Project Coordinator: Prof. Paolo Dario

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Project Coordinator: Prof. Paolo Dario"

Transkript

1 HydroNet Floating Sensorised Networked Robots for Water Monitoring I denne utgaven Målsetting og funksjonalitet Beskrivelse av Konsortiet og Partnernes Rolle....4 Definisjon av testområde... 5 Samarbeid med Offentlige Institusjoner.6 Robot Prototyper Ambient Intelligence Framework 9 HydroNet hovedmøter...10 HydroNet Nyhetsbrev Nr. 3 Velkommen til tredje og siste utgave av HydroNet sitt årlige nyhetsbrev med informasjon om prosjektstatus og prosjektoppnåelse. HydroNet- prosjektet (en STREP innenfor temaet; MILJØ) er finansiert gjennom Europakommisjonens 7. rammeprogram. Hensikten med prosjektet er å designe, utvikle og teste en ny teknologisk plattform som skal bidra med å forbedre vannovervåkningen (i sanntid) gjennom anvendelse av et nettverk bestående av sensorbaserte, automatiske, fjernstyrte maritime roboter, der både stasjonære bøyer og små båter er integrert i en omsluttende intelligent infrastruktur. HydroNet har nylig avsluttet sine aktiviteter og har ferdigstilt robotflåten med alle dets tilhørende undersystemer. I løpet av det siste året er miniatyriserte sensorer, prøvetakingssystem og laser/ sonarkomponentene integrert i de forskjellige robotene og infrastrukturen for kommunikasjon mellom de ulike systemene ferdigstilt. Programvaren for å kunne sende kommandoer samt overføre data mellom robotene er testet og ferdigstilt. Kontrollstasjonens brukergrensesnitt er dessuten forbedret for å sikre en mer brukervennlig het. Aktivitetene er utført innenfor HydroNet sitt konsortium i samarbeid med offentlige institusjoner samt potensielle selgere av den nye plattformen. Plattformen i seg selv skal sørge for en ny tilnærming til miljøovervåkning innenfor et variert bruks- og virkeområde. Slovenske og Italienske testområder er karakterisert og spredningsmodeller er utviklet. Project Coordinator: Prof. Paolo Dario Scuola Superiore Sant Anna - SSSA P.zza Martiri della Libertà, 33 Pisa (Italy) Tel: Fax:

2 Målsetting og funksjon MÅLSETTING Hovedmålsettingen med HydroNet- prosjektet har vært å designe, utvikle og teste en åpen HW og SW plattform bestående av et nettverk av automatiske, miniatyriserte, sensorbaserte, radiosammenkoblede, maritime roboter som er integrert i et omsluttende intelligent kontrollsystem (Ambient Intelligence (Aml)) med det formål å undersøke miljøstatusen i vannområder samt sørge for tidsmessig og geografisk riktig informasjon om vannkvaliteten. Selve plattformkjernen består av sensorer (biologisk-, optisk- og kjemisk- baserte sensorer) installert i stasjonære bøyer og bevegende roboter som er i stand til å kommunisere med en landbasert kontrollstasjon. Det sensorbaserte robotnettverket tar prøver og analyserer raskt flere kjemiske og fysiske vannparametere, noe som tillater kontinuerlig sanntidsbasert informasjon om miljøstatusen i vannområdene. Nye miniatyriserte sensorer utviklet i HydroNet er i stand til å oppdage flere miljøfarlige stoffer (kromat, kadmium, kvikksølv, olje, og hydrokarboner) i vannet. Matematiske modeller er utviklet for å simulere transport og prosesser forbundet med de miljøfarlige stoffene i elver, innsjøer, og i kystfarvann. I sitt forsøk på å identifisere forurensningskilden er den sensorbaserte robotflåten i stand til å samarbeide og navigere i forskjellige vannscenarioer, fra kystfarvann til elvemunninger, til naturlige og kunstige innsjøer samt laguner. Dette ved hjelp av intelligente algoritmer (Expolorative Particle Swarm Optimization). Robotene er utstyrt med sonar og laserutstyr for å automatisk styre unna uventede hindringer i vannet. Robotene er små, lettvektige, flytende, energieffektive, og miljømessig konkurransedyktige (i form, størrelse, farge, materialer, og energibruk). Robotene kommuniserer ved hjelp av trådløs radiokontakt med Aml. Bøyene fungerer som nettverksnoder som forbedrer både intern- kommunikasjonen samt lokaliseringen av de mobile enhetene samtidig som de overvåker en rekke parametre ved hjelp av deres miljømessige/atmosfæriske sensorer. Hele nettverket er sammenkoblet gjennom en ekstern server for databehandling og intelligente analyser (databaser og data fusjon), nettverksstyring og et tilpasset brukergrensesnitt. FUNKSJONALITETER Robotene navigerer i forskjellige vannscenarioer: kystfarvann, elvemunninger, naturlige og kunstige innsjøer samt laguner. Robotene kan også navigere nedstrøms i elver samt stoppe for å holde posisjonen. Da det er vanskelig å realisere og optimalisere roboter for all disse naturlige scenarioene, er det designet to typer roboter : en elvbasert robot: liten, smidig/hurtig, og utstyrt med liten nyttelast; en sjøbasert robot: stor, flytende, og fullt utstyrt. Robotens hovedkarakteristika: minimum rekkevidde 15 km i elv 20 km i kystfarvann; 2 knop marsjfart; minimum 12 timer kontinuerlig bruk; maksimum sea force 5 (vindtyrke17-21 knop); maksimum 50 m prøvetakingsdybde. reduserte dimensjoner (lengde < 2 m, < 80 kg) for å tillate en/to personer å transportere roboten. 2

3 Målsetting og funksjon Alle de flytende robotene er ASV`er (Autonomous Surface Vehicle). Undervannsoppgaven som følger av vannovervåkningen er kun knyttet til prøvetakingen, mens alle de andre påkrevde oppgavene kan løses på vannoverflaten (navigasjon, lokalisering, kommunikasjon, analyse osv.). En utfordring roboten møter, er sikkerheten med tanke på identifiseringen av fiskenett eller andre ubevoktede hindringer. Robotens operasjonsområde dekker noen få kilometer fra kysten og dens posisjon endres hver dag samt at den alltid må kunne returnere til kontrollstasjonen ved havnen. Det er også utfordringer knyttet til overflatenavigasjon da det er en risiko for å kollidere med andre fartøy, men med sporing, alarmer, varsling, og med en sikker fart og navigering vil dette bidra til å redusere denne risikoen betraktelig. Valget av en overflaterobot gjør det dessuten mulig å benytte fornybar energi, som for eksempel sol- og vindkraft. Som sjø- overflaterobot, falt valget på en multiskrog- båt (katamaran), karakterisert av dens evne til å utføre sikker navigasjon og holde en fast posisjon mens den utfører prøvetakingen. Det gjør det også mulig å unngå bruken av tilføyelser som kan føre til forsøpling av havet. Grunt vann (<1 m), sandbanker, forskjellige hindringer, høy manøvrerbarhet, lang batterivarighet, og miljø gjør at man må benytte en spesiell båttype for elver og laguner: en stille, flatbunnet robot som blant annet er i stand til å navigere i sjøgress. UTFØRTE OPPGAVER Overvåkning/kartlegging Et nettverk av sensorbaserte roboter patruljer automatisk det ønskede området og måler parametre konstant, og implementerer dermed en kooperativ detaljert overvåkningsoppgave. Målte uregelmessigheter rapporteres gjennom et tilpasset brukergrensesnittet. Kildefinner- Et nettverk av roboter samarbeider med den landbaserte stasjonen for å finne forurensningskilden. Parameter kartlegging (Område Tid) Et nettverk av roboter overvåker konstant et valgt område ved å sende forespurt data til AmI databasen; i denne konfigurasjonen beveger roboten seg i forutbestemte bane/kurve. DEMONSTRASJONER For å teste funksjonaliteten og potensialet til HW/SW HyroNet plattformene ble det i løpet av de siste månedene av prosjektet blitt satt opp demonstrasjoner basert på realistiske scenarioer. Tre forskjellige testområder ble valgt i Italia og i Slovenia for å teste og validere HydroNet plattformene: langs elver (Isonzo elven i Slovenia), i naturlige og kunstige innsjøer samt laguner (Grado og Marano i Italia), i kystfarvann, i elvemunninger, i umiddelbar nærhet av industrielle avløpsrør (kystregionen i Livorno i Toscana - Italia). 3

4 Beskrivelse av Konsortiet og Partnernes Rolle HydroNet prosjektet er koordinert av Prof. Paolo Dario fra Scuola Superiore Sant Anna of Pisa (Italia). HydroNet konsortiumet består av 10 partnere. Det er fem offentlige institusjoner: Scuola Superiore Sant Anna (SSSA, Italia), Hochshule Lucerne (HTA, Sveits), Jozef Stefan Institute (IJS, Slovenia), University of Ljubljana (UOL, Slovenia), Hebrew University of Jerusalem (HUJI, Israel), Og fem SMEs: Dedalus SpA (Italy), LUMEX (Russland), Norwegian Institute for Air Research (NILU, Norge), Institute of Physical Biology (IFB, Slovenia), RoboTech srl (RT, Italia). Deltagerene i HydroNet konsortiumet er dyktige og er fult komplimentære. Jozef Stefan Institute (IJS) er ansvarlig for å definere de operative scenarioene, brukerbehovene, og miljømessig forståelse av tungmettallenes oppførsel på de valgte pilot områdene. University of Ljubljana (UOL) arbeider med utviklingen av forurensnings spredningsmodellene. Hebrew University of Jerusalem (HUJI) arbeider med design og utvikling av mikro- fabrikkerte kjemiske sensorer for kvikksølv, kadmium, og krom bestemmelse. Scuola Superiore Sant Anna (SSSA) er prosjektkoordinator. SSSA arbeider med systemdesign og spesifikasjon, på utviklingen av de flytende robotene, på realiseringen av flere moduler for automatisk navigasjon, samt system integrasjon og testing. Dedalus SpA arbeider med Ambient intelligence software infrastruktur utvikling og fjernstyringssystemets brukergrensesnitt. Hochshule Lucerne (HTA) arbeider med kommunikasjons- undersystemene (protokoller design og utvikling), kommunikasjonssikkerhet, samt grensesnitt mellom AmI og roboter. LUMEX arbeider med design og utvikling av mini- sensorer for olje produkter (oppløst oljeprodukter og overflate olje film) innhold i vann. NILU - Norwegian Institute for Air Research utfører kost- og nytteevalueringer knyttet til de foreslåtte løsningene. Institute of Physical Biology (IFB) designer og utvikler mikrofabrikkerte bio- sensorer for å oppdage kvikksølv i vannmasser. RoboTech srl (RT) arbeider med system design og spesifisering og robot fabrikasjon og kontroll. 4

5 Definisjon av testområdene Evalueringen av det integrerte HydroNet systemet er utført i forskjellige sesonger i tre utvalgte testområder: Soča/Isonzo elven og Trieste golfen (Slovenia/Italia) Marano lagunen (Italia) Livorno kystområdet (Italia) De utvalgte studieområdene dekker tre forskjellige miljøtyper som vil tillate testing og validering av HydroNet plattformen: elver kunstige innsjøer og laguner kystområder inkludert elvemunninger og/eller umiddelbar nærhet av industrielle avløpsrør. For hvert testområde, er det identifisert forskjellige scenarioer med tanke på kompleksitet og forurensningsproblemer. Soča/Isonzo elven og Trieste gulfen I Soča/Isonzo elven og i Trieste golfen er hovedbekymringen kvikksølv (Hg). Akvatiske systemer (som både ligger ved elv og befinner seg maritimt) er kvikksølvforurenset fra den tidligere aktive Idrija kvikksølvgruven, som befinner seg i Vest- Slovenia, dvs fra atmosfærisk deponering, spredte avfallsfyllinger og fururenset grunn. Formasjon og bio- akkumulering av methyl-kvikksølv (MeHg) er det mest kritiske miljøfaktoren i denne forurensede området. Marano lagunen Marano lagunen i Italia representerer et annen testområde med kvikksølv som hovedbekymring. Lagunen er utsatt for industriell kvikksølvforurensning fra et industrielt kompleks som ligger langsmed en strøm som bringer forurensningen inn i lagunen. Området representerer høy sårbarhet i forbindelse med mange helseeffekter som følger av tett bosetning og mange industrielle områder. Omtrent 20 kg/dag kvikksølv var estimert å bli sluppet ut i Aussa elvesystemet siden fra en operativ klor- alkali fabrikk til spillvannsrensing ble installert i En total mengde av kg kvikksølv er anslått å være sluppet ut til elven som antas å ha endt opp i lagunen. Livorno kystregionen Det tredje testområdet er lokalisert i Tyrrhenian sjøen i front av Livorno kystområde (Toscana, Italia). Dette området strekker seg omtrent 150 km langs kysten og er karakterisert ved tilstedeværelse av store petrokjemiske og kjemiske fabrikker. Det er dessuten lokalisert en viktig industriell havn i Liverno, -noe som fører til en intens trafikk av store tankskip, med påfølgende oljeforurensning. Kystområdet er utsatt for flere forurensningsklider ved tilstedeværelse av: to havner for oljetankere i Livorno og Piombino og den store trafikken av petroleumstankere; en petrokjemisk fabrikk i Livorno; en kjemisk fabrikk i Livorno sør (Rosignano Solvay) for produksjon av soda og andre kjemiske produkter; stålverket i Piombino; Cecina og Arno elvene som samler utslippene fra mange produsenter og kjemiske fabrikker og slipper disse ut i Tyrrhenian sjøen. 5

6 Public Institutions Collaborations HydroNet sitt konsortium har helt fra starten av prosjektet etablert kontakter og samarbeid med hovedaktører innenfor vannforvaltningen. Beslutningstakere og politikkutformere på forskjellige nivå i flere land kommer til å bli direkte brukere av prosjektresultatene. Samtidig kan denne plattformen være viktig for forskningsinstitusjoner i deres gjennomføring av vitenskapelige studier. Med sikte på å involvere en større gruppe av eksperter og potensielle brukere samt for å samarbeide med konsortiet og definere spesifikasjonene av HydroNet plattformen, er det etablert et HydroNet brukerforum. Dette forumet vil sikre at prosjektresultatene vil samsvare med de reelle behov og at resultatene vil bli brukt til å planlegge fremtidig økonomisk utvikling. Til nå har følgende institusjoner akseptert å samarbeide med HydroNet konsortiet: Livorno kommune (Italia), som har støttet prosjektet med fasiliteter og tjenester for systemutvikling og testing. Scuola Superiore Sant Anna, i samarbeid med Liverno kommune åpnet i januar 2009 et nytt forskningssenter på maritime roboter og sjøteknologi i Liverno. Senteret er lokalisert i umiddelbar nærhet av sjøen og representerer en perfekt lokalisering for å kunne teste HydroNet robotene og de teknologiske løsningene. Livorno kystvakt som har gitt de nødvendige tillatelser for bruken av automatiske agenter i kystfarvannet. De vil også dedikere en transponder for å spore robotene under navigasjon for å garantere at sikker navigasjon og mulighet for å varsle andre fartøy om robotens tilstedeværelse i kystfarvannet. ARPAT, det regionale forurensningstilsyn (Toscana, Italia), som har gitt informasjon angående miljølovgivning på italiensk og europeisk nivå. Videre har ARPAT sørget for informasjon angående tradisjonell prøvetaking og analysemetoder for å optimere oppgavene som skal utføres av robotene. LaMMa, (Laboratory of Monitoring and Environmental Modeling for the sustainable development), som har gitt karakteristika av området fra et miljømessig standpunkt (strømmer, hindringer, dybder osv.). ARPA FVG, det regionale forurensningstilsyn (Friuli Venezia Giulia, Italia), som samarbeider og gir informasjon til konsortiet angående modellering for hydrodynamikk og sediment transport i Marano and Grado Lagunene. Åpningsdagen til det nye SSSA Marine Robotic Centre, i Livorno (Italia, 13 Januarr 2009) 6

7 Robot Prototyper ( katamaran ) KYSTNÆR ROBOT (KATAMARAN) I det kystnære området vil løsningen være å benytte en katamaran. En slik toskrogløsning inneholder det meste av det nødvendige modulene. Andre moduler er plassert mellom de to skrogene med et lokk som gjør hytten vanntett. To robot- katamaraner er blitt fullt utstyrt og validert det siste året. De to skrogene og dekkhus er utviklet ved bruk av karbonfiber materiale. Hovedkomponentene i roboten er: Styrer (hovedkontroll), Lokaliseringssystem (Magnetisk kompass, GPS), Radio and Bluetooth Kommunikasjonsmoduler Bevegelsesenhet (høyre/venstre motor og propell) Ror (ett for hvert skrog) Prøvetakingssystem med vinsj Biologiske, Optiske og Kjemikaliesensorer System for å unngå hindringer: som består av laserskanner Sonar Altimeter LiPo Batterieer Et prøvetakingssystem er plassert på katamaranens akterspeil med en vinsj som senker proben. Denne proben består av: en kommersiell probe (YSI 6920V2) med vannkvalitets- sensorer, som temperatur, turbiditet, ph, oppløst oksygen, oksyd reduksjon potensial og ledeevne. five samplers that collect water (each up to 200 ml) at different depths (up to 50 m). 7

8 Robot Prototyper ( Flat-Bunn Båt ) LAGUNE OG ELV ROBOT Lagune- og elveroboten er en lettbåt med flat bunn som kan navigere i elver og laguner. Fremdriftssystemet i båtens akterspeil er utstyrt med to propellmotorer. Kontroll- og navigasjonssystemet (motor drivere og datamaskinene ombord), som er matet med sensorer (laser, GPS, digitalt kompass og vannstrømingsensor), tillater roboten å bevege seg automatisk samt automatisk unngå hindringer. Veivalget bestemmes i så måte av robotens omsluttende intelligens. Roboten inneholder kjemikalie og optiske sensorer (Hg, Cr, Cd og oppløste hydrokarboner) som er supplert med overflatevann gjennom et prøvetakingssystem (pumpe, strømingsmåler, og teflonrør). En optisk sensor til å oppdage oljeflekker er montert eksternt. Roboten går på batterier og solpanel og er utstyrt med en radio modul for trådløs kommunikasjon med AmI samt den landbaserte kontrollstasjonen.. Skroget er laget av karbonfiber og dets netto vekt er omtrent 25 kg. Robotens totale vekt er omtrent 90 kg. og den er 2.29m lang og 1.12m bred. Skrogets vekt og form garanterer en toppfart på 2.5 knop. Robotens utholdenhet er omtrent 6 timer. Antenne Oljeflekk sensor Propeller GPS Solpanel Laser Vannstrømningssensor Batterier, datamaskiner, navigasjonssensorer, kjemikaliesensorer og prøvetakingssystem I båten. 8

9 Ambient Intelligence Framework INTRODUKSJON Ambient Intelligence (AmI) Framework inneholder all infrastruktur for programvare og har som oppgave å linke HydroNet robotene, de menneskelige operatørene og AI programvare for å operere flåten, overvåke (i sanntid) et HydroNet område samt produsere verdifull informasjon om det observerte miljø. Informasjon om alle hendelser kan også eksporteres til ATOM og KML slik at de enkelt kan benyttes I andre verktøy som Feed lesere, mobiltelefoner og Google Earth. UTFØRE OPPDRAG Web- baserte programmer er brukt for å tillate menneskelige operatører å konfigurere og instruere roboter og bøyer med kommandoer for navigering, kontinuerlig sanntidsbasert analyser, varsel om status samt oppdrag. Alle oppdrag kan bli lagret og laste opp igjen (for å endre kjøreplan) under oppdraget. KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES Et kraftfullt datamodelleringsverktøy (utviklet av UOL) som utnytter den historiske kunnskapen over et overvåkningsområde er integrert. Dette for å optimalisering automatisering av algoritmer ressursplanlegging. Ved å utnytte kunnskap generert fra robotenes målinger samt strukturell kunnskap fra modellene, er det mulig å implementere automatisk programvaremoduler som er i stand til geografisk å vise de forventede tilstanden til en maritimsk område, å generere alarmer ved spesifikke forurensede prøver samt å guide hele robot- flåten mot en forurensningskilde. OVERVÅKNING OG KONTROLL Sanntidsbasert overvåkning og kontroll forenkler alle hendelsene på HydroNet området ved å undersøke robotene sin status og fremdrift, deres posisjon, destinasjon, fart og overvåkningsmålinger. AmI CORE DISTRIBUSION Alle funksjoner, inngripen og vedlikehold av AmI programvare er pakket og er for tiden distribuert via en installasjons- CD som enkelt setter opp nye HydroNet overvåkningsområder. 8

10 HydroNet Hovedmøter HydroNet startet offisielt 1. desember Flere HydroNet møter ble gjennomført under prosjektets andre år for å verifisere utviklingen av sensorer og for å sette opp robot sub- systemene (elektrisk, mekanisk, flyteevne, informasjon). Det første møtet ble etter programmet holdt i Jerusalem (7-8 April 2010); De komplette demonstrasjonsbegivenhetene ble holdt i Ljubljana (12 Januar 2012) og i Livorno (28 Januar 2012). Review Meeting Demo in Livorno 9

Prosjektkoordinator: Prof. Paolo Dario

Prosjektkoordinator: Prof. Paolo Dario HydroNet Flytende sensor- og nettverks- baserte Roboter for Vannovervåkning 15 12 2010 HydroNet Nyhetsbrev Nr. 2 Velkommen til HydroNet sitt andre Nyhetsbrev som årlig distribueres for å holde deg oppdatert

Detaljer

Kan miljøovervåking integreres i daglige operasjoner?

Kan miljøovervåking integreres i daglige operasjoner? Kan miljøovervåking integreres i daglige operasjoner? Forum for offshore miljøovervåkning 30.-31. oktober 2012 Classification: Internal 2012-10-17 Hvorfor integrert miljøovervåking? Operere uten skade

Detaljer

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2014-11-10

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2014-11-10 Address: Cybernetica AS Leirfossveien 27 N-7038 Trondheim Norway Phone.: +47 73 82 28 70 Fax: +47 73 82 28 71 STUDENTOPPGAVER Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato:

Detaljer

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2015-11-01

Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider: 5 Dato: 2015-11-01 Address: Cybernetica AS Leirfossveien 27 N-7038 Trondheim Norway Phone.: +47 73 82 28 70 Fax: +47 73 82 28 71 STUDENTOPPGAVER 2016 Til: Aktuelle studenter for Cyberneticas studentprogram Antall sider:

Detaljer

Ekofisk Livbåt Prosjekt

Ekofisk Livbåt Prosjekt Ekofisk Livbåt Prosjekt Et landskap i endring New Platform and Infrastructure Removing old platforms and plugging wells Changing our operating model 2020 Ekofisk - Fremtid Tor Ekofisk Tor 2/4Z Eldfisk

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet FOR OPTIMALISERING AV FLÅTEADMINISTRASJONEN Ønsker du å imøtekomme

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Ny generasjon fôrflåte

Ny generasjon fôrflåte DEFINERE FOKUS Om Ocea Ocea er en ledende leverandør av løsninger og produkter til havbruksnæringen. Vi utvikler og leverer et bredt spekter av utstyr og programvare for alle områder av havbruksnæringen.

Detaljer

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting

Aktiv lekkasjekontroll ved bruk av lydloggere med datainnhenting - når vann er viktig Norsk produsent av ventiler, armaturer og rørdeler til vannforsyning siden 1877. Distributør av HWM lekkasjekontroll produkter: - korrelatorer - marklytting / trasésøk - lydloggere

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Ett e-navigasjons Display? Svein David Medhaug

Ett e-navigasjons Display? Svein David Medhaug Ett e-navigasjons Display? Svein David Medhaug Ett Navigasjons Display IMO MSC94 SIP IMO MSC95 MSC 95-19 (arbeids program IMO) 6 Planned «outputs» på High Level Action Plan (HLAP) 1. Retningslinjer for

Detaljer

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid

Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Motivasjonen for Styr Smart i Smart Grid Jan Berntzen, Tieto Prosjekteier SSISG Energimarkedet -1930 2010 2015 2020 Tradisjonelt Enveis kommunikasjon AMS Smart strøm Dynamisk marked Forbrukerfleksibilitet

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro 2 Introduksjon Boreoperasjoner som gjennomføres i forbindelse med produksjon av olje og gass er

Detaljer

Vipark Taak. by Ditech. Cash in ticket out

Vipark Taak. by Ditech. Cash in ticket out Vipark Taak by Ditech Cash in ticket out Vipark Taak by Ditech er rett og slett en parkeringsautomat. Ikke mer, ikke mindre. Taak er er en parkeringsautomat. Enkelt og greit. Mynt inn, billett ut. Ikke

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE

5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE Vedlegg 5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE Innhold Generelt:... 3 Befaring:... 3 Kravspesifikasjon... 3 Dekningsomfang:... 5 Kravspesifikasjon pasientvarsling Fauske sykehjem Generelt:

Detaljer

Enovas støtteordninger. Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth

Enovas støtteordninger. Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth Enovas støtteordninger Klimamarin, 18. nov 2015 Petter Hersleth Om Enova Skal bidra til markedsendring, energieffektivisering samt utvikling av energi- og klimateknologi. Hovedområder: industri, bygg,

Detaljer

Forskningsseminar: Høgskolen i Ålesund: 05.04.2013 Fra Smart Grid, til Smarte Regioner

Forskningsseminar: Høgskolen i Ålesund: 05.04.2013 Fra Smart Grid, til Smarte Regioner Forskningsseminar: Høgskolen i Ålesund: 05.04.2013 Fra Smart Grid, til Smarte Regioner Harald Yndestad Smartere Byer Hva er motivet? 1 Urbanisering - Vekst av megabyer: ->50% i 2013, -> 70% i 2050 - Samtidig:

Detaljer

Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri

Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri e-nav.no 2014, Oslo John Erik Hagen, regiondirektør, Kystverket Vest Koordinator, IMOs korrespondansegruppe for e-navigasjon Utviklingslinjer

Detaljer

Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark

Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark Prosjektrapport Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...2 2. Bakgrunn og mål...3 3. Resultater av testene utført i Norge og Færøyene...5

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef INTERNET of THINGS (IoT) OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN Hjalmar Wiik, Salgssjef hjalmar@apx-systems.com KORT OM APX SYSTEMS SOFTWARE HUS SYSTEMUTVIKLING OG INTEGRASJON SIDEN 1992 INTELLIGENTE, INTEGRERBARE

Detaljer

BRIDGE- prosjektet. Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling. Jan Håvard Skjetne. Skandinavisk Aku3medisin 2015 17.

BRIDGE- prosjektet. Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling. Jan Håvard Skjetne. Skandinavisk Aku3medisin 2015 17. BRIDGE- prosjektet Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling Jan Håvard Skjetne Skandinavisk Aku3medisin 2015 17. mars 2015 Bridging resources and agencies in large- scale emergency management Startet

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Transport av 3 muddermasser I prinsippet er det to reelle transportmetoder for muddermasser fra Oslo havn til sluttdisponering, dypvannsdeponi ved : Transport i rørledning Sjøtransport med lastefartøy

Detaljer

- DOM Group Safety AS

- DOM Group Safety AS Made in Italy - DOM Group Safety AS Presenterer Supertech Den eneste løsningen som virker direkte inne i tanken Spar Miljøet med opp til 75% reduksjon i avgasser Spar opp til 12% drivstoff «SUPERTECH optimaliserer

Detaljer

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringer i Ingeniørfaget HiÅ 19.08.2014 Leve med Moores lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er det du utdanner deg til? Min og din tid i faget Er det noe du kan lære fra

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

Big Float. Amfibisk gravemaskin. Pongtongunderstell. Transport og bruksområder. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200

Big Float. Amfibisk gravemaskin. Pongtongunderstell. Transport og bruksområder. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200 Big Float Amfibisk gravemaskin Pongtongunderstell Transport og bruksområder REMU Big Float 800 REMU Big Float 1400 REMU Big Float 2200 Arbeid i åpent vann Tekniske data Norwegian 2 Pongtongunderstell REMU

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL.

GPS enheter. Vi prosjekterer for deg! Utfordre oss! Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL. GPS enheter Vårt totale sortiment dekker de fleste behov: Automated Vehicle Location AVL Flåtestyring Leasingbiler Utleie/utlånsbiler Taxi/ offentlig transport Kjørebok Person sporing VIP Alenearbeid Mental

Detaljer

Om DEFA Link. Full kontroll på bilen og DEFA bilvarme med mobilen.

Om DEFA Link. Full kontroll på bilen og DEFA bilvarme med mobilen. DEFA Link på 1-2-3 DEFAs verden Om DEFA Link Om DEFA Link Full kontroll på bilen og DEFA bilvarme med mobilen. DEFA Link er et brukervennlig system som revolusjonerer måten bileieren kommuniserer med DEFA

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8 [Skriv inn tekst] Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet.

NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet. NCVIB/INFRA System for overvåkning av vibrasjoner etc. fra anleggsvirksomhet. Hensikt: - Forstå NCVIB/INFRA system - Kjenne til mulighetene i NCVIB/INFRA system Agenda: -INFRA loggere (Mini/Master) -INFRA

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Maingate mvio Home Quick Guide

Maingate mvio Home Quick Guide Maingate mvio Home Quick Guide ADDRESS: BOX 244, SE-371 24 KARLSKRONA, SWEDEN VISITORS: DROTTNINGGATAN 16 PHONE. +46 455 36 37 00 FAX: +46 456 36 37 37 WEB: WWW.MAINGATE.SE Innhold 1 Quick Guide 3 1.1

Detaljer

TANTEC P E G A TANTEC. Programvare for administrasjon og overvåking av bredbånd, digital-tv og IP-telefoni over HFC-nett. www.tantec.

TANTEC P E G A TANTEC. Programvare for administrasjon og overvåking av bredbånd, digital-tv og IP-telefoni over HFC-nett. www.tantec. TANTEC P E G A Programvare for administrasjon og overvåking av bredbånd, digital-tv og IP-telefoni over HFC-nett. TANTEC www.tantec.no TANTEC Pega Programvare for administrasjon og overvåking av bredbånd,

Detaljer

Digitalisering endrer alt

Digitalisering endrer alt Litt om oss.. Vår visjon Vi skal hjelpe industriselskaper øke sin konkurransekraft med å etablere og forvalte en komplett digital definisjon på produktet og tilvirkningsprosessen, koblet sammen gjennom

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn. Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn. Teknologi for et bedre samfunn 1 Teknologidagene 2013 Demonstrasjon av Kooperativ ITS og simulering Jo Skjermo Jo.skjermo@sintef.no (gjesteopptreden: Odd Andre Hjelkrem, SINTEF) 2 Agenda Agenda Test Site Norway/Trondheim Kooperative

Detaljer

Et overblikk. Pleier sikkerhet og assistanse: Med en meldingsenhet kan pleiere kommunisere med hverandre for assistanse eller i nødsituasjoner.

Et overblikk. Pleier sikkerhet og assistanse: Med en meldingsenhet kan pleiere kommunisere med hverandre for assistanse eller i nødsituasjoner. Pasientvarsling Vår trådløse pasientvarslingsløsning tilbyr det ultimate innen fleksibilitet, pålitelighet og kosteffektivitet. Pasientterminalene kan være vegg montert, håndholdt eller som trekksnor.

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

NDSL & EATON. Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking

NDSL & EATON. Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking NDSL & EATON Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking 6/21/2012 CELLWATCH Everyday Battery Monitoring 1 Sårbarheten med en streng 36 x 12 volt blokker = 432 volt 6/21/2012 CELLWATCH Everyday Battery

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Teknologiske utfordringer i nord

Teknologiske utfordringer i nord Teknologiske utfordringer i nord Novemberkonferansen 2014 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.com Innholdet i presentasjonen Innledning Barentshavet gradvis tilnærming Goliat Barentshavet utfordringer 2

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen

Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen Aanderaa Fra målesystem i olje og gass til målesystem i havbruksnæringen INGER M. GRAVES Aanderaa Hvem er vi? Ca 80 medarbeidere lokalisert på Midttun Teknisk miljø med overvekt av ingeniører og sivilingeniører

Detaljer

Spørsma l og svar nr. 2

Spørsma l og svar nr. 2 Rana kommune Sak 2014-4125 Spørsmål og svar nr 2.docx 1 av 6 Spørsma l og svar nr. 2 1 Spørsmål i e-post nr. 2 I mitt arbeid med Konkurransegrunnlag, sak 2014/4125 Rana kommune, har jeg funnet følgende

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Helhetlig optimalisering av transportsystem og renseanlegg ved bruk av online styring og kontroll

Helhetlig optimalisering av transportsystem og renseanlegg ved bruk av online styring og kontroll Helhetlig optimalisering av transportsystem og renseanlegg ved bruk av online styring og kontroll Harsha Ratnaweera Professor, Norges miljø og biovitenskapelige universitet Mer regn Ł mer overløp og flom

Detaljer

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen Trondheim, 10.og11.april 2013 Anne Kathrine Arnesen og Hilde B. Keilen Klif Utarbeidelse av forvaltningsplaner

Detaljer

Design, bruk, interaksjon

Design, bruk, interaksjon Design, bruk, interaksjon Magnus Li magl@ifi.uio.no INF1510 23.01.2017 Denne forelesningen 1. Mennesker 2. Informasjonssystemer 3. Områder innen menneske-maskin interaksjon 4. Designe for brukere og brukskontekst:

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Hvorfor Sjøheimevern?

Hvorfor Sjøheimevern? Hvorfor Sjøheimevern? Jens Christian Mikkelsen Områdesjef Nærmere 66.000 anløp skjer inn til Norske havner løpet av ett år Over 70% av verdiene transporteres inn og ut av landet over kjøl Brorparten av

Detaljer

Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003

Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003 Human Factors (HF) i kontrollrom - En revisjonsmetode 2003 Agenda Hva er Human Factors? Hvorfor trenger vi HF-revisjonsmetode? Hva er HF-revisjonsmetode? Hvorfor bruke HF-revisjonsmetode? Hvor finner du

Detaljer

Uni Researchs rolle i å løse de store samfunnsutfordringene

Uni Researchs rolle i å løse de store samfunnsutfordringene Uni Researchs rolle i å løse de store samfunnsutfordringene Jublieumssymposium, Norsk Geofysisk Forening Geilo 20-22 september 2017 Aina Berg Nøkkeltall Forskningsområder Strategi Uni Research 2016-2020

Detaljer

Livbåtseminar 28/10-2011 Status dropp med propell i gang

Livbåtseminar 28/10-2011 Status dropp med propell i gang Livbåtseminar 28/10-2011 Status dropp med propell i gang P. Teigen, Statoil ASA 1 - Classification: Internal 2011-09-01 Bakgrunn Det har vært foreslått at dropp med propell i gang (DPG) vil kunne gi en

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

Vardø trafikksentral NOR VTS

Vardø trafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2013-08-20 Vardø trafikksentral Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, Melkøya og Nordøstpassasjen Juli 2013 Oljetransporter langs kysten i nord, juli 2013 Innledning Trafikksentralen

Detaljer

Okvatnet og Vedalsvatnet

Okvatnet og Vedalsvatnet Okvatnet og Vedalsvatnet Olexkart og volumberegninger Undersøkelsen av Okvatnet Vedalsvatnet ble utført av Hydra AS sommeren 2007. Deltagere var Mona Gilstad, Jarle Ulriksen og Ole Robert Hestvik. Teknisk

Detaljer

U-864 Høyringsmøte i Vassområde Nordhordland. 19. November 2014

U-864 Høyringsmøte i Vassområde Nordhordland. 19. November 2014 U-864 Høyringsmøte i Vassområde Nordhordland 19. November 2014 45 tyske tokt med ubåter 34 sunket Kun 3 returnerte til tyske havner U-851 U-864 U-871 U-850 U-852 U-859 U-863 U-860 Undersøkelser viser

Detaljer

1.1 Overvåking og styring av miljøsoner

1.1 Overvåking og styring av miljøsoner 1.1 Overvåking og styring av miljøsoner 1.1.1 Omfang I forbindelse med at Beijing skulle arrangere sommer OL i 2008 ble prosjektet Intelligent Transport Systems for Traffic Air Pollution (ITS-TAP) initiert

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

FANTASTIC 0100 YOUR EXTREME 2015

FANTASTIC 0100 YOUR EXTREME 2015 FANTASTIC 0100 YOUR EXTREME 2015 1. Lagsammensetning Fantastic 0100 består av de fire sivilingeniørstudentene Martin, Marius, Tobias og Thomas. Selv om medlemmene av teamet går på ganske like studieprogram,

Detaljer

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner:

Fig.1. Prøver av GREASOLUX patroner: GREASOLUX - et produkt som gir løsninger til problemer forårsaket av fett i avløpsvann behandling Industrielt og kommunalt avfall forurenset med fett - et hyppig problem for selskaper å opprettholde avløpsvann

Detaljer

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.00 Gyldig fra 28.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Knut Pettersen Side 1 av11 Elevens individuelle læreplan Skoleåret 2015/2016 Sandnessjøen

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING

CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING CASAMBI BLUETOOTH LYSSTYRING Lysstyring for den moderne verden! Med Casambi kan du styre belysningen for å skape den rette stemningen og atmosfæren. Dim din belysning og juster fargetemperatur med veggbrytere,

Detaljer

Temaer: Kartlegging av marint biologisk mangfold i Troms Tilførselsprosjektet Resipientundersøkelser og akvakultur Møte i kystgruppa Fylkesmannen i Troms 14.01.2010 Nina Mari Jørgensen, Guttorm Christensen

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Argo, fra idé til suksess? Kjell Arne Mork Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret

Argo, fra idé til suksess? Kjell Arne Mork Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret Argo, fra idé til suksess? Kjell Arne Mork Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret NGF 100 år, 20-22 september 2017 Innhold 1. Hva er Argo? 2. Noen resultater fra Argo 3. Et nytt norsk Argo infrastrukturprosjekt

Detaljer

Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv

Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv IT S ALL ABOUT CARE IMPROVED BY TECHNOLOGY Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv Løsninger som forenkler hverdagen for pasienter, pårørende og helsepersonell Aksel.Lindberg@lintech.no

Detaljer

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Informasjonsmøte 3 mai 18:00 Agenda Informasjon om Tirsdagsregattaen. Seilbestemmelse, bane, klasser, måltall mm. Vi har besluttet å fortsette å benytte Sail

Detaljer

ED 100 ED 250. Modulbasert slagdørsautomatikk

ED 100 ED 250. Modulbasert slagdørsautomatikk ED 100 ED 250 Modulbasert slagdørsautomatikk ED 100 og ED 250 innhold ED 100 og ED 250 konfigurasjoner for ulike bruksområder til dører 4 5 Det modulbaserte systemet 6 7 For lett tilgjengelighet i inngangspartier

Detaljer

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter w w w. b e l a n o r. n o Kartplotter GPSMAP 178C/178Ci Dagslys farge kombi kartplotter/gps/ ekkolodd med 4,5 CFTN display 200 MHz microprosessor for rask zoom og karttegning Benytter BlueChart sjøkart

Detaljer

BioReco. (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa. BioReco Aps Biosa Norge as

BioReco. (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa. BioReco Aps Biosa Norge as BioReco (Biological Recovery) Rensing av vann med BioReco og Terra Biosa BioReco Aps Biosa Norge as BioReco (Biological Recovery) biologisk gjenoppbygging av vann med effektiv oksygentilførsel BioRecos

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com The Complete Property Management System Hoist Technology - www.hoistgroup.com Med fokus på driften HotSoft 8 er et komplett bookingssystem som passer alle typer overnattingssteder fra vandrerhjem til større

Detaljer

FAST SURVEY BOAT 7.50 RASK OG EFFEKTIV HYDROGRAFI

FAST SURVEY BOAT 7.50 RASK OG EFFEKTIV HYDROGRAFI FAST SURVEY BOAT 7.50 RASK OG EFFEKTIV HYDROGRAFI Hydrografibåten Fast Survey Boat 7.50 er en effektiv og kompromissløs hydrografimaskin: høy fart under hydrografering og transport, romslig og meget komfortabel

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process

Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process INF 329 Web-teknologier Kapittel 5 - Advanced Hypertext Model Kapittel 6 - Overview of the WebML Development Process Navn: Bjørnar Pettersen bjornarp.ii.uib.no Daniel Lundekvam daniell.ii.uib.no Presentasjonsdato:

Detaljer