EXIT NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR. I 2013 må afghanere i Faryab sørge for sikkerheten selv. Da har kaptein Rolf Torgals og Forsvaret reist.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXIT NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR. I 2013 må afghanere i Faryab sørge for sikkerheten selv. Da har kaptein Rolf Torgals og Forsvaret reist."

Transkript

1 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 1/2 JAN/FEB 2012 FORSVARETS FORUM NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR EXIT I 2013 må afghanere i Faryab sørge for sikkerheten selv. Da har kaptein Rolf Torgals og Forsvaret reist. SIDE 26 RETURUKE 10 INTERPRESS NORGE ISSN X Kr. 39,-

2 annonser annonser CHC Helikopter Service AS er en del av verdens største helikopterkonsern, CHC Helicopter Corporation, som med datterselskaper og investeringer representerer en flåte på 300 helikoptre og ansatte i 21 land. Kjernevirksomheten er offshore-flyging og trening av flygere og teknikere. CHC Helikopter Service har operert på norsk kontinentalsokkel siden Årlig flyr vi ca passasjerer til og fra offshore-installasjoner fra baser i Stavanger, Bergen, Brønnøysund, Florø og Kristiansund. I tillegg opererer vi avanserte søk- og redningshelikoptre på Oseberg, Statfjord, Heidrun og Ekofisk. I forbindelse med pensjonsavgang har vi behov for flere FLYGERE Vi søker deg som ønsker seg en utfordrende og spennende jobb som flyger i tilbringertjenesten i Nordsjøen 333 SKVADRON 70 ÅR JUBILEUMSMIDDAG 23. juni arrangerer 333 skvadron jubileumsmiddag i anledning vårt 70 årsjubileum. Personer med nåværende eller tidligere tilknytning til avdelingen inviteres til å melde seg på jubileumsmiddag 23. juni, som arrangeres ved avdelingen på Andøya. Påmelding sendes per e-post til: Tor Magnus Hjartøy - Truls V. Beckhaug - Våre krav er at du er innehaver av følgende til kompetanse: 3 årig videregående skole, Gyldig JAR/FCL sertifikat for helikopter (CPL-H), Gyldig Instrumentbevis for helikopter (IR/H), 1000 timer flytid med helikopter samt ATPLH teori I tillegg gjør vi oppmerksom på at selskapet har egne opptaksprøver som må gjennomføres og bestås. Vi tilbyr gode karrieremuligheter, forsikrings- og pensjonsordninger. Det er tidvis høyt tempo, og stillingene krever raske endringer og omstillinger. Nye opptak av flygere planlegges gjennomført i løpet av februar Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å henvende deg til Arild Larsen (Ressursplanlegger Europa) på tlf / eller til Tor-Andreas Horne (Flygesjef) på tlf /

3 annonse 3

4 aktuelt aktuelt Forsvarets forum vant Fag - pressens forsidepris. 20 Luftduellen Bodø og Rygge kjemper om hvem som er best kledd i Luftforsvaret. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Forsiden: Kaptein Rolf Torgals sammen med en lokal politimann i Jar Qala i Faryab provins. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ teknikk og viten portrett 60 «Forsvaret er framleis unødvendig lukka» HARALD STANGHELLE, redaktør i Aftenposten «Troverdighet er ikke noe man eier til evig tid. Den er til låns.» 44 Kjell Terje Ringdal, kommunikasjonsrådgiver «Å miste så mange soldater på en gang var et sjokk» 46 Frode Henriksen, sjef for Kystjegerkommandoen 4 Tre dager i Meymaneh 26 Bli med til Afghanistan ti år etter at de første norske soldatene dro dit. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ 50 Virtuell landsby Ved hjelp av data og tredimensjonale bilder forbereder soldater seg til krig. 66 Foto: WERNER JUVIK 46 Kystjegeren Klaustrofobisk verdenspremiere Før verdenspremieren av «Das boot» tilbragte skuespillerne tiden i ubåt. Foto: ARNE FLAATEN Frode Henriksen er sjef for avdelingen som har lidd størst tap i Afghanistan. kultur Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ FASTE SPALTER 6 Kort fortalt 8 Dette skjer 14 Fotoikoner 16 Forsvarsåret Mitt tjenestested 57 Meninger: Terror og hobbysoldater 61 Miniportrett: Lise Strat 68 Kulturtipset 64 Årets militære utøver 72 Kryssord 74 På nett 75 Forsvarets informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 16. JANUAR 5

5 kort fortalt 20 år siden Forskningskontrakt redaksjonelt Østlandsforskning har fått en ny kontrakt med Forsvaret verd fire millioner kroner. «Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse» er et forskningsprosjekt som skal se på årsakene til at Forsvaret bare i liten grad lykkes med å rekruttere og beholde kvinner. Det hele startet med et forprosjekt høsten 2011 og den nye kontrakten sikrer at prosjektet blir videreført med et hovedprosjekt over to år. Det er del av et større forskningsprogram i regi av Forsvarsdepartementet og tar utgangspunkt i oppfølgingen av Stortingsmelding 36 ( ) om økt rekruttering av kvinner til Forsvaret. Dagmar kallet på HV Etter uværet «Dagmar» oppsto det store skader på både natur og infrastruktur på Nordvestlandet. Heimevernet ble utkalt i romjula, og også KV Ålesund bidro i en kortere periode. Under orkanen «Dagmar» mistet deler av befolkningen strøm, telefon, nødtelefon, radio og TVdekning, og kommunikasjonslinjene ble borte. Gjennom bistandsanmodning fikk HV-11 oppdrag fra FOH til linjebefaring, rydding og patruljering av lokalt isolert bebyggelse, etablering av samband mellom kommuner samt linjestrekking. I alt snakker vi om over 100 dagsverk, sier distriktssjefen, oberstløytnant Ove Staurset. Ingen alkohol Forsvarsdepartementet har nå avgjort at det ikke blir noen pils på kantina. Det var tillitsmannsordningen støttet av daværende forsvarssjef Sverre Diesen som tok til orde for moderat skjenking inne på militært område. Rammet av veibombe Det pansrede kjøretøyet Dingo II ble fullstendig ødelagt, men de fire norske soldatene slapp med sjokket da en veibombe gikk av sju mil nord for Meymaneh 7. januar. Vi kjenner ikke størrelsen på ladningen, men dette er den første bomben som rammer en norsk Dingo. De fire tilhører POMLT (politimentorer) og ble fløyet til sykehus i Mazar-e-Sharif for sjekk, sier kommunikasjonssjef John Espen Lien ved FOH. Regjeringen skal legge fram den nye langtidsplan for forsvarssektoren for Stortinget i løpet av våren Derfor er det viktig å høre på hvilke signaler dere som er berørt gir, sa Barth Eide under et dialogmøte med representanter for de aktuelle kommunene. Han presiserer at det er forsvarsjefen som står bak det fagmilitære rådet, og at ingenting er besluttet. Nesten førti kommuner og fylkeskommuner tok turen til Oslo for å delta på møtet 5. januar. I månedsskiftet januar/februar skal forsvarsministeren besøke noen av kommunene som er berørt av rådet. Det var et veldig nyttig dialogmøte med mange gode innspill, og jeg har lært mye. Jeg fikk bekreftet inntrykket mitt av at alle kommunene vil ha Forsvaret i sitt lokalsamfunn, sier forsvarsministeren, som merket seg at flere av representantene har bakgrunn fra Forsvaret. Påvirker sikkerheten. Mange lokalmiljøer kan bli negativt berørt som følge av den nye langtidsplanen. Det fagmilitære rådet konkluderer for eksempel med at én base er mest kostnadseffektivt, og at det av operative hensyn ikke er nødvendig med en tobaseløsning. Det er ikke fylkesrådsleder i Nordland, Odd Eriksen (Ap), enig i. Forsvarssjefens anbefaling om kun én kampflybase påvirker norsk sikkerhetspolitikk direkte, sier han. Det er svært viktig at Forsvaret er synlige i nordområdene, og det gjøres best ved å ha kampflybasen i Bodø. Vi må ikke undervurdere synlig tilstedeværelse, sier han. Verneplikten. Også Luftforsvarets øvrige organisering fikk mye oppmerksomhet, i tillegg til framtidig struktur av Heimevernet og Hæren. Forslaget om å øke antall vervede soldater og redusere antall kampmanøverbataljoner faller for eksempel ikke i smak i Målselv. Ifølge rådet anbefales Brigade Nord videreført med to mekaniserte bataljoner og tilpassede støttesystemer. Rådet sier blant annet at disse hovedsakelig skal bemannes med vervet personell. Verneplikten er grunnlaget for Hæren, og flere vervede soldater vil rokke ved prinsippet om verneplikt, mener Målselv-ordfører Helene Rognli (H). Vil beholde våpenskolen. Dovre-ordfører Bengt Fasteraune (Sp) kjemper for at Heimevernets kompetansesenter skal bli liggende på Dombås. Ifølge rådet vil flytting til Terningmoen styrke samhandlingen med Heimevernsstaben og Hærens våpenskoler og øvingsavdelinger. Den vil også gi en bedre utnyttelse av skyte og øvingsfelt i Østerdal garnison. Fasteraune er av en annen oppfatning. Ifølge forsvarssjefen vil det koste 120 millioner kroner å flytte senteret til Terningmoen. Det er nesten like mye som Forsvaret vil spare ved å legge ned fire distriktsstaber, sier han. En våpenskole som leverer varene, og som i tillegg ligger i en distriktskommune, må være god rødgrønn politikk, er hans budskap til forsvarsministeren. MARTE BOYE HAAKONSEN Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ MØTTES TIL DIALOG: Fylkesrådsleder i Nordland Odd Eriksen (Ap) og flere av de frammøtte satte pris på forsvarsminister Espen Barth Eides initiativ om dialogmøte. Lokalkampen er i gang Forsvarsminister Espen Barth Eide skal reise til flere av kommunene som er berørt av det fagmilitære rådet. Fagmilitært råd og langtidsplanen Forsvarssjefens fagmilitære råd er Forsvarets stemme inn i regjeringens arbeid med ny langtidsplan om Forsvarets fremtidige struktur. Rådet er sendt på alminnelig høring til berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner. Dialogmøtet 5. januar var et supplement til dette. Langtidsplanen legges fram for Stortinget i løpet av våren år siden FAKSIMILE: Forsvarets forum nr. 1/2, 15. januar Mobiliseringshæren så nærmest ut til å gå mot en halvering, kunne generalmajor Gullow Gjeseth fortelle. Nedskjæringene kunne bety at mobiliseringsstyrkene ikke ville bli innkalt før det virkelig gjaldt, og at det først da ville bli reelle muligheter for soldatene til å øve. For første gang var det ikke økonomi til å øve samtlige HV-soldater i løpet av året. Man kan kutte ned antall dager på øvelse til fire, kanskje tre, men ett sted går grensen hvor det ikke svarer seg. Derfor velger noen HV-distrikt å la være å kalle inn for eksempel to der i år, og la to andre stå over neste år, sa generalinspektør Per Mathisen. FAKSIMILE: Mannskapsavisa nr. 1, 8. januar Både dagpenger og familietillegg skulle opp. Stortinget henstilte regjeringen om snarest mulig å legge frem forslag om forhøyet innkommanderingstillegg, samtidig som behandlingen gjorde det klart at Stortinget ønsket en snarlig revisjon av den daværende familietilleggsordningen. Hæren hadde nesten gått tom for permuniformer. De aller fleste som skulle innkalles til førstegangstjeneste i Hæren i 1962 måtte derfor finne seg i å gå i brukte uniformer, eller gamle britiske battledresser. Dette gjaldt vel og merke bare for rekrutter. «Vanlige» soldater ville få nye. Alle vil ha Forsvaret Ordførere strømmet til Oslo da Forsvarsdepartementet inviterte lokal- og distriktspolitikere til dialogmøte før regjeringen skal lage den nye langtidsplanen for Forsvaret. Utgangspunktet var Forsvarssjefens fagmilitære råd. Høringsfristen for den gikk ut tidlig i januar. Forsvarssjef Harald Sunde er regjeringens fremste militære rådgiver. Derfor skal generalens råd veie tungt når Kongen i statsråd legger fram en langtidsplan som Stortinget skal stilling til. Det er også verdt å merke seg den vekt Sunde la på å synliggjøre at hele Forsvarets toppledelse med alle generalinspektørene stod bak det fagmilitære rådet som forsvarsminister Espen Barth Eide fikk. Mye arbeid er lagt i finne en struktur på og organisering av vårt militære forsvar som gir det evne til å løse de oppgavene politikerne har definert. Hvordan utforme innsatsforsvaret slik at det gir mest mulig operativ evne for de pengene Stortinget bevilger? Forsvaret har alt gjennomgått store endringer. Sammenliknet med dem er de avgjørelser som skal tas nå, færre og mindre men like fullt av stor betydning for de lokalsamfunn som blir berørt. Midt i dragkampen om arbeidsplasser er det noen overordnede problemstillinger som må være styrende. Når Stortinget skal ta stilling til hvor fremtidens kampfly skal ha base, er det ikke bare et spørsmål om lokalisering, men også om hvor mange baser som trengs. Er det tilrådelig «å ha alle egg i en kurv»? Blir ikke en vital del av Forsvaret veldig sårbar med én kampflybase? Gir én base tilstedeværelse der det trengs? Dersom beslutningen blir å etablere bare én base i Norge for de nye kampflyene, må det gjøres noen grep for at flyene skal bli mindre utsatt. Kampflyenes evne til å dekke hele landets territorium på kort varsel, må også være sikret. Forsvarssjefen mener at én base er tilstrekkelig for å ivareta det operative behovet. Noen av dem som har støttet etableringen av to baser, har kjempet for arbeidsplasser i sitt distrikt. Det er helt legitimt. At Forsvaret er ønsket og synlig i nærmiljøet, er positivt. Dersom Stortingets beslutning skulle bli to baser, håper jeg at begrunnelsen vil være at det også totalt sett vil føre til et bedre forsvar av Norge og landets interesser. European Military Press Association Er det tilrådelig «å ha alle egg i en kurv»? Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra Forsvars staben. Bladet har som oppgave å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til lov om redaksjonell frihet i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presse skikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart. Trykk: Aktie trykkeriet AS 6 7

6 dette skjer januar/februar HEKTISK: Mange avdelingar brukar det allierte treningssenteret ved Garnisonen i Porsanger (GP) i vinter. Arkivfoto: TORBJØRN LØVLAND Stor aktivitet på treningssenteret Det er mykje aktivitet på Alliert treningssenter (ATS) denne vinteren. Om vi tel hovud, blir det kanskje ikkje så imponerande, men vi har mange ulike avdelingar frå fleire nasjonar her. Storleiken på avdelingane seier lite om kor mykje arbeid det er for oss, og dei som driv testar, kan vere krevjande, for då fylgjer det ofte med både truge- og skikurs og kanskje skuterkurs, fortel oberstløytnant Kjetil Hanssen. Han er mellombels sjef for ti tilsette på ATS. Ein viktig del av jobben er å selje seg sjølv, altså få allierte til å trekkje til vår nordlegaste garnison for å lære vinterteneste. Det er langt å reise til Porsanger, og kuldegradene er berre ei side av saka. Den andre sida er at tre veker i Halkkavarre gjev meir i utbytte enn to år i eit trongt tysk skytefelt. Her oppe kan dei operere gjennom heile døgnet utan å tenkje så mykje på naboane, påpeiker Hanssen. Kulda har svikta litt også på Porsangmoen første del av vinteren. Litt ut i januar var det framleis utrygg is på nokre vatn og berre eit tynt snødekke på marka. Akkurat nok til skuter og ski. Treningssesongen starta tett før jul med beltevognkurs for til saman nesten 90 kanadiske soldatar. Dei var knapt ferdige då 45 britiske mountain leaders (fjellførarar) kom på drygt to månaders opphald. Så kom 80 tyske ingeniørar og offiserar på testopphald med ei ny stridsvogn og andre køyrety. Samstundes var ein liten britisk tropp på Garnisonen i Porsanger for å teste pistolar i skikkeleg kulde, og i tillegg nokre britiske NB! spesialsoldatar. Frå slutten av januar til midt i mars skal britisk reservebefal tilsvarande eit kompani trene i Porsanger, det same skal danske frømænd og tyske kampschwimmere, altså marinejegerar. I mars kjem ein belgisk fortropp for å førebu øvinga til ein belgisk fallskjermbataljon. Dei kjem tilbake til Porsanger med over 1000 mann i juni. Også for to år sia trena dei på GP. ATS omfattar også Åsegarden ved Harstad, og der vil 650 mann frå nederlandske Royal Marines trene i vinter. Det same vil 150 mann frå US Marines gjere før dei tar del i vinterøvinga i Troms. Det er berre nokre få av avdelingane som vitjar oss, som blir med på Cold Response i mars, og ATS brukar nesten ikkje Evenes i år utanom på sjølve vinterøvinga. I Sør-Noreg vil berre nokre få britar drive «adventure training» - det går utanom ATS, og det same gjer den britiske helikoptertreninga på Bardufoss (Clockwork), seier oberstløytnant Hanssen. På det meste er ATS vertskap for 1000 utlendingar i vinter. Hanssen hadde nok ynskt seg jamnare aktivitet året rundt, med færre og tyngre avdelingar. På hausten er det mest berre spesialstyrkar som brukar Porsangmoen, der HV sin befalsskole og HV-17 også er plassert. TORBJØRN LØVLAND MØTE OG SEMINAR 30/1: Seniorforskar Sverre Lodgaard om Nord- Korea i Oslo mil. Samfund. 31/1-1/2: Linderudseminaret om krisehandsaming etter solstorm. 31/1-1/2: Luftmaktseminar om Libya-innsats. 31/1-2/2: Jobbkurs for 55+ i Oslo. 1/2: Folk og Forsvar sitt første tryggingspolitiske seminar i år, på Hamar. 2-3/2: Forsvarsministermøte i Brussel. 3-5/2: Tryggingskonferanse i München. 6/2: GIS snakkar om utfordringar i Sjøforsvaret i Oslo mil. Samfund. 8/2: Nordisk/baltisk forsvarssjefsmøte i Sverige. 17/2: Statssekretæren på NVIO-møte i Mosjøen. 24/2: Forum I (sjefsmøte) i Oslo. KULTUR 27/1: Vinter i byen, Grieghallen med Forsvarets Musikk Vestlandet. 29/1: Garden sin festkonsert i Oslo konserthus. 1/2: Stabsmusikken og Rikskonsertane startar operaturné på Austlandet. 3/2: Luftforsvarsmusikken speler på Vinterkulturveka i Skaun. 3/2: Kommandanten sin festkonsert, Håkonshallen med FMKV. 4/2: Forsvarets musikkorps Nord-Noreg på Ilios-konsert i Harstad. 8/2: Forsvarets musikk Nord-Noreg og russiske musikarar på Barents Spektakel i Kirkenes. 9/2: Forsvarsministeren sin festkonsert i Oslo. 10/2: Marinemusikken sin festkonsert i Bakkenteigen kulturhus. 14/2: Forsvarets musikk Nord-Noreg, Jan Eggum og Tonje Unstad startar turné på Stokmarknes. 15/2: Turnestart for operakonsertar på Vestlandet med FMKV først Florø. 16/2: Konsert med Gardemusikken på Rena. 21/2: Hans Majestet Kong Harald fyller 75 år. IDRETT 14/2: Fotballturnering på Haakonsvern. 15/2: FSJ sin skidag, med befalstest og skiskyttarstafett i Bærum. 23/2: Start «Sjøforsvaret i bevegelse» Haakonsvern. 25/2: NROF sin opne NM i pistollangrenn på Lygna skisenter. ØVINGAR 13-17/2: Kvitmink, Troms /2: Northern Sun, ubåtredning i Hardanger. ANDRE HENDINGAR 9-10/2: General Harald vitjar Litauen. 18/2: Familiedag, Bardufoss. 23/2: Russisk viseforsvarsminister vitjar Noreg. 1/3: Søknadsfrist Folk og Forsvar-stipend for ungdommar, journalistar og medlemmer. Vi er allerede godt inne i 2012, et år der mange viktige beslutninger rundt Forsvarets videre utvikling skal tas. Det er både spennende og krevende, skriver forsvarssjef Harald Sunde. Et år i utviklingens tegn Etter at min ledergruppe og jeg leverte det fagmilitære råd til forsvarsministeren 24. november i fjor har debatten om Forsvarets fremtidige innretning pågått i mediene. Jeg er glad for at forsvarssaken engasjerer bredt, og jeg registrerer at det er en rekke ulike ståsted i denne viktige samfunnsdebatten. Et av disse er ståstedet til de mange ansatte som er berørt av anbefalingen i det fagmilitære råd. Samtidig som jeg ser nødvendigheten av å anbefale endringer for å tilpasse Forsvaret til morgendagens utfordringer, vet jeg at disse endringene skaper usikkerhet blant berørte forsvarsansatte. Dette er en usikkerhet og en belastning jeg tar på det største alvor. Vi har omstilt mye i Forsvaret de siste 15 årene. Vi har gått fra et mobiliseringsforsvar tuftet på den kalde krigens krav, til et innsatsforsvar rettet mot dagens og fremtidens utfordringer. Det stilles nye krav til Forsvaret, og vi må kunne reagere raskt på uforutsette utfordringer. Ingen forutså den «arabiske våren» og at vi måtte sende F-16 til Libya. Likevel gikk det under 100 timer fra vi fikk marsjordre til vi var på vingene over Libya. Vi må ha et forsvar med høy reaksjonsevne, god tilgjengelighet og høy kvalitet. Det er grunnleggende for det fagmilitære rådet. Ikke alle våre allierte har kommet like langt som Norge i denne omstillingen. Mange varsler nå betydelige kutt i forsvarsbudsjettene, omstilling og videre utvikling i samme retning som Norge har gått de siste tiårene. Nato har signalisert økt oppmerksomhet mot kollektivt forsvar av medlemslandene. Et viktig element i å kunne opprettholde denne evnen samtidig med kutt i budsjetter, er det Nato betegner som «Smart Defence». I korte trekk peker det mot kosteffektive løsninger med god operativ uttelling gjennom et dypere samarbeid i en multinasjonal ramme. Da jeg møtte sjefen for Natos transformasjonskommando, General Stéphane Abrial, i Oslo 13. januar diskuterte vi hvordan Nato kan videreutvikle dette konseptet innenfor områder som materiellanskaffelser, øvelser og operasjoner. Forsvaret har gode erfaringer med denne type tilnærming gjennom Nato, men også gjennom det nordiske samarbeidet. Deltakelse i AWACS og C-17 programmet, EPAF-samarbeidet med C-130 og F-16 og flernasjonale øvelser er noen eksempler. Den pågående debatten om Forsvarets videre utvikling er ikke ferdig, og Stortinget har ikke fattet sin beslutning. Regjeringen skal legge frem sin anbefaling i form av en stortingsproposisjon i løpet av våren, og det er forventet at Stortinget fatter den endelige beslutningen mot slutten av våren. I forbindelse med fagmilitært råd har jeg reist mye og snakket med mange av de som er berørt. Det er viktig og meningsfylt å møte Forsvarets dyktige ansatte, og dette vil jeg fortsette med. Når arbeidet starter med å omsette Stortingets beslutninger i handling, er det viktig å ivareta de som er berørt på best mulig måte. Jeg har stor respekt for de utfordringene enkeltpersoner møter når arbeidsforholdene endres, og jeg har stor tro på en god dialog med ansatte og deres organisasjoner i en slik fase. I et organisasjonsperspektiv er det også viktig å beholde og videreutvikle kompetanse slik at Forsvaret også i fremtiden kan møte utfordringer på like god måte som vi gjør i dag. Ofte er det slik at det er lokalisering og materiell som får mest oppmerksomhet i diskusjonene rundt utvikling av langtidsplaner for Forsvaret. La det ikke være noen tvil om at dyktige og engasjerte mennesker med rett kompetanse er helt vesentlig for vellykkede omstillinger. I tiden som kommer blir det derfor viktig å se nærmere på hvordan Forsvaret utvikler og styrer kompetanse. Menneskene er og blir Forsvarets viktigste ressurs. De må tas godt vare på, både gjennom krevende endringer, men også som et ledd i kompetanseutvikling. Det er her evne til innsats virkelig skapes. Harald Sunde General Forsvarssjef ledelsen I denne spalten skriver Forsvarets ledelse. «Vi må ha et forsvar med høy reaksjonsevne, god tilgjengelighet og høy kvalitet» 8 9

7 tall 6,7 millioner kroner betaler Forsvaret i NRKlisens hvert år. I tillegg fakturerer kanaltilbyderne 7-8 mill i årlig abonnement. Nå har Prosjekt Bedre Anskaffelser fått i oppdrag å se på ressursbruken. I dag får Forsvarets regnskapsavdeling nesten 1900 NRK-fakturaer. Over 99 prosent av disse må avviksbehandles, fordi det er feil adresse, mangler ansattnummer eller det mangler innkjøpsordre i vårt eget datasystem. Dette koster oss cirka 1,5 millioner kroner i ekstraarbeid. Derfor har vi satt i gang et arbeid for å rydde opp, sier oberstløytnant(m) Kurt Normand i Forsvarets logistikkorganisasjon. kommentar nå F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang Bjørn Hansen, tidligere utenriksjournalist. Det ligger mange vurderinger til grunn når forsvarssjefen har anbefalt Ørland som Luft - forsvarets fremtidige base, skriver Bjørn Hansen. En operativ base! Utgangspunktet dreier seg om det sikkerhetspolitiske perspektiv. I hvilke områder er Norge mest sårbart, og i hvilke områder vil Forsvarets operative evne settes på prøve i en krisesituasjon. Her dreier det seg ikke om fare for krig i en overskuelig fremtid. Overgangen fra et invasjonsforsvar til et innsatsforsvar markerer den konseptuelle avstanden fra dagens avspenning til de sikkerhetspolitiske utfordringene under den kalde krigen. 984 blindgjengere ble funnet under fjorårets skytefeltrydding på Hjerkinn. Sjette sesong ble svært effektiv; 75 tonn metall, 26 kubikk treavfall og 10 kubikk søppel er fjernet av de 3069 dagsverkene som innsatsen omfattet. Tildeling av ryddemannskaper fra alle tre forsvarsgrenene har vært den beste siden vi startet opp, vi hadde hund omtrent hele sommeren, og entreprenøren på Haukberget jobbet fra slutten av mai til oktober, sier prosjektleder eksplosivrydding Ole Petter Gundersen i Forsvarsbygg. 56 millioner kroner har ryddesjauen i 2011 kostet er siste ryddeår for å tilbakeføre Hjerkinn til sivil bruk. 130 kilo julemat, alt fra ribbe og fenalår til øl og akevitt, måtte destrueres da israelske myndigheter ikke fant deklarasjonen god nok. Maten var på vei fra Norge til de 12 norske observatørene i fredsoperasjonen UNTSO i Midtøsten. Matsertifikatene var ikke gode nok, og det ble for kort tid til å ordne opp før jul. Men vi fikk ny ladning av gårde, så julemiddagen kom ned på nyåret, sier oberstløytnant og veterinær Torgrim Aune ved FOH. Kjemper for pendlerkontor Forsvarsstaben mener bunkeren på Langnes er overflødig. Det er ikke forsvarsansatte som bor i Tromsø enig i. Forsvarsstaben ønsker å fjerne denne muligheten til fjernarbeid, fordi utvalget som vurderte overflødig areal, mente INIs avdeling for drift og operasjoner (INI OPS) kunne klare seg med bare deler av bygget. Men Forsvaret blir ikke kvitt en eneste kvadratmeter husleie ved å kaste oss fjernarbeidere ut. Den årlige husleia er på knapt 70 tusenlapper, og dette er et meget godt familiepolitisk tiltak. Fjernarbeidssenteret på Langnes er jo familiepolitikk på sitt beste, påpeker løytnant Nils Andre Håheim-Saers i Hærens våpenskole. Forsvaret har investert stort på IKT gjennom FIS-Basis. Effekten av denne investeringen demonstreres godt her. Nå slipper jeg å påføre Forsvaret merutgifter til reise til kontoret på Elverum bare for å lese min graderte e-post. Den kan jeg lese her på Langnes, sier Håheim-Saers. Langnes-bunkeren ble oppført tidlig på 90-tallet for å være wingops (operasjonssentral) for en alliert jagerflyskvadron, men nå brukes bare deler av anlegget til sambandsformål. Ved etableringen av fjernarbeidssenteret på Langnes ble forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) kontrollert av Forsvarets bedriftshelsetjeneste. Det eneste negative de fant, var at det manglet dagslys. Men det er jo mange i Forsvaret som jobber i fjellanlegg, påpeker Saers. Selskap. Den eneste fast tilsatte ved bunkeren på Langnes er avdelingsingeniør Per Grov Eilertsen. Han tilhører INI OPS, og han ser gjerne at han har selskap: Vi bruker ikke hele anlegget, men det er jo ikke bare å kvitte seg med resten. Her må også være en viss temperatur og avfukting i hele bygget med hensyn til den tekniske infrastrukturen. Og jeg synes det er trivelig med litt selskap, kanskje bidrar det til litt ekstra sikkerhet for min del også. Orlogskaptein Knut Hope fra Flo forsyning ser egentlig ingen problemer med den eksisterende bruken av fjernarbeidssenteret. Forsvaret har egne bestemmelser fra 2007 som gir pendlere mulighet for å jobbe i nærheten av hjemmet et par dager i uka. Da skal det inngås en fjernarbeidsavtale. Her har vi gjenbrukt eksisterende inventar og har tilgang til verktøy som FISbasis og telefon for saksbehandling det er jo på data de fleste jobber herfra. Sparer penger. Også fire ansatte i Sjøheime - vernet, som alle bor i Tromsø, benytter Langnes: Vi har vår avdeling på Trondenes i Harstad, der vi gjennomfører øvingsaktivitet og møter. Over 100 døgn går til reiser. Tilbudet fra fjern- FARGERIKT FELLESSKAP: Nils A. Håheim Saers (f.v.), Vidar Olsen, Knut Hope, Torbjørn Bjelland, Thomas N. Hansen, Lars Ellingsen, Tom Arne Hoff, Tor-Kjetil Folkestad, Johnny Brunstrøm, Geir M. Trøyterud og Per Grov Eilertsen deler kontorene. Foto: TORBJØRN LØVLAND arbeidssenteret på Langnes sparer Sjøheime - vernet for cirka kroner årlig i bo- og reisekostnader, påpeker orlogskaptein Lars Ellingsen, sjef for Sjøheimevernets gruppe i Nord- Norge. Hærens hovedverneombud Thomas Norman Hansen mener en avvikling av tilbudet i Tromsø, slik Forsvarsstaben har gått inn for, bryter med det samfunnet ellers tilstreber. Nemlig en helsefremmende og meningsfylt hverdag. Hæren har gått sterkt inn for at ordningen videreføres. Vurderes på nytt. Kommandør Nils Helle i Forsvarsstaben sier de har besluttet å ta en ny vurdering av Langnes-saken: Vi vil vurdere HMS-forholdene på nytt. Er fjernarbeid i ferd med å gripe for mye om seg i Forsvaret? Vi har ikke noen indikasjoner på det, men det har heller ikke vært gjort noen samlet undersøkelse, så vi vet ikke hvor mange som har slike avtaler. Prinsipielt er fjernarbeid tillatt når det er godkjent av den enkelt driftsenhet og det skjer fra avdelinger som er i drift, sier Helle. TORBJØRN LØVLAND Pendling i Forsvaret Forsvaret ønsker å legge til rette for fleksible arbeidsformer. Et virkemiddel for å skape mer fleksibilitet er ordningen med fjernarbeid. Forsvarsstaben beskriver derfor fjernarbeid som et viktig virkemiddel i Forsvarets personellpolitikk og Forsvarssjefens familiedirektiv. Kilde: BESTEMMELSER FOR FJERN- ARBEID I FORSVARETS MILITÆRE ORGANISASJON, Fremtidens utfordringer ligger i håndhevelsen av territoriell suverenitet og ressursmessige interesser i områder der Norge gjør krav på rettigheter. Det gjelder både den økonomiske sonen, de kystnære sjøterritoriene og den omstridte Svalbardsonen (havområder utenfor de land- og sjøterritorier som er definert i Svalbardtraktaten). Sokkelavgrensningen i Nordsjøen kom tidlig, ikke minst takket være havrettseksperten Jens Evensens kløktige innsats. Evensen bidro også i høy grad til den nye havrettstraktaten som åpnet for 200 nautiske mils økonomiske soner. Den dynamiske fasen i oljeutviklingen beveger seg nordover i Norskehavet og Barentshavet. Her ligger også kimen til fremtidige problemer både når det gjelder beskyttelse av denne aktivitet og folkerettslig håndhevelse, i tillegg til utfordringer innenfor miljø, fiske, transport (Nordøst-passasjen) og landbasert virksomhet. Man kan hevde at de fleste oppgavene er av sivil art. Men militær tilstedeværelse markerer i høyeste grad evne og vilje til å hevde sine interesser og sin suverenitet. Det er i dette perspektivet valget av kampflybase må vurderes. Man kan lage regnestykker på så mangt, som at de militære anlegg i Bodø kan selges til Avinor for en halv milliard kroner. Dette er vel, med respekt å melde, som å selge hyttetomter på en kirkegård. Jeg tviler ikke på Ørland-basens fortreffelighet: Så lenge det ikke oppstår kritiske situasjoner i nord. Luftforsvaret er det norske forsvars raskeste utrykningsstyrke, og i visse situasjoner kan en halv time ekstra i luften bety viktige forskjeller i evnen til krisehåndtering. Operativ beliggenhet gir Bodø fordeler som Ørland ikke har. De nye kampflyene ligger stadig som et fremtidsprosjekt, og den dag de er på plass, vil nordområdene med stor visshet bety enda mer for håndhevelsen av sikkerhet, interesser og jurisdiksjon i de enorme havområdene som Norge i dag rår over. Spørsmålet om Bodø som eneste kampflybase gjelder ikke om vi har råd til det, men om vi av nasjonale interesser har råd til å la være. «Jeg tviler ikke på Ørland-basens fortreffelighet: Så lenge det ikke oppstår kritiske situasjoner i nord.» 10 11

8 fire kjappe annonse Foto: MORTEN AUNE Navn: Ann-Karin Knotten (44) Stilling: Sjef vernepliktsavdelingen ved Vernepliktsverket (VPV) Aktuell: Forsvarets styrkestruktur Hvorfor skal Forsvarets fast ansatte nå disponeres i en styrkestruktur? Forsvarssjefen har gitt Vernepliktsverket (VPV) i oppdrag å lage et bedre disponeringssystem hvor flere har en disponering og oppgave ved krisetider. Det betyr styrket operativ evne og bedre beredskap. Hva skjer i praksis? De som normalt jobber i det vi kaller produksjonsstrukturen og som har en oppgave også ved krise eller krig, får en disponering til styrkestrukturen. Denne styrkestrukturen er det den enkelte DIF (Driftsenhet i Forsvaret) som i samarbeid med Forsvarsstaben må etablere som del av sin beredskapsplan. Det kan minne om mobiliseringsoppsetningene vi hadde under den kalde krigen, men målsettingen i dag er å ha minst mulig forskjell på organisasjon i fred og organisasjon i krise og krig. VPV vil i løpet av 2012 sende ut disponeringskort. Personell i tjeneste mottar normalt ikke slike kort, men orienteres om disponeringen ved egen avdeling. Men blir alle Forsvarets hoder disponert til noe? Hovedregelen er at alle sivilt tilsatte, befal og grenaderer, automatisk disponeres mot tilsvarende stilling i styrkestrukturen. De som slutter i Forsvaret, vil normalt bli disponert i ett år. De som dimitteres fra førstegangstjenesten, vil bli disponert i tre år i den stillingen de var. Dette kan bety at flere blir disponert til samme stilling. Personell vil bli tilbudt HV og Sivilforsvaret etter endt disponering i styrkestrukturen. Når skal alt være på plass? I begynnelsen av mars skal hele systemet være godkjent, og når soldatene dimmer til sommeren, og disponeringsomgangen 2012 settes ut i livet, skal styrkestrukturen oppdateres automatisk. Status i dag Status i dag er at Sjøforsvaret er kommet lengst i sin omstilling. Alle fort er lagt ned, og det er ingen som lenger sitter på et nes og venter på at en fiende skal komme krabbende opp fra fjæresteinene akkurat der. klipp Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Roger Ingebrigtsen, i foredrag i Asker og Bærum Forsvarsforum, referert i Budstikka Gøy Det er bare å innrømme at å fly jagerfly er veldig morsomt. Det anbefales alle... Det er gøy å kjøre ubåt også. Forsvarsminister Espen Barth Eide til Dagens Næringsliv Sikkerhet Nasjonal sikkerhet handler i stor grad om å ta høyde for utfordringer som i perioder kan framstå lite sannsynlige. Både globalt og regionalt vil det alltid være endringer som gjør at trusselbildet forandrer seg. Trønder-Avisa på lederplass Droner Der er katastrofal mangel på europæiske droner. Natos generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, gjengitt i Politiken Surt Noe er blitt surt i forholdet mellom USA og Russland det siste året. Aftenposten på lederplass Vold og ikkevold Det sies at vold avler vold, men for meg som tidligere sanitetssoldat i FN-tjeneste, har jeg opplevd at det kan skape verre situasjoner ved ikkevoldelig inngripen. Situasjoner som kan få en langt alvorligere karakter, og kan være vanskelige å forholde seg til. Johan Terje Sitter til Namdalsavisa Storm Utan Heimevernet ville det gått mykje lengre tid før folk hadde fått straumen att i kritiske område. Kaptein Oddbjørn Aam, områdesjef for Ørsta og Volda, til Møre-Nytt Prestisje Vi skulle gått for flyet til svenskane, Gripen - slik Sveits gjorde nyleg. Eller kanskje framtida ligg i førarlause kampfly? Problemet er at vi har ei regjering som har investert altfor mykje prestisje i kjøp av dei amerikanske flya til at noko nytt vil skje. Dag og Tid på leiarplass Afghanistan - I Vi kan ikke forvente at et moderne samfunn vokser fram i løpet av få år. Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet, som mener det er for tidlig å trekke konklusjoner ti år etter invasjonen i Afghanistan, til NTB Afghanistan - II Vi har deltatt på kavaleriets side i kampen mot apachene. Erling Gjelsvik, spaltist, i Bergensavisen - om Afghanistan Kommandert Det jeg misliker mest med militæret, er at man bare blir kommandert til å gjøre ulike ting. Ellers i livet kan man spørre hvorfor, foreslå andre løsninger eller si at nok er nok, men i militæret må du adlyde - og det brennkjapt. Are Sende Osen, som gikk ned 14 kilo på tre uker under innspillingen av «Redd menig Osen», til Verdens Gang Ampert Forsvaret har i saka om støyproblematikken på Evjemoen oppført seg som rumenske tiggarar. Varaordførar Finn Bjørn Rørvik, H, i ein amper debatt i Evje og Hornnes kommunestyre fredag. Svalbard Det franske luftforsvaret ønsket å overnatte i Longyearbyen med sitt splitter nye militærfly. Norske myndigheter sa nei... Svalbardtraktaten - som treffende nok ble undertegnet i Paris etter fransk påtrykk - gjorde nemlig Svalbard til en demilitarisert sone. Norsk militært nærvær består stort sett kun av kystvakten. Utenlandsk militær virksomhet er uønsket. Svalbardposten TORBJØRN LØVLAND 12 13

9 fotoikoner Berømte krigsbilder og deres opphav Foto: Frank Hurley/NLA Fotografen: Frank Hurley James Francis Hurley ble født i Glebe utenfor Sydney i Australia. 13 år gammel rømte han fra hjem og skole og fikk seg arbeid på et smelteverk. To år senere reiste Hurley til Sydney hvor han livnærte seg som havnearbeider. Tilfeldigheter gjorde ham fotointeressert: Han kjøpte et Kodak bokskamera på avbetaling, og på kort tid ble han en dyktig og fryktløs selvlært fotograf. Etter å ha arbeidet en stund som postkortfotograf søkte Frank Hurley arbeid som fast ekspedisjonsfotograf for Douglas Mawson, en australsk polarforsker. Det ble fire ekspedisjoner til Sydpolen, og Hurley fikk utfoldet seg både kreativt og teknisk. Samarbeidet fikk en bitter og brå slutt da Mawson hevdet at Hurleys bilder ikke var etterrettelige nok og passende en vitenskapelig ekspedisjon. Hurley var allerede en mester i å kombinere elementer fra forskjellige opptak til ett bilde ved hjelp av mørkeromsteknikk, og mange av hans mest spektakulære bilder er produsert slik. Neste arbeidsgiver ble den berømte ekspedisjonsleder og vitenskapsmannen Ernest Shackleton. På hans dramatiske sydpolsekspedisjon fikk Hurley virkelig utfolde seg, og bildene ble publisert over hele verden. Da fartøyet Endurance satt fast i skruis og forliste, ble mannskapet nødt til å overvintre under kummerlige forhold på Elefantøya. Shackleton og to andre reiste med en livbåt for å hente hjelp. Det endte godt, og Hurleys bilder og film bidro til at ekspedisjonen ble reddet økonomisk. I 1917 arbeidet Frank Hurley som kaptein i den australske hær og hadde oppdrag som fotograf i en dokumentasjonsenhet. Han fikk også oppdrag i Palestina og traff sin fremtidige kone på permisjon i Kairo. I mellomkrigstiden arbeidet han som filmfotograf og produsent, og han publiserte flere bøker fra reiser i stillehavsområdet. Det ble også tid til familien to døtre og en sønn. Da Australia ble med i krigen i 1939, ønsket Hurley seg tilbake til hæren. Han fikk ikke samme oppmerksomhet rundt sine bilder nå, og ble kritisert for å være gammeldags i sitt bildesyn. På tross av dette fikk han en lederstilling for det britiske forsvarets informasjonsavdeling i Midtøsten og ble tildelt «Order of the British Empire» for sin innsats. Etter krigen levde Hurley et roligere liv, han produserte bildebøker, postkort, kalendere og fotograferte aktivt til dagen før han døde. Slaget ved Zonnebeeke, Flandern Frank Hurley benyttet seg av og til av sammenkopiering i mørkerommet for å fremheve dramatikken i stridsbilder fra første verdenskrig. Dette bildet består av tre forskjellige opptak, ett for skyttergravene, ett for himmelen med antiluftskyts, og ett for flyene. Dette ble ikke godt mottatt av hans overordnede, historikeren kaptein Bean. Han kalte bildene for falske og stoppet en vandreutstilling av Hurleys bilder da de skulle til Australia. Mange av Frank Hurleys bilder var derimot ekte og hadde ofte et kreativt uttrykk som ikke var vanlig i dokumentarbildene fra denne perioden. Som en av veldig få tok Hurley også fargebilder under første verdenskrig. ARNE FLAATEN Kilder: «The Perfect Picture» av Gael Newton, the National library of Australia 14 15

10 aktuelt Året 2011 F har utfordret en journalist og sjefen for Forsvarets mediegruppe til å rangere de fem viktigste sakene i Forsvaret i fjor. Her er hva de kom fram til. JAN-PETTER HELGESEN Yrke: Journalist i Stavanger Aftenblad med ansvar for forsvarsog sikkerhetspolitikk 1MILITÆRFAGLIG RÅD: Forsvarssjef, general Harald Sunde, offentliggjorde sine fagmilitære råd til regjeringen 24. november. Presentasjonen vil prege forsvarsdebatten i Norge i mange år framover. Rådene omfatter perioden , men mange av utspillene kommer til å sette preg på Forsvarets utvikling til langt ut i 2020-årene. Regjeringen skal i løpet av vinteren drøfte rådene. Deres arbeid skal resultere i en ny langtidsplan for det framtidige, norske forsvaret for de neste fire årene. Den nye langtidsplanen skal legges fram for Stortinget for behandling og godkjenning innen sommeren i år. 1LIBYA: 17. mars 2011 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1973 hvor de uttrykte dyp bekymring for utviklingen i Libya. FN åpnet for bruk av alle nødvendige midler for å beskytte den libyske sivilbefolkning mot massive overgrep fra Gadaffis regime. Mindre enn én uke etter var norske kampfly i fremste linje i libysk luftrom. Og hva viktigere er, styrken gjorde en fantastisk innsats for å sette makt bak FNs vedtak og for å støtte det libyske folk. Den norske styrken opererte innledningsvis under temmelig diffuse politiske, etiske, juridiske og luftoperative rammer, men håndterte utfordringene på en forbilledlig måte. «They just did it!» HARALD HØIBACK, oberstløytnant Yrke: Sjef for Forsvarets mediegruppe 22. juli: Angrepet på 8. mai: Nordmenn har de siste Osamas død: Ingenting har Regjeringskvartalet og Utøya årene deltatt i kamphandlinger preget Forsvaret, og da Ørland foretrukket: Forslaget fra forsvarssjefen om å la Ørland hovedflystasjon være eneste hovedbase for de nye kampflyene av typen Lockheed Martin F-35 framfor Bodø hovedflystasjon. Bedre operative forhold i luftrommet over Sør-Trøndelag og mindre miljømessige forstyrrelser overfor nabolaget er noe av forklaringen på å trekke basevalget sørover. Ut av Afghanistan: Vedtaket i regjeringen om å trekke det meste av det norske bidraget til Isaf - styrkene ut av Afghanistan innen Norge har hatt et betydelig antall militære avdelinger stasjonert i det krigsherjede landet like siden den internasjonale stabiliseringsstyrken rykket inn sent på året i Kystvakten i Nord: Flyttingen av hovedkvarteret og toppledelsen av Kystvakten fra Oslo til Sortland i Vesterålen. Ved å gjennomføre enda en viktig av vår militære beredskap nordover understreker den rød - grønne regjering en sin vilje til å øke Norges nærvær og satsing i nordområdene. Dette er ikke minst viktig etter at grenseforholdet med Russland er avklart. Nato-senter i Stavanger: Vedtaket i Nato om å opprettholde trening og transformasjonskommandoen Joint Warfare Centre på Jåttå i Stavanger. Forsvarsalliansen har i sitt nye strategiske konsept halvert antall hovedkvarter i Europa. Ved å beholde JWC har Nato fortsatt tilstedeværelse med et hovedkvarter på norsk jord, noe det er bred politisk enighet om her i landet. var en tragedie for alle som ble rammet. Ondskapen som kom til syne, sprengte vår forestillingsevne. For Forsvarets del var kanskje det som ikke skjedde den dagen det mest tankevekkende. Gamle prinsipper om arbeidsdeling og bruk av Forsvarets midler er kanskje ikke lenger spesielt hensiktsmessige? i tre verdensdeler. Ganske mange, etter hvert, må altså leve med traumatiske minner for resten av livet. Én måte å gjøre den prosessen litt lettere på, er å markere at jobben ble gjort på vegne av oss alle, slik man gjorde 8. mai 2011 da Krigskorset for første gang ble utdelt for innsats etter spesielt Hæren, mer de siste ti årene enn operasjonene i Afghanistan. På grunn av et grensesprengende terrorangrep på amerikansk jord havnet norske styrker i Sentral-Asia. Nyheten om Osama bin Ladens død, inspiratoren bak angrepet i 2001, markerer begynnelsen på slutten på en lang historie. Militærfaglig råd: I november ga forsvarssjefen sitt militærfaglige råd om Forsvarets videre utvikling. Som alltid når arbeidsplasser står på spill, vekker slike innstillinger debatt. Viktigere her er i hvilken grad forsvarsjefen er i stand til å gi et militærfaglig råd. Med såkalt integrert strategisk ledelse kan det være vanskelig å si hvor faget slutter og politikken begynner

11 aktuelt Forsvarets oversikt over bestemmelser, instrukser og direktiver (FOBID) Regelverksenheten i Forsvarsstaben består av en leder, juridisk enhet med tre jurister, en publiseringsenhet med to operatører og en blankettansvarlig. Hovedoppgavene er rådgivning til avdelinger som utarbeider regelverk og forbedring av regelverk som styringsinstrument. I tillegg er enheten ansvarlig for å publisere dokumentene. Forsvarets oversikt over bestemmelser, instrukser og direktiver er en database med nærmere 7000 dokumenter er gjeldende. Inneholder blant annet 1100 avtaler, 1500 blanketter og over 4000 regelverk og andre styrende dokumenter. Fra kaos til kontroll For ikke mange år siden måtte man lete i bokhyller og bla i ringpermer for å finne frem i Forsvarets regelverk. I dag trenger du ikke en gang å reise deg fra stolen. HAR FÅTT ORDEN I PAPIRENE: Med det nye regimet for kvalitetssikring og publisering skal du kunne stole på at det som står der er det som gjelder, sier jurist Thomas Fosse. Han har jobbet med regelverksutvikling siden oppstarten i Alt er på data, selvfølgelig. Men det er ingen selvfølge at det var mulig å rydde opp i totalt 6460 regelverk, skille ut hva som er gyldig i dag og gjøre alt du trenger å vite så lett tilgjengelig at hvem som helst kan finne frem. Vi har nå gått fra kaos til kontroll og sitter igjen med 1300 gjeldende regelverk. Skjønt vi tar vare på alle som ikke er gyldige i dag, i en historisk database. Alt ligger tilgjengelig på intranett, forteller seniorrådgiver og jurist Bjørn Åge Østmo i Forsvarsstaben. Han har ledet arbeidet med å gjøre den tilsynelatende kryptiske forkortelsen FOBID til et uunnværlig hjelpemiddel. «Forsvarets oversikt over bestemmelser, instrukser og direktiver» har fått et skikkelig løft. Ny side. Klikk på «Regelverksportalen» på intranett i dag, og en helt ny verden åpner seg. Selve databasen har beholdt FOBID-navnet. Hvor stor er interessen for å finne frem i jungelen av lover og bestemmelser? I snitt i 2011 benyttet godt over 8000 forsvarsansatte seg av basen per måned. I år tror vi at antallet vil komme opp i per måned. Hvilke regler og bestemmelser har flest «treff»? Tjenestereiser ligger på topp. Personalhåndboka, del B må sies å være en «bestselger». Ellers søkes det for eksempel i Arbeidsavtaler for militært ansatte og i Tillegg og godtgjøring for befal. Vi er stolte av at FOBID er en av de mest besøkte sidene på intranett, sier Østmo. Seniorrådgiver og jurist Thomas Fosse er arkitekten bak publiseringsløsningen FOBID. Den store fordelen med det nye systemet er at nå finner du alt et sted. Nå fokuserer vi videre på effektiv styring og innholdet i regelverkene, sier Fosse. Har Forsvaret behov for alle reglene? «Den store fordelen med det nye systemet er at nå finner du alt et sted» THOMAS FOSSE, jurist Trolig ikke. Vi har iverksatt en tiltaksplan for å redusere, forenkle og harmonisere Forsvarets interne regler. Et regelverksforum er opprettet for å koordinere fagmiljøene, sier Fosse. Lang historie. Etter den store oppryddingen, som for alvor startet i 2004, kan Regelverksenheten mest konsentrere seg om å få oppgradere best - emmelser, instrukser og direktiver fortløpende. Historikken kan føres tilbake helt til 1600-tallet, ifølge Østmo. Utarbeidelse og distribusjon av regler i Forsvaret fungerte godt i mange år. Utfordringen kom for et titall år siden da antallet regelverk økte til over 6000 og det var utgitt tekniske håndbøker. Det spilte også inn at en rekke fagmiljøer ble lagt ned under omstillinger på 1990-tallet, og den sentrale styringen uteble. Forsvarssjefen iverksatte derfor to tiltak for åtte år siden. En søkbar database for regelverk og et regime for kvalitetssikring av innhold og regelstyring, forteller seniorrådgiver Østmo. Dette er vi i mål med nå. Lønnsomt. Østmo sier at regelverkoppryddingen også har økonomisk betydning. I fremtiden vil vi forhåpentligvis unngå såkalt foretaksstraff. Forsvaret har de siste årene betalt mer enn 15 millioner kroner som straff for å ha motstridende regler som har medvirket til alvorlige ulykker og dødsfall. Systemet var tidligere svært tungvint. Ring - permene i hyllene var som regel ikke ajour. Det som het Kunngjøring til Forsvaret, distribuerte informasjon om regelverk tolv ganger i året i 5000 papireksemplarer. Dette systemet opphørte i Lett tilgjengelig. Bjørn Åge Østmo forteller at arbeidet med å etablere seg på intranett er blitt inspirert av søkemotorer som Google og Lovdata, men løsningen er spesialtilpasset Forsvarets behov. Fremtiden ligger i å utnytte mulighetene i teknologien. Tenk deg å kunne stå ute i felt, søke opp regelverket på telefon, få forklaringer til reglene ved hjelp av videoforbindelse eller få svar fra fagansvarlig gjennom et chat-spørsmål. Jo, vi er vi inne i en ny tid, slår Østmo fast. JAHN RØNNE Illustrasjon: ARNE FLAATEN 18 19

12 forsvar og klær Uniforms duellen Hvem bærer uniformen best, og hvem vet mest om den? RYGGE: Korporal Erik Lien på Rygge flystasjon slokker en simulert drivstofflekasje. Han ønsker seg en sterkere og bedre pustende uniform å bruke under vernedrakten. Foto: KAI ELDØY NYGAARD BODØ: Sigurd Maugseth (bak) og Isak Anders Kappfjell (t.h.) bruker hel dress når de skrur på F16. Komfortabelt, mener de to. Foto: KAI ELDØY NYGAARD «Uniformen er trang og revner lett. Den mangler pustende egenskaper og blir klam under branndrakten.» ERIK LIEN, korporal på Rygge flystasjon «Uniform er en fin samtaleåpner. Det blir lett å komme i kontakt med oss. Damene blir imponert når jeg sier jeg jobber med F-16.» SINDRE HANSEN, flysoldat på Bodø hovedflystasjon 20 21

13 forsvar og klær UNIFORMSTESTEN Quiz 1. Hvor mange knapper skal være oppkneppet dersom slips ikke brukes? 2. Dersom du har med hansker som ikke brukes, hvor skal de oppbevares? 3. Hvilken farge har hylsene, der graden står, når personell fra Luftforsvaret bruker uniform under internasjonale operasjoner? 4. Hvilke kategorier i Luftforsvaret kan bruke beret? 5. Hvilken farge har falken på skyggeluen for generaler i Luftforsvaret? Svar: 1: En 2: I venstre hånd, sammenbrettet med fingrene fremover 3: Den vanlige blåfargen 4: Luftvern, baseforsvar og militærpoliti 5: Sølvfarget, som alle andre skyggeluer i Luftforsvaret. Uniformstips Når uniformen blir krøllete i kofferten, heng den noen minutter i dusjen med full «steam». Da forsvinner krøllene. Kilde: TOR ARNT SANDLI 22 En ørn er avbildet på høyre armen til vaktsoldaten i porten på Bodø hovedflystasjon. Landskapet er åpent og fritt. Vi befinner oss i ørnens rike, i en leir som lever for å fly. Luftens baroner i Bodø skal vise seg å være frie også i antrekket. Dette synet hadde gitt en hæroffiser grå hår! Det er lunsjtid. Tor Arnt Sandli, pensjonert generalmajor, skuer ut over en messe med antrekk i mange varianter. Han er ikke overrasket. Fly- og arbeidsantrekk skal være praktiske. Luftforsvaret går aldri på akkord med sikkerhet, slår han fast. Et par sivile sko rusler over gulvet inne i messa. Sersjanten setter seg ved et bord som skjuler bena til en annen uniformert, ikledd sko med oransje striper. Like ved spiser militære ikledd svarte t-skjorter. Verre før. Skoene med striper tilhører Kari Fjellestad i avdelingen for redningsutstyr. Dette er vernesko utdelt på depotet. Vi får bruke det som er behagelig så lenge det er ikke er rosa eller andre skrikende farger. De menige må imidlertid bruke militært fottøy, sier hun. Sersjanten spiser lunsj sammen med Mia Behrns, som har selvinnkjøpte støvler med joggeskosåle. Jeg har en kneskade og har tidligere fått benhinnebetennelse av marsjstøvlene, sier hun. Fjellestad har selvinnkjøpt arbeidsuniform hengende i skapet. Sommerstid bruker jeg en uniform kjøpt på Internett. Den er helt lik arbeidsuniformen, men stoffet er tynnere og mer behagelig når det er varmt. Den daghavende offiseren går forbi bordet, med ermene brettet opp til tross for at sommertiden er slutt. Vi var nok ikke noe bedre før, forteller Sandli, som er leder for Luftforsvarets uniformsråd. Generalmajoren har vært 40 år i Luftforsvaret og mener standarden er bedre nå enn tidligere. I dag er det generelt «in» å være korrekt antrukket. I mine yngre dager hadde vi langt hår, jukset med antrekk og skopuss og gikk med hjemmelagde merker på uniformen, avslører Sandli. Soldatene i Bodø og Rygge skulle finne fem feil. Hvor mange finner du? (Soldatene fikk bare se bildet til høyre) Dette er riktig: Dette er feil: F inviterer fem fra beste avdeling på en tattoo-opplevelse i mai. «Bling». Fallskjermen som skal bremse F-16-flyene, sprader i gult utover et langbord. Mohamed Ali og Joakim Storhaug lapper rifter før skjermen pakkes sammen. Antrekket er grønn t-skjorte og uniformsbukse. Vi blir varme av arbeidet. Jeg har droppet beltet fordi spenna er ubehagelig når jeg sitter, sier Ali. Flysoldat Sindre Hansen går korrekt antrukket i teknikeruniform. Men lua mangler. Jeg er 99 prosent av tiden i flyoperativt område, der alt som kan suges inn i jetmotoren, er forbudt. Lua er lett å glemme når jeg går ut. Hansen liker den ekstra oppmerksomheten uniformen gir. Uniform er en fin samtaleåpner. Det blir lett å komme i kontakt med oss. Damene blir imponert når jeg sier jeg jobber med F-16, forteller han. Storhaug skulle gjerne hatt en høyere grad. Mer «bling» på uniformen er mer stas, sier han. Ifølge generalmajoren spiller grad liten rolle for folk flest. De fleste sivile forstår ikke gradssystemet. I Norge betyr høyere grad kanskje større kontor og mer ansvar, men ofte lavere bruttolønn. Du må stå i kø i messa som alle andre, sier han. Blant Norges samarbeidspartnere i Nato kan forskjellene være store. Jeg hadde en firestjernes general fra USA som sjef da jeg jobbet i Nato. Han hadde eget fly og limousin. Min nestkommanderende, en britisk brigader, hadde sjåfør. Jeg kjørte bilen selv uten å lide, forteller Sandli. Strengest. Ved flyhangaren forteller de to menige Sigurd Maugseth og Isak Anders Kappfjell at de trives godt i arbeidsuniformen for teknikere. Hel dress er komfortabelt, sier Kappfjell. Et fargerikt merke på overarmen forteller hvilken side av flyet han jobber med. «We rule the right side». Vi er ikke så stivbente i Luftforsvaret. Vi tillater merker som kan skape god lagånd, forteller generalmajor Sandli. Fargerike merker er likevel kun tillat på fly- og arbeidsantrekk. Det er opp til lokal sjef å lage utfyllende regler, men det kreves ensartet praksis i avdelingen. Antrekket tilpasses arbeidsoppgavene. Men når en finere uniformsstas skal på, må merker og lokale regler vike. Vi er strengest i Forsvaret når det gjelder merker og annet «påheng» på parade-, messe- og tjenesteantrekk, bemerker Sandli. Sjekketriks. En ryddig, rett vei fører til porten på Rygge flystasjon. Asfaltstripa deler et jorde i to. Vakta i porten er stram som en gardist. På pauserommet har soldatene en mer avslappet holdning. De mener uniformen er et bra sjekketriks. Vi merket det spesielt under rekrutten i Stavanger. Vi var mer populære i uniform enn i sivilt. Første helga gikk alle i permuniform. Det var helt optimalt, forteller Nicolai Lange. Jeg var på sportsbar den første helga. Noen av oss var heldige, gliser Arthur Nordnes. Den som finner seg en uniformert, kan være sikker på at hun eller han er gjennomsnittet eller bedre, sier Sandli. Han forteller at uniform tidligere ble oppfattet negativt og neppe var et sjekketriks, spesielt ved inngangen til 1970-årene. Vi ble til og med mobbet. Som kadetter opplevde vi at folk ropte etter oss og kastet snøball. Helt ok. Soldatene er glad de har beret. De mener den tar seg bedre ut enn Luftforsvarets tradisjonelle hodeplagg. Mange ønsker å fjerne båtlua, men generalinspektøren har hittil sagt nei. Båtlua har tradisjon fra Storbritannia der det norske Luftforsvaret ble grunnlagt i Den norske luftforsvarsuniformen ble til etter modell av den britiske RAF-uniformen med distinksjoner fra den norske hæren. Vi tar vare på tradisjoner fra RAF og Hærens flyvesen, forteller Sandli. Revner. Store kar blir fylt med drivstoff. Korporal Erik Lien griper skumslangen, ikledd en gulaktig flammebeskyttende drakt. En flammevegg reiser seg og skaper en svart, hissig røyk. Under har Lien brannhemmende klær som en sivil brannmann, til tross for at arbeidsuniformen er brannhemmende og godkjent som underbekledning. Uniformen er trang og revner lett. Den mangler pustende egenskaper og blir klam under branndrakten, forteller Lien. Han ønsker seg en sterkere og bedre pustende uniform. Da slipper han et ekstra skift når han skal ut på brannfeltet. Sersjant Jonas Gislo forteller at brannmannskapet ikke har tid til et ekstra skift ved utrykning. Uniformen er bra til kontorjobbing og enkelt praktisk arbeid. Dersom Sjøforsvarets uniform er sterkere, kunne vi godt tenke oss å teste den, sier Gislo. Det er lunsjtid i messa på Rygge. Bordene fylles. Nesten alle, både mannskap og befal, ser like ut. Eneste feilen vi finner, er to soldater med oppbrettede ermer. De viser seg å være HV-soldater på besøk. Sandli tror tilstedeværelsen av «høyere makter» hever standarden. Generalinspektøren har kontor i leiren, forklarer han. KAI ELDØY NYGAARD er frilansjournalist Eksperten Navn: Tor Arnt Sandli Født: 63 Grad: Generalmajor (pensjonert) Stilling: Tidligere sjef for Natos luftoperasjonssenter (CAOC). Nå leder for Luftfor - svarets uniformsråd og er engasjert i et luftforsvarsprosjekt i arabiske land. «Sikkerhet er viktigere enn likhet.» KONKLUSJON: Besøket i messa på Rygge og i Bodø viste veldig ulike holdninger når det gjelder å bære uniformen korrekt. Samtidig er det opp til lokal sjef å bestemme reglene for bruk av spesialantrekk. Mye av arbeidet knyttet til fly og helikopter krever spesielt utstyr. Uniformsbruken må da tilpasses. Det er vanlig å gi lettelse i antrekket. Sikkerhet er viktigere enn likhet. Rygge ser likevel ut til å sette korrekthet høyere på dagsorden enn Bodø. Rygge vant dessuten quizen (Rygge 4 poeng, Bodø 3 poeng). I begge leirene fant soldatene fem feil. VINNER: Rygge. PREMIE: Sjefen på Rygge kan påskjønne to vernepliktige, to befal og én sivil ved avdelingen en kveld i Oslo Spektrum under Norsk Militær Tattoo. 23

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

UGRADERT. Side 2 av 5

UGRADERT. Side 2 av 5 Til Forsvarsdepartementet Vår saksbehandler: BFO v/regionstyret for Nord-Norge +4791111783, rsl-nord@bfo.no Kopi til Vår referanse 2015/BFO/RSL Vår dato 10.11.2015 Internt Styret i BFO Region Nord-Norge

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon.

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon. TIBE Samfunn Litt om meg: Odd Kristian Dahle Seniorrådgivar Tlf. 906 15 658 E-post: dahle@tibesamfunn.no Spesialkompetanse: Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing

Detaljer

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Innhold 1. Historikk 2. Værnes Garnison og HV 12 i dag 3. Muligheter 4. Utfordringer Historikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra fjorten land øver for din sikkerhet. DISSE DELTAR PÅ ØVELSEN LAND M109A3GNM Leopard

Detaljer

Bodø som beredskapshovedstad i nord

Bodø som beredskapshovedstad i nord Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på NHDs konferanse om Store maritime muligheter i nord Bodø, 19. februar 2013 Bodø som beredskapshovedstad i nord Kjære alle sammen! Takk for invitasjon til å snakke

Detaljer

F-35 kampflybase på Ørland; det umulige som ble mulig!

F-35 kampflybase på Ørland; det umulige som ble mulig! F-35 kampflybase på Ørland; det umulige som ble mulig! Jon S Veel for Øivind Wathne, Senior stabsoffiser Valg av Ørland, tilfeldighetenes spill? Departementets interessentanalyse Luftforsvaret Ørland hovedflystasjon,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret?

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? Harlans Seminar 26 Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? KK Stein Erik Sund Sjøforsvarets skoler Stab KNM HH Befalssolen Sjøkrigsskolen KNM Tordenskjold Seniorinspektør OK Jens Ekerhovd (midl) Sjef

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Brigader Henning A. Frantzen, Forsvarsdepartementet Ordførere, veteraner, pårørende av veteraner, Kjære alle sammen! La meg først få overbringe

Detaljer

Vi trenar for di sikkerheit

Vi trenar for di sikkerheit Viktig informasjon til innbyggjarane i Hordaland Forsvaret trenar på Vestlandet frå 11. til 23. november Vi trenar for di sikkerheit Noreg er eit langstrakt land med store avstandar og variert natur. For

Detaljer

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003

Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Bemerkninger til Jan Petersen og Kristin Krohn-Devolds redegjørelser om samlet norsk innsats i Afghanistan og Irak, 15/12 2003 Jan Petersen: Trusselbilde: NATO: Petersen sier at terroranslagene i USA i

Detaljer

Strategier og kompetanseplan i FLO

Strategier og kompetanseplan i FLO Strategier og kompetanseplan i FLO Presentert for Marineingeniørenes forening 2006-11-04 Kommandør Tom-Egil Lilletvedt Sjef FLO/Stab/Strategiavdeling Tjenesteområder i FLO Flight line tjenester Vedlikehold

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.) Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Universitetsforlaget Innhold Forord 9 Innledning 11 Anders Kjølberg og Tormod Heier Hva er en krise? 13 Gråsoner

Detaljer

Sammendrag - høringsuttalelse til Forsvarssjefens Fagmilitære råd

Sammendrag - høringsuttalelse til Forsvarssjefens Fagmilitære råd SØRREISA KOMMUNE Ordføreren Dato: 04.01.2012 Deres ref: Arkiv - arkivsak: X10-11/157 Vår ref: 140/12 Direkte telefon: 77875001 E-post: paul.dahlo@sorreisa.kommune.no Org.nr. 940755603 Sammendrag - høringsuttalelse

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Orientering til Fylkesberedskapsrådet Oppland 3 mai 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Sortland hotell, Møterom 01 Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00-13:30 Saker til behandling: 019/15-024/15 Tilstede faste medlemmer:

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 120. Tradisjon om militærvesenet Den norske hær går tilbake til en ordinans fra 13. januar 1628. Det var en nasjonal hær, og det førte til at soldatene og andre

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Forsvarets mediesenter

Forsvarets mediesenter Forsvarets Innbyggerundersøkelse 2014 Laget for: Forsvarets mediesenter Juni 2014 Christian Krohgsgate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Kristin Rogge Pran kristin.pran@ipsos.com 2014. All rights reserved.

Detaljer

Sjøforsvarets skoler

Sjøforsvarets skoler Ny utdanningsordning MUF 20. november 2006 Bernt Grimstvedt, Sjef Sjøforsvarets Skoler Presentasjonens innhold 1. Sjøforsvaret 2. 3. Sjøforsvarets nivådannede utdanning 2009 4. Sjøforsvarets interesser

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg

Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Norsk Militært Logistikkforum Sarpsborg Petter Jansen Administrerende direktør 6. November 2013 07.11.2013 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv logistikk 1 07.11.2013 1 Fra regjeringsplattformen

Detaljer

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15 BERDSKAPSØVELSE I «Vannkliden KF» tirsdag 17. juni 2014 Scenario innledning ca kl. 09:00 Langvarig strømbrudd i store deler av «Vanneby» har ført til at kriseledelsen er samlet i KO. Kriseledelsen ble

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Forsvarets mediesenter

Forsvarets mediesenter Forsvarets Innbyggerundersøkelse 2013 Laget for: Forsvarets mediesenter Juni 2013 Christian Krohgsgate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Kristin Rogge Pran kristin.pran@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

DERFOR FORNYER VI FORSVARET

DERFOR FORNYER VI FORSVARET Forsvarsstudie 07 DERFOR FORNYER VI FORSVARET Det norske forsvaret omstilles nå til et moderne innsatsforsvar. Utfordringen videre er å gi Forsvaret en struktur som kan holdes stabil over tid. MODERNISERING

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

SMS Kontaktkonferanse

SMS Kontaktkonferanse 1 c SMS Kontaktkonferanse Tid (dato, fra kl til kl): 15.-16.februar 2007 Sted: Hurtigruten Innkalt av (avd og person): Generalsekretær Bjørn Krohn Ordstyrer: Generalsekretær Referent: Max J Hermansen /

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

Utbygging i Ørland kommune. Utfordring og muligheter innen VA-sektoren

Utbygging i Ørland kommune. Utfordring og muligheter innen VA-sektoren Utbygging i Ørland kommune. Utfordring og muligheter innen VA-sektoren Innlegg VA-dagene 2013 v/ Jon Foss leder kommunaltekniske tjenester Ørland kommune ØRLAND KOMMUNE Ny tidsregning på Ørland startet

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Helikopterulykke på vei til Statfjord

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Konsekvenser ved langvarig straumutfall

Konsekvenser ved langvarig straumutfall VA-dagane på Vestlandet 2015 Konsekvenser ved langvarig straumutfall Konsekvenser ved strømutfall for pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg. Sett i sammenheng med orkanen Nina Lindås

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Med. Base Kjevik. inn i fremtiden

Med. Base Kjevik. inn i fremtiden Med inn i fremtiden En helhetlig vurdering av økonomi, kompetanse og fremtidsmuligheter fremhever som det beste alternativet for et samlet skolesenter i Luftforsvaret. Dokumentet Med inn i fremtiden er

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

NATURRESTAURERINGEN PÅ HJERKINN GIR RESULTATER

NATURRESTAURERINGEN PÅ HJERKINN GIR RESULTATER NYHETSBREV JUNI 2011 NATURRESTAURERINGEN PÅ HJERKINN GIR RESULTATER Bildene viser stridsvogntrassé på Haukberget i Hjerkinn skytefelt før og etter at den har blitt fjernet av fjernstyrte maskiner. Dette

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Professor Bent Erik Bakken Forsker, Forsvarets stabsskole Avdeling for logistikk og virksomhetsstyring bebakken@fhs.mil.no - februar 2014 1 Agenda Om

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Forsvarets mediesenter

Forsvarets mediesenter Forsvarets Innbyggerundersøkelse 2012 Laget for: Forsvarets mediesenter Juni 2012 Ipsos MMI Christian Krohgsgate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Kristin Rogge Pran kristin.pran@ipsos.com 2012 Ipsos MMI. All

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Vi øver for din sikkerhet

Vi øver for din sikkerhet Viktig informasjon til beboere i Nord-Norge Forsvaret arrangerer øvelsen Cold Response fra 7. 21. mars Vi øver for din sikkerhet Neste uke kommer over 16 000 soldater fra 15 nasjoner til Nord-Norge. Sammen

Detaljer

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Brigader Tor Sæther, Sjef lokal øvingsledelse Innhold Øvelsenes hensikt Fakta om øvelsene Øvingsaktiviteten (tid/sted) Sikkerhet

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Krav om ny rullebane i Bodø

Krav om ny rullebane i Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2012 14860/2012 2010/7088 L01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/47 Formannskapet 07.03.2012 12/22 Bystyret 08.03.2012 Krav om ny rullebane i Bodø

Detaljer

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD. kortversjon

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD. kortversjon Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD kortversjon Forsvarssjefen I løpet av de siste 15 20 årene er Forsvaret i stor grad omstilt fra et mobiliseringsbasert invasjonsforsvar til et utrykningsklart innsatsforsvar.

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Ørland som Norges enebase for kampfly. - utfordringer og muligheter for regionen. Trondheimsregionen 7.12.2012 Hallgeir Grøntvedt

Ørland som Norges enebase for kampfly. - utfordringer og muligheter for regionen. Trondheimsregionen 7.12.2012 Hallgeir Grøntvedt Ørland som Norges enebase for kampfly - utfordringer og muligheter for regionen Trondheimsregionen 7.12.2012 Hallgeir Grøntvedt Stortingets beslutning den 14.6.2012 vedr. kampflybasen: Stortinget gir sin

Detaljer