360 - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "360 - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ Melding om status i klagesak - Tannbehandling - Tannbehandling - Krav om refusjon - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51 tgående internt produsert, 14/ Vedtak i klagesak om for sent fremsatt krav - Opprettholdelse - Ortoptist - Krav om refusjon - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51 tgående internt produsert, 14/ Vedtak i sak om legemidler - Opprettholdelse - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51 Inngående eksternt produsert, 14/ Kommunikasjon vedr saksbehandlingstid mellom verge og - Stønad - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon 2 - Fagarkiv , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Tilleggsinformasjon fra verge på klage Sativex - Stønad - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv , Tatt til orientering

2 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/ Svar fra lege vedr mottatt henvendelse etter fristens utløp - Stønad - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon 2 - Fagarkiv , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ Melding om saksbehandlingstid - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51 tgående internt produsert, 14/ Klage - Vedtak om stønad - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51 tgående internt produsert, 14/ Melding om saksbehandlingstid - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51 tgående internt produsert, 14/ Melding om saksbehandlingstid - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51

3 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/ Fra farmasøyt - Movicol med sjokoladesmak Stønad - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51 Internt notat uten oppfølging, 15/ Fra farmasøyt - Tillegg til telefonnotat - Vurdering - Stønad - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51 tgående internt produsert, 15/ Melding om saksbehandlingstid - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51 tgående internt produsert, 15/ Melding om saksbehandlingstid - Stønad - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) klage, anke og regelverk, seksjon Fagarkiv 51 tgående internt produsert, 15/ Fibroscan versus ARFI - Foreløpig svar til Drammen sykehus Regelverksavklaring/-utvikling - Legemidler - Folketrygdloven Hepatitt C - Henvendelse fra Drammen sykehus Vestre Viken - Drammen Sykehus /Lars Heggelund Journaldato: Tilg. kode: klage, anke og regelverk, seksjon

4 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/ Høringsinnspill - Stønad til legemidler for behandling av hepatitt C - Seksjon 4 - Rådgivende overleger Høring - Ber om innspill til høring - Forslag til endringer i blåreseptforskriften 4 klage, anke og regelverk, seksjon 2 Journaldato: Tilg. kode: klage, anke og regelverk, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Høringsinnspill - Stønad til legemidler for behandling av hepatitt C - Farmasøytene i legemidler og utstyr Høring - Ber om innspill til høring - Forslag til endringer i blåreseptforskriften 4 klage, anke og regelverk, seksjon 2 Journaldato: Tilg. kode: klage, anke og regelverk, seksjon Inngående eksternt produsert, 15/ Individuell stønad ved Huntingtons sykdom - Svar fra fagmiljøet Individuell stønad ved Huntingtons sykdom - Orientering til fagmiljøet Oslo niversitetssykehus /Birgitte Leisner Bjerkly Journaldato: Tilg. kode: klage, anke og regelverk, seksjon tgående internt produsert, 15/ Klage i sak om avvisning av utbetaling av refusjon - For sent fremsatt - Kommune - Klage - Kommune - Journaldato: Tilg. kode: klage, anke og regelverk, seksjon

5 I,, N, X tgående internt produsert, 12/ Permisjon Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedr tilbakebetaling til part etter vedtak delvis omgjøring - Lege - Kontroll - Lege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 14/ Orientering vedrørende ny beregning av beløp for tilbakekreving - Lege - Kontroll - Lege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 14/ Informasjon om klagebehandling - Fysioterapeut - Kontroll - Fysioterapeut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 14/ Oversendelse av sak til NAVI - for videre innkreving - Kontroll - Apotek - Ansatt - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

6 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/ Lege - Kontroll - Svar på innhenting av opplysninger - Kontroll - Avtalespesialist - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon , Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 14/ Journalvurderingsskjema - Kontroll - Lege - Kontroll - Lege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Fagarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Svar fra Fylkeslegen angående varsel - Avtalespesialist - Hudlege - Kontroll - Avtalespesialist - Hudlege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 14/ Papir resept og elektronisk resept - Forvaltningsnotat etter samtaler med aktuelle leger - Apotek - Kontroll - Apotek - Comfort Shield barriereklut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 14/ Papir resept og elektronisk resept - Informasjon om kontrollpunkt - Telefonsamtale - Apotek - Kontroll - Apotek - Comfort Shield barriereklut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

7 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ Papir resept og elektronisk resept - Ber om informasjon om bakgrunn for ekspedering av papir resept - Apotek - Kontroll - Apotek - Comfort Shield barriereklut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 14/ Svar på kommentarer i forbindelse med klage Tannlege - Kontroll - Tannlege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om 8 ukers utsettelse - Tilbakekreving av refusjonskrav - Tannlege - Kontroll - Tannlege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ tsatt frist for uttalelse til varsel om tilbakekreving - Tannlege - Kontroll - Tannlege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

8 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/ Merknader til oversendelsesbrev - Klage på tap av retten - Fysioterapeut - Kontroll - Fysioterapeut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Inngående eksternt produsert, 14/ Endelig rapport - Oppsummering risikovurdering kontroll Overordnet risikovurdering kontroll Journaldato: Tilg. kode: offl ledd kontroll Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om forlenget svarfrist - Tannlege - Kontroll - Tannlege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat med oppfølging, 15/ Referat - MBA for kontroll Medbestemmelsesapparat for kontroll kontroll, seksjon 1 kontroll, seksjon 3 kontroll, seksjon 4 Journaldato: Tilg. kode: kontroll , Tatt til orientering

9 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjonsbrev - Kontroll - Fysioterapeut - Kontroll Fysioterapeut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse - Sendt svar til - Fysioterapeut - Kontroll Fysioterapeut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på henvendelse - Innhenting av opplysninger - Fysioterapeut - Kontroll Fysioterapeut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon , Tatt til orientering tgående internt produsert, 15/ Purring på innhenting av opplysninger - Fysioterapeut - Kontroll - Fysioterapeut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Inngående eksternt produsert, 15/ Innsendelse av journaler på minnepenn - Tannlege - Kontroll - Tannlege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon , Tatt til orientering

10 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på henvendelse - Tilleggsinformasjon - Innhenting av opplysninger - Lege - Takst 2cd - Kontroll - Lege - Takst 2cd - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon , Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 15/ Tidsbruddanalyse - Lege - Takst 2cd - Kontroll - Lege - Takst 2cd - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Tidsbruddanalyse - Lege - Takst 2cd - Kontroll - Lege - Takst 2cd - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Tidsbruddanalyse - Lege - Takst 2cd - Kontroll - Lege - Takst 2cd - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 15/ Purring på innhenting av opplysninger fra legevakt - Lege - Kontroll - Lege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

11 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/ Rutine for kontroll - Versjon 1.6 Rutine for kontroll Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Rutine - Tipshåndtering - Versjon kontroll Rutine - Tipshåndtering - kontroll Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 15/ Innhentingsbrev - Offentlig poliklinikk - Takst P11 og P21 - Kontroll - Offentlig poliklinikk - Takst P11 og P21 - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Fagarkiv 51 Inngående eksternt produsert, 15/ Mottatt journaler fra praksis 2 - Tannlege - Kontroll - Tannlege Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon , Tatt til orientering tgående internt produsert, 15/ Innhenting av ytterligere opplysninger - Fysioterapeut - Kontroll - Fysioterapeut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

12 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på henvendelse - Innhenting av opplysninger - Fysioterapeut - Kontroll - Fysioterapeut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/ Invitasjon til møte vedr endring av vedtak - Tannlege - Kontroll - Tannlege - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 15/ Vedtak om tilbakekreving - Apotek - Kontroll - Apotek - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Vurdering av tips - Mottatt Lege - Tips - Mottatt Lege - Videre utredning anbefales - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Analyse pasientkontakt Lege - Tips - Mottatt Lege - Videre utredning anbefales - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

13 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/ Høringsinnspill Stønad til legemidler for behandling av hepatitt C - Kontroll-linje Høring - Ber om innspill til høring - Forslag til endringer i blåreseptforskriften 4 Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 15/ Pålegg om endring av praksis - Kontroll 25-6 leger og tannleger - Legemiddel - Kontroll av 25-6 leger og tannleger - Legemiddel - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 15/ Pålegg om endring av praksis - Kontroll av 25-6 leger og tannleger - Legemiddel - Kontroll av 25-6 leger og tannleger - Legemiddel - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 15/ Orientering til Oslo kommune - Pålegg om endring av praksis - Kontroll av 25-6 leger og tannleger - Legemiddel - Kontroll av 25-6 leger og tannleger - Legemiddel - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

14 I,, N, X tgående internt produsert, 15/ Orientering til fylkesmannen i Oslo og Akershus - Pålegg om endring av praksis - Kontroll av 25-6 leger og tannleger - Legemiddel - Kontroll av 25-6 leger og tannleger - Legemiddel - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 15/ Pålegg om endring av praksis - Kontroll av 25-6 leger og tannleger - Legemiddel - Kontroll av 25-6 leger og tannleger - Legemiddel - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Oppfølging av tips - Legemidler - Lege - Tips- Mottatt Legemidler - Lege - Videre utredning anbefales - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av rapport til Helsedirektoratet - Kontroll av leger - Legens reservasjon Kontroll av leger - Legens reservasjon Helsedirektoratet /Erik Hviding Journaldato: Tilg. kode: kontroll tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av kontrollrapport til legeforeningen - Kontroll av leger - Legens reservasjon Kontroll av leger - Legens reservasjon Den norske legeforening /Hanne Riise-Hanssen Journaldato: Tilg. kode: kontroll

15 I,, N, X tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av kontrollrapport til Legemiddelverket - Kontroll av leger - Legens reservasjon Kontroll av leger - Legens reservasjon Statens legemiddelverk /Kristin Helene Svanqvist Journaldato: Tilg. kode: kontroll Internt notat uten oppfølging, 15/ Rapport - Forslag til rutine for risikovurdering på de små refusjonsområdene i Rapport - Refusjonsområder i Journaldato: Tilg. kode: kontroll Internt notat uten oppfølging, 15/ Bakgrunn - Kontroll - Apotek - Kontroll - Apotek - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Blåreseptforskrivning - Apotek - Kontroll - Apotek - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Arbeidspapir - Apotek - Kontroll - Apotek - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

16 I,, N, X tgående internt produsert, 15/ Varsel om tilbakekreving og pålegg om endring av praksis - Kontroll - Apotek - Kontroll - Apotek - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Beregning av tilbakebetaling - Kontroll - Apotek - Kontroll - Apotek - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 15/ Svar til NAV Kontroll Vest - Tips oversendt fra NAV Kontroll Vest - Legemidler - Kontroll - Legemidler - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon tgående internt produsert, 15/ Pålegg om endring av praksis - Fysioterapeut - Kontroll - Fysioterapeut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon Internt notat uten oppfølging, 15/ Tips - Mottatt Fysioterapeut - Avsluttes uten oppfølging - Tips - Mottatt Fysioterapeut - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

17 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat - Ledermøte - kontroll Ledermøte - kontroll kontroll kontroll, seksjon 2 kontroll, seksjon 3 kontroll, seksjon 1 Journaldato: Tilg. kode: kontroll Internt notat uten oppfølging, 15/ Saksfremlegg - Felles rutiner og verktøy - Ledermøte - kontroll Ledermøte - kontroll kontroll kontroll, seksjon 2 kontroll, seksjon 3 kontroll, seksjon 1 Journaldato: Tilg. kode: kontroll Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat - Ledermøte - kontroll Ledermøte - kontroll kontroll kontroll, seksjon 2 kontroll, seksjon 1 kontroll, seksjon 3 Journaldato: Tilg. kode: kontroll Internt notat uten oppfølging, 15/ Bakgrunn - Kontroll - Legemidler - Kontroll - Legemidler - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

18 I,, N, X tgående internt produsert, 15/ ttak av legemidler uten individuelt vedtak - Informasjon til bruker - Kontroll Legemidler - Kontroll - Legemidler - Journaldato: Tilg. kode: kontroll, seksjon

19 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud - Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling - Prime People HR Solutions AS Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling Ole Jan Rimstad - Prime People Solutions AS Journaldato: Tilg. kode: saksbehandling og utbetaling Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud - Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling - Valore Executive Search AS Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling Line Hogstad - Valore Executive Search AS Journaldato: Tilg. kode: saksbehandling og utbetaling Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbud - Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling - Mercuri rval Norway Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling Daniel Horn - Mercuri rval Norway Journaldato: Tilg. kode: saksbehandling og utbetaling tgående internt produsert, 15/ Tilslag til tilbyder - Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling - Prime People Solutions AS Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling Ole Jan Rimstad - Prime People Solutions AS Journaldato: Tilg. kode: saksbehandling og utbetaling tgående internt produsert, 15/ Informasjon vedr tilbud - Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling - Mercuri rval AS Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling Daniel Horn - Mercuri rval AS Journaldato: Tilg. kode: saksbehandling og utbetaling - 212

20 I,, N, X tgående internt produsert, 15/ Informasjon til tilbyder - Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling - Valore Executive Search AS Rekruttering avdelingsdirektører i saksbehandling og utbetaling Line Hogstad - Valore Executive Search AS Journaldato: Tilg. kode: saksbehandling og utbetaling - 212

21 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Tannlege - Statistikk tannbehandling Korrespondanse - Nils Henrik Melin - Tannlege NILS HENRIK MELIN Journaldato: Tilg. kode: virksomhetsstyring tgående internt produsert, 14/ Svar på spørsmål om statistikk over takstbruk - Meløy kommune Korrespondanse - Meløy kommune Grete Tvenning - Meløy kommune Journaldato: Tilg. kode: virksomhetsstyring Spørsmål om statistikk over takstbruk - Meløy kommune Inngående eksternt produsert, 15/ Inngåelse av omstilllingsavtaler for etater under Helse- og omsorgsdepartementet Medbestemmelsesavtaler for endringene i den statlige helseforvaltningen Helse- og omsorgsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: virksomhetsstyring Inngående eksternt produsert, 15/ Poliklinikk - Statistikk polikliniske konsultasjoner pårørande psykisk helsevern Korrespondanse - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP, Sogn og Fjordane Journaldato: Tilg. kode: virksomhetsstyring , Besvart med utgående dokument, Svar på statistikk polikliniske konsultasjoner pårørende psykisk helsevern - Poliklinikk tgående internt produsert, 15/ Svar på statistikk polikliniske konsultasjoner pårørende psykisk helsevern - Poliklinikk Korrespondanse - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP, Sogn og Fjordane Journaldato: Tilg. kode: virksomhetsstyring Poliklinikk - Statistikk polikliniske konsultasjoner pårørande psykisk helsevern

22 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om oversikt over utbetalinger - Innsynsbegjæring - Yrkesskade - Bruker Journaldato: Tilg. kode: 13 (1) nr. 2) virksomhetsstyring

23 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ Melding til DFØ om gjeninntredelse fra Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Bekreftelse på brukerident i NAV - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Midlertidig arbeidsavtale Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Melding til DFØ om gjeninntredelse fra Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Gjeninntredelse Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Personalarkiv

24 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 14/ Bestilling av tilganger for nyansatte Bestilling av tilganger for nyansatte - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Internt notat uten oppfølging, 14/ Endring av ansettelsesforhold Endring av ansettelsesforhold - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Internt notat uten oppfølging, 14/ Arbeidsavtale - Midlertidig endring i stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Bekreftelse på brukerident i NAV - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Midlertidig arbeidsavtale Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Personalarkiv

25 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ Melding til DFØ om gjeninntredelse fra Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Gjeninntredelse fra Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Kontonummer - Legemidler - Stønad - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Fagarkiv 51 tgående internt produsert, 15/ Svar på henvendelse - Klage på adressering av brev og tekst i korrespondanse fra - Klage på adressering av brev og tekst i korrespondanse fra Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon Klage på - Adressering av brev og tekst i korrespondanse fra Internt notat med oppfølging, 15/ Rapport fra statusrunde med AVYO-medlemmer på dokumentsenter - AVYO - dokumentsenter Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon

26 I,, N, X Internt notat med oppfølging, 15/ Referat og oppfølgingspunkter etter statusrunde med AVYO-medlemmer på dokumentsenter - AVYO - dokumentsenter Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon

27 I,, N, X tgående internt produsert, 12/ Melding om fungering for leder Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: drift Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Melding om fungering for leder Personalmappe - DFØ Journaldato: Tilg. kode: drift Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjon Torgeir Hystad - Lege Korrespondanse - Torgeir Hystad - Lege TORGEIR HYSTAD Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjon Torgeir Hystad - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjon Torgeir Hystad - Lege Korrespondanse - Torgeir Hystad - Lege Torgeir Hystad Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjon Torgeir Hystad - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse- Anmodning om oversikt over refusjoner Tom Andre Pedersen - Lege Korrespondanse - Tom Andre Pedersen - Lege TOM ANDRE PEDERSEN Journaldato: Tilg. kode:

28 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Kai Ravnsborg-Gjertsen - Lege - Korrespondanse - Kai Ravnsborg-Gjertsen - Lege Accountor Journaldato: Tilg. kode: offl. 13 (1), NAVloven 7 jf. ftrl a (3) , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Kai Ravnsborg-Gjertsen - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Kai Ravnsborg-Gjertsen - Lege Korrespondanse - Kai Ravnsborg-Gjertsen - Lege Accountor /Rot Martin Skjelbred Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Kai Ravnsborg-Gjertsen - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Jorunn Moen Steinsvåg - Lege Korrespondanse - Jorunn Moen Steinsvåg - Lege Jorunn Moen Steinsvåg Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Jorunn Moen Steinsvåg - Lege tgående internt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Luiz Gustavo Revollo Saucedo - Lege Korrespondanse - Luiz Gustavo Revollo Saucedo - Lege Legeregnskap (1) Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Luiz Gustavo Revollo Saucedo - Lege

29 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Safiani Hicham - Lege Korrespondanse - Hicham Safiani - Lege Visma Services Norge AS Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse -Anmodning om oversikt over refusjoner 2014-lege-Safiani, Hicham Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Barbro Saltnes - Lege Korrespondanse - Barbro Saltnes - Lege Barbro Saltnes Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Barbro Saltnes - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Rune Søberg - Lege Korrespondanse - Rune Søberg - Lege RNE SØBERG Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Rune Søberg - Lege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Jørgen Aleksander rnes - Lege Korrespondanse - Jørgen Alexander rnes - Lege Orion Regnskap AS /Nada Vizec Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Jørgen Alexander rnes - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Jørgen Alexander rnes - Lege Korrespondanse - Jørgen Alexander rnes - Lege Orion Regnskap AS /Nada Vizec Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Jørgen Aleksander rnes - Lege

30 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjon Kan Shanker - Lege Korrespondanse - Kan Shanker - Lege Deloitte AS /Renate B. Rønvåg Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjon Kan Shanker - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjon Kan Shanker - Lege Korrespondanse - Kan Shanker - Lege Deloitte AS /Renate B. Rønvåg Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjon Kan Shanker - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på anmodning om oversikt over utbetalt refusjon for Ragnar Voss - Lege Korrespondanse - Ragnar Voss - Lege Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund - SBDL /Thomas Svendsen Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Anne Mette Yseteng - Lege Korrespondanse - Anne Mette Yseteng - Lege Orion Regnskap AS /Tove Hakvåg Hovind Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Anne Mette Yseteng - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Anne Mette Yseteng - Lege Korrespondanse - Anne Mette Yseteng - Lege Orion Regnskap AS /Tove Hakvåg Hovind Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Anne Mette Yseteng - Lege

31 I,, N, X tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over innbetalinger i 2014 i feilutbetalingssak - Lege - Avsluttet feilutbetalingssak Lege - Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Lidija Kontic - Lege Korrespondanse - Lidija Kontic - Lege Legeregnskap /Ann-Eli Eikrem Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Lidija Kontic - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Lidija Kontic - Lege Korrespondanse - Lidija Kontic - Lege Legeregnskap /Ann-Eli Eikrem Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Lidija Kontic - Lege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Leif Steffensen -Lege Korrespondanse - Leif Steffensen - Lege Legeregnskap /Marie Svaleng Nautnes Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Leif Steffensen - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Leif Steffensen - Lege Korrespondanse - Leif Steffensen - Lege Legeregnskap /Marie Svaleng Nautnes Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Leif Steffensen -Lege

32 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Slavica Markovic - Lege Korrespondanse - Slavica Markovic - Lege Legeregnskap /Kristin Indergaard Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Slavica Markovic - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Slavica Markovic - Lege Korrespondanse - Slavica Markovic - Lege Legeregnskap /Kristin Indergaard Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Slavica Markovic - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på telefonhenvendelse - Oversikt over refusjoner Knut Salomonsen - Lege Korrespondanse - Knut Salomonsen - Lege KPMG AS /Elena Skar Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse- Anmodning om oversikt over totale utbetalinger fra i David Simonsen - Øyelege Korrespondanse - David Simonsen - Øyelege KPMG AS (1) /Elena Skar Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over totale utbetalinger fra i David Simonsen - Øyelege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Andreas Sletten - Lege Korrespondanse - Andreas Sletten - Lege Nordlyslegene AS Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Andreas Sletten - Lege

33 I,, N, X tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Andreas Sletten - Lege Korrespondanse - Andreas Sletten - Lege Nordlyslegene AS /Ann Kristin Solvang Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Andreas Sletten - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Marko Pavicevic - Lege Korrespondanse - Marko Pavicevic - Lege MARKO PAVICEVIC Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Marko Pavicevic - Lege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Per Walter Tynæs - Lege Korrespondanse - Per-Walter Tynæs - Lege Legeregnskap /Marie Svaleng Nautnes Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Per Walter Tynæs - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Per Walter Tynæs - Lege Korrespondanse - Per-Walter Tynæs - Lege Legeregnskap /Marie Svaleng Nautnes Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Per Walter Tynæs - Lege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Mikal Tønsaas - Lege Korrespondanse - Mikal Samuel Tønsaas - Lege Nordlyslegene AS Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Mikal Tønsaas - Lege

34 I,, N, X tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Mikal Tønsaas - Lege Korrespondanse - Mikal Samuel Tønsaas - Lege Nordlyslegene AS /Ann Kristin Solvang Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Mikal Tønsaas - Lege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjon Lorentz Selmer - Tannlege Korrespondanse - Lorentz Henrik Selmer - Tannlege Lorentz Henrik Selmer Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Anmodning om oversikt over refusjon 2014 Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Nina Cecilie Ødmann - Lege Korrespondanse - Nina Cecilie Ødmann - Lege Nina Cecilie Ødmann Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Nina Cecilie Ødmann - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Nina Cecilie Ødmann - Lege Korrespondanse - Nina Cecilie Ødmann - Lege NINA CECILIE ØDMANN Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Nina Cecilie Ødmann - Lege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Atle Rosendal - Lege Korrespondanse - Atle Rosendal - Lege Atle Rosendal Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Atle Rosendal - Lege

35 I,, N, X tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Atle Rosendal - Lege Korrespondanse - Atle Rosendal - Lege ATLE ROSENDAL Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Atle Rosendal - Lege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Toril Mjøen Ekrem - Psykolog Korrespondanse - Toril Mjøen Ekrem - Psykolog Regnskapsavdeling 1 AS /Pål Andre Prøitz Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Toril Mjøen Ekrem - Psykolog tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Toril Mjøen Ekrem - Psykolog Korrespondanse - Toril Mjøen Ekrem - Psykolog Regnskapsavdeling 1 AS /Pål Andre Prøitz Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Toril Mjøen Ekrem - Psykolog Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Toril Mjøen Ekrem - Psykolog Korrespondanse - Toril Mjøen Ekrem - Psykolog Regnskapsavdeling 1 AS /Pål Andre Prøitz Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Endre Solvi - Lege Korrespondanse - Endre Solvi - Lege Endre Solvi Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Endre Solvi - Lege

36 I,, N, X tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Endre Solvi - Lege Korrespondanse - Endre Solvi - Lege ENDRE SOLVI Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Endre Solvi - Lege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Karin Margareta Børsum - Tannlege Korrespondanse - Karin Margareta Børsum - Tannlege Smaalenene Revisjon Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Karin Margareta Børsum - Tannlege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Karin Margareta Børsum - Tannlege Korrespondanse - Karin Margareta Børsum - Tannlege Smaalenene Revisjon Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Karin Margareta Børsum - Tannlege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Finn Morten Børsum - Tannlege Korrespondanse - Finn Morten Børsum - Tannlege Smaalenene Revisjon Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Finn Morten Børsum - Tannlege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Finn Morten Børsum - Tannlege Korrespondanse - Finn Morten Børsum - Tannlege Smaalenene Revisjon Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Finn Morten Børsum - Tannlege

37 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Knut-Espen Titterud - Lege Korrespondanse - Knut-Espen Titterud - Lege Legeregnskap (1) /Cecilie Ohr Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Knut-Espen Titterud - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Knut-Espen Titterud - Lege Korrespondanse - Knut-Espen Titterud - Lege KNT-ESPEN TITTERD Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Knut-Espen Titterud - Lege tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om refusjonsoversikt for Kerstin Gunborg Stål - Psykolog Korrespondanse - Kerstin Gunborg Stål - Psykolog Visma Services Norge AS /Elisabeth Djuve Norbakk Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om refusjonsoversikt for Kerstin Gunborg Stål - Psykolog tgående internt produsert, 13/ Oversikt over refusjoner 2013 og Merete Øie - Psykolog Korrespondanse - Merete Glenne Øie - Psykolog Regnskapsloftet Vågå /Ole Tronn Anderssen Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner 2013 og Merete Øie - Psykolog Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Anders Heyden - Tannlege Korrespondanse - Anders Heyden - Tannlege Smaalenene Revisjon Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Anders Heyden - Tannlege

38 I,, N, X tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Anders Heyden - Tannlege Korrespondanse - Anders Heyden - Tannlege Smaalenene Revisjon Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Anders Heyden - Tannlege Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om oversikt over refusjoner Jan Magne Berglund - Fysioterapeut Korrespondanse - Jan Magne Berglund - Fysioterapeut Jan Magne Berglund Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Jan Magne Berglund - Fysioterapeut tgående internt produsert, 13/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Jan Magne Berglund - Fysioterapeut Korrespondanse - Jan Magne Berglund - Fysioterapeut Jan Magne Berglund Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Jan Magne Berglund - Fysioterapeut tgående internt produsert, 13/ Svar på telefonhenvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Somnath Pramanik - Fysioterapaut Korrespondanse - Somnath Pramanik - Fysioterapeut Bodø Regnskapservice AS Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om oversikt over refusjon Ståle Romstad - Lege Korrespondanse - Ståle Romstad - Lege Legeregnskap /Rigmor Gravås Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjon Ståle Romstad - Lege

39 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjon Ståle Romstad - Lege Korrespondanse - Ståle Romstad - Lege Legeregnskap /Rigmor Gravås Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjon Ståle Romstad - Lege Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om oversikt over refusjoner Eli Charlotte Moeng - Fysioterapeut Korrespondanse - Eli Charlotte Moeng - Fysioterapeut Andersens Allservice Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Eli Charlotte Moeng - Fysioterapeut tgående internt produsert, 14/ Oversikt over refusjoner fra Helfo Liv Molstad - Fysioterapeut Korrespondanse - Liv Molstad - Fysioterapeut LIV MOLSTAD Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 14/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Kjell Arne Grundstad - Fysioterapeut Korrespondanse - Kjell Arne Grundstad - Fysioterapeut Visma Services Norge AS /Line Grethe Valstad Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Kjell Arne Grundstad - Fysioterapeut Inngående eksternt produsert, 14/ Henvendelse vedr fakturaformat - Kristiansand kommune Korrespondanse - Kristiansand kommune Kristiansand kommune Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse vedr fakturaformat - Kristiansand kommune

40 I,, N, X tgående internt produsert, 14/ Svar på henvendelse vedr fakturaformat - Kristiansand kommune Korrespondanse - Kristiansand kommune Kristiansand kommune Journaldato: Tilg. kode: Henvendelse vedr fakturaformat - Kristiansand kommune Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om oversikt over refusjoner Sara Leirfall - Lege Korrespondanse - Sara Leirfall - Lege Orion Regnskap AS /Anine Isdahl Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Sara Leirfall - Lege tgående internt produsert, 14/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Sara Leirfall - Lege Korrespondanse - Sara Leirfall - Lege Orion Regnskap AS /Anine Isdahl Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Sara Leirfall - Lege Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om oversikt over refusjoner Guro Vik - Lege Korrespondanse - Guro Vik - lege Legeregnskap /Marie Svaleng Nautnes Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Guro Vik - Lege Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om oversikt over refusjoner Rosa Elaha Shahagha Sayed - Lege Korrespondanse - Rosa Elaha Shahagha Sayed - Lege Visma Services Norge AS Journaldato: Tilg. kode:

41 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om oversikt over refusjoner Osama Khalid - Lege Korrespondanse - Khalid Osama - Lege KHALID OSAMA Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Osama Khalid - Lege tgående internt produsert, 14/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Osama Khalid - Lege Korrespondanse - Khalid Osama - Lege KHALID OSAMA Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Osama Khalid - Lege Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om oversikt over refusjoner Christian Pagh - Lege Korrespondanse - Christian Pagh - Lege Christian Pagh Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Christian Pagh - Lege tgående internt produsert, 14/ Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Christian Pagh - Lege Korrespondanse - Christian Pagh - Lege Christian Pagh Journaldato: Tilg. kode: Anmodning om oversikt over refusjoner Christian Pagh - Lege Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om oversikt over refusjoner Renate Sperstad - Lege Korrrespondanse - Renate Jeanette Sperstad - Lege RENATE JEANETTE SPERSTAD Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument, Svar på henvendelse - Anmodning om oversikt over refusjoner Renate Jeanette Sperstad - Lege

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 12/1260-33 Fraværskvote iht H 34,4-5 - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 221 Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/42306-95 Bestilling av tilganger

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 12/1391-13 Sykmelding del C - 02.03.15-06.03.15 - Personalmappe - Journaldato: 10.03.2015 Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon 1 02.03.2015 221 Personalarkiv 10.03.2015,

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 14/42306-130 Tilganger for nyansatte - 06.07.15 - Bestilling av tilganger for nyansatte - dokumentsenter, seksjon 3 12.08.2015-041.9 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 14/39406-11 24.03.15 Fagforeningskontigent - Personalmappe - DFØ dokumentsenter, seksjon 2 24.03.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/92420-9 Innhenting

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/13694-10 Attest for sommeren 2014 og 2015 - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon 2 221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/40886-14 Attest

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 14/40886-12 Midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: 07.07.2015 Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon 2 07.07.2015 221 Personalarkiv Internt notat

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 12/1155-9 Hurtigguide - Skriveregler og skjerming - 360 Rutiner - Arkiv - 360 dokumentsenter, seksjon 1 05.01.2015-003 tgående internt produsert, 14/38877-5 tvidet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03102-3 Protokoll Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 Møtedokumenter for Det sentrale forskningsutvalget 2014 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21062010 -

Offentlig journal Periode: 21062010 - 29062010 Offentlig journal Periode: 21062010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00120-78 I Dok.dato: 22062010 Jour.dato: 24062010 Kreftregisteret Laboratoriemedisinsk

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29032010 -

Offentlig journal Periode: 29032010 - 06042010 Offentlig journal Periode: 29032010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-85 U Dok.dato: 26032010 Jour.dato: 29032010 HR-enhet - Eva Moxness Helse Sør-Øst

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer