LÆRING FOR LIVET SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 10. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆRING FOR LIVET SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 10. www.fagbladet.no. Nr. 8-2015"

Transkript

1 Forsidefoto: June Witsøe Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: LÆRING FOR LIVET SIDE 10 For medlemmer i Fagforbundet

2 INNHOLD Frokostvert i blått Pasienter og pårørende ser tydelig hvem som er frivillig. Frokostvert Turid Langlien og de andre frivillige er alltid kledd i blå T-skjorte når de er på avdelingen Har ansvaret for trim og kosthold Fet og Sørum kommuner er blant de første til å lage en folkehelseplan for sine innbyggere. Kommuneoverlege Bettina C. Fossberg og folkehelsekoordinator Ida Kristin Myhren samarbeider tett Vant pris for vernearbeid 10 TEMA: Læring for livet 16 Etter valget 20 PORTRETTET: Anne-Kari Bratten HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Hardt som stål 48 Ingen tid til omsorg 50 Mister hundretusener i pensjon 52 Valgkavalkade 54 Gresk tragedie for arbeidsfolk FASTE SPALTER 6 Aktuelt 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Hverdagsrehabilitering 42 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Har det i beina 68 EN AV OSS: Kirkegårdsarbeideren 20 Innpiskeren Dropp jenteturer og trening hvis det går på bekostning av å jobbe heltid, sier Anne-Kari Bratten. Møt dama som vil ha oss til å jobbe mer. Foto: Anita Arntzen Gode dager på dagsenteret Dagsenteret i Svolvær byr på mange turer og aktiviteter. Men viktigst er maten. Like viktig som at den blir laget, er at den blir spist. Foto: Karin E. Svendsen Tema DU FÅR IKKE UTDANNING Elever som ikke fullfører videregående skole før de er 21 år, får døra i fleisen. Da er de for gamle. Regelen rammet Anna som var skolelei, usikker og alenemor. 10 Foto: June Witzøe Bedre livskvalitet for eldre Gjennom prosjektet Lengst mulig i eget liv har eldre i den danske byen Fredricia fått et mer aktivt og selvstendig liv, skriver fokusforfatter Hans Knut Otterstad. 40 ISSN Foto: Helge Hansen Stiller krav til nytt byråd I Bergen er det slutt på borgerlig styre etter 12 år med Høyre ved makta. Nå forventer Sara Bell, leder av Fagforbundet Bergen, at maktskiftet vil føre til mer heltid, fl ere faste stillinger og færre innleide vikarer i Bergen kommune < Fagbladet 8/2015

3 Maktas myke språk Vinner du kampen om språket, er mye gjort. Det har retorikere visst siden antikken. I nyere tid fikk mange en oppvåkning gjennom boka til psykolog og professor Rolv Mikkel Blakar, Språk er makt, som ble utgitt for første gang i Da sto kvinne frigjøring øverst på dagsordenen, og vi ble utfordret til å tenke over hvordan vi brukte det norske språket: Hvorfor sier vi yrkeskvinner og ikke yrkesmenn om folk i arbeidslivet? Hvorfor tenker vi automatisk på en mann når vi leser om en kirurg eller drosjesjåfør, slik at vi må legge til kvinnelig når vedkommende er av hunkjønn? Mye har endret seg på de førti år, ikke minst når det gjelder likestilling, men kampen om språket er like aktuell. Da regjeringen før sommerferien i fjor la fram sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, var argumentene at vi som samfunn må følge med i tida. Forslagene var ifølge de blåblå moderne, familievennlige og fleksible, og innebar utelukkede en oppmykning av loven. At forslagene i virkeligheten ville føre til en brutalisering av arbeidslivet med flere i midlertidige stillinger og færre på heltid lot seg imidlertid ikke skjule, og ledet til den største streiken i moderne norsk historie. Det er ikke tilfeldig hvilke ord regjeringen valgte seg ut for å presentere sine vyer for et nytt arbeidsliv, skal vi tro Sara Gunnerud «Høyrepartier over store deler av verden har lenge jobbet systematisk med språk og retorikk.» og Wegard Harsvik, forfatterne av boka Ord er makt, som ble lansert midt i årets kommunevalgkamp. Høyrepartier over store deler av verden har lenge jobbet systematisk med språk og retorikk. I valgkampen snakket statsminister Erna Solberg om «behovet for omstilling», ikke om «kampen mot arbeidsløshet». «Barn med fattigdomsutfordringer» er et annet begrep hun har tatt i bruk. Slik kan vi fjerne oss fra virkeligheten og dempe sinnet over urettferdigheten. Resultatene i årets kommunevalg viste at folk flest og særlig de unge heldigvis ikke har latt seg forføre av den borgerlige retorikken. Høyre falt med et brak, og Frp har ikke ligget så lavt på 24 år. Nå gjelder det at høyresidas myke maktspråk ikke får fotfeste igjen fram mot stortingsvalget om to år. Skattelette betyr fremdeles at de rikeste får mer penger. Effektivisering betyr sannsynligvis nedskjæringer, og valgfrihet løser ingen problemer i en sliten eldreomsorg. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal eller send e-post til Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2014: REDAKSJONEN AVSLUTTET: 16. september 2015 Fagbladet 8/2015 < 3

4 ÅRETS VERNEOMBUD Kari fikk prisen Her er alle på lag og trekker mot samme mål, sier Kari Synnøve Tveit. Hun har fått prisen som «Årets verneombud». Tekst: SIDSEL HJELME Foto: EIVIND SENNESET Kari Synnøve Tveit stråler om kapp med sola der hun møter oss i skolegården på Omvikdalen oppvekstsenter i Kvinnherad. Her har hun sammen med rundt 30 kolleger ansvaret for 130 barn i barnehagen og barneskolen. Tveit er sekretær på oppvekstsenteret, og har vært verneombud siden Nå er hun priset for sin langvarige innsats. På HMS-tinget i mai i år ble hun tildelt prisen som «Årets verneombud» (se fakta), en pris hun deler med Kim Kvalvik som er hovedverneombud i Tolletaten. Fellesskap Som verneombud skal du være en pådriver for det psykososiale og det fysiske arbeidsmiljøet, men dette er ikke en jobb du gjør alene, understreker prisvinneren beskjedent. Hun vil heller snakke om det gode fellesskapet på arbeidsplassen, og om rektors betydning som motivator for de ansatte. Uansett hvem som skal ha æren for det, har oppvekstsenteret gode resultater å vise til. Sykefraværet de siste åtte årene ligger på 5,1 prosent, nesten to prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet i oppvekstsektoren. At gjennomsnittsalderen for de ansatte på Omvikdalen oppvekstsenter er høy, gjør i realiteten tallene enda bedre. Trim og trening Å jobbe i skole og barnehage er fysisk krevende, så for at de ansatte skal klare å stå i jobbene sine, er det nødvendig å holde seg i god fysisk form, sier Tveit og framholder fellestrimmen Trasketråkken som et viktig tiltak. I regi av Trasketråkken arrangeres trim to ganger i uka, og de som deltar i gratistilbudet er også med i trekningen av flere pengepremier. Neste høst skal de ansatte på fjelltur med overnatting. Vi skal bruke en fridag og en planleggingsdag, og de aller fleste ansatte blir med. Det er viktig å gjøre ting i lag som får oss til å fungere som ei gruppe, framholder verneombudet. Femårsplan Et godt arbeidsmiljø krever jevn og kontinuerlig jobbing over lengre tid, sier Tveit. I Omvikdalen er arbeidsmiljø viet stor plass i oppvekstsenterets femårsplan Her står det i klartekst hvilke forventninger det er til de ansatte, og disse kommunikasjonsreglene, som Tveit kaller dem, hentes fram igjen og igjen. Det handler om teambygging, om stresshåndtering og hvordan vi skal løse konflikter. Hvert år får vi jevnlige drypp om disse og andre temaer. Ett eksempel på gjennomførte arbeidsmiljøprosjekter dreier seg om luftkvalitet. Målinger viste at CO 2 -nivået i klasserommene lå for høyt. Nå er det installert ventilasjonsskap som har gjort lufta sunnere å puste i for både barn og voksne. Ergonomi i barnehagen har vært et annet prosjekt, og terskelen er lav for å få prosjekter i gang, forteller Tveit. Vi snakker sammen ansatte, verneombud og ledelse og er vi enige om at det er gode tiltak, så blir det et prosjekt. Vi gjør det så enkelt og uformelt som mulig. KRITERIER FOR PRISEN Må ha gjort en ekstra god innsats for bedre arbeidsmiljø og bedre vernetjeneste over tid. Prisen kan tildeles for både kontinuerlig, langvarig innsats og ett enkelt prosjekt som handler om fysisk eller psykisk arbeidsmiljø. Eksempler på områder er sykefravær, risikokartlegging, forebygging av ulykker, mobbing, eller annet som tilhører verneombudsarbeidet. Prisen kan gis både til verneombud som er ekstra gode til å fange opp signaler og saker, eller en som har ekstra god evne til å få gjennomslag for sine saker. Kilde: HMS Norge 4 < Fagbladet 8/2015

5 DETTE GJØR VERNEOMBUDET Skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Skal varsle ledelse og dem som er utsatt for fare hvis de oppdager noe som kan medføre ulykkes- eller helsefare. Skal særlig følge med på at: maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare. verneinnretninger og personlig verneutstyr er på plass. de ansatte får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring. arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. meldinger om arbeidsulykker blir sendt. Velges blant arbeidstakere, og alle ansatte har stemmerett. I en virksomhet med fl ere verneombud skal det være et hovedverneombud som samordner arbeidet. FELLES INNSATS: - Dette er ikke en jobb du gjør alene, sier Kari Synnøve Tveit fra Kvinnherad. Hun har fått pris som «Årets verneombud», men vil heller snakke om det gode fellesskapet på Omvikdalen oppvekstsenter enn om sin egen innsats som verneombud. Fagbladet 8/2015 < 5

6 AKTUELT Skattekutt virker ikke Statistisk sentralbyrå (SSB) venter svak vekst i år og neste år, med økende ledighet som resultat. SSB stiller samtidig spørsmål ved om den finanspolitikken regjeringen fører er den som er best egnet til å sette fart i økonomien. I Økonomiske analyser står det at skattelette normalt ikke er et effektivt virkemiddel i denne sammenhengen. Vi må snakke om følelser Høyresida har blitt svært bevisst på å bruke språket, mens venstresida har sovet i timen, sier Wegard Harsvik. Det er ikke tilfeldig hvilke ord som brukes fra de ulike politiske leirene. Særlig ikke fra høyresida, skal vi tro Wegard Harsvik, en av to forfattere av boka Ord er makt. Høyresida har lært seg å snakke om følelser og verdier, der venstresida fremdeles forholder seg til et mer teknokratisk språk. Også venstresida må lære seg å snakke til folks følelser; vi er mer styrt av dem enn vi tror. Bruker språket som våpen Wegard Harsvik har skrevet boka sammen med Sara Gunnerud, som er språkviter fra Stockholms universitet. Ifølge de to forfatterne har høyresida i Norge de senere årene jobbet systematisk med språk og retorikk. Når Erna Solberg og resten av Høyre i denne valgkampen heller har snakket om «behovet for omstilling» enn «kampen mot arbeidsløshet», er det ikke tilfeldig, skriver de i en Dagblad-kronikk. I boka viser vi hvordan det pågår en strid i samfunnsdebatten, der ord og språk er våpen. Striden handler om hvem som får sette dagsorden, definere samfunnsproblemene og hva politikerne kan gjøre med dem, sier de to i kronikken. ORDVALG: Wegard Harsvik mener norsk venstreside har mye å lære av høyresida. Wegard Harsvik sier til Fagbladet at høyresidas språklige og retoriske oppsving ikke er noe særnorsk fenomen, men at dette er tilfellet på høyresida over det meste av verden. Tekst og foto: KNUT A. NYGAARD Foto: Knut A. Nygaard Et mer solidarisk Norge Dagen etter valget var en gledens dag. Det var fantastisk å våkne til et Norge som har sagt nei til privatisering, sentralisering og rasering av lokalsykehusene, og ja til partier som vil ha et anstendig arbeidsliv, nye og bedre klimaløsninger, bedre fordeling og mer fellesskap. I de største byene har de rødgrønne vunnet fram, og politikere som vil det samme som oss har kommet til makta i Bergen, Tromsø og muligens også i Oslo og Bodø. I Trondheim ble Rita Ottervik gjenvalgt for fjerde gang. I mange kommuner og fylker overtar venstresida makta. Vi skal gjøre så godt vi kan for at de nyvalgte politikerne fører en politikk som trygger velferden og arbeidsplassene. Som mange andre tror jeg at de borgerlige partiene gikk på en smell fordi folk ikke vil ha den usosiale politikken deres. Mens arbeidsledigheten stiger, har de vært mest opptatt av skattekutt for de aller rikeste. Mens folk trenger arbeid, har Høyre og FrP vært mest opptatt av å selge landet, istedenfor å bruke resurssene på å trygge og skape jobber. Mens folk og politikere rundt om i landet ønsker seg tid til å vurdere om kommunesammenslåing er best for dem, har regjeringen lagt et betydelig press for å få en hurtig prosess. Høyresida har tapt på å føre en politikk som utarmer landet og distriktene og som har gitt Mette Nord, forbundsleder mange innbyggere en følelse av utrygghet for framtida. Det har kommet opp noen stygge saker i løpet av valgkampen. Jeg vet ikke hva som er verst, men jeg reagerte sterkt på hemmeligholdet om eldreomsorgen i Oslo. Oslo Høyres feilaktige regnestykker om de rødgrønne partienes modell for eiendomsskatt, var også stygg. Likevel ble Ap valgvinner i Oslo. Dette viser at innbyggerne har forståelse for at det er nødvendig med høyere skatteinntekter for å finansiere vår felles velferd. Høyresida undervurderte folkets vilje til å bidra til fellesskapet. Denne kunnskapen skal vi ta med oss videre mot valget i Mange av Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer har vært aktive i valgkampen. Vi har vært i alle landets kommuner, på veldig mange arbeidsplasser og vi har snakket med mange, mange medlemmer. Tusen takk til dere alle. 6 < Fagbladet 8/2015

7 LO-lederen til Folkehjelpa Gerd Kristiansen (60) tar over som styreleder i Norsk Folkehjelp når hun går av som LO-leder i Finn Erik Thoresen (70) er gjenvalgt som styreleder de neste to årene. Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp er ansatt som direktør for Nobels Fredssenter etter Bente Erichsen. Tørres starter i sin nye jobb på nyåret. MISTET KOMPETANSE: Da tre leger sa opp og varslet om tapt kompetanse, ble det starten på en hissig debatt i Moss. Før: Berømt for god demensomsorg Nå: Beryktet for kompetanseflukt I august sa tre sykehjemsleger takk for seg med et smell. De fulgte etter 20 sykepleiere som har sluttet siden anbudsprosessen startet på Orkerød sykehjem i Moss. Orkerød sykehjem var landskjent for sin demensomsorg og mottok priser for utvikling og nyskaping. Det var før. I fjor ble hjemmet landskjent da kommunen satt driften ut til Norlandia Care for åtte millioner kroner mer enn hva kommunen hadde budsjettert for drift i egenregi. I august ble sykehjemmet landskjent da tre sykehjemsleger sa takk for seg. I et leserbrev i lokalavisa Moss Avis hevder de at den berømte demenskompetansen det tok 13 år å bygge opp, er forvitret på ett år Verbal storm En av landets fremste demensspesialister, dr. Lorentz Nitter, ledet an i varslingssaken. Siden har han stått i en verbal storm der både motiver og fakta er trukket i tvil. Jeg er egentlig glad for at det har blitt en tøff debatt. Saken trenger å belyses, sier Lorentz Nitter til Fagbladet. Budskapet hans er at demensomsorg ikke egner seg for anbud. God demensomsorg er kostbart og umulig å kostnadsberegne før vi vet hva slags beboere som er på avdelingen, sier han, og legger til at demensomsorg også kan drives billig og dårlig, med eksempelvis neddoping av vanskelige beboere. Dersom det ikke er penger til å drive god demensomsorg, bøyer jeg meg for et slikt argument. Men da må politikerne si det, sier Nitter. Flotte prosedyreplaner Om sine erfaringer det siste året som sykehjemslege på Orkerød sykehjem, sier han: Vi fikk ikke erstattet kompetansen vi mistet. Pleiere sluttet og sa rett ut at det var fordi de ikke hadde tid til å gjøre en god jobb. Hovedtillitsvalgt Frank Bergflødt påpeker at sykehjemmet også har mistet mange helsefagarbeidere med spesiell demenskompetanse. Les mer om Orkerød-debatten på fagbladet.no. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Flere fysisk aktive Siden 2009 har andelen som oppfyller myndighetenes anbefaling for voksne om 30 minutters moderat aktivitet økt med fire prosentpoeng, men fremdeles er det bare 32 prosent av oss som rører seg nok, ifølge en undersøkelse Norges idrettshøgskole har utført for Helsedirektoratet. Og forskjellene er store. Bare 25 prosent av menn og 29 prosent av kvinner mellom 20 og 34 år oppfyller anbefalingene. I alderen 50 til 64 år er 39 prosent av kvinnene og 35 prosent av mennene tilstrekkelig aktive var medlemmer i Fagforbundet 1. september. Det er 6934 flere enn på samme tid i fjor. Foto: colourbox.com Fagbladet 8/2015 < 7

8 AKTUELT Millioner å spare på drift i egenregi Nå er det dokumentert. Kommuner kan spare millionbeløp ved å satse på egne ansatte, framfor å sette tjenester ut på anbud. Dette kommer fram i en ny rapport fra De Facto om økonomiske effekter av samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politisk ledelse i kommunene. Tre kommuner er gransket: Bømlo, Songdalen og Lunner. De sparer mellom 15 og 20 millioner kroner hver på å utvikle samarbeid mellom alle tre parter i kommunen, framfor å sette tjenestene ut på anbud, konkluderer De Facto i rapporten. Vi har sett på hvilke økonomiske effekter som følger når kommuner satser på egne ansatte, sier rapportforfatter Roar Eilertsen til Fagbladet. Konklusjonen er at samarbeid lønner seg, også målt i penger. Fast trepartssamarbeid De Facto har studert utvikling i sykefravær, uttak av AFP, turnover i staben, kostnader ved heltiddeltid, konsulentbruk og anbudskostnader i de tre kommunene. I disse kommunene er trepartssamarbeid en fastlagt arbeidsform, uavhengig av hvem som har politisk flertall, sier Eilertsen. Det koster kommunen å lyse ut tjenester og kontrollere at de utføres riktig. Jeg syns det er bedre om rektor på skolen får bruke tida si på skoleledelse framfor å sjekke om skolen er vasket DOKUMENTERT: Roar Eilertsen i De Facto har gransket Bømlo, Songdal og Lunner kommuner. i henhold til kontrakten, sier Bømlos ordfører Odd Harald Hovland (Ap). Han mener at kommunen kan spare enda mer penger om drift i egenregi og trepartssamarbeid styrkes ytterligere. Koalisjon Ap, KrF og V Koalisjonen mellom Arbeiderpartiet, KrF og Venstre overtok i Bømlo ved valget i 2011, etter en lang periode med Høyre-styre. Ved årets kommune valg ble denne grupperingen ytterligere styrket. Tanken om å sette flere tjenester ut på anbud, har tidligere vært luftet også i Bømlo. Ordfører Hovland håper rapporten kan gi økt aksept hos andre partier i kommunen for å drifte i egenregi. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Ordføreropprør mot kommunereformen 110 ordførere og én fylkesordfører har skrevet under et opprop som tar kraftig avstand fra kommunereformen, skriver Klassekampen. Blant dem er to fra kommunalminister Jan Tore Sanners eget parti, Høyre. Også ordførere fra SV, Ap, Sp, KrF, Venstre, Kystpartiet og lokale lister har signert oppropet, som Lokalsamfunnsforeningen står bak. Klart nei til søndagsåpent Bare litt over en firedel av dem som har gjort seg opp en mening om søndagsåpne butikker, sier de er for, viser en måling fra TNS Gallup utført for TV2. Også regjeringspartienes velgere er negative. Blant Frp-velgerne sier 44,2 prosent ja, mens 55,8 prosent av dem som har en mening om saken, sier nei. Foto: Martin Guttormsen Slørdal hadde søkt om lærlingplass per 1. sep tember, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Det er ti prosent flere søkere enn for tre år siden, og antallet ligger også over nivået de to siste årene. Av de nesten søkerne hadde 9000 fått læreplass i midten av september. SITATER FRA NETT «Carl I. Hagen fremstår som en gammel entertainer som har mistet sin «mojo», sin sjarm, sin magi, sitt gehør.» Anders Giæver i VG «Refugees Welcome to Norway flyktninger, velkommen til Norge.» Facebookgrupper over hele landet 8 < Fagbladet 8/2015

9 Foto: Knut A. Nygaard PÅ FLUKT: Tusenvis av syriske flyktninger strømmer fortsatt inn i Europa. Mange av dem vil til Skandinavia, inkludert Norge. Vær et medmenneske Fagforbundets leder, Mette Nord, stiller seg bak LOs oppfordring om å samle inn tre millioner kroner til flyktningene fra Syria. Nylig gikk LO-leder Gerd Kristiansen ut med en appell til hele fagbevegelsen om å engasjere seg sterkt for flyktningene. På siste landsstyremøte bevilget Fagforbundet kroner til aksjonen. Fagforbundet vil også låne ut egne ansatte til organisering gjennom Facebook-gruppa Refugees Welcome to Norway. Vi oppfordrer folk til å stille opp som faddere og guider i lokalsamfunnet. Vær et medmenneske for mennesker i en vanskelig situasjon, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet. En rekke andre LO-forbund har gitt rause donasjoner til aksjonen, og generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp setter stor pris på støtten. Fagbevegelsen viser nok en gang at de stiller opp i krisetider. Deres politiske og økonomiske støtte er uvurderlig for at vi skal kunne hjelpe folk på flukt både i Syria og her, sier Tørres. Vekker sterke følelser Fagforbundet Oppland var tidlig ute og banket gjennom en ekstraordinær bevilgning på kroner. Vedtaket kom etter at foreningen Fagforbundet Søndre land ga kroner. Bildene som har rullet over skjermen har skapt sterke følelser og engasjert medlemmene våre, forteller Svend Morten Voldsrud, leder av Fagforbundet i Oppland. Støtte kan gis til kontonummer eller ved å sende en SMS med «flukt» til 2160 (200 kr.). LO har selv gitt denne innsamlingskontoen en «flying start» ved å sette inn kroner. Tekst: VEGARD VELLE og STIG H. CHRISTENSEN Full fart i valginnspurten De to siste ukene før valget kjørte tillitsvalgte fra Fagforbundet rundt i 19 bobiler for å oppfordre medlemmer og andre til å stemme rødgrønt. I Ski delte gjengen fra Fag - forbundet ut sjokolademuffins, antibac, nøkkelhalsbånd og valgmateriell til forbipasserende, med en oppfordring om å bruke stemmeretten. På bildet: (f.v.) fylkesleder i Akershus, Jorunn Iversen, nestleder Bente Stokker og leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Morten Lindhard. Foto: Scanpix Støtte til fl yktninger Fagforbundet Søndre Land var blant de første til å støtte Norsk Folkehjelps arbeid for flyktninger som kommer i et stort antall til Europa fra blant annet Syria i disse dager. De bevilget kroner, og retter en sterk oppfordring til fagforeningskamerater landet over til å gi etter evne. Frp-ere sier nei Ni av ti lokalpolitikere fra Fremskrittspartiet mener deres egen kommune ikke har kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Politikere fra alle andre partier sier de kan ta imot flere, skriver Nationen. Utfordringer for yrkesfag Vi sliter med å utvikle gode fagutdanninger innenfor de store områdene privat tjenesteyting og helse og omsorg. To av tre helsefagelever velger studiespesialisering, og frafallet er stort, sa LO-sekretær Renee Rasmussen under utdanningskonferansen på Sørmarka nylig. Vi må bort fra at yrkesfag er noe som tilbys dem som har dårlige karakterer. Vi må heve yrkes fagenes status; det er framtidas utdanning. colourbox.com Fagbladet 8/2015 < 9

10 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING En tredel av videregåendeelever faller fra før fullført vitnemål. Fra eleven begynner på videregående har de fem seks år på seg til å fullføre. Etter det faller ungdomsretten til videregående læring vekk. Årlig deltar omkring voksne i videregående opplæring. 28 prosent av disse er innvandrere og barn av innvandrere. Fylkeskommunene plikter å ha et tilbud også til søkere uten rett til videregående opplæring. Innvandrere som har fullført videregående fra et land utenfor EØS, har ikke rettigheter i voksenopplæringen. 10 < Fagbladet 8/2015

11 Anna Simonsen var lei av skolen og droppet ut av videregående. Og da hun ble 21, mistet alenemoren retten til videre gående opplæring. Tekst: VEGARD VELLE Foto: JUNE WITZØE FRAMTIDSDRØMMER: Fra hun var bitteliten hadde Anna Simonsen lyst til å studere juss. Men hun var skolelei, usikker og fikk to egne barn. Dermed droppet hun ut av videregående. Fra hun var bitteliten hadde hun lyst til å studere juss. Det var ingenting som fristet mer. Men veien til høyere studier gikk ikke raka vegen for Anna Simonsen. Det snakkes mye om livslang læring i Norge, men unge i alderen 21 til 25 havner på utsiden av denne rettigheten, de faller mellom to stoler, mellom den såkalte ungdoms- og voksenretten til videregående utdanning. Det betyr i praksis at de må vente opptil fire år før de kan ta opp igjen videregående. Var veldig usikker Etter ungdomsskolen begynte Simonsen på St. Hallvard videregående skole i Lier, på studiespesialisering, og gikk et halvt år der. Men hun var skolelei og orket ikke fullføre. Simonsen tok en pause og begynte på Treider fagskole i Drammen. Der fullførte hun to år. Men ikke tredjeåret. Kort tid etter fikk Anna barn, og hun brukte tida på babyen. Jeg mistet i lang tid interessen for alt av utdanning etter at det første barnet kom. Jeg var i tillegg veldig usikker og trodde ikke jeg ville klare å fullføre studier, forteller hun. Skapte frustrasjon Etter hvert sluttet jeg å bry meg om videregående utdanning. Det skapte bare frustrasjon. Anna var veldig usikker på hva hun kunne tenke seg å bli og klarte ikke trenge gjennom informasjonsjungelen. > Fagbladet 8/2015 < 11

12 Det var ekstremt vanskelig å orientere seg. Utdanning.no og samordna opptak var vanskelig å forstå, og jeg visste ikke hva jeg var kvalifisert for. Så ble Anna 21. Da jeg var 21 år, fikk jeg plutselig beskjed om at jeg måtte vente på voksenopplæringen. Ingen hadde fortalt meg at det gikk en grense der. Etter det ga jeg bare blaffen, og jeg la tanken om å studere helt vekk. Alenemoren undersøkte likevel muligheten til skolegang på privatskolen Akademiet, men slo det fra seg. Hun hadde lite penger til overs. Så kom barn nummer to, og fremdeles hadde hun eneansvar for barna. Alt snudde Det var Nav som først fulgte henne opp slik at hun forsto hvilke forutsetninger og muligheter hun hadde. Anna henvendte seg til etaten for å finne ut hva som ville skje når svangerskapspengene tok slutt. Nav fortalte henne om lulighetene for jobb og utdanning. Og hun fikk vite at hun kunne ha rett på arbeidsavklaringspenger. Helt ut av det blå snudde alt seg, og jeg skjønte at jeg hadde en sjanse likevel. Jeg hadde gått rundt og ikke hatt peiling i flere år. Jeg trodde døra til skoleporten var stengt og ble utrolig utafor og demotivert, forteller Anna. Nå dekker Nav utdanningen hennes på privatskolen Akademiet i Drammen. Hun har utfordret seg selv til å ta ni eksamener i løpet av året, stort sett med toppkarakter i alle fag. Ungdommer som bare har fullført ungdomsskolen er svært sårbare i arbeidsmarkedet. Hvis ingen griper fatt i dem, kan de få en langvarig eller varig utestengelse fra arbeidslivet. Da ender de opp i statistikkene vi ikke liker, forteller Per Christian Lervik, karriereveileder ved Papirbredden karrieresenter. Tekst: VEGARD VELLE En tredel av dem som oppsøker karrieresenteret i Drammen har ungdomsskolen som høyeste utdanning. Det står ikke noe arbeidsliv og venter på dem som ikke har fullført utdanningen fra videregående skole. Heller ikke varehandelen har plass til unge uten utdanning lenger. Butikkjobber mottar hundrevis av søkere. Særlig utsatt er unge voksne i alderen år. De har verken kompetanse for å søke høyere utdanning eller en fullført yrkeskompetanse for å søke arbeid. Brutalt å måtte velge Per Christian Lervik forstår at det kan være for tidlig for mange 15-åringer å skulle velge et yrke for livet.

13 STILLER SVAKT: Ungdommer som bare har fullført ungdomsskolen er svært sårbare i arbeidsmarkedet, sier Per Christian Lervik, rådgiver ved Papirbredden karrieresenter i Drammen. Her er noen tilbud som er verdt å sjekke ut for deg som har lyst til å utvide kompetansen din. Har du spørsmål, henvend deg til Nasjonalt organ for kompetansepolitikk, Vox, som har ansvaret for veiledning i jobb og utdanning over hele landet. Praksiskandidat: Dersom du har mye arbeidserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev på bakgrunn av dokumentert relevant praksis. Program for basiskompetanse i arbeidslivet: Programmet skal styrke grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter blant voksne, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning. Kursene er arbeidsrelevante. Fagbrev mens du står i jobb: Gjelder for ufaglærte innenfor omsorg og barnehage i fylkene Hedmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Rogaland og Vestfold. Fagskolen: bygger på videregående og varer fra et halvt til to år. Et flertall av elevene blir tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse. Tilbud om fagskoler innenfor helse- og sosialfag, oppvekst, service, økonomi, ingeniørfag og kreative fag. Fagforbundets stipendordning: Du kan søke om støtte til grunnskole (ny sjanse), videregående, høgskoler og universiteter. Samt etter- og videreutdanninger, praksiskandidatopplæring, yrkesfaglige kurs samt lese- og skrivekurs. Det utbetales halvparten av dokumenterte utgifter, opptil kroner per år. En del av dem som tar studiespesialisering har ikke lyst til å gå på høyskole eller universitet. De har kanskje mest lyst til å bli bilmekaniker eller et annet praktisk yrke, men velger likevel allmennfag. Fagarbeideren vil være etterspurt i framtida. Men skal de unge velge yrkesfag, må statusen til fagarbeideren heves, slik at flere vil satse på en yrkesfaglig utdanning, mener han. I tillegg tror han det er lurt om utdanningen blir mer virkelighetsnær, Å bruke arbeidslivet som en del av opplæringen i videregående skole vil gi elevene en opplevelse av større relevans og bedre læring. At elever får større mulighet til læring i arbeidslivet vil også innebære god karriereveiledning, fordi dette gir viktig innsikt i ulike yrker, fagområder og karriereveier. For få tilbud til yrkesfagelever Et hinder er ifølge Lervik at yrkesfagelever som faller fra yrkesutdanningen, ikke har noe alternativt skoletilbud. Elever som velger studiespesialisering kan oppsøke privatskoler, men for yrkesfagelever fins ikke noe alternativt tilbud. Det kan fungere svært demotiverende, ifølge Lervik. «Livslang læring er en viktig prinsippsak i norsk utdanningspolitikk. Målet er at alle skal ha mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle evnene sine gjennom hele livet. Livslang læring bidrar til å øke den enkeltes livskvalitet, og gir større verdiskaping og fleksibilitet i arbeidslivet.» (Kunnskapsdepartementet) > Fagbladet 8/2015 < 13

14 Tekst: KNUT A. NYGAARD Foto: WERNER JUVIK Han liker ikke å bli tatt på senga. Derfor vil vaktmester Johan Anseth gjerne ha litt mer kunnskap omkring ting, som han selv sier det. Vi skulle for øvrig gjerne ha sett den senga Johan Anseth skulle bli tatt på. Vi bare nevner: yrkesskole elektro svakstrøm, examen artium, ingeniørskole, fagbrev som bilmekaniker, vaktmesterskolen, etablererkurs. Dette er bare den spede begynnelsen på vaktmester og fagforbundstillitsvalgt Johan Anseths CV. Det er meget mulig han blir pensjonist til neste år, men han er utrettelig i å tilegne seg ny kunnskap. Og ledig blir han ikke han har et eget firma på si, som blant annet driver med saging og høvling av trevirke. Egentlig en hobby, men han har måttet ansette en for å drive butikken. Og så driver han litt service på noen fyringsanlegg for noen eldre damer. Du og alle disser damene, sier Fruen. Hun håper nok at jeg skal drive litt vedlikehold hjemme om jeg blir pensjonist, sier Anseth, underforstått at akkurat den biten kan ha blitt noe forsømt gjennom årene. Men Johan Anseths pensjonsgivende jobb er vaktmester i Ski kommune, etter flere tidligere jobber og en årrekke som selvstendig næringsdrivende. Han er også tillitsvalgt og leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Ski. Vi bare fortsetter: lakkeringskurs, edb-kurs (software og hardware) på 90-tallet, fagbrev rørlegger, kurs i automatisjon og pneumatikk. Mens vaktmesteren før gjerne var å finne med feiekost og -brett, finner du Johan Anseth og kollegene ofte foran pc-en. I kjelleren på Langhus bo- og servicesenter står datamaskinen med bestillings- og overvåkningssystemet. Dette er ett av flere bygg i Ski kommune Johan Anseth har driftsansvaret for. Men vi må fortsatt kunne lytte oss fram til feil i et ventilasjonsanlegg. Og vi fortsetter: kurs i service og drift av fyringsanlegg, kurs i beregningsmetoder i ventilasjonsteknikk, kurs i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, bygg og innemiljø, hus og helse, kompetansebevis for masseforflytningsmaskiner M2, M4,M6. Johan Anseth kan en hel del om veldig mye. Vi er helt sikre på at han uten å blunke kunne bygd et helt hus. Med bad, rør, elektrisitet, mur, tre. Og hagemøblene er allerede klare tegnet og bygget av ja Johan Anseth. Og vi fortsetter: kurs i våtromsnorm, etterisolasjon, radonskjerming, godkjenning for styrkesortering av trelast. Sertifikat kategori rød Norsk brannvern forening, kurs i betjening av DX-9100 undersentral. En del av kursene har Johan Anseth tatt i sine tidligere jobber, men han har ikke ligget på latsiden i tida som vaktmester i Ski. Om du slår opp i ordboka under «livslang læring» er det mulig du finner Anseth der. Og vi fortsetter: førerkort samtlige klasser, sertifikat for varme arbeider, kompetansebevis for alle typer personløftere (lifter), gift, tre barn. Jeg vil si at jeg så langt har levd et rikt liv, og har fått lov til å gjøre det jeg vil. Det er viktig å få med at Ski kommune er en veldig ålreit arbeidsplass. De gir stort rom for videreutdanning, for eksempel fri til å studere og lønnet permisjon til eksamener og slikt. Og ikke minst de ser nytten og verdien i at de ansatte tar utdanning, sier Anseth. Hva er det som driver deg? Jeg liker ikke å bli tatt på senga. Derfor vil jeg gjerne ha litt mer kunnskap omkring ting, sier Anseth. PS: Verken Fagbladet eller Johan Anseth kan gå god for at kursoversikten i denne artikkelen er komplett. Det er den antagelig ikke. MANGFOLDIG FYR: Johan Anseth får brukt sine teoretiske og praktiske ferdigheter ervervet gjennom et lang liv belagt med kurs og utdanning. 14 < Fagbladet 8/2015

15 En fersk Fafo-rapport mener det er uheldig at svært mange faller utenfor slik som utdanningssystemet for videregående opplæring fungerer i dag. Tar det for lang tid, er sannsynligheten stor for at folk blir lei og gir opp planen om å fullføre videregående. Når ei ung jente på 22 år som vil bli helsefagarbeider, tar kontakt med karrieresenteret for å få råd, taper alle når hun blir sendt hjem med beskjed om å vente til hun er 25. Da kommer reglene til kort, sier Fafo-rapporten Grenser for utdanning retten til videregående opplæring for voksne. Å måtte vente på videregående utdanning føles som å sette livet på vent og gir en opplevelse av nærmest permanent midlertidighet. På den ene siden fins bekymring for at de som faller mellom utdanningsrettene, forverrer sine sjanser for varig arbeid og havner i trygdekarrierer. På den andre siden kan man spørre om en livslang rett vil utsette ungdoms gjennomføring av videregående opp - læring. Det viser seg imidlertid at liten kjennskap til regelverket fører til at rettighetsoppholdet trolig har liten av skrekkende effekt, heter det i rapporten. Fagbladet 8/2015 < 15

16 KOMMUNEVALG 2015 Folk vil borgerlig FØLGER OPP: De tillitsvalgte i Fredrikstad lover å følge opp at det rødgrønne flertallet leverer det som er lovet: (f.v.) Anne Grønning Otkjær, hovedtillitsvalgt og leder Lisbeth Kristiansen, Grete Kværnå, hovedtillitsvalgt og nestleder Sigmund Karlsen, Mari Andreassen og Unni Kristiansen Nå kan vi gjøre noe med ufrivillig deltid De rødgrønne beholder grepet i Fredrikstad. Nå kan tillitsvalgte bruke krefter på andre saker enn konkurranseutsetting og privatisering. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Jeg føler at dette valget angår meg personlig, sier Unni Kristiansen, tillitsvalgt for renholderne i Fredrikstad. Og hun fikk det som hun ønsket. De rødgrønne partiene beholder flertallet i byen. Redd for privatisering Da de borgerlige partiene fikk flertall i Fredrikstad i 2007, startet de et løp som skulle munne ut i mer konkurranse og mer privatisering. De ansatte fryktet en ny bølge med konkurranse- og privatisering hvis de borgerlige partiene igjen skulle få flertall. Med rødgrønt styre i fire nye år, får vi den arbeidsroen vi trenger for å konsentrere oss om andre viktige saker som betyr mye for medlemmene, i stedet for å bruke masse krefter på å slåss mot privatisering, sier hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Fredrikstad, Lisbeth Kristiansen. Krafttak for heltid Vi har et godt samarbeid med den rødgrønne posisjonen, og opplever at vi blir hørt i mange saker som er viktig for oss, sier nestleder Sigmund Karlsen. En av de viktigste sakene for foreningen er å komme videre i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. Her har vi ikke kommet langt nok, sier Lisbeth Kristiansen. Vi er enig om målet, og viljen er der. Men som fagforening må vi fortsette å presse på slik at utviklingen går i riktig retning. Vi skal bruke den plattformen som Ap og LO ble enig om før valget, og følge den opp slik at medlemmer og velgere kan se resultater og at det faktisk skjer noe positivt, sier hun. Velgerne har sendt et signal om at de ikke ønsker borgerlig politikk, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet. Tekst: VEGARD VELLE Mette Nord tror det blir en helt annen satsing på velferdstjenester der hvor venstresida eller de rødgrønne tar over. Hun tror også på et annet og bedre samarbeidsklima mellom fagbevegelsen og lokalpolitikerne. Mange av Fagforbundets kjernesaker har kommet godt fram i valgkampen: privatisering og konkurranseutsetting, sentralisering, en god helsepolitikk og miljøpolitikken. Folk har hørt budskapet om at vi trenger fellesskapsløsninger, noe som betyr at de som har muligheten til det, skal bidra med mer enn dem som har mindre ressurser, sier Nord. Ny byregjering i Oslo Hun syns det er fantastisk å få en byregjering i Oslo som tenker fellesskap og ikke bare marked ved enhver anledning. Et byråd som gjør slutt på stoppeklokkeomsorgen og som bekjemper de store skillene mellom øst og vest i byen. «Jeg puster lettet ut og anser oss ferdige med det mørkeblå marerittet.» Bjørn Willumsen, leder Fagforbundet i Tromsø At venstresida vant, viser at hvis vi er standhaftige, er det mulig å vinne valg, også med eiendomsskatt. Men Nord advarer mot å tro at det store slaget er vunnet. Fremdeles sitter den borgerlige regjeringen ved makta to år til, og den kommer ikke til å bedre kommuneøkonomiene rundt om. Derfor må vi være tålmodige og jobbe for et skifte i 2017, sier hun. 16 < Fagbladet 8/2015

17 ikke ha politikk Foto: Ole Morten Melgård NY SATSING: Mette Nord tror valget vil føre til en styrking av velferdsstaten. OSLO: Valgresultatet er fantastisk. Mari Sanden, leder av Fagforbundet i Oslo, har høye forventninger til et maktskifte i hovedstaden. Først og fremst tar hun det som en selvfølge at det nye byrådet vil ha en helt annen respekt for de ansatte. Ved konkurranseutsetting sier du jo at andre kan gjøre jobben bedre enn dine egne ansatte. Fagforbundet i Oslo forventer også en satsing på hele og faste stillinger, samt at det nye byrådet ikke vil ta i bruk den nye arbeidsmiljølovens regler om midlertidighet. Mari Sanden regner med at forbudet mot å bygge kommunale barnehager vil opphøre, at det vil bli minst 3000 nye barnehageplasser og to barnehageopptak i året, og at vikarbudsjettene i barnehagene vil øke, slik at barnehagene raskt får en erstatning når noen er syke. Hun tror også på nye takter i hjemmetjenesten. Det var lurt å øremerke eiendomsskatten til 500 nye stillinger i hjemmesykepleien og hjemmeomsorgen. Hjemme tjenesten har blitt en glemt tjeneste, sier hun. TROMSØ: Ferdig med mørkeblått mareritt Også Bjørn Willumsen, som leder Fagforbundet i Tromsø, er strålende fornøyd. I Tromsø er det et rent flertall for venstresida, inkludert Ap, SV og Rødt. Tromsø-lederen forventer også at det nyvalgte flertallet vil stoppe privatiseringen og den aggressive arbeidsgiverpolitikken. BERGEN: Høyresida gikk tom for unnskyldninger I Bergen har venstresida fått flertall på bekostning av de borgerlige. Høyresida gikk tom for energi for lenge siden, men kunne lenge skylde på de rødgrønne for mangelen på egne løsninger for befolkningen. Nå gikk de tom for unnskyldninger, sier Sara Bell, leder av Fagforbundet Bergen. Hun tror det fagligpolitiske samarbeidet bidro til at Ap ble tydeligere på saker som blant annet privatisering. Det er de ansatte du må investere i, skal de offentlige tjenestene bli bedre, sier Sara Bell. Fagbladet 8/2015 < 17

18 KOMMUNEVALG 2015 Mobiliserte i valgkampen reddet arbeidsplassen Da det borgerlige flertallet i Karmøy vedtok å konkurranseutsette arbeidsplassen, mobiliserte de ansatte i valgkampen. Nå kan de juble over nytt flertall og sikker jobb. Tekst og foto: SIMEN AKER GRIMSRUD De ansatte leste i lokalavisa i våres at det borgerlige flertallet, med Høyre og Frp, ville konkurranseutsette Storesund bu- og behandlingsheim. Det skapte uro og usikkerhet. De eldre ansatte var redde for å tape pensjonsrettigheter. Det var som om bakken forsvant under oss. Mange har sett seg om etter ny jobb, men hvem vil gi en 59 år gammel hjelpepleier 100 prosent stilling, sa hjelpepleier Gudrun Bø da Fagbladet møtte de ansatte noen uker før valget. Rekordvalg for Ap De tillitsvalgte og ansatte ga seg ikke uten kamp, og fikk mobilisert lokalsamfunnet i valgkampen. Saken fikk mye oppmerksomhet i lokalpressen. «Jeg tror ikke Høyre forventa at det skulle bli så mye motstand.» Plasstillitsvalgt Lillian de Rezende Arbeiderpartiet gikk til valg på at Storesund ikke skulle privatiseres. Mange jeg har snakket med stemte på Ap for første gang på grunn av denne saken, sier plasstillitsvalgt Lillian de Rezende. Arbeiderpartiet gjorde sitt beste valg på mange år på Karmøy, og har dannet flertall med SV, KrF, Senterpartiet og Venstre. Nå har ordføreren lovet at Storesund ikke blir konkurranseutsatt. Vi er veldig glade. Dette valget ble veldig bra for oss, fastslår de Rezende. Konkurranseutsetting kostet Høyre valgseieren Lillian de Rezende er sikker på at jobben de ansatte og tillitsvalgte har lagt ned for å gi saken oppmerksomhet i valgkampen, var avgjørende. Jeg tror ikke Høyre venta at det skulle bli så mye motstand. Vi har hatt med oss pårørende og beboere på laget, og stått på skikkelig, sier hun. Karmøys Høyre-ordfører Aase Simonsen innså nederlaget etter at stemmene var talt opp. Jeg tror blant annet konkurranseutsettingen av Storesund kostet oss dyrt, sa hun til Haugesunds Avis. KJEMPET OG VANT: Rita Olsen (f.v.), Lillian de Rezende, Gudrun Bø og Anlaug Sørhus er glad for at arbeidsplassen fortsatt skal drives av kommunen. 18 < Fagbladet 8/2015

19 Vant i tett kontakt med Fagforbundet Valget i Moss ble sterkt preget av et konkurranseutsatt sykehjem, kommersialisering av velferdstjenester og status etter fire år med blåblå politikk. Da skrev Fagforbundet kontrakt med opposisjonen. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Tidlig i opptellingen var det klart: Arbeiderpartiet hadde gjort sitt beste valg siden 80-tallet, mens regjerende flertall Høyre og Frp gikk tilbake. Klare skillelinjer Det er fornøyelig å vinne etter en slik valgkamp. De ideologiske skillelinjer har vært tindrende klare, sier Arbeiderpartiets Hanne Tollerud, som med veldig stor sannsynlighet er Østfold-byens neste ordfører. Da Fagbladet gikk i trykken ventet byen fortsatt på at MDG på vippen skulle bestemme seg. Et verktøy som bidro til synlige skillelinjer var et historisk utspill fra Fagforbundet Moss og Våler overfor de tre opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Midt i valgkampinnspurten skrev Fagforbundet kontrakt med partilederne. Den fjernet all tvil om hvor de står i saker som angår Fagforbundets medlemmer. Der erklærer de: Så raskt som mulig å overføre privatiserte og konkurranseutsatt virksomheter til kommunal drift. De skal ikke gjennomføre ytterligere privatisering eller konkurranseutsetting av kommunalt drevne tjenester. Trepartssamarbeidet skal gjeninnføres. De ansattes organisasjoner skal være med på å utvikle Moss kommune videre. Dette skal vi gjennomføre, enten vi får ordføreren eller ikke. Vi har sterk nok blokk til det, lover Tollerud. TYDELIGE SKILLER: Hanne Tollerud er trolig byens neste ordfører, med kontrakt med Fagforbundet. Godt valg for søstrene i Herøy Arbeiderpartiet fikk et knallresultat, og SV fikk inn én representant i Herøy. For Anita og Mariann Rønneberg ble det et godt valg. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Med drøyt fem prosent av stemmene, suste Anita Rønneberg inn i kommunestyret i nordlandskommunen Herøy. Storesøster Mariann sto på Arbeiderpartiets liste, men såpass langt ned at hun ikke regner med å få kommunestyreplass. Hun gleder seg likevel stort over at Ap gikk fram med nesten 11 prosentpoeng, og oppnådde 65,5 prosent som er et historisk godt resultat i Herøy.Til sammen har Ap og SV 13 av de 19 plassene i kommunestyret. GODT VALG: Anita (t.v.) og Mariann Rønneberg kan glede seg over et godt valg for både SV og Ap i Herøy. Fagbladets lesere ble kjent med Anita og Mariann i forrige nummer av bladet, der de representerte forbundets kvinnelige tillitsvalgte som også har et kommunepolitisk engasjement. De to helsefagarbeiderne ønsket å ta med seg kunnskap om kommunens omsorgs tjeneste inn i politikken. Et solid flertall forplikter Vi er godt fornøyd med valget. Men et solid flertall forplikter også. Nå har Ap og SV mulighet til virkelig å gjøre noe med for eksempel ufrivillig deltid, sier de. En av mine hjertesaker i politikken er at Herøy skal bruke bestemmelsene i den gamle arbeidsmiljøloven, slik det etter hvert er vedtatt i mange andre kommuner, sier Anita. Hun er forberedt på at hun som politiker også må forholde seg til stramme budsjettrammer. Jeg vil gjerne være med og prioritere saker som jeg mener er viktig for kommunen og for medlemmene, men da må jeg også forholde meg til økonomiske realiteter og innse at andre saker må vente, sier hun. Fagbladet 8/2015 < 19

20 Portrettet Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ANITA ARNTZEN En gang var hun den stille jenta i klassen. I dag setter Anne-Kari Bratten øynene i hvem som helst og sier hva hun mener. Men gruer seg gjør hun fortsatt. Tøff og livredd Anne-Kari Bratten Alder: 51 år Stilling: Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Aktuell: Sitter ved forhandlingsbordet når lønna til ansatte i blant annet sykehus, teatre og transport skal forhandles fram. Jeg har verdens beste jobb, forkynner Anne-Kari Bratten. Spekter-direktøren står midt i ett av hovedstadens travleste kryss og skuer omkring seg: Her er det Spekter-medlemmer på alle kanter, roper hun i et forsøk på å overdøve trikken som i dette øyeblikk hviner øredøvende rett i øret på oss. Og der kommer brukere av velferdsstaten, nikker hun diskret idet to eldre damer med rullator prøver å rekke over krysset før lyset skifter til rødt. Dette er et helvete for familien min når vi er ute og kjører bil. Se, der er en varebil fra Bring, de er våre medlemmer. Der på Gullhaug sykehjem er de Spekter-medlemmer og se, der på Døveteatret også. Slik holder jeg på, men det gjør meg altså så stolt å se at det er våre virksomheter som driver Norge. De som kjente Anne-Kari Bratten i oppveksten, kan knapt tro sine egne øyne og ører i dag. At det er den samme jenta, den gang stille og anonym, som i dag kan tale tunge fagforeninger midt imot for åpent kamera, som selvsikkert fyrer av poenger og morsomheter foran store forsamlinger, og som sitter øverst ved bordet når lønna for ansatte i Spekter-området skal forhandles fram. Jeg tror neppe noen av dem jeg gikk i klasse med husker meg. Jeg var veldig usikker, en stille, blek og anemisk nerd, sier hun selv. Hvilke drømmer hadde du for framtida den gang? Jeg tenkte at jeg måtte ha en jobb der jeg ikke måtte ta ordet, ikke bli utfordret på meningene mine, ikke måtte pynte meg og være opptatt av hvordan jeg så ut. Så jeg tenkte kanskje bibliotekar. Det er ikke meningen å si noe galt om bibliotekarer, altså, skynder hun seg å si: Men jeg så på det som et innadvendt yrke der jeg ikke ville bli utfordret. Vi som ser deg i dag, kan knapt tro det er sant. Hva skjedde? Det har ikke vært noe vendepunkt, jeg gruer meg ennå jeg. Jeg bruker mye tid og energi på å grue meg. Det er frykten for å gjøre noe feil som driver henne, sier hun: Jeg er oppdratt til å være pliktoppfyllende, og livredd for å gjøre feil, livredd for at noe jeg sier skal støte andre mennesker eller at jeg skal gjøre noe som kan ødelegge for dem jeg jobber for, sier Bratten. Arbeidsdagene kan bli lange. Jeg jobber ca. 60 timer i uken, men er kompromissløs og går hjem klokka tre. Der lager jeg mat og gjør lekser sammen med barna, og jobber videre om kvelden. Det hender også jeg får hjelp av barna når jeg skriver foredrag de er så gode i powerpoint. I Brattens liv er det klare prioriteringer: Jobb og familie går foran alt. Kvinner må prioritere tydeligere, mener hun. Det er noe med den nye kvinnerollen vi ikke forstår. Jeg synes ikke vi skal prioritere all den treningen og jenteturene hvis det går på bekostning av å jobbe heltid. Når valget står mellom en helårsbrun kropp og hvile- 20 < Fagbladet 8/2015

21 Fagbladet 8/2015 < 21

22 Portrettet puls på 60 eller å jobbe heltid da synes jeg du skal jobbe heltid. Dette er Anne-Kari Brattens hjertesak: Vi må jobbe mer for å bevare velferdsstaten, for å sikre barnehageplass til alle, gratis sykehus og lave egenandeler. Den familiekjære Bratten tilbringer mye tid med sine nærmeste, og det er ikke alltid samtalen er like lavmælt rundt middagsbordet. Temperaturen stiger raskt når broren lener seg tilbake og sier det hadde vært godt med en ekstra ferieuke. Om han mener det eller gjør det for å trekke henne opp, er hun ikke sikker på. Resultatet er det samme: Jeg synes altså han er så ute og kjøre når han stadig kommer tilbake til denne sjette ferieuka. Selv har hun sin egen innebygde radar for hvor lang ferie hun skal ha: Når jeg går inn på en strikkeside på Facebook og begynner å veilede folk som har problemer med strikkingen, er det på tide å gå på jobb igjen. Innimellom skaper Anne-Kari Brattens utspill mye støy, og man kan fristes til å tro at hun noen ganger skulle ønske det usagt. Men uttalelsene er aldri spontane, understreker hun. Jeg er ikke spontan. Jeg bruker fryktelig mye tid på forberedelser og formuleringer. I et fire minutters innslag på Dagsnytt 18 kan det se ut som jeg kommer på morsomhetene der og da, men det gjør jeg ikke. Bak disse fire minuttene kan det ligge 20 timers forberedelse. Men det er ikke slik at jeg får sammenbrudd om de ringer fra Dagsnytt tidlig om morgenen og vil ha en uttalelse mens jeg egentlig hadde tenkt å vaske håret. Brattens motparter ved forhandlingsbordet roser henne fordi hun alltid er godt forberedt. Og direktøren deler gjerne noen av sine grunnleggende triks i forhandlingene. «Når jeg går inn på en strikkeside på Facebook og begynner å veilede folk som har problemer med strikkingen, er det på tide å gå på jobb igjen.» Det er viktig å forstå motparten, å lytte, ikke bare være opptatt av sin egen agenda. Jeg bruker mye tid på å bygge personlige relasjoner til dem jeg skal forhandle med. Kjenner vi hverandre litt, er det også lettere å stole på hverandre. For forhandlinger er ikke et spill, slik mange tror, ifølge Bratten: Man må være ærlig, og jeg bløffer aldri. Når jeg sier: Det kommer ikke mer nå, så vet de at det er slik. Jeg er ikke så opptatt av liturgien, men av dialogen og samtalen. Det beste er om vi kan utveksle krav, og så sette oss ned og skrive i stedet for å ha lange prosesser der vi sender dokumenter med forbehold fram og tilbake. Jeg kan ikke fordra det, og ikke fører det til noe heller. Da vil jeg heller dra hjem til barna mine. Venting blir det vel uansett. Hvordan takler du det? Jeg hekler og strikker for å slappe av og få tida til å gå. Når jeg har ventet i tre timer på et særmøte som aldri tar slutt, kan jeg nok bli litt hektisk med heklenålen. Før gikk jeg inn og sa at nå må dere bli ferdige da. Nå gjør jeg ikke det lenger. Jo mer jeg sier at dere må bli ferdige, jo lengre tid tar det. Er du aldri nervøs? Jo, når klokka er halv tolv om kvelden, og vi ikke har funnet fram til en løsning for de sykehusansatte, for eksempel. Da vet jeg at i morgen tidlig er det et eller annet menneske som har ventet i tre måneder på å få operert en hofte, som får telefon om at operasjonen må utsettes fordi det er streik. Jeg føler et enormt ansvar, og det er mye mer ensomt og belastende enn jeg trodde. Folk sier stå på, kjør på. Men vi kan ikke det. Vi må være ansvarlige. Noen av dem jeg har snakket med i Fagforbundet mener du er så dyktig at de gjerne ville hatt deg på laget. Kunne du skiftet side? Haha, jeg tror jeg gjør nytte for meg der jeg er. Men jeg kunne sikkert vært forhandler for Fagforbundet også, jeg. Det er jo ikke fordi arbeidsgiverne har gått foran at vi har et trygt og godt arbeidsliv og at folk trives på jobb i Norge. Det er fagforeningenes fortjeneste fordi de har stilt krav, men vi må ikke glemme at arbeidsgivere og myndigheter har vært med på å innfri kravene. Så vi er enige om mange ting, vi, men vi har noen ganger ulike interesser å ivareta. 22 < Fagbladet 8/2015

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Uunnværlige vaktmestre SIDE 30 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk alderdomside

Detaljer

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no

Magisk alderdomside 16. Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32. www.fagbladet.no Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Tema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Vestlendinger på data toppen SIDE 32 Nr. 9-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Magisk

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon helse og sosial www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD Veksler mellom

Detaljer

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18. Lærer å være tydelig SIDE 30 SIDE 10. www.fagbladet.no

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18. Lærer å være tydelig SIDE 30 SIDE 10. www.fagbladet.no < SEKSJON KIRKE, KULTUR OGOG OPPVEKST < SEKSJON HELSE SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152kirs1.indd 1 Meldte

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kontor og administrasjon

Detaljer

27 38 SAMFERDSEL OG TEKNISK

27 38 SAMFERDSEL OG TEKNISK < SEKSJON SAMFERDSEL < SEKSJON HELSEOG OGTEKNISK SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152sams1.indd 1 Meldte seg

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Samferdsel og teknisk Innhold

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Cool place, hot music SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Cool place, hot music SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet.

PIMAN KREVER STØRRE STILLING. Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell fotpleie SIDE 32 SIDE 10 < SEKSJON HELSE OG SOSIAL. www.fagbladet. < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 2-2015 < For medlemmer i Fagforbundet 1400 ekst PIMAN Forsidefoto: Christian Clausen ra timer i fag152hels1.indd 1 Meldte seg ut av Frp SIDE 18 Profesjonell

Detaljer

NATTARBEIDERE ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 NORSKOPPLÆRING OG JOBBTRENING SIDE 30 SIDE 40

NATTARBEIDERE ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 NORSKOPPLÆRING OG JOBBTRENING SIDE 30 SIDE 40 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 NORSKOPPLÆRING OG JOBBTRENING SIDE 30 Nr. 3-2015

Detaljer

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet

Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8. Mette Nord: www.fagbladet.no. Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Trond Isaksen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 11-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Mette Nord: Ny leder for 335.000 velferdsarbeidere SIDE 8 Helse og sosial Innhold 30 Modne

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Hjelpes tilbake til hverdagen SIDE 34. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14

Detaljer

rydder dødsmarker tv-aksjonen: Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 Side 8 13 www.fagbladet.no

rydder dødsmarker tv-aksjonen: Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 Side 8 13 www.fagbladet.no Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 9-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 rydder dødsmarker

Detaljer

NATTARBEIDERE ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 KEMNERE GJØR OPPRØR SIDE 32 SIDE 40. www.fagbladet.

NATTARBEIDERE ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 KEMNERE GJØR OPPRØR SIDE 32 SIDE 40. www.fagbladet. Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no ENDELIG ERSTATNING ETTER YRKESSKADE SIDE 4 FRITT ORD-PRIS TIL VARSLER SIDE 19 KEMNERE GJØR OPPRØR SIDE 32 Nr. 3-2015 < For

Detaljer

FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10. Trygge og kreative nettbarn SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4. www.fagbladet.

FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10. Trygge og kreative nettbarn SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4. www.fagbladet. Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON KIRKE, < SEKSJON KULTUR HELSE OG OG OPPVEKST SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 8-2014 < For medlemmer i Fagforbundet FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10 Trygge og kreative

Detaljer

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet.

Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Pensjonskamp på sykehjem SIDE 14 Helsesekretærer fikk ny jobb SIDE 32. Side 8. www.fagbladet. Forsideillustrasjon: Shutterstock < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Velferdsteknologi: Trygghet eller trussel? Side 8 Nr. 9-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Pensjonskamp på sykehjem

Detaljer

rydder dødsmarker tv-aksjonen: Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 Side 8 13 www.fagbladet.no

rydder dødsmarker tv-aksjonen: Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 Side 8 13 www.fagbladet.no Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 9-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Noen får ny arbeidsgiver etter valget, andre ikke. Side 6 7, 14 15 rydder

Detaljer

FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10. Rådmenn på topp lederkurs SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4. www.fagbladet.

FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10. Rådmenn på topp lederkurs SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4. www.fagbladet. Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON KONTOR < SEKSJON OG ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 8-2014 < For medlemmer i Fagforbundet FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10 Rådmenn på topp

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Satser på unge Nav-brukere SIDE 30 Tema:

Detaljer

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet KOMMUNESAMMENSLÅING: Hvor skal grensa ga? Side 10 INNHOLD Tar tak i giftfarene

Detaljer

Sa ja til mer skatt reddet skolen

Sa ja til mer skatt reddet skolen Forsidefoto: Pål Andreassen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 8-2011 < For medlemmer i Fagforbundet Verdivalget Sa ja til mer skatt reddet skolen Side 8 Kirke, kultur og oppvekst

Detaljer

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no

Velger veien videre. Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen SIDE 8. Ny på landsmøtet: www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 10-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Ny på landsmøtet: Velger veien videre Lærer norsk i arbeidstida SIDE 32 Tema: Anbudskarusellen

Detaljer