Prosjektoppgave Grafisk Design

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektoppgave Grafisk Design"

Transkript

1 Prosjektoppgave Grafisk Design Høgskolen i Telemark 2011 Jørn Terje Hømann

2 Innholdsfortegnelse Side 1 Prosjektbeskrivelse Side 2 Research og Visualisering Side 3 Eksperimentering med valgt form Side 4 Kombinasjon av valgte elementer Side 5 Kulør og kontrast Side 6 På vei mot et ferdig uttrykk Side 7 Cover, innlegg og label Side 8 Vurdering av prosessen Side 9 Kilder Side 10 Vedlegg Prosjektbeskrivelse Tema Illustrere utvalgte dikt av Gunvor Hofmo til et DVD Cover med innlegg. Begrunnelse for valg av tema Produserte en video basert på hennes diktning i Hennes diktning forteller om ensomhet og kulde, men også om sterk indre varme, om lengsel etter samkvem med mennesker, men også om mystisk-religiøs opplevelse. Mange av diktene er fylt av hemmelighetsfulle visjoner, ofte skjønne, ofte skrekkinnjagende. (Kilde ) Se innlegg på vedlegg 1 for alle diktene. Problemstilling Hvordan kan jeg bruke Illustrator og Indesign til å illustrere overnevnte stemning og produsere et DVD Cover med label og innlegg. Mål Lære mest mulig om designprosessen fra A til Å. Jeg har valgt dette for å gi meg selv en utfordring. Jeg jobber til daglig med Illustrator, men uttrykkende er begrenset til webbasert arbeid og kunders ønsker. Gjennom en slik oppgave kan jeg eksperimentere fritt med former, farger og uttrykk. Dette skal være en prosess som hjelper meg med å bryte ut av de vanlige tanke- og arbeidsmønstrene jeg har til daglig. Det skal gi meg større kunnskap om bruk av former og farger i et grafisk uttrykk. Jeg har latt meg inspirere av forelesningene i høst med Liv Andrea Mosdøl og de arbeidsteknikkene hun har presentert. Dette har gitt meg verktøy til å angripe utfordringen. Jeg har også hatt god bruk for Tom Teigens bok Farger en visuell innføring i tillegg til obligatorisk litteratur. Fra før har jeg med meg en bakgrunn innen kunst- og kulturfag samt visuell kommunikasjon. 1

3 Research og visualisering Format Det aller første jeg gjorde var å undersøke mediet for det grafiske uttrykk, nemlig DVD cover. Et DVD cover består av tre flater, to store rektangulære flater og en smal rygg. Jeg ville finne ut hvordan disse flatene ble brukt, om det var noen felles trekk og om noen brøt med fellestrekkene. Brukte Google og søkte på stikkord som dvd cover design, dvd case artwork. Fellestrekk for mange var store sammensatte bilder på forsiden, ofte ansikter av skuespillere, baksiden brukes til informasjon om videoen og noen bilder fra videoen. Jeg fant også noen som brøt med dette mønsteret. (se vedlegg 4). Etter denne gjennomgangen skrev jeg ned endel stikkord som dukket opp. Dette var tiden for frie assosiasjoner til det jeg hittil hadde sett. Ord og begreper i diktene og prosjektbeskrivelsen. Jeg tok for meg ord og uttrykk i prosjektbeskrivelsen og i diktene. Her brukte jeg inspirasjon fra forelesningene til Liv Andrea Mosdøl. Hun undersøkte betydningene av ord og begreper, som igjen ga nye assossiasjoner som tilslutt ga henne nok informasjon til å starte med å utvikle en form eller et uttrykk. Dette var en intens assosiasjonsperiode hvor det ene stikkordet tok det andre. Hele prosessen kan sees i vedlegg 3. Etterhvert som jeg søkte meg frem på stikkordene kom jeg frem til en blogg om depresjon og angst. Dette ledet meg til denne videoen Jeg ville eksperimentere med kroppsspråket, øye og hånd. Spesielt formen hånd. Liv Andrea Mosdøl sin forelesning handlet om hvordan hun kom frem til en egen hjerteform, og hvordan hun brukte den I forskjellige formater. Nå kunne jeg gjøre det samme. Det sies at øynene er sjelens speil, men hender blir noe mer konkret. Det å bli sett med hender, tatt på er meget virkelighetsnært. Huden er vårt største sanseorgan, en berøring kan gi større betydning enn et blikk, følelsen av å være akseptert, glad i. I diktet Ansiktet finner vi også en hånd i videoen med teksten en ømhet gir seg ut på vandring. Helt konkret er kroppsspråk ikke bare måten vi oppfører oss på når vi er glade eller redde. Både holdning, måten vi står på, blikket vårt, ansiktsuttrykk, berøring og måten vi går på er med på å signalisere til andre om hvordan vi føler oss. Kroppsspråk- Allan Pease; Barbara Pease, 93 prosent av all kommunikasjon er ordløs. Grunndesign I følge Stein Holmboe Eriksen i boka Mediedesign er det viktig å etablere gode styringsverktøy for den visuelle profilen man ønsker å utforme. Gjennom de undersøkelser som jeg har gjort nå kan jeg begynne å fylle opp min visuelle verktøykasse med hovedelementer for videre arbeid, slik som form, fonter og farger. Grunndesign, som beskrives av Tom Helge Bergli i Grafisk produksjon, er en mal som legger føringer for hvordan en trykksak skal formes. Hovedhensikten er å gi målgruppen en opplevelse av helhet. Prosjektet med DVD Cover skal altså gi en helhetsinntrykk til de som ønsker å se filmen. Film, dikt og cover må sammen danne en helhet. Sound of rain In World Of Own Thoughts Focus on Eyes Crying Øynenes iris splintret som glass flyter bort med lyden av regn Hjerteform.. en oppbrukt klisje.. Religiøs kors Fargevalg?? is.. blå.. Egg, fødes Tankeblødning sprekker i grunnen.. avgrunn 2

4 Eksperimentering med valgt form Jeg satte meg ned med tegneblokka og laget først noen enkle skisser for å komme i gang. Deretter brukte jeg endel tid på å komme opp med noen forslag til form på hender og deres uttrykk. Her ble Illustrator og penneverktøyet flittig benyttet. Jeg brukte veldig lang tid på å få til noen hender jeg var fornøyd med. Men jeg ville ha noen enkle former Jeg ville holde det hele så enkelt som mulig. Selv har jeg stor beundring for de som kan skape en stemning med enkle, men likevel talende illustrasjoner. omsorg bære ta i mot avvise 3

5 Kombinasjonen av valgte elementer Så tegnet jeg opp et øye. Øynene er sjelens speil. Dette er mørke og angstfulle dikt og øyet viser en sjel som blør. Etter å ha prøvet ut endel håndformasjoner hadde jeg et godt utgangspunkt for videre arbeid. Andre elementer jeg trengte var et enkelt øye, samt et guddommelig lys fra oven. Ideene til disse to kom allerede på skissenivå. Øyet har jeg allerede grunnlagt for. Valget av det guddommelige lyset hentes fra prosjektbeskrivelsen..også om mystisk-religiøs opplevelse. Jeg eksperimenterte endel med Blend i Illustrator for å se om dette verktøyet kunne brukes til å spre lyset jeg ønsket. Alle illustrasjoner jeg former starter i ukulørte farger. Jeg vil se om formene spiller sammen i en helhet før jeg eventuelt begynner å eksperimentere med kulørte farger og deres metning, kontrast og lyshet. Jeg finner en mal for DVD cover på internett. Denne er satt opp med riktige mål og er delt inn i tre, forside, rygg og bakside. Som bakgrunn starter jeg med lysegrå. Jeg begrenser meg foreløpig til forsiden og prøver ut øyet, hender og lyset fra oven. Øyet plasserer jeg i det gyldne snitt. Deretter forsøker jeg meg med de forskjellige former for hånd som jeg har laget. Etterhvert som jeg tester de forskjellige former ut, ser det ut til at øyet og de avvisende hendene er de former som spiller best sammen.. Se filmen her Men det viste seg at jeg ikke fikk brukt denne teknikken til å skape ønsket effekt. Så jeg brukte Rectangletool, formaterte med Direct Selection Tool og brukte graderinger på hver stråle isteden. Gjennom dette valget kan jeg nemlig skape en kontrast mellom forside og bakside på DVD coveret. Forsiden blir det negative, angstfulle, mystiske og skrekkinnjagende. Baksiden blir det positive hvor jeg kan prøve ut hendene som bærer, tar i mot eller er fylt med omsorg. Et felt for lengsel, en lengsel med håp om samkvem med mennesker. Valget i første omgang faller på omsorg på baksiden. Temaet om det religiøse i diktene gjenbruker jeg ved å snu denne formen 180 grader og den store hånden komme ovenfra og ned som en Guds hånd. 4

6 Kulør og kontrast Jeg har fått på plass hovedelementene både på baksiden og forsiden, Nå kan jeg eksperimentere med kulørte farger og deres metning, lyshet og kontrast. Selve filmen er i sort-hvitt, men jeg vil gjerne prøve å underbygge uttrykket med kulørte farger. Det ene fargen blir rød, en sjel som blør. Gjennom Goethes fargesirkel og hans omtale av fargenes estetiske-etiske virkning finner vi at grønn er den komplementære fargen til rød. Dersom øyet møter rødt vil den søke etter grønt for å skape en helhet og harmoni. Dette ble utgangspunktet for bakgrunnen etterhvert. Jeg prøvde meg frem med noen andre farger, ukulørte og kulørte først. Spesielt dette sitatet av Goethe i boka Fargelære ga meg en innfallsport til både bakgrunnsfargen og det totale fargeuttrykk. En gang ved kveldstid oppsøkte jeg et vertshus, og da jeg gikk inn i stuen, kom en vakker pike med blendende hvitt ansikt, sort hår og skalagenrødt forkle inn i rommet. Jeg stirret fjernt på henne i halvlyset, og da hun gikk ut, så jeg på den hvite veggen rett overfor meg et sort ansikt omgitt av en glorie, mens figuren for øvrig trådte tydelig fram med en herlig sjøgrønn farge ( Fargelære av Tom Teigen, s 33). Når jeg skulle til å jobbe med kontraster mellom valgte ukulørte og kulørte farger fant jeg mye veiledning i Johan Ittens fargeteori. Kontraster skaper liv og kraft i det visuelle uttrykk. Itten opererte med syv fargekontraster. De kontrastene som spesielt ga meg en ledetråd i arbeidet var - Komplementærkontrast - Kvalitetskontrast - Kvantitetskontrast Komplementærkontrast Som vi ser står rød og grønn rett overfor hverandre. Komplementærkontrasten rød og grønn er en av de sterkeste når de spilles ut mot hverandre ifølge Johan Itten. Kvalitetskontrast Fargens renhet forandres om du blander inn noe av fargens komplementære farge eller sort/hvitt. Dette kalte Itten kvalitetskontrast. Den grønne fargen tåler noe mer sort i seg enn for eksempel blå før intensiteten minsker. Kvantitetskontrast Kvanitetskontrast dreier seg rett og slett om styrkeforholdet mellom de ulike fargene. Itten laget en oversikt over fargenes vekt med sikte på å balansere fargene i forhold til hverandre. Hvis vi ser på de to fargene rød og grønn i denne oversikten ser vi at Itten har tillagt de akkurat samme vekt når det gjelder styrkeforhold. En flatestørrelse med rød må altså ha en lik flatestørrelse med grønn for å være i balanse. Bruk av kontraster Med denne kunnskapen kunne jeg begynne et strukurert tilpassning av fargene forhold til hverandre. Siden det røde blir så kraftig og spesielt med en sort bakgrunn på endel av bloddråpen, jobbet jeg med å tynne ut grønnfargen som skulle danne bakgrunnen. Jeg jobbet endel med å dempe intensiteten med blant annet å tilsette forskjelige ukulørte farger, slik som sort, i graderingen. Ittens fargesirkel 5

