Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging"

Transkript

1 1 Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging

2 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging av det studieadministrative prosessene ved NTNU I kartleggingen har vi hatt fokus på å identifisere Prosesser og hovedhovedaktiviteter Roller og ansvar i de ulike aktivitetene Støttesystemer som benyttes Videre har vi jobbet med å identifisere forbedringsområder i Prosess Teknologi og Organisasjons dimensjonen (PTO): Prosesser: Er den aktuelle prosessen etablert og fungerer optimalt i organisasjonen? Teknologi/Støttesystemer: Understøtter teknologien prosessen hensiktsmessig? Organisering: rolle og ansvars fordeling, kompetanse og ledelse og styring i prosessene Forbedringsområdene skal nå bearbeides og vil danne beslutningsunderlag for hvilke prosesser prosjektet skal jobbe videre med

3 3 Bidragsytere i prosessen Fakultetsadministrasjonen Kartlegging gjennomført den og Deltakere fra fakultetsadministrasjonen: Vegard Rønning Femke Driessen Kjetil Jomaas Birgit Moan Randi Elvedal Eivind Voldhagen Ellen Beate Hove Astrid Hatlen Hilde Fyksen Berg Solfrid Bergsmyr Anne Eide Referat godkjent av deltakerne

4 4 Bidragsytere i prosessen Representanter fra instituttene Kartlegging gjennomført og Deltakere fra institutter ved IME: Kristen Rekdal, Institutt for telematikk Harald Øverby, Institutt for telematikk Halsten Aastebøl, Institutt for elkraftteknikk Tommy Gravdahl, Institutt for teknisk kybernetikk Unni Johansen, Institutt for teknisk kybernetikk Tore Amundsen, Institutt for matematiske fag Inger Seehuus, Institutt for matematiske fag Bojana Gajic, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Signe Talukder, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Kjell Bratbergsengen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Bård Kjos, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Berit Hellan, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kirsten Sandersen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Anne Sørvik, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Referat godkjent av deltakerne

5 5 Hovedaktiviteter i prosessen Arbeidsfordeling mellom fakultet og institutt (s1) Fakultet Fakultet og institutt Institutt Rekruttering Rekrutteringsforum Sende ut tilbudsbrev og infomateriell til studenter Innspill til rekrutteringsmateriell (web, brosjyrer) Jentedagen Skolebesøk/messer Web T-shirt Opptak/Mottak Mottak av studenter Vurdere ekstern utdanning Vurdere opptaksgrunnlag Rapportering/analyse av søker- og opptakstall Svare på forespørsler på telefon fra studenter Koordinere immatrikulering Arrangere informasjonsmøter Opptak til int. masterprogram Koordinere inst. bidrag til Teknostart. Innpassing av utenlandsk og norsk utdanning Støtte til undervisning og veiledning Kontaktperson for studenter med funksjonshemming Godkjenne praksis (inn- og utland) Ansvar for studieplaner for siv.ingstudiet på fakultetet Ansvar for studieplaner for realfagsstudiet Arbeide med forskrift studieplan Masterstudenter: Masterkontrakt, DAIM, Utdanningsplan, registrere masteroppgave i FS Booke rom ifm øvinger og møter Innkalle til fellesmøte med instituttene Koordinere studiegruppen Eksperter i Team: Sjekke påmelding Informasjon og veiledning Oppfølging av studenter : Bytte av studieprogram, emnevalg, utenlandsopphold, sammensetning av fagplan, utdanningsplaner etc Studieplanarbeid Informasjonsmøter Fakultetets time Administrere ekskursjoner KVASS Ressursplanlegging. Dimensjonere og lønne personell Korrektur av timeplan og rom. Masteroppgaver: Annonsere og registrere valg og uttak av oppgaver (DAIM), masteravtaler Tildeling av leseplasser Salg av kompendier/forelesn.matr. Gi adgang til områder. lab etc Innkjøp av lab.utstyr mm. HMS oppfølging av studenter. Sikkerhet på lab Sekretær for program Fagevaluering Eksamen Fastsette eksamensdatoer: Høring, endring ved kollisjoner, klager fra studenter, kontakt med eksamenskontoret Samkjøre eksamensdatoer og undervisningstidspunkt Bistå med eksamensmeldinger: Veiledning/sjekk av studenter Eksamensmeldinger for EiT Tilrettelegging av eksamen/semesterprøver FS: Registere godkj. øvinger. Sende brev til stud. som ikke er godkj. Forberedelse:Trekk av muntlig eksamen fordypningsfag, motta eksamensoppgaver fra faglærer, kopiere og videresende, fordele studenter på rom, lage oversikt over eksamensavvikling på instituttet Praktisk gjennomføring: Lage møttlister, motta eksamensbesv., fordele til faglærere Motta masteroppgaver og utsending til sensur. Registrere i DAIM Midtsemesterprøve. All administrasjon Konteksamen. Innhente opplysninger. Varsle faglærer. Oversikt over antall Eksamen fordypningstema

6 6 Hovedaktiviteter i prosessen Arbeidsfordeling mellom fakultet og institutt (s2) Fakultet Fakultet og institutt Institutt Sensur og vitnemål Oppfølgingssamtale ved stryk Korrektur av vitnemål Utmatrikulering: Program Behandling/administrering av klagesaker Sensorer: Sende anmodning til fakultet, sende oppnevningsbrev, honorere sensorer. Sensurlister: Mottak og videreformidl. Master: Mottak av sensur og registrere i DAIM Fordypningsfag. Sammenstille resultater og sende sluttkarakter til eksamenskontor Oppfølging etter studieslutt Alumni. Skaffe oversikt over studenter Gjennomføre spørreundersøkelser. Undersøkelse om hvem som har fått jobb. Oversikt over arbeidsmarked Rapportering Gjennomgående Følge opp FUS-vedtak Sekretær for studieutvalget på fakultetet Møte Nasjonalt utdanningsutvalg for mat.nat.-fag Statistikk og rapportering Vedlikeholde FS og Web Postmottak og arkivering Strategi- og handlingsplan for instituttet

7 7 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen (s1) Rekruttering Rekrutteringssider på web Rekrutteringsforum "Jentedagen Sende ut tilbudsbrev og infomateriell til studenter Opptak/mottak Koordinere immatrikulering Svare på forespørsler på telefon fra studenter Mottak av studenter: Informasjonsmøte, booking av rom ifm mottaksaktiviteter Vurdere ekstern utdanning Vurdere opptaksgrunnlag Rapportering/analyse av søker- og opptakstall Støtte til undervisning og veiledning Informasjon og veiledning: Henvendelser fra studenter, skranke Oppfølging av studenter: Progresjon, utdanningsplan, sjekke obligatoriske emner, EpN, dispensasjonssaker, utelukkelser, permisjoner, fritak, innpassing, kontaktperson stud. med funksjonshemming, godkjenne praksis (inn- og utland) Støtte til undervisning og veiledning (forts) Utveksling: Innreisende: Koordinere fagavdelinger og Internasjonal seksjon, sende forespørsel til instituttene Utreisende: Sende søknader til Internasjonal seksjon, registrere i eporte når de kommer tilbake, samtale Studieplanarbeid: Ansvar for studieplaner for siv.ing-studiet på fakultetet, vedlikehold, Emner på nett, arbeide med forskrift ifht studieplan, studiehåndboka. Masterstudenter: Masterkontrakt, DAIM, Utdanningsplan, registrere masteroppgave i FS Booke rom ifm øvinger og møter Organisere fakultetets timer Innkalle til fellesmøte med instituttene Koordinere studiegruppen Administrere ekskursjoner Eksperter i Team: Sjekke påmelding KVASS: Referansegrupper

8 8 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen (s2) Eksamen Fastsette eksamensdatoer: Høring, endring ved kollisjoner, klager fra studenter, kontakt med eksamenskontoret Samkjøre eksamensdatoer og undervisningstidspunkt Bistå med eksamensmeldinger: Veiledning/sjekk av studenter Eksamensmeldinger for Eksperter i Team Tilrettelegging av eksamen/semesterprøver Sensur og vitnemål Oppfølgingssamtale ved stryk Behandling av klagesaker Korrektur av vitnemål Utmatrikulering: Program Gjennomgående Følge opp FUS-vedtak Sekretær for studieutvalget på fakultetet Møte Nasjonalt utdanningsutvalg for matnat-fag Statistikk og rapportering: Vedlikeholde FS Web Postmottak og arkivering

9 9 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen - PhD Rekruttering Koordinere mot instituttene Websider Svare på spørsmål ved henvendelse Opptak Behandle søknader om opptak: Sjekke søknader, supplere evt. Mangler, opptaksbrev, registrering i FS Støtte undervisning og veiledning Fagplan Progresjonsrapporter (årlig) Utelukkelse, permisjoner Praktisk veiledning i forhold til reglement - faglærer og student Emnevurderinger Eksamen Oppmelding Eksterne emner Disputas Søknad om å få avhandling bedømt Kontrollere fagplan Forslag bedømmelseskomité Oppnevningsbrev Bedømme innstillingen til avhandling Prøveforelesning Distribuere avhandling Kunngjøre program Sensur og vitnemål Tildeling av graden Bestille vitnemål Korrekturlese vitnemål Sensurskjema fra komité Sensureksemplar av avhandlingen til biblioteket Doktorpromosjon: Korrekturlesning av diplomer og festskrift, bestille diplom, sende ut invitasjon, sende diplomer til de som ikke møter opp. Gjennomgående Statistikk FRIDA PhD-studiekatalogen

10 10 Hovedaktiviteter i prosessen Instituttene ved IME (s1) Rekruttering Komme med innspill til rekrutteringsmateriell: Web og Brosjyrer Skolebesøk/messer Opptak/mottak Opptak av studenter til internasjonale masterprogram (Utvelgelsesprosessen) Søknader om retten til å bruke tittelen siv.ing Vurdere faglige kvalifikasjoner til 2.årige masterprogrammer. Nytt i år (1 institutt) Sende brev til SA om orienteringsmøte (legger det ved opptaksbrevet) Ta ut rapporter fra FS om hvem som er tatt opp, antall studiepoeng. Sende til ledere for de forskjellige studieretningene Arrangere informasjonsmøter Koordinere instituttenes bidrag til Teknostart. Skaffe folk, opplæring etc Immatrikulering: Logistikk, Informasjonsmøter, Immatrikuleringsseremoni Innpassing av utenlandsk og norsk utdanning Støtte undervisning og veiledning Informasjon til studenter: Henvendelser, Informasjonsmøter, Fakultetets time Veiledning: Bytte av studieprogram, emnevalg, utenlandsopphold, sammensetning av fagplan, utdanningsplaner Utveksling: Faglig forhåndsgodkjenning av utdanningsplan i utlandet og endelig godkjenning når de kommer hjem Ressursplanlegging: Dimensjonere og lønne personell Studieplanarbeid: Revidere, kvalitetssikre EpN., korrektur av timeplan og rom Opprette e-post lister etc til faglærere istedenfor It's learning Masteroppgaver: Annonsere og registrere valg og uttak av oppgaver (DAIM), avtaler, innlevering. KVASS: Evaluering, etablering av referansegrupper, gjennomføre møter, rapportere Planlegge ekskursjoner Tildeling av leseplasser Salg av kompendier/forelesningsmateriell Gi adgang til områder: lab etc HMS: Oppfølging av studenter, sikkerhet på lab Sekretær for program

11 11 Hovedaktiviteter i prosessen Instituttene ved IME (s2) Eksamen FS: Registrere godkjente øvinger og ta ut lister Sende brev til studenter som ikke er godkjente Registrere eksamensdato og sensurdato på eksamensweb Trekk av muntlig eksamen fordypningsfag, motta eksamensoppgaver fra faglærer, kopiere og videresende Motta eksamensbesvarelser og fordele til faglærere Fordele studenter på rom Lage møtt-lister Motta masteroppgaver og utsending til sensur og registrere i DAIM Lage oversikt over eksamensavvikling på instituttet (Excelark) Midtsemesterprøve: All administrasjon ligger på instituttet Kont.ksamen: Innhente opplysninger, varsle faglærer, oversikt over antall og data Eksamen fordypningstema Sensur og vitnemål Sensorer: Sende anmodning til fakultet, sende oppnevningsbrev, honorere sensorer Sensurlister: Mottak og videreformidling Klagesaker: Administrasjonen håndterer det praktiske. Master: Mottak av sensur og registrere i DAIM Fordypningsfag: Sammenstille resultater, sende sluttkarakter til eksamenskontor Oppfølging etter studieslutt Alumni: Skaffe oversikt over studenter Gjennomføre spørreundersøkelser: Undersøkelse om hvem som har fått jobb, oversikt over arbeidsmarked Rapportering Gjennomgående Strategi- og handlingsplan for instituttet

12 12 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med fakultetsadministrasjonen (s1) Rekruttering Behov for økte ressurser og for å satse sterkere på markedsføring pga mange nye programmer Behov for bedre kontaktnett. Ønske om rekrutteringsbase med oversikt over aktiviteter etc Har vært mye omorganisering og endring på rekruttering sentralt. Skolebesøk har i en periode ligget brakk Støtte til undervisning og veiledning Behov for rolleavklaring ifht utdanningsplaner. Hvem gjør hva på fakultet og institutt Opptak som saksbehandler har ikke tid/ressurser til å legge inn for eksempel betinget opptak i ephorte. Fører til at fakultetet ikke får tilgang til info Ikke tid til å legge inn godkjenning ekstern utdanning i FS ifht utdanningsplaner Er det nødvendig å bruke brev ved søknad om permisjoner. Kan man bruke FS istedenfor? Tungvindt system for å utarbeide studieplaner, for eksempel EPN tabeller, Tabeller på papir Mange klager på Eksperter i Team. Prosjekt er startet for å forbedre dette Problemer med relasjonen til Internasjonal seksjon ifht utveksling av studenter. Mangelfull/for sen registrering av hvilke studenter som reiser ut (FS). Heller ikke tilfredsstillende registrering av utvekslingsstudenter som kommer inn til NTNU Ansvarsfordeling og prosess er ikke optimal ifht Double Degree. Her trengs det klarere retningslinjer. Uvisst hvem som har ansvaret for å godkjenne studentene Sensur og vitnemål Utfordring å overholde frister for ny sensur knyttet til klagesaker. Studenten risikerer å ikke få vite hvilken karakter som foreligger før kont.eksamen. Burde det vært en felles klage- og behandlingsfrist first for alle emner? Eget elektronisk klagesystem utviklet på IME. Administrasjonen er fornøyde med systemet siden det forenkler prosessen, men de faglige synes det blir mye avbrudd Mange gale opplysninger på vitnemålene pga mangelfull informasjon i FS PhD Samarbeid om doktorstudier ved de ulike fakultetene bør koordineres aktivt sentralt. Manglende koordinering er til hinder for tverrfaglig samarbeid Behov for innføring av elektronisk innlevering og behandling av søknad om opptak og annen drift Behov for bedre informasjon om PhD-utdanningen ved NTNU på nett (norsk og engelsk)

13 13 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med fakultetsadministrasjonen (s2) Gjennomgående Bruker altfor mye tid på passive studenter. Bruker mye tid på å finne ut om de er aktive eller ikke. Mer kostnadseffektivt og strategisk å bruke tid på å hjelpe de studentene som faktisk er aktive Behov for å forbedre NTNUs websider. I dag er de ikke oppdaterte og vanskelig å finne fram i. Fører til "unødvendige" henvendelser fra studenter Utfordring med nye rammebetingelser for universitetene. Må tenke annerledes siden det er fokus på å tjene penger Behov for innarbeiding av rutiner for bruk av ephorte ved hele NTNU. Ulike og dårlige rutiner svekker effektivitet og tverrfaglighet. Støttesystemer FS: Behov for bedre informasjon om hvordan man tar ut rapporter, samt oversikt over hvor rapportene henter sine tall. Får mange tekniske spørsmål i forhold til FS i dag Fakultet og institutt bør kunne bruke samme databaser. IDI har egen base over master/cand.scient.-studentene som fakultete ikke har tilgang til. Fakultetet bruker kun FS. NTNUs telefonkatalog bør være oppdatert til enhver tid. Det er den ikke i dag Intern organisering Behov for økte ressurser (tilskudd, personer og tid). Mange nye systemer, oppgaver og prosjekter gjør at de ikke rekker å gjøre jobben og føler at de ikke mestrer alle oppgavene Behov for rolle- og ansvarsavklaring både horisontalt og vertikalt Flat struktur og stort kontrollspenn under fakultetsdirektør. Har ikke oversikt over hva de gjør eller tid til å gjennomgå saker. Fører til ad hoc behandling og at det er tilfeldighet hva man satser på Behov for mer støtte på strategiske og prinsipielle beslutninger. Har ikke stillingsbeskrivelser. Hvem skal gjøre hva? Behov for kontinuitet blant personalet. Mange utskiftninger og mange midlertidige stillinger. Får ikke til overlapp og kompetanseoverføring. Oppgaver blir hengende igjen og man kommer ikke à jour Mangler rådgiverstilling på studiesaker. Til tider dårlig informasjonsflyt. Kommer ikke informasjon ned til studiegruppa Behov for bedre samarbeid med instituttene og andre fakultet for å unngå dobbeltarbeid og hull Kunne gjennomført delegering av enkle oppgaver nedover. Tidkrevende prosesser i dag Mottar arbeidsoppgaver fra høyere hold som de sender ned til instituttet. Fakultetet er "bare" papirflyttere. Maser og purrer oppover og nedover. Instituttene er irriterte på fakultet fordi de pålegger dem oppgaver, selv om de ikke har fått tildelt ressurser Instituttene blir sjelden med i prosjektgrupper, selv om det er her hovedaktiviteten foregår. De får bare trædd løsningen nedover seg Ønsker mer tilgjenglige lokaler med nærhet til studentene. Dagens lokaler er vanskelig tilgjengelig for funksjonshemmede SA kan gi bedre støtte i enkelte saker og utvikle spisskompetanse innenfor noen områder. Det må være klart hvilke områder SA skal inneha spisskompetanse

14 14 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s1) Rekruttering Fagmiljø føler at det er lagt for stramme rammer fra sentralt Hvem håndterer rekruttering av internasjonale studenter? NTNU har ikke etablere prosesser og rutiner for å håndtere dette Opptak Har ikke sikre tall på antall studenter som er tatt opp før lang ut i september Prosessene rundt opptak av internasjonale studenter blir for byråkratiske og tar for lang tid. Dårlig kommunikasjon mellom SA og Internasjonal seksjon. Fører til at NTNU taper konkurransen om de internasjonale studenter Støtte til undervisning og veiledning Dagens system for studieplaner er en hemsko i målet om tverrfaglighet, og samtidig meget ressurskrevende Utfordring at EpN låses tidlig (des/jan). Får ikke trekke veksler på erfaring. Lang planleggingshorisont. Emnebeskrivelser og eksamen burde kunne vært lagt inn senere. Skulle ønske at prosessen var mer dynamisk. EpN fungerer stort sett veldig bra, men beskrivelser av emner blir ikke brukt i info. på nett. Informasjon slettes fra ett år til annet. Emner med gamle navn ligger igjen og blir ikke ryddet opp. En del info. som ikke kommer fram i studieplan som må registreres i EpN Manuell programmering av det som legges inn i studieplanen til stud.web. medfører dobbeltarbeid Mange ulike begreper ved de ulike instituttene fører til forskjeller i stud.web og studieplanene (tabellene), Its learning, FS, web-sider på mange ulike nivå Etter at nytt system ble innført er timeplanen ferdig mye senere. Tilrettelagt undervisning: Får ikke beskjed om dette. Institutt må oppsøke SA noe som medfører at ikke alle studentene får det de har krav på Ved innpassing av norsk utdanning må man søke fritak fag for fag. Prosessen tar lang tid. Innpassing av utenlandsk utdanning er en komplisert prosess. Implementering av KVASS Evaluering av emner. Hvordan skal dette gjøres og til hvem? Etablering av referansegrupper. Skulle hatt et elektronisk system for å følge opp. Må brukes som et ledelsesverktøy dersom det skal ha noen funksjon

15 15 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s2) Eksamen Tungvint manuell prosess. Skulle ønske det ikke var behov for Excel-arket de lager, men at det fantes eget system for dette Har blitt lagt eksamener flere dager på rad. Var tidligere uskreven regel om at man ikke gjorde det. Henvendelser om dette ble ikke tatt til følge innledningsvis, men ble endret etterpå Fleksible eksamensordninger dyttes ned på instituttet og på hver enkelt faglærer. Dette blir for uformelt og for mange personer er involvert Får ikke adm. støtte fra SA ved midtsemesterprøver som ved ordinær eksamen. Arbeidskrevende og fører til at faglærere unngår det. Usikkert om prosessen blir håndtert med god nok kvalitet? Burde vært lagt sentralt som all annen eksamen. Behov for profesjonell håndtering. Hvordan håndtere forfall? Hva er reglement? Det burde være likebehandling av kont.eksamen for alle. Ønske om kont.eksamen også på frie studier, men i dag har de eksamen hvert semester. Det er tatt et initiativ sammen NT ifm dette. Det er problematisk å avvikle kont.eksamen pga ferieavvikling Fordypningsemner (siv.ing) skal ha felles karakter. Dette medfører mye manuelt arbeid for instituttene Sensur og vitnemål Sensurskjema for master er en manuell og tungvint prosess Ønske om lik behandling av sensurering av masteroppgavene i teknologi og realfag Bruk av tilsynssensor uavklart (honorering og rolle).burde være felles retningslinjer. I dag er det ulik praksis på avlønning av ekstern sensor. Svært mange klagesaker. Veldig mye arbeid for mange. Klage og begrunnelsesløpet går kontinuerlig. Umulig å overholde frister. Problematisk i forhold til ferieavvikling. Hvorfor må alt gå via fakultet? Gjennomgående Fakultetets rolle er overflødig i enkelte prosesser. Ikke involver både fakultet og institutt i samme prosess hvis det ikke er nødvendig. For eksempel: Klageprosess. Sensor. La fakultetet være ankeinstans, ikke saksbehandlingsinstans Ønske om kostnadsberegningssystem for ressursplanlegging på instituttene (personer og utstyr) Behov for bedre informasjon/kommunikasjon med SA Skaper forvirring at enkelte studieprogram har sin tilhørighet ved flere institutter

16 16 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s3) Støttesystemer Behov for bedre rapporter i FS. Utvikle webgrensesnitt mot FS og gjøre informasjon tilgjengelig for studenter og faglærere slik at de blir mer selvhjulpne. Nå må faglærer og studenter alltid spørre adm. Tidkrevende. Bedre gjennomgående oppdateringsmuligheter i FS Burde vært mulig å få ut oversikter i FS over emner pr semester pr institutt som grunnlag for ressursplanlegging Får ikke gjort som man ønsker med FS pga nasjonale behov It`s learning: Administrativt ansatte bør også ha tilgang. Unngå alle skyggesystemene som fører til dobbeltregistrering (X: DAIM, klagesystem og FS). Lage integrert system for eksamensavvikling og sensur (inkl. masteroppgaven, eventuelt klage og begrunnelse). Ønske om nye systemer som gjør arbeid enklere. Mye papirarbeid.

17 17 Oppsummering av de viktigste forbedringsområdene i et PTO perspektiv Perspektiv Evaluering Kommentarer DRAFT Prosess Teknologi Organisasjon Kompetanse Målstyring & Ledelse Samarbeid om doktorstudier ved de ulike fakultetene bør koordineres aktivt sentralt Bruker for mye tid på å finne ut om studentene er aktive eller passive i studiet Utfordring med nye rammebetingelser for universitetene. Fokus på inntjening Behov for bedre samarbeid med instituttene og andre fakultet for å unngå dobbeltarbeid og hull Opptaksprosessen av internasjonale studenter er for byråkratisk og tar for lang tid Får ikke administrativ støtte fra SA ved midtsemesterprøver som ved ordinær eksamen. Arbeidskrevende og det fører til at faglærere unngår det Det burde være likebehandling av kont.eksamen for alle. Ønske om kont.eksamen også på frie studier Fakultetets rolle er overflødig i enkelte prosesser (f.eks klagebehandling) Behov for innarbeiding av rutiner for bruk av ephorte ved hele NTNU. Ulike og dårlige rutiner svekker effektivitet og tverrfaglighet Behov for bedre opplæring i FS ifht nyttige funksjoner Eget elektronisk klagesystem utviklet på IME. Administrasjonen er fornøyde med systemet siden det forenkler prosessen Behov for å forbedre NTNUs websider. Info er ikke oppdatert og vanskelig å finne frem i Administrativt ansatte bør også ha tilgang til It s learning Behov for økte ressurser for å satse sterkere på markedsføring pga mange nye programmer og pga mange nye oppgaver og prosjekter Behov for klar rolle- og ansvarsavklaring både horisontalt og vertikalt Problemer med relasjonen til Internasjonal seksjon ifht utveksling av studenter. Mangelfull/for sen registrering av hvilke studenter som reiser ut (FS) Behov for bedre informasjon/kommunikasjon med SA Behov for kontinuitet blant personalet. I dag er det mange utskiftninger og mange midlertidige stillinger. Får ikke til overlapp og kompetanseoverføring Mangler rådgiverkompetanse (fak.adm) Lite tydelig

Studieadministrative prosesser

Studieadministrative prosesser 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Veiledning i studiesituasjonen Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen

Detaljer

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging

Detaljer

Studieadministrative prosesser. Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering

Studieadministrative prosesser. Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering 2 Kartleggingsinformasjon Arbeidsmøte gjennomført 29.06.06 Deltakere: Catharina Lindheim Anne Berit Heieraas

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014)

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Arbeidsfelt / - oppgaver Innhold Saksbehandling vedtak-underskrift** (se under) Team Team organisert

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet I Partnerskap: Følgende institutt har inngått en avtale om drift av det tverrfaglige programmet Lektorprogram i naturvitenskap

Detaljer

Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Masterprogrammet i rådgivning

Masterprogrammet i rådgivning 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i rådgivning 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI, MATEMATIKK

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI,

Detaljer

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon 1 Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon Tirsdag 20/8-2013 kl 15:15-16:00 2 Agenda Velkomst og presentasjon av studieprogrammet 15:15 16:00 Astrid Hatlen, studieveileder IME

Detaljer

Indikatorkart for utdanningsområdet på IME 2013

Indikatorkart for utdanningsområdet på IME 2013 Indikatorkart for utdanningsområdet på IME 2013 Utdanning: 1. Frafall i IMEs studieprogrammer a. etter første og femte år i integrerte MSc-programmer b. etter andre år i 2-årige MSc-programmer c. etter

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 23.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling og ansvar

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler 1 Studentmappe - bachelor mastergrad 13.10.2014 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler Arkivdel: STD O Sakseier:

Detaljer

OPTIMA Delprosjekt studie

OPTIMA Delprosjekt studie OPTIMA Delprosjekt studie WS 2 Studieadm. støtte 8. Mai 2008 Mål for dagen 1. Velkommen og agenda for dagen 2. Mål & føringer, hypoteser 3. Dagens situasjon oppsummering fra WS 1 og brukerpanel 1. Sammenstille

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring Elin Steen Studieveileder (fakultet) Berit Rau Studiekonsulent (institutt) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Informasjonsmøte 4.KomTek Studieretning Nett og tjenester

Informasjonsmøte 4.KomTek Studieretning Nett og tjenester 1 Informasjonsmøte 4.KomTek Studieretning Nett og tjenester Fredag 8/4-2011 kl 13:15-15:00 2 Agenda Introduksjon (13:15-13:30) Studieplan, prosedyrer, frister [Laurent] Presentasjon fra faglærere (13:30-14:20)

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

Evalueringsassistentrapport Høst 2012

Evalueringsassistentrapport Høst 2012 Evalueringsassistentrapport Høst 2012 Evalueringsassistent Siri Mathisen (ITK, IET og Elkraft) - siriholt@stud.ntnu.no Evalueringsassistent Michael Johansen (IDI, IMF og ITEM) - michaej@stud.ntnu.no Vårsemesteret

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 5.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling ansvar for

Detaljer

Tilgangskode. Klage på vedtak ephorte S/SX/ST offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1

Tilgangskode. Klage på vedtak ephorte S/SX/ST offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Begrepsforklaringer: Ja = Hele dokumentet er ID = Navn og andre identifiserende kjennetegn skjermes ved utlevering, resten er. Nei = Hele dokumentet er unntatt fra het Vurderes = Vurderingen kan ende med

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe:

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: Avdeling for studieadministrasjon Bemanningsplan Stillingstype Nr. Stilling Still % Rapportere r til Leder 1 Avdelingsleder 100 Prorektor

Detaljer

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak!

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak! 1 Studentmappe profesjonsstudiet 25.09.2015 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse fra en, som skal registreres. Samme mappen følger en gjennom hele studiet. Medisiner med

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 1 Forslag til ny studieforskrift etter fusjon Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 2 Forslag sendt på høring ved notat av 30.06.15 Skal være en ny felles studieforskrift

Detaljer

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34)

2. NTNUs nye språkpolitiske retningslinjer (endring av studieforskriften 34) NTNU S-sak 18/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2011 AMS Arkiv: 2011/103/AMS N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag til endringer i NTNUs felles studieforskrift Tilråding:

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Seksjon for studieadministrative støttesystemer

Seksjon for studieadministrative støttesystemer 1 av 6 Studieavdelingen Seksjon for studieadministrative støttesystemer Notat Til: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet

Detaljer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Kopi til: Fra: Studieavdelingen Anne-Marie Hogstad, Eirik Lien, Kristian Seip Seniorkonsulent Eivind Voldhagen Forslag

Detaljer

ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

ÅRSKALENDER STUDIESAKER, ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak 17.12.2014 SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Godkjenning: Programleder i sekvensiell godkjenning eller administrasjonssjef i enkel godkjenning. Godkjenning pr mail legges på saken som X-notat.

Godkjenning: Programleder i sekvensiell godkjenning eller administrasjonssjef i enkel godkjenning. Godkjenning pr mail legges på saken som X-notat. 1 Studentmappe - bachelor - mastergrad - 18.5.2016 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Arkivdel: STD O Sakseier: nstitutt Sakstittel: Studentmappe

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 17.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fakultetet Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling mellom Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen og Institutt for data- og

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Støttesystem for utdanningskvalitet på nett (KVASS) NTNU har utviklet et nettbasert kvalitetsstøttesystem for undervisning,

Detaljer

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler 1 Studentmappe - bachelor mastergrad 29.03.2016 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller Arkivdel: STD O Sakseier: nstitutt Sakstittel:

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet Godkjenningssaker Forhåndsgodkjenning Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning Innpassing av tidligere avlagt utenlandsk utdanning Innpassing av delstudier i utlandet Innpassing av delstudier i Norge

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Studieadministrative prosesser ved NTNU. Prioritering av forbedringsområder og tiltak i 2008 Implementeringsplan

Studieadministrative prosesser ved NTNU. Prioritering av forbedringsområder og tiltak i 2008 Implementeringsplan 1 Studieadministrative prosesser ved NTNU Prioritering av forbedringsområder og tiltak i 2008 Implementeringsplan 2 Innhold 1. Innledning - om tiltak og utviklingsområder fra prosjektet s. 3-5 2. Vurdering

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Ved utøvende musikk har vi følgende elementer som til sammen utgjør vår kvalitetskontroll med undervisning og studieplanarbeid. Kvalitetssikringsarbeidet

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Rapportering fra Det humanistiske fakultet fakultet 2016

Rapportering fra Det humanistiske fakultet fakultet 2016 Rapportering fra Det humanistiske fakultet fakultet 2016 Antall læringsmiljøsaker (varsel, klager, avvik og positive tilbakemeldinger fra studenter) Varsling Rød Klager Gul Ros Grønn innkommet i si fra-nettskjema

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi

Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi Innhold Formål Veiledende retningslinjer for avslutning av masterstudiet ved Institutt for kjemi, NTNU Utdrag fra Forskrift om studier

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert UK 5-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 kunngjort

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET 352 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: SA/eili Arkiv: 2008/12666 N O T A T

NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: SA/eili Arkiv: 2008/12666 N O T A T NTNU S-sak 85/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato: 25.11.08 SA/eili Arkiv: 2008/12666 Til: Fra: Om: N O T A T Styret Rektor Organisering og styring av Eksperter i team Tilråding 1. NTNUs

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET

INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET Studiestyresak: 02/12 Saksnr.: 2010/3834 Møte: 8. februar 2012 INNLEVERINGSFRIST FOR MASTEROPPGAVER (60 SP) I VÅRSEMESTERET Masterstudiet ved har normert studietid, som er 4 semester for heltidsstudenter.

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Å studere ved Universitetet i Oslo Ansvar for egen læring. Fulltid = 37,5 timer! Du er selv ansvarlig for å ta riktige emner og sørge for at du gjør det som kreves

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Velkommen til master i voksnes læring!

Velkommen til master i voksnes læring! Velkommen til master i voksnes læring! Berit Rau, studieveileder Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Hva skal jeg gjøre nå? Betale semesteravgift Registrere deg i Studentweb (frist 15.september,

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Undervisningsutvalget Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Trondheim

Undervisningsutvalget Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Trondheim Undervisningsutvalget Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Trondheim 29.11.04 Til: Medlemmene i Undervisningsutvalget, NT-fakultetet REFERAT FRA MØTE I UNDERVISNINGSUTVALGET (NT-FAK) TORSDAG 25.

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 131 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi Studieprogrammet

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER FOR REALFAGSTUDIENE VED NTNU

UTFYLLENDE REGLER FOR REALFAGSTUDIENE VED NTNU e 1 av 32 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for

Detaljer

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016 Orientering Viktige datoer høsten 2016 15. september : betale semesteravgift : bekrefte utdanningsplan (eksamensmelding) Frist for å trekke seg fra eksamen er 2 uker før Viktige datoer våren 2017 1. februar

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen ved NTNU Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsen ved NTNU Studieprogram struktur organisering

Detaljer

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Studiestyresak: 12/22 Saksnr.: 2012/13351 Møte: 5. desember 2012 EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA BAKGRUNN:

Detaljer

Integrert PhD-utdanning ( Forskerskolen ) Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU

Integrert PhD-utdanning ( Forskerskolen ) Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU Integrert PhD-utdanning ( Forskerskolen ) Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU 1 Ethvert doktorgradsstudium er en unik mulighet til å få jobbe innenfor det fagområdet man selv

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer