nettressursen ) Hvordan kan du variere undervisningen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nettressursen ) Hvordan kan du variere undervisningen?"

Transkript

1 Viktig før oppstart: Sett deg godt inn i målene for hvert enkelt tema. Hva er det viktigste deltakerne skal lære om emnet, og hvordan kan du sjekke om de har forstått det? Lag en klar plan med disponering av tid for hvert emne. NB: Temaene på kursene bør komme i samme rekkefølge og ha omtrent samme tidsbruk hver gang kurset holdes (Avgjørende for deltakere som mister en kursdag og må ta igjen senere) Sjekk oppgavene i nettressursen nøye på forhånd er det noen oppgaver som ikke passer for din gruppe? Trenger du noe ekstra materiell? Husk «Til læreren» i nettressursen Er det aktuelle saker i media som er relevante for temaene du skal gjennomgå? Trenger du å lage/skrive/kopiere noe til deltakerne? Hvilke presentasjonsformer vil du bruke? (Power point, tavle, nettressursen ) Hvordan kan du variere undervisningen?

2 : Utdanningssystemet i Norge. Introduksjonsfilm, samtale. Vis oversikten over utdanningssystemet i Norge (i nettressursen) og forklar, sammen med faktaboksen : Pause : Barnehagen er et pedagogisk tilbud. Samtale om barnehage: Hva er bra med barnehage, hva lærer barna i barnehagen? Vis illustrasjonen av finansiering/egenandel for barnehageplass. Hvorfor betaler staten så mye av det en barnehageplass egentlig koster? Hva husker du om barnehage? Prøv selv (mini-quiz i nettressursen) : Lunsjpause : Grunnskole. Noen fakta om grunnskolen, finansiering av grunnskolen, SFO NB: forklar Likhetsskolen / enhetsskolen Diskusjon om hvordan den norske enhetsskolen fungerer. Skolens verdigrunnlag: Se utdrag fra Læringsplakaten og opplæringsloven + faktaboks i nettressursen. Case/eksempel til diskusjon: Samiras datter. Oppsummering.

3 Deltakerne skal: Få kunnskap om barn, unge og voksnes rettigheter, plikter og muligheter i det norske utdanningssystemet, og om hvordan utdanning kan finansieres Obligatorisk grunnskole, gratis utdanning, studieforberedende og yrkesfaglig retning på videregående, opptak til høyere utdanning Få kunnskap om viktige verdier som det norske skole- og utdanningssystemet bygger på Likhetsskolen/enhetsskolen, tilpasset opplæring Få kunnskap om hva som forventes av foreldre i samarbeidet mellom skole og hjem, og om hvordan foreldre kan bidra til å styrke elevenes læring Hvem har ansvar for oppdragelsen av barna? Hvordan samarbeider skolen med foreldrene? Kunne samtale om ulike utdanningsmuligheter, og om hvordan egen formell og uformell kompetanse kan brukes i arbeidslivet Voksnes rett til grunnskole og videregående utdanning, godkjenning av utdanning fra utlandet, Nav-kurs

4 Introduksjonsfilm til emne 5: Eksempler på spørsmål til deltakerne: Hvilke skoleslag så dere i filmen? Hvorfor starter filmen med å vise barnehage? Hva slags skole går man på for å bli snekker eller frisør, slik dere så på filmen? Hva vet dere om norsk skolesystem? Hva er obligatorisk? Hva er gratis? Hvor mange år er grunnskolen? Hvor mange prosent fortsetter på videregående skole, og hvilke ulike veier kan man velge på videregående skole? Er det vanlig å ta høyere utdanning i Norge? https://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=570

5 Mange av deltakerne har selv barn i barnehage. Hva synes de er bra med å ha barn i barnehage? Hva lærer barna i barnehagen? I faktaboksen står det at 88,5 % av alle barn mellom ett og fem år går i barnehage (2009), men bare 68 % av barn med innvandrerbakgrunn går i barnehage. Hva kan være grunnen til at mange innvandrerforeldre ikke velger barnehage for sine barn? Kan det være ekstra viktig for innvandrerbarn å gå i barnehage? (hvorfor?) Vis illustrasjonen av finansiering/egenandel for barnehageplass. Hvorfor betaler staten så mye av det en barnehageplass egentlig koster? «Prøv selv» bruk f.eks. røde og grønne lapper for rett og galt

6 Likhetsskolen eller enhetsskolen er et sentralt begrep i det norske skolesystemet. Hvordan kan vi se dette i praksis? Hva med det norske skolesystemet skiller seg mest fra skolesystemet i deltakernes hjemland? Hva synes deltakerne er viktig å lære på skolen? Hva sier læringsplakaten og opplæringsloven om opplæringen?

7 Opplæringen i skolen skal i samarbeid med hjemmet åpne dørene for verden og framtida og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon bidra til å utvide kunnskapen om og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte

8 Skolen har mange oppgaver i tillegg til å gi barna gode allmennkunnskaper, for eksempel skal barna lære: å lete etter informasjon og vurdere denne informasjonen kritisk å danne egne meninger på bakgrunn av informasjon og egen vurdering å argumentere for meningene sine Kan dette komme i konflikt med deltakernes erfaringer og syn på hva skole bør være?

9 Hvorfor er det ikke spesialskoler i Norge for svake elever, eller for ekstra flinke elever? Hvorfor er det så få privatskoler i Norge? Hvorfor får ikke barna karakterer på barnetrinnet? Hvorfor blir man flyttet opp til neste klasse uansett om man har gode eller dårlige karakterer? Hvordan er det i hjemlandet ditt? Hva synes du om det norske systemet?

10 Hvilke erfaringer har deltakerne selv med foreldremøter, foreldresamtaler og arrangementer på skolen og i barnehagen Synes de dette er viktig? Forstår de informasjon som blir gitt? Hva kan de gjøre hvis de ikke forstår? Hvordan kan de kontakte skolen eller barnehagen ved behov? Hvordan kan foreldrene støtte barna i skolegangen selv om de ikke har norskkunnskaper eller fagkunnskaper nok til å hjelpe med lekser?

11 Noen viktige stikkord: Studieforberedende og yrkesfaglig retning Viktig at deltakerne forstår at studieforberedende retning ikke er en utdanning som fører til noe yrke! Ungdomsretten Fagbrev er et krav i flere og flere praktiske yrker Lånekassen, finansiering av utdanning Godkjenning av utdanning fra utlandet, NOKUT Høyere utdanning gir ikke automatisk mulighet til å velge jobb på øverste hylle Voksnes rett til grunnskole og videregående skole hvis de ikke har fullført tidligere

12 Deltakerne skal: Få kjennskap til sysselsetting og hovednæringer i Norge Innenfor hvilke næringer er flest sysselsatt i Norge i dag? Har det alltid vært slik? Få kunnskap om jobbsøking og arbeidsformidling, og om rettigheter og plikter som arbeidstaker Hvordan presenter man seg i en jobbsøknad og CV? Hvilke rettigheter og plikter må man vite om når man har fått en jobb? Hva handler Arbeidsmiljøloven om? Kunne samtale om arbeidslivets kompetansebehov, om hvordan man får og beholder en jobb, og om fagorganisering, medbestemmelse og arbeidsmiljø Hva slags kompetanse trenger man til ulike typer yrker? Uformell og formell kompetanse. Hva er en fagforening, og hva jobber fagforeninger med?

13 Introduksjonsfilm til emne 6: Eksempler på spørsmål til deltakerne: Hvilke typer yrker så dere i filmen? Hvilke naturressurser har Norge? Hvordan har Norge utviklet seg de siste 150 årene? Hva var det vanlig å leve av før? Hvilke typer yrker er mest vanlig nå? Her kan det passe best å bytte litt om på rekkefølgen på undertemaene, slik at du følger opp filmen med «historisk utvikling» i nettressursen før du går videre med neste undertema.

14 Hvorfor er det viktig å være i arbeid? Individet Arbeid Samfunnet Sosiale relasjoner Økonomisk selvstendighet Føle seg nyttig for samfunnet Bruke evner og kompetanse Skatteinntekt til staten Lavere utgifter for staten Mer penger til velferd «Vi lever av hverandres arbeid» (Jens Stoltenberg)

15

16

17 Arbeidsmiljøloven og lovbestemte rettigheter: Arbeidskontrakt Arbeidstid Ferie Sykedager for seg selv og barn Permisjon ved fødsel Lønn under opplæring Lag gjerne caser for å sjekke at deltakerne har forstått viktige faktaopplysninger!

18 I Norge kan man bruke egenmeldinger et visst antall dager i året, både ved egen sykdom og barns sykdom. Hvordan er det mulig at man kan få full lønn for dager man ikke er på jobb? Hvorfor er det ingen som kontrollerer at man virkelig er syk, og hvorfor er det ikke flere som misbruker denne ordningen?

19 Deltakerne på kurset ditt er veldig frustrert og mener det er umulig å få jobb i Norge. Hvilke tips vil du gi dem når det gjelder f.eks. - CV - Jobbsøknad - Jobbintervju - Skaffe seg erfaring - Bygge nettverk - Formell og uformell kompetanse etc.

20 Se opplegget Vox har laget i samarbeid Oslo kemnerkontor og Oslo voksenopplæring under «Til læreren»:

21 Jeg har fått igjen en million på skatten Oslo (NRK) Selvangivelsen viser en baksmell på nesten 3000 kroner, men i realiteten fikk Anne Merete Bergh (39) tilbake over en million kroner av velferdsstaten Norge i fjor. Jeg skatter med glede, men det er ikke alltid det har føltes sånn, sier kreftsyke Anne Merete Bergh. Årets selvangivelse viser baksmell, men alt hun noensinne har skattet vil aldri måle seg med det hun har fått tilbake i forbindelse med sykdommen.

22 Deltakerne skal: Få kjennskap til viktige aktører og prosesser i det norske politiske systemet (Maktfordelingsprinsippet, Stortingsvalg, kommunevalg ) Få kunnskap om viktige prinsipper for demokratisk deltakelse som stemmerett og ytrings- og organisasjonsfrihet Få kunnskap om bakgrunnen for den moderne velferdsstaten, og om hva som menes med skattefinansiert velferd Få kjennskap til noen viktige sammenhenger mellom styreform, rettsstat og grunnleggende menneskerettigheter Kunne samtale om den enkeltes rettigheter og muligheter, og om hvorfor velferdssamfunnet er avhengig av innbyggernes oppslutning og bidrag Kunne samtale om hvordan man kan påvirke samfunnet gjennom deltakelse i offentlig debatt, organisasjoner og partier og ved bruk av medier

23 Introduksjonsfilm til emne 7: Stopp gjerne filmen underveis og se om deltakerne vet hva Stortinget er, hvem som er i regjering nå, hva kongen heter, hva statsministeren heter osv. Hvilke eksempler på tjenester velferdssamfunnet gir kan de se i filmen? Hvilke eksempler på demokratiske prosesser i Norge kan de se i filmen?

24 Hva er et demokrati, og hvordan kan vi påvirke? Grunnleggende rettigheter: - FN s menneskerettighetserklæring - Likestilling - Ytringsfrihet - Rettssikkerhet - Religionsfrihet - Organisasjonsfrihet

25 Hva legger deltakerne i begrepet ytringsfrihet? Hvorfor er det viktig? Kan ytringsfriheten bli ubehagelig noen ganger? Er det noen grenser for ytringsfriheten? Har de sett eller lest nyheter som handler om ytringsfrihet? Hva innebærer egentlig religionsfrihet?

26 Jeg vil gjerne gå til fredagsbønn i moskéen hver fredag. Kan jeg få fri fra jobb eller skolen for det? I min kultur er det vanlig å omskjære jenter. Kan jeg reise til hjemlandet og omskjære min datter? Jeg ønsker å gå med hijab på jobb. Kan jeg det? Jeg vil ikke håndhilse på det motsatte kjønn. Kan det bli et problem? Jeg ber fem ganger om dagen. Har jeg rett til å få et bønnerom på jobben/skolen? Kan barna mine få fri fra skolen for å feire religiøse høytidsdager? Har læreren lov til å påvirke barna religiøst?

27 Maktfordelingsprinsippet deler makten mellom tre uavhengige myndigheter:

28 Hvilke politiske partier kjenner deltakerne? Vet de noe om hva partiene står for? Hvem kan stemme ved Stortingsvalg og fylkesting/kommunevalg? Hvor mange av deltakerne kan stemme ved neste valg? Kommer de til å bruke stemmeretten sin? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten sin?

29 I dette kapittelet oppsummeres mye av det deltakerne har vært innom i 50 timers-kurset innenfor barn og familie, helse, utdanning og arbeid. Her er det gode diskusjonsoppgaver i nettressursen: Velferdssamfunnets hovedoppgaver: helse, utdanning, omsorg for barn, eldre og andre som trenger omsorg, økonomisk sikring av den enkelte innbygger Viktige stikkord: Goder plikter - tillit

30

31 Hva vet deltakerne om Navs oppgaver? Aktuelle spørsmål: - Er det Navs oppgave å skaffe deg jobb? - Er det Navs oppgave å skaffe deg bolig? - Hva kan bli konsekvensene hvis man misbruker støtteordninger fra Nav?

32 - Hvorfor er de fleste innbyggerne i Norge villige til å være med på å finansiere velferdsstaten? - Casene i nettressursen illustrerer behovet for velferdsgoder i ulike situasjoner i livet: 47&lang=no

33 «Quiz-quiz- bytt»: Hver deltaker får utdelt en lapp med et faktaspørsmål og tilhørende svar. Alle går rundt i klasserommet og spør hverandre. Når svaret er avgitt, bytter man lapp og samtalepartner. Hvis man ikke har en samtalepartner, gir man tegn ved å rekke opp hånda.

34 Aktuelle spørsmål du kan stille deltakerne til oppsummering/evaluering: Har du lært noe som du ikke visste før kurset? Hvilke(t) tema har det vært viktigst for deg å lære mer om? Har du fått svar på spørsmål du hadde? Hva var mest interessant for deg? (Hvorfor?) Har du fått noen nye tanker eller skiftet mening om noe etter kurset? Er det noe du forstår bedre nå enn før? Har det vært balanse mellom informasjon og samtale/diskusjon? Har du lest noe i nettressursen hjemme? (Eller kommer du til å gjøre det?) Er det noe du synes bør forandres på til neste kurs?

Veiledningen er ment for lærere som underviser voksne døve innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap.

Veiledningen er ment for lærere som underviser voksne døve innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. I Norge en tegnspråklig læringsressurs til 50 timer samfunnskunnskap for voksne døve innvandrere Veiledningen er ment for lærere som underviser voksne døve innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. Målgruppen

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse , tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk Rettighetsslottet Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014 e l p p o s g snin i v r e d n U gg til seks slottsbesøk for å lære barn om barns rettighete

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer