1. Sikkerhets- og anvendelsesråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Sikkerhets- og anvendelsesråd"

Transkript

1 1 1. Sikkerhets- og anvendelsesråd Innledning Dekket er det eneste kontaktpunktet mellom kjøretøy og underlag. Brukerne må sikre seg at de bevarer kvalitet og ytelse på dekkene sine. For å gjøre det, anbefaler vi at brukerne overholder følgende sikkerhetsråd og anbefalinger. Disse anbefalingene gjelder avhengig av strengere lokale bestemmelser som for eksempel juridiske, regulatoriske krav, osv Hvordan lese et dekk? 205: dekkbredde i mm 45: dekkserie (forhold mellom høyde og bredde i H/S seksjon: 0.45) R: struktur: radial 16: innerdiameter i tommer 83: lastekapasitetsmerking V: fartsmerking Godkjenningsmerke for EC30-reglene med godkjenningsnummer Lyd Godkjenningsmerke (Støy) 2001/43/EU-direktiv Navn på serien DOT: department of transportation Produksjonsuke og år Fabrikk-kode Dimensjonskode Tilvalgskode

2 2 Definisjoner av andre merkinger: Reinf : «Reinforced» - Forsterket: dekk med en IC større enn dimensjonen. Extra Load : Ny merking med samme betydning som Reinf. XSE : X refererer til radial-teknologi S sikkerhet E økonomi N0 - N1 N2 - N3 K1 - K2 C1 MO AO MO1 RO1 A Særskilte produsentmerkinger 3 PMSF = 3 Peak mountain Snow Flake = 3-toppet fjell med snøstjernemerking Tilleggsmerking på M+S-dekk som indikerer at de er konstruert for svært snørike forhold. GREEN X-merkingen på sideveggen på et MICHELINdekk for personbil, varebil eller 4x4 er garantien for at dette dekket tilbyr et av markedets beste nivå for energieffektivitet. Med denne merkingen forplikter Michelin seg til å redusere kjøretøyenes drivstofforbruk og dermed CO2-utslippene. Valg av dekk Valget av dekk må være i henhold til lovgivning og med det utstyr som anbefales av kjøretøy- eller dekkprodusenten, eller av en offentlig organisasjon (dimensjon, last og hastighetsinformasjon, dekkstruktur osv.). Det er også nødvendig å ta hensyn til forholdene dekket skal brukes under, slik at dekkets ytelse oppfyller brukerens forventninger. Ved kjøp av dekk, vær varsom med å kjøpe et brukt dekk med ukjent historie. I alle tilfelle må det sjekkes av en dekkekspert før montering. Det anbefales at dekk med sammenlignbar slitasje monteres på samme aksel. I noen regelverk er det spesifisert en maksimalforskjell. I henhold til gjeldende lovgivning og av tekniske grunner er det enten påkrevet eller sterkt å anbefale å bruke to dekk med samme dekkmønster på samme aksel. Et midlertidig reservedekk må ikke benyttes på langsiktig basis eller over den maksimale hastighet som er angitt på dekket. Sjåføren må tilpasse kjøringen etter denne komponenten.

3 3 Bruk av dekk Bruk aldri dekket utover grensene for de tekniske spesifikasjoner det er godkjent etter. Visse overdrevne eller unormale geometriske innstillinger på kjøretøyet kan få følger for dekkets ytelse. Feil bruk eller feil dekkvalg kan også bidra til økt slitasje på visse mekaniske komponenter. Monter nye dekk BAK : Når bare to dekk skiftes, anbefaler Michelin at de nye eller minst slitte dekkene monteres på bakakselen for forbedret kjøretøykontroll og sikkerhet. Dette rådet gjelde både for- og bakhjulsdrevne kjøretøy som benytter samme dekkdimensjon foran og bak. Forsikre deg om at dekktrykket justeres i samsvar med kjøretøyprodusentens anbefaling. Spesielle tilfeller : Firehjulsdrevne kjøretøy : Michelin anbefaler sterkt å bruke fire like dekk på firehjulsdrevne kjøretøy (samme dimensjon, samme serie, samme CAI), med samme slitasjenivå, uansett type firehjulsdrift. Ett unntak er der ulike for- og bakhjulsdimensjoner er spesifisert av kjøretøyprodusenten. Kjøretøyprodusentens anbefalinger bør også følges. Dette skyldes at ulik rulleomkrets på for- og bakdekk kan føre til skader på komponenter i kraftoverføringen: dvs. drivaksel i 4x2-kjøretøy med valgbar 4x4-overføring, eller senterdifferensialen hos kjøretøy med permanent eller semipermanent 4x4-kraftoverføring. For å utjevne slitasje mellom for- og bakdekk bør det vurderes å jevnlig bytte om på dekkene mellom for- og bakakselen, i henhold til kjøretøyprodusentens anbefalinger. På samme måte kan små ulikheter i rulleomkrets som skyldes at dekktrykket ikke holdes innenfor kjøretøyprodusentens anbefalte nivå føre til unødvendige skader på komponenter i kraftoverføringen.

4 4 Spesielle tilfeller : Bobiler : Siden 2003 har E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organisation Den europeiske dekk- og felg-organisasjonen) anbefalt at dekk konstruert for bobiler bør ha en CP-merking i angivelsen av dekkdimensjon i stedet for den vanlige C som angis på varebildekk. E.T.R.T.O. anbefaler at når CP-merkede dekk brukes på bakakselen på en bobil, bør dekktrykket være 5.5 bar i stedet for mer normale trykk som 4.74 bar. Det øker ikke dekkets maksimale lasteevne og denne lasteevnen må respekteres. På kjøretøy som opprinnelig har hatt CP-dekk montert anbefaler Michelin at de også skiftes ut met CP-dekk når de skal erstattes. På grunn av måten de brukes på, krever bobiler spesielle dekk. - Dekktrykk bør sjekkes og ved behov justeres månedlig og før hver lengre reise. Dekk med for lavt trykk kan være farlige, for eksempel dersom en bobil med dekkdimensjon 225/70 R 15CP har 0.5 bar for lavt trykk (11%) tilsvarer det en overlast på om lag 100 kg (dan). - Dersom det vurderes å skifte fra en dekkstørrelse til en annen vurderes, bør samme dekkdiameter beholdes, og dekk med samme eller høyere lasteevne og hastighetsnivå. Be en dekkspesialist om råd om en slik endring vurderes. Dersom kjøretøyet vil være parkert for et lengre tidsrom, så la ikke dekkene stå med for lavt lufttrykk, og sørg alltid for at dekktrykket er korrekt før neste gangs bruk. Dekk må også beskyttes mot UV-stråling (dvs. sollys) og unngå at dekkene kommer i kontakt med kalde vinteroverflater som betong og stein ved å bruke akselstativer, for eksempel. - Sørg for jevnlig å få en dekkspesialist til å sjekke tilstanden på mønster og dekksider (spor av sammenstøt, sprekkdannelser, hull, etc.) og tilstanden på hjul og ventiler.

5 5 - MICHELIN Agilis Camping dekk for bobiler er spesielt konstruert for å kjøres kontinuerlig med høyere dekktrykk (5.5 bar / 550 kpa). Dette trykket forbedrer veiegenskapene og øker motstandsdyktigheten mot de utfordrende kjøreog bruksforholdene denne typen kjøretøy møter, spesielt hva gjelder last (tidvis ekstra statisk og/eller dynamisk last som skyldes den belastningsforskyving denne typen kjøretøy innebærer, langt overheng bak, ujevn belastning, høyt tyngdepunkt som skyldes last høyt opp i kjøretøyet, og lange parkeringsperioder). Montering av dekk som ikke er tilpasset denne typen kjøretøy kan resultere i dårlige veiegenskaper (krengning, skråning, problem med å holde kurs i svinger) og under dårlige kjøreforhold kan tidlig dekkslitasje forekomme (skader på dekkets krone, hurtig tap av dekktrykk ). Overlast (også midlertidig) eller dårlig lastfordeling kan føre til for tidlig slitasje på kjøretøykomponenter og/eller dekk med påfølgende skade på mennesker eller gjenstander. MERK : For driftstrykk over 4.5 bar eller 450 kpa må klemmeventiler av metall benyttes. Montering Innledning Riktig montering, utført i henhold til anbefalte bruksmåter og i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler, sikrer fullkommen beskyttelse for mennesker og materiell, og lar dekkene utnyttes til sitt fulle potensial. Dårlig montering kan forårsake skader på dekkene, kjøretøyet og menneskene alvorlige og til og med dødelige skader. Derfor er det helt nødvendig at dette utføres av personer som har gjennomgår opplæring og som har riktig utstyr tilgjengelig. Hvis arbeidet utføres av en lærling, må vedkommende ikke arbeide alene. I alle tilfeller er det helt sentralt å rådføre seg med de tekniske instruksjonene fra dekkfabrikanten, kjøretøyprodusenten og hjulprodusenten, i tillegg til bruksanvisningen for utstyret som benyttes for dekkmontering.

6 6 Generelle forholdsregler Operatører må alltid bruke vanlig beskyttelsesutstyr. Operatører må ha tilgang til arbeidsprosedyre. Operatører må forsikre seg om at kjøretøyet står stille, at motoren er slått av og at kjøretøyet er stabilisert på tilfredsstillende måte (håndbrems, blokker, støtter, osv. ). Forholdsregler for demontering Når hjulet demonteres fra kjøretøyet Dersom dekket er montert med tvillinghjul eller felgen er skadet, må luften slipper ut av dekkene før hele enheten demonteres. Sørg for at dekkets temperatur tillater dekket å bli demontert på en trygg måte. Følg produsentens anbefalinger og instruksjoner. Forholdsregler for montering Sikre at hjulet og dets komponenter er i god stand. Sjekk korrekt dimensjon (dekk og hjul). Sjekk samsvar mellom dekk/hjul, dekk/kjøretøy og dekk/ bruksområde. Følg posisjoner, monteringsretning, rotasjonsretning og instruksjoner der de er referert på dekkets sidevegg. Dersom ventilen er av gummi, må den skiftes ut rutinemessig ved slangeløs montering. Dersom ventilene er av metall, må lufttetthet sjekkes og ventiler eller pakninger skiftes om nødvendig. Etter montering av dekket på kjøretøyet må en momenttrekker brukes for å oppnå optimalt moment slik det er spesifisert av kjøretøyprodusenten.

7 7 Forholdsregler for luftfylling Luftfylling er en sentral faktor ikke bare for optimalisering av dekkets ytelse men også når det gjelder SIKKERHET. Det er nødvendig for så vel kjøretøyets oppførsel (vegegenskaper og oppbremsing) som for å opprettholde dekkets stabilitet. Bruk bare utstyr for luftfylling som er beregnet på dette og som er utstyrt med mekanisme for trykkbegrensning. Under ingen omstendighet må en person eller operatør være i umiddelbar nærhet av utstyret på en slik måte at de kan bli truffet i tilfelle uhell. Driftstrykk Kjøretøyprodusentens anbefaling for lufttrykk må følges strengt. Anbefalingen kan finnes i kjøretøyets brukerhåndbok, databok for dekket og/eller på kjøretøyet selv dør, bensinpåfyllingslokk, understell, e.l. For lavt lufttrykk kan innvirke på kjøretøyets oppførsel i betydelig grad. Det samme er tilfelle dersom lufttrykket er for høyt. (Se 6.3). Balansering Manglende eller feilaktig balansering opptrer i form av vibrasjoner innenfor visse fartsintervaller. Hjulbalansering er derfor helt kritisk for kjørekomfort og kjøretøyets og dekkets ytelse over tid. Utstyr for hjulbalansering må omfatte et sentreringssystem som er kompatibelt med hjulnavet og være kalibrert I samsvar med produsentens instruksjoner. Disse to punktene er avgjørende for kvaliteten på arbeidet som utføres og er ofte årsak til feil balansering, som viser seg gjennom vedvarende vibrasjoner.

8 8 Lagring og vedlikehold Generelle forhold Lagring bør være : På et sted som er godt ventilert, tørt og med stabil temperaturen, beskyttet mot direkte sollys og dårlig vær, Vekk fra alle kjemiske substanser, løsemidler eller hydrokarboner som kan påvirke gummiens tilstand, Vekk fra alle objekter som kan tenkes å stikke hull på gummien (skarpt metal, tre, osv. ), Vekk fra alle varmekilder, ild, brennende gjenstand, materiale som kan forårsake gnister eller elektriske utladninger og alle osonkilder (transformatorer, elektriske motorer, loddeutstyr, etc.). Hvis dimensjonen tillater stabling av dekkene må det sikres at de ikke deformeres. Dersom dekkene skal lagres over en lengre periode, må de roteres (reverser rekkefølgen). Unngå å tynge ned dekkene under andre gjenstander. Videre må tilbehør lagres i originalemballasjen, på overflater som ikke medfører fare for kutt, riveskader eller gjennomhulling. I alle tilfeller når det gjelder håndtering av dekk og tilbehør, må det brukes verktøy og utstyr som ikke kan gjøre skade på dekkene. Operatører må alltid bruke sitt vanlige beskyttelsesutstyr for oppgaven. Korttidslagring (inntil 4 uker) Dekk kan stables på hverandre, fortrinnsvis på paller. Høyden på stablene må ikke overstige 1,20 meter. Etter 4 uker må stabelen stables om ved å reversere rekkefølgen på dekkene. Når dekkene er montert på felg, må de lagres i oppumpet tilstand, i en vertikal stilling eller i enkel rekke på hyller.

9 9 Langtidslagring Dekk må lagres vertikalt på hyller som er minst 10 cm fra bakken. For å unngå deformering, bør de roteres litt hver måned. Langtids stillstand på kjøretøy Dersom et kjøretøy ikke er i bruk over et lengre tidsrom, bør dekktrykket kontrolleres regelmessig og opprettholdt på det nivå produsenten anbefaler. Sjekk og vedlikehold av kjøretøy Generelle anbefalinger Sørg for at kjøretøyet er stasjonært før enhver inspeksjon. Dekk må undersøkes regelmessig for å oppdage eventuell usedvanlig slitasje eller potensielle skader. Dekkmoment må sjekkes i følge kjøretøyeprodusentens anbefalinger. Enhver gjennomhulling, kutt eller synlig deformering av mønster, dekksider eller kant må gjennomgå en grundig (intern/ekstern) undersøkelse av dekket utført av en profesjonell. Det samme gjelder enhver skade på felgen. Under ingen omstendighet må dekk tas i bruk igjen dersom de oppviser skader som for eksempel deformert kant eller synlig kantwire, separasjon av lag eller gummi, synlig wirekord, skader av fett eller korroderende partikler, marmorering eller avskaving av indre gummilag som følge av kjøring med utilstrekkelig lufttrykk. Hver gang kjøretøyet undersøkes, sjekk også at ventilhetten er i god stand og erstatt den ved tvilstilfelle.

10 10 Sjekk av slitasje Sjekk av slitasje må alltid utføres på flere steder på dekket. Denne sjekken kan utføres ved hjelp av en slitasjemåler eller ved å se etter tegn på slitasje på mønsteret (merket på sideveggen med et symbol der det er tilstede). Dersom lovens eller teknisk grense for slitasje er nådd, må dekket fjernes og erstattes. En dekkekspert må konsulteres dersom det er unormal slitasje eller ulik slitasje mellom to dekk på same aksel. Trykk Gitt at et dekk mister trykk naturlig, er det nødvendig å justere det fra tid til annen. Denne kontrollen gjør det også mulig å oppdage unormalt trykkfall. Denne kontrollen må utføres for alle dekk på kjøretøyet (inkludert reservehjulet der det er tilstede). Bruk av kjøretøy med dekk som har utilstrekkelig dekktrykk fører til unormal økning i driftstemperatur og kan forårsake skade på indre komponenter. Disse skadene er irreversible og kan føre til at dekket eksploderer og trykket faller brått. Konsekvensene av å kjøre med utilstrekkelig trykk oppdages ikke nødvendigvis umiddelbart og kan oppstå også etter korrigering. Utilstrekkelig trykk øker også sterkt risikoen for vannplaning. Et dekk med for høyt trykk kan forårsake hurtig og ujevn slitasje og økt risiko for sammenstøt (skade på mønster, sprekk i dekkstamme, etc.). Det anbefales at dekktrykk kontrolleres ved kalde dekk. Om de kontrolleres etter kjøring, er dekkene varme. Gitt at trykket øker med temperatur, må et varmt dekk aldri tømmes. Dersom trykket kontrolleres ved varmt dekk, må trykket justeres i henhold til kjøretøyprodusentens anbefalinger med 0.3 b overtrykk anbefalt av kjøretøyprodusenten. Trykket bør kontrolleres og justeres når dekkene er kalde. Fylling med nitrogen reduserer ikke behovet for å kontrollere dekktrykket regelmessig. Under en hver omstendighet må kjøretøy- eller dekkprodusentens anbefalinger følges.

11 11 Reparasjon All reparasjon må utføres av trenet og kvalifisert personell. Før reparasjon må det rutinemessig gjennomføres en detaljert inspeksjon av dekket ved en profesjonell. Ikke alle skader kan repareres. Et dekk som er kjørt med for lavt trykk eller flatt kan ha fått uopprettelig skade og bare en grundig kontroll av dekkets innside kan gi en diagnose for hvorvidt dekket kan tas i bruk igjen eller ikke. Demontering av dekket er derfor kritisk for å fastslå sikkert dets virkelige tilstand og hvilke reparasjoner som er påkrevet. I tilfelle punktering, kan innsprøyting gjennom ventilen av tetningsprodukter (punkteringsspray o.l.) bare være en delvis og midlertidig løsning. Disse produktene forårsaker samsvarsproblemer med dekk, hjul, ventil, trykkmålere osv. Det er viktig å følge produsentens anbefalinger. I slike tilfeller må en profesjonell dekkekspert konsulteres for å kontrollere dekket og om mulig gjennomføre en permanent reparasjon.

12 12 Produktlevetid Dekk er laget av ulike typer materialer og gummibaserte komponenter hvis egenskaper er kritiske for at dekket fungerer som forutsatt. Disse egenskapene utvikler seg over tid. For hvert dekk avhenger denne utviklingen av mange faktorer, som klima, lagringsforhold (temperatur, luftfuktighet, stilling osv.), bruksforhold (belastning, hastighet, dekktrykk, veiskader osv.) som dekket utsettes for gjennom sin levetid. Disse aldringsfaktorene varierer så mye at det er umulig å forutsi et dekks levetid med noen form for nøyaktighet. Det er grunnen til at det i tillegg til regelmessige brukerkontroller også anbefales at dekkene kontrolleres regelmessig av en kvalifisert person som kan fastslå om dekket fortsatt kan brukes. Jo eldre dekket er, jo mer sannsynlig er det at det kan måtte skiftes ut på grunn av aldring i forbindelse med lagring og/eller bruk, eller på grunn av andre faktorer som viser seg ved kontroll. Dersom disse anbefalingene ikke etterleves, kan kjøretøyets ytelse bli skadelidende og det kan forårsake problemer med veiegenskaper og/eller at dekket feiler slik at det medfører risiko for bruker eller tredjepart. Michelin kan ikke holdes ansvarlig på noen måte for skader som kan oppstå som følge av neglisjering og/eller feil bruk i forhold til disse instruksjonene.

PRISLISTE Person, 4X4/SUV og varebil

PRISLISTE Person, 4X4/SUV og varebil PRISLISTE Person, 4X4/SUV og varebil 1 PRISER LEVERINGSBETINGELSER Denne prislisten annulerer alle foregående prislister. Alle priser kan endres uten varsel. Ordre gjelder med forbehold om at leveranser

Detaljer

Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel.

Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel. Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel. Innhold Den viktigste delen i bilen din er ikke motoren. Dekk.............................................. 3 Dekk fra Continental..................................

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11 BRUKERHÅNDBOK Rev.NO2014-10-11 ERKLÆRING Produsenten Neatech.it 4 / A, A. de Curtis, 80040, Cercola (NA), Italia, på eget ansvar, sier at Rullestolen EVO3 oppfyller vilkårene som er fastsatt av EU-direktiv

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) JORDHAKKEUTSTYR SSCL INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA SSCL Jordhakkeutstyr.

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Sykkelmanual. 10. Utgave, 2014 Denne manualen oppfyller standardene 16 CFR 1512 og EN 14764, 14766 og 14781

Sykkelmanual. 10. Utgave, 2014 Denne manualen oppfyller standardene 16 CFR 1512 og EN 14764, 14766 og 14781 Sykkelmanual 10. Utgave, 2014 Denne manualen oppfyller standardene 16 CFR 1512 og EN 14764, 14766 og 14781 VIKTIG: Denne manualen inneholder viktig sikkerhets-, funksjons- og serviceinformasjon. Les den

Detaljer

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008 FORORD DONGFENG-traktorer med hjul, modell DF50/54/300/304 er en nyutviklet produktserie fra Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Corp., Ltd. (Changzhou Traktorfabrikk). Den er motordrevet med

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

rmo2008-005 no JPM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. 2008 Bombardier Recreational Products

rmo2008-005 no JPM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. 2008 Bombardier Recreational Products rmo2008-005 no JPM og BRP-logoen er varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper. 2008 Bombardier Recreational Products Inc. og BRP US Inc. Med enerett. SLIK BRUKER DU DENNE

Detaljer

Eksempel på dataene man finner i vognkortet: 195/65 R 15 91H 6,5 ET min 55mm.

Eksempel på dataene man finner i vognkortet: 195/65 R 15 91H 6,5 ET min 55mm. Hjulutrusning på bobil. Skiller hjulutrusningen på bobil seg ut fra andre biler? Hvis vi med hjulutrusning holder oss til dekk og felg blir svaret både ja og nei. Lovene og reglene for dekk og felg er

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Operatør- og sikkerhetshåndbok

Operatør- og sikkerhetshåndbok Operatør- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 800S 860SJ ANSI 3122386 22. april 2010 Norwegian - Operators & Safety FORORD

Detaljer