7 På vei mot et ferdig uttrykk Fonter For å følge tanken til Tom Helge Bergli i Grafisk produksjon om helhet ville jeg finne en font som lignet det fonten som er brukt i starten på videoen Ettermiddag. Etter endel leting på internett fant jeg en passende font som heter CarbonType. Eneste ulempen med denne fonten er at den ikke har æ, ø og å. Så her brukte jeg o og laget en strek i Illustrator på de to stedene jeg trengte det. Etterpå gikk jeg på leting etter en passende og godt lesbar font for innlegget jeg skulle ha i DVDén. Denne skal inneholde alle diktene som er brukt i videoen. Etter endel eksperimentering på utvalgte fonter (se vedlegg 2) falt valget på fonten Whitney-Book. Den er godt lesbar og har den samme karakteristiske bokstaven g som i fonten CarbonType. Whitney-Book brukes også i denne prosjektrapporten. Tillegg til den visuelle Verktøykasse Jeg har fått fylt opp min visuelle verktøykasse med både former, farger og fonter og fått eksperimentert mye med dette. På vei mot et ferdig uttrykk ser jeg at baksiden blir litt tom med bare håndformen for omsorg og at hendene for avvisning mangler styrke tross alt. Rett etterpå kommer diktet Den gamle mannen Den gamle mannen Har levd sitt liv Og han vet det Utifra dette kommer tanken og de visne og nakne trærne. Ensomme står de der, gamle og mette av dage. Langt fra folk og ensomme mens de venter på døden. En sorg inne i den Inne i det stumme Vokser hans sjel Mot døden Da får vi et enkelt og øde landskap, med trær som strekker seg som hender mot den lysende hånden som skimtes fra oven. Det brune løvet flagrer slik som det står i diktet på baksiden Og en død, gammel Som det brune løvet Vi får en mildhet gjennom fargene. En transparency med overlay skaper et mildt lys på den store hånden, håpet om himmelrik og det å endelig være fri fra jordens og sinnets plager. Se innlegg på vedlegg 1 for alle diktene. Forsiden mangler et element, nemlig noe skrekkinnjagende. Derfor henter jeg ut et bilde fra filmen. Et munn som åpner seg i et stumt skrik. Etter endel utprøvinger får jeg tilpasset bilde slik at det passer inni hendene for avvisning. På baksiden henter jeg inspirasjon fra diktet Ansiktet. Jeg har brukt et øye på forsiden og i diktet står det Det tier et tre et sted Og det husker Sine fugler Som nå er fløyet Ansiktet er treet.. Jeg må også huske på at baksiden skal gi en kontrast til forsiden i formuttrykket. 6

8 Cover, innlegg og label Cover Gjennom hele denne prosessen har jeg prøvd etter beste evne å dokumentere stegene jeg har tatt og hvorfor jeg har tatt de. Iblant har jeg tatt et skjermbilde av hvordan arbeidsbordet mitt ser ut der og da. Det er rett og slett for å prøve å dokumentere prosessen visuelt. Denne videoen viser langt fra alle trinnene, men gir ihvertfall et inntrykk av prosessen. (Se vedlegg 1 for coveret i sin helhet) Innlegg Et innlegg i et DVD cover har ofte to sider. og er brettet på midten Etter endel prøving med andre formater fant jeg ut at dette holder for å få på plass alle diktene som er brukt i videoen. Alt jeg trenger har jeg allerede i min visuelle verktøykasse. På den ene siden gjenbruker jeg Illustrajonen på coveret i sin helhet. På den andre siden gjenbruker jeg bare bakgrunnen med hånden for omsorg. For å skape en likevekt i komposisjonen, gjenbruker jeg to trær nederst til høyre. Innlegget er lagt opp slik at det kan brettes på midten. (Se vedlegg 1) Label Her er det begrenset med plass, men jeg vil gjerne ha en helhet i alle tre deler. Bakgrunnen gjenbrukes, til og begynne med uten hånden for omsorg. Setter på plass tittelen. Etterhvert fjerner jeg bakgrunnen og henter inn hele illustrasjonen. Legger den bak en clipping mask i Illustrator som er tilpasset størrelsen til en DVD plate. Prøver meg slik frem med forskjellige utsnitt av den totale illustrasjonen, før jeg bestemmer for hvilket jeg synes fungerer. Valget falt på denne da jeg får spenst i tittelen med hånden og den lyse kontrasten. Bladene og et lite snitt av treet passer godt inn og skaper liv på den lille flaten. (Se vedlegg 1) Se filmen her 7

9 Vurdering av prosessen I denne prosjektoppgaven har jeg valgt å lage et DVD cover med innlegg og label til filmen Ettermiddag. Formålet var at dette skulle være en prosess som hjelper meg med å bryte ut av de vanlige tanke- og arbeidsmønstrene jeg har til daglig. Det skal gi meg større kunnskap om bruk av former og farger i et grafisk uttrykk. utfordring da flaten er liten, så her kan det være mange muliger for uttrykk. Det gjelder bare å finne de. Tenker man enda lenger kunne man gjort en kostandsanalyse på distribusjon. Hva det ville koste å trykke og distribuere det. Men da måtte man selvsagt undersøkt om man hadde rett til å bruke diktene til Gunvor Hofmo på denne måten. Jeg startet med en ide og assosiasjonsprosess etter samme mønster som Liv Andrea Mosdøl. Dette var en prosess jeg syntes fungerte svært godt. Jeg fikk avgrenset meg til hvilken form jeg ønsket å benytte og eksperimentere med. Så kom skissene og utformingene I Illustrator. Et verktøy som har mange flere muligheter enn det jeg benytter til daglig. Gjennom eksperimentering med blend og fargeblandinger og graderinger. Bedre kjent med Pentool og Direct Selection tool har jeg også blitt Jeg har fått større kjennskap og erfaring med farger og deres egenskaper. Dette kommer til å være nyttig kunnskap å ta med videre. Etter denne prosessen har jeg et helt annet og mer konkret forhold til farger enn jeg hadde tidligere. Det jeg er mest fornøyd med er at jeg føler jeg har greid å skape en helhet og at jeg har fått en mestringsfølelse I forhold til bruk av kontraster. Både I form og farge. Indesign har jeg stort sett brukt til tekstredigering, men har blitt bedre kjent med et program jeg ikke benytter så ofte. Spesielt godt liker jeg at du kan koble sammen tekstrammer og legge inn et ferdig word dokument. På grunn av tiden jeg hadde tildelt har jeg ikke fått skrevet ut og skjært til DVD coveret og innlegget. Jeg skulle gjerne fått skrevet ut en DVD med den ferdige labelen også. Dette kommer jeg til å gjøre i ettertid for min egen del. Om jeg skulle jobbet videre med prosjektet, kunne jeg tenkt meg å eksperimentert mer med farger og forskjellige typer kontraster. Dette var et meget spennende fagområde å bevege seg inn i. Dessuten kunne jeg tenkt meg å forsket mer på utforming av innlegg og label. Prøve ut forskjellige måter å presentere diktene på. Både når det gjelder formen på innlegget og oppsett av diktene inne i innlegget. Label byr på en 8

10 Kilder Litteratur Erichsen, Stein Holmboe. Framnes, Vera Z. (2009) Mediedesign 3.5 : bilde, tekst, lyd. 4. utg., Oslo, Gan Aschehoug Berglie, Tom Helge... [et al.] (2009) Grafisk produksjon : håndverket fra idé til papir., Oslo, Gan Aschehoug Tom Teigen Farger, en visuell innføring 1994, Gyldendal Allan Pease Kroppens språk, de lydløse signalene 1986 Cappelen Internett Designprosessen Nasjonal digital læringsarena Kroppsspråk Nasjonal digital læringsarena Free Fonts - Download Free Fonts for Windows and Macintosh Printed CD and DVD Disc Templates, Printed Insert Templates 9

11 Vedlegg Vedlegg 1 - Ferdig cover, innlegg og label Vedlegg 2 - Utprøving av fonter Vedlegg 3 - Ide- og assosiasjonsprosess Vedlegg 4 - Research DVD Cover

12 Vedlegg 1- Cover Ettermiddag Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en dod, gammel Som det brune lovet

13 Ettermiddag Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Et ukjent liv De venter, det er som døde går Med blåsende lys En klippes mørke puster... Grenene slår en forventing over... De venter, som angst En fremmed sår Et ukjent liv jeg skal bære Sum Noe våkner som jeg trodde glemt I dunkle rom, der alt lå stille gjemt Roper noen, bitterlig forskremt Et barn hvis smerte veltet ordløs, stum Ned i det dunkle, ned i mørke rum Fordi det ennå ikke var en sum Men noe som halvt ilte en forbi, En ensomhet med håpets rikdom i, Et feilsteg bare på en ukjent sti: Det stiger nå av mørkets tunge fred, Og splintrer nakent drømmebilders skred Og sleper langsomt sine lenker med Det ser bak gitteret, sitt eget sinn Strødd ut som aske med en kold vårs vind, Og kveler alt med angst så dyp og blind Ansiktet Støvet søker sitt bilde I dette skjønne ansikt Lik roser som snart Skal visne Det tier et tre et sted Og det husker Sine fugler Som nå er fløyet Ansiktet er treet Er hav og øyer Og nyfødt henger Skyenes stillhet I øynenes iris Forvandlingen venter En ømhet gir Seg ut på vandring Leter bak stener Bak morkne gjerder Vil gi seg til stillheten Og blir til skritt av død Den gamle mannen Den gamle mannen Har levd sitt liv Og han vet det De lange ensomme gater Vet det Hans skritt har De lagret inne I seg Og de klinger Uavlatelig i ekko For de døde Benken han har sittet på Vet det Som i en gravid vokser En sorg inne i den Inne i det stumme Vokser hans sjel Mot døden Avvikles Morgentoalettet avvikles Frokost og middag avvikles Med den samme ubønnhørlighet Aftens avvikles Og pleierne går hjem Søvnen avvikles Og nattsøster går med lette skritt Gjennom korridoren Kriger avvikles Og noe er alltid igjen Barn med blygrå hud, soldaten Med et ben som slår Krykken hardt mot fortauet De blinde Døden avvikles Og en rose står ensom Foran en kold sten Diktene er skrevet av Gunvor Hofmo ( ) og hentet fra Samlede dikt. Utgitt via Gyldendal Norsk Forlag AS 1996 i samarbeid med Den norske Lyrikklubben. Filmen er produsert av Claus Schrøder Nielsen og Jørn Terje Hømann 1999.

14 Vedlegg 1 - Label Ettermiddag

15 Vedlegg 2 - Utprøving av fonter Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Curlz MT Tahoma Whitney Book Lights Out Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en dod, gammel Som det brune lovet Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Stone Sans Sem CarbonType Apple Gothic Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Ettermiddagen blir lengre Det strekker seg En gynge av lys Mellom et sovende spebarn Og en død, gammel Som det brune løvet Hei Regular Film Cryptic Stagnation

16 Vedlegg 3 ide og assosiasjonsprosess Ensomhet er en følelse av savn av ønsket kontakt med andre. Ensomhet vil si å ha mindre kontakt med andre enn man ønsker, eller at denne kontakten gir så liten sosial verdi at den ikke opphever følelsen av kontaktsavn. Med ensomhet menes som regel ufrivillig ensomhet. Ensomhet kan være flaut å snakke om, og har blitt omtalt som et tabu og en skam. lengsel subst. m lengsel ( lengselen - lengsler - lengslene) ['leŋsəl] sterk følelse av savn lengsel etter nærhet Skam Skam er følelse av bevisstheten eller forståelsen av vanære, unåde eller fordømmelse. Skam er et låneord fra tysk Scham av gammelhøytysk scama, som opprinnelig betød skamfølelse, beskjemmelse eller skjendighet. Ordet anses bety å tildekke seg selv. sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ. Skam er nær knyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten, med ønske om å skjule seg («synke i jorden»). Skam gjør det vanskelig å opptre konstruktivt, men kan disponere for aggresjon rettet mot en selv eller tilfeldige andre. Den dype skammen er smerten ved å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket. Skam er en farlig affekt fordi man gjerne ikke viser den. Skammen er av en slik karakter at det er skammelig å føle skam. Sex kan være skam, nederlag kan være skam, men enda mer skammelig er det å tale om sin egen skam. Den som opplever angst eller sorg, kan oppleve omgivelsenes medfølelse og omsorg. Den skamfulle forventer bare forakt. Det er skammens dobbelte byrde. Skrekkinnjagende avskrekkende, foruroligende, fryktelig, illevarslende, reddsom, redselsfull, rystende, skremmende, uhyggelig Angst Langvarige angstplager fører ofte til motløshet og nedstemthet. Depresjon Redsel Skrik Invalidiserende bundet skam over bindingen. Sosisal redsel, Det å ikke passe inn, utseende

17 Vedlegg 3 ide og assosiasjonsprosess Munnbind av skam!! utilstrekkelig Håp!! Hender med oppmuntring i bakgrunnen.. bilder av ensomhet, angst skrik over.. Ref video Hender med ord.. skam, angst,.. Øyne er sjelens speil.. å bli sett med hender, tatt på = virkelighetsnært, akseptert, glad i. Foldede hender..myke, harde hender, hender foran ansikt, hender for å beskytte seg selv, hender for å ta avstand. Søkeord hender varme hender kalde hender svette hender tørre hender hovne hender klamme hender lese hender blå hender

18 Vedlegg 3 ide og assosiasjonsprosess Korsfestete hender. Knuste hender Hender som bites i munnen, kvele skrik Hender som klo skrape negler i veggen.. Hender i videoen.. en ømhet gir seg ut på vandring.. Hender i løv, hender på stengrunn..

19 Vedlegg 4 Research DVD COVER Tre flater to rektangulære store flater og en liten. Brettes.. Store enkle bilder på forsiden, ofte ansikter av skuespillere, baksiden brukes til informasjon om videoen og noen bilder fra videoen. Ovenfor er et som bryter med dette mønsteret. Benytter en vifte som går fra den smale og utover baksiden

20 Vedlegg 4 Research DVD COVER Formatet skal fungere både lukket og åpent. Cover skal være innlegg også, hvordan løser man brettingen for at det skal fungere. Innlegg er to delt som regel.. ikke tre delt.

21 Vedlegg 4 Research DVD COVER Ide innlegg innvendig Trenger innlegg å være standard format? Diktene bør få plass.. Del av en serie med videoer og dikt?

22 Vedlegg 4 Research DVD COVER Meta deisgn..

23 Vedlegg 4 Research DVD COVER Stort format og avlangt.. store følelser i sving her..

24 Vedlegg 4 Research DVD COVER

25 Vedlegg 4 Research DVD COVER

26 Vedlegg 4 Research DVD COVER Tenke på opplag.. vs format DVD plastc Case?? Søkeord Dvd cover Dvd cover art Dvd cover template DVD case template dvd cover design dvd case artwork

27 Vedlegg 4 Research DVD COVER En bok som åpnes med utgangspunkt i ryggraden på coveret Kostnadsanalyse? Sound of rain

28 Vedlegg 4 Research DVD COVER In World Of Own Thoughts Focus on Eyes Crying Øynenes iris splintret som glass flyter bort med lyden av regn Hjerteform.. en oppbrukt klisje.. Relgiøs kors Fargevalg?? is.. blå.. Egg, fødes Tankeblødning sprekker i grunnen.. avgrunn søkeord: iris sad eye splintered chattered

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Det er en lett dag og solen står på skrå over sletten. Snart vil klokkene ringe, for det er søndag. Mellom et par rugåkrer har to unge funnet en sti som de aldri før har

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

FARGER JOHANNES ITTEN

FARGER JOHANNES ITTEN FARGER JOHANNES ITTEN Johannes Itten (født 1888 i Zürich, død 1967) var en sveitsisk maler, designer og kunstpedagog. Han fikk stor betydning for flere yngre kunstnere gjennom sin undervisning, blant annet

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades Obligatorisk oppgave 02 One product Four decades 20-tallet Plakat og emballasje-etikett 50-tallet Plakat og emballasje-etikett 70-tallet Plakat og emballasje-etikett 80-tallet Plakat og emballasje-etikett

Detaljer

REFLEKSJON PSYKISK HELSE

REFLEKSJON PSYKISK HELSE REFLEKSJON PSYKISK HELSE 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Jeg ble bedt om å være med på å markedsføre Verdensdagen for psykisk helse. Det første jeg tenkte var at dette var rettet mest mot jenter. Derfor burde

Detaljer

Profilering av AnnoDans. -et prosjekt utarbeidet av Annikken Skjæran Rapport

Profilering av AnnoDans. -et prosjekt utarbeidet av Annikken Skjæran Rapport Profilering av AnnoDans -et prosjekt utarbeidet av Annikken Skjæran 2010 Rapport Innhold Forord 3 Oppsummering/Konklusjon 3 Analyse/Research 4 Design 4 Informasjonsdesign 6 Produksjon/Teknisk løsning 7

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Vise om farger. Vi gikk inn i en butikk. Vi gikk inn i en butikk, Spurte så hva her vi fikk. Er det mulig å kjøpe seg bukse her?

Vise om farger. Vi gikk inn i en butikk. Vi gikk inn i en butikk, Spurte så hva her vi fikk. Er det mulig å kjøpe seg bukse her? Vi gikk inn i en butikk Vi gikk inn i en butikk, Spurte så hva her vi fikk. Er det mulig å kjøpe seg bukse her? Nei, dessverre. Nei, dessverre for.. Dette er en liten "vrikk på rumpa"-butikk. "Vrikk på

Detaljer

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet

Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal. leseserie Bokmål. DøDen i Døra. Norsk for barnetrinnet Karin Kinge Lindboe Illustrert av Sissel Horndal leseserie Bokmål DøDen i Døra Norsk for barnetrinnet 15978_Dodenidora_BM.indd 1 05-12-07 10:45:52 Fuglen hans er død. Kim løper over jordet og griner. Tolv

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Kapittel 1 Innledning I denne oppgaven skal jeg skrive en bildeanalyse av reklameplakaten til DKNY. Bildet reklamerer for parfymen til Donna Karen New

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Eva registrerer lyden av TV-en, reiser seg og går mot TV-skjermen som viser nyheter.

Eva registrerer lyden av TV-en, reiser seg og går mot TV-skjermen som viser nyheter. 1 INT. STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen.bilder av baby, barn og Eva og barn (Patrik). (rund 45 år gammel) sitter på bordet ved vinduet og ser mot himmelen. En blomsterpotte

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Lage DS i Windows Movie Maker

Lage DS i Windows Movie Maker TRIKKETIPS! Hvordan lage en DS i Moviemaker side 2 Hvordan lage en DS i AdobePremiere side 5 Hvordan lagre produkter på fellesserver side 7 Tips til bedre bilder side 8 Tips til bruk av tekst til skjerm

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid Jessica Brody Glemt Oversatt av Heidi Sævareid Til Bill Contardi en ekte actionhelt, (også kjent som agenten min) Et hjerte som virkelig har elsket, glemmer aldri. Thomas Moore 0 VEKKET Bølgene slår mot

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Refleksjoner over livet

Refleksjoner over livet Refleksjoner over livet Firmanavn Pris: Pris:60,60,- krkr. S k rskrevet e v e t a v Bav j ø r nbjørn Ingar Pedersen Ingar Pedersen Side 2 Regler Jeg er bundet på hender og føtter, av regler, men det er

Detaljer

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland Oblig 06 Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland RESEARCH OG ARBEIDSPROSESS INNLEDNING I denne oppgaven skal jeg produsere to fotografier for en fiktiv reklamekampanje, der den skal fremme

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Inghill + Carla = sant

Inghill + Carla = sant Ingeborg Arvola Inghill + Carla = sant Carla, min Carla Bok 3 Til Carla Prolog Jeg drømmer at jeg er voksen. I drømmen vet jeg at jeg drømmer. Jeg er meg selv, og samtidig ikke. Er jeg voksen? tenker jeg

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Omvisning og verksted for barnehager

Omvisning og verksted for barnehager Rød og gul og blå Omvisning og verksted for barnehager Kjære ansatte og barn i barnehagene Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker alle barnehager velkommen til omvisning og aktivitet i vårt nyoppussede verksted.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Nataša Dragnić. Hver dag, hver time. Oversatt fra tysk av Sverre Dahl

Nataša Dragnić. Hver dag, hver time. Oversatt fra tysk av Sverre Dahl Nataša Dragnić Hver dag, hver time Oversatt fra tysk av Sverre Dahl til B. 40 «Det er vanskelig å tro.» «Hva da?» «At jeg er her.» «Hvorfor det?» «Etter så mange år.» «Det er fint.» «Som når man etter

Detaljer

Kjærlighetshistorie. Utenom og hjem. Et epos. eller. eller. En roman i to akter av GINE CORNELIA PEDERSEN

Kjærlighetshistorie. Utenom og hjem. Et epos. eller. eller. En roman i to akter av GINE CORNELIA PEDERSEN Kjærlighetshistorie eller Utenom og hjem eller Et epos En roman i to akter av GINE CORNELIA PEDERSEN FORLAGET OKTOBER 2015 Første akt Solveig: detta er ikke noe epos det er ikke den uendelige, udødelige

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter Karin Haugane Oder til Fenn Sonetter 1 Slik rosen klamrer seg til tornekvisten Når snøen daler og fyller bladene Roper jeg blindt: Å gå ikke ifra meg Gyng til kvisten står naken og avblåst Synger deg inn,

Detaljer

Tom Egeland Trollspeilet

Tom Egeland Trollspeilet Tom Egeland Trollspeilet Om forfatteren: TOM EGELAND (f. 1959) har høstet hjemlig og internasjonal anerkjennelse for sine bestselgende romaner, som er oversatt til 24 språk. Forfatteren ble tildelt Rivertonprisen

Detaljer

Det er her jeg skal være

Det er her jeg skal være Hilde Hylleskaar Det er her jeg skal være Gyldendal 1 Jeg kaster et blikk tvers over rommet mot det store speilet, og ser at jeg ser utrolig glad ut. Jeg holder et champagneglass i hånden. Det bruser og

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

PLAST, Fyr oppgave TANNKREM& EMBALLASJE

PLAST, Fyr oppgave TANNKREM& EMBALLASJE Vedlegg 1. fra ide til produkt PLAST, Fyr oppgave TANNKREM& EMBALLASJE Naturfag & design og handtverk Produktanalyse av Studer pakningen nøye og noter ned en beskrivelse og vurdering av følgende Farger:

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Brukergrensesnitt og design av skjermbilder

Brukergrensesnitt og design av skjermbilder I dag Brukergrensesnitt og design av skjermbilder Litt om prosjektet og innleveringen Om komposisjon og farger Kirsten Ribu 02.05.2007 Noen ord om prosjektet God design er god kommunikasjon. Hvordan fungerer

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Adresse ved reisens slutt

Adresse ved reisens slutt Adresse ved reisens slutt 1 O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, 84 sktonstad@llu.edu da

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange andre ting.

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

Hanne Ørstavik 48 rue Defacqz

Hanne Ørstavik 48 rue Defacqz Hanne Ørstavik 48 rue Defacqz HVEM ER DET SOM SNAKKER? Jeg vet ikke. Jeg ser huset, noen av rommene. Fortauet, gaten utenfor. Figurene som kommer til syne. Det er alt. 48 rue Defacqz? Ja, det er huset.

Detaljer

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS OBS! Profilguiden er under løpende utvikling. Oppdateringer vil forekomme.sjekk at du har seneste versjon før jobbens oppstart. Spørsmål og godkjennelse av grafiske

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 PROSJEKTBESKRIVELSE MAJA NILSEN Prosjektet med tittelen jeg hører vinteren nærme seg vil bestå av en utendørsskulptur som er tenkt plassert i

Detaljer

Sollys i en Kafé. Silje Marie Gundersen. Inspirasjon: Edward Hopper s "Sunlights in Cafeteria"

Sollys i en Kafé. Silje Marie Gundersen. Inspirasjon: Edward Hopper s Sunlights in Cafeteria Sollys i en Kafé By Silje Marie Gundersen Inspirasjon: Edward Hopper s "Sunlights in Cafeteria" "And when at last you find someone to whom you feel you can pour out your soul, you stop in shock at the

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk.

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med. Det eneste er en smule nysgjerrighet og med et ønske om å kjenne på og leke med ditt eget uttrykk. Maling på store lerret kan åpne et kreativt meditativt rom uten at du har forkunnskaper. Denne helga tilbys som et frirom, et sted å være, føle. Slippe å passe på. Bekymre deg eller være redd for at noe

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former

Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Jorunn Steffensen: Abstrakte Former Telemark Kunstsenter Skien 2015 Layout, typografi & illustrasjon Hilde & Bård Tørdal www.tordal.no 2015 JORUNN STEFFENSEN Tekst av Ida Bringedal i møtes som regel hjemme

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Komping_. Maya particles ble brukt for å lage støv og tåke effekter til bruk i etterarbeidet.

Komping_. Maya particles ble brukt for å lage støv og tåke effekter til bruk i etterarbeidet. Min idé gikk ut på å lage en kort filmsekvens på rundt et halvt minutt, der jeg bruker live action og cg. Jeg hadde lyst til å jobbe så likt som mulig den norske bransjen, ved å bruke de samme programmene

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

DEPRIMERT. Daniel Gulløy Larsen Austad

DEPRIMERT. Daniel Gulløy Larsen Austad DEPRIMERT Av Daniel Gulløy Larsen Austad INT. STUE - DAG DAVID sitter i den sorte sofaen sin i en grå joggebukse og en sort T-skjorte med en tallerken med rester av kylling og ris i fanget og PCen på bordet,

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

Preken av Kapellan Øyvind Brun Andersen holdt søndag 17.januar i Bekkestranda kapell 2.søndag etter Kristi åpenbaringsdag, 2.

Preken av Kapellan Øyvind Brun Andersen holdt søndag 17.januar i Bekkestranda kapell 2.søndag etter Kristi åpenbaringsdag, 2. Preken av Kapellan Øyvind Brun Andersen holdt søndag 17.januar i Bekkestranda kapell 2.søndag etter Kristi åpenbaringsdag, 2.tekstrekk Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i

Detaljer

BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK

BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK Denne artikkelen bør ses i sammenheng med omtalen av de mange intelligensene (se heftet OM det kreative barnet). Det handler samlet sett om kommunikasjon: Vi kan forholde oss

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Infrendendido. Dine solfylte hofter setter mine hager i brann vi er på vei midt i vårflommen. Vi bygger vår verden på stranda

Infrendendido. Dine solfylte hofter setter mine hager i brann vi er på vei midt i vårflommen. Vi bygger vår verden på stranda Jeg døper meg Infrendendido min reises tvilling tankens mål der jeg skal rente min livskapital mitt alter ego skal blomstre min kropp er utlevd jeg heter Infrendendido Spor 1-0:37 Dine solfylte hofter

Detaljer

Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Eleven skal kunne:

Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Eleven skal kunne: FAG: Kunst og håndverk TRINN: 8 Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Tekstildesignperioden: Designe produkter

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Ung på godt og vondt

Ung på godt og vondt Ung på godt og vondt Presentasjon av oss. Bakgrunn: Sykepleiere skal pleie syke, en helsesøster skal forebygge, unngå at noen blir syke. Skolehelsetjenesten har et ansvar for å medvirke til å øke barn

Detaljer

To metoder for å tegne en løk

To metoder for å tegne en løk Utdanningsprogram Programfag Trinn Utviklet og gjennomført år KDA - Kunst, design og arkitektur, Kunst og visuelle virkemiddel Vg1 2012 TITTEL To metoder for å tegne en løk. Observasjon er nøkkelen i tegning.

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal Moira Young Blodrød vei Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Gyldendal Til mine foreldre og til Paul Lugh ble født først. Ved vintersolverv, da sola henger lavest på himmern. Deretter meg. To timer seinere.

Detaljer

NORSK DEL 2 Design og håndverk Johanne Husum og Terese Kr. Aarsund Myklebust

NORSK DEL 2 Design og håndverk Johanne Husum og Terese Kr. Aarsund Myklebust FYR-SKOLERING 17.-19. november 2014 NORSK DEL 2 Design og håndverk Johanne Husum og Terese Kr. Aarsund Myklebust Sammenfallende kompetansemål fellesfag og programfag PERIODE 7 Eldre og funksjonshemmede

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

Ingunn Aamodt. Marg & Bein

Ingunn Aamodt. Marg & Bein Ingunn Aamodt Dukken Marg & Bein Utgitt i serien: Dødelig blitz - Arne Svingen Grusom spådom - Ingunn Aamodt Dødens glassøye - Jon Ewo Kannibalen - Ingunn Aamodt Mannen fra graven - Jon Ewo Den aller ondeste

Detaljer

Johan B. Mjønes DØD MANNS KISTE

Johan B. Mjønes DØD MANNS KISTE Johan B. Mjønes DØD MANNS KISTE Om forfatteren: Johan B. Mjønes er oppvokst på Orkanger, bosatt i Oslo. Han har skrevet tre kritikerroste romaner for voksne. Død manns kiste er hans første roman for ungdom.

Detaljer

Gøhril Gabrielsen Din, alltid. Roman

Gøhril Gabrielsen Din, alltid. Roman Gøhril Gabrielsen Din, alltid Roman Om forfatteren: Din, alltid er Gøhril Gabrielsens fjerde roman. Hun debuterte med Unevnelige hendelser i 2006. Siden har hun gitt Svimlende muligheter, ingen frykt (2008)

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

Mari Stokke-Bakken. Nesten for. Roman

Mari Stokke-Bakken. Nesten for. Roman Mari Stokke-Bakken Nesten for alvorlig Roman Jeg står halvsvimmel i skumringen, ved et middels stort fjellvann, det er ikke et menneske i nærheten. Jeg trekker inn den friske alpeluften, den er kald og

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer