1. Sikkerhets- og anvendelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Sikkerhets- og anvendelsesråd"

Transkript

1 1 1. Sikkerhets- og anvendelsesråd Innledning Dekket er det eneste kontaktpunktet mellom kjøretøy og underlag. Brukerne må sikre seg at de bevarer kvalitet og ytelse på dekkene sine. For å gjøre det, anbefaler vi at brukerne overholder følgende sikkerhetsråd og anbefalinger. Disse anbefalingene gjelder avhengig av strengere lokale bestemmelser som for eksempel juridiske, regulatoriske krav, osv Hvordan lese et dekk? 205: dekkbredde i mm 45: dekkserie (forhold mellom høyde og bredde i H/S seksjon: 0.45) R: struktur: radial 16: innerdiameter i tommer 83: lastekapasitetsmerking V: fartsmerking Godkjenningsmerke for EC30-reglene med godkjenningsnummer Lyd Godkjenningsmerke (Støy) 2001/43/EU-direktiv Navn på serien DOT: department of transportation Produksjonsuke og år Fabrikk-kode Dimensjonskode Tilvalgskode

2 2 Definisjoner av andre merkinger: Reinf : «Reinforced» - Forsterket: dekk med en IC større enn dimensjonen. Extra Load : Ny merking med samme betydning som Reinf. XSE : X refererer til radial-teknologi S sikkerhet E økonomi N0 - N1 N2 - N3 K1 - K2 C1 MO AO MO1 RO1 A Særskilte produsentmerkinger 3 PMSF = 3 Peak mountain Snow Flake = 3-toppet fjell med snøstjernemerking Tilleggsmerking på M+S-dekk som indikerer at de er konstruert for svært snørike forhold. GREEN X-merkingen på sideveggen på et MICHELINdekk for personbil, varebil eller 4x4 er garantien for at dette dekket tilbyr et av markedets beste nivå for energieffektivitet. Med denne merkingen forplikter Michelin seg til å redusere kjøretøyenes drivstofforbruk og dermed CO2-utslippene. Valg av dekk Valget av dekk må være i henhold til lovgivning og med det utstyr som anbefales av kjøretøy- eller dekkprodusenten, eller av en offentlig organisasjon (dimensjon, last og hastighetsinformasjon, dekkstruktur osv.). Det er også nødvendig å ta hensyn til forholdene dekket skal brukes under, slik at dekkets ytelse oppfyller brukerens forventninger. Ved kjøp av dekk, vær varsom med å kjøpe et brukt dekk med ukjent historie. I alle tilfelle må det sjekkes av en dekkekspert før montering. Det anbefales at dekk med sammenlignbar slitasje monteres på samme aksel. I noen regelverk er det spesifisert en maksimalforskjell. I henhold til gjeldende lovgivning og av tekniske grunner er det enten påkrevet eller sterkt å anbefale å bruke to dekk med samme dekkmønster på samme aksel. Et midlertidig reservedekk må ikke benyttes på langsiktig basis eller over den maksimale hastighet som er angitt på dekket. Sjåføren må tilpasse kjøringen etter denne komponenten.

3 3 Bruk av dekk Bruk aldri dekket utover grensene for de tekniske spesifikasjoner det er godkjent etter. Visse overdrevne eller unormale geometriske innstillinger på kjøretøyet kan få følger for dekkets ytelse. Feil bruk eller feil dekkvalg kan også bidra til økt slitasje på visse mekaniske komponenter. Monter nye dekk BAK : Når bare to dekk skiftes, anbefaler Michelin at de nye eller minst slitte dekkene monteres på bakakselen for forbedret kjøretøykontroll og sikkerhet. Dette rådet gjelde både for- og bakhjulsdrevne kjøretøy som benytter samme dekkdimensjon foran og bak. Forsikre deg om at dekktrykket justeres i samsvar med kjøretøyprodusentens anbefaling. Spesielle tilfeller : Firehjulsdrevne kjøretøy : Michelin anbefaler sterkt å bruke fire like dekk på firehjulsdrevne kjøretøy (samme dimensjon, samme serie, samme CAI), med samme slitasjenivå, uansett type firehjulsdrift. Ett unntak er der ulike for- og bakhjulsdimensjoner er spesifisert av kjøretøyprodusenten. Kjøretøyprodusentens anbefalinger bør også følges. Dette skyldes at ulik rulleomkrets på for- og bakdekk kan føre til skader på komponenter i kraftoverføringen: dvs. drivaksel i 4x2-kjøretøy med valgbar 4x4-overføring, eller senterdifferensialen hos kjøretøy med permanent eller semipermanent 4x4-kraftoverføring. For å utjevne slitasje mellom for- og bakdekk bør det vurderes å jevnlig bytte om på dekkene mellom for- og bakakselen, i henhold til kjøretøyprodusentens anbefalinger. På samme måte kan små ulikheter i rulleomkrets som skyldes at dekktrykket ikke holdes innenfor kjøretøyprodusentens anbefalte nivå føre til unødvendige skader på komponenter i kraftoverføringen.

4 4 Spesielle tilfeller : Bobiler : Siden 2003 har E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organisation Den europeiske dekk- og felg-organisasjonen) anbefalt at dekk konstruert for bobiler bør ha en CP-merking i angivelsen av dekkdimensjon i stedet for den vanlige C som angis på varebildekk. E.T.R.T.O. anbefaler at når CP-merkede dekk brukes på bakakselen på en bobil, bør dekktrykket være 5.5 bar i stedet for mer normale trykk som 4.74 bar. Det øker ikke dekkets maksimale lasteevne og denne lasteevnen må respekteres. På kjøretøy som opprinnelig har hatt CP-dekk montert anbefaler Michelin at de også skiftes ut met CP-dekk når de skal erstattes. På grunn av måten de brukes på, krever bobiler spesielle dekk. - Dekktrykk bør sjekkes og ved behov justeres månedlig og før hver lengre reise. Dekk med for lavt trykk kan være farlige, for eksempel dersom en bobil med dekkdimensjon 225/70 R 15CP har 0.5 bar for lavt trykk (11%) tilsvarer det en overlast på om lag 100 kg (dan). - Dersom det vurderes å skifte fra en dekkstørrelse til en annen vurderes, bør samme dekkdiameter beholdes, og dekk med samme eller høyere lasteevne og hastighetsnivå. Be en dekkspesialist om råd om en slik endring vurderes. Dersom kjøretøyet vil være parkert for et lengre tidsrom, så la ikke dekkene stå med for lavt lufttrykk, og sørg alltid for at dekktrykket er korrekt før neste gangs bruk. Dekk må også beskyttes mot UV-stråling (dvs. sollys) og unngå at dekkene kommer i kontakt med kalde vinteroverflater som betong og stein ved å bruke akselstativer, for eksempel. - Sørg for jevnlig å få en dekkspesialist til å sjekke tilstanden på mønster og dekksider (spor av sammenstøt, sprekkdannelser, hull, etc.) og tilstanden på hjul og ventiler.

5 5 - MICHELIN Agilis Camping dekk for bobiler er spesielt konstruert for å kjøres kontinuerlig med høyere dekktrykk (5.5 bar / 550 kpa). Dette trykket forbedrer veiegenskapene og øker motstandsdyktigheten mot de utfordrende kjøreog bruksforholdene denne typen kjøretøy møter, spesielt hva gjelder last (tidvis ekstra statisk og/eller dynamisk last som skyldes den belastningsforskyving denne typen kjøretøy innebærer, langt overheng bak, ujevn belastning, høyt tyngdepunkt som skyldes last høyt opp i kjøretøyet, og lange parkeringsperioder). Montering av dekk som ikke er tilpasset denne typen kjøretøy kan resultere i dårlige veiegenskaper (krengning, skråning, problem med å holde kurs i svinger) og under dårlige kjøreforhold kan tidlig dekkslitasje forekomme (skader på dekkets krone, hurtig tap av dekktrykk ). Overlast (også midlertidig) eller dårlig lastfordeling kan føre til for tidlig slitasje på kjøretøykomponenter og/eller dekk med påfølgende skade på mennesker eller gjenstander. MERK : For driftstrykk over 4.5 bar eller 450 kpa må klemmeventiler av metall benyttes. Montering Innledning Riktig montering, utført i henhold til anbefalte bruksmåter og i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler, sikrer fullkommen beskyttelse for mennesker og materiell, og lar dekkene utnyttes til sitt fulle potensial. Dårlig montering kan forårsake skader på dekkene, kjøretøyet og menneskene alvorlige og til og med dødelige skader. Derfor er det helt nødvendig at dette utføres av personer som har gjennomgår opplæring og som har riktig utstyr tilgjengelig. Hvis arbeidet utføres av en lærling, må vedkommende ikke arbeide alene. I alle tilfeller er det helt sentralt å rådføre seg med de tekniske instruksjonene fra dekkfabrikanten, kjøretøyprodusenten og hjulprodusenten, i tillegg til bruksanvisningen for utstyret som benyttes for dekkmontering.

6 6 Generelle forholdsregler Operatører må alltid bruke vanlig beskyttelsesutstyr. Operatører må ha tilgang til arbeidsprosedyre. Operatører må forsikre seg om at kjøretøyet står stille, at motoren er slått av og at kjøretøyet er stabilisert på tilfredsstillende måte (håndbrems, blokker, støtter, osv. ). Forholdsregler for demontering Når hjulet demonteres fra kjøretøyet Dersom dekket er montert med tvillinghjul eller felgen er skadet, må luften slipper ut av dekkene før hele enheten demonteres. Sørg for at dekkets temperatur tillater dekket å bli demontert på en trygg måte. Følg produsentens anbefalinger og instruksjoner. Forholdsregler for montering Sikre at hjulet og dets komponenter er i god stand. Sjekk korrekt dimensjon (dekk og hjul). Sjekk samsvar mellom dekk/hjul, dekk/kjøretøy og dekk/ bruksområde. Følg posisjoner, monteringsretning, rotasjonsretning og instruksjoner der de er referert på dekkets sidevegg. Dersom ventilen er av gummi, må den skiftes ut rutinemessig ved slangeløs montering. Dersom ventilene er av metall, må lufttetthet sjekkes og ventiler eller pakninger skiftes om nødvendig. Etter montering av dekket på kjøretøyet må en momenttrekker brukes for å oppnå optimalt moment slik det er spesifisert av kjøretøyprodusenten.

7 7 Forholdsregler for luftfylling Luftfylling er en sentral faktor ikke bare for optimalisering av dekkets ytelse men også når det gjelder SIKKERHET. Det er nødvendig for så vel kjøretøyets oppførsel (vegegenskaper og oppbremsing) som for å opprettholde dekkets stabilitet. Bruk bare utstyr for luftfylling som er beregnet på dette og som er utstyrt med mekanisme for trykkbegrensning. Under ingen omstendighet må en person eller operatør være i umiddelbar nærhet av utstyret på en slik måte at de kan bli truffet i tilfelle uhell. Driftstrykk Kjøretøyprodusentens anbefaling for lufttrykk må følges strengt. Anbefalingen kan finnes i kjøretøyets brukerhåndbok, databok for dekket og/eller på kjøretøyet selv dør, bensinpåfyllingslokk, understell, e.l. For lavt lufttrykk kan innvirke på kjøretøyets oppførsel i betydelig grad. Det samme er tilfelle dersom lufttrykket er for høyt. (Se 6.3). Balansering Manglende eller feilaktig balansering opptrer i form av vibrasjoner innenfor visse fartsintervaller. Hjulbalansering er derfor helt kritisk for kjørekomfort og kjøretøyets og dekkets ytelse over tid. Utstyr for hjulbalansering må omfatte et sentreringssystem som er kompatibelt med hjulnavet og være kalibrert I samsvar med produsentens instruksjoner. Disse to punktene er avgjørende for kvaliteten på arbeidet som utføres og er ofte årsak til feil balansering, som viser seg gjennom vedvarende vibrasjoner.

8 8 Lagring og vedlikehold Generelle forhold Lagring bør være : På et sted som er godt ventilert, tørt og med stabil temperaturen, beskyttet mot direkte sollys og dårlig vær, Vekk fra alle kjemiske substanser, løsemidler eller hydrokarboner som kan påvirke gummiens tilstand, Vekk fra alle objekter som kan tenkes å stikke hull på gummien (skarpt metal, tre, osv. ), Vekk fra alle varmekilder, ild, brennende gjenstand, materiale som kan forårsake gnister eller elektriske utladninger og alle osonkilder (transformatorer, elektriske motorer, loddeutstyr, etc.). Hvis dimensjonen tillater stabling av dekkene må det sikres at de ikke deformeres. Dersom dekkene skal lagres over en lengre periode, må de roteres (reverser rekkefølgen). Unngå å tynge ned dekkene under andre gjenstander. Videre må tilbehør lagres i originalemballasjen, på overflater som ikke medfører fare for kutt, riveskader eller gjennomhulling. I alle tilfeller når det gjelder håndtering av dekk og tilbehør, må det brukes verktøy og utstyr som ikke kan gjøre skade på dekkene. Operatører må alltid bruke sitt vanlige beskyttelsesutstyr for oppgaven. Korttidslagring (inntil 4 uker) Dekk kan stables på hverandre, fortrinnsvis på paller. Høyden på stablene må ikke overstige 1,20 meter. Etter 4 uker må stabelen stables om ved å reversere rekkefølgen på dekkene. Når dekkene er montert på felg, må de lagres i oppumpet tilstand, i en vertikal stilling eller i enkel rekke på hyller.

9 9 Langtidslagring Dekk må lagres vertikalt på hyller som er minst 10 cm fra bakken. For å unngå deformering, bør de roteres litt hver måned. Langtids stillstand på kjøretøy Dersom et kjøretøy ikke er i bruk over et lengre tidsrom, bør dekktrykket kontrolleres regelmessig og opprettholdt på det nivå produsenten anbefaler. Sjekk og vedlikehold av kjøretøy Generelle anbefalinger Sørg for at kjøretøyet er stasjonært før enhver inspeksjon. Dekk må undersøkes regelmessig for å oppdage eventuell usedvanlig slitasje eller potensielle skader. Dekkmoment må sjekkes i følge kjøretøyeprodusentens anbefalinger. Enhver gjennomhulling, kutt eller synlig deformering av mønster, dekksider eller kant må gjennomgå en grundig (intern/ekstern) undersøkelse av dekket utført av en profesjonell. Det samme gjelder enhver skade på felgen. Under ingen omstendighet må dekk tas i bruk igjen dersom de oppviser skader som for eksempel deformert kant eller synlig kantwire, separasjon av lag eller gummi, synlig wirekord, skader av fett eller korroderende partikler, marmorering eller avskaving av indre gummilag som følge av kjøring med utilstrekkelig lufttrykk. Hver gang kjøretøyet undersøkes, sjekk også at ventilhetten er i god stand og erstatt den ved tvilstilfelle.

10 10 Sjekk av slitasje Sjekk av slitasje må alltid utføres på flere steder på dekket. Denne sjekken kan utføres ved hjelp av en slitasjemåler eller ved å se etter tegn på slitasje på mønsteret (merket på sideveggen med et symbol der det er tilstede). Dersom lovens eller teknisk grense for slitasje er nådd, må dekket fjernes og erstattes. En dekkekspert må konsulteres dersom det er unormal slitasje eller ulik slitasje mellom to dekk på same aksel. Trykk Gitt at et dekk mister trykk naturlig, er det nødvendig å justere det fra tid til annen. Denne kontrollen gjør det også mulig å oppdage unormalt trykkfall. Denne kontrollen må utføres for alle dekk på kjøretøyet (inkludert reservehjulet der det er tilstede). Bruk av kjøretøy med dekk som har utilstrekkelig dekktrykk fører til unormal økning i driftstemperatur og kan forårsake skade på indre komponenter. Disse skadene er irreversible og kan føre til at dekket eksploderer og trykket faller brått. Konsekvensene av å kjøre med utilstrekkelig trykk oppdages ikke nødvendigvis umiddelbart og kan oppstå også etter korrigering. Utilstrekkelig trykk øker også sterkt risikoen for vannplaning. Et dekk med for høyt trykk kan forårsake hurtig og ujevn slitasje og økt risiko for sammenstøt (skade på mønster, sprekk i dekkstamme, etc.). Det anbefales at dekktrykk kontrolleres ved kalde dekk. Om de kontrolleres etter kjøring, er dekkene varme. Gitt at trykket øker med temperatur, må et varmt dekk aldri tømmes. Dersom trykket kontrolleres ved varmt dekk, må trykket justeres i henhold til kjøretøyprodusentens anbefalinger med 0.3 b overtrykk anbefalt av kjøretøyprodusenten. Trykket bør kontrolleres og justeres når dekkene er kalde. Fylling med nitrogen reduserer ikke behovet for å kontrollere dekktrykket regelmessig. Under en hver omstendighet må kjøretøy- eller dekkprodusentens anbefalinger følges.

11 11 Reparasjon All reparasjon må utføres av trenet og kvalifisert personell. Før reparasjon må det rutinemessig gjennomføres en detaljert inspeksjon av dekket ved en profesjonell. Ikke alle skader kan repareres. Et dekk som er kjørt med for lavt trykk eller flatt kan ha fått uopprettelig skade og bare en grundig kontroll av dekkets innside kan gi en diagnose for hvorvidt dekket kan tas i bruk igjen eller ikke. Demontering av dekket er derfor kritisk for å fastslå sikkert dets virkelige tilstand og hvilke reparasjoner som er påkrevet. I tilfelle punktering, kan innsprøyting gjennom ventilen av tetningsprodukter (punkteringsspray o.l.) bare være en delvis og midlertidig løsning. Disse produktene forårsaker samsvarsproblemer med dekk, hjul, ventil, trykkmålere osv. Det er viktig å følge produsentens anbefalinger. I slike tilfeller må en profesjonell dekkekspert konsulteres for å kontrollere dekket og om mulig gjennomføre en permanent reparasjon.

12 12 Produktlevetid Dekk er laget av ulike typer materialer og gummibaserte komponenter hvis egenskaper er kritiske for at dekket fungerer som forutsatt. Disse egenskapene utvikler seg over tid. For hvert dekk avhenger denne utviklingen av mange faktorer, som klima, lagringsforhold (temperatur, luftfuktighet, stilling osv.), bruksforhold (belastning, hastighet, dekktrykk, veiskader osv.) som dekket utsettes for gjennom sin levetid. Disse aldringsfaktorene varierer så mye at det er umulig å forutsi et dekks levetid med noen form for nøyaktighet. Det er grunnen til at det i tillegg til regelmessige brukerkontroller også anbefales at dekkene kontrolleres regelmessig av en kvalifisert person som kan fastslå om dekket fortsatt kan brukes. Jo eldre dekket er, jo mer sannsynlig er det at det kan måtte skiftes ut på grunn av aldring i forbindelse med lagring og/eller bruk, eller på grunn av andre faktorer som viser seg ved kontroll. Dersom disse anbefalingene ikke etterleves, kan kjøretøyets ytelse bli skadelidende og det kan forårsake problemer med veiegenskaper og/eller at dekket feiler slik at det medfører risiko for bruker eller tredjepart. Michelin kan ikke holdes ansvarlig på noen måte for skader som kan oppstå som følge av neglisjering og/eller feil bruk i forhold til disse instruksjonene.

Sikkerhets- og anvendelsesråd

Sikkerhets- og anvendelsesråd Sikkerhets- og anvendelsesråd 1 INNLEDNING Dekket er det eneste kontaktpunktet mellom kjøretøyet og bakken. Brukerne må forsikre seg om at de opprettholder sine dekks kvalitet og ytelse. For å gjøre det,

Detaljer

Sikkerhets- og anvendelsesråd

Sikkerhets- og anvendelsesråd 1 Sikkerhets- og anvendelsesråd INNLEDNING Dekket er det eneste kontaktpunktet mellom kjøretøyet og bakken. Brukerne må forsikre seg om at de opprettholder sine dekks kvalitet og ytelse. For å gjøre det,

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

INFO INDUSTRI DEKK. Oppdag fordelene Firestone kan tilby. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY

INFO INDUSTRI DEKK. Oppdag fordelene Firestone kan tilby. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY DEKKSORTIMENT RADIAL LANDBRUKSDEKK 2015 INFO Oppdag Firestone kan tilby. Designet i Italia og produsert i Spania, Firestone Europeiske landbruksprodukter dekker behovene for Europeiske bønder. Ledende

Detaljer

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. For topp ytelse: redusert jordpakking og høyere effektivitet.

TRAKTOR MAXI TRACTION IF MAXI TRACTION PERFORMER 65. For topp ytelse: redusert jordpakking og høyere effektivitet. DEKKSORTIMENT RADIAL LANDBRUKSDEKK 2016 TRAKTOR MAXI TRACTION IF For topp ytelse: redusert jordpakking og høyere effektivitet. Opp til 20% høyere belastning. Utmerket kjørekomfort, selv ved høy hastighet

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Eksempel på dataene man finner i vognkortet: 195/65 R 15 91H 6,5 ET min 55mm.

Eksempel på dataene man finner i vognkortet: 195/65 R 15 91H 6,5 ET min 55mm. Hjulutrusning på bobil. Skiller hjulutrusningen på bobil seg ut fra andre biler? Hvis vi med hjulutrusning holder oss til dekk og felg blir svaret både ja og nei. Lovene og reglene for dekk og felg er

Detaljer

Bruksanvisning. Walkid

Bruksanvisning. Walkid Bruksanvisning Walkid 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 2 1. Merking 2 2. Introduksjon 3 2.1 Tekniske spesifikasjoner 3 3. Sikkerhet 3 3.1 Sikkerhetsregler 3 3.2 Sikkerhetsforskrifter 3 4. Montering 4

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104 Versjon TR-003-0104 NS-EN ISO 9001 sertifisert Innhold Tetningens andel av kostnader 4 Tetningsring typer 5 Innbygging hus 6 Innbygging aksel 7 Smøring 8 Periferihastighet 9 Tetningsringer for trykk 10

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test Før du setter i gang med test som medfører vannføring, må visse forhåndsregler tas. 1. Sjekk stedet der vannet slippes ut,

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Produktoversikt for Bandag retread

Produktoversikt for Bandag retread Produktoversikt for Bandag retread Norge 09/2013 Anbefalte produkter for optimal ytelse DRIVhjUL AllE POSISjONER TILhENgER Last & Buss Lett Last Last & Buss Tvilling & Super Singel M749 Ecopia BDL2 R249

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk

BRUKERVEILEDNING TF1 / TF2 FLATANKERSYSTEM. Dokumentet er oversatt fra engelsk FLATANKERSYSTEM INTRODUKSJON Løftesystemet for flatanker er sikkert og letthåndterlig. Ved riktig bruk vil løftesystemet være en garanti for sikker og enkel håndtering av prefabrikerte betongdeler. Noen

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Teknisk informasjon. Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt. Test og vedlikeholds veiledning. Test

Teknisk informasjon. Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt. Test og vedlikeholds veiledning. Test INNSTIKK:http://kruge.httpd.kruge2.webon.net/mediabank/store/2098/Teknisk-Sprinklersentral-Vaat.pdf id=7639 sourcepage=1 Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garanti... 8 Frakt og levering... 8 Introduksjon Gekko fx

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Priser sommer- og vinterdekk. Personbil, Varebil, 4x4/SUV

Priser sommer- og vinterdekk. Personbil, Varebil, 4x4/SUV Priser sommer- og vinterdekk Personbil, Varebil, 4x4/SUV EU-etikett EU-etikett Fra november 2013 må alle nye dekk solgt i Europa, produsert etter 1. juni 2012, være utstyrt med EU-etikett. Etiketten har

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Monterings- og brukermanual for. Sidemarkise

Monterings- og brukermanual for. Sidemarkise Monterings- og brukermanual for Sidemarkise SP206 SP206 series series Innhold Pakkliste... 2 2Pr Produktbeskrivelse... 3 3Sa Sikkerhetsinstruksjoner... 3 3Pr Forberedelser... 4 4M Montering... 4 5Us Bruk...

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 1 Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 www.sami.ee 2 1. Innledning AS SAMI vil takke deg for at du har kjøpt dette redskapet. Vi håper at du vil

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

KMAX-serien. kjør lengre hele året...

KMAX-serien. kjør lengre hele året... KMAX-serien. kjør lengre hele året... Opptil 5 % bedre kjørelengde sammenlignet med forgjengeren. 1 1 Sammenligningstester utført av Goodyear Innovation Center Luxembourg på dimensjon 15/80R22.5 mellom

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Priser sommer-/vinterdekk Mai 2011

Priser sommer-/vinterdekk Mai 2011 Priser sommer-/vinterdekk Personbil Varebil 4x4/SUV Norges mest kjøpte dekk EU dekketikett Ny EU dekketikett For å kunne gi standardisert informasjon om drivstofforbruk, våtgrep og utvendig støy, introduserer

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

A402 N. Tohånds fettpresse

A402 N. Tohånds fettpresse 82 437 946 A402 N Tohånds fettpresse N Bruksanvisning Fettpresse tohånds Innholdsfortegnelse 1. Generelle opplysninger 3 1.1 Forskriftsmessig bruk 3 1.2 Oppbygning og funksjonsbeskrivelse 3 1.3 Bruksområde

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Lys - Dekk - Kjede Bremser. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ.

Lys - Dekk - Kjede Bremser. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ. Sikkerhetskontroll MC Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ. Hva skal eleven gjøre? Lys - Dekk - Kjede Bremser LYS: Ta en rask kontroll at alle lys fungerer.

Detaljer

Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette Daglig kontroll uoppfordret.

Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette Daglig kontroll uoppfordret. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette Daglig kontroll uoppfordret. LYS: Blinklys, Bremselys, Baklys og skiltlys DEKK: Ta en synlig kontroll mønsterdybde, lufttrykk og at de

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Powergas gassbeholder 2210, 190 g, 330 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen

En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En Dekkhistorie Av Leif Alexandersen En del spørsmål, merkelige teorier, myter og meninger om dekk og dekkslitasje på motorsykkel har vel de fleste av oss hørt opp gjennom tiden. Noe er nok helt riktig,

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

FAVORIT gryter og panner

FAVORIT gryter og panner FAVORIT gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. FAVORIT er grundig testet for å overholde våre strenge standarder for kvalitet og holdbarhet, og er designet med hensyn

Detaljer

SSR dekk Montering og Avmontering

SSR dekk Montering og Avmontering www.continental.no SSR dekk Montering og Avmontering Personbildekk Copyright 2006 Continental AG. All rights reserved. Continental SSR Dekk Fordeler med SSR dekk Nå for tiden er en punktering relativt

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF. av 21. desember 1994

KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF. av 21. desember 1994 Nr.25/00 45 KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF av 21. desember 1994 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/549/EØF om hjulavskjerming på motorvogner(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Totstander - Ståstativ

Totstander - Ståstativ Brukermanual Totstander - Ståstativ Innhold 1. Bruk 2. Samsvarserklæring 3. Garantibetingelser 4. Historisk produktlogg 5. Opplæring produktlogg 6. Sikkerhetsinformasjon 7. Innstilling og bruk 8. Rengjøring

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

3-hjuls XC piggestol

3-hjuls XC piggestol BRUKERVEILEDNING CE-merket og TÜV testet og godkjent i henhold til EN 12182:2012 HandiNor as Versjon 1.02 Rosenholmveien 22, N-1252 Oslo Tlf.: +47 63 88 72 40 01/06-2016 www.handinor.no Innledning leveres

Detaljer

Læreplan i hjulutrustningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i hjulutrustningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i hjulutrustningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning avtagbare støttehjul

Bardum. Bruksanvisning avtagbare støttehjul Bardum Bruksanvisning avtagbare støttehjul Innhold Innledning 2 Levering 2 Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt 2 Før du bruker støttehjulene for første gang 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Montering

Detaljer

Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel.

Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel. Alt du trenger å vite om dekk. Tips og ideer for trygg ferdsel. Innhold Den viktigste delen i bilen din er ikke motoren. Dekk.............................................. 3 Dekk fra Continental..................................

Detaljer

MULTIFUNCTIONAL BACK

MULTIFUNCTIONAL BACK MULTIFUNCTIONAL BACK GB NL D N S DK SF F E J CN User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso 使 用 說 明 書 AVAILABLE

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

Brukermanual for Prolyte X30 og H30 truss NORSK (Bokmål)

Brukermanual for Prolyte X30 og H30 truss NORSK (Bokmål) Brukermanual for Prolyte X30 og H30 truss NORSK (Bokmål) Revisjonsnummer: 1.1(10.03.09 HPJ/MT) 1 GENERELL BRUKERVEILEDNING FOR PROLYTE TRUSS 2 2 TEKNISKE DATA 5 2.1 Tekniske spesifikasjoner X30 serie 5

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer