BYGGENÆRINGEN. i Østfold. INSPIRIA science center i Grålum. Foto: INSPIRIA science center

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGENÆRINGEN. i Østfold. INSPIRIA science center i Grålum. Foto: INSPIRIA science center"

Transkript

1 BYGGENÆRINGEN i Østfold INSPIRIA science center i Grålum. Foto: INSPIRIA science center

2 Ansatte i byggenæringens over bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal Ingebrigt/Pepper AS Nordland Nord-Trøndelag 5749 Troms 6411 Finnmark 3775 Totalt Tall fra 2010 Kilde: Menon/Soliditet 2 Hordaland Rogaland Sør-Trøndelag Hedmark Oppland 9807 Akershus Oslo Østfold Buskerud Vestfold Vest-Agder Telemark 9734 Aust-Agder 5474

3 Størrelse og utfordringer Østfold er porten til Europa for store deler av Norge. De store samferdselsårene E6 og E18, i tillegg til jernbanen, store havner, elver og flyplassen på Rygge gir stor aktivitet til og fra Norge. Dette til sammen har påvirket utviklingen av næringsstrukturen i fylket og sammensetningen av bedrifter i byggenæringen. Antall ansatte Antall bedrifter Omsetning i Østfold * Arkitekter Eiendom - service Handel Produksjon av varer til byggenæringen Rådgivning Utførende bygg og anleggsvirksomhet Utleie av maskiner og utstyr Sum Kilde: Menon/Soliditet. *Tall i hele tusen 3

4 Byggenæringen er viktig for samfunnet Byggenæringen er Norges nest største fastlandsnæring. Vi gjør det mulig å leve trygge liv der folk ønsker det. I alle landets kommuner er næringen en vesentlig bidragsyter til arbeidsplasser og verdiskaping. Samtidig er byggenæringen viktig for å løse to av de største samfunnsutfordringene vi står overfor; historisk høy befolkningsvekst og klimaendringene. En historisk høy befolkningsvekst skaper behov for flere boliger, barnehager og skoler. Infrastrukturen må rustes opp og bygges ut for å transportere stadig flere mennesker effektivt mellom hjem og jobb og varer mer effektivt mellom produsent og kunde. 4

5 Hva kjenne tegner bygge næringen i Østfold? Og hva er utfordringene? Vi spør Espen Nøklebye Evensen, regiondirektør i NHO Østfold. NHO Østfold har stort fokus på byggenæringen og den er blitt et eget satsingsområde. Dette skyl - des at byggenæringen er stor i fylket, og at det er høy aktivitet - blant annet med et av landets største anlegg ved Sykehuset Østfold. I tillegg har Østfold store toneangivende bedrifter innen isolasjon, og andre bygge- og betongvirksomheter. Byggenæringen er preget av sterk konkurranse på pris, men jeg opplever likevel at byggenæringen står sterkt i fylket. En av utfordringene som bedriftene peker på er eiendomsskatt på næringsbygg. Eiendomsskatt fordyrer nødvend - ige investeringer slik at de blir suboptimale. Da blir det mindre aktivitet i bygg og anlegg enn det kunne være. 5

6 Byggenæringen er Norges største distriktsnæring Byggenæringen er Norges nest største næring regnet i verdiskapning (14%) etter oljenæringen Byggenæringen er Norges største næring i antall bedrifter Må stoppe klattvise utbygginger Stortingspolitiker Ingjerd Schou (H) mener politikerne kan få opp byggetempoet gjennom smartere organisering av store prosjekter. 6 Byggenæringen kan først og fremst utvikle Østfold gjennom å gjøre det næringen lever og ånder for nemlig å levere gode byggeprosjekter i fylket vårt. I tillegg tror jeg det også er fornuftig å være synlige i den offentlige debatten, sier Ingjerd Schou. Hun legger til at byggeprosjekter former samfunnet. Byggenæringen er derfor en viktig samfunnsaktør som vi alle bør lytte til. Hva kan dere som politikere gjøre for å øke byggetempoet? Jeg synes først og fremst vi bør organisere store prosjekter mer fornuftig. Dette er veldig tydelig når det gjelder vei. Vi må være villig til å bruke ulike former for prosjektorganisering på store vei- og jernbaneprosjekter. Da får vi raskere fremdrift og mer sammenhengende utbygginger. Jeg mener vi må få satt en stopper for klattvise utbygginger.

7 Byggenæringen er Norges tredje største næring etter omsetning (12%) etter oljenæring og varehandel Byggenæringen er Norges nest største næring regnet i sysselsetting (15%) etter varehandelen Mer og tettere bygging Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, ønsker hyppigere, tettere og smartere bygging i fylket. Særlig her i Østfold har vi en lang historie med å bygge veldig spredt. Her er vi nødt til å endre holdning, sier fylkesordfører Ole Haabeth. Haabeth forteller at byggenæringen allerede gjør en god og viktig jobb med å bygge smartere i fylket, blant annet gjennom aktiv deltakelse i den energieffektive rehabiliteringen av bygg, en del av Forskningsrådets VRI-satsing i Østfold. Vi har allerede med mange aktører i dette prosjektet. Her er det snakk om å utvikle nye bygg og nye byggteknikker for fremtiden. Samtidig er det helt nødvendig med et godt samspill med byggenæringen for å bygge nok boliger til å ta imot befolkningsveksten som kommer i dag, og som vi vet kommer i morgen. Politikernes del av ansvaret ser Haabeth tydelig på to områder: Klargjøring av tomter for utbygging og utøving av press på statlige myndigheter for å sikre nødvendige støtteordninger for tett og moderne bygging rundt kollektivknutepunkter. Jeg vil si dette er en viktig periode for utbyggingen av Østfold. 7

8 Antall ansatte Antall bedrifter Omsetning i Østfold * Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvet kommune Rakkestad kommune Råde kommune Rygge kommune Våler kommune Hobøl kommune SUM Kilde: Menon/Soliditet. *Tall i hele tusen 8

9 9

10 FAKTA MESTERBYGG MOSS Sted: Moss Ansatte: 31 Omsetning: 58,5 millioner kroner i 2012 Byggmesterfirma med virksomhet i Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby og deler av Hobøl. Selger og utvikler tomter. Store muligheter i Østfold Det er store muligheter for byggenæringen i Østfold, men infrastrukturen mot Oslo må forbedres, mener Ulf Larsen i Mesterbygg Moss. 10 Oslo er snart fullt, og da må man bygge i Vestfold, Akershus eller Østfold. Men den utbyggingstakten som kommunene legger opp til står ikke i stil med befolkningsøkningen i regionen, sier daglig leder Ulf Larsen i Mesterbygg Moss. Problemet for Østfold er at toget bruker lenger tid til Oslo i dag enn det gjorde på 50-tallet. Det er for eksempel et stort nedslagsfelt i Østfold syd, men det tar for lang tid å komme seg til Oslo fra Fredrikstad og Sarpsborg, sier selskapets styreleder Jørn Erik-Ruud. Larsen tror også at et tettere interkommunalt samarbeid rundt boligpolitikken hadde vært en fordel, og at for mange har innsigelsesrett i byggesaker. Dette forsinker store og sårt tiltrengte boligfelt.

11 Lokal eksportgigant Isolasjonsprodusenten Jackon er blant de største eksport - bedriftene i norsk byggevare - industri, og alt styres fra hovedkontoret i Fredrikstad. Med en omsetning som nærmer seg to milliarder kroner på plastisolasjonsprodukter er Jackon en norsk byggevaregigant, og store deler av omsetningen skjer utenfor landets grenser. Jackon har datterselskap og produksjonsenheter flere steder i Norge, Sverige, Tyskland, Belgia og Tsjekkia, men det er på Gressvik utenfor Fredrikstad at bedriften har sitt hovedsete. Vi er nok den desidert største bedriften i byen hvor eierskapet sitter i Fredrikstad, sier markedssjef Bengt Bøyesen. Fordelen med å ha hovedkontor i Fredrikstad er at bedriften vokser ut i fra Fredrikstad. Planer og beslutninger for hele konsernet gjøres her. Dessuten har vi vært en stabil arbeidsgiver siden starten i 1956, legger han til. Det er kanskje like viktig at innovasjon og utvikling fort - satt skjer i Fredrikstad. FAKTA JACKON Sted: Fredrikstad Ansatte: 120 i Fredrikstad (750 i hele konsernet) Omsetning: 1,8 milliarder kroner Jackon AS en av landets ledende produsenter av bygningsisolasjon og emballasje til byggebransjen og industrien, og blant de største eksportbedriftene i norsk byggevareindustri. 11

12 Når «guttane» har jobb, er jeg fornøyd FAKTA KROGSETH Sted: Sarpsborg Ansatte: 13 Omsetning: 20 millioner kroner Blikkenslager - bedrift i Sarps - borg som jobber både med ventilasjon og utvendige jobber. Bedriften har både privatog næringslivskunder, og er spesielt sterke på industri. Hoved - nedslagsfeltet er Østfold, men gjør også oppdrag andre steder på Østlandet. 12 I over 40 år har blikkenslager - bedriften Krogseth vært en ro - bust arbeidsplass for sine ansatte og en inngangsport til yrkeslivet for ungdommer i Sarpsborg. Vi har vært heldige og hatt en stabil arbeidsstokk gjennom alle disse årene. Fem av oss har jobbet her siden 70-tallet, og ikke en eneste gang har vi vært tvunget til å permittere noen på grunn av dårlige tider, sier daglig leder Tormod Hagren. Blikkenslagerbedriften i Sarpsborg ble først etablert som en underavdeling til Krogseth i Oslo i 1965, men etter hvert har selskapet blitt stadig mer selvstendig. Samtidig har driften dreiet seg mer i retning av Østfold. Hagren tok over som daglig leder i 1991, og for fire år siden tok han steget fullt ut på eiersiden og kjøpte alle aksjene i selskapet. I fjor omsatte blikkenslagerbedriften i Sarpsborg for 20 millioner kroner. I et normalår har de en resultatmargin på mellom 1,0 og 1,5 prosent. Klarer vi å få inn nok oppdrag til at «guttane» har en jobb og tjener det de skal, så er jeg fornøyd, sier Tormod Hagren.

13 Vi utvikler oss sammen med profesjonelle kunder Veidekke merker større aktivitet i Østfold både fra offentlige og private kunder. I en bransje som har vært og er i endring på flere områder, krever det utvikling og kompetanseheving for å sikre samspill som skaper verdier for alle. Fra kontorlokalene på Grålum i Sarpsborg er det ikke langt til stedet der ett av norsk næringslivs største eventyr hadde sin spede start. Det som i 1936 var en lokal brosteinleggerbedrift, har stein på stein utviklet seg til å bli Norges største og mest solide entreprenør og eiendomsutvikler, med virksomhet innen bygg og anlegg, boligutvikling, asfalt, pukk og grus samt veivedlikehold. Veidekke har en lang og rik historie å se tilbake på her i Østfold, og utviklingen har vært enorm siden oppstarten. I dag utfører vår lokale østfoldvirksomhet prosjekter innen alle typer bygg, anlegg og undervannsprosjekter, sier Veidekkes distriktsleder for Østfold, Vegard Eng, som har både offentlige og private aktører på kundelisten. Eng mener mer forutsigbarhet for byggenæringsaktørene kan være med å heve prosjektene, og kanskje spesielt prosessene i forkant, ytterligere. Det hender at rammene som ligger til grunn for prosjekter mangler dekning og politisk forankring. Særlig i kommunale prosjekter, har dette vært en utfordring, sier Eng. FAKTA VEIDEKKE ENTREPRENØR AS, REGION ØST Regionskontor: Sarpsborg Distrikt Østfold Ansatte: ca. 100 Omsetning: ca. 330 mill. Region Øst er en av tre byggregioner i Veidekke. Region Øst omfattes av fem distrikter, Østfold, Follo/Indre Østfold, Oslo, Seby AS og Indre Østland. Regionen har ca. 760 ansatte og omsetter samlet for ca. 3 mrd. Regionen ledes av Magnar Huse. 13

14 Samfunnet trenger byggenæringen Kompetanse og kapasitet i byggenæringen er nøkkelen til å løse mange av de største utfordringene samfunnet står ovenfor. 14 Derfor er byggenæringen den næringen hvor det skapes flest arbeidsplasser i Norge, men mangelen på kvalifisert arbeidskraft begrenser nå veksten. Politikerne må legge til rette for at flere velger fagutdanning og undervisningen må bli mer relevant både for elevene og bedriftene. Det vil redusere frafallet, øke produktiviteten og sikre videre vekst i byggenæringen. Over arbeider i dag innen bygg og anlegg. Fagarbeidere med solid yrkeskompetanse vil det være stort behov for i årene som kommer. De har landets mest meningsfulle og spennende arbeidsplass med tusenvis av små og store oppgaver som krever noe av hver enkelt. Ingeniører og fagarbeidere har en trygg, meningsfull, spennende og godt betalt jobb. Byggenæringen står i en særstilling fordi vi har plass til alle både praktikere og teoretikere. Det er gode muligheter til videutdanning og det å kunne bytte mellom ulike roller. Næringen tilbyr livslange karrieremuligheter for sine ansatte. Byggenæringen er en gründernæring der mange velger å starte opp nye bedrifter. Mange av næringens gründere og bedriftsledere har selv fagbrev. Mulighetene er store, og for stadig flere vil byggenæringen være det riktige valget.

15 BNL-bedriftene bygger Norge Bransjeforening Antall bedrifter Antall årsverk Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Byggevareindustriens Forening Maler- og byggtapetsermesternes forening Norges Byggmesterforbund Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) Norske Anleggsgartnere- miljø og landskapsentreprenører (naml) Norske Murermesteres Landsforening (NML) Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) Norsk Trevare Takentreprenørenes Forening (TEF) Boligprodusentenes Forening Treindustrien Norsk Utleieforening Fellesgruppen i BNL Hele BNL Byggenæringen består av en rekke små og store bedrifter. Til sammen organiserer Byg ge - næringens Lands - for ening (BNL) over 4000 bedrifter som sysselsetter over personer. Både industribedrifter, utøvende hånd - verkere og entreprenører er medlemmer. 15

16 Et viktig redskap for samfunnsutvikling Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Tlf / Produksjon: Bygg og Anlegg Media AS

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Personlige eiere lokal tilhørighet

Personlige eiere lokal tilhørighet lokal tilhørighet NHOs politikk for personlige eiere NHOs politikk for personlige eiere Bedrifter som er eid av privatpersoner og familier har stor betydning for Norge. De personlig eide bedriftene kjennetegnes

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Vedlegg for rapport Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? November 2012 En rapport fra BedreSkatt Utarbeidet av NyAnalyse

Detaljer

tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7

tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7 tema Innovasjon i skogbransjen tema Innovasjon i skogbransjen 6 et magasin fra sb skog et magasin fra sb skog 7 tema innovasjon i skogbransjen Kontrollrommet er organisert rundt en stor videovegg med fire

Detaljer

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Dato: 04.02.2015 Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Byggenæringens Landsforening ønsker med dette å komme med følgende innspill til regjeringens behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap.

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap. Eierskap og ledelse Innledning...side 102 Ole Robert Reitan...side 104 Line Ellingsen...side 106 Øystein R. Skiri...side 110 Erik Warberg...side 114 Rune Alne...side 118 Zahid Saddiq...side 120 Frode Alfheim...side

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1 2 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni 2012. F.v:

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE 10 11. PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3

Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE 10 11. PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3 Aktør ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3 INTERVJUET: Byggmakkers fremtid Mikael Forss SIDE 4 REPORTASJEN: Et eventyr i glass og ramme Tore

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer