Aminosyresammensetning i korn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aminosyresammensetning i korn"

Transkript

1 230 M. Åssveen / Grønn kunnskap 9 (2) Aminosyresammensetning i korn Mauritz Åssveen / Planteforsk Apelsvoll forskingssenter Bakgrunn Den overveiende delen av bygg og havre som produseres i Norge går til dyrefôr. Andelen norskprodusert hvete som brukes i kraftfôrblandingene varierer fra år til år avhengig av hvor stor del som godkjennes som mathvete. Det er derfor viktig at det kornet som produseres har kvalitetsegenskaper som i størst mulig grad tilfredsstiller de ernæringsmessige krav som stilles til ulike dyreslag og produksjoner. Da det er risiko for at produksjonstaket kan nås for fôrkorn, blir kvalitetsegenskapene for kornet viktigere enn tidligere for å kunne hindre en overskuddssituasjon. Begrensninger i bruken av kjøttbeinmjøl og andre proteinkilder i kraftfôrblandingene har også ført til økt fokus på kvaliteten av norskproduserte kraftfôrråvarer. På grunn av faren for kugalskap ble kjøttbeinmjøl fra 1. januar 2001 forbudt i kraftfôret til alle matproduserende dyr i EU. Norge følger EU s regelverk på dette området. Forbud mot bruk av genmodifisert materiale vil også ha betydning for bruken av visse importerte proteinråvarer. Det vil bare være et spørsmål om tid hvor lenge garantien om import av GMO-fritt soyamjøl kan opprettholdes. Avregning av fôrkorn etter ulike kvalitetsparametre er i gang, og vil sikkert utvikle seg videre i årene som kommer. I den sammenheng er kunnskap om hvordan viktige kvalitetsegenskaper varierer med art, sort og ulike dyrkingstiltak viktig, både for å kunne produsere råvarer av riktig kvalitet, og for å kunne foreta en riktig og rettferdig prisavregning til dyrkerne. Proteinfraksjoner og aminosyrer i korn Korn har i stor grad vært betraktet som en viktig energi- og karbohydratkilde. Korn som proteinkilde har vært tillagt mindre vekt på grunn av god tilgang på alternative proteinkilder til bruk i kraftfôrblandinger. På verdensbasis utgjør imidlertid korn en viktig proteinkilde både for mennesker og dyr. Ved dyrkingsteknikk og arts-/sortsvalg er det til en viss grad mulig å styre innholdet av ulike kvalitetskomponenter i kornet. Det samlede innholdet av protein, fett og stivelse vil være forholdsvis stabilt, mens forholdet mellom disse kom-

2 M. Åssveen / Grønn kunnskap 9 (2) 231 ponentene kan variere innenfor relativt vide grenser. Det samme kan ulike fraksjoner innenfor disse næringsstoffgruppene gjøre. Hvis en ved hjelp av sortsvalg eller dyrkingsstrategi øker kornets protein- eller fettinnhold, vil det som hovedregel resultere i en tilsvarende reduksjon i stivelsesinnholdet. Det er også ofte en negativ korrelasjon mellom proteininnhold og avlingsnivå. Dannelsen av protein krever ca. to ganger så mye energi som syntesen av stivelse. Derfor krever en økning av proteininnholdet ved et konstant avlingsnivå både høyere hastighet og lengre varighet av fotosyntesen, samt en mer effektiv overføring av fotosynteseprodukter til kjernen (Wollenweber 2002). Totalt proteininnhold reflekterer ikke nødvendigvis biologisk eller ernæringsmessig verdi av kornet. Proteiner er bygget opp av aminosyrer som holdes sammen av peptidbindinger. Proteinkvaliteten bestemmes av sammensetningen av disse aminosyrene (Stoskopf 1985). Proteinene deles ofte i enzymproteiner eller metabolisk aktive proteiner på den ene siden og lagerproteiner på den andre. Albuminer og globuliner er fraksjoner av enzymproteiner, mens prolaminer og gluteniner er lagerproteiner. I bygg kalles prolamin for hordein, og i hvete gliadin. Albumin og globulin finnes først og fremst i kornets embryo og aleuronlag, og bidrar med fra % av det totale N-innholdet i kjernen. Forbindelser som peptider, nitrater og frie aminosyrer er også forbundet med albuminfraksjonen, og utgjør % av det totale N-innholdet. Fraksjonene prolamin og glutenin er først og fremst knyttet til kornets endosperm, og prolamin kan utgjøre så mye som % av kornets totale N-innhold. I hvete utgjør prolamin en større prosentandel av råproteinet enn i bygg, og derfor er aminosyresammensetningen generelt dårligere i hvete. Prolamin inneholder lite lysin, men mye glutamat og glutamin. Proteinfraksjonen glutenin er først og fremst knyttet til kornets cellemembraner. Sterkere N- gjødsling fører til økt vekst av proteinfraksjonen prolamin på bekostning av albumin-, globulin- og gluteninfraksjonene i bygg og hvete. Innholdet og sammensetningen av aminosyrene er viktige kvalitetskriterier i korn, og bestemmende for fôrets biologiske verdi og næringsverdi. Korn inneholder tjue aminosyrer som er ansvarlige for proteinsyntesen. Disse kan deles i essensielle og ikke essensielle aminosyrer (Tabell 1). Dyr og mennesker kan syntetisere de ikke essensielle aminosyrene gjennom nedbryting av glukose, mens de essensielle må tilføres via maten og fôret.

3 232 M. Åssveen / Grønn kunnskap 9 (2) Tabell 1. Aminosyrer i korn Essensielle aminosyrer Histidin (His) Isoleucin (Ile) Leucin (Leu) Lysin (Lys) Ornitin (Orn) Methionin (Met) Phenylalanin (Phe) Tryptophan (Trp) Threonin (Thr) Valin (Val) Ikke essensielle aminosyrer Alanin (Ala) Asparagin (Asn) Aspartat (Asp) Cystin (Cys) Glutamat (Glu) Glutamin (Gln) Glycin (Gly) Prolin (Pro) Serin (Ser) Tyrosin (Tyr) Aminosyresammensetning i ulike kornarter og kornsorter Aminosyresammensetningen i korn er vanligvis ubalansert med utilstrekkelig innhold av flere essensielle aminosyrer i forhold til behovet hos ulike dyreslag. Lysin er den mest begrensende essensielle aminosyren i alle kornarter, fulgt av threonin i havre, bygg, hvete og rug. Innholdet av methionin og valin er også generelt lavt i korn. Tabell 2. Innhold av aminosyrer i ulike kornarter, g/100 g protein (etter Wollenweber, 2002) Aminosyrer Hvete Rug Rughvete Bygg Havre Ris Mais Arginin 4,71 4,93 5,25 4,40 6,98 8,26 4,19 Cystin 2,19 1,90 2,97 2,50 1,73 1,07 1,55 Histidin 2,02 2,20 2,40 2,10 2,46 2,49 2,72 Isoleucin 4,70 4,26 3,70 3,80 3,90 3,71 3,68 Leucin 6,72 6,68 6,98 6,90 7,55 8,22 12,43 Lysin 2,79 3,42 3,31 3,50 4,51 3,69 2,67 Methionin 1,30 1,68 1,63 1,60 1,65 2,32 1,92 Phenylalanin 4,96 4,82 4,94 5,10 4,93 5,15 4,88 Threonin 2,84 3,70 3,20 3,50 3,64 3,91 3,60 Tryptophan 1,28 1,13 1,11 1,40 1,70 1,15 0,70 Tyrosin 3,72 3,27 2,84 2,50 3,61 3,49 3,83 Valin 4,48 5,21 4,52 5,40 5,24 5,51 4,85 En ser at rughvete har et høyere innhold av de essensielle aminosyrene lysin, methionin, threonin, histidin og leucin enn vanlig hvete (Tabell 2). Men det er havre av våre vanlige kornarter som peker seg ut med det høyeste innhol-

4 M. Åssveen / Grønn kunnskap 9 (2) 233 det av den viktige essensielle aminosyren lysin. Havre har også et høyt innhold av andre essensielle aminosyrer for eksempel leucin, histidin, phenylalanin og tryptophan. Havre peker seg derfor ut som en art med svært høy biologisk verdi og god proteinkvalitet. Effekt av N-gjødsling Det er stor forskjell på aminosyresammensetningen i enzymproteinene og lagerproteinene. Enzymproteinene inneholder større mengder essensielle aminosyrer enn lagerproteinene, og har dermed en høyere biologisk verdi. Generelt er det vanskelig å bedre kornets proteinkvalitet og næringsverdi ved å øke proteininnholdet fordi det er de ikke essensielle aminosyrene som øker mest på bekostning av viktige essensielle aminosyrer når proteininnholdet øker. Denne sammenhengen ser likevel i mindre grad ut til å gjelde for havre og rughvete enn for bygg og hvete. Enzymproteinene syntetiseres tidlig i kornets utvikling, mens lagerproteinene i større grad dannes senere. Ved lav nitrogentilgang er det derfor dannelsen av enzymproteiner (albumin og globulin ) som prioriteres. Ved rikelig nitrogentilgang gjennom hele vekstsesongen øker andelen lagerproteiner (prolamin og glutenin). N-gjødslingsstrategien vil derfor ha stor betydning for kornets proteininnhold og sammensetningen av proteinfraksjonene og aminosyrene. I en svensk undersøkelse (Stenram et al. 1990) ble sorter av vår- og høsthvete dyrket ved to N-gjødslingsnivåer. Det ble tatt proteinanalyser på fem tidspunkter i innlagringsperioden, fra dager etter blomstring (Tabell 3).

5 234 M. Åssveen / Grønn kunnskap 9 (2) Tabell 3. Proteininnhold og sammensetningen av proteinfraksjoner gjennom innlagringsperioden ved to N-gjødslingsnivåer for vår- (Kadett og Drabant) og høsthvetesorter (Hildur og Solid) (Stenram et al. 1990) Sort Dager etter Protein Proteinfraksjoner i % av totalprotein (kg N/ha) blomstring % av t.stoff Albumin Globulin Gliadin Glutenin Kadett 10 14,4 71,0 9,1 3,8 3,8 (75) 20 12,2 52,1 11,3 12,7 14, ,4 31,7 12,3 32,0 15, ,1 20,9 13,7 41,8 15, ,9 20,7 17,3 35,0 8,0 Kadett 10 15,2 69,7 9,8 2,7 8,4 (150) 20 15,0 49,0 10,8 18,4 14, ,5 24,8 10,1 38,7 11, ,2 18,2 14,7 48,4 8, ,5 23,8 19,8 40,9 11,1 Drabant 10 13,9 72,6 10,0 1,5 8,3 (75) 20 12,8 56,9 10,0 13,7 12, ,0 32,6 11,9 35,4 11, ,3 21,4 14,0 46,1 12,1 Drabant 10 14,7 71,4 9,4 1,4 6,9 (150) 20 16,1 54,5 10,1 18,4 11, ,7 29,4 11,4 43,4 10, ,5 26,1 11,7 49,1 9, ,2 18,7 11,7 54,1 7,5 Hildur 10 12,2 62,3 10,2 1,7 9,4 (70) 20 9,5 56,5 10,7 7,8 17,4 30 8,4 39,0 11,2 28,1 13,7 40 8,8 28,0 14,6 36,0 11,4 66 8,4 23,7 17,7 44,2 7,2 Hildur 10 13,2 58,3 10,0 4,6 11,8 (210) 20 12,2 48,7 11,1 18,3 16, ,7 29,1 12,1 39,8 7, ,7 19,7 12,8 48,9 9, ,8 16,9 14,5 53,8 8,7 Solid (70) 20 10,2 60,2 9,9 9,3 14,6 30 8,2 42,8 11,9 28,0 11,5 40 8,7 28,3 12,8 39,6 18,6 66 8,9 24,3 15,5 50,2 9,3 Solid 10 13,0 77,1 11,7 5,2 10,9 (210) 20 12,1 53,0 8,4 14,9 13, ,3 32,0 11,2 39,5 15, ,0 22,3 12,5 52,4 10, ,0 19,2 14,3 55,5 8,8

6 M. Åssveen / Grønn kunnskap 9 (2) 235 Tabellen viser at det totale proteininnholdet i prosent av tørrstoffet i denne undersøkelsen økte klart med økt N-gjødsling. Ved svakeste N-gjødsling fant en et relativt høyt proteininnhold i kornet ved første analyse, 10 dager etter blomstring. Ved senere analyser falt proteininnholdet klart. Ved sterkeste N- gjødsling holdt proteininnholdet seg relativt konstant gjennom hele innlagringsperioden med unntak av analysen 30 dager etter blomstring. Ved dette uttaket var proteininnholdet generelt noe lavere. Denne midlertidige nedgangen kan skyldes at dette er et tidspunkt med intens innlagring av stivelse i kornet. Denne svenske undersøkelsen er interessant med tanke på når de ulike proteinfraksjonene innlagres. På et tidlig stadium er det dannelsen av albumin som dominerer. Dette gjelder for begge sorter og uansett N-gjødslingsnivå. Det prosentvise innholdet av albumin reduseres så hele veien fra første til siste analysetidspunkt. På et tidlig stadium inneholder kornet svært lite gliadin, men ved de siste analysetidspunktene er dette den dominerende proteinfraksjonen. Innholdet av glutenin viser en noe varierende innlagringsrytme, men med en redusert prosentandel ved siste analyse, 66 dager etter blomstring. For globulinfraksjonen skjer det en gradvis økning i prosentandelen gjennom hele innlagringsperioden. Effekt av temperatur og vanntilgang Rent generelt vil proteininnholdet bli høyere i korn som dyrkes under varme, tørre betingelser, enn i kaldt og fuktig klima (Stoskopf 1985). Det vil i sin tur påvirke fordelingen av proteinfraksjonene og aminosyresammensetningen. Ved dyrking på friland er det litt vanskelig å vite hvor stor del av utslagene som skyldes temperatur og hva som skyldes vanntilgang. Disse faktorene er som regel nært koblet sammen, og vil kunne gi en additativ effekt. I en norsk undersøkelse (Hafskjold 1995) ble proteinkvaliteten for ulike vårhvetesorter kartlagt ved forskjellig temperatur i innmatingsperioden. Forsøkene ble gjennomført under kontrollerte betingelser i veksthus, og temperaturen ble variert fra 9 til 21 C. Økt temperatur førte til økt proteininnhold i kornet, og prosentandelen av lagerproteinene glutenin og gliadin økte med økende temperatur i innmatingsperioden. For gliadin var økningen mest markert i temperaturområdet C. Tabell 4 viser effekten av økt temperatur på gluteninandelen for de tre sortene i forsøket.

7 236 M. Åssveen / Grønn kunnskap 9 (2) Tabell 4. Effekt av ulik temperatur i innmatingsperioden på proteininnhold og glutenininnhold for tre vårhvetesorter Temp. Polkka Tjalve Bastian C Protein % Glutenin % Protein % Glutenin % Protein % Glutenin % 9 10,6 28,37 10,1 30,15 10,8 30, ,4 29,18 9,9 30,12 10,0 30, ,9 29,85 10,7 30,63 10,7 31, ,8 29,82 12,6 31,66 11,4 32, ,9 30,88 14,8 32,49 13,7 32,23 For hvete som skal brukes til baking er en slik økning i gluteninandelen positiv fordi det gir deigen større styrke og elastisitet. Tallene stemmer godt med de erfaringene en har fra tidligere om disse sortenes bakekvalitet. Polkka er en sort med svakt gluten og Bastian har et sterkt gluten. Ut fra det som er diskutert tidligere vil imidlertid en prosentvis økning i glutenin- og gliadinfraksjonene gi en mindre gunstig fordeling mellom essensielle og ikke essensielle aminosyrer. Dette betyr at de sortene som blir foredlet med tanke på en sterk proteinkvalitet til baking ikke nødvendigvis har den gunstigste aminosyrefordelingen med tanke på fôring av husdyr. Aminosyresammensetningen ble ikke undersøkt i disse forsøkene. Kartlegging av aminosyresammensetningen i norske kornsorter Det finnes ingen fullstendig oversikt over aminosyresammensetningen i det sortsmaterialet som dyrkes i Norge. De analysene som finnes er gjort i et smalt utvalg av sorter, og på et ikke ortogonalt materiale. Gjennom verdiprøvingen i korn sitter en på et stort sortsmateriale dyrket på ulike steder. Dette materialet er godt egnet til å bestemme variasjonen i aminosyresammensetning mellom arter og mellom sorter innen art. Et utvalg av bygg- og havresorter fra tre verdiprøvingsforsøk i 2003 ble analysert for aminosyresammensetning. Forsøkene lå i Østfold, på Romerike og på Apelsvoll, slik at en fikk en god geografisk spredning innen Østlandet. Tabell 5 viser fordelingen for en del aminosyrer i de ulike byggsortene.

8 M. Åssveen / Grønn kunnskap 9 (2) 237 Tabell 5. Innhold av en del aminosyrer (g/100 g protein) i ulike byggsorter. Gjennomsnitt for 3 forsøk på Østlandet 2003 Sort Histidin Lysin Treonin Methionin Valin Alanin Aspargin Glutaminsyre Glycin Prolin Arve 2,54 4,34 3,75 1,80 5,76 4,64 6,65 23,76 4,52 9,66 Olsok 2,53 4,37 3,77 1,86 5,64 4,66 6,82 23,20 4,54 10,11 Lavrans 2,54 4,40 3,82 1,90 5,89 4,69 6,78 24,33 4,57 10,28 Ven 2,55 4,26 3,71 1,83 5,51 4,50 6,59 23,83 4,68 10,19 Fager 2,56 4,31 3,76 1,91 5,84 4,61 7,02 24,29 4,61 9,91 Nina 2,76 4,33 3,67 1,77 5,92 4,52 6,56 25,69 4,39 10,68 Tiril 2,71 4,10 3,55 1,74 5,77 4,38 6,48 24,64 4,25 10,12 Gaute 2,49 4,44 3,88 1,88 5,71 4,80 6,88 22,60 4,80 9,71 Tyra 2,45 4,10 3,58 1,81 5,57 4,43 6,43 24,27 4,32 10,72 Kinnan 2,42 4,05 3,58 1,80 5,43 4,39 6,36 24,62 4,28 10,85 Sunnita 2,49 4,07 3,62 1,75 5,60 4,41 6,50 24,59 4,41 10,50 Saana 2,44 4,15 3,66 1,83 5,49 4,54 6,65 23,90 4,65 10,38 Iver 2,42 4,24 3,65 1,82 5,54 4,54 6,54 24,02 4,47 10,19 Annabell 2,47 4,23 3,63 1,81 5,56 4,59 6,89 23,93 4,41 9,98 Edel 2,53 4,31 3,69 1,84 5,68 4,79 6,98 23,48 4,51 9,57 Helium 2,49 4,13 3,71 1,86 5,46 4,47 6,56 24,33 4,35 10,57 Netto 2,36 3,96 3,52 1,74 5,40 4,29 6,37 24,47 4,24 11,38 LSD 5% 0,29 0,37 0,26 0,12 0,32 0,37 0,62 1,82 0,39 1,60 Tabell 6. Innhold av ulike aminosyrer i bygg (g/100 g protein). Middeltall for ulike forsøkssteder, 2003 Sted Histidin Lysin Treonin Methionin Valin Alanin Aspargin Glutaminsyre Glycin Prolin Østfold 2,60 4,46 3,83 1,85 5,81 4,86 6,88 23,35 4,72 9,71 Romerike 2,70 4,56 3,85 1,88 5,86 4,81 7,12 23,10 4,74 9,44 Apelsvoll 2,48 4,08 3,63 1,80 5,65 4,39 6,33 24,99 4,36 10,73 LSD 5% 0,16 0,15 0,14 i.s. i.s. 0,15 0,23 0,89 0,14 0,68 For bygg ble det registrert signifikante forskjeller i innhold av ulike aminosyrer både mellom sorter og mellom forsøkssteder. I havre ble det ikke registrert sikre forskjeller. Det er tatt ut nye prøver for aminosyreanalyser fra byggforsøkene i Resultatene fra disse analysene foreligger ikke når dette skrives.

9 238 M. Åssveen / Grønn kunnskap 9 (2) Referanser Hafskjold, R.E Proteinkvalitet i hvete dyrket ved forskjellig temperatur i innmatings-perioden. Hovedoppgave ved Institutt for plantefag, 53 sider. Stenram, U., Heneen, W.K. & Olered, R The Effect of Nitrogen Fertilizers on Protein Accumulation in Wheat (Triticum aestivum L.). Swedish J. Agric. Res. 20: Stoskopf, N.C Cereal Grain Crops. Reston Publishing Company, Inc. Reston, Virginia. ISBN sider. Wollenweber, B Dyrkning af kvalitetsafgrøder målrettet produktion af korn, raps og Bælgsæd til foderbrug. Kornkvalitet agronomiske aspekter. DJF-rapport nr.74:

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Kornarter og sorter Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 37 Kornarter og sorter Foto: Tove Sundgren 38 Åssveen, M. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Sorter og sortsprøving 2013 Mauritz Åssveen 1, Jan Tangsveen 1,

Detaljer

Foto: Mikkel Bakkegard. Korn

Foto: Mikkel Bakkegard. Korn Foto: Mikkel Bakkegard Korn 64 M. Bakkegard / Grønn kunnskap 9 (1) Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen 2004 Mikkel Bakkegard / mikkel.bakkegard@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 99 Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Tove Sundgren 1, Mette Goul Thomsen 1, Mauritz Åssveen 1, Erling Stubhaug 2, Anne Kari Bergjord 3, Ruth Mordal

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad 82 Ricardo Holgado et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Veiledning for kornprodusenter om korncystenematoder Heterodera spp. RICARDO HOLGADO 1, STIG ANDERSSON 2 & CHRISTER MAGNUSSON

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Foto: Ievina Sturite. Jordarbeiding, næringstap. og mineralisering

Foto: Ievina Sturite. Jordarbeiding, næringstap. og mineralisering Foto: Ievina Sturite Jordarbeiding, næringstap og mineralisering 20 H. Riley et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Langvarige jordarbeidingsforsøk på ulike jordarter: Resultater fra 1998 2004, sammenlignet med

Detaljer

Foto: Audun Korsæth. Teknikk og klima

Foto: Audun Korsæth. Teknikk og klima Foto: Audun Korsæth Teknikk og klima 22 R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) Gir vaskemidler utsprøytet etter ugrasmidler skade? Rolf Skuterud / rolf.skuterud@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet Sammendrag

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2014 Bærekraftig intensivering SIDE 4 13 Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon SIDE 14 19 Fokus på god agronomi i Avlingskampen SIDE 20 27 Økt kunnskap om egne skifter

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot, løk, hvete og erter

Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot, løk, hvete og erter Forfatter: Erik Svanes, Østfoldforskning Rapportnr.: OR.28.14 ISBN: 82-7520-727-4 ISBN: 978-82-7520--727-0 Nordisk prosjekt om svinn i primærproduksjon av mat Svar på spørreundersøkelser om svinn for gulrot,

Detaljer

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko

Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko 52 Relativ volatilitet som mål for markedsrisiko Finansdepartementet har definert et klart mandat for Norges Banks forvaltning av Statens petroleumsfond. Et viktig styrings- og målingsredskap er en referanseportefølje

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2014 RAPPORT NR. 7 / 2015 16.03.2015 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNING RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE 1 1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL 1.1 Innledning I lang tid har særskilte virkemidler

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

Studiefrafall og studiestabilitet

Studiefrafall og studiestabilitet Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 3 Studiefrafall og studiestabilitet Elisabeth Hovdhaugen og Per Olaf Aamodt Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 3 Studiefrafall og studiestabilitet Elisabeth

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer