Erfaringer med digitale kamera for flyfotografering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med digitale kamera for flyfotografering"

Transkript

1 Erfaringer med digitale kamera for flyfotografering Leif Erik Blankenberg, Terratec AS Fagdag om omløpsfotograferingen, Gardermoen, 8. mai 2014

2 Disposisjon Introduksjon Generelt om utviklingen av digitale kamera for flyfotografering Beskrivelse av kamerateknologien fra Vexcel Imaging(Microsoft) Virkemåten til kameraet. Utviklingen av bildeprosesseringsprogramvaren. Problemer knyttet til den geometriske stabiliteten til de digitale kameraene Systematiske feil / Bildedeformasjoner Spesielle utfordringer knyttet til gjennomføringen av omløpsprosjekt

3 Introduksjon De første digitale (storformat) kameraene for flyfotografering ble lansert på ISPRS kongressen i Amsterdam 2000 ADS40 fra Leica Geosystems DMC fra Z/I Imaging VexcelImaginglanserte sitt UltraCamDkamera i 2003 LeicaGeosystem(Hexagon), Z/I Imaging(Hexagon) og VexcelImaging(Microsoft) er i dag de 3 største leverandørene av digitale storformat kameraer for flyfotografering. ADS40 (2000) DMC (2000) UltraCamD(2003)

4 Introduksjon, forts. Terratec(Fjellanger Widerøe) gjennomførte de første testflyvningenemed digitale kamera i Norge i 2002 (ADS40) og 2003 (DMC) Tok i bruk VexcelUltraCamD kamera i 2004 Siste fotografering med filmkamera ble gjennomført i 2007 Blom Geomaticsanskaffet og tok i bruk et VexcelUltraCamDkamera i 2005 Siste fotografering med filmkamera ble gjennomført i 2007 Vexcel s kamerateknologi er dominerende i Norge Blom, COWI, MercatorKart (BSF Swissphoto) og Terratecbenytter Vexcelkameraer for fotografering i Norge. På verdensbasis er det solgt ca 500 digitale (storformat) flykamera

5 Fordeler med digitale kamera i forhold til filmkamera Direkte digitalt opptak Ingen kostnader til film Ingen filmfremkalling (ikke behov for fotolab) Ingen bildeskanning Ingen støvproblemer (fra skanningen) Skarpere bilder (ingen kornighet) Høyere radiometrisk oppløsning (12 bit) Mulig å fotografere i dårligere lysforhold Bedre innsyn i skyggepartier Større suksess i automatiske prosesser (f.eks. bildematching) Samtidig opptak av S/H, farge (RGB) og IR

6 To kamerateknologier (Leica ADS) (Z/I Imaging DMC og Vexcel UltraCam) 3 eller flere linjesensorer for S/H opptak 4 eller flere linjesensorer for multispektralt opptak (R+G+B+IR) En linse (et bildeplan) 1 9 CCD brikker ( framearrays ) for S/H opptak 4 CCD brikker ( framearrays ) for multispektralt opptak (R+G+B+IR) Flere linser (5-8)

7 De første digitale kameraene for flyfotografering

8 Videreutviklingen av ADS kameraet fra Leica Geosystems Forbedret oppløsning ADS40: pixler ADS100: pixler Stereo fargeopptak ADS40 (2001) Kortere integrasjonstid Kan dermed fly lavere og få bedre oppløsning. Store forbedringer i prosesseringsprogramvaren Mye raskere Mer komplett ADS100 (2013)

9 Videreutviklingen av DMC kameraet fra Z/I Imaging Forbedret bildeoppløsning DMC: x DMC-II 250: x DMC (2001) DMC-II 250 (2011) Kun én linse og én CCD for det pankromatiske opptaket Den første utgaven av DMC kameraet benyttet 4 linser og 4 CCD ersom måtte «sys sammen» til ett bilde i bildeprosesseringen. Forbedret hardware og software

10 Videreutviklingen av UltraCam kameraet fra Vexcel Imaging Forbedret bildeoppløsning UCD: x Eagle: x UltraCamD(2003) UltraCam Eagle (2011) Samme opptaksprinsipp 4 linser og 9 CCD erfor det pankromatiske opptaket. 4 linser og 4 CCD erfor farge opptakene. Mer robust og kompakt hardware Store forbedringer i programvaren

11 Utviklingen av Vexcel s kamerateknologi

12 Virkemåten til Vexcel UltraCam kameraene Sensor Unit (UCX/UCXp) Master Cone 4 Color Cones Panchromatic Cones

13 UltraCam Pankromatisk (sort/hvitt) opptak Sensor Unit (UCX/UCXp) Panchromatic Large Format Image 4 Cones 4 Lenses 4 Focal Planes 9 CCD Sensor Arrays Focal length: mm (UCX/UCXp)

14 UltraCam Pankromatisk (sort/hvitt) opptak Master Cone (Cone #0) with 4 CCDs

15 UltraCam Pankromatisk (sort/hvitt) opptak Cone #1 with 2 CCDs

16 UltraCam Pankromatisk (sort/hvitt) opptak Cone #2 with 2 CCDs

17 UltraCam Pankromatisk (sort/hvitt) opptak Cone #1 with 2 CCDs

18 UltraCam Pankromatisk (sort/hvitt) opptak Syntopic exposure- Exposure at the same position FD Time t1 (t1 + 0 millisecond) Start Exposure Cone 3

19 UltraCam Pankromatisk (sort/hvitt) opptak FD Time t2 (t1 + ~1 millisecond) Start Exposure Cone 0

20 UltraCam Pankromatisk (sort/hvitt) opptak FD Time t3 (t1 + ~2 millisecond) Start Exposure Cone 2

21 UltraCam Pankromatisk (sort/hvitt) opptak FD Time t4 (t1 + ~3 millisecond) Start Exposure Cone 1

22 UltraCam Pankromatisk (sort/hvitt) opptak FD Full Frame All 4 Cones One single perspective image

23 UltraCam Fargeopptak Multispectral (RGB+NIR) Image 4 Cones 4 Lenses 4 Focal Planes 4 CCD Sensor Arrays Focal length: 33 mm (UCX/UCXp)

24 UltraCam Fargeopptak Multispectral Cones # 4, 5, 6, 7 with 1 CCD each Full Scene

25 Dataoverføring fra flyet til kontoret Main Office Data Unit Download & Complete Processing Pipeline Flying The raw image data is recorded to a Data Unit (DU) during the flight The DU is connected to a docking station in the office, and the raw data is copied to the server The next step is to process the raw image data

26 Prinsippene for UltraCam bildeprosessering («fremkalling») Stitching process (post-processing) The full frame panchromatic image is produced by stitching the 9 sensor elements together Done in the post-processing software Tie points are automatically measured in the overlap areas The tie point measurements are used to determine the transformation parameters The result of the stitching process is one full frame panchromatic image (high resolution)

27 Prinsippene for UltraCam bildeprosessering («fremkalling») Final (high resolution) color image is produced by using pan-sharpening The full frame (high resolution) panchromatic image is merged with the (low resolution) RGB/IR bands. High resolution color images are produced by using pan-sharpening Pan-sharpening ratio 1:3 RGB CIR RGB+IR 8 or 16 bits per band

28 UltraCam bildeprodukter Level-0 Raw data from the camera (16 bit) Input to the post-processing software Level-2 Full frame panchromatic images (after stitching) Low resolution RGB, CIR and/or RGB+IR images (by combing RGB/IR bands) 16 bit radiometric resolution TIFF or DFI image format Level-3 Final image products (RGB, CIR and/or RGB+IR) after pan-sharpening 8 or 16 bits per band TIFF format

29 Utviklingen av Vexcel s programvare

30 OPC (Office Processing Center) OPC V3.5 OPC was Vexcel s first postprocessing software Used for image processing only (Lvl-0 to Lvl-2 and Lvl-2 to Lvl-3) Limited functionality Sequential processing

31 Utviklingen av Vexcel s programvare 2006: Microsoft acquired Vexcel Imaging

32 UltraMap 1.x New and improved user interface for image visualization OPC V3.5 UltraMap No zooming of thumbnails Only matrix view of thumbnails Seamless zooming from thumbnail to full Level-2 resolution Seperate thumbnail and image viewer Geo-positioned visualization

33 Distribuert prosessering UltraMap1.x had a new framework that allowed distributed processing The standard license allows simultaneous processing on 32 cores Improved processing speed dramatically Easy to use and reliable

34 Utviklingen av Vexcel s programvare

35 UltraMap 2.x Improved stitching algorithm Old algorithm: Layer Transformation (using only PAN overlaps) = New Monolithic stitching Using PAN overlaps and green color channel + =

36 UltraMap 2.x

37 UltraMap 2.x UltraMap AT

38 UltraMap 2.x

39 UltraMap 2.x Project Based Color Balancing (PBCB) Project Based Color Balancing (PBCB) handles: Different exposures Different flying times External influence (e.g. hotspot, atmosphere) How does it work? Pull images of a project together radiometrically based on redundancy Radiometric tie pointing and adjustment Estimate optimal model-based correction parameters Advantages The radiometric corrections are applied to the Lvl-3 images Makes ortho-mosaicing in 3rd party software packages a lot easier

40 UltraMap 2.x Project Based Color Balancing (PBCB) Before After

41 Utviklingen av Vexcel s programvare

42 UltraMap 3.x Workflow New products GPU or CPU processing

43 UltraMap 3.x Automatisk generert DSM

44 UltraMap 3.x Automatisk generert DSM

45 UltraMap 3.x Automatisk generert True Ortofoto

46 Noen kommentarer om den nye funksjonaliteten i UltraMap 3.x Programvaren håndterer bare bilder fra Vexcel kameraer Det er ikke mulig å importere bilder fra andre kamerasystem For å generere DSM, Ortofotoog True Ortofotomå alle foregående delprosesser være gjort i UltraMap F.eks. aerotriangulering og bildebalansering Fordel å starte med rådata (Lvl-0 bildedata) og kjøre gjennom hele prosessen Genereringen av DSM, Ortofotoog True Ortofotoer en helautomatisk prosess («blackbox») Veldig få parametervalg. Dette er bra når alt fungerer, mindre bra om noe går galt.

47 Problemer knyttet til den geometriske stabiliteten til de digitale kameraene Bakgrunn/observasjoner: Ved GNSS/INS støttet aerotriangulering estimeres det et sett med «shiftparametere» per flyvning for å kompensere for systematiske avvik i de GNSS bestemte projeksjonssentrene. Avvikene, som «shiftparameterne» skal kompensere for, skal i teorien være konstante for en flyvning. Størrelsen på «shift parameterne» har ofte vært unormalt store. Det er ofte nødvendig å inkludere flere sett med «shift parametere» per flyvning. Residualene i blokkutjevningene indikerer at det i mange tilfeller er systematiske deformasjoner i bildene. Disse observasjonene kan tyde på at kalibreringen til kameraene ikke er stabil.

48 Mer om den geometriske stabiliteten til de digitale kameraene Med bakgrunn i dette tok Terrateci fjor initiativet til et prosjekt for blant annet å gjennomgå kamerakalibreringsrutinene til Vexcel. Vexcel og GeoDelta(fra Nederland) er utøvende parter i prosjektet. Resultater så langt i prosjektet: Det er ingenting som tyder på at det er noe galt med kamerakalibreringsrutinene. Analyse av data fra flere flyvninger viser at de systematiske høydefeilene til projeksjonssentrene er korrelert med temperaturvariasjoner i kameraet. Vexceljobber med å implementere en forbedret modell for temperaturkorreksjon i bildeprosesseringsprogramvaren.

49 Temperaturvariasjon i kameraet under fotograferingen av en blokk CCD-temperatur Diagramtittel 32,0 22, Diagramtittel Linse-temperatur 27,0 22,0 17,

50 Spesielle utfordringer knyttet til fotograferingen på omløpsprosjekt Store prosjekt Lange striper For å få god nøyaktighet fra GNSS/INS systemet bør ikke stripelengden overstige minutters flytid. Det kan derfor være nødvendig å bryte opp de lengste stripene (legge inn en ny IMU initialisering). Stor flyhøyde Noen flytyper bruke lang tid på å komme opp i riktig høyde. Flyvning med oksygen når det benyttes fly uten trykkabin. Værforholdene Det er sjeldent «fotovær» i hele prosjektområdet. Striper må ofte deles opp på grunn av værforholdene. Store høydeforskjeller i terrenget Gjør flyplanleggingen vanskeligere.

51 Eksempel på et omløpsprosjekt Stort prosjekt 5300 bilder, GSD = 25 cm Lange striper Krevende værmessig Store høydeforskjeller i terrenget Mange av stripene er delt opp for å få riktig GSD. Ekstra striper i de dypeste dalene

52 Konsekvenser av at fotografering er utfordrende Det kreves mange flyvninger for å gjennomføre fotograferingen I noen tilfeller har det også vist seg vanskelig å gjennomføre prosjektene innenfor én fotosesong (et år). Striper (som var planlagt å fotograferes sammenhengende) må av og til deles opp på grunn av værforholdene. Ofte må flere kamera benyttes på et og samme prosjekt. Mange fotodager, ofte spredt i tid, gjør det er vanskelig å produsere bilder med homogene farger. Dette påvirker den visuelle kvaliteten på ortofotoene. Aerotrianguleringen blir krevende.

53 Eksempel på et omløpsprosjekt med mange flyvninger Hver prikk representerer et bilde Hver farge representerer en flyvning Det er 11 flyvninger Alt ble fotografert på én sesong Det ble benyttet to forskjellige kamera UltraCamEagle og UltraCam Xp.

54 Utfordringer ved aerotriangulering av omløpsprosjekt Fragmenterte blokker Mange fotodatoer, ofte spredt i tid (i noen tilfeller fordelt på flere år) Flere kamera Striper er blir ikke fotografert sammenhengende (pga. værforholdene) Dette er momenter som vanskeliggjør den automatiske matchingen av sammenbindingspunkt og medfører mer manuelt arbeid. Det må estimeres mange sett med «shift parametere» Vanligvis estimeres ett sett med «shiftparametere» per flyvning for å kompensere for systematiske avvik i de GNSS bestemte projeksjonssentrene. Estimering av «shiftparametere» krever at man har kjentpunkt innenfor hvert delområde (minimum ett kjentpunkt, men helst flere for å ha kontroll). Varierende kvalitet på kjentpunktene Tidligere ble det benyttet naturlige kjentpunkt (varder, etc). Nå signaleres kjentpunktene, men det er fortsatt nødvendig å supplere med naturlige kjentpunkt. Naturlige kjentpunkt er vanskelig å måle. Krever erfaring. Måling i stereo nødvendig. I enkelte blokker er det mye sjø, noe som svekker geometrien i blokkene. Systematiske feil i kameraet gir større (negative) effekter ved store blokker, stor flyhøyde og ved store høydeforskjeller i terrenget.

55 Noen betraktninger om bildeoverlapp Bildematchingsalgoritmene som brukes til automatisk generering av overflatemodeller (DSM) har blitt kraftig forbedret i de siste årene. Ny metoder, som f.eks. Semi-Global Matching (SGM), har blitt implementert i programvaren som benyttes for flybilder. De nye metodene gir høyere punkttetthet (opp mot ett punkt per pixeli bildet). «Single pixel correlation» er derfor et begrep som benyttes for disse metodene.. De nye bildematchingsalgoritmene fungerer best på bilder med stor overlapp 80% lengdeoverlapp (overlapp innad i hver flystripe) er anbefalt. Tradisjonelt har 60% lengdeoverlapp vært benyttet. 60% sideroverlapp (mellom striper) er ønskelig, særlig i by-områder, for å bedre innsynet i alle deler av terrenget. Tradisjonelt har 20% sideoverlapp vært benyttet.

56 Takk for oppmerksomheten! Leif Erik Blankenberg, Terratec AS

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002)

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 1 av 111 Kart og geodata Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 2 av 111 INNHOLD 0 INNLEDNING... 7 0.1 Bakgrunn... 7 0.2 Standardens oppbygging... 7 1 FORMÅL OG OMFANG... 9 1.1 Formål...

Detaljer

Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser

Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser Jens Haude Hellum Master i ingeniørvitenskap og IKT Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Trond Arve Haakonsen, BAT

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Casio utvider sin serie av raske High Speed EXILIM kameraer

Casio utvider sin serie av raske High Speed EXILIM kameraer PRESSEMELDING Casio utvider sin serie av raske High Speed EXILIM kameraer EX-ZR700 tilbyr 18x optisk zoom og forbedret bildestabilisator EX-ZR400 utvider batterikapasiteten og kan fotografere ca 515 bilder

Detaljer

Matching av omløpsbilder

Matching av omløpsbilder Matching av omløpsbilder Knut Bjørkelo, Gardermoen, 8. mai 2014 Teknologien Produksjonsresultater Testresultater Framtidsutsikter Nord-Trøndelag 2010: Skogkartlegging Sogn 2010: Testområde Skjåk Samme

Detaljer

Reisetidsregistrering med blåtannteknologi

Reisetidsregistrering med blåtannteknologi Reisetidsregistrering med blåtannteknologi Silje Rogn Aune Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg,

Detaljer

Europa og USA kommer med nye jordobservasjonssatellitter: Hva gjør Norge for å forberede mottak og anvendelse?

Europa og USA kommer med nye jordobservasjonssatellitter: Hva gjør Norge for å forberede mottak og anvendelse? Europa og USA kommer med nye jordobservasjonssatellitter: Hva gjør Norge for å forberede mottak og anvendelse? Arnt Kristian Gjertsen og Jon Arne Trollvik A.K. Gjertsen and J.A. Trollvik. Europe and USA

Detaljer

Innføring i digital samprosjektering

Innføring i digital samprosjektering Innføring i digital samprosjektering Andre Vindorum Luis Ståle Storødegård Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Tor Guttorm Syvertsen, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra

Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra FFI-rapport 2014/01450 Om nettbasert fellesoperativ samarbeidslæring mellom krigsskolene tilbakemeldinger fra kadetter og instruktører Ann-Kristin Elstad og Arild Bergh Forsvarets FFI forskningsinstitutt

Detaljer

Høyoppløselige bilder som grunnlag for overvåking av endringer i fjellvegetasjon

Høyoppløselige bilder som grunnlag for overvåking av endringer i fjellvegetasjon HiT skrift nr 1/2006 Høyoppløselige bilder som grunnlag for overvåking av endringer i fjellvegetasjon Skisse til nytt registreringssystem Arne Hjeltnes Avdeling for allmennvitenskapelige fag (Bø) Høgskolen

Detaljer

Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer

Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer Dokumentasjon og overvåking av kulturminner Ole Risbøl, NIKU Hilde Rigmor Amundsen, NIKU Ole Martin Bollandsås,

Detaljer

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 no. 8/2015 luftforurensing Bedre byluft Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 Bruce Rolstad Denby 1), Ingrid Sundvor 2),

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

Fra punktsky til BIM

Fra punktsky til BIM BACHELOROPPGAVE I GEOMATIKK: Fra punktsky til BIM Kulturhistorisk og byggeteknisk informasjon i samme modell GEIR KARSRUD, FRODE RASTAD OG MORTEN RUDI Sammendrag av bacheloroppgaven Tittel: Fra punktsky

Detaljer

Utvikling og analyse av 4-tank laboratorieprosess

Utvikling og analyse av 4-tank laboratorieprosess Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE IA5506 VÅREN 2009 IA6-4-09 Utvikling og analyse av 4-tank laboratorieprosess Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

Laserskanning Fra Bil Mobile Mapping

Laserskanning Fra Bil Mobile Mapping BACHELOROPPGAVE: TITTEL Laserskanning Fra Bil Mobile Mapping FORFATTER(E): Ola Vik Aarseth Lars Drangevåg Dato: 25.05.10 Sammendrag Tittel: Laserskanning Fra Bil Mobile Mapping Dato: 25.05.10 Forfattere:

Detaljer

Forord Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Glenn Langli Bjørsrud og teller 0 studiepoeng i tiende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Rapporten fullfører masterstudiet

Detaljer

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn BIM i praksis BIM in projects Halvor Skram stad Lunn Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 FORORD Denne masteroppgaven markerer slutten på en interessant og spennende

Detaljer

System 1200 nyhetsbrev Nr. 53 RTK-nettverk Forskjellige metoder

System 1200 nyhetsbrev Nr. 53 RTK-nettverk Forskjellige metoder RTK-NETTVERK FORSKJELLIGE METODER Dette nyhetsbrevet evaluerer fire forskjellige nettverksbaserte RTK-metoder: MAX, i-max, FKP og virtuell referansestasjon VRS (CPOS). Det er vesentlige forskjeller mellom

Detaljer

Prosjektsponsor. Bruk av 3d skrivere i skolen

Prosjektsponsor. Bruk av 3d skrivere i skolen Prosjektsponsor Bruk av 3d skrivere i skolen Bakgrunn for prosjektet Siden 2005 har TeknoLab utviklet undervisningsmoduler innen praktisk arbeid med realfag for grunnskolen. Disse har vært i stor grad

Detaljer

Lokasjonstjenester for Universitetsbiblioteket i Trondheim

Lokasjonstjenester for Universitetsbiblioteket i Trondheim Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4510 - Data- og informasjonsforvaltning, fordypningsprosjekt 17.12.2008 Lokasjonstjenester for Universitetsbiblioteket i Trondheim Av: Bjarne Sletten

Detaljer

Utskriftsveiledning for digitale bilder

Utskriftsveiledning for digitale bilder Utskriftsveiledning for digitale bilder NPD3326-00 Opphavsrett og varemerker Ingen del av denne utgivelsen kan reproduseres, lagres i et gjenopprettelsessystem eller overføres i noen form eller midler,

Detaljer

E-faktura. Brukergruppe Norge

E-faktura. Brukergruppe Norge E-faktura Brukergruppe Norge Agenda E-faktura introduksjon (Norge) E-faktura fra mottak til betalt Formater Teknologi Vedlegg Sikkerhet Gjenbruk av eksisterende faktura løsninger E-Faktura løsning ReadSoft

Detaljer

Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk. Terje Giæver

Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk. Terje Giæver SINTEF A7915 Åpen RAPPORT Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk Terje Giæver SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk September 2008 II IV V INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Detaljer

Hovdetoppen. Et pilotprosjekt for opptak av forelesninger

Hovdetoppen. Et pilotprosjekt for opptak av forelesninger BACHELOROPPGAVE: Hovdetoppen Et pilotprosjekt for opptak av forelesninger FORFATTERE: Simen Rune Bragen Marius Slåtsveen Dato: 27.05.11 SAMMENDRAG Tittel: Hovdetoppen Et pilotprosjekt for opptak av forelesninger

Detaljer

Nyttbart matavfall i Norge status og utviklingstrekk 2010 Rapport fra ForMat-prosjektet

Nyttbart matavfall i Norge status og utviklingstrekk 2010 Rapport fra ForMat-prosjektet Forfattere: Ole Jørgen Hanssen og Vibeke Schakenda OR.37.10 ISBN: 978-82-7520-636-5 82-7520-636-7 Navn Nyttbart matavfall i Norge status og utviklingstrekk 2010 Nyttbart matavfall i Norge status og utviklingstrekk

Detaljer

Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317

Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317 Nummer 1 2012 NORSK SAMARBEID INNEN GRAFISK DATABEHANDLING ISSN 0803-8317 Notiser Visual Computing Forum The Visual Computing Forum, or VCF, is a series of seminars organized by the visualization group

Detaljer

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder

Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatisk korreksjon av røde øyne i digitale bilder Automatic redeye effect correction in digital images Øyvind Bjerkvik Examensarbete Medieteknik Kungliga tekniska högskolan Masteroppgave Master i teknologi,

Detaljer

MARKEDSUTIKLING, DIGITALTRYKK THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL PRINTING MARKET FORFATTERE: JAN OLAV SÆTHER TROND HASLEV JAHR

MARKEDSUTIKLING, DIGITALTRYKK THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL PRINTING MARKET FORFATTERE: JAN OLAV SÆTHER TROND HASLEV JAHR HOVEDPROSJEKT: MARKEDSUTIKLING, DIGITALTRYKK THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL PRINTING MARKET FORFATTERE: JAN OLAV SÆTHER TROND HASLEV JAHR Dato: 15. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Markedsutvikling digitaltrykk

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Trondheim

Universitetsbiblioteket i Trondheim Universitetsbiblioteket i Trondheim Elektronisk formidling av artikkelkopier med utgangspunkt i trykt tekst av Bjørn L. Hegseth, Liv Gaustad, Sigurd Johansen, Else-Mari Leirvoll, Birgit Storleer, Sven

Detaljer