Risikovurdering av Ny Felles Publiseringsløsning 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikovurdering av Ny Felles Publiseringsløsning 2.0"

Transkript

1 Prosedyre IT-risikovurdering Versjon SP/ Risikovurdering av Ny Felles Publiseringsløsning 2.0 Løsning Ny felles publiseringsløsning 2.0 Utarbeidet av Ingvild Fasting og Geir Hovind, Sykehuspartner, Ketil Heggtveit, Secode Delprosjekt Hovedprosjekt Prosjektleder Visar Beqiri, 1 Kartlegging Introduksjon Begrunnelse for endring Avgrensninger Systembeskrivelse Arkitektur Teknologi Sikkerhetsmekanismer Dataflyt Aktører Tilganger Informasjonsaktiva Databehandling Identifisere tekniske sårbarheter, andre svakheter og tilhørende trusselscenarioer Vurdering Risikohåndtering Aksepterte hendelser Hendelser med definerte tiltak Kapittel 5 Appendix... 25

2 1 Kartlegging 1.1 Introduksjon Denne risikovurderingen har 3 fokusområder: a) risiko som følge av åpning for å overvåke løsning i et eksternt miljø b) risiko ved bruk (roller, rettigheter, godkjenningsprosesser mv) c) risiko for kompromittering av løsningen (teknisk svakheter, configurasjon og lignende) Punkt a og b dekkes i denne risikovurderingen. Punkt c dekkes også i risikovurderingen, og av en gjennomført penetrasjonstest. Rapporten finnes som eget vedlegg, og hovedkonklusjonene er presentert i appendix, i kapittel 5. Vurderingen baseres på følgende fremlagte dokumentasjon: Funksjonelt løsningsdesign, versjon 0.5, datert Teknisk løsningsdesign, versjon 0.4, datert Teknisk løsningsdesign, arbeidsversjon mottatt Forprosjektanalyse, versjon 1.3, datert Prosjektdirektiv, versjon 1.1, datert Penetrasjonstest Sykehuspartner, versjon 1.0, datert Om løsningen (formål og hensikt) Felles Publiseringsløsning (FPL) er en felles regional løsning for publisering av innhold på internett. Sykehuspartner forvalter og tilbyr løsningen til det enkelte helseforetak. FPL 2.0 er en oppgradert løsning på ny plattform, med større grad av standardisering og modernisering av utseende og innhold. Løsningen må fortsatt forholde seg til de krav og føringer som stilles i HOD rammeverket for nettbasert kommunikasjon. Anskaffelsen av FPL har som hovedformål å gi tilhørende helseforetak et felles verktøy for publisering. Løsningen er basert på et nasjonalt rammeverk. Ny FPL planlegges basert på SharePoint 2013 med drift i nettsky, levert av Windows Azure. For ytterligere begrunnelse for hensikt og formål, henvises det til forprosjektanalyse og prosjektdirektiv Begrunnelse for endring FPL driftes i dag av Norsk Helsenett og har vært vedlikeholdt av Evry. Sykehuspartner forvalter og tilbyr løsningen til det enkelte foretak. 12 foretak benytter løsningen (inkludert Sykehuspartner og Sykehusapotekene). Siden løsningen ble satt i drift har det oppstått store utfordringer med ytelse og ustabilt driftsmiljø, manglende miljøer for verifisering av endringer før produksjonssetting og en rekke feil i den egenutviklede delen av løsningen, spesielt i integrasjonen mot 3.parts produktene. Løsningen har også vist seg å ikke være så fleksibel som forventet. Videre er løsningen med Microsofts skytjenester valgt for å få en mer kostnadseffektiv løsning. En oppgradert Sharepoint-løsning fra Sykehuspartner forventes da å gi følgende fordeler: Redusere reelle kostnader for drift og applikasjonsforvaltning Øke stabilitet og ytelse på løsningen Kraftig forbedret brukeropplevelse for redaktører Økt bruker opplevelse for besøkende brukere med økt ytelse og stabilitet. I tillegg mer oppdatert og høyere kvalitet på innholdet, mer helhetlig og oppdatert design Bedre støtte for universell utforming Avgrensninger RoS-analysen forholder seg til prosjektets avgrensninger. Følgende avgrensninger er identifisert for prosjektet: Eksisterende design for FPL 1.0 er retningsgivende for FPL 2.0 (denne risikovurderingen), da en full redesign av løsningen er utenfor omfanget av prosjektet. 2

3 Det redaksjonelle ansvaret ligger hos HF ene, og er ikke SP sitt ansvar. Risiko knyttet til mulig feil bruk vil likevel bli påpekt, og foretakene må vurdere rutiner for å kompensere for slike feil. Det er ingen integrasjon mot andre fagsystemer per i dag, kun drifts- og overvåkningstilgang (dette vurderes spesielt) Det skal kun lagres åpen informasjon i løsningen, dvs klassifiseringsnivå 1 (kontekst 1) informasjon. Det anses derfor heller ikke som nødvendig å etablere noen databehandleravtale Den merkantile avtalen med Microsoft vurderes ikke. Tilgjengelighet blir likevel adressert, men kravet er lavt, og det gjøres derfor ingen kontroll av om teknisk realisering dekker behovet. Det gjøres likevel en teknisk sikkerhetstest for å se om miljøet i skyen kan innebære en trussel mot drift og overvåknings-miljøet i SP 1.2 Systembeskrivelse Risikovurderingen ser design og systembeskrivelsen i lys av informasjonssikkerhet. Dette betyr at design blir vurdert opp mot hvordan løsningen er klassifisert innen de tre områdene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir klassifisert på en skala fra 1 til 4, der klasse 4 er mest kritisk. (Dette i motsetning til SLA-nivå for tilgjengelighet som bruker motsatt skala fra 3 til 1). Ekstranett har konfidensialitet og integritet i klasse 1, dvs. åpen informasjon. Løsningen hostes av Microsoft, og katastrofer håndteres i henhold til SLA for de forskjellige tjenestene og avtalen mellom Windows Azure og Sykehuspartner. Tjenesten vil ikke være tilgjengelig ved brudd på internettlinjer. Den generelle skytjenesten er mer tilgjengelig enn en intern tjeneste fordi den kan nås fra alle som har tilgang til internett, og fra ulike enheter og plattformer enn den interne. Nedetiden til en skytjeneste er nesten lik null. Løsningen er videre ikke tenkt brukt som en skredside, og kravene til tilgjengelighet er derfor ikke kritiske. Tilgjengelighet i løsningen er klassifisert som 3 ikke kritisk Arkitektur FPL 2.0 er basert på SharePoint 2013 og kjøres i Microsoft sine skytjenester. Løsningen driftes i virtuelle servere i Windows Azure IaaS (Infrastructure as a Service). Den nye løsningen settes opp som en høytilgjengelig løsning, etter ny beste praksis for oppsett av SharePoint-farmer. Løsningen består av en SharePoint-komponent og en Office Web Applications komponent. Office Web Apps gir visning av Office dokumenter i nettleser. Funksjonaliteten brukes for forhåndsvisning i søk, tilgjengeliggjøre for mobile enheter, osv. SharePoint-arkitekturen er en typisk trelags-arkitektur: Front end lag, som betjener brukerne Applikasjonslag for indeksering og andre backend-operasjoner Datalag, som er et sett SQL databaser Løsningen settes opp slik at den forholdsvis enkelt kan flyttes til en eventuell privat skytjeneste. 3

4 En skisse over arkitekturen vises under i figur 1, hentet fra teknisk løsningsdesign, arbeidsversjon. Den nye løsningen baserer seg i stor grad på metadata for å klassifisere innhold i løsningen og gi alternative navigasjonsmuligheter for brukerne. Metadata legger på ekstra informasjon om hver artikkel, men har flere bruksområder og betydning. Videre er det tre dimensjoner av kontroll av metadata: Nasjonalt styrt: Utenfor HSØ sin kontroll, felles for alle foretakene, Eks MeSH Regionalt styrt: Kontrollert i fellesskap i HSØ, felles for alle foretakene Lokalt styrt: Kontrollert av hvert enkelt foretak. Kan ikke deles. Mer utfyllende informasjon om arkitektur og teknologi finnes i designdokumentene, bl.a.: Funksjonelt løsningsdesign Teknisk løsningsdesign 4

5 SCOM gateway Discovery probe Teknologi Produksjonsmiljøet er segmentert i ulike deler, som vist i figur 2, hentet fra teknisk løsningsdesign, arbeidsversjon. Anonyme brukere fra internett Helseforetak Redaktører fra kjente nett HTTP Port 80 Internett HTTP Port 80 Internett HTTPS Port 443 Https://admin.ous.no Https://admin.ahus.no... Listener for Publiserings-admin HTTP Port 80 HTTP Port 80 HTTPS Port 443 Front-end servers..... Publiserings-admin DNS FPLprodOWA..... Batch-processing and application servers FPLprodAdmin DNS Brukerkatalog FPLprod All databases Alle maskiner FPLprodSQL FPLProd subnet HTTP-protokoll HTTPS-protokoll Intern nettverkstrafikk i FPL RDP port 335 SCOM monitorering port 5273 Ukjent CloudService Virtuelt subnet?? VPN tunnel Windows Azure Lastbalanserer Listener Sykehuspartner DIGIPLEX Bruker-forvaltning Drift Overvåking System Center Operations Manager 5

6 Miljøer og Windows Azure Løsningen vi i sin helhet plasseres i Azure IaaS, uten kobling tilbake til Sykehuspartners nettverk på det tidspunktet løsningen etableres. Det kan på et senere etableres en slik kobling om dette er ønskelig. Som standard er Azure IaaS et lukket miljø med minimalt tilganger. Tjenestene er tilgjengelig via pålogging på Windows Azure portalen. Abonnementet er beskyttet av brannmur, osv som del av Windows Azure tjenesten. Løsningen vil bestå av fire miljøer, Produksjon, QA, Test og Utvikling. Disse fire miljøene vil etableres i hvert sitt Azure underabonnement. Dette gjøres for å holde miljøene adskilt med separate tilganger og for å kunne måle forbruk av tjenester pr miljø. Hovedabonnement Underabonnement Produksjon Underabonnement QA Underabonnement Test Underabonnement Utvikling Figur 4: Abonnement struktur (teknisk løsningsdesign) Hvert enkelt vil ha sin separate infrastruktur med katalog-, navne-, database- og publiseringstjenester. Dette muliggjør total separasjon av miljøene slik at miljøene ikke påvirker hverandre. Produksjonsmiljøet QA Testmiljøet Utviklingsmiljøet Opplæringsmiljøet Vil kjøre kontinuerlig fra systemtest og fremover Kjører fra systemtest og fremover, kan stoppes når det ikke er i bruk Brukes i prosjektperioden, og vil i større grad være avslått i etterkant Brukes i prosjektperioden, men vil nedskaleres etter prosjektet og i stor grad være avslått Foreslås som en del av produksjonsmiljøet For mer informasjon om infrastruktur og Windows Azure henvises til kildedokumenter Sikkerhetsmekanismer Brukerhåndtering Brukeridentiteter lagres i egen brukerkatalog i løsningen i Windows Azure abonnementet. En egen Active Directory benyttes for brukerkatalogen. Opprettelse og håndtering av brukere med informasjon og passord forvaltes av applikasjonsforvaltning. Alle endringer meldes inn. Det er ingen selvbetjening på passordbytte, men følger samme prosess som i FPL 1.0 hos NHN. Autentisering (Authentication) håndteres av Active Directory. Autorisering håndteres av SharePoint

7 Redaktørpålogging Redaktører logger seg på via egen URL (eksempel https://admin.ous.no ) over en kryptert kobling (HTTPS). Det er kun pålogging fra klienter i godkjente nett som får adgang til å logge på. Godkjente nett verifiseres ved hjelp IP-adresse til klienten. Liste over godkjente nett konfigureres i Windows Azure abonnementet (Access Controll Lists). Redaktørene logger seg på og arbeider på en egen server, uavhengig av de anonyme brukerne. En skisse av redaktørpålogging vises under i figur 5 (teknisk løsningsdesign, arbeidsversjon): Helseforetak OUS CloudService HTTP-protokoll HTTPS-protokoll Intern nettverkstrafikk i FPL AHUS Virtuelt subnet RDP port 335 SCOM monitorering port 5273 Redaktører fra kjente nett Windows Azure Ukjent VPN til foretak Https://ous.admin.fpl.nhn.no Https://ahus.admin.fpl.nhn.no... SIKT Lastbalanserer Listener HTTPS Port 443 1x Innlandet Internett Listener for Publiserings-admin Listener for Publiserings-admin SAP HTTPS Port 443 Internett VPN Publiserings-admin Hjemmekontor DNS FPLprodAdmin DNS Brukerkatalog Nummerering av behandlingsløp: FPLProd subnet 1x Bruker tilgang fra interne nett Tilgang begrenses utfra IP-adresser på avsender. Konfigurasjon av IP-adresser utføres i Windows Azure på «listener». 7

8 Brukerforvaltning Brukerforvaltning utføres av forvalter i administrative applikasjoner. Forvalter logger seg på brukerkatalogen ved hjelp av RDP (Remote Desktop) via en VPN-tunnel til Windows Azure abonnementet. Arbeid mot brukerkatalogen er ikke eksponert mot internett. Brukerhåndtering er vist i figur 6 (teknisk løsningsdesign, arbeidsversjon). DNS DNS Brukerkatalog FPLProd subnet VPN tunnel HTTP-protokoll HTTPS-protokoll Intern nettverkstrafikk i FPL RDP port 335 SCOM monitorering port 5273 Ukjent CloudService Virtuelt subnet Sykehuspartner DIGIPLEX Bruker-forvaltning Windows Azure Lastbalanserer Listener Dataflyt Det er ingen integrasjon med andre løsninger eller fagsystemer i denne fasen utover drifts- og overvåkningstilgang Aktører Aktører i dette prosjektet er: Sykehuspartner (Prosjektgruppe) Helse Sør-Øst (Bestiller) 8

9 Microsoft (Leverandør) Tilganger Opprettelse og håndtering av brukere med informasjon og passord forvaltes av applikasjonsforvaltning. Alle endringer meldes inn. Det er ingen selvbetjening på passordbytte, men følger samme prosess som i FPL 1.0 hos NHN. Autentisering håndteres av Active Directory. Autorisering håndteres av SharePoint Redaktørtilgang tildeles på generelt nivå og følges opp av Sykehuspartner, nærmere bestemt applikasjonsforvalter for FPL-løsningen. I tillegg vil det være foretakenes ansvar å spesifisere evt brudd på rettigheter og tildeling av spesielle rettigheter. Dette følger tilsvarende rettighetsnivåer og administrering som i dagens løsning. Nye brukere/endring i eksisterende brukere meldes via Min Sykehuspartner / brukerstøtte Informasjonsaktiva Løsningen klassifiseres i sone 1, som åpen informasjon. Det vil derfor ikke være noe krav om skille mellom helseforetakene. Krav til tilgjengelighet i henhold til kritikalitet/viktighet er vurdert som 3 ikke kritisk Databehandling Løsningen inneholder kun nivå 1 informasjon, og det anses derfor ikke som nødvendig med en egen databehandleravtale med Microsoft. 9

10 2 Identifisere tekniske sårbarheter, andre svakheter og tilhørende trusselscenarioer Tekniske sårbarheter og andre svakheter må identifiseres for å kunne avgjøre sannsynligheten for at en hendelse inntreffer. Andre svakheter er av ikke-teknisk art og har årsak i menneskelige, miljømessige eller organisatoriske forhold. Trusselkilder som er aktuelle her er for eksempel miljømessige sårbarheter eller personer med god hensikt. Et trusselscenario er en beskrivelse av hvordan en sårbarhet/svakhet kan utnyttes. Ved å utarbeide trusselscenarioer dokumenterer man hvordan sårbarheter som danner et trusselscenario kan føre til at en hendelse inntreffer. Et trusselscenario kan være basert på en eller flere sårbarheter, og en sårbarhet kan danne grunnlag for ett eller flere trusselscenarioer. Tekniske sårbarheter og andre svakheter må identifiseres for å kunne avgjøre sannsynligheten for at en hendelse inntreffer. Tabellen under er sortert etter de tre områdene beskrevet innledningsvis: a) risiko som følge av åpning for å overvåke løsning i et eksternt miljø b) risiko ved bruk (roller, rettigheter, godkjenningsprosesser mv) c) risiko for kompromittering av løsningen (teknisk svakheter, configurasjon og lignende) # Område Sårbarheter / andre svakheter Mulige trusselscenarioer/mulige konsekvenser 1. a) Lokal overvåkingsnode 2. a) Mangel på lokal brannmur 1 Alle servere i FPL løsningen skal overvåkes og sender overvåkningsdata til node lokalt i LAN. Trussel er dersom denne overvåkningsnoden kan medføre kompromittering av SP miljø. 2 Mangel på lokal brannmur (i HF) fører til eksponering av lokale tjenester i Azuremiljøet. 3. b) Vanskelig kontroll/overvåkning av informasjon som legges ut 3 Informasjon i kontekst 2, 3 eller 4 kan legges ut uten at det blir oppdaget. Dette kan føre til brudd på konfidensialitet, da løsningen ellers kun skal inneholde åpen informasjon. 4. b) Mulighet til å endre i 4 10

11 # Område Sårbarheter / andre svakheter Mulige trusselscenarioer/mulige konsekvenser 5. b) dokumenter uten at det oppdages Manglende tilrettelegging for universell utforming Ved manglende dokumentkontroll kan uønskede og uautoriserte endringer bli gjennomført. Kan føre til brudd på integritet, konfidensialitet og sporing. 5 Ved manglende støtte for universell utforming i den redaksjonelle prosessen og støtte i teknisk løsning kan medføre at forskriften ikke ivaretas, jfr (trådte i kraft 1. juli 2013) 6. b) Manglende tilgangskontroll 6 Manglende oversikt over gyldige brukere og hvem som skal ha tilgang, uautorisert publisering på vegne av andre HF enn man skal ha rettigheter til. 7 b) Utilstrekkelig administrasjon av Windows Azure abonnement 7 Private Windows Live ID brukes for administrering av Windows Azure abonnementet, øker sannsynligheten for kompromittering 8. b) og c) 9 b) og c) 10. b) og c) 11 c) Ikke oppdatert eller manglende antiviruskontroll Brukernavn og passord til web redaktører Overføring av informasjon ved migrering fra gammel tjeneste Mangelfull herding og patching av servere i FPL 2.0 miljøet 8 Infiserte maskiner hos web-redaktører kan spre malvare til FPL miljøet uten at det oppdages Manglende passord policy for webredaktørene kan føre til kompromittering 9.2 Ukryptert pålogging eksponerer brukernavn og passord Utfordringer ved å hente informasjon fra eksisterende database, tid og kostnad øker. 90 % gjøres automatisk, 10 % manuelt Informasjon som ikke skal være med blir med over fra gammel database, eks i kontekst 3 og Mangelfull herding og patching kan eksponere serverne for sikkerhetssvakheter som ikke lett lar seg detektere 11

12 # Område Sårbarheter / andre svakheter Mulige trusselscenarioer/mulige konsekvenser 12 c) 13 c) 14 c) Fjerntilgang av servere i Windows Azure miljøet Uautorisert tilgang til applikasjonen Informasjonssikkerhet ved lagring i nettskyen (hentet fra Cloud Security Alliance (CSA)- guide, versjon 3.0) 12 Servere blir ikke installert etter SP s interne rutiner 13.1 Remote Desk Top tilgjengelig over internett 13.2 Powershell tilgjengelig via HTTP 13 Feilkonfigurasjon av web-redaktørenes tilgang, feil i programvare eller feil i FPL applikasjonen kan medføre uautoriserte brukere får tilgang til å endre på data innhold i FPL applikasjonen Leverandørens infrastruktur oppfyller ikke norske lovkrav Adminbrukere hos cloudleverandør får uønsket tilgang til sensitiv informasjon for virksomheten 14.3 Manglende kontroll på fysisk lokasjon 14.4 Manglende bruk av skillemekanismer hos skyleverandør 14.5 Tjenesten slutter å virke og data går tapt på grunn av manglende backup/restore hos leverandør 14.6 Manglende tilgang til data ved undersøkelse av hendelser, f.eks. logger 14.7 Skyleverandør går konkurs eller blir kjøpt opp, kan føre til tap av data/manglende tilgang til data Penetrasjons- og sikkerhetstesten avdekket videre enkelte svakheter som bør adresseres før produksjonssetting. Disse svakhetene vil ikke bli gjort gjenstand for nivå på risiko, men det vil bli presentert foreslåtte tiltak i kapittel 4.2, med henvisning til rapportens hovedkonklusjoner i kapittel 5, og rapporten i sin helhet i vedlegg. Mange tilgjengelige tjenester RDP tjenesten tilgjengelig fra Internett Selvsignerte sertifikater Svake kryptonøkkler 12

13 Tiltak Utenfor akseptkriterier Begrunnelse Risiko (S x Ko) Konsekvens (Ko) Sannsynlighet (S) KITS Mulige virkninger Mulig hendelse Sårbarheter # 3 Vurdering Se forklaring, inkludert tabeller for beregning av sannsynlighet og konsekvens i dokumentet Metodikk for risikovurdering. Risiko beregnes som produktet av sannsynlighet og konsekvens. All risiko over 6 ligger utenfor akseptkriterier. Begrunnelse må gis konkret mot hvert trusselscenario, slik at det er mulig å følge hva som er sikret tilstrekkelig og hvorfor. 1 Lokal overvåkningsnode Tilgang til SP s driftssenter og interne servere Full kompromittering av Sykehuspartner. K, I,T Sannsynligheten vurderes svært lav fordi trafikken kun skal initieres fra SP. 2 Mangel på lokal brannmur Ved mangel på brannmur eksponeres tjenester på lokalnettet. En kompromittert maskin har lettere tilgang på andre maskiner K Sannsynligheten vurderes svært lav da lokale brannmurer skal etableres. 3 Vanskelig kontroll/overvåkning av informasjon som legges ut Informasjon i kontekst 2, 3 eller 4 legges ut uten å bli oppdaget. Brudd på konfidensialitet, sensitiv informasjon gjøres tilgjengelig. K Ved utilstrekkelig kontroll og veiledning i hvilken informasjon som er hvilken kontekst er det vurdert forholdsvis sannsynlig at sensitiv informasjon kan bli delt. Planlagt håndtert i Data Loss Prevention Prosjektet (løsning ikke realisert). JA 01 13

14 Tiltak Utenfor akseptkriterier Begrunnelse Risiko (S x Ko) Konsekvens (Ko) Sannsynlighet (S) KITS Mulige virkninger Mulig hendelse Sårbarheter # 4 Mulighet til å endre i dokumenter uten at det oppdages Manipulasjon av informasjon, uønskede og uautoriserte endringer gjennomføres. Brudd på integritet og konfidensialitet, og sporing. K, I, S Konsekvensen er satt ut ifra et worstcase scenario, der endringene skjer i dokumenter av stor betydning. Løsningen har i dag en etablert håndtering for versjonshistorikk, og sannsynligheten for brudd er derfor vurdert lav. 5 Manglende tilrettelegging for universell utforming Tilsyn fra DIFI, anmerkning. Lovpålagt fra 1. juli Ikke en risiko for informasjonssikkerhet men generelt ved at forskriften ikke oppfylles Prosjektet vil ivareta kravet til universell utforming. Pt under testing, og inngår som del av akseptansetest. Risiko anses derfor som ivaretatt. 6 Manglende tilgangskontroll av publikasjonsrettigheter Manglende oversikt over gyldige brukere og hvem som skal ha tilgang. Konsekvensen kan være at brukere uten et legitimt behov får, og beholder tilgang til å publisere etc. K Det er foretakenes eget ansvar å tildele og forvalte spesielle rettigheter, på generelt nivå bestemmes dette av Sykehuspartner. Redaktørrollene følges opp av applikasjonsforvalter. Følger de samme rettighetsnivåene og administering som i dagens løsning. 14

15 Tiltak Utenfor akseptkriterier Begrunnelse Risiko (S x Ko) Konsekvens (Ko) Sannsynlighet (S) KITS Mulige virkninger Mulig hendelse Sårbarheter # 7 Utilstrekkelig administrasjon av Windows Azure abonnement Administrasjon av Windows Azuremiljøet utføres med windows live ID som tilhører personlige brukere. Personlige brukere brukt i forbindelse med arbeide kan utsette miljøet for en risiko ved at passord ikke er like godt beskyttet. Kan føre til brudd på konfidensialitet og integritet. K, I Vurdert lav da SP etablererer dedikerte Windows Live ID for tjenesten. Konsekvensen ville potensielt vært tilgang til andre servere i Azure-miljøet. 8 Ikke oppdatert eller manglende antiviruskontroll Spredning av malvare på nettverket Kan føre til virusinfiserte maskiner, kan føre til kompromittering av alle handlinger. K, T Konsekvensen vurderes høy da man kan risikere full brukertilgang ved kompromittering. Sannsynligheten vurderes forholdsvis lav da rutiner for antiviruskontroll forventes implementert. Inntil verifisert ivaretatt settes risiko til 8. JA Manglende passord policy (passord policy til web-redaktørene) Uautorisert tilgang til brukernavn og passord, som gir tilgang til applikasjonen Mulighet for tilgang til publisering, brudd på konfidensialitet og integritet K, I Sannsynligheten vurderes lav da det kun er dedikerte maskiner hos HF ene som kan logge seg på. Konsekvensen er potensielt høy da en kompromittering vil gi redaktørtilgang. 15

16 Tiltak Utenfor akseptkriterier Begrunnelse Risiko (S x Ko) Konsekvens (Ko) Sannsynlighet (S) KITS Mulige virkninger Mulig hendelse Sårbarheter # 9.2 Manglende kryptering på webredaktører Web-redaktørens brukernavn og passord går i klartekst mellom STHF og eksterne virksomheter (herunder inkludert Betanien Hospital). Dersom brukernavn og passord ikke beskyttes tilstrekkelig vil andre kunne logge seg på og publisere/endre informasjon dersom uvedkommende utfører man-in-the-middle angrep. K, I, Sannsynligheten vurderes lav da påloggingen skal skje kryptert (kun tillate pålogging via HTTPS, ingen redirect fra port 80). Konsekvensen er potensielt høy da en kompromittering vil gi redaktørtilgang Overføring av informasjon ved migrering fra gammel tjeneste Utfordringer ved å hente informasjon fra eksisterende database, 90 % gjøres automatisk, 10 % manuelt. Tid og kostnad øker dersom den automatiske migreringen ikke er tilfredsstillende Sannsynligheten er vurdert forholdsvis lav da den gitte migreringsplanen skal fange opp nødvendig behov. 16

17 Tiltak Utenfor akseptkriterier Begrunnelse Risiko (S x Ko) Konsekvens (Ko) Sannsynlighet (S) KITS Mulige virkninger Mulig hendelse Sårbarheter # 10.2 Overføring av informasjon ved migrering fra gammel tjeneste Informasjon som ikke skal være med blir med over fra gammel database, eks intern informasjon i kontekst 2. Ved mangel på manuell kontroll kan HF spesifikk informasjon (kontekst 2 intern informasjon) overføres til den nye løsningen. K Konsekvensen er vurdert forholdsvis lav da løsningen ikke skal inneholde person- eller virksomhetssensitiv informasjon. 11 Mangelfull herding og patching av servere i FPL2.0 miljøet Mangelfull herding og patching av servere kan eksponere serverne for sikkerhetssvakheter som ikke lett lar seg detektere. Mangelfull herding fører til økt eksponering av servere. Mangelfull patching fører til økt risiko for kompromittering. Kan medføre uønsket publisering, spredning av skadevare osv, med tap av omdømme Vurderes i utgangspunktet som lav, da herding og patching av servere antas håndtert gjennom SP sine interne rutiner for drift av servere. Men siden dette er en eksternt eksponert tjeneste bør det iverksettes tiltak som regelmessig verifiserer at løsningen ikke inneholder svakheter eller sårbarheter som kan utnyttes. Sikkerhetstest har påvist manglende patcher, se vedlegg for anbefalte tiltak. JA 03 17

18 Tiltak Utenfor akseptkriterier Begrunnelse Risiko (S x Ko) Konsekvens (Ko) Sannsynlighet (S) KITS Mulige virkninger Mulig hendelse Sårbarheter # 12.1 Fjerntilgang av servere i Windows Azure miljøet Remote DeskTop tilgjengelig fra SP driftssenter Fjernadministrasjon av FPL2.0 miljøet fra andre steder enn SP s driftssenter RDP tjenesten til windows servere kan administreres fra hvor som helst, noe som kan medføre eksponering av brukernavn og passord til brukeren Administrator har potensielt full tilgang til serveren, konsekvensen blir da full kompromittering, og vurderes høy. Sannsynlighet er lav fordi kun dedikerte driftsmaskiner har tilgang til RDP-tjenesten i Azure Fjerntilgang av servere i Windows Azure miljøet Powershell tilgjengelig fra dedikerte driftsmaskiner hos SP (Powershell er Windows sin metode for remote administrering av serveren). Dersom Powershell brukes ukryptert kan uvedkommende få tilgang til brukernavn og passord. K Administrator har potensielt full tilgang til serveren, konsekvensen blir da full kompromittering, og vurderes høy. Sannsynlighet er lav fordi kun dedikerte driftsmaskiner har tilgang til Powershell-tjenesten i Azure. 18

19 Tiltak Utenfor akseptkriterier Begrunnelse Risiko (S x Ko) Konsekvens (Ko) Sannsynlighet (S) KITS Mulige virkninger Mulig hendelse Sårbarheter # 13 Uautorisert tilgang til applikasjonen Feilkonfigurasjon av web-redaktørenes tilgang, feil i programvare eller feil i FPL applikasjonen kan medføre at uautoriserte brukere får tilgang til å endre på data innhold i FPL applikasjonen. Uautorisert tilgang til løsningen / applikasjonen (kompromittering) kan medføre uønsket publisering, spredning av skadevare osv, med tap av omdømme K, I Det er planlagt gjennomført en penetrasjonstest av løsning som del av pilot. Endringer i FPL løsningen vil kunne introdusere svakheter og feilkonfigurasjoner. Det bør utføres regelmessige pentester av FPL løsningen, spesielt etter større oppgraderinger v løsningen. JA Usikker informasjonssikkerhet ved lagring i nettskyen (hentet fra CSA-guide, versjon 3.0) Leverandørens infrastruktur oppfyller ikke norske lovkrav. Brudd på lovkrav K Sykehuspartner er pålagt å behandle data etter norsk lov. Gjennomført møte med leverandør viser svært lav risiko for lovbrudd. Løsningen er heller ikke ment å inneholde helse- eller personopplsyninger 15.2 Usikker informasjonssikkerhet ved lagring i nettskyen(hentet fra CSA-guide, versjon 3.0) Adminbrukere hos cloudleverandør får uønsket tilgang til sensitiv informasjon for virksomheten. Brudd på regime for tilgangsstyring K Konsekvensen er vurdert forholdsvis lav da løsningen ikke skal inneholde helse- eller personopplysninger. 19

20 Tiltak Utenfor akseptkriterier Begrunnelse Risiko (S x Ko) Konsekvens (Ko) Sannsynlighet (S) KITS Mulige virkninger Mulig hendelse Sårbarheter # 15.3 Usikker informasjonssikkerhet ved lagring i nettskyen(hentet fra CSA-guide, versjon 3.0) Manglende kontroll på fysisk lokasjon Manglende kontroll på hvor data befinner seg K, T Må løses kontraktuelt da dette ligger implisitt ved valg av en public cloud. Siden løsningen ikke skal inneholde helse- eller personopplysninger er ikke lagring utenfor EU tema Usikker informasjonssikkerhet ved lagring i nettskyen(hentet fra CSA-guide, versjon 3.0) Manglende bruk av skillemekanismer hos skyleverandør. Uønsket deling av data, andre kunder av skyleverandøren kan potensielt få tilgang på data. K, T Konsekvensen er vurdert forholdsvis lav da løsningen ikke skal helse- eller personopplysninger 15.5 Usikker informasjonssikkerhet ved lagring i nettskyen(hentet fra CSA-guide, versjon 3.0) Tjenesten slutter å virke og data går tapt på grunn av manglende backup/restore hos leverandør Potensielt datatap T Sannsynligheten vurderes lav, da sikkerhetskopier legges på lagring i skyen og kopieres lokalt inn til Sykehuspartner Usikker informasjonssikkerhet ved lagring i nettskyen(hentet fra CSA-guide, versjon 3.0) Manglende tilgang til data ved undersøkelse av hendelser, for eksempel logger Manglende evne til å finne rotårsak til hendelser K, T Vurderes lavt da logging er ivaretatt gjennom AD og SharePoint. Konsekvensen settes lav da hendelsen forventes å inntreffe sjelden. 20

21 Tiltak Utenfor akseptkriterier Begrunnelse Risiko (S x Ko) Konsekvens (Ko) Sannsynlighet (S) KITS Mulige virkninger Mulig hendelse Sårbarheter # 15.7 Usikker informasjonssikkerhet ved lagring i nettskyen(hentet fra CSA-guide, versjon 3.0) Skyleverandør går konkurs eller blir kjøpt opp, kan føre til tap av data / manglende tilgang til data. Potensielt datatap og tjenesten vil ikke lengre være tilgjengelig T Sannsynligheten vurderes lav, da sikkerhetskopier legges på lagring i skyen og kopieres lokalt inn til Sykehuspartner. 21

22 4 Risikohåndtering Risiko kan enten aksepteres, unngås eller reduseres. Å akseptere risiko må alltid begrunnes. Risiko skal bare aksepteres dersom den er innenfor akseptkriteriene. Å unngå risiko vil si å unngå de aktivitetene som medfører risiko. Konsekvensen av dette må forklares, for eksempel hvordan man kan oppnå samme resultat eller målsetting med andre aktiviteter, eller om man aksepterer at man ikke oppnår noen resultater eller målsettinger. For å redusere risiko, må man vite hvilke tiltak som er mulige. Det finnes primært tre kategorier av tiltak: oppdagende, forhindrende eller gjenopprettende. Når man skal identifisere mulige tiltak, gir det ofte et godt resultat å lete etter mulige tiltak innen alle tre kategorier. Ett enkelt tiltak kan ofte adressere flere sårbarheter, for eksempel overvåkning av nettverket for ulike sårbarheter. Oversikt over dette er en viktig del av vurderingen, fordi det er en del av kost-/nyttevurderingen å avgjøre hvilke tiltak som gir mest for pengene. I tabellen nedenfor vurderes hvordan risikoen identifisert i forrige kapittel skal håndteres. For risiko som håndteres ved å redusere risiko, beskrives det nedenfor hva som kan gjøres, og hvilke sårbarheter som adresseres. Dette er viktig for å vurdere kost/nytteverdien av hvert tiltak. 4.1 Aksepterte hendelser Risiko innenfor akseptkriterier er sårbarhetene med en vurdering lavere enn 6. Se kapittel 3. 22

23 4.2 Hendelser med definerte tiltak Tiltak # ID Risiko (0 16) Beskrivelse av risiko Beskrivelse av tiltak Status Ansvar og tidsfrist Informasjon i kontekst 2, 3 eller 4 legges ut uten å bli oppdaget. Innføre rutiner for sjekk av informasjon. Prosjektet bør vurdere å utarbeide felles rutiner som HF ene skal følge ved publisering. Helseforetaket Spredning av malware Videreutvikle rutiner for å forhindre spredning. Tjenesteansvarlig & 13 6 Mangelfull herding og patching og sårbarheter i applikasjonen Når tjenesten er overlevert til produksjon bør det inngås avtale med ekstern part som gjør en regelmessig sårbarhetsvurdering, eksempelvis en gang per kvartal, eller ved endringer. Tjenesteansvarlig Se vedlegg, kapittel Mange tilgjengelige tjenester Se vedlegg, kapittel 4 Prosjektet, før produksjonssetting RDP tjenesten tilgjengelig fra Internett Se vedlegg, kapittel 4 Prosjektet, før produksjonssetting Selvsignerte sertifikater Se vedlegg, kapittel 5.1 Prosjektet, før produksjonssetting 07 Svake kryptonøkler (sertifikat) Se vedlegg, kapittel 5.1 Prosjektet, før produksjonssetting 23

24 4.3 Konklusjon Det er identifisert 3 direkte tiltak basert på 14 forskjellige bekymringer. I tillegg er det foreslått flere tiltak etter gjennomført penetrasjonstest, beskrevet nærmere i penetrasjonstestrapporten. Ingen av de identifiserte tiltakene er uakseptable, men de nevnte risikopunktene må adresseres av helseforetakene, som selv må bestemme hvorvidt disse faller innenfor akseptabel risiko, og evt. hvilke tiltak (om noen) helseforetakene velger å iverksette. Risikovurderingen er behandlet i regionalt sikkerhetsråd, og er godkjent. 24

25 Kapittel 5 Appendix Sammendrag av penetrasjonstestrapport NTT Com Security har utført en penetrasjonstest av Felles Publiserings Løsning (FPL) på vegne av Sykehuspartner AS. Hensikten med en penetrasjonstest er å finne sikkerhetssvakheter i infrastruktur og applikasjoner før uvedkommende oppdager og utnytter dem (det være seg en inntrenger eller en utro tjener). De mest alvorlige funnene i denne penetrasjonstesten er: Mange tilgjengelige tjenester RDP tjenesten tilgjengelig fra Internett Selvsignerte sertifikater Svake kryptonøkkler Det er avdekket at FPL infrastrukturen eksponerer flere tjenester på Internett enn det som er nødvendig. FPL løsningen skal i utgangspunktet kun eksponere HTTP tjenesten til alle på Internett. HTTPS trafikk skal kun være tilgjengelig fra webredaktører fra helsenettet og tjenesten remote Powershell skal kun være tilgjengelig fra enkelte dedikerte servere hos Sykehuspartner. Remote Powershell brukes til fjernadministrasjon av en server. Remote Desktop Protocol (RDP) er tilgjengelig over Internett. RDP er gjort tilgjengelig fra Internett som en midlertidig løsning til VPN forforbindelsen fra Sykehuspartners sitt driftssenter til FPL er tatt i bruk. RDP tjenester har endel sikkerhetssårbarheter og bør oppdateres med alle tilgjengelige oppdateringer. I tillegg bør det også opprettes en aksessliste over maskiner som kan koble seg opp mot denne tjenesten. Det er benyttet selvsignerte sertifikater på publiseringsløsningens web tjeneste. Det gjør at brukerne ikke vil kunne sjekke at det brukte sertifikater tilhører Sykehuspartner og en angriper kan utføre et "man-in-the-middle". Brukeren vil få opp en advarsel om at sertifikatet ikke er utstedt av en gyldig CA, men denne feilmeldingen kommer hver gang en logger på. NTT Com Security anbefaler å bruke sertifikater fra godkjente CAer. Det bør brukes lengere nøkler når der genereres sertifikater for at det ikke skal være lett å utføre 'brutte force' angrep av sertifikatet. 25

26 Testene fra Sykehuspartners driftssenter mot FPL løsningen over VPN koblingen er ikke testet, da det ikke var mulig å sende trafikk over VPN inn til FPL løsningne. NTT Com Security anser sikkerhetsnivået i de testede nettverkssegementene til Sykehuspartner som over middels og anbefaler å implementere de nevnte tiltakene i denne rapporten. Det må påpekes at en penetrasjonstest aldri vil avdekke alle mulige sårbarheter i et nettverk. Om testingen ikke lyktes i å gjennomtrenge eller angripe de eksisterende sikkerhetstiltak, kan det likevel ikke garanteres at andre eksterne eller interne angrep ikke vil lykkes eller at uautorisert tilgang ikke kan skje. Hele tiden avdekkes det nye svakheter i operativsystemer og annen programvare. Utnyttelsen av slike svakheter vil kunne bli oppdaget i et godt konfigurert IDS/IDP system. 26

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes 1 Innledning I dette bilaget beskrives arkitektur og systemlandskap for Visma Flyt PPT. 2 Visma Flyt Plattform Visma Flyt PPT er bygget på Vismas Flyt Plattform

Detaljer

Skytjenester (Cloud computing)

Skytjenester (Cloud computing) -Ein tydeleg medspelar Skytjenester (Cloud computing) Kontaktkonferanse Kristiansund 14.-15. juni Dagfinn Grønvik - IT-sjef Møre og Romsdal fylkeskommune Luftig begrep Skytjenester.men likevel rimelig

Detaljer

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre.

MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. MRS Medisinsk registreringssystem Drift av kvalitetsregistre. HEMIT skal etablere felles tekniske løsninger I Hovedsak innebærer dette: Videreutvikle MRS som en felles nasjonal plattform Etablere registre

Detaljer

Veileder for bruk av tynne klienter

Veileder for bruk av tynne klienter Veileder for bruk av tynne klienter Dette dokumentet er en veileder for bruk av terminaltjener/klient (tynne klienter) for å skille samtidige brukerrettigheter i åpne og sikre soner. April 2005 Postadresse:

Detaljer

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske.

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske. Risikovurdering Læringsplattform (skole) Eksempler på hendelser er basert på Senter for IKT i utdanningens veiledere for Sikker håndtering av personopplysninger. Dette er kun eksempler og den enkelte skoleeier

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling

Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling Kunnskap for en bedre verden Stein Meisingseth - Jostein Lund mai 2017 Stein Meisingseth Universitetslektor Jostein Lund Universitetslektor

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

Tekniske krav til portal med publiseringsløsning (fase 1)

Tekniske krav til portal med publiseringsløsning (fase 1) Avdeling for strategi og helsefag UTVIKLING AV IT-LØSNING: FJERNBASERT BEHANDLING FOR SPILLEAVHENGIGE SAK NR 200700210 VEDLEGG A2 TIL KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE OG SIKKERHETSMESSIGE KRAV Innledning og

Detaljer

Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU

Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU Stein Meisingseth, Jostein Lund Anvendt Informasjonsteknologi (AIT) Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) Bakgrunn Skyløsninger

Detaljer

Public 360 Online Datasikkerhet

Public 360 Online Datasikkerhet Public 360 Online Datasikkerhet Ver. 1.0 Mars 2014 Public 360 Online er en tjeneste som leveres av Software Innovation og som driftes på Microsoft Windows Azure. Azure er valgt som skyplattform ettersom

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Mobilbank kontrollspørsmål apper

Mobilbank kontrollspørsmål apper Egenevalueringsskjema Mobilbank DATO: 31.10.2014 Evalueringsskjema Mobilbank apper Del 1 Del 2 Strategi og sikkerhetspolicy Kost-nytte og ROS-analyser Utvikling og oppdatering Avtaler Driftsrelaterte spørsmål

Detaljer

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE John Bothner & Olav Ligaarden Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikkerhetskonferansen 2017 Oslo Kongressenter 28 29.03.2017 SLIDE 1

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: K-00319 Rammeavtale informasjonssikkerhet Side 1 av 5 VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang... 2

Detaljer

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Versjon: 4.2.0 Oppdatert: 30.08.2017 Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem 2 Innhold Om dokumentet 3 Sikkerhet på klientsiden 3 Sikkerhetstiltak i koden 3 Rollesikkerhet

Detaljer

Sikkerhet ved outsourcing. Espen Grøndahl IT-sikkerhetssjef UiO

Sikkerhet ved outsourcing. Espen Grøndahl IT-sikkerhetssjef UiO Sikkerhet ved outsourcing Espen Grøndahl IT-sikkerhetssjef UiO Agenda Sikkerhet - hva er det egentlig? Uønskede hendelser Hva må en huske på? Tør vi dette da? Sikkerhet "Sikkerhet kan defineres som en

Detaljer

LAB-IT-PROSJEKTET - TEKNISKE LØSNINGER IT-FORUM 2017

LAB-IT-PROSJEKTET - TEKNISKE LØSNINGER IT-FORUM 2017 LAB-IT-PROSJEKTET - TEKNISKE LØSNINGER IT-FORUM 2017 UTFORDRINGEN: Bruker trenger tilgang til lab-utstyr Bruker: «Jeg trenger tilgang til dette utstyret.» IT: «Hvem er du? Hva skal du ha tilgang til? Hvem

Detaljer

SonicWALL UTM. Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur. NSA E-Class serien. NSA serien. TZ serien

SonicWALL UTM. Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur. NSA E-Class serien. NSA serien. TZ serien SonicWALL UTM NSA serien TZ serien NSA E-Class serien Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur Nettverksikkerhet for SMB - Minimumskrav Brannmur(UTM) Et brannmur er førstelinjeforsvar

Detaljer

Effektiv Systemadministrasjon

Effektiv Systemadministrasjon Effektiv Systemadministrasjon UBW MILESTONE WILLIAM NILSEN Introduksjon William Nilsen ASP/Cloud avdelingen i Evry Jobbet flere år med generelt teknisk drift og ca 3 år med drift av UBW ASP/Cloud avdelingen

Detaljer

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser BILAG 1 Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser Driftsavtalen - MIL.NO Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Bilag 1 Forsvarets

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 2 (U-02) Oppdatert: 2014-02-03 E-post Kryptering av e-postoverføring Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring av overføring av e-post mellom

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Leverandørtilganger. Pål-Øivind Kjeserud Enhetsleder Sykehuspartner 24.01.2014. Sykehuspartner

Leverandørtilganger. Pål-Øivind Kjeserud Enhetsleder Sykehuspartner 24.01.2014. Sykehuspartner Leverandørtilganger Pål-Øivind Kjeserud Enhetsleder Sykehuspartner 24.01.2014 Sykehuspartner Agenda Hvem og hva er Sykehuspartner Leverandørtilgang Leverandørtilgang i praksis Hvem og hva er Sykehuspartner?

Detaljer

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt RFID AutoLogOff - et studentprosjekt Utført ved Høgskolen i Gjøvik våren 2008 av Erik Sørdal (dataingeniør) Vegard Ruden (datasikkerhet) Stig Atle Haugen (informatikk) som avsluttende bacheloroppgave Presentert

Detaljer

Nettskyen, kontroll med data og ledelsens ansvar

Nettskyen, kontroll med data og ledelsens ansvar Nettskyen, kontroll med data og ledelsens ansvar SUHS-konferansen 2011 Per Arne Enstad, CISA,CISM 2 Hva kjennetegner en nettsky? Behovsbasert selvbetjening Høy konnektivitet Deling av ressurser Kapasitet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016 Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny ndre Sunnarvik Nov 2015 http://innsiden.helse-vestikt.no/avdelinger/tjenesteproduksjon/anbudskrav/documents/sikkerhet.docx Dato Nov 2015 Des 2015 Nov 2016 Beskrivelse

Detaljer

Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester. En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1.

Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester. En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1. Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1. april 2011 Innledning Cloud Computing, heretter kalt Nettskyen, er en

Detaljer

Teknologiskifte Telefoni Fra ISDN til IPT Risikovurderinger og tiltak Regionalt beredskapsseminar 12.03.2015

Teknologiskifte Telefoni Fra ISDN til IPT Risikovurderinger og tiltak Regionalt beredskapsseminar 12.03.2015 Teknologiskifte Telefoni Fra ISDN til IPT Risikovurderinger og tiltak Regionalt beredskapsseminar 12.03.2015 Tommy Slaatsveen, seksjonsleder Telekom, Sykehuspartner Innhold Teknologiskiftet Telenor Bakgrunn

Detaljer

Referansearkitektur sikkerhet

Referansearkitektur sikkerhet NAV IKT Styring/Arkitektur Referansearkitektur sikkerhet Senior sikkerhetsarkitekt Robert Knudsen Webinar Den Norske Dataforening 22. Mai 2013 Agenda Har vi felles forståelse og oversikt på sikkerhetsområdet?

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Teknisk infrastruktur Klient/Applikasjon Helse Vest kjører i dag på en Windows 7 plattform. Ingen brukere er lokal administrator, så brukermiljøet er låst ned, og

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Endepunktsikkerhet Dato: 24.11.2008 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets sluttpunktsikkerhet Antivirus

Detaljer

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB PoC Duet Oppfølging av sykefravær SAP@NSB Agenda Introduksjon Bakgrunn forklaring av PoC en Teknisk plattform og landskap Installasjon Demo Erfaringer Spørsmål og Diskusjon Agenda Introduksjon Bakgrunn

Detaljer

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL Migrer og tjenesteutgave Migrer og tjenesteutgave Ved migrering av tjeneste overføres en utgave av tjenesten til et sluttbrukermiljø. For test kan migrering gjøres fullt og helt av tjenesteutvikler

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon Tom Bjærum Løsningssalg Software AD og SharePoint administrasjon Roller og ansvar mot Active Directory Hvilke holdninger har IT-avdelingen til å la brukeren utføre oppgaver som naturlig hører til hos IT,

Detaljer

IT-sikkerhet en praktisk tilnærming. Gardemoen

IT-sikkerhet en praktisk tilnærming. Gardemoen IT-sikkerhet en praktisk tilnærming Gardemoen 29.03.2017 Dagens agenda Kort om Rejlers Embriq Trender og dagens trusselbilde Organisering av sikkerhetsarbeidet Tekniske løsninger Oppsummering: 10 tips

Detaljer

Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie

Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie KS FoU-prosjekt 144008: Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie April 2015 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen -1- 1 Innledning Bruk av nettskyløsninger

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN).

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN). Innledning Vi har valgt brannmurer som tema og grunnen til dette er de stadig høyere krav til sikkerhet. Begrepet datasikkerhet har endret innhold etter at maskiner ble knyttet sammen i nett. Ettersom

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Overordnet beskrivelse av de viktigste områdene et IAM-system skal hjelpe oss med.

Overordnet beskrivelse av de viktigste områdene et IAM-system skal hjelpe oss med. 1 Overordnet beskrivelse av de viktigste områdene et IAM-system skal hjelpe oss med. Vi skal anskaffe en standard hyllevare med et «standard» innføringsprosjekt for å ta løsningen i bruk i vår organisasjon.

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon Helse Vest Innkjøps saksnummer: 2015/22 Helse Vest IKTs avtalenummer: 901502 Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon ist oppdatert: 06.01.2016

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte)

Detaljer

Prosedyre for håndtering av endring i tilgang til regional DIPS

Prosedyre for håndtering av endring i tilgang til regional DIPS Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Prosedyre for håndtering av endring i tilgang til regional

Detaljer

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem

Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem Versjon: 1.6.9 Oppdatert: 26.11.2014 Sikkerhet i Pindena Påmeldingssystem 2 Innhold OM DOKUMENTET... 3 SIKKERHET PÅ KLIENTSIDEN... 3 SIKKERHETSTILTAK... 3 ROLLESIKKERHET...

Detaljer

Teknisk hjørne RiskManager

Teknisk hjørne RiskManager Teknisk hjørne RiskManager Nye muligheter med RiskManager levert i skyen Tor Myklebust Peter Hjelvik Tom Martens Meyer Solem WWW.EVRY.NO/SAKOGPORTAL Tor Myklebust (46) Utvikler på RiskManager siden 2011

Detaljer

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT

Detaljer

Hva er vitsen med sikkerhetspolicies?

Hva er vitsen med sikkerhetspolicies? Hva er vitsen med sikkerhetspolicies? Ketil Stølen Oslo 23. november 2006 Innhold Hva er en policy? En policy er ikke en.. Overordnet struktur for en policy Hvordan klassifiseres policyer? Tre policymodaliteter

Detaljer

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder

Grunnleggende datakommunikasjon sikker datakommunikasjon fra offentlige nettsteder HØRINGSNOTAT Høring av forslag til nye eller reviderte forvaltningsstandarder Dato for utsendelse 23.01.17 Behandles i Standardiseringsrådet 22.03.17 Frist for høringssvar 27.02.17 Implementeres i referansekatalogen

Detaljer

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk.

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk. De beste sikkerhetsrutiner for Symantec pcanywhere Dette dokumentet inneholder informasjon om forbedrede sikkerhetsendringer i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan viktige deler av

Detaljer

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO

Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON. Administrativt system for skole og SFO Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen samt driftsavtalen KRAVSPESIFIKASJON Administrativt system for skole og SFO SAK NR.: 15/05314 1 Kravmatrise Spesifikasjon av krav Skal (S) Bør (B) Kravet MÅ tilfredsstilles.

Detaljer

netsense...making sense of IT

netsense...making sense of IT netsense...making sense of IT Netsense.. Netsense er et IT konsulentselskap som opererer innen fagområdene: IT utvikling IT forvaltning IT rådgivningstjenester Vi leverer understøttende teknologi og tjenester...så

Detaljer

Lagring av personopplysninger. Øyvind Eilertsen UNINETT CERT. SUHS-konferansen Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger:

Lagring av personopplysninger. Øyvind Eilertsen UNINETT CERT. SUHS-konferansen Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger: Lagring av personopplysninger Øyvind Eilertsen UNINETT CERT SUHS-konferansen 2011 Dagens tekst Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger: Organisatoriske krav Tekniske krav Informasjonssikkerhetsarbeidet

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2a Introduksjon til nettverk Lokalnett LAN Fjernnett WAN Internett Klient-tjenerprinsippet Tjenermaskiner og tjeneroperativsystemer Skytjenester - cloud computing

Detaljer

Sikring av industrielle automatiserte kontrollsystemer

Sikring av industrielle automatiserte kontrollsystemer Veiledning Sist oppdatert: 2014-03-26 Sikring av industrielle automatiserte kontrollsystemer 1 av 11 2014-03-26 A03 - G:14/687 01 (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen

Detaljer

Avvikshåndtering og egenkontroll

Avvikshåndtering og egenkontroll Avvikshåndtering og egenkontroll Side 1 av 5 Avvikshåndtering og egenkontroll NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Innhold Innledning... 4 Elementer i policy for MRFK... 4 Informasjonssikkerhet... 5 Forenkling av autentisering... 6 Målrettet informasjonsflyt... 7

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

IKT sikkerhet, regelverk og teknologi. Hvordan gjør Glitre Energi Nett det? Energidagene 2016

IKT sikkerhet, regelverk og teknologi. Hvordan gjør Glitre Energi Nett det? Energidagene 2016 IKT sikkerhet, regelverk og teknologi. Hvordan gjør Glitre Energi Nett det? Energidagene 2016 Otto.Rustand@glitreenergi.no Agenda Kort om Glitre Energi Nett Strategi for IKT sikkerhet Modernisering av

Detaljer

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr EGA-12132 Svar på spørsmål, oppdatert pr 17.10.12 Spørsmål 1: Dere har i Bilag 3 skrevet at dere har bl.a et EVA disksubsystem. Er det riktig å forstå at dere har 7TB data på EVAen i dag som skal tas backup

Detaljer

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter)

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Innhold Kort om behandling av helseopplysninger i kommunen Eksempler på sårbarheter Krav til informasjonssikkerhet i Normen 2 Behandling

Detaljer

Catch Me If You Can. Eivind Utnes Christian A. H. Hansen HackCon#12

Catch Me If You Can. Eivind Utnes Christian A. H. Hansen HackCon#12 Catch Me If You Can Eivind Utnes Christian A. H. Hansen HackCon#12 /> whoami Eivind Utnes Senior Sikkerhetsrådgiver @0xPrime Christian August Holm Hansen Sikkerhetsrådgiver Disclaimer Dette foredraget

Detaljer

Skyløsninger. Sikkerhet og leveransemodell

Skyløsninger. Sikkerhet og leveransemodell Skyløsninger Sikkerhet og leveransemodell Per Christian Berg per.christian.berg@visma.com 977 07 330 Agenda Hva er skytjenester? Litt bakgrunn Visma Enterprise BI, arkitektur og sikkerhet Personopplysninger

Detaljer

Oppgradering av Handyman til ny versjon

Oppgradering av Handyman til ny versjon Oppgradering av Handyman til ny versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 F.A.Q.... 5 Hvorfor får jeg

Detaljer

Testing av intern IT-sikkerhet

Testing av intern IT-sikkerhet Advisory Testing av intern IT-sikkerhet Siv. ing. Eivind Dees Tellefsen eivind.tellefsen@no.ey.com Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet kan ikke benyttes av eller videreformidles til

Detaljer

2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1

2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 1 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 3 - Tilfredse medarbeidere - Rekruttering - Utvikling i retning

Detaljer

Spamfree. Security Services Tjenestebeskrivelse. Eier: Sissel Joramo Agent: Atle Rønning Tekniker: Designer:

Spamfree. Security Services Tjenestebeskrivelse. Eier: Sissel Joramo Agent: Atle Rønning Tekniker: Designer: Spamfree Security Services Tjenestebeskrivelse Versjon: 1.0 Dato: 10.02.1 Skrevet av: Agent Eier: Sissel Joramo Agent: Atle Rønning Tekniker: Designer: Innholdsfortegnelse DETTE DOKUMENTETS REVISJONSLISTE...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Personvern i helse, både pasientdata og personaldata. Hvilke utfordringer innebærer GDPR?

Personvern i helse, både pasientdata og personaldata. Hvilke utfordringer innebærer GDPR? Personvern i helse, både pasientdata og personaldata. Hvilke utfordringer innebærer GDPR? Stab Fag, pasientsikkerhet og samhandling Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern Hovedbudskap fra Datatilsynets

Detaljer

Disaster Recovery as a Service

Disaster Recovery as a Service Disaster Recovery as a Service Storage Services Tjenestebeskrivelse Versjon: 2.0 Dato: 08.02.2017 Skrevet av: Børre Bergluynd Næss Eier: Eyvind Lund Agent: Eyvind Lund Tekniker: Børre Berglund Næss Designer:

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 14 (U-14) Oppdatert: 2016-09-30 Transport Layer Security (TLS) Sikring av kommunikasjon med TLS Beskrivelse av grunnleggende tiltak for sikring

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Brannmur Dato: 24.11.2008 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Rangerin g av prosess Evalueringsskjema for foretakets brannmur

Detaljer

BYOD SUHS-13. Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC. Bring Your Own Disaster?

BYOD SUHS-13. Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC. Bring Your Own Disaster? BYOD Bring Your Own Disaster? SUHS-13 Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC BYOD eller ikke BYOD? BYOD har en del positive trekk som ikke kan overses: Gartner Group antyder en kostnadsbesparelse på 9-40% hvis

Detaljer

Skytjenester utviklingstrekk, krav og forventninger. Frank Skapalen NVE

Skytjenester utviklingstrekk, krav og forventninger. Frank Skapalen NVE Skytjenester utviklingstrekk, krav og forventninger Frank Skapalen NVE Kilde: http://srmsblog.burtongroup.com/ Innhold Globale utviklingstrekk for skytjenester Skypolitikk Dilemmaet sikkerhet opp mot funksjonalitet

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren.

PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren. PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q2 2017 for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren. Om PC Drift og Leie tjenestene PC Drift er en løsning

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Saksnr. 2013/188 2-faktor autentisering. Spørsmål og svar: :

Saksnr. 2013/188 2-faktor autentisering. Spørsmål og svar: : Spørsmål og svar: 1 26.07.2013: 2 3 I «Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon» under krav T9 og T10 spesifiseres krav til integrasjon mot Microsoft Forefront Threat Management Gateway. Denne løsningen er

Detaljer

Design Active Directory/Citrix lisensiering Vågan kommune. Del dokument om Nettverk og Microsoft Active Directory. Side 1 av 9

Design Active Directory/Citrix lisensiering Vågan kommune. Del dokument om Nettverk og Microsoft Active Directory. Side 1 av 9 Prosjekt Design Active Directory/Citrix lisensiering Vågan kommune. Del dokument om Nettverk og Microsoft Active Directory. Side 1 av 9 Innledning. Vågan kommune har initiert et prosjekt som skal løfte

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer