«Det beste med fremtida er at den kjem éin dag om gongen».

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Det beste med fremtida er at den kjem éin dag om gongen»."

Transkript

1 BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 1 Januar 2014 Gode medarbeidar! Med eit sitat av Abraham Lincoln ønske vi kvarandre eit godt og velsigna nytt år: «Det beste med fremtida er at den kjem éin dag om gongen». Elles vil nytte høvet til å minne om miniseminar i St Jakob kirke onsdag 19.februar kl Temaet denne gongen er trusopplæring: «Sammen om trosopplæring i Bergen». Innleiarar: Kristine Aksøy i Kyrkjerådet, leiar for trusopplæringa i Den norske kyrkja. Marianne Bergsjø Gammelsæter, kyrkjelydsprest i Vaksdal, tidlegare kateket i Fjell. Vi vil dessutan få presentasjon både av Barnas Katedral (Nykirken) og av Ungdommens Katedral (St. Jakob). Også denne gong er det rådsmedlemmer i fellesråd og menighetsråd samt alle tilsette i begge linjene som er målgrupper for seminaret. For øvrig viser vi til heimesidene våre og Neste utgåve av bladet kjem i februar. Velkomen til å bidra med stoff, eller tips om stoff. God lesning! Kjell Bertel Nyland kirkeverge

2 Akasia får ansvar for 20 barnehager fra 2015 Akasia overtar i slutten av januar de seks barnehagene til Bergenshagene AS. Selskapet har en ny barne hage under oppføring. Det har også Akasia. Dermed får Akasia ansvar for 20 barnehager fra januar Dette er i tråd med vårt ønske om å bli en ledende aktør innen barnehagesektoren i Bergen. Vi hadde en plan om å kjøpe eller bygge to nye barnehager i året. Nå har utviklingen gått langt raskere enn vi hadde planlagt, sier Ove -Christian Fredriksen, daglig leder i Akasia. Han mener utvidelsen vil styrke Akasia som barnehageaktør og gjøre det lettere å kvalitetssikre barnehagene. Bransjen krever i dag større barnehager og samarbeid mellom barnehagene for å sikre forsvarlig drift. FLERE BARNEHAGER: Ove-Christian Fredriksen tror dette vil styrke Akasia som barnehageaktør. Et livsverk Bergenshagene AS er livsverket til Elaine og Rolf Kobbeltvedt. De har i løpet av 25 år etablert og bygd opp barnehagene Fana, Litlafjell, Råtun og Skranesvingen i Bergen, Valen i Kvinnherad og Solahagen i Sola kommune. Barnehagene er godkjent for 700 barn og har i alt 165 ansatte. I tillegg skal selskapet føre opp en barnehage i Bjerknesparken på Slettebakken i Bergen i løpet av året. Barnehagene er moderne, veldrevne og i god stand. Vi vil videreføre driften på samme gode måte som i dag. Barnehagene har også et faglig fokus vi kjenner oss igjen i og ønsker å videreutvikle, sier Ove-Christian Fredriksen. Han vil ikke ut med hvor mye Akasia har betalt for å overta barnehagene. Alt er finansiert ved lån. Flere av barnehagene har nye bygg og er høyt belånt. Også disse lånene overtar Akasia. Organisasjonen har gått nøye gjennom økonomien og er trygg på at dette skal gå bra. Bergenshagene skal i første omgang beholde sin organisasjon, eiendomsdrift og regnskapsavdeling. Overtagelsen er nå til endelig godkjenning i Bergen kommune. Overtok menighetsbarnehagene Det var i 2007 Bergen kirkelige fellesråd overtok den første barnehagen, Skjold menighetsbarnehage. Etter hvert overtok BKF de fleste menighetsbarnehagene i Bergen og vedtok en utvidet satsing på barnehager. Barnehagene hadde utvidet kristen formålsparagraf og skulle gi barna kunnskap om og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Nå har Akasia overtatt ansvaret for barnehagedriften. De nyeste barnehagene har ikke utvidet kristent formål, men samtlige barnehager bygger på de grunnleggende verdiene i kristen og humanistisk arv og tradisjon. De skal ivareta barndommens egenverdi og legge grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. Kjerneverdier er ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen. Ved å utvikle oss og drive flere barnehager kan vi bedre sikre de små barnehagene. Vi satser på kvalitet og drives ikke av ønske om maksimal profitt. Vi vil hjelpe barnehagene til god utvikling, sier Ove-Christian Fredriksen. De 20 barnehagene Akasia har ansvar for fra januar 2015 vil samlet ha mer enn 1500 barn.

3 Utsettelse for Mariakirken Gjenåpningen av Mariakirken etter restaureringen utsettes med et halvt år. Noe av arbeidet har tatt mer tid enn ventet. TEKST OG FOTO: TOR KRISTIANSEN Taket på den historiske kirken var i mye dårligere forfatning enn vi opprinnelig trodde. Det er hovedårsaken til at vi må ha mer tid til å sette kirken i stand, sier Ove-Christian Fredriksen, daglig leder i Akasia. Mariakirken skulle etter planen åpne igjen i begynnelsen av Nå er åpningen utsatt til sommeren Åpnes i juni Bevilgningene holder ikke til at vi kan gjøre alt ferdig i Derfor må noe av arbeidet utstå til Bygningsmessig regner vi med å være ferdig i mai da er også et nyrestaurert orgel på plass. Men kirkerommet må og innredes med nye stoler. Derfor tror vi kirken kan åpnes i juni, før hovedtyngden av turister strømmer til, sier Øystein Mortensen, prosjektleder for Akasia. Han opplyser at det var umulig å se en del av skadene på taket og de to tårn før restaureringen ble satt i stand. Det var særlig svillene i tårnet og i hovedtaket som var i dårligere forfatning enn ventet. Også arbeidet på gesimsene på nord- og sørsiden har vist seg å bli mer omfattende enn beregnet. FLERE OPERASJONER: Murerne Rune Angelskår og Erling Christensen legger lag på lag. Murerne Rune Angelskår og Erling Christensen arbeider for tiden inne i tåret nærmest Bryggen operasjoner gjennomfører de før veggene er ferdig. Her er grunning, binding, ulike lag med slemming og hvitting, samt ettervanning. Pinning står på programmet i dag. De legger teglsteinsbiter inn i mørtelen, så laget med mørtel ikke blir for tykt. Da sprekker det. Kalken blander de selv. Og murerne må vite hva de gjør og noen ganger vente tålmodig til neste operasjon. For mørtelen må herde mellom operasjonene. Her er yrkesstolthet og nøyaktighet. Gjennom nordisk kalksamarbeid har de lært noen teknikker og styrket sin kompetanse. Alt skadet tømmer er skiftet ut. Nye sviller er lagt inn. Råtne bjelker førte til stort press på murkrone og gesimser.

4 NY DUK: Gunnar Danielsen, bas for tømrerne, har nå gjort alt klart for å legge på ny takstein. Pustende duk er lagt på taket. Og vannet renner ikke gjennom duken. Men denne duken gir sikkerhet om en takstein går. Vann renner ikke umiddelbart inn og skader taket, opplyser Gunnar Danielsen, bas for tømrerne. Gesimsen mures i mange operasjoner. Her legges det kun på en centimeter mørtel av gangen. En skinne trekkes bortover for å få de rette formene på plass. Ulike skinner er laget fordi gesimsen har ulik tykkelse. Bjarte Husa har laget formene som benyttes og satt opp skinner murerformann Erik Sørensen kan trekke formene bortover på. HØYT OPPE: Disse formene skal murerformann Erik Sørensen benytte når han reparerer gesimsen. Utsatt åpning av Mariakirken fører og til utsettelse for Korskirken. Arbeidet med å restaurere den skulle etter planen ta til i begynnelsen av Nå er også dette utsatt et halvt år. Restaueringen av Mariakirken var opprinnelig beregnet til å koste 95 millioner kroner. Nå tyder det på at den endelige summen blir 117,4 mill. kr. Har klargjort verdiene

5 Arbeid med verdiplattformen har vært viktig for Akasia i Organisasjonen har i løpet av året synligjort samfunnsoppdraget og verdiene de ansatte er sammen om. Da Akasia ble skilt ut fra Bergen kirkelige fellesråd som egen organisasjon for i overkant av et år siden, var det viktig å definere våre verdier og hva vi skulle arbeide med. Vi har ulike avdelinger, men felles verdier. Vi har sett på hvordan vi skal ivareta disse verdiene, sier Ove-Christian Fredriksen, daglig leder for Akasia. «Verdier for generasjoner» er Akasias visjon. Styringsverdiene for organisasjonen i årene fremover er ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen. Vi skal ta vare på det vi har fått og videreføre det i bedre stand. Vi arbeider til daglig med kirker, gravplasser og barnehager. I vårt arbeid er vi kulturbærere og har noe viktig å bringe videre. Vi involverer derfor alle de ansatte i hva dette betyr i praksis, sier Ove-Christian Fredriksen. VERDIER: I vårt arbeid er vi kulturbærere, sier Ove-Christian Fredriksen. Dypere mening Det er et mål at organisasjonen skal være komplett. Den skal selv ha medarbeidere innen de fleste byggefag og kunne ta vare på både middelalderbygg og nyere bygg. Til det trenges faglig kunnskap. Medarbeiderne må ha innsikt i både moderne og historiske byggeskikker. Medarbeiderne utvikles og de ansatte tas vare på. Hele tiden minner vi hverandre om at det er en dypere mening i det vi foretar oss. Vår organisasjon er opptatt av mer enn profittjag. Vi skal blant annet gi barn og unge noen verdier de kan leve på. Og kirkebyggene, som Mariakirken vi nå restaurerer, skal stå i nye århundrer, sier Ove-Christian Fredriksen. Han innrømmer at det har vært krevende å ta i bruk nye datasystem på flere felt. Det nye regnskapssystemet har hatt store innkjøringsproblemer og ikke virket som det skulle. Nå er organisasjonen over kneiken på det feltet. Ung katedral Dere har satt St. Jacob kirke i stand i år. Hvordan har dere klart det? Uten medvirkning fra Bergen domkirke menighet hadde vi ikke klart det store løftet. Arbeidet er finansiert ved fondsmidler fra menigheten. Dermed kan kirken nå fylles med aktiviteter særlig beregnet på ungdom. Sentral beliggenhet like ved Bystasjonen gjør kirken velegnet til formålet, sier Ove-Christian Fredriksen. Det er Akasias murere, tømrere, snekkere, elektrikere, malere og andre fagfolk som har bidratt til å sette kirken i stand. Barnehager

6 Akasia har i løpet av 2013 overtatt ansvaret for to av byens største barnehager, Sædalen barnehage og Paradis barnehage. Hva er årsaken til at dere utvider barnehagedriften? Driften av barnehager er inne i en fase der de små aktørene legger inn årene og de store overlever. Det er krevende å drive en barnehage. Byens menigheter merket det for noen år siden. Derfor overtok vi ansvaret for deres barnehager i tett samarbeid med Bergen kommune. Driften er preget av små marginer og går akkurat, opplyser Ove-Christian Fredriksen. Akasia åpner neste år en ny barnehage, Ramstad barnehage. Barnehagen vil stå som et eget aksjeselskap. Rammene vil bli styrt av tilskuddet barnehagen får fra Bergen kommune. Alle våre barnehager har et kristent og humanistisk verdigrunnlag. Menighetsbarnehagene har i tillegg utvidet formålsparagraf. Vi prøver å sikre barnehagene for å ta vare på nye generasjoner, sier Ove-Christian Fredriksen. Økt overskudd Hvilke endringer skjer i 2014? Vi utreder nå om Akasia skal bli omformet til et eget aksjeselskap. For tiden skaper det noe uro og usikkerhet i organisasjonen. Vi har de tillitsvalgte med i arbeidet og vil informere samtlige ansatte så snart vi foretar konkrete beslutninger, sier Ove-Christian Fredriksen. Akasia skal ta bare på kirkebygg, gravplasser og barnehager. De ansattes kompetanse skal videreutvikles og tas vare på. Samtidig skal organisasjonen effektiviseres og overskuddet økes gradvis de kommende år. Organisasjonen har satt i gang et internt lederutviklingsprogram i Hensikten er å bevisstgjøre lederne på den rollen de har ut over sitt fag og gjøre dem trygge som ledere. Bjørn Røsberg Andersen leder dette arbeidet. Pensjonsforpliktelsene er mer krevende. Det bidrar også til at rammene er stramme i årene fremover. Men vi har kontroll og skal få det til, sier Ove-Christian Fredriksen. Speiler Guds himmel Bergen kirkelige fellesråd vedtok i desember en ny visjon for organisasjonen: «BKF speiler Guds himmel i jordnært liv». Den konkretiserer hva organisasjonen vil. Visjonen viser at vi i vårt arbeid gir glimt av en annen dimensjon. Våre medarbeidere og frivillige medarbeidere bruker våre vakre kirkebygg til å virkeliggjøre visjonen. I Domkirkehjemmets kapell står et krusifiks av Kristus uten hender. Det symboliserer at vi er hans hender, føtter, munn og øre. Vi viser til han som kom og skal komme igjen, sier kirkeverge Kjell Bertel Nyland. Et år er over og et nytt tar til. I samtale med kirkevergen i Bergen har vi sett nærmere både på året som er gått og året som står foran oss. En ny organisering har preget arbeidet vårt. Vi sjøsatte organisasjonen i november 2012 og har brukt 2013 til å virkeliggjør den. Fortsatt er vi ikke helt i mål, men vi er godt i gang. Gjennom et sentralt Kirketorg kan vi bedre betjene byens befolkning når det gjelder dåp, vielser og begravelser. Det fungerer godt, sier Kjell Bertel Nyland. Stor kontaktflate Han føler og at BKF har fått en mer helhetlig personaloppfølging og en bedre kontakt med menighetenes medarbeidere. Menighetsarbeidet er prioritert og det er arrangert egne seminar om frivillighet og Stålsettutvalgets innstilling. Kirkevergen håper at menighetene i praksis opplever BKF som en god ressurs. Nye tall som kom i 2013 viser at mennesker er i kontakt med byens kirker i løpet av en uke, på hverdager. Det forteller om god kontakt med byens befolkning fra vugge til grav. Vi er en ressurs for byen og blir verdsatt frivillige gjør tjeneste i menighetene. Det forteller og mye om arbeidet, sier Kjell Bertel Nyland.

7 NÅR MANGE: Kirkeverge Kjell Bertel Nyland gleder seg over at Kirken er i kontakt med mange. Han peker og på at kirken er en viktig kulturaktør gjennom menighetenes 27 profesjonelle kantorer og organister. Ved sine kor, konserter og ulike musikalske bidrag betyr de mye. BKF har og etablert et eget kulturutvalg. Tanken er at det skal arbeide med mer enn Påskefestuken. Kanskje kan dette utvalget også ha et mer helhetlig grep på konsertene i adventstiden. Mariakirken blir for tiden restaurert og St. Jakob kirke ble satt i stand i løpet av Det gleder kirkevergen seg over. Ungdomskatedralen St. Jakob synes han fremstår som et smykke for byen. Krevende økonomi BKF ser ut til å få et underskudd på 1 million kroner i Hvordan opplever du det? Økonomien er krevende. Her er ikke rom for mange sprell. Vi må i større grad sette tæring etter næring og ønsker å være i balanse og helst ha et overskudd neste år, sier Kjell Bertel Nyland. Hva vil prege 2014? Vi arbeider med å finne tomter og bygge nye kirker i Sædalen og på Haukås. Innbyggertallet vokser i disse bydelene og behovet for nye kirkebygg i er stort. På Haukås har vi gjort avtale med Lærerhøgskolene om å bruke aulaen til gudstjenester. Vi vil og opprette en base for diakoni og trosopplæring der, opplyser Kjell Bertel Nyland. Bergen kirkelige fellesråd har fått 1 million kroner i friske midler fra Bergen kommune for å styrke det diakonale arbeidet i byen. Det vil også utløse statlige midler og gjøre det mulig å satse mer på diakonalt arbeid i Bergen. I løpet av 2014 vil det og bli arbeidet med et kontorbygg for medarbeiderne i Olsvik. Dessuten utvides kirketunet ved Birkeland kirke. Verd å nevne er også skutegudstjenesten om bord i Statsraad Lehmkuhl lørdag 26. juli i forbindelse med Tall Ships Race. Ser fargene i hvert menneske Det blomstrer i og rundt Sesam på Nesttun. Det gule huset, eldresenteret og frivillighetssentralen får mennesker til å blomstre på sine ulike måter. Vår filosofi er at alle er skapt i Guds bilde og gode nok. Vi møter alle som hele mennesker og prøver å være lydhøre og se fargen og musikken i hver enkelt, sier Torill Hansen Kongsbakk, daglig leder for Sesam.

8 Hun føler seg nesten som leder for et jazzorkester der enkeltmennesker står frem som solister på rekke og rad. Her er tema med variasjoner. Vår filosofi Sesam på Nesttun ble etablert på Lagunen januar 1989 i et samarbeid mellom Lagunen A/S og Bjørgvin bispedømmeråd. Noe av tanken bak var å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana bydel. Da Lagunen trakk seg ut av samarbeidet, flyttet Sesam til Nesttun og opprettet et samarbeid med næringslivet der. Det ble da utfordret av Bergen kommune til å samarbeide om dagsenter i psykiatri og være driftsansvarlig for Nesttun eldresenter. Bibelens ord om å elske sin neste som seg selv er også en del av vår filosofi. Her er nok en skyhet for å snakke om tro. Vi utfordrer hverandre i hverdagens vansker og praktiserer inkluderende diakoni. Den enkelte skal bli sett, kjenne at han eller hun hører til og oppleve at de kan være til nytte, sier Torill Hansen Kongsbakk. Hun ser mer enn grå hår. 120 frivillige har Sesam frivillighetssentral knyttet til seg. På en måte representerer de en ressursbank. Alle har ressurser og kan bidra på en eller annen måte. Berørt og bekreftet Vi ønsker at den enkelte skal bli berørt og bekreftet og kjenne at de er verdifulle. Det er for oss et viktig diakonalt aspekt og noe langt mer enn å bli underholdt. Men alle må ha folkeskikk og oppføre seg på en god måte, sier Torill Hansen Kongsbakk. Hun sørger for at Sesam og Nesttun eldresenter er steder som lyser av godhet. I kafeen på eldresenteret legger vi merke til dikt, lys og en frisk tulipan på bordene. Her er kopper med forskjellige duse farger slik også vi mennesker er forskjellige. Torill tilstreber en holdning av omsorg, fellesskap og trivsel. Nesttun eldresenter har også en etasje med psykisk syke mennesker. Her blir alle tatt imot og tatt vare på. Diakoni og inkludering henger sammen. DIAKONI: Torill Hansen Kongsbakk prøver å se fargen og musikken i hvert enkelt menneske. Månedens smil Åge Samuelsen hadde blitt syk og diagnosen var uviss. En dag kommer en bekymret kar til han og spør om han har fått kreft. Broder Åge hadde som vanlig en kjapp replikk og svarte: Nei, jeg har ikke fått kreft, men kraft. Fra «Tid for å le» av Torbjørn Greipsland.

9 Månedens sitat Nettkirken til Sjømannskirken har ingen kontortid. Den er alltid åpen. Vi er der for dem som trenger «å få det ut», enten det er i en e-post på natta eller via chatten på morgenkvisten. Men jeg kjenner av og til at jeg gjerne skulle gitt han eller hun jeg snakker med en klem, sier nettprest Pernille Astrup til Bud og Hilsen. Tilsatte i BKF siden sist 1. Agnes Kroken, trosopplæringsmedarbeider i Fana menighet, 50 % fast, Jan Røshol, kantor, Fana menighet, 100 % fast, fra Ottar Arnestad, kantor, Birkeland menighet, 100 % fast, fra Kristin Engeberg Edvardsen, barne- og ungdomsmusiker, 100 % fast, fra Tilsatte i Akasia siden sist Natalia Jalowiecka, renholder, Eiendom/bygg/renhold og kantine, 100 prosent fast. Yassine Marroun Nettah, renholder, Eiendom/bygg/renhold og kantine, 100 prosent fast. Heidi Birkeland, assistent, Barnehage/Arna kyrkjelyd sin barnehage, 20 prosent fast. Linn Maria Rehn, assistent, Barnehage/Skjold menighetsbarnehage, i 12 måneder. Lillo Ninoska Sanchez, assistent, Barnehage/Nygård menighetsbarnehage, i 6 måneder.

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 6 November 2014. Kjell Bertel Nyland kirkeverge

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 6 November 2014. Kjell Bertel Nyland kirkeverge BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 6 November 2014 Gode medarbeider! Velkommen til å lese novemberutgaven av BKF-NYTT. Nyhetene denne gang handler blant annet om omorganiseringen som ble

Detaljer

Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no.

Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no. BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 7 desember 2014 Gode medarbeider! Med desember-utgaven av BKF-NYTT ønskes dere alle en velsignet og god jul. Takk for innsats og samarbeid i året som er

Detaljer

I denne utgaven av BKF NYTT kan vi lese Tor Kristiansens intervju med BKFs leder Jørn Henning Theis.

I denne utgaven av BKF NYTT kan vi lese Tor Kristiansens intervju med BKFs leder Jørn Henning Theis. BKF NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 1 Januar 2013 BKF NYTT har fått en forsiktig ansiktsløftning. Det takker vi journalist Tor Kristiansen for. Kristiansen vil for mange være kjent som journalist

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 2 Februar 2013

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 2 Februar 2013 BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 2 Februar 2013 I dette nummer av BKF-NYTT kan du blant annet både lese om byenes eldste kirke, som også er byens eldste bygning, og du kan lese om planer

Detaljer

For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no.

For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no. BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 1 Februar 2015 Gode medarbeider! I årets første utgave av BKF NYTT kan du lese om Kristuskrusifikset Domkirkehjemmets kapell, løypemelding fra Mariakirken,

Detaljer

Vedtekter for Akasia sine barnehager

Vedtekter for Akasia sine barnehager Vedtekter for Akasia sine barnehager Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av Akasia.

Detaljer

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker!

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker! BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 2 Mars 2015 Gode medarbeider! Påskehøytiden står for døren og vi ønsker velkommen til gudstjenester og andre arrangementer i byens kirker. Det er med spesiell

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av styret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 06/2014

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 06/2014 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 06/2014 Vår ref. Deres ref. Dato: 14/397-3/OLSVBJAN 05.09.2014 Møtedato: Torsdag 4.9.2014 Møtetid: Kl. 19.00-22.05 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Gudstenesteliv. OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125

Gudstenesteliv. OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125 OVF 2015 Bispedøme: Bjørgvin Samlet søknadssum: 1 703 125 Tildeling frå OVF 2015: 915 625 Fordelt: Total frå OVF 2015 (minus til misjonskonsulent): 815 625 815 625 Gudstenesteliv 1 Tro og Lys Norge Felles

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR SVERRESBORG MENIGHETSRÅD 2012-15 (forslag iso 07.01.15)

STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR SVERRESBORG MENIGHETSRÅD 2012-15 (forslag iso 07.01.15) 1 SVERRESBORG MENIGHET VISJON OG VERDIER 2012-16 Nær og hellig Sverresborg menighet erkjenner at vi alle er feilbarlige og sårbare mennesker. I respekt for vår neste vil vi - dele den kristne tro med alle,

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. INNSPILL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011 2014 1. GRUNNLAG Bergen kommune har etter Kirkelovens 15 ansvar for kirkelig fellesråd; 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2013

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2013 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2013 Vår ref. Deres ref. Dato: 13/248-2/OLSVBJAN 22.04.2013 Møtedato: Torsdag 18.4.2013 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo Årsmelding 2013 Styret Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Heidi Langmoen Holstad, Oslo Thor Even Tomter, Brøttum Olav Thorstad, Brøttum Rolf Messenlien, Lillehammer Reidun

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

Presentasjon av Gunn Ågot Leite

Presentasjon av Gunn Ågot Leite Presentasjon av Gunn Ågot Leite Gunn Ågot Leite, F. 25.04.1968. Bosatt på Jøa i Fosnes kommune, ei perle ut mo= havet, nord for Namsos. Kateket i Midtre Namdal kirkelige fellesråd/daglig leder i Fosnes

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Dessuten fokuserer vi på det som kan komme til å skje med og i vår kirke i tiden fremover dersom Stålsett-utvalgets innstilling skulle bli vedtatt.

Dessuten fokuserer vi på det som kan komme til å skje med og i vår kirke i tiden fremover dersom Stålsett-utvalgets innstilling skulle bli vedtatt. BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 3 Mars og april 2013 Så er vi her igjen med en ny utgave av BKF NYTT. Vi prøver å gi et innblikk i noe av det som for tiden skjer både i BKF og i Akasia,

Detaljer

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser

Rådmannens fagstab. Stillingsbeskrivelser Rådmannens fagstab Stillingsbeskrivelser Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Fagleder barnehage s. 5 Pedagogisk leder s. 6 Barne- og Ungdomsarbeider s. 8 Assistent s. 9 3 Forord Fafo la våren 2012 fram rapporten

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Nyhetsbrev #9/2015. Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen:

Nyhetsbrev #9/2015. Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen: Nyhetsbrev #9/2015 Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen: Truls E. Norby stiller i leserbrev til lokalavisene tolv spørsmål til Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke og finner det «høyst urimelig

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 04.06.2013 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImFUNG INNHOLD 1. Hvem er du? s. 3 2. Elsk deres fiender s. 4 3. Du er verdifull s. 5 4. Pakken s. 6 Hei! Her kjem den fjerde samlingen av korte andakter

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Byen, domkirken og orgel - i det kulturelle sentrum Domkirken feirer 150 år i 2016. Hamar bispedømme ble skilt ut fra Oslo og Vår Frelsers kirke og gitt selvstendighet i 1864. Halvor

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Trinn 2. Organisasjonskultur

Trinn 2. Organisasjonskultur Trinn 2 Organisasjonskultur Aud.Ornes@bufetat.no 2 aud@wewill.no 3 Aud.Ornes@bufetat.no 4 Birkenes kommune: Trygghet og trivsel VERDIER: SPREK EKTE DYKTIG 5 MÅL FOR TRYGGE VOKSEN SATSINGEN Aud.Ornes@bufetat.no

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 29.april 2015 Veivalg for fremtidig kirkeordning Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. Bergen kirkelige fellesråd takker

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker!

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker! BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 3 April 2014 Gode medarbeider! Påskefest 2014 er vår neste store kirkelige kultursatsing. Påskens budskap er en fortettet og dramatisk fortelling. Det er

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer