SOMMERJOBBKATALOGEN 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOMMERJOBBKATALOGEN 2012"

Transkript

1 SOMMERJOBBKATALOGEN 2012 Presentasjon av sommerjobber hos Næringslivsringens medlemmer

2 Hva er sommerjobbhjelpen 2012? Sommerjobbhjelpen er et samarbeidstiltak mellom Industrikontakten og Næringslivsringen, der målet er at studenter ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk skal få et tilbud om sommerjobb i løpet av våren Tilbudet om sommerjobb til samtlige er en ambisiøs målsetning, og krever et godt samarbeid mellom alle parter. Dette har vi lykkes med i tidligere år og vi håper vi gjør det i år igjen! Sommerjobb er et forhold mellom den enkelte student og bedrift, og mange vil ordne dette uten hjelp fra Industrikontakten og Næringslivsringen. Det er bra, og vi ønsker på ingen måte å styre eller kontrollere slike initiativer. Vi ønsker å sikre at samtlige som ber om det får et tilbud, og vi vil prøve å bidra til at sommerjobbene blir mest mulig relevante og meningsfylte for studentene. Flere vil ved hjelp av denne katalogen skaffe seg sommerjobb på egenhånd. De som ikke lykkes vil få mulighet til å få hjelp ved å sette seg opp på en liste. Da vil du få kontakt med Even Myhre, prosjektleder for Sommerjobbhjelpen 2012, som vil gå gjennom hva du har gjort for å skaffe deg jobb, og hva mer du kan gjøre. For å benytte deg av sommerjobbhjelpen må du ha søkt innen fristen, søkt jobb i minimum 3 forskjellige bedrifter og møte opp på registreringsmøtet vi holder i begynnelsen av mai. I år kommer vi også til å holde et startmøte mandag 13. februar, som vi anbefaler å møte opp på. Der går vi igjennom litt generell info om sommerjobbhjelpen. Det har vist seg tidligere at svært mange søker jobb i Oslo- og Trondheimsdistriktet. Muligheten for å møte etterspørselen er meget utfordrende, og de som søker skal alltid oppgi minimum 3 valg. Det kan naturligvis også søkes til bedrifter og etater som ikke finnes på våre lister, som for eksempel kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater, oljeselskaper og andre private bedrifter. PS!! Enkelte bedrifter har egne søknadsfrister angitt i annonsene, og disse må studentene merke seg. Uansett er torsdag 1. mars 2012 absolutt siste frist for å søke gjennom sommerjobbhjelpen Ønsker du å søke etter denne fristen er du ikke kvalifisert til sommerjobbhjelpen, og din søknad må sendes direkte til den aktuelle bedriften. Hvordan gå frem 1) Finn aktuelle sommerjobber i katalogen. 2) Følg bedriftens instrukser for innsending av søknad og CV. 3) Bruk Næringslivsringens CV når du søker gjennom sommerjobbhjelpen. Den ligger vedlagt i mail eller på Industrikontaktens hjemmesider 1. 1

3 Spørsmål Industrikontakten vil være behjelpelige med råd og veiledning, og vil i samarbeid med Næringslivsringen sette inn tiltak hvis det viser seg at enkelte får problemer med å skaffe seg jobbtilbud. Dette tiltaket vil bli gjennomført etter påskeferien. Spørsmål rettes til Industrikontakten ved Rikke Ellingsen på Du kan også komme innom Aarhønekontoret på vår kontortid, fredager kl Vi anbefaler også interesserte å besøke Næringslivsringens hjemmesider 2. Lykke til med jobbsøkingen! Hva er Næringslivsringen? Næringslivsringen ble opprettet i oktober 1999 som et samarbeidsforum for studieprogrammet Byggog miljøteknikk ved NTNU og bedriftene og organisasjonene i bygg- og anleggsnæringen. Målsetting Hensikten med Næringslivsringen er å få til et bedre organisert samarbeid mellom næringslivet og studieprogrammet, ut fra en erkjennelse av at livskraftige utdannings- og forskningsfakulteter er et virkemiddel for å få en konkurransedyktig BAE-næring. Et tettere samarbeid vil tjene begge parter ved at rekrutteringen, undervisningen og forskning ved fakultet er forankret i BAE-næringens behov og ved at næringslivet aktivt støtter opp om sentrale sider ved fakultets arbeid. Hva er Industrikontakten? Industrikontakten er et styre i H.M. Aarhønen, linjeforeningen til Bygg- og miljøteknikk. Industrikontakten skal skape kontakt mellom studentene og næringslivet ved å arrangere bedriftspresentasjoner hvert semester og formidle sommerjobber i samarbeid med Næringslivsringen. Industrikontakten består i dag av sju medlemmer. Disse velges inn av studentene på linjeforeningens generalforsamling. 2

4 Norconsult Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Firmapresentasjon: Kontaktperson: Marthe Haugen Tlf.: E-post: Norconsult er med sine 2100 ansatte Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet, som er ansatteid, har hovedkontor i Sandvika og 67 andre kontorer i Norge og i utlandet. Ytterligere informasjon finnes på Beskrivelse av sommerjobbene (5-10 stk.): Avhengig av type og tilfang av oppdrag i sommermånedene vil vårt behov være i størrelsesorden 5-10 stk. fra 3. eller 4. årskurs. Arbeidsoppgavene vil kunne være assistanse i prosjektering, byggesaksbehandling, kontroll/feltarbeid, programmering mv. Geografisk plassering: Sandvika og øvrige kontorer i Norge.

5 PEAB Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo Firmapresentasjon: Kontaktperson: Christina Skorge Tlf.: E-post: PEAB er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 40 milliarder SEK og har ca ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Mer detaljert informasjon om Jernbaneverket og organisasjon, prosjekter mv. finner du på Beskrivelse av sommerjobbene (Inntil 10 stk): - Kontraktarbeid - Oppfølging av UE'er - HMS/KS-oppfølging av prosjekter - Mengdeberegning - Kalkulasjon - Driftsplanlegging Geografisk plassering: Hovedtyngden av sommerjobbene er i Oslo og Akershus. Vi kan også tilby sommerjobb i Nord-Norge.

6 Vianova Systems AS Leif Tronstadsplass Sandvika Firmapresentasjon: Kontaktperson: Kristin Lysebo Tlf.: E-post: Vianova partnerselskaper danner med sine 20 selskaper og 300 ansatte, et komplett og fremtidsrettet kompetansenettverk for rådgivning og IT-utvikling innen samferdsel og infrastruktur. Vianova Systems AS inngår som ett av selskapene i nettverket med sine 50 medarbeidere, og utvikler programsystemer i et kreativt miljø i nær tilknytning til rådgivende ingeniørvirksomhet. Selskapets hovedprodukt, Novapoint, dekker behov innen planlegging og prosjektering av transportnettet og kommunalteknikk. Systemet er markedsledende i Norden. Ytterligere informasjon finnes på Beskrivelse av sommerjobben (1 stk.): Vi søker en person som har gjennomført vegfaget, og som har interesse mot programvareutvikling og bruk av modelleringsverktøy innenfor vegfaget. Arbeidsoppgavene vil være noe assistanse til prosjektering, litt enkel brukerstøtte, testing av nye funksjoner og dokumentasjon. Vi vil også gi deg et grunnkurs i bruken av Novapoint Veg dersom du ikke har dette fra undervisningen. Geografisk plassering: Sandvika

7 Trondheim kommune Kommunalteknikk Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim Firmapresentasjon: Kontaktperson: Olav Nilssen Tlf.: E-post: Trondheim kommune, Kommunalteknikk, arbeider med langsiktig strategisk forvaltning, planlegging, prosjektering og utbygging av kommunens eiendommer på områdene vann, avløp, veg og geoteknikk. Ytterligere informasjon finnes på Beskrivelse av sommerjobbene (ca. 4 stk.): Feilsøking på avløpsnettet Innmåling av kjellerhøyder i Midtbyen Geografisk plassering: Feltarbeid, evt. våre lokaler i Tinghusplassen 3.

8 Implenia AS Lilleakerveien 2B 0283 Oslo Firmapresentasjon: Kontaktperson: Bjarne Brendstuen Tlf.: E-post: Implenia er et nytt selskap i Norge, men har likevel solide røtter, erfaringer og kompetanse. Det sveitsiske konsernet Implenia har over 150 år lange tradisjoner med fokus på kvalitet, presisjon, spisskompetanse og nyskaping. I Norge har Betonmast lang historie, helt tilbake til Med denne bakgrunnen skal Implenia bli en ledende infrastrukturbygger også her i nord. Det innebærer at vi skal være en etterspurt arbeidsplass innen vår bransje. Beskrivelse av sommerjobbene: Implenia skal tilby kundene større og mer fleksibel kapasitet og vil rekruttere deretter. Vi skal levere kvalitet og ha hele bredden av ekspertkompetanse, og skal rekruttere, utdanne og utvikle kompetanse på en måte som står i forhold til de forventningene vi kommuniserer til markedet. Som student kan du søke Implenia om sommerjobb tilknyttet våre prosjekter, du kan også få veiledning til prosjektrettede master- eller prosjektoppgaver. Implenia skal rekruttere mange nyutdannede sivilingeniører og ingeniører. Geografisk plassering: Hovedvekten av prosjektene som er aktuelle for sommerjobber ligger på Østlandet, men det er også mange store og spennende prosjekter over hele Norge.

9 Skanska Firmapresentasjon: Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bolig, bygg, anlegg, eiendoms- og prosjektutvikling. Vi har til enhver tid 500 pågående prosjekter over hele Norge. Vi er en del av et globalt selskap, men like stolt over å være en lokal aktør. Beskrivelse av sommerjobbene: I vår byggevirksomhet vil du være med og bygge boliger, kontorbygg, skoler og sykehus. Du vil være knyttet til et av våre distriktskontor og arbeide på et prosjekt i nærheten. Du kan reise hjem etter endt arbeidsdag. I anleggsvirksomheten vil du være med og bygge veier, broer, kraftstasjoner og tunneler. Du reiser dit prosjektet ligger og bor på boligrigger så lenge prosjektet varer. Innen anlegg arbeider man vanligvis etter en 12-9 ordning, dvs. man jobber 12 dager og har 9 dager fri. Ønsker du å jobbe i våre anleggsregioner så må du søke et av følgende alternativer: Samferdsel og Energi, Industri, Bro og Marine eller City Builder Oslo. Skanska kan tilby deg som student en sommerjobb hvor du vil lære mer om hvordan ulike oppgaver og prosesser utføres i den praktiske arbeidshverdagen. Geografisk plassering: Hele landet. SØKNADSFRIST 1. APRIL Ønsker du ytterligere informasjon og søknad om sommerjobb i Skanska Norge, gå inn på vår hjemmeside:

10 SINTEF Byggforsk Firmapresentasjon SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, spesialrådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Beskrivelse av sommerjobbene SINTEF Byggforsk gjennomfører et sommerjobbprosjekt der studenter fra NTNU og andre universitet utfordres til å søke sommerjobb innenfor utvalgte tema som er relevante for vår oppdragsforskning. Sommerjobbprosjektet består av følgende hovedelementer: Gjennomføre en konkret oppgave som er integrert i våre prosjekter med løpende oppfølging fra erfarne SINTEF-medarbeidere Mulighet til å gjennomføre prosjekt- og hovedoppgave, der sommerjobben settes i sammenheng med disse Se våre nettsider for å lære mer om våre fagområder. Forespørsel om oppgaver sendes de respektive forskningssjefer ved SINTEF Byggforsk innen 1. april. Vi har sommerjobber både i Oslo og Trondheim. Kontaktpersoner: Forskningssjef Trine Dyrstad Pettersen, avdeling Energi og arkitektur Tlf.: e-post: Forskningssjef Arnstein Watn, avdeling Infrastruktur Tlf.: e-post: Forskningssjef Berit Laanke, avdeling Byggematerialer og konstruksjoner Tlf.: e-post: Forskningssjef Tore Kvande, avdeling Kunnskapssystemer og sertifisering Tlf.: e-post:

11 BackeGruppen Firmapresentasjon: BackeGruppens forretningsvirksomhet er delt inn i tre områder: Entreprenørvirksomhet Prosjektutvikling Eiendomsforvaltning. BackeGruppen er blant Norges ledende entreprenørselskaper med rundt 1000 medarbeidere. I 2010 var vi Norges tredje største byggentreprenør. Entreprenørvirksomheten består av elleve selvstendige entreprenørselskaper, et murmesterfirma og et maskinutleieselskap. Alle selskapene i gruppen eies av morselskapet AS Backe. Våre entreprenørselskaper har sterk tilknytning til sine lokale markeder med korte beslutningsveier mellom prosjekt og ledelse og nærhet til kunder og leverandører. I mer enn 60 år har vi utviklet og bygget boliger og næringsbygg både for privat og offentlig sektor. Geografisk beliggenhet: BackeGruppens entreprenørselskaper ligger i: Oslo (Gunnar M. Backe) - Bergen (Backer Entreprenør) - Trondheim (Aasen Bygg) - Gjøvik/Lillehammer/Hadeland (Miljøbygg)- Elverum/Hamar (Martin M. Bakken) - Kløfta (Agathon Borgen) - Drammen/Kongsberg (Bøhmer Entreprenør) - Fredrikstad (Backe Østfold) - Tønsberg (Våle Bygg) - Skien/Sandefjord (Buer Entreprenør) - Stavanger/Sandnes (Backe Bygg). Hovedkontoret ligger på Telenor Arena i Oslo. Beskrivelse av sommerjobbene (antall: mange!): BackeGruppen tilbyr sommerjobber i våre lokale entreprenørselskaper hovedsakelig på en av våre mange byggeplasser. I likhet med våre medarbeidere vil du være synlig, bli vist tillit og gitt ansvar. Vi ønsker å knytte kontakt med studenter tidlig i studiet. På den måten kan vi etablere kontakt over tid og tilrettelegge for progresjon i arbeidsoppgavene. NB! Vi ber deg presisere i søknaden det området/distriktet du ønsker å jobbe i. Søknadsfrist: Vi garanterer respons innen Søknad sendes:

12 Firmapresentasjon: Kontaktperson: Trond Hagen Tlf.: E-post: Aas-Jakobsen er et ledende rådgiverselskap innen bygg og anlegg. Vi har spesialisert oss på anleggsteknikk og konstruksjonsteknikk og arbeider med bruer, tunneler, veganlegg, jernbaneanlegg, bygg og marine konstruksjoner. Innen konstruksjonsteknikk har vi et av de største og bredeste miljøene. Faglig kompetanse og kreativitet prioriteres og vi søker bevisst etter oppdrag med tekniske utfordringer. Gjennom et nettverk av samarbeidende firmaer utfører vi store multidisipline prosjekter. Vi kan derfor gjennom disse samarbeidende firmaene (Geovita og Vianova) tilby sommerjobb innenfor andre fagfelt enn anleggsteknikk og konstruksjonsteknikk og vil spesielt fremheve fagfeltene: Geoteknikk, ingeniørgeologi, veg, jernbane, trafikk og drift vedlikehold. Rekruttering: Aas-Jakobsen rekrutterer i første rekke fra NTNU. Vi ønsker å benytte sommerjobb til å bli bedre kjent med studenter og gi den enkelte student mulighet for å bli kjent med oss, for å ha et bedre grunnlag for å vurdere om Aas-Jakobsen kan bli en fremtidig arbeidsplass. Beskrivelse av sommerjobbene: Vi kan tilby arbeid med DAK eller beregninger innenfor alle våre konstruksjonstyper. Vi kan også tilby, for dem som er interessert i det, å være med ut på inspeksjon av konstruksjoner. Geografisk plassering: Vi har kontorer sentralt plassert på Lysaker og i Trondheim. Dersom du ønsker å søke sommerjobb, send søknad snarest mulig og senest 15. februar. Hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker sommerjobb i en av våre samarbeidende firmaer, ta kontakt eller se våre hjemmesider Søknad sendes

13 Kontaktperson: Hugo Alexandersen - Opplæringsleder Tlf: Mobil: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Firmapresentasjon: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er et av landets største selskap innen produksjon, omsetting og distribusjon av elektrisk kraft og elektroentreprise. NTE har hovedkontor i Steinkjer og er i dag et av Midt-Norges største og viktigste industrikonsern med rundt 1000 ansatte. NTE Energiutvikling er en forretningsenhet i NTE og har som oppgave å initiere, utløse og realisere lønnsomme utviklingsprosjekter med hovedvekt på utnyttelse av fornybare energikilder. Vi har et av de største fagmiljøene innen fornybar energi i Norge med kontor i Steinkjer og Trondheim. Vi har en stor prosjektportefølje som omfatter alt fra forstudier til planlegging og gjennomføring av store vannog vindkraftprosjekter. Våre oppdrag er både i Norge og land som for eksempel Montenegro og Nicaragua. Beskrivelse av sommerjobbene: NTE tar hvert år inn et stort antall ungdommer i sommerjobb. Mange av ungdommene som søker på sommerjobb hos oss er under relevant utdanning enten på yrkesskole eller på høgskole eller universitet. Dette er imidlertid ikke en forutsetning for å få sommerjobb. Alle er velkommen til å søke. NTE Energiutvikling tilbyr hvert år spennende og utfordrende sommerjobber til byggstudenter ved NTNU. Har du lyst til å arbeide med våre prosjekter, og få en forsmak på livet etter studiene vil vi gjerne høre fra deg. Gå inn på for å søke. De som får sommerjobb vil få beskjed innen 1. juni Fylke: Nord-Trøndelag Søknadsfrist:

14 Rambøll Kontaktperson: Camilla Skogstad Tlf.: E-post: Som Nordens ledende rådgiver innen plan, design og teknikk, er vi i Rambøll opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som er til beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet omkring. Vi har en sterk lokal forankring i Norge med 1300 medarbeidere fordelt på 28 kontorer. Vår virksomhet består totalt av nesten medarbeidere og er etablert i over 20 land. Beskrivelse av sommerjobbene: Alle våre sommerjobber lyses ut månedsskiftet januar-februar og har søknadsfrist 15. mars. Se mer på

15 NGI (Norges Geotekniske Institutt) Sognsveien 72 Postboks 3930 Ullevål Stadion 0806 Oslo Kontaktperson Inger Kristine Tovslid, tlf./mob , e-post Firmapresentasjon: NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen geofagene. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet, og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: olje, gass og energi - bygg, anlegg og samferdsel - naturskade - miljø. NGI er en privat stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, USA. NGI ble utnevnt til "Senter for fremragende forskning" (SFF) i 2002 og leder "International Centre for Geohazards" (ICG). Se for øvrig informasjon om NGI på Beskrivelse av sommerjobbene: NGI tilbyr praksis og sommerjobber for studenter. Du blir trukket inn i pågående prosjekter og vil ha muligheter til å arbeide med praktiske emner innen felt- og lab-arbeid, prosjektering eller mer teoretiske oppgaver. En sommerjobb ved NGI er en god anledning til å finne aktuelle problemstillinger for både prosjekt- eller hovedoppgaver. NGI har lang erfaring med veiledning av hovedfagstudenter og tilbyr hvert år relevante oppgaver med tilhørende veiledning. Les mer på våre nettsider Søknadsfrist så snart som mulig, senest 1. mars.

16 Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6400 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner. Sommerjobb i Statens vegvesen Statens vegvesen tilbyr sommerjobb som et ledd i rekrutteringen av dyktige medarbeidere. Hver sommer har ca. 200 studenter jobb hos oss. Dersom du studerer fag som ligger innenfor våre kjerneområder, øker dine sjanser til å få sommerjobb. Vi vil gjøre vårt ytterste for å tilpasse jobben til deg, men alle arbeidsoppgavene vil ikke være direkte relevante for dine studier. Søknadsfrist: Arbeidssted: Hele landet Hjemmeside: Studenter fra læresteder vi har samarbeidsavtale med er prioritert, men også andre med relevant faglig bakgrunn fra andre læresteder er velkommen til å søke. Statens vegvesen har inngått samarbeidsavtaler med: NTNU, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Narvik, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Oslo, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Gjøvik. Hvis du er i gang med, eller har planer om bachelor-, prosjekt- eller masteroppgave knyttet til våre fagområder, er du spesielt interessant for oss. Ta gjerne kontakt om tema for oppgave. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å ha en balansert aldersog kjønnssammensetning, samt å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne. Send søknad innen 1. mars 2012 Tidspunkt for avklaring av behov mv. og tilbakemelding kan variere.

17 Region Fylker - steder Nord Finnmark, Troms, Nordland Midt Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal Vest Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Sør Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud Øst Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo, Østfold Vegdirektoratet * Oslo og Trondheim. IKT - landsbasis * Noen sommerjobber er på Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen i Trondheim Enhet Postadresse Telefon Region øst Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010, 2605 Lillehammer Region sør Statens vegvesen, Region sør Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal Region vest Statens vegvesen, Region vest Askedalen 4, 6863 Leikanger Region midt Statens vegvesen, Region midt Fylkeshuset, 6404 Molde Region nord Statens vegvesen, Region nord Postboks 1403, 8002 Bodø Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo 02030

18 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Vann- og avløpsetaten(vav) samler et stort og dynamisk miljø av ulike fagretninger som alle bidrar i arbeidet for at etaten skal oppfylle sin overordnete målsetning: Rent vann til alle formål. VAV-facts: Vi har Norges største kompetansemiljø innen VA, hvor du som er engasjert i ulike aspekter av vannforvaltningen vil få gode og interessante utfordringer. Vi er en av Oslos største byggherrer. Vi er en aktør i internasjonalt VA-samarbeid Klimaendringer, energieffektivisering og andre miljørelaterte problemstillinger byr på spennende og viktige utfordringer, og er integrert i alle våre prosjekter. VAV i tall: 475 ansatte Årlig budsjett på 2000 mill. kr: 700 mill. til drift og 1300 mill. til investeringer. Sommerjobbtilbud i 2012 VAV oppfordrer deg som tar (eller som vurderer å ta) VA-relevant høyere utdanning til søke sommerjobb hos oss. Ikke bare vann- og miljøteknikk, men også fagretninger innen geografi, biologi, kjemi, andre byggfag, o.l. kan være relevant. Sommeren 2011 engasjerte vi til sammen 10 sommervikarer. Studenter med relevant studiebakgrunn vil bli prioritert. For å søke For å søke sommerjobb i VAV, sender du en søknad med CV til Merk e-posten Sommerjobb I søknaden bør du skrive litt om studieretningen din og hvilket nivå du er på. Hvis du har bestemte ønsker for hva du kan tenke deg å jobbe med, knyttet til temaer du brenner for, oppgaveproblemstillinger til arbeider med e.l., vil vi gjerne at du spesifiserer det i søknaden. Virksomhetens adresse: Herslebs gate 5 (i Schous-kvartalet) Kontaktperson: Eigil Nicolaisen Telefon: www:

19 Sweco Norge Firmapresentasjon: Sweco er et av Norges ledende flerfaglige rådgiverselskap innen teknikk og miljø. Vi jobber med bærekraftige løsninger innen alle de samfunnsstrukturene vi omgir oss med, og leverer rådgivertjenester i hele kundens prosjektkjede, fra forstudier, analyser og strategisk planlegging til løsninger innen teknikk, design, miljø og prosjektledelse. Våre markedsområder er areal og transport, bygg og konstruksjoner, energi, tekniske installasjoner, vann og miljø, prosjektadministrasjon og flerfaglig prosjektering. I Norge er vi nærmere ansatte fordelt på 30 kontorsteder. Beskrivelse av sommerjobber: Sweco utlyser 50 sommerjobber og gir deg som student mulighet til å erfare kunnskap i praksis. Du kan søke sommerjobb innen fagområdene; areal og transport, bygg og konstruksjoner, energi, tekniske installasjoner, vann og miljø, prosjektledelse og -administrasjon fordelt på våre ulike kontorsteder i Norge. I din sommerjobb hos oss vil du møte rådgivere med ingeniør- eller miljøfaglig bakgrunn som er stolte av å ha bygget opp et etterspurt fagmiljø. Vårt fellesskap bygger på verdiene; lagspiller, engasjert, nytenkende og ansvarlig. Vi er opptatt av å ta vare på våre kunder og ansatte. Hos oss skal vi kjenne kunden best, bry oss mest og gjøre kundene gode. Vi skal utvikle vår styrke som en fremtidsrettet bedrift. Og vi skal ta vare på arbeidsmiljøet og miljøet rundt oss. Dette er veien til arbeidsglede på vår måte. Deler du dette engasjementet med oss og har du relevant studieretning? Da vil vi at du søker på sommerjobb i Sweco. - Du vil få både praktiske og fagrelaterte arbeidsoppgaver knyttet til det fagområdet stillingen tilhører. - Nødvendig opplæring og god oppfølging blir gitt. - Nærmere beskrivelse av arbeidsoppgavene informerer vi om ved en eventuell prat med deg. Les mer om og søk på sommerjobb via Søknadsfrist 1. mars. Følg også Sweco Norge på Facebook. Telefon:

20 Bergen kommune Vann- og avløpsetaten Kontaktperson Vann- og avløpsetaten: Hogne Hjelle Telefon: / E-postadresse: Søknad sendes via: Firmapresentasjon: Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har ansvaret for vann og avløpstjenestene og står for forvaltning, kundeservice, planlegging og gjennomføring av fornyelse og investeringer av VA-anlegg. I tillegg ivaretas bestillerfunksjon i forhold til Bergen Vann KF som har oppgavene med drift og vedlikehold av VA-anleggene. Sammen er Vann- og avløpsetaten og Bergen Vann KF Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøvirksomhet. Mer detaljert informasjon om Vann- og avløpsetaten finner du på internettadressen Beskrivelse av sommerjobbene (inntil 3 stk.): Deltagelse i div. forefallende arbeid innenfor Vann- og avløpsetatens arbeids- og ansvarsområder. Badevannsprøver, sauegjeting i nedbørfelt til drikkevann og enklere ingeniøroppgaver er aktuelle aktiviteter. Studenter med relevant fagkrets vil bli foretrukket, og oppgavene vil bli tilpasset hvor langt en er kommet i studiene. Søkere må være 18 år eller mer, og bør ha sertifikat. Geografisk plassering: Bergen

21 NORCEM AS utvikler, produserer, markedsfører og selger alle typer sement til bygg-, anleggs- og oljenæringen i Norge og har fabrikker i Brevik og Kjøpsvik. Distribusjonsapparatet er bygget ut med silostasjoner over hele landet og kystgående bulkbåter. Norcem inngår i det tyske sement- og byggevarekonsernet, Heidelberg Cement Group. SOMMERJOBB 2012 Norcem, Brevik Vi kan tilby sommerjobber i en tradisjonell prosessindustribedrift med et godt arbeidsmiljø. Sommerjobbene er praktiske, operatørrelaterte oppgaver innen transport, pakking, laboratoriearbeid, renhold, kontroll og overvåking. Hvert år rekrutterer vi ca. 50 ferievikarer til ulike sommerjobber i bergavdelingen, produksjonsavdelingen, laboratoriet og innenfor logistikk og transport. Arbeidstiden er både dagtid, 2-skift og 5-skift og med en varighet på 6 til 9 uker. Kvalifikasjonskrav bergavdelingen: Arbeid på dagtid /2-skift, kompetansebevis på maskinkjøring, minimum fylt 20 år Kvalifikasjonskrav produksjonsavdelingen, logistikk og transport: Arbeid på dagtid /5-skift, kompetansebevis / sertifikater på maskinkjøring, minimum fylt 18 år, Kvalifikasjonskrav laboratoriet: Arbeid på dagtid, minimum fylt 18 år Nærmere opplysninger om sommerjobben kan fås ved henvendelse til HR manager, Randi G. Kleven tlf.: Søknad med CV sendes til E-post: senest 1. april 2012 Postadresse: Norcem A.S v/randi G. Kleven, tlf Postboks Brevik

22 Spenncon AS Firmapresentasjon: Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer. Konsernet har virksomheter i mer enn 20 land. Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. Vi leverer betongelementer til bolig- og næringsbygg og infrastruktur Selskapet har 6 fabrikker, over 600 ansatte og en omsetning på ca. 1 mrd. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering/design, produksjon og montasje. Rekruttering: Spenncon AS rekrutterer ingeniører i første rekke fra NTNU. Vi ønsker å benytte sommerjobb til å bli bedre kjent med studenter og gi den enkelte student mulighet for å bli kjent med oss. Spenncon AS ønsker på sikt å knytte til seg 2 masterstudenter og utarbeider i disse dager i samarbeid med NTNU forslag til oppgavetekst. En sommerjobb hos Spenncon AS kan gi bedre grunnlag for å vurdere om Spenncon AS kan bli en fremtidig arbeidsplass. Geografisk plassering: Vi har kontorer plassert i Sandvika, Hønefoss, Sandnes, Bergen, Hjørungavåg, Hamar og Trondheim/Verdal. Dersom du ønsker å søke sommerjobb, send søknad snarest mulig og senest 1. april. Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt eller se våre hjemmesider Søknad sendes Kontaktperson: Hermund Olsen E-post:

23

24 NEOLAB FOTO: FRED JONNY Bli med oss inn i fremtiden! I BKK blir du en del av et av Norges ledende kompetansemiljø innen energi og infrastruktur. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi legger til rette for den enkeltes faglige og personlige utvikling. I årene som kommer har vi behov for mange nye medarbeidere. Søk på sommerjobb hos oss for å se om energibransjen er noe for deg. Søknadsfrist er 1. mars. Les mer om jobb og karrieremuligheter i BKK på bkk.no/jobb

25

26 De spennende sommerjobbene finner du hos oss - en av Norges mest attraktive arbeidsgivere. Les mer på Multiconsult er et ledende, landsdekkende og internasjonalt selskap innen rådgivning og prosjektering. Vi har mer enn 1350 medarbeidere over hele landet, fordelt på kontorer i alle Norges største byer. Gjennom nesten 100 år har Multiconsult vært en viktig aktør i utviklingen av prosjekter med stor nasjonal betydning det er derfor vi kan si at vi utvikler Norge. MUST (Multiconsult for studenter) er vår samlebetegnelse på aktiviteter for studenter. I Multiconsult ser vi nyutdannete som en verdifull ressurs, og du vil hos oss kunne starte karrieren i et dynamisk og oppdatert fagmiljø, og vi kan bl.a. tilby: Masteroppgaver Sommerjobber Yngre ut i verden Store utviklingsmuligheter must [multiconsult for studenter]

27 Vil du arbeide med klima og transport? Transnova har et ledig vikariat for sommeren. Send søknad til hvor du skriver sommervikariat Transnova i emnefeltet transnova.no

28 Annonse sommerjobb 2012 samleannonse for Vann- og avløpssektoren Kontaktperson i Norsk Vann BA: Ingrid Holøyen Skjærbakken Telefon: el e-post: Sommerjobber 2012 Når du søker sommerjobb, tar du kontakt direkte med den enkelte virksomhet. Ullensaker kommune, VARV enheten, Postboks A, 2050 Jessheim Kontaktpersoner: 1) Marit Dahl, , 2) Per Ola Egge, , Ullensaker kommune har innbyggere og er vertskommune for Norges hovedflyplass og kommunen har hatt landets største befolkningsvekst de siste 10 årene. VARV-enheten har totalt 50 ansatte fordelt på 4 avdelinger, og har et godt fagmiljø og arbeidsmiljø. Sommerjobb, beskrivelse: Delta i saksbehandling vedrørende opprydding i spredt avløp. Innlegg av data om VA ledninger, mindre renseanlegg, renseinstallasjoner og andre VA tekniske anlegg og -installasjoner i kartprogram (GISLINE). Befaringer og målinger i felt. Søker må ha førerkort, være ryddig og systematisk. Arbeidssted: Rådhuset, Jessheim. Relevante fag/studier; Vann og avløpsteknikk, GIS /kartdata / miljø Søknadsfrist: 2. mars 2012 Ullensaker kommune Gardermoen og Kløfta renseanlegg, 2050 Jessheim Kontaktperson: Morten Kjeverud Telefon: / E-post: Firmapresentasjon: Gardermoen renseanlegg er dimensjonert for pe og ble bygget i forbindelse med utbyggingen av hovedflyplassen og tar imot avløpsvann fra nordre deler av Ullensaker, Nannestad og Gardermoen flyplass. Renseanlegget har mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. Kløfta renseanlegg ble bygget i 1974 og rehabilitert i Anlegget har mekanisk og kjemisk rensing. Beskrivelse av sommerjobben 1

29 Arbeidsoppgavene vil være å delta i de daglige drift- og vedlikeholdsrutinene ved Gardermoen og Kløfta RA. Søknadsfrist: 2. mars 2012 For mer informasjon: Virksomhet m. adresse: Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Strandveien 22, 2010 Strømmen Kontaktperson Lena Solli Sal, prosjektleder/driftsingeniør NRV/NRA IKS Telefon/e-postadresse: / Firmapresentasjon: se NRA og NRV IKS kan tilby sommerjobb for én student i fire til seks uker. Vi ønsker å gi studenten innblikk i hvordan det er å jobbe med VA og de spennende utfordringene som ligger i fagfeltet. Kandidaten vil både ved å være med i den daglige driften og utføre selvstendige arbeidsoppgaver. Innhold og type oppgaver vil vedkommende være med å forme etter sin interesse, kompetanse og etter NRV/NRAs behov. Vi vil prioritere studenter som studerer VA-fag. Søknadsfrist: 1. april 2012 Virksomhet m. adresse: Sandøy kommune, 6487 Harøy Kontaktperson: Kim-Andrè Breivik, leiar for tekniske tenester Telefon: E-postadresse: Firmapresentasjon: Vi er en liten kystkommune på Mørekysten med ca.1330 innbyggere. Vi har mange spennende utfordringer innen VA. Med fantastisk natur og et samfunn i stadig positiv utvikling er dette en veldig interessant arbeidsplass. Vi vil i utgangspunktet kunne ta inn en, maks 2 stk på sommerjobb. Det er i all hovedsak oppgaver innen planlegging, dimensjonering og kartlegging av eksisterande anlegg som vil vere dei primære arbeidsoppgavene. Søkere fra høgskolen i Ålesund, Bergen eller Sør-Trøndelag vil være de mest aktuelle. Sjekk ut hjemmesida Søknadsfrist: 15. april 2

30 Virksomhet m. adresse: Oslo Lufthavn AS, Postboks 100, 2061 Gardermoen Kontaktperson: Per Espen Jahren Telefon: E-postadresse: Firmapresentasjon: se Oslo Lufthavn AS søker student til sommerjobb innen fagområde Vann- og Avløp. Vedkommende vil jobbe i team som assistent for VA-teknikere. Arbeidsoppgaver vil være innen forebyggende vedlikehold av VA-anlegg, herunder også prøvetaking. Studenter med påbegynt relevant fagrettet utdanning innen VA vil ha fortrinn. Det kreves førerkort klasse B og at sikkerhetsklarering kan gis med basis i utvidet politiattest. Søknad stiles til Oslo Lufthavn AS v/per Espen Jahren, Postboks 100, 2061 Gardermoen. Sendes gjerne elektronisk til e-postadressen ovenfor. Søknadsfrist: 1. april 2012 Virksomhet m. adresse: Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2321 Hamar Kontaktperson: Ingrid Holøyen Skjærbakken Telefon: /Mobil: E-postadresse: Firmapresentasjon: se og Norsk Vann BA, en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for VA-sektoren, ønsker en sommervikar velkommen. Arbeidsoppgavene vil være varierte, for eksempel oppdatering av hjemmesider, utarbeiding av stoff til Norsk Vann bulletin, hjelp med utsending av informasjonsstoff, forefallende arbeid for prosjektledere osv, men vil i noen grad kunne tilpasses den som blir engasjert i henhold til bakgrunn og kompetanse. Sommervikaren vil bli gitt en kort innføring i VA-bransjens virkefelt og får anledning til å besøke enkeltanlegg. Vi ønsker en person som har eller vurderer en VA-relatert fagretning. Den som engasjeres må beherske data og kommunisere godt både muntlig og skriftlig. Søknadsfrist: 1. april 2012 Virksomhet m. adresse: Glitrevannverket IKS, Fagerlia 30, 3011 Drammen Kontaktperson: Per Ringnes, driftsleder ( Firmapresentasjon: For informasjon om Glitrevannverket: Se Glitrevannverket tilbyr hvert år 3 studenter sommerjobb. Arbeidets art er diverse drifts- og vedlikeholdsoppgaver på våre anlegg. Krav til søkerne er: Vanlig sertifikat, og vant med å kjøre bil med tilhenger Vant med å bruke diverse verktøy og redskaper (gjerne motorsag etc.) Ikke redd for å jobbe i kummer, ventilkamre, tunneler etc. Hvis vi får mange søkere, prioriterer vi slik: 3

31 1. Studenten tar (eller skal ta) drikkevannsrelaterte fag på NTNU, UMB eller høyskole 2. Studenten har lokalkjennskap/tilhørighet til Drammensdistriktet Vi tilbyr god timelønn og et hyggelig, uformelt miljø. I tillegg til ren jobbing, setter vi av tid til å gi studentene en innføring i hvordan vannverket fungerer og hvordan det driftes. (Vi tilbyr ikke bosted). Søknadsfrist: 26. mars

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2010 6. oktober i GG Hallen Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse bedriften har stand på årets Karrieredag A/S Nestle Norge HR 6 Adecco 7 AF Gruppen AS 8 Agder Energi

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2008 22. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 AF Gruppen AS 5 Arcus 6 Asplan Viak 7 Axellia 8 Bioforsk

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2009 28. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag A/S Nestle Norge HR 4 Accenture 5 AF Gruppen AS 6 Agder Energi 7 Asplan

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2007 31. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 Adecco 5 AF Gruppen AS 6 Animalia 7 Arcus 8 Asplan Viak

Detaljer

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør Underveis Underveis Om du er i begynnelsen av din karriere, er det ekstra viktig å velge en arbeidsplass som passer til din kunnskap og dine ambisjoner. Da legger du til rette for å utvikle deg og lykkes

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no

Detaljer

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning SKRIFTSERIE 8/2005 Ellen Brandt Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning 1 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, 0352

Detaljer

Bente Haugrønning om entreprenørene. TEMA: Entreprenørbransjen. Thomas Lidal Jamne om Pretor. Erik Reinertsen om Reinertsen AS

Bente Haugrønning om entreprenørene. TEMA: Entreprenørbransjen. Thomas Lidal Jamne om Pretor. Erik Reinertsen om Reinertsen AS 3 06 i Bente Haugrønning om entreprenørene TEMA: Entreprenørbransjen Thomas Lidal Jamne om Pretor Erik Reinertsen om Reinertsen AS Møteplassen LEDER Følg med på vår hjemmeside: www.trondheim-chamber.no

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur

broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur B 6 8 26 4 Utvikling og forbedring 6 Implenia Norge et internasjonalt selskap 8 Ledende på kompleks infrastruktur 26

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS Vil du jobbe med verdens viktigste ressurs? Vil du ha en variert og spennende jobb i en teknologibransje i utvikling? Vil du bidra til at vi har godt og rent vann

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen,

ansatte. Mange har startet ett sted i Onninen, www.onninen.com Onninen AS er et heleid datterselskap av Onninen OY. Selskapet ble grunnlagt i Finland i 1913 og er fremdeles familie-eid, men har i løpet av disse årene uviklet seg til et internasjonalt

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

Ideportalen. Kartlegging av behovet for en prosjektportal ved HiST. juni 2005. Petter Brækken. Kenneth Megård

Ideportalen. Kartlegging av behovet for en prosjektportal ved HiST. juni 2005. Petter Brækken. Kenneth Megård Kartlegging av behovet for en prosjektportal ved HiST juni 2005 Petter Brækken Kenneth Megård Behovskartlegging ved HIST Innholdsfortegnelse IDEPORTALEN 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Målsettingen for

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

BLI KJENT MED OVER 60 ARBEIDSGIVERE PÅ CAMPUS!

BLI KJENT MED OVER 60 ARBEIDSGIVERE PÅ CAMPUS! Idrettsbygningen på Blindern 23. september 2014 BLI KJENT MED OVER 60 ARBEIDSGIVERE PÅ CAMPUS! ÅPNINGSTALE V/ BERIT SVENDSEN FRA TELENOR ANSVARLIG OG INSPIRERENDE AKTIVITETER UKEN FØR Derfor trenger Norge

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Byggutvikling sikrer kvalitet og attraktivitet

Byggutvikling sikrer kvalitet og attraktivitet / ÅRSRAPPORT 2014 Byggutvikling sikrer kvalitet og attraktivitet Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom byggog miljøteknikk ved NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og byggnæringen.

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer