Nordre Kvartal. Rådgivende ingeniør byggeteknikk prefab bæresystem NORDRE KVARTAL PÅ VULKAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordre Kvartal. Rådgivende ingeniør byggeteknikk prefab bæresystem NORDRE KVARTAL PÅ VULKAN"

Transkript

1 Bp02 Nordre kvartal TJ :27 Side 132 Nordre Kvartal Dette siste og øverste kvartalet er bokstavelig talt kronen på verket i den møysommelige omformingen av det tidligere industriområdet Vulkan. TROND JOELSON Umiddelbart kan Nordre Kvartal fremstå som kun et boligkvartal, med sine tydelige fire lameller med leiligheter. Men det inneholder flere elementer som kanskje ikke oppfattes ved første øyekast; fire parkeringsplan i bunn, deretter flere plan og etasjer med butikkarealer og kontorer, før fem til sju boligetasjer med 117 leiligheter setter prikken over i-en. Vise, ikke gjemme Vulkan ligger mellom Maridalsveien og Akerselva, og har en stolt og flere hundre år lang industrihistorie å vise til. Fra 2009 har området vært heleid av Aspelin Ramm Eiendom AS (ARE), som i tråd med bevaringsmyndighetenes pålegg har beholdt enkelte av de eldre bygningene. De har valgt å transformere dem til nye funksjoner. Å fremheve, i stedet for å gjemme, de viktige historiske elementene, har hele tiden vært en premissgiver for ARE. Rådgivende ingeniør byggeteknikk prefab bæresystem Vi har prosjektert: - fundamentering - plasstøpt bæresystem - utendørs konstruksjoner, plasser etc. Engebrets vei 5, 0275 OSLO Oslo Revetal Fredrikstad Ålesund Rådgivende ingeniører i byggeteknikk Storgata 53A, 0182 Oslo Tlf BYGGEINDUSTRIEN NR BYGGEPROSJEKTER

2 Bp02 Nordre kvartal TJ :27 Side 133 T.v.: Terrengfallet fra Maridalsveien er på flere etasjer, noe som har gjort det mulig å ha en egen innkjøring til tre av p-etasjene. Over: Teglbasen går rundt hele kvartalet, mens boligvolumene har fått en lysere puss. I 2004 vant LPO Arkitekter konkurransen om utbyggingen av Vulkanområdet, og de har fått æren av å sette sin signatur også på dette siste byggetrinnet. Å ta opp noe av det gamle industrihalluttrykket gjenspeiler seg i valget av tegl i fasadene. El-kraft og teletekniske installasjoner er utført av Bærumsveien 375, 1346 Gjettum Telefon Oslo-kontor: Ole Deviks vei 44, 0668 Oslo Telefon Rørleggerarbeidene er utført av Bjørnsons gate 34 - Postboks 61, 2001 Lillestrøm Telefon Fax De nederste planene fra Maridalsveien harmonerer med teglvalget i nabobygningene videre nordover. Teglbasen fortsetter rundt og forholder seg da til den historiske Nordre Kvartal på Vulkan teglen både i Mathallen og i Dansens Hus. Lamellene ville vi ha så lyse som mulig, her valgte vi en lys puss, forklarer Gry Holter i LPO Arkitekter. Vi finner også et vesent- Sted: Oslo Prosjekttype: Nærings-, kontor- og boligbygg Bruttoareal: kvm Byggherre: Vulkan Utvikling AS (Aspelin Ramm Eiendom) Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør Kontraktssum eks mva: 458 millioner kroner Arkitekt: LPO Arkitekter LARK: Gullik Gulliksen Rådgivere: RIA: Brekke & Strand Akustikk l RIB: Kjell Ludvigsen l RIBR og RIE: Sweco l Bistand trafikk og parkering: Rambøll l RIB fysikk: Sintef Byggforsk l RIG og RIV: Norconsult l RIG miljø: Dokken Miljø l RIG støtte: H. P. Jensen l RIV og utførende: Østlandske VVS l Rådgiver bæresystem: Høyer Finseth l Lysdesign: Lightmakers Underentreprenører og leverandører: Asfalt P-hus og utomhus: Veidekke Industri l Badekabiner: Part l Blikkenslager: Franke Onsrud l Bodvegger leiligheter: Troax l Boring geobrønner: Båsum Brønnboring l Brannisolering og - tetting: Firesafe l Branngardiner og rullegitter: HABY Norske Sjalusier l Tredører innv. boliger: Dooria l Elektro: Lefdal Installasjon l Fasadepuss: Nordisk Facade l Fliser: Fagflis Oslo / Flisekompaniet / Modena Oslo l Garasjeporter p- hus: Norport l Gjerder og autovern p-hus: Gjerde og Sikringsservice l Glassog alu.fasader: Sagstuen l Grunnarbeider: GJ Entreprenør l Gulvav-retting. RE Gulvavretting l Gulvbelegg Næring: Flowcrete Norway l Gulvbelegg og tepper: Intep l Heis og rullebånd: Otis l Himling: Acusto l Isolasjon: Brødr. Sunde l Isolasjon murplater: Optimera l Kjøkken og garderober: HTH l Lås og beslag: Ingeborg Lås og Beslag l Parkett: ABS Parkettgruppen l Leverandør prefab: Spenncon l Påstøp gårdsrom og tak: Tiller Vimek l Rør: Østlandske VVS l Røykluker trapperom: Bramo Glass og Klima l Solavskjerming: Scandic l Gulvsparkling: Betong og Epoxy-service l Spunt og peling: Entreprenørservice l Stålarbeider: Akrene Mek. Verksted l Ståldører: Rapp Pyrotec / Atlas Industrier l Stålkonstruksjoner: ByggTeknisk Stål l Taktekking: Nortekk l Tegl og mørtel: Mur Direkte l Trapper og rekkverk: EMV Construction l Tømrerarbeider: Akershus Byggmesterforretning l Utomhusarbeider: SL-Stenlegging l Vanntetting betong: Ing. B. Habberstad l Ventilasjon: Randem & Hübert l Vinduer: Lian BYGGEPROSJEKTER BYGGEINDUSTRIEN NR

3 Bp02 Nordre kvartal TJ :27 Side 134 Lamellene skaper gårdsrom, som med resten av kommunikasjonsveiene i prosjektet, er åpne for offentlig bruk. Totalentreprenør for Nordre kvartal Vulkan Bygging av fireetasjes parkeringshus, tre etasjer næringsbygg og boligblokker med til sammen 117 leiligheter. Veidekke Entreprenør AS veidekke.no 134 BYGGEINDUSTRIEN NR BYGGEPROSJEKTER

4 Bp02 Nordre kvartal TJ :27 Side 135 lig innslag av varme, finerte treplater, samt mørk aluminiumbelistning rundt vinduer og dører. Igjen er Cortenstål i blant annet rekkverk og plantekasser ute valgt for å fremheve det røffe, industrielle uttrykket. Utfordringen var tomta og programmet med mange boliger som skulle på plass. Størrelsen på leilighetene i forhold til reguleringen, gir da svært mange variasjoner, også i størrelsen. Her varierer de fra 35 til 149 kvm, sier Holter. Tomta er på ca. 4,5 mål. Medregnet de fire p-kjellerne og sett fra Vulkan torg i sørøst, rager Nordre Kvartal elleve etasjer i været. Mellom lamellene er det skapt variasjoner i terrasser, kommunikasjonsveier, trapper og offentlige uterom. Tilkomsten er både fra Maridalsveien i vest, eller fra grunnplanet i øst, i tillegg til atkomst fra flere nivåer i Vulkantrappa. En offentlig heis fra Maridalsveien er åpen 24 timer i døgnet og sikrer også personer med nedsatt funksjonsevne adgang til arealene. Foruten de 117 leilighetene (her har Stortinget kjøpt 38 av dem til sitt bruk), er det kvm med næringsarealer. Her holder også REMA 1000 i disse dager på å innrede sine arealer, en åpning er forventet i løpet av tidlig vår. To kontorarealer, på 500 og 600 kvm ligger i tredje etasje Nordre Kvartal sett fra sørvest, med butikk- og næringsarealer nærmest liggende inntil Maridalsveien. Takflatene har en blanding av fellesterrasser og private med tilgang vi egne takoppbygg fra leiligheten under. Illustrasjon: eve images ut mot Maridalsveien. De fire parkeringsplanene inneholder 424 pplasser, og skal betjene hele Vulkanområdet. Terrengfallet har gjort det mulig å ha tre innkjøringer fra øst, kun et av planene har innvendig rampe. At prosjektet har en kompleks utforming vil i hvert fall ikke pro- sjektleder Rune Fossland hos totalentreprenør Veidekke Entreprenør nekte for. Det er enda mer komplisert enn det ser ut som, og har vært krevende å prosjektere og spennende å bygge. En skal faktisk ha vært en stund i prosjektet for helt ut å forstå det. Som det alltid er, enkelte mer ra- sjonelle løsninger og metoder kom vi opp med underveis, forklarer Fossland. Selvforsynt på energi Terrengfallet fra vest ned mot øst krevde enorme masseuttak. I den store byggegropa ble det også boret 50 energibrønner som sammen med Med Nordre Kvartal kompletterer Aspelin Ramm Eiendom sin utvikling av pulserende Vulkan Tømrerarbeidene er utført av Akershus Tlf BYGGEPROSJEKTER BYGGEINDUSTRIEN NR

5 Bp02 Nordre kvartal TJ :27 Side 136 Lightmakers har stått for lysdesign i næringsarealene som går over to plan. For ytterligere å poengtere den historiske tilknytningen er flere rå og røffe elementer lagt inn. Her spuntveggen som er eksponert mot deler av næringsarealene. de eksisterende brønnene under Mathallen praktisk talt gjør hele Vulkan selvforsynte på energi. Spisslasten kan vi ta fra fjernvarmen, opplyser utviklingssjef i ARE, Anne-Hilde Bråtebæk. Logistikk Det ville vært umulig å foreta det meste av massetransport og motta vareleveranser nede fra Vulkan Torg. Derfor hadde man fortauet i Maridalsveien pluss et par leide meter av veien til disposisjon, slik at det ble etablert innkjøring fra sørvest i en sløyfe og utkjøring litt lenger opp. I de indre gårdsrommene sto det to kraner mens byggene ble reist rundt dem. Siden hovedparkeringen for Vulkan ligger i Nordre Kvartal ville det muligens den gang ha vært mest rasjonelt å begynne med dette trinnet, og ikke avslutte det der. Men også den utfordringen ble løst. Vi åpnet de to nederste p- Du bygger Vi tar oss av resten Stolt leverandør av isolasjonsmurplater til Nordre Kvartal, Vulkan-området Oslo Parketten er levert og montert av Telefon Fax ALT I PARKETT, LEVERT OG MONTERT Kjøkken og garderobe er levert og montert av optimeraproff.no HTH Prosjektavdeling AS Strømsveien Oslo Tlf Fax BYGGEINDUSTRIEN NR BYGGEPROSJEKTER

6 Bp02 Nordre kvartal TJ :27 Side 137 etasjene for bruk allerede den 1. oktober 2012, mens vi fortsatte å bygge etasjene videre oppover. Det løste en del av parkeringsutfordringen, men skapte jo nye ved at vi hadde biltrafikk ut og inn samtidig som vi hadde stor varetilgang på byggeplassen. Men samarbeidet med ARE har gått meget bra, ikke minst ved planlegging av trafikkavviklingen. Også oppfølgingen vår av HMS-arbeidet har gitt resultater. I løpet av 939 dager hadde vi ikke én fraværsskade, påpeker Fossland. Alle de fire lamellene har takhager på toppen. Noen har egne, private takhager med adgang via egne takoppbygg fra leiligheten under. Men Nordre Kvartal har også store fellesterrasser med svært god utsikt. Da den siste byggekrana hadde gjort sin jobb, ble den demontert fra sin posisjon i gårdsrommet med hjelp av en mobilkran. Kranstanga gikk gjennom et hull i hvert av de fire dekkene, og var boltet fast i bunnplata. Da den var heist opp, måtte vi fire ned dekkeelementer og tette igjen åpningene, før det ble lagt membran og støp på toppen. Alt dette ble gjort i løpet av en helg, sier Fossland. Den fysiske oppstarten var helt i begynnelsen av juni i 2011, og med Tak- og membranarbeider er utført av Via Vulkantrappa fra Maridalsveien til venstre, er det inngang direkte til hver parkeringsetasje. NORTEKK AS Postboks 75, 2020 Skedsmokorset Telefon Fax Vinduer er levert av Lian Trevarefabrikk AS Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Telefon , Telefax Din totalleverandør av låser, beslag og adgangssystemer. Vi har prosjektert og levert låser/ beslag til Nordre Kvartal, Vulkan. Industriv. 28, 2069 Jessheim Tlf ibl.no BYGGEPROSJEKTER BYGGEINDUSTRIEN NR

7 Bp02 Nordre kvartal TJ :27 Side 138 Utviklingssjef Anne-Hilde Bråtebæk og Veidekkes prosjektleder Rune Fossland i en av takhagene. den siste overleveringen i midten av desember i På tross av kompleks konstruksjon og logistikkutfordringene har fremdriften holdt. Vår filosofi er at så lenge fremdriften holdes, gir det som oftest bedre forutsigbarhet og økonomi for alle parter. Det har også bidratt til en positiv stemning blant de andre aktørene. Aspelin Ramm Eiendom har hele veien hatt et svært godt samarbeid med hele organisasjonen til Veidekke, og vi har sammen kunnet finne løsninger på utfordringer som alltid dukker opp i krevende byggeprosjekter som dette, sier Bråtebæk. Betonggulv er utført av Gulvavretting er utført av RE Gulvavretting AS Lunnerlinna 14, 2730 Lunner Telefon Fax Leverandør Vi har prosjektert, levert og montert betongelementene til Nordre Kvartal, Vulkan Spenncon AS er landets ledende leverandør av byggesystemer, fra idé til ferdigstillelse tlf BYGGEINDUSTRIEN NR BYGGEPROSJEKTER

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 6 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

Chokoladefabrikken. Rådgivende ingeniør byggeteknikk - bt 1 RÅDGIVENDE INGENIØR CHOKOLADEFABRIKKEN

Chokoladefabrikken. Rådgivende ingeniør byggeteknikk - bt 1 RÅDGIVENDE INGENIØR CHOKOLADEFABRIKKEN Chokoladefabrikken En liten godtebit Oslo-historie har blitt til et moderne og unikt boligkvartal i hovedstaden. Sindre Sverdrup Strand sss@bygg.no Som sjokoladeutvalget til Bergene Sjokoladefabrikk, som

Detaljer

OBOS Prosjekt AS har vært prosjektleder, byggeleder og koordinatorutførelse. Vi gratulerer med nytt bygg og takker for oppdraget.

OBOS Prosjekt AS har vært prosjektleder, byggeleder og koordinatorutførelse. Vi gratulerer med nytt bygg og takker for oppdraget. OUS Mortensrud Oslo universitetssykehus (OUS) desentraliserer behandlingstilbudet når de nå tar i bruk et nytt distriktspsykiatrisk senter og en barne- og ungdomspoliklinikk på Mortensrud i Oslo. Utvikler

Detaljer

Terminalbygget. Prosjektledelse i samarbeid med Norwegian Property ASA

Terminalbygget. Prosjektledelse i samarbeid med Norwegian Property ASA Terminalbygget Norwegian Property (NPRO) har lagt ned betydelige ressurser i oppgraderingen av Aker Brygge. Etter en omfattende rehabilitering og ombygging står nå også selve inngangsportalen Terminalbygget

Detaljer

Trondheim Vandrerhjem og Ro

Trondheim Vandrerhjem og Ro 184-189 BP15 Trondheim Vandrehjem Sellæg 11.10.13 18:02 Side 184 TRONDHEIM VANDRERHJEM OG ROSENBORG STUDENTBY Trondheim Vandrerhjem og Ro Det gamle ungdomsherberge, eller vandrerhjem som er den rette betegnelsen

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år Profilbygget Kuben K22

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år Profilbygget Kuben K22 NR. 5 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 1 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

Utstillingsplassen kontorbygg

Utstillingsplassen kontorbygg Utstillingsplassen kontorbygg Statens vegvesen og Eika er hovedleietakere i det Utstillingsplassen Eiendom mener er Innlandets mest energieffektive og miljøvennlige kontorbygg. Ådne Holmeid ah@bygg.no

Detaljer

60 år Levetid! Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS

60 år Levetid! Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 2012 57. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no 60 år Levetid!

Detaljer

60 år Levetid! Perforering uten grenser. RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com

60 år Levetid! Perforering uten grenser. RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2012 57. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforering

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 3 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

60 år Levetid! Perforering uten grenser. RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com

60 år Levetid! Perforering uten grenser. RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 5 2012 57. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Statoil Fornebu

Detaljer

Dagslys, dagslys, dagslys...

Dagslys, dagslys, dagslys... I dette nummer bringer vi 3 prosjektomtaler. Hovedoppslaget er Nye Ahus ett år før åpning. Flyfotoet over fra 24. juli i år viser det store sykehusområdet med Nye Ahus i forgrunnen. Bildet viser nybygget

Detaljer

Ser lysning i boligmarkedet Side 6

Ser lysning i boligmarkedet Side 6 Nr. 1 2009 13. årgang Ser lysning i boligmarkedet Side 6 HMS- og KS-leder ønsker innspill og engasjement Side 20 Storslagent kranselag på Schous Side 8 PROFILEN Hekta på fysiske utfordringer Side 28-29

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 4 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 5 2008 53. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 8 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Portalbygget IT Fornebu

Portalbygget IT Fornebu NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Portalbygget

Detaljer

bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007

bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007 bedre bygginformasjon og ideer fra maxit 2/2007 Moderne gulv.maxit Designgulv Tidens mest trendy gulv.maxit Lydgulv Den beste lydløsningen.st. Olavs hospital Største landbaserte utbygging nå 1 bygg bedre

Detaljer

Internmagasin for. Stoltz EIENDOM AS. Julen 2009. pyttane. Lifjellet på Sotra. Oseana. Pyttane. Barkaleitet. Kunst & Kultursenter.

Internmagasin for. Stoltz EIENDOM AS. Julen 2009. pyttane. Lifjellet på Sotra. Oseana. Pyttane. Barkaleitet. Kunst & Kultursenter. Stoltz EIENDOM AS Entreprenør as bolig as Julen 2009 pyttane Lifjellet på Sotra 12 Pyttane Radarstasjon 16 Oseana Kunst & Kultursenter Barkaleitet 24Borettslag Stoltz3 Vi skal være der det skjer og være

Detaljer

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Informasjonsavis fra Sunnhordlands største totalleverandør innen eiendomsutvikling og infrastruktur Nr. 2 - Juni 2013 Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Salgstart! Les mer på s.3,4,5

Detaljer

Hornet Borettslag. Et av Bergens største boligprosjekt i nyere tid vokser frem

Hornet Borettslag. Et av Bergens største boligprosjekt i nyere tid vokser frem Bedriftsblad for Stoltz - Julen 2006 Hvor mange kilometer ledninger har Arne? s. 16 Hvem glemte igjen lærlingen Ørjan Vie? s. 18 Hornet Borettslag Et av Bergens største boligprosjekt i nyere tid vokser

Detaljer

Unngå brannspredning. Vanntette Spa-anlegg Hotell Skal holde varmen Skolegulv Tøffe og tidsriktige Fasade Rehabilitering av store bygninger

Unngå brannspredning. Vanntette Spa-anlegg Hotell Skal holde varmen Skolegulv Tøffe og tidsriktige Fasade Rehabilitering av store bygninger byggbedre informasjon og ideer fra maxit 4/2009 Unngå brannspredning.... Vanntette Spa-anlegg Hotell Skal holde varmen Skolegulv Tøffe og tidsriktige Fasade Rehabilitering av store bygninger Brannvegger

Detaljer

Dagslys- eller monteringskurs?

Dagslys- eller monteringskurs? 2014 VELUX GROUP VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP. Dagslys- eller monteringskurs? Tirsdager og torsdager er det tid for kurs i Nydalen. Meld deg

Detaljer

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 5 2011 56. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 2 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Telenor Arena

Detaljer

Carpus Kongsberg Maritime

Carpus Kongsberg Maritime NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 11/12 NOV./DES. 2007 52. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no

Detaljer

Turnhallen. Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007

Turnhallen. Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007 Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007 Turnhallen BALANSEKUNST PÅ HØYT NIVÅ.. Gamle turnhallen rehabiliteres og bygges om til næringsarealer og bolig. Samlet areal ca 6500 m 2 Stoltz Entreprenør AS utfører

Detaljer