Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. C=0 M=30 Y=100 K=0 C=100 M=80 Y=0 K=40 C=0 M=100 Y=70 K=10 Vi må handle 2009/2010

2 Innhold Introduksjon 3 Leverandører 4 Kunder 5 Tenk grønt Sparing av prosesskostnader Kvalitetsog miljøhåndtering 7 Carbon footprint 9 Miljø 10 Miljøaspekter Miljømål Grønne kontorprodukter Etikk 14 Lyreco s etikk Ansatte 15 Arbeidsplass Arbeidsmiljø Utvikling og trening Helse Samfunn 20 Veldedighetsarbeid Global Compact

3 Introduksjon Vi ønsker en verden SOM er bedre i morgen enn i dag! Så kort kan vår filosofi oppsummeres. Vi tar vårt ansvar seriøst og gjennomgår løpende alle områder av vår virksomhet som kan sikre en bedre fremtid, bl.a. innenfor sosialt ansvar og miljø. Vi er bevisste om at det vil komme en neste generasjon av mennesker og virksomheter som skal utvikle seg og vokse - slik som vi har hatt mulighet for å gjøre i mange år. Derfor kan vi ikke lengre sitte tilbakelent og diskutere hva vi kan gjøre vi er nødt til å handle! Lyreco er en sunn, voksende, stabil organisasjon og vi tar utviklingen i miljøet, samfunnet og økonomien meget alvorlig. Derfor velger vi å sette virksomhetens sosiale ansvarsfølelse høyt på dagsordenen. Vi ønsker å være den som de andre i bransjen henviser til og vi håper at våre synlige handlinger vil være en inspirasjon for våre leverandører, kunder, ansatte og samfunnet. Vi ønsker å være en god samfunnsborger. Snakk er ikke nok, det er tid til å handle! Morten Damgaard Managing Director Lyreco Scandinavia 3

4 Våre leverandører Lyreco måler kvalitetsnivået i alle prosesser på daglig basis. For å vedlikeholde et høyt kvalitetsnivå, er det viktig at våre leverandører leverer produkter og service av høy standard. Når vi utvelger og vurderer våre leverandører, tar vi alltid kvalitet samt miljømessig og etisk ledelse og drift med i betraktningen. Våre leverandører er med i Supplier Performance Improvement Program (SPIP), hvor de hvert år blir målt på følgende områder: Markedsføringsaktiviteter Hvordan håndterer våre leverandører sikkerhetsdokumenter, finanser og markedsføringskommunikasjon? Service og omsetningshastighet Omsetningshastigheten sammenlignes i en matrise, hvor det gis poeng i forhold til hvilken service som de yter for Lyreco. Produktkvalitet Det viktigste for oss, er at produktutvalget i vår katalog til enhver tid er tilgjengelig og av høy standard. Det blir gitt poeng for kvalitet, tilgjengelighet, kvalitet på emballasje osv. Det holdes møte med våre leverandører hvor resultatet av målingene blir lagt frem og analysert. Leverandørene deles inn i en 5-trinns skala hvor 1-2 betraktes som høyeste karakter. Leverandører som oppnår et resultat på 3,5-5 vurderes som uegnet og samarbeidet vil bli stoppet. Lyreco vil alltid holde på sin professionalism og respect. Så sant det er mulig, vil vi tilby vår kunnskap og ekspertise for å hjelpe våre leverandører til å forbedre seg. Det er også viktig for oss at alle våre leverandører deler våre verdier. Administrasjon og faktureringsprosess Prosesser vedrørende ordrer, forespørsler, uoverensstemmelser og klager. Tilbuds- og fakturakvaliteten måles. 4

5 Våre kunder Tenk grønt Vi ønsker å dele vår kunnskap og våre verdier samt oppmuntre våre kunder til å tenke på miljøet når de handler kontormateriale. Vi tilbyr: Katalog med nesten 500 miljømerkede produkter Guide til produkter som har mindre negativ innvirkning på miljøet Resirkuleringsprogrammer for tomme tonerpatroner Medarbeidere som hjelper deg å planlegge dine kjøp Kundeserviceeksperter som kan hjelpe deg med det du ønsker On-Line Ordering verktøy for å minimere bruk av papir Proaktiv overgang fra papirordrer til elektroniske ordrer OnLine Ordering 5

6 Våre kunder Sparing av prosesskostnader Prosesskostnad er dessverre en faktor som ofte blir glemt i anbudsprosesser. Selv om det ikke er kontante penger er det likevel en kostnad på den teoretiske og miljømessige bunnlinjen. Men - besparelser kan iverksettes, både når det gjelder kostnad og miljø. Hvis du samler alle dine ordrer av kontormateriale til en leverandør og sender dem for eksempel en gang per uke, kan dette gi besparelser på flere områder: Færre arbeidstimer ved bestilling OnLine Ordering Færre arbeidstimer ved mottagelse av produktene Færre fakturaer å håndtere Færre leveranser = mindre transport = mindre CO2 Mindre pakningsmateriale Lyreco tilbyr et bredt utvalg av kontormateriale til alle behov - fra kopipapir til penner, fra kaffe til hygieneprodukter. Vi leverer alle dine ordrer neste arbeidsdag, uansett hvilket produkt du bestiller fra vår katalog. Hvis du benytter vårt bestillingsverktøy på internett, er det enkelt å samle dine behov i store ordrer, noe som vil hjelpe oss med å spare både papir og elektrisitet. Selv de minste ting gjør en forskjell 6

7 Kvalitets- og miljøhåndtering KVALITET Lyrecokonsernets misjon er å være den leverandøren av kontorartikler som virksomheter henvender seg til. Dette målet krever en kvalitetspolitikk som omfatter de samme mål som i virksomhetspolitikken. For Lyreco betyr det at vi skal oppfylle samtlige kunders behov. For å oppnå full tilfredshet, krever det at alle i virksomheten tar aktivt del i prosessen. Tilfredse kunder betyr følgende for hver enkelt ansatt: Kjennskap til organisasjonen Følge opp målene på daglig basis Søke nye måter å forbedre våre ytelser KONTINUERLIG FORBEDRING KVALITETSSYSTEM DO KJENNSKAP TIL ORGANISASJONEN Lyrecos prosessmodell binder organisasjonen til ledelsen av virksomheten. For å være en del av virksomhetens løpende forbedringsprosess, skal hver ansatt kjenne sin egen innvirkning som hun/han har på organisasjonen. Alle har en betydning for det samlede resultatet. FØLGE OPP MÅLENE Lyrecos mål er i samsvar med vår politikk. Målene skal adopteres og deles av alle ansatte i virksomheten. Hver ansatt bør klart og tydelig kunne klargjøre hva som er hennes/hans bidrag til den felles innsatsen for å nå målene. SØKE METODER FOR Å FORBEDRE VÅRE YTELSER Det betyr effektivitet i våre forebyggende og forbedrede handlinger. Å måle kundens tilfredshet er essensielt i denne sammenhengen. Lyreco får på denne måten noen verdifulle elementer som hjelper oss i arbeidet med å perfeksjonere virksomheten. Utfordringen er i tråd med Lyrecos verdier som driver alle våre ansatte: RESPECT, EXCELLENCE, PASSION AND PROFESSIONALISM. MILJØKONSERVERING PLAN CHECK Vi kan ikke vurdere den sosiale utviklingen uten å ta vår innvirkning på miljøet og den bærekraftige utviklingen med i betraktningen. Lyreco begynte et ambisiøst prosjekt for å bevare miljøet for mange år siden. ACT 7

8 Kvalitets- og miljøhåndtering VÅR BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGSSTRUKTUR Bærekraftig utvikling er koordinert av Quality, Security and Environment (Q.S.E.) avdelingen i hvert datterselskap. Lyreco legger stor vekt på disse områdene, derfor er det: En Q.S.E. Manager i alle datterselskaper Q.S.E. Manager rapporterer til Administrerende Direktør og er medlem av ledelsen EN BÆREKRAFTIG UTVIKLINGSKOMITÉ For å utarbeide rapporten om bærekraftig utvikling har vi opprettet en komité som har ansvar for å: Samle inn og integrere opplysninger fra datterselskapene Sjekke om informasjonen er pålitelig Utarbeide brosjyren om bærekraftig utvikling MÅNEDLIG KOORDINERING Prosjekter og aktiviteter i forbindelse med bærekraftig utvikling integreres hver måned på konsernnivå og informasjonen blir delt med alle datterselskaper og med konsernledelsen. KVARTALSMØTER I KONSERNLEDELSEN OM BÆREKRAFTIG UTVIKLING, KVALITET OG SIKKERHET Hvert kvartal holdes det møte i konsernledelsen for å analysere prosjekter vedrørende bærekraftig utvikling, kvalitet, sikkerhet, tiltak og resultater samt for å treffe beslutninger. 8

9 Carbon Footprint We are a member of C L I M A T E I N B U S I N E S S Elektrisitet og oppvarming: 930 tonn lyreco carbon footprint Første skritt for å redusere vårt CO2-utslipp, var å måle det. Det gjorde vi første gang i 2008 og vår Carbon Footprint var på tonn CO2. Reiser: 259 tonn Da vi ble bevisste om vårt Carbon Footprint, besluttet vi å senke vårt CO2-utslipp med 12 % innen I 2009 ble resultatet av vårt CO2-utslipp tonn, altså en redusering med 15 % på ett år. Samtidig er verktøyet som vi anvender til å beregne vårt CO2-utslipp (www.klimakompasset.dk) blitt forbedret i løpet av Dette har, sammen med endrede elenergikilder i Sverige, gitt en enorm redusering av vårt CO2-utslipp via vårt el-forbruk. I 2009 har vi arbeidet hardt for å redusere vår miljøpåvirkning og vi har bl.a. begrenset våre tjenestereiser med km. I tillegg har vi minsket vårt el-forbruk med 3 % i Sverige og 10 % i Danmark. Vi fortsetter med å arbeide for et redusert CO2-utslipp og har nå, med 2009 som utgangspunkt, vedtatt ett nytt mål: Vi vil begrense vårt Carbon Footprint med 5 % innen Egen bilpark: tonn Leveringer: tonn Intern varetransport: 177 tonn 9

10 Miljø Miljøaspekter Lyreco er en ikke-produserende organisasjon. Derfor har vi ikke de åpenbare, negative innvirkningene på miljøet som mange tenker på når miljøspørsmålet diskuteres. Vi ønsker å redusere vår negative innvirkning på miljøet og på samme tid hjelpe våre kunder med å begrense deres negative innvirkning på miljøet. Våre miljøaspekter er: Luftforurensning Avfall Bruk av ressurser Miljømål Lyrecos største påvirkning på miljøet er CO2-utslipp fra våre varebiler og bilene som selgerne disponerer. Vi tar selvfølgelig disse miljøpåvirkningene seriøst: Vi planlegger alle ruter på vår leveringsrunde på en slik måte at det aldri er to varebiler i samme område på den samme dag. Vi lærer våre selgere å planlegge sine arbeidsdager på en slik måte at de ikke kjører unødvendig. Lyreco har også satt opp følgende mål: Øke DEN gjennomsnittlige ordreverdien Lyreco har en dag til dag leveringsservice - en service som vi ønsker å beholde til våre kunder. Vi kan levere kontorartikler fra vårt utvalg fra dag til dag, men for å redusere vårt CO2-utslipp, ønsker vi å hjelpe våre kunder med å planlegge deres bestillinger slik at mange små ordrer blir samlet i en stor ordre som dermed kan spare miljøbelastende kjøring. Redusere ANTALLET av returordrer Våre profesjonelle medarbeidere kan hjelpe våre kunder med å bestille de nødvendige produkter av den rette kvaliteten. Ved å sikre høy kvalitet i hele prosessen, samt hjelpe våre kunder med å bestille de riktige produkter, kan vi redusere antallet av returordrer. Det betyr færre kilometer for våre varebiler og et lavere CO2-utslipp. Antall returordrer i % av det totale salget Danmark 2,1 % 2 % Norge 3,3 % 3,1 % Sverige 3,6 % 3,2 % 10

11 Miljø Alle nye biler til salgsteamet har dieselmotorer og er utstyrt med partikkelfilter Det er bevist at dieselmotor med partikkelfilter har et lavere CO2-utslipp per kjørte kilometer enn mange bensindrevne biler. Derfor har vi valgt å anvende biler med dieseldrevne motorer med partikkelfilter. Antall dieselbiler i % av vår selgerbilpark (2009) 2009 Danmark 99 % Norge 100 % Sverige 90 % Jordens ressurser er ikke uendelige. Vi må være bevisste på hvilke ressurser som vi bruker og i hvor stor mengde. På de områder hvor det ikke lar seg gjøre å holde forbruket nede på et minimum, må vi finne andre løsninger: Øke antall elektroniske ordrer Ved å bruke vårt online bestillingssystem OLO (OnLine Ordering), hjelper våre kunder oss med å redusere vårt forbruk. En bestilling gjennom OLO går ikke gjennom kundeservice, men direkte til vårt lager, noe som gjør at vi sparer ressurser som papir og elektrisitet. Antall ordrer som er kommet inn via OLO i % av det totale antall ordrer Danmark 38 % 39 % Norge 31 % 34 % Sverige 33 % 35 % Redusere BRENNBART avfall Gjennom kildesortering blir en stor del av det som anvendes i vårt daglige arbeid resirkulert. Papir, papp, plast, tomme tonerkassetter osv. blir sortert på våre kontorer og på lageret før det sendes til gjenvinning. Sorter, GjenVINN, Resirkuler! Lyreco påvirker miljøet gjennom våre kunder. Vi må ta ansvar og hjelpe våre kunder med å redusere den negative påvirkningen: Øke salget av grønne produkter Med et bredt utvalg av miljømerkede produkter kan vi hjelpe våre kunder til å ta et grønnere valg ved innkjøp av kontorartikler. Vi ønsker å se en økning i salget av miljømerkede produkter og samtidig utvide vårt sortiment med ulike miljømerker. Avfallstatistikk for Danmark og Sverige. (Vårt avfall i Norge blir ivaretatt av en 3. part) Mål Forbrenning 18 % 21 % Maks. 40 % Gjenvinning 82 % 79 % Min. 60 % Salg av miljømerkede produkter i % av det totale salget av katalogutvalget Danmark 6 % 7 % 17 % Norge 22 % 28 % 19 % Sverige 9 % 9 % 20 % 11

12 Miljø Grønne kontorartikler Vi har mer enn 300 miljømerkede produkter i vårt produktsortiment. Disse merkene sikrer kundene produkter som har mindre negativ innvirkning på miljøet. Ikke alle produkttyper har miljømerkede alternativer. Derfor har vi valgt å indikere hvilke produkter som er mindre skadelig for miljøet enn andre produkter i samme kategori. Dette indikerer vi med vårt eget symbol, Treet. Hvis du ønsker å ta miljøet med i betraktningen når du kjøper dine kontorartikler, se etter disse merkene: INGEN EKSTRA EMBALLASJE Mer enn 50 % av våre leveringer blir sendt til kunder uten ekstra emballasje. Kundene mottar varene slik som leverandørene sender dem til oss. Dette gjør det enklere å håndtere papir, toner, konvolutter osv. og det sparer oss for en enorm mengde papp. For andre varer velger vårt system automatisk den minste esken som kan romme alle produktene. Esken blir deretter kuttet til riktig størrelse, noe som sparer opptil 10 % av plassen i våre varebiler. EU-Blomsten Som de nordiske land har det nordiske miljømerket Svanen som deres offisielle miljøordning, har EU-kommisjonen besluttet å adoptere en liknende europeisk ordning. EU-miljømerkeordningen har fungert siden 1993, hvor de første produktgrupper ble etablert. I år 2000 ble ordningen fullstendig revidert. Ideen var å få en felles frivillig ordning til markedsføring av produkter som har en mindre skadelig virkning på miljøet gjennom hele livssyklusen. Ordningen var også laget til å fremme virksomhet-til-marked-produkter og ytelser som er miljøfornuftige, samt som en hjelp til kunder slik at de hurtig kan identifisere disse produkter og ytelser. n FSC - Forest Stewardship Council FSC er en uavhengig, ikke-statlig, non-profit organisasjon til fremme av forsvarlig utnyttelse av skogene. FSC-sertifiserte produkter garanterer at treet kommer fra skoger som imøtekommer sosiale, økonomiske og miljømessige behov hos nåværende og fremtidige generasjoner. Paper by Nature-sertifikatet garanterer en lav påvirkning på miljøet gjennom valg av råmaterialer og frem til det ferdige produktet. Over 80 % av våre esker er laget av resirkulert papir. For mer informasjon om hva du bør tenke på når du velger dine kontorartikler spør etter vår Produktguide og Materialguide. Miljømerkede produkter i % av hele katalogutvalget Danmark 3 % 7 % 10 % Norge 4 % 7 % 10 % Sverige 7 % 8 % 11 % 12

13 Miljø PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC Rådet er en uavhengig, ikke-statlig, nonprofit organisasjon grunnlagt i 1999 som fremmer en bærekraftig skogdrift gjennom 3-parts sertifisering. PEFC står for utstedelse av garanti til innkjøpere av tre og papirprodukter som støtter bærekraftig skogbruk. Denne miljømerkingen er fastsatt av Rainforest Alliance og er et fredningsverktøy, hvor en uavhengig tredjepart tildeler et godkjennelsesmerke til produktet. Dette merket garanterer kundene at de produkter som de kjøper er produsert etter metoder som følger et spesifikt regelsett som balanserer økologiske, økonomiske og sosiale hensyn. Svanemerket Det nordiske miljømerket er et nøytralt, uavhengig merke som garanterer en særlig miljøstandard. Kun produkter, som imøtekommer meget stramme miljømessige restriksjoner med utgangspunkt i objektive vurderinger, får tillatelse til å benytte dette miljømerket. Produsert med 100 % bionedbrytbare og 100 % gjenvinnelige polymerbasert plast (unntatt elektriske komponenter). Er utelukkende fremstilt av vegetabilske materialer etter normen EN Papiret som er brukt til fremstilling av Avery EcoFriendly etiketter er gjenvinnelig, noe som er med til å redusere forbruket av nye råvarer, energi, vann- og luftforurensning samt utslippet av drivhusgasser. Papiret stammer dessuten fra bærekraftig skogbruk, som er med til å motvirke illegal skogdrift, utryddelse av skoger samt global oppvarming. NF Environment er et frivillig sertifiseringsmerke som blir utstedt av AFAQ AFNOR Sertifisering. For å få tildelt NF Environment-merket skal produktet oppfylle kriterier for økologi og egnethet. Disse kriteriene er et resultat av forhandlinger mellom representanter for produsenter, forbrukere, miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter. Der Blaue Engel, etablert i 1978 i Tyskland, er den første og mest kjente miljømerkingen. Der Blaue Engel sertifisering for gjenbrukspapir krever at det bare brukes 100 % resirkulert papir. Det betyr mindre bruk av vann og energi i produksjonen samt bevarelse av skoger. Utover dette skal gjenbrukspapir med Der Blaue Engel sertifisering oppfylle strenge krav til standarden i utvalget av typen på det gjenbrukte papiret, beskyttelse av miljø og helse, ved å unngå bruk av kjemikalier og tilsetningsstoffer. Det betyr at kvaliteten på papiret (til bruk i kopimaskiner og skrivere) også er en del av sertifiseringen. Det brukte polypropylen materialet (PP) stammer fra husholdningsavfall som har blitt innsamlet, sortert, omdannet til partikler og deretter brukt til arkiveringsartikler. Forever Recycled PP (Forever Gjenvunnet PP) er dermed det første sortimentet som er laget av gjenvunnet plastavfall. Gjenvinning Produkter med dette symbolet er fremstilt av gjenbrukte materialer. Mengden av gjenbruksmateriale er oppført med en % -del (for eksempel 70 %, 25 %...) 13

14 Etikk Lyreco s etikk For Lyreco henger økonomisk utvikling, sosial utvikling og bevaring av miljøet helt og holdent sammen. Sosial utvikling Lyreco har alltid sett på mennesker som konsernets STØRSTE STYRKE og sosial utvikling har alltid hatt en stor prioritet hos oss. Lyreco forplikter seg til følgende prinsipper: Respekt for menneskerettigheter (spesielt barn) Anti-korrupsjon Lyreco forplikter seg til å arbeide mot korrupsjon av alle former, inklusiv utpressing og bestikkelser. Lyreco vil ikke under noen omstendigheter godta bestikkelser eller ta med i betraktningen om en leverandør også er kunde hos oss, når vi velger våre leverandører. Lyreco tar ikke imot personlige gaver. Ved juletider er det vanlig å sende gaver til sine kunder og leverandører. I Lyreco samler vi disse gavene og har et lotteri for våre ansatte eller, som vi gjorde i 2008, ha en gaveauksjon hvor pengene som kom inn ble donert til veldedighet. Respekt for lovgivning og regulering, spesielt vedrørende helse og sikkerhet på arbeidsplassen Ingen diskriminering ved ansettelse, ved kompensering, ved tilgang til opplæring eller ved forfremmelser Disse engasjementer er svært viktige for vår virksomhet og vi ser alltid etter partnere og leverandører som deler våre synspunkter. Les Lyreco s Code of Ethics på 14

15 Ansatte Arbeidsplass Vi mener at våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Vi ønsker selvfølgelig å gi våre ansatte den arbeidsplassen som de behøver for å føle seg velkomne og for å kunne gjøre sitt arbeid. Lyreco Skandinavia er lokalisert i Danmark (hovedkontor, kundeservice, lager, logistikk og selgere), Sverige og Norge (kundeservice, lager, logistikk og selgere). I 2007 flyttet vårt hovedkontor og lager inn i nye lokaler i Roskilde. Et åpent miljø med naturlig dagslys og moderne interiør utgjør arbeidsplassen til 200 av våre ansatte. Lovgivning om arbeidsmiljø ble selvfølgelig tatt med i planleggingen av bygningen. Siden Lyreco startet i Norge har virksomheten vokst fra 35 mill NOK i årlig salg på kontorartikler til et årlig salg på 350 mill NOK på nåværende tidspunkt. Det vil si at vi har 10-doblet salget. I juni 2008 ble Lyreco den stolte eier av en tomt på m², med byggetillatelse. Tomten ligger i Fet Kommune, ca. 10 km øst for Lillestrøm, 60 nord; det nordligste distribusjonssenteret i Lyrecokonsernet. Det gir oss en ideell plassering, med beliggenhet bare 20 minutter fra hovedfraktterminalen i Alfaset. Byggeriet begynner høsten 2010 og vi forventer å flytte inn 4. kvartal

16 Ansatte Sikkerhet Det er viktig å opprettholde høy sikkerhet for våre ansatte og for vår bygning. Tilgang Våre bygninger er utstyrt med et tilgangssystem for å sikre at ikke-autoriserte personer har tilgang og kan gå rundt i våre bygninger uten tillatelse. Brannsikkerhet Våre bygninger er utstyrt med sprinklersystem, vannslanger og brannslukningsapparat. Vi har også utvalgt personell i alle avdelinger som har vært på brannsikkerhetskurs. Brannsikkerhetskurs blir avholdt årlig. Arbeidsmiljø Vi mener at våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Derfor er det viktig å prioritere arbeidsmiljø, gode relasjoner innen organisasjonen samt opplæring og utvikling av de personer som er ansatt i vår virksomhet. Per dags dato arbeider vi på vårt miljøhåndteringssystem for å sikre at det er i samsvar med den internasjonale standarden OHSAS 18001, selv om vi ikke har noen planer om å bli sertifisert. Hvert annet år spør vi våre ansatte hva de mener om sitt arbeidsmiljø gjennom en spørreundersøkelse. Vi har også en spørreundersøkelse hvert annet år for å finne den totale tilfredshet hos våre ansatte. Resultatet av begge undersøkelser blir nøye fulgt opp med en handlingsplan for å sikre kontinuerlige forbedringer. Førstehjelp Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig i alle avdelinger og vi har utvalgt personell i alle avdelinger som har gjennomgått førstehjelpskurs. Førstehjelpskurs blir avholdt årlig. 16

17 Ansatte Utvikling og trening Introduksjon Alle nyansatte går gjennom et introduksjonsprogram for å sikre den best mulige starten i vår organisasjon. Her blir det informert om våre kvalitets-, miljø-, sikkerhets- og etikkpolitikker samt våre verdier. Ansatt - sjef forhold Nære relasjoner er viktig for forståelse og utvikling av samarbeidet mellom ansatte og sjefer. Derfor har alle Lyreco ansatte en medarbeidersamtale med sin nærmeste sjef en gang i måneden, i tillegg til deres årlige vurdering og i månedlige avdelingsmøter. Trening Vi har stor ekspertise innen vår organisasjon, derfor har vi mulighet til å gi våre ansatte det meste av den nødvendige treningen internt. Vi gir våre ansatte den kunnskapen som de behøver for å holde et høyt kvalitetsnivå på daglig basis. Ledertrening Det finnes ikke fødte ledere. Ikke i den forstand at alle ledere vet hvordan de skal forholde seg til sine ansatte fra deres første dag som leder. Vi tilbyr alle ledere trening i situasjonsledelse og personlig lederskap, for at de skal være klare til sitt daglige arbeid som leder. 17

18 Ansatte Utvikling og trening Lyreco University Lyreco har bestemt at vi skal gi lovende talenter et tilleggsløft til deres karriere ved å tilby dem et skreddersydd treningsprogram som neste steg i utviklingen av de ansatte. Det unike programmet som Senior Management Teamet (SMT) er involvert i, tok form i Lyreco University vil gi de utvalgte studentene mulighet til å bli undervist av medlemmer av SMT-gruppen i forretningsforståelse samt innsikt og ledelse i de ulike områdene i vår organisasjon. Med dette prosjektet ønsker Lyreco både å holde våre toppfolk motiverte ved å tilby dem ekstra trening og et perspektiv på deres utvikling i virksomheten, men også å forberede dem på den potensielle, fremtidige utviklingen innen vår virksomhet. Det er nøkkelelementet for utviklingsplanen! Ansatte som har utmerket seg i Lyreco University får mulighet til å bli utvalgt til et 2-ukers ledelseskurs. Kurset er spesielt utviklet for Lyreco og blir holdt på EDHEC Business International School i den franske byen Lille. Formålene med Lyreco University er klare: Identifiser fremtidige ledere og direktører Hjelp dem å forberede deres og Lyrecos fremtid Motiver dem ved å la dem delta i et målrettet program Benytt studentenes ferdigheter til å gjennomgå og forbedre vår virksomhet 18

19 Ansatte Helse Vi ønsker å motivere våre ansatte til å være sunne Fravær Fravær måles og det blir holdt helsemøter med ansatte som har et høyt sykefravær. På den måten kan man få frem evt. problemer på arbeidsplassen samt finne evt. løsninger for å gjøre det lettere for den ansatte å komme tilbake på arbeid og redusere sitt sykefravær. Mosjon Vårt hovedkontor har startet en løpeklubb som møtes hver fredag morgen før jobb, for å gå eller løpe en halv time før arbeid. Det er selvfølgelig mulighet for å dusje i våre garderober. Lyreco deltar i DHL stafetten og flere medlemmer av SMT (Senior Management Team) deltar hvert år. I 2009 deltok 10 lag fra Lyreco i DHL stafetten. Sunn mat Ansatte på vårt hovedkontor får tilbud om lunsj i vår kantine som hver dag serverer ferske måltider, nybakt brød samt salatbar. For de ansatte som velger å ikke være med i kantineordningen, er det mulig å oppbevare medbrakt mat i kjøleskap og man kan varme opp mat i mikrobølgeovn. Hver fredag morgen blir det servert frokost i kantinen for de som ønsker å spise sammen før arbeidsdagen begynner. DHL stafetten

20 Samfunn VelDEDIGHETSARBEID Barna er vår fremtid. Vår fremtid starter med barnas muligheter for å få en utdannelse. Derfor har Lyreco besluttet å skape en veldedighetsstruktur som fokuserer på barns utdannelse. Hvert år vil Lyreco støtte særlig utvalgte ikke-statlige organisasjoner (NGO) med prosjekter som har til formål å forbedre barns utdanning i forskjellige utviklingsland. Lyreco Scandinavia samlet i løpet av 2009 inn Euro til Lyreco for Education prosjektet i Vietnam 20

21 Samfunn Lyreco for Education vil i 2010 støtte Care s prosjekt i Duque de Caxias. Care er en internasjonal organisasjon stiftet i 1945 med fokus på global bekjempelse av fattigdom. Care er blant de 10 største organisasjoner som er spesialisert i internasjonal solidaritet. Care arbeider i 70 land og når over 55 millioner støttemottakere hvert år. Les mer på Duque de Caxias Duque de Caxias er en av de fattigste forstedene utenfor Rio de Janeiro og har innbyggere. Det er et usikkert miljø på grunn av narkotikaproblemer og væpnede konflikter. I tillegg er det store renovasjons- og forurensningsproblemer. Skolene i Duque de Caxias er underbemannet og har et svært høyt antall av fravær og frafall. Prosjektaktiviteter Fremme lesing Miljøundervisning Utdannelse av lærere Vår misjon Vår misjon er å utvikle barns forutsetninger for å lære. Å oppmuntre barna til selv å fungere som frivillige ambassadører for forandring og positiv utvikling, samt til å bli rollemodeller for andre barn i deres lokalområde. Vårt mål Vi bestreber oss for å få nok penger til å: støtte 5 barnehager og 5 grunnskoler hjelpe barn i alderen 2-7 år Duque de Caxias prosjektet Care arbeider med et program som har som mål å samle skoler, samfunn og barn. Utdannelsesmodellen som blir brukt i programmet er allerede en suksess og er dessuten anerkjent av UNESCO. 21

22 Samfunn Global Compact Vi tar vårt samfunnsansvar seriøst, derfor underskrev Lyreco FN s Global Compact initiativ i Global Compact er et frivillig initiativ, som ønsker å fremme responsible corporate citizenship, slik at virksomheter kan være en del av løsningen på globaliseringens utfordringer. På denne måten kan den private sektoren være med til å realisere FN s visjon: EN MER BÆREKRAFTIG OG INKLUDERENDE GLOBAL ØKONOMI Global Compact s 10 prinsipper er i tråd med våre etiske og miljømessige politikker og dekker følgende områder: Menneskerettigheter Arbeidsforhold Miljø Anti-korrupsjon For mer informasjon: 22

23 Fordi vi bryr oss Ønsker du å vite mer om vårt kvalitets-, miljø- og etiske arbeid? Det er mulig å laste ned vår årlige Sustainable Development Report på: Lyreco Sweden Lyreco Denmark Lyreco Norway Sjöåkravägen 27 Lykkegårdsvej 10 Sandstuveien 70 D Bankeryd 4000 Roskilde 0612 Oslo Tlf.: (+46) Tlf.: (+45) Tlf.:

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Ta det personlig. CR-rapport 2010

Ta det personlig. CR-rapport 2010 CR-rapport 2010 Ta det personlig "Vi tar virksomhetens ansvar personlig hos Pitney Bowes. Innovasjon, integritet og service er grunnleggende for vår suksess. Jeg vet at de er det for meg." Oscar Drift

Detaljer

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyreco i Skandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

CR-rapport 2009. I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar.

CR-rapport 2009. I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar. CR-rapport 2009 I Pitney Bowes er bedriftens samfunnsansvar hver enkelts ansvar. Innovasjon og samfunnsansvar preger hvert aspekt av virksomheten vår. Det driverresultatene våre og definereross som selskap.

Detaljer

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12 IKEA-konsernets bærekraftrapport for FY12 Det vi gjør for å skape positive forandringer... «Før dette prosjektet trodde jeg ikke at miljøet hadde noe med meg å gjøre. Nå vet jeg at det går an å gjøre noe

Detaljer

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2013 canon-europe.com Innhold 3 Hilsen fra konsernsjef og administrerende direktør for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 4 Om Canon 6 Støtte

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 canon-europe.com OM Canon Europa Canon Europa N.V. er et heleid datterselskap av Canon Inc. Japan og er ansvarlig for salg og markedsføring

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar 3 Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere

Detaljer

Samfunnsansvars- rapport 2014

Samfunnsansvars- rapport 2014 Samfunnsansvars- rapport 2014 MøllerGruppen Om MøllerGruppen Samfunnsansvarsrapport 2014 MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen,

Detaljer

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014

VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 VIRKEMÅLET Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014 FORORD VIBEKE HAMMER MADSEN Administrerende direktør Norske virksomheter er ansvarlige. Den viktigste jobben de gjør er å skape arbeidsplasser og verdier

Detaljer

Code of Conduct for PostNord

Code of Conduct for PostNord Code of Conduct for PostNord FOTO: GAB PHOTOGRAPHY PostNord eies av den danske og svenske stat. Konsernet styres av gjeldende lovverk, konsesjonsvilkår, statenes eierskapspolitikk og målene som fastsettes

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

SCANDICS ETISKE RETNINGSLINJER

SCANDICS ETISKE RETNINGSLINJER SCANDICS ETISKE RETNINGSLINJER Scandics etiske retningslinjer INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Sosiale hensyn 6 Miljøhensyn 9 Økonomiske og finansielle hensyn 11 Etterlevelse, dialog og konsekvenser 13

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Innhold... 2 Introduksjon Året i korthet... 3 Administrerende direktør har ordet... 4 Voksenåsen en møteplass for kultur, natur og mennesker...

Innhold... 2 Introduksjon Året i korthet... 3 Administrerende direktør har ordet... 4 Voksenåsen en møteplass for kultur, natur og mennesker... Voksenåsen 2014 Innhold Innhold... 2 Introduksjon Året i korthet... 3 Administrerende direktør har ordet... 4 Voksenåsen en møteplass for kultur, natur og mennesker... 5 Velkommen til Voksenåsen... 5 Firmainformasjon...

Detaljer

Leder 1/21 CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY

Leder 1/21 CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY Miljø- og samfunnsrapport 2012 2013 MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 Leder 1/21 Stein Rømmerud i Coca-Cola har overlevert den siste gjenbruksflasken til konservator Dag Andreassen på Teknisk Museum

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Samfunnsansvars- rapport 2013

Samfunnsansvars- rapport 2013 Samfunnsansvars- rapport 2013 MøllerGruppen Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Sammen skaper vi verdier for fremtiden:

Sammen skaper vi verdier for fremtiden: Sammen skaper vi verdier for fremtiden: Samfunnsansvarsrapport 2008 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 3 Om rapporten Det er vår ambisjon at denne publikasjonen skal gi et oversiktlig bilde av hva KLP har gjort

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer