Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. C=0 M=30 Y=100 K=0 C=100 M=80 Y=0 K=40 C=0 M=100 Y=70 K=10 Vi må handle 2009/2010

2 Innhold Introduksjon 3 Leverandører 4 Kunder 5 Tenk grønt Sparing av prosesskostnader Kvalitetsog miljøhåndtering 7 Carbon footprint 9 Miljø 10 Miljøaspekter Miljømål Grønne kontorprodukter Etikk 14 Lyreco s etikk Ansatte 15 Arbeidsplass Arbeidsmiljø Utvikling og trening Helse Samfunn 20 Veldedighetsarbeid Global Compact

3 Introduksjon Vi ønsker en verden SOM er bedre i morgen enn i dag! Så kort kan vår filosofi oppsummeres. Vi tar vårt ansvar seriøst og gjennomgår løpende alle områder av vår virksomhet som kan sikre en bedre fremtid, bl.a. innenfor sosialt ansvar og miljø. Vi er bevisste om at det vil komme en neste generasjon av mennesker og virksomheter som skal utvikle seg og vokse - slik som vi har hatt mulighet for å gjøre i mange år. Derfor kan vi ikke lengre sitte tilbakelent og diskutere hva vi kan gjøre vi er nødt til å handle! Lyreco er en sunn, voksende, stabil organisasjon og vi tar utviklingen i miljøet, samfunnet og økonomien meget alvorlig. Derfor velger vi å sette virksomhetens sosiale ansvarsfølelse høyt på dagsordenen. Vi ønsker å være den som de andre i bransjen henviser til og vi håper at våre synlige handlinger vil være en inspirasjon for våre leverandører, kunder, ansatte og samfunnet. Vi ønsker å være en god samfunnsborger. Snakk er ikke nok, det er tid til å handle! Morten Damgaard Managing Director Lyreco Scandinavia 3

4 Våre leverandører Lyreco måler kvalitetsnivået i alle prosesser på daglig basis. For å vedlikeholde et høyt kvalitetsnivå, er det viktig at våre leverandører leverer produkter og service av høy standard. Når vi utvelger og vurderer våre leverandører, tar vi alltid kvalitet samt miljømessig og etisk ledelse og drift med i betraktningen. Våre leverandører er med i Supplier Performance Improvement Program (SPIP), hvor de hvert år blir målt på følgende områder: Markedsføringsaktiviteter Hvordan håndterer våre leverandører sikkerhetsdokumenter, finanser og markedsføringskommunikasjon? Service og omsetningshastighet Omsetningshastigheten sammenlignes i en matrise, hvor det gis poeng i forhold til hvilken service som de yter for Lyreco. Produktkvalitet Det viktigste for oss, er at produktutvalget i vår katalog til enhver tid er tilgjengelig og av høy standard. Det blir gitt poeng for kvalitet, tilgjengelighet, kvalitet på emballasje osv. Det holdes møte med våre leverandører hvor resultatet av målingene blir lagt frem og analysert. Leverandørene deles inn i en 5-trinns skala hvor 1-2 betraktes som høyeste karakter. Leverandører som oppnår et resultat på 3,5-5 vurderes som uegnet og samarbeidet vil bli stoppet. Lyreco vil alltid holde på sin professionalism og respect. Så sant det er mulig, vil vi tilby vår kunnskap og ekspertise for å hjelpe våre leverandører til å forbedre seg. Det er også viktig for oss at alle våre leverandører deler våre verdier. Administrasjon og faktureringsprosess Prosesser vedrørende ordrer, forespørsler, uoverensstemmelser og klager. Tilbuds- og fakturakvaliteten måles. 4

5 Våre kunder Tenk grønt Vi ønsker å dele vår kunnskap og våre verdier samt oppmuntre våre kunder til å tenke på miljøet når de handler kontormateriale. Vi tilbyr: Katalog med nesten 500 miljømerkede produkter Guide til produkter som har mindre negativ innvirkning på miljøet Resirkuleringsprogrammer for tomme tonerpatroner Medarbeidere som hjelper deg å planlegge dine kjøp Kundeserviceeksperter som kan hjelpe deg med det du ønsker On-Line Ordering verktøy for å minimere bruk av papir Proaktiv overgang fra papirordrer til elektroniske ordrer OnLine Ordering 5

