Romerike politidistrikt Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:28012014-28012014"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei

2 2004/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Statens pensjonskasse Sak: Sykepermisjon - Avskjermet Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Avskjermet Saksansv: 13 / 130 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Anbefaling om inndragning av førerkort/kjøreseddel på grunn av ikke oppfylte helsekrav - Avskjermet 2008/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Politidirektoratet Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Klage i førerkortsak - Avskjermet 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nittedal kommune Sak: SLT - Nittedal kommune Møtereferat fra møte SLT Bjertnes Saksansv: 433 / 4330 Saksbeh: 433 / 4330 Side1

3 2009/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nittedal kommune Sak: SLT - Nittedal kommune Tema for BE SAFE uke 41 - Bygge selvtillit Saksansv: 433 / 4330 Saksbeh: 433 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nittedal kommune Sak: SLT - Nittedal kommune Russ 2014 Saksansv: 433 / 4330 Saksbeh: 433 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Statens vegvesen Arendal trafikkstasjon Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Søknad om førerett - Avskjermet 2011/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Nav Eidsvoll Sak: Fødselspermisjon - Avskjermet Melding om vedtak - Foreldrepenger ved fødsel - Avskjermet Saksansv: 412 / 4120 Saksbeh: 12 / 120 Side2

4 2011/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Fast stilling som politibetjent 1 ved Lillestrøm politistasjon - Avskjermet Søknad om godkjenning av kompetansekriterium for politibetjent 2 - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens vegvesen, Region øst Sak: Arbeidsvarslingsplaner E6 anlegget for Arbeidsvarslingsplan for omlegging av E6 mellom Langsetenga og Ørbekk Saksansv: 414 / 4140 Saksbeh: 414 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Aurskog-Høland kommune Sak: Salgsbevilling - REMA 1000 Aurskog Anmodning om uttalelse ved søknad om salgsbevilling - REMA 1000 Aurskog Saksansv: 421 / 4210 Saksbeh: 421 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Søknad om tilbakelevering av førerkort i kl B - Avskjermet Side3

5 2012/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - vandel - Avskjermet Innvilget søknad om førerett - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Nittedal kommune Sak: Barnevern - bekymringsmelding - Avskjermet Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 433 / 4330 Saksbeh: 433 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Søknad om tilbakelevering av førerkort i kl C1ECED1EDE og kompetansebevis - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Foreldrepermisjon - Avskjermet Svar på søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: 433 / 4330 Saksbeh: 433 / 4330 Side4

6 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Opphevelse av vedtak om tap av førerett av særlige grunner - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Avslag på søknad om forkortet tapsperiode av førerkort - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Bierverv - Avskjermet Søknad om tillalelse til å inneha bierverv i studieåret - Avskjermet Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Politidirektoratet Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Klage i førerkortsak - Avskjermet Side5

7 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl I Fra: Avskjermet Kvittering - Plombering av våpen - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Politidirektoratet Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Kopi av foreløpig svar fra Helsedirektoratet - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Utlysning av fast stilling som politioverbetjent, operasjonsleder ved Fellesoperativ enhet KOPIERT TIL SAK-DOKNR DEN ' ' AV 'LJS004': Aksept av tilbud om fast stilling som politioverbetjent, operasjonsleder ved Fellesoperativ enhet - Avskjermet Saksansv: 12 / 120 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl. 25 Sak: Utlysning av fast stilling som politioverbetjent, fagansvarlig ved Fellesoperativ enhet Tilbud om fast stilling som politioverbetjent - operasjonsleder - Avskjermet Saksansv: 12 / 120 Saksbeh: 12 / 120 Side6

8 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Politidirektoratet Sak: Kjøreseddel - Avskjermet Ettersendelse av dokumenter - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Søknad om tilbakelevering av førerkort i kl BE - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Anbefaling om inndragning av førerkort/kjøreseddel på grunn av ikke oppfylte helsekrav - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Forsvaret, Forsvarets personell- og vernepliktssenter Sak: Fritak for fremmøte i Forsvaret - Avskjermet Søknad om fritak for fremmøte i Forsvaret på grunn av ivaretakelse av samfunnskritisk funksjon - Avskjermet Saksansv: 421 / 4210 Saksbeh: 12 / 120 Side7

9 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Klage på forenklet forelegg - Avskjermet Svar på klage på forenklet forelegg - Avskjermet Saksansv: 13 / 130 Saksbeh: 13 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Oslo kommune, Velferdsetaten, Fri Rettshjelp Sak: Bruksforbud på motorvogn - Avskjermet Klage over vedtak om forbud mot bruk av kjøretøy - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Smaalenenes Advokatkontor Nome, Lie & Smith Hoen Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Forhåndsvarsel i førerkortsak - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Forsvaret Heimevernet Sak: HV-nemnd - Skedsmo kommune 2014 Anmodning om vurdering i Skedsmo kommunale Heimevernsnemnd Side8

10 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Forsvaret Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 Sak: HV-nemnd - Nes kommune 2014 Anmodning om godkjenning i Nes kommunale hv-nemd Saksansv: 423 / 4230 Saksbeh: 423 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl I Fra: Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Høgskolen i Oslo og Akershus Sak: Besøk av politiet - Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller - Rosaline Schaug Svar på anmodning om besøk av politiet - Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Skedsmo kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Uttalelse i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / 210 Side9

11 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Nav Skedsmo Sak: Melding om hendelse - Avskjermet Melding om hendelse - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / I Fra: Avskjermet Registrering av våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Skedsmo kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Uttalelse i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Arnfinn Sjaastad Sak: Klage på bruk av øvre parkeringsplass Kjeller barnehage - Kjeller Klage på parkering ved Kjeller barnehage Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 22 / 220 Side10

12 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Media og Sak: Romerike politidistrikt: Årsrapport og - statistikk 2013 Årsrapport 2013 Romerike politidistrikt Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 11 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Riksrevisjonen Sak: Romerike politidistrikt: Årsrapport og - statistikk 2013 Årsrapport og -statistikk 2013 til offentligheten, Romerike politidistrikt Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 11 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Riksrevisjonen Sak: Romerike politidistrikt: Årsrapport og - statistikk 2013 Årsrapport til Riksrevisjonen Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 11 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Riksrevisjonen Sak: Romerike politidistrikt: Årsrapport og - statistikk 2013 Årsrapport til Riksrevisjonen Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 11 / 110 Side11

13 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Riksrevisjonen Sak: Romerike politidistrikt: Årsrapport og - statistikk 2013 Årsrapport til Riksrevisjonen Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 11 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Rødseth Stunt & Sfx Sak: Søknad om avfyring av bensinbombe og hyttebrann Gjennomføring av avfyring av bensinbombe og hyttebrann Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Bruksforbud på motorvogn - Avskjermet Vedtak om bruksforbud på motorvogn - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Bruksforbud på motorvogn - Avskjermet Orientering til eier - Vedtak om vedtak om bruksforbud på motorvogn - Avskjermet Side12

14 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Statens innkrevingssentral Sak: Klage på forenklet forelegg - Avskjermet Svar på søknad om ettergivelse/benådning - Avskjermet Saksansv: 13 / 130 Saksbeh: 13 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Orientering om lovpålagt sperrefrist for erverv av førerett - Avskjermet 2014/ / Side13

15 2014/ / / / Side14

16 2014/ / / / Side15

17 2014/ / / / Side16

18 2014/ / / / Side17

19 2014/ / / / Side18

20 2014/ / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Anbefaling om inndragning av førerkort/kjøreseddel på grunn av ikke oppfylte helsekrav - Avskjermet 2014/ Side19

21 2014/ / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Patroner - Avskjermet Funn av gamle patroner - Avskjermet 2014/ / Side20

22 2014/ / / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Søknad om tilbakelevering av førerkort i kl B - Avskjermet Side21

23 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Skedsmo kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Søknad om førerett - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Yrkesskade - Avskjermet Søknad om dekning av kiropraktorbehandling i forbindelse med yrkesskade - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nittedal kommune Sak: Plan for psykisk helse og rus - Nittedal kommune Plan for psykisk helse og rus - Nittedal kommune Saksansv: 433 / 4330 Saksbeh: 433 / 4330 Side22

24 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Fast stilling som politioverbetjent, operasjonsleder ved Fellesoperativ enhet - Avskjermet Aksept av tilbud om fast stilling som politioverbetjent, operasjonsleder ved Fellesoperativ enhet - Avskjermet Saksansv: 22 / 220 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Melding om at innehaver av førerkort ikke lengre fyller de helsemessige krav for å innha førerkort - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Anbefaling om inndragning av førerkort/kjøreseddel på grunn av ikke oppfylte helsekrav - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Kenneth Jonassen Sak: E6 ulykken 27. januar 2014 E6-ulykken 27. januar 2014 Saksansv: 12 / 120 Saksbeh: 12 / 120 Side23

25 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Night Patrol - Avskjermet Night Patrol - Avskjermet Saksansv: 412 / 4120 Saksbeh: 412 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens vegvesen, Region øst Sak: Vedtaksbrev - V004 AKE Korrigering av fartsgrense for Fv.181 i Eidsvoll kommune Korrigering av fartsgrensevedtak for Fv.181 i Eidsvoll kommune. Saksansv: 414 / 4140 Saksbeh: 414 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Politidirektoratet Sak: Spørsmål knyttet til politiattest - Innhente politiattest fra vakter ved kommunale bad og oppbevaring av politiattester Spørsmål knyttet til politiattest - Innhente politiattest fra vakter ved kommunale bad og oppbevaring av politiattester 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Skedsmo kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / 210 Side24

26 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Anmodning om innsyn i offentlig journal vedrørende arrestasjon av spansk statsborger - Avskjermet Anmodning om innsyn i offentlig journal vedrørende arrestasjon av spansk statsborger - Avskjermet Saksansv: 13 / 130 Saksbeh: 13 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Permisjon - Avskjermet Søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Politidirektoratet Sak: Forskrift om utlevering,viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen med merknader fra Miljøverndepartementet Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen med merknader fra Miljøverndepartementet Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 25 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Politidirektoratet Sak: Innsending av disiplinærsaker til POD Innsending av disiplinærsaker til POD - alle disiplinærsaker fra og med 2009 Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 12 / 120 Side25

27 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Klage på politiet - Avskjermet Klage på politiet - Avskjermet Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 12 / 120 Side26

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013

Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Offentlig journal Periode: 24-10-2013-24-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00309-228 I Lister DPS Dekning av reiseutgifter til kurs - konferanse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31-01-2012-31-01-2012

Offentlig journal Periode: 31-01-2012-31-01-2012 Gol kommune 06.0.01 Offentlig journal Periode: 31-01-01-31-01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 06.0.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012

Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012 Offentlig journal Periode: 22-11-2012-22-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00074-18 I Helse Midt-Norge RHF Tjenesteleveranseavtale SLA Etterlysning

Detaljer

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012

Offentlig journal. Periode:12102012-18102012 Offentlig journal Periode:12102012-18102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00323-57 U Til: DNB Bank ASA Sak: Gml

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013 Offentlig journal Periode:04012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00038-12 Dok.dato: 02012013 I Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger 2012/2589-15 2786/2014 24.01.2014 Sumaiya

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2013 Ny årslønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 Marte Thoresen

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00067-42 I Dok.dato: 22.10.2012 Jour.dato: 20.11.2012 Avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013

Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Offentlig journal Periode: 11-09-2013-11-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00228-78 I Bærum kommune Alders og sykehjem - sykehjemspasienter

Detaljer