Entreprenørens syn på produktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entreprenørens syn på produktivitet"

Transkript

1 1 Entreprenørens syn på produktivitet Statsbygg 12 desember Petter Eiken

2 Utfordringer 2 Bestillerutfordringen Kompetanseutfordringen Byråkratiutfordringen FoU utfordringen Innovasjon og produktivitet henger sammen

3 Min plattform 3 Adm.dir i Selmer Skanska 2 års fartstid +20 år i næringen Styreleder i Norges Byggforskningsinstitutt Sterkt engasjert i NFR-prosjektet Samspill i byggeprosessen på slutten av nitti-tallet

4 Fakta om Selmer Skanska 4 Selmer Skanska er Norges ledende entreprenørselskap og har etableringer over hele landet. Selmer Skanska er et heleid datterselskap i Skanska AB. Grunnlagt: 1906 Omsetning 2002: NOK 7 mrd. Antall ansatte: ca (inkl. døtre) /16/2003

5 Hva er innovasjon? (stjålet) 5 Tradisjonell definisjon: Den virksomhet som frembringer nye og/eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Alternativ definisjon: Bevisste adferdsendringer. Bedriftens evne til innovasjon hviler på bedriftens evne til å lære. Innovasjonspolitikk er læringspolitikk for næringslivet.

6 6 1. Bestillerutfordringen

7 Forutsetning for innovasjon 7 Strategi og ledelse hjelper. Det er etterspørselen i et marked som bestemmer leverandørenes adferd Dersom innovasjon gir lønnsomhet vil det antageligvis stimulere utviklingen.

8 Utviklingen i BAE siste generasjon 8 Etterkrigsårene Sterk fokus på materialeffektivitet 60 årene Sterk fokus på produktivitet 70 årene Utvikling av nye kontraktsformer Totalentreprisen viser seg 80 årene Offshore 90 årene Kvalitet og systemer Stagnasjon Produktivitet Kvalitet Seriøsitet

9 Eksempel på adferd hos privat kunde Eksempel på adferd hos offentlig kunde Rammer Rammer Spesifika sjoner Spesifikasjoner og kontraktsbestemmelser Basis tilbud Valg Budsjettsikkerhet Gjennomføringsevne Samarbeid Basis tilbud Alternativer Alternativer Forkastes? Konkurrentene må gi pris? Gjennom føring Lavest tilbud nå! Valg Evaluering av rådgiver Prestisje! Evaluering Gjennom føring Ingen gjenbruk av erfaring med leverandøren

10 Gjentagelse 10 Det er etterspørselen i et marked som bestemmer leverandørenes adferd Det offentlige har en stor markedsandel i Norge I dette markedet kan det virke som om evne til innovasjon er en konkurranseulempe

11 Forutsetninger: Laveste pris gir 6 poeng. Laveste pris + 50% gir 0 poeng. En linjær kurve gir et resultat som vist. K G/S vei i korridor AR Evaluering Pris Kvalitet/ Miljø Sum Rang ering oppgaveforståelse Vekttall 0,60 0,25 0,15 Entreprenørteknikk TILBYDER Karakter vektet 3,60 0,25 0,15 4,00 3 Selmer Skanska Karakter 5,5 6 6 vektet 3,31 1,5 0,9 5,71 1 Veidekke karakter 5,2 6 6 vektet 3,10 1,5 0,9 5,50 2 Askim entreprenør karakter 4,3 2 1 vektet 2,55 0,5 0,15 3,20 4 Bjørn Bekkevold karakter 3,9 1 2 vektet 2,35 0,25 0,3 2,90 6 Søbstad karakter 3,6 1 3 vektet 2,18 0,25 0,45 2,88 7 Mesta karakter 2,9 2 3 vektet 1,72 0,5 0,45 2,67 8 Arne O. Lund karakter 2,6 4 3 vektet 1,55 1 0,45 3,00 5 NCC karakter 1,7 1 2 vektet 1,02 0,25 0,3 1,

12 12 2. Kompetanseutfordringen

13 13 Det går inte att handla upp hus som man köper korv, och det går inte att handla upp kompetens, om det inte finns någon sådan att köpa Håkan Sundquist Prof. ved KTH

14 14 Det er ikke den enkelte håndværker eller den enkelte virksomhed som gør tingene dårligt men det samlede set af vilkår traditioner, teknologi og uddannelse i branchen og hos kunderne der til sammen gør at der suboptimeres kraftigt og ikke læres af tidligere indhøstede erfaringer Instituttet for Fremtidsforskning om BA

15 Utviklingen i arbeidsproduktiviteten i bygg , Indeks 1987=1 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,

16 Sysselsetting i bygg og anlegg , indeks 1993= Bygg Anlegg

17 Hva skjedde egentlig? arbeidsplasser forsvant på 6 år - De begynte i andre næringer nye kom inn på 6 nye år -De måtte læres opp Læres til å bygge Læres til å ha respekt for andres verdier Produktiviteten sank Prisene økte Kvaliteten har vært uakseptabel

18 18 Hvem har lært underentreprenørens underentreprenør å legge parkettgulv, på rett underlag, i rett nivå og på en vakker måte?

19 19 3. Byråkratiutfordringen

20 Mitt private mudringsprosjekt på Hvaler Hvaler kommune Byråkratiets svøpe Fredrikstad kommune 20 Tillatelse fra Kystverket Grav Tillatelse fra Kystverket Fredr.komm. Fylkets miljøavdeling Sedimentanalyse Dispensasjon For mudring i uregulert område Saksbehandlingstid: 3-4 mnd. Sjøfartsmuseet (ark.und.) Purring (saken stoppet) Graving? Er brygga oppført lovlig? (bygget lenge før krigen) Saksbehandlingstid flere år

21 Byråkratiet i Norge er et alvorlig problem i byggesaker 21 Min private erfaring er dessverre daglig kost for utbyggere Uforutsigbart Personavhengig Maktmisbruk Offentlig sektor har mistet fokus på verdiskaping Påfører utbygger forsinkelser og helt unødvendige kostnader Er klart i strid med fellesskapets interesser

22 22 4 FoU utfordringen

23 Produktivitetsstudier 23 Mange har konstatert at produktiviteten har variert Universitetet i Reading i midten av 90 tallet: Japan best Europa nummer 2 USA nummer 3 (men best innenfor standardiserte bygg)

24 Hva kjennetegnet næringen i Japan? 24 En svært detaljert planlegging God logistikk Pakking Innheising Soner for lagring og produksjon Spesialisering og industrialisering Samarbeidsclustere Mellom utbygger og entreprenør Mellom entreprenør og leverandører Utviklingen kan tyde på at konkurransen har blitt for liten på innenlandsmarkedet

25 Eksempel: Sikkerhet 25 Selmer Skanska s H-verdi uendret fra 1970 = 30 Bransjens middel = ca. 25 (med tillegg av mørketall) Vår standard var en trussel mot: Liv og helse Renommé Kontrahering fra industrikunder Vi måtte bli bedre! Sterkt inspirert at Norsk Hydro Insentiver i stedet for trusler Insentiver til organisasjonen Benchmarking Kunnskapsoverføring fra de beste H-verdi etter første halvår på 13

26 Forskningsrådet i dag 26 Basisbevilgninger i praksis borte Institutter som Byggforsk må selv finne finansiering til prosjekter Næring og myndigheter Legger hele tiden nye strategier Svært lav forutsigbarhet Relativt små totale bevilgninger Meget liten andel til BAE sektoren Hvorfor ikke la en strategi virke en periode? Planer om et innovasjonsfond Med utvidet støtte fra NFR

27 27 Hva kan vi så gjøre?

28 28 Lokomotivenes tid er forbi! De store bransjeprogrammene kommer ikke tilbake NFR kommer ikke som en reddende engel

29 29 FoU-prosjekter må forankres i bedriftens forretningsstrategi Bedriftene må lage sin egen FoU-strategi, deretter kommunisere med NFR/FUNN og lignende Forbedringspotensiale i kommunikasjon mellom teknologer og ledere internt i bedriftene Vi inviterer til leverandørsamarbeid (i videste forstand!), spesielt innen området effektivisering / industrialisering

30 Kundene kan 30 Private kunder kan følge sine kommersielle instinkter Offentlige kunder lever med anskaffelsesregler Mindre frihet Større krav til innsyn Velg kontrakter som overlater mer kreativitet til aktørene Bruk evaluering aktivt Fungerer både i næringslivet og barneoppdragelse

31 OPS-prosjekter fra Skanska BOT Nelostie Motorway Project, Finland North-South Highway, Chile Kings College Hospital, UK 31 Ponte de Pedra Hydro, Brazil Bridgend Prison, UK Breitener Emergency Energy Thermo Plant, Brazil Walsgrave Hospital, UK

32 OPS i bygg og anlegg 32 Offentlig Privat Samarbeid (OPS) kan være et prosjekt der en privat entreprenør får tildelt ansvaret for å finansiere prosjektere gjennomføre drifte- og vedlikeholde et bygg eller anlegg Til grunn for denne modellen ligger et nært og godt samarbeide mellom entreprenøren og det offentlige som byggherre.

33 Eksempler på besparelser 33 I Finland har transport- og kommunikasjonsdepartementet beregnet en besparelse på ca % av byggekostnadene ved å bruke OPS-modellen. I tillegg kommer besparelsen på forsert veibygging, ca. 400 mill. FM. I England er 64 sykehus bygget etter OPS-modellen. Ytterligere 100 sykehus skal bygges eller rehabiliteres etter samme modell. Kostnadsbesparelsene er på mellom 7 og 10 %. Kilde: KPMGs rapport om OPS, mars 2003

34 Erfaringer fra E39 Klett Bårdshaug 34 Her skulle faktisk kreativitet belønnes! (Kjersti Billehaug, Vegdirektoratet) For tidlig å mene mye om kostnadssiden Vår organisasjon har fått et løft Langsiktige løsninger Kreativitet Arbeidsglede Fra claim til innovasjon..

35 Hva med lederne? 35 Styrt innovasjon Strategi Tilpassede aktiviteter Nettverk med institutter og andre Fri innovasjon I prosjekthverdagen Bygg kultur for nysgjerrighet Evne til læring Lov å spørre Ros for kreativitet

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet Asgeir Skålholt

ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet Asgeir Skålholt ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet av Asgeir Skålholt ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008 Nr 2 Oktober 2008 Jeg sier som Obama Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Grete Tvedt og Josefin Persson Begrens Skade Delrapport nr. 6.1 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer Norsk tunnelbygging Entreprenørens syn på norske byggherrer Entreprenørene sitter med stor kompetanse som kan komme prosjektene til gode dersom de blir gitt muligheter Jeg skal forsøke å nærme meg problemstillingen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Innspill til regjeringsforhandlingene fra IKT-Norge

Innspill til regjeringsforhandlingene fra IKT-Norge Til: Høyre Venstre Fremskrittspartiet Kristelig folkeparti Oslo 12. september 2013 Innspill til regjeringsforhandlingene fra IKT-Norge Fremtiden vil preges og påvirkes av teknologisk utvikling. Dette muliggjør

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Markedsvurdering for bussbransjen Hva konkurreres det om? Utarbeidet for Spekter

Markedsvurdering for bussbransjen Hva konkurreres det om? Utarbeidet for Spekter Markedsvurdering for bussbransjen Hva konkurreres det om? Utarbeidet for Spekter 4. juli 2014 Markedsvurdering for bussbransjen Hva konkurreres det om? /OE-rapport 2014-7 Oslo Economics 2014 Innhold Sammendrag

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur S Trondheim, 14. oktober 2008 HMS det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Mitt personlige utgangspunkt Statistikken *) tilsier at en av våre ansatte eller underentreprenører

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer