minifakta om Norge 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "minifakta om Norge 2015"

Transkript

1 minifakta om Norge 25

2 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket.

3 Innhold. Styreform og valgte representanter 2 2. Geografi, klima og miljø 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet 4. Boforhold og forbruk 9 5. Arbeid og lønn 2 6. Omsorg og velferd Utdanning Media og kultur Reiseliv og samferdsel 37. Næringene 4. Energi Samfunnsøkonomi 5 3. Norge i utlandet EØS-midlene Utviklingssamarbeid Utenrikshandel 6 7. Flagg- og helligdager i Norge 63 Redigert av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Utgitt av Utenriksdepartementet Oslo, mars 25 Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig - Null Mindre enn,5 av den brukte enheten * Foreløpig tall

4 . Styreform og valgte representanter Antall stortingsrepresentanter og godkjente stemmer i 23 Parti Stortingsrepresentanter Prosent Godkjente stemmer Prosent I alt 69, , Det norske Arbeiderparti 55 32, ,8 Fremskrittspartiet 29 7, ,3 Høyre 48 28, ,8 Sosialistisk Venstreparti 7 4, 6 2 4, Senterpartiet 5, ,5 Kristelig Folkeparti 5, ,6 Venstre 9 5, ,2 Miljøpartiet De Grønne, ,8 Partiledere Arbeiderpartiet (A) Fremskrittspartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Miljøpartiet De Grønne (MDG) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) 2 Leder: Jonas Gahr Støre Nestledere: Trond Giske og Hadia Tajik Leder: Siv Jensen Nestledere: Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen Leder: Erna Solberg Nestledere: Jan Tore Sanner og Bent Høie Leder: Knut Arild Hareide Nestledere: Dagrun Eriksen og Bjørg Tysdal Moe Nasjonale talspersoner: Rasmus Hansson og Hilde Opoku Leder: Trygve Slagsvold Vedum Nestledere: Ola Borten Moe og Anne Beathe K. Tvinnereim Leder: Audun Lysbakken Nestledere: Bård Vegar Solhjell og Oddny Miljeteig Leder: Trine Skei Grande Nestledere: Ola Elvestuen og Terje Breivik Kilde: Partienes nettsider.

5 Stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdeltaking i prosent Prosent Stortingsvalg Kommunestyrevalg Fylkestingsvalg Andel kvinnelige representanter på Stortinget og i kommunestyrene Prosent 5 Stortinget Kommunestyrene Andel kvinner i regjeringen Prosent Kilde: regjeringen.no menn-og-kvinner-i-norske-regjeringer-sid 3

6 Regjeringen og departementene Statsministerens kontor (SMK) Statsminister Erna Solberg (Høyre) Statsråd Vidar Helgesen (Høyre) Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Fremskrittspartiet) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Fremskrittspartiet) Finansdepartementet (FIN) Finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet) Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (Høyre) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Høyre) Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Fremskrittspartiet) Klima- og miljødepartementet (KLD) Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (Høyre) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Høyre) Kulturdepartementet (KUD) Kulturminister Thorhild Widwey (Høyre) Kunnskapsdepartementet (KD) Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (Høyre) Næringsminister Monica Mæland (Høyre) Olje- og energidepartementet (OED) Olje- og energiminister Tord Lien (Fremskrittspartiet) Samferdselsdepartementet (SD) Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet) Utenriksdepartementet (UD) Utenriksminister Børge Brende (Høyre) Kilde: regjeringen.no 4

7 Stortingets presidentskap President Olemic Thommessen (H) Visepresidenter Første visepresident: Marit Nybakk (A) Andre visepresident: Kenneth Svendsen (FrP) Tredje visepresident: Svein Roald Hansen (A) Fjerde visepresident: Ingjerd Schou (H) Femte visepresident: Line Henriette Hjemdal (KrF) Kilde: Stortingets informasjonstjeneste. Sivilombudsmannen/Stortingets ombudsmann for forvaltningen Postboks 3 Sentrum, NO- Oslo Telefon Sivilombudsmann E-post: Aage Thor Falkanger Grønt nummer Sametinget Sametinget Sámediggi Ávjovárgeaidnu 5, NO-973 Karasjok/Kárášjohka. Telefon E-post: Sametinget er en nasjonal, folkevalgt forsamling for samene i Norge. 39 representanter velges hvert fjerde år fra 7 valgdistrikt som dekker hele Norge. Sametingsrådet Sametingspresident Aili Keskitalo Rådsmedlem Henrik Oljen Rådsmedlem Thomas Åhrén Rådsmedlem Silje Karine Muotka Rådsmedlem Ann-Mari Thomassen Sametingsrepresentanter etter parti Arbeiderpartiet, Norske Samers Riksforbund, Árja 4, Nordkalottfolket 3, Fremskrittspartiet 2, Høyre 2, Åarjel-Saemiej Gïelh 2, Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste 2, Fastboendes liste, Flyttsamelista og Samer sørpå. Kilde: Sametinget. Sysselmannen på Svalbard Postboks 633, NO-97 Longyearbyen Telefon Sysselmann Odd Olsen Ingerø E-post: 5

8 2. Geografi, klima og miljø Geografisk avgrensning Beliggenhet Nord: Knivskjelodden på Magerøy 7 ' 9'' n.br. Sør: Pysen i Mandal 57 57' 3'' n.br. Vest: Holmebåen ved Utvær i Solund 4 29' 57'' ø.l. Øst: Hornøya i Vardø 3 ' 7'' ø.l. Landegrense, kystlinje mv. Landegrense i alt km mot Sverige 63 km mot Finland 736 km mot Russland 96 km Kystlinje Fastlandet uten fjorder og bukter (grunnlinjen) km Fastlandet med fjorder og bukter km Øyer km I alt 96 km Landets største bredde 43,7 km Landets minste bredde,6 km Areal Kongeriket Norge km 2 Hovedlandet (inkl. ferskvann) km 2 Svalbard 6 22 km 2 Jan Mayen 377 km 2 Biland Bouvetøya 49 km 2 Peter I Øy 56 km 2 Dronning Maud Land 2 74 km 2 Største innsjø: Mjøsa 369 km 2 Lengste vassdrag: Glomma 6 km Høyeste vannfall: Kjelfossen 84 m Høyeste fjelltopp: Galdhøpiggen m Største isbre: Jostedalsbreen 474 km 2 Lengste fjord: Sognefjorden 24 km Største bebodde øy: Hinnøya 2 25 km 2 Kilde: Kartverket. 6

9 Luftens gjennomsnittstemperatur Celsius 2 Oslo 5 Bergen Vardø Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Gjennomsnitt av årene (gjeldende standard normal periode) i C. Kilde: Meteorologisk institutt. Okt. Nov. Des. Oslo Bergen Trondheim Bodø Tromsø Vardø Årlig gjennomsnitt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gjennomsnitt av årene (gjeldende standard normal periode) i mm. Kilde: Meteorologisk institutt. Midnattssol (hele solskiven) og mørketid. 25 Bredde Midnattssol Mørketid Slutt Start Svalbard (Longyearbyen) 78, Nordkapp 7, Hammerfest 7, Tromsø 69, Bodø 67, Kilde: Almanakk for Norge

10 Vernede områder etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen. 3. desember 23 Antall Areal i km 2 Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder Andre områdefredninger Biotopvern (plante-, fugle- og dyrefredningsområder), vern etter viltloven, vern etter lakse- og innlandsfiskloven og naturminner med og uten areal. Kilde: Miljødirektoratet. og Vernede områder etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen. 3. desember 23 Verneområder Andre fredninger Landskapsvernområder Nasjonalpark Naturreservat Kilde: Miljødirektoratet. 8 og

11 Landarealutnytting. 24* km 2 Prosent Landareal, ekskl. Svalbard og Jan Mayen , Jordbruksareal ,2 Av dette fulldyrket 8 3 2,7 Produktivt skogareal ,3 Annet areal ,5 Kilde: Kartverket, Landsskogtakseringen og Statistisk sentralbyrå. Husholdningsavfall Husholdningsavfall i alt. tonn Husholdningsavfall. Kg per innbygger Gjenvinning inkl. energigjenvinning. Kg per innbygger Utsortert avfall. Prosent Restavfall til forbrenning. Prosent Restavfall til deponi. Prosent Utslipp til luft, sammenlignet med utslippsnivået i = Flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) Svoveldioksid (SO 2 ) Klimagasser Nitrogenoksider(NO x ) * Utslipp omfattet av Kyoto- og Gøteborg-protokollene. Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart. og 9

12 3. Befolkning, helse og kriminalitet Folkemengde og befolkningsendringer Folkemengde Innbyggere per km 2 landareal 4 7 Levendefødte i alt Gutter Jenter Levendefødte per innbyggere 3,8,5 Døde i alt Menn Kvinner Døde per innbyggere,3 7,9 Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst Folketilvekst. Prosent,5, Folkemengde per. januar 996 og. januar 25. Registrert folkemengde. januar 25 og framskrevet (middels nasjonal vekst). Alder I alt år år år år og eldre

13 Fylker og de mest folkerike kommunene.. januar 25 Fylke Antall Totalareal. Kommune kommuner km Prosent Folkemengde 2 Prosent 2 Hovedlandet , , Østfold 8 4 8, ,6 Fredrikstad Sarpsborg Akershus , ,3 Bærum Oslo 426, ,5 Hedmark , ,8 Ringsaker Hamar Oppland , ,7 Gjøvik Lillehammer Buskerud , ,3 Drammen Ringerike Vestfold , ,7 Sandefjord Larvik Telemark , ,3 Skien Porsgrunn Aust-Agder , ,2 Arendal Grimstad Vest-Agder , ,5 Kristiansand Mandal Rogaland , , Stavanger Sandnes Hordaland , ,9 Bergen Sogn og Fjordane , , Førde Møre og Romsdal , , Ålesund Molde Sør-Trøndelag , , Trondheim Nord-Trøndelag , ,6 Stjørdal Nordland , ,7 Bodø Rana Troms Romsa , ,2 Tromsø Harstad Finnmark Finnmárku , 75 65,5 Alta Hammerfest Medregnet ferskvann (innsjøer).

14 Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand.. januar Menn Kvinner Ugifte Gifte (inkl. separerte) Før gifte Gifte par og samboerpar med og uten barn Par i alt Gifte par i alt Uten barn Med barn Samboerpar i alt Uten barn Med barn Inkludert registrerte partnere. 2 Barn = ugifte hjemmeboende under 8 år. Samlet fruktbarhetstall i utvalgte land. 22 Island 2,4 Frankrike 2, USA,99 Storbritannia,9 Sverige,9 Norge,85 Finland,8 Danmark,73 Sveits,52 Russland (2),5 Italia,43 Tyskland,38 Spania,32 Polen,3 Portugal,28 Kilde: Eurostat og Verdens helseorganisasjon. og 2

15 Samlet fruktbarhetstall, fylker. 24 Samlet fruktbarhetstall. 24,64-,7,7-,77,78-,84,85-,9 Kartgrunnlag: Kartverket. Forventet levealder ved fødselen Alder Kvinner Menn

16 Forventet levealder ved fødselen i utvalgte land. 22 Kvinner Menn Japan 86 8 Frankrike Sveits 85 8 Italia 85 8 Spania 85 8 Island Norge 84 8 Sverige 84 8 Finland Hellas Danmark USA 8 76 Polen 8 73 Russland Kilde: Eurostat og Verdens helseorganisasjon. og Personer per privathusholdning 3,5 3, 2,5 2,,5,,5, Inngåtte registrerte partnerskap Inngåtte ekteskap mellom samme kjønn Kvinnelige par Mannlige par

17 Giftermål og skilsmisser Inngåtte ekteskap Skilsmisser Fra 29 er ekteskap mellom like kjønn medregnet. 2 Før 95 skilsmisser der en av ektefellene var bosatt i Norge, fra 95 skilsmisser der mannen var bosatt i Norge. Adopsjoner etter adopsjonstype Utenlandske Stebarns- og fosterbarnsadopsjoner m.m Topp, jentenavn og guttenavn i 24 Guttenavn Jentenavn Lucas/Lukas Nora/Norah 2 William Emma 3 Markus/Marcus Sara/Sarah 4 Emil Sofie/Sophie 5 Oskar/Oscar Emilie 6 Mathias/Matias Anna 7 Magnus Linnea/Linea 8 Filip/Fillip/Philip Thea/Tea 9 Jakob/Jacob Maja/Maia/Maya Aksel/Axel Sofia/Sophia 5

18 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2 Norskfødte med Landbakgrunn 3 Innvandrere innvandrerforeldre I alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av hele befolkningen 4,3 3,,7 2,6 Europa i alt Polen Sverige Litauen Tyskland Danmark Russland Storbritannia Bosnia-Hercegovina Romania Kosovo Afrika i alt Somalia Eritrea Etiopia Marokko Sudan Asia med Tyrkia i alt Irak Pakistan Filippinene Iran Thailand Vietnam Afghanistan Tyrkia India Sri Lanka Nord- og Mellom-Amerika i alt USA Canada Sør-Amerika i alt Chile Brasil Oseania i alt Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. 2 Personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. 3 For personer som er født i utlandet brukes eget fødeland, for personer som er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre brukes mors fødeland. 4 Sammenlignbarheten er problematisk pga. grenseendringer. 6

19 Asylsøkere kommet til Norge, etter statsborgerskap Statsborgerskap I alt Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania Statsløs Kilde: Utlendingsdirektoratet. Andel overvektige (BMI 25-27) og andel med fedme (BMI >= 3) blant personer 6-79 år Prosent 35 3 Fedme Overvekt Kvinner Menn Andel dagligrøykere Prosent Menn 6-74 år Kvinner 6-74 år

20 Dødsårsaker. 23 Prosent I alt Menn Kvinner Dødsfall i alt, Sykdommer i alt 93, Ondartede svulster 25, Hjerte- og karsykdommer 29, Sykdommer i åndedrettsorganene 9, Andre sykdommer 25, Uoppgitt 3,6 49 Voldsomme dødsfall i alt 6, Ulykker 4, Selvmord, Drap, Annen voldsom død, 2 Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Siktede for forbrytelser per innbyggere. Etterforskede og oppklarte forbrytelser per innbyggere 8 Siktede for forbrytelser per innbyggere Forbrytelser etterforsket per innbyggere Forbrytelser oppklart per innbyggere Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe Lovbruddsgruppe Antall Per innbyggere Antall Per innbyggere I alt , ,9 Økonomisk kriminalitet 7 95,7 7 93,6 Annen vinningskriminalitet , ,8 Voldskriminalitet , ,3 Seksualkriminalitet 3 68, , Narkotikakriminalitet , ,8 Skadeverk , ,6 Miljøkriminalitet 2 399,5 2 72,4 Arbeidsmiljøkriminalitet 8,2 756, Trafikkriminalitet , ,7 Annen kriminalitet , ,6 8

21 4. Boforhold og forbruk Hovedtall for bygninger og boliger. 23 Bygninger Antall I alt Boligbygg Andre bygg enn boligbygg av dette fritidsbygninger 43 4 Boliger etter bygningstype Boliger i alt (bebodde og ubebodde) Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus o.l Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper (med bolig) Blokkleiligheter og heis i bygning Prosent Heis i bygningen 35,2 Ikke heis i bygningen 64,8 Boliger etter tettbygd/spredtbygd strøk Boliger i tettbygd strøk 78,6 Boliger i spredtbygd strøk 2,4 Eieform (boliger) Privatpersoner 72,4 Private foretak 6,3 Borettslag og boligbyggelag 3,9 Offentlig eie 3,3 Annet 4, 9

22 Gjennomsnittlig forbruksutgift per husholdning per år og 22 Vare- og tjenestegruppe 2- kroner Prosent 22- kroner Prosent Forbruksutgift i alt 28, 435 5, Matvarer og alkoholfrie drikkevarer , 5 4,8 Alkoholdrikker og tobakk 8 2,9 7 2,7 Klær og skotøy 6 3 5, ,4 Bolig, lys og brensel ,4 36 3,2 Møbler og husholdningsartikler 7 3 6, ,6 Helsepleie 7 7 2,8 4 2,6 Transport , ,7 Post- og teletjenester 5 6 2, 8 3,9 Kultur og fritid , 43 3, Utdanning 9,3,2 Restaurant- og hotelltjenester 4 4, 5 6 3,6 Andre varer og tjenester 7 5 6,3 27 6,2 Andel av husholdningens forbruksutgifter som går til matvarer, bolig og transport Prosent Transport Bolig Matvarer

23 5. Arbeid og lønn Personer i alderen 5-74 år, etter hovedsakelig virksomhet. Årsgjennomsnitt 24 Annen virksomhet/uoppgitt Alderspensjonister 5 % 8 % Førtidspensjonister/ uføre % Hjemmearbeidende % Under utdanning 3 % Yrkesaktive 62 % Som yrkesaktive regnes heltidssysselsatte samt deltidssysselsatte med yrkesaktivitet som hovedsakelig virksomhet. 2

24 Yrkesdeltakelse og arbeidsledighet. Personer 5-64 år. Utvalgte land. 23 Island Sverige Norge Danmark Tyskland Storbritannia Spania Japan Finland Portugal Russland USA Frankrike Hellas Polen Italia Kilde: OECD. Arbeidsledige Yrkesaktive Prosent Sysselsatte kvinner 2-64 år og andel med deltid. Utvalgte land. 23 Island Sverige Norge Tyskland Danmark Finland Nederland Storbritannia Frankrike Portugal Polen Spania Italia Prosent Prosent av kvinner i samme aldersgruppe i befolkningen. Kilde: Eurostat. Andel deltid Sysselsatte 22

25 Sysselsatte i offentlig forvaltning som andel av samlet sysselsetting Prosent Kommune Stat 2 24* Sysselsatte etter næring. Årsgjennomsnitt 24. og prosent Prosent I alt Menn Kvinner I alt, medregnet uoppgitt, Jordbruk, skogbruk og fiske 2, Bergverksdrift og utvinning 2, Industri 8, Elektrisitet, vann og renovasjon, Bygge- og anleggsvirksomhet 7, Varehandel, motorvognreparasjoner 3, Transport og lagring 5, Overnattings- og serveringsvirksomhet 2, Informasjon og kommunikasjon 3, Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2, Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6, Forretningsmessig tjenesteyting 4,2 6 5 Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 6, Undervisning 8, Helse- og sosialtjenester 9, Personlig tjenesteyting 4,

26 Gjennomsnittlig månedslønn for menn og kvinner i utvalgte næringer. 24 Kvinners lønn som Næring Menn Kvinner andel av menns lønn Kr Kr Prosent Alle ansatte Olje- og gassutvinning Industri Varehandel Samferdsel Informasjon og kommunikasjon Finanstjenester Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon (stat og kommune) Undervisning Helse- og sosialtjenester Lønnen for deltidsansatte er omregnet til heltidslønn (heltidsekvivalenter). 24

27 6. Omsorg og velferd Andel barn med kontantstøtte i prosent av alle barn. Desember Prosent Kontantstøtte gis til barn 3-23 måneder. Kontantstøtte til toåringer ble avviklet fra. august 22. Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Barn med barnevernstiltak per barn -7 år Per 3. desember

28 Økonomisk sosialhjelp. Stønadstilfeller Personer som mottar uførepensjon 2 5 Kvinner Menn Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) Brukere av ulike pleie- og omsorgstjenester 2 Mottakere av hjemmetjenester 5 5 Beboere i pleie- og omsorgsboliger 2 Beboere i institusjoner Brudd i tidsserie. Fra og med 27 er data hentet fra IPLOS-registeret. 2 Trygdeboliger er ikke med i tallgrunnlaget etter

29 7. Utdanning Barnehagedekning Prosent år -5 år -2 år Andel barn i barnehage i prosent av barn i tilsvarende aldersgruppe. Elever i skolefritidsordning (SFO) I alt årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn Kilde: Grunnskolens informasjonssystem. 27

30 Skoler og elever/studenter 984/85 23/4 Skoleslag Skoler Elever/ studenter Skoler Elever/ studenter Grunnskoler Private grunnskoler Skoler på videregående nivå Private skoler på videregående nivå Universiteter og høgskoler Private universiteter og høgskoler Elever og lærlinger i videregående opplæring, studenter i fagskoler, elever ved folkehøgskoler. 2 Militære høgskoler er ikke medregnet. Andel menn og kvinner med høyere utdanning Prosent Menn Kvinner Studenter i høyere utdanning etter skoleslag 2/ Andel kvinner 23/4 Andel kvinner Studenter i alt , , Universiteter , , Vitenskapelige høgskoler , ,5 Statlige høgskoler , ,4 Statlige kunsthøgskoler 77 68, ,8 Politihøgskolen 94 29, , Militære høgskoler 949 6, 4 4 4,2 Private høgskoler , ,2 Norske studenter i utlandet er ikke medregnet. 28

31 Utenlandske studenter i høyere utdanning i Norge Statsborgerskap 25/6 2/ 23/4 Andel kvinner 23/4 Studenter i alt ,4 Sverige ,3 Russland ,4 Danmark ,9 Tyskland ,4 Kina ,9 Polen ,7 Nepal ,8 Iran ,4 USA ,9 Island ,9 Ukraina ,9 Storbritannia ,6 Pakistan , Nederland ,6 Finland ,8 Litauen ,3 Etiopia ,9 Filippinene ,2 Ghana ,3 Frankrike ,5 India ,9 Romania ,4 Spania , Italia ,2 Latvia , Irak ,2 Afghanistan ,6 Bosnia-Hercegovina ,2 Andre og uoppgitt ,3 Utenlandske studenter er ikke nødvendigvis i Norge kun for å studere. Noen studenter kan være her på permanent basis med et annet statsborgerskap. Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert. 2 En del studenter fra utlandet vil antagelig ikke være registrert ved våre utdanningsinstitusjoner på tellingstidspunktet. oktober. Det kan føre til en underestimering av utenlandske statsborgere i høyere utdanning. 3 Uoppgitt statsborgerskap. Utvekslingsstudenter er inkludert. 29

32 Norske studenter i utlandet. Gradsstudier Land 992/93 2/ 22/3 23/4 I alt Storbritannia Danmark Polen Ungarn Sverige Slovakia Nederland Tsjekkia Frankrike Tyskland Spania Irland Italia Sveits Europa ellers Asia USA Canada Latin-Amerika Sør-Afrika Afrika ellers Australia New Zealand Andre Kilde: Statens lånekasse for utdanning. 3

33 Utgifter til forskning og utvikling 23 23* Utgifter til forskning og utviklingsarbeid. Mill. kr Utførte FoUårsverk Utgifter til forskning og utviklingsarbeid. Mill. kr Utførte FoUårsverk I alt Næringslivet Instituttsektor Universitets- og høgskolesektor Totale FoU-utgifter som andel av BNP. Prosent,7,7 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Forskere per personer i arbeidsstyrken. Utvalgte land. 23 Finland Danmark Island (2) Sverige Norge (22) Japan Frankrike Portugal USA (2) Storbritannia Tyskland Spania Russland Italia Polen Kina Kilde: OECD. 3

34 8. Media og kultur De største norske avisene. Opplag 24 Papir Avis, utgiversted totalt Digital totalt Nettoopplag (justert for dobbeltkjøp) Aftenposten (hverdager), Oslo Verdens Gang (hverdager), Oslo Dagens Næringsliv, Oslo Dagbladet, Oslo Bergens Tidende (hverdager), Bergen Adresseavisen, Trondheim Stavanger Aftenblad, Stavanger Fædrelandsvennen, Kristiansand Morgenbladet, Oslo Drammens Tidende, Drammen De digitale abonnementsproduktene VG+ og Dagbladet+ er ikke med i beregningene. Kilde: Mediebedriftenes Landsforening. Lesing av trykt avis og nettavis en gjennomsnittsdag år Prosent 9 8 Papiravis Nettavis Nettavis omfatter her papiravisenes nettutgaver. Kategoriene papiravis og nettavis utelukker ikke hverandre, dvs. at lesere av papiravis også kan ha lest nettavis og omvendt. 32

35 Nyhetsbyråer i Norge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) Tlf.: Pb 873, Youngstorget, NO-28 Oslo Kontaktperson: Tor Axelsen Norsk Telegrambyrå AS (NTB) Holbergs gate, Pb 687, St. Olavs plass, NO-3 Oslo Kontaktperson: Pål Bjerketvedt Tlf.: Agence France-Presse (AFP) Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo E-post: Kontaktperson: Pierre-Henry Deshayes Associated Press (AP) Tlf.: Lauritz Bergendahls gate 26, 42 Stavanger Kontaktperson: Mark Lewis Bloomberg Nyhetsbyrå Tlf.: Rådhusgata 27, NO-58 Oslo ITAR Tass Tlf.: Fougstads gate 9, NO-73 Oslo Kontaktperson: Yuri Mikhaylenko Thomson Reuters Norge Tlf.: Dronning Eufemias gate 6, NO-9 Oslo Kontaktperson: Balazs Koranyi Xinhua News Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo Kontaktperson: Li Guorong Dow Jones Newswire Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo Kontaktperson: Kjetil Malkenes Hovland Foreign Press Association Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo Kontaktperson: Björn Lindahl Middle East News Agency (MENA) Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo Kontaktperson: Tarek Mahmoud Norway International Press Center Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo E-post: Kontaktperson: Anita Karin Opsvik 33

36 Abonnement på fasttelefoni og mobiltelefoni. 3. desember 6 Fasttelefoni 5 Mobiltelefoni Tall for 24 per 3. juni. Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Personer 9-79 år med tilgang til ulike medier og elektroniske tilbud i hjemmet. Prosent NRK TV TV TVNorge TV Lokal-TV Svensk TV Videobåndspiller DVD-spiller Harddiskopptaker Nettbrett... 7 DAB-radio Lokalradio Kassettspiller Platespiller CD-spiller MP3-spiller Privat parabolantenne Kabelanlegg Digital bakkeantenne Fellesantenne Hjemme-PC Internett TV-spill Egen mobiltelefon Smarttelefon... 8 Avisabonnement

37 Andel som har benyttet ulike massemedier en gjennomsnittsdag år Internett Hjemme-PC Fjernsyn Radio Avis Lydmedier Bøker Videomedier Tidsskrift 24 Ukeblad 99 Tegneserieblad Prosent Andel som har benyttet ulike kulturtilbud siste 2 måneder år Kino Konsert Idrettsarrangement Folkebibliotek Teater/musikal/revy Museum Kunstutstilling Tros-/livssynsmøte Kulturfestival 22 Ballett-/danseforestilling 28 Opera/operette Prosent 35

38 Medlemmer i Den norske kirke og i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 23/24 Personer Prosent Befolkningen i alt , Medlemmer i Den norske kirke. 3. desember ,2 Medlemmer i kristne trossamfunn i alt , Adventistsamfunnet 4 86,4 De Frie Evangeliske Forsamlinger 3 258, Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge ,8 Den Finländska Evangelisk-Lutherska församling 4 348,3 Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Norge , Den kristelige menighet ,3 Den ortodokse kirke ,4 Den romersk-katolske kirke 4 9 4,5 Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 3 89,9 Det Norske Baptistsamfunn 283 3, Det Norske Misjonsforbund 36 3, Jehovas vitner i Norge 2 3 3,6 Kristensamfundet 2 54,8 Kristne senter 3 45,9 Metodistkirken i Norge 684 3,2 Pinsemenigheter ,7 Svenska Margarethaförsamlingen i Oslo ,4 Andre kristne trossamfunn ,8 Medlemmer i andre religioner i alt , Bahá'í 27,7 Buddhisme 7 87,4 Hinduisme ,5 Islam ,8 Sikhisme , Jødedom 78,5 Andre 65, Medlemmer i livssynssamfunn i alt , Human-Etisk Forbund , Andre livssynssamfunn , Omfatter bare medlemmer det mottas offentlig støtte for. Medlemmer. januar januar

39 9. Reiseliv og samferdsel Utenlandske overnattinger i Norge, etter bostedsland. 24 Tyskland Sverige Danmark Storbritannia Nederland USA Frankrike Polen Spania Italia Russland Japan Hurtigruten Bergen-Kirkenes. Passasjerer 6 5 Alle passasjerer Nordover Sørover

40 Overnattingssteder i Norge Alle hoteller Sengeplasser Gjestedøgn Gjestedøgn Nordmenn. Prosent 74,5 74,5 74,4 73, Utlendinger. Prosent 25,5 25,5 25,6 26,9 Hytter Hyttegrender 2, overnattinger Hytteformidlere, overnattinger Registrerte campingplasser Overnattinger Nordmenn. Prosent 74,2 75,3 8, 79,7 Utlendinger. Prosent 25,8 24,7 2, 2,3 2-22: Hoteller og liknende overnattingsbedrifter med 2 sengeplasser eller mer. 23 og 24: Alle hoteller og likende overnattingsbedrifter (pensjonater, motell o.l.) : Hyttegrender, ferieleiligheter o.l. med flere enn 3 enheter : Hyttegrender, ferieleiligheter o.l. med flere enn sengeplasser : Campingplasser med innekapasitet på 8 hytter eller mer, eller 5 oppstillingsplasser for campingvogner. 23 og 24: Campingplasser med 3 enheter eller mer. Drepte i trafikken

41 Transportmidler og -anlegg. 3. desember Motorkjøretøyer etc. I alt Biler Personbiler Busser Varebiler Lastebiler/kombibiler Traktorer og motorredskap Motorsykler Beltemotorsykler Mopeder Tilhengere Sivil lufttrafikk Flyplasser med ruteanløp Luftfartøyer i alt Fly Helikoptere Offentlige veier km I alt Riksvei Fylkesvei Kommunal vei Jernbaner Banenett i alt Elektrisk drift Dobbeltspor Kilde: Jernbaneverket, Vegdirektoratet, Avinor og Luftfartstilsynet. 39

42 . Næringene Jordbruksareal i drift km 2 2 Jordbruksareal i alt 8 6 Fulldyrket eng 4 Korn og oljevekster 2 Natureng og overflatedyrket jord Annen åker Husdyr på aktive jordbruksbedrifter 24 24* Hester Storfe i alt Kyr Avlssvin Sau over år Mjølkegeit Høner Omfatter mjølkeku og ammeku. 4

43 Jordbruks- og skogbruksproduksjon 23 24* Avling i jordbruket. tonn Korn i alt Hvete Bygg Havre Potet Høy Husdyrprodukter. tonn Kjøtt i alt Storfe og kalv 85 8 Svin 9 29 Sau og lam Egg Kumelk ( liter) 59 5 Avvirket trevirke for salg i alt. m 3 Bartretømmer Lauvtretømmer 5 4 Gjelder aktive jordbruksbedrifter. 2 Omfatter all avling fra eng til slått omregnet via tørrstoff til høy. Skogeiendommer og produktivt skogareal, etter eiendomsstørrelse. 23 Antall Prosent Areal Produktivt skogareal km 2 Prosent I alt med minst 25 dekar 28 64, 7 264, dekar , ,5-999 dekar , , dekar 5 8, ,5 5 - dekar 28, ,2 Vernet produktivt skogareal.. 2. Omfatter eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Direktoratet for naturforvaltning. 4

44 Økologisk dyrket areal eller areal som er under omlegging i de nordiske landene. Prosent av jordbruksarealet Prosent Sverige Finland 4 Danmark Norge Kilde: Norge - Debio og Statistisk sentralbyrå, Sverige - KRAV, Statistiska centralbyrån og Jordbruksverket, Danmark - Plantedirektoratet og Danmarks Statistik, Finland - KTTK, Evira og Tike. Jordbruksbedrifter, etter størrelsen på jordbruksareal i drift dekar 5-99 dekar -49 dekar * 42

45 Fangst av de viktigste fiskeslagene Fiskeslag tonn Mill. kr * 24 24* I alt Torsk Sild Kolmule Makrell Sei Hyse Tobis Lodde Uer Øyepål Lange Reke Hestmakrell Blåkveite Brosme Brisling Steinbit Breiflabb Andre fiskeslag Rund vekt. 2 Verdien er den oppgitte førstehåndsverdi som fisker får utbetalt for fangsten. Fiskeoppdrett. Solgt mengde laks og ørret tonn

46 Verdi i oppdrettsnæringen og tradisjonelt fiske Mrd. kroner Oppdrett Tradisjonelt fiske og Eksport av fisk og fiskeprodukter 2 24* tonn Mill. kr tonn Mill. kr Fisk, krepsdyr, bløtdyr, virvelløse sjødyr og tilberedninger av disse i alt Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fileter Fisk, fryst, unntatt fileter Fiskefileter, fryste Fiskefileter og annet fiskekjøtt, ferskt eller kjølt Tørrfisk og klippfisk Fiskefileter, tørket, saltet eller i saltlake Fisk, saltet eller i saltlake Fisk, røkt Krepsdyr, frosne; mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde Fisk, tilberedt eller konservert, herunder kaviar og kaviaretterligninger Krepsdyr og bløtdyr, tilberedt eller konservert

47 Sysselsatte personer i varehandel og tjenesteyting. Lønnstakere og selvstendige Forretningsmessig tjenesteyting Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Omsetning og drift av fast eiendom Varehandel og reparasjon av motorvogner Norsk oljevirksomhet. Hovedtall Sysselsatte. Antall Olje- og gassutvinning Til havs På land Tjenester til oljevirksomhet Bruttoproduksjonsverdi. Mill. kr Olje- og gassutvinning Tjenester til oljevirksomhet Påløpte investeringer. Mill. kr Olje- og gassutvinning Tjenester til oljevirksomhet Olje- og gasstransport i rør Produksjon av råolje. Sm 3 o.e Produksjon av naturgass. Sm 3 o.e Eksport Råolje. Sm 3 o.e Naturgass. Sm 3 o.e Inkluderer rørtransport fra 2 og fremover. 2 Oljeekvivalenter (o.e.) benyttes som en felles måleenhet når man skal sammenligne ressursmengder av olje og gass. Sm 3 o.e. = Sm 3 olje eller Sm 3 naturgass. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Oljedirektoratet. og 45

48 Oljepris. Brent Blend USD/fat Kilde: Olje- og energidepartementet og Reuters EcoWin Industri og bergverk, etter næring. 22 Næring Bedrifter Sysselsatte Mill. kr Prosent Produksjonsverdi Industri og bergverk , Bergverk ,9 Industri , Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri ,6 Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri ,9 Trelast- og trevareindustri ,3 Produksjon av papir og papirvarer ,5 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak ,4 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri ,4 Produksjon av gummi- og plastprodukter ,4 Mineralproduktindustri ,6 Metallindustri ,8 Metallvareindustri ,2 Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri ,4 Maskinindustri ,9 Annen verkstedindustri (unntatt bygging av skip og oljeplattformer) , Bygging av skip og oljeplattformer ,7 Møbelindustri og annen industri ,8 Maskinreparasjon og -installasjon , Tallene er ekskl. merverdiavgift. 46

49 Norskeid utenriksflåte av skip.. juli 24 Norsk Ordinært Skipsregister Norsk Internasjonalt Skipsregister Utenlandsk flagg Totalt Ant. dvt. Ant. dvt. Ant. dvt. Ant. dvt. Skip i alt Passasjerskip, katamaraner og ferger Gass- og kjemikalieskip Andre tankskip Bøyelaster og lagerskip Kombinasjonsskip Bulkskip Andre tørrlastskip Offshore serviceskip Skip på bruttotonn og over. 2 Tonnasje i bruttotonn. Inngår ikke i total dvt. Kilde: Norges Rederiforbund. Den norske handelsflåten ved utgangen av året. bruttotonn Tonnasje i alt Av dette tank Tankskip. Prosent Skip på bruttotonn og over for frakting av passasjerer og gods. Medregnet både Norsk Ordinært Skipsregister og Norsk Internasjonalt Skipsregister. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. Sjøulykker. Forliste og havarerte norskregistrerte skip Forliste skip Havarerte skip Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje Forlis er definert som totaltap av skip, mens havari er definert som skade på skip. 47

50 . Energi Produksjon av primære energiprodukter. Petajoule * I alt Elektrisitet fra vannkraft Elektrisitet fra vindkraft Råolje og kondensat Naturgass og NGL Kull Ved petajoule = 5 joule. 2 Eksklusiv naturgass som fakles på felt. NGL omfatter primærproduksjon av etan, propan, butan, isobutan og LPG. 3 Ved, pellets og briketter brukt i husholdninger. Bruk av energivarer utenom energisektorer og utenriks sjøfart. Petajoule PJ 8 6 Gass, fjernvarme, fast brensel Olje til transport 4 Olje utenom transport 2 Elektrisitet petajoule = 5 joule * 48

51 Energiforbruk i husholdninger per person, etter energikilde. Utvalgte land. 22. kwh Finland Norge USA Danmark Sverige Russland Tyskland Frankrike Storbritannia Polen Japan Spania Kina Portugal India Kull, koks, torv Oljeprodukter Naturgass Elektrisitet Fjernvarme Biomasse, annen fornybar energi kwh Kilde: International Energy Agency og Statistisk sentralbyrå. Elektrisitetsforsyning Elektrisitetsverk Kraftproduserende GWh Elektrisitetsproduksjon Import Eksport Nettoforbruk prioritert Kraftintensiv industri Bergverk og industri ellers Husholdninger og jordbruk Tjenesteyting Nettoforbruk uprioritert GWh er kwh. 49

52 Vannkraft.. januar 24 GWh Prosent Nyttbar Utbygd Under utbygging 478 Konsesjon gitt Konsesjon søkt Forhåndsmeldt 2 6 Varig vernet Rest Energien i de norske vassdragene som teknisk og økonomisk kan bygges ut til kraftformål. 2 Forhåndsvarslet en konsesjonssøknad. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat. Samlet produksjon av råolje og naturgass. Millioner Sm 3 o.e. Mill. Sm 3 o.e Naturgass Olje inkl. NGL og kondensat Sm 3 (Standard kubikkmeter) o.e. (oljeekvivalenter). Kilde: Oljedirektoratet Verdens største oljeprodusenter. 23. Millioner fat per dag Saudi-Arabia,53 Russland,79 USA, Kina 4,8 Canada 3,95 De forente arabiske emirater 3,65 Iran 3,56 Nigeria 3,32 Irak 3,4 Kuwait 3,3 Mexico 2,88 Venezuela 2,62 Brasil 2, Qatar 2, Norge,84 Våtgass- (NGL) og kondensatproduksjonen er inkludert i de internasjonale oljeproduksjonstallene. Kilde: BP Statistical Review of World Energy

53 2. Samfunnsøkonomi Bruttonasjonalprodukt, etter næring 99 24* Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent Bruttonasjonalprodukt , , Jordbruk 4 234,9 3 46,4 Skogbruk 3 725,5 5 46,2 Fiske, fangst og akvakultur 4 47, ,9 Olje- og gassutvinning 88 63, ,7 Utvinning av råolje og naturgass , , Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 88, ,6 Bergverksdrift 753,2 5 26,2 Industri , , Kraft- og vannforsyning , , Bygge- og anleggsvirksomhet , ,2 Varehandel og rep. av motorvogner , ,4 Overnattings- og serveringsvirksomhet 9 44, ,2 Rørtransport 7 87, 6 648,5 Transport utenom sjøfart , ,3 Post- og distribusjonsvirksomhet 4 925, ,3 Informasjon og kommunikasjon ,3 8 3,4 Sjøfart , ,8 Utenriks sjøfart , ,2 Innenriks sjøfart 794, ,6 Finansierings- og forsikringsvirksomhet , ,6 Boligtjenester ,9 6 3,5 Forretningsmessig tjenesteyting 32 4, , Privat tjenesteyting , ,9 Tjenesteproduksjon i offentlig forvaltning , , Korreksjonsposter 83 44, ,5 Merverdi- og investeringsavgift, andre produktskatter, nettoavvik og statistiske avvik. 5

54 Bruttonasjonalprodukt per innbygger i utvalgte land (løpende PPP USD). 23 Luxembourg Norge USA Sverige Danmark Tyskland Island Finland Storbritannia Frankrike Japan EU28 Spania Portugal Russland Polen Kina PPP USD PPP=Kjøpekraftspariteter. Kilde: OECD. Bruttonasjonalprodukt per innbygger. Løpende priser og prosentvis endring Kroner Løpende priser Prosentvis volumendring Prosent * 52

55 Statens pensjonsfond utland. 3. desember Mrd. kroner Tidligere Statens petroleumsfond. Kilde: Norges Bank Offentlig bruttogjeld i prosent av bruttonasjonalprodukt i utvalgte land, etter Maastrichtdefinisjonen. 23 Japan 2 Hellas Portugal Italia Irland USA 2 Frankrike Spania Storbritannia Tyskland Finland Polen Danmark Sverige Norge Luxembourg Prosent Offentlig bruttogjeld utelater gjeld mellom enheter innad i offentlig forvaltning. Maastrichtdefinisjonen tilsier at den offentlige bruttogjelden ikke skal overstige 6 prosent av BNP. 2 Avvikende definisjon benyttet - Se OECD Economic Outlook No 96. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Eurostat og OECD. og 53

56 Statsforvaltningens inntekter og utgifter. Milliarder kroner * A. Inntekter i alt (A+A2) 74,5 332,9 459,6 A. Inntekter utenom petroleumsvirksomhet 57,4 9,6 62,8 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge 35,9 472,2 598,4 Trygde- og pensjonspremier 56,2 224,9 32,3 Formuesinntekter 75,8 85,2 2,5 Overføringer 7,3 4,9 2,3 Kapitalinntekter,5 2,,9 Gebyrinntekter 4,7 2,5 27,3 A2. Inntekter fra petroleumsvirksomhet 69, 422,3 296,8 Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet,4 252,8 52,7 Andre petroleumsinntekter 67,7 69,5 44, B. Utgifter i alt (B) 67,2 88,9 49, Alminnelig offentlig tjenesteyting 6,7 69,4 254,2 Forsvar 3,3 39, 45, Offentlig orden og trygghet 5,4 8, 27, Næringsøkonomiske formål 58,4 74,9,4 Miljøvern 2, 4,7,7 Boliger og nærmiljø,9,,7 Helse 94,5 28, 76,4 Fritid, kultur og religion 7,9 2,9 9, Utdanning 34,5 36,8 48,8 Sosial beskyttelse 246,5 333,9 455,5 C. Nettofinansinvesteringer (A-B) 33,3 54, 3,5 54

57 3. Norge i utlandet Utenrikstjenesten Utenriksdepartementet Gateadresse: 7. juni-plassen / Victoria Terrasse Postadresse: Postboks 84 Dep., NO-32 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Utenriksstasjoner 2 utenriksstasjoner, hvorav: 85 ambassader 9 generalkonsulater 7 delegasjoner ambassadeseksjon Om lag 355 honorære konsulater Personale i Utenriksdepartementet Om lag 835 stillinger Ved utenriksstasjonene Om lag 64 inkl. ca. 85 spesialutsendinger fra andre etater Om lag lokalt ansatte og 55

minifakta om Norge 2013

minifakta om Norge 2013 minifakta om Norge 23 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket. Innhold. Styreform og valgte representanter...2 2. Geografi, klima og miljø...6 3. Befolkning, helse og kriminalitet... 4. Boforhold og forbruk...9

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

norge minifakta om norge / 2007

norge minifakta om norge / 2007 norge minifakta om norge / 27 Norge med Svalbard Kilde: Statens kartverk. Innhold. Styreform og valgte representanter... 2 2. Geografi, klima og miljø... 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet... 4. Boforhold

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Fosen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Sysselsetting, lønnskostnader og BNP Fastlands-Norge.

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 Prosent 3 2 *Foreløpige nasjonalregnskapstall 1 1971 1976 1981 1986 1991 1996 21* Andel av BNP Andel av eksport Andel av investeringer Andel av statens

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Petroleumstilsynet OEDs organisering Statsråd Politisk

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet OEDs organisering Statsråd Poltisk rådgiver Statssekretær

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

Tilsig av vann og el-produksjon over året

Tilsig av vann og el-produksjon over året Tilsig av vann og el-produksjon over året 7 6 5 Fylling av magasinene Kraftproduksjon Tilsig TWh 4 3 2 1 Tapping av magasinene 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 Uke Fakta 22 figur 2.1 Kilde:

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 288. des. 90... 6 4. feb. 80... 4 06. des. 920...

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 20 Bergen Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8 827. des. 90... 04 224. feb. 80... 24

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 24. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 690 000 tonn 4 % Eksportert

Detaljer

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mai. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mai 30. juni Status per utgangen av Mai Nøkkelparametere Mai Endring fra Laks Biomasse 564 000 tonn -4 % Eksportert kvantum

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Januar 29. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 664 000 tonn -7 % Eksportert

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 0805 Porsgrunn Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 395. des. 90... 4 88. feb. 80...

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Februar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Februar 24. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 679 000 tonn 5 % Eksportert

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Mars. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 27. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 629 000 tonn 3 % Eksportert

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER Til bruk i arbeidet med innvandring og tilflytting fra utlandet. Seminar 6. + 7. oktober 216, Scandic Mayergården Hotell, Mo i Rana. Statstikken er sammensatt

Detaljer

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001

1001 Kristiansand Folke- og boligtelling 2001 00 Kristiansand Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 5 365. des. 90... 22 802. feb. 80...

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 20. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 694 000 tonn 2

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg 8. februar 213 Statsminister Jens Stoltenberg Arbeid Kunnskap Velferd Klima 2 Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB Scanpix Den norske modellen virker Vi har høy inntekt og jevn fordeling,5 Ulikhet målt ved

Detaljer

Tilgang til ulike medier

Tilgang til ulike medier Norsk mediebarometer 200 92 prosent kan se NRK2, og 90 prosent kan se NRK3. Vi har gjennomsnittlig,9 TV-apparater hjemme. 38 prosent har harddiskopptaker. 2 prosent har DAB-radio. 84 prosent har Internett

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 21. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 752 000 tonn

Detaljer