minifakta om Norge 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "minifakta om Norge 2013"

Transkript

1 minifakta om Norge 23

2 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket.

3 Innhold. Styreform og valgte representanter Geografi, klima og miljø Befolkning, helse og kriminalitet Boforhold og forbruk Arbeid og lønn Omsorg og velferd Utdanning Media og kultur Reiseliv og samferdsel Næringene...4. Energi Samfunnsøkonomi Norge i utlandet EØS-midlene Utviklingssamarbeid Utenrikshandel Flagg- og helligdager i Norge...63 Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig - Null Mindre enn,5 av den brukte enheten * Foreløpig tall Redigert av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Utenriksdepartementet Mer informasjon: Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Trykt i Norge for gratis distribusjon i utlandet Utgitt av Utenriksdepartementet Oslo, mars 23

4 . Styreform og valgte representanter Antall stortingsrepresentanter og godkjente stemmer i 29 Parti Stortingsrepresentanter 2 Prosent Godkjente stemmer Prosent I alt 69, , Det norske Arbeiderparti 64 37, ,4 Fremskrittspartiet 4 24, ,9 Høyre 3 7, ,2 Sosialistisk Venstreparti 6, ,2 Senterpartiet 6, ,2 Kristelig Folkeparti 5, ,5 Venstre 2, ,9 Mer informasjon: Partiledere Arbeiderpartiet (A) Leder: Jens Stoltenberg Nestleder: Helga Pedersen Fremskrittspartiet (FrP) Leder: Siv Jensen Nestledere: Per Sandberg og Per Arne Olsen Høyre (H) Leder: Erna Solberg Nestledere: Jan Tore Sanner og Bent Høie Sosialistisk Venstreparti (SV) Leder: Audun Lysbakken Nestledere: Bård Vegar Solhjell og Inga Marte Thorkildsen Kristelig Folkeparti (KrF) Leder: Knut Arild Hareide Nestledere: Dagrun Eriksen og Bjørg Tysdal Moe Senterpartiet (Sp) Leder: Liv Signe Navarsete Nestledere: Ola Borten Moe og Trygve Slagsvold Vedum Venstre (V) Leder: Trine Skei Grande Nestledere: Ola Elvestuen og Terje Breivik Kilde: Partienes nettsider. Mer informasjon:

5 Stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdeltaking i prosent Prosent Stortingsvalg Kommunestyrevalg Fylkestingsvalg Mer informasjon: Andel kvinnelige representanter på Stortinget og i kommunestyrene Prosent Stortinget Kommunestyrene Mer informasjon: Andel kvinner i regjeringen Prosent Kilde: regjeringen.no Mer informasjon: embeter/menn-og-kvinner-i-norske-regjeringer-sid.html 3

6 Regjeringen og departementene Statsministerens kontor (SMK) Statsminister Jens Stoltenberg (Arbeiderpartiet) Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Arbeiderpartiet) Arbeidsdepartementet (AD) Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Arbeiderpartiet) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (Sosialistisk Venstreparti) Finansdepartementet (FIN) Finansminister Sigbjørn Johnsen (Arbeiderpartiet) Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Arbeiderpartiet) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Arbeiderpartiet) Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Arbeiderpartiet) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiet) Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Arbeiderpartiet) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Senterpartiet) Kulturdepartementet (KUD) Kulturminister Hadia Tajik (Arbeiderpartiet) Kunnskapsdepartementet (KD) Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (Sosialistisk Venstreparti) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet) Miljøverndepartementet (MD) Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (Sosialistisk Venstreparti) Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Nærings- og handelsminister Trond Giske (Arbeiderpartiet) Olje- og energidepartementet (OED) Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Senterpartiet) Samferdselsdepartementet (SD) Samferdselsminister Marit Arnstad (Senterpartiet) Utenriksdepartementet (UD) Utenriksminister Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet) Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (Sosialistisk Venstreparti) Kilde: regjeringen.no Mer informasjon: 4

7 Stortingets presidentskap President Dag Terje Andersen (A) Visepresidenter Første visepresident: Øyvind Korsberg (FrP) Andre visepresident: Per-Kristian Foss (H) Tredje visepresident: Marit Nybakk (A) Fjerde visepresident: Akhtar Chaudhry (SV) Femte visepresident: Dagfinn Høibråten (KrF) Kilde: Stortingets informasjonstjeneste. Mer informasjon: Sivilombudsmannen/Stortingets ombudsmann for forvaltningen Postboks 3 Sentrum, NO- Oslo Telefon Sivilombudsmann Arne Fliflet E-post: Grønt nummer Mer informasjon: Sametinget Sametinget Sámediggi Ávjovárgeaidnu 5, NO-973 Karasjok/Kárášjohka. Telefon E-post: Sametinget er en nasjonal, folkevalgt forsamling for samene i Norge. 39 representanter velges hvert fjerde år fra 7 valgdistrikt som dekker hele Norge. Sametingsrådet Sametingspresident Egil Olli Visepresident Laila Susanne Vars Rådsmedlem Marianne Balto Rådsmedlem Vibeke Larsen Rådsmedlem Ellinor Marita Jåma Sametingsrepresentanter etter parti Arbeiderpartiet 4, Norske Samers Riksforbund, Árja 3, Fremskrittspartiet 3, Høyre, Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste 2, Johttisápmelaccaid listu 2, Nordkalottfolket, Samer bosatt i Sør-Norge og Åarjel-Saemiej Gielh. Kilde: Sametinget. Mer informasjon: Sysselmannen på Svalbard Postboks 633, NO-97 Longyearbyen Telefon Sysselmann Odd Olsen Ingerø E-post: Mer informasjon: 5

8 2. Geografi, klima og miljø Geografisk avgrensning Beliggenhet Nord: Knivskjelodden på Magerøy 7 ' 9'' n.br. Sør: Pysen i Mandal 57 57' 3'' n.br. Vest: Holmebåen ved Utvær i Solund 4 29' 57'' ø.l. Øst: Hornøya i Vardø 3 ' 7'' ø.l. Landegrense, kystlinje mv. Landegrense i alt km Mot Sverige 63 km Mot Finland 736 km Mot Russland 96 km Avstand i rett linje Kinnarodden-Lindesnes 752 km Fastlandets totale kystlinje km uten fjorder og bukter km Øyenes kystlinje km Landets største bredde 43,7 km Landets minste bredde,6 km Areal Kongeriket Norge km 2 Hovedlandet (inkl. ferskvann) km 2 Svalbard 6 22 km 2 Jan Mayen 377 km 2 Biland Bouvetøya 49 km 2 Peter I Øy 56 km 2 Dronning Maud Land 2 7 km 2 Største innsjø Mjøsa 365 km 2 Lengste vassdrag Glomma 6 km Høyeste vannfall Kjelfossen 84 m Høyeste fjelltopp Galdhøpiggen m Største isbre Jostedalsbreen 57 km 2 Lengste fjord Sognefjorden 24 km Største bebodde øy Hinnøya 2 25 km 2 Kilde: Kartverket. Mer informasjon: 6

9 Luftens gjennomsnittstemperatur Celsius Oslo Bergen Vardø - Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Gjennomsnitt av årene (gjeldende standard normal periode) i C. Kilde: Meteorologisk institutt. Mer informasjon: Oslo Bergen Trondheim Bodø Tromsø Vardø Årlig gjennomsnitt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gjennomsnitt av årene (gjeldende standard normal periode) i mm. Kilde: Meteorologisk institutt. Mer informasjon: Midnattssol (hele solskiven) og mørketid. 23 Bredde Midnattssol Mørketid Slutt Start Svalbard (Longyearbyen) Nordkapp Hammerfest Tromsø Bodø Kilde: Almanakk for Norge 23. Mer informasjon: 7

10 Vernede områder etter naturmangfoldloven. 3. desember 2 Antall Areal i km 2 Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder Andre områdefredninger Biotopvern (plante-, fugle- og dyrefredningsområder), vern etter viltloven, vern etter lakse- og innlandsfiskloven og naturminner med og uten areal. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning. Mer informasjon: og Vernet natur. Områder vernet etter naturmangfoldloven. 3. desember 2 Verneområder Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområde Andre fredninger Kilde: Direktoratet for naturforvaltning. Mer informasjon: 8

11 Landarealutnytting. 22 km 2 Prosent Landareal, ekskl. Svalbard og Jan Mayen 35 47, Jordbruksareal ,2 Av dette fulldyrket ,7 Produktivt skogareal ,3 Annet areal ,8 Omfatter også produktivt skogareal over barskoggrensen. Kilde: Kartverket, Landsskogtakseringen og Statistisk sentralbyrå. Mer informasjon: Husholdningsavfall Husholdningsavfall i alt. tonn Husholdningsavfall. Kg per innbygger Gjenvinning inkl. energigjenvinning. Kg per innbygger Utsortert avfall. Prosent Restavfall til forbrenning. Prosent Restavfall til deponi. Prosent Mer informasjon: Utslipp til luft, sammenlignet med utslippsnivået i = 6 4 Flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) 2 8 Klimagasser Nitrogenoksider (NOX) Svoveldioksid (SO2) * Utslipp omfattet av Kyoto- og Gøteborg-protokollene. Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet. Mer informasjon: og 9

12 3. Befolkning, helse og kriminalitet Folkemengde og befolkningsendringer Folkemengde Innbyggere per km 2 landareal 4 6 Levendefødte i alt Gutter Jenter Levendefødte per innbyggere 3,8 2, Døde i alt Menn Kvinner Døde per innbyggere,3 8,4 Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst Folketilvekst. Prosent,5,3 Folkemengde per. januar 996 og. januar 23. Mer informasjon: Registrert folkemengde. januar 23 og framskrevet (middels nasjonal vekst). Alder I alt år år år år og eldre Mer informasjon:

13 Fylker og de mest folkerike kommunene.. januar 23 Fylke Kommune Antall kommuner Totalareal. Prosent Folkemengde km 2 Prosent Hovedlandet , , Østfold , ,6 Fredrikstad Sarpsborg Akershus , ,2 Bærum Oslo 454, ,4 Hedmark , ,8 Ringsaker Hamar Oppland , ,7 Gjøvik Lillehammer Buskerud , ,3 Drammen Ringerike Vestfold , ,7 Sandefjord Larvik Telemark , ,4 Skien Porsgrunn Aust-Agder , ,2 Arendal Grimstad Vest-Agder , ,5 Kristiansand Mandal Rogaland , , Stavanger Sandnes Hordaland , ,9 Bergen Sogn og Fjordane , ,2 Førde Møre og Romsdal , , Ålesund Molde Sør-Trøndelag , , Trondheim Nord-Trøndelag , ,7 Stjørdal Nordland , ,7 Bodø Rana Troms Romsa , ,2 Tromsø Harstad Finnmark Finnmárku , ,5 Alta Hammerfest Medregnet ferskvann (innsjøer). Mer informasjon:

14 Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 23 2 Menn Kvinner Ugifte Gifte (inkl. separerte) Før gifte Mer informasjon: Gifte par og samboerpar med og uten barn.. januar Par i alt Gifte par i alt Uten barn Med barn Samboerpar i alt Uten barn Med barn Inkludert registrerte partnere. 2 Barn = ugifte hjemmeboende under 8 år. Mer informasjon: Samlet fruktbarhetstall i utvalgte land. 2 Irland 2,5 Island 2,2 Frankrike 2, Storbritannia,96 Sverige,9 USA,89 Norge,88 Finland,83 Danmark,75 Sveits,52 Italia,39 Spania,36 Tyskland,36 Portugal,35 Polen,3 Kilde: Eurostat og Verdens helseorganisasjon. Mer informasjon: og 2

15 Samlet fruktbarhetstall, fylker. 22 Samlet fruktbarhetstall. 22,72-,79,8-,89,9-,99 2,-2,4 Kartgrunnlag: Kartverket Mer informasjon: Forventet levealder ved fødselen Alder Kvinner Menn Mer informasjon:

16 Forventet levealder ved fødselen i utvalgte land. 2 Kvinner Menn Japan 87 8 Sveits 85 8 Spania Frankrike Island 84 8 Italia (2) 85 8 Sverige 84 8 Norge Hellas Finland Danmark USA (29) 8 76 Polen 8 73 Russland (29) Kilde: Eurostat og Verdens helseorganisasjon. Mer informasjon: og Personer per privathusholdning 3,5 3, 2,5 2,,5,,5, Mer informasjon: Inngåtte registrerte partnerskap Inngåtte ekteskap mellom samme kjønn Kvinnelige par Mannlige par Mer informasjon: 4

17 Giftermål og skilsmisser Inngåtte ekteskap Skilsmisser Fra 29 er ekteskap mellom like kjønn medregnet. 2 Før 95 skilsmisser der en av ektefellene var bosatt i Norge, fra 95 skilsmisser der mannen var bosatt i Norge. Mer informasjon: Adopsjoner etter adopsjonstype Mer informasjon: Utenlandske Stebarns- og fosterbarnsadopsjoner m.m De mest populære navnene tildelt barn i 22 Guttenavn Jentenavn Lucas/Lukas Nora/Norah 2 Emil Emma 3 Mathias/Matias Sofie/Sophie 4 Jonas Linnea/Linea 5 Alexander/Aleksander Sara/Sahra/Sarah 6 William Emilie 7 Oskar/Oscar Ingrid/Ingri 8 Magnus Thea/Tea 9 Markus/Marcus Leah/Lea Oliver Sofia/Sophia Mer informasjon:

18 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2 Norskfødte med Innvandrere innvandrerforeldre 2 Landbakgrunn I alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av hele befolkningen 4,3,,7 2,2 Europa i alt Polen Sverige Tyskland Danmark Russland Storbritannia Bosnia-Hercegovina Kosovo Nederland Finland Afrika i alt Somalia Eritrea Etiopia Marokko Ghana Asia med Tyrkia, i alt Irak Pakistan Filippinene Iran Thailand Vietnam Afghanistan Tyrkia Sri Lanka India Nord- og Mellom-Amerika i alt USA Canada Sør-Amerika i alt Chile Brasil Oseania i alt Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre. 2 Personer med to utenlandsfødte foreldre. 3 For personer som er født i utlandet brukes eget fødeland, for personer som er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre brukes mors eller fars fødeland. 4 Sammenlignbarheten er problematisk pga. grenseendringer. Mer informasjon: 6

19 Asylsøkere kommet til Norge, etter statsborgerskap Statsborgerskap I alt Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania Statsløs Kilde: Utlendingsdirektoratet. Mer informasjon: Andel overvektige (BMI >= 27) og andel med fedme (BMI >= 3) blant personer 6-79 år Prosent Fedme Overvekt Kvinner Menn Mer informasjon: Andel dagligrøykere Prosent Menn 6-74 år Kvinner 6-74 år Mer informasjon: 7

20 Dødsårsaker. 2 Prosent I alt Menn Kvinner Dødsfall i alt, Sykdommer i alt 93, Ondartede svulster 26, Hjerte- og karsykdommer 3, Sykdommer i åndedrettsorganene 9, Andre sykdommer 26, Voldsomme dødsfall i alt 6, Ulykker 4, Selvmord, Drap, Annen voldsom død, Mer informasjon: Siktede for forbrytelser per innbyggere. Etterforskede og oppklarte forbrytelser per innbyggere 8 Siktede for forbrytelser per innbyggere Forbrytelser etterforsket per innbyggere Forbrytelser oppklart per innbyggere Mer informasjon: Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe Lovbruddsgruppe Antall Per innbyggere 22 2 Antall Per innbyggere I alt , ,2 Økonomisk kriminalitet 7 95,8 8 53,6 Annen vinningskriminalitet , ,9 Voldskriminalitet , ,3 Seksualkriminalitet 3 42,7 4 62,9 Narkotikakriminalitet 45 92, ,7 Skadeverk , , Miljøkriminalitet 2 9,6 2 74,6 Arbeidsmiljøkriminalitet 887,2 89,2 Trafikkriminalitet , ,6 Annen kriminalitet , ,4 Mer informasjon: 8

21 4. Boforhold og forbruk Hovedtall for bebodde boliger. 2 I alt Gjennomsnittlig bruksareal per bolig. m 2 3,7 Gjennomsnittlig bruksareal per person. m 2 58,5 Bosatte per bolig 2,2 Antall rom Prosent -2 rom 7,4 3 rom og over 77,7 Uoppgitt 4,9 Bygningstyper andel av alle boliger Enebolig, våningshus på gårdsbruk 52,9 Hus i kjede, rekkehus, tomannsbolig og annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer 2, Blokk, leiegård og annet boligbygg med 3 etasjer eller mer 22,7 Annet 3,4 Byggeår -92 9, , , , ,3 Uoppgitt år 4,4 Eie-/leieform Eies alene eller gjennom sameie 62,8 Eies gjennom borettslag eller aksjeselskap 4,4 Leies 22,8 Mer informasjon: 9

22 Gjennomsnittlig forbruksutgift per husholdning per år og Vare- og tjenestegruppe 999- kroner Prosent 29- kroner Prosent Forbruksutgift i alt 268 5, 395, Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 32 4,5 46 5,8 Alkoholdrikker og tobakk 7 6 2,9 3 2,6 Klær og skotøy 5 2 5, ,3 Bolig, lys og brensel , ,2 Møbler og husholdningsartikler 6 8 7, ,9 Helsepleie 6 9 2,8 2,5 Transport , ,3 Post- og teletjenester 5 2,5 7 6,9 Kultur og fritid 3 6 2, ,5 Utdanning 2 8,3 9,2 Restaurant- og hotelltjenester 9 3, ,4 Andre varer og tjenester 6 3 7, ,3 Mer informasjon: Andel av husholdningens forbruksutgifter som går til matvarer, bolig og transport Prosent Transport 4 3 Bolig 2 Matvarer Mer informasjon:

23 5. Arbeid og lønn Personer i alderen 5-74 år, etter hovedsakelig virksomhet. Årsgjennomsnitt 22 Alderspensjonister 8% Annen virksomhet/ uoppgitt 5% Førtidspensjonister/ uføre % Hjemmearbeidende % Under utdanning 3% Yrkesaktive 63 % Som yrkesaktive regnes heltidssysselsatte samt deltidssysselsatte med yrkesaktivitet som hovedsakelig virksomhet. Mer informasjon: 2

24 Yrkesdeltakelse og arbeidsledighet. Personer 5-64 år. Utvalgte land. 2 Island Sverige Danmark Norge Tyskland Storbritannia Finland Spania Portugal Japan USA Russland Frankrike Hellas Yrkesaktive Polen Arbeidsledige Italia Prosent Kilde: OECD. Mer informasjon: Sysselsatte kvinner 5-64 år og andel med deltid. Utvalgte land. 2 Island Norge Sverige Danmark Tyskland Finland Storbritannia Portugal Frankrike Irland Polen Sysselsatte Spania Andel deltid Italia Prosent Prosent av kvinner i samme aldersgruppe i befolkningen. Kilde: Eurostat. Mer informasjon: 22

25 Sysselsatte i offentlig forvaltning som andel av samlet sysselsetting Prosent Kommune 5 Stat * Mer informasjon: Sysselsatte etter næring. Årsgjennomsnitt 22. Prosent og Prosent I alt Menn Kvinner I alt, medregnet uoppgitt, Jordbruk, skogbruk og fiske 2, Bergverksdrift og utvinning 2, Industri 9, Elektrisitet, vann og renovasjon, Bygge- og anleggsvirksomhet 7, Varehandel, motorvognreparasjoner 3, Transport og lagring 5, Overnattings- og serveringsvirksomhet 2, Informasjon og kommunikasjon 4, Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2, Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6, Forretningsmessig tjenesteyting 3, Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 6, Undervisning 8, Helse- og sosialtjenester 2, Personlig tjenesteyting 3,9 4 6 Mer informasjon: 23

26 Gjennomsnittlig månedslønn for menn og kvinner i utvalgte næringer. 2 Næring Menn Kvinner Kvinners lønn som andel av menns lønn Kr Prosent Alle ansatte Olje- og gassutvinning Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Samferdsel Informasjon og kommunikasjon Finanstjenester Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon (stat og kommune) Undervisning Helse- og sosialtjenester Lønnen for deltidsansatte er omregnet til heltidslønn (heltidsekvivalenter). Mer informasjon: 24

27 6. Omsorg og velferd Andel barn med kontantstøtte i prosent av alle barn. Desember Prosent Kontantstøtte gis til barn 3-23 måneder. Kontantstøtte til toåringer ble avviklet fra. august 22. Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Mer informasjon: Barn med barnevernstiltak per barn -7 år Per 3. desember. Mer informasjon: 25

28 Økonomisk sosialhjelp. Stønadstilfeller Mer informasjon: Personer som mottar uførepensjon Kvinner Menn Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Mer informasjon: Brukere av ulike pleie- og omsorgstjenester 2 8 Mottakere av hjemmetjenester Beboere i pleie- og omsorgsboliger Beboere i institusjoner Brudd i tidsserie. Fra og med 27 er data hentet fra IPLOS-registeret. 2 Trygdeboliger er ikke med i tallgrunnlaget etter 29. Mer informasjon: 26

29 7. Utdanning Barnehagedekning Prosent år år år Andel barn i barnehage i prosent av barn i tilsvarende aldersgruppe. Mer informasjon: Elever i skolefritidsordning (SFO) I alt årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn Kilde: Grunnskolens informasjonssystem. Mer informasjon: 27

30 Skoler og elever/studenter 984/85 2/22 Skoleslag Skoler Elever/ studenter Skoler Elever/ studenter Grunnskoler Private grunnskoler Skoler på videregående nivå Private skoler på videregående nivå Universiteter og høgskoler Private universiteter og høgskoler Elever og lærlinger i videregående opplæring, studenter i fagskoler, elever ved folkehøgskoler. 2 Militære høgskoler er ikke medregnet. Mer informasjon: Andel menn og kvinner med høyere utdanning Prosent Menn Kvinner Mer informasjon: Studenter i høyere utdanning etter skoleslag 2/ Andel kvinner 2/2 Andel kvinner Studenter i alt , Universiteter ,7 Vitenskapelige høgskoler ,7 Statlige høgskoler ,8 Statlige kunsthøgskoler ,4 Politihøgskolen ,3 Militære høgskoler ,5 Private høgskoler ,5 Norske studenter i utlandet er ikke medregnet. Mer informasjon: 28

31 Utenlandske studenter i Norge Studenter i høyere utdanning Statsborgerskap 25/6 2/ 2/2 Andel kvinner 2/2 Studenter i alt ,5 Sverige ,6 Russland ,6 Tyskland ,8 Kina ,7 Danmark ,7 Iran ,6 USA , Polen ,5 Nepal ,8 Island ,7 Storbritannia ,2 Finland , Pakistan ,7 Nederland , Ukraina ,7 Etiopia , Litauen ,9 India , Ghana ,8 Frankrike ,5 Irak ,5 Romania , Spania ,6 Latvia ,3 Italia ,6 Bosnia-Hercegovina ,8 Filippinene ,7 Afghanistan ,3 Andre og uoppgitt ,6 Utenlandske studenter er ikke nødvendigvis i Norge kun for å studere. Noen studenter kan være her på permanent basis med et annet statsborgerskap. Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert. 2 En del studenter fra utlandet vil antagelig ikke være registrert ved våre utdanningsinstitusjoner på tellingstidspunktet. oktober. Det kan føre til en underestimering av utenlandske statsborgere i høyere utdanning. 3 Uoppgitt statsborgerskap. Utvekslingsstudenter er inkludert. Mer informasjon: 29

32 Norske studenter i utlandet Gradstudier Delstudier Land 992/93 2/ 2/2 2/2 I alt Storbritannia Danmark Polen Ungarn Sverige Nederland Slovakia Tsjekkia Frankrike Tyskland Spania Irland Italia Sveits Østerrike Belgia Finland Island Russland Europa ellers Kina Japan.. 2 Singapore India Asia ellers USA Canada Latin-Amerika Sør-Afrika Tanzania Afrika ellers Australia New Zealand Andre Kilde: Statens lånekasse for utdanning. Mer informasjon: 3

33 Utgifter til forskning og utvikling Utgifter til forskning og utviklingsarbeid. Mill. kr 2 2* Utførte FoUårsverk Utgifter til forskning og utviklingsarbeid. Mill. kr Utførte FoUårsverk I alt Næringslivet Instituttsektor Universitets- og høgskolesektor Totale FoU-utgifter som andel av BNP. Prosent,59,66 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Mer informasjon: FoU-årsverk utført av universitets- og høgskoleutdannet FOUpersonale per sysselsatte. Utvalgte land. 2 Finland Island (29) Danmark Norge Japan Sverige USA (27) Frankrike (29) Canada (29) Tyskland Storbritannia Irland Russland Spania Sveits (28) Italia Kina Kilde: Indikatorrapporten 22, Forskningsrådet. Mer informasjon: 3

34 Aviser Antall Opplag. 8. Media og kultur De største dagsavisene Avis, utgiversted Opplag Endring fra 2 2 Prosent Opplag Endring fra 22 2 Prosent VG - Verdens Gang, Oslo , ,9 Aftenposten, morgenutgaven, Oslo , ,2 Dagbladet, Oslo , ,6 Aftenposten, aftenutgaven, Oslo 754-3, 96-5,6 Bergens Tidende, Bergen , ,3 Adresseavisen, Trondheim , ,2 Dagens Næringsliv, Oslo , ,4 Stavanger Aftenblad, Stavanger , ,6 Drammens Tidende, Drammen , ,4 Fædrelandsvennen, Kristiansand , ,2 Kilde: Mediebedriftenes Landsforening. Mer informasjon: Aviser i alt ganger per uke ganger per uke gang per uke Søndagsutgaver Omfatter aviser som er medlemmer av Mediebedriftenes Landsforening. Kilde: Mediebedriftenes Landsforening. Mer informasjon: 32

35 Nyhetsbyråer i Norge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) Tlf.: Pb 873, Youngstorget, NO-28 Oslo Kontaktperson: Tor Axelsen Norsk Telegrambyrå AS (NTB) Tlf.: Holbergs gate, Pb 687, St. Olavs plass, NO-3 Oslo Kontaktperson: Pål Bjerketvedt Agence France-Presse (AFP) Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo E-post: Kontaktperson: Pierre-Henry Deshayes Associated Press (AP) Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo Kontaktperson: Bjoern Henning Amland Bloomberg Nyhetsbyrå Tlf.: CJ Hambros plass 2c, NO-64 Oslo ITAR Tass Tlf.: Fougstads gate 9, NO-73 Oslo Kontaktperson: Yuri Mikhaylenko Thomson Reuters Norge Tlf.: Karl Johans gate 37 B, NO-62 Oslo Kontaktperson: Balazs Koranyi Xinhua News Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo Kontaktperson: Li Guorong Dow Jones Newswire Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo Kontaktperson: Kjetil Malkenes Hovland Foreign Press Association Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo Kontaktperson: Björn Lindahl Middle East News Agency (MENA) Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo Kontaktperson: Tarek Mahmoud Norway International Press Center Tlf.: Haakon VIIs gate, NO-6 Oslo E-post: Kontaktperson: Anita Karin Opsvik 33

36 Abonnement på fasttelefoni og mobiltelefoni. 3. desember Fasttelefoni Mobiltelefoni Tall for 22 per 3. juni. Kilde: Post- og teletilsynet. Mer informasjon: Personer 9-79 år med tilgang til ulike medier og elektroniske tilbud i hjemmet. Prosent NRK TV TV TVNorge TV Lokal-TV Svensk TV Videobåndspiller DVD-spiller Harddiskopptaker DAB-radio Lokalradio Kassettspiller Platespiller CD-spiller MP3-spiller Privat parabolantenne Kabelanlegg Fellesantenne Hjemme-PC Internett TV-spill Egen mobiltelefon Bredbånd Avisabonnement Mer informasjon: 34

37 Andel som har benyttet ulike massemedier en gjennomsnittsdag år Fjernsyn Internett Hjemme-PC Avis Radio Plate/kassett/CD/MP3/lydfiler Bøker Video/DVD/harddiskopptaker Tidsskrift Ukeblad Tegneserieblad 2 99 Mer informasjon: Prosent Andel som har benyttet ulike kulturtilbud siste 2 måneder år. 28 Kino Konsert Idrettsarrangement Teater/musikal/revy Folkebibliotek Museum Kunstutstilling Tros-/livssynsmøte Kulturfestival Ballett-/danseforestilling Opera/operette Prosent Mer informasjon: 35

38 Medlemmer i Den norske kirke og i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 22 Personer Prosent Befolkningen i alt , Medlemmer i Den norske kirke. 3. desember ,2 Medlemmer i kristne trossamfunn i alt 289 8, Adventistsamfunnet 4 884,7 De Frie Evangeliske Forsamlinger 3 37, Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge ,7 Den Finländska Evangelisk-Lutherska församling 4 93,5 Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Norge , Den kristelige menighet ,5 Den ortodokse kirke 25 3,9 Den romersk-katolske kirke ,4 Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 3 29, Det Norske Baptistsamfunn ,5 Det Norske Misjonsforbund ,2 Jehovas vitner i Norge 93 4, Kristensamfundet 2 567,9 Kristne senter 3 57, Metodistkirken i Norge 76 3,7 Pinsemenigheter ,5 Svenska Margarethaförsamlingen i Oslo ,9 Andre kristne trossamfunn , Medlemmer i andre religioner i alt , Bahá'í 88,8 Buddhisme 5 426,3 Hinduisme ,2 Islam , Sikhisme 33,8 Jødedom 53, Andre 28,9 Medlemmer i livssynssamfunn i alt , Human-Etisk Forbund , Andre livssynssamfunn 62,9 Omfatter bare medlemmer det mottas offentlig støtte for. Medlemmer. januar januar 22. Mer informasjon: 36

39 9. Reiseliv og samferdsel Utenlandske overnattinger i Norge, etter nasjonalitet. 22 Tyskland Sverige Danmark Nederland Storbritannia USA Frankrike Polen Russland Spania Italia Japan Mer informasjon: Hurtigruten Bergen-Kirkenes. Passasjerer Alle passasjerer 2 Nordover Sørover Mer informasjon: 37

40 Overnattingssteder i Norge Alle hoteller Sengeplasser Gjestedøgn Gjestedøgn Nordmenn. Prosent 72,6 73,9 74,5 74,5 Utlendinger. Prosent 27,4 26, 25,5 25,5 Hytter Hyttegrender, overnattinger Hytteformidlere, overnattinger Registrerte campingplasser Overnattinger Nordmenn. Prosent 72, 73,8 74,2 75,3 Utlendinger. Prosent 27,9 26,2 25,8 24,7 Hoteller og andre overnattingsbedrifter (pensjonater, herberger o.l.) med 2 senger eller mer. 2 Campingplasser med innekapasitet på 8 hytter eller mer, eller 5 oppstillingsplasser for campingvogner. Mer informasjon: Drepte i trafikken Mer informasjon: 38

41 Transportmidler og -anlegg. 3. desember Motorkjøretøyer etc. I alt Biler Personbiler Busser Varebiler Lastebiler/kombibiler Traktorer og motorredskap Motorsykler Beltemotorsykler Mopeder Tilhengere Sivil lufttrafikk Flyplasser med ruteanløp Luftfartøyer i alt Fly Helikoptere Offentlige veier km I alt Riksvei Fylkesvei Kommunal vei Jernbaner Banenett i alt Elektrisk drift Dobbeltspor Kilde: Jernbaneverket, Vegdirektoratet, Avinor og Luftfartstilsynet. Mer informasjon: 39

42 . Næringene Jordbruksareal i drift km Jordbruksareal i alt Annen åker Korn og oljevekster Fulldyrket eng Natureng og overflatedyrket jord * Mer informasjon: Husdyr på aktive jordbruksbedrifter 22 22* Hester Storfe i alt Kyr Avlssvin Sau over år Mjølkegeit Høner Omfatter mjølkeku og ammeku. Mer informasjon: 4

43 Jordbruks- og skogbruksproduksjon 2 2 Avling i jordbruket. tonn Korn i alt Hvete Bygg Havre Potet Høy Husdyrprodukter. tonn Kjøtt i alt Storfe og kalv Svin 9 3 Sau og lam Egg 48 6 Kumelk ( liter) Avvirket trevirke for salg i alt. m 3 Bartretømmer Lauvtretømmer Gjelder aktive jordbruksbedrifter. 2 Omfatter all avling fra eng til slått omregnet via tørrstoff til høy. Mer informasjon: Skogeiendommer og produktivt skogareal, etter eiendomsstørrelse. 2 Antall Prosent Areal Produktivt skogareal km 2 Prosent I alt med minst 25 dekar 3 785, 7 237, dekar , ,6-999 dekar , , dekar 6 8, ,8 5 - dekar 24, ,4 Vernet produktivt skogareal.. 2. Omfatter eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Direktoratet for naturforvaltning. Mer informasjon: 4

44 Økologisk dyrket areal eller areal som er under omlegging i de nordiske landene. Prosent av jordbruksarealet Prosent Sverige 2 8 Finland 6 Danmark 4 2 Norge Kilde: Norge: Debio og Statistisk sentralbyrå, Sverige: KRAV og Statistiska centralbyrån/jordbruksverket, Danmark: Plantedirektoratet og Danmarks Statistik, Finland: KTTK/Evira og Tike. Jordbruksbedrifter, etter størrelsen på jordbruksareal i drift dekar 5-99 dekar -49 dekar * Mer informasjon: 42

45 Fangst av de viktigste fiskeslagene tonn Mill. kr 2 Fiskeslag I alt Sild Lodde Torsk Makrell Sei Hyse Andre fiskeslag Tobis Reke Hestmakrell Kolmule Lange Brosme Brisling Blåkveite Uer Steinbit Breiflabb Øyepål Rund vekt. 2 Verdien er den oppgitte førstehåndsverdi som fisker får utbetalt for fangsten. Mer informasjon: Fiskeoppdrett. Solgt mengde laks og ørret tonn Mer informasjon: 43

46 Verdi i oppdrettsnæringen og tradisjonelt fiske Mrd. kroner Oppdrett 5 5 Tradisjonelt fiske Mer informasjon: Eksport av fisk og fiskeprodukter 44 tonn 2 22* Mill. kr tonn Mill. kr Fisk, krepsdyr, bløtdyr, virvelløse sjødyr og tilberedninger av disse i alt Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fileter Fisk, fryst, unntatt fileter Fiskefileter, fryste Fiskefileter og annet fiskekjøtt, ferskt eller kjølt Tørrfisk og klippfisk Fiskefileter, tørket, saltet eller i saltlake Fisk, saltet eller i saltlake Fisk, røkt Krepsdyr, frosne; mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde Fisk, tilberedt eller konservert, herunder kaviar og kaviaretterligninger Krepsdyr og bløtdyr, tilberedt eller konservert Mer informasjon: Varehandel og tjenesteyting. Hovedtall. 2 Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning. Mill. kr Handel med og reparasjon av motorvogner Agentur- og engroshandel Detaljhandel unntatt med motorvogner Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom Ikke medregnet merverdiavgift. 2 Tallene er eksklusive borettslag, hovedkontortjenester og andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift. Mer informasjon: og

47 Norsk oljevirksomhet. Hovedtall Sysselsatte. Antall Olje- og gassutvinning Til havs På land Tjenester til oljevirksomhet Bruttoproduksjonsverdi. Mill. kr Olje- og gassutvinning Tjenester til oljevirksomhet Olje- og gasstransport i rør Påløpte investeringer. Mill. kr Olje- og gassutvinning Tjenester til oljevirksomhet Olje- og gasstransport i rør Produksjon av råolje. Sm Produksjon av naturgass. Mill. Sm 3 o.e Eksport Råolje. Sm Naturgass. Mill. Sm 3 o.e Sannsynlige norske ressurser Opprinnelige Råolje. Mill. Sm Naturgass. Mrd. Sm Gjenværende Råolje. Mill. Sm Naturgass. Mrd. Sm Sm 3 (Standard kubikkmeter) o.e. (oljeekvivalenter). Kilde: Statistisk sentralbyrå og Oljedirektoratet. Mer informasjon: Oljepris. Brent Blend USD/fat Kilde: Olje- og energidepartementet og Reuters EcoWin. Mer informasjon: 45

48 Industri og bergverk, etter næring. 2 Sysselsatte Mill. kr Prosent Produksjonsverdi Næring Bedrifter Industri og bergverk , Bergverk ,8 Industri ,2 Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri ,2 Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri ,9 Trelast- og trevareindustri ,4 Produksjon av papir og papirvarer ,4 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak ,5 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri ,2 Produksjon av gummi- og plastprodukter ,4 Mineralproduktindustri ,4 Metallindustri , Metallvareindustri , Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri ,5 Maskinindustri ,5 Annen verkstedindustri (unntatt bygging av skip og oljeplattformer) , Bygging av skip og oljeplattformer ,3 Møbelindustri og annen industri ,8 Maskinreparasjon og -installasjon ,6 Tallene er ekskl. merverdiavgift. Mer informasjon: Norskeid utenriksflåte av skip.. juli 22 Totalt Ant. dvt. Norsk Ordinært Skipsregister Ant. dvt. Norsk Internasjonalt Skipsregister Ant. dvt. Utenlandsk flagg Ant. dvt. Skip i alt Passasjerskip, katamaraner og ferger Gass- og kjemikalieskip Andre tankskip Kombinasjonsskip Bulkskip Andre tørrlastskip Offshore serviceskip Skip på bruttotonn og over. 2 Tonnasje i bruttotonn. Inngår ikke i total dvt. Kilde: Norges Rederiforbund. Mer informasjon: 46

49 Den norske handelsflåten ved utgangen av året. bruttotonn Tonnasje i alt Av dette tank Tankskip. Prosent Skip på bruttotonn og over for frakting av passasjerer og gods. Medregnet både Norsk Ordinært Skipsregister og Norsk Internasjonalt Skipsregister. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. Mer informasjon: Sjøulykker. Forliste og havarerte norskregistrerte skip Forliste skip Havarerte skip Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje Forlis er definert som totaltap av skip, mens havari er definert som skade på skip. Mer informasjon: 47

50 . Energi Produksjon av energivarer i Norge. Petajoule * I alt Elektrisitet fra vannkraft Råolje og kondensat Naturgass og NGL Kull Ved petajoule = 5 joule. 2 Eksklusiv naturgass som fakles på felt. NGL omfatter primærproduksjon av etan, propan, butan, isobutan og LPG. 3 Ved, pellets og briketter brukt i husholdninger. Mer informasjon: Bruk av energivarer utenom energisektorer og utenriks sjøfart. Petajoule PJ 9 8 Gass, fjernvarme, fast brensel 7 6 Olje til transport 5 4 Olje utenom transport 3 2 Elektrisitet * petajoule = 5 joule. Mer informasjon: 48

51 Energiforbruk i husholdninger per person, etter energikilde. Utvalgte land. 2. kwh Finland Norge Danmark USA Sverige Russland Tyskland Storbritannia Frankrike Polen Japan Spania Kull, koks, torv Oljeprodukter Naturgass Portugal Kina India Elektrisitet Fjernvarme Biomasse, annen fornybar energi kwh Kilde: International Energy Agency og Statistisk sentralbyrå. Mer informasjon: Elektrisitetsforsyning Elektrisitetsverk Kraftproduserende GWh Elektrisitetsproduksjon Import Eksport Nettoforbruk prioritert Kraftintensiv industri Bergverk og industri ellers Husholdninger og jordbruk Tjenesteyting Nettoforbruk uprioritert GWh er kwh. Mer informasjon: 49

52 Vannkraft. 3. desember 2 GWh Prosent Nyttbar Utbygd Under utbygging 72 Konsesjon gitt 2 63 Konsesjon søkt Forhåndsmeldt Varig vernet Rest Kraftverk med effekt < 5 kw inngår ikke i tabellen. 2 Energien i de norske vassdragene som teknisk og økonomisk kan bygges ut til kraftformål. 3 Forhåndsvarslet en konsesjonssøknad. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat. Mer informasjon: Samlet produksjon av råolje og naturgass. Millioner Sm 3 o.e. Mill. Mill. SmSm3 3 o.e. o.e Naturgass 5 5 Olje inkl. NGL og kondensat Sm 3 (Standard kubikkmeter) o.e. (oljeekvivalenter). Kilde: Oljedirektoratet. Mer informasjon: Verdens største oljeprodusenter. 2. Millioner fat per dag Saudi-Arabia,6 Russland,28 USA 7,84 Iran 4,32 Kina 4,9 Canada 3,52 De forente arabiske emirater 3,33 Mexico 2,94 Kuwait 2,87 Irak 2,8 Venezuela 2,72 Nigeria 2,46 Brasil 2,9 Norge 2,4 Våtgass- (NGL) og kondensatproduksjonen er inkludert i de internasjonale oljeproduksjonstallene. Kilde: BP Statistical Review of World Energy 22. Mer informasjon: 5

53 2. Samfunnsøkonomi Bruttonasjonalprodukt, etter næring 99 22* Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent Bruttonasjonalprodukt , , Jordbruk 4 232, ,3 Skogbruk 3 725,5 5 3,2 Fiske, fangst og akvakultur 4 392,6 4 75,5 Olje- og gassutvinning , ,2 Utvinning av råolje og naturgass , ,2 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 87, , Bergverksdrift 73, ,2 Industri 74 36, ,9 Kraft- og vannforsyning , , Bygge- og anleggsvirksomhet , ,2 Varehandel og rep. av motorvogner , ,5 Overnattings- og serveringsvirksomhet 9 44, , Rørtransport 7 83, 4 73,5 Transport utenom sjøfart , , Post- og distribusjonsvirksomhet 4 925,7 74,3 Informasjon og kommunikasjon , ,2 Sjøfart , ,7 Utenriks sjøfart 6 5 2, ,6 Innenriks sjøfart 794, , Finansierings- og forsikringsvirksomhet , ,9 Boligtjenester , ,7 Forretningsmessig tjenesteyting , ,2 Privat tjenesteyting , ,8 Tjenesteproduksjon i offentlig forvaltning 7 5 6, ,7 Korreksjonsposter 83 44, ,6 Merverdi- og investeringsavgift, andre produktskatter, nettoavvik og statistiske avvik. Mer informasjon: 5

54 Bruttonasjonalprodukt per innbygger i utvalgte land (løpende PPP USD). 2 Luxembourg Norge USA Sverige Danmark Tyskland Finland Island Storbritannia Frankrike Japan EU27 Spania Portugal Russland Polen PPP=Kjøpekraftspariteter. Kilde: OECD. Mer informasjon: PPP USD Bruttonasjonalprodukt per innbygger. Løpende priser og prosentvis endring Kroner Prosentvis volumendring Prosent Løpende priser * Mer informasjon: 52

55 Statens pensjonsfond utland. 3. desember Mrd. kroner Tidligere Statens petroleumsfond. Kilde: Norges Bank. Mer informasjon: Offentlig bruttogjeld i prosent av bruttonasjonalprodukt i utvalgte land, etter Maastrichtdefinisjonen. 2 Japan 2 Hellas Italia Portugal Irland USA 2 Frankrike Storbritannia Tyskland Spania Polen Finland Danmark Sverige Norge Luxembourg Prosent Offentlig bruttogjeld utelater gjeld mellom enheter innad i offentlig forvaltning. Maastrichtdefinisjonen tilsier at den offentlige bruttogjelden ikke skal overstige 6 prosent av BNP. 2 Avvikende definisjon benyttet - SNA 993 (ESA 995) i stedet for Maastrichtdefinisjonen. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Eurostat og OECD. Mer informasjon: og 53

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B minifakta om Norge 214 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket. Innhold 1. Styreform og valgte representanter... 2 2. Geografi, klima og miljø... 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet... 1 4. Boforhold og

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

Finnmarksstatistikken 2010

Finnmarksstatistikken 2010 Finnmarksstatistikken 2010 Flytting Antall 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Innflytting + innvandring Fraflytting + utvandring 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Notatnr Forfattere SAMBA/12/11 Hanne Rognebakke

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Transport i Norge. Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Transport i Norge. Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 15 Statistiske analyser Statistical Analyses Transport i Norge Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 599 STATISTISK FYLKESHEFTE 1973 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0312-0 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Svalbardstatistikk 1999

Svalbardstatistikk 1999 C 537 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 1999 Svalbard Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5F-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skedsmo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Marit Lundby Design:

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

5-6/2009. Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang

5-6/2009. Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang 5-6/2009 Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analys er om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Januar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 26-2-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 356 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 SØRTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82537872 EMNEGRUPPE Oversikter STI KKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES ØKONOMISKE INTERESSER OG REGJERINGSMEDLEMMENES. Ajourført pr. 3. september 2008 BBR

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES ØKONOMISKE INTERESSER OG REGJERINGSMEDLEMMENES. Ajourført pr. 3. september 2008 BBR REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 3. september 2008 BBR REGISTRERING AV ØKONOMISKE INTERESSER Veiledende regler for Stortingets representanter

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve 2004/31 Notater 2004 Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve Barn og unge med innvandrerbakgrunn Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk Innhold 1. Innledning... 1 2. Demografi: Barn

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer