minifakta om Norge 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "minifakta om Norge 2015"

Transkript

1 minifakta om Norge 25

2 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket.

3 Innhold. Styreform og valgte representanter 2 2. Geografi, klima og miljø 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet 4. Boforhold og forbruk 9 5. Arbeid og lønn 2 6. Omsorg og velferd Utdanning Media og kultur Reiseliv og samferdsel 37. Næringene 4. Energi Samfunnsøkonomi 5 3. Norge i utlandet EØS-midlene Utviklingssamarbeid Utenrikshandel 6 7. Flagg- og helligdager i Norge 63 Redigert av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Utenriksdepartementet. Utgitt av Utenriksdepartementet Oslo, mars 25 Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig - Null Mindre enn,5 av den brukte enheten * Foreløpig tall

4 . Styreform og valgte representanter Antall stortingsrepresentanter og godkjente stemmer i 23 Parti Stortingsrepresentanter Prosent Godkjente stemmer Prosent I alt 69, , Det norske Arbeiderparti 55 32, ,8 Fremskrittspartiet 29 7, ,3 Høyre 48 28, ,8 Sosialistisk Venstreparti 7 4, 6 2 4, Senterpartiet 5, ,5 Kristelig Folkeparti 5, ,6 Venstre 9 5, ,2 Miljøpartiet De Grønne, ,8 Partiledere Arbeiderpartiet (A) Fremskrittspartiet (FrP) Høyre (H) Kristelig Folkeparti (KrF) Miljøpartiet De Grønne (MDG) Senterpartiet (Sp) Sosialistisk Venstreparti (SV) Venstre (V) 2 Leder: Jonas Gahr Støre Nestledere: Trond Giske og Hadia Tajik Leder: Siv Jensen Nestledere: Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen Leder: Erna Solberg Nestledere: Jan Tore Sanner og Bent Høie Leder: Knut Arild Hareide Nestledere: Dagrun Eriksen og Bjørg Tysdal Moe Nasjonale talspersoner: Rasmus Hansson og Hilde Opoku Leder: Trygve Slagsvold Vedum Nestledere: Ola Borten Moe og Anne Beathe K. Tvinnereim Leder: Audun Lysbakken Nestledere: Bård Vegar Solhjell og Oddny Miljeteig Leder: Trine Skei Grande Nestledere: Ola Elvestuen og Terje Breivik Kilde: Partienes nettsider.

5 Stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdeltaking i prosent Prosent Stortingsvalg Kommunestyrevalg Fylkestingsvalg Andel kvinnelige representanter på Stortinget og i kommunestyrene Prosent 5 Stortinget Kommunestyrene Andel kvinner i regjeringen Prosent Kilde: regjeringen.no menn-og-kvinner-i-norske-regjeringer-sid 3

6 Regjeringen og departementene Statsministerens kontor (SMK) Statsminister Erna Solberg (Høyre) Statsråd Vidar Helgesen (Høyre) Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Fremskrittspartiet) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Fremskrittspartiet) Finansdepartementet (FIN) Finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet) Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (Høyre) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Høyre) Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Fremskrittspartiet) Klima- og miljødepartementet (KLD) Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (Høyre) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Høyre) Kulturdepartementet (KUD) Kulturminister Thorhild Widwey (Høyre) Kunnskapsdepartementet (KD) Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (Høyre) Næringsminister Monica Mæland (Høyre) Olje- og energidepartementet (OED) Olje- og energiminister Tord Lien (Fremskrittspartiet) Samferdselsdepartementet (SD) Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet) Utenriksdepartementet (UD) Utenriksminister Børge Brende (Høyre) Kilde: regjeringen.no 4

7 Stortingets presidentskap President Olemic Thommessen (H) Visepresidenter Første visepresident: Marit Nybakk (A) Andre visepresident: Kenneth Svendsen (FrP) Tredje visepresident: Svein Roald Hansen (A) Fjerde visepresident: Ingjerd Schou (H) Femte visepresident: Line Henriette Hjemdal (KrF) Kilde: Stortingets informasjonstjeneste. Sivilombudsmannen/Stortingets ombudsmann for forvaltningen Postboks 3 Sentrum, NO- Oslo Telefon Sivilombudsmann E-post: Aage Thor Falkanger Grønt nummer Sametinget Sametinget Sámediggi Ávjovárgeaidnu 5, NO-973 Karasjok/Kárášjohka. Telefon E-post: Sametinget er en nasjonal, folkevalgt forsamling for samene i Norge. 39 representanter velges hvert fjerde år fra 7 valgdistrikt som dekker hele Norge. Sametingsrådet Sametingspresident Aili Keskitalo Rådsmedlem Henrik Oljen Rådsmedlem Thomas Åhrén Rådsmedlem Silje Karine Muotka Rådsmedlem Ann-Mari Thomassen Sametingsrepresentanter etter parti Arbeiderpartiet, Norske Samers Riksforbund, Árja 4, Nordkalottfolket 3, Fremskrittspartiet 2, Høyre 2, Åarjel-Saemiej Gïelh 2, Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste 2, Fastboendes liste, Flyttsamelista og Samer sørpå. Kilde: Sametinget. Sysselmannen på Svalbard Postboks 633, NO-97 Longyearbyen Telefon Sysselmann Odd Olsen Ingerø E-post: 5

8 2. Geografi, klima og miljø Geografisk avgrensning Beliggenhet Nord: Knivskjelodden på Magerøy 7 ' 9'' n.br. Sør: Pysen i Mandal 57 57' 3'' n.br. Vest: Holmebåen ved Utvær i Solund 4 29' 57'' ø.l. Øst: Hornøya i Vardø 3 ' 7'' ø.l. Landegrense, kystlinje mv. Landegrense i alt km mot Sverige 63 km mot Finland 736 km mot Russland 96 km Kystlinje Fastlandet uten fjorder og bukter (grunnlinjen) km Fastlandet med fjorder og bukter km Øyer km I alt 96 km Landets største bredde 43,7 km Landets minste bredde,6 km Areal Kongeriket Norge km 2 Hovedlandet (inkl. ferskvann) km 2 Svalbard 6 22 km 2 Jan Mayen 377 km 2 Biland Bouvetøya 49 km 2 Peter I Øy 56 km 2 Dronning Maud Land 2 74 km 2 Største innsjø: Mjøsa 369 km 2 Lengste vassdrag: Glomma 6 km Høyeste vannfall: Kjelfossen 84 m Høyeste fjelltopp: Galdhøpiggen m Største isbre: Jostedalsbreen 474 km 2 Lengste fjord: Sognefjorden 24 km Største bebodde øy: Hinnøya 2 25 km 2 Kilde: Kartverket. 6

9 Luftens gjennomsnittstemperatur Celsius 2 Oslo 5 Bergen Vardø Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Gjennomsnitt av årene (gjeldende standard normal periode) i C. Kilde: Meteorologisk institutt. Okt. Nov. Des. Oslo Bergen Trondheim Bodø Tromsø Vardø Årlig gjennomsnitt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gjennomsnitt av årene (gjeldende standard normal periode) i mm. Kilde: Meteorologisk institutt. Midnattssol (hele solskiven) og mørketid. 25 Bredde Midnattssol Mørketid Slutt Start Svalbard (Longyearbyen) 78, Nordkapp 7, Hammerfest 7, Tromsø 69, Bodø 67, Kilde: Almanakk for Norge

10 Vernede områder etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen. 3. desember 23 Antall Areal i km 2 Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder Andre områdefredninger Biotopvern (plante-, fugle- og dyrefredningsområder), vern etter viltloven, vern etter lakse- og innlandsfiskloven og naturminner med og uten areal. Kilde: Miljødirektoratet. og Vernede områder etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen. 3. desember 23 Verneområder Andre fredninger Landskapsvernområder Nasjonalpark Naturreservat Kilde: Miljødirektoratet. 8 og

11 Landarealutnytting. 24* km 2 Prosent Landareal, ekskl. Svalbard og Jan Mayen , Jordbruksareal ,2 Av dette fulldyrket 8 3 2,7 Produktivt skogareal ,3 Annet areal ,5 Kilde: Kartverket, Landsskogtakseringen og Statistisk sentralbyrå. Husholdningsavfall Husholdningsavfall i alt. tonn Husholdningsavfall. Kg per innbygger Gjenvinning inkl. energigjenvinning. Kg per innbygger Utsortert avfall. Prosent Restavfall til forbrenning. Prosent Restavfall til deponi. Prosent Utslipp til luft, sammenlignet med utslippsnivået i = Flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) Svoveldioksid (SO 2 ) Klimagasser Nitrogenoksider(NO x ) * Utslipp omfattet av Kyoto- og Gøteborg-protokollene. Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart. og 9

12 3. Befolkning, helse og kriminalitet Folkemengde og befolkningsendringer Folkemengde Innbyggere per km 2 landareal 4 7 Levendefødte i alt Gutter Jenter Levendefødte per innbyggere 3,8,5 Døde i alt Menn Kvinner Døde per innbyggere,3 7,9 Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst Folketilvekst. Prosent,5, Folkemengde per. januar 996 og. januar 25. Registrert folkemengde. januar 25 og framskrevet (middels nasjonal vekst). Alder I alt år år år år og eldre

13 Fylker og de mest folkerike kommunene.. januar 25 Fylke Antall Totalareal. Kommune kommuner km Prosent Folkemengde 2 Prosent 2 Hovedlandet , , Østfold 8 4 8, ,6 Fredrikstad Sarpsborg Akershus , ,3 Bærum Oslo 426, ,5 Hedmark , ,8 Ringsaker Hamar Oppland , ,7 Gjøvik Lillehammer Buskerud , ,3 Drammen Ringerike Vestfold , ,7 Sandefjord Larvik Telemark , ,3 Skien Porsgrunn Aust-Agder , ,2 Arendal Grimstad Vest-Agder , ,5 Kristiansand Mandal Rogaland , , Stavanger Sandnes Hordaland , ,9 Bergen Sogn og Fjordane , , Førde Møre og Romsdal , , Ålesund Molde Sør-Trøndelag , , Trondheim Nord-Trøndelag , ,6 Stjørdal Nordland , ,7 Bodø Rana Troms Romsa , ,2 Tromsø Harstad Finnmark Finnmárku , 75 65,5 Alta Hammerfest Medregnet ferskvann (innsjøer).

14 Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand.. januar Menn Kvinner Ugifte Gifte (inkl. separerte) Før gifte Gifte par og samboerpar med og uten barn Par i alt Gifte par i alt Uten barn Med barn Samboerpar i alt Uten barn Med barn Inkludert registrerte partnere. 2 Barn = ugifte hjemmeboende under 8 år. Samlet fruktbarhetstall i utvalgte land. 22 Island 2,4 Frankrike 2, USA,99 Storbritannia,9 Sverige,9 Norge,85 Finland,8 Danmark,73 Sveits,52 Russland (2),5 Italia,43 Tyskland,38 Spania,32 Polen,3 Portugal,28 Kilde: Eurostat og Verdens helseorganisasjon. og 2

15 Samlet fruktbarhetstall, fylker. 24 Samlet fruktbarhetstall. 24,64-,7,7-,77,78-,84,85-,9 Kartgrunnlag: Kartverket. Forventet levealder ved fødselen Alder Kvinner Menn

16 Forventet levealder ved fødselen i utvalgte land. 22 Kvinner Menn Japan 86 8 Frankrike Sveits 85 8 Italia 85 8 Spania 85 8 Island Norge 84 8 Sverige 84 8 Finland Hellas Danmark USA 8 76 Polen 8 73 Russland Kilde: Eurostat og Verdens helseorganisasjon. og Personer per privathusholdning 3,5 3, 2,5 2,,5,,5, Inngåtte registrerte partnerskap Inngåtte ekteskap mellom samme kjønn Kvinnelige par Mannlige par

17 Giftermål og skilsmisser Inngåtte ekteskap Skilsmisser Fra 29 er ekteskap mellom like kjønn medregnet. 2 Før 95 skilsmisser der en av ektefellene var bosatt i Norge, fra 95 skilsmisser der mannen var bosatt i Norge. Adopsjoner etter adopsjonstype Utenlandske Stebarns- og fosterbarnsadopsjoner m.m Topp, jentenavn og guttenavn i 24 Guttenavn Jentenavn Lucas/Lukas Nora/Norah 2 William Emma 3 Markus/Marcus Sara/Sarah 4 Emil Sofie/Sophie 5 Oskar/Oscar Emilie 6 Mathias/Matias Anna 7 Magnus Linnea/Linea 8 Filip/Fillip/Philip Thea/Tea 9 Jakob/Jacob Maja/Maia/Maya Aksel/Axel Sofia/Sophia 5

18 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 2 Norskfødte med Landbakgrunn 3 Innvandrere innvandrerforeldre I alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av hele befolkningen 4,3 3,,7 2,6 Europa i alt Polen Sverige Litauen Tyskland Danmark Russland Storbritannia Bosnia-Hercegovina Romania Kosovo Afrika i alt Somalia Eritrea Etiopia Marokko Sudan Asia med Tyrkia i alt Irak Pakistan Filippinene Iran Thailand Vietnam Afghanistan Tyrkia India Sri Lanka Nord- og Mellom-Amerika i alt USA Canada Sør-Amerika i alt Chile Brasil Oseania i alt Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. 2 Personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. 3 For personer som er født i utlandet brukes eget fødeland, for personer som er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre brukes mors fødeland. 4 Sammenlignbarheten er problematisk pga. grenseendringer. 6

19 Asylsøkere kommet til Norge, etter statsborgerskap Statsborgerskap I alt Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania Statsløs Kilde: Utlendingsdirektoratet. Andel overvektige (BMI 25-27) og andel med fedme (BMI >= 3) blant personer 6-79 år Prosent 35 3 Fedme Overvekt Kvinner Menn Andel dagligrøykere Prosent Menn 6-74 år Kvinner 6-74 år

20 Dødsårsaker. 23 Prosent I alt Menn Kvinner Dødsfall i alt, Sykdommer i alt 93, Ondartede svulster 25, Hjerte- og karsykdommer 29, Sykdommer i åndedrettsorganene 9, Andre sykdommer 25, Uoppgitt 3,6 49 Voldsomme dødsfall i alt 6, Ulykker 4, Selvmord, Drap, Annen voldsom død, 2 Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Siktede for forbrytelser per innbyggere. Etterforskede og oppklarte forbrytelser per innbyggere 8 Siktede for forbrytelser per innbyggere Forbrytelser etterforsket per innbyggere Forbrytelser oppklart per innbyggere Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe Lovbruddsgruppe Antall Per innbyggere Antall Per innbyggere I alt , ,9 Økonomisk kriminalitet 7 95,7 7 93,6 Annen vinningskriminalitet , ,8 Voldskriminalitet , ,3 Seksualkriminalitet 3 68, , Narkotikakriminalitet , ,8 Skadeverk , ,6 Miljøkriminalitet 2 399,5 2 72,4 Arbeidsmiljøkriminalitet 8,2 756, Trafikkriminalitet , ,7 Annen kriminalitet , ,6 8

21 4. Boforhold og forbruk Hovedtall for bygninger og boliger. 23 Bygninger Antall I alt Boligbygg Andre bygg enn boligbygg av dette fritidsbygninger 43 4 Boliger etter bygningstype Boliger i alt (bebodde og ubebodde) Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus o.l Boligblokk Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper (med bolig) Blokkleiligheter og heis i bygning Prosent Heis i bygningen 35,2 Ikke heis i bygningen 64,8 Boliger etter tettbygd/spredtbygd strøk Boliger i tettbygd strøk 78,6 Boliger i spredtbygd strøk 2,4 Eieform (boliger) Privatpersoner 72,4 Private foretak 6,3 Borettslag og boligbyggelag 3,9 Offentlig eie 3,3 Annet 4, 9

22 Gjennomsnittlig forbruksutgift per husholdning per år og 22 Vare- og tjenestegruppe 2- kroner Prosent 22- kroner Prosent Forbruksutgift i alt 28, 435 5, Matvarer og alkoholfrie drikkevarer , 5 4,8 Alkoholdrikker og tobakk 8 2,9 7 2,7 Klær og skotøy 6 3 5, ,4 Bolig, lys og brensel ,4 36 3,2 Møbler og husholdningsartikler 7 3 6, ,6 Helsepleie 7 7 2,8 4 2,6 Transport , ,7 Post- og teletjenester 5 6 2, 8 3,9 Kultur og fritid , 43 3, Utdanning 9,3,2 Restaurant- og hotelltjenester 4 4, 5 6 3,6 Andre varer og tjenester 7 5 6,3 27 6,2 Andel av husholdningens forbruksutgifter som går til matvarer, bolig og transport Prosent Transport Bolig Matvarer

23 5. Arbeid og lønn Personer i alderen 5-74 år, etter hovedsakelig virksomhet. Årsgjennomsnitt 24 Annen virksomhet/uoppgitt Alderspensjonister 5 % 8 % Førtidspensjonister/ uføre % Hjemmearbeidende % Under utdanning 3 % Yrkesaktive 62 % Som yrkesaktive regnes heltidssysselsatte samt deltidssysselsatte med yrkesaktivitet som hovedsakelig virksomhet. 2

24 Yrkesdeltakelse og arbeidsledighet. Personer 5-64 år. Utvalgte land. 23 Island Sverige Norge Danmark Tyskland Storbritannia Spania Japan Finland Portugal Russland USA Frankrike Hellas Polen Italia Kilde: OECD. Arbeidsledige Yrkesaktive Prosent Sysselsatte kvinner 2-64 år og andel med deltid. Utvalgte land. 23 Island Sverige Norge Tyskland Danmark Finland Nederland Storbritannia Frankrike Portugal Polen Spania Italia Prosent Prosent av kvinner i samme aldersgruppe i befolkningen. Kilde: Eurostat. Andel deltid Sysselsatte 22

25 Sysselsatte i offentlig forvaltning som andel av samlet sysselsetting Prosent Kommune Stat 2 24* Sysselsatte etter næring. Årsgjennomsnitt 24. og prosent Prosent I alt Menn Kvinner I alt, medregnet uoppgitt, Jordbruk, skogbruk og fiske 2, Bergverksdrift og utvinning 2, Industri 8, Elektrisitet, vann og renovasjon, Bygge- og anleggsvirksomhet 7, Varehandel, motorvognreparasjoner 3, Transport og lagring 5, Overnattings- og serveringsvirksomhet 2, Informasjon og kommunikasjon 3, Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2, Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6, Forretningsmessig tjenesteyting 4,2 6 5 Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 6, Undervisning 8, Helse- og sosialtjenester 9, Personlig tjenesteyting 4,

26 Gjennomsnittlig månedslønn for menn og kvinner i utvalgte næringer. 24 Kvinners lønn som Næring Menn Kvinner andel av menns lønn Kr Kr Prosent Alle ansatte Olje- og gassutvinning Industri Varehandel Samferdsel Informasjon og kommunikasjon Finanstjenester Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon (stat og kommune) Undervisning Helse- og sosialtjenester Lønnen for deltidsansatte er omregnet til heltidslønn (heltidsekvivalenter). 24

27 6. Omsorg og velferd Andel barn med kontantstøtte i prosent av alle barn. Desember Prosent Kontantstøtte gis til barn 3-23 måneder. Kontantstøtte til toåringer ble avviklet fra. august 22. Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Barn med barnevernstiltak per barn -7 år Per 3. desember

28 Økonomisk sosialhjelp. Stønadstilfeller Personer som mottar uførepensjon 2 5 Kvinner Menn Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) Brukere av ulike pleie- og omsorgstjenester 2 Mottakere av hjemmetjenester 5 5 Beboere i pleie- og omsorgsboliger 2 Beboere i institusjoner Brudd i tidsserie. Fra og med 27 er data hentet fra IPLOS-registeret. 2 Trygdeboliger er ikke med i tallgrunnlaget etter

29 7. Utdanning Barnehagedekning Prosent år -5 år -2 år Andel barn i barnehage i prosent av barn i tilsvarende aldersgruppe. Elever i skolefritidsordning (SFO) I alt årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn Kilde: Grunnskolens informasjonssystem. 27

30 Skoler og elever/studenter 984/85 23/4 Skoleslag Skoler Elever/ studenter Skoler Elever/ studenter Grunnskoler Private grunnskoler Skoler på videregående nivå Private skoler på videregående nivå Universiteter og høgskoler Private universiteter og høgskoler Elever og lærlinger i videregående opplæring, studenter i fagskoler, elever ved folkehøgskoler. 2 Militære høgskoler er ikke medregnet. Andel menn og kvinner med høyere utdanning Prosent Menn Kvinner Studenter i høyere utdanning etter skoleslag 2/ Andel kvinner 23/4 Andel kvinner Studenter i alt , , Universiteter , , Vitenskapelige høgskoler , ,5 Statlige høgskoler , ,4 Statlige kunsthøgskoler 77 68, ,8 Politihøgskolen 94 29, , Militære høgskoler 949 6, 4 4 4,2 Private høgskoler , ,2 Norske studenter i utlandet er ikke medregnet. 28

31 Utenlandske studenter i høyere utdanning i Norge Statsborgerskap 25/6 2/ 23/4 Andel kvinner 23/4 Studenter i alt ,4 Sverige ,3 Russland ,4 Danmark ,9 Tyskland ,4 Kina ,9 Polen ,7 Nepal ,8 Iran ,4 USA ,9 Island ,9 Ukraina ,9 Storbritannia ,6 Pakistan , Nederland ,6 Finland ,8 Litauen ,3 Etiopia ,9 Filippinene ,2 Ghana ,3 Frankrike ,5 India ,9 Romania ,4 Spania , Italia ,2 Latvia , Irak ,2 Afghanistan ,6 Bosnia-Hercegovina ,2 Andre og uoppgitt ,3 Utenlandske studenter er ikke nødvendigvis i Norge kun for å studere. Noen studenter kan være her på permanent basis med et annet statsborgerskap. Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert. 2 En del studenter fra utlandet vil antagelig ikke være registrert ved våre utdanningsinstitusjoner på tellingstidspunktet. oktober. Det kan føre til en underestimering av utenlandske statsborgere i høyere utdanning. 3 Uoppgitt statsborgerskap. Utvekslingsstudenter er inkludert. 29

32 Norske studenter i utlandet. Gradsstudier Land 992/93 2/ 22/3 23/4 I alt Storbritannia Danmark Polen Ungarn Sverige Slovakia Nederland Tsjekkia Frankrike Tyskland Spania Irland Italia Sveits Europa ellers Asia USA Canada Latin-Amerika Sør-Afrika Afrika ellers Australia New Zealand Andre Kilde: Statens lånekasse for utdanning. 3

33 Utgifter til forskning og utvikling 23 23* Utgifter til forskning og utviklingsarbeid. Mill. kr Utførte FoUårsverk Utgifter til forskning og utviklingsarbeid. Mill. kr Utførte FoUårsverk I alt Næringslivet Instituttsektor Universitets- og høgskolesektor Totale FoU-utgifter som andel av BNP. Prosent,7,7 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Forskere per personer i arbeidsstyrken. Utvalgte land. 23 Finland Danmark Island (2) Sverige Norge (22) Japan Frankrike Portugal USA (2) Storbritannia Tyskland Spania Russland Italia Polen Kina Kilde: OECD. 3

34 8. Media og kultur De største norske avisene. Opplag 24 Papir Avis, utgiversted totalt Digital totalt Nettoopplag (justert for dobbeltkjøp) Aftenposten (hverdager), Oslo Verdens Gang (hverdager), Oslo Dagens Næringsliv, Oslo Dagbladet, Oslo Bergens Tidende (hverdager), Bergen Adresseavisen, Trondheim Stavanger Aftenblad, Stavanger Fædrelandsvennen, Kristiansand Morgenbladet, Oslo Drammens Tidende, Drammen De digitale abonnementsproduktene VG+ og Dagbladet+ er ikke med i beregningene. Kilde: Mediebedriftenes Landsforening. Lesing av trykt avis og nettavis en gjennomsnittsdag år Prosent 9 8 Papiravis Nettavis Nettavis omfatter her papiravisenes nettutgaver. Kategoriene papiravis og nettavis utelukker ikke hverandre, dvs. at lesere av papiravis også kan ha lest nettavis og omvendt. 32

35 Nyhetsbyråer i Norge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) Tlf.: Pb 873, Youngstorget, NO-28 Oslo Kontaktperson: Tor Axelsen Norsk Telegrambyrå AS (NTB) Holbergs gate, Pb 687, St. Olavs plass, NO-3 Oslo Kontaktperson: Pål Bjerketvedt Tlf.: Agence France-Presse (AFP) Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo E-post: Kontaktperson: Pierre-Henry Deshayes Associated Press (AP) Tlf.: Lauritz Bergendahls gate 26, 42 Stavanger Kontaktperson: Mark Lewis Bloomberg Nyhetsbyrå Tlf.: Rådhusgata 27, NO-58 Oslo ITAR Tass Tlf.: Fougstads gate 9, NO-73 Oslo Kontaktperson: Yuri Mikhaylenko Thomson Reuters Norge Tlf.: Dronning Eufemias gate 6, NO-9 Oslo Kontaktperson: Balazs Koranyi Xinhua News Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo Kontaktperson: Li Guorong Dow Jones Newswire Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo Kontaktperson: Kjetil Malkenes Hovland Foreign Press Association Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo Kontaktperson: Björn Lindahl Middle East News Agency (MENA) Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo Kontaktperson: Tarek Mahmoud Norway International Press Center Tlf.: Klingenberggata 5, NO-6 Oslo E-post: Kontaktperson: Anita Karin Opsvik 33

36 Abonnement på fasttelefoni og mobiltelefoni. 3. desember 6 Fasttelefoni 5 Mobiltelefoni Tall for 24 per 3. juni. Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Personer 9-79 år med tilgang til ulike medier og elektroniske tilbud i hjemmet. Prosent NRK TV TV TVNorge TV Lokal-TV Svensk TV Videobåndspiller DVD-spiller Harddiskopptaker Nettbrett... 7 DAB-radio Lokalradio Kassettspiller Platespiller CD-spiller MP3-spiller Privat parabolantenne Kabelanlegg Digital bakkeantenne Fellesantenne Hjemme-PC Internett TV-spill Egen mobiltelefon Smarttelefon... 8 Avisabonnement

37 Andel som har benyttet ulike massemedier en gjennomsnittsdag år Internett Hjemme-PC Fjernsyn Radio Avis Lydmedier Bøker Videomedier Tidsskrift 24 Ukeblad 99 Tegneserieblad Prosent Andel som har benyttet ulike kulturtilbud siste 2 måneder år Kino Konsert Idrettsarrangement Folkebibliotek Teater/musikal/revy Museum Kunstutstilling Tros-/livssynsmøte Kulturfestival 22 Ballett-/danseforestilling 28 Opera/operette Prosent 35

38 Medlemmer i Den norske kirke og i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. 23/24 Personer Prosent Befolkningen i alt , Medlemmer i Den norske kirke. 3. desember ,2 Medlemmer i kristne trossamfunn i alt , Adventistsamfunnet 4 86,4 De Frie Evangeliske Forsamlinger 3 258, Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge ,8 Den Finländska Evangelisk-Lutherska församling 4 348,3 Den Islandske Evangeliske Lutherske menighet i Norge , Den kristelige menighet ,3 Den ortodokse kirke ,4 Den romersk-katolske kirke 4 9 4,5 Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 3 89,9 Det Norske Baptistsamfunn 283 3, Det Norske Misjonsforbund 36 3, Jehovas vitner i Norge 2 3 3,6 Kristensamfundet 2 54,8 Kristne senter 3 45,9 Metodistkirken i Norge 684 3,2 Pinsemenigheter ,7 Svenska Margarethaförsamlingen i Oslo ,4 Andre kristne trossamfunn ,8 Medlemmer i andre religioner i alt , Bahá'í 27,7 Buddhisme 7 87,4 Hinduisme ,5 Islam ,8 Sikhisme , Jødedom 78,5 Andre 65, Medlemmer i livssynssamfunn i alt , Human-Etisk Forbund , Andre livssynssamfunn , Omfatter bare medlemmer det mottas offentlig støtte for. Medlemmer. januar januar

39 9. Reiseliv og samferdsel Utenlandske overnattinger i Norge, etter bostedsland. 24 Tyskland Sverige Danmark Storbritannia Nederland USA Frankrike Polen Spania Italia Russland Japan Hurtigruten Bergen-Kirkenes. Passasjerer 6 5 Alle passasjerer Nordover Sørover

40 Overnattingssteder i Norge Alle hoteller Sengeplasser Gjestedøgn Gjestedøgn Nordmenn. Prosent 74,5 74,5 74,4 73, Utlendinger. Prosent 25,5 25,5 25,6 26,9 Hytter Hyttegrender 2, overnattinger Hytteformidlere, overnattinger Registrerte campingplasser Overnattinger Nordmenn. Prosent 74,2 75,3 8, 79,7 Utlendinger. Prosent 25,8 24,7 2, 2,3 2-22: Hoteller og liknende overnattingsbedrifter med 2 sengeplasser eller mer. 23 og 24: Alle hoteller og likende overnattingsbedrifter (pensjonater, motell o.l.) : Hyttegrender, ferieleiligheter o.l. med flere enn 3 enheter : Hyttegrender, ferieleiligheter o.l. med flere enn sengeplasser : Campingplasser med innekapasitet på 8 hytter eller mer, eller 5 oppstillingsplasser for campingvogner. 23 og 24: Campingplasser med 3 enheter eller mer. Drepte i trafikken

41 Transportmidler og -anlegg. 3. desember Motorkjøretøyer etc. I alt Biler Personbiler Busser Varebiler Lastebiler/kombibiler Traktorer og motorredskap Motorsykler Beltemotorsykler Mopeder Tilhengere Sivil lufttrafikk Flyplasser med ruteanløp Luftfartøyer i alt Fly Helikoptere Offentlige veier km I alt Riksvei Fylkesvei Kommunal vei Jernbaner Banenett i alt Elektrisk drift Dobbeltspor Kilde: Jernbaneverket, Vegdirektoratet, Avinor og Luftfartstilsynet. 39

42 . Næringene Jordbruksareal i drift km 2 2 Jordbruksareal i alt 8 6 Fulldyrket eng 4 Korn og oljevekster 2 Natureng og overflatedyrket jord Annen åker Husdyr på aktive jordbruksbedrifter 24 24* Hester Storfe i alt Kyr Avlssvin Sau over år Mjølkegeit Høner Omfatter mjølkeku og ammeku. 4

43 Jordbruks- og skogbruksproduksjon 23 24* Avling i jordbruket. tonn Korn i alt Hvete Bygg Havre Potet Høy Husdyrprodukter. tonn Kjøtt i alt Storfe og kalv 85 8 Svin 9 29 Sau og lam Egg Kumelk ( liter) 59 5 Avvirket trevirke for salg i alt. m 3 Bartretømmer Lauvtretømmer 5 4 Gjelder aktive jordbruksbedrifter. 2 Omfatter all avling fra eng til slått omregnet via tørrstoff til høy. Skogeiendommer og produktivt skogareal, etter eiendomsstørrelse. 23 Antall Prosent Areal Produktivt skogareal km 2 Prosent I alt med minst 25 dekar 28 64, 7 264, dekar , ,5-999 dekar , , dekar 5 8, ,5 5 - dekar 28, ,2 Vernet produktivt skogareal.. 2. Omfatter eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Direktoratet for naturforvaltning. 4

44 Økologisk dyrket areal eller areal som er under omlegging i de nordiske landene. Prosent av jordbruksarealet Prosent Sverige Finland 4 Danmark Norge Kilde: Norge - Debio og Statistisk sentralbyrå, Sverige - KRAV, Statistiska centralbyrån og Jordbruksverket, Danmark - Plantedirektoratet og Danmarks Statistik, Finland - KTTK, Evira og Tike. Jordbruksbedrifter, etter størrelsen på jordbruksareal i drift dekar 5-99 dekar -49 dekar * 42

45 Fangst av de viktigste fiskeslagene Fiskeslag tonn Mill. kr * 24 24* I alt Torsk Sild Kolmule Makrell Sei Hyse Tobis Lodde Uer Øyepål Lange Reke Hestmakrell Blåkveite Brosme Brisling Steinbit Breiflabb Andre fiskeslag Rund vekt. 2 Verdien er den oppgitte førstehåndsverdi som fisker får utbetalt for fangsten. Fiskeoppdrett. Solgt mengde laks og ørret tonn

46 Verdi i oppdrettsnæringen og tradisjonelt fiske Mrd. kroner Oppdrett Tradisjonelt fiske og Eksport av fisk og fiskeprodukter 2 24* tonn Mill. kr tonn Mill. kr Fisk, krepsdyr, bløtdyr, virvelløse sjødyr og tilberedninger av disse i alt Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fileter Fisk, fryst, unntatt fileter Fiskefileter, fryste Fiskefileter og annet fiskekjøtt, ferskt eller kjølt Tørrfisk og klippfisk Fiskefileter, tørket, saltet eller i saltlake Fisk, saltet eller i saltlake Fisk, røkt Krepsdyr, frosne; mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde Fisk, tilberedt eller konservert, herunder kaviar og kaviaretterligninger Krepsdyr og bløtdyr, tilberedt eller konservert

47 Sysselsatte personer i varehandel og tjenesteyting. Lønnstakere og selvstendige Forretningsmessig tjenesteyting Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Omsetning og drift av fast eiendom Varehandel og reparasjon av motorvogner Norsk oljevirksomhet. Hovedtall Sysselsatte. Antall Olje- og gassutvinning Til havs På land Tjenester til oljevirksomhet Bruttoproduksjonsverdi. Mill. kr Olje- og gassutvinning Tjenester til oljevirksomhet Påløpte investeringer. Mill. kr Olje- og gassutvinning Tjenester til oljevirksomhet Olje- og gasstransport i rør Produksjon av råolje. Sm 3 o.e Produksjon av naturgass. Sm 3 o.e Eksport Råolje. Sm 3 o.e Naturgass. Sm 3 o.e Inkluderer rørtransport fra 2 og fremover. 2 Oljeekvivalenter (o.e.) benyttes som en felles måleenhet når man skal sammenligne ressursmengder av olje og gass. Sm 3 o.e. = Sm 3 olje eller Sm 3 naturgass. Kilde: Statistisk sentralbyrå og Oljedirektoratet. og 45

48 Oljepris. Brent Blend USD/fat Kilde: Olje- og energidepartementet og Reuters EcoWin Industri og bergverk, etter næring. 22 Næring Bedrifter Sysselsatte Mill. kr Prosent Produksjonsverdi Industri og bergverk , Bergverk ,9 Industri , Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri ,6 Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri ,9 Trelast- og trevareindustri ,3 Produksjon av papir og papirvarer ,5 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak ,4 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri ,4 Produksjon av gummi- og plastprodukter ,4 Mineralproduktindustri ,6 Metallindustri ,8 Metallvareindustri ,2 Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri ,4 Maskinindustri ,9 Annen verkstedindustri (unntatt bygging av skip og oljeplattformer) , Bygging av skip og oljeplattformer ,7 Møbelindustri og annen industri ,8 Maskinreparasjon og -installasjon , Tallene er ekskl. merverdiavgift. 46

49 Norskeid utenriksflåte av skip.. juli 24 Norsk Ordinært Skipsregister Norsk Internasjonalt Skipsregister Utenlandsk flagg Totalt Ant. dvt. Ant. dvt. Ant. dvt. Ant. dvt. Skip i alt Passasjerskip, katamaraner og ferger Gass- og kjemikalieskip Andre tankskip Bøyelaster og lagerskip Kombinasjonsskip Bulkskip Andre tørrlastskip Offshore serviceskip Skip på bruttotonn og over. 2 Tonnasje i bruttotonn. Inngår ikke i total dvt. Kilde: Norges Rederiforbund. Den norske handelsflåten ved utgangen av året. bruttotonn Tonnasje i alt Av dette tank Tankskip. Prosent Skip på bruttotonn og over for frakting av passasjerer og gods. Medregnet både Norsk Ordinært Skipsregister og Norsk Internasjonalt Skipsregister. Kilde: Sjøfartsdirektoratet. Sjøulykker. Forliste og havarerte norskregistrerte skip Forliste skip Havarerte skip Skip Bruttotonnasje Skip Bruttotonnasje Forlis er definert som totaltap av skip, mens havari er definert som skade på skip. 47

50 . Energi Produksjon av primære energiprodukter. Petajoule * I alt Elektrisitet fra vannkraft Elektrisitet fra vindkraft Råolje og kondensat Naturgass og NGL Kull Ved petajoule = 5 joule. 2 Eksklusiv naturgass som fakles på felt. NGL omfatter primærproduksjon av etan, propan, butan, isobutan og LPG. 3 Ved, pellets og briketter brukt i husholdninger. Bruk av energivarer utenom energisektorer og utenriks sjøfart. Petajoule PJ 8 6 Gass, fjernvarme, fast brensel Olje til transport 4 Olje utenom transport 2 Elektrisitet petajoule = 5 joule * 48

51 Energiforbruk i husholdninger per person, etter energikilde. Utvalgte land. 22. kwh Finland Norge USA Danmark Sverige Russland Tyskland Frankrike Storbritannia Polen Japan Spania Kina Portugal India Kull, koks, torv Oljeprodukter Naturgass Elektrisitet Fjernvarme Biomasse, annen fornybar energi kwh Kilde: International Energy Agency og Statistisk sentralbyrå. Elektrisitetsforsyning Elektrisitetsverk Kraftproduserende GWh Elektrisitetsproduksjon Import Eksport Nettoforbruk prioritert Kraftintensiv industri Bergverk og industri ellers Husholdninger og jordbruk Tjenesteyting Nettoforbruk uprioritert GWh er kwh. 49

52 Vannkraft.. januar 24 GWh Prosent Nyttbar Utbygd Under utbygging 478 Konsesjon gitt Konsesjon søkt Forhåndsmeldt 2 6 Varig vernet Rest Energien i de norske vassdragene som teknisk og økonomisk kan bygges ut til kraftformål. 2 Forhåndsvarslet en konsesjonssøknad. Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat. Samlet produksjon av råolje og naturgass. Millioner Sm 3 o.e. Mill. Sm 3 o.e Naturgass Olje inkl. NGL og kondensat Sm 3 (Standard kubikkmeter) o.e. (oljeekvivalenter). Kilde: Oljedirektoratet Verdens største oljeprodusenter. 23. Millioner fat per dag Saudi-Arabia,53 Russland,79 USA, Kina 4,8 Canada 3,95 De forente arabiske emirater 3,65 Iran 3,56 Nigeria 3,32 Irak 3,4 Kuwait 3,3 Mexico 2,88 Venezuela 2,62 Brasil 2, Qatar 2, Norge,84 Våtgass- (NGL) og kondensatproduksjonen er inkludert i de internasjonale oljeproduksjonstallene. Kilde: BP Statistical Review of World Energy

53 2. Samfunnsøkonomi Bruttonasjonalprodukt, etter næring 99 24* Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent Bruttonasjonalprodukt , , Jordbruk 4 234,9 3 46,4 Skogbruk 3 725,5 5 46,2 Fiske, fangst og akvakultur 4 47, ,9 Olje- og gassutvinning 88 63, ,7 Utvinning av råolje og naturgass , , Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 88, ,6 Bergverksdrift 753,2 5 26,2 Industri , , Kraft- og vannforsyning , , Bygge- og anleggsvirksomhet , ,2 Varehandel og rep. av motorvogner , ,4 Overnattings- og serveringsvirksomhet 9 44, ,2 Rørtransport 7 87, 6 648,5 Transport utenom sjøfart , ,3 Post- og distribusjonsvirksomhet 4 925, ,3 Informasjon og kommunikasjon ,3 8 3,4 Sjøfart , ,8 Utenriks sjøfart , ,2 Innenriks sjøfart 794, ,6 Finansierings- og forsikringsvirksomhet , ,6 Boligtjenester ,9 6 3,5 Forretningsmessig tjenesteyting 32 4, , Privat tjenesteyting , ,9 Tjenesteproduksjon i offentlig forvaltning , , Korreksjonsposter 83 44, ,5 Merverdi- og investeringsavgift, andre produktskatter, nettoavvik og statistiske avvik. 5

54 Bruttonasjonalprodukt per innbygger i utvalgte land (løpende PPP USD). 23 Luxembourg Norge USA Sverige Danmark Tyskland Island Finland Storbritannia Frankrike Japan EU28 Spania Portugal Russland Polen Kina PPP USD PPP=Kjøpekraftspariteter. Kilde: OECD. Bruttonasjonalprodukt per innbygger. Løpende priser og prosentvis endring Kroner Løpende priser Prosentvis volumendring Prosent * 52

55 Statens pensjonsfond utland. 3. desember Mrd. kroner Tidligere Statens petroleumsfond. Kilde: Norges Bank Offentlig bruttogjeld i prosent av bruttonasjonalprodukt i utvalgte land, etter Maastrichtdefinisjonen. 23 Japan 2 Hellas Portugal Italia Irland USA 2 Frankrike Spania Storbritannia Tyskland Finland Polen Danmark Sverige Norge Luxembourg Prosent Offentlig bruttogjeld utelater gjeld mellom enheter innad i offentlig forvaltning. Maastrichtdefinisjonen tilsier at den offentlige bruttogjelden ikke skal overstige 6 prosent av BNP. 2 Avvikende definisjon benyttet - Se OECD Economic Outlook No 96. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Eurostat og OECD. og 53

56 Statsforvaltningens inntekter og utgifter. Milliarder kroner * A. Inntekter i alt (A+A2) 74,5 332,9 459,6 A. Inntekter utenom petroleumsvirksomhet 57,4 9,6 62,8 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge 35,9 472,2 598,4 Trygde- og pensjonspremier 56,2 224,9 32,3 Formuesinntekter 75,8 85,2 2,5 Overføringer 7,3 4,9 2,3 Kapitalinntekter,5 2,,9 Gebyrinntekter 4,7 2,5 27,3 A2. Inntekter fra petroleumsvirksomhet 69, 422,3 296,8 Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet,4 252,8 52,7 Andre petroleumsinntekter 67,7 69,5 44, B. Utgifter i alt (B) 67,2 88,9 49, Alminnelig offentlig tjenesteyting 6,7 69,4 254,2 Forsvar 3,3 39, 45, Offentlig orden og trygghet 5,4 8, 27, Næringsøkonomiske formål 58,4 74,9,4 Miljøvern 2, 4,7,7 Boliger og nærmiljø,9,,7 Helse 94,5 28, 76,4 Fritid, kultur og religion 7,9 2,9 9, Utdanning 34,5 36,8 48,8 Sosial beskyttelse 246,5 333,9 455,5 C. Nettofinansinvesteringer (A-B) 33,3 54, 3,5 54

57 3. Norge i utlandet Utenrikstjenesten Utenriksdepartementet Gateadresse: 7. juni-plassen / Victoria Terrasse Postadresse: Postboks 84 Dep., NO-32 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Utenriksstasjoner 2 utenriksstasjoner, hvorav: 85 ambassader 9 generalkonsulater 7 delegasjoner ambassadeseksjon Om lag 355 honorære konsulater Personale i Utenriksdepartementet Om lag 835 stillinger Ved utenriksstasjonene Om lag 64 inkl. ca. 85 spesialutsendinger fra andre etater Om lag lokalt ansatte og 55

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B

ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B minifakta om Norge 214 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket. Innhold 1. Styreform og valgte representanter... 2 2. Geografi, klima og miljø... 6 3. Befolkning, helse og kriminalitet... 1 4. Boforhold og

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

Finnmarksstatistikken 2010

Finnmarksstatistikken 2010 Finnmarksstatistikken 2010 Flytting Antall 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Innflytting + innvandring Fraflytting + utvandring 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Notatnr Forfattere SAMBA/12/11 Hanne Rognebakke

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Transport i Norge. Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Transport i Norge. Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 15 Statistiske analyser Statistical Analyses Transport i Norge Jan Monsrud (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Svalbardstatistikk 1999

Svalbardstatistikk 1999 C 537 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 1999 Svalbard Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5F-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skedsmo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Marit Lundby Design:

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

5-6/2009. Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang

5-6/2009. Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang 5-6/2009 Samfunnsspeilet 5-6/2009 23. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analys er om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 599 STATISTISK FYLKESHEFTE 1973 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0312-0 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Boligpolitisk analyse Bodø kommune

Boligpolitisk analyse Bodø kommune 2012 Boligpolitisk analyse Bodø kommune Alle skal kunne bo trygt og godt Innhold 1. Innledning...3 2. Befolkningsutvikling og demografiske trekk..4 2.1 Aldersstruktur og befolkningsutvikling.6 2.2 Husholdningstyper.9

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983

STATISTISK FYLKESHEFTE 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 356 STATISTISK FYLKESHEFTE 983 SØRTRØNDELAG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 983 ISBN 82537872 EMNEGRUPPE Oversikter STI KKORD Regionale tall FORORD Statistiske fylkeshefter

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Januar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 26-2-2015 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 9 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve 2004/31 Notater 2004 Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalve Barn og unge med innvandrerbakgrunn Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk Innhold 1. Innledning... 1 2. Demografi: Barn

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid Forord For å kunne bidra til utviklingen av en bedre offentlig sektor, er det en viktig oppgave for Statskonsult å kartlegge, dokumentere og systematisere kunnskap om viktige trekk ved offentlig sektor

Detaljer