Corail hofteproteser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Corail hofteproteser"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS September Nr årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil bli markert med et jubileumsmøte i Lyon. Her vil en rekke ortopeder, flere fra Norge, legge fram resultater på Corail. I Norge ble den første Corailen satt inn i I Nasjonalt Register for leddproteser er det frem til 2004 registrert nesten 7500 Corail proteser. Corail protesen er i bruk i over 50 land og det er implantert over proteser I forbindelse med AAOS i Washington presenterte Nasjonalt Register for leddproteser en poster med tittelen "Prospective studies of hip and knee prostheses". I denne posteren har man bl.a gått gjennom de 10 mest brukte usementerte protesene. Resultatene for Corail er glimrende med en overlevelse på 95.1 % etter 15 år. Se også artikkelen fra Club Corail i Berlin, side 6, Fortsettelse side 2 Corail hofteprotese 1-2 Historisk tilbakeblikk 2 Reef Modulær hofteprotese 10 år 3 Pinnacle usementerte koppsystem frihet til å velge kompromiss 4 En Hedersmann takker for seg 5 Club Corail 6-8 Vår mann på "Ordrekontoret" 8 Nye medarbeidere 9 E-handel i offentlig sektor 10 E-handels prosjekt i Helse Øst 11 Gode erfaringer med elektronisk innkjøpsweb 11 ASR Dagsseminar 12 INNHOLD EFORT LCS - Brukermøte nr th Annual Congress of Scandinavian Neuorosurgical Society Gammex PF HydraSoft 18 OrtoMedic Rudolf; 10 års samarbeid 19

2 Faksimile av rapporten Historisk tilbakeblikk Redaksjonen synes det er interessant og morsomt å kunne presentere to artikler fra OrtoMedia, Mai Informasjonshefte erapeuter på syke og aldershjem, og gir informasjon til såvel de som har fått satt inn en TOTAL-PROTESE Charnley-protese som til de som har fått andre I HOFTELEDDET typer proteser. Totalprotese i hefteleddet deles er blitt en suksess! ut gratis, det er bare å kontakte OrtoMedic AS Heftet, som er trykket i 8000 eksemplarer, gir på telefon en grundig informasjon til hoftepasienter om hva som skal skje, før, under og etter operasjonen, både på sykehuset og i hjemmet. Heftet benyttes ikke bare av personell på ortopediske avdelinger, men også av fysiot- CHARNLEY-STIPENDIET Charnley-stipendiet til forskning innen hoftekirurgi ble opprettet i 1986 i henhold til avtale mellom Norsk Ortopedisk Forening og OrtoMedic AS. Stipendiet gis til medlemmer av Norsk Ortopedisk Forening for økonomisk støtte til forskningsarbeid, videre- og etterutdannelse, produktutvikling og studiereiser m.m. innen hoftekirurgi. Stipendiet er på kr ,- og utdeles en gang årlig. Stipendiet kan deles mellom flere kvalifiserte søkere ble Chamley-stipendiet tildelt professor Norvald Langeland ved Haukeland sykehus for forskningsprosjektet: «Nasjonalt register for totalproteser i hofteleddet». I 1987 gikk stipendiet til assistentlege Carl Erik Næss ved Sophies Minde Ortopedisk Hospital for prosjektet: «Sent oppdaget hofteleddslukasjon». I 1988 var det 25-årsjubileum for sir John Charnley's LFA-prinsipp (Low Friction Arthroplasty) og stipendstyret besluttet i den anledning å dele ut to Charnley-stipendier på kr ,-. Det ene stipendiet gikk til professor Pål Benum ved Regionsykehuset i Trondheim for hans prosjekt: «Utvikling av individuelt tilpassede cementfrie totalproteser basert på computertomografl-undersøkelse». Det andre stipendiet gikk til overlege Sverre Skeie ved Sentralsjukehuset i Rogaland for hans etterundersøkelse av 725 innsatte Charnley-proteser etter mer enn 10 års observasjonstid. Charnley-stipendiet for 1989 vil bli utdelt på Norsk Ortopedisk Forenings vårmøte på Lillehammer mai 1989.

3 REEF Modulær hofteprotese 10 år! Det er i år 10 år siden Diakonhjemmets Sykehus og Sykehuset Innlandet HF, Elverum satte inn de første Reef protesene i Norge. Siden den gang er det satt inn mer en 150 slike proteser på over 15 sykehus. Reef er en modulær rekonstruksjonsprotese designet for alvorlige destruksjoner i femur. Ortomedic har utlånsinstrumenter og implantater til de som ønsker å bruke Reef. Med 19 år for Corail, 15 år med Kar og nå 10 år med Reef kan man trygt si at vår usementerte plattform er godt dokumentert. ARTRO-gruppen, som står bak Corail og KAR protesen, har også designet Reef protesen. Indikasjonene for Reef er: Proteseløsning av enten sementerte eller usementertefemurstammer med alvorlige bendefekter (Paprosky type 3 og 4) Frakturer under proteser. Tumorkirurgi med reseksjon av femur Protesen leveres i 6 ulike diametre og 4 lengder og to ulike høyder på trochanter. For å sikre primær stabilitet og hindre rotasjon og synkning forankres protesen distalt med to sperreskruer. Rontgenbildene viser Pre-op, 3 mndr. post-op og 7 år post-op

4 PINNACLE usementert koppsystem "frihet til å velge uten kompromiss" høst lanserer OrtoMedic AS den nye I plattformen for usementerte kopper fra DePuy. Systemet vil erstatte Duraloc- og Tropic koppene. Systemet gir mulighet til å benytte tre ulike artikuleringer både til press-fit koppen og skrukoppen. Dette er gjort mulig gjennom forbedret keramikk og "Variable Interface Prosthesis" (VIP). Dette er en patentert taper teknologi som gir optimal ytelse for keramikk og metall innlegg. Dette uten kompromiss med hensyn til kopp/innlegg kongruens og polyetylen tykkelse. De tre ulike artikuleringene er: Marathon kryss linket polyetylen gir mindre slitasje enn konvensjonelt polyetylen. Og man har muligheten til å bruke større hodediameter og beholde adekvat polyetylen tykkelse for å bedre range of motion og hindre luksasjoner. Marathon fåes i 28, 32 og 36 mm hodediameter. Ultamet metall er også et alternativ for de som ønsker "hard on hard" artikulering. Leveres for og 36 mm. Pinnacle bringer videre den kliniske suksessen fra Duraloc og kan leveres både med Porocoat (porous coating) og Duofix (porous coating med HA). Pinnacle plattformen gir en rekke muligheter både i primær og revisjonskirurgi. Press-fit koppen finnes både med og uten hull til skrueforankring. Spirofit (skrukoppen) fåes også med og uten hull, og revisjonskoppen har større gjenger enn primærkoppen. SpiroFit skrukopp med CeraMax liner. Ceramax (Biolox Delta) keramikk innlegg er den nye keramikken fra Ceramtec.Ceramax er et kompositt materiale som gir keramikken en forbedring av de mekaniske egenskapene sammenlignet med konvensjonell keramikk. Den leveres for 28 og 36 mm hode diameter. Egenskapene i Ceramax gir mulighet for å benytte 36 mm hode helt ned til 52 mm kopp Dette øker "Range of motion" fra 135 grader til 153 grader sammenlignet med 28 mm.

5 En Hedersmann takker for seg ørlandets hoftegeneral", over- "Slege Arne Reinertsen har nå operert inn sin siste hofteprotese ved Mandal sykehus. Den operative virksomheten ved sykehuset legges nå ned, og Arne Reinertsen velger derfor å tre inn pensjonistenes rekker. Overlege Reinertsen arbeidet i flere år ved Sandnes sykehus i Rogaland, og var en del av teamet til overlege Sverre Skeie. Han flyttet så videre til Sørlandet og Mandal sykehus. Her startet han opp en ortopedisk / kirurgisk avdeling i 1980, og har drevet denne fram til i dag med stor faglig dyktighet. Alle grupper av medarbeidere og kolleger takker ham for genuin integritet, ærlighet og likefremhet. Likeså berømmer de hans iherdige innsats og stå på humør, og han har alltid vært en respektert og avholdt leder. Vi i OrtoMedic har hatt gleden av å kjenne Arne Reinertsen gjennom mange år, og vi takker ham for et langt og utrolig godt samarbeid. Vi vet at han er en av dem som operert inn flest Charnley proteser i Norge og komplikasjoner har nesten ikke forekommet, dette til tross for et meget stort arbeidspress. Blomsterhilsen fra alle kollegene ved avslutningsfesten. Arne Reinertsen har ikke bare gode ortopediske ferdigheter, han kan også dokumentere glimrende økonomiske kunnskaper. Da Sandnes sykehus i sin tid skaffet seg nytt "greenhouse" til oprasjonsavdelingen ble det gamle og fullt brukbare utstyret stående ubrukt. Overlege Reinertsen i Mandal fikk nyss om dette, og tok kontakt med overlege Skeie. De forhandlet i lang tid om riktig pris, og etter omfattende diskusjoner ble de endelig enige. Prisen skulle være: kr. 100,-, men betalingen skulle foretas over to rater. Slik gikk det til at Mandal sykehus skaffet seg, antageligvis, verdens billigste "greenhouse" takket være Arne Reinertsen og hans økonomiske sans. OrtoMedic vil benytte anledningen til å ønske Arne Reinertsen lykke til videre som, helt sikkert, aktiv pensjonist. Mandal sykehus, Arne Reinertsen s arbeidsplass i ca. 30 år. En av favorittposisjonene ; kaptein på den nye "skuta ".

6 Club Corail Berlin 21. til 24. april 2005 norske og utenlandske ortopeder, samt fem velkjente 33 representanter for Ortomedic AS, satte hverandre stevne i Berlin denne gang. Dette var møte nr. 4 i denne eksklusive klubben. Vi kom til en by som stod i full blomst, med grønne plener, trær og blomster overalt omtrent to uker før der hjemme. Programmet for møtet var imponerende, med solide nasjonale bidrag både fra universitetsmiljøene og fra sykehusmiljøene. De internasjonale bidragene kom som naturlig er først og fremst fra den fransktalende verden med gode foredrag av franske Jean-Claude Cartillier og Jean-Pierre Vidalain, og fra belgiske Dominique Hardy. De norske bidragene ble innledet med Dr. Helge Wangens materiale fra Elverum med "reversed hybrid" med Corail stamme og flere forskjellige sementerte kopper i et 5-års materiale. Gode resultater hos 31 pasienter. Man bør vel avvikle betegnelsen "reversed hybrid" protesen er hybrid enten det er kopp eller stamme som er sementert. Dr. Jean-Claude Cartillier holdt deretter et interessant innlegg om å velge det riktige offset. Han poengterte forskjellen på femoralt offset, acetabulært offset og globalt offset. Hvordan gjenopprette riktig offset ved proteseimplantasjon ble gjennomgått meget nøye og instruktivt. Bruk av templates er helt sentralt, og bør være obligatorisk ved hofteprotesekirurgi. Dr. Harald Hovind viste meget gode resultater med Corail stamme gjennom 15 år på Rjukan. Verre var det med holdbarheten av koppene, med svært mye løsning av Endler- og Atollkoppen. Prof. Lars Nordslettens foredrag om behandling av periprostetisk osteolyse holdt som vanlig høy vitenskapelig standard, og tok for seg mange eksperimentelle studier. Bruk av bifosfanater kan i alle fall i enkeltstudier gi gjenoppbygning av tapt ben. Ved uttalt osteolyse anbefales DEXA-målinger for å følge beintapet lokalt. Dr. Jean-Pierre Vidalain holdt foredrag om hvordan motvirke koppslitasje. Keramiske hoder mot keramisk kopp og bruk av hodestørrekse 32 til 36 mm er kanskje veien å gå. Gir god bevegelighet og liten luksasjonstendens. Dr. Jean-Pierre Vidalain anbefaler Lagoon usementert kopp som kan brukes enten med keramisk insert eller plastinsert. Han ser ingen grunn til å kontrollere pasientene rutinemessig mer enn hvert tredje år de første ti årene deretter anbefaler han årlig kontroll for å følge slitasje og osteolyse.

7 Ivrige og motiverte kursdeltagere. Foran til venstre: Dr. Øyvind Gallefoss, Omnia sykehuset - Dr. Helge Wangen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Dr. Tore Kristiansen, Sykehuset Innlandet HF, Elverum. Konsentrasjon i forelesningssalen: Dr. Wolfgang Gammer, Sykehuset Innlandet HF, Elverum - Dr. Emil Mohr, Helse Fonna HF, Haugesund sykehus - Produktsjef Anders Sundal OrtoMedic AS Dr. Kari Indrekvam, Helse bergen HF, Hagevik og Dr. Bjarne Grøgaard, Ullevål Universitetssykehus HF. Møtets faglige ansvarlige: Dr. Finnur Snorrason, Ullevål Universitetssykehus HF i samtale med Adm. Dir. Thormod Dønås, OrtoMedic AS. Dr. Dominique Hardy holdt et langt og grundig innlegg som egentlig var to foredrag i ett nemlig om hydroxyapatitt og osteointegrasjon og om bruk av hydroxyapatitt i hemiproteser. Han påpekte fordelene med en coating som består av 80 % krystallinsk HA, og 20 % amorft HA noe som gir det beste festet og best osteointegrasjon. Bruk av usementert hemiprotese ble forsvart med at det er fare for intraoperative dødsfall under sementering hos gamle og skrøpelige individer. Overhydrering på grunn av BT-fall under sementering og derav følgende hjertesvikt er også en aktuell komplikasjon. Tvil om fiksasjon av sement til ben hos gamle osteoporotikere ble også anført som en faktor som teller i retning usementert protese. Han la fram et imponerende stort materiale med 1300 hemiproteser riktignok med svær mortalitet, men neppe annerledes enn andre lårhalsbruddmaterialer med gamle og skrøpelige mennesker. Dr. Leif Ivar Havelin kom seint, men godt. Av sitt rikholdige materiale fra proteseregisteret konkluderte han denne gangen med at usementerte stammer går bedre enn sementerte hos pasienter under 60 om enn med små forskjeller. Dr. Jean-Pierre Videlain snakket om indikasjon for revisjon med KAR og Reef med sperreskruer. Grei og oversiktlig gjennomgang. Dr. Bjarne Grøgaard hadde et viktig innlegg om diagnose og behandlingsstrategier ved infeksjoner i hofteproteser. Betydningen av å dele disse i tidlige og sene infeksjoner ble presisert. Bruk av postoperative antibiotika på mistanke om infeksjon klassifiseres som infeksjon. Han skilte mellom 4 typer infeksjoner: 1. Alle former for positiv bakteriologi ved revisjoner (ved løsning etc) 2. Infeksjon < 4 uker etter indeksoperasjon 3. Akutt hematogen infeksjon 4. Infeksjon >4 uker etter indeksoperasjon Fortsettelse side 8

8 Vår mann på "Ordrekontoret" Aktiv foran PC skjermen, eller vandrende rundt med telefon- headsettet på snei, ivrig kommuniserende med en av våre gode kunder, det er Geir Christian Opdahl. Han er vår "førstelinjemann" på "Ordrekontoret", og den som de fleste kundene oftest kommer først i kontakt med. Han ble ansatt hos oss sommeren 2001, og har erfaring fra områdene markedsføring og informasjon. Geir Christian er en blid og omgjengelig person, dyktig på datasiden og språkkunnskapene er meget gode. Til OrtoMedia forteller han at hverdagen er; hektisk, meget variert, full av avbrytelser og utfordringer - men spennende og lærerik. Geir Christian hadde permisjon for en tid tilbake grunnet en vellykket tilvekst i familien, og i denne perioden fikk vi mange tilbakemeldinger fra kundene på at de savnet hans blide stemme og hjelpsomme attityde. Det er godt å ha ham tilbake på post, i full fart med en av sine mange gjøremål, alltid tjeneste villig og klar til å hjelpe kunder og / eller kolleger. Fortsatt fra side 7 Ved tidlige infeksjoner foreligger det flere valg. I enkelte tilfelle må man nøye seg med antibiotika alene på grunn av pasientens almentilstand. Livslang antibiotikabehandling tolereres ofte forbausende bra. Tidlig bløtdelsrevisjon kombinert med antibiotika fører ofte til målet. Full revisjon i en eller to senanser kan være alternativet i andre tilfelle. Reseksjonalloplastikk (Girdlestone) kan også være et valg. Ullevål har registrert fortløpende alle infeksjoner etter Tidlig og aggresiv bløtdelsrevisjon med høytrykksspyling lokalt gir gode resultater. Eventuelle antibiotika må seponeres i god tid før operasjon. Det må peroperativt tas 6 8 bakt.prøver i tillegg til biopsier. Det kreves lang dyrkning. Postoperativt 1 2 uker antibiotika intravenøst hvoretter peroralt 6 12 uker. Pasientene følges med CRP og SR. 22 av 28 pasienter tilhelte infeksjonsfri etter tidlig bløtdelsrevisjon og med 52 dagers antibiotikabehandling i gjennomsnitt. Ved full proteserevisjon ble seanse gjennomført 3 5 måneder etter protesefjernelsen. Pasientene burde være antibiotikafrie i 4 uker før seanse #2. 20 av 23 pasienter tilhelte med toseanses revisjoner. Dr. Finnur Snorrason tok for seg resultatene fra Reef-revisjonene på Drammen sykehus. Protesen er god, men burde kanskje være noe mer bøyd for de lange variantenes vedkommende en lang rett protese har lett for å perforere fortil i nedre femur. Av 25 revisjoner lukserte seks av sju med 22 mm hode. Halsen på Reef er for tykk for dette hodet man bør bruke 28 mm hode. Reef er en god stamme som kan redde situasjonen ved svært ødelagt øvre femurende. Sistemann ut var Dr. Wolfgang Gammer som tok for seg revisjonsalloplastikk i sin alminnelighet. Konferansen ble derved avsluttet på en naturlig måte med sekundærkirurgi fra Elverum etter at den hadde startet dagen i forveien med primærkirurgi fra samme sted. Heia Elverum! Konklusjonen må være at det fjerde møte i Club Corail var vellykket på alle måter, og at arrangementskomiteen for neste møte virkelig har noe å leve opp til og strekke seg etter. Seksjonsleder Emil Mohr Helse Fonna HF, Haugesund

9 Nye medarbeidere i OrtoMedic AS Som et resultat av økende salg innen segmentet artroskopisk kirurgi har vi forsterket denne avdelingen med en ny medarbeider. Ingar Grytnes ble 1. juni ansatt som produktspesialist i OrtoMedic AS. Han er 30 år og bosatt i Oslo. Ingar er utdannet sykepleier og har jobbet 4 år ved Thorax kirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Han skal primært arbeide med Arthrex produktene, samt dekke eget distrikt innen generell ortopedi. Vi kan legge til at Ingar Grytnes har sterke interesser når det gjelder sang og musikk (piano), noe som er med på å kvalifisere ham til medlem i firmaets meget aktive husorkester. Han begynner sin travle reisevirksomhet i august/september. Ta vel imot ham. Roar Bjørkeli er ansatt som Innkjøpsleder fra og med august. Han vil ha hovedansvar for den daglige driften av logistikk og innkjøpsfunksjonen i OrtoMedic AS. Roar er utdannet Siviløkonom fra Växjö Universitetet med spesialisering innen logistikk og controllerfag. Før han begynte i OrtoMedic AS var han Logistikksjef i alarm og sikkerhetsselskapet Falck Norge AS. Roar har mange års erfaring innen logistikk og innkjøp og vi gleder oss over å ha han med på laget.

10 E-Handel i offentlig sektor Regjeringen har, med Moderniseringsdepartementet som spydspiss, tatt initiativ til økt bruk av e-handel i offentlig sektor. Denne strategien blir allerede denne høsten satt ut i livet for flere av helseforetakene i Helse Øst. Satsing på E-Handel i offentlig sektor Gjennom e-handel skal man effektivisere anbuds- og anskaffelsesprosesser for stat og kommune. For å realisere denne strategien er det opprettet en offentlig elektronisk markedsplass og portal. Denne portalen fungerer både som en kommunikasjonssentral og møtested for utveksling av transaksjoner mellom det offentlige og leverandørene. For å drifte denne portalen og tilby en elektronisk kanal for de offentlige logistikkløsningene og leverandørmarkedet er IBX AS valgt som systemleverandør. Helse Øst er førstemann ut Det foregår aktiviteter i alle helseregioner for å ta i bruk e-handel, men det er Helse Øst som ser ut til å komme i gang med dette først. Helse Øst har årlig anskaffelser for om lag 4 milliarder. Regionen består av syv helseforetak med en rekke rammeavtaler som blir lagt inn i innkjøpssystemene. Det er svært viktig at det sortimentet som sykehuset normalt kjøper er tilgjengelig og godt beskrevet i de elektroniske katalogene. Dette sikrer at det blir enkelt å finne det man skal bestille. Ut fra valgt vare og godkjent bestilling blir innkjøpsordre automatisk sendt til riktig leverandør. For å dele opp arbeidet i håndterbare størrelser har man valgt å starte med Sykehuset Asker og Bærum HF og Ullevål universitetssykehus HF. Disse to sykehusene har delt opp sine leverandører i puljer, som i tur og orden får alle relevante produkter inn i e-handelsportalen. Prosessmodellen for e-handel viser informasjonsflyten OrtoMedic er klar for e-handel OrtoMedic s e-handels katalog for Sykehuset Asker og Bærum HF og Ullevål universitetssykehus HF ble levert til IBX i august. Så snart denne er godkjent vil den også bli tilgjengelig i innkjøpssystemene til begge sykehusene. Etter planen vil de første ordrene bli kommunisert gjennom IBX og e-handels portalen i løpet av september. Overgangen til elektroniske kataloger og elektroniske ordrer stiller nye krav til leverandørene: Leverandøren må ha en komplett elektronisk produktog priskatalog som må være oppdatert til enhver tid En integrert løsning med IBX stiller nye krav til logistikksystem og integrasjonsløsninger Drift av mer avanserte løsinger stiller krav til oppetid og stabile internett forbindelser. Leverandørens kompetanse i forhold til systemløsningene blir med dette svært viktig. OrtoMedic har som følge av økt ordremengde og overgang til e-handel økt bemanningen innen innkjøp og logistikk. Roar Bjørkeli er ansatt som Innkjøpsleder og vil ha ansvaret for innkjøps og logistikkfunksjonen i OrtoMedic (se artikkel om nyansettelser). Vi klar for e-handel, forteller Controller Arvid Tjomsland i OrtoMedic AS 10

11 E-handels prosjektet i Helse Øst løpet av høsten går e-handels I prosjektet i Helse Øst går over i driftsfase ved flere av regionens sykehus. Anders W. Skumsnes, Avdelingsdirektør for logistikk og innkjøp i Helse Øst RHF, forteller følgende om prosjektet: Hovedmålsetningene til Helse Øst er å få samordnet innkjøpet til en felles struktur og å standardisere kommunikasjonen med leverandørene. Dette vil gjør det enklere å implementere rammeavtaler og sikre at man får riktige priser og lojalitet til avtalene. I tillegg er det en rekke gevinster med å få standardisert bestillingsprosessene og gi brukerne funksjonalitet som forenkler hverdagen deres. En kritiske faktoren for hvor godt man lykkes med de nye innkjøpssystemene er brukeropplæring. Brukeren må få tilstrekkelig opplæring og blir trygg på systemet. Dette krever også at den elektroniske varekatalogen har gode beskrivelser, søkeord og at varesortimentet er komplett. For leverandørene bli de elektroniske katalogene et viktig verktøy for å kommunisere endringer i produkter og sortiment til sykehusene. Anders W. Skumsnes, Avdelingsdirektør for Logistikk og Innkjøp i Helse Øst RHF Ettersom flere sykehus bestiller gjennom IBX vil leverandørene også få et stort nok ordre volum til at en integrasjon mellom IBX og eget ordre og logistikk system blir lønnsom. Dermed kan man automatisere store deler av ordreregistreringen. I startfasen av systemene, er det viktig at vi får en tett dialog mellom sykehusene og leverandørene slik at man får utvekslet erfaringer på hva som fungerer godt eller dårlig i katalogene. Gode erfaringer med elektronisk innkjøpsweb Avd. sykepleier, Trude Aune Remøy ved Ortopedisk senter på Ullevål universitetssykehus HF har brukt sykehusets web baserte innkjøpssystem i nærmere 2 år. Gjennom dette systemet blir alle anskaffelser til Ortopedisk senter bestilt. I løpet av høsten vil de aller fleste produktkatalogene være på plass og det vil gjøre det enda enklere å foreta bestillinger. Remøy fremhever blant annet funksjonaliteten med å kunne lage egne handlelister for artikler man ofte bestiller, som nyttig. I tillegg blir det mindre papir å arkivere. Ullevål universitetssykehus HF bruker også elektronisk fakturaflyt med elektronisk godkjenning og attestering. Erfaringene med dette er også svært gode og tidsbesparende, sier Remøy. Avd. sykepleier Trude Aune Remøy har gode erfaringer med bruk av Ullevåls innkjøpsløsning 11

12 ASR Dagsseminar Den 20. juni inviterte OrtoMedic i samarbeid med Ullevål universitetssykehus HF, ved seksjons-overlege Bjarne Grøgaard, til dagsseminar om resurfacing i hofteleddet med bruk av Articular Surface Replacement (ASR) protesen. 15 leger fra ulike sykehus møtte opp på morgenen for å få med seg direkte overført operasjon fra stue 1 på Ullevål. Dr. Tadgh O Sullivan fra Irland gjennomførte operasjonen godt assistert av Professor Lars Nordsletten og overlege Peter Grant. Dr. O Sullivan har mange års erfaring med resurfacing proteser, og han er med, sammen med 5 andre ortopeder, i designteamet for ASR protesen. Overlege Arild Aamodt ledet møtet i auditoriet. Etter operasjonen var det foredrag med viktige tema som; indikasjoner, kontra-indikasjoner, kirurgisk teknikk og metall mot metall artikulering. Dr. Magnus Flett fra R& D avdelingen hos DePuy deltok med foredrag om design rationale og metallurgi. Flett har ledet ingeniørarbeidet for protesen. Seminaret var en introduksjon av 4. generasjon resurfacing proteser i Norge. Ny viten, bedre design og metallurgi gjør at resultatene av dagens protese forventes å bli mye bedre enn tidligere design. Det anbefales allikevel å følge disse pasientene nøye, gjerne i en studie. Resurfacing av hofteleddet er regnet for å være en teknisk mer krevende operasjon enn "vanlig" totalprotese. Det anbefales derfor at man begynner med enkle kasus. Krav til nøyaktig plassering av komponentene er stor. Derfor blir det interessant å se hvordan computer assistert kirurgi vil være til hjelp også for denne type operasjoner. En stor takk til ortopedisk avd. på Ullevål ved Bjarne Grøgaard som stod som faglig ansvarlig for møte. Takk også til operasjonsavd. og media avd. for dyktig bistand under operasjonen. Dr. Tadgh O Sullivan, Irland og Dr. Arild Aamodt, Ullevål universitetssykehus. Produksjef Thor Arne Valle, OrtoMedic AS - Dr. Chris Mais, Helse Førde og Dr. Lage Aarseth, Helse Sunnmøre, Ålesund. 12

13 EFORT 2005 Lisboa juni Årets EFORT-møte ble arrangert i Lisboa, Portugals vakre og charmerende hovedstat. Byen som har slik en spennende og variert maritim historie. Interessen for møtet var stor, og den norske gruppen besto av nærmere 60 ortopeder. Foredrags- og utstillingsfacilitetene var utmerket på alle vis, samt at værgudene stilte seg totalt på arrangørens side. Leverandørsiden var selvsagt på plass med sine velkomponerte utstillinger,og foredragssalene fikk et jevnt og godt besøk hele tiden. De helt store produktnyhetene registrerte vi ikke denne gangen, men det er tydelig at trenden går videre med re-surfacing og mini invasive teknikker på hoftesiden, samt økende bruk av navigasjonsutstyr for så vel hoftesom knekirurgi. OrtoMedic arrangerte tradisjonen tro et "kultur/kulinarisk treff", og lot her deltakerene få oppleve den kjente portugisiske Fadotradisjonen. Det er en gammel sang- og musikk variant som bærer i seg mye skjebne og lidelse. Noen til fornøyelse og andre til det motsatte. Neste EFORT-møte: mai 2007 i Firenze. Dr. Harald Hovind Omnia sykehuset og Produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic AS 13

14 LCS Brukermøte nr september 2005 Kurset var denne gangen lagt til Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Ca. 17 brukere fra sykehus i sør Norge deltok. I år hadde OrtoMedic invitert David Beverland fra Belfast. Beverland ble Consultant Orthopaedic surgeon ved Musgrave Park Hospital i Belfast i 1990 og Clinical Director of Orthopaedic surgery i Han underviser også ved Queen s Universitet i Belfast. Han setter inn ca. 800 kne og hofteproteser i året. Fra 1994 til 2005 har han satt inn ca kneproteser alle er LCS proteser med roterende plattform. Dette dannet grunnlaget for hans forelesninger på fredag 2. september. Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic AS og Dr. Truls Jellestad, Helse Førde, Lærdal. En som vanlig opplagt Odd Warholm ledet kurset med sedvanlig autoritet og innsikt. Han innledet med å understreke behovet for nøyaktig preoperativ planlegging og gjennomgikk emnet på en engasjerende måte. Beverland brukte resten av fredagen og lørdagen frem til lunsj til å gjennomgå metodikken han brukte ved behandlingen av vanskelige knær. Hans detaljkunnskap og erfaring, som kanskje overstiger samtlige deltakeres samlede erfaring, gjorde at han hadde utviklet metoder som var imponerende for å løse et hvert problem. Vi var enige om at vi nok fortsatt var Dr. Odd Warholm, Drammen Private sykehus - Prof. David Beverland, Belfast og Markedssjef Kjell Thygesen, OrtoMedic AS. 14

15 forvirret, men på et høyere plan. Det er nok ikke like lett å se ting like klart som han gjør det. Det var lagt inn noen timer etter lunsj til fysiske utskeielser, og da været var strålende ble denne økta en riktig nytelse i denne perlen av norsk fjellheim. For undertegnede som er halv halling, var det kanskje ekstra trivelig å komme til Geilo. Tiden frem til middag ble brukt av Truls Jellestad ved Lærdal sykehus som vel er Norges største bruker av navigasjon ved innsetting av kneproteser. Han har siden år 2000 satt inn 590 kneproteser med bruk av navigasjon, og holdt et meget engasjerende foredag om dette. Hans egen film bidro nok til at skepsisen til navigasjon blant deltakerne ble betydelig redusert, om den da ikke ble fjernet helt. Budskapet var at bruken av navigasjon vil tvinge seg frem p.g.a. økende krav til: sikkerhet, presisjon, dokumentasjon og kvalitetskontroll. Dr. Ola Åhlund, Sykehuset Østfold, Moss - Prof. David Beverland, Belfast - Dr. Wolfgang Gammer, Helse Innlandet, Elverum - Dr. Stig Heir, Martina Hansens hospital og Dr. Per Aga, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Arvid Lunde fra OrtoMedic holdt et fint foredrag om navigasjon ved uniproteser. Tilslutt hadde 6 av deltagerne med egne komplikasjoner som ble presentert og diskutert. Det er godt å merke for en som har deltatt på 4 slike møter tidligere at en viss trygghet synes å bre seg, slik at man tør å utlevere de feil en har gjort, diskutere hva som ble gjort feil, og hva som skulle vært gjort.. Middagen lørdag kveld var trivelig med utmerket undervisning fra kjøkkensjef Simonsen ved hotellet. Per Aga ble åpenbart så inspirert at han dro i gang et kor som nærmet seg Berlevågkoret i heftig og begeistret i glød, om ikke i samklang. At Norge slo Slovenia 3-2 i fotball dempet ikke stemningen. Dr. Ole R.Robak, Aker sykehus - Dr. Tore Jervidalo, Asker og Bærum sykehus og Dr. Asbjørn Hjall, Asker og Bærum sykehus. Jeg håper at slike brukermøter kan fortsette og bruker gjerne av min fritid for å delta. Takk til OrtoMedic for et fint arrangement. Overlege Arnulf Hagen Sykehuset i Vestfold. Produktsjef Erik H. Johansen, OrtoMedic AS - Dr. Odd Warholm, Drammen Private sykehus - Prof. David Beverland, Belfast - Dr. Elling Alvik, Drammen Private sykehus og Dr. Stig Heir, Martina Hansen hospital. 15

16 57 th Annual Congress of the Scandinavian Neurosurgical Society Oslo juni Første uken i juni i år ble 57th Annual Congress of the Scandinavian Neurosurgical Society arrangert i Oslo. Foreningen ble stiftet i 1947 og teller i dag ca 200 nevrokirurger fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Foreningen er medlem i European Association of Neurosurgical Societies (EANS) og World Federation of Neuro- surgical Societies (WFNS). Årets kongress var lagt til Radisson SAS Scandinavia hotel, og varte i fire dager. Det faglige programmet lå på et meget høyt nivå, og hovedtemaene for årets kongress var tumors, neurotrauma og degenerative spinal disorders. Organisasjonskomitéen med Eirik Helseth som formann, sørget for at forholdene ble lagt godt til rette for alle som var delaktige. Norsk Nevrokirurgisk Sykepleierforening (NNKSF) avholdt seminar samtidig med nevrokirurgene. NNKSF ble startet i Bergen i 1978 og har pr. januar medlemmer. Medlemmene kommer hovedsakelig fra 6 norske sykehus med nevrokirurgiske avdelinger, dette omfatter også operasjons-, anestesi- og intensivsykepleiere. De hadde et faglig program bestående av egne foredrag samt fellesforedrag med nevrokirurgene. Produktsjef Thore Kristian Aasly, OrtoMedic viser noen av mulighetene med Leica M520 OH3 mikroskopet for interesserte kongressdeltagere. OrtoMedic var Sølvsponsor for denne kongressen og deltok med en stor utstillingsstand. Utstyr fra følgende produsenter ble presentert: Leica operasjonsmikroskop Leica dokumentasjonsutstyr Berchtold Orics kommunikasjonsutstyr W. Lorenz osteosyntese utstyr Porex Surgical kranieimplantater Mizuho nevroinstrumenter og aneurysmeklips Ansell operasjonshansker Produktsjef Bjørn M. Tomterstad, OrtoMedic AS - Product Manager Florian Stritzel, Berchtold GmbH&Co presenterer ORICS C11 for en kongressdeltager. 16

17 Leica M520 OH3 Operasjonsmikroskop for alle typer avansert mikrokirurgi. Overhead design for overlegen rekkevidde i operasjonsfeltet. Trinnløs variabel arbeidsavstand: mm. Leica-optikk med OptiChrome teknologi for optimal gjengivelse. Automatisk avbalansering av mikroskopet: "one-button to push" system. Hovedlys: 300 W Xenon. Reservelys: 300 W Xenon. Grafisk LCD display med bakgrunnsbelysning og individuelle brukerinnstillinger kan lagres for inntill åtte brukere. Innebygd selv-diagnosesystem. Forberedt for navigasjonssystem. Berchtold ORICS C11 Kommunikasjonssystem som overfører "live video" fra mikroskoper, operasjonslamper, endoskoper og annet utstyr med kamerasystem. Systemet overfører lyd og bilde fra operasjonssalen, i nåtid og med TV- kvalitet til hvilken som helst PC med ORICS C11 programvare installert. ORICS C11 integreres enkelt til eksisterende netverk. Porex Fra Porex fokuserte vi på "Medpor customized implant". Dette er et kranieimplantat som blir "skreddersydd" til den enkelte pasient ut fra CT-bilder. Rikshospitalet og Universitetssykehuset i Tromsø har allerede benyttet denne teknikken. OrtoMedia vil komme tilbake med nærmere reportasje. W.Lorenz Blant produktene fra W.Lorenz ble det nye Rapid Flap SpinDown presentert. SpinDown benyttes benyttes uten instrumenter, noe som gjør at prosedyren ved lukking av kraniet utføres enklere og sikrere. 17

18 Gammex PF HydraSoft NY operasjonshanske med fuktgivende innvendig belegg Gammex PF HydraSoft er spesielt egnet for personer som er plaget av tørr hud og kløe på hendene. Hanskens unike fuktighetsegenskaper og komfort gjør den spesielt velegnet for lengre prosedyrer. G ammex PF HydraSoft er en ny, pudderfri operasjonshanske i lateks, fra produsenten Ansell. Dette er den første operasjonshansken hvor den nye HydraSoft -teknologien er benyttet i det innvendige belegget. HydraSoft -belegget er fuktighetsgivende for huden og gjør at hansken er meget enkel å ta på, også når den brukes som ytterhanske ved bruk av doble hansker. Hansken kjennes mykere ut, noe som gir bedre komfort. Gammex PF HydraSoft bygger på den velkjente Gammex PF, som er blitt en standard for effektiv beskyttelse av både pasient og kirurg på operasjonssaler over hele Europa. Førsteklasses grep Gammex PF HydraSoft har en mikroteksturert overflate som gir et sikkert grep om instrumenter - både under fuktige og tørre forhold. Det optimale grepet oppnås gjennom meget nøye dosering i den siste klorineringsfasen. Friksjonsverdier overvåkes og testes kontinuerlig, både under og etter produksjonsprosessen. Høy fingerfølsomhet Hansken er svært elastisk og fleksibel, og har meget god fingerfølsomhet. Lateksfilmen er tynnere ved håndflaten og ved fingrene, noe som gir økt følsomhet Høy sikkerhet Gammex PF HydraSoft bygger på den velkjente Gammex PF, en hanske som er kjent for meget høy kvalitet. Hansken skaper en trygg barriere og har høy rivemotstand. Grundige tester har vist at hansken gir effektiv beskyttelse mot viruspenetrasjon. Det innvendige belegget motstår alkoholbaserte desinfeksjonsmidler, selv ved langvarig bruk. Lavt allergenniva Hanskens syntetiske belegg på innsiden tjener også som en barriere mot mulig kontakt med lateksallergener. Hanskens meget lave proteininnhold oppnås gjennom omfattende utvaskingsprosesser. Hansken har få kjemiske reststoffer og er fri for thiuramer og MTB (merkaptobenzothiazol). For mer informasjon eller prøver; ta kontakt med Produktsjef Maria Edvardsen, OrtoMedic AS, telefon eller e-post: 18

19 10 års samarbeide RUDOLF kirurgiske instrumenter - tyske kvalitetsinstrumenter - 10 år hos OrtoMedic AS. Dette vil vi markere med et jubileumstilbud med svært gode priser til våre kunder. Rudolf Medical er en positiv og seriøs samarbeidspartner. En leverandør som stadig utvikler nye produkter og som forstår kundenes behov. Utviklingen av delbare instrumenter, som muliggjør tilfredsstillende rengjøring, er en stor produktfordel for våre kunder. Rudolf s assortiment består av over instrumenter og dekker alle disipliner fra enkle sakser til komplett endoskopisk utstyr. Rudolf Medical har kunder i over 80 land over hele verden. Vi ser frem til 10 nye år med kirurgiske instrumenter fra Rudolf Medical! Jubileumstilbud! Vi feirer vårt samarbeide med Rudolf Medical med et Jubileumstilbud og har satt sammen noen aktuelle smakebiter for forskjellige behov. Kontakt Anne-Mari Lund tlf.: for nærmere informasjon. Det blir også sendt ut informasjon til våre kunder. Hovedkontoret for Rudolf, Fridingen, Tyskland Vertigo Workshop Vertigo Workshop avholdes februar Foredragsholdere: Professor Måns Magnusson og Dosent Mikael Karlberg. Påmelding: Ta kontakt med Produktsjef Morten Hansen, OrtoMedic AS, på telefon: Øre-Nese-Hals Høstmøte 2005 OrtoMedic AS kan treffes på høstmøtet for Øre-Nese-Hals leger på Grand Hotell, Oslo fra oktober. Vi vil vise produkter fra bl.a. Leica, Atmos, Interacoustics. 19

20 Utgiver: OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Øyvind Roaas. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11 Informasjon fra OrtoMedic AS September 2007 - Nr. 63-19. årgang Innhold DePuy internasjonale skuldersymposium 2-3 E-handel 3 Møte om ankelproteser 4-5 OrtoMedic hoftesymposium 6-8 ISAKOS 9 NAOS 2007 10-11

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

DVR - distal volar radius plate

DVR - distal volar radius plate Informasjon fra OrtoMedic AS September 2008 - Nr. 66-20. årgang Hand Innovations DVR - distal volar radius plate Innhold Hand Innovations 2-3 DVR - distralvolar radius plate 2 S3 - Spatial Subchondral

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18

KIRURGEN. Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret. Fremtidens behandlingsmetoder. side 14. side 18 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2003 Høstmøtet 2002 side 6-12 15 år med hofteregisteret side 14 Fremtidens behandlingsmetoder side 18 KIRURGEN UTGIVER Norsk Kirurgisk Forening

Detaljer

Svimmelhet er spennende

Svimmelhet er spennende Informasjon fra OrtoMedic AS Mars 2002 - Nr. 47-14. årgang Svimmelhet er spennende Vertigo Workshop 1 ble arrangert 1. - 2. februar i år av OrtoMedic AS, sammen med Ø-N-H lege Thor A. Johannessen. Dette

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2006 årgang 11. God Påske NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2006 årgang 11 God Påske NORSK ORTOPEDISK FORENING 2006 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus Tlf: 22

Detaljer

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra d:mag et magasin fra DIPS ASA på Vei til suksess I 112 timer driftet Helse Bergen HF og fem private, ideelle institusjoner tilknyttet foretaket på reservesystemer, mens millioner av dokumenter ble matet

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS April 2009 - Nr. 68-21. årgang Innhold 11. Praktiske Charnley hoftekurs 2-3 Corail hofteprotese 4 nsflos vårseminar 5 British Hip Society (BHS) 2009 6 C-stem 2 års RSa resultat

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000

«Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2000 - Nr. 42-12. årgang «Shoulder arthroplasty - past and future» Paris 24. - 25. januar 2000 Symposiet ble arrangert av skulderenheten fra Institut de la Main i samarbeid

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk!

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk! NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2007 årgang 12 God Påske Husk! Eget ortopedisk høstmøte 24. - 26. oktober 2007 NORSK ORTOPEDISK FORENING 2007 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer