Lidvar Sunde i Akelius Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lidvar Sunde i Akelius Ålesund"

Transkript

1 Magasin Ny offentlig sikkerhetsportal lanseres i desember Les mer på side 7 Akelius Analyse ivaretar Hardere krav til styremedlemmene Akelius Skatt gjør hverdagen enklere hos advokatfirmaet Grette Les mer på side 8 Høstens brukerkurs fra Akelius er i gang Lidvar Sunde i Akelius Ålesund Nytt i loven er at det stilles krav til en forsvarlig egenkapital og hva styret plikter å gjøre dersom den ikke er forsvarlig Les mer på side 3 ASP advokatløsning til fast pris Med på kjøpet får man en gjennomutviklet løsning basert på kunnskaper og erfaring fra de største advokatfirmaene i Norge Les mer på side 8 Les mer på side 6

2 Leder Velkommen til årets høstnummer av kundemagasinet. I høst har vi innført et nytt lisensieringssystem, og dette er allerede sendt ut for programmene Skatt, Dokument og Økonomianalyse. Diskettenes tid som lisenskode til programmene er dermed historie. I det nye systemet kan lisenser og produkter oppdateres direkte. I tillegg kan du her endre firmaopplysningen og du vil til enhver tid ha full oversikt over både antallet brukere og abonnementsperioden. Vi har så langt fått mange positive tilbakemeldinger på det nye systemet og er sikre på at dette blir en forbedring for dere som kunder. Vi besøker i dette nummeret en av våre kunder. Denne gangen er det advokatfirmaet Grette som benytter Akelius Dokument og Skatt. Der i huset har de meget gode erfaringer med våre løsninger erfaringer som vi håper kan komme andre til gode. I tillegg kan dere også lese om det nye ASP tilbudet til mellomstore advokatfirmaer. Her er det mye spennende å hente. Videre presenterer vi også denne gang et av våre produkter nærmere. Produktsjefen for økonomianalyse som holder til i Ålesund forteller mer om nyheter og muligheter i programmet Akelius Analyse. Legg spesielt merke at kravene til styremedlemmene er betydelig skjerpet og at det nå er et selskaps reelle verdier som gjelder ikke de bokførte. Derfor legger vi også med et knalltilbud på Økonomianalyse slik at våre kunder kan få det beste verktøyet til å møte de nye kravene i loven. I forbindelse med vårt 15 års jubileum benytter jeg anledningen til å takke alle kunder for vår fremgang. Med ny logo og ny profil ser vi frem til et videre fruktbart samarbeide. Carl Fredrik Lindeman Markedssjef - Akelius Skatt er Det beste alternativet på markedet til vårt bruk, sier partner Tore Karlsson i advokatfirmaet Grette DA, som også forteller at de har stor nytte av Akelius Dokument. Perfekt ved utarbeidelse av selvangivelse Advokatfirmaet Grette sysselsetter 70 personer. Firmaet yter tjenester til næringsliv og offentlige institusjoner over hele landet. Advokatene i Grette har spesialkompetanse innen ulike områder og virksomheten er derfor delt inn i tre avdelinger med tilhørende fag- og markedsgrupper herunder avdeling Corporate med faggrupper som skatt, avgift og transaksjoner. - Vi er 5-6 partnere som jobber mye med skatt. For en del av våre klienter utarbeider vi selvangivelse og benytter da Akelius Skatt. Dette programmet er meget brukervennlig og skatten beregnes automatisk. Vi har aldri opplevd noe avvik i forhold til den skattebergningen som ligningskontorene gjør så lenge den innsendte selvangivelsen ikke fravikes ved ligningen. For vårt bruk finnes det ikke noe bedre alternativ på markedet, påpeker Tore Karlsson, som vet hva han snakker om etter å ha arbeidet med skattespørsmål i godt over 20 år herunder ca. 4 år ved Oslo Ligningskontor og i Skattedirektoratet. Inneholder også en nyttig infobase Akelius Skatt inneholder flere tilleggsmoduler. Karlsson trekker frem informasjonsbasen som meget nyttig.- Når vi jobber med selvangivelser så dukker det alltid opp spørsmål omkring satser og avgifter. Da kan vi gå inn i infobasen som inneholder bla. skattetabeller, arbeidsgiveravgift, arveavgift, satser for barnetrygd, statens reiseregulativ, valutakurser og bilpriser. Forenkler hverdagen på advokatkontoret I advokatfirmaet Grette benytter man også programmet Akelius Dokument. Dette er veldig nyttig, for eksempel ved stiftelse av aksjeselskaper og ved arveoppgjør i privatrettslige forhold. Programmet inneholder også ulike blanketter som vi benytter ved innsendelse til bl.a Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Løsøreregisteret, namsmannen og skattefogden. Flere av oppgavene knyttet til selvangivelse og utfylling av blanketter utføres av våre sekretærer og advokatassistenter. Dermed frigjøres tid hos advokatene tid som kommer klientene til gode. 2 Akelius

3 Ny versjon av Akelius Økonomianalyse Løser dine kontrollbehov Lidvar Sunde i Akelius Ålesund benyttes ofte som foreleser innen spesialfeltet økonomistyring Strengere krav til styremedlemmene - Det viktigste budsjettet er likviditetsbudsjettet som viser om bedriften har økonomisk styrke til å klare sine fremtidige, kortsiktige forpliktelser. Dersom styret ikke har fulgt likviditetsutviklingen i tilstrekkelig grad og et selskap går konkurs, stiller et styremedlem svakt med hensyn til eventuelle erstatningskrav fra kreditor, forteller avdelingsleder Lidvar Sunde ved Akelius Ålesund. Han var med på utviklingen av Akelius Økonomianalyse og regnes som spesialist på dette feltet i dag med hovedansvar for løsningen. Sunde påpeker videre at Egenkapitalsituasjonen stiller enda hardere krav til styremedlemmene og styrets handleplikt. - Det er nå ikke bokførte verdier som er viktige, men derimot selskapets reelle verdier. Nytt i loven er at det stilles krav til en forsvarlig egenkapital og hva styret plikter å gjøre dersom den ikke er forsvarlig. Bedre kontroll og forslag på tiltak i daglig leders Rapport - I den nye versjonen av Økonomianalyse, som ble lansert i sommer, har vi tatt konsekvensen av ovennevnte problemstillinger og lanserer flere nye moduler. Den viktigste modulen har vi kalt Daglig leders rapport. Denne inneholder drifts-/ likviditetsbudsjett, avviksanalyser og egenkapitalvurdering samt konklusjoner med tiltak. Modellen viser deg om bedriften har økonomisk styrke I simuleringsmodellen DuPont kan man se hvordan balanse- og resultattallene samvirker for å skape selskapets lønnsomhet. til å klare sine fremtidige, kortsiktige forpliktelser. Brukes denne modellen aktivt, vil den være et ypperlig styringsverktøy i den daglige driften, samtidig som den dekker de krav aksjeloven stiller på dette området. Daglig leders rapport er delt inn i arkene Oppsett, Prognose, Likviditet, Avvik, EK rapport og Budsjett. Etter inntasting / import av data lagrer du rapporten i excel og får frem en ferdig designet rapport med grafer og åpne kommentarfelt slik at du selv kan begrunne de resultater som fremkommer. Data kan registreres inn manuelt, ved import fra regnskapssystem eller en tidligere lagret DL-rapport (f. eks fra forrige måned). Simulering av lønnsomhet etter rentekostnad Simuleringsmodulen DuPont er en grafisk sammenhengsmodell som forklarer hvordan resultat- og balansetallene samvirker for å skape selskapets lønnsomhet (totalkapitalrentabiliteten) før rentekostnader. - Vi har nå utvidet denne modellen til å omfatte en simuleringsmodul hvor den nederste delen av modellen tar hensyn til innvirkningen av rentekostnader og kapitalstruktur på Nettoresultatet, Egenkapitalen og Likviditeten. Dette vises bl.a. ved bruk av vektstangeffekten. Mer tilgjengelige Rapporter Gjennom direkte eksport av rapportene til WORD, EXCEL eller PDF format er rapporter nå blitt mer tilgjengelige. Spesielt når tiden er knapp og beslutninger skal tas på bakgrunn av mest mulige ajouførte data, så kan rapporter sendes som vedlegg til e-post. Best mulig styringsverktøy Økonomianalyse gir hjelp i den daglige driften og i mer strategiske beslutninger ved bruk av modellene i Investeringsanalysen og Verdivurdering av selskaper. Programmet dekker forøvrig et stort fagområde med analyser og kalkyler. - Kontrollbehovene øker og det stilles større krav til styret og den daglige ledelse med hensyn til rapportering og oppfølging overfor både banker og myndigheter. Vår filosofi er å alltid ha den beste programvaren for å møte disse utfordingene. Derfor har vi lagt stor vekt på å kunne supportere våre kunder og gjøre programmene enkle å bruke. Akelius 3

4 Er detmoms på ulykkesforsikring? KikkutFoto: ICONICA Alt du lurer på om moms finner du i MVA-Guiden Ny stikkordbasert momsguide for deg som har behov for korte og konsise svar på alle sentrale spørsmål om moms og bokføring. Oppslagsverketoppdateres i forhold til regelutviklingen og utgis tre ganger årlig (hyppigere ved behov). Du kan kjøpe MVA-Guiden enkeltvis eller tegne abonnement og automatisk få tilsendt oppdaterte utgaver. SVARSLIPP sendes til NARF Ekstra AS, Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo. Eller fakses på nummer Boken kan også bestilles via Ja takk, vi bestiller: stk MVA-Guiden à kr 230 (NARF-medlemmer) kr 300 (ikke-medlemmer) Årsabonnementkr 600,- (Fraktomkostninger kommer i tillegg) (sett kryss) Årsabonnementkr 600,- (3 eller flere utgaver i året) (Fraktomkostninger kommer i tillegg) Firma: Kontaktperson: Gateadresse: Postnr./-sted: Medlemsnr.: E-post: Tlf:

5 AKTUELL FAGLITTERATUR FRA MEDLEMSBUTIKKEN: Bok om nye bokføringsregler KikkutFoto: Scanpix Boken gir en oversiktlig og utfyllende presentasjon av de nye reglene, og har også et eget kapittel som oppsummerer de viktigste endringene fra tidligere rett. Boken består av to hoveddeler og vedlegg. Første del gir en innføring i historikken bak det nye regelverket samt en presentasjon av hvor de nye bokføringsreglene særlig avviker fra tidligere lovgivning på området. I del 2 gis det en utfyllende og tematisk oversikt over reglene i den nye bokføringsloven og forskriften. I vedlegg inneholder boken etlovspeil som sammenligner bokføringslovgivningen av 1977 og 1998 med de nye bokføringsreglene. I tillegg følger bokføringsloven, forskriftstekstene og overgangsreglene i fullversjon. Boken er etsamarbeidsprosjektmellom NARF Ekstra AS og Info Tjenester. Supplement til boken: Sammen med boken foreligger det dessuten en CD-rom som inneholder alle bokens oversiktstablåer. Disse er laget som en PowerPointpresentasjon, og kan brukes som hjelpemiddel i intern opplæring av egne medarbeidere eller informasjonsvirksomhet overfor kunder. SVARSLIPP sendes til NARF Ekstra AS, Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo. Eller fakses på nummer Boken kan også bestilles via Ja takk, vi bestiller: stk Ny bokføringslov à kr 200 (NARF-medlemmer) à kr 270 (ikke-medlemmer) Kvantumsrabatt: Flere enn: 10 bøker 10% 25 bøker 25% Fraktomkostninger kommer i tillegg (sett kryss) CD-rom med oversiktstablåer à kr mva. (Forutsetter kjøp av boken) Firma: Kontaktperson: Gateadresse: Postnr./-sted: Medlemsnr.: E-post: Tlf:

6 Completo Advokat markedslederen NYHET; ASP- advokatløsning til fast pris Gjennom et nytt Asp - konsept er Completo Advokat tilgjengelig også for mellomstore advokatfirmaer til en rimelig pris. Med på kjøpet får man en gjennom-utviklet løsning basert på kunnskaper og erfaring fra de største advokatfirmaene i Norge. ASP løsning til fast pris Det nye tilbudet på Completo Advokat er utviklet i samarbeid mellom Completo og en driftsleverandør. Målet har vært å kunne møte behov og ønsker fra mellom store advokatfirmaer som ikke vil investere i egen IT avdeling og kostbart utstyr. Samtidig skulle funksjonalitet og mulighetene i Completo Advokat beholdes og de totale kostnadene til programvare og drifting holdes nede. Dette har vi klart, bekrefter senior konsulent Jan Peter Folkvard hos Completo. Vi kan nå tilby en komplett ASP- løsning som inkluderer det beste fra Completo Advokat og på driftssiden. Dette gjør at vi kan tilby en løsning til en fast månedlig pris. Utviklet i samarbeid med kundene Completo Advokat er en bransjeløsning for advokatfirmaer basert på Microsoft Axapta. Løsningen er et integrert og komplett forretningssystem tilpasset behovene i et advokatfirma med funksjoner innenfor bla. timeregistrering, kunde- og sak, klientmiddelhåndtering, fakturering, ansvarsnivåer, rapporter og web - funksjoner. Completo Advokat er gjennom årene videreutviklet i tett samarbeid med Completos advokat kunder, som er de fleste av de store i Norge og Sverige. I siste versjon lanserte vi også vår portal løsning. Her kan en advokat nå få sin individuelle portal som inneholder all nødvendig informasjon, oppgaver, saker, klienter og fagsider. Man kan trekke inn eller sette sammen den funksjonaliteten som man har bruk for ut ifra den situasjonen som man befinner seg i. Mange fordeler for advokatfirmaer Advokatfirmaer som går inn på det nye tilbudet fra Completo vil nyte godt av all den kunnskap som er lagt ned i løsningen. I tillegg får de gjennom ASP konseptet full drifting av IT funksjonen. Dette innbærer at man slipper å bruke tid på drift og vedlikehold av nettverk og programvare. Completo sørger for at man får full tilgang til økonomisystem og annen programvare hele døgnet. Alle IT brukere i firmaet jobber mot de samme løsningene og dataene til enhver tid, uavhengig av hvor de befinner seg hjemme, på hytta eller på reise. Jan Petter Folkvard hos Completo kan nå tilby komplett ASP-løsning Man får en garantert oppetid og garanti for at ingen viktige data blir mistet. Faste lave månedlige kostnader gir også forutsigbare IT kostnader. Dermed kan tid og krefter brukes på kunder og verdiskapning. For mer informasjon om Completo Advokat kontakt: Jan Peter Folkvard på Akelius

7 Buypass Smartkort For sikker identifisering og signering i Altinn og offentlig sikkerhetsportal En enkel og sikker løsning for profesjonelle avgivere. Dagens Altinn-løsning og den offentlige sikkerhetsportalen som lanseres i desember 2005 benytter Buypass Smartkort for sikker identifisering og e- signering. Dette innebærer at du som profesjonell avgiver kan benytte én og samme løsning for alle innrapporteringer til det offentlige. Gjør det enkelt for brukeren. De fleste tjenestetilbydere benytter seg av kunderegistrering med tildeling av forskjellige løsninger for identifisering. Det er alt fra statisk brukernavn og passord til bruk av engangspassord pr. SMS. Utfordringen for profesjonelle avgivere er mangfoldet av identifikasjonsløsninger og at enkelte løsninger ikke er tilpasset det faktum at profesjonelle avgivere rapporterer inn på vegne av mange foretak. Ved bruk av Buypass Smartkort benyttes en personlig sikkerhetskode (PIN-kode) for sikker pålogging og e-signering. Buypass Smartkort gjør det enkelt og sikkert for kunden å forholde seg til mange tjenestetilbydere. Over kunder er allerede brukere av Buypass Smartkort. Offentlig sektor har stor effekt av å benytte våre løsninger, sier administrerende direktør Gunnar Lindstøl i Buypass. Han understreker nødvendigheten av at både mottaker og avsender sikkert må kunne identifisere seg, sikre at uvedkommende ikke får innsyn, samt e-signere data der dette er nødvendig. Sikkerhet i høysetet Buypass har etablert en løsning hvor bruk av elektronisk ID gir det høyeste tilgjengelige sikkerhetsnivå for både tjenestetilbyder og sluttkunder. Alle transaksjoner sikres gjennom bruk av elektronisk ID. Den elektroniske IDen ligger lagret i chipen på det personlige smartkortet. Adm. direktør Gunnar Lindstøl i Buypass Elektronisk signatur er en metode for å signere elektroniske dokumenter. E-signering med bruk av elektronisk ID med tilhørende privat nøkkel (PIN-kode), sikrer dokumentet mot endring av innhold og knytter avsenders signatur til dokumentet. Løsningen gir økt effektivitet i saksbehandling og økt servicegrad for avgivere. Hvordan anskaffe løsningen For profesjonelle avgivere ligger det åpent tilgjengelig flere kortprodukter som kan benyttes for innrapportering via Altinn og den kommende offentlige sikkerhetsportalen. Se for mer informasjon og bestilling. Buypass med viktige leveranser til offentlig sektor Altinn er portalløsningen til offentlig sektor for elektronisk innrapportering til Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregistrene, Statens lånekasse og Konkurransetilsynet m.fl. Altinn er i dag en del av Buypass Nett og benytter Buypass Smartkort til sikker identifisering og e-signering. I tillegg leverer Buypass løsninger til helsesektoren, kommunal sektor og flere andre etater. Buypass Nett identifiserer kunden gjennom verifisering av kundens elektroniske ID. Deretter sendes informasjon til tjenestetilbyder om sluttkundens identitet. Akelius 7

8 Akelius 15 år Norge En pioner innen informasjonsbehandling. Nyskapning og loyalitet til markedet har gjort Akelius til markedsleder Først ute - Med Akelius Skatt som kom på markedet i 1990 skapte vi en revolusjon når det gjelder teknologisk anvendelse av informasjon på PC og overføring av data til myndighetene. Mye manuelt arbeide ble dermed effektivisert. Utfylling og levering av selvangivelse via PC har forenklet hverdagen betydelig for advokater, revisorer og regnskapsførere, påpeker administrerende direktør Øyvind Baltzersen hos Akelius. Han forteller videre at Akelius konseptet ble etablert av finansmannen Roger Akelius i Sverige i I dag har Akelius i Norge over fornøyde brukere av syv ulike programmer. På 15 år er vi blitt markedsleder i Norge takket være dyktige medarbeidere og vilje til nyskapning. Vi har fokusert på det vi kan nemlig å være en kunnskapsformidler innen jussens områder. Solide eiere i ryggen Akelius inngår i det nederlandske media konsernet Wolters Kluwer, som er et av verdens største og ledende innen elektronisk publisering. Denne tilknytningen sikrer at vi er en langsiktig leverandør. Dette gir våre kunder trygghet på levering, support og oppfølging. I tillegg får vi tilgang til et internasjonalt kompetanse miljø noe som igjen kommer våre kunder til gode. Dermed kan vi også innestå for Wolters Kluwers slagord: lokal kunnskap med global styrke. En enklere hverdag Akelius har et nært samarbeide med offentlige myndigheter ved utvikling, design og godkjenning av ulike blanketter og skjemaer. I tillegg skjer selve produktutviklingen i nært samarbeide med kunder og brukere. Dermed kan vi utvikle programmer som dekker markedets reelle behov. De er brukervennlige med en lav brukerterskel og det er enkelt å komme i gang. Vårt mål har vært å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for våre kunder. Mange tilbakemeldinger viser at flere av våre brukere sparer både tid og penger med våre programmer. Som markedsleder vil Akelius derfor ta videre ansvar og være et banebrytende selskap. Velkommen til brukerkurs! Vi minner om at brukerkursene i Akelius for høsten 2005 er i gang. Send din påmelding for ønsket kurs ved å ringe: , faks: eller send en mail til Mer informasjon finner du på Dato Program Klokken Sted Pris pr. stk Nivå Akelius Regnskap 09:00-16:00 Oslo 2.650,- Videregående Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.650,- Videregående Akelius Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.650, Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.650,- Grunnkurs Skatt/Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.650, Akelius Skatt 09:00-16:00 Trondheim 2.650, Akelius Dokument 09:00-14:00 Oslo 1.950, Akelius Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.650, Skatt/Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.650, Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.650,- Grunnkurs Akelius Skatt 09:00-16:00 Bergen 2.650, Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.650,- Videregående Skatt/Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.650, Akelius Dokument 09:00-14:00 Oslo 1.950,- Storgaten 11, Oslo Telefon: Telefaks:

Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon

Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon Magasin Akelius Revisjon Tilpasset risikoen på oppdraget Flere nyheter i Akelius Revisjon. Enklere og mer brukervennlig med bl.a innbygget guide som leder deg gjennom arbeidsoppgavene Les mer på side 3

Detaljer

Magasin. Helt NY Akelius Årsavslutning. Hva mener en revisor om Akelius Revisjon. NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på.

Magasin. Helt NY Akelius Årsavslutning. Hva mener en revisor om Akelius Revisjon. NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på. Magasin NR.2 2007 Helt NY Akelius Årsavslutning Les mer på s.6 Hva mener en revisor om Akelius Revisjon Les mer på s.3 NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på s.11 Leder MYE NYTT fra Akelius

Detaljer

Network. Fokus: MAGAZINE. Mamut APRIL. Yter du god kundeservice? Mamut din kompetansepartner Partnertilpassede nettsteder

Network. Fokus: MAGAZINE. Mamut APRIL. Yter du god kundeservice? Mamut din kompetansepartner Partnertilpassede nettsteder Mamut Network MAGAZINE Fokus: Yter du god kundeservice? Mamut din kompetansepartner Partnertilpassede nettsteder Mamut har 10 års jubileum og feirer dette med en rekke gode tilbud! APRIL 2004 APRIL 2004

Detaljer

Svart økonomi oppdages

Svart økonomi oppdages Magasin NR 3 2006 Svart økonomi oppdages Kontrollvirksomheten skjerpes og stadig flere saker der svart økonomi er involvert blir avdekket. Det skal ikke lønne seg å jukse, forteller direktør Jan-Egil Kristiansen

Detaljer

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365

Mamut Magazine. Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag. mamut introduserer. Mamut One 2011. Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Magazine Høst 2010 Et kundemagasin som forenkler din bedrifts hverdag mamut introduserer Mamut One 2011 Edition Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Microsofts nye online produkter integrert i Mamut

Detaljer

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard.

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard. FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004 Vokser i rekordfart Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg.

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Network MAGAZINE. Mamut VINTER. Sweet Protection vant nyskapningsprisen 2004. Unge entreprenører velger Mamut

Network MAGAZINE. Mamut VINTER. Sweet Protection vant nyskapningsprisen 2004. Unge entreprenører velger Mamut Mamut Network MAGAZINE Sweet Protection vant nyskapningsprisen 2004 Unge entreprenører velger Mamut Utvidet samarbeid med internasjonale partnere VINTER Mamut ønsker deg en god jul og et fremgangsrikt

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Store visjoner FINALISTEN. Kundeavis for Finale Systemer as September 2004. BrukerForum i ny drakt

Store visjoner FINALISTEN. Kundeavis for Finale Systemer as September 2004. BrukerForum i ny drakt FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2004 Store visjoner Regnskapskontorkjeden Consis er i sterk vekst etter at de ble kjøpt opp av ØkonomiFOKUS, og består nå av 40 kontorer. Målet er

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte SKATTE BETALEREN Nr 6 2011 www.skattebetaleren.no Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år Denne damen vil du ikke møte Her forsvinner pengene dine Bruk BSU

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Årsmelding 2007 20 år

Årsmelding 2007 20 år Årsmelding 2007 20 år 2 Innhold Direktørens leder 4 Næringsministerens forord 6 20 år som registeretat 8 2200 telefonsamtaler om dagen 10 IT-studier i Brønnøysund 12 Småsaker 15 Altinn 16 Statistikk fra

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Årets store regnskapstest REGNSKAPSTEST. Bla om. Nr. 28 fredag 11. september 2015

Årets store regnskapstest REGNSKAPSTEST. Bla om. Nr. 28 fredag 11. september 2015 Nr. 28 fredag 11. september Årets store regnskapstest 17 Mer automatikk enn noensinne Stikkordet for årets test er at samtlige deltakere tilbyr en lønnsmodul. Med de nye a-meldingene har lønn forsynt seg

Detaljer

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 Men best av alt er kunnskapen Finale Systemers fremste egenskap er deres kompetanse på regnskap det å lage programmer og forstå brukernes problemer.

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer