Prosjektoppgave Grafisk Design

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektoppgave Grafisk Design"

Transkript

1 Prosjektoppgave Grafisk Design Høgskolen i Telemark 2011 Jørn Terje Hømann

2 Innholdsfortegnelse Side 1 Prosjektbeskrivelse Side 2 Research og Visualisering Side 3 Eksperimentering med valgt form Side 4 Kombinasjon av valgte elementer Side 5 Kulør og kontrast Side 6 På vei mot et ferdig uttrykk Side 7 Cover, innlegg og label Side 8 Vurdering av prosessen Side 9 Kilder Side 10 Vedlegg Prosjektbeskrivelse Tema Illustrere utvalgte dikt av Gunvor Hofmo til et DVD Cover med innlegg. Begrunnelse for valg av tema Produserte en video basert på hennes diktning i Hennes diktning forteller om ensomhet og kulde, men også om sterk indre varme, om lengsel etter samkvem med mennesker, men også om mystisk-religiøs opplevelse. Mange av diktene er fylt av hemmelighetsfulle visjoner, ofte skjønne, ofte skrekkinnjagende. (Kilde ) Se innlegg på vedlegg 1 for alle diktene. Problemstilling Hvordan kan jeg bruke Illustrator og Indesign til å illustrere overnevnte stemning og produsere et DVD Cover med label og innlegg. Mål Lære mest mulig om designprosessen fra A til Å. Jeg har valgt dette for å gi meg selv en utfordring. Jeg jobber til daglig med Illustrator, men uttrykkende er begrenset til webbasert arbeid og kunders ønsker. Gjennom en slik oppgave kan jeg eksperimentere fritt med former, farger og uttrykk. Dette skal være en prosess som hjelper meg med å bryte ut av de vanlige tanke- og arbeidsmønstrene jeg har til daglig. Det skal gi meg større kunnskap om bruk av former og farger i et grafisk uttrykk. Jeg har latt meg inspirere av forelesningene i høst med Liv Andrea Mosdøl og de arbeidsteknikkene hun har presentert. Dette har gitt meg verktøy til å angripe utfordringen. Jeg har også hatt god bruk for Tom Teigens bok Farger en visuell innføring i tillegg til obligatorisk litteratur. Fra før har jeg med meg en bakgrunn innen kunst- og kulturfag samt visuell kommunikasjon. 1

3 Research og visualisering Format Det aller første jeg gjorde var å undersøke mediet for det grafiske uttrykk, nemlig DVD cover. Et DVD cover består av tre flater, to store rektangulære flater og en smal rygg. Jeg ville finne ut hvordan disse flatene ble brukt, om det var noen felles trekk og om noen brøt med fellestrekkene. Brukte Google og søkte på stikkord som dvd cover design, dvd case artwork. Fellestrekk for mange var store sammensatte bilder på forsiden, ofte ansikter av skuespillere, baksiden brukes til informasjon om videoen og noen bilder fra videoen. Jeg fant også noen som brøt med dette mønsteret. (se vedlegg 4). Etter denne gjennomgangen skrev jeg ned endel stikkord som dukket opp. Dette var tiden for frie assosiasjoner til det jeg hittil hadde sett. Ord og begreper i diktene og prosjektbeskrivelsen. Jeg tok for meg ord og uttrykk i prosjektbeskrivelsen og i diktene. Her brukte jeg inspirasjon fra forelesningene til Liv Andrea Mosdøl. Hun undersøkte betydningene av ord og begreper, som igjen ga nye assossiasjoner som tilslutt ga henne nok informasjon til å starte med å utvikle en form eller et uttrykk. Dette var en intens assosiasjonsperiode hvor det ene stikkordet tok det andre. Hele prosessen kan sees i vedlegg 3. Etterhvert som jeg søkte meg frem på stikkordene kom jeg frem til en blogg om depresjon og angst. Dette ledet meg til denne videoen Jeg ville eksperimentere med kroppsspråket, øye og hånd. Spesielt formen hånd. Liv Andrea Mosdøl sin forelesning handlet om hvordan hun kom frem til en egen hjerteform, og hvordan hun brukte den I forskjellige formater. Nå kunne jeg gjøre det samme. Det sies at øynene er sjelens speil, men hender blir noe mer konkret. Det å bli sett med hender, tatt på er meget virkelighetsnært. Huden er vårt største sanseorgan, en berøring kan gi større betydning enn et blikk, følelsen av å være akseptert, glad i. I diktet Ansiktet finner vi også en hånd i videoen med teksten en ømhet gir seg ut på vandring. Helt konkret er kroppsspråk ikke bare måten vi oppfører oss på når vi er glade eller redde. Både holdning, måten vi står på, blikket vårt, ansiktsuttrykk, berøring og måten vi går på er med på å signalisere til andre om hvordan vi føler oss. Kroppsspråk- Allan Pease; Barbara Pease, 93 prosent av all kommunikasjon er ordløs. Grunndesign I følge Stein Holmboe Eriksen i boka Mediedesign er det viktig å etablere gode styringsverktøy for den visuelle profilen man ønsker å utforme. Gjennom de undersøkelser som jeg har gjort nå kan jeg begynne å fylle opp min visuelle verktøykasse med hovedelementer for videre arbeid, slik som form, fonter og farger. Grunndesign, som beskrives av Tom Helge Bergli i Grafisk produksjon, er en mal som legger føringer for hvordan en trykksak skal formes. Hovedhensikten er å gi målgruppen en opplevelse av helhet. Prosjektet med DVD Cover skal altså gi en helhetsinntrykk til de som ønsker å se filmen. Film, dikt og cover må sammen danne en helhet. Sound of rain In World Of Own Thoughts Focus on Eyes Crying Øynenes iris splintret som glass flyter bort med lyden av regn Hjerteform.. en oppbrukt klisje.. Religiøs kors Fargevalg?? is.. blå.. Egg, fødes Tankeblødning sprekker i grunnen.. avgrunn 2

4 Eksperimentering med valgt form Jeg satte meg ned med tegneblokka og laget først noen enkle skisser for å komme i gang. Deretter brukte jeg endel tid på å komme opp med noen forslag til form på hender og deres uttrykk. Her ble Illustrator og penneverktøyet flittig benyttet. Jeg brukte veldig lang tid på å få til noen hender jeg var fornøyd med. Men jeg ville ha noen enkle former Jeg ville holde det hele så enkelt som mulig. Selv har jeg stor beundring for de som kan skape en stemning med enkle, men likevel talende illustrasjoner. omsorg bære ta i mot avvise 3

5 Kombinasjonen av valgte elementer Så tegnet jeg opp et øye. Øynene er sjelens speil. Dette er mørke og angstfulle dikt og øyet viser en sjel som blør. Etter å ha prøvet ut endel håndformasjoner hadde jeg et godt utgangspunkt for videre arbeid. Andre elementer jeg trengte var et enkelt øye, samt et guddommelig lys fra oven. Ideene til disse to kom allerede på skissenivå. Øyet har jeg allerede grunnlagt for. Valget av det guddommelige lyset hentes fra prosjektbeskrivelsen..også om mystisk-religiøs opplevelse. Jeg eksperimenterte endel med Blend i Illustrator for å se om dette verktøyet kunne brukes til å spre lyset jeg ønsket. Alle illustrasjoner jeg former starter i ukulørte farger. Jeg vil se om formene spiller sammen i en helhet før jeg eventuelt begynner å eksperimentere med kulørte farger og deres metning, kontrast og lyshet. Jeg finner en mal for DVD cover på internett. Denne er satt opp med riktige mål og er delt inn i tre, forside, rygg og bakside. Som bakgrunn starter jeg med lysegrå. Jeg begrenser meg foreløpig til forsiden og prøver ut øyet, hender og lyset fra oven. Øyet plasserer jeg i det gyldne snitt. Deretter forsøker jeg meg med de forskjellige former for hånd som jeg har laget. Etterhvert som jeg tester de forskjellige former ut, ser det ut til at øyet og de avvisende hendene er de former som spiller best sammen.. Se filmen her Men det viste seg at jeg ikke fikk brukt denne teknikken til å skape ønsket effekt. Så jeg brukte Rectangletool, formaterte med Direct Selection Tool og brukte graderinger på hver stråle isteden. Gjennom dette valget kan jeg nemlig skape en kontrast mellom forside og bakside på DVD coveret. Forsiden blir det negative, angstfulle, mystiske og skrekkinnjagende. Baksiden blir det positive hvor jeg kan prøve ut hendene som bærer, tar i mot eller er fylt med omsorg. Et felt for lengsel, en lengsel med håp om samkvem med mennesker. Valget i første omgang faller på omsorg på baksiden. Temaet om det religiøse i diktene gjenbruker jeg ved å snu denne formen 180 grader og den store hånden komme ovenfra og ned som en Guds hånd. 4

6 Kulør og kontrast Jeg har fått på plass hovedelementene både på baksiden og forsiden, Nå kan jeg eksperimentere med kulørte farger og deres metning, lyshet og kontrast. Selve filmen er i sort-hvitt, men jeg vil gjerne prøve å underbygge uttrykket med kulørte farger. Det ene fargen blir rød, en sjel som blør. Gjennom Goethes fargesirkel og hans omtale av fargenes estetiske-etiske virkning finner vi at grønn er den komplementære fargen til rød. Dersom øyet møter rødt vil den søke etter grønt for å skape en helhet og harmoni. Dette ble utgangspunktet for bakgrunnen etterhvert. Jeg prøvde meg frem med noen andre farger, ukulørte og kulørte først. Spesielt dette sitatet av Goethe i boka Fargelære ga meg en innfallsport til både bakgrunnsfargen og det totale fargeuttrykk. En gang ved kveldstid oppsøkte jeg et vertshus, og da jeg gikk inn i stuen, kom en vakker pike med blendende hvitt ansikt, sort hår og skalagenrødt forkle inn i rommet. Jeg stirret fjernt på henne i halvlyset, og da hun gikk ut, så jeg på den hvite veggen rett overfor meg et sort ansikt omgitt av en glorie, mens figuren for øvrig trådte tydelig fram med en herlig sjøgrønn farge ( Fargelære av Tom Teigen, s 33). Når jeg skulle til å jobbe med kontraster mellom valgte ukulørte og kulørte farger fant jeg mye veiledning i Johan Ittens fargeteori. Kontraster skaper liv og kraft i det visuelle uttrykk. Itten opererte med syv fargekontraster. De kontrastene som spesielt ga meg en ledetråd i arbeidet var - Komplementærkontrast - Kvalitetskontrast - Kvantitetskontrast Komplementærkontrast Som vi ser står rød og grønn rett overfor hverandre. Komplementærkontrasten rød og grønn er en av de sterkeste når de spilles ut mot hverandre ifølge Johan Itten. Kvalitetskontrast Fargens renhet forandres om du blander inn noe av fargens komplementære farge eller sort/hvitt. Dette kalte Itten kvalitetskontrast. Den grønne fargen tåler noe mer sort i seg enn for eksempel blå før intensiteten minsker. Kvantitetskontrast Kvanitetskontrast dreier seg rett og slett om styrkeforholdet mellom de ulike fargene. Itten laget en oversikt over fargenes vekt med sikte på å balansere fargene i forhold til hverandre. Hvis vi ser på de to fargene rød og grønn i denne oversikten ser vi at Itten har tillagt de akkurat samme vekt når det gjelder styrkeforhold. En flatestørrelse med rød må altså ha en lik flatestørrelse med grønn for å være i balanse. Bruk av kontraster Med denne kunnskapen kunne jeg begynne et strukurert tilpassning av fargene forhold til hverandre. Siden det røde blir så kraftig og spesielt med en sort bakgrunn på endel av bloddråpen, jobbet jeg med å tynne ut grønnfargen som skulle danne bakgrunnen. Jeg jobbet endel med å dempe intensiteten med blant annet å tilsette forskjelige ukulørte farger, slik som sort, i graderingen. Ittens fargesirkel 5

7 På vei mot et ferdig uttrykk Fonter For å følge tanken til Tom Helge Bergli i Grafisk produksjon om helhet ville jeg finne en font som lignet det fonten som er brukt i starten på videoen Ettermiddag. Etter endel leting på internett fant jeg en passende font som heter CarbonType. Eneste ulempen med denne fonten er at den ikke har æ, ø og å. Så her brukte jeg o og laget en strek i Illustrator på de to stedene jeg trengte det. Etterpå gikk jeg på leting etter en passende og godt lesbar font for innlegget jeg skulle ha i DVDén. Denne skal inneholde alle diktene som er brukt i videoen. Etter endel eksperimentering på utvalgte fonter (se vedlegg 2) falt valget på fonten Whitney-Book. Den er godt lesbar og har den samme karakteristiske bokstaven g som i fonten CarbonType. Whitney-Book brukes også i denne prosjektrapporten. Tillegg til den visuelle Verktøykasse Jeg har fått fylt opp min visuelle verktøykasse med både former, farger og fonter og fått eksperimentert mye med dette. På vei mot et ferdig uttrykk ser jeg at baksiden blir litt tom med bare håndformen for omsorg og at hendene for avvisning mangler styrke tross alt. Rett etterpå kommer diktet Den gamle mannen Den gamle mannen Har levd sitt liv Og han vet det Utifra dette kommer tanken og de visne og nakne trærne. Ensomme står de der, gamle og mette av dage. Langt fra folk og ensomme mens de venter på døden. En sorg inne i den Inne i det stumme Vokser hans sjel Mot døden Da får vi et enkelt og øde landskap, med trær som strekker seg som hender mot den lysende hånden som skimtes fra oven. Det brune løvet flagrer slik som det står i diktet på baksiden Og en død, gammel Som det brune løvet Vi får en mildhet gjennom fargene. En transparency med overlay skaper et mildt lys på den store hånden, håpet om himmelrik og det å endelig være fri fra jordens og sinnets plager. Se innlegg på vedlegg 1 for alle diktene. Forsiden mangler et element, nemlig noe skrekkinnjagende. Derfor henter jeg ut et bilde fra filmen. Et munn som åpner seg i et stumt skrik. Etter endel utprøvinger får jeg tilpasset bilde slik at det passer inni hendene for avvisning. På baksiden henter jeg inspirasjon fra diktet Ansiktet. Jeg har brukt et øye på forsiden og i diktet står det Det tier et tre et sted Og det husker Sine fugler Som nå er fløyet Ansiktet er treet.. Jeg må også huske på at baksiden skal gi en kontrast til forsiden i formuttrykket. 6

8 Cover, innlegg og label Cover Gjennom hele denne prosessen har jeg prøvd etter beste evne å dokumentere stegene jeg har tatt og hvorfor jeg har tatt de. Iblant har jeg tatt et skjermbilde av hvordan arbeidsbordet mitt ser ut der og da. Det er rett og slett for å prøve å dokumentere prosessen visuelt. Denne videoen viser langt fra alle trinnene, men gir ihvertfall et inntrykk av prosessen. (Se vedlegg 1 for coveret i sin helhet) Innlegg Et innlegg i et DVD cover har ofte to sider. og er brettet på midten Etter endel prøving med andre formater fant jeg ut at dette holder for å få på plass alle diktene som er brukt i videoen. Alt jeg trenger har jeg allerede i min visuelle verktøykasse. På den ene siden gjenbruker jeg Illustrajonen på coveret i sin helhet. På den andre siden gjenbruker jeg bare bakgrunnen med hånden for omsorg. For å skape en likevekt i komposisjonen, gjenbruker jeg to trær nederst til høyre. Innlegget er lagt opp slik at det kan brettes på midten. (Se vedlegg 1) Label Her er det begrenset med plass, men jeg vil gjerne ha en helhet i alle tre deler. Bakgrunnen gjenbrukes, til og begynne med uten hånden for omsorg. Setter på plass tittelen. Etterhvert fjerner jeg bakgrunnen og henter inn hele illustrasjonen. Legger den bak en clipping mask i Illustrator som er tilpasset størrelsen til en DVD plate. Prøver meg slik frem med forskjellige utsnitt av den totale illustrasjonen, før jeg bestemmer for hvilket jeg synes fungerer. Valget falt på denne da jeg får spenst i tittelen med hånden og den lyse kontrasten. Bladene og et lite snitt av treet passer godt inn og skaper liv på den lille flaten. (Se vedlegg 1) Se filmen her 7

9 Vurdering av prosessen I denne prosjektoppgaven har jeg valgt å lage et DVD cover med innlegg og label til filmen Ettermiddag. Formålet var at dette skulle være en prosess som hjelper meg med å bryte ut av de vanlige tanke- og arbeidsmønstrene jeg har til daglig. Det skal gi meg større kunnskap om bruk av former og farger i et grafisk uttrykk. utfordring da flaten er liten, så her kan det være mange muliger for uttrykk. Det gjelder bare å finne de. Tenker man enda lenger kunne man gjort en kostandsanalyse på distribusjon. Hva det ville koste å trykke og distribuere det. Men da måtte man selvsagt undersøkt om man hadde rett til å bruke diktene til Gunvor Hofmo på denne måten. Jeg startet med en ide og assosiasjonsprosess etter samme mønster som Liv Andrea Mosdøl. Dette var en prosess jeg syntes fungerte svært godt. Jeg fikk avgrenset meg til hvilken form jeg ønsket å benytte og eksperimentere med. Så kom skissene og utformingene I Illustrator. Et verktøy som har mange flere muligheter enn det jeg benytter til daglig. Gjennom eksperimentering med blend og fargeblandinger og graderinger. Bedre kjent med Pentool og Direct Selection tool har jeg også blitt Jeg har fått større kjennskap og erfaring med farger og deres egenskaper. Dette kommer til å være nyttig kunnskap å ta med videre. Etter denne prosessen har jeg et helt annet og mer konkret forhold til farger enn jeg hadde tidligere. Det jeg er mest fornøyd med er at jeg føler jeg har greid å skape en helhet og at jeg har fått en mestringsfølelse I forhold til bruk av kontraster. Både I form og farge. Indesign har jeg stort sett brukt til tekstredigering, men har blitt bedre kjent med et program jeg ikke benytter så ofte. Spesielt godt liker jeg at du kan koble sammen tekstrammer og legge inn et ferdig word dokument. På grunn av tiden jeg hadde tildelt har jeg ikke fått skrevet ut og skjært til DVD coveret og innlegget. Jeg skulle gjerne fått skrevet ut en DVD med den ferdige labelen også. Dette kommer jeg til å gjøre i ettertid for min egen del. Om jeg skulle jobbet videre med prosjektet, kunne jeg tenkt meg å eksperimentert mer med farger og forskjellige typer kontraster. Dette var et meget spennende fagområde å bevege seg inn i. Dessuten kunne jeg tenkt meg å forsket mer på utforming av innlegg og label. Prøve ut forskjellige måter å presentere diktene på. Både når det gjelder formen på innlegget og oppsett av diktene inne i innlegget. Label byr på en 8

10 Kilder Litteratur Erichsen, Stein Holmboe. Framnes, Vera Z. (2009) Mediedesign 3.5 : bilde, tekst, lyd. 4. utg., Oslo, Gan Aschehoug Berglie, Tom Helge... [et al.] (2009) Grafisk produksjon : håndverket fra idé til papir., Oslo, Gan Aschehoug Tom Teigen Farger, en visuell innføring 1994, Gyldendal Allan Pease Kroppens språk, de lydløse signalene 1986 Cappelen Internett Designprosessen Nasjonal digital læringsarena Kroppsspråk Nasjonal digital læringsarena Free Fonts - Download Free Fonts for Windows and Macintosh Printed CD and DVD Disc Templates, Printed Insert Templates 9

11 Vedlegg Vedlegg 1 - Ferdig cover, innlegg og label Vedlegg 2 - Utprøving av fonter Vedlegg 3 - Ide- og assosiasjonsprosess Vedlegg 4 - Research DVD Cover

12 Vedlegg 1- Cover Ettermiddag Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en dod, gammel Som det brune lovet

13 Ettermiddag Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Et ukjent liv De venter, det er som døde går Med blåsende lys En klippes mørke puster... Grenene slår en forventing over... De venter, som angst En fremmed sår Et ukjent liv jeg skal bære Sum Noe våkner som jeg trodde glemt I dunkle rom, der alt lå stille gjemt Roper noen, bitterlig forskremt Et barn hvis smerte veltet ordløs, stum Ned i det dunkle, ned i mørke rum Fordi det ennå ikke var en sum Men noe som halvt ilte en forbi, En ensomhet med håpets rikdom i, Et feilsteg bare på en ukjent sti: Det stiger nå av mørkets tunge fred, Og splintrer nakent drømmebilders skred Og sleper langsomt sine lenker med Det ser bak gitteret, sitt eget sinn Strødd ut som aske med en kold vårs vind, Og kveler alt med angst så dyp og blind Ansiktet Støvet søker sitt bilde I dette skjønne ansikt Lik roser som snart Skal visne Det tier et tre et sted Og det husker Sine fugler Som nå er fløyet Ansiktet er treet Er hav og øyer Og nyfødt henger Skyenes stillhet I øynenes iris Forvandlingen venter En ømhet gir Seg ut på vandring Leter bak stener Bak morkne gjerder Vil gi seg til stillheten Og blir til skritt av død Den gamle mannen Den gamle mannen Har levd sitt liv Og han vet det De lange ensomme gater Vet det Hans skritt har De lagret inne I seg Og de klinger Uavlatelig i ekko For de døde Benken han har sittet på Vet det Som i en gravid vokser En sorg inne i den Inne i det stumme Vokser hans sjel Mot døden Avvikles Morgentoalettet avvikles Frokost og middag avvikles Med den samme ubønnhørlighet Aftens avvikles Og pleierne går hjem Søvnen avvikles Og nattsøster går med lette skritt Gjennom korridoren Kriger avvikles Og noe er alltid igjen Barn med blygrå hud, soldaten Med et ben som slår Krykken hardt mot fortauet De blinde Døden avvikles Og en rose står ensom Foran en kold sten Diktene er skrevet av Gunvor Hofmo ( ) og hentet fra Samlede dikt. Utgitt via Gyldendal Norsk Forlag AS 1996 i samarbeid med Den norske Lyrikklubben. Filmen er produsert av Claus Schrøder Nielsen og Jørn Terje Hømann 1999.

14 Vedlegg 1 - Label Ettermiddag

15 Vedlegg 2 - Utprøving av fonter Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Curlz MT Tahoma Whitney Book Lights Out Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en dod, gammel Som det brune lovet Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Stone Sans Sem CarbonType Apple Gothic Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Hei Regular Film Cryptic Stagnation

16 Vedlegg 3 ide og assosiasjonsprosess Ensomhet er en følelse av savn av ønsket kontakt med andre. Ensomhet vil si å ha mindre kontakt med andre enn man ønsker, eller at denne kontakten gir så liten sosial verdi at den ikke opphever følelsen av kontaktsavn. Med ensomhet menes som regel ufrivillig ensomhet. Ensomhet kan være flaut å snakke om, og har blitt omtalt som et tabu og en skam. lengsel subst. m lengsel ( lengselen - lengsler - lengslene) ['leŋsəl] sterk følelse av savn lengsel etter nærhet Skam Skam er følelse av bevisstheten eller forståelsen av vanære, unåde eller fordømmelse. Skam er et låneord fra tysk Scham av gammelhøytysk scama, som opprinnelig betød skamfølelse, beskjemmelse eller skjendighet. Ordet anses bety å tildekke seg selv. sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ. Skam er nær knyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten, med ønske om å skjule seg («synke i jorden»). Skam gjør det vanskelig å opptre konstruktivt, men kan disponere for aggresjon rettet mot en selv eller tilfeldige andre. Den dype skammen er smerten ved å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket. Skam er en farlig affekt fordi man gjerne ikke viser den. Skammen er av en slik karakter at det er skammelig å føle skam. Sex kan være skam, nederlag kan være skam, men enda mer skammelig er det å tale om sin egen skam. Den som opplever angst eller sorg, kan oppleve omgivelsenes medfølelse og omsorg. Den skamfulle forventer bare forakt. Det er skammens dobbelte byrde. Skrekkinnjagende avskrekkende, foruroligende, fryktelig, illevarslende, reddsom, redselsfull, rystende, skremmende, uhyggelig Angst Langvarige angstplager fører ofte til motløshet og nedstemthet. Depresjon Redsel Skrik Invalidiserende bundet skam over bindingen. Sosisal redsel, Det å ikke passe inn, utseende

17 Vedlegg 3 ide og assosiasjonsprosess Munnbind av skam!! utilstrekkelig Håp!! Hender med oppmuntring i bakgrunnen.. bilder av ensomhet, angst skrik over.. Ref video Hender med ord.. skam, angst,.. Øyne er sjelens speil.. å bli sett med hender, tatt på = virkelighetsnært, akseptert, glad i. Foldede hender..myke, harde hender, hender foran ansikt, hender for å beskytte seg selv, hender for å ta avstand. Søkeord hender varme hender kalde hender svette hender tørre hender hovne hender klamme hender lese hender blå hender

18 Vedlegg 3 ide og assosiasjonsprosess Korsfestete hender. Knuste hender Hender som bites i munnen, kvele skrik Hender som klo skrape negler i veggen.. Hender i videoen.. en ømhet gir seg ut på vandring.. Hender i løv, hender på stengrunn..

19 Vedlegg 4 Research DVD COVER Tre flater to rektangulære store flater og en liten. Brettes.. Store enkle bilder på forsiden, ofte ansikter av skuespillere, baksiden brukes til informasjon om videoen og noen bilder fra videoen. Ovenfor er et som bryter med dette mønsteret. Benytter en vifte som går fra den smale og utover baksiden

20 Vedlegg 4 Research DVD COVER Formatet skal fungere både lukket og åpent. Cover skal være innlegg også, hvordan løser man brettingen for at det skal fungere. Innlegg er to delt som regel.. ikke tre delt.

21 Vedlegg 4 Research DVD COVER Ide innlegg innvendig Trenger innlegg å være standard format? Diktene bør få plass.. Del av en serie med videoer og dikt?

22 Vedlegg 4 Research DVD COVER Meta deisgn..

23 Vedlegg 4 Research DVD COVER Stort format og avlangt.. store følelser i sving her..

24 Vedlegg 4 Research DVD COVER

25 Vedlegg 4 Research DVD COVER

26 Vedlegg 4 Research DVD COVER Tenke på opplag.. vs format DVD plastc Case?? Søkeord Dvd cover Dvd cover art Dvd cover template DVD case template dvd cover design dvd case artwork

27 Vedlegg 4 Research DVD COVER En bok som åpnes med utgangspunkt i ryggraden på coveret Kostnadsanalyse? Sound of rain

28 Vedlegg 4 Research DVD COVER In World Of Own Thoughts Focus on Eyes Crying Øynenes iris splintret som glass flyter bort med lyden av regn Hjerteform.. en oppbrukt klisje.. Relgiøs kors Fargevalg?? is.. blå.. Egg, fødes Tankeblødning sprekker i grunnen.. avgrunn søkeord: iris sad eye splintered chattered

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Edvard Munch barn som motiv, barn som tema Kunst i Skolens vandreutstilling nr 98 Kunst i Skolen Kongens gate 2 (inngang Bankplassen) 0153 OSLO Tlf 23 35 89 30 Fax 22 42 35 44 kis@kunstiskolen.no www.kunstiskolen.no

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21.

Badeliv. Sorg. Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 2/2012-21. Nr. 2/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Sorg Når sorg blir sykdom Å leve med sorg Kirken - et rom for bearbeidelse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Forelesning om tegnspråkpoesi

Forelesning om tegnspråkpoesi Forelesning om tegnspråkpoesi Av Georg Lorentz Bjerkli Forelesningens innhold: Jeg vil gå gjennom noen punkter når det gjelder poesi, og videre gå inn i en del virkemidler i tegnspråkpoesi. Noen av dem

Detaljer

Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Jubileumsnummer IKS 25 år. Nr. 4 - November 2012-26. årgang TEMA: UNDER OVERFLATEN

Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Jubileumsnummer IKS 25 år. Nr. 4 - November 2012-26. årgang TEMA: UNDER OVERFLATEN Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Jubileumsnummer IKS 25 år Nr. 4 - November 2012-26. årgang TEMA: UNDER OVERFLATEN 4 ARTIKLER 4 Når det offentlige svikter KJÆRE LESER

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING

Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING 2 KEN-DOKKA (INTRO) Ken-dokka hadde En liten kul. Under den kunne hun forestille seg hva hun ville. Hun tenkte at kjønnet der inne var klemt sammen akkurat

Detaljer

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no SELVHJELPSMETODER Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no Dyregrov 2005 (2010) Materialet er ikke lov å kopiere. Kun til personlig bruk.

Detaljer

Kaia Dahle Nyhus MA Storytelling Konstfack 2015 Hoved-veiledere: Emma Rendel og Moa Matthis Tittel på prosjektet: Voksen dame

Kaia Dahle Nyhus MA Storytelling Konstfack 2015 Hoved-veiledere: Emma Rendel og Moa Matthis Tittel på prosjektet: Voksen dame Kaia Dahle Nyhus MA Storytelling Konstfack 2015 Hoved-veiledere: Emma Rendel og Moa Matthis Tittel på prosjektet: Voksen dame 1 Innholdsfortegnelse Side 4 English summary 5 Voksen dame problemstilling

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener I Huin 105 Webdesign og webestetikk fikk vi i oppgave å lage et større nettsted som et gruppeprosjekt. Nettstedet kunne være kulturformidlende eller en

Detaljer

I kirkens favn. En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken.

I kirkens favn. En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken. I kirkens favn En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken. Problemstilling: Har troen på/synet på Gud blitt fornyet etter din deltakelse på julegudstjenesten for transpersoner

Detaljer

LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT

LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT LYS OG MØRKE PROSJEKTRAPPORT SALHUS BARNEHAGE 2015 1 Innledning. Gjennom årstidene og året som går opplever vi mange skiftninger i lys, både inne og ute. Vi registrerer solen som står opp og går ned, og

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1 VI TRENGER HVERANDRE NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no Kroppen nr. 1 ikke Stikka 2-2012 1 INNHOLD Redaktør s. 4 Noen øyeblikk med Fabian Stang s. 6 Tannlegene har

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Råd og vink av Ronald Grini

Råd og vink av Ronald Grini Råd og vink av Ronald Grini Helsetjenesten består av Psykososial helsetjeneste, Gløshaugen legesenter og helsestasjon for studenter. I Psykososial helsetjeneste er det ansatt psykologer, psykiatriske sykepleiere,

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 1 IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 2 Praktisk informasjon Utstillingen består av tre store, innrammede fargefotografier: Kisstvillingene 2001 str.: 93 x 97

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen Rigmor Haugen Jensen Frodos vei Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre Mange har som jeg et sted i sin bevissthet, innredet akkurat som Tolkiens «Middle-earth»: Det er befolket av stridbare dverger,

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Spenn opp fortellinga

Spenn opp fortellinga Spenn opp fortellinga Et informasjonshefte til Forfatterbesøk Av Mikkel Bugge 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Informasjon til lærere 3 Et vellykket forfatterbesøk 5 Diskusjon 6 Åtte spørsmål om litteratur

Detaljer