Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging"

Transkript

1 1 Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging

2 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging av det studieadministrative prosessene ved NTNU I kartleggingen har vi hatt fokus på å identifisere Prosesser og hovedhovedaktiviteter Roller og ansvar i de ulike aktivitetene Støttesystemer som benyttes Videre har vi jobbet med å identifisere forbedringsområder i Prosess Teknologi og Organisasjons dimensjonen (PTO): Prosesser: Er den aktuelle prosessen etablert og fungerer optimalt i organisasjonen? Teknologi/Støttesystemer: Understøtter teknologien prosessen hensiktsmessig? Organisering: rolle og ansvars fordeling, kompetanse og ledelse og styring i prosessene Forbedringsområdene skal nå bearbeides og vil danne beslutningsunderlag for hvilke prosesser prosjektet skal jobbe videre med

3 3 Bidragsytere i prosessen Fakultetsadministrasjonen Kartlegging gjennomført den og Deltakere fra fakultetsadministrasjonen: Vegard Rønning Femke Driessen Kjetil Jomaas Birgit Moan Randi Elvedal Eivind Voldhagen Ellen Beate Hove Astrid Hatlen Hilde Fyksen Berg Solfrid Bergsmyr Anne Eide Referat godkjent av deltakerne

4 4 Bidragsytere i prosessen Representanter fra instituttene Kartlegging gjennomført og Deltakere fra institutter ved IME: Kristen Rekdal, Institutt for telematikk Harald Øverby, Institutt for telematikk Halsten Aastebøl, Institutt for elkraftteknikk Tommy Gravdahl, Institutt for teknisk kybernetikk Unni Johansen, Institutt for teknisk kybernetikk Tore Amundsen, Institutt for matematiske fag Inger Seehuus, Institutt for matematiske fag Bojana Gajic, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Signe Talukder, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Kjell Bratbergsengen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Bård Kjos, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Berit Hellan, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kirsten Sandersen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Anne Sørvik, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Referat godkjent av deltakerne

5 5 Hovedaktiviteter i prosessen Arbeidsfordeling mellom fakultet og institutt (s1) Fakultet Fakultet og institutt Institutt Rekruttering Rekrutteringsforum Sende ut tilbudsbrev og infomateriell til studenter Innspill til rekrutteringsmateriell (web, brosjyrer) Jentedagen Skolebesøk/messer Web T-shirt Opptak/Mottak Mottak av studenter Vurdere ekstern utdanning Vurdere opptaksgrunnlag Rapportering/analyse av søker- og opptakstall Svare på forespørsler på telefon fra studenter Koordinere immatrikulering Arrangere informasjonsmøter Opptak til int. masterprogram Koordinere inst. bidrag til Teknostart. Innpassing av utenlandsk og norsk utdanning Støtte til undervisning og veiledning Kontaktperson for studenter med funksjonshemming Godkjenne praksis (inn- og utland) Ansvar for studieplaner for siv.ingstudiet på fakultetet Ansvar for studieplaner for realfagsstudiet Arbeide med forskrift studieplan Masterstudenter: Masterkontrakt, DAIM, Utdanningsplan, registrere masteroppgave i FS Booke rom ifm øvinger og møter Innkalle til fellesmøte med instituttene Koordinere studiegruppen Eksperter i Team: Sjekke påmelding Informasjon og veiledning Oppfølging av studenter : Bytte av studieprogram, emnevalg, utenlandsopphold, sammensetning av fagplan, utdanningsplaner etc Studieplanarbeid Informasjonsmøter Fakultetets time Administrere ekskursjoner KVASS Ressursplanlegging. Dimensjonere og lønne personell Korrektur av timeplan og rom. Masteroppgaver: Annonsere og registrere valg og uttak av oppgaver (DAIM), masteravtaler Tildeling av leseplasser Salg av kompendier/forelesn.matr. Gi adgang til områder. lab etc Innkjøp av lab.utstyr mm. HMS oppfølging av studenter. Sikkerhet på lab Sekretær for program Fagevaluering Eksamen Fastsette eksamensdatoer: Høring, endring ved kollisjoner, klager fra studenter, kontakt med eksamenskontoret Samkjøre eksamensdatoer og undervisningstidspunkt Bistå med eksamensmeldinger: Veiledning/sjekk av studenter Eksamensmeldinger for EiT Tilrettelegging av eksamen/semesterprøver FS: Registere godkj. øvinger. Sende brev til stud. som ikke er godkj. Forberedelse:Trekk av muntlig eksamen fordypningsfag, motta eksamensoppgaver fra faglærer, kopiere og videresende, fordele studenter på rom, lage oversikt over eksamensavvikling på instituttet Praktisk gjennomføring: Lage møttlister, motta eksamensbesv., fordele til faglærere Motta masteroppgaver og utsending til sensur. Registrere i DAIM Midtsemesterprøve. All administrasjon Konteksamen. Innhente opplysninger. Varsle faglærer. Oversikt over antall Eksamen fordypningstema

6 6 Hovedaktiviteter i prosessen Arbeidsfordeling mellom fakultet og institutt (s2) Fakultet Fakultet og institutt Institutt Sensur og vitnemål Oppfølgingssamtale ved stryk Korrektur av vitnemål Utmatrikulering: Program Behandling/administrering av klagesaker Sensorer: Sende anmodning til fakultet, sende oppnevningsbrev, honorere sensorer. Sensurlister: Mottak og videreformidl. Master: Mottak av sensur og registrere i DAIM Fordypningsfag. Sammenstille resultater og sende sluttkarakter til eksamenskontor Oppfølging etter studieslutt Alumni. Skaffe oversikt over studenter Gjennomføre spørreundersøkelser. Undersøkelse om hvem som har fått jobb. Oversikt over arbeidsmarked Rapportering Gjennomgående Følge opp FUS-vedtak Sekretær for studieutvalget på fakultetet Møte Nasjonalt utdanningsutvalg for mat.nat.-fag Statistikk og rapportering Vedlikeholde FS og Web Postmottak og arkivering Strategi- og handlingsplan for instituttet

7 7 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen (s1) Rekruttering Rekrutteringssider på web Rekrutteringsforum "Jentedagen Sende ut tilbudsbrev og infomateriell til studenter Opptak/mottak Koordinere immatrikulering Svare på forespørsler på telefon fra studenter Mottak av studenter: Informasjonsmøte, booking av rom ifm mottaksaktiviteter Vurdere ekstern utdanning Vurdere opptaksgrunnlag Rapportering/analyse av søker- og opptakstall Støtte til undervisning og veiledning Informasjon og veiledning: Henvendelser fra studenter, skranke Oppfølging av studenter: Progresjon, utdanningsplan, sjekke obligatoriske emner, EpN, dispensasjonssaker, utelukkelser, permisjoner, fritak, innpassing, kontaktperson stud. med funksjonshemming, godkjenne praksis (inn- og utland) Støtte til undervisning og veiledning (forts) Utveksling: Innreisende: Koordinere fagavdelinger og Internasjonal seksjon, sende forespørsel til instituttene Utreisende: Sende søknader til Internasjonal seksjon, registrere i eporte når de kommer tilbake, samtale Studieplanarbeid: Ansvar for studieplaner for siv.ing-studiet på fakultetet, vedlikehold, Emner på nett, arbeide med forskrift ifht studieplan, studiehåndboka. Masterstudenter: Masterkontrakt, DAIM, Utdanningsplan, registrere masteroppgave i FS Booke rom ifm øvinger og møter Organisere fakultetets timer Innkalle til fellesmøte med instituttene Koordinere studiegruppen Administrere ekskursjoner Eksperter i Team: Sjekke påmelding KVASS: Referansegrupper

8 8 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen (s2) Eksamen Fastsette eksamensdatoer: Høring, endring ved kollisjoner, klager fra studenter, kontakt med eksamenskontoret Samkjøre eksamensdatoer og undervisningstidspunkt Bistå med eksamensmeldinger: Veiledning/sjekk av studenter Eksamensmeldinger for Eksperter i Team Tilrettelegging av eksamen/semesterprøver Sensur og vitnemål Oppfølgingssamtale ved stryk Behandling av klagesaker Korrektur av vitnemål Utmatrikulering: Program Gjennomgående Følge opp FUS-vedtak Sekretær for studieutvalget på fakultetet Møte Nasjonalt utdanningsutvalg for matnat-fag Statistikk og rapportering: Vedlikeholde FS Web Postmottak og arkivering

9 9 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen - PhD Rekruttering Koordinere mot instituttene Websider Svare på spørsmål ved henvendelse Opptak Behandle søknader om opptak: Sjekke søknader, supplere evt. Mangler, opptaksbrev, registrering i FS Støtte undervisning og veiledning Fagplan Progresjonsrapporter (årlig) Utelukkelse, permisjoner Praktisk veiledning i forhold til reglement - faglærer og student Emnevurderinger Eksamen Oppmelding Eksterne emner Disputas Søknad om å få avhandling bedømt Kontrollere fagplan Forslag bedømmelseskomité Oppnevningsbrev Bedømme innstillingen til avhandling Prøveforelesning Distribuere avhandling Kunngjøre program Sensur og vitnemål Tildeling av graden Bestille vitnemål Korrekturlese vitnemål Sensurskjema fra komité Sensureksemplar av avhandlingen til biblioteket Doktorpromosjon: Korrekturlesning av diplomer og festskrift, bestille diplom, sende ut invitasjon, sende diplomer til de som ikke møter opp. Gjennomgående Statistikk FRIDA PhD-studiekatalogen

10 10 Hovedaktiviteter i prosessen Instituttene ved IME (s1) Rekruttering Komme med innspill til rekrutteringsmateriell: Web og Brosjyrer Skolebesøk/messer Opptak/mottak Opptak av studenter til internasjonale masterprogram (Utvelgelsesprosessen) Søknader om retten til å bruke tittelen siv.ing Vurdere faglige kvalifikasjoner til 2.årige masterprogrammer. Nytt i år (1 institutt) Sende brev til SA om orienteringsmøte (legger det ved opptaksbrevet) Ta ut rapporter fra FS om hvem som er tatt opp, antall studiepoeng. Sende til ledere for de forskjellige studieretningene Arrangere informasjonsmøter Koordinere instituttenes bidrag til Teknostart. Skaffe folk, opplæring etc Immatrikulering: Logistikk, Informasjonsmøter, Immatrikuleringsseremoni Innpassing av utenlandsk og norsk utdanning Støtte undervisning og veiledning Informasjon til studenter: Henvendelser, Informasjonsmøter, Fakultetets time Veiledning: Bytte av studieprogram, emnevalg, utenlandsopphold, sammensetning av fagplan, utdanningsplaner Utveksling: Faglig forhåndsgodkjenning av utdanningsplan i utlandet og endelig godkjenning når de kommer hjem Ressursplanlegging: Dimensjonere og lønne personell Studieplanarbeid: Revidere, kvalitetssikre EpN., korrektur av timeplan og rom Opprette e-post lister etc til faglærere istedenfor It's learning Masteroppgaver: Annonsere og registrere valg og uttak av oppgaver (DAIM), avtaler, innlevering. KVASS: Evaluering, etablering av referansegrupper, gjennomføre møter, rapportere Planlegge ekskursjoner Tildeling av leseplasser Salg av kompendier/forelesningsmateriell Gi adgang til områder: lab etc HMS: Oppfølging av studenter, sikkerhet på lab Sekretær for program

11 11 Hovedaktiviteter i prosessen Instituttene ved IME (s2) Eksamen FS: Registrere godkjente øvinger og ta ut lister Sende brev til studenter som ikke er godkjente Registrere eksamensdato og sensurdato på eksamensweb Trekk av muntlig eksamen fordypningsfag, motta eksamensoppgaver fra faglærer, kopiere og videresende Motta eksamensbesvarelser og fordele til faglærere Fordele studenter på rom Lage møtt-lister Motta masteroppgaver og utsending til sensur og registrere i DAIM Lage oversikt over eksamensavvikling på instituttet (Excelark) Midtsemesterprøve: All administrasjon ligger på instituttet Kont.ksamen: Innhente opplysninger, varsle faglærer, oversikt over antall og data Eksamen fordypningstema Sensur og vitnemål Sensorer: Sende anmodning til fakultet, sende oppnevningsbrev, honorere sensorer Sensurlister: Mottak og videreformidling Klagesaker: Administrasjonen håndterer det praktiske. Master: Mottak av sensur og registrere i DAIM Fordypningsfag: Sammenstille resultater, sende sluttkarakter til eksamenskontor Oppfølging etter studieslutt Alumni: Skaffe oversikt over studenter Gjennomføre spørreundersøkelser: Undersøkelse om hvem som har fått jobb, oversikt over arbeidsmarked Rapportering Gjennomgående Strategi- og handlingsplan for instituttet

12 12 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med fakultetsadministrasjonen (s1) Rekruttering Behov for økte ressurser og for å satse sterkere på markedsføring pga mange nye programmer Behov for bedre kontaktnett. Ønske om rekrutteringsbase med oversikt over aktiviteter etc Har vært mye omorganisering og endring på rekruttering sentralt. Skolebesøk har i en periode ligget brakk Støtte til undervisning og veiledning Behov for rolleavklaring ifht utdanningsplaner. Hvem gjør hva på fakultet og institutt Opptak som saksbehandler har ikke tid/ressurser til å legge inn for eksempel betinget opptak i ephorte. Fører til at fakultetet ikke får tilgang til info Ikke tid til å legge inn godkjenning ekstern utdanning i FS ifht utdanningsplaner Er det nødvendig å bruke brev ved søknad om permisjoner. Kan man bruke FS istedenfor? Tungvindt system for å utarbeide studieplaner, for eksempel EPN tabeller, Tabeller på papir Mange klager på Eksperter i Team. Prosjekt er startet for å forbedre dette Problemer med relasjonen til Internasjonal seksjon ifht utveksling av studenter. Mangelfull/for sen registrering av hvilke studenter som reiser ut (FS). Heller ikke tilfredsstillende registrering av utvekslingsstudenter som kommer inn til NTNU Ansvarsfordeling og prosess er ikke optimal ifht Double Degree. Her trengs det klarere retningslinjer. Uvisst hvem som har ansvaret for å godkjenne studentene Sensur og vitnemål Utfordring å overholde frister for ny sensur knyttet til klagesaker. Studenten risikerer å ikke få vite hvilken karakter som foreligger før kont.eksamen. Burde det vært en felles klage- og behandlingsfrist first for alle emner? Eget elektronisk klagesystem utviklet på IME. Administrasjonen er fornøyde med systemet siden det forenkler prosessen, men de faglige synes det blir mye avbrudd Mange gale opplysninger på vitnemålene pga mangelfull informasjon i FS PhD Samarbeid om doktorstudier ved de ulike fakultetene bør koordineres aktivt sentralt. Manglende koordinering er til hinder for tverrfaglig samarbeid Behov for innføring av elektronisk innlevering og behandling av søknad om opptak og annen drift Behov for bedre informasjon om PhD-utdanningen ved NTNU på nett (norsk og engelsk)

13 13 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med fakultetsadministrasjonen (s2) Gjennomgående Bruker altfor mye tid på passive studenter. Bruker mye tid på å finne ut om de er aktive eller ikke. Mer kostnadseffektivt og strategisk å bruke tid på å hjelpe de studentene som faktisk er aktive Behov for å forbedre NTNUs websider. I dag er de ikke oppdaterte og vanskelig å finne fram i. Fører til "unødvendige" henvendelser fra studenter Utfordring med nye rammebetingelser for universitetene. Må tenke annerledes siden det er fokus på å tjene penger Behov for innarbeiding av rutiner for bruk av ephorte ved hele NTNU. Ulike og dårlige rutiner svekker effektivitet og tverrfaglighet. Støttesystemer FS: Behov for bedre informasjon om hvordan man tar ut rapporter, samt oversikt over hvor rapportene henter sine tall. Får mange tekniske spørsmål i forhold til FS i dag Fakultet og institutt bør kunne bruke samme databaser. IDI har egen base over master/cand.scient.-studentene som fakultete ikke har tilgang til. Fakultetet bruker kun FS. NTNUs telefonkatalog bør være oppdatert til enhver tid. Det er den ikke i dag Intern organisering Behov for økte ressurser (tilskudd, personer og tid). Mange nye systemer, oppgaver og prosjekter gjør at de ikke rekker å gjøre jobben og føler at de ikke mestrer alle oppgavene Behov for rolle- og ansvarsavklaring både horisontalt og vertikalt Flat struktur og stort kontrollspenn under fakultetsdirektør. Har ikke oversikt over hva de gjør eller tid til å gjennomgå saker. Fører til ad hoc behandling og at det er tilfeldighet hva man satser på Behov for mer støtte på strategiske og prinsipielle beslutninger. Har ikke stillingsbeskrivelser. Hvem skal gjøre hva? Behov for kontinuitet blant personalet. Mange utskiftninger og mange midlertidige stillinger. Får ikke til overlapp og kompetanseoverføring. Oppgaver blir hengende igjen og man kommer ikke à jour Mangler rådgiverstilling på studiesaker. Til tider dårlig informasjonsflyt. Kommer ikke informasjon ned til studiegruppa Behov for bedre samarbeid med instituttene og andre fakultet for å unngå dobbeltarbeid og hull Kunne gjennomført delegering av enkle oppgaver nedover. Tidkrevende prosesser i dag Mottar arbeidsoppgaver fra høyere hold som de sender ned til instituttet. Fakultetet er "bare" papirflyttere. Maser og purrer oppover og nedover. Instituttene er irriterte på fakultet fordi de pålegger dem oppgaver, selv om de ikke har fått tildelt ressurser Instituttene blir sjelden med i prosjektgrupper, selv om det er her hovedaktiviteten foregår. De får bare trædd løsningen nedover seg Ønsker mer tilgjenglige lokaler med nærhet til studentene. Dagens lokaler er vanskelig tilgjengelig for funksjonshemmede SA kan gi bedre støtte i enkelte saker og utvikle spisskompetanse innenfor noen områder. Det må være klart hvilke områder SA skal inneha spisskompetanse

14 14 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s1) Rekruttering Fagmiljø føler at det er lagt for stramme rammer fra sentralt Hvem håndterer rekruttering av internasjonale studenter? NTNU har ikke etablere prosesser og rutiner for å håndtere dette Opptak Har ikke sikre tall på antall studenter som er tatt opp før lang ut i september Prosessene rundt opptak av internasjonale studenter blir for byråkratiske og tar for lang tid. Dårlig kommunikasjon mellom SA og Internasjonal seksjon. Fører til at NTNU taper konkurransen om de internasjonale studenter Støtte til undervisning og veiledning Dagens system for studieplaner er en hemsko i målet om tverrfaglighet, og samtidig meget ressurskrevende Utfordring at EpN låses tidlig (des/jan). Får ikke trekke veksler på erfaring. Lang planleggingshorisont. Emnebeskrivelser og eksamen burde kunne vært lagt inn senere. Skulle ønske at prosessen var mer dynamisk. EpN fungerer stort sett veldig bra, men beskrivelser av emner blir ikke brukt i info. på nett. Informasjon slettes fra ett år til annet. Emner med gamle navn ligger igjen og blir ikke ryddet opp. En del info. som ikke kommer fram i studieplan som må registreres i EpN Manuell programmering av det som legges inn i studieplanen til stud.web. medfører dobbeltarbeid Mange ulike begreper ved de ulike instituttene fører til forskjeller i stud.web og studieplanene (tabellene), Its learning, FS, web-sider på mange ulike nivå Etter at nytt system ble innført er timeplanen ferdig mye senere. Tilrettelagt undervisning: Får ikke beskjed om dette. Institutt må oppsøke SA noe som medfører at ikke alle studentene får det de har krav på Ved innpassing av norsk utdanning må man søke fritak fag for fag. Prosessen tar lang tid. Innpassing av utenlandsk utdanning er en komplisert prosess. Implementering av KVASS Evaluering av emner. Hvordan skal dette gjøres og til hvem? Etablering av referansegrupper. Skulle hatt et elektronisk system for å følge opp. Må brukes som et ledelsesverktøy dersom det skal ha noen funksjon

15 15 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s2) Eksamen Tungvint manuell prosess. Skulle ønske det ikke var behov for Excel-arket de lager, men at det fantes eget system for dette Har blitt lagt eksamener flere dager på rad. Var tidligere uskreven regel om at man ikke gjorde det. Henvendelser om dette ble ikke tatt til følge innledningsvis, men ble endret etterpå Fleksible eksamensordninger dyttes ned på instituttet og på hver enkelt faglærer. Dette blir for uformelt og for mange personer er involvert Får ikke adm. støtte fra SA ved midtsemesterprøver som ved ordinær eksamen. Arbeidskrevende og fører til at faglærere unngår det. Usikkert om prosessen blir håndtert med god nok kvalitet? Burde vært lagt sentralt som all annen eksamen. Behov for profesjonell håndtering. Hvordan håndtere forfall? Hva er reglement? Det burde være likebehandling av kont.eksamen for alle. Ønske om kont.eksamen også på frie studier, men i dag har de eksamen hvert semester. Det er tatt et initiativ sammen NT ifm dette. Det er problematisk å avvikle kont.eksamen pga ferieavvikling Fordypningsemner (siv.ing) skal ha felles karakter. Dette medfører mye manuelt arbeid for instituttene Sensur og vitnemål Sensurskjema for master er en manuell og tungvint prosess Ønske om lik behandling av sensurering av masteroppgavene i teknologi og realfag Bruk av tilsynssensor uavklart (honorering og rolle).burde være felles retningslinjer. I dag er det ulik praksis på avlønning av ekstern sensor. Svært mange klagesaker. Veldig mye arbeid for mange. Klage og begrunnelsesløpet går kontinuerlig. Umulig å overholde frister. Problematisk i forhold til ferieavvikling. Hvorfor må alt gå via fakultet? Gjennomgående Fakultetets rolle er overflødig i enkelte prosesser. Ikke involver både fakultet og institutt i samme prosess hvis det ikke er nødvendig. For eksempel: Klageprosess. Sensor. La fakultetet være ankeinstans, ikke saksbehandlingsinstans Ønske om kostnadsberegningssystem for ressursplanlegging på instituttene (personer og utstyr) Behov for bedre informasjon/kommunikasjon med SA Skaper forvirring at enkelte studieprogram har sin tilhørighet ved flere institutter

16 16 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s3) Støttesystemer Behov for bedre rapporter i FS. Utvikle webgrensesnitt mot FS og gjøre informasjon tilgjengelig for studenter og faglærere slik at de blir mer selvhjulpne. Nå må faglærer og studenter alltid spørre adm. Tidkrevende. Bedre gjennomgående oppdateringsmuligheter i FS Burde vært mulig å få ut oversikter i FS over emner pr semester pr institutt som grunnlag for ressursplanlegging Får ikke gjort som man ønsker med FS pga nasjonale behov It`s learning: Administrativt ansatte bør også ha tilgang. Unngå alle skyggesystemene som fører til dobbeltregistrering (X: DAIM, klagesystem og FS). Lage integrert system for eksamensavvikling og sensur (inkl. masteroppgaven, eventuelt klage og begrunnelse). Ønske om nye systemer som gjør arbeid enklere. Mye papirarbeid.

17 17 Oppsummering av de viktigste forbedringsområdene i et PTO perspektiv Perspektiv Evaluering Kommentarer DRAFT Prosess Teknologi Organisasjon Kompetanse Målstyring & Ledelse Samarbeid om doktorstudier ved de ulike fakultetene bør koordineres aktivt sentralt Bruker for mye tid på å finne ut om studentene er aktive eller passive i studiet Utfordring med nye rammebetingelser for universitetene. Fokus på inntjening Behov for bedre samarbeid med instituttene og andre fakultet for å unngå dobbeltarbeid og hull Opptaksprosessen av internasjonale studenter er for byråkratisk og tar for lang tid Får ikke administrativ støtte fra SA ved midtsemesterprøver som ved ordinær eksamen. Arbeidskrevende og det fører til at faglærere unngår det Det burde være likebehandling av kont.eksamen for alle. Ønske om kont.eksamen også på frie studier Fakultetets rolle er overflødig i enkelte prosesser (f.eks klagebehandling) Behov for innarbeiding av rutiner for bruk av ephorte ved hele NTNU. Ulike og dårlige rutiner svekker effektivitet og tverrfaglighet Behov for bedre opplæring i FS ifht nyttige funksjoner Eget elektronisk klagesystem utviklet på IME. Administrasjonen er fornøyde med systemet siden det forenkler prosessen Behov for å forbedre NTNUs websider. Info er ikke oppdatert og vanskelig å finne frem i Administrativt ansatte bør også ha tilgang til It s learning Behov for økte ressurser for å satse sterkere på markedsføring pga mange nye programmer og pga mange nye oppgaver og prosjekter Behov for klar rolle- og ansvarsavklaring både horisontalt og vertikalt Problemer med relasjonen til Internasjonal seksjon ifht utveksling av studenter. Mangelfull/for sen registrering av hvilke studenter som reiser ut (FS) Behov for bedre informasjon/kommunikasjon med SA Behov for kontinuitet blant personalet. I dag er det mange utskiftninger og mange midlertidige stillinger. Får ikke til overlapp og kompetanseoverføring Mangler rådgiverkompetanse (fak.adm) Lite tydelig

Studieadministrative prosesser

Studieadministrative prosesser 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Veiledning i studiesituasjonen Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen

Detaljer

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014)

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Arbeidsfelt / - oppgaver Innhold Saksbehandling vedtak-underskrift** (se under) Team Team organisert

Detaljer

Studieadministrative prosesser. Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering

Studieadministrative prosesser. Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering 2 Kartleggingsinformasjon Arbeidsmøte gjennomført 29.06.06 Deltakere: Catharina Lindheim Anne Berit Heieraas

Detaljer

Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon 1 Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon Tirsdag 20/8-2013 kl 15:15-16:00 2 Agenda Velkomst og presentasjon av studieprogrammet 15:15 16:00 Astrid Hatlen, studieveileder IME

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak!

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak! 1 Studentmappe profesjonsstudiet 25.09.2015 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse fra en, som skal registreres. Samme mappen følger en gjennom hele studiet. Medisiner med

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

ÅRSKALENDER STUDIESAKER, ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak 17.12.2014 SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig

Detaljer

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet Godkjenningssaker Forhåndsgodkjenning Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning Innpassing av tidligere avlagt utenlandsk utdanning Innpassing av delstudier i utlandet Innpassing av delstudier i Norge

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET 352 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler 1 Studentmappe - bachelor mastergrad 29.03.2016 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller Arkivdel: STD O Sakseier: nstitutt Sakstittel:

Detaljer

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Støttesystem for utdanningskvalitet på nett (KVASS) NTNU har utviklet et nettbasert kvalitetsstøttesystem for undervisning,

Detaljer

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Ved utøvende musikk har vi følgende elementer som til sammen utgjør vår kvalitetskontroll med undervisning og studieplanarbeid. Kvalitetssikringsarbeidet

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER FOR REALFAGSTUDIENE VED NTNU

UTFYLLENDE REGLER FOR REALFAGSTUDIENE VED NTNU e 1 av 32 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi

Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi Innhold Formål Veiledende retningslinjer for avslutning av masterstudiet ved Institutt for kjemi, NTNU Utdrag fra Forskrift om studier

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

DEL I Frister og lenker kronologisk ordnet

DEL I Frister og lenker kronologisk ordnet DEL I Frister og lenker kronologisk ordnet IBS Side 1 05.05.2008 JANR 1. januar Oppdatere infoskjermen på RFB 1. januar portalen skifter til vårinnstilling. Emnelisten for http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Obligatorisk emneinformasjon ved NMBU

Obligatorisk emneinformasjon ved NMBU SU-sak 19/2014 Obligatorisk emneinformasjon ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Lars Vemund Solerød Vedlegg: 1. Forslag til obligatoriske felter i emnebeskrivelsene

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen ved NTNU Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen ved NTNU Studieprogram struktur organisering

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

Evaluering av siv.ing. Evalueringskomiteens rapport

Evaluering av siv.ing. Evalueringskomiteens rapport 1 Onsdag 18 mars 2009, 14.15 15.45 Program: 1. Studieprogramstruktur 2. Komplementære emner 3. Teknostart 2009 4. Aktuelle FUS-saker Utredning: BSc utgang i 5 årig studieprog Utredning: Simulering/IKT

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen

Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen Ingvild Greve, underdirektør ved Utdanningsavdelingen Ronald Worley, studiesjef ved Det humanistiske fakultet Et tilbakeblikk

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002

REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen REFERAT FRA MØTE I FORVALTNINGSUTVALGET FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN (FUS) 12. 12. 2002 Til stede:

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR 27 UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR Vedtatt av Høgskolestyret 13.5.1993 Godkjent av Kollegiet 9.6.1993 FORMÅL 1 Formålet med studiet er å gi - Allsidige kunnskaper i det valgte

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

Praksis. Sikre formelle krav før praksis. Utarbeide rammer for praksisopplæringen 1. Publisere plan på nett 1.2.4

Praksis. Sikre formelle krav før praksis. Utarbeide rammer for praksisopplæringen 1. Publisere plan på nett 1.2.4 Praksis Sikre at plandokument og rutiner følges 1 Skaffe og fordele praksisplasser 2 Håndtere praksisutgifter 5 Kvalitetssikre praksis 6 Følge opp praksisperioder og administrere praksisvurderinger Sikre

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. 02. oktober 2013 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning 02. oktober 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Innhold 1. Om NTNUs system for kvalitetssikring

Detaljer

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt Til: Rektoratet Fakultetene Administrative enheter Tjenestemannsorganisasjonene StOr Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt UiS har over

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet

Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet Ved Det juridiske fakultet har vi følgende studieprogram Masterstudiet i rettsvitenskap (5 - årig integrert masterutdanning, 300

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningslinjer for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningslinjer for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. SEMESTERVURDERINGER 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

8. LOV OG FORSKRIFTER

8. LOV OG FORSKRIFTER SIDE 255 Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1.4.2005 er inntatt sist i kapitlet. NTNUs Opptaksforskrift av 7.12.2005 er intatt i sin helhet. NTNUS Forskrift om studier av 7.12.05 er også inntatt

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET Utfyllende regler for Det historisk-filosofiske fakultet fastsatt av Fakultetsstyret 07.10.2003 med hjemmel i

Detaljer

8. LOV OG FORSKRIFTER

8. LOV OG FORSKRIFTER SIDE 351 Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 12.5.95 er inntatt sist i kapitlet og endringene med virkning fra 1.1.2003er innarbeidet. NTNU har fått en ny Forskrift om studier som erstatter

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer