Tradisjonelle virologiske metoder. Halvor Rollag Avdeling for mikrobiologi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tradisjonelle virologiske metoder. Halvor Rollag Avdeling for mikrobiologi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet"

Transkript

1 Tradisjonelle virologiske metoder Halvor Rollag Avdeling for mikrobiologi Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet 1

2 Organisering Påvisning av virus Historisk utvikling Cellekultur Direktepåvisning i prøvematerialer Serologiske metoder KBR HAI Nøytralisasjonstest 2

3 Diagnostikk av virusinfeksjon ved Påvisning av virus og av spesifikke antistoffer Agens 3

4 Mosaikksykdom på tobakksplanten Aldolf Mayer overførte sykdommen med plantesaft. Ingen bakterier 1898 M.W.Beijerinck. Saften beholdt sin sykdomfremkallende også etter filtrering gjennom porselensfiltre. 4

5 Virus og dyresykdommer Løffler og Frosch 1898 Filtrerbart materiale fra blemmer i munnslimhinnen hos syke dyr kan overføre sykdommen. 5

6 Tumorfremkallende filtrerbare agens Wilhelm Ellemann og Olaf Bang, 1908 kyllingleukemi Francis Peyton Rous 1910 nobelpris 1967 Filtrat fra blod og og tumor hos høns med sarkom overfører sykdommen til friske høns. 6

7 Bakterievirus F.W.Twort 1915 F. D herelle 1917 Enzym eller levende vesen 7

8 Filtrering med ulik porestørrelse 8

9 Svedbergs ultrasentrifuge 9

10 Påvirsning av virus ved mikroskopi Lysmikroskopi Florescensmikrospi med UV lys ned mot 0,2µ Elektronmikroskopi fra ca

11 Elektronmikroskopi 10 6 partikler/ml ca x forst. Adenovirus Rotavirus (courtesy of Linda Stannard, University of Cape Town, S.A.) Anvendelse: virus i avføring, hurtigpåvisning av koppevirus 11

12 Dyrking av virus I levende dyr I embryonerte egg I vevskultur I cellekultur 12

13 Inokulasjon av enterovirus på pattende mus 13

14 Dyrking av virus på embryonerte egg 14

15 Vevskultur Oppdaget 1906/7 R.G. Harrison Satt i system 1924/25 av Alexis Carrel viste at Roussarkomavirus kunne dyrkes i det uendelige. 1mm 3 vevsbiter i en dråpe serum, hengende, På objektglass I kolber 15

16 Dyrkning av virus i cellekultur Første dyrking av virus i cellekultur: 1949 dyrking av poliovirus i humane embryonale celler. Nobelpris i 1954 til Fredrick C. Robbins John F. Enders Thomas H. Welles 16

17 Cellekultur monolayer 17

18 Cellekultur Primærceller. Fra vev hos dyr eller mennesker passasjer. Eks. HE.celler, monocytter, lymfocytter Apenyrer Cellelinjer Fra cancer celler (Vero, HeLa, A549) Immortaliserte primærceller Eks Raji (EBV) 18

19 Vekstmedier Vanlige medier: Salter,(BSS, Eagle,Hank) Energi Glukose Essensielle aminosyrer (obs glutamin) Vitaminer Hypoxantin for nukleinsyreprod. Serum (vekstfaktorer) Rensede eller syntetiske vekstfaktorer EGF, IL3, G CSF, Insulin etc avhengig av celletype. Antibiotika Penicillin G, Streptomycin, ev amfoterecin B 19

20 Vanlig brukte cellekulturer HE celler: Humane embryonale fibroblaster MRC5. Fibroblaster Hep 2 cells Oral cancercellelinje Vero celler: apenyrecellelinje HeLa celler: Cervixcarcinomcellelinje A 549: Lungecancer (pleura?) THP1 celler: Makrofaglignende 20

21 Virusisolasjon Prøvemateriale i transportmedium. Vevsbiter må homogeniseres. Tilsettes celler som er i deling dvs ikke helt konfluente Inkuberes et visst antall dager avh av virus HSV:3 d CMV: 3 uker 21

22 Virusisolasjon Mikroskopere 1 3x ukentlig for åse etter cytopatogen effekt. Cytopatogen effekt (CPE) er endringer i cellkulturens morfologi som kan være virusbetinget. Noen virus gir liten eller ingen CPE Ved mistanke om virusinfeksjon passereres celler/medium til ny cellekultur 22

23 Virus i cellkultur II De fleste cellkulturer er permissive for noen virus. HE: CMV, herpes, adenovirus Vero: Herpes, influensa, enterovirus A 549. Adenovirus Noen virus lar seg ikke dyrke I cellekultur Eks. HBV, HCV 23

24 Cellekultur monolayer Uinfisert Infisert med adenovirus 24

25 Cytopatogen effect Influensavirus Herpes simplexvirus 25

26 Identifikasjon av virus Typisk CPE etter en bestemt tid (CMV) Virusnøytralisasjonstest. (Adeno, influensa etc) Påvisning av virus og type med IF teknikk (HSV) Hemadsorpsjon (orthomyxovirus og paraorthomyxovirus) Elektronmikroskopi PCR 26

27 Haemadsorption Syncytial formation caused by mumps virus and haemadsorption of erythrocytes onto the surface of the cell sheet. (courtesy of Linda Stannard, University of Cape Town, S.A.) 27

28 Virusnøytralisasjon Ukjent virus + Kjent antistoff + Cellekultur = Ingen CPE (match mellom virus og antistoff) CPE (ikke match mellom virus og antistoff) 28

29 Måling av mengde virus ved Plaque-titrering

30 Snøggdiagnostikk 30

31 Shell vial kultur Celle på et dekkglass I et flatbunnet rør. Legge prøvematerialet på cellelaget Centrifugerer 1500g i 30 min. Vasker Inkuberer I 1 2 døgn Påviser virus med IF teknikk 31

32 Direkte påvisning av virus i prøvematerialer Nasofarynkssekret Influensavirus A og B, Parainfluensavirus, adenovirus, RS virus Hudblemmer/sår HSV 1 og 2, VZV Blod Cytomegalovirus 32

33 Influensa virus i celler fra nesen Utstryk av virus på objektglass Fikseres Tilsetting av fluorescinmerket antistoff Ev umerket spesifikt a.s. Deretter merket antiantistoff. 33

34 Herpes simplexvirus i en hudlesjon 34

35 CMV pp65 in leukocytter 35

36 Immundiffusjon 36

37 Counter immunoelectrophoresis Hepatitt B test 37

38 Agglutinasjon Påvisning Av virus/virusproteiner Partikler + antistoff Virus Partikler med Spesifikt antistoff Virus Agglutinasjon F.eks hepatitt B virus diagnostikk 38

39 Pre EIA antistofftester Komplementbindingsreaksjon Haemagglutinasjonsreaksjon Virusnøytralisasjonsreaksjon Gelpresipitasjon Fluorescerende antistoffbestemmelse 39

40 Typical Serological Profile After Acute Infection Note that during reinfection, IgM may be absent or present at a low level transiently 40

41 Komplementbindingsreaksjon KBR Bordet og Gengou proisnippet 1901 Syfilistest Wassermann og Neisser

42 Komplementbindingsreaksjon Reaksjon 1 Pasientserum (antistoff?) varmeinaktivert Antigen (virus) Komplement (marsvinserum i forhåndsbestemt mengde) Reaksjon 2 Saueblodlegemer Hemolysin (anti saublod produsert i kanin) (inaktivert) 42

43 Komplementbindingsreaksjon Serum 56oC (ukjent)+ Virusantigen + Komplement Hemolysin + Erytrocytter Komplement Ingen hemolyse antistoff tilstede. dvs komplement brukt Hemolyse antistoff ikke tilstede komplement til overs Anvendelse: Luftveisvirus (infl.a+b), parainfluensavirus, RSV, adenovirus, HSV 43

44 Complement Fixation Test Complement Fixation Test in Microtiter Plate. Rows 1 and 2 exhibit complement fixation obtained with acute and convalescent phase serum specimens, respectively. (2 fold serum dilutions were used) The observed 4 fold increase is significant and indicates recent infection. 44

45 Hemolyse i gel for påvisning av antistoffer mot rubella og influensa virus Brønn med serum (inakivert) Gel med saueblodl med antigen (virus) Komplement (marsvin) 45

46 Haemagglutinasjon Matte Knapp 46

47 Haemagglutinasjon inhibisjon Virus + serum (antistoff) + røde blodlegemer Ingen agglutinasjon (Knapp)= antistoff har bundet virus Agglutinasjon (matte) = ikke antistoff tilstede Anvendelse: Influensavirus A B og rubellavirus 47

48 48

49 Co agglutinering Virusantistoffpåvisning: Antistoffer mot røde hunder 49

50 Virusnøytralisasjonstest Høyere sensitivitet enn KBR og HAI. Egnet for immunstatus Kjent virus + ukjent serum + cellekultur Ingen CPE: spesifikt antistoff tilstede CPE: ikke antistoff tilstede eller i for lav konsentrasjon ved titrering 50

51 Påvisning av IgM antistoffer Skille IgG og IgM ved ultrasentrifugering Fraksjonere det sentrifugerte serum Bestemme hvilke fraksjoner som inneholdt IgG og eller IgM. Utføre serologisk test på hver enkelt fraksjon. 51

52 Immundiffusjon Anti IgG Eller IgM Serumfraksjoner 52

53 Oppsummering Identifikasjon av det filtrerbare agens som virus. Påvisning av virus ved isolasjon og direkte metoder Serologiske metoder for påvisning av virusantistoffer 53

INFLUENSA STRATEGIMØTE

INFLUENSA STRATEGIMØTE INFLUENSA STRATEGIMØTE Diagnostikk, overvåking og pandemiberedskap. 19. november 1999 Sammendrag, anbefalinger og forelesningsmanuskripter Redaktører: Liv Birkeland Flugsrud, Anne-Lise Bruu, Gunnar Hoddevik,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Moustafa Gibory

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Moustafa Gibory Mastergradsoppgave Moustafa Gibory Påvisning av to forskjellige virusagens ved Real -time PCR - Tick -borne encephalitis virus og Cytomegalovirus Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige

Detaljer

Er det noe i utsagnet fra Zambia: Anbefaler nå geitemelk og vitaminer mot HIV. Christine M. Jonassen, Seniorforsker, Senter for laboratoriemedisin

Er det noe i utsagnet fra Zambia: Anbefaler nå geitemelk og vitaminer mot HIV. Christine M. Jonassen, Seniorforsker, Senter for laboratoriemedisin Er det noe i utsagnet fra Zambia: Anbefaler nå geitemelk og vitaminer mot HIV Christine M. Jonassen, Seniorforsker, Senter for laboratoriemedisin Disposisjon Generelt om virus og antivirale egenskaper

Detaljer

2. Avdelingens funksjoner

2. Avdelingens funksjoner Innhold 2005 1. Forord...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...4 5. Datasystem...4 6. Aktivitet...5 6.1 Seksjon bakteriologi og prøvemottak...5 6.2 Seksjon for virologi og

Detaljer

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer IS-2030 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Susanne G. Dudman, overlege dr. med. Avdeling for virologi, FHI Ebola seminar, Oslo kongress senter 10. desember 2014 Filovirus Marburg (1967) Ebola (1976)

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2007

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2007 Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital Nr. 3, september 2007 Ansvarlig redaktør: Trond Jacobsen Redaksjon: Roar Dyrkorn, Lis Johansen (sekretær), Andreas Radtke, Anne Dorthea Rø, Hanne-Brit Grong

Detaljer

13. Infeksjoner og idrett

13. Infeksjoner og idrett Kapittel 13 Infeksjoner og idrett 177 13. Infeksjoner og idrett Forfattere Göran Friman, professor, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lars Wesslén, dr. med, Infektionskliniken, Gävle sjukhus

Detaljer

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Å r s r a p p o r t 2008

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Å r s r a p p o r t 2008 Avdeling for medisinsk mikrobiologi Å r s r a p p o r t 2008 2005 1. Forord...3 Mål...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...5 5. IKT...5 6. Kvalitetssikring og HMS...6 7. Aktivitet...7

Detaljer

Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem?

Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem? FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 374 9 Ingar Olsen, Erik Jantzen og Nils Skaug Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem? Inesten 40 år har det vært kjent at vannet

Detaljer

EGFR mutasjonsanalyse

EGFR mutasjonsanalyse EGFR mutasjonsanalyse ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) Lars Helgeland Avdeling for patologi, Gades institutt Haukeland Universitetssykehus NFKC årsmøte Gardermoen 3/2-12 Ved NSCLC er det funnet forandringer

Detaljer

QUANTA Lite β 2 GPI IgG ELISA 708665 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet

QUANTA Lite β 2 GPI IgG ELISA 708665 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet QUANTA Lite β 2 GPI IgG ELISA 708665 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet Anvendelsesområde QUANTA Lite β 2 GPI IgG er en enzymkoblet immunsorbent analyse (ELISA) for semikvantitativ

Detaljer

ROLLEN TIL UROKINASE PLASMINOGEN AKTIVATOR RESEPTOREN (upar) FOR UTTRYKK AV MOLEKYLER INVOLVERT I CELLE ADHESJON, MIGRASJON OG INVASJON.

ROLLEN TIL UROKINASE PLASMINOGEN AKTIVATOR RESEPTOREN (upar) FOR UTTRYKK AV MOLEKYLER INVOLVERT I CELLE ADHESJON, MIGRASJON OG INVASJON. ROLLEN TIL UROKINASE PLASMINOGEN AKTIVATOR RESEPTOREN (upar) FOR UTTRYKK AV MOLEKYLER INVOLVERT I CELLE ADHESJON, MIGRASJON OG INVASJON. Av: Stine Haustreis Mai 2010 Veiledere: Førsteamanuensis Gunbjørg

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 4 desember 2012

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 4 desember 2012 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 4 desember 2012 Innhold Klinikkledelsen 3 Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk 3 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 6 Erytrocyttantistoff

Detaljer

Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi

Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi - 1 - Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 1.1 OPPNEVNING OG ARBEIDSFORM... 3 1.2 MANDAT... 3 1.3 SAMMENDRAG... 3 2. FAGET MEDISINSK MIKROBIOLOGI... 6 2.1 BESKRIVELSE

Detaljer

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B)

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Strategimøte nr 15, 2001: STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Rapport fra strategimøte nr 15 Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2003 EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER I BAKTERIOLOGI, MYKOLOGI

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Biologisk kjemi Vårsemesteret, 2012. Åpen Forfatter: Mette Figenschou (signatur forfatter) Fagansvarlig: Grete Jonsson

Detaljer

LOKALISERING AV TITANDIOKSID NANOPARTIKLER I GINGIVALE FIBROBLASTER

LOKALISERING AV TITANDIOKSID NANOPARTIKLER I GINGIVALE FIBROBLASTER NANO100 STUDENTHOSPITERING LOKALISERING AV TITANDIOKSID NANOPARTIKLER I GINGIVALE FIBROBLASTER 30. april 2014 Anita Lien, Marius Helland og Erik Larsen Bachelorprogram i Nanoteknologi Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Overvåking av helsetilstanden og helserelatert kunnskapsutveksling i oppdrett av flekksteinbit

Overvåking av helsetilstanden og helserelatert kunnskapsutveksling i oppdrett av flekksteinbit RAPPORT 16/2002 Utgitt august 2002 Overvåking av helsetilstanden og helserelatert kunnskapsutveksling i oppdrett av flekksteinbit Sigrun Espelid Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

Hfr-stammer Kartlegging ved avbrutt konjugasjon (time of entry)

Hfr-stammer Kartlegging ved avbrutt konjugasjon (time of entry) BAKTERIE OG FAG GENETIKK Man studerer ofte E. coli fordi den inneholder få gener (4700 kb)sammenlihgnet med menneskets ca 6 mill kb, har kort generasjonstid (20 min) og er hele livssyklusen i haploid tilstand.

Detaljer

Febrile barn med utslett

Febrile barn med utslett Febrile barn med utslett Hudavdelingen Stavanger Universitetssykehus Stavanger 14/2-12 Hudutslett og Feber En reaksjon i huden Forårsakes av f eks infeksjon, medikament eller allergi De fleste utslettene

Detaljer

Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011

Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011 Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011 Rapport Tid Tirsdag 2. august 2011 Innhold Bakgrunnsinformasjon og foreløpige vurderinger om antatt sammenheng mellom Pandemrix-vaksinering

Detaljer

Bioingeniøren. Fag: Sammenlikning av Elisa og Western blot ved borreliose s. 6-13. Aker sykehus jubileum og nedlegging? s. 14 16

Bioingeniøren. Fag: Sammenlikning av Elisa og Western blot ved borreliose s. 6-13. Aker sykehus jubileum og nedlegging? s. 14 16 Bioingeniøren N u m m e r 1 2 2 0 0 9 Å r g a N g 4 4 Fag: Sammenlikning av Elisa og Western blot ved borreliose s. 6-13 Aker sykehus jubileum og nedlegging? s. 14 16 Fra lederdagene 2009 s.22 24 T I D

Detaljer

Fra grunnforskning til bedre helse. 22 eksempler på at grunnforskning lønner seg

Fra grunnforskning til bedre helse. 22 eksempler på at grunnforskning lønner seg Fra grunnforskning til bedre helse 22 eksempler på at grunnforskning lønner seg Forord 1 Å kunne se inn i kroppen Antistoffer i kroppen kan nyttes til å oppdage sykdom raskt Gentester kan avsløre sykdom

Detaljer

TANNSPOR Tidsbestemmelse og betydning i rettslig sammenheng

TANNSPOR Tidsbestemmelse og betydning i rettslig sammenheng Prosjektoppgave for det integrerte masterstudiet i odontologi TANNSPOR Tidsbestemmelse og betydning i rettslig sammenheng Selia P. Bekheet og Tonje R. Refseth Kull 08-13 Veiledere: Kathrine Skarstein og

Detaljer

Luftsmitteisolat - Evaluering av dimensjoneringsgrunnlag og utførte løsninger

Luftsmitteisolat - Evaluering av dimensjoneringsgrunnlag og utførte løsninger Luftsmitteisolat - Evaluering av dimensjoneringsgrunnlag og utførte løsninger Eirik Birkeland Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2008 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Biveileder(e):

Detaljer

Revmaprøver, hva sier de oss?

Revmaprøver, hva sier de oss? Revmaprøver, hva sier de oss? - med fokus på anti-ccp og RF Silje Watterdal Syversen Lege, PhD Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Kontaktinfo: s.w.syversen@gmail.com Innhold Kort intro til revmatiske

Detaljer

1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer

1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TESTER PÅVISNING AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJELP AV EN IMMUNENZYMATISK METODE 1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en

Detaljer