Lidvar Sunde i Akelius Ålesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lidvar Sunde i Akelius Ålesund"

Transkript

1 Magasin Ny offentlig sikkerhetsportal lanseres i desember Les mer på side 7 Akelius Analyse ivaretar Hardere krav til styremedlemmene Akelius Skatt gjør hverdagen enklere hos advokatfirmaet Grette Les mer på side 8 Høstens brukerkurs fra Akelius er i gang Lidvar Sunde i Akelius Ålesund Nytt i loven er at det stilles krav til en forsvarlig egenkapital og hva styret plikter å gjøre dersom den ikke er forsvarlig Les mer på side 3 ASP advokatløsning til fast pris Med på kjøpet får man en gjennomutviklet løsning basert på kunnskaper og erfaring fra de største advokatfirmaene i Norge Les mer på side 8 Les mer på side 6

2 Leder Velkommen til årets høstnummer av kundemagasinet. I høst har vi innført et nytt lisensieringssystem, og dette er allerede sendt ut for programmene Skatt, Dokument og Økonomianalyse. Diskettenes tid som lisenskode til programmene er dermed historie. I det nye systemet kan lisenser og produkter oppdateres direkte. I tillegg kan du her endre firmaopplysningen og du vil til enhver tid ha full oversikt over både antallet brukere og abonnementsperioden. Vi har så langt fått mange positive tilbakemeldinger på det nye systemet og er sikre på at dette blir en forbedring for dere som kunder. Vi besøker i dette nummeret en av våre kunder. Denne gangen er det advokatfirmaet Grette som benytter Akelius Dokument og Skatt. Der i huset har de meget gode erfaringer med våre løsninger erfaringer som vi håper kan komme andre til gode. I tillegg kan dere også lese om det nye ASP tilbudet til mellomstore advokatfirmaer. Her er det mye spennende å hente. Videre presenterer vi også denne gang et av våre produkter nærmere. Produktsjefen for økonomianalyse som holder til i Ålesund forteller mer om nyheter og muligheter i programmet Akelius Analyse. Legg spesielt merke at kravene til styremedlemmene er betydelig skjerpet og at det nå er et selskaps reelle verdier som gjelder ikke de bokførte. Derfor legger vi også med et knalltilbud på Økonomianalyse slik at våre kunder kan få det beste verktøyet til å møte de nye kravene i loven. I forbindelse med vårt 15 års jubileum benytter jeg anledningen til å takke alle kunder for vår fremgang. Med ny logo og ny profil ser vi frem til et videre fruktbart samarbeide. Carl Fredrik Lindeman Markedssjef - Akelius Skatt er Det beste alternativet på markedet til vårt bruk, sier partner Tore Karlsson i advokatfirmaet Grette DA, som også forteller at de har stor nytte av Akelius Dokument. Perfekt ved utarbeidelse av selvangivelse Advokatfirmaet Grette sysselsetter 70 personer. Firmaet yter tjenester til næringsliv og offentlige institusjoner over hele landet. Advokatene i Grette har spesialkompetanse innen ulike områder og virksomheten er derfor delt inn i tre avdelinger med tilhørende fag- og markedsgrupper herunder avdeling Corporate med faggrupper som skatt, avgift og transaksjoner. - Vi er 5-6 partnere som jobber mye med skatt. For en del av våre klienter utarbeider vi selvangivelse og benytter da Akelius Skatt. Dette programmet er meget brukervennlig og skatten beregnes automatisk. Vi har aldri opplevd noe avvik i forhold til den skattebergningen som ligningskontorene gjør så lenge den innsendte selvangivelsen ikke fravikes ved ligningen. For vårt bruk finnes det ikke noe bedre alternativ på markedet, påpeker Tore Karlsson, som vet hva han snakker om etter å ha arbeidet med skattespørsmål i godt over 20 år herunder ca. 4 år ved Oslo Ligningskontor og i Skattedirektoratet. Inneholder også en nyttig infobase Akelius Skatt inneholder flere tilleggsmoduler. Karlsson trekker frem informasjonsbasen som meget nyttig.- Når vi jobber med selvangivelser så dukker det alltid opp spørsmål omkring satser og avgifter. Da kan vi gå inn i infobasen som inneholder bla. skattetabeller, arbeidsgiveravgift, arveavgift, satser for barnetrygd, statens reiseregulativ, valutakurser og bilpriser. Forenkler hverdagen på advokatkontoret I advokatfirmaet Grette benytter man også programmet Akelius Dokument. Dette er veldig nyttig, for eksempel ved stiftelse av aksjeselskaper og ved arveoppgjør i privatrettslige forhold. Programmet inneholder også ulike blanketter som vi benytter ved innsendelse til bl.a Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Løsøreregisteret, namsmannen og skattefogden. Flere av oppgavene knyttet til selvangivelse og utfylling av blanketter utføres av våre sekretærer og advokatassistenter. Dermed frigjøres tid hos advokatene tid som kommer klientene til gode. 2 Akelius

3 Ny versjon av Akelius Økonomianalyse Løser dine kontrollbehov Lidvar Sunde i Akelius Ålesund benyttes ofte som foreleser innen spesialfeltet økonomistyring Strengere krav til styremedlemmene - Det viktigste budsjettet er likviditetsbudsjettet som viser om bedriften har økonomisk styrke til å klare sine fremtidige, kortsiktige forpliktelser. Dersom styret ikke har fulgt likviditetsutviklingen i tilstrekkelig grad og et selskap går konkurs, stiller et styremedlem svakt med hensyn til eventuelle erstatningskrav fra kreditor, forteller avdelingsleder Lidvar Sunde ved Akelius Ålesund. Han var med på utviklingen av Akelius Økonomianalyse og regnes som spesialist på dette feltet i dag med hovedansvar for løsningen. Sunde påpeker videre at Egenkapitalsituasjonen stiller enda hardere krav til styremedlemmene og styrets handleplikt. - Det er nå ikke bokførte verdier som er viktige, men derimot selskapets reelle verdier. Nytt i loven er at det stilles krav til en forsvarlig egenkapital og hva styret plikter å gjøre dersom den ikke er forsvarlig. Bedre kontroll og forslag på tiltak i daglig leders Rapport - I den nye versjonen av Økonomianalyse, som ble lansert i sommer, har vi tatt konsekvensen av ovennevnte problemstillinger og lanserer flere nye moduler. Den viktigste modulen har vi kalt Daglig leders rapport. Denne inneholder drifts-/ likviditetsbudsjett, avviksanalyser og egenkapitalvurdering samt konklusjoner med tiltak. Modellen viser deg om bedriften har økonomisk styrke I simuleringsmodellen DuPont kan man se hvordan balanse- og resultattallene samvirker for å skape selskapets lønnsomhet. til å klare sine fremtidige, kortsiktige forpliktelser. Brukes denne modellen aktivt, vil den være et ypperlig styringsverktøy i den daglige driften, samtidig som den dekker de krav aksjeloven stiller på dette området. Daglig leders rapport er delt inn i arkene Oppsett, Prognose, Likviditet, Avvik, EK rapport og Budsjett. Etter inntasting / import av data lagrer du rapporten i excel og får frem en ferdig designet rapport med grafer og åpne kommentarfelt slik at du selv kan begrunne de resultater som fremkommer. Data kan registreres inn manuelt, ved import fra regnskapssystem eller en tidligere lagret DL-rapport (f. eks fra forrige måned). Simulering av lønnsomhet etter rentekostnad Simuleringsmodulen DuPont er en grafisk sammenhengsmodell som forklarer hvordan resultat- og balansetallene samvirker for å skape selskapets lønnsomhet (totalkapitalrentabiliteten) før rentekostnader. - Vi har nå utvidet denne modellen til å omfatte en simuleringsmodul hvor den nederste delen av modellen tar hensyn til innvirkningen av rentekostnader og kapitalstruktur på Nettoresultatet, Egenkapitalen og Likviditeten. Dette vises bl.a. ved bruk av vektstangeffekten. Mer tilgjengelige Rapporter Gjennom direkte eksport av rapportene til WORD, EXCEL eller PDF format er rapporter nå blitt mer tilgjengelige. Spesielt når tiden er knapp og beslutninger skal tas på bakgrunn av mest mulige ajouførte data, så kan rapporter sendes som vedlegg til e-post. Best mulig styringsverktøy Økonomianalyse gir hjelp i den daglige driften og i mer strategiske beslutninger ved bruk av modellene i Investeringsanalysen og Verdivurdering av selskaper. Programmet dekker forøvrig et stort fagområde med analyser og kalkyler. - Kontrollbehovene øker og det stilles større krav til styret og den daglige ledelse med hensyn til rapportering og oppfølging overfor både banker og myndigheter. Vår filosofi er å alltid ha den beste programvaren for å møte disse utfordingene. Derfor har vi lagt stor vekt på å kunne supportere våre kunder og gjøre programmene enkle å bruke. Akelius 3

4 Er detmoms på ulykkesforsikring? KikkutFoto: ICONICA Alt du lurer på om moms finner du i MVA-Guiden Ny stikkordbasert momsguide for deg som har behov for korte og konsise svar på alle sentrale spørsmål om moms og bokføring. Oppslagsverketoppdateres i forhold til regelutviklingen og utgis tre ganger årlig (hyppigere ved behov). Du kan kjøpe MVA-Guiden enkeltvis eller tegne abonnement og automatisk få tilsendt oppdaterte utgaver. SVARSLIPP sendes til NARF Ekstra AS, Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo. Eller fakses på nummer Boken kan også bestilles via Ja takk, vi bestiller: stk MVA-Guiden à kr 230 (NARF-medlemmer) kr 300 (ikke-medlemmer) Årsabonnementkr 600,- (Fraktomkostninger kommer i tillegg) (sett kryss) Årsabonnementkr 600,- (3 eller flere utgaver i året) (Fraktomkostninger kommer i tillegg) Firma: Kontaktperson: Gateadresse: Postnr./-sted: Medlemsnr.: E-post: Tlf:

5 AKTUELL FAGLITTERATUR FRA MEDLEMSBUTIKKEN: Bok om nye bokføringsregler KikkutFoto: Scanpix Boken gir en oversiktlig og utfyllende presentasjon av de nye reglene, og har også et eget kapittel som oppsummerer de viktigste endringene fra tidligere rett. Boken består av to hoveddeler og vedlegg. Første del gir en innføring i historikken bak det nye regelverket samt en presentasjon av hvor de nye bokføringsreglene særlig avviker fra tidligere lovgivning på området. I del 2 gis det en utfyllende og tematisk oversikt over reglene i den nye bokføringsloven og forskriften. I vedlegg inneholder boken etlovspeil som sammenligner bokføringslovgivningen av 1977 og 1998 med de nye bokføringsreglene. I tillegg følger bokføringsloven, forskriftstekstene og overgangsreglene i fullversjon. Boken er etsamarbeidsprosjektmellom NARF Ekstra AS og Info Tjenester. Supplement til boken: Sammen med boken foreligger det dessuten en CD-rom som inneholder alle bokens oversiktstablåer. Disse er laget som en PowerPointpresentasjon, og kan brukes som hjelpemiddel i intern opplæring av egne medarbeidere eller informasjonsvirksomhet overfor kunder. SVARSLIPP sendes til NARF Ekstra AS, Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo. Eller fakses på nummer Boken kan også bestilles via Ja takk, vi bestiller: stk Ny bokføringslov à kr 200 (NARF-medlemmer) à kr 270 (ikke-medlemmer) Kvantumsrabatt: Flere enn: 10 bøker 10% 25 bøker 25% Fraktomkostninger kommer i tillegg (sett kryss) CD-rom med oversiktstablåer à kr mva. (Forutsetter kjøp av boken) Firma: Kontaktperson: Gateadresse: Postnr./-sted: Medlemsnr.: E-post: Tlf:

6 Completo Advokat markedslederen NYHET; ASP- advokatløsning til fast pris Gjennom et nytt Asp - konsept er Completo Advokat tilgjengelig også for mellomstore advokatfirmaer til en rimelig pris. Med på kjøpet får man en gjennom-utviklet løsning basert på kunnskaper og erfaring fra de største advokatfirmaene i Norge. ASP løsning til fast pris Det nye tilbudet på Completo Advokat er utviklet i samarbeid mellom Completo og en driftsleverandør. Målet har vært å kunne møte behov og ønsker fra mellom store advokatfirmaer som ikke vil investere i egen IT avdeling og kostbart utstyr. Samtidig skulle funksjonalitet og mulighetene i Completo Advokat beholdes og de totale kostnadene til programvare og drifting holdes nede. Dette har vi klart, bekrefter senior konsulent Jan Peter Folkvard hos Completo. Vi kan nå tilby en komplett ASP- løsning som inkluderer det beste fra Completo Advokat og på driftssiden. Dette gjør at vi kan tilby en løsning til en fast månedlig pris. Utviklet i samarbeid med kundene Completo Advokat er en bransjeløsning for advokatfirmaer basert på Microsoft Axapta. Løsningen er et integrert og komplett forretningssystem tilpasset behovene i et advokatfirma med funksjoner innenfor bla. timeregistrering, kunde- og sak, klientmiddelhåndtering, fakturering, ansvarsnivåer, rapporter og web - funksjoner. Completo Advokat er gjennom årene videreutviklet i tett samarbeid med Completos advokat kunder, som er de fleste av de store i Norge og Sverige. I siste versjon lanserte vi også vår portal løsning. Her kan en advokat nå få sin individuelle portal som inneholder all nødvendig informasjon, oppgaver, saker, klienter og fagsider. Man kan trekke inn eller sette sammen den funksjonaliteten som man har bruk for ut ifra den situasjonen som man befinner seg i. Mange fordeler for advokatfirmaer Advokatfirmaer som går inn på det nye tilbudet fra Completo vil nyte godt av all den kunnskap som er lagt ned i løsningen. I tillegg får de gjennom ASP konseptet full drifting av IT funksjonen. Dette innbærer at man slipper å bruke tid på drift og vedlikehold av nettverk og programvare. Completo sørger for at man får full tilgang til økonomisystem og annen programvare hele døgnet. Alle IT brukere i firmaet jobber mot de samme løsningene og dataene til enhver tid, uavhengig av hvor de befinner seg hjemme, på hytta eller på reise. Jan Petter Folkvard hos Completo kan nå tilby komplett ASP-løsning Man får en garantert oppetid og garanti for at ingen viktige data blir mistet. Faste lave månedlige kostnader gir også forutsigbare IT kostnader. Dermed kan tid og krefter brukes på kunder og verdiskapning. For mer informasjon om Completo Advokat kontakt: Jan Peter Folkvard på Akelius

7 Buypass Smartkort For sikker identifisering og signering i Altinn og offentlig sikkerhetsportal En enkel og sikker løsning for profesjonelle avgivere. Dagens Altinn-løsning og den offentlige sikkerhetsportalen som lanseres i desember 2005 benytter Buypass Smartkort for sikker identifisering og e- signering. Dette innebærer at du som profesjonell avgiver kan benytte én og samme løsning for alle innrapporteringer til det offentlige. Gjør det enkelt for brukeren. De fleste tjenestetilbydere benytter seg av kunderegistrering med tildeling av forskjellige løsninger for identifisering. Det er alt fra statisk brukernavn og passord til bruk av engangspassord pr. SMS. Utfordringen for profesjonelle avgivere er mangfoldet av identifikasjonsløsninger og at enkelte løsninger ikke er tilpasset det faktum at profesjonelle avgivere rapporterer inn på vegne av mange foretak. Ved bruk av Buypass Smartkort benyttes en personlig sikkerhetskode (PIN-kode) for sikker pålogging og e-signering. Buypass Smartkort gjør det enkelt og sikkert for kunden å forholde seg til mange tjenestetilbydere. Over kunder er allerede brukere av Buypass Smartkort. Offentlig sektor har stor effekt av å benytte våre løsninger, sier administrerende direktør Gunnar Lindstøl i Buypass. Han understreker nødvendigheten av at både mottaker og avsender sikkert må kunne identifisere seg, sikre at uvedkommende ikke får innsyn, samt e-signere data der dette er nødvendig. Sikkerhet i høysetet Buypass har etablert en løsning hvor bruk av elektronisk ID gir det høyeste tilgjengelige sikkerhetsnivå for både tjenestetilbyder og sluttkunder. Alle transaksjoner sikres gjennom bruk av elektronisk ID. Den elektroniske IDen ligger lagret i chipen på det personlige smartkortet. Adm. direktør Gunnar Lindstøl i Buypass Elektronisk signatur er en metode for å signere elektroniske dokumenter. E-signering med bruk av elektronisk ID med tilhørende privat nøkkel (PIN-kode), sikrer dokumentet mot endring av innhold og knytter avsenders signatur til dokumentet. Løsningen gir økt effektivitet i saksbehandling og økt servicegrad for avgivere. Hvordan anskaffe løsningen For profesjonelle avgivere ligger det åpent tilgjengelig flere kortprodukter som kan benyttes for innrapportering via Altinn og den kommende offentlige sikkerhetsportalen. Se for mer informasjon og bestilling. Buypass med viktige leveranser til offentlig sektor Altinn er portalløsningen til offentlig sektor for elektronisk innrapportering til Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundregistrene, Statens lånekasse og Konkurransetilsynet m.fl. Altinn er i dag en del av Buypass Nett og benytter Buypass Smartkort til sikker identifisering og e-signering. I tillegg leverer Buypass løsninger til helsesektoren, kommunal sektor og flere andre etater. Buypass Nett identifiserer kunden gjennom verifisering av kundens elektroniske ID. Deretter sendes informasjon til tjenestetilbyder om sluttkundens identitet. Akelius 7

8 Akelius 15 år Norge En pioner innen informasjonsbehandling. Nyskapning og loyalitet til markedet har gjort Akelius til markedsleder Først ute - Med Akelius Skatt som kom på markedet i 1990 skapte vi en revolusjon når det gjelder teknologisk anvendelse av informasjon på PC og overføring av data til myndighetene. Mye manuelt arbeide ble dermed effektivisert. Utfylling og levering av selvangivelse via PC har forenklet hverdagen betydelig for advokater, revisorer og regnskapsførere, påpeker administrerende direktør Øyvind Baltzersen hos Akelius. Han forteller videre at Akelius konseptet ble etablert av finansmannen Roger Akelius i Sverige i I dag har Akelius i Norge over fornøyde brukere av syv ulike programmer. På 15 år er vi blitt markedsleder i Norge takket være dyktige medarbeidere og vilje til nyskapning. Vi har fokusert på det vi kan nemlig å være en kunnskapsformidler innen jussens områder. Solide eiere i ryggen Akelius inngår i det nederlandske media konsernet Wolters Kluwer, som er et av verdens største og ledende innen elektronisk publisering. Denne tilknytningen sikrer at vi er en langsiktig leverandør. Dette gir våre kunder trygghet på levering, support og oppfølging. I tillegg får vi tilgang til et internasjonalt kompetanse miljø noe som igjen kommer våre kunder til gode. Dermed kan vi også innestå for Wolters Kluwers slagord: lokal kunnskap med global styrke. En enklere hverdag Akelius har et nært samarbeide med offentlige myndigheter ved utvikling, design og godkjenning av ulike blanketter og skjemaer. I tillegg skjer selve produktutviklingen i nært samarbeide med kunder og brukere. Dermed kan vi utvikle programmer som dekker markedets reelle behov. De er brukervennlige med en lav brukerterskel og det er enkelt å komme i gang. Vårt mål har vært å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for våre kunder. Mange tilbakemeldinger viser at flere av våre brukere sparer både tid og penger med våre programmer. Som markedsleder vil Akelius derfor ta videre ansvar og være et banebrytende selskap. Velkommen til brukerkurs! Vi minner om at brukerkursene i Akelius for høsten 2005 er i gang. Send din påmelding for ønsket kurs ved å ringe: , faks: eller send en mail til Mer informasjon finner du på Dato Program Klokken Sted Pris pr. stk Nivå Akelius Regnskap 09:00-16:00 Oslo 2.650,- Videregående Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.650,- Videregående Akelius Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.650, Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.650,- Grunnkurs Skatt/Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.650, Akelius Skatt 09:00-16:00 Trondheim 2.650, Akelius Dokument 09:00-14:00 Oslo 1.950, Akelius Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.650, Skatt/Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.650, Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.650,- Grunnkurs Akelius Skatt 09:00-16:00 Bergen 2.650, Akelius Skatt 09:00-16:00 Oslo 2.650,- Videregående Skatt/Årsavslutning 09:00-16:00 Oslo 2.650, Akelius Dokument 09:00-14:00 Oslo 1.950,- Storgaten 11, Oslo Telefon: Telefaks:

Magasin. Altinn som to-veis kanal. Skatteetaten rapporterer om suksess for Altinn. Økonor kjeden storbruker av Akelius

Magasin. Altinn som to-veis kanal. Skatteetaten rapporterer om suksess for Altinn. Økonor kjeden storbruker av Akelius Magasin NR.1 2007 Altinn som to-veis kanal Adm. direktør Sandra Riise i NARF lanserer gode ideer på to veis kommunikasjon i Altinn. Les også om årsoppgjørssystemene som scorer høyt i ny undersøkelse. s.7

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon

Magasin. Tilpasset risikoen på oppdraget. Akelius Revisjon Magasin Akelius Revisjon Tilpasset risikoen på oppdraget Flere nyheter i Akelius Revisjon. Enklere og mer brukervennlig med bl.a innbygget guide som leder deg gjennom arbeidsoppgavene Les mer på side 3

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk?

Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk? Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk? Rutiner i Altinn For å få tilgang til Altinn må du ha norsk fødselsnummer og engangskode(pinkode) tilgjengelig. Koden finner du i kodebrev fra Skatteetaten

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.10.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,-

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,- Visma samhandling Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Kundens navn: Adresse. Telefonnummer/Fax Email adresse: Kundenummer: Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

BFSN IKT - løsning. Manual BFSN medlemsbedrift for:

BFSN IKT - løsning. Manual BFSN medlemsbedrift for: BFSN IKT - løsning Manual BFSN medlemsbedrift for: BFSN Hjemmeside BFSN Bransjeportal Felles dataløsning for alle BFSN medlemsbedrifter som gjør det mulig å utveksle elektronisk informasjon med kunder

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

BUYPASS ID MANAGER BRUKERVEILEDNING. Administrasjon av brukere, sertifikater og partnerfunksjonalitet. ÅPEN Versjon: 1.0. Versjonsdato: 26.08.

BUYPASS ID MANAGER BRUKERVEILEDNING. Administrasjon av brukere, sertifikater og partnerfunksjonalitet. ÅPEN Versjon: 1.0. Versjonsdato: 26.08. BRUKERVEILEDNING BUYPASS ID MANAGER Administrasjon av brukere, sertifikater og partnerfunksjonalitet ÅPEN Versjon: 1.0 Versjonsdato: 26.08.2010 Buypass AS Nydalsveien 30A, PO Box 4364 Nydalen Tel.: +47

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS 6

Velkommen til EWAT CMS 6 Velkommen til EWAT CMS 6 elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Versjon 6 EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en generell

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL

Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL 2 Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal FULL KONTROLL OVER BEDRIFTENS TELE- OG DATABRUK Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å ha oversikt

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008

Easy-Regn versjon 11.00.03 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2007/2008 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt

Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt Derfor trenger du BankID på nettstedet ditt 2 400 000 Over 2,4 millioner nordmenn bruker allerede BankID daglig i nettbanken nordmenn kan bruke BankID på ditt nettsted BankID installert på ditt nettsted

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Mål for øvingen: Kjenne til og kunne kalkulere ulike nøkkeltall. Forstå nøkkeltallenes betydning, og forstå hvorfor de er viktige for interne

Detaljer

INNBYTTETILBUD! BRUKERVENNLIG ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 40 800 www.mamut.no/innbytte

INNBYTTETILBUD! BRUKERVENNLIG ØKONOMISYSTEM. Ring gratis 800 40 800 www.mamut.no/innbytte FLERE ENN 350 000 KUNDER FORENKLER HVERDAGEN MED MAMUT BRUKERVENNLIG ØKONOMISYSTEM Alt i én løsning Brukervennlig Kom raskt i gang Tilgjengelig support Markedets mest solgte 47% Kun 1.890,- Inkludert interaktiv

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4

Huldt & Lillevik System 4 2010-12-15. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2010.4 Versjon 2010.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2010.4 og Altinn Monitor 2.6.7... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Felles sikkerhetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor.

Felles sikkerhetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor. Samtlige statsetater og KS Deres referanse Vår referanse Dato 200405162- KDB 20.09.2006 Felles sikkerhetsinfrastruktur for elektronisk kommunikasjon med offentlig sektor. Vi viser til brev sendt den 7.6.2005

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Altinn informasjonsdag. Erik Fossum Oslo 31.august 2009

Altinn informasjonsdag. Erik Fossum Oslo 31.august 2009 Altinn informasjonsdag Erik Fossum Oslo 31.august 2009 1 Historien bak Altinn Alternativ innrapportering 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Avgiverløsningen (Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene)

Detaljer

Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør

Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 FINALE Konsolidering Dokumentasjon av importerte saldotall og sammenheng

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

Magasin. Helt NY Akelius Årsavslutning. Hva mener en revisor om Akelius Revisjon. NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på.

Magasin. Helt NY Akelius Årsavslutning. Hva mener en revisor om Akelius Revisjon. NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på. Magasin NR.2 2007 Helt NY Akelius Årsavslutning Les mer på s.6 Hva mener en revisor om Akelius Revisjon Les mer på s.3 NY preutfylt selvangivelse for næringslivet Les mer på s.11 Leder MYE NYTT fra Akelius

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2010.1

Akelius Årsavslutning 2010.1 1 Nyheter Altinn... 3 Arbeidsgang... 4 Avstemming... 5 Bankavstemming... 6 Disponering... 6 Feilkontroll... 6 Import/Eksport... 7 Klientinformasjon... 8 Knapperad (ikoner)... 8 Linjeinndeling... 8 Nytt

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg Innhold Informasjon om konvertering... 3 NB! Før du tar i bruk nye HRessurs Reise og Utlegg... 4 Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg: (reisende)... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2011-12-20. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2011.4

Huldt & Lillevik System 4 2011-12-20. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2011.4 Versjon 2011.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2011.4 og Altinn Monitor 2.6.712... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett... 2 1.2 Oppdatere versjon via CD... 2 1.3 Oppdatering

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Rettledning til signering av ligningsoppgaver i Altinn-portalen

Rettledning til signering av ligningsoppgaver i Altinn-portalen Rettledning til signering av ligningsoppgaver i Altinn-portalen Rettledningen er utarbeidet av Finale Systemer as, Postboks 2207, 9268 Tromsø. Finale Systemer as er landets ledende leverandør av årsoppgjørssystemer.

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inneholder en rekke nyttige moduler som normalt må kjøpes

Detaljer

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer