjel hvis du finner et kapittel et annet sted som på en måte handler om noe annet, men som.. Vi har jo hatt det i forhold til at vi.. ønsker friskoler, eller privatskoler, også kom dette opp med muslimske skoler, så er jo vi veldig opptatt av integrering av barn. Hvis du skal gå på skole med bare muslimer hele dagen, blir du integrert da? Og da hadde vi to steder i partiprogrammet som egentlig sier klart i programmet hva man skal mene, men når man da setter de sammen så vil en av de kræsje. Så.. de gangene det skjer så man bare knytte det opp til, der det passer best, og få.. Og så er det stortingsgruppa som bestemmer da. Så vi jo ganske mye diskusjoner på det.. Vi hadde jo også en lang tradisjon med John Alvheim, han styrte helsepolitikken vår. Han var en veldig sterk mann, som jeg har forstått i etter tid at eh.. partiet ikke gikk i mot, det han mente sånn var det. Så vi har jo begynt å endre på noe politikk, altså vi endrer politikken ettersom samfunnet endrer seg, så selv om vi har ment noe for syv år siden så skal det opp til diskusjon. Vi hører jo også på høringene ikke sant? Hvis det kommer en ny forskningsrapport som viser at de vi mente forrige gang, det er feil i forhold til forskning. Vi kan jo ikke stå over medisinsk forskning sånn sett.. Det tar vi inn over oss, så for oss er det veldig viktig med høringer, og derfor har vi alle disse møtene, og lytter til det. Og hvis det er veldig ensidige innspill vi får så er det jo greit, men det hender jo at vi får like gode innspill fra begge sider. Men da blir jo partiet også ganske avhengig av den personen som har satt seg mest inn i det, og liksom fronter den saken, så hvis jeg har bestemt meg på forhånd så kan jo min måte å legge det frem for stortingsgruppen telle, jeg kan jo vri partiet i den retningen jeg vil, fordi alle

16 stortingsrepresentantene har ikke mulighet til å sette seg inn i absolutt alle saker, så de er nødt til å lytte. Og da er vi tilbake til innledningen, og det er grunnen til at jeg får en del makt i forhold til rusomsorg, andre får i forhold til fiskeoppdrett. Når noen sier noe til meg om fiskeoppdrett så stoler jeg på det, jeg gidder ikke å sette meg inn i forskningsrapporter for å finne ut om han bløffer meg nd FrP-representative Questions Background Q 1 ) Can you tell me a little about yourself and your political career? Jeg er jo utdannet jurist og økonom, og jeg har også tilbragt noen år som offiser i forsvaret før jeg begynte å studere juss. Så jeg var der til jeg var 25 år, og så studerte jeg juss, og så etter dette har jeg tatt noe økonomi også. Etter dette så har jeg jobbet med litt forskjellig både innenfor offentlig forvaltning og privat og, og kom på stortinget i Jeg var de første åtte årene i finanskomiteen og nå er jeg i kommunal og forvaltningskomiteen. Jeg er da innvalgt fra Hordaland, og for FrP. Og det er jo klart at det er jo da en sånn du er jo representerer jo både et fylke og et parti. Og hvordan man kommer frem til vedtak, og konklusjoner og sånn i saker kommer jo ann på hva slags saker dette her er. Hvis det er noen sånne fylkessaker, sånne som gjelder hordaland så er jo det en innviklet sak, og en beslutningsprosess, ikke sant. Hvis det gjelder da partiet så er jo det en annen prosess. Når det gjelder partiet og det er riksdekkende saker på en måte, så er det jo da partiprogrammet og tidligere praksis og sånne ting som gjelder. Og selvfølgelig utvikling også, at man justerer kursen i forhold til ting som har skjedd. Q 2 ) Why did you choose to become a politician? Q 3) Was it the plan all the way to become a parliament politician? Personal ideology Q 4) What is your political ideology? Grunnen til at jeg ble politiker, og at jeg meldte meg inn I FrP I 83, det var jo pga den detaljstyringen man hadde da. Da hadde man i et enda mer gjennomregulert samfunn enn det vi har i dag, butikkene stengte halv, ikke sant? Man hadde en tv-kanal, man hadde ikke lov å

17 ha parabol, det ble det åpnet opp for noen år etterpå.. Og, det var kringkastningsmonopol. Det var et sånn formynderisamfunn jeg reagerte mot, og det reagerer jeg mot fortsatt.. Det er jo fortsatt et formynderisamfunn men kanskje på litt andre måter, en du hadde da. Men filosofitankegang er jo at vi er født frie, og født ulike, og det som er best for deg er ikke best for meg. Det er individuelle forskjeller som gjør at vi velger å leve livet på forskjellige måter. Men på venstresiden i norsk politikk så skal man leve livet slik som staten bestemmer, man skal ha en offentlig skole, og følge de planer som legges.. Uten at det er rom for individualisme og mangfold, man skal ha frihet til å ta egne beslutninger, selvfølgelig innenfor visse rammer. Man skal også ha et størst mulig mangfold i samfunnet. q) FrP was the only option for you? Første gang jeg stemte så stemte jeg høyre, men etter det så meldte jeg meg inn I FrP. Q 5) Where do you think this ideology comes from? q) Key issues for you? Q 6) How much has this changed up through the years? Jeg er nok preget av FrP på mange måter, også har jo FrP også endret og utviklet seg på mange måter siden begynnelsen av 80-tallet til i dag. Vi er nok blitt mer lik de andre partiene da, både på godt og vondt. Selvfølgelig så har vi også.. Tidligere så var det vel mer sånn frihet og skattelette på en måte, nå er jo den sosiale profilen mye sterkere. Med sykehus og alt dette her. Det er mye mer fremtredene enn det har vært til å begynne med. Vi har nok en mer helhetlig politikk i dag. Siden 2001 når jeg kom inn på stortinget så er det jo klart at de partistandpunktene har jo også endret seg litt, de har jo utviklet seg hele tiden. Det er jo en sånn dynamisk prosess. Man har jo da et partiprogram og gå etter, men da kan jo tolkes og utvikles. Det er jo litt andre formuleringer på programmet fra 09 hvis man sammenligner med 01. Det har jo endret seg. Q 7) What was the reason for these changes? Party affiliation Q 8 ) Why did you join the center party? Q 9) How would you describe the ideology of the progress party?

18 Q 10) How often do you feel that your own views don t line up with the official party program? Poenget er jo selvfølgelig det at det er ingen som er helt enige i alt i et partiprogram, det gjelder jo både FrP og alle andre partier, sånn er det. Det er enkelte ting som appellerer mer enn andre ting. Og noen ting i partiprogrammet kan man jo også være uenig i, og det er jo f.eks dette med aktiv dødshjelp som ble vedtatt på partiprogrammet, det stemte jo jeg i mot. Og det er jo litt vestlandsk tankegang på en måte, jeg tror ikke det er noen god sak, selv om liberalistene mener jo det at dette handler om hjelp til å gjøre slutt på eget liv i visse situasjoner. Men hvis du kommer fra vestlandet, så føler jeg ikke at dette er noen god sak fordi det er mange som har den holdningen at det er Gud som gir og tar liv, og at det ikke er noe vi mennesker skal gå inn å styre selv. Q) Do you feel like you can publicly display dissent Akkurat på den saken var det ok siden det går på verdisyn, så da var det ikke noe problem å si det altså. Det står jo også i verdisynet at der står man friere enn i andre saker. Q) So what do you when things in the party program collide? Jeg ser jo den problemstillingen der, men utgangspunket vårt er jo at vi er et kristent land og at vi har en Kristen grunnlov, med kristne verdier. Da er det klart at man også må sette en ramme for hva disse friskolene skal lære elevene, man kan ikke ha det helt fritt. Så det er jo begrensninger i forhold til det altså, men jeg ser jo poenget ditt der selvfølgelig. Men vi har et utgangspunkt vi må ta vare på. Q) So certain boundaries are needed? Ja det er visse rammer som må gjelde I forhold til hva som skal stå på pensumet. Men det er jo Per Willy Amundsen som styrer dette med innvandring i vårt parti da. Q) Do you feel like you have more to say internally in the party about topics which belongs to your comitee? Jeg er jo fraksjonsleder, så når vi har saker der så vil jo ofte den innstillingen vi kommer med gå gjennom I stortingsgruppen. Det er noen saker som avgjøres i fraksjonen, noen saker som skal til gruppestyret og noen skal til gruppemøtet. Når vi da har funnet ut hva vi skal mene så

19 skriver vi merknad til det i komiteen også innstiller komiteen da til stortinget ikke sant. Men det er da vanskelighetsgraden da som avgjør hvilke innstanser som avgjør hvilke innstanser som den da skal klareres i, men de fleste går jo bare i fraksjonen, vi er jo tre stk pluss rådgivere i vår fraksjon. Men det er jo klart at det vi innstiller når det gjelder våre saker, det vil jo ofte veie tungt. Det gjelder de fleste fagsakene, men så har man også andre saker som går på litt mer prinsipielle ting, som f.eks skattelette vs ikke skattelette etc. Det er mange ting som folk kan ha sterke meninger om, f.eks dette med friskoler også, som kan bli en diskusjon i stortingsgruppa. Men i de aller fleste sakene så er det slikt at når man først kommer til en konklusjon så står man bak denne, også de som er imot i utgangspunktet. q) So there is a clear difference between value issues and more techincal issues? Ja det er nok en måte å se det på, men det er ikke nødvendigvis noen vanntette skott i, det er litt tilfeldig hvilke saker som folk har sterke meninger om. F.eks når man skulle flytte alle disse tilsynene ut av oslo, så er det jo både en prinsipiell sak og en geografisk sak, slik at der kunne nok sånne ting påvirke også. Q 11) How free do you feel to express your own opinions within the party context? Q 12) What are the consequences of not agreeing with the party line? Det spørs hva du mener med lojalitet. Før en beslutning er fattet i en sak, så er det jo helt greit å argumentere for og sloss for det mann mener, men etter at den er tatt så er det jo ikke helt.. da skal man slutte seg til den beslutningen uansett om man er enig eller ikke. Så er det dette med religion og sånne ting. Home municipality Q 13) How responsible do you feel towards your home constituency? Jeg føler jo en lojalitet I forhold til Hordaland i den forstand at jeg tar opp da fylkessaker og prøver å profilere meg på en del fylkessaker. Så har vi jo også veldig mange møter i Hordaland i forhold til veldig mange andre fylker, vi har jo møter overalt sånn sett, men det er i hordaland som jeg har de fleste møtene. Det er klart det at det å sette ting på dagsorden er viktig, sånn som veistubber og andre rammebetingelser. Q 14) How often do you discuss political matters with your state bench?

20 Vi har møte en gang måten, sånn vanligvis, også har vi jo en del andre møter når det kommer organisasjoner og presenterer saker. Da har vi også benkemøter hvor vi går gjennom det de ønsker å informere om. Men det er klart at det er litt spesielt så lenge vi har flertallsregjering, opposisjonen vil jo da ha begrenset mulighet til å få ting igjennom, altså du kan jo si at vi har ingen direkte innflytele men vi har jo en viss grad av indirekte innflytelse gjennom at vi setter ting på dagsorden som gjør at regjeringen endrer kurs. Det kan jo for så vidt være at man da samarbeider på samme benk, f.eks at man kan sende et skriftlig spørsmål til statsråden, også tar en av de andre i oposisjonen, som ikke kan sende skriftlige spørsmål til statsråden, og kontakter statsråden personlig for å gi litt bakgrunnsinfo i forhold til den problemstillingen som blir tatt opp. Dette er jo for å det svaret som man ønsker. Q) Do you thing that there s a bigger consensus between the parties on a bench level than in parliament? Jaja, det er det ingen tvil om. Det er sjeldent det strider mot partiprogrammet, men det kan ofte skape en konflikt i forhold til stortingsgruppa. Det er nok ikke alltid.. Vi er jo fire stk som er innvalgt fra hordaland i FrP, og det er jo ikke alltid vi får gjennomslag i forhold til det som fylket mener vi burde fått gjennomslag for. Dette gjelder jo for alle politiske parti, jeg tror nok at det er akkurat det samme. Det er nok spesielt vanskelig for de som sitter i posisjon. Q 14) How does it feel to come home if you know you have voted for a policy which might hurt your home district? Når man er i oposisjon så er det jo ikke alltid at saken blir satt på dagsorden i samme grad hvis man ikke får gjennomslag i partiet. Men hvis det er en sak som gjelder partiet, og man tar det opp i spørretimen og plager statsråden litt, så får man ofte litt mer eller mindre dunkle tilbakemeldinger. Da kan man vise til at man hvert fall har satt det på dagsorden, men at statsråden var helt umulig, og da blir det liksom ikke en sak. Da er det jo ikke noe poeng å lage en sak innad i partiet på. Men det vil nok sitte litt inne før jeg går tilbake å påpeker at jeg har vært uenig i en sak som partiet har bestemt seg for. Jeg vil nok prøve å vinkle det positivt på en måte det er riktignok mer til østlandet men vi har fått litt mer her, og dette skal jeg jobbe videre for. Nå som østlandet får alt på plass så skal det jaggu bli mer til hordaland ved neste annledning, da skal det lukte nylagt asfalt over alt. Man tar den litt mer offensive holdningen, for jeg tror ikke det er konstruktivt å surmule. Da kan jo velgerne også tenke at hva er vitsen med å velge han da, hvis han ikke får gjennomslag innad. Vi er jo drevne til å

21 omformulere budskapene slik at de passer i forhold til en situasjon, så de fleste vil nok vinkle det positivt. Q 15 ) On which level do you feel a conflict between party policies and important cases for your home municipality? Q 16 ) How would you consider a case which might had benefited Norway as a whole, but caused significant costs to your home municipality? Jeg vil jo alltid gå inn for det som er best for landet, det er jo klart det, man sitter jo i norges nasjonalforsamling. Men det er jo ikke til å legge skjul på at det er jo ofte et definisjonsspørsmål da. Er det best å prioritere å legge en veistubb til en milliard i hordaland eller i oslo? Det er jo et definisjonsspørsmål. I veldig mange saker så er det jo ikke noen klare konklusjoner, det er vanskelig å konkludere klart i forhold til det. Men det er jo landet som er viktigst altså. Q) Have you ever experienced a situation like that? Nei, det tror jeg egentlig ikke.. Decision making Q 17) How do you typically approach the forming of an opinion when it comes to a new political issue? Det spørs jo litte granne på hvilke sak det her er. Hvis det er en sak som skal opp i komiteen så må vi jo da innhente en del informasjon og lese gjennom saken, ikke sant? Vi har jo høringer på enkelte saker, hvor det er andre som kommer og vi får høre hva de mener om saken ikke sant. Så har vi jo noen rådgivere også, og hvis det er en litt vanskelig sak så får vi jo impulser derfra også ikke sant. Vi også stortingets utredningsseksjon hvis vi trenger å hente inn noe mer i forhold til det. Men det spørs jo på viktigheten av saken, hvis det er en komité sak så bruker vi mer tid på det en hvis det er en annen komité eller fraksjon sin sak. I sistnevnte tilfelle så får vi jo notatene fra dem og leser gjennom disse før gruppemøte, så blir det jo en debatt i gruppa, og da kan det jo hende at man endrer oppfatning i underveis i debatten fordi det kan komme frem opplysninger som kan være nye.

22 Q) Is it harder to take a position in an issue which has been heavily discussed in the media? Jo store oppmerksomhet en sak har fått I mediene, jo større oppmerksomhet får jo også saken innad i partiet, sånn er det. Så er det jo slik at hvis regjeringen har et klart standpunkt i saken, så vil jo også det påvirke vårt standpunkt. Det er ikke slik at vi vil ta det samme, kanskje heller tvert imot. For vi vil jo prøve å finne svakheter i deres argumenter. Vi vil jo kanskje prøve å finne argumenter hvor vi er uenig, men så er det jo dette med å finne bunden i en sak. Men hvis en av våre talsmenn har vært ute i mediene å lagt føringer i forhold til den saken, så vil jo det også legge føringer i forhold til gruppa. Man kan jo være uenig i det vedkommende sier, men man demper seg litt i forhold til dette. Det andre vil jo da.. man prøver jo være enig i det fraksjonen har sagt, da skal det mye til for at stortingsgruppa kan være uenig st AP-representative Questions Background Q 1 ) Can you tell me a little about yourself and your political career? Jeg sitter for oppland fylke, oppland har jo syv representanter, så vi også i inneværende periode tre fra AP. Jeg er da første representant fra AP og første fra fylket. Jeg har en bakgrunnen fra lokalpolitikken i sør fron. Jeg var blant annet ordfører, men så ble jeg statssekretær i samferdselsdepartementet i 1995, der var jeg til 97 hvor jeg da kom inn på stortinget. Dette er da min fjerde periode på stortinget, jeg satt først i næringskomiteen, så ble det regjeringsskifte. Da stoltenberg 1 overtok ble jeg flyttet til finans og ble der i seks år. Så var jeg i transport i forrige periode, og ledet hele regjeringsfraksjonen, nå er jeg vanlig medlem i miljø komiteen og jeg har bestemt meg for at dette er min siste periode. Jeg trenger en roligere hverdag. Q 2 ) Why did you choose to become a politician? Jeg er fra et hjem med stort engasjement, min far var ivrig politiker, han var jo kommunist. Etter krigen var jo kommunistene sterke, og det var de rakrygga og sterke folkene som valgte å være kommunister. Derfor var det mye politiske refleksjoner hjemme. Min far drev et skomakerverksted i kjelleren vår, og det ble like mye et politisk verksted. På den tiden satt

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange

Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering. Carl I. Hagen og Jan Glendrange Hvordan få gjennomslag for BILs mål? - Situasjonen etter valget - Påvirkningsarbeid mot en flertallsregjering Carl I. Hagen og Jan Glendrange Situasjonen etter valget - tydelig polarisering av norsk politikk

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

RICHARD. SANDY Hæ? RICHARD Vel, døden. Tror du noen gang kommer til å bli gift, Bella?

RICHARD. SANDY Hæ? RICHARD Vel, døden. Tror du noen gang kommer til å bli gift, Bella? RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manus får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Godt påvirkningsarbeid: Hvordan få gjennomslag? Vest-Finnmark Regionråd, Oslo 12. mai 2015 Morten Andreas Meyer og Erlend Fuglum

Godt påvirkningsarbeid: Hvordan få gjennomslag? Vest-Finnmark Regionråd, Oslo 12. mai 2015 Morten Andreas Meyer og Erlend Fuglum Godt påvirkningsarbeid: Hvordan få gjennomslag? Vest-Finnmark Regionråd, Oslo 12. mai 2015 Morten Andreas Meyer og Erlend Fuglum Vest-Finnmark Regionråd 12.5.2015 Program 0900 1) Det politiske system og

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Hvordan gjøre seg relevant for beslutningstagere?

Hvordan gjøre seg relevant for beslutningstagere? Hvordan gjøre seg relevant for beslutningstagere? Ole Berget Partner First House Konfidensielt 1 En viktig og naturlig del av demokratiet å påvirke de som skal fatte beslutningen Det er en demokratisk

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 Meget politisk interessert 2 Ganske interessert

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politisk påvirkning - under mindretall og flertall. Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013

Politisk påvirkning - under mindretall og flertall. Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013 Politisk påvirkning - under mindretall og flertall Ingrid Langerud, Statsviterkonferansen 23. mai 2013 Kjernen i å lykkes med politisk påvirkning Politisk påvirkning dreier seg om å hevde seg i mengden

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 27. 08. 2015 Tid 12:00 14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Cathrine Egeland og Ida Drange AFI-forum 09.10.2014 Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Deltid i Norge 2 Det er ganske vanlig å

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE

EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE EMOSJONELL KOMPETANSE OG SELVLEDELSE Vibeke Steen Seniorrådgiver HR PERSPEKTIVER Er ledelse viktig? Hva skal vi med følelser? Servicemedarbeidere og stresspåvirkning? Hva er emosjonell kompetanse? Kan

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Å være talerør for fylket

Å være talerør for fylket Å være talerør for fylket Innlegg for Fylkestinget, Molde, 14. november 2007 Jan-Erik Larsen Viktige avklaringer! Hva snakker vi om? Hvem snakker vi til? Hvem er målgruppen(e)? Hva er budskapet? Et talerør

Detaljer

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn

Grunnlovsforslag 18. ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal. Dokument 12:18 ( ) Bakgrunn Grunnlovsforslag 18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal Dokument 12:18 (20112012) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer