SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19."

Transkript

1 Sviland bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. OKTOBER 2010 Sak 35/10 Sak 36/10 Sak 37/10 Sak 38/10 Sak 39/10 Sak 40/10 Sak 41/10 OVERFØRING AV TILSKUDDSMIDLER VED ÅRSAVSLUTNINGER FORDELING AV TILSKUDDSMIDLER TIL BYDELSUTVALGENE VINDKRAFTPLANER I SANDNES REKLAME ÅRETS SVILANDSBU PUKKVERK VED ØSTRAADT RØR RÅKJØRING MED BUSS PURRING MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder på tlf eller mobil og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 6. oktober 2010 Leiv Velle Åreskjold leder Britt Sandven sekretær

2 Sviland bydelsutvalg sak 35/10 Bydelsutvalgenes ledere Bydelsutvalgene i Sandnes UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Bydelsutvalgenes ledere Eventuelt 2 Overføring av tilskuddsmidler ved årsavslutninger Sigbjørn Flørli, Trones og sentrum bydelsutvalg, foreslo følgende: Tilskuddsmidler som ikke er brukt opp i det ene regnskapsåret, overføres til neste år. Henning Løland, Lura bydelsutvalg, foreslo følgende: Saken utsettes og sendes til det enkelte bydelsutvalg for uttalelse. Svar fra regnskapsavdelingen med begrunnelse på hvorfor noen utvalg får overføre midler, men ikke bydelsutvalgene, legges ved. Votering: Ved alternativ votering over Flørlis og Lølands forslag, ble Lølands forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Bydelsutvalgenes ledere gjorde følgende VEDTAK: Saken utsettes og sendes til det enkelte bydelsutvalg for uttalelse. Svar fra regnskapsavdelingen med begrunnelse på hvorfor noen utvalg får overføre midler, men ikke bydelsutvalgene, legges ved. Sandnes, 30. juni 2010 Rett utskrift: Bydelsutvalgenes ledere Magne David Malmin leder Britt Sandven sentral sekretær

3 Fra: Vikan, Hilde Sendt: 18. august :47 Til: Sandven, Britt I. Kopi: Nilsen, Torunn S; Vatne, Kirsten; Fosså, Odd Emne: SV: Bydelsutvalgene - reglement for økonomisk tilskudd Bydelsutvalgene, tilskudd til lag og foreninger: Kommunens regnskap føres etter anordningsprinsippet. Dette innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal tas med enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Jeg tar forbehold om hva slags praksis det har vært mellom politisk sekretariat og regnskapsenheten tidligere, men jeg vil anta at politisk har sendt melding (skriftlig) til regnskapsenheten om hvilke tilsagn om tilskudd som ikke har blitt utbetalt ved årets slutt. Regnskapsenheten har deretter sørget for å periodisere tilskuddet til korrekt år. Selve utbetalingen har funnet sted påfølgende år når kvittering har foreligget ihht reglement for tilskuddsordningen. Det er ikke noe krav om at beløpet må utbetales senest om 6 måneder i følge regnskapslovgivningen, denne regelen følger av reglement for tilskuddsordningen. Jeg vil påpeke at dette er en svært tungvint prosess både for dere og regnskapsenheten, pga kravet om dokumentasjon og periodisering med mer. Jeg ville anbefalt at man hadde søknadsfrist for tilskuddene i begynnelsen av året, gjerne 1. mars. Da vil sannsynligvis de aller fleste av tilskuddene bli utbetalt inneværende år, og man slipper å periodisere tilskuddene mellom årene. Budsjettet for utvalgene følger jo kalenderåret. Overføring av budsjettmidler mellom år: I følge kommunens økonomireglement kan en resultatenhet overføre inntil kr mellom budsjettår (se utdrag fra reglement under). Det presiseres at dette gjelder hele resultatenheten. Jeg er ikke kjent med at noen hovedutvalg eller kommunale utvalg har fått overført midler siste regnskapsår Bystyret vedtar overføring av mindre-/merforbruk i resultatenhetene i sak om årsregnskapet (avsetning til disposisjonsfond). Overføring av mindreforbruk mellom budsjettår kan bare gjøres dersom kommunen samlet sett går med overskudd eller er i balanse etter overføringene Et ikke-disponert regnskapsresultat skal gis følgende prioritering i sak om års-regnskapet: a) 10 % av årets mindreforbruk for kommunen (bykassen) skal først avsettes til oppbygging av kommunens (bykassens) felles reservefond. b) Deretter kan resultatenhetene overføre det resterende mindreforbruket til disposisjonsfond innenfor en gitt ramme i henhold til Resultatenheten kan få overført et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til netto budsjettramme på inntil kr mellom budsjettår forutsatt at vilkårene beskrevet i punkt og er oppfylt. Dernest betinger det at oppgaver er løst på en rimelig god måte ifht. forutsetninger nedfelt i vedkommende enhets interne kontrakt Ved et regnskapsmessig merforbruk ifht. netto budsjettramme, må resultatenheten påregne å få en inndragning i etterfølgende årsbudsjett, tilsvarende merforbruket i foregående regnskapsår. Overføring av faktisk merforbruk skjer innenfor en ramme på inntil kr for resultatenheten. Ved spesielle forhold kan det gjøres unntak fra dette. Eventuelle unntak må foreslås av rådmannen i sak til bystyret om årsregnskapet. Hilde 1

4 Fra: Sandven, Britt I. Sendt: 17. august :13 Til: Vikan, Hilde; Fosså, Odd Kopi: Nilsen, Torunn S; Vatne, Kirsten Emne: VS: Bydelsutvalgene - reglement for økonomisk tilskudd Viktighet: Høy Hei :o) Viser til e post sendt og purring Da jeg ikke har fått noen tilbakemelding tillater jeg meg å purre igjen. Med vennlig hilsen Britt Sandven Bydelsutv. sekretariat Sandnes kommune tlf Fra: Sandven, Britt I. Sendt: 30. juni :29 Til: Vikan, Hilde; Fosså, Odd Kopi: Nilsen, Torunn S Emne: Bydelsutvalgene - reglement for økonomisk tilskudd Hei :o) Viser til e post som jeg sendte Nå har bydelsutvalgenes ledere hatt møtet, og vedtak gjort under eventuelt 2 er vedlagt. Det etterlyses svar på e posten, samt begrunnelse på hvorfor noen hovedutvalg, kommunale utvalg får overføre midler fra et regnskapsår til neste, men ikke bydelsutvalgene. Med vennlig hilsen Britt Sandven Bydelsutv. sekretariat Sandnes kommune tlf Fra: Sandven, Britt I. Sendt: 20. mai :15 Til: Vikan, Hilde; Fosså, Odd Emne: Bydelsutvalgene - reglement for økonomisk tilskudd Hei :o) Bydelsutvalgenes ledere (tidligere bydelsutvalgenes fellesråd) skal ha møte torsdag

5 I den forbindelse skal reglement for økonomisk tilskudd tas opp som sak. Dette reglementet er det bydelsutvalgenes fellesråd som har vedtatt i Se vedlagte link: 4i&context=0 Fristen for å søke bydelsutvalgene om tilskudd er 1. november hvert år. Bydelsutvalgene pleier å behandle disse søknadene i siste møtene før jul som oftest er i november/desember. Dette er ingen god løsning slik jeg har forstått, da det ikke kan gå for lang tid etter nyttår for å kunne føre tilskuddene på forrige års regnskap. Samtidig står følgende tekst i punkt 4: Hvis ev. utstyr ikke er innkjøpt sendes kvittering så snart som mulig til sentral sekretær før beløpet utbetales, og senest innen 6 mnd. ellers vil tilskuddet bortfalle. Det vil si at etter gjeldende reglement for økonomisk tilskudd kan kvittering leveres i juni måned året etter at tilskuddet egentlig ble gitt, og vil da følgelig ikke kunne føres på noe fjorårsregnskap. Det er ønskelig å endre gjeldende reglement slik at det er bedre tilpasset årsavslutninger og regnskapslov, derfor tas dette opp i kommende møte med bydelsutvalgenes ledere. Kan dere hjelpe meg med noen henvisninger til evt lovtekst ifm årsavslutning, eller en enkel forklaring til hvorfor en ikke kan tilbakeføre til fjorårets regnskap så langt ut på året? Med andre ord noe håndfast jeg kan vise/forklare til bydelsutvalgenes ledere. Med vennlig hilsen Britt Sandven Bydelsutv. sekretariat Sandnes kommune tlf

6 Sviland bydelsutvalg sak 37/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 29. september :50 Til: Kjosavik, Ingvild; Kirsten H. Tveit; Jorunn Haaland; Ingvar Nilsen; Eirik Amundsen; Lisbeth Sjursen; Bjørn Bråtveit; Tor Andre Vatne; Gyri Reiersen; Tor Inge Torkildsen; bydelsekr Emne: Vindkraftplaner i Sandnes: Sak på Sviland bydelsutvalg sitt møte 19. oktober 2010 kl På folkemøtet som NVE arrangerte i går om vindkraftplanane i Sandnes kom det fram at det er ein frist for innspel 15. november for denne "høringsrunden". Ut frå det antar eg at Sviland bydelsutvalg må få dette som sak på vårt førstkommande møte. Eg skriv antar, for informasjonen til bydelsutvalget har svikta litt i saken. Fekk bydelsutvalget innkalling til folkemøtet? Eg kan ikkje huska å ha sett det. Eg visste om det sidan eg tilfeldigvis såg det i avisa, og vart minna på det av mailen frå Ingvald Sviland. Den SMS-en eg sendte tidleg i går, om møtet i går kl.12, fekk eg på mobilsvar frå Hans Ivar Sømme dagen før ca. kl. 14, syntes det var merkelig men fekk ikkje kontakt og bekrefta det før i går. Når det er pønska på desse her vindkraftanlegga i fleire år må det gå å få innkalling tidlegare enn dagen før. Nå mailer eg iallefall direkte til NVE og ber om at bydelsutvalget ved både sentral sekretær og leder blir sett på mottakerliste for informasjon. På folkemøtet var det fleire interessante innspel. Ingvild Kjosavik gjorde oss oppmerksomme på fleire moment som me nok ikkje har diskutert. Dette synes eg er viktig at me i bydelsutvalget får med oss når me skal behandla saken. Eg inviterte Ingvild Kjosavik til møtet i bydelsutvalget den 19. oktober kl og me avtalte at ho kjem og legg fram dette for oss. Merk at datoen er 19. oktober, me vedtok den på siste møte men det er ikkje endra ennå på kommunen sine sider. Som vanlig blir det i mediateket i 2. etasje på Sviland skule. Til bydelssekretæren: Kan du få dette med på saklista? Til Ingvild Kjosavik: Hjertelig velkommen til møtet! Helsing Leiv Velle Åreskjold 1

7 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 30. september :32 Til: Hege Lilleland Kopi: Lisbeth Sjursen; bydelsekr Emne: Ønske om informasjon til Sviland bydelsutvalg om planlagde vindkraftverk i Sandnes Dette gjeld to vindkraftverk som det er gitt melding om til NVE, og som ligg i Sandnes kommune: Vardafjellet vindkraftverk, NVE saksnr Sandnes vindkraftverk, NVE saksnr Sandnes kommune er inndelt i bydeler som skal ha bydelsutvalg. Begge desse planlagde vindkraftverka blir plasserte i Sviland bydel. Dette er ei svært viktig sak for Sviland bydelsutvalg, og me bør få opplyst alt om dette. Eg nevner her at møtet på Sandnes rådhus kl.12 fekk eg melding om frå kommunen på mobilsvar ca kl. 14 dagen før, og synes dette er seint. For å sikra at informasjonen når fram til oss ber eg om at Sviland bydelsutvalg settes på mottakerliste for informasjon frå NVE om desse to vindkraftanlegga. Først og fremst til sentral sekretær, men om mulig vil eg gjerne som leiar og stå på lista for raskt å kunna informera resten av utvalget vårt. Adresser: Sviland bydelsutvalg v/sentral sekretær, Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: Sviland bydelsutvalg v/ Leiv Velle Åreskjold, Søredalen 447, 4308 Sandnes. E-post : Eg tar med ein link til reglementet for bydelsutvalga i Sandnes, der det står blant anna dette, utdrag: "Kommunens sentrale organer plikter generelt å forelegge for bydelsutvalgene alle saker av viktighet for den enkelte bydel, og bydelsutvalgene ved leder eller sentral sekretær kan også be om at så skjer i enkeltsaker hvor det er mulig". Utdrag slutt. context=0 Vennleg helsing Leiv Velle Åreskjold Leiar i Sviland bydelsutvalg Tlf / Kopi sendt til Lisbeth Sjursen, nestleiar i Sviland bydelsutvalg Bydelssekretariatet i Sandnes 1

8 Sviland bydelsutvalg sak 38/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 30. september :50 Til: Trond Raymond Knudsen Kopi: bydelsekr Emne: SV: SV: SV: Reklame Flott! Då kjem det på saklista. Møtet er altså 19. oktober kl på Sviland skule, i mediateket i 2. etasje. Når det nærmer seg vil saklista vera lagt ut på Sandnes kommune sine nettsider på = i&context=0 (klikk på datoen for møtet for Sviland bydelsutvalg) Heile møtet er åpent for alle. Har du anledning til å koma sjøl, så me kan snakkast på møtet, så er du hjertelig velkommen! Leiv Velle Fra: "Trond Raymond Knudsen" Dato: 30. september :40 Til: "Leiv Velle Åreskjold" Emne: Re: SV: SV: Reklame > Siden svarene har vært så usikre er det best at dette følges opp til > toppen, så ja det hadde vært bra at denne saken ble tatt opp. > > Man kan ikke ha det slik at hvem som helst kan reklamere for seg på > andres eiendom uten å spørre først. Hvem rydder i såfall opp etter seg > disse plakatene bare henger der? Forsøpling skal vi ikke ha. > > Det er snakk om kriminalitet. > > Takk for den positive responsen så langt. > > > > > Leiv Velle Åreskjold skrev: >> Takk, då forstår eg. >> >> Vil du at Sviland bydelsutvalg skal ta opp dette nå? Eg spør kanskje >> før du har funne heilt ut av dette, men me skal ha eit møte 19. oktober, >> og fristen for å melda inn saker til det er nå på mandag, 4. oktober. >> Fristen er for at sakene skal koma på saklista slik at alle kan >> forbereda seg. Neste møte etter det er 1. desember. Møtene er åpne for alle. >> >> Gje oss tilbakemelding i tilfelle. Veldig greit hvis du samtidig sender >> det til bydelssekretariatet som snekrer i hop saklista vår, på >> då >> har du gardert deg mot at eg gløymer det også. 1

9 >> >> Leiv Velle >> >> >> >> Fra: "Trond Raymond Knudsen" >> Dato: 30. september :35 >> Til: "Leiv Velle Åreskjold" >> Emne: Re: SV: Reklame >> Dette er original mailen jeg sendte til Sandnes kommune: '' Hvem har eieforholdet til buss skurer? Jeg ser noen har hengt opp reklamer inni glassruter, som er laget for nettopp dette, som noen fra kommunen skifter på, men så er det de som henger opp sine reklamer med teip. Dette sjekker jeg nå fordi jeg mistenker noen for å henge opp ulovlig. Stedet jeg spesielt spørr om er Sviland. Vedkommende jeg mistenker er eier og daglig leder Tore Kristian Salomonsen fra Vedkommende er jeg kjent med fra tidligere har hengt opp plakater vitende ulovlig til noen kom og sa i fra før han fjernet reklamene sine. '' Så langt har denne mailen gått litt rundt omkring, jeg sendte til og med til Politiet i Sandnes, og fremdeles er det ingen som vet. Dette er besynderlig og meget DÅRLIG! Leiv Velle Åreskjold skrev: > Hei! > > Beklager at eg har gløymt å svara deg på dette! > > Dette har nok ikkje eg heile peilingen på, det er vel opp til dei som > eig busskuret, og kanskje veivesenet, og myndigheter som passer på > miljøet og griper inn når det er forurensing på gang? > > Vart litt usikker på nå korfor du spør meg: > > * Håper det ikkje er eg som har hengt opp ulovlig reklame nokon > plass, kan iallefall ikkje huske i farten å ha gjort det Smilefjes > Uttrykksikon > * Hvis du har tenkt å henga opp reklame bør du iallefall spør dei 2

10 > som eig skuret. Veit ikkje om det er Kolumbus? Kanskje kommunen? > * Hvis du tenker på at dette er ei sak for Sviland bydelsutvalg som > eg er leiar for nå, så tar me lett opp slike ting. I så fall må me > ha litt meir opplysningar, mail eller ring til meg. > > > > Helsing Leiv Velle Åreskjold > > (svarer normalt kvikkare på mail enn dette her, du kan og ringa meg på > eller ) > > > > Fra: "Trond Raymond Knudsen" > Dato: 27. september :32 > Til: > Emne: Reklame > > > Er det tillatt å henge opp reklame-plakater i busskur? > > > > 3

11 Sviland bydelsutvalg sak 39/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 30. september :17 Til: bydelsekr Emne: Til saklista for møtet i Sviland bydelsutvalg 19. oktober 2010: Årets Svilandsbu Ønskes på saklista til møtet i Sviland bydelsutvalg 19. oktober 2010: Me bør nå ha fått inn forslag til årets Svilandsbu. På grunn av kort tid mellom utsending av info i bygda og møtet vårt ba eg om at forslag sendes direkte til meg. Her har me glippa litt i forhold til det me vedtok i fjor om å få det inn i normal saksbehandling, beklager det, men me ville ikkje greid det med den fristen me ga oss sjøl nå. Eg tar med til møtet det eg eventuelt har fått inn. Leiv Velle Åreskjold 1

12 Sviland bydelsutvalg sak 40/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 30. september :25 Til: bydelsekr Kopi: Terje Gimre Emne: Til saklista for Sviland bydelsutvalg 19. oktober 2010: Pukkverk ved Østraadt Rør Denne saken frå siste møtet settes på saklista igjen for Sviland bydelsutvalg 19. oktober Saken dreier seg om klager på at støyande arbeid startes opp tidlig om morgonen i masseuttaket ved Østraadt Rør. Terje Gimre (Frp) sjekker koss dette har utvikla seg utover sommaren og hausten. Eg klipper og limer frå protokollen frå sist: "Sak 31/10 PUKKVERK VED ØSTRAADT RØR Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Saken utsettes til neste møte." Leiv Velle Åreskjold 1

13 Sviland bydelsutvalg sak 41/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 30. september :11 Til: bydelsekr Emne: Til saklista for Sviland bydelsutvalg 19. oktober 2010 : Råkjøring med buss : Purring på svar frå Rogaland fylkeskommune til vår sak 32/09 Eg foreslår at me på møtet i Sviland bydelsutvalg 19. oktober 2010 vedtar følgade purring: På møtet 25. november 2009 gjorde Sviland bydelutvalg vedtak som vart sendt Rogaland fylkeskommune, og som bydelsutvalget ennå ikkje har mottatt svar på. Bydelsutvalget ber nå om rask tilbakemelding frå Rogaland fylkeskommune: Sak 32/09 RÅKJØRING MED BUSS Leiv Velle Åreskjold (Sp) hadde meldt inn følgende til Sviland bydelsutvalg: Geir Ingvald Svihus i Søredalen har ringt meg om følgende som han ønsker at Sviland bydelsutvalg tar opp: Torsdag 5. november 2009 skulle datteren hans og en venninne ta buss fra Søredalen til Sandnes. Etter ruta skulle bussen være på Svihus kl 07.15, men var 20 minutt forsinket. Det som er alvorlig med dette er at sjåføren kjørte som om han skulle ta inn igjen de 20 minuttene - og det er vanskelig å få til på en strekning på en drøy mil. Etter det ungdommene som tok bussen sier kjørte sjåføren "sjukt fort" - de hadde aldri vært med på liknende kjøring før. I tillegg stoppet ikke bussen på Sviland som vanlig, kanskje fordi det var for sent å nå korresponderende buss. Ungdommene trodde derfor at bussen ville kjøre til Sandnes Rutebilstasjon, men de ble satt av på Hana og bussen skulle ikke til Sandnes. Der ringte de en kjenning som kunne kjøre dem videre. Geir Ingvald Svihus er bekymret for holdningene og evnene til enkelte av de som kjører buss. Det er mulig anbudet på kollektivtrafikk har ført til at man har gått ned på kravene til bussjåfører. Nå nærmer det seg det seg vinter med mørke og glatte veier, og det står barn langs veien og venter. Vi må slippe å oppleve at det råkjøres med buss." På bakgrunn av dette foreslår jeg at Sviland bydelsutvalg gjør følgende vedtak: Sviland bydelsutvalg ber Rogaland fylkeskommune, som ansvarlig for kollektivtrafikken, om svar på: Er dette et enkelttilfelle? Hva gjøres for å sikre kvaliteten på de tjenestene busselskapet leverer? Eirik Amundsen (Frp) tok opp at han har observert at skulebussen har kjørt 60 km/t i 40 km/t-sonen. Cecilie Bertelsen (Ungd.repr.) tok opp at dersom ein elev er uheldig og trykker på stoppknappen men ikkje går av, går det ut over alle og sjåføren kjører forbi dei 3 neste busstoppa før han slepper ungane av.ein bussjåfør skal ha godt humør. Sviland bydelsutvalg gjorde einstemmig følgande VEDTAK: Sviland bydelsutvalg sender dette til Rogaland fylkeskommune. 1

14 Sviland bydelsutvalg forlanger at bussjåførene som kjører skulebussen må halde fartsgrensene og dei må forstå at det er skuleungene dei kjører for. Når sjåførane kjører så fort klarer dei heller ikkje å få med seg alle som står langs ein mørk skuleveg. Sjåførane må være kjente og vite kor dei skal kjøre. 2

15 MELDINGER 19. OKTOBER 2010 SVILAND BYDELSUTVALG Nr. 22/10 Brev fra kultursjefen datert vedrørende igangsetting av ny saksgang for navnesaker i Sandnes. Nr. 23/10 Saksprotokoll datert fra utvalg for kultur og oppvekst i møte sak 58/10 Klage på vedtak i navnesak Øvramarka. Nr. 24/10 Melding fra park- og idrettssjefen datert vedrørende begrenset revisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Justert fremdriftsplan. Nr. 25/10 Referat fra møte i samarbeidsutvalget/miljøutvalget ved Sviland skule

16 Melding tiil Sviland bydelsutvalg Nr 22/10 Bydelsutvalgene Kultur Sandnes, Deres ref: Vår ref: Saksbehandler GUFL Arkiv: E: L32 Igangsetting av ny saksgang for navnesaker i Sandnes Utvalg for kultur og oppvekst vedtok den følgende saksgang for navesaker i Sandnes: 1. Navnesak reises 2. Sandnes historie- og ættesogelag bes om navneforslag. (mulig uformell kontakt mellom Sandnes historie- og ættesogelag, Sandnes mållag, bydelsutvalg og lokalt historielag). 3. Saken med navneforslag sendes på høring til Sandnes historie- og ættesogelag, Sandes mållag og bydelsutvalg. Eventuelt lokalt historielag i bydelene skal høres i navnesaker i aktuell bydel. 4. Rådmannens forslag og evt. Alternativer sendes navnekonsulentene for språklig vurdering. 5. Sak med innstilling til utvalg for kultur og oppvekst. Alle nye navnesaker vil følge ny saksgang fra dags dato. Som beskrevet i punkt 2 vil Sandnes historie- og ættesogelag kontakte leder for det aktuelle bydelsutvalg i de sakene hvor det er nødvendig. Erland Bræin Kultursjef Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post:

17 Melding tiil Sviland bydelsutvalg Nr 23/10 SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivkode E: L32 Saksbehandler Erland Bræin Saksgang Møtedato Saknr Utvalg for kultur og oppvekst /10 KLAGE PÅ VEDTAK I NAVNESAK - ØVRAMARKA Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Klagen fra Sandnes Mållag på saksbehandlingen tas ikke til følge. 2. Saken oversendes Klagenemnda for stedsnavnsaker for realitetsbehandling av klagesaken. Sandnes, Rett utskrift: Sissel Hellevik sekretær

18 Melding tiil Sviland bydelsutvalg Nr 24/10 MELDING UTVALG FOR TEKNISKE SAKER FORMANNSKAP BYSTYRE DATO 15. september 2010 BEGRENSET REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV JUSTERT FREMDRIFTSPLAN Det er igangsatt et arbeid med begrenset revisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, som skal være gjeldene for årene Følgende arbeidsgruppe er opprettet: Ingjerd Bratterud leder SK Hilde Uberg SK Torhild Fjermestad IRS Tor Olav Brustveit IRS Ane Eikehaugen sekretær SK Rådmannens ledergruppe vil fungere som styringsgruppe. Følgende enheter inviteres til å delta i arbeidet: Fritid, Kultur, stab for skole/oppvekst, Sunn by, Sandnes eiendom evnt andre. Bakgrunn for utsettelsen er stor arbeidsmengde i de aktuelle enheter som jobber med planen, samt at en ønsker å effektivisere arbeidet med planen ift at planens nye handlingsprogram kun da utarbeides en gang i 2011, samtidig med økonomiplanen. På bakgrunn av dette utsettes ferdigstilling slik at denne vedtas i bystyret desember 2011, isteden for i april En vil i den forbindelse også utvide høringsfrist for innspill til planen fra 15/9 til 15/10. Følgende justert fremdriftsplan foreslås: Når Hva Kommentar 16/ Sak planprogram på høring F Ferdig 23/ Sak planprogram på høring BYST Ferdig Innen 24/3 - Opprette arbeidsgruppe Ferdig / Annonsere oppstart høring planprogram Ferdig aviser innspill frist 7/5. Brev om oppstart høring planprogram til lag og foreninger. 7/ Frist høring planprogram Ferdig 2/ Sak planprogram UTS Ferdig 15/ Sak planprogram F Ferdig 22/ Sak planprogram BYST Ferdig 23/ Annonsere oppstart planprosess aviser innspill. Brev om oppstart planprosess til klubber, Ferdig/ frist justeres til 15/10 info på nettet. Ferdig, frist justeres til 15/10

19 september 2010 skoler, elevråd, bydelsutvalg, andre. Idedugnad klubber, lag og foreninger, andre inviteres Utgår pga manglende kapasitet. aug desember Arbeidsgruppen jobber med planutkast Ferdig utkast 15/ jan/feb Godkjenning i styringsgruppen samt legge inn i mal mars Politisk behandling UTS planutkast ut på høring mars Politisk behandling F planutkast ut på høring mars/april Politisk behandling BYST planutkast ut på 2010 høring mai 2011 Planutkast på offentlig høring 6 uker juni Frist innspill høring 15/ sept/okt Behandling innspill, endelig plan klar nov - des 2011 Endeling politisk behandling Samtidig med økonomiplanen Justert 15. september Ingjerd Bratterud Park og idrettssjef Ane Eikehaugen Fagansvarlig idrett

20 Referat SU, Sviland skule MØTETYPE: Møte i samarbeidsutvalet/ skulen sitt miljøutval ved Sviland skule MØTE NR.: 1-10/11 DATO: 3009 kl Sviland skule STAD: Personalrom, Sviland skule MØTELEIAR: Ingvill Kjosavik MØTEREFERENT: Berit Voster Heggen ARKIVKODE: Jnr Til: Ingvill Kjosavik, leiar Liv Drange, pedagogisk personal Unni Byberg Mæstad, andre tilsette Eirik Amundsen, politisk representant Berit Voster Heggen, rektor Elisabeth Mong, pedagogisk personal Kristian Holen Aarestad, elevrådsrepresentant Line Selvikvåg elevrådsrepresentant Ikkje møtt: Rune Sviland,Fau representant og Guro Bråstein Ravndal, foreldrerep SMU Kopi til SU, personalet ved Sviland skole, kommunaldirektøren, politisk sekretariat SAK 1-10/11 Innkalling og referat, godkjent 2-10/11 Informasjon: Melding tiil Sviland bydelsutvalg Nr 25/10 Frå elevrådet: Elevrådet har hatt ei Respekt samling for elevane kor Respekt målet for august sto i fokus. Elevrådet vil arbeida for Ein mobbefri skule.elevrådet har foreslått konkrete tiltak som kan gjennomføra i klassen og på skulen. Elevrådet har laga eit forslag til årshjul der alle elevrådsmøta, respekt-samlingane, møter utanom som Elevrådskur og BUbs møte står nedskrive. Fredag 22. oktober er to frå elevrådet invitert til elevrådskurs. Torsdag 18. november skal to elevrådsrepresentantar delta på Barn og Unges Bystyre møte i Sandnes Rådhus. Elevrådet har søkt Sviland Bydelsutval om midlar til å stelle i stand ei kantine. Elevrådet har fått 2000 kr Frå FAU: Fau har god økonomi. Inviterar skulen til å sende søknad med grunngiving til Fau om ynskjer kva FAU kan støtta økonomisk. Fau vil sende blom til Anne Mai for langt og godt arbeid som FAU leiar og SU leiar. Frå det pedagogiske personalet: Arbeidet i haust har hatt fokus på å få god sving på fådelt skole. Har fungert godt til nå. Både romsituasjonen og dei ulike trinna som er saman fungerar godt. Satsingsområda våre er i fokus. Pedagogane på trinn gjer seg kjent med it`s learning, og nokon trinn har allereie prøvd verktøyet arbeider med å få endå betre kjennskap til bruke av stasjonsundervisning som arbeidsmetode. C:\Documents and Settings\brisand\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\J5UFQSP0\Referat SU 30 september 2010_ (2).doc

21 2 Sandnes kommune har dette året fokus på matematikk. To lærarar vert kursa saman med andre ressurspersonar i kommunen. Lærarane vert skulen sine eigne ressusrspersonar i matematikk til neste år. Då skal dei veilede pedagogane i korleis ein kan legge opp undervisninga slik at ein oppnår endå betre læring i elevgruppa. Ressurspersonane vert kursa av Mona Rosseland. Fråvær av 2 lærarar på kurs og sjukefråvær er ekstra sårbart i ei lita personalgruppe. Likevel er det ei positive stemning i personalet og vi er ser at satsinga er eit viktig arbeid. Frå rektor: Har hatt ein travel og god haust. Mykje nytt å setja seg inn i både for lærar og elevar med tanke på omorganisering av dagen, fådelt skule og tilpassning av årsplanar. Me har dyktige pedagogar,assistentar og andre tilsette som strekk seg, står på og gjer eit svært godt arbeid. En lærer og ein assistent er sykemeldt. Det er vanskeleg å få tak i vikar. 5.oktober skal pedagogane kursast av Conrad Hagen kor me skal lære om fleirintelligensteorien til Haaward Gardner. Nå gler me oss til ein lærerik studietur til København kor me skal ha fokus på fleksibel læring, ulike arbeidsmetodar. 3-10/11 Elevundersøkinga. Vedtak: Sviland skule har gjennomført elevundersøkinga på 5.6 og 7. trinn, våren Vi vil i tråd med kommunaldirektøren si oppmoding til sandnesskulen ; 1. arbeide aktivt for å redusere mobbing 2. redusere uro i læringssituasjonen. 3. bli endå betre i vurdering, spesielt med tanke på framovermelding. Komunaldirektøren si oppmoding samsvarar med funn som er gjort i skulen si undersøking. Foreldreundersøkinga. Svarprosenten var høg, 62,63%. Jevnt over positiv tilbakemelding til skulen. Vedtak: Skulen har fokus på: 1. Dialog og medvirkning: Informasjon frå lærar om måten det vert undervist på og ha ein dialog med føresette om det. 2. Avklare forventningar skulen har til føresette, og avklare forventningar føresette har til skulen. 3. Arbeide mot at lærerar og skulen si leiing håndterar mobbing på ein god måte. 4-10/11 Elevane sitt skulemiljø. Skulen har arbeidd med ei mobbesak. Skulen, elevar og føresette er nøgde med måten saka er handtert. Elevane sitt skulemiljø er også på bussen heim. Alle må ha fokus på at bussen også skal være fri for mobbing. Vedtak: Saka vert teken til etterretning.

22 5-10/11 Leksehjelp. Vedtak: Nytt påmeldingsskjema vert sendt ut før haustferien. 6-10/11 Utviklingsplanen. Vedtak: Utviklingsplanen er godkjent med oppmoding til pkt om kjenneteikn på målsoppnåing også må inkludere den vurderinga som kontinuerleg foregår i klasserommet. 7-10/11 Vedtak: Møteplan FAU/SU: 6.desember(høring av skoleruta i SU) 14.februar(budsjett; frist 18. februar i SU) 23.mai 3

23 PROTOKOLL Sviland bydelsutvalg Utval: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Sviland bydelsutvalg 8/ /10 Tilstede: Tor Inge Torkildsen (Frp), Lisbeth Sjursen (Frp), Eirik Amundsen (Frp), Ingvar Nilsen (Ap), Bjørn Bråtveit (Krf), Leiv Velle Åreskjold (Sp), Jorunn Lura Håland (Sp), Kirsten H. Tveit (Sp), Gyri Reiersen (Ungd.repr.), Tor Andre Vatne (Ungd.repr.). Leiar Leiv Velle Åreskjold (Sp) leia møte som starta kl og slutta kl Innkallinga vart godkjent utan merknader. Protokollen frå møte vart godkjent utan merknader. Sak 35/10 OVERFØRING AV TILSKUDDSMIDLER VED ÅRSAVSLUTNINGER Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg tar forslaget til etterretning. Sak 36/10 FORDELING AV TILSKUDDSMIDLER TIL BYDELSUTVALGENE Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg vil ha det slik det er i dag. Sak 37/10 VINDKRAFTPLANER I SANDNES Miljøvennlig prosjekt, frå NVE. 12 kvadrat km mellom Søredalen og Noredalen, vil være synleg i frå store deler av Sandnes Veier må lages, det skal kjøre semitrailere og da må veiene være store og gode. Vil lage store sår i naturen og dei blir værende for alltid. Det vil bli ein del støy, heile døgnet. Korleis skal bydelen bli på sikt? Sviland bydel har unike friluftsområder. Kva er viktig i planleggingsfasen? Kommunen må lage ein plan over området. Lavfrekvens-støy må utredes. Bli laga bilder i 3d av vindmølleparken. Kraftlinje i frå Lysebotn, kor skal den gå? 15. november er frist for innspel i kva som skal belysast Miljødepartementet, støygrense for vindmøller / motorsport Animering frå utsette områder, dette bør alle få sjå og vurdera. 30 master frå Krogedal til Seldal 10 master på Hetlandsfjellet Vindmølleutbygginga bør starte innerst i dalen.

24 Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende PROTOKOLL FRA MØTE I SVILAND BYDELSUTVALG 19. OKTOBER 2010 VEDTAK: Konsekvensutredningen må visualiserast skikkeleg, 3d animering så alle får inntrykk frå sitt ståstad, f.eks noko liknande det som ligg på google earth. Me vil ha bilder med animasjon av parken i frå punkter i bydelen: Åreskjold, frå toppen av det nye byggefeltet, Hetland, Grimslifjellet, Skruds-Eikeland, Veraland, Bynuten, Øykjafjellet, Steinfjellet, Seldal, Levang, Tveit Sviland bydelsutvalg ber om reguleringsplan frå Sandnes kommune av heile utbyggingsområde. Avklaring om trasevalg for ny kraftlinje frå Lysebotn. Det bør utredes 2 eller 3 byggetrinn. Støy og lavfrekvens-støy må utredes Konsekvensen for Sandnes Øst, dersom det blir nye regler for avstand til bebyggelse må utredes. Sak 38/10 REKLAME Sviland bydelsutvalg har fått forespørsel om det går an å henge opp reklame i buss-skur. Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg sender saken videre til Statens vegvesen. Sak 39/10 ÅRETS SVILANDSBU Bydelsutvalget har fått inn 3 forslag til årets svilandsbu. Jorunn Haaland, Fjellbygda bygdekvinnelag, Arne (Post) Hetland. Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg valgt årets Svilands bu. Utdelinga skjer i Sviland kapell. Sak 40/10 PUKKVERK VED ØSTRAADT RØR Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg har fått tilbakemelding i frå Terje Gimre at det har blitt bedre, at dei ikkje starter opp så tidleg. Dei følger med vidare. Det er enormt mykje støv i frå knuseverket, bør det ikkje vanning til? Sviland bydelsutvalg sender utskrift av vedtaket til T.Stangeland Sak 41/10 RÅKJØRING MED BUSS PURRING Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg purrer Rogaland fylkeskommune på svar: Side 2 av 3

25 PROTOKOLL FRA MØTE I SVILAND BYDELSUTVALG 19. OKTOBER 2010 På møte 25. november 2009 gjorde Sviland bydelsutvalg vedtak som vart sendt Rogaland fylkeskommune, og som bydelsutvalget ennå ikkje har mottatt svar på. Bydelsutvalget ber nå om rask tilbakemelding frå Rogaland fylkeskommune. Sak 42/10 KOMMUNEDELPLAN FOR BYBANE STAVANGER SANDNES. VARSLING AV OPPSTART AV PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN FOR FORSLAG TIL PLANPROGRAM (Ettersendt pr e-post) Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg tar forslaget til etterretning. EVENTUELT 1. Disposisjonsplan Sviland Idrettsanlegg Disposisjonsplan Sviland Idrettsanlegg, Sviland bydelsutvalg går for planen, og utvalget vil ha fortgang på idrettshallen. 2. Pukk i vegkryssa i bydelen Sviland bydelsutvalg sender et brev til T. Stangeland og Velde pukk om at de ikkje lesser for mykje på bilane. Det er eit stort problem med pukk i vegkryssa i bydelen. Dei må ta dette opp med sjåførane. 3. Purring på svar frå rådmannen i Sandnes kommune Sviland bydelsutvalg viser til purring på svar frå rådmannen i Sandnes kommune, og purrer på purringen i frå møte eventuelt 1: Sviland bydelsutvalg purrer på ny på svar frå rådmannen angåande eventueltsak nr. 1 frå bydelsutvalget sitt møte : «Sviland bydelsutval ber om svar på kvifor det ikkje kjem tilbakemelding frå administrasjonen på innmeldte saker. Det er svært frustrerande å jobbe utan å få svar. Kva er gjeldande praksis mellom kommuneadministrasjon og bydelsutval på innmeldte saker?» Svar frå rådmannen i denne saken vart også etterlyst på møtet i bydelsutvalget Møtet slutt. Sandnes, Leiv Velle Åreskjold leiar Kirsten H. Tveit sekretær Side 3 av 3

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 25. OKTOBER 2010 Kl PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 25. OKTOBER 2010 Kl PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. OKTOBER 2010 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 25. OKTOBER 2010 Sak 24/10 Sak 25/10 Sak 26/10 Sak 27/10

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 20. JANUAR 2011 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 20. JANUAR 2011 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 1/2011 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 20. JANUAR 2011 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. JANUAR 2011 Sak 1/11

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 6/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 14. OKTOBER 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. OKTOBER 2009 Sak 23/09 HØRING

Detaljer

MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven

MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven MØTETYPE: MØTE NR.: SANDNES KOMMUNE DATO: 27.03.2008 Opplæring bydelsutvalgene STED: Bystyresalen MØTELEDER: Sissel Hellevik / Britt Sandven MØTEREFERAT MØTEREFERENT: Britt Sandven Tilstede: Austrått bydelsutvalg:

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. OKTOBER KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. OKTOBER KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 2/2008 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 2. OKTOBER KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet starter med presentasjon av de 7 ulvungane ved Leif

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 8/07 Sak 9/07 Sak 10/07 Sak 11/07

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. APRIL 2011 Sak 9/11 GNR 26 BNR

Detaljer

Bydelsutvalgenes ledere 20.01.11 sak 1/11

Bydelsutvalgenes ledere 20.01.11 sak 1/11 Bydelsutvalgenes e 20.01.11 sak 1/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : : Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bydelsutvalgenes e 20.01.11 1/11 Bydelsutvalgenes e behandlet saken

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 25. JANUAR 2011 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 25. JANUAR 2011 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 1/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 25. JANUAR 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 25. JANUAR 2011 Sak 1/11 Sak 2/11

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL. 18.00 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE Innledningsvis vil representant fra Sandnes politistasjon

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 1/2009 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 14. MAI 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møtet innledes med informasjon vedrørende høringssaken

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 4. MAI 2009 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 4. MAI 2009 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. MAI 2009 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. MAI 2009 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 HØRING ÅLGÅRDSVEIEN

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 4/2011 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 PÅ IGLEMYR SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JUNI 2011 Sak 16/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. MARS 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. MARS 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Møte nr. 2/2009 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. MARS 2009 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. MARS 2009 Sak 3/09 BYGDEBOK FOR HØLE Sak 4/09 DISPENSASJON FOR

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. JUNI 2007 Sak 18/07 Sak 19/07 Sak 20/07

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 I MØTEROMMET 1. ETASJE PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 I MØTEROMMET 1. ETASJE PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 4/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 14. JUNI 2011 KL. 19.00 I MØTEROMMET 1. ETASJE PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JUNI 2011 Sak 15/11

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 27. AUGUST 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 27. AUGUST 2007

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 27. AUGUST 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 27. AUGUST 2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 27. AUGUST 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE Riska bydelsutvalg Møte nr. 5/2007 SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 27. AUGUST 2007 Sak 34/07 BYGGESAK GNR/BNR 110/106

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/10 16.06.2010 24/10

UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/10 16.06.2010 24/10 Byplansjefen Sviland bydelsutval UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Sviland bydelsutval 5/10 16.06.2010 24/10 OPPFØLGING AV VEDTAK I REGULERINGSPLANER Leiv Velle Åreskjold (Sp)

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE SAKLISTE Riska bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 24/07 AKTIVE SANDNES HØRING

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21 NOVEMBER 2011. Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21 NOVEMBER 2011. Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 7/2011 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21 NOVEMBER 2011 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 21. NOVEMBER 2011 Sak 19/11 Soma bydelsutvalg Tilskuddsbudsjett

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. MAI 2009 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. MAI 2009 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. MAI 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. MAI 2009 Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. FEBRUAR 2008 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. FEBRUAR 2008 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. FEBRUAR 2008 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. JANUAR 2008 Sak 1/08 REGULERINGSPLAN

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. JUNI 2011 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. JUNI 2011 Sak 9/11 MELDING OM NY, BEGRENSET

Detaljer

Sviland bydelsutvalg sak 20/10

Sviland bydelsutvalg sak 20/10 Sviland bydelsutvalg 05.05.10 sak 20/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold [leiv.velle.areskjold@hotmail.com] Sendt: 29. mars 2010 13:42 Til: bydelsekr; Egil Astad Kopi: Kirsten H. Tveit; Jorunn Haaland; Ingvar

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. JUNI 2007 KL. 18.00 PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. JUNI 2007 KL. 18.00 PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2007 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 6. JUNI 2007 KL. 18.00 PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. JUNI 2006 Sak 25/07 AKTIVE SANDNES HØRING AV

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 28. APRIL 2008 KL I FIGGJO-HUSET, KAFEEN

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 28. APRIL 2008 KL I FIGGJO-HUSET, KAFEEN Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 3/2008 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 28. APRIL 2008 KL. 19.00 I FIGGJO-HUSET, KAFEEN Medlemmene bes møte kl. 18.15 i Figgjo-huset, møterom 2. etasje Fagkoordinator

Detaljer

Fogn oppvekstsenter levande og lærande

Fogn oppvekstsenter levande og lærande Post: Liane, 4164 Fogn Faktura: Finnøy Kommune, Rådhuset, 4160 Finnøy Referat frå møte i SU (Samarbeidsutvalet) ved Møtedato og stad: Torsdag 6. oktober kl. 18.00 på personalrommet. Desse møtte: Kristel

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 1. DESEMBER 2008 Kl PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 1. DESEMBER 2008 Kl PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 7/2008 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 1. DESEMBER 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 1. DESEMBER 2008 Sak 20/08 HØRING: A-/Å-ENDING I STEDSNAVN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 15/11 NYTT GATENAVN FOR REGULERINGSPLAN 2006 126 - HAFRAKVEIEN.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 15/11 NYTT GATENAVN FOR REGULERINGSPLAN 2006 126 - HAFRAKVEIEN. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800133 : E: L32 : Gudrun Flatebø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 15/11 NYTT GATENAVN FOR

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. OKTOBER 2009 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. OKTOBER 2009 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 6/2009 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. OKTOBER 2009 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. OKTOBER 2009 Sak 30/09 HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 6/2007 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 22. OKTOBER 2007 Kl. 20.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 22. OKTOBER 2007 Sak 16/07 ULØSTE SAKER I BYDELSUTVALGET

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21. APRIL 2008 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21. APRIL 2008 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2008 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21. APRIL 2008 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 21. APRIL 2008 Sak 8/08 MELDING OM IGANGSETTING

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra Sviland idrettslag, Sviland BMX og Rogaland

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 2/2008 SAKLISTE HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ FOGDAHUSET PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 4/08 FORSLAG TIL NYE NAVN PÅ HOVEDRUTENETTET

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. DESEMBER 2008 KL. 18.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. DESEMBER 2008 KL. 18.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 7/2008 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. DESEMBER 2008 KL. 18.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. DESEMBER 2008 Sak 30/08 Sak

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800133 : E: L32 : Gudrun Flatebø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 73/10 ENDRING AV ELVEGATA

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. OKTOBER 2010 KL I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. OKTOBER 2010 KL I GANDDAL BYDELSHUS GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 6/2010 SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. OKTOBER 2010 Sak 29/10 Sak 30/10 Sak 31/10

Detaljer

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Bydelsutvalgenes ledere Møte nr. 2/2009 BYDELSUTVALGENES LEDERE INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009 KL. 18.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS I forbindelse med sak 3/09 vil det innledningsvis

Detaljer

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS PROTOKOLL FRA MØTET 7. SEPTEMBER 2009 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST INNKALLES TIL MØTE 7. SEPTEMBER 2009 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE B 52/09 200804769 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. OKTOBER 2007 KL PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. OKTOBER 2007 KL PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2007 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. OKTOBER 2007 KL. 18.00 PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. OKTOBER 2007 Sak 39/07 INNSATSPOKALEN 2007

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 23. JANUAR 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 23. JANUAR 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE SAKLISTE TIRSDAG 23. JANUAR 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND PROTOKOLL FRA MØTET 23. JANUAR 2007 Sak 1/07

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3.OKTOBER 2011 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3.OKTOBER 2011 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 6/2011 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3.OKTOBER 2011 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 03. OKTOBER 2011 Sak 25/11 SANDNES

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 17. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 17. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 5/2007 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 17. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE PROTOKOLL FRA MØTET 17. SEPTEMBER 2007 Sak 20/07

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 6/2010 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. OKTOBER 2010 Sak 24/10 Sak 25/10 HØRINGSBREV

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE ONSDAG 5. DESEMBER 2007 KL I BYGDAHUSET I NOREDALEN

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE ONSDAG 5. DESEMBER 2007 KL I BYGDAHUSET I NOREDALEN Møte nr. 6/2007 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL KONSTITUERENDE MØTE ONSDAG 5. DESEMBER 2007 KL. 17.00 I BYGDAHUSET I NOREDALEN SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 5. DESEMBER 2007 Sak 46/07 Sak 47/07 Sak 48/07

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 7. JUNI 2010 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE PROTOKOLL FRA MØTET 7.

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 7. JUNI 2010 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE PROTOKOLL FRA MØTET 7. Figgjo bydelsutvalg Møte nr. 4/2010 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 7. JUNI 2010 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 7. JUNI 2010 Sak 14/10 TV-AKSJONEN

Detaljer

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 7 Protokoll fra møtet 5. november 2008 UTVALG FOR TEKNISKE SAKER INNKALLES TIL MØTE 5. NOVEMBER 2008 KL. 17.00 I KANTINA I SANDNES RÅDHUS SAKLISTE 55/08 200806447 AKTIVE SANDNES RULLERING HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

HØRING nytt gatenavn for plannr , Malmheim og Stangeland.

HØRING nytt gatenavn for plannr , Malmheim og Stangeland. Stangeland bydelsutvalg 24.11.09 sak 31/09 Sandnes mållag Sandnes historie- og ættesogelag Malmheim bydelsutvalg Stangeland bydelsutvalg Kultur Sandnes, 26.10.2009 Deres ref: Vår ref: 200800133-113 Saksbehandler

Detaljer

Ny høring reguleringsplan 98329,felt B1.

Ny høring reguleringsplan 98329,felt B1. Austrått bydelsutvalg 20.10.09 sak 36/09 Austrått bydelsutvalg Sandnes mållag Sandnes historie- og ættesogelag. Kultur Sandnes, 25.09.2009 Deres ref: Vår ref: 200800133-106 Saksbehandler JAHE Arkiv: E:

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 18. OKTOBER 2010 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE Riska bydelsutvalg Møte nr. 6/2010 SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. OKTOBER 2010 Sak 40/10 Sak 41/10 Sak 42/10

Detaljer

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE

FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE Møte nr. 1/2009 FIGGJO BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 I FIGGJO-HUSET, MØTEROM 2. ETASJE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. JANUAR 2009 Sak 1/09 Sak 2/09 Sak 3/09 Sak 4/09

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE 4/15 Møtedato: 10.03.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JANUAR 2007 KL PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JANUAR 2007 KL PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE Riska bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JANUAR 2007 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JANUAR 2007 Sak 1/07 BYGGESAK GNR 96/BNR

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 17. SEPTEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 17. SEPTEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 5/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE SAKLISTE MANDAG 17. SEPTEMBER 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 17. SEPTEMBER 2007 Sak 14/07 Sak 15/07 Sak

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 14. JANUAR 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE. MANDAG 14. JANUAR 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 14. JANUAR 2008 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 14. JANUAR 2008 Sak 1/08 GNR 65 BNR 30 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 17. JANUAR 2008 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 17. JANUAR 2008 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS Høle bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 17. JANUAR 2008 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 17. JANUAR 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 OPPNEVNELSE AV

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 16.03.09-20/09

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 16.03.09-20/09 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 16.03.09-20/09 Oversikt over saker tatt opp ifm. behandling av meldinger og eventuelt Utvalg for kultur og oppvekst 2008 Kommunedelplan for kultur Kultursjef Erland

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. MARS 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. MARS 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 2/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 19. MARS 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. MARS 2007 Sak 2/07 Sak 3/07 Sak 4/07 Sak 5/07

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 2. DESEMBER 2008 KL PÅ BOGAFJELL SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 2. DESEMBER 2008 KL PÅ BOGAFJELL SKOLE Austrått bydelsutvalg Møte nr. 7/2008 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 2. DESEMBER 2008 KL. 19.00 PÅ BOGAFJELL SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 2. DESEMBER 2008 Sak 44/08 Sak 45/08 Sak

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 4. MARS 2008 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT HALLEN

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 4. MARS 2008 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT HALLEN Austrått bydelsutvalg Møte nr. 2/2008 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 4. MARS 2008 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT HALLEN SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. MARS 2008 Sak 7/08 Sak 8/08 Sak 9/08 Sak

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. FEBRUAR 2008 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. FEBRUAR 2008 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 2/2008 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 25. FEBRUAR 2008 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Møtet starter med orientering om pågående planarbeid for Gandsfjord

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 10. APRIL 2008 KL PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE

RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 10. APRIL 2008 KL PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE Riska bydelsutvalg Møte nr. 3/2008 RISKA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 10. APRIL 2008 KL. 19.00 PÅ RISKA UNGDOMSSKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 10. APRIL 2008 Sak 12/08 KULTURPRISEN 2008 Sak

Detaljer

PROTOKOLL Stangeland bydelsutvalg Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Stangeland bydelsutvalg 07/2013 10.12.2013 21/13-22/13 Tilstede: Leiv Rune Mjølsnes (H), Vidar B. Sørensen (Ap), Therese Sivertsen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Oppdatert pr. 23.01.13 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105699 : E: 033 : Kirsti Lygre Rostøl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 4/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 3. JUNI 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 3. JUNI 2009 Sak 13/09 HØRING / OFFENTLIG

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 16. JUNI 2010 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 16. JUNI 2010 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2010 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 16. JUNI 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra bystyret er invitert i forbindelse med sak 22/10.

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 18. JANUAR 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 18. JANUAR 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 1/2010 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 18. JANUAR 2010 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. JANUAR 2010 Sak 1/10 Sak 2/10 Sak 3/10 SAKSPAPIRER

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 10. MARS 2009 KL PÅ AUSTRÅTT SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 10. MARS 2009 KL PÅ AUSTRÅTT SKOLE Møte nr. 2/2009 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 10. MARS 2009 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 10. MARS 2009 Sak 5/09 INNSPILL TIL SANDNESBUDSJETTET FOR 2010 Sak

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. DESEMBER 2008 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. DESEMBER 2008 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 7/2008 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. DESEMBER 2008 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. DESEMBER 2008 Sak 24/08 Sak 25/08 Sak 26/08

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800133 : E: L32 : Janne Weisser Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 01.03.2010 13/10 FIRE NYE GATENAVN

Detaljer

Fogn oppvekstsenter levande og lærande

Fogn oppvekstsenter levande og lærande Post: Liane, 4164 Fogn Faktura: Finnøy Kommune, Rådhuset, 4160 Finnøy Referat frå møte i SU (Samarbeidsutvalet) ved Møtedato og stad: Tysdag 12. januar kl. 18.00 på personalrommet. Desse møtte: Kristel

Detaljer

SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200806027 Arkivkode E: 611 D11 &30 Saksbehandler: Ane Rostrup Eikehaugen m.fl. Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 30.09.08 103/08 Bystyret 14.10.08 123/08 DISPOSISJONSPLAN FOR

Detaljer

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 6. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS

HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 6. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS SAKLISTE Høle bydelsutvalg Møte nr. 5/2007 HØLE BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TORSDAG 6. SEPTEMBER 2007 KL. 19.30 PÅ HØLE SAMFUNNSHUS PROTOKOLL FRA MØTET 6. SEPTEMBER 2007 Sak 23/07 BYGGESAK GNR/BNR

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 09.11.09-80/09 Melding til utvalg for tekniske saker 11.11.09-49/09 Lura karateklubb V/ leder Postboks 1128 4391 Sandnes Sandnes, 27.10.2009 Deres ref: Vår ref:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 16. JUNI 2008 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 16. JUNI 2008 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 4/2008 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 16. JUNI 2008 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 16. JUNI 2008 Sak 13/08 Sak 14/08 Sak 15/08 MELDING

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 15:00

VESTNES KOMMUNE. Møteprotokoll. Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 15:00 VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

UTSKRIFT AV PROTOKOLL Melding til utvalg for tekniske saker 25.03.09-16/09 Lura bydelsutvalg Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen v/ Kristin Espeset Postboks 59 4001 Stavanger Kommunalteknikk, Sandnes kommune Park og

Detaljer

Sandnes Innvandrerråd tirsdag kl Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen

Sandnes Innvandrerråd tirsdag kl Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen Sandnes Innvandrerråd tirsdag 31.10.2017 kl. 17-19 Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen Innmeldinger til Godkjenning av protokoll SAK 6/17 Protokoll fra møte 19.09.2017. Vedlegg s. 2-4 Protokollen godkjennes.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer