BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB"

Transkript

1 BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING

2 3361_Brannslangetromler :37 Side Brukstromler :30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET NOHA NORWAY AS ble startet i 1924 og er i dag verdens ledende produsent av slangetromler og skap. Produksjonen av slangetromler startet tidlig på 50-tallet, og siden den gang har fokuset vært å utvikle løsninger som dekker hele behovspekteret, både til bedrifts- og privatmarkedet. Vi er derfor stolte over å kunne tilby alt våre kunder trenger innen brannslokkingsutstyr. Og ikke minst: Kompetansen som skal til for å finne trygge og smarte løsninger innen alle typer brannvern tilpasset behov. Trygge og smarte løsninger finner vi lettest gjennom samarbeid. STORT UTVALG AV SERTIFISERTE KVALITETSPRODUKTER Går det an å kjøpe trygghet? Ja, faktisk. Følelsen av trygghet handler om å være godt forberedt. I tilfelle brann handler tryggheten om å ha slokkeutstyr av høy kvalitet i bakhånd hvis det som ikke skulle skje likevel skjer. I tillegg til et stort utvalg av kvalitetsprodukter for privat- og bedriftsmarkedet, tilbyr vi våre kunder det som skal til for å være best mulig forberedt: Service på utstyr er en selvfølge. Om ønskelig kan du også få rådgiving, kurs, opplæring og øvelser gjennom oss. Alt under våre strenge og kompromissløse krav til kvalitet. HVORDAN BRUKE DENNE BROSJYREN VÅRE ANBEFALINGER OG FORSLAG Våre anbefalinger og forslag til løsninger inneholder utdrag fra de viktigste lover og standarder som gjelder ved planlegging av et byggeprosjekt. Disse må betraktes som generelle. Vi anbefaler nært samarbeid med lokale brannmyndigheter og forsikringsselskap. NOHA har utarbeidet denne brosjyren som et hjelpemiddel til å finne egnet brannslokkingsutstyr til forskjellige bruksområder. Det finnes en hel rekke modeller tilgjengelig som løser de fleste utfordringer, men det kan være utfordrende i seg selv å finne frem i produktjungelen. Denne veiledningen viser kun de mest alminnelige modeller fra vårt omfattende produktsortiment. Ta gjerne kontakt med NOHA dersom det er behov ved spesielle utfordringer eller for å få tilsendt mer informasjon. Hver side er bygget opp slik at en enkelt skal finne produkter som er best egnet for områdene som skal brannsikres. I tabellene henvises det til NOHA modeller som er å finne i de enkelte produktkatalogene EKSISTERENDE BYGG Vår evne til å tenke helhetlig gjelder alle typer bygg. Vi tilpasser derfor også løsninger for kunder med eksisterende bygg. Dette gjør vi i form av service, vedlikehold og en total gjennomgang av sikkerheten, slik at tryggheten til de ansatte er som den bør være. Med andre ord: Meget god. Du finner mer informasjon om NOHA, våre produkter og løsninger på våre internettsider. REDLINE - er og øyedusjer BRANNSLANGETROMLER BRUKSTROMLER SERVICE OG OPPLÆRING BRANNSLOKKESYSTEMER BRANNSLOKKERE 2

3 INNHOLD Vår kompetanse, din trygghet... 2 Valg av riktig slokkemiddel... 4 Muligheter og produktløsninger... 5 RISIKO Klasse1 Risikoklasse Arbeidsbrakke, båtnaust, carport, flyhangar, fryselager, garasje åpen/lukket, sagbruk, skur, trelastopplag Risikoklasse Brannstasjon, industri, kjemisk fabrikk/kjemikalielager, kontor, laboratorium, lager, parkeringshus (2 eller flere etasjer), sprengstoffindustri, trafo/fordelingsstasjon RISIKO Klasse 3 Risikoklasse Barnehager, skoler Risikoklasse Asylmottak (ikke transittmottak), barnehjem, boligbrakker, boliger for funksjonshemmede, internat, selvbetjente hytter, skoleinternat, studentbolig Risikoklasse Bolig, fritidsbolig Risikoklasse Forsamlingslokale, idrettshall, kinolokale, kirke, kongressenter, messelokale, museum, salgslokale, teaterlokale, trafikkterminal, tribuneanlegg for flere enn 150 personer Risikoklasse Arrestlokaler, bolig for personer med nedsatt funksjonsevne, fengsel, feriekoloni, leirskole, overnattingssted, transittmottak, turisthytte/vandrehjem, pleieinstitusjon, psykiatrisk pleieinstitusjon Vannforsyning innendørs i høye bygninger med flere enn 8 etasjer...13 Lover og regelverk om brannsikring som må ivaretas ved planlegging av et byggeprosjekt...14 Utdrag av lover og regelverk...14 Brann- og eksplosjonsvernloven...14 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)...14 Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven...17 NS-EN Norsk standard for slangetromler...20 NS-EN 3 Norsk standard for håndslokkere...20 Service og vedlikehold av brannslokkingsutstyr...21 NS-EN Norsk standard for vedlikehold av slangetromler...21 NS-EN 3910 Norsk standard for vedlikehold av håndslokkere...21 Kurs og opplæring...22 Sikkerhet for personell skilt, førstehjelp,

4 VALG AV RIKTIG SLOKKEMIDDEL For å ha en god brannsikkerhet er det viktig å tenke hvilke brannutsatte objekter som befinner seg i bygget og hvilket slokkemiddel som er best egnet. Ta gjerne kontakt med NOHA for råd og veiledning. VANN Rent vann slokker de fleste branner. Alltid tilgjengelig og du går ikke tom for slokkemiddel. SKUM Du trenger skum i situasjoner der vann alene ikke kan slokke brannen, for eksempel ved branner i bensin, olje, trykksverte, maling og lakk og andre stoffer som inneholder løsemidler. I tillegg til slokkeeffekten vil også skummet hindre avgassing fra brennbare væsker og derfor også være ypperlig til å dekke søl av brannfarlig væske for på den måten å hindre antennelse. En brannslangetrommel for skum gir en blanding av skumkonsentrat og vann. En skumadapter på strålerøret kan også tilføre blandingen luft. Dette gir et skum som i større grad hindrer avgassing fra brennbare væsker. Filmdannende skumvæske (FFFP eller AFFF), er det beste slokkemiddelet for branner i væsker og stoffer som inneholder løsemidler. Slangetrommelen er tilkoblet ejektor for innblanding av syntetiske skumvæsker eller miljøvennlig proteinskum. Ejektoren suger konsentratet direkte fra kannen/tanken og blander dette med vann. Dersom man bare åpner ventilen for vann og lar skumventilen være stengt, fungerer en brannslangetrommel for skum som vanlig brannslange. WET CHEMICAL For koke-/stekeinnretninger hvor det benyttes frityr-/vegetabilsk olje skal det være slokningsredskaper serftifisert i henhold til NS-EN3 for klasse A og F tilgjegelig. Brannklasse AF. Velegnet også for brann i tre, papir og tekstiler. PULVER Pulver som slokkemiddel brukes gjerne som tilleggsutstyr ved brann i tre, papir, tekstiler og ulike typer gasser som propan, butan og acetylen og har en meget god slokkeeffekt. Her finnes ulike typer pulver av høyeste kvalitet. GASS Gassen Argonite er en miljøvennlig gass som består av 50% argon og 50% nitrogen og er testet og godkjent av myndigheter over hele verden. Gass som slokkemiddel brukes i virksomhetskritiske rom hvor bruk av andre slokkemidler er uegnet. Når anlegget utløses reduseres oksygenkonsentrasjonen i rommet fra ca. 21% til ca. 12,5%. Argonite er et automatisk slokkeanlegg som sammen med deteksjon er parat 24 timer i døgnet. 4

5 MULIGHETER OG PRODUKTLØSNINGER HAR DU UTFORDRINGER OG TRENGER SPESIALTILPASSEDE LØSNINGER? Moderne arkitektur kjennetegnes av spennende form og gjennomførte løsninger. Som leverandør av brannslange tromler ser vi det naturlig å tilby produkter som i form og farge passer best mulig inn i de tiltenkte miljøer. NOHA er verdens ledende leverandør av brannslangetromler og vi samarbeider med firma i mange land hvor vi møter kunder som har behov for spesialløsninger. Nøl ikke med å kontakte oss dersom det er behov for produkter som du ikke finner i våre kataloger. Fornøyde kunder er NOHAs mål og våre produkter konstrueres for å møte kundenes behov, miljøkrav og CE-regelverk. BRANNSLANGETROMLER MED AUTOMATVENTIL De fleste brannslangetromlene kan leveres med automatventil. En automatventil er åpen etter maksimum to omdreininger av trom melen og sikrer øyeblikkelig vanntilførsel til strålerøret. Dette kan være avgjørende i en krisesituasjon der sekundene teller og utrenet personell skal slokke branntilløpet. * NOHA SAFETY POINT - NÅR SEKUNDENE TELLER Alt på en kjent plass, når sekundene teller er utgangspunktet for utviklingen av produktet Safety Point. Brannslukker, hjertestarter, branntrommel, brannteppe, førstehjelpsutstyr alt plassert på forskjellige plasser rundt i bygget. Med Safety Point er alt samlet på et bestemt sted og satt i system. Det nytter lite med utstyr, hvis vi ikke vet hvor det er. Vi jobber kontinuerlig med å finne løsninger som øker sikkerheten i ditt bygg. Safety Point leveres som innbygningskap for nye byggeprosjekter, men selges også frittstående slik at de kan benyttes i eksisterende bygg. NOHA som produsent kan tilpasse Safety Point med design og utstyr som tilpasses de behov din bedrift måtte ha. ** NOHA SLOKKETRALLE Et hjelpemiddel som gjør det lettere, for deg som sliter med tyngden på en brannslokker. Hjulene og håndtaket gjør at en enkelt kan trille slokkeren med seg og stativet holder slokkeren for deg slik at du kan konsentrere deg om å rette slangen mot der det brenner. Slokketrallen kan brukes til slokkere på 6, 9 og 12 kg. 5

6 RISIKOKLASSE 1 ARBEIDSBRAKKE, BÅTNAUST, CARPORT, FLYHANGAR, FRYSELAGER, GARASJE ÅPEN/LUKKET, SAGBRUK, SKUR, TRELASTOPPLAG RISIKO Klasse 1 Behovet for brannslokkingsutstyr må vurderes ut fra det antall mennesker bygningen er beregnet for, type bygg og hvilken konsekvens en brann kan få. Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkkeutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde vann må bygningen ha håndslokkere. I driftsbygninger i landbruket skal det være brannslangetrommel eller et tilstrekkelig antall håndslokkere i alle bygninger med husdyr. ANBEFALING Industri bør ha brannslangetrommel med minimum 19mm slange. For utendørs montering anbefales isolert rustfri brannslangetrommel. Ved behov for daglig rengjøring og spyling anbefales brukstrommel eller slangevogn. For å godkjennes som brannslangetrommel må en brukstrommel være rødlakkert. I korrosive miljø anbefales rustfritt stål. Ved brann i bensin, olje, trykksværte, maling, lakk og andre stoffer som inneholder løsemidler brukes skum som slokkemiddel. Dersom ventil for skum er stengt fungerer denne som en vanlig brannslangetrommel. For maskiner og utstyr som er mer utsatt for branntilløp kan FireTrace automatisk brannslangesystem anbefales. Nøddusj/øyedusj plasseres på steder med arbeid som kan medføre brann-/skollingsfare og arbeid med syre, base, støv og partikler. FORSLAG TIL LØSNING Brannslangetrommel Brukstrommel Brannslokker Brannslokkesystem Øye - og Argonite Rengjøring/spyling Modell 100/ 100SW/ Slangevogn S61 Tekniske rom NOHA K5G CO 2 Brannklassifisert vegg EI60 innbyggingskasse Oppbevaring ildsfarlige væsker Motorrom, maskinrom Kalde rom Modell 32/5Ci Modell 1F/35/ 39/391/ S61F NOHA P6G ABC Øye- og NOHA K5G FireTrace CO 2 Utendørs/ parkeringshus/ korrosive miljø Modell 20 NOHA P6G ABC, NOHA P9G ABC Korrosive miljø Fluktvei / Rømming Modell 110/110SW/ 300SST P NOHA 6BG-S ABC rustfri * Alternativ løsning: NOHA Safety Point - alt utstyr på en kjent plass, når sekundene teller. Se side 5. Bildene viser eksempel på produkt. For fullstendig modellutvalg se produktkatalogene. 6

7 RISIKOKLASSE 2 BRANNSTASJON, INDUSTRI, KJEMISK FABRIKK/KJEMIKALIELAGER, KONTOR, LABORATORIUM, LAGER, PARKERINGSHUS (2 ELLER FLERE ETASJER), SPRENGSTOFFINDUSTRI, TRAFO/FORDELINGSSTASJON ANBEFALING Behovet for brannslokkingsutstyr må vurderes ut fra det antall mennesker bygningen er beregnet for, type bygg og hvilken konsekvens en brann kan få. Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkeutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde vann må bygningen har håndslokkere. Ved innfelling i brannklassifisert vegg må klassifiseringen opprettholdes. Det kan bli stilt krav om slokkeanlegg for brannsikring av frityrgryte i tillegg til separat frityrslokker. Bør avklares med Brannvesen og forsikringsselskap. 4.2 Materiell sikkerhet. Veiledning til forskrift om forebygging. Eier skal sørge for å innstallere egnet stasjonært slokkeanlegg. Industri, lager og parkeringshus bør ha brannslangetrommel med minimum 19 mm slange. I kontorlokaler er det normalt tilstrekkelig med 19 mm slangedimensjon. For utendørs montering eller korrosive miljø (parkeringshus) anbefales isolert rustfri brannslangetrommel. Ved behov for daglig rengjøring og spyling anbefales brukstrommel eller slangevogn. For å godkjennes som brannslangetrommel må en brukstrommel være rødlakkert. For korrosive miljø anbefales rustfritt stål (kloakkrenseanlegg, badeanlegg). Brukstrommel modell 120 er beregnet for steder der det brukes vann over 40 C til rengjøring av lokaler eller maskiner og utstyr. Ved brann i bensin, olje, trykksværte, maling, lakk og andre stoffer som inneholder løsemidler brukes skum som slokke middel. Argonite brannslokkessystem anbefales der vann, skum eller pulver ikke kan benyttes, slik som datarom, telekommunikasjon, petrokjemiske anlegg, elektriske tavlerom og installasjoner. For maskiner og utstyr som er mer utsatt for branntilløp kan FireTrace automatisk brannslokkesystm anbefales. For laboratorium anbefales en kombinasjon av skum, vann og CO 2, mens sprengstoffindustri vil være en kombinasjon av skum, vann og pulver. Nøddusj/øyedusj plasseres på steder der arbeid kan medføre brann-/skollingsfare og arbeid med syre, base, støv og partikler FORSLAG TIL LØSNING Brannslangetrommel Brukstrommel Brannslokker Brannslokkesystem Øye - og Kontorlokaler Modell 3 NOHA P6G ABC NOHA P9G ABC Resepsjon Modell 3SST/ 3SW/5BR/5D **Slokketralle Tekniske rom NOHA K5G CO 2 Argonite Kantine/storkjøkken Modell 120 Brannklassifisert vegg EI60 innbyggingskasse Laboratorium Modell 3 Rengjøring/spyling Modell 100/ 100SW/ Slangevogn S61 Oppbevaring ildsfarlige væsker Modell 1F/35/ 39/391/S61F NOHA F6G AF **Slokketralle Wet Chemical Øye - og NOHA S6G AB Argonite Øye - og NOHA K5G CO 2 NOHA P6G ABC Øye - og Motorrom, maskinrom NOHA K5G CO 2 FireTrace Produksjonsområder/ Modell Øye - og lagerlokaler 1/100/300/S61 **Slokketralle Kalde rom Modell 32/5Ci Utendørs/ parkeringshus/ korrosive miljø Korrosive miljø Modell 20 Modell 110/110SW/ 300SST P/ 3SST P NOHA P6G ABC NOHA 6BG-S ABC rustfri * Alternativ løsning: NOHA Safety Point - alt utstyr på en kjent plass, når sekundene teller. Se side 5. ** Alternativ løsning: NOHA Slokketralle - Et alternativ for personer med fysiske begrensninger. Se side 5. Bildene viser eksempel på produkt. For fullstendig modellutvalg se produktkatalogene. 7

8 RISIKOKLASSE 3 BARNEHAGER, SKOLER RISIKO Klasse 3 Bygninger i risikoklasse 3 har personopphold hvor alle kjenner til rømningsveiene og kan bringe seg selv i sikkerhet. Videre beregnet for våkne personer og lite brannfarlig aktivitet. Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkingsutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. Bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er trykkvann, må ha brannslangetrommel. Utstyret plasseres nær utganger med mindre spesifikke objekter eller områder skal sikres. En brannslangetrommel bør ikke plasseres i trapperom som er felles rømningsvei fra flere brannceller. Steder hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal være tydelig merket. ANBEFALING Minimum 19 mm slange, fortrinnsvis plassert i skap. I korridor bør skapene monteres innfelt i vegg, slik at passasjen ikke hindres. Ved fare for hærverk kan skapet utstyres med alarm, som tilkobles alarmsentral. Brannslangetromler med automatventil åpner for full vanntilførsel etter maks to omdreininger av trommelen. Ved behov for daglig rengjøring og spyling anbefales brukstrommel eller slangevogn. For å godkjennes som brannslangetrommel må en brukstrommel være rødlakkert. FORSLAG TIL LØSNING Brannslangetrommel Brukstrommel Brannslokker Annet brannslokkeutstyr Brannslokkesystem Øye - og Undervisningslokaler /oppholdsrom Resepsjon Modell 3/31 Modell 3SW/5BR/ 5D NOHA P6G ABC NOHA P9G ABC **Slokketralle Tekniske rom NOHA K5G Argonite CO 2 Kantine/storkjøkken Modell 120 NOHA F6G AF Wet Chemical Brannteppe Øye - og **Slokketralle Brannklassifisert vegg EI60 innbyggingskasse Rengjøring/spyling Modell 100/ 100SW/ Slangevogn * Alternativ løsning: NOHA Safety Point - alt utstyr på en kjent plass, når sekundene teller. Se side 5. ** Alternativ løsning: NOHA Slokketralle - Et alternativ for personer med fysiske begrensninger. Se side 5. Bildene viser eksempel på produkt. For fullstendig modellutvalg se produktkatalogene. 8

9 RISIKOKLASSE 4 ASYLMOTTAK (IKKE TRANSITTMOTTAK), BARNEHJEM, BOLIGBRAKKER, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE, INTERNAT, SELVBETJENTE HYTTER, SKOLEINTERNAT, STUDENTBOLIG ANBEFALING Risikoklasse 4 kan være enkle boliger eller større boenheter. Brannslokkingsutstyret må derfor være avpasset bruksområdet. I bygninger for personer med pleie- og omsorgsbehov må det iverksettes særskilte tiltak for å ivareta sikkerheten ved rømning. Alle typer boliger skal utstyres med manuelt slokkeutstyr, helst brannslangetrommel, som kan benyttes i alle rom, også der det er installert automatisk slokkeanlegg. Dersom brannslangetrommelen skal dekke flere boenheter må den ha tilpasset rørdimensjon. Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler. 25 m 13 mm eller 19 mm slange, montert i skap, innfelt eller utenpåliggende. Brannslangetrommel kan plasseres i skap i korridor i hver etasje under forutsetning at slangen rekker alle rom i alle leiligheter. Ved utvendig montasje, som åpne inngangsrepoer, må brannslangetromler sikres mot frost, og skapet bør være i rustfri utførelse. Brannslangetrommel må ikke plasseres i trapperom som er rømningsvei for flere boenheter. Ved plassering inni leilighet anbefales husbrannslange eller brannslokker FORSLAG TIL LØSNING Brannslangetrommel Brukstrommel Brannslokker Annet brannslokkeutstyr Øye - og Silt Oppholdsrom/ overnattingslokaler Modell 3 NOHA P6G ABC NOHA P9G ABC Tekniske rom NOHA K5G CO 2 Kantine/ storkjøkken Modell 120 NOHA F6G AF **Slokketralle Brannteppe Øye - og Brannklassifisert vegg EI60 innbyggingskasse Rengjøring/ spyling Modell 100/ 100SW/ Slangevogn * Alternativ løsning: NOHA Safety Point - alt utstyr på en kjent plass, når sekundene teller. Se side 5. ** Alternativ løsning: NOHA Slokketralle - Et alternativ for personer med fysiske begrensninger. Se side 5. Bildene viser eksempel på produkt. For fullstendig modellutvalg se produktkatalogene. 9

10 RISIKOKLASSE 4 BOLIG, FRITIDSBOLIG Boliger, leiligheter, hybelhus, hytter, campinghytter og andre fritidsboliger skal ha manuelt slokkingsutstyr, helst brannslangetrommel, som kan benyttes i alle rom. Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler. I boenhet over flere etasjer skal det plasseres manuelt slokkeutstyr i hver etasje, slik at det er lett tilgjengelig for beboerne. Dersom brannslagetrommelen skal dekke flere boenheter må den ha tilpasset rørdimensjoner. ANBEFALING Det anbefales husbrannslange i bolig. Der det er vanskelig å montere brannslange, det brukes håndslokker med tilstrekkelig kapasitet. Det skal i så tilfelle være et ABC-pulverapparat på minimum 6 kg som kan brukes ved alle typer branner. Velges skum- eller vannapparat skal dette være på minst 9 liter. På kjøkken anbefales brannteppe som monteres i nærheten av komfyr. FORSLAG TIL LØSNING Brannslangetrommel Brukstrommel Brannslokker Annet brannslokkeutstyr Bolig Husbrannslange Villa NOHA P6G ABC NOHA S9G AB Brannteppe FORSLAG TIL LØSNING Noha privat Slokketralle Branntau NOHA fire Brannstige Bolig NOHA privat Slokketralle Branntau Brannalarm Brannstige Bildene viser eksempel på produkt. For fullstendig modellutvalg se produktkatalogene. 10

11 RISIKOKLASSE 5 FORSAMLINGSLOKALE, IDRETTSHALL, KINOLOKALE, KIRKE, KONGRESSENTER, MESSELOKALE, MUSEUM, SALGSLOKALE, TEATERLOKALE, TRAFIKKTERMINAL, TRIBUNEANLEGG FOR FLERE ENN 150 PERSONER Bygninger beregnet for opphold av et større antall mennesker, representerer særlige problemer og faremomenter dersom det oppstår brann. Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkingsutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. Bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er trykkvann, må ha brannslangetrommel. Utstyret plasseres nær utganger med mindre spesifikke objekter eller områder skal sikres. En brannslangetrommel bør ikke plasseres i trapperom som er felles rømningsvei fra flere brannceller. Steder hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal være tydelig merket. Ved innfelling i brannklassifisert vegg må klassifiseringen opprettholdes. Det kan bli stilt krav om slokkeanlegg for brannsikring av frityrgryte i tillegg til separat frityrslokker. Bør avklares med Brannvesen og forsikringsselskap. 4.2 Materiell sikkerhet. Veiledning til forskrift om forebygging. Eier skal sørge for å innstallere egnet stasjonært slokkeanlegg. ANBEFALING Minimum 19 mm slange, fortrinnsvis plassert i skap. I korridor bør skapene monteres innfelt i vegg, slik at passasjen ikke hindres. Ved fare for hærverk kan skapet utstyres med alarm, som tilkobles alarmsentral. Brannslangetromler med automatventil åpner for full vanntilførsel etter maks to omdreininger av trommelen. Ved behov for daglig rengjøring og spyling anbefales brukstrommel eller slangevogn. For å godkjennes som brannslangetrommel må en brukstrommel være rødlakkert. Brukstrommel modell 120 er beregnet for steder der det brukes vann over 40 C til rengjøring av lokaler eller maskiner og utstyr. Argonite automatisk brannslokkesystem anbefales der vann, skum eller pulver ikke kan benyttes, slik som datarom, telekommunikasjon, petrokjemiske anlegg, elektriske tavlerom og installasjoner. Ved brann i frityrgryter brukes Wet Chemical som egnet slokkemiddel. FORSLAG TIL LØSNING Brannslangetrommel Brukstrommel Brannslokker Brannslokkesystem Øye - og Kontorlokaler Modell 3 NOHA P6G & P9G ABC **Slokketralle Resepsjon Tekniske rom Modell 3SW/5BR/5D **Slokketralle Kantine/storkjøkken Modell 120 NOHA F6G AF **Slokketralle NOHA K5G Argonite CO 2 Wet Chemical Øye - og nøddus Brannklassifisert vegg EI60 innbyggingskasse Rengjøring/spyling Modell 100/ 100SW/ Slangevogn Kalde rom Utendørs/korrosive miljø Modell 32/5Ci Modell 20 NOHA 6BG-S ABC rustfri * Alternativ løsning: NOHA Safety Point - alt utstyr på en kjent plass, når sekundene teller. Se side 5. ** Alternativ løsning: NOHA Slokketralle - Et alternativ for personer med fysiske begrensninger. Se side 5. Bildene viser eksempel på produkt. For fullstendig modellutvalg se produktkatalogene. 11

12 RISIKOKLASSE 6 ARRESTLOKALER, BOLIG FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE, FENGSEL, FERIEKOLONI, LEIRSKOLE, 1 OVERNATTINGSSTED, TRANSITTMOTTAK, TURISTHYTTE/VANDREHJEM, PLEIEINSTITUSJON, PSYKIATRISK PLEIEINSTITUSJON Bygninger beregnet for opphold av et større antall mennesker, representerer særlige problemer og faremomenter dersom det oppstår brann. Riskoklasse 6 vil ha opphold av mennesker som sover eller er sengeliggende. Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkingsutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. Bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er trykkvann, må ha brannslangetrommel. Utstyret plasseres nær utganger med mindre spesifikke objekter eller områder skal sikres. En brannslangetrommel bør ikke plasseres i trapperom som er felles rømningsvei fra flere brannceller. Steder hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal være tydelig merket. Ved innfelling i brannklassifisert vegg må klassifiseringen opprettholdes. Det kan bli stilt krav om slokkeanlegg for brannsikring av frityrgryte i tillegg til separat frityrslokker. Bør avklares med Brannvesen og forsikringsselskap. 4.2 Materiell sikkerhet. Veiledning til forskrift om forebygging. Eier skal sørge for å innstallere egnet stasjonært slokkeanlegg. ANBEFALING Minimum 19 mm slange, fortrinnsvis plassert i skap. I korridor bør skapene monteres innfelt i vegg, slik at passasjen ikke hindres. Ved fare for hærverk kan skapet utstyres med alarm, som tilkobles alarmsentral. Brannslangetromler med automatventil åpner for full vanntilførsel etter maks to omdreininger av trommelen. Ved behov for daglig rengjøring og spyling bør det velges brukstrommel eller slangevogn. For å godkjennes som brannslangetrommel må en brukstrommel være rødlakkert. Brukstrommel modell 120 er beregnet for steder der det brukes vann over 40 C til rengjøring av lokaler eller maskiner og utstyr. Argonite automatisk brannslokkesystem anbefales der vann, skum eller pulver ikke kan benyttes, slik som datarom, telekommunikasjon, petrokjemiske anlegg, elektriske tavlerom og installasjoner. Nøddusj/øyedusj plasseres på steder med arbeid som kan medføre brann-/skollingsfare Ved brann i frityrgryter brukes Wet Chemical som egnet slokkemiddel. FORSLAG TIL LØSNING Brannslangetrommel Brukstrommel Brannslokker Brannslokkesystem Annet brannslokkeutstyr Øye - og Kontorlokaler Modell 3 Resepsjon Tekniske rom Kantine/ storkjøkken Brannklassifisert vegg Modell 3SW/5BR/5D Modell 120 EI60 innbyggingskasse Rengjøring/spyling Modell 100/ 100SW/ Slangevogn Kalde rom Utendørs/korrosive miljø Modell 32/5Ci Modell 20 NOHA P6G & P9G ABC, **Slokketralle **Slokketralle NOHA K5G Argonite CO 2 NOHA F6G AF **Slokketralle NOHA 6BG-S ABC rustfri Wet Chemical Brannteppe Øye - og * Alternativ løsning: NOHA Safety Point - alt utstyr på en kjent plass, når sekundene teller. Se side 5. ** Alternativ løsning: NOHA Slokketralle - Et alternativ for personer med fysiske begrensninger. Se side 5. 1 Unntatt er selvbetjente hytter som turistforeningshytter som kan plasseres i risikoklasse Bildene viser eksempel på produkt. For fullstendig modellutvalg se produktkatalogene.

13 VANNFORSYNING INNENDØRS HØYE BYGNINGER MED FLERE ENN 8 ETASJER RISIKO Klasse 1 RISIKO Klasse 3 I bygninger med flere enn 8 etasjer må det installeres stigeledning med tilstrekkelig kapasitet for innendørs uttak av slokke vann. Vannuttakene bør plasseres i korridor ved trapperom. Det må være mulig å koble til brannvesenets pumper på bakkeplanet. Stigeledningen må være dimensjonert for trykkøkning og kunne stå tom eller være tilknyttet vannettet. Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Vannuttakene bør være lett tilgjengelig og merket. For å sikre tilstrekkelig slokkevann bør stigeledningen ha innvendig diameter på minimum 65 mm. ANBEFALING Skap for innmuring med plass for 2 1/2 ventil, påmontert slangekuplinger med tilhørende blindlokk plasseres i hver etasje. Skap for innsetting i grunnmur og tilhørende ventil og kupling beregnet for brannvesenets tilkobling, NOHA modell 3DR for montering på vegg eller innfelling i vegg. LØSNING Bør diskuteres med lokalt brannvesen * Alternativ løsning: NOHA Safety Point - alt utstyr på en kjent plass, når sekundene teller. Anbefales i alle etasjer. Se side 5. Modell Dimensjoner i mm Bestillingsnummer NRF nummer W x H x D 3DR 460 x 646 x Ramme for innfelling i vegg 460 x Modell Dimensjoner i mm Bestillingsnummer NRF nummer W x H x D 3DR SST 460 x 646 x Andre skapmål på forespørsel. 13

14 UTDRAG AV LOVER OG REGELVERK BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN Kap. 1: Innledende bestemmelser 1-1 FORMÅL Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker. 6 FOREBYGGENDE SIKRINGSTILTAK OG VEDLIKEHOLD Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. Eier og bruker av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt. 13 SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats. FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN MED VEILEDNING Kap. 1: Innledende bestemmelser 1-1 FORMÅL Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 1-2 SAKLIG VIRKEOMRÅDE Forskriften regulerer de alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, herunder gjennomføring av brannforebyggende tiltak i ethvert brannobjekt i bruk, og kommunens brannforebyggende oppgaver. Forskriften regulerer også nærmere bestemt brannvernutstyr og apparater. Eiers plikter Eier av ethvert brannobjekt skal forebygge brann eller følgene av brann etter de lover og forskrifter som er relevante. 1-3 DEFINISJONER I forskriften skal følgende uttrykk forstås slik: Brannalarmanlegg: Permanent installasjon for deteksjon og varsling av brann. Branncelle: Hel eller avgrenset del av bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre bygninger eller deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid. Brannobjekt: Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplag, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier. Bruker: Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten. Eier: Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt. Håndslokker: Brannslokkeapparat som har slik vekt og utforming at det lett kan bæres og brukes av en voksen person, og som inneholder eller ved utløsning automatisk oppnår det trykk som er nødvendig for apparatets funksjon. Manuelt slokkeutstyr: Håndslokker eller fast montert brannslange. Røykvarsler: Detektor som reagerer på røyk, enten på ioner i varm røyk eller på optisk tetthet av røyk, sammenbygd med alarminnretning som gir lyd med minimum 85 db(a) i 3 m avstand og intern eller ekstern strømkilde. Stasjonært slokkeanlegg: Permanent anlegg for slokking av brann. Særskilt brannobjekt: Alle typer brannobjekter som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens 13 delt inn i følgende kategorier: 14

15 UTDRAG AV LOVER OG REGELVERK a) bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv b) bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser c) viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg Kap. 2: Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter 2-1 GENERELLE KRAV TIL EIER Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende planog bygningslov er oppfylt. Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven 93. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Dersom andre har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere de nødvendige samarbeidsordninger med virksomhet/bruker for å sikre etterlevelse av denne bestemmelsen. Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale. GENERELLE KRAV MANUELT SLOKKEUTSTYR Eier av ethvert brannobjekt skal, avhengig av virksomheten som foregår der eller spesielle risikomomenter eller områder, sørge for at det er utplassert hensiktsmessig type og et tilstrekkelig antall av manuelt slokkeutstyr, som skal kunne benyttes i alle rom. Med manuelt slokkeutstyr menes utstyr som betjenes av personell, for eksempel brannslanger, mobile brannslokkere, håndslokkere, branntepper og gressbrannslokkere. Håndslokkere som omsettes skal være godkjent etter 9-1. Der TEK setter krav om brannslokkeutstyr, må antall og dekningsområde være slik at hele bygningen dekkes. Etter REN må bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er trykkvann, ha brannslange. For at brannslange skal være lett å benytte, bør den ikke være lengre enn 30 m ved fullt uttrekk. Brannslange bør være formfast med innvendig diameter på minimum 19 mm. Slangen bør være montert på trommel med senterinnføring av vannet og det bør brukes kuleventil. NS-EN omhandler slangetromler med formstabil slange. Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde vann, må bygningen ha håndslokkeapparater. Bygninger i risikoklasse 1, 2 og 4 (bolig) må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle rom. Behovet tilfredsstilles med praktiske løsninger innenfor hver brannseksjon. Type utstyr, antall, plassering og tilgjengelighet må være slik at alle rom i bygningen dekkes på tilfredsstillende måte. Utstyret må for øvrig være avpasset den virksomhet som foregår, spesielle risikomomenter eller soner osv. Brannslangeskap bør ikke plasseres i trapperom som er felles rømningsvei fra flere brannceller, da det ved brann vil kunne oppstå røykspredning fordi brannslangen kan hindre lukking av dører. Det skal normalt ikke være større avstand enn 25 m til manuelt slokkeutstyr. Utstyret bør plasseres nær utganger, med mindre spesifikke objekter eller områder skal sikres. Det bør unngås plassering av brannslanger langt inne i objektet selv om plassering ved utgangene kan medføre flere brannslanger. På campingplasser og i gjestebåthavner skal det normalt ikke være mer enn 75 m fra enhver enhet til nærmeste håndslokker. Dersom forholdene tilsier sentral plassering av håndslokkere, kan noe større avstand aksepteres. Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal være tydelig markert. ene bør være etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med nødlys. Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers av ferdselsretningen. 2-2 GENERELLE KRAV TIL VIRKSOMHET/BRUKER Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten. 15

16 UTDRAG AV LOVER OG REGELVERK 2-3 RØMNING AV PERSONER Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. Eier skal i brannobjekt, der det er nødvendig, sørge for at rømningsveiene har et tilfredsstillende ledesystem. Røykvarsler De fleste som omkommer i brann, dør i egen bolig som følge av røykforgiftning. Det er derfor viktig å ha røykvarslere i alle boliger. Dette er mest kritisk når folk sover og derfor legges det stor vekt på en montering som også sikrer at et alarmsignal skal høres og vekke folk der de sover, vanligvis på soverom. 2-4 ETTERSYN OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER, UTSTYR, BYGNINGSDELER, FYRINGSANLEGG M.V. Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Eier må sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røyk- og brancellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slik at brannmotstanden ikke reduseres. Manuelt slokkeutstyr For å opprettholde brannsikkerheten, må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret, og dette må kunne dokumenteres. Se under 2-1 under Generelle krav. For særskilte brannobjekter vil kontrollintervallet vanligvis være ett år. Vedlikehold av håndslokkere bør utføres etter NS Vedlikehold av slangetromler bør utføres etter NS-EN RØYKVARSLER OG MANUELT SLOKKEUTSTYR I BOLIG Eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en godkjent røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket. Eier skal også sørge for at boligen er utstyrt med manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Under betegnelsen bolig hører bl.a hus, leilighet, hybelhus, hytte, campinghytte, annen fritidsbolig og eventuelt annet. For bolig er det forutsatt at alle som bor der kjenner til rømningsveiene og kan bringe seg selv i sikkerhet ved brann, betjene manuelt slokkeutstyr og teste/skifte batteri osv. i røykvarsler(e). Manuelt slokkeutstyr Med manuelt slokkeutstyr menes brannslange(r) med tilstrekkelig lengde til å nå alle rom, eller håndslokker. Slokkeutstyret skal plasseres lett tilgjengelig inne i den enkelte boenhet. Det bør være minst en type slokkeutstyr på hvert plan/etasje, og ikke mer enn 25 m mellom hver slokkeenhet. Håndslokkere som omsettes skal være godkjent etter 9-1. Manuelt slokkeutstyr er førstehjelpsutstyr, hvor spesielt håndslokkere har en begrenset slokkekapasitet. Brannslange er det mest anvendelige slokkeutstyret, som kan brukes av de fleste. Det anbefales derfor brannslange i bolig, montert til fast kran og med spak for åpning av ventilen med ett grep. Brannslange i bolig bør være formfast med innvendig diameter på minimum 10 mm. Slangen bør ha spredemunnstykke og må være frostfritt fastmontert. Lengde ved fullt uttrekk bør ikke være mer enn 30 m. Der det er vanskelig å montere brannslange, kan det brukes håndslokker med tilstrekkelig kapasitet. Det bør i så tilfelle være et ABC-pulverapparat på minimum 6 kg som kan brukes ved alle typer branner. Velges skum eller vannapparat bør dette være på minst 9 liter. Ønsker man en mindre håndslokker må denne suppleres med brannslange. Kombinasjonen av brannslange og håndslokker gir en god dekning. Anskaffelse og kontroll/vedlikehold (service) av manuelt slokkeutstyr er eierens ansvar (huseier, borettslag o.l.). Visuelt ettersyn av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndslokkeren, og at plombering og slange er intakt. Brannslangen etterses ved å se til at slangen tåler vanntrykket uten å lekke, at tilkoblingskranen fungerer etter sin hensikt mv. Brannslangeskap må ikke plasseres i trapperom som er rømningsvei for flere boenheter. Ved brann vil det kunne oppstå røykspredning ved at dører blir stående åpne når brannslangen trekkes inn i boenhetene. Alle typer boliger skal utstyres med manuelt slokkeutstyr, helst brannslange, også der det er installert automatisk slokkeanlegg (for eksempel i omsorgsbolig, bo- og servisesenter e.l.). Dersom brannslangen skal dekke flere boenheter, må den ha tilpasset rørdimensjon. 16

17 UTDRAG AV LOVER OG REGELVERK Kap. 3: Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brann objekter Kap. 4: Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter 3-1 DOKUMENTASJON AV SIKKERHET 4-1 PERSONSIKKERHET Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, herunder vedlikeholds- og interne kontrollrutiner. Dersom eier ikke selv er bruker av brannobjektet skal virksomhet/bruker sørge for dokumentasjonen av organisatoriske tiltak. Dokumentasjonen skal på oppfordring legges frem for tilsynsmyndighetene, som kan kreve ytterligere dokumentasjon. 3-2 BRANNVERNLEDER For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant for eier. Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. Utpeking av brannvernleder fritar ikke eier eller virksomhet/bruker fra de plikter som ellers følger av forskriften. 3-3 OPPLÆRING OG BRANNØVELSER I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. Eier skal etter en risikovurdering sørge for å sikre tilstrekkelig rømningstid for personer gjennom tekniske tiltak som ledesystemer, brannalarmanlegg, manuelt slokkeutstyr og egnede stasjonære slokkeanlegg i henhold til 2-1 annet ledd. 4-2 MATERIELL SIKKERHET Eier skal sørge for å installere egnet stasjonært slokkeanlegg der dette er nødvendig for å hindre tap av store materielle verdier. TEKNISKE FORSKRIFTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kap. V: Produkter til byggverk 5-18 CE-MERKING Et byggeprodukt kan merkes med CE-merket når det, forsvarlig benyttet, vil medvirke til at byggverk tilfredsstiller de grunnleggende krav. CE-merket viser at produktet tilfredsstiller slike tekniske spesifikasjoner som nevnt i 5-12 første ledd, eller er vurdert tilfredsstillende etter 5-14 annet ledd, innenfor omfanget av de egenskaper som er knyttet til CE-merket for det enkelte produkt. Et CE-merket produkt skal fritt kunne omsettes og brukes uten ytterligere vurdering i henhold til 5-11 t.o.m

18 UTDRAG AV LOVER OG REGELVERK Kap. VII: Personlig og materiell sikkerhet 7-22 RISIKOKLASSER OG BRANNKLASSER 7-1 PERSONLIG OG MATERIELL SIKKERHET 1. Risikoklasser Byggverk skal utformes, utføres og utstyres slik at de ikke utgjør fare for personer og slik at de ikke ved sammenbrudd eller ulykke fører til uakseptabelt store materielle eller samfunnsmessige forhold. Byggverk der en brann kan utgjøre stor fare for miljø eller kan berøre andre vesentlige samfunnsinteresser, skal utføres og utstyres slik at direkte eller indirekte skade på miljø og andre vesentlige samfunnsinteresser er forebygget på en akseptabel måte. 7-2 SIKKERHET VED BRANN Byggverk skal ha planløsning og utførelse som gir tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold. Herunder skal det være forsvarlige muligheter for å redde mennesker og dyr og for slokkearbeide. Ut fra den risiko en brann kan innebære for skade på liv og helse, inndeles byggverk i risikoklasser som legges til grunn for å bestemme nødvendige tiltak for å sikre rømning ved brann. Bygningens risikoklasse bestemmes med hensyn til om: byggverket er beregnet for personopphold personer i byggverket er kjent med byggverkets rømningsveier og om de er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet ved brann byggverket er beregnet til overnatting virksomheten i byggverket er lite brannfarlig. Herunder legges det vekt på sannsynligheten for at brann oppstår, om brann kan utvikle seg raskt og brannbelastning 2. Brannklasser Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø, inndeles byggverk i brannklasser etter tabell 2 i forskriften. TABELL: RISIKOKLASSER Risikoklasser Bare sporadisk personopphold Alle kjenner til rømningsveiene og kan bringe seg selv i sikkerhet Bare beregnet for våkne personer Lite brannfarlig aktivitet 1 JA JA JA JA 2 JA/NEI JA JA NEI 3 NEI JA JA JA 4 NEI JA NEI JA 5 NEI NEI JA JA 6 NEI NEI NEI JA Brannseksjon som inneholder virksomheter i ulike risikoklasser skal utføres i samsvar med kravene til den risikoklasse som i de følgende bestemmelser gir de strengeste krav. 18

19 UTDRAG AV LOVER OG REGELVERK Brannklasse bestemmes ut fra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få. Konsekvensen er avhengig av bruken av bygget (risikoklasse) størrelse og planløsning. Enkle byggverk, hvor brann får liten konsekvens, vil være i brannklasse 1, brannklasse 2 for middels konsekvens og brannklasse 3 hvor konsekvensen kan bli stor. Byggverk hvor konsekvensen kan bli meget stor med hensyn til miljø og samfunnet generelt, utføres i brannklasse 4. Slike byggverk vil kunne være aktuelle innenfor kjemisk industri, miljøfarlig produksjon, hvor det lagres særlig brann- og miljøfarlige stoffer og i byggverk hvor brann kan medføre en trussel for et stort antall mennesker TILRETTELEGGING FOR SLOKKING AV BRANN 1. Generelle krav Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv slokking av brann. Det skal være tilgang på tilstrekkelig slokkemiddel. Der det er krav om brannslange eller håndslokkeapparat, må antall og dekningsområde være slik at hele bygningen dekkes. Bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er trykkvann, må ha brannslange. Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde vann, må bygningen ha håndslokkeapparater. Bygninger i risikoklasse 1, 2 og 4 må enten ha håndslokkeapparat eller brannslange som rekker inn i alle rom. Behovet tilfredsstilles med praktiske løsninger innenfor hver brannseksjon. For at brannslange skal være lett å benytte bør den ikke være lengre enn 30 m ved fullt uttrekk. Antall og plassering må være slik at alle rom i bygningen dekkes på en tilfredsstillende måte. Dører som blir stående i åpen stilling på grunn av at brannslanger trekkes gjennom, kan føre til at røyk og branngasser sprer seg til resten av bygget. Brannslanger må derfor ikke plasseres i trapperom. Håndslokkeapparater har forskjellige bruksområder og effektivitetsklasser og det må derfor velges egnet apparat (minimum 6kg pulverapparat eller tilsvarende). Teknisk forskrift stiller krav til slokkeutstyr som skal kunne benyttes av folk i byggverket for å slokke en brann i en tidlig fase, før og uavhengig av brannvesenets innsats. Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne frem til det og slokke et branntilløp før det utvikler seg til en større brann. Utstyret kan være brannslange eller håndslokkeapparat plassert lett synlig på tilgjengelig sted. 3. Merking Branntekniske installasjoner og utstyr som har betydning for rømning eller rednings- og slokkeinnsats skal være tydelig merket, med mindre utstyret bare er beregnet for personer i én bruksenhet, og alle disse må forventes å være godt kjent med utstyrets plassering. 2. Brannslokkeutstyr I eller på alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i brannens startfase. Brannslokkeutstyret skal være plassert slik at effektiv slokkeinnsats kan oppnås. For mindre byggverk for virksomhet i risikoklasse 1 kan utstyret være plassert i et nærliggende byggverk. ANDRE STANDARERER, FORSKRIFTER OG PUBLIKASJONER: NS-EN del 1, Nøddusj, NS-EN del 2, Øyedusj Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). Laboratorie Sikkerhet og arbeidsmiljø Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) Kjemikalier i arbeidsmiljøet Forskrift om hold av storfe av svin av 15. januar 1996 nr brannsikring. 19

20 PRODUKTSTANDARDER NS-EN NORSK STANDARD FOR BRANNSLANGETROMLER Norsk standard for slangetromler, NS-EN 671-1, spesifiserer kravene til selve produktene. Kravene omfatter blant annet konstruksjon og mekanisk styrke, vannkapasitet, kastelengde og slangekvalitet. I tillegg til funksjonalitet og kvalitet, kan ofte valg av produkt være relatert til et spesielt design for å møte bestemte arkitektoniske løsninger. Slangen skal være formstabil og ha innvendig diameter 19 eller 25 mm. Kvaliteten skal møte kravene i standard NS-EN 694. Slangelengden skal ikke overstige 30 meter. Slangen skal være utstyrt med et regulerbart strålerør med nivå for stengt, dusje og samlet stråle. Retning for stengt/åpen skal være avmerket. Munnstykkeåpning skal være angitt. En slangetrommel kan være utstyrt med manuell eller automatisk stengeventil. Manuell ventil bør være hurtigåpnende, og merkes med åpningsretning. Automatventil skal være helt åpen etter maksimum 3 rotasjoner av trommelen. Trommel montert i skap kan være montert på dør eller egen svingarm. Skapdøren bør kunne åpnes 170º. Døren kan være utstyrt med lås, men må da ha en anordning for nødåpning. Standarden NS-EN setter krav til trommelens kapasitet. Eksempel: Vannmengde med strålerørsåpning 7 mm og i posisjonen dusj eller samlet stråle- og inngangstrykk på 2 bar (0,2 Mpa), skal ikke være mindre enn 31 liter/minutt. Kastelengde skal ved samlet stråle være minimum 10 meter. Produktene skal CE merkes og blant annet merkes med leverandørens logo eller navn, standardens nummer og godkjenningsnummer. Videre skal maksimum arbeidstrykk være angitt, tilvirkningsår, lengde og diameter på slange. På/ved brannslangetrommelen skal det være fullstendig bruksanvisning. NS-EN 3 NORSK STANDARD FOR HÅNDSLOKKERE Håndslokkere som skal omsettes i Norge må typegodkjennes av anerkjent sertifiseringsorgan. Sertifisering skjer etter norsk standard NS-EN 3, basert på europeisk standard for håndslokkere. Apparatene skal være påført et godkjenningsnummer. I tillegg settes krav til produsentens egenkontroll. Med hvert apparat skal det følge et veiledningshefte på norsk, med opplysninger om virkemåte, type branner, slokkemetode, plassering og vedlikehold. Viktige opplysninger skal også fremgår av apparatenes etiketter. Håndslokkerens beholder omfattes av regler for trykkpåkjent utstyr og krav om CE-merking, men uten at CE-merket dekker håndslokkeren som helhet. Det benyttes følgende brannklasser for håndslokkeapparat: BRANNKLASSE A Brann i tre, papir og tekstiler ect. B Brann i væsker som bensin, olje, maling ect. C Brann i gasser som propan, butan og acetylen ect. F Brann i animalske-/vegetabilske oljer og fett Brann i elektriske anlegg A slokker vann AB slokker skum ABC slokker pulver BC slokker pulver B slokker CO2* AF slokker wet chemical *kun innendørs Velegnet Egnet Uegnet Vannslokkere gis Klasse A, skumslokkere Klasse AB, pulverslokkere Klasse ABC eller BC, CO 2 -slokkere Klasse B, spesialslokkere mot brann i matoljer Klasse AF. Alle håndslokkere, unntatt vannbaserte, er funksjonsdyktige mellom - 30 C og + 60 C. Vannbaserte slokkere skal merkes med apparatets aktuelle funksjonstemperaturer. Egnethet, begrenset bruk, eller forbud mot bruk av håndslokkere i forbindelse med elektriske anlegg skal angis på apparatet. 20

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Læreplan for utdanning av. Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan for utdanning av Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg Læreplan VBS - Utg. 3 2007-01-12 Revidert 2010-01-07, 2011-01-17, 2015-03-16 Forord Sprinkleranleggene Sprinkleranleggene har

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer