(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60Q 1/26 (06.01) F21S 8/ (06.01) F41H 3/00 (06.01) F21Y 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , US, P (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, Madison, IN 47, US-USA (72) Oppfinner BOLANDER, Albert, J., Jr., 2 Knobview Drive, Memphis, IN 47413, US-USA DRAKE, Matthew, E., 2474 Forest Drive, Madison, IN 47, US-USA (74) Fullmektig Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 817 BERGEN, Norge (4) Benevnelse Lampeinnretning til kamuflert militærkjøretøy (6) Anførte publikasjoner DE-A US-A US-A US-A US-B US-B

2 1 TEKNISK FAGFELT Den foreliggende avsløringen vedrører generelt kjøretøylamper og nærmere bestemt en kamuflert militærkjøretøylampe i kompositt BAKGRUNN Mørkleggingslamper blir vanligvis brukt på militærkjøretøyer i situasjoner der det er ønskelig å manøvrere om natten mens det produseres minimalt med lys, mens det på samme tid sørger for sikkerhet for andre kjøretøy som følger i en konvoiformasjon. Typiske mørkleggingslamper for bruk bak på et militærkjøretøy omfatter to hus på hver side av den bakre delen av kjøretøyet, der hvert hus innlemmer to røde transparente filterpaneler med en eller flere glødelamper montert på baksiden av hvert panel eller lysemitterende dioder montert bak en hvit (ikke klar) linse. Lyset fra glødelampene, som produserer bredspektret lys, blir filtrert gjennom de røde panelene for å sende ut kun rødt lys. Lyset fra de lysemitterende diodene sender lys diffust gjennom de hvite panelene. Lampene lyser med lave lysnivåer for ikke å produsere overdrevent lys, hvilket kunne alarmere en fiende om tilstedeværelsen av kjøretøyet. Slike lamper har vanligvis også visirer som stikker frem fra huset ovenfor mørkleggingslampe-panelene eller mørkleggingslampene er trukket tilbake inne i huset for å begrense identifikasjon av lampene fra luften. Husene inneholder vanligvis også standard bakre stopp/bak/retnings-lys eller front parkerings/retnings-lys for bruk om dagen og/eller når mørkleggingsbetingelser ikke er påkrevet. Tysk patentsøknadsnummer DE A1 presenterer en lampe som omfatter et hus, en parabolreflektor og en lyskilde. Huset avgrenser en åpning som har en lys-transmissiv skive plassert der inne, og som har fremspring og forsenkninger. Skiven, som kan være farget eller ha seksjoner med ulike farger, kan også inkludere en fleksibel avblending som har klaffer på linje med fremspringene, trukket over utsiden av skivene. Idet avblendingen blir trukket mot lyskilden skyver fremspringene klaffene inn i en åpen struktur for på denne måten å tillate at lys passerer gjennom den fleksible avblendingen. Avblendingen kan også ha samme farge som kjøretøyet som den er festet på. Dagens lamper er effektive til å kamuflere kjøretøyet når det opereres om natten. Imidlertid skaffer ikke lampene tilveie tilfredsstillende kamuflasje for kjøretøyet om dagen. Militæret strekker seg langt for å male kjøretøyene i farger og mønstre som gjør dem vanskelige å peke ut i et antatt operasjonsområde, men lampene på kjøretøyet er ikke godt kamuflert og kompromitterer derfor sikkerheten til de som opererer kjøretøyet. I virkeligheten blir de mål for fienden til å rette sine

3 2 1 våpen mot i håp om å gjennomtrenge kjøretøyets armering, fordi lampene trenger en åpning i armeringen til kjøretøyet. Noen av svakhetene med dagens lamper brukt på militærkjøretøyer inkluderer det faktum at stopp/bak/retnings-lampene er dekket av rød og/eller gule linser som sørger for det ønskede fargede utseendet til de hvite glødelampene som er montert bak linsene. Disse fargede linsene avviker fra det kamuflerte utseendet til resten av kjøretøyet, og gjør det derfor enklere å få øye på av fienden. Videre er linsene laget av materiale med en optisk kvalitet som er svært god til å reflektere lys som treffer dets overflate fra en kilde som er utenfor lampen. Slike refleksjoner fra lampelinsen gjør kjøretøyet lettere å få øye på. Tilsvarende er mørkleggingslamper dekket av røde eller hvite linser og er utført i plast med en reflekterende overflate, hvilket fører til de samme problemene som er bemerket ovenfor relatert til stopp/bak/retningslampene. De hvite linsene medfører også en svært høy kontrast med det gjenværende lampehuset, hvilket trekker oppmerksomhet mot lampen. Forbedringer på disse områdene er derfor påkrevet. 2 3 Oppsummering I et første aspekt ved oppfinnelsen er en lampeinnretning i kompositt for bruk på et kamuflert militærkjøretøy som omfatter et lampehus med en farge som er avpasset kamuflasjeoppsettet til kjøretøyet, der lampehuset utgjør et indre rom, en første åpning i kommunikasjon med det indre rommet, og flere andre åpninger i kommunikasjon med det indre rommet, og videre inkluderer en klar linse som er festet til huset og som dekker den første åpningen, en flerhet diffusorer festet til huset og som dekker flerheten av andre åpningene, og et kretskort som er anordnet inne i det indre rommet til lampehuset, karakterisert ved at en første flerhet av fargede LED-er er montert på kretskortet og posisjonert for å skaffe tilveie ikke-hvitt lys gjennom diffusorene, der en skjerm er plassert mellom kretskortet og en fremre hus-komponent av lampehuset for overveiende å hindre lys fra å passere gjennom den klare linsen, og der diffusorene også er fargede for å avpasses til kamuflasjeoppsettet til kjøretøyet. I visse utførelsesformer inkluderer innretningen også en kamuflert komponent som er anordnet inne i det indre rommet og plassert bak den klare linsen slik at i det minste en del av komponenten er i det minste så vidt synlig gjennom den klare linsen, der den kamuflerte komponenten er farget for å avpasses til kamuflasjeoppsettet til militærkjøretøyet. I visse utførelsesformer omfatter lampeinnretningen i kompositt til bruk på et kamuflert militærkjøretøy en første lampedel som er innrettet til å indikere i det

4 3 minste tilstedeværelse, snuing og stopping av kjøretøyet, og en andre lampedel som er innrettet til å indikere i det minste tilstedeværelse og stopping av kjøretøyet om natten under konvoitransport. Den første lampedelen inkluderer i det minste den første flerheten av fargede LED-er montert inne i det kamuflerte lampehuset og en klar linse dekker de første fargede LED-ene. De første fargede LED-ene er innrettet til å sende ut ikke-hvitt lys rettet mot den klare linsen. Den andre lampedelen inkluderer i det minste den andre flerheten av fargede LED-er montert inne i det kamuflerte lampehuset og minst en kamuflert diffusor som dekker de andre fargede LED-ene. De andre fargede LED-ene er innrettet til å sende ut ikke-hvitt lys rettet mot diffusoren. I visse utførelsesformer inkluderer innretningen videre minst et kamuflert visir som er festet til huset over diffusoren for å redusere synligheten av ikke-hvitt lys som sendes ut fra de fargede LED-ene fra over lampeinnretningen KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE Fig. 1 er en perspektivvisning av en lampe i kompositt til kamuflert militærkjøretøy. Fig. 2 er en eksplodert perspektivvisning av en lampe i kompositt til kamuflert militærkjøretøy i henhold til utførelsesformen illustrert i Fig. 1. BESKRIVELSE AV DE ULIKE UTFØRELSESFORMENE I den hensikt å fremme en forståelse av prinsippene i presentasjonen vil det nå bli referert til utførelsesformen som er illustrert i tegningene og spesifikk ordbruk vil bli brukt til å beskrive det samme. Den foreliggende oppfinnelsen er overveiende rettet mot en militær kjøretøylampeinnretning som har en lampehusfarge som er avpasset til kamuflasjeoppsettet til det militære kjøretøyet, der lampehuset inneholder et kretskort med første og andre sett med lysemitterende dioder ("LED-er") montert på seg. LED-ene er farget slik at de sender ut ikke-hvitt lys, slikt som rød, gul eller andre ønskede lysfarger. Lampeinnretningen inkluderer en klar linse som er plassert relatert til huset slik at den dekker det første settet med LED-er, og en flerhet av kamuflerte diffusorer som er plassert relatert til huset slik at de dekker det andre settet med LED-er. Følgelig danner det kamuflerte huset og diffusorene sammen med den klare linsen en kamuflert lampeinnretning som sørger for økt sikkerhet for kjøretøyet under kjøring i tiden med dagslys. Med generell referanse til Fig. 1-2, er det vist en utførelsesform med en kamuflert kjøretøylampe i henhold til den foreliggende presentasjonen, indikert

5 generelt ved. Lampen har et hus 12 som er laget av et egnet materiale, fortrinnsvis en vannbestandig plasttype som er kjent innen fagfeltet. I noen utførelsesformer er huset 12 utformet i en farge som er avpasset til kamuflasjeoppsettet til kjøretøyet som den skal monteres i. For eksempel kan huset 12 være utformet i en sandfarge som er avpasset til kjøretøyfarger som blir benyttet av US militærstyrker i Midtøsten. I den illustrerte utførelsesformen inkluderer lampen en øvre del 13 og en nedre del 1. Øvre del 13 sørger for standard kjøretøyindikasjonsfunksjoner. I det illustrerte eksempelet er lampe innrettet til å plasseres bak på det militære kjøretøyet. Følgelig inkluderer øvre del 13 standard stopp/bak/snu-funksjoner for å indikere eller signalere stopping, tilstedeværelse og/eller snuing av kjøretøyet. Den foreliggende presentasjonen forventer bruk og plassering av lampen foran på militærkjøretøyet. I slike tilfeller ville den øvre delen inkludere standard parkering/snu-funksjoner for å indikere eller signalisere parkeringen og/eller snuingen av kjøretøyet. For å oppnå disse funksjonene, inkluderer den øvre delen en første flerhet av LED-er 36 dekket av en klar linse 14, med kamuflasjefarge som vises gjennom linsen. Ved å benytte en klar linse 14 med kamuflasjefarge som vises igjennom, er kamuflasjelampen forbedret. I tillegg, i situasjoner der farget lys er ønskelig, ved å benytte fargede LED-er er det ikke påkrevet at linse 14 er utformet i en farge som har kontrast mot fargen til huset 12, derved blir kamufleringen av lampe forbedret. Nedre del 1 av lampen inkluderer mørkleggingsfunksjonen som tillater at kjøretøyet blir benyttet i situasjoner der det er ønskelig å minimere mengde lys som blir produsert av kjøretøyet mens det på samme tid skaffer tilveie sikkerhet for et kjøretøy som følger tett bak. På baksiden av kjøretøyet kan mørkleggingsfunksjonen til lampe inkludere stopp/bak-lys, mens mørkleggingsfunksjonen til lampen foran på kjøretøyet kan inkludere parkeringslys. For å få til mørkleggingsfunksjonen inkluderer den nedre delen 1 en andre flerhet av LED-er 38 dekket av lysdiffusorer 16. Diffusorer 16 er farget for å avpasses fargen til hus 12, og derfor farget for å avpasses til kamuflasjeoppsettet til kjøretøyet. I tillegg kan diffusorer 16 inkludere redusert gjennomsiktighet, sammenlignet med huset 12, for å muliggjøre en ønsket mengde lys fra LED-ene 38 for å bli synlige gjennom huset når de er aktivert. I situasjoner der farget lys er ønsket, ved bruk av fargede LED-er, er det ikke påkrevet at diffusorer 16 er utformet i en farge i kontrast med husets 12 farge, for på denne måten å forbedre kamufleringen av lampe. Man bør forstå at i andre utførelsesformer kan funksjonene og configurasjonene til de øvre og nedre delene reverseres på lampen.

6 1 2 3 I den illustrerte utførelsesformen inkluderer huset 12 en fremre huskomponent og som opsjon en bøtte eller bakre huskomponent 32. I visse utførelsesformer kan huskomponenter, 32 kobles sammen ved bruk av skruer 34. Imidlertid bør man forstå at huset kan konfigureres på annen måte, hvilket ville forstås av en fagperson, slik som å benytte flere komponenter, der front og bakre komponenter er integrert utformet som en enhetsdel, eller som består av kun den fremre huskomponenten. Linse 14 og diffusorer 16 kan plass-støpes til den fremre huskomponenten for å dekke, i det minste overveiende, korresponderende større respektive mindre hull, som er dannet i den fremre huskomponenten. I visse utførelsesformer kan diffusorer 16 være i det minste delvis trukket tilbake innenfor den fremre huskomponenten. Imidlertid bør man forstå at linse 14 og diffusorer 16 kan festes til eller på annen måte kobles til den fremre huskomponenten på andre hensiktsmessige måter, eller kan være integrert med den fremre huskomponenten, hvilket ville forstås av en fagperson. Som et eksempel kan, i andre utførelsesformer, diffusorer 16 være deler eller områder av den fremre huskomponenten med redusert tykkelse og/eller redusert opasitet. Den fremre huskomponenten kan som opsjon inkludere kamuflerte visirer og 22 til å assistere med det å redusere synligheten av mørkleggingsfunksjons-lysene fra luften ved å skjerme lyset som sendes ut fra LED-ene 38 gjennom diffusorene 16. Som benyttet her refererer klar linse 14 til en ufarget linse. På denne måten er en eller flere kamuflerte komponenter plassert inne i huset 12 (i sin helhet, overveiende eller delvis) synlige gjennom klar linse 14 for å kamuflere lampen. Det er å forstå at i visse utførelsesformer kan klar linse 14 være transparent, i sin helhet, overveiende eller delvis. I tillegg er det å forstå slik at i visse utførelsesformer kan klar linse 14 være gjennomskinnelig, i sin helhet, overveiende eller delvis. Videre er det å forstå slik at i visse utførelsesformer kan klar linse 14 inkludere en kombinasjon av transparens og gjennomskinnelighet. I noen utførelsesformer kan linse 14 være utført (i sin helhet, overveiende eller delvis) med tekstur med en grovbearbeidet, mattert eller på annen måte overveiende ikke-reflekterende overflate som i det vesentlige vil diffundere ethvert eksternt lys som skinner på dens overflate. Hus 12 kan også lages (i sin helhet, overveiende eller delvis) av et materiale med tekstur som er overveiende ikke-reflekterende. Som opsjon kan linse 14 inkludere optikk 27 som korresponderer med LED-ene 36 for å forbedre og/eller distribuere lyset som sendes fra LED-ene 36. I visse utførelsesformer kan optikk 37 være uten ikke-reflekterende tekstureffekt påført resten av linse 14. Linse 14 og diffusorer 16 hver og en være laget av et egnet materiale, slik som plast.

7 Fig. 2 illustrerer en eksplodert visning av en utførelsesform av kjøretøylampen i henhold til den foreliggende presentasjonen. Det bør forstås at konfigurasjonen som er vist i Fig. 1 2 bare er et eksempel på mange mulige ulike konfigurasjoner av kjøretøylampen. I de fleste tilfeller kan de elektriske komponentene til kjøretøylampen og konfigurasjoner av disse arrangeres som ønsket og forbli innenfor området til den foreliggende presentasjonen. Som illustrert i Fig. 2 kan, i et eksempel på en utførelsesform, kamuflert kjøretøylampe inkludere et kretskort 40, en mellomliggende huskomponent 42 med en plate 44 og en pakning 46 posisjonert mellom front og bakre huskomponenter og 32. Som opsjon kan lampe også inkludere en lysskjerm 48 til den andre flerheten av LED-er 38 og en maske 0 til den første flerheten av LED-er 36. I andre utførelsesformer er lampen i henhold til den foreliggende presentasjonen inkludert som fremre huskomponent, kretskort 40 med LED-ene 36 og 38 og mellomliggende huskomponent 42, med pakning 46, skjerm 48 og maske 0 som opsjon inkludert og bakre huskomponent 32 ikke inkludert. Som illustrert inkluderer kretskort 40 LED-ene 36 og 38 montert på seg. Den første flerheten med LED-er 36 er posisjonert på kretskort 40 for å sende ut lys rettet mot linse 14 og andre flerhet med LED-er 38 er plassert på kretskort 40 for å sende ut lys rettet mot korresponderende diffusorer 16. Kretskort 40 kan definere kanaler 1, hvilket vil bli diskutert mer detaljert. Kretskort 40 kan formes, gis størrelse og konfigureres elektrisk hvilket ville være åpenbart for en fagperson, med den illustrerte utførelsesformen som bare viser et eksempel på en mulig versjon av kretskortet. LED-ene 36 og 38 kan lyses opp selektivt for å skaffe tilveie lys gjennom linse 14 respektive diffusorer 16. LED-ene 36 og 38 er fargede LED-er for å sende ut ikkehvitt lys, slik som rød eller gult lys som eksempler. I visse situasjoner, slike som for eksempel under bremsing, kan det være ønskelig og/eller påkrevet å produsere farget lys fra lampe. Ved å benytte fargede LED-er kan linse 14 være klar (dvs. ufarget) og diffusorer 16 kan være kamuflasjefargede. Som man vil forstå vil bruken av fargede LED-er med klar, ikke-reflekterende linse 14 og kamuflerte diffusere 16 redusere synligheten til lampe mens den er på det kamuflerte kjøretøyet, i det minste fordi behovet for fargede linser og diffusorer er eliminert. Det er tenkt på at i visse andre situasjoner, slike som å reversere et kjøretøy, kan det være ønskelig og/eller påkrevet å produsere hvitt lys fra lampe, der det i dette tilfellet LED-ene kan inkludere en eller flere hvite lysproduserende LED-er. I den illustrerte utførelsesformen er det fem diffusorer 16 som korresponderer med og er stilt på linje med fem LED-er 38 med fire diffusorer / LED-er som er plassert ovenfor en sentrert

8 diffusor / LED. Det er tenkt at det kunne være et større eller mindre antall diffusorer og korresponderende LED-er etter ønske for å skaffe tilveie mørkleggingsfunksjonen til lampen. Som et eksempel kunne det, i visse utførelsesformer, være en enkelt LED 38. Man har også tenkt at det kunne være en enkelt LED benyttet i lampe, slik at LED-ene 36 og 38 blir erstattet av en LED. Skjerm 48 kan posisjoneres mellom kretskort 40 og fremre huskomponent for å skjerme og/eller overveiende forhindre lys som sendes ut fra LED-ene 38 å passere gjennom linse 14. Under bruk av mørkleggingsfunksjonen til lampe er det vanligvis ønskelig for lys som sendes ut fra LED-ene 38 å passere bare gjennom de korresponderende diffusorene 16 og ikke linse 14. Følgelig kan skjerm 48 konstrueres til å rette lys som sendes fra LED-ene 38 mot diffusorer 16 og skjerme lyset fra å passere gjennom linse 14. Overveiende stilt på linje med skjerm 48 kan lampeinnretning som opsjon inkludere en maske 0 som også er plassert mellom kretskort 40 og fremre huskomponent. I den illustrerte utførelsesformen definerer maske 0 hull 2 som korresponderer med LED-ene 36, slik at lys som sendes fra LED-ene 36 passerer gjennom hull 2 og så linse 14. Følgelig er det tolv illustrerte hull 2 som korresponderer med de tolv illustrerte LED-ene 36. I tillegg er det tolv illustrerte optiske elementer 37 på linse 14 som korresponderer med de tolv LED-ene 36. Imidlertid bør det forstås at optikk 37, huller 2 og LED-er 26 kunne ha et antall som er større eller mindre enn tolv og som vil være åpenbart for en fagperson. Som et eksempel kunne det, i visse utførelsesformer, være en enkelt LED 36. I tillegg bør man forstå at optikk, hull og LED-er kan arrangeres i ulike konfigurasjoner etter ønske. Maske 0 er en kamuflert komponent som er farget for å avpasses til kamuflasjefargingen til hus 12, og som derfor er avpasset til kamuflasjeoppsettet til kjøretøyet. På denne måten er den samme fargen som huset 12 sin farge synlig gjennom klar linse 14, som viderefører kamuflasjekonstruksjonen til lampe. I andre utførelsesformer kan maske 0 være fraværende og kretskortet 40 (eller en annen komponent som er synlig gjennom linse 14) er farget for å avpasses til huset 12 sin kamuflasjefarge, og følgelig er avpasset til kjøretøyets kamuflasjeoppsett. Mellomliggende huskomponent 42 er plassert bak kretskort 40 og definerer en tilbaketrukket del 4 som er konfigurert til å motta opsjonell plate 44. I slike utførelsesformer som har plate 44, kan ledingsforseglinger benyttes til å sikre plate 44 innenfor tilbaketrukket del 4. I visse utførelsesformer er plate 44 en kjøleplate som er konstruert for å trekke varme vekk fra LED-ene 36 og 38. I tillegg inkluderer komponent 42 projeksjoner 6 som befinner seg på linje med kanaler 1

9 som er definert i kretskort 40 for å tilskynde kretskort 40 mot fronthuskomponent når lampen settes sammen. Som illustrert er projeksjoner 6 konstruert til i det minste delvis å strekke seg gjennom kanaler 1, der projeksjonene og kanalene har det samme mønsteret, for å opprettholde egnet plassering av kretskort 40. Komponent 42 kan også inkludere et ytre kant 7 som definerer en form som er overveiende lik den ytre formen på kretskort 40. Følgelig definerer den ytre kanten 7 en form som er overveiende den samme som den ytre formen på kretskort 40, slik at kretskort 40 og komponent 42 passer inn i hverandre når lampe settes sammen. Pakning 46 er som opsjon plasserbar mellom mellomliggende huskomponent 42 og bakre huskomponent 32, og definerer et hull 60 for å legge til rette for å la elektriske ledninger eller kabler som er elektrisk koblet til kretskort 40 passere. I tillegg kan, i visse utførelsesformer, tilbaketrukket del 4 tilhørende mellomliggende huskomponent 42 strekke seg gjennom hull 60 ved sammensetning av lampe. Lampe kan inkludere en hvilken som helst egnet ledningsnett 24 som, hvilket er kjent innen fagområdet, skaffer tilveie en måte å koble sammen ledende baner til LED-ene 36 og 38 på kretskort 40 for selektiv aktivering av LED-ene. I den illustrerte utførelsesformen inkluderer ledningsnettet 24 plugg-ender 2 som kan kobles til baksiden av kretskort 40 for å skaffe tilveie kraft til LED-ene 36 og 38. Som illustrert kan ledningsnettet 24 passere gjennom en typisk elektrisk boks 62 som befinner seg i den bakre huskomponenten 32. Andre konfigurasjoner for kobling av en strømkilde til LED-ene være åpenbar for fagpersoner. Bakre huskomponent 32 definerer et bakre hull 70 der ledningsnettet 24 føres inn i huset 12 for elektrisk å koble lederbaner til LED-ene 36 og 38 som er montert på kretskort 40. I tillegg kan en ring 72 plasseres inne i hull 70 for å hjelpe til med å opprettholde den egnede plasseringen til ledningene eller kablene som omfatter ledningsnett 24 relatert til bakre huskomponent 32 via skruer 34 som diskutert ovenfor. I slike utførelsesformer definerer fremre huskomponent, pakning 46 og bakre huskomponent 32 skruehull for mottak av skruene 34. I visse utførelsesformer kan lampe injiseres med termisk ledende fyllmasse, enten før eller etter sammensetning av lampen. Man bør forstå at huskomponentene kan kobles sammen på andre egnede måter hvilket er allment kjent. I tillegg er det tenkt på at lampen i henhold til den foreliggende presentasjonen kan være satt sammen i utgangspunktet uten den bakre huskomponenten 32 eller pakningen 46, og kobles til en husbeholder på et senere tidspunkt.

10 9 Patentkrav En lampeinnretning i kompositt () for bruk på et kamuflert militærkjøretøy, omfattende: et lampehus (12) som er farget for å avpasses til kamuflasjeoppsettet til kjøretøyet, der nevnte lampehus (12) definerer et indre rom, en første åpning i kommunikasjon med nevnte indre rom, og en flerhet andre åpninger i kommunikasjon med nevnte indre rom; en klar linse (14) koblet til nevnte hus (12) til å innta nevnte første åpning; en flerhet av diffusorer (16) koblet til nevnte hus (12) til å innta nevnte flerhet andre åpninger; et kretskort (40) anordnet inne i nevnte indre rom i nevnte lampehus (12); karakterisert ved at en første flerhet av fargede LED-er (36) er montert på nevnte kretskort (40) og posisjonert for å skaffe tilveie ikke-hvitt lys gjennom nevnte klare linse (14); en andre flerhet av fargede LED-er (36) er montert på nevnte kretskort (40) og plassert for å skaffe tilveie ikke-hvitt lys gjennom nevnte diffusorer (16), der en skjerm (48) er plassert mellom nevnte kretskort (40) og en fremre huskomponent () på nevnte lampehus (12) for overveiende å hindre lys som sendes fra nevnte andre flerhet av LED-er (38) fra å passere gjennom nevnte klare linse (14); og der nevnte diffusorer (16) er farget for å avpasses kamuflasjeoppsettet til kjøretøyet. 2. Innretning () som i krav 1, karakterisert ved at nevnte diffusorer (16) er i det minste delvis trukket tilbake inn i nevnte hus (12). 3. Innretning () som i krav 1, videre karakterisert ved å omfatte en ledningsnett (24) koblet til nevnte kretskort (40) for å koble ledende baner til nevnte første og andre flerhet av fargede LED-er (36, 38) Innretning () som i krav 1, videre karakterisert ved en kamuflert komponent (0) arrangert inne i nevnte indre rom og plassert bak nevnte klare linse (14) slik at i det minste en del av nevnte komponent (0) er i det minste så vidt synlig gjennom nevnte klare linse (14).

11 . Innretning () som i krav 4, videre karakterisert ved nevnte kamuflerte komponent (0) er farget for å avpasses til kamuflasjeoppsettet til militærkjøretøyet. 6. Innretning () som i krav 1, karakterisert ved at nevnte første flerhet av fargede LED-er (36) kan benyttes til å indikere i det minste tilstedeværelse, snuing og stopping av kjøretøyet. 7. Innretning () som i krav 1, karakterisert ved at nevnte andre flerhet av fargede LED-er (38) kan benyttes til å indikere i det minste tilstedeværelse og stopping av kjøretøyet under nattlig konvoitransport Innretning () som i krav 1, videre karakterisert ved minst en kamuflert skjerm (, 22) montert på det kamuflerte lampehuset (12) for å redusere synligheten av ikke-hvitt lys som sendes ut fra nevnte andre flerhet av fargede LEDer (38) fra lampeinnretningen () ovenfor. 9. Innretning () som i krav 1, videre karakterisert ved at nevnte klare linse (14) er ikke reflekterende for overveiende diffust eksternt lys som treffer på nevnte linse (14).. Innretning () som i krav 1, videre karakterisert ved et pansret militærkjøretøy, der lampeinnretningen () er montert på nevnte pansrede militærkjøretøy. 2

12

13

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219161 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) G07F 17/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.12 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2166163 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.06.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2240687 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 3/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21736 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 19/00 (06.01) A41D 19/01 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer