Erfaring med IT prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaring med IT prosjekter"

Transkript

1 Erfaring med IT prosjekter Noen tanker fra en prosjektleder om hvordan lykkes med IT prosjekter? Fredrik Grindland, Bouvet

2 Fredrik Grindland 58 år, gift, 2 barn,1 barnebarn Executive MBA i strategisk ledelse Ingeniør - Teknisk Kybernetikk IPMA sertifisert senior prosjektleder Over 35 års erfaring fra IKT sektoren: 25 år som leder av kompetansemedarbeidere 20 år som prosjektleder 15 år som leder i konsulentvirksomhet. Noen prosjekt referanser inn- og utland Anskaffelse og implementering av nytt GIS system for kommuner Prosjektledelse for etablering av skytjeneste for telekomselskap Innføring av ny IT driftsløsning i nordisk konsulentselskap Evaluering av drift, renhold og vedlikehold for kommune Anskaffelse av partner for bygging av ny ungdomsskole Kravspesifikasjon IKT infrastruktur operasjonsavdeling på sykehus Leveranse Contact Center løsning i Skandinavia Due Dilligence overtakelse avtale med Nordisk forsikringsselskap Forstudie nytt IT system til telekomselskap Business Plan for Telecom selskap i Nigeria Management for Hire: Nestleder IKT driftsorganisasjon Telenors utstilling på Telecom i Geneve

3 Når lykkes prosjekter? Leveranse til riktig tid til riktig kostnad som avtalt og forventet nytte/gevinst som planlagt

4

5 Den aller største feilen står i prosjektets mandat. Feilen er beskrevet som oppgaven du skal løse...det er ikke sikkert beskrivelsen av behovet eller opplevelsen av det stemmer med virkeligheten

6 Prosjektmandat må gi styringsinformasjon Prosjektnavn Prosjekteier Bakgrunn for prosjektet (interessenter...) Prosjektets formål Prosjektets mål (resultatmål og effektmål) Prosjektets omfang og avgrensning Rammebetingelser (avtale, ressurser...) Økonomi

7

8 Interessenter er individer eller organisasjoner som er aktivt involvert i prosjektet, eller som blir berørt av prosjektet, positivt eller negativt, under gjennomføring av prosjektet eller av prosjektets resultat. PMBOK 2004

9 Interessentene har ulike forventninger Resultatmål Effektmål Formål Eieren sitt perspektiv Brukerne sitt perspektiv Prosjektleder sitt perspektiv Effektiv gjennomføring (Kvalitet, Kostnad og Tid) Brukervennlig relevant løsning Gevinstrealisering Brukere av moderne IT systemer finner du ofte både internt i virksomheten og eksternt, og ofte har de interne og eksterne brukerne ulike forventninger og behov.

10 Formål, effektmål og resultatmål Prosjekteier Formål Effektmål Ide/ Tilbud Forstudie/ planlegging Gjennomføring Utvikling Implementering 4 Avslutning/ Forvaltning Slutt leveranse 5 Prosjektleder Resultatmål Formål: Effektmål: Beskriver virksomhetens behov og langsiktige mål Beskriver de effekter og gevinster, som skal oppnås ved å gjennomføre prosjektet. Effektmålene skal være kvantifiserbare. Resultatmål: Prosjektproduktet - beskrivelse av de resultater som skal oppnås av prosjektet; SMART (spesifikt, målbart, akseptert, realistisk og tidfestet).

11 Eksempel Sammenheng mellom formål, effektmål og resultatmål for Altinn II prosjektet Kilde: Edvard Pedersen, ansvarlig Altinn gevinstrealisering, 2009,

12 Avtalen, et fundament for suksess Bilagene til SSA-S (Avtale om smidig programvareutvikling) 1. Kundens behovsbeskrivelse og krav 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse 3. Kundens tekniske plattform og IT-miljø 4. Plan for gjennomføring av leveransen og administrative bestemmelser 5. Testing, godkjenning 6. Programvareutviklingsmetode 7. Samlet pris og prisbestemmelser samt bonus 8. Endringer i avtaleteksten 9. Endringer etter avtaleinngåelse Kilde: Difi

13 Leverandørens løsningsbeskrivelse er ofte svar i en kravtabell fra tilbudsforespørselen, men skaper ofte tolkningsdiskusjoner og er lite egnet til å kvalitetssikre leveranser

14 Eksempel på bruk av mekanismene i avtalen (SSA-S) 2.3 SPESIFISERING, TESTING OG UTPRØVING AV DELLEVERANSENE Leverandørens tester Leverandøren skal, med mindre annet er avtalt i bilag 5, overlevere til Kunden Testmateriell fra Leverandørens testing senest 10 dager før oppstart av Kundens akseptansetest av Delleveransen Kundens akseptansetest av Delleveransen. Når Kunden har Akseptansetestet og eventuelt på annen måte undersøkt om det som skal leveres etter Avtalen holder avtalt kvalitet, skal Kunden, uten ugrunnet opphold, og senest innen 10 (ti) virkedager sende Leverandøren skriftlig melding om at leveransen er akseptert Utprøving av Delleveransene Etter at Kunden har testet og akseptert Delleveransen skal det gjennomføres en Utprøving av programvaren som er utviklet.. Kilde: Difi

15 Integrasjoner stiller krav både til ny og eksisterende løsning Det viser seg at vi ikke vil kunne få realisert integrasjon mot sak-arkiv systemet nå, fordi den versjonen av sak-arkiv som brukes i dag ikke har mulighet til Geointegrasjon.

16 Eksempel på bruk av mekanismene i avtalen (SSA-S) 3 ENDRINGER ETTER AVTALEINNGÅELSEN 3.1 RETT TIL ENDRINGER AV AVTALENS INNHOLD Kunden har rett til å gi pålegg om endring med hensyn til økning eller reduksjon i omfang, kvalitet eller utførelse av leveransen, samt endring i milepælsplanen.. Leverandøren er ikke forpliktet til å utføre endringsarbeider som samlet utgjør mer enn 15 (femten) prosent netto tillegg til Estimert Totalkost 3.6 KONSEKVENSER AV ENDRINGSORDRE Dersom Kunden krever en endring har Leverandøren rett til å kreve endringer i Estimert Totalkostnad og milepælsplan og øvrige forhold, jf. punkt 3.3, som er forårsaket av Kundens endringskrav. Kilde: Difi

17 Digitalisering er organisasjonsutvikling, forenkling - og bedre tjenester. Paul Chaffey, Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet

18 YOU

19 Som leder av IT prosjekter, må du forholde deg til mange ulike fagområder og interessenter

20 IKT prosjektledelse - kompetanse behov Bransje kunnskap Kulturell forståelse IKT kunnskap Forstå kundens behov Prosjekt metodikk Prosjektleder verktøy Prosjekt planlegging Prosjektlederskap HR ledelse Personalledelse Kommunikasjon Annskaffelse PL 1 PL 2 PL 3

21 Plans are nothing; planning is everything. Dwight D. Eisenhower

22

23 Eksempel på tidsestimat for utvikling Samlet utviklingsestimat (aggregert informasjon fra detaljerte estimater pr område) hvor man estimerer hver deloppgave (user story) Kalkylepost Min Trolig Max M - Estimat S - Usikkerhet Forsiden Veiviser - Ny søknad Veiviser - Endring Søk Administrasjon Eksport til HRS Webservices Mottak av skjema Fakturering Visningssider - detaljert Kreditering Kart Produsent - utstyrsinfo Konvertering Rapporter Sum ,2 Standard avvik 48 Usikkerhetsrom: Men tidsestimatet for et prosjekt omfatter mye mere

24 Eksempel på tidsestimat for et prosjekt (basert på utviklingstestimat) 24

25 Basert på tidsestimatet kan man lage en investerings/gevinst analyse Størrelsen både på a og b er avgjørende for hvor raskt man kan oppnå positiv gevinst + Akkumulert investering Ressursbruk a b Akkumulert gevinst Tid Investeringens gjeninntjeningspunkt Investeringens Bunnpunkt er ofte ved prosjekt avslutning Karlsen & Gottschalk (2005)

26 Eksempel på investerings/gevinst analyse Prosjekt fasen Gevinstfasen

27 Gevinstrealiseringsplan Prosjekteier Gevinstrealisering Tidlig fase Design/ Gjennom Implementering Overlevering prosjektering føring 4 5 Drift Prosjekt Gevinstrealiseringsplan En plan for gevinstrealisering bør alltid inneholde en beskrivelse av : 1. hvilke gevinster som skal tas ut (spesifisert og kvantifisert) 2. hvilke tiltak som kreves for å ta ut gevinstene og hvem som har ansvaret 3. når gevinstene skal tas ut 4. Signert av prosjekteier og gevinstansvarlig

28 28 Milepæler er viktige også i prosjekter

29 Milepælsplan med kriterier for oppnådd tilstand Frist MP Oppnådd tilstand MP0 Når kontrakt signert MP1 Når prosjektdirektiv er godkjent Når fremdrifts- og milepælsplan er godkjent Når prosjekt er etablert og oppstartsmøte er gjennomført MP2 Når løsningsdesign er godkjent Når grunnlaget fra FAT test er godkjent og overlevert Når test av teknisk løsning i produksjonsmiljø er godkjent MP3 Når akseptansetest pilot er godkjent MP4 Når full utrulling/produksjonsetting er godkjent Når akseptansetest for produksjon er godkjent MP5 Når endelig akseptansetest er godkjent Prosjekt avsluttet Ved milepæler er det naturlig å legge inn Go/NoGo beslutning

30 Realistisk fremdriftsplan basert på tidsestimatet FREMDRIFTSPLAN Mai 2012 JUNI 2012 JULI 2012 AUGUST 2012 SEPT 2012 OKT 2012 NOV 2012 DES 2012 Aktivitet leverandør Kontrakt signering FERIE Prosjektplan og møteplan godkjennelse Oppstart Analyse og konseptfase Løsningsbeskrlvelse Realiseringsfase * Spesifisering Sprint 1 * Systemutvikling Sprint 2 * grafisk design Sprint 3 * interaksjonsdesign Sprint 4 *informasjonsarkitektur Sprint 5 *prosjektmøter Sprint 6 System, integrasjonstest og feilretting Opplæring av redaktører/superbrukere Akseptansetest og feilretting Kundens godkjennelse av løsning Installasjon Lansering av løsningen Videreutvikling, support og vedlikehold planlegges etter realisering av løsning før lansering Tips: lag framdriftsplan uten datoer bruk tid (dager/uker) fra feks kontraktsignering

31

32 Smidig utvikling gir mulighet til å endre krav som følge av erfaring og testing men forutsetter tett og aktiv involvering av både prosjektleder og prosjekteier

33 Produkt Backlog/Sprint Backlog Prosjekteier prioriterer oppgaver før hver sprint atakonvertering: Esri format AAFK Grimstad Froland Arendal atakonvertering: QUADRI atakonvertering: Gemini atakonvertering: andre formater onfigurere AGOL: adm, bilde, etc nstallasjon: ArcGIS nstallasjon: FME nstallasjon Geocortex pprydding i testserver ppsett av karttjenester pissed webkart for Plan-AGOL onfigurasjon av Geocortex site og viewer onfigurasjon GE Site AAFK ID Prioritet Evt. beskrivelse Sprint Status Kommentar B Høy Sprint 1 Påbegynt TK TK TK TK B Høy Sprint 1 Påbegynt B Høy Sprint 1 Påbegynt B Høy Sprint 1 Påbegynt B Middels Sprint 1 Ikke startet B Høy Konfigurering av https/ssl. Installasjon i test og prod. Sprint 1 Påbegynt B Høy Sprint 1 Påbegynt B Høy Sprint 1 Påbegynt B Høy Avklaringer ifht hvordan håndtere test, brannmur Sprint 1 Påbegynt B Høy Sprint 1 Ikke startet B Middels Sprint 1 Påbegynt B Høy Sprint 1 Ikke startet B Sprint 2/3 B Sprint 2/3 B Sprint 2/3 Referanse til karttjenester som beskrevet TK Sprint 2/3 Kartlagsliste for hhv FKB, Plan og VA, samt dedikerte karttyper TK for ulike temakart Sprint 2/3 Datalinker som knytter sammen kartlag med tabellariske data TK i databasen (eksempel på dette kan f.eks. være at man ved infospørring Sprint 2/3 mot en eiendom får opp liste over alle eierne av den valgte eiendommen) En utskriftsmal TK Sprint 3/4 Oppsett av globalt søk TK Sprint 3/4 Oppsett av dedikert rapportmal TK Sprint 3/4 Oppsett av sikkerhet på løsningene med integrasjon mot AD, samt TK med SSO Sprint 2/3 onfigurasjon GE site Arendal onfigurasjon GE Site Grimstad onfigurasjon GE Site Froland psjon: Oppgraderingsaktiviteter til siste versjon kråfoto med vedlegg - se merknad PBI og tasks onfigurere GE ArcGIS server for https nstallasjon av NT for web B Sprint 2/3 B Sprint 2/3 B Sprint 2/3 B Sprint 3/4 B Sprint 3/4 Ønskelig at dette gjennomføres, men avventer en uke etter release før man bestemmer seg.

34 Burndown gir kontroll med ressursbruken og gjenstående arbeid

35 Plan for the unexpected

36

37 Go/NoGo ved viktige milepæler NoGo gir mulighet for å redusere skade eller unngå katastrofe 37

38 38

39 Prosjektorganisering og ansvar Beslutning og forankring Styring Kvalitetssikring Ledelse Innflytelse Arbeid Prosjektmandat og avtale må være kjent av alle for å sikre at man jobber mot de samme mål

40 Lever prosjektrapport med faste intervaller Prosjekt status Framdrift status Avtale og endrings status Kostnad status Risiko og tiltak Status gevinstrealiseringsplan Aktiviteter og milepæler i kommende periode

41 Eksempel på kort status til styringsgruppe Status pr uke Status Planer Leverandør har avsluttet arbeidet i Sprint 1 og er i gang med Sprint 2. I Sprint 1 ble det satt opp servere og installertløsningskomponenter samt at data ble konvertert Vi er i gang med å teste de data som ble konvertert i Sprint 1 Siden pilotperioden var planlagt fra desember til januar, ønsker prosjektgruppen å forlenge pilot perioden med 2 uker for å kompensere for juleferie. Dette er akseptert av leverandør og vi er enige om nye datoer for milpelælene Se egen slide for oppdatert milepælsplan og oppdatert framdriftsplan Det er rekruttert superbrukere fra alle enheter (se egen slide) Risiko og utfordringer Vi må sikre at Superbrukere er positive og klar over deres rolle slik at de blir gode ambassadører for løsningen

42 Eksempel prosjektrapport til Styringsgruppe Status Følger prosjektet den fremdriften som er forutsatt i budsjett og mandat? RØDT - Større permanent avvik fra plan/kost/gevinst. Høy risiko. GULT - Mindre midlertidig avvik fra plan/kost/gevinst. Økt risiko. GRØNT - På linje med forventningene. Fremdrift er iht. plan og budsjett, og gevinsten fra pågående initiativ vil støtte målet ved måleperiodens slutt. Risi Gul Overordnet status (maks 3 linjer) Interconnect med kundens internenettverk er forsinket, og underlev kan ikke love når denne kan ferdigstilles. Leverandør har ikke levert fiberforbindelse mellom DC1 og DC2, men forventer at den blir levert 7.8. Prosjektet fortsetter imidlertid ihht plan, men det forutsetter at WAN mot SIN kommer på plass og at ingen feil oppdgaes når fiber mellom DC1 og DC2 er oppe. Kommentarer med korrektive tiltak knyttet til eventuelle avvik: Gul Gul Framdrift (maks 3 linjer) Økonomi (maks 3 linjer) Dersom fiber mellom DC1 og DC2 blir levert 7.8 og underleverandør kan ferdigstille interconnect senest 8.8 vil vi kunne ferdigstille testing innen Vi har måtte bestille nye GBICer da det viste seg at WAN routerne kun hadde kobber grensesnitt. Vi har også måttet bestille fiberkabling på noen siter i Sverige for å få plassert router i server rommet. Vi måtte bestille 2 ekstra servere til DC1 og DC2 for bruk til DHCP og Domain controller. Kvalitet (maks 3 linjer) Kunden har akseptert testplanen. Venter på bekreftelse fra kunden om de vil levere egne testcases Gul Gul Grønn IS-status (maks 3 linjer) Ressurser (maks 3 linjer) Ingen avvik. Vi kunne ikke levere følgetjeneste en uke i juli slikat prosjektets testleder måtte være følgetjeneste for underleverandør den uken.

43 Eksempel: Risiko rapportering Sannsynlighet HØY MIDDELS Forklaring: 1 denne vurdering 1 forrige vurdering LAV 1 LAV MIDDELS Konsekvens HØY Risiko for å påvirke (sett kryss) Prosjektkostnad Framdrift Måloppnåels e Telenors omdømm e Beskrivelse Tiltak som følges opp av SG 1 Avtaler for onsite support X X Har avtaler på plass unttat for ISDN i S og EST Generelt presset leveranseplan av løsning. Ingen omforent prosjektplan. Underlev foreløpige plan gir om lag 1 Styrer mot Operational Acceptance Test mnd forsinkelse for Control Gate 2 X X Partene er nå enig om utrullingsplan. Switch Over datoer er bekreftet fra kunde Underlev har ferdigstilt underlag for sikkerhets søknad! Men underlev har ikke 3 Ikke ferdigstillt interconnect med kundens datanett (SIN). X X ferdigstillt sin internkabling og dermed kan ikke WAN leveres! Underlev har sendt ukast til testplan. Skal ha møte med kunde for å etablere testplan 4 Har ikke ferdigstillt testplaner med akseptanse kriterier X X med akseptansekriterier Opplæringsmiljø ikke tilgjengelig for kunde før Functional Acceptance Avtalt med kunde at de som skal gjøre Functional Acceptance test får en innføring i 5 test X X systemet. Avtalt opplæring omlag 2 uker før Switch over. 6 Nortel leveranse - IVR GAP X IVR GAP ikke løst ennå 7 Kvaliteten på kunden sitt eget Kat5 nett. X X Vi har måtte legge fiber på noen sites i Sverige 43 Annet (beskriv)

44

45 Prosjektleder må være tett på - eksempler Nærvær og samhandling Prosjektleder sitter sammen med prosjektdeltakere min 2 dager i uken Faste møter og rapportering Kjerneteamsmøte hver mandag (Telefon)møte med underleverandør og kunde hver fredag Prosjektrapportering Styringsgruppemøter hver 4. uke eller ifbm milepæler/eskaleringer Temamøter (tilpasset prosjektets livssyklus) Kick-off Kravsporing og Grensesnitt Framdrifts og milepælsplanlegging Risiko Testing (4 dager i uken i testperioden) Ad-hoc ved behov Task Force for å løse konkrete problemstillinger

46 Eks: Aktivitetsliste brukt i Kjerneteamsmøtene

47 IT prosjekter dreier seg mye om mennesker og forventninger. Litt om metoder, verktøy og teknologi.

48 Noen tips for suksess med IKT prosjekter Identifiser interessenter Kommuniser og forventningsstyr Prosjektmandat Mål (Formål, effektmål og resultatmål) Omfang og avgrensning Rammer Avtale Bruk mekanismene i avtalen for Testing og godkjenning Endringer etter avtaleinngåelse Gevinstrealiseringsplan Hvilke gevinster Hvem har ansvaret Gjennomføring Milepæler, testing og Go/NoGo Jobb smidig hvis mulig Rapportering Usikkerhetsstyring Vær tett på

49 Takk for meg

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft

KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0. Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft KURS I PROSJEKTRAMMEVERK OG PROSJEKTVEIVISEREN 2.0 Trondheim 30.10.2012 Jens Nørve og Elin Kristine Fjørtoft Formål Skape engasjement for flere vellykkede prosjekter i offentlig sektor! Innføring i prosjektrammeverk

Detaljer

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF

Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF Til: Sted: Styremedlemmer Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Meetali Kakad, Torbjørg Vanvik, Jan Eirik Thoresen, Trine Magnus, Bjørn Nilsen, Lise

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * 19.06.2014 Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

VURDERING AV ALTINN II-

VURDERING AV ALTINN II- VURDERING AV ALTINN II- PLATTFORMEN FOR NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET RAPPORT NR. 2011-1239 REVISJON NR. 1.1 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 INTRODUKSJON... 3 2 BAKGRUNN FOR EVALUERINGEN...

Detaljer

Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting

Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting Praktisk prosjektledelse 16.-17. september 2014 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er vi? Americas Europe Asia Pacific Middle East and Africa 72000 medarbeidere 400 kontorer 40 land 10

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

God prosjektstyring hvordan?

God prosjektstyring hvordan? God prosjektstyring hvordan? Roald Johansen, IFO Kommunal- og regionaldepartementet Prosjekt som verktøy i utviklingsprosessen «Saman om ein betre kommune» Presentasjon 30. januar 2013 Roald A Johansen

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015 1 / 22 fra områdeansvarlige Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 17. november 2014 2 / 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB

Detaljer