Tilfalebeslutnin! STATSADVOKATENE I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilfalebeslutnin! STATSADVOKATENE I OSLO"

Transkript

1 Her er hele tiltalen mot Anders Behring Brevik etter terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og Ut0ya, 22. juli NRK har gjennomgatt tiltalen redaksjonelt og valgt a sladde de delene av tiltalen som omfatter detaljerte gjerningsbeskrivelser, skader pa ofre og navn pa skadde. Red.

2 Tilfalebeslutnin! STATSADVOKATENE I OSLO setter herved Anders Behring Breivik, f p.t. varetektsfengslet i medhold av straffeloven 39 under tiltale ved Oslo tingrett til ervervelse av dom pa overfering til tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven kapittel 5, for i psykotisk tilstand a ha foretatt en ellers straffbar handling, nemlig overtredelse av: I Straffeloven 147a forste ledd bokstav a og b, if. 148 forste ledd forste straffalternativ og 233 forste og annet ledd for a ha begatt en terrorhandling, ved a overtre straffeloven 148 farste ledd fiarste straffalternativ (a volde sprengning hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt 0deleggelse av fremmed eiendom lett kan forarsakes) og straffeloven 233 f0rste og annet ledd (oveiiagt drap og det foreligger saerdeles skjeipende omstendigheter), med det forsett a forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som den ut0vende myndighet, eller skape alvorlig frykt i en befolkning. Grunnlag: Fredag 22. juli 2011 ca. kl i Grubbegata i Oslo, etter forutgaende overveielser og planlegging, parkerte han en VW Crafter varebil med registreringsnummer BR utenfor inngangen til Hayblokka i Regjeringskvartalet, med kontorer til blant annet statsministeren og justisministeren. Til sammen oppholdt det seg minst 250 personer i H0yblokka og de omkringliggende departementskontorer, og ca. 75 personer i gatene i umiddelbar nasrhet. I bilen hadde han plassert en egenprodusert bombe pa ca. 950 kg, bestaende blant annet av kunstg]0dsel, diesel og aluminium. Han antente en lunte med ca. syv minutter brenntid, og foiiot deretter stedet til fots og videre i en tidligere utplassert fluktbil, en Fiat Duplo med registreringsnummer VH Bomben eksploderte kl med voldsom ildkraft og trykkbolge i trad med hans intensjoner, og brakte et stort antall personer, som oppholdt seg i bygningene i Regjeringskvartalet eller pa gateplan, i umiddelbar livsfare, og forarsaket massive materielle odeleggelser av de samme bygninger og omkringliggende bebyggelse. Ved eksplosjonen drepte han f0lgende atte personer, som alle ble pafjart meget omfattende sprengningsskader, saledes: 1. Jon Vegard Lervag, f0dt 17. februar 1979 Han befant seg ved inngangen til H0yblokka og nasr varebilenj Anm.nr.: / / SHO017 Dok.nr.: 03

3 2. Ida Marie Hill, fodt 20. februar 1977 Hun befant seg ved inngangen til H0yblokka og nasr varebilen, 3. Hanne Ekroll L,0vlie, f0dt 29. juni 1981 Hun befant seg utenfor inngangen til Hayblokka, 4. Anne Lise Holter, fodt 16. September 1959 Hun befant seg i resepsjonsomradet i forste etasje i Heiyblokka, I 5. Hanne Marie Orvik Endresen, f0dt 21. mars 1950 Hun befant seg i resepsjonen i forste etasje i H0yblokka, 6. Kjersti Berg Sand, fodt 10. oktober 1984 Hun befant seg i resepsjonsomradet i forste etasje i Hayblokka, 7. Kai Hauge, fodt 31. juli 1978 Han befant seg i Grubbegata ved innkj0ringen til Hoyblokkas hovedinngang, 8. Tove Ashill Knutsen, fodt 31. juli 1954 Hun befant seg nasr fontenen pa Einar Gerhardsens plass, Ved eksplosjonen fors0kte han ogsa a drepe et stort antall personer, deriblant de andre som befant seg i Hoyblokka og pa gateplan rundt denne. Han lyktes ildce i sitt forehavende, men ni personer ble fysisk alvorlig skadet, saledes: 9. Rfedt 23. august 1949 Han befant seg nasr fontenen pa Einar Gerhardsens plass, ^^^^^^ fodt 17. juli 1964 Hun befant seg nasr fontenen pa Einar Gerhardsens plass,

4 , fodt 16. februar 1986 Han befant seg i Grubbegata ved Einar Gerhardsens plass, 12. Ifodt24.mail944 Han befant seg i femte etasje i Hoyblokka, pa et kontor mot Grubbegata, 13. ^ ^ ^ ^ ^ ^ H fodt 21. September 1987 Hun befant seg i resepsjonen i forste etasje i H0yblokka, 14. H ^ ^ ^ H l^ii 13 - februar 1950 Hun befant seg i attende etasje i Hoyblokka, 15. ^^^^ I^H^H fodt 8. mai 1961 Hun befant seg i ellevte etasje i Hizrybloklca, 16. fodt 7. november 1980 Han befant seg i andre etasje i R4, pa et kontor mot Grubbegata, 17. fodt 20. april 1956 Han befant seg pa Johan Nygaardsvolds plass mellom Hayblokka og Akersgata, Videre ble ytterligere minst 200 personer fysisk skadet ved eksplosjonen, med varierende skadebilde, blant annet kuttskader, bruddskader og h0rselsskader, hvorav en reklce ble behandlet pa sykehus/iegevakt eller undergitt annen legebehandling. I tillegg har mange av de ovennevnte skadede og 0vrige personer som befant seg i nasrheten av eksplosjonen, samt etterlatte/paimende, fatt psykiske ettervirkninger av ulik alvorlighetsgrad forarsaket av det som er beskrevet ovenfor.

5 Bombeeksplosjonen forte til at en reldce regjeringskontorer, herunder Statsministerens kontor, Justis- og politidepartementet, Nasrings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet ildce kunne benyttes, og berorte departementer hadde ildce mulighet til a ivareta og utfore sine oppgaver som utevende myndighet for det var gatt en viss tid. Eksplosjonen og dens virkninger skapte ogsa alvorlig frykt i deler av Norges befolkning. II Straffeloven 147a forste ledd bokstav b, if. 233 forste og annet ledd for a ha begatt en terrorhandling, ved a overtre straffeloven 233 forste og annet ledd (overlagt drap og det foreligger saerdeles skjerpende omstendigheter), med det forsett a skape alvorlig frykt i en befolkning. Grunnlag: Fredag 22. juli 2011, etter a ha forholdt seg som naermere beskrevet under post I, kj0rte han med fluktbilen til Hole kommune, hvor han visste at organisasjonen Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) avholdt sin tradisjonelle sommerleir pa Utoya. Der befant det seg 564 personer. Ved a utgi seg for a vasre polititjenestemann og ilcledd et uniformslignende antreklc, ble han - medbringende blant annet en halvautomatisk rifle av merket Ruger Mini 14 cal. 233 og en halvautomatisk pistol av merket Glock 9 mm - transportert til Utoya om bord pa fergen M/S Thorbjorn, hvor han ankom ca. kl Fram til han ble pagrepet av politiet samme dag ca. Id , slcj0t han, etter forutgaende overveielser og planlegging, med riflen og/eller pistolen mot en reklce personer som befant seg pa 0ya, i vannet eller om bord i bater, herunder sivile som kom til unnsetning, og utsatte disse for umiddelbar livsfare. Det oppstod panildc og d0dsangst hos barn, ungdom og voksne under skytingen, forsterket av at det var begrensede muligheter til a flykte eller gjemme seg. Mens han beveget seg rundt over hele 0ya skj0t han mot personer som flyktet og/eller gjemte seg og/eller som han lokket fram med opplysninger om at politiet var ankommet. Han drepte 69 personer, hvorav 67 ble truffet av d0delige skudd, avfyrt med de beslcrevne vapen. To personer d0de av fallskader og/eller drulcning under fors0k pa a komme seg unna uten a vasre truffet av skudd. Personene ble drept, saledes: 1. Trond Berntsen, fodt 12. mai 1960 Han befant seg mellom Informasj onshuset og brygga, 2. Monica Elisabeth B0sei, fodt 20. januar 1966 Hun befant seg mellom Informasj onshuset og brygga, 3. Rune Havdal, fodt 16. desember 1967 Han befant seg mellom Informasj onshuset og Kafebygget,!

6 Hanne Anette Balch Fjalestad, fodt 13. oktober 1967 Hun befant seg utenfor hovedinngangen til Kafebygget, I 5. Snorre Haller, fodt 29. april 1981 Han befant seg utenfor hovedinngangen til Kafebygget, I Rolf Christopher Johansen Perreau, fodt 9. juni 1986 Han befant seg utenfor hovedinngangen til Kafebygget, 7. Lejla Selaci, fodt 9. januar 1994 Hun befant seg foran Kafebygget Steinar Jessen, fodt 17. januar 1995 Han befant seg i nasrheten av utescenen ved Kafebygget, 9. Birgitte Smetbalc, fodt 25. februar 1996 Hun befant seg pa teltplassen ved Kafebygget eller inne i selve bygget 10. Gunnar Linaker, fodt 07. juli 1988 Han befant seg pa teltplassen S0rvest for Kafebygget, 11. Margrethe Boyum Ktoven, fodt 3. mars 1995 Hun befant seg i d0rapningen mellom Lillesalen og Storsalen i Kafebygget,

7 12. Silje Merete Fjellbu, fodt 13. november 1993 Hun befant seg i Lillesalen i Kafebygget 13. Guro Vartdal Havoll, fodt 17. juni 1993 Hun befant seg i Lillesalen i Kafebyg 14. Ronja S0ttar Johansen, fodt 3. februar 1994 Hun befant seg i Lillesalen i Kafebyg 16. Sondre KJ0ren, fodt 16. juni 1994 Han befant seg i Lillesalen i Kafeb 17. Bendik Rosnass Ellingsen, fodt 26. januar 1993 Han befant seg i Lillesalen i 18. Eivind Hovden, fodt 26. januar 1996 Han befant seg i Storsalen i Kafebygg' 19. Lene Maria Bergum, fodt 16. mars 1992 Hun befant seg i Storsalen i Kafeb

8 20. Elisabeth Tronnes Lie, fodt 9. mars 1995 Hun befant seg i Storsalen i Kafebygg' 21. Henrik Andre Pedersen, fodt 19. februar 1984 Han befant seg i Storsalen i Kafeb' 22. Ida Beathe Rogne, fodt 8. november 1993 Hun befant seg i Storsalen i Kafebygget, 23. Aleksander Aas Eriksen, fodt 29. august 1994 Han befant seg i korridoren innenfor Lillesalen i Kafebygget, 24. Eva Kathinka Ltitken, fodt 3. juli 1994 Hun befant seg pa Kjasrlighetsstien 25. Tore Eikeland, fodt 18. mai 1990 Han befant seg pa Kjasrlighetsstien 26. Tarald Kuven Mjelde, fodt 23. januar 1993 Han befant seg pa Kjasrlighetsstien 27. Maria Maagera Johannesen, fodt 24. mars 1994 Hun befant seg pa Kjasrlighetsstien. 28. Monica Iselin Didriksen, fodt 18. februar 1993 Hun befant seg pa Kjasrlighetsstien

9 29. Asta Sofie Helland Dahl, fodt 19. november 1994 Hun befant seg pa. Kiasrlighetsstien, 30. Anders Kristiansen, fodt 30. januar 1993 Han befant seg pa Kjasrlighetsstien 31. Bano Abobakar Rashid, fodt 28. desember 1992 Hun befant seg pa Kjasrlighetsstien 32. Andreas Edvardsen, fodt 30. november 1992 Han befant seg pa Kjasrlighetsstien 33. Silje Stamneshagen, fodt 15. mai 1993 Hun befant seg pa Kjasrlighetsstien 34. Sondre Furseth Dale, fodt 19. februar 1994 Han befant seg i vannlcanten mellom skrenten nedenfor Kiasrlighetsstien og Nakenodden, 35. Simon Sasbo, fodt 25. juli 1992 Han befant seg i omradet ved skrenten nedenfor iasrlighetsstien, 36. Modupe Ellen Awoyemi, fodt 14. august 1995 Hun befant seg i 0verste del av slcrenten nedenfor Kiasrlighetsstien, 37. Sharidyn Meegan Ngahiwi Svebakk-B0hn, fodt 17. juli 1997 Hun befant seg i omradet ved slcrenten nedenfor Kjasrlighetsstien,

10 38. Marianne Sandvik, fodt 14. mars 1995 Hun befant seg i omradet ved slcrenten nedenfor Kiasrlighetsstien, 39. Gizem Dogan, fodt 1. mai 1994 Hun befant seg i skogen 0st for Skolestua 40. Johannes Buo, fodt 5. november 1996 Han befant seg i skogen 0st for Skolestua, 41. Even Flugstad Malmedal, fodt 6. desember 1992 Han befant seg i vannlcanten ved Stoltenberget, 42. Syvert Knudsen, fodt 21. august 1993 Han befant seg ved Stoltenberget, 43. Synne Rjayneland, fodt 18. januar 1993 Hun befant seg ved Stoltenberget, 44. Torjus Jakobsen Blattmann, fodt 19. September 1993 Han befant seg ved BolsjevilcaJ 45. Ingrid Berg Heggelund, fodt 20. September 1992 Hun befant seg ved Bolsjevika 46. Isabel Victoria Green Sogn, fodt 18. mars 1994 Hun befant seg ved Bolsjevika

11 47. Karar Mustafa Qasim, fodt 22. februar 1992 Han befant seg ved Bolsjevika Carina Borgund, fodt 25. mars 1993 Hun befant seg ved Bolsjevika, 49. Tina Sukuvara, fodt 2. September 1992 Hun befant seg i omradet ved Pumpehuset 50. Ruth Benedichte Vatndal Nilsen, fodt 1. oktober 1995 Hun befant seg i omradet ved Pumpehuset, 51. Henrik Rasmussen, fodt 18. februar 1993 Han befant seg i omradet ved Pumpehuset, 53. Porntip Ardam, fodt 18. januar 1990 Hun befant seg ved Pumpehuset, 54. Thomas Margido Antonsen, fodt 25. juni 1995 Han befant seg ved Pumpehuset

12 55. Ismail Haji Ahmed, fodt 23. august 1991 Han befant seg ved Pumpehuset Fredrik Lund Schjetne, fodt 16. august 1992 Han befant seg ved Pumpehuset 57. Hanne Kristine Fridtun, fodt 15. august 1991 Hun befant seg ved Pumpehuset,! 58. Emil Oklcenhaug, fodt 2. november 1995 Han befant seg ved Pumpehuset, 59. Havard Vederhus, fodt 10. november 1989 Han befant seg ved Pumpehuset 60. Victoria Stenberg, fodt 23. oktober 1993 Hun befant seg ved Pumpehuset 61. Sverre Flate BJ0rkavag, fodt 1. januar 1983 Han befant seg i omradet ved Pumpehuset, 62. Diderik Aamodt Olsen, fodt 3. juni 1992 Han befant seg i omradet ved Pumpehuset 63. Tamta Liparteliani, fodt 7. januar 1988 Hun befant seg ved vannlcanten pa Sydspissen

13 Kevin Daae Berland, fodt 24. juni 1996 Han befant seg ved vannlcanten pa Sydspissen, 65. Karin Elena Hoist, fodt 18. august 1995 Hun befant seg ved vannlcanten pa Sydspissen 66. Rafal Mohamad Jamil Jamil, fodt 5. mars 1991 Hun befant seg ved vannlcanten pa Sydspissen 67. Andrine Baldcene Espeland, fodt 30. juli 1994 Hun befant seg ved vannlcanten pa Sydspissen 68. Hakon Odegaard, fodt 18. mai 1994 utenfor Sydspissen 69. Andreas Dalby Grennesby, fodt 16. juli 1994 ^ed Vestspissen! I tillegg til ovennevnte drap, fors0kte han a drepe en rekke personer, dog uten a lyldces i sitt forehavende. Under drapsfors0kene skjot og skadet han 33 personer, saledes: 70. I, fodt 11. mars 1991 Hun befant seg pa teltplassen 71. J2. november 1991 Han befant seg pa teltplassen 72. fodt 16. mars 1992 Hun befant seg pa teltplassen, 73. fodt 23. desember 1994 Hun befant seg pa teltplassen,

14 75.^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm M Hun befant seg pa teltplassen,[ 76. fodt 12. desember 1994 Hun befant seg pa teltplassen,) 79.. fodt 11. desember 1993 Han befant seg i Lillesalen i Kafebygge 80. fodt 5. november 1991 Han befant seg i Lillesalen i Kafebygget,

15 19. februar 1990 Hun befant seg i d0rapningen mellom Lillesalen og korridoren i Kafebyggetj fodt 9. mars 1994 Hun befant seg pa Kjasrlighetsstien Hun befant se fodt 23. September 1993 jhylle i ski'enten nedenfor Kjasiiighetsstien,!

16 fodt 19. august 1993 Han befant seg i vannet nedenfor Kiasrlighetsstien, fodt 12. januar 1994 Hun befant seg i slcrenten nedenfor Kjaerhghetsstien, 91.H^^^^^^H> f0dt7 uli 1994 'i Hun befant seg pa en berghylle i skrenten nedenfor Kjasrlighetsstien, Han befant se fodt 28. januar 1992 Da en berghylle i slcrenten nedenfor Kiasrlighetsstien, 93.. fodt 5. januar 1995 Hun befant seg ved Pumpehuset,

17 fodt 29. mai 1995 Han befant seg i nasrheten av Vestspissen 97.. fodt 29. januar 1996 Han befant seg i nasrheten av Vestspissen, 98. ^^^H[ fodt 8. desember 1989 Han befant seg pa Sydspissen,

18 En reldce av de ovrige personene som oppholdt seg pa Utoya fikk fysiske skader som bruddskader, kutt mv. i sine fors0k pa a redde seg selv og andre. I tillegg har et stort antall av personene som befant seg pa 0ya, etterlatte/pararende, samt personer som kom til unnsetning i bater og pa annen mate, fatt psykiske ettervirlcninger av ulik alvorlighetsgrad forarsaket av det som er beskrevet ovenfor. Handlingene pa Utoya skapte alvorlig frykt i deler av Norges befolkning. Tiltalte har begatt meget alvorlige forbrytelser i et omfang man iklce tidligere har erfaring med i vart land i moderne tid. Etter hans egen oppfatning er handlingene rettmessige, og en nasrliggende og apenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter er utvilsomt til stede. Hensynet til samfunnsvemet nodvendiggj0r dom pa overforing til tvungent psykisk helsevern, og vilkarene i straffeloven 39 nr. 1 er oppfylt. Straffeloven 49 kommer til anvendelse ved tiltalens post I pkt. 9 til 17 og post II pkt. 70 til 102. Det vil bli nedlagt pastand om inndragning av tre vapen (en halvautomatisk rifle av merket Ruger Mini 14 cal. 233, en halvautomatisk pistol av merket Glock 9 mm og en pumpehagle av merket Benelli) med tilharende ammunisjon. Videre vil det bli nedlagt pastand om inndragning av gjenstander brukt under tilvirkningen av bomben som omhandlet under tiltalens post I, og klaer/utstyr mv. brukt under utovelsen av de i post I og II beslcrevne handlinger. Eventuelle krav om erstatning/oppreisning fra etterlatte og fornasrmede vil bli fremsatt av bistandsadvokatene, jf. straffeprosessloven 428 og samme lov 264 b annet ledd. Slik saken er opplyst pa tiltaletidspunlctet er det ildce grunnlag for pastand om ordinaer straff, jf. straffeloven 44 forste ledd. Patalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det likevel under hovedforhandlingen lean bli nedlagt pastand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme pa 21 ar, basert pa den totale bevisforing i retten, hvilket tiltalte og forsvarerne ma forberede seg pa. I sa fall kommer straffeloven 62 til anvendelse. Tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

19 Oslo statsadvokatembeter, 5. mars Svein Holden Inga Bejer Engh

24.08.2012 1 Utskrift fra Lovdata. Oslo tingrett Dom.

24.08.2012 1 Utskrift fra Lovdata. Oslo tingrett Dom. 24.08.2012 1 Utskrift fra Lovdata Oslo tingrett Dom. 22. juli-saken. Strafferett. Drap. Terror. Tilregnelighet. Forvaring. Straffeloven 147a første ledd bokstav a og b, jf. straffeloven 148 første ledd

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG.

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Dommer: Meddommere: 15. januar 2009 08-186361MED-HAUG Tingrettsdommer Kjetil Saltveit Elisabeth Vestbø

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT ----D- DOM Avsagt: 15.02.07 Saksnr.: 06-064391AST-GULA/AVD1 Dommere: Lagdommer Lagdommer Sorenskriver Daniel Lunde Nils Skaar Jørn Ree Meddommere: Pensjonist Vernepleierstudent Undervisningsinspektør

Detaljer

2 2. j u l i - s a k e n

2 2. j u l i - s a k e n OSLO TINGRETT D o m s t o l s a r b e i d e t i 2 2. j u l i - s a k e n E R F A R I N G S R A P P O R T Rapportens tittel: Erfaringsrapport. Domstolsarbeidet i 22. juli-saken Utgitt av: Oslo tingrett,

Detaljer

OSLO TINGRETT 08-018985MED-OTIR/08. Advokat Heidi Bache-Wiig Advokat Brynjulf Risnes. Bistandsadvokat: Advokat Eva Frivold

OSLO TINGRETT 08-018985MED-OTIR/08. Advokat Heidi Bache-Wiig Advokat Brynjulf Risnes. Bistandsadvokat: Advokat Eva Frivold OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 2. desember 2008 Saksnr: 08-018985MED-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Meddommere (trukket fra det alminnelige utvalget): Psykolog Annette Marfjord Webdesigner Jostein Gyrd Holte

Detaljer

Innst. 210 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. 210 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. 210 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren

Detaljer

Krisehåndtering i mediene

Krisehåndtering i mediene Krisehåndtering i mediene Sven Egil Omdal: Dagen som forandret Norge n Hanne Skartveit: Midt i dramaet Wenche Fuglehaug: Sorgens mange ansikter n Grzegorz Piechota: Marerittet som aldri tar slutt Kalle

Detaljer

BEGJÆRING OM GJENÅPNING AV BORGARTING LAGMANNSRETTS DOM AV 16. JUNI 1958 DEN OFFENTLIGE PÅTALEMYNDIGHET MOT

BEGJÆRING OM GJENÅPNING AV BORGARTING LAGMANNSRETTS DOM AV 16. JUNI 1958 DEN OFFENTLIGE PÅTALEMYNDIGHET MOT BEGJÆRING OM GJENÅPNING AV BORGARTING LAGMANNSRETTS DOM AV 16. JUNI 1958 DEN OFFENTLIGE PÅTALEMYNDIGHET MOT FREDRIK LUDVIG FASTING TORGERSEN. FØDT 01.10.1934 Advokat Cato Schiøtz Advokat Pål W. Lorentzen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01360-A, (sak nr. 2008/1921), straffesak, anke over dom, (advokat Kjell Holst Sæther) (advokat Erik Keiserud)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01360-A, (sak nr. 2008/1921), straffesak, anke over dom, (advokat Kjell Holst Sæther) (advokat Erik Keiserud) NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01360-A, (sak nr. 2008/1921), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Furustøl) mot A

Detaljer

Årsberetning 2006. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning:

Årsberetning 2006. Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet og sammensetning: Årsberetning 2006 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt skal få ny behandling av sin sak ved en annen domstol Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NORDHORDLAND TINGRETT

NORDHORDLAND TINGRETT NORDHORDLAND TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.03.2010 Saksnr: Rettens leder: 09-098460MED-NOHO tingrettsdommer Bjørg Kvelstad Meddommere: Førsteamanuensis Leif Ydstebø Førsteamanuensis Tore Sigvard

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 4. desember 2002 i straffesak nr 02-00850 M/01 (Oslo lagsogn) Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Berit Sagfossen) mot Nr. 1 Joe Erling Jahr (Forsvarere:

Detaljer

BERGEN TINGRETT ----- --- --- Avsagt: 10.09.2004 03-001558MED-BBYR/AVDE. Dommer: Tingrettsdommer Arne Solberg. Asbjørn Handegard

BERGEN TINGRETT ----- --- --- Avsagt: 10.09.2004 03-001558MED-BBYR/AVDE. Dommer: Tingrettsdommer Arne Solberg. Asbjørn Handegard BERGEN TINGRETT ----- --- --- Avsagt: 10.09.2004 Saksnr.: 03-001558MED-BBYR/AVDE Dommer: Tingrettsdommer Arne Solberg Meddommere: Vigdis Stigen Asbjørn Handegard Den offentlige påtalemyndighet mot A Statsadvokat

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

15.02.2013 1 Utskrift fra Lovdata. Oslo tingrett Dom

15.02.2013 1 Utskrift fra Lovdata. Oslo tingrett Dom 15.02.2013 1 Utskrift fra Lovdata Oslo tingrett Dom Straffeloven 233 første og annet ledd. Medvirkning til folkemord. Rwanda-saken. En 47 år gammel mann ble dømt for medvirkning til overlagt drap på et

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2005-2006)

Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Særskilt melding fra STORTINGETS OMBUDSMANN Politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser Avgitt til Stortinget 21. desember 2005 Til Stortinget Ombudsmannens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom, I. (advokat Erling O. Lyngtveit) II. (advokat Frode Sulland)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom, I. (advokat Erling O. Lyngtveit) II. (advokat Frode Sulland) NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik

STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011. Saksnr: 11-107166MED-STAV. Rettens leder: Meddommere: Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik STAVANGER TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.11.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-107166MED-STAV Tingrettsdommer Ragnhild Olsnes Liv Karin Kaltvedt Per Endre Bjørnevik Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Kopibclc. AVGJØx*ELSE: Saknr:2008 0124. Kommisjonens medlemmer: Parter: Birger Arthur Stedal. Ingrid Bergslid Salvesen

Kopibclc. AVGJØx*ELSE: Saknr:2008 0124. Kommisjonens medlemmer: Parter: Birger Arthur Stedal. Ingrid Bergslid Salvesen KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKETSE AV STRAFFESAKER Kopibclc Den 30. september 2010 ble det i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker truffet avgiørelse i Saknr:2008 0124 Kommisjonens medlemmer: Gunnar

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 15.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 11-145752SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Vincent Galtung Hans-Petter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00945-A, (sak nr. 2010/298), straffesak, anke over dom, (advokat Trygve Staff) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00945-A, (sak nr. 2010/298), straffesak, anke over dom, (advokat Trygve Staff) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00945-A, (sak nr. 2010/298), straffesak, anke over dom, A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Arkivkopi AVGJØRELSE: Saknr:20080124. Dok.nr. l50. Parter: Kommisjonens medlemmer: Birger Arthur Stedal. BjørnRishovd Rund Ingrid Bergslid Salvesen

Arkivkopi AVGJØRELSE: Saknr:20080124. Dok.nr. l50. Parter: Kommisjonens medlemmer: Birger Arthur Stedal. BjørnRishovd Rund Ingrid Bergslid Salvesen Yl' KOMMISJONEN FOR GJ ENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER Arkivkopi Dok.nr. l50 Den 30. september 2010 ble det i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker truffet avgjørelse Saknr:20080124 Kommisjonens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) v/advokat Christian Lund)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) v/advokat Christian Lund) NORGES HØYESTERETT Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom, A (advokat Tom Barth Hofstad til prøve) mot Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2013

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2013 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2013 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2013

Detaljer

OSLO TINGRETT. Den 17. januar 2002 ble det avholdt rettsmøte i Oslo Tinghus for avsigelse av D O M. Anita Aukrust Odd Amundsen

OSLO TINGRETT. Den 17. januar 2002 ble det avholdt rettsmøte i Oslo Tinghus for avsigelse av D O M. Anita Aukrust Odd Amundsen OSLO TINGRETT Kan gjengis offentlig Den 17. januar 2002 ble det avholdt rettsmøte i Oslo Tinghus for avsigelse av D O M Rettens formann: Juridisk meddommer: Meddommere: Tingrettsdommer Kåre Røkkum Tingrettsdommer

Detaljer

UTILREGNELIG. og dømt til tvungent psykisk helsevern METODERAPPORT. Anne Stine Sæther og Alf Bjarne Johnsen SKUP 2012

UTILREGNELIG. og dømt til tvungent psykisk helsevern METODERAPPORT. Anne Stine Sæther og Alf Bjarne Johnsen SKUP 2012 METODERAPPORT SKUP 2012 Nr. 92 Mandag 2. april 2012 Uke 14 Kr. 13,00 Foto: WILLIAMS SOLIS SIDE 6 og 7 SPORTEN 7 052960 808472 SIDE 10, 11, 12 og 13 UTILREGNELIG og dømt til tvungent psykisk helsevern Anne

Detaljer