6 Våre kunder Sparing av prosesskostnader Prosesskostnad er dessverre en faktor som ofte blir glemt i anbudsprosesser. Selv om det ikke er kontante penger er det likevel en kostnad på den teoretiske og miljømessige bunnlinjen. Men - besparelser kan iverksettes, både når det gjelder kostnad og miljø. Hvis du samler alle dine ordrer av kontormateriale til en leverandør og sender dem for eksempel en gang per uke, kan dette gi besparelser på flere områder: Færre arbeidstimer ved bestilling OnLine Ordering Færre arbeidstimer ved mottagelse av produktene Færre fakturaer å håndtere Færre leveranser = mindre transport = mindre CO2 Mindre pakningsmateriale Lyreco tilbyr et bredt utvalg av kontormateriale til alle behov - fra kopipapir til penner, fra kaffe til hygieneprodukter. Vi leverer alle dine ordrer neste arbeidsdag, uansett hvilket produkt du bestiller fra vår katalog. Hvis du benytter vårt bestillingsverktøy på internett, er det enkelt å samle dine behov i store ordrer, noe som vil hjelpe oss med å spare både papir og elektrisitet. Selv de minste ting gjør en forskjell 6

7 Kvalitets- og miljøhåndtering KVALITET Lyrecokonsernets misjon er å være den leverandøren av kontorartikler som virksomheter henvender seg til. Dette målet krever en kvalitetspolitikk som omfatter de samme mål som i virksomhetspolitikken. For Lyreco betyr det at vi skal oppfylle samtlige kunders behov. For å oppnå full tilfredshet, krever det at alle i virksomheten tar aktivt del i prosessen. Tilfredse kunder betyr følgende for hver enkelt ansatt: Kjennskap til organisasjonen Følge opp målene på daglig basis Søke nye måter å forbedre våre ytelser KONTINUERLIG FORBEDRING KVALITETSSYSTEM DO KJENNSKAP TIL ORGANISASJONEN Lyrecos prosessmodell binder organisasjonen til ledelsen av virksomheten. For å være en del av virksomhetens løpende forbedringsprosess, skal hver ansatt kjenne sin egen innvirkning som hun/han har på organisasjonen. Alle har en betydning for det samlede resultatet. FØLGE OPP MÅLENE Lyrecos mål er i samsvar med vår politikk. Målene skal adopteres og deles av alle ansatte i virksomheten. Hver ansatt bør klart og tydelig kunne klargjøre hva som er hennes/hans bidrag til den felles innsatsen for å nå målene. SØKE METODER FOR Å FORBEDRE VÅRE YTELSER Det betyr effektivitet i våre forebyggende og forbedrede handlinger. Å måle kundens tilfredshet er essensielt i denne sammenhengen. Lyreco får på denne måten noen verdifulle elementer som hjelper oss i arbeidet med å perfeksjonere virksomheten. Utfordringen er i tråd med Lyrecos verdier som driver alle våre ansatte: RESPECT, EXCELLENCE, PASSION AND PROFESSIONALISM. MILJØKONSERVERING PLAN CHECK Vi kan ikke vurdere den sosiale utviklingen uten å ta vår innvirkning på miljøet og den bærekraftige utviklingen med i betraktningen. Lyreco begynte et ambisiøst prosjekt for å bevare miljøet for mange år siden. ACT 7

8 Kvalitets- og miljøhåndtering VÅR BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGSSTRUKTUR Bærekraftig utvikling er koordinert av Quality, Security and Environment (Q.S.E.) avdelingen i hvert datterselskap. Lyreco legger stor vekt på disse områdene, derfor er det: En Q.S.E. Manager i alle datterselskaper Q.S.E. Manager rapporterer til Administrerende Direktør og er medlem av ledelsen EN BÆREKRAFTIG UTVIKLINGSKOMITÉ For å utarbeide rapporten om bærekraftig utvikling har vi opprettet en komité som har ansvar for å: Samle inn og integrere opplysninger fra datterselskapene Sjekke om informasjonen er pålitelig Utarbeide brosjyren om bærekraftig utvikling MÅNEDLIG KOORDINERING Prosjekter og aktiviteter i forbindelse med bærekraftig utvikling integreres hver måned på konsernnivå og informasjonen blir delt med alle datterselskaper og med konsernledelsen. KVARTALSMØTER I KONSERNLEDELSEN OM BÆREKRAFTIG UTVIKLING, KVALITET OG SIKKERHET Hvert kvartal holdes det møte i konsernledelsen for å analysere prosjekter vedrørende bærekraftig utvikling, kvalitet, sikkerhet, tiltak og resultater samt for å treffe beslutninger. 8

9 Carbon Footprint We are a member of C L I M A T E I N B U S I N E S S Elektrisitet og oppvarming: 930 tonn lyreco carbon footprint Første skritt for å redusere vårt CO2-utslipp, var å måle det. Det gjorde vi første gang i 2008 og vår Carbon Footprint var på tonn CO2. Reiser: 259 tonn Da vi ble bevisste om vårt Carbon Footprint, besluttet vi å senke vårt CO2-utslipp med 12 % innen I 2009 ble resultatet av vårt CO2-utslipp tonn, altså en redusering med 15 % på ett år. Samtidig er verktøyet som vi anvender til å beregne vårt CO2-utslipp (www.klimakompasset.dk) blitt forbedret i løpet av Dette har, sammen med endrede elenergikilder i Sverige, gitt en enorm redusering av vårt CO2-utslipp via vårt el-forbruk. I 2009 har vi arbeidet hardt for å redusere vår miljøpåvirkning og vi har bl.a. begrenset våre tjenestereiser med km. I tillegg har vi minsket vårt el-forbruk med 3 % i Sverige og 10 % i Danmark. Vi fortsetter med å arbeide for et redusert CO2-utslipp og har nå, med 2009 som utgangspunkt, vedtatt ett nytt mål: Vi vil begrense vårt Carbon Footprint med 5 % innen Egen bilpark: tonn Leveringer: tonn Intern varetransport: 177 tonn 9

10 Miljø Miljøaspekter Lyreco er en ikke-produserende organisasjon. Derfor har vi ikke de åpenbare, negative innvirkningene på miljøet som mange tenker på når miljøspørsmålet diskuteres. Vi ønsker å redusere vår negative innvirkning på miljøet og på samme tid hjelpe våre kunder med å begrense deres negative innvirkning på miljøet. Våre miljøaspekter er: Luftforurensning Avfall Bruk av ressurser Miljømål Lyrecos største påvirkning på miljøet er CO2-utslipp fra våre varebiler og bilene som selgerne disponerer. Vi tar selvfølgelig disse miljøpåvirkningene seriøst: Vi planlegger alle ruter på vår leveringsrunde på en slik måte at det aldri er to varebiler i samme område på den samme dag. Vi lærer våre selgere å planlegge sine arbeidsdager på en slik måte at de ikke kjører unødvendig. Lyreco har også satt opp følgende mål: Øke DEN gjennomsnittlige ordreverdien Lyreco har en dag til dag leveringsservice - en service som vi ønsker å beholde til våre kunder. Vi kan levere kontorartikler fra vårt utvalg fra dag til dag, men for å redusere vårt CO2-utslipp, ønsker vi å hjelpe våre kunder med å planlegge deres bestillinger slik at mange små ordrer blir samlet i en stor ordre som dermed kan spare miljøbelastende kjøring. Redusere ANTALLET av returordrer Våre profesjonelle medarbeidere kan hjelpe våre kunder med å bestille de nødvendige produkter av den rette kvaliteten. Ved å sikre høy kvalitet i hele prosessen, samt hjelpe våre kunder med å bestille de riktige produkter, kan vi redusere antallet av returordrer. Det betyr færre kilometer for våre varebiler og et lavere CO2-utslipp. Antall returordrer i % av det totale salget Danmark 2,1 % 2 % Norge 3,3 % 3,1 % Sverige 3,6 % 3,2 % 10

11 Miljø Alle nye biler til salgsteamet har dieselmotorer og er utstyrt med partikkelfilter Det er bevist at dieselmotor med partikkelfilter har et lavere CO2-utslipp per kjørte kilometer enn mange bensindrevne biler. Derfor har vi valgt å anvende biler med dieseldrevne motorer med partikkelfilter. Antall dieselbiler i % av vår selgerbilpark (2009) 2009 Danmark 99 % Norge 100 % Sverige 90 % Jordens ressurser er ikke uendelige. Vi må være bevisste på hvilke ressurser som vi bruker og i hvor stor mengde. På de områder hvor det ikke lar seg gjøre å holde forbruket nede på et minimum, må vi finne andre løsninger: Øke antall elektroniske ordrer Ved å bruke vårt online bestillingssystem OLO (OnLine Ordering), hjelper våre kunder oss med å redusere vårt forbruk. En bestilling gjennom OLO går ikke gjennom kundeservice, men direkte til vårt lager, noe som gjør at vi sparer ressurser som papir og elektrisitet. Antall ordrer som er kommet inn via OLO i % av det totale antall ordrer Danmark 38 % 39 % Norge 31 % 34 % Sverige 33 % 35 % Redusere BRENNBART avfall Gjennom kildesortering blir en stor del av det som anvendes i vårt daglige arbeid resirkulert. Papir, papp, plast, tomme tonerkassetter osv. blir sortert på våre kontorer og på lageret før det sendes til gjenvinning. Sorter, GjenVINN, Resirkuler! Lyreco påvirker miljøet gjennom våre kunder. Vi må ta ansvar og hjelpe våre kunder med å redusere den negative påvirkningen: Øke salget av grønne produkter Med et bredt utvalg av miljømerkede produkter kan vi hjelpe våre kunder til å ta et grønnere valg ved innkjøp av kontorartikler. Vi ønsker å se en økning i salget av miljømerkede produkter og samtidig utvide vårt sortiment med ulike miljømerker. Avfallstatistikk for Danmark og Sverige. (Vårt avfall i Norge blir ivaretatt av en 3. part) Mål Forbrenning 18 % 21 % Maks. 40 % Gjenvinning 82 % 79 % Min. 60 % Salg av miljømerkede produkter i % av det totale salget av katalogutvalget Danmark 6 % 7 % 17 % Norge 22 % 28 % 19 % Sverige 9 % 9 % 20 % 11

12 Miljø Grønne kontorartikler Vi har mer enn 300 miljømerkede produkter i vårt produktsortiment. Disse merkene sikrer kundene produkter som har mindre negativ innvirkning på miljøet. Ikke alle produkttyper har miljømerkede alternativer. Derfor har vi valgt å indikere hvilke produkter som er mindre skadelig for miljøet enn andre produkter i samme kategori. Dette indikerer vi med vårt eget symbol, Treet. Hvis du ønsker å ta miljøet med i betraktningen når du kjøper dine kontorartikler, se etter disse merkene: INGEN EKSTRA EMBALLASJE Mer enn 50 % av våre leveringer blir sendt til kunder uten ekstra emballasje. Kundene mottar varene slik som leverandørene sender dem til oss. Dette gjør det enklere å håndtere papir, toner, konvolutter osv. og det sparer oss for en enorm mengde papp. For andre varer velger vårt system automatisk den minste esken som kan romme alle produktene. Esken blir deretter kuttet til riktig størrelse, noe som sparer opptil 10 % av plassen i våre varebiler. EU-Blomsten Som de nordiske land har det nordiske miljømerket Svanen som deres offisielle miljøordning, har EU-kommisjonen besluttet å adoptere en liknende europeisk ordning. EU-miljømerkeordningen har fungert siden 1993, hvor de første produktgrupper ble etablert. I år 2000 ble ordningen fullstendig revidert. Ideen var å få en felles frivillig ordning til markedsføring av produkter som har en mindre skadelig virkning på miljøet gjennom hele livssyklusen. Ordningen var også laget til å fremme virksomhet-til-marked-produkter og ytelser som er miljøfornuftige, samt som en hjelp til kunder slik at de hurtig kan identifisere disse produkter og ytelser. n FSC - Forest Stewardship Council FSC er en uavhengig, ikke-statlig, non-profit organisasjon til fremme av forsvarlig utnyttelse av skogene. FSC-sertifiserte produkter garanterer at treet kommer fra skoger som imøtekommer sosiale, økonomiske og miljømessige behov hos nåværende og fremtidige generasjoner. Paper by Nature-sertifikatet garanterer en lav påvirkning på miljøet gjennom valg av råmaterialer og frem til det ferdige produktet. Over 80 % av våre esker er laget av resirkulert papir. For mer informasjon om hva du bør tenke på når du velger dine kontorartikler spør etter vår Produktguide og Materialguide. Miljømerkede produkter i % av hele katalogutvalget Danmark 3 % 7 % 10 % Norge 4 % 7 % 10 % Sverige 7 % 8 % 11 % 12

13 Miljø PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC Rådet er en uavhengig, ikke-statlig, nonprofit organisasjon grunnlagt i 1999 som fremmer en bærekraftig skogdrift gjennom 3-parts sertifisering. PEFC står for utstedelse av garanti til innkjøpere av tre og papirprodukter som støtter bærekraftig skogbruk. Denne miljømerkingen er fastsatt av Rainforest Alliance og er et fredningsverktøy, hvor en uavhengig tredjepart tildeler et godkjennelsesmerke til produktet. Dette merket garanterer kundene at de produkter som de kjøper er produsert etter metoder som følger et spesifikt regelsett som balanserer økologiske, økonomiske og sosiale hensyn. Svanemerket Det nordiske miljømerket er et nøytralt, uavhengig merke som garanterer en særlig miljøstandard. Kun produkter, som imøtekommer meget stramme miljømessige restriksjoner med utgangspunkt i objektive vurderinger, får tillatelse til å benytte dette miljømerket. Produsert med 100 % bionedbrytbare og 100 % gjenvinnelige polymerbasert plast (unntatt elektriske komponenter). Er utelukkende fremstilt av vegetabilske materialer etter normen EN Papiret som er brukt til fremstilling av Avery EcoFriendly etiketter er gjenvinnelig, noe som er med til å redusere forbruket av nye råvarer, energi, vann- og luftforurensning samt utslippet av drivhusgasser. Papiret stammer dessuten fra bærekraftig skogbruk, som er med til å motvirke illegal skogdrift, utryddelse av skoger samt global oppvarming. NF Environment er et frivillig sertifiseringsmerke som blir utstedt av AFAQ AFNOR Sertifisering. For å få tildelt NF Environment-merket skal produktet oppfylle kriterier for økologi og egnethet. Disse kriteriene er et resultat av forhandlinger mellom representanter for produsenter, forbrukere, miljøvernorganisasjoner og offentlige myndigheter. Der Blaue Engel, etablert i 1978 i Tyskland, er den første og mest kjente miljømerkingen. Der Blaue Engel sertifisering for gjenbrukspapir krever at det bare brukes 100 % resirkulert papir. Det betyr mindre bruk av vann og energi i produksjonen samt bevarelse av skoger. Utover dette skal gjenbrukspapir med Der Blaue Engel sertifisering oppfylle strenge krav til standarden i utvalget av typen på det gjenbrukte papiret, beskyttelse av miljø og helse, ved å unngå bruk av kjemikalier og tilsetningsstoffer. Det betyr at kvaliteten på papiret (til bruk i kopimaskiner og skrivere) også er en del av sertifiseringen. Det brukte polypropylen materialet (PP) stammer fra husholdningsavfall som har blitt innsamlet, sortert, omdannet til partikler og deretter brukt til arkiveringsartikler. Forever Recycled PP (Forever Gjenvunnet PP) er dermed det første sortimentet som er laget av gjenvunnet plastavfall. Gjenvinning Produkter med dette symbolet er fremstilt av gjenbrukte materialer. Mengden av gjenbruksmateriale er oppført med en % -del (for eksempel 70 %, 25 %...) 13

14 Etikk Lyreco s etikk For Lyreco henger økonomisk utvikling, sosial utvikling og bevaring av miljøet helt og holdent sammen. Sosial utvikling Lyreco har alltid sett på mennesker som konsernets STØRSTE STYRKE og sosial utvikling har alltid hatt en stor prioritet hos oss. Lyreco forplikter seg til følgende prinsipper: Respekt for menneskerettigheter (spesielt barn) Anti-korrupsjon Lyreco forplikter seg til å arbeide mot korrupsjon av alle former, inklusiv utpressing og bestikkelser. Lyreco vil ikke under noen omstendigheter godta bestikkelser eller ta med i betraktningen om en leverandør også er kunde hos oss, når vi velger våre leverandører. Lyreco tar ikke imot personlige gaver. Ved juletider er det vanlig å sende gaver til sine kunder og leverandører. I Lyreco samler vi disse gavene og har et lotteri for våre ansatte eller, som vi gjorde i 2008, ha en gaveauksjon hvor pengene som kom inn ble donert til veldedighet. Respekt for lovgivning og regulering, spesielt vedrørende helse og sikkerhet på arbeidsplassen Ingen diskriminering ved ansettelse, ved kompensering, ved tilgang til opplæring eller ved forfremmelser Disse engasjementer er svært viktige for vår virksomhet og vi ser alltid etter partnere og leverandører som deler våre synspunkter. Les Lyreco s Code of Ethics på 14

15 Ansatte Arbeidsplass Vi mener at våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Vi ønsker selvfølgelig å gi våre ansatte den arbeidsplassen som de behøver for å føle seg velkomne og for å kunne gjøre sitt arbeid. Lyreco Skandinavia er lokalisert i Danmark (hovedkontor, kundeservice, lager, logistikk og selgere), Sverige og Norge (kundeservice, lager, logistikk og selgere). I 2007 flyttet vårt hovedkontor og lager inn i nye lokaler i Roskilde. Et åpent miljø med naturlig dagslys og moderne interiør utgjør arbeidsplassen til 200 av våre ansatte. Lovgivning om arbeidsmiljø ble selvfølgelig tatt med i planleggingen av bygningen. Siden Lyreco startet i Norge har virksomheten vokst fra 35 mill NOK i årlig salg på kontorartikler til et årlig salg på 350 mill NOK på nåværende tidspunkt. Det vil si at vi har 10-doblet salget. I juni 2008 ble Lyreco den stolte eier av en tomt på m², med byggetillatelse. Tomten ligger i Fet Kommune, ca. 10 km øst for Lillestrøm, 60 nord; det nordligste distribusjonssenteret i Lyrecokonsernet. Det gir oss en ideell plassering, med beliggenhet bare 20 minutter fra hovedfraktterminalen i Alfaset. Byggeriet begynner høsten 2010 og vi forventer å flytte inn 4. kvartal

16 Ansatte Sikkerhet Det er viktig å opprettholde høy sikkerhet for våre ansatte og for vår bygning. Tilgang Våre bygninger er utstyrt med et tilgangssystem for å sikre at ikke-autoriserte personer har tilgang og kan gå rundt i våre bygninger uten tillatelse. Brannsikkerhet Våre bygninger er utstyrt med sprinklersystem, vannslanger og brannslukningsapparat. Vi har også utvalgt personell i alle avdelinger som har vært på brannsikkerhetskurs. Brannsikkerhetskurs blir avholdt årlig. Arbeidsmiljø Vi mener at våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs. Derfor er det viktig å prioritere arbeidsmiljø, gode relasjoner innen organisasjonen samt opplæring og utvikling av de personer som er ansatt i vår virksomhet. Per dags dato arbeider vi på vårt miljøhåndteringssystem for å sikre at det er i samsvar med den internasjonale standarden OHSAS 18001, selv om vi ikke har noen planer om å bli sertifisert. Hvert annet år spør vi våre ansatte hva de mener om sitt arbeidsmiljø gjennom en spørreundersøkelse. Vi har også en spørreundersøkelse hvert annet år for å finne den totale tilfredshet hos våre ansatte. Resultatet av begge undersøkelser blir nøye fulgt opp med en handlingsplan for å sikre kontinuerlige forbedringer. Førstehjelp Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig i alle avdelinger og vi har utvalgt personell i alle avdelinger som har gjennomgått førstehjelpskurs. Førstehjelpskurs blir avholdt årlig. 16

17 Ansatte Utvikling og trening Introduksjon Alle nyansatte går gjennom et introduksjonsprogram for å sikre den best mulige starten i vår organisasjon. Her blir det informert om våre kvalitets-, miljø-, sikkerhets- og etikkpolitikker samt våre verdier. Ansatt - sjef forhold Nære relasjoner er viktig for forståelse og utvikling av samarbeidet mellom ansatte og sjefer. Derfor har alle Lyreco ansatte en medarbeidersamtale med sin nærmeste sjef en gang i måneden, i tillegg til deres årlige vurdering og i månedlige avdelingsmøter. Trening Vi har stor ekspertise innen vår organisasjon, derfor har vi mulighet til å gi våre ansatte det meste av den nødvendige treningen internt. Vi gir våre ansatte den kunnskapen som de behøver for å holde et høyt kvalitetsnivå på daglig basis. Ledertrening Det finnes ikke fødte ledere. Ikke i den forstand at alle ledere vet hvordan de skal forholde seg til sine ansatte fra deres første dag som leder. Vi tilbyr alle ledere trening i situasjonsledelse og personlig lederskap, for at de skal være klare til sitt daglige arbeid som leder. 17

18 Ansatte Utvikling og trening Lyreco University Lyreco har bestemt at vi skal gi lovende talenter et tilleggsløft til deres karriere ved å tilby dem et skreddersydd treningsprogram som neste steg i utviklingen av de ansatte. Det unike programmet som Senior Management Teamet (SMT) er involvert i, tok form i Lyreco University vil gi de utvalgte studentene mulighet til å bli undervist av medlemmer av SMT-gruppen i forretningsforståelse samt innsikt og ledelse i de ulike områdene i vår organisasjon. Med dette prosjektet ønsker Lyreco både å holde våre toppfolk motiverte ved å tilby dem ekstra trening og et perspektiv på deres utvikling i virksomheten, men også å forberede dem på den potensielle, fremtidige utviklingen innen vår virksomhet. Det er nøkkelelementet for utviklingsplanen! Ansatte som har utmerket seg i Lyreco University får mulighet til å bli utvalgt til et 2-ukers ledelseskurs. Kurset er spesielt utviklet for Lyreco og blir holdt på EDHEC Business International School i den franske byen Lille. Formålene med Lyreco University er klare: Identifiser fremtidige ledere og direktører Hjelp dem å forberede deres og Lyrecos fremtid Motiver dem ved å la dem delta i et målrettet program Benytt studentenes ferdigheter til å gjennomgå og forbedre vår virksomhet 18

19 Ansatte Helse Vi ønsker å motivere våre ansatte til å være sunne Fravær Fravær måles og det blir holdt helsemøter med ansatte som har et høyt sykefravær. På den måten kan man få frem evt. problemer på arbeidsplassen samt finne evt. løsninger for å gjøre det lettere for den ansatte å komme tilbake på arbeid og redusere sitt sykefravær. Mosjon Vårt hovedkontor har startet en løpeklubb som møtes hver fredag morgen før jobb, for å gå eller løpe en halv time før arbeid. Det er selvfølgelig mulighet for å dusje i våre garderober. Lyreco deltar i DHL stafetten og flere medlemmer av SMT (Senior Management Team) deltar hvert år. I 2009 deltok 10 lag fra Lyreco i DHL stafetten. Sunn mat Ansatte på vårt hovedkontor får tilbud om lunsj i vår kantine som hver dag serverer ferske måltider, nybakt brød samt salatbar. For de ansatte som velger å ikke være med i kantineordningen, er det mulig å oppbevare medbrakt mat i kjøleskap og man kan varme opp mat i mikrobølgeovn. Hver fredag morgen blir det servert frokost i kantinen for de som ønsker å spise sammen før arbeidsdagen begynner. DHL stafetten

20 Samfunn VelDEDIGHETSARBEID Barna er vår fremtid. Vår fremtid starter med barnas muligheter for å få en utdannelse. Derfor har Lyreco besluttet å skape en veldedighetsstruktur som fokuserer på barns utdannelse. Hvert år vil Lyreco støtte særlig utvalgte ikke-statlige organisasjoner (NGO) med prosjekter som har til formål å forbedre barns utdanning i forskjellige utviklingsland. Lyreco Scandinavia samlet i løpet av 2009 inn Euro til Lyreco for Education prosjektet i Vietnam 20

21 Samfunn Lyreco for Education vil i 2010 støtte Care s prosjekt i Duque de Caxias. Care er en internasjonal organisasjon stiftet i 1945 med fokus på global bekjempelse av fattigdom. Care er blant de 10 største organisasjoner som er spesialisert i internasjonal solidaritet. Care arbeider i 70 land og når over 55 millioner støttemottakere hvert år. Les mer på Duque de Caxias Duque de Caxias er en av de fattigste forstedene utenfor Rio de Janeiro og har innbyggere. Det er et usikkert miljø på grunn av narkotikaproblemer og væpnede konflikter. I tillegg er det store renovasjons- og forurensningsproblemer. Skolene i Duque de Caxias er underbemannet og har et svært høyt antall av fravær og frafall. Prosjektaktiviteter Fremme lesing Miljøundervisning Utdannelse av lærere Vår misjon Vår misjon er å utvikle barns forutsetninger for å lære. Å oppmuntre barna til selv å fungere som frivillige ambassadører for forandring og positiv utvikling, samt til å bli rollemodeller for andre barn i deres lokalområde. Vårt mål Vi bestreber oss for å få nok penger til å: støtte 5 barnehager og 5 grunnskoler hjelpe barn i alderen 2-7 år Duque de Caxias prosjektet Care arbeider med et program som har som mål å samle skoler, samfunn og barn. Utdannelsesmodellen som blir brukt i programmet er allerede en suksess og er dessuten anerkjent av UNESCO. 21

22 Samfunn Global Compact Vi tar vårt samfunnsansvar seriøst, derfor underskrev Lyreco FN s Global Compact initiativ i Global Compact er et frivillig initiativ, som ønsker å fremme responsible corporate citizenship, slik at virksomheter kan være en del av løsningen på globaliseringens utfordringer. På denne måten kan den private sektoren være med til å realisere FN s visjon: EN MER BÆREKRAFTIG OG INKLUDERENDE GLOBAL ØKONOMI Global Compact s 10 prinsipper er i tråd med våre etiske og miljømessige politikker og dekker følgende områder: Menneskerettigheter Arbeidsforhold Miljø Anti-korrupsjon For mer informasjon: 22

23 Fordi vi bryr oss Ønsker du å vite mer om vårt kvalitets-, miljø- og etiske arbeid? Det er mulig å laste ned vår årlige Sustainable Development Report på: Lyreco Sweden Lyreco Denmark Lyreco Norway Sjöåkravägen 27 Lykkegårdsvej 10 Sandstuveien 70 D Bankeryd 4000 Roskilde 0612 Oslo Tlf.: (+46) Tlf.: (+45) Tlf.:

OMTANKE FOR MILJØET. med dører fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med dører fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med dører fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omtanke for det viktigste Vårt liv: Våre nærmeste, vårt hjem og

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER

MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER MILJØANSVARLIG PAPIR F O R MILJØANSVARLIGE FIRMAER «Å BRUKE PAPIR KAN VÆRE MILJØVENNLIG, MEN DETTE VET IKKE FOLK FLEST.» Hervé Poncin Konsernsjef i Antalis Som en ledende internasjonal distributør av kommunikasjonsmateriell,

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyreco i Skandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

CSR. Corporate Social Responsibility. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer

CSR. Corporate Social Responsibility. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer CSR CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer design web PRINT KOMMUNIKASJON Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Bakgrunn 3 2. Virkeområde 3 3. Menneskeverd 4 3.1 Menneskerettighetskonvensjoner

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon

Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon Sammen for verden. En fremtid sammen. Presse Informasjon Innhold 01 - Greenfinity Foundation 3 02 - Styrende prinsipper, verdier, mål 3 03 - Anvendelse av midler 4 04 - Prosjekter 4 05 - Hjelp og støtte

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer

CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer 01 01 CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Innledning 3 1.0 Bakgrunn 3 2.0 Virkeområde 4 3.0 Menneskeverd 4 3.1 Menneskerettighetskonvensjoner

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Etisk handel og miljø. handel og miljø i fokus

Etisk handel og miljø. handel og miljø i fokus Etisk handel og miljø Gosh og Gosh-partnerne setter etisk handel og miljø i fokus Utviklingen de siste årene En økende andel forbrukere og firmaer ønsker miljøvennlige produkter. Verdenssamfunnet krever

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Dokumentnavn: Policy og mål

Dokumentnavn: Policy og mål Formål Omfang Ansvar Å avklare organisasjon, ansvar og kompetanse hos de ulike funksjonene Virksomheten har en flat organisasjonsstruktur delt inn i funksjoner, hvor ansvarsfordelingen fremgår av organisasjonsdiagrammet.

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav!

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Klimasituasjonen Verden anerkjenner at klimautviklingen er et betydelig problem som menneskene må være med på løse Al Gore s film og fredsprisen

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2006

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2006 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA- 2293/27 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 27 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

BAMA Storkjøkken Bærekraftstrategi

BAMA Storkjøkken Bærekraftstrategi BAMA Storkjøkken Bærekraftstrategi 2017 2020 BAMA Foregangsbedrift for bærekraftig utvikling BAMAs ambisjon er å være en fore gangs bedrift for bærekraftig utvikling. Vi er opptatt av at all vår virksomhet

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

BIOSUSTAIN BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING STANDARDEN ER SATT FOR BÆREKRAFTIG HAVBRUK

BIOSUSTAIN BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING STANDARDEN ER SATT FOR BÆREKRAFTIG HAVBRUK BIOSUSTAIN BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING STANDARDEN ER SATT FOR BÆREKRAFTIG HAVBRUK Hva er BioSustain BioSustain er BioMars konsept og program for forbedring av bærekraft i verdikjeden fra krybbe til grav,

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag nsvarlig for dokumentet: Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Wulff Group/... 2 Forretningsside... 2 Verdier og forretningsprinsipper... 2 Etikk og moral... 2 Partnersamarbeid... 3

Detaljer

Forhold til kundene. Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge. Generelt. Lovlydighet og troverdighet

Forhold til kundene. Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge. Generelt. Lovlydighet og troverdighet Etiske regler for ETISKE REGLER for Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge Generelt Våre etiske regler skal bidra til at bedriftens medarbeidere lever opp til et verdisyn som

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid

Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid Børge Heggen Johansen Leder for miljø og samfunnsansvar Avfallskonferansen 2013 Kort om Ekornes Nøkkeltall 2012 Omsetning 2762,7 MNOK Resultat 399,0

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi!

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Grønt Flagg informasjon Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Innhold Kort om FEE Status Eco-Schools/Grønt Flagg YRE: Miljøjournalist Klimaendring: La oss spare energi! Linking: Finn en partner

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker,

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker, Miljø og samfunnsansvarsrapport 2012 HMS Helse, miljø og sikkerhet Respekt for miljøet Parallelt med oppnåelse av vår visjon om å være landets ledene servicebedrift, erkjenner vi at samfunnsansvar ikke

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte

Informasjon om FN Global Compact. Bekreftelse på videre støtte Communication on Progress FN Global Compact 2013 Innhold Informasjon om FN Global Compact... 2 Bekreftelse på videre støtte... 2 AB Solutions i forhold til de ti prinsippene... 3 Human Rights... 3 Labour...

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 EWOS IN VIETNAM Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 Vietnam etablering i noen stikkord Etablering er strategisk viktig og har mange muligheter for Cermaq - og for Vietnam Vi var forberedt

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs

En Plattform For Samfunnsansvar. Global. Compact. FNs En Plattform For Samfunnsansvar FNs Global Compact I januar 2009 lanserte regjeringen en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St. meld. nr. 10 (2008-2009)). Her trekkes

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N ORDISKE A RBEIDSPAPIRER Forbrukerguide Bruk tøyet bruk hodet skån miljøet! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick, Katrina

Detaljer