minifakta om Norge 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "minifakta om Norge 2013"

Transkript

1 minifakta om Norge 23

2 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket.

3 Innhold. Styreform og valgte representanter Geografi, klima og miljø Befolkning, helse og kriminalitet Boforhold og forbruk Arbeid og lønn Omsorg og velferd Utdanning Media og kultur Reiseliv og samferdsel Næringene...4. Energi Samfunnsøkonomi Norge i utlandet EØS-midlene Utviklingssamarbeid Utenrikshandel Flagg- og helligdager i Norge...63 Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig - Null Mindre enn,5 av den brukte enheten * Foreløpig tall Redigert av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Utenriksdepartementet Mer informasjon: Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Trykt i Norge for gratis distribusjon i utlandet Utgitt av Utenriksdepartementet Oslo, mars 23

4 . Styreform og valgte representanter Antall stortingsrepresentanter og godkjente stemmer i 29 Parti Stortingsrepresentanter 2 Prosent Godkjente stemmer Prosent I alt 69, , Det norske Arbeiderparti 64 37, ,4 Fremskrittspartiet 4 24, ,9 Høyre 3 7, ,2 Sosialistisk Venstreparti 6, ,2 Senterpartiet 6, ,2 Kristelig Folkeparti 5, ,5 Venstre 2, ,9 Mer informasjon: Partiledere Arbeiderpartiet (A) Leder: Jens Stoltenberg Nestleder: Helga Pedersen Fremskrittspartiet (FrP) Leder: Siv Jensen Nestledere: Per Sandberg og Per Arne Olsen Høyre (H) Leder: Erna Solberg Nestledere: Jan Tore Sanner og Bent Høie Sosialistisk Venstreparti (SV) Leder: Audun Lysbakken Nestledere: Bård Vegar Solhjell og Inga Marte Thorkildsen Kristelig Folkeparti (KrF) Leder: Knut Arild Hareide Nestledere: Dagrun Eriksen og Bjørg Tysdal Moe Senterpartiet (Sp) Leder: Liv Signe Navarsete Nestledere: Ola Borten Moe og Trygve Slagsvold Vedum Venstre (V) Leder: Trine Skei Grande Nestledere: Ola Elvestuen og Terje Breivik Kilde: Partienes nettsider. Mer informasjon:

5 Stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdeltaking i prosent Prosent Stortingsvalg Kommunestyrevalg Fylkestingsvalg Mer informasjon: Andel kvinnelige representanter på Stortinget og i kommunestyrene Prosent Stortinget Kommunestyrene Mer informasjon: Andel kvinner i regjeringen Prosent Kilde: regjeringen.no Mer informasjon: embeter/menn-og-kvinner-i-norske-regjeringer-sid.html 3

6 Regjeringen og departementene Statsministerens kontor (SMK) Statsminister Jens Stoltenberg (Arbeiderpartiet) Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Arbeiderpartiet) Arbeidsdepartementet (AD) Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Arbeiderpartiet) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (Sosialistisk Venstreparti) Finansdepartementet (FIN) Finansminister Sigbjørn Johnsen (Arbeiderpartiet) Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Arbeiderpartiet) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Arbeiderpartiet) Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Arbeiderpartiet) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiet) Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Arbeiderpartiet) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Senterpartiet) Kulturdepartementet (KUD) Kulturminister Hadia Tajik (Arbeiderpartiet) Kunnskapsdepartementet (KD) Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (Sosialistisk Venstreparti) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet) Miljøverndepartementet (MD) Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (Sosialistisk Venstreparti) Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Nærings- og handelsminister Trond Giske (Arbeiderpartiet) Olje- og energidepartementet (OED) Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Senterpartiet) Samferdselsdepartementet (SD) Samferdselsminister Marit Arnstad (Senterpartiet) Utenriksdepartementet (UD) Utenriksminister Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet) Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (Sosialistisk Venstreparti) Kilde: regjeringen.no Mer informasjon: 4

7 Stortingets presidentskap President Dag Terje Andersen (A) Visepresidenter Første visepresident: Øyvind Korsberg (FrP) Andre visepresident: Per-Kristian Foss (H) Tredje visepresident: Marit Nybakk (A) Fjerde visepresident: Akhtar Chaudhry (SV) Femte visepresident: Dagfinn Høibråten (KrF) Kilde: Stortingets informasjonstjeneste. Mer informasjon: Sivilombudsmannen/Stortingets ombudsmann for forvaltningen Postboks 3 Sentrum, NO- Oslo Telefon Sivilombudsmann Arne Fliflet E-post: Grønt nummer Mer informasjon: Sametinget Sametinget Sámediggi Ávjovárgeaidnu 5, NO-973 Karasjok/Kárášjohka. Telefon E-post: Sametinget er en nasjonal, folkevalgt forsamling for samene i Norge. 39 representanter velges hvert fjerde år fra 7 valgdistrikt som dekker hele Norge. Sametingsrådet Sametingspresident Egil Olli Visepresident Laila Susanne Vars Rådsmedlem Marianne Balto Rådsmedlem Vibeke Larsen Rådsmedlem Ellinor Marita Jåma Sametingsrepresentanter etter parti Arbeiderpartiet 4, Norske Samers Riksforbund, Árja 3, Fremskrittspartiet 3, Høyre, Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste 2, Johttisápmelaccaid listu 2, Nordkalottfolket, Samer bosatt i Sør-Norge og Åarjel-Saemiej Gielh. Kilde: Sametinget. Mer informasjon: Sysselmannen på Svalbard Postboks 633, NO-97 Longyearbyen Telefon Sysselmann Odd Olsen Ingerø E-post: Mer informasjon: 5

8 2. Geografi, klima og miljø Geografisk avgrensning Beliggenhet Nord: Knivskjelodden på Magerøy 7 ' 9'' n.br. Sør: Pysen i Mandal 57 57' 3'' n.br. Vest: Holmebåen ved Utvær i Solund 4 29' 57'' ø.l. Øst: Hornøya i Vardø 3 ' 7'' ø.l. Landegrense, kystlinje mv. Landegrense i alt km Mot Sverige 63 km Mot Finland 736 km Mot Russland 96 km Avstand i rett linje Kinnarodden-Lindesnes 752 km Fastlandets totale kystlinje km uten fjorder og bukter km Øyenes kystlinje km Landets største bredde 43,7 km Landets minste bredde,6 km Areal Kongeriket Norge km 2 Hovedlandet (inkl. ferskvann) km 2 Svalbard 6 22 km 2 Jan Mayen 377 km 2 Biland Bouvetøya 49 km 2 Peter I Øy 56 km 2 Dronning Maud Land 2 7 km 2 Største innsjø Mjøsa 365 km 2 Lengste vassdrag Glomma 6 km Høyeste vannfall Kjelfossen 84 m Høyeste fjelltopp Galdhøpiggen m Største isbre Jostedalsbreen 57 km 2 Lengste fjord Sognefjorden 24 km Største bebodde øy Hinnøya 2 25 km 2 Kilde: Kartverket. Mer informasjon: 6

9 Luftens gjennomsnittstemperatur Celsius Oslo Bergen Vardø - Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Gjennomsnitt av årene (gjeldende standard normal periode) i C. Kilde: Meteorologisk institutt. Mer informasjon: Oslo Bergen Trondheim Bodø Tromsø Vardø Årlig gjennomsnitt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gjennomsnitt av årene (gjeldende standard normal periode) i mm. Kilde: Meteorologisk institutt. Mer informasjon: Midnattssol (hele solskiven) og mørketid. 23 Bredde Midnattssol Mørketid Slutt Start Svalbard (Longyearbyen) Nordkapp Hammerfest Tromsø Bodø Kilde: Almanakk for Norge 23. Mer informasjon: 7

10 Vernede områder etter naturmangfoldloven. 3. desember 2 Antall Areal i km 2 Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder Andre områdefredninger Biotopvern (plante-, fugle- og dyrefredningsområder), vern etter viltloven, vern etter lakse- og innlandsfiskloven og naturminner med og uten areal. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning. Mer informasjon: og Vernet natur. Områder vernet etter naturmangfoldloven. 3. desember 2 Verneområder Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområde Andre fredninger Kilde: Direktoratet for naturforvaltning. Mer informasjon: 8

11 Landarealutnytting. 22 km 2 Prosent Landareal, ekskl. Svalbard og Jan Mayen 35 47, Jordbruksareal ,2 Av dette fulldyrket ,7 Produktivt skogareal ,3 Annet areal ,8 Omfatter også produktivt skogareal over barskoggrensen. Kilde: Kartverket, Landsskogtakseringen og Statistisk sentralbyrå. Mer informasjon: Husholdningsavfall Husholdningsavfall i alt. tonn Husholdningsavfall. Kg per innbygger Gjenvinning inkl. energigjenvinning. Kg per innbygger Utsortert avfall. Prosent Restavfall til forbrenning. Prosent Restavfall til deponi. Prosent Mer informasjon: Utslipp til luft, sammenlignet med utslippsnivået i = 6 4 Flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) 2 8 Klimagasser Nitrogenoksider (NOX) Svoveldioksid (SO2) * Utslipp omfattet av Kyoto- og Gøteborg-protokollene. Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet. Mer informasjon: og 9

12 3. Befolkning, helse og kriminalitet Folkemengde og befolkningsendringer Folkemengde Innbyggere per km 2 landareal 4 6 Levendefødte i alt Gutter Jenter Levendefødte per innbyggere 3,8 2, Døde i alt Menn Kvinner Døde per innbyggere,3 8,4 Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst Folketilvekst. Prosent,5,3 Folkemengde per. januar 996 og. januar 23. Mer informasjon: Registrert folkemengde. januar 23 og framskrevet (middels nasjonal vekst). Alder I alt år år år år og eldre Mer informasjon:

13 Fylker og de mest folkerike kommunene.. januar 23 Fylke Kommune Antall kommuner Totalareal. Prosent Folkemengde km 2 Prosent Hovedlandet , , Østfold , ,6 Fredrikstad Sarpsborg Akershus , ,2 Bærum Oslo 454, ,4 Hedmark , ,8 Ringsaker Hamar Oppland , ,7 Gjøvik Lillehammer Buskerud , ,3 Drammen Ringerike Vestfold , ,7 Sandefjord Larvik Telemark , ,4 Skien Porsgrunn Aust-Agder , ,2 Arendal Grimstad Vest-Agder , ,5 Kristiansand Mandal Rogaland , , Stavanger Sandnes Hordaland , ,9 Bergen Sogn og Fjordane , ,2 Førde Møre og Romsdal , , Ålesund Molde Sør-Trøndelag , , Trondheim Nord-Trøndelag , ,7 Stjørdal Nordland , ,7 Bodø Rana Troms Romsa , ,2 Tromsø Harstad Finnmark Finnmárku , ,5 Alta Hammerfest Medregnet ferskvann (innsjøer). Mer informasjon:

14 Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 23 2 Menn Kvinner Ugifte Gifte (inkl. separerte) Før gifte Mer informasjon: Gifte par og samboerpar med og uten barn.. januar Par i alt Gifte par i alt Uten barn Med barn Samboerpar i alt Uten barn Med barn Inkludert registrerte partnere. 2 Barn = ugifte hjemmeboende under 8 år. Mer informasjon: Samlet fruktbarhetstall i utvalgte land. 2 Irland 2,5 Island 2,2 Frankrike 2, Storbritannia,96 Sverige,9 USA,89 Norge,88 Finland,83 Danmark,75 Sveits,52 Italia,39 Spania,36 Tyskland,36 Portugal,35 Polen,3 Kilde: Eurostat og Verdens helseorganisasjon. Mer informasjon: og 2

15 Samlet fruktbarhetstall, fylker. 22 Samlet fruktbarhetstall. 22,72-,79,8-,89,9-,99 2,-2,4 Kartgrunnlag: Kartverket Mer informasjon: Forventet levealder ved fødselen Alder Kvinner Menn Mer informasjon:

16 Forventet levealder ved fødselen i utvalgte land. 2 Kvinner Menn Japan 87 8 Sveits 85 8 Spania Frankrike Island 84 8 Italia (2) 85 8 Sverige 84 8 Norge Hellas Finland Danmark USA (29) 8 76 Polen 8 73 Russland (29) Kilde: Eurostat og Verdens helseorganisasjon. Mer informasjon: og Personer per privathusholdning 3,5 3, 2,5 2,,5,,5, Mer informasjon: Inngåtte registrerte partnerskap Inngåtte ekteskap mellom samme kjønn Kvinnelige par Mannlige par Mer informasjon: 4

17 Giftermål og skilsmisser Inngåtte ekteskap Skilsmisser Fra 29 er ekteskap mellom like kjønn medregnet. 2 Før 95 skilsmisser der en av ektefellene var bosatt i Norge, fra 95 skilsmisser der mannen var bosatt i Norge. Mer informasjon: Adopsjoner etter adopsjonstype Mer informasjon: Utenlandske Stebarns- og fosterbarnsadopsjoner m.m De mest populære navnene tildelt barn i 22 Guttenavn Jentenavn Lucas/Lukas Nora/Norah 2 Emil Emma 3 Mathias/Matias Sofie/Sophie 4 Jonas Linnea/Linea 5 Alexander/Aleksander Sara/Sahra/Sarah 6 William Emilie 7 Oskar/Oscar Ingrid/Ingri 8 Magnus Thea/Tea 9 Markus/Marcus Leah/Lea Oliver Sofia/Sophia Mer informasjon:

18 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2 Norskfødte med Innvandrere innvandrerforeldre 2 Landbakgrunn I alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av hele befolkningen 4,3,,7 2,2 Europa i alt Polen Sverige Tyskland Danmark Russland Storbritannia Bosnia-Hercegovina Kosovo Nederland Finland Afrika i alt Somalia Eritrea Etiopia Marokko Ghana Asia med Tyrkia, i alt Irak Pakistan Filippinene Iran Thailand Vietnam Afghanistan Tyrkia Sri Lanka India Nord- og Mellom-Amerika i alt USA Canada Sør-Amerika i alt Chile Brasil Oseania i alt Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre. 2 Personer med to utenlandsfødte foreldre. 3 For personer som er født i utlandet brukes eget fødeland, for personer som er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre brukes mors eller fars fødeland. 4 Sammenlignbarheten er problematisk pga. grenseendringer. Mer informasjon: 6

19 Asylsøkere kommet til Norge, etter statsborgerskap Statsborgerskap I alt Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania Statsløs Kilde: Utlendingsdirektoratet. Mer informasjon: Andel overvektige (BMI >= 27) og andel med fedme (BMI >= 3) blant personer 6-79 år Prosent Fedme Overvekt Kvinner Menn Mer informasjon: Andel dagligrøykere Prosent Menn 6-74 år Kvinner 6-74 år Mer informasjon: 7

20 Dødsårsaker. 2 Prosent I alt Menn Kvinner Dødsfall i alt, Sykdommer i alt 93, Ondartede svulster 26, Hjerte- og karsykdommer 3, Sykdommer i åndedrettsorganene 9, Andre sykdommer 26, Voldsomme dødsfall i alt 6, Ulykker 4, Selvmord, Drap, Annen voldsom død, Mer informasjon: Siktede for forbrytelser per innbyggere. Etterforskede og oppklarte forbrytelser per innbyggere 8 Siktede for forbrytelser per innbyggere Forbrytelser etterforsket per innbyggere Forbrytelser oppklart per innbyggere Mer informasjon: Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe Lovbruddsgruppe Antall Per innbyggere 22 2 Antall Per innbyggere I alt , ,2 Økonomisk kriminalitet 7 95,8 8 53,6 Annen vinningskriminalitet , ,9 Voldskriminalitet , ,3 Seksualkriminalitet 3 42,7 4 62,9 Narkotikakriminalitet 45 92, ,7 Skadeverk , , Miljøkriminalitet 2 9,6 2 74,6 Arbeidsmiljøkriminalitet 887,2 89,2 Trafikkriminalitet , ,6 Annen kriminalitet , ,4 Mer informasjon: 8

21 4. Boforhold og forbruk Hovedtall for bebodde boliger. 2 I alt Gjennomsnittlig bruksareal per bolig. m 2 3,7 Gjennomsnittlig bruksareal per person. m 2 58,5 Bosatte per bolig 2,2 Antall rom Prosent -2 rom 7,4 3 rom og over 77,7 Uoppgitt 4,9 Bygningstyper andel av alle boliger Enebolig, våningshus på gårdsbruk 52,9 Hus i kjede, rekkehus, tomannsbolig og annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer 2, Blokk, leiegård og annet boligbygg med 3 etasjer eller mer 22,7 Annet 3,4 Byggeår -92 9, , , , ,3 Uoppgitt år 4,4 Eie-/leieform Eies alene eller gjennom sameie 62,8 Eies gjennom borettslag eller aksjeselskap 4,4 Leies 22,8 Mer informasjon: 9

22 Gjennomsnittlig forbruksutgift per husholdning per år og Vare- og tjenestegruppe 999- kroner Prosent 29- kroner Prosent Forbruksutgift i alt 268 5, 395, Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 32 4,5 46 5,8 Alkoholdrikker og tobakk 7 6 2,9 3 2,6 Klær og skotøy 5 2 5, ,3 Bolig, lys og brensel , ,2 Møbler og husholdningsartikler 6 8 7, ,9 Helsepleie 6 9 2,8 2,5 Transport , ,3 Post- og teletjenester 5 2,5 7 6,9 Kultur og fritid 3 6 2, ,5 Utdanning 2 8,3 9,2 Restaurant- og hotelltjenester 9 3, ,4 Andre varer og tjenester 6 3 7, ,3 Mer informasjon: Andel av husholdningens forbruksutgifter som går til matvarer, bolig og transport Prosent Transport 4 3 Bolig 2 Matvarer Mer informasjon:

23 5. Arbeid og lønn Personer i alderen 5-74 år, etter hovedsakelig virksomhet. Årsgjennomsnitt 22 Alderspensjonister 8% Annen virksomhet/ uoppgitt 5% Førtidspensjonister/ uføre % Hjemmearbeidende % Under utdanning 3% Yrkesaktive 63 % Som yrkesaktive regnes heltidssysselsatte samt deltidssysselsatte med yrkesaktivitet som hovedsakelig virksomhet. Mer informasjon: 2

24 Yrkesdeltakelse og arbeidsledighet. Personer 5-64 år. Utvalgte land. 2 Island Sverige Danmark Norge Tyskland Storbritannia Finland Spania Portugal Japan USA Russland Frankrike Hellas Yrkesaktive Polen Arbeidsledige Italia Prosent Kilde: OECD. Mer informasjon: Sysselsatte kvinner 5-64 år og andel med deltid. Utvalgte land. 2 Island Norge Sverige Danmark Tyskland Finland Storbritannia Portugal Frankrike Irland Polen Sysselsatte Spania Andel deltid Italia Prosent Prosent av kvinner i samme aldersgruppe i befolkningen. Kilde: Eurostat. Mer informasjon: 22

25 Sysselsatte i offentlig forvaltning som andel av samlet sysselsetting Prosent Kommune 5 Stat * Mer informasjon: Sysselsatte etter næring. Årsgjennomsnitt 22. Prosent og Prosent I alt Menn Kvinner I alt, medregnet uoppgitt, Jordbruk, skogbruk og fiske 2, Bergverksdrift og utvinning 2, Industri 9, Elektrisitet, vann og renovasjon, Bygge- og anleggsvirksomhet 7, Varehandel, motorvognreparasjoner 3, Transport og lagring 5, Overnattings- og serveringsvirksomhet 2, Informasjon og kommunikasjon 4, Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2, Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6, Forretningsmessig tjenesteyting 3, Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 6, Undervisning 8, Helse- og sosialtjenester 2, Personlig tjenesteyting 3,9 4 6 Mer informasjon: 23

26 Gjennomsnittlig månedslønn for menn og kvinner i utvalgte næringer. 2 Næring Menn Kvinner Kvinners lønn som andel av menns lønn Kr Prosent Alle ansatte Olje- og gassutvinning Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Samferdsel Informasjon og kommunikasjon Finanstjenester Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon (stat og kommune) Undervisning Helse- og sosialtjenester Lønnen for deltidsansatte er omregnet til heltidslønn (heltidsekvivalenter). Mer informasjon: 24

27 6. Omsorg og velferd Andel barn med kontantstøtte i prosent av alle barn. Desember Prosent Kontantstøtte gis til barn 3-23 måneder. Kontantstøtte til toåringer ble avviklet fra. august 22. Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Mer informasjon: Barn med barnevernstiltak per barn -7 år Per 3. desember. Mer informasjon: 25

28 Økonomisk sosialhjelp. Stønadstilfeller Mer informasjon: Personer som mottar uførepensjon Kvinner Menn Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Mer informasjon: Brukere av ulike pleie- og omsorgstjenester 2 8 Mottakere av hjemmetjenester Beboere i pleie- og omsorgsboliger Beboere i institusjoner Brudd i tidsserie. Fra og med 27 er data hentet fra IPLOS-registeret. 2 Trygdeboliger er ikke med i tallgrunnlaget etter 29. Mer informasjon: 26

29 7. Utdanning Barnehagedekning Prosent år år år Andel barn i barnehage i prosent av barn i tilsvarende aldersgruppe. Mer informasjon: Elever i skolefritidsordning (SFO) I alt årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn Kilde: Grunnskolens informasjonssystem. Mer informasjon: 27

30 Skoler og elever/studenter 984/85 2/22 Skoleslag Skoler Elever/ studenter Skoler Elever/ studenter Grunnskoler Private grunnskoler Skoler på videregående nivå Private skoler på videregående nivå Universiteter og høgskoler Private universiteter og høgskoler Elever og lærlinger i videregående opplæring, studenter i fagskoler, elever ved folkehøgskoler. 2 Militære høgskoler er ikke medregnet. Mer informasjon: Andel menn og kvinner med høyere utdanning Prosent Menn Kvinner Mer informasjon: Studenter i høyere utdanning etter skoleslag 2/ Andel kvinner 2/2 Andel kvinner Studenter i alt , Universiteter ,7 Vitenskapelige høgskoler ,7 Statlige høgskoler ,8 Statlige kunsthøgskoler ,4 Politihøgskolen ,3 Militære høgskoler ,5 Private høgskoler ,5 Norske studenter i utlandet er ikke medregnet. Mer informasjon: 28

31 Utenlandske studenter i Norge Studenter i høyere utdanning Statsborgerskap 25/6 2/ 2/2 Andel kvinner 2/2 Studenter i alt ,5 Sverige ,6 Russland ,6 Tyskland ,8 Kina ,7 Danmark ,7 Iran ,6 USA , Polen ,5 Nepal ,8 Island ,7 Storbritannia ,2 Finland , Pakistan ,7 Nederland , Ukraina ,7 Etiopia , Litauen ,9 India , Ghana ,8 Frankrike ,5 Irak ,5 Romania , Spania ,6 Latvia ,3 Italia ,6 Bosnia-Hercegovina ,8 Filippinene ,7 Afghanistan ,3 Andre og uoppgitt ,6 Utenlandske studenter er ikke nødvendigvis i Norge kun for å studere. Noen studenter kan være her på permanent basis med et annet statsborgerskap. Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert. 2 En del studenter fra utlandet vil antagelig ikke være registrert ved våre utdanningsinstitusjoner på tellingstidspunktet. oktober. Det kan føre til en underestimering av utenlandske statsborgere i høyere utdanning. 3 Uoppgitt statsborgerskap. Utvekslingsstudenter er inkludert. Mer informasjon: 29

32 Norske studenter i utlandet Gradstudier Delstudier Land 992/93 2/ 2/2 2/2 I alt Storbritannia Danmark Polen Ungarn Sverige Nederland Slovakia Tsjekkia Frankrike Tyskland Spania Irland Italia Sveits Østerrike Belgia Finland Island Russland Europa ellers Kina Japan.. 2 Singapore India Asia ellers USA Canada Latin-Amerika Sør-Afrika Tanzania Afrika ellers Australia New Zealand Andre Kilde: Statens lånekasse for utdanning. Mer informasjon: 3

33 Utgifter til forskning og utvikling Utgifter til forskning og utviklingsarbeid. Mill. kr 2 2* Utførte FoUårsverk Utgifter til forskning og utviklingsarbeid. Mill. kr Utførte FoUårsverk I alt Næringslivet Instituttsektor Universitets- og høgskolesektor Totale FoU-utgifter som andel av BNP. Prosent,59,66 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Mer informasjon: FoU-årsverk utført av universitets- og høgskoleutdannet FOUpersonale per sysselsatte. Utvalgte land. 2 Finland Island (29) Danmark Norge Japan Sverige USA (27) Frankrike (29) Canada (29) Tyskland Storbritannia Irland Russland Spania Sveits (28) Italia Kina Kilde: Indikatorrapporten 22, Forskningsrådet. Mer informasjon: 3

34 Aviser Antall Opplag. 8. Media og kultur De største dagsavisene Avis, utgiversted Opplag Endring fra 2 2 Prosent Opplag Endring fra 22 2 Prosent VG - Verdens Gang, Oslo , ,9 Aftenposten, morgenutgaven, Oslo , ,2 Dagbladet, Oslo , ,6 Aftenposten, aftenutgaven, Oslo 754-3, 96-5,6 Bergens Tidende, Bergen , ,3 Adresseavisen, Trondheim , ,2 Dagens Næringsliv, Oslo , ,4 Stavanger Aftenblad, Stavanger , ,6 Drammens Tidende, Drammen , ,4 Fædrelandsvennen, Kristiansand , ,2 Kilde: Mediebedriftenes Landsforening. Mer informasjon: Aviser i alt ganger per uke ganger per uke gang per uke Søndagsutgaver Omfatter aviser som er medlemmer av Mediebedriftenes Landsforening. Kilde: Mediebedriftenes Landsforening. Mer informasjon: 32

35 Nyhetsbyråer i Norge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) Tlf.: Pb 873, Youngstorget, NO-28 Oslo Kontaktperson: Tor Axelsen Norsk Telegrambyrå AS (NTB) Tlf.: Holbergs gate, Pb 687, St. Olavs plass, NO-3 Oslo Kontaktperson: Pål Bjerketvedt Agence France-Presse (AFP) Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo E-post: Kontaktperson: Pierre-Henry Deshayes Associated Press (AP) Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo Kontaktperson: Bjoern Henning Amland Bloomberg Nyhetsbyrå Tlf.: CJ Hambros plass 2c, NO-64 Oslo ITAR Tass Tlf.: Fougstads gate 9, NO-73 Oslo Kontaktperson: Yuri Mikhaylenko Thomson Reuters Norge Tlf.: Karl Johans gate 37 B, NO-62 Oslo Kontaktperson: Balazs Koranyi Xinhua News Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo Kontaktperson: Li Guorong Dow Jones Newswire Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo Kontaktperson: Kjetil Malkenes Hovland Foreign Press Association Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo Kontaktperson: Björn Lindahl Middle East News Agency (MENA) Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo Kontaktperson: Tarek Mahmoud Norway International Press Center Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo E-post: Kontaktperson: Anita Karin Opsvik 33

36 Abonnement på fasttelefoni og mobiltelefoni. 3. desember Fasttelefoni Mobiltelefoni Tall for 22 per 3. juni. Kilde: Post- og teletilsynet. Mer informasjon: Personer 9-79 år med tilgang til ulike medier og elektroniske tilbud i hjemmet. Prosent NRK TV TV TVNorge TV Lokal-TV Svensk TV Videobåndspiller DVD-spiller Harddiskopptaker DAB-radio Lokalradio Kassettspiller Platespiller CD-spiller MP3-spiller Privat parabolantenne Kabelanlegg Fellesantenne Hjemme-PC Internett TV-spill Egen mobiltelefon Bredbånd Avisabonnement Mer informasjon: 34

37 Andel som har benyttet ulike massemedier en gjennomsnittsdag år Fjernsyn Internett Hjemme-PC Avis Radio Plate/kassett/CD/MP3/lydfiler Bøker Video/DVD/harddiskopptaker Tidsskrift Ukeblad Tegneserieblad 2 99 Mer informasjon: Prosent Andel som har benyttet ulike kulturtilbud siste 2 måneder år. 28 Kino Konsert Idrettsarrangement Teater/musikal/revy Folkebibliotek Museum Kunstutstilling Tros-/livssynsmøte Kulturfestival Ballett-/danseforestilling Opera/operette Prosent Mer informasjon: 35

38 Medlemmer i Den norske kirke og i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 22 Personer Prosent Befolkningen i alt , Medlemmer i Den norske kirke. 3. desember ,2 Medlemmer i kristne trossamfunn i alt 289 8, Adventistsamfunnet 4 884,7 De Frie Evangeliske Forsamlinger 3 37, Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge ,7 Den Finländska Evangelisk-Lutherska församling 4 93,5 Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Norge , Den kristelige menighet ,5 Den ortodokse kirke 25 3,9 Den romersk-katolske kirke ,4 Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 3 29, Det Norske Baptistsamfunn ,5 Det Norske Misjonsforbund ,2 Jehovas vitner i Norge 93 4, Kristensamfundet 2 567,9 Kristne senter 3 57, Metodistkirken i Norge 76 3,7 Pinsemenigheter ,5 Svenska Margarethaförsamlingen i Oslo ,9 Andre kristne trossamfunn , Medlemmer i andre religioner i alt , Bahá'í 88,8 Buddhisme 5 426,3 Hinduisme ,2 Islam , Sikhisme 33,8 Jødedom 53, Andre 28,9 Medlemmer i livssynssamfunn i alt , Human-Etisk Forbund , Andre livssynssamfunn 62,9 Omfatter bare medlemmer det mottas offentlig støtte for. Medlemmer. januar januar 22. Mer informasjon: 36

39 9. Reiseliv og samferdsel Utenlandske overnattinger i Norge, etter nasjonalitet. 22 Tyskland Sverige Danmark Nederland Storbritannia USA Frankrike Polen Russland Spania Italia Japan Mer informasjon: Hurtigruten Bergen-Kirkenes. Passasjerer Alle passasjerer 2 Nordover Sørover Mer informasjon: 37

40 Overnattingssteder i Norge Alle hoteller Sengeplasser Gjestedøgn Gjestedøgn Nordmenn. Prosent 72,6 73,9 74,5 74,5 Utlendinger. Prosent 27,4 26, 25,5 25,5 Hytter Hyttegrender, overnattinger Hytteformidlere, overnattinger Registrerte campingplasser Overnattinger Nordmenn. Prosent 72, 73,8 74,2 75,3 Utlendinger. Prosent 27,9 26,2 25,8 24,7 Hoteller og andre overnattingsbedrifter (pensjonater, herberger o.l.) med 2 senger eller mer. 2 Campingplasser med innekapasitet på 8 hytter eller mer, eller 5 oppstillingsplasser for campingvogner. Mer informasjon: Drepte i trafikken Mer informasjon: 38

41 Transportmidler og -anlegg. 3. desember Motorkjøretøyer etc. I alt Biler Personbiler Busser Varebiler Lastebiler/kombibiler Traktorer og motorredskap Motorsykler Beltemotorsykler Mopeder Tilhengere Sivil lufttrafikk Flyplasser med ruteanløp Luftfartøyer i alt Fly Helikoptere Offentlige veier km I alt Riksvei Fylkesvei Kommunal vei Jernbaner Banenett i alt Elektrisk drift Dobbeltspor Kilde: Jernbaneverket, Vegdirektoratet, Avinor og Luftfartstilsynet. Mer informasjon: 39

42 . Næringene Jordbruksareal i drift km Jordbruksareal i alt Annen åker Korn og oljevekster Fulldyrket eng Natureng og overflatedyrket jord * Mer informasjon: Husdyr på aktive jordbruksbedrifter 22 22* Hester Storfe i alt Kyr Avlssvin Sau over år Mjølkegeit Høner Omfatter mjølkeku og ammeku. Mer informasjon: 4

43 Jordbruks- og skogbruksproduksjon 2 2 Avling i jordbruket. tonn Korn i alt Hvete Bygg Havre Potet Høy Husdyrprodukter. tonn Kjøtt i alt Storfe og kalv Svin 9 3 Sau og lam Egg 48 6 Kumelk ( liter) Avvirket trevirke for salg i alt. m 3 Bartretømmer Lauvtretømmer Gjelder aktive jordbruksbedrifter. 2 Omfatter all avling fra eng til slått omregnet via tørrstoff til høy. Mer informasjon: Skogeiendommer og produktivt skogareal, etter eiendomsstørrelse. 2 Antall Prosent Areal Produktivt skogareal km 2 Prosent I alt med minst 25 dekar 3 785, 7 237, dekar , ,6-999 dekar , , dekar 6 8, ,8 5 - dekar 24, ,4 Vernet produktivt skogareal.. 2. Omfatter eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Direktoratet for naturforvaltning. Mer informasjon: 4

44 Økologisk dyrket areal eller areal som er under omlegging i de nordiske landene. Prosent av jordbruksarealet Prosent Sverige 2 8 Finland 6 Danmark 4 2 Norge Kilde: Norge: Debio og Statistisk sentralbyrå, Sverige: KRAV og Statistiska centralbyrån/jordbruksverket, Danmark: Plantedirektoratet og Danmarks Statistik, Finland: KTTK/Evira og Tike. Jordbruksbedrifter, etter størrelsen på jordbruksareal i drift dekar 5-99 dekar -49 dekar * Mer informasjon: 42

45 Fangst av de viktigste fiskeslagene tonn Mill. kr 2 Fiskeslag I alt Sild Lodde Torsk Makrell Sei Hyse Andre fiskeslag Tobis Reke Hestmakrell Kolmule Lange Brosme Brisling Blåkveite Uer Steinbit Breiflabb Øyepål Rund vekt. 2 Verdien er den oppgitte førstehåndsverdi som fisker får utbetalt for fangsten. Mer informasjon: Fiskeoppdrett. Solgt mengde laks og ørret tonn Mer informasjon: 43

46 Verdi i oppdrettsnæringen og tradisjonelt fiske Mrd. kroner Oppdrett 5 5 Tradisjonelt fiske Mer informasjon: Eksport av fisk og fiskeprodukter 44 tonn 2 22* Mill. kr tonn Mill. kr Fisk, krepsdyr, bløtdyr, virvelløse sjødyr og tilberedninger av disse i alt Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fileter Fisk, fryst, unntatt fileter Fiskefileter, fryste Fiskefileter og annet fiskekjøtt, ferskt eller kjølt Tørrfisk og klippfisk Fiskefileter, tørket, saltet eller i saltlake Fisk, saltet eller i saltlake Fisk, røkt Krepsdyr, frosne; mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde Fisk, tilberedt eller konservert, herunder kaviar og kaviaretterligninger Krepsdyr og bløtdyr, tilberedt eller konservert Mer informasjon: Varehandel og tjenesteyting. Hovedtall. 2 Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning. Mill. kr Handel med og reparasjon av motorvogner Agentur- og engroshandel Detaljhandel unntatt med motorvogner Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom Ikke medregnet merverdiavgift. 2 Tallene er eksklusive borettslag, hovedkontortjenester og andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift. Mer informasjon: og

47 Norsk oljevirksomhet. Hovedtall Sysselsatte. Antall Olje- og gassutvinning Til havs På land Tjenester til oljevirksomhet Bruttoproduksjonsverdi. Mill. kr Olje- og gassutvinning Tjenester til oljevirksomhet Olje- og gasstransport i rør Påløpte investeringer. Mill. kr Olje- og gassutvinning Tjenester til oljevirksomhet Olje- og gasstransport i rør Produksjon av råolje. Sm Produksjon av naturgass. Mill. Sm 3 o.e Eksport Råolje. Sm Naturgass. Mill. Sm 3 o.e Sannsynlige norske ressurser Opprinnelige Råolje. Mill. Sm Naturgass. Mrd. Sm Gjenværende Råolje. Mill. Sm Naturgass. Mrd. Sm Sm 3 (Standard kubikkmeter) o.e. (oljeekvivalenter). Kilde: Statistisk sentralbyrå og Oljedirektoratet. Mer informasjon: Oljepris. Brent Blend USD/fat Kilde: Olje- og energidepartementet og Reuters EcoWin. Mer informasjon: 45

48 Industri og bergverk, etter næring. 2 Sysselsatte Mill. kr Prosent Produksjonsverdi Næring Bedrifter Industri og bergverk , Bergverk ,8 Industri ,2 Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri ,2 Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri ,9 Trelast- og trevareindustri ,4 Produksjon av papir og papirvarer ,4 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak ,5 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri ,2 Produksjon av gummi- og plastprodukter ,4 Mineralproduktindustri ,4 Metallindustri , Metallvareindustri , Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri ,5 Maskinindustri ,5 Annen verkstedindustri (unntatt bygging av skip og oljeplattformer) , Bygging av skip og oljeplattformer ,3 Møbelindustri og annen industri ,8 Maskinreparasjon og -installasjon ,6 Tallene er ekskl. merverdiavgift. Mer informasjon: Norskeid utenriksflåte av skip.. juli 22 Totalt Ant. dvt. Norsk Ordinært Skipsregister Ant. dvt. Norsk Internasjonalt Skipsregister Ant. dvt. Utenlandsk flagg Ant. dvt. Skip i alt Passasjerskip, katamaraner og ferger Gass- og kjemikalieskip Andre tankskip Kombinasjonsskip Bulkskip Andre tørrlastskip Offshore serviceskip Skip på bruttotonn og over. 2 Tonnasje i bruttotonn. Inngår ikke i total dvt. Kilde: Norges Rederiforbund. Mer informasjon: 46

49 Den norske handelsflåten ved utgangen av året. bruttotonn Tonnasje i alt Av dette tank Tankskip. Prosent Skip på bruttotonn og over for frakting av passasjerer og gods. Medregnet både Norsk Ordinært Skipsregister og Norsk Internasjonalt Skipsregister. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. Mer informasjon: Sjøulykker. Forliste og havarerte norskregistrerte skip Forliste skip Havarerte skip Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje Forlis er definert som totaltap av skip, mens havari er definert som skade på skip. Mer informasjon: 47

50 . Energi Produksjon av energivarer i Norge. Petajoule * I alt Elektrisitet fra vannkraft Råolje og kondensat Naturgass og NGL Kull Ved petajoule = 5 joule. 2 Eksklusiv naturgass som fakles på felt. NGL omfatter primærproduksjon av etan, propan, butan, isobutan og LPG. 3 Ved, pellets og briketter brukt i husholdninger. Mer informasjon: Bruk av energivarer utenom energisektorer og utenriks sjøfart. Petajoule PJ 9 8 Gass, fjernvarme, fast brensel 7 6 Olje til transport 5 4 Olje utenom transport 3 2 Elektrisitet * petajoule = 5 joule. Mer informasjon: 48

51 Energiforbruk i husholdninger per person, etter energikilde. Utvalgte land. 2. kwh Finland Norge Danmark USA Sverige Russland Tyskland Storbritannia Frankrike Polen Japan Spania Kull, koks, torv Oljeprodukter Naturgass Portugal Kina India Elektrisitet Fjernvarme Biomasse, annen fornybar energi kwh Kilde: International Energy Agency og Statistisk sentralbyrå. Mer informasjon: Elektrisitetsforsyning Elektrisitetsverk Kraftproduserende GWh Elektrisitetsproduksjon Import Eksport Nettoforbruk prioritert Kraftintensiv industri Bergverk og industri ellers Husholdninger og jordbruk Tjenesteyting Nettoforbruk uprioritert GWh er kwh. Mer informasjon: 49

52 Vannkraft. 3. desember 2 GWh Prosent Nyttbar Utbygd Under utbygging 72 Konsesjon gitt 2 63 Konsesjon søkt Forhåndsmeldt Varig vernet Rest Kraftverk med effekt < 5 kw inngår ikke i tabellen. 2 Energien i de norske vassdragene som teknisk og økonomisk kan bygges ut til kraftformål. 3 Forhåndsvarslet en konsesjonssøknad. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat. Mer informasjon: Samlet produksjon av råolje og naturgass. Millioner Sm 3 o.e. Mill. Mill. SmSm3 3 o.e. o.e Naturgass 5 5 Olje inkl. NGL og kondensat Sm 3 (Standard kubikkmeter) o.e. (oljeekvivalenter). Kilde: Oljedirektoratet. Mer informasjon: Verdens største oljeprodusenter. 2. Millioner fat per dag Saudi-Arabia,6 Russland,28 USA 7,84 Iran 4,32 Kina 4,9 Canada 3,52 De forente arabiske emirater 3,33 Mexico 2,94 Kuwait 2,87 Irak 2,8 Venezuela 2,72 Nigeria 2,46 Brasil 2,9 Norge 2,4 Våtgass- (NGL) og kondensatproduksjonen er inkludert i de internasjonale oljeproduksjonstallene. Kilde: BP Statistical Review of World Energy 22. Mer informasjon: 5

53 2. Samfunnsøkonomi Bruttonasjonalprodukt, etter næring 99 22* Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent Bruttonasjonalprodukt , , Jordbruk 4 232, ,3 Skogbruk 3 725,5 5 3,2 Fiske, fangst og akvakultur 4 392,6 4 75,5 Olje- og gassutvinning , ,2 Utvinning av råolje og naturgass , ,2 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 87, , Bergverksdrift 73, ,2 Industri 74 36, ,9 Kraft- og vannforsyning , , Bygge- og anleggsvirksomhet , ,2 Varehandel og rep. av motorvogner , ,5 Overnattings- og serveringsvirksomhet 9 44, , Rørtransport 7 83, 4 73,5 Transport utenom sjøfart , , Post- og distribusjonsvirksomhet 4 925,7 74,3 Informasjon og kommunikasjon , ,2 Sjøfart , ,7 Utenriks sjøfart 6 5 2, ,6 Innenriks sjøfart 794, , Finansierings- og forsikringsvirksomhet , ,9 Boligtjenester , ,7 Forretningsmessig tjenesteyting , ,2 Privat tjenesteyting , ,8 Tjenesteproduksjon i offentlig forvaltning 7 5 6, ,7 Korreksjonsposter 83 44, ,6 Merverdi- og investeringsavgift, andre produktskatter, nettoavvik og statistiske avvik. Mer informasjon: 5

54 Bruttonasjonalprodukt per innbygger i utvalgte land (løpende PPP USD). 2 Luxembourg Norge USA Sverige Danmark Tyskland Finland Island Storbritannia Frankrike Japan EU27 Spania Portugal Russland Polen PPP=Kjøpekraftspariteter. Kilde: OECD. Mer informasjon: PPP USD Bruttonasjonalprodukt per innbygger. Løpende priser og prosentvis endring Kroner Prosentvis volumendring Prosent Løpende priser * Mer informasjon: 52

55 Statens pensjonsfond utland. 3. desember Mrd. kroner Tidligere Statens petroleumsfond. Kilde: Norges Bank. Mer informasjon: Offentlig bruttogjeld i prosent av bruttonasjonalprodukt i utvalgte land, etter Maastrichtdefinisjonen. 2 Japan 2 Hellas Italia Portugal Irland USA 2 Frankrike Storbritannia Tyskland Spania Polen Finland Danmark Sverige Norge Luxembourg Prosent Offentlig bruttogjeld utelater gjeld mellom enheter innad i offentlig forvaltning. Maastrichtdefinisjonen tilsier at den offentlige bruttogjelden ikke skal overstige 6 prosent av BNP. 2 Avvikende definisjon benyttet - SNA 993 (ESA 995) i stedet for Maastrichtdefinisjonen. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Eurostat og OECD. Mer informasjon: og 53

minifakta om Norge 2015

minifakta om Norge 2015 minifakta om Norge 25 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket. Innhold. Styreform og valgte representanter 2 2. Geografi, klima og miljø 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet 4. Boforhold og forbruk 9 5.

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

norge minifakta om norge / 2007

norge minifakta om norge / 2007 norge minifakta om norge / 27 Norge med Svalbard Kilde: Statens kartverk. Innhold. Styreform og valgte representanter... 2 2. Geografi, klima og miljø... 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet... 4. Boforhold

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 288. des. 90... 6 4. feb. 80... 4 06. des. 920...

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001 00 Kristiansand Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 5 365. des. 90... 22 802. feb. 80...

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0805 Porsgrunn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 395. des. 90... 4 88. feb. 80...

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 20 Bergen Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8 827. des. 90... 04 224. feb. 80... 24

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 Prosent 3 2 *Foreløpige nasjonalregnskapstall 1 1971 1976 1981 1986 1991 1996 21* Andel av BNP Andel av eksport Andel av investeringer Andel av statens

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Petroleumstilsynet OEDs organisering Statsråd Politisk

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 06 Haugesund Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 843. des. 90... 4 798. feb. 80... 97.

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet OEDs organisering Statsråd Poltisk rådgiver Statssekretær

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001

08 Åsane Folke- og boligtelling 2001 08 Åsane Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 980-200 Tellingstidspunkt Folkemengde. nov. 980... 30 676 3. nov. 990... 35 94 3. nov. 200... 37 57 Folkemengden er oppgitt

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Fosen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Sysselsetting, lønnskostnader og BNP Fastlands-Norge.

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mai 30. juni Status per utgangen av Mai Nøkkelparametere Mai Endring fra Laks Biomasse 564 000 tonn -4 % Eksportert kvantum

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 29. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 664 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Tilsig av vann og el-produksjon over året

Tilsig av vann og el-produksjon over året Tilsig av vann og el-produksjon over året 7 6 5 Fylling av magasinene Kraftproduksjon Tilsig TWh 4 3 2 1 Tapping av magasinene 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 Uke Fakta 22 figur 2.1 Kilde:

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER Til bruk i arbeidet med innvandring og tilflytting fra utlandet. Seminar 6. + 7. oktober 216, Scandic Mayergården Hotell, Mo i Rana. Statstikken er sammensatt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg 8. februar 213 Statsminister Jens Stoltenberg Arbeid Kunnskap Velferd Klima 2 Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB Scanpix Den norske modellen virker Vi har høy inntekt og jevn fordeling,5 Ulikhet målt ved

Detaljer

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 27. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 629 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 20. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 694 000 tonn 2

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 77 Frosta Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 028. des. 90... 3 00. feb. 80... 456. des.

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 21. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 752 000 tonn

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 649 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer