Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging"

Transkript

1 1 Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging

2 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging av det studieadministrative prosessene ved NTNU I kartleggingen har vi hatt fokus på å identifisere Prosesser og hovedhovedaktiviteter Roller og ansvar i de ulike aktivitetene Støttesystemer som benyttes Videre har vi jobbet med å identifisere forbedringsområder i Prosess Teknologi og Organisasjons dimensjonen (PTO): Prosesser: Er den aktuelle prosessen etablert og fungerer optimalt i organisasjonen? Teknologi/Støttesystemer: Understøtter teknologien prosessen hensiktsmessig? Organisering: rolle og ansvars fordeling, kompetanse og ledelse og styring i prosessene Forbedringsområdene skal nå bearbeides og vil danne beslutningsunderlag for hvilke prosesser prosjektet skal jobbe videre med

3 3 Bidragsytere i prosessen Fakultetsadministrasjonen Kartlegging gjennomført den og Deltakere fra fakultetsadministrasjonen: Vegard Rønning Femke Driessen Kjetil Jomaas Birgit Moan Randi Elvedal Eivind Voldhagen Ellen Beate Hove Astrid Hatlen Hilde Fyksen Berg Solfrid Bergsmyr Anne Eide Referat godkjent av deltakerne

4 4 Bidragsytere i prosessen Representanter fra instituttene Kartlegging gjennomført og Deltakere fra institutter ved IME: Kristen Rekdal, Institutt for telematikk Harald Øverby, Institutt for telematikk Halsten Aastebøl, Institutt for elkraftteknikk Tommy Gravdahl, Institutt for teknisk kybernetikk Unni Johansen, Institutt for teknisk kybernetikk Tore Amundsen, Institutt for matematiske fag Inger Seehuus, Institutt for matematiske fag Bojana Gajic, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Signe Talukder, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Kjell Bratbergsengen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Bård Kjos, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Berit Hellan, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kirsten Sandersen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Anne Sørvik, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Referat godkjent av deltakerne

5 5 Hovedaktiviteter i prosessen Arbeidsfordeling mellom fakultet og institutt (s1) Fakultet Fakultet og institutt Institutt Rekruttering Rekrutteringsforum Sende ut tilbudsbrev og infomateriell til studenter Innspill til rekrutteringsmateriell (web, brosjyrer) Jentedagen Skolebesøk/messer Web T-shirt Opptak/Mottak Mottak av studenter Vurdere ekstern utdanning Vurdere opptaksgrunnlag Rapportering/analyse av søker- og opptakstall Svare på forespørsler på telefon fra studenter Koordinere immatrikulering Arrangere informasjonsmøter Opptak til int. masterprogram Koordinere inst. bidrag til Teknostart. Innpassing av utenlandsk og norsk utdanning Støtte til undervisning og veiledning Kontaktperson for studenter med funksjonshemming Godkjenne praksis (inn- og utland) Ansvar for studieplaner for siv.ingstudiet på fakultetet Ansvar for studieplaner for realfagsstudiet Arbeide med forskrift studieplan Masterstudenter: Masterkontrakt, DAIM, Utdanningsplan, registrere masteroppgave i FS Booke rom ifm øvinger og møter Innkalle til fellesmøte med instituttene Koordinere studiegruppen Eksperter i Team: Sjekke påmelding Informasjon og veiledning Oppfølging av studenter : Bytte av studieprogram, emnevalg, utenlandsopphold, sammensetning av fagplan, utdanningsplaner etc Studieplanarbeid Informasjonsmøter Fakultetets time Administrere ekskursjoner KVASS Ressursplanlegging. Dimensjonere og lønne personell Korrektur av timeplan og rom. Masteroppgaver: Annonsere og registrere valg og uttak av oppgaver (DAIM), masteravtaler Tildeling av leseplasser Salg av kompendier/forelesn.matr. Gi adgang til områder. lab etc Innkjøp av lab.utstyr mm. HMS oppfølging av studenter. Sikkerhet på lab Sekretær for program Fagevaluering Eksamen Fastsette eksamensdatoer: Høring, endring ved kollisjoner, klager fra studenter, kontakt med eksamenskontoret Samkjøre eksamensdatoer og undervisningstidspunkt Bistå med eksamensmeldinger: Veiledning/sjekk av studenter Eksamensmeldinger for EiT Tilrettelegging av eksamen/semesterprøver FS: Registere godkj. øvinger. Sende brev til stud. som ikke er godkj. Forberedelse:Trekk av muntlig eksamen fordypningsfag, motta eksamensoppgaver fra faglærer, kopiere og videresende, fordele studenter på rom, lage oversikt over eksamensavvikling på instituttet Praktisk gjennomføring: Lage møttlister, motta eksamensbesv., fordele til faglærere Motta masteroppgaver og utsending til sensur. Registrere i DAIM Midtsemesterprøve. All administrasjon Konteksamen. Innhente opplysninger. Varsle faglærer. Oversikt over antall Eksamen fordypningstema

6 6 Hovedaktiviteter i prosessen Arbeidsfordeling mellom fakultet og institutt (s2) Fakultet Fakultet og institutt Institutt Sensur og vitnemål Oppfølgingssamtale ved stryk Korrektur av vitnemål Utmatrikulering: Program Behandling/administrering av klagesaker Sensorer: Sende anmodning til fakultet, sende oppnevningsbrev, honorere sensorer. Sensurlister: Mottak og videreformidl. Master: Mottak av sensur og registrere i DAIM Fordypningsfag. Sammenstille resultater og sende sluttkarakter til eksamenskontor Oppfølging etter studieslutt Alumni. Skaffe oversikt over studenter Gjennomføre spørreundersøkelser. Undersøkelse om hvem som har fått jobb. Oversikt over arbeidsmarked Rapportering Gjennomgående Følge opp FUS-vedtak Sekretær for studieutvalget på fakultetet Møte Nasjonalt utdanningsutvalg for mat.nat.-fag Statistikk og rapportering Vedlikeholde FS og Web Postmottak og arkivering Strategi- og handlingsplan for instituttet

7 7 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen (s1) Rekruttering Rekrutteringssider på web Rekrutteringsforum "Jentedagen Sende ut tilbudsbrev og infomateriell til studenter Opptak/mottak Koordinere immatrikulering Svare på forespørsler på telefon fra studenter Mottak av studenter: Informasjonsmøte, booking av rom ifm mottaksaktiviteter Vurdere ekstern utdanning Vurdere opptaksgrunnlag Rapportering/analyse av søker- og opptakstall Støtte til undervisning og veiledning Informasjon og veiledning: Henvendelser fra studenter, skranke Oppfølging av studenter: Progresjon, utdanningsplan, sjekke obligatoriske emner, EpN, dispensasjonssaker, utelukkelser, permisjoner, fritak, innpassing, kontaktperson stud. med funksjonshemming, godkjenne praksis (inn- og utland) Støtte til undervisning og veiledning (forts) Utveksling: Innreisende: Koordinere fagavdelinger og Internasjonal seksjon, sende forespørsel til instituttene Utreisende: Sende søknader til Internasjonal seksjon, registrere i eporte når de kommer tilbake, samtale Studieplanarbeid: Ansvar for studieplaner for siv.ing-studiet på fakultetet, vedlikehold, Emner på nett, arbeide med forskrift ifht studieplan, studiehåndboka. Masterstudenter: Masterkontrakt, DAIM, Utdanningsplan, registrere masteroppgave i FS Booke rom ifm øvinger og møter Organisere fakultetets timer Innkalle til fellesmøte med instituttene Koordinere studiegruppen Administrere ekskursjoner Eksperter i Team: Sjekke påmelding KVASS: Referansegrupper

8 8 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen (s2) Eksamen Fastsette eksamensdatoer: Høring, endring ved kollisjoner, klager fra studenter, kontakt med eksamenskontoret Samkjøre eksamensdatoer og undervisningstidspunkt Bistå med eksamensmeldinger: Veiledning/sjekk av studenter Eksamensmeldinger for Eksperter i Team Tilrettelegging av eksamen/semesterprøver Sensur og vitnemål Oppfølgingssamtale ved stryk Behandling av klagesaker Korrektur av vitnemål Utmatrikulering: Program Gjennomgående Følge opp FUS-vedtak Sekretær for studieutvalget på fakultetet Møte Nasjonalt utdanningsutvalg for matnat-fag Statistikk og rapportering: Vedlikeholde FS Web Postmottak og arkivering

9 9 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen - PhD Rekruttering Koordinere mot instituttene Websider Svare på spørsmål ved henvendelse Opptak Behandle søknader om opptak: Sjekke søknader, supplere evt. Mangler, opptaksbrev, registrering i FS Støtte undervisning og veiledning Fagplan Progresjonsrapporter (årlig) Utelukkelse, permisjoner Praktisk veiledning i forhold til reglement - faglærer og student Emnevurderinger Eksamen Oppmelding Eksterne emner Disputas Søknad om å få avhandling bedømt Kontrollere fagplan Forslag bedømmelseskomité Oppnevningsbrev Bedømme innstillingen til avhandling Prøveforelesning Distribuere avhandling Kunngjøre program Sensur og vitnemål Tildeling av graden Bestille vitnemål Korrekturlese vitnemål Sensurskjema fra komité Sensureksemplar av avhandlingen til biblioteket Doktorpromosjon: Korrekturlesning av diplomer og festskrift, bestille diplom, sende ut invitasjon, sende diplomer til de som ikke møter opp. Gjennomgående Statistikk FRIDA PhD-studiekatalogen

10 10 Hovedaktiviteter i prosessen Instituttene ved IME (s1) Rekruttering Komme med innspill til rekrutteringsmateriell: Web og Brosjyrer Skolebesøk/messer Opptak/mottak Opptak av studenter til internasjonale masterprogram (Utvelgelsesprosessen) Søknader om retten til å bruke tittelen siv.ing Vurdere faglige kvalifikasjoner til 2.årige masterprogrammer. Nytt i år (1 institutt) Sende brev til SA om orienteringsmøte (legger det ved opptaksbrevet) Ta ut rapporter fra FS om hvem som er tatt opp, antall studiepoeng. Sende til ledere for de forskjellige studieretningene Arrangere informasjonsmøter Koordinere instituttenes bidrag til Teknostart. Skaffe folk, opplæring etc Immatrikulering: Logistikk, Informasjonsmøter, Immatrikuleringsseremoni Innpassing av utenlandsk og norsk utdanning Støtte undervisning og veiledning Informasjon til studenter: Henvendelser, Informasjonsmøter, Fakultetets time Veiledning: Bytte av studieprogram, emnevalg, utenlandsopphold, sammensetning av fagplan, utdanningsplaner Utveksling: Faglig forhåndsgodkjenning av utdanningsplan i utlandet og endelig godkjenning når de kommer hjem Ressursplanlegging: Dimensjonere og lønne personell Studieplanarbeid: Revidere, kvalitetssikre EpN., korrektur av timeplan og rom Opprette e-post lister etc til faglærere istedenfor It's learning Masteroppgaver: Annonsere og registrere valg og uttak av oppgaver (DAIM), avtaler, innlevering. KVASS: Evaluering, etablering av referansegrupper, gjennomføre møter, rapportere Planlegge ekskursjoner Tildeling av leseplasser Salg av kompendier/forelesningsmateriell Gi adgang til områder: lab etc HMS: Oppfølging av studenter, sikkerhet på lab Sekretær for program

11 11 Hovedaktiviteter i prosessen Instituttene ved IME (s2) Eksamen FS: Registrere godkjente øvinger og ta ut lister Sende brev til studenter som ikke er godkjente Registrere eksamensdato og sensurdato på eksamensweb Trekk av muntlig eksamen fordypningsfag, motta eksamensoppgaver fra faglærer, kopiere og videresende Motta eksamensbesvarelser og fordele til faglærere Fordele studenter på rom Lage møtt-lister Motta masteroppgaver og utsending til sensur og registrere i DAIM Lage oversikt over eksamensavvikling på instituttet (Excelark) Midtsemesterprøve: All administrasjon ligger på instituttet Kont.ksamen: Innhente opplysninger, varsle faglærer, oversikt over antall og data Eksamen fordypningstema Sensur og vitnemål Sensorer: Sende anmodning til fakultet, sende oppnevningsbrev, honorere sensorer Sensurlister: Mottak og videreformidling Klagesaker: Administrasjonen håndterer det praktiske. Master: Mottak av sensur og registrere i DAIM Fordypningsfag: Sammenstille resultater, sende sluttkarakter til eksamenskontor Oppfølging etter studieslutt Alumni: Skaffe oversikt over studenter Gjennomføre spørreundersøkelser: Undersøkelse om hvem som har fått jobb, oversikt over arbeidsmarked Rapportering Gjennomgående Strategi- og handlingsplan for instituttet

12 12 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med fakultetsadministrasjonen (s1) Rekruttering Behov for økte ressurser og for å satse sterkere på markedsføring pga mange nye programmer Behov for bedre kontaktnett. Ønske om rekrutteringsbase med oversikt over aktiviteter etc Har vært mye omorganisering og endring på rekruttering sentralt. Skolebesøk har i en periode ligget brakk Støtte til undervisning og veiledning Behov for rolleavklaring ifht utdanningsplaner. Hvem gjør hva på fakultet og institutt Opptak som saksbehandler har ikke tid/ressurser til å legge inn for eksempel betinget opptak i ephorte. Fører til at fakultetet ikke får tilgang til info Ikke tid til å legge inn godkjenning ekstern utdanning i FS ifht utdanningsplaner Er det nødvendig å bruke brev ved søknad om permisjoner. Kan man bruke FS istedenfor? Tungvindt system for å utarbeide studieplaner, for eksempel EPN tabeller, Tabeller på papir Mange klager på Eksperter i Team. Prosjekt er startet for å forbedre dette Problemer med relasjonen til Internasjonal seksjon ifht utveksling av studenter. Mangelfull/for sen registrering av hvilke studenter som reiser ut (FS). Heller ikke tilfredsstillende registrering av utvekslingsstudenter som kommer inn til NTNU Ansvarsfordeling og prosess er ikke optimal ifht Double Degree. Her trengs det klarere retningslinjer. Uvisst hvem som har ansvaret for å godkjenne studentene Sensur og vitnemål Utfordring å overholde frister for ny sensur knyttet til klagesaker. Studenten risikerer å ikke få vite hvilken karakter som foreligger før kont.eksamen. Burde det vært en felles klage- og behandlingsfrist first for alle emner? Eget elektronisk klagesystem utviklet på IME. Administrasjonen er fornøyde med systemet siden det forenkler prosessen, men de faglige synes det blir mye avbrudd Mange gale opplysninger på vitnemålene pga mangelfull informasjon i FS PhD Samarbeid om doktorstudier ved de ulike fakultetene bør koordineres aktivt sentralt. Manglende koordinering er til hinder for tverrfaglig samarbeid Behov for innføring av elektronisk innlevering og behandling av søknad om opptak og annen drift Behov for bedre informasjon om PhD-utdanningen ved NTNU på nett (norsk og engelsk)

13 13 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med fakultetsadministrasjonen (s2) Gjennomgående Bruker altfor mye tid på passive studenter. Bruker mye tid på å finne ut om de er aktive eller ikke. Mer kostnadseffektivt og strategisk å bruke tid på å hjelpe de studentene som faktisk er aktive Behov for å forbedre NTNUs websider. I dag er de ikke oppdaterte og vanskelig å finne fram i. Fører til "unødvendige" henvendelser fra studenter Utfordring med nye rammebetingelser for universitetene. Må tenke annerledes siden det er fokus på å tjene penger Behov for innarbeiding av rutiner for bruk av ephorte ved hele NTNU. Ulike og dårlige rutiner svekker effektivitet og tverrfaglighet. Støttesystemer FS: Behov for bedre informasjon om hvordan man tar ut rapporter, samt oversikt over hvor rapportene henter sine tall. Får mange tekniske spørsmål i forhold til FS i dag Fakultet og institutt bør kunne bruke samme databaser. IDI har egen base over master/cand.scient.-studentene som fakultete ikke har tilgang til. Fakultetet bruker kun FS. NTNUs telefonkatalog bør være oppdatert til enhver tid. Det er den ikke i dag Intern organisering Behov for økte ressurser (tilskudd, personer og tid). Mange nye systemer, oppgaver og prosjekter gjør at de ikke rekker å gjøre jobben og føler at de ikke mestrer alle oppgavene Behov for rolle- og ansvarsavklaring både horisontalt og vertikalt Flat struktur og stort kontrollspenn under fakultetsdirektør. Har ikke oversikt over hva de gjør eller tid til å gjennomgå saker. Fører til ad hoc behandling og at det er tilfeldighet hva man satser på Behov for mer støtte på strategiske og prinsipielle beslutninger. Har ikke stillingsbeskrivelser. Hvem skal gjøre hva? Behov for kontinuitet blant personalet. Mange utskiftninger og mange midlertidige stillinger. Får ikke til overlapp og kompetanseoverføring. Oppgaver blir hengende igjen og man kommer ikke à jour Mangler rådgiverstilling på studiesaker. Til tider dårlig informasjonsflyt. Kommer ikke informasjon ned til studiegruppa Behov for bedre samarbeid med instituttene og andre fakultet for å unngå dobbeltarbeid og hull Kunne gjennomført delegering av enkle oppgaver nedover. Tidkrevende prosesser i dag Mottar arbeidsoppgaver fra høyere hold som de sender ned til instituttet. Fakultetet er "bare" papirflyttere. Maser og purrer oppover og nedover. Instituttene er irriterte på fakultet fordi de pålegger dem oppgaver, selv om de ikke har fått tildelt ressurser Instituttene blir sjelden med i prosjektgrupper, selv om det er her hovedaktiviteten foregår. De får bare trædd løsningen nedover seg Ønsker mer tilgjenglige lokaler med nærhet til studentene. Dagens lokaler er vanskelig tilgjengelig for funksjonshemmede SA kan gi bedre støtte i enkelte saker og utvikle spisskompetanse innenfor noen områder. Det må være klart hvilke områder SA skal inneha spisskompetanse

14 14 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s1) Rekruttering Fagmiljø føler at det er lagt for stramme rammer fra sentralt Hvem håndterer rekruttering av internasjonale studenter? NTNU har ikke etablere prosesser og rutiner for å håndtere dette Opptak Har ikke sikre tall på antall studenter som er tatt opp før lang ut i september Prosessene rundt opptak av internasjonale studenter blir for byråkratiske og tar for lang tid. Dårlig kommunikasjon mellom SA og Internasjonal seksjon. Fører til at NTNU taper konkurransen om de internasjonale studenter Støtte til undervisning og veiledning Dagens system for studieplaner er en hemsko i målet om tverrfaglighet, og samtidig meget ressurskrevende Utfordring at EpN låses tidlig (des/jan). Får ikke trekke veksler på erfaring. Lang planleggingshorisont. Emnebeskrivelser og eksamen burde kunne vært lagt inn senere. Skulle ønske at prosessen var mer dynamisk. EpN fungerer stort sett veldig bra, men beskrivelser av emner blir ikke brukt i info. på nett. Informasjon slettes fra ett år til annet. Emner med gamle navn ligger igjen og blir ikke ryddet opp. En del info. som ikke kommer fram i studieplan som må registreres i EpN Manuell programmering av det som legges inn i studieplanen til stud.web. medfører dobbeltarbeid Mange ulike begreper ved de ulike instituttene fører til forskjeller i stud.web og studieplanene (tabellene), Its learning, FS, web-sider på mange ulike nivå Etter at nytt system ble innført er timeplanen ferdig mye senere. Tilrettelagt undervisning: Får ikke beskjed om dette. Institutt må oppsøke SA noe som medfører at ikke alle studentene får det de har krav på Ved innpassing av norsk utdanning må man søke fritak fag for fag. Prosessen tar lang tid. Innpassing av utenlandsk utdanning er en komplisert prosess. Implementering av KVASS Evaluering av emner. Hvordan skal dette gjøres og til hvem? Etablering av referansegrupper. Skulle hatt et elektronisk system for å følge opp. Må brukes som et ledelsesverktøy dersom det skal ha noen funksjon

15 15 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s2) Eksamen Tungvint manuell prosess. Skulle ønske det ikke var behov for Excel-arket de lager, men at det fantes eget system for dette Har blitt lagt eksamener flere dager på rad. Var tidligere uskreven regel om at man ikke gjorde det. Henvendelser om dette ble ikke tatt til følge innledningsvis, men ble endret etterpå Fleksible eksamensordninger dyttes ned på instituttet og på hver enkelt faglærer. Dette blir for uformelt og for mange personer er involvert Får ikke adm. støtte fra SA ved midtsemesterprøver som ved ordinær eksamen. Arbeidskrevende og fører til at faglærere unngår det. Usikkert om prosessen blir håndtert med god nok kvalitet? Burde vært lagt sentralt som all annen eksamen. Behov for profesjonell håndtering. Hvordan håndtere forfall? Hva er reglement? Det burde være likebehandling av kont.eksamen for alle. Ønske om kont.eksamen også på frie studier, men i dag har de eksamen hvert semester. Det er tatt et initiativ sammen NT ifm dette. Det er problematisk å avvikle kont.eksamen pga ferieavvikling Fordypningsemner (siv.ing) skal ha felles karakter. Dette medfører mye manuelt arbeid for instituttene Sensur og vitnemål Sensurskjema for master er en manuell og tungvint prosess Ønske om lik behandling av sensurering av masteroppgavene i teknologi og realfag Bruk av tilsynssensor uavklart (honorering og rolle).burde være felles retningslinjer. I dag er det ulik praksis på avlønning av ekstern sensor. Svært mange klagesaker. Veldig mye arbeid for mange. Klage og begrunnelsesløpet går kontinuerlig. Umulig å overholde frister. Problematisk i forhold til ferieavvikling. Hvorfor må alt gå via fakultet? Gjennomgående Fakultetets rolle er overflødig i enkelte prosesser. Ikke involver både fakultet og institutt i samme prosess hvis det ikke er nødvendig. For eksempel: Klageprosess. Sensor. La fakultetet være ankeinstans, ikke saksbehandlingsinstans Ønske om kostnadsberegningssystem for ressursplanlegging på instituttene (personer og utstyr) Behov for bedre informasjon/kommunikasjon med SA Skaper forvirring at enkelte studieprogram har sin tilhørighet ved flere institutter

16 16 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s3) Støttesystemer Behov for bedre rapporter i FS. Utvikle webgrensesnitt mot FS og gjøre informasjon tilgjengelig for studenter og faglærere slik at de blir mer selvhjulpne. Nå må faglærer og studenter alltid spørre adm. Tidkrevende. Bedre gjennomgående oppdateringsmuligheter i FS Burde vært mulig å få ut oversikter i FS over emner pr semester pr institutt som grunnlag for ressursplanlegging Får ikke gjort som man ønsker med FS pga nasjonale behov It`s learning: Administrativt ansatte bør også ha tilgang. Unngå alle skyggesystemene som fører til dobbeltregistrering (X: DAIM, klagesystem og FS). Lage integrert system for eksamensavvikling og sensur (inkl. masteroppgaven, eventuelt klage og begrunnelse). Ønske om nye systemer som gjør arbeid enklere. Mye papirarbeid.

17 17 Oppsummering av de viktigste forbedringsområdene i et PTO perspektiv Perspektiv Evaluering Kommentarer DRAFT Prosess Teknologi Organisasjon Kompetanse Målstyring & Ledelse Samarbeid om doktorstudier ved de ulike fakultetene bør koordineres aktivt sentralt Bruker for mye tid på å finne ut om studentene er aktive eller passive i studiet Utfordring med nye rammebetingelser for universitetene. Fokus på inntjening Behov for bedre samarbeid med instituttene og andre fakultet for å unngå dobbeltarbeid og hull Opptaksprosessen av internasjonale studenter er for byråkratisk og tar for lang tid Får ikke administrativ støtte fra SA ved midtsemesterprøver som ved ordinær eksamen. Arbeidskrevende og det fører til at faglærere unngår det Det burde være likebehandling av kont.eksamen for alle. Ønske om kont.eksamen også på frie studier Fakultetets rolle er overflødig i enkelte prosesser (f.eks klagebehandling) Behov for innarbeiding av rutiner for bruk av ephorte ved hele NTNU. Ulike og dårlige rutiner svekker effektivitet og tverrfaglighet Behov for bedre opplæring i FS ifht nyttige funksjoner Eget elektronisk klagesystem utviklet på IME. Administrasjonen er fornøyde med systemet siden det forenkler prosessen Behov for å forbedre NTNUs websider. Info er ikke oppdatert og vanskelig å finne frem i Administrativt ansatte bør også ha tilgang til It s learning Behov for økte ressurser for å satse sterkere på markedsføring pga mange nye programmer og pga mange nye oppgaver og prosjekter Behov for klar rolle- og ansvarsavklaring både horisontalt og vertikalt Problemer med relasjonen til Internasjonal seksjon ifht utveksling av studenter. Mangelfull/for sen registrering av hvilke studenter som reiser ut (FS) Behov for bedre informasjon/kommunikasjon med SA Behov for kontinuitet blant personalet. I dag er det mange utskiftninger og mange midlertidige stillinger. Får ikke til overlapp og kompetanseoverføring Mangler rådgiverkompetanse (fak.adm) Lite tydelig

Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo.

Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Bacheloroppgave i DRI 3001 høsten 2010 Behandling av personopplysninger som ledd i eksamensseksjonens arbeid ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Helen Bakke og Martine C. Clementz. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Versjon 1.0 Dato: 1. mai 2006 1 DOKUMENTHISTORIKK... 3 2 HVA ER EPHORTE... 3 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert: 04.02.2015 Innhold

Detaljer

Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål

Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål Organisasjonsutviklingsprosjektet ved Universitetet i Bergen Delprosjekt 9: Kvalitet i internasjonal rekruttering validering av vitnemål Rapport fra arbeidsgruppe: Elisabeth M. Lysebo (leder) Signe Knappskog

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007

Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007 Årsrapport om Studiekvalitet og Læringsmiljø Studieåret 2006/2007 Vedtatt av Høgskolestyret 6. desember 2007 Innholdsfortegnelse Del 1 Sammendrag... 1 Overordnet vurdering av studiekvaliteten ved HiH...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-080 Innkalling Møte

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek.

Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. Delprosjekt 2 omfatter 13 arbeidsgrupper; 6 innen området studie, 5 innen området forskning og 1 gruppe for hver av områdene SEVU og bibliotek. Det foreligger

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer