Fr. NaNseNs plass 2 attraktiv BelIGGeNHeT I VIKa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fr. NaNseNs plass 2 attraktiv BelIGGeNHeT I VIKa"

Transkript

1 F ann la ARAK LIH I VIKA

2 Fakta m indmmn F ann la Ldig utliaal: inimum utliaal: Ldig fa: gl: 0 kvm tg kvm tg 0 kvm tt næm avtal Run Avn lf: 9 -t: kntlkal md mgt gd tandad, g mdn løning F ann la/olav V gat føt i 98 i fbindl md utviklingn av Vikamådt g føingn av Ol Rådhu yggt ttalt å ca 000 m A, g gå v 9 taj amt undtaj, hvav taj bnytt til ftning- g ublikumttt vikmht g øvig taj mdn kntlkal indmmn ha t mgt ntativ g tiltalnd inngangati, md adkmt fa Rådhuaajn t nhi amt gn vahi til amtlig knttaj indmmn litak ha tilgang til fll hygglig ta S indmmn å din mbil Lat nd QR Kdl til din mbil Ån alikajnn g ta bild av QR kdn md alikajnn lkaln gg taj ha hygglig utyn mt Ol Rådhu g ggådn amt mt ånt g luftig gådm Lkalt m ldig i taj ha væt bnyttt til advkatknt g innha n gnlt gd knttandad Lkalt innflytningklat g kan vta lik dt tå,altnativt tilat ny litak ønk g bhv Lkalt m ldig i taj tit g lanløning amt matialvalg kddy i amabid md ny litak gg lkaln gn g mgt gdt f båd ån kntløning g cllkntløning Lkaln kan li taj ll amlt, md mulight f å tabl intnta mllm tajn

3 t Knglig Sltt ltdt Kal Jhan gat Piunkdamvin Akgata t Adl gat Vika Sttingt FR ASS PLASS Rådhut llbugata Lkaln ligg mgt ntalt g attaktivt i Vika t av Ol viktigt ftningtøk I umiddlba næht finn man alt av victilbud amt ffntlig kmmunikajn atinalthatt tajn ligg kun minutt gang fa indmmn t nkl adkmt f kjønd md gd akingmulight i mådt, g fl -hu i umiddlba næht Utli kan bla tilby aking tt næm avtal i akingkjll i Rica Victia Htl, Rnkantz gat Pi vika Kild: aaid æmt hldla f kllktiv tant : ikk: athinalthatt/rådhulan u: atinalthatt -ban: atinalthatt g: atinalthatt tajn md lkal-, ginal-, g flytg And tantmidl: il: t akmtla fan indmmn amt fl akinghu i næmådt, bla Vikabun, Knthut, Vika Pakinghu mfl axi: Hldla ca00 m fa indmmn åt: Fa Ak ygg til ddn g Ak

4

5 nll infmajn m indmmn 8 9 KISK KVALIR indmmn knttandad gnlt mgt gd t mdn vntilajn md kjøling i byggt/ lkaln Ovaming fgå via miljøvnnlig fjnvam t vahi i dikt tilknytning til lkaln t ligg fib inn i indmmn, g dntt f tl- g data i lkaln i taj kat tilat dagn lanløning Øvig litak Øvig kntlitak/banj i indmmn bank, hiing, advkat, vijn mfl Rådhuaajn tilby div kvalittftning innnf bla dam- g hkviing, blmt, fiø, t tc RIRKI Kntlkaln/indmmn ha ngikla OVRAKLS Lkaln ldig g kan vta tt avtal IO/ARSS F ann la / Olav V gat - Rådhuaajn IR AS Rådhuaajn v/indma AS PRI t akmtla fan indmmn amt fl akinghu i næmådt, bla Vikabun, Knthut, Vika Pakinghu mfl LI ARAL taj: 0 m A taj: m A Sum m A

6 A øblinglan ån løning 0 kvm A liaal nkltknt Abidla i tamm øtm Rjn! mål mgning å kn n ik tll k k n å t tllmålt dt All AR I R SPLASS R am jn gu O AL L SIL L SIL L 0 SR k RO kaff L Ø gg: KOR RIO A yvinak AS 8 d Lych Sand vi vika l: + R K IRO RK / V SR VR kn - w 0 00 wwa akn RØ RA PP US J/ KJØK L Vdl gn kift ing m bnyt lig am dll/b t tykk kiv m bnyt l hi duk t i a tc uta und dawing jnt gninnnn am bidt a u n cic () i th mnh v g umt ng kan ik f cn anc xcluiv nn f k tuct a b uta utn vå in ulind lgal tt å t ma nufactd t any ty ikk yigh th f u i at with d atia Ak A y wit t - t u S t th c n b, and hu t b t A c nn ud may i t f A Ak` Akf th cn d fw AS nt ad d t any thid HIS aa HIS KJØK kaff L K L Ø RO I Ø Ø RO RA PP HIS 8 9 Rv AR Ø K ygg LOU RS / PS JO RO 0 AS kjn h K RO at c/ RÅH llb indm USPAS 0 ug - a AS SASJ OSL Pb O 0 V P ika jkt: t Fidt g - Om 00 jf an bygging n OSLO n Pla flag 000 n 000 Sn gn 000 Fn av Knt 000 /g dkjn 0 RØ RA PP FO Lun RL g øt / øt /im -/i øt m/ m b Knt P iblit Knt Knt P Sv P Ki m Akiv Wc Wc / uj FO R RLI ad jn/lun g øt b tk øt m - 8 tk m - 0 Still tk am m tk am gu tk P g u am P tk g u Kjøk P tk kn k tk Ki tk m / kvi Sv ita tk Wc tk LA OVR g: Wc / tk øblinglan ån løning uj Knt, tam kvm A liaal tk amabidla tk øtm VR US J/ 0 - SIL kiti 0 A Sm byggt møblingflag 0 kvm A liaal amabidla øtm Stillm Rjn AR I R SPLASS R Knt jn ab Land ka idla O AL Plan v taj Plan v taj Sign RA LOU RS / PS JO PP 0 LA OVR g: Sm byggt møblingflag Knt, cll kvm A liaal nkltknt Abidla i tamm HIS Ø IL / IO K a

7 Plan v taj Plan v taj øblinglan ån løning kvm A liaal øblinglan nkltknt kvm A liaal SIL L SIL L 0 SIL L! nkltknt mål mgning å kn n ik tll k k øtm n å t tllmålt dt All k Kantin itik Vd FO R RLI øt jn m 8P øt tk Kant m P tk in 8P Kjøk tk k Knt n tk lan dka Ki l tk / Wc int t k uj tk (i t t wc Akiv tk ) Sv tk tk tk 0 LA P SKAP AR () lgg: Rjn I PRI - kn - w 0 00 wwa akn aa gn kift ing m bnyt lig am dll/b t tykk kiv m bnyt l hi duk t i a tc uta und dawing jnt gninnnn am bidt a u n cic () i th mnh v g umt ng kan ik f cn anc xcluiv nn f k tuct a uta utn vå in b ulind lgal tt å t ma nufactd t any ty ikk yigh u w thid f A A at ithu ati k AS y wit t - t t th n b, and hu t b c m t A nn t f Aud f ay Ak` cid Ak th cn fw AS nt ad d t any thid KA I Ø / L Rv L K RK V L L at AS Sign c/ RÅH U i Pb ndm SPAS 0 0 Vik a AS SASJ OSL a O P jkt: SR Ø VR LA SKA 8P P HIS Ø Ø Fidt g 00 jf an flag n OSLO n Pla tg 000 n 000 Sn gn 000 Fn av Knt 000 /g dkjn t KA - gn ing: PLA dnin PP Inn I PRI RA AR I PRI RA PP HIS AR kjn h VR KJØK K ygg SR HIS I K KA RØ RA PP A KJØK Ø A yvinak AS 8 d Lych Sand vi vika l: + HIS FO R RLI øt jn m P Kant in Kjøk / møt k m Knt n P Ki / Wc int uj (i Akiv tt wc) Rkv i Sv ita 0 LOU! mål mg åk RØ RA PP I PRI 0 A AR I Knt SPLASS R R P jn O AL AR I Land SPLASS R R ka jn O AL A amabidla øtm Kantin Rjn KA gn in PLA

8 Plan v taj ulig lanløning kvm A liaal Abidla i tamm 0 nkltknt 8 øtm Stillm Ån løning Rjn indma t av g ldnd indmlka Vå ftningidé å i, utvikl g fdl knt-, butikk- g htllindmm f utli Høy kvalitt å indmmn, føtkla bliggnht g n diftfilfi fundt å vic g fjnalitt ha gitt n tk ijn i indmmakdt indma fvalt gå indmman til Victia indm Samlt i g fvalt vi t utliaal å ca 9000 kvm md liinntkt å k 00 mill (inkl dlid indmm å 00%) flt indmmn ligg i Ol n av indma måltting gjnnm in daglig vikmht å bida til at Ol bli n vak g hygglig by Føt g fmt å lkat at gn indmm fmtå i føtkla tand I tillgg ha indma bidatt til utviklingn av bybildt gjnnm ulik kultudnajn w w w i n d m a n F m infmajn ta kntakt md vå makdavdling å tlf 0 0 ll å mail: Ptbk 0 Vika, 0 Ol økad: Øv Slttgat lfn: 0 0 lfax: 0 ail:

9 lmonn Akhu indm AS Ptbk 9 Vika 0 OSLO lf: Fax: www akhu-indmn g ldnd næingmgl - wwwakhu-indmn

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane Likang KYRKJELYDS BLAD N. 1-2013 Ågang 67 Pilgimsvanding md Bjøg Stk inntykk fo konfimantan Lys vakn tusopplæing Egil Hovland lv Kykjingan i Likang fia føti Sogn og Fjodan fyll 250 - lokal making i Likang

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer