Husbankens månedsstatistikk Mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husbankens månedsstatistikk Mai 2014"

Transkript

1 Hovedtall per : Grunnlån Husbankens månedsstatistikk Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av boliger ved utgangen av mai, en nedgang på 28 prosent sammenliknet med tilsvarende tall for Det samlede tilsagnsbeløpet var på drøyt 5,2 milliarder. Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til utbedring til boliger hittil i år. Dette er 25 prosent færre enn ved utgangen av mai i fjor bostøttemottakere Totalt husstander fikk bostøtte i mai i år. Dette er 1400 færre enn i mai i fjor. I mai ble det registrert innkomne søknader. Det er en nedgang på 1 prosent sammenliknet samme periode i Veksten i antall mottakere i gruppen for husstander med midlertidig trygdeytelser var på 18 prosent. Andelen mottakere som er eldre har gått ned med 17 prosent fra mai 2013 til mai Gjennomsnittlig tilkjent bostøtte er kroner per måned. Det er en økning på 3 prosent sammenliknet med samme periode i Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Ved utgangen av mai har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 942 boenheter, det er en økning på 10 prosent sammenliknet med samme periode i Ved utgangen av mai 2014 ble det gitt tilsagn om tilskudd til 720 boenheter. Det er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Info om Husbankstatistikken Husbankstatistikken gir en løpende oversikt over bruken av de sentrale boligpolitiske virkemidlene. Søknadsstatistikken gir en oversikt over låne- og tilskuddssøknader som Husbanken har mottatt hittil i år. Saker under behandling omfatter alle prosjekter som er registrert som mottatt, men foreløpig ikke er godkjent for lån eller tilskudd. Kvotebelastningsstatistikken viser Husbankens disponible låne- og tilskuddsrammer, og hvor mye som er disponert hittil i år. Mer informasjon om Husbanken finner du på: Spørsmål kan rettes til: Visste du at Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor vant Statens byggeskikkpris for Les mer på Færre startlån De foreløpige rapportene fra kommunene viser at personer har fått startlån hittil i år. Det er en nedgang på 30 prosent sammenliknet med samme periode i De samlede startlånutbetalingene fra kommunene var på 1397 millioner kroner ved utgangen av mai. Det er en nedgang på 27 prosent sammenliknet med samme periode i Økning i antall tilskudd til etablering I følge de foreløpige tallene har kommunene gitt tilskudd til etablering til 419 husstander ved utgangen av mai, Det er en økning på 40 prosent sammenliknet med tilsvarende tall for 2013.

2 Tabell 1: Månedlig aktivitet. Tilsagn for perioden Hele landet. mai.13 mai Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger Grunnlån, i alt , , Grunnlån til oppføring av nye boliger , , Grunnlån til utbedring av boliger , , Grunnlån til kjøp av utleieboliger , , Lån til barnehager1) , , Startlån - tildelt av kommunene , , Tilskuddsordninger Tilskudd, i alt... Tilskudd til etablering... Tilskudd til tilpasning... Tilskudd til utleieboliger... Tilskudd til prosjektering... Tilskudd til tilstandsvurdering... Komp.tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet... Boligsosialt kompetansetilskudd... Bostøtte1)... Investeringstilskudd... Sykehjemplasser... Omsorgsboliger... 1) Antall bostøttemottakere er avrundet til nærmeste hundre Tabell 2: Mottatte søknader *) hittil i år. Hele landet pr Låneordninger Grunnlån, i alt... Grunnlån til oppføring av nye boliger... Grunnlån til utbedring av boliger... Grunnlån til kjøp av utleieboliger... Lån til barnehager 1)... Tilskuddsordninger Tilskudd, i alt... Tilskudd til utleieboliger... Tilskudd til prosjektering... Tilskudd til tilstandsvurdering , , , , ,5 66 4, , , ,5 31 0, , , , ,7 38, , , , , ,0 8 12, , , Boliger Mill kr Boliger Mill kr Boliger Mill kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , Investeringtilskudd forespørsler3) , , Sykehjemplasser , , Omsorgsboliger , , Fellesarealer ,2-6, Investeringtilskudd søknader3) , , Sykehjemplasser , , Omsorgsboliger , , Fellesarealer ,9-60,6-134 Bostøtte 2)... Komp.tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet4). Boligsosialt kompetansetilskudd4) , , , , ) For barnehager er antall boliger = antall barnehageplasser og for investeringstilskudd er antall boliger = sykehjemsplasser 2) For bostøtte er antall boliger = antall husstander. Tallene er månedlige søknadstall 3) Forespørsler erstatter tidligere "foreløpige søknader" mens søknader erstatter tidligere "endelige søknader". 4) Antall boliger = antall prosjekter pr *) Søknadstallene omfatter også søknader som senere er blitt annullert pr

3 Tabell 3: Saker under behandling. Hele landet pr Låneordninger Grunnlån til oppføring av nye boliger... Grunnlån til utbedring av boliger... Grunnlån til kjøp av utleieboliger... Lån til barnehager... Tilskuddsordninger Tilskudd til utleieboliger... Tilskudd til prosjektering... Tilskudd til tilstandsvurdering... Komp.tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet... Boligsosialt kompetansetilskudd... Investeringstilskudd... pr pr Boliger Mill kr Boliger Mill kr Boliger Mill kr , , , , , , , , , , ,3 19 0, , , ,4-92, ,5-27, , , sykehjemplasser , , omsorgsboliger , , fellesarealer - 5,5-28,2-411 Tabell 4: Antall boliger som fikk avslag på søknad om grunnlån til oppføring, pr Antall boliger prosent Totalt % Avslag pga areal % Avslag pga inntekt 41 5 % Avslag pga kostnadene % Manglende betjeningsevne 8 1 % Manglende Kvalitet 68 8 % Avslag ikke under ordningen 2 0 % Avslag ikke prioritert 8 1 % Diverse grunner 13 2 % Tabell 5: Kvotebelastet hittil i år. Hele landet pr TILSKUDD OG LÅN I ALT... pr pr Kvote- Disponibel Pst av Kvote- Disponibel Pst av belastet ramme rammen belastet ramme rammen Mill kr Mill kr brukt Mill kr Mill kr brukt , , , ,1 49 LÅN I ALT*)... Grunnlån... Lån til barnehager... Startlån - tildelt kommunene , , , , , , , , ,6 764, , , , , , ,0 57 TILSKUDD OG BOSTØTTE I ALT... Bostøtte... Tilskudd - til etablering i egen bolig... Tilskudd til tilpasning... Tilskudd til utleieboliger... Prosjekteringstilskudd... Tilskudd til tilstandsvurdering... Tilskudd til prosjektering heis... Komp.tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet... Boligsosialt kompetansetilskudd... Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling... Tilskudd til studentboliger... Rentekompensasjon til skoleanlegg... Rentekompensasjon til kirkebygg , , , , , , , , ,4 354, ,0 366, ,5 127, ,9 57, ,7 488, ,3 572,4 29 4,6 5,0 92 6,0 11,0 55 7,1 7,4 96 7,8 11, ,6 40, ,8 98, ,6-0,0 27,3 0 60,8 79, ,6 82, ,4 49, ,1 59, ,2 252, ,0 359, , , , , ,8 500,0 15 Investeringstilskudd... omsorg/sykehjem 845, , , ,6 26 *) Foreløpig fordeling av lånerammen

4 Tabell 6: Tilsagnstall for utvalgte ordninger. Hele landet pr pr pr Boliger Mill kr Boliger Mill kr Boliger Mill kr Grunnlån til oppføring av nye boliger , , Grunnlån til utbedring av boliger , , Grunnlån til kjøp av utleieboliger , , Lån til barnehager , , Tilskudd til utleieboliger , , Tilskudd til etablering , , Tilskudd til tilpasning , , Investeringstilskudd , , Sykehjemplasser , , Omsorgsboliger , , Utbetalt startlån fra kommunene , , Tabell 7: Antall boliger søkt finansiert i Husbanken. Utvalgte ordninger Hele landet. Grunnlån Grunnlån Grunnlån Tilskudd Tilskudd Tilskudd til Komp. Barne- Bo- Invest- Komp. til opp- til ut- til kjøp av til utleie- til pro- tilstands- tilsk hage- støtte ering tilsk føring bedring utleiebol. boliger sjektering vurdering bolig.sos lån tilskudd bær. bol Pr Pr Pr Pr Pr ) For barnehager er antall boliger = antall barnehageplasser og for investeringstilskudd er antall boliger = sykehjemsplasser og for kompetansetilskudd er antall boliger = antall saker. Tabell 8: Forvaltning av lån i Husbanken kvartalstall. Hele landet pr. 1. kvartal kv 1. kv 2. kv 2. kv 4. kv 1. kv 1.kv kv kv kv.2014 Lånemassen (mill kr) Samlet utlån ,9 0,1 Utbetalinger av lån ,6 5,1 Ordinære avdrag ,2-20,7 Ekstraord. innbetalinger ,9 38,3 Mislighold Antall misligholdte lån ,9-4,8 Misligholdt lån (mill kr) ,2-10,1 I pst av samlet utlån 0,65 0,6 0,62 0,56 0,54 0,48-20,0-11,1 Inkasso, saker Krav om tvangssalg ,0 5,4 Gjennomførte tvangssalg ,1-11,1 Bokførte tap (mill kr) Brutto tap 2,7 2,6 1,3 4,7 3 2,8 7,7-6,7 Tilbakeføringer,tidligere tap 0,4 0,1 0,4 0,4 1,0 0,9 800,0-10,0 Netto tap 2,3 2,5 0,9 4,3 2,0 1,9-24,0-5,0

5 Tabell 9. Hovedtall for utbetaling av bostøtte for mai måned * Endring Endring Antall husstander som mottok bostøtte Alle % -7 % Unge uføre % 3 % Uføre for øvrig % -16 % Eldre % -29 % Husstander med midlertidige trygdeytelser % 9 % Husstander uten trygdeytelser % 0 % Gjennomsnittlig bostøtte per mnd (kr) Alle % 3 % Unge uføre % -1 % Uføre for øvrig % -3 % Eldre % -4 % Husstander med midlertidige trygdeytelser % 3 % Husstander uten trygdeytelser % 3 % Gjennomsnittlig boutgift per mnd (kr) Alle % 11 % Unge uføre % 8 % Uføre for øvrig % 9 % Eldre % 10 % Husstander med midlertidige trygdeytelser % 13 % Husstander uten trygdeytelser % 8 % Gjennomsnittlig inntekt per år (kr) Alle % 1 % Unge uføre % 3 % Uføre for øvrig % 8 % Eldre % 6 % Husstander med midlertidige trygdeytelser % 8 % Husstander uten trygdeytelser % -10 % * En korreksjon av trygdekoder, har ført til at tallene innenfor hver brukergruppe kan avvike noe fra tidligere publiserte tall. Tabell 10. Andel med boutgifter 1 over tak, fordelt på kommunegrupper, mai Kommune-grupper: Andel med boutgifter over tak (%), mai2013 Andel med boutgifter over tak (%),mai2014 Endring i prosentpoeng fra mai.13-mai.14. Hele landet Oslo Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Bærum Frogn, Nesodden, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Kristiansand, Oppegård, Sandnes og Sola Resten av landet ) Boutgifter som overstiger øvre grense for boutgift, jf. Forskrift om bostøtte 3.

6 1)Tatt utgangspunkt i lineær fremskriving, som er justert for rentedifferanse mellom Husbanken og privatmarkedet, og gjennomsnittlig avvik fra endelig resultat samme måned foregående år. 2)Tallene for desember er de faktiske årstallene for søknadinngang for de aktuelle årene.

1. Kvartalsrapport 2013

1. Kvartalsrapport 2013 1. Kvartalsrapport 2013 1 Forord Det er for tiden stor etterspørsel etter Husbankens låneordninger. Ved utgangen av første kvartal er det gitt tilsagn om lån for 10 milliarder kroner, og det er saker under

Detaljer

Husbanken. Kvartalsrapporten 2008/03

Husbanken. Kvartalsrapporten 2008/03 Husbanken Kvartalsrapporten 2008/03 1 Kvartalsrapporten 3.kvartal 2008 Direktøren har ordet: Økte utfordringer i nedgangstider Krisen i finansmarkedene og det påfølgende økonomiske tilbakeslaget i verdensøkonomien

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 22.10.2012 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2014 er preget av små justeringer i forhold

Detaljer

TERTIALRAPPORTEN 2009/3

TERTIALRAPPORTEN 2009/3 TERTIALRAPPORTEN 2009/3 1 Innholdsfortegnelse Oppsummering...3 1 Et velfungerende boligmarked...4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Husbanken i et

Detaljer

Forord. Rekordår for bostøtte og startlån

Forord. Rekordår for bostøtte og startlån 3.tertial 2010 1 Innholdsfortegnelse Et velfungerende boligmarked...4 1.1 God informasjon om og balansert lovregulering av boligsektoren...4 1.1.1 Prisutviklingen for husbankfinansierte eneboliger...6

Detaljer

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av:

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av: Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Kommunal- og regionaldepartementet V/ Bolig- og bygningsavdelingen Psotboks 8112 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 12490/13 243 &00 13/5293-2/LIOFF

Detaljer

3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8. 3.1.1 En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget 8

3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8. 3.1.1 En samlet vurdering av måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget 8 Årsrapport 2014 INNHOLD: 1 Leders beretning 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 5 3 Årets aktiviteter og resultater 8 3.1 Samlet vurdering av resultater, måloppnåelse og ressursbruk i 2014 8

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010

Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 1.tertial 2010 1 Innholdsfortegnelse 1.tertial 2010 Forord - Normalisering i første tertial... 3 1 Et velfungerende boligmarked... 4 Boligpolitikk i går, i dag og i morra... 4 Arbeidsmål 1.1 God informasjon

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Langt til Soria Moria i boligpolitikken

Langt til Soria Moria i boligpolitikken Langt til Soria Moria i boligpolitikken AV ADM.DIR. I NBBL, RALPH NORBERG Soria Moria er et glitrende eventyrslott i det fjerne. I Stoltenberg-regjeringens politiske plattform som omtales med samme navn,

Detaljer

- alle skal bo godt og trygt

- alle skal bo godt og trygt årsmelding 2011 - alle skal bo godt og trygt 2 strategisk plakat visjon: Alle skal bo godt og trygt. Kjerneoppgave: Sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig velferdspolitikk for vanskeligstilte.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2425, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2193 Beregningsteknisk dokumentasjon

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Innhold ÅRSMELDING 2013

Innhold ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 Alle skal bo godt og trygt Innhold Dette er... side 3 Organisering... side 5 Visjon, mål og verdier... side 5 Intervju med s administrerende direktør... side 6 Hovedmål 1: Et velfungerende

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Boligsosiale Faktaark Bydel Alna. Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner

Boligsosiale Faktaark Bydel Alna. Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner Boligsosiale Faktaark Bydel Alna Sammenstilt med bydelene Bjerke, Grorud og Stovner Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 1. Befolkningsutvikling, levekår og folkehelseutfordringer

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Kommunal bostøtte Desember 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016

BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 BOLIGSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2013-2016 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer