Bevegelsessensorer. Sone 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bevegelsessensorer. Sone 2"

Transkript

1 Bevegelsessensorer Sone 2

2 Din globale partner for et fullt spektrum belysningsløsninger Vi er Havells-Sylvania, en av verdens største belysningsleverandører gjennom mer enn 100 år. Vi jobber for å forbedre den måten folk lever på, ved å gi dem bedre og enklere belysning på en mer bærekraftig måte. I dag bygger vi videre på vår annerkjennelse som innovatør og skaper av høyeffektive, energibesparende lyskilder ved å levere fullspektrums belysningsløsninger som skreddersys etter den enkeltes behov. 2 BEVEGELSESSENSORER

3 Våre tre største varemerker Concord, Lumiance og Sylvania samler styrke i nyskapende produktdesign, ingeniørkunst og produksjon i tillegg til praktisk ekspertise, innen sine spesialiserte aktivitetsområder: henholdsvis eksklusiv arkitekturbelysning, dekorativ belysning og funksjonell profesjonell belysning. Da Havells India Ltd kjøpte Sylvania i 2007, gav det oss finansiell styrke og ressurser til å kunne utvide og forbedre vår virksomhet. Gruppen, som har 94 avdelinger og representasjonskontorer samt 8000 ansatte i fler enn 50 land,har opplevd rask vekst, og er i dag et selskap verdt 1,2 milliarder dollar med 18 produksjonsanlegg i Europa, India, Latin-Amerika og Afrika, som produserer produkter som er annerkjente over hele verden, for eksempel brytere, kabler, ledningssystemer og belysning. BEVEGELSESSENSORER 3

4 Energisparende Lysstyring for næringsbygg, skole, hotell og bolig Hvorfor begrense strømforbruket? Belysning er en av byggeiernes største kostnader, og i Europa søker man å løse klimautfordringen så raskt som mulig. Derfor er det avgjørende at man får til å forbedre energieffektiviteten. 19% Samlet global elektrisitetsproduksjon som forbrukes av nettbasert elektrisk belysning. 43% Samlet elektrisitetsforbruk til belysning i kommersielle og offentlige bygninger. Kilde: IEA (Det internasjonale energibyrået) 60% Reduksjon i energiforbruk til belysning som bygningseiere kan oppnå ved å installere bevegelsessensorer Lyset trenger ikke å være på når hele eller deler av bygningen står ubrukt. Likevel er det ikke uvanlig å se fullt opplyste bygg om natten etter at renholdspersonalet er ferdig med runden sin. Dersom bygningen har tilstrekkelig mengder naturlig lys i deler av dagen, trenger man ikke kunstig tilleggsbelysning; det kan slås av eller dempes (dimmes). I tillegg til å oppmuntre folk til å slå av lyset eller å gi noen i oppdrag å slå av uønsket belysning, er den enkleste og mest effektive måten å spare energi på og redusere karbonutslippene fra bygningen, å ta i bruk bevegelsesaktiverte sensorer. Ved å eliminere all uønsket bruk av lys kan sensorene kutte strømutgiftene med inntil 60 % (avhengig av bruksområde og hvor mye naturlig lys som er tilgjengelig). Det er imidlertid ikke nok å sørge for effektive belysningsplaner. I tillegg kan man ofte oppnå betydelige besparelser ved å slå av lyset i områder som ikke er i bruk. Våre bevegelsessensorer byr på mange fordeler: Kutt strømutgiftene med inntil 60 % Reduser karbonutslippene Bidra til å overholde miljølovgining og bygningsforskrifter, som i de fleste tilfeller krever bruk av belysningskontroll Forbedre sikkerheten Er ikke i veien for de tilstedeværende Intuitiv og brukervennlig med håndholdte kontroller (ekstrautstyr) Enkel å installere, programmere eller omprogrammere ved endrete behov 4 BEVEGELSESSENSORER

5 Forskjelen på Bevegelses- og Fraværsregistrering Bevegelsesregistrering Lysene slår seg på automatisk når sensoren oppdager at en person kommer inn eller oppholder seg i rommet. Våre uavhengige bevegelsessensorer vil også slå seg av automatisk når det ikke registreres noen bevegelser etter en forhåndsinnstilt forsinkelse. Bruksområde: Energieffektiv, praktisk og kostnadseffektiv. Brukes istedenfor en konvensjonell bryter. Populær løsning for korridorer, møterom eller lagerrom. Fraværsregistrering Når en person kommer inn i rommet, må lysene slås på manuelt, men når vedkommende går ut, blir de slått av automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsforsinkelse. Merk: Lysene kan også slås av manuelt. Bruksområde: En populær løsning for klasserom. BEVEGELSESSENSORER 5

6 Bevegelsessensorer Teknisk veiledning Vår tekniske veiledning kan hjelpe deg å velge riktig sensor for dine behov. PIR vs. MW mikrobølge sensorer PIR (Passiv InfraRød): Registrerer forflytting av kroppsvarme. Bedre egnet for mindre områder som krever et definert registreringsmønster. Mikrobølge: følsom for objekter som beveger seg, med mye større dekning. Mikrobølgesensorer kan registrere gjennom glass, noe som krever grundige vurderinger av plasseringen i visse bruksområder. PIR (Passiv InfraRød) Mikrobølge Bevegelsesaktivert PÅ/AV med luxnivåregistrering Ideell for å justere lyset i rom med naturlig dagslys. Disse bevegelsessensorene har innebygde luxsensorer som instruerer lysene til å forbli avslått hvis det er tilstrekkelig dagslys i rommet. Alle sensorer som er montert i himlingen eller på veggene, kan konfigureres med en trådløs fjernkontroll. Ingen bevegelser registrert, dagslys, lys av Bevegelse registrert, tilstrekkelig dagslys, lys av Bevegelse registrert, utilstrekkelig dagslys, alt lys på Ingen bevegelser registrert, lys av 6 BEVEGELSESSENSORER

7 Bevegelsesaktivert PÅ/AV med luxnivåregistrering og dimming I tillegg til å registrere bevegelser opprettholder disse sensorene omtrentlige lysnivåer (lux), samtidig som de bruker minimalt med energi ved å dempe effekten fra belysningsarmaturene som kontrolleres. Ideell for bruksområder som krever maksimal effektivitet og fleksibilitet. Belysningsarmaturer som er utstyrt med Ballast for demping (dimmeballaster), f.eks. DALI eller 1 10 V (eller DSI, på forespørsel), kan knyttes til dimmesensoren, som måler det generelle lysnivået i registreringsområdet og beregner korrekt effekt for lyskildene, slik at de opprettholder et konstant lysnivå (forhåndsinnstilt), slik at man sparer ytterligere energi ved å utnytte dagslyset maksimalt. Med en slik kontroll kompenserer man også for vanlige situasjoner der lystap i armaturer og oppsamling av støv på lyskildene ellers ville gi mindre lys, ved at den gradvis øker lysnivået til korrekt nivå. Den vil også kontrollere motsatt, f.eks. ved å dimme lyset i nye installasjoner der de nye lampenes opprinnelige lysstyrke gir betydelig høyere lysnivåer enn det som faktisk er nødvendig. Ingen bevegelser registrert, dagslys, lys av Bevegelser registrert, noe dagslys. Lys på og dempet for å opprettholde luxnivå Ingen bevegelser registrert, lys av Bevegelse registrert, tilstrekkelig dagslys, lys av Bevegelse registrert, utilstrekkelig dagslys. dimmesensoren måler og opprettholder belysningen BEVEGELSESSENSORER 7

8 Direct DIM Tilleggsfunksjoner To-kanals fleksibilitet Som nevnt kan man bruke DALIsensorens dimmekanal for å kontrollere effekten fra lyskilder som er utstyrt med DALI dimmeballaster. Sensoren måler det generelle lysnivået i området og beregner korrekt effekt for lyskildene, for å opprettholde et omtrentlig forhåndsinnstilt luxnivå (vedlikeholdt eller konstant belysning). Sensorens kanal for PÅ/AV kan enten brukes til å isolere forsyningen til dimmeballastene (og dermed spare ventestrøm for ballastene/dim), eller til å veksle til en separat kanal med standardiserte, ikke-dimmende lyskilder. Fleksibiliteten som oppnås ved å ha to kanaler og bryterinnganger, åpner for følgende scenarier: Nedtrapping av belysning I noen tilfeller kan det være lite hensiktsmessig å slå av lysene med en gang en bevegelse opphører, også etter en viss tidsforsinkelse. Dimmesensorene kan programmeres til å dempe lysnivåene til en forhåndsgitt verdi etter at alle bevegelser opphører. Etter en etterfølgende forhåndsinnstilt tid vil sensorene så slå lysene helt av. Sceneinnstillinger og minne dimmesensorene gjør det mulig for brukeren å stille inn og lagre ønskede romlysnivåer. Et møterom krever for eksempel annerledes belysning når det brukes til en multimediepresentasjon. Scenene kan hentes frem igjen med fjernkontrollen ( ). 1. Demping av perimeter armaturer mens interne armaturer aktiveres 1. Gir fraværsregistrering for to separate kanaler 1. Opprettholdt belysningssystem med manuelle kontroller (opp/ned) To inngangsterminaler kan brukes for å overstyre kontrollene manuelt. Lyskilde innbrenning Å dimme et lysrør eller kompaktlysrør når den er helt ny, kan forkorte dens levetid og gjøre garantien ugyldig. Innbrenningsfunksjonen for dimming baserer seg på intelligent programvare som hindrer at nye lyskilder dimmes i denne startperioden på 100 timer. Belastningskapasitet DALI-sensorer kan styre inntil 20 dimmeballaster. Lederne til DALI-kabelen må være < 300 m lang og ha et tverrsnitt 2 på minst 1,5 mm. DALI-koblingen må ikke legges i en kabelsløyfe V sensorer kan kontrollere inntil 10 dimmeballaster. DD = Digital Dim DALI* (* DSI kan bestilles) AD = Analog Dim 1 10 V 8 BEVEGELSESSENSORER

9 Programmering og lokal overstyring Dimmesensorene inkluderer infrarøde mottakere, noe som gjør at de kan programmeres ved hjelp av håndholdt programmeringsenhet (ekstrautstyr). Dette gir en full kontroll over de fleste driftsparameterne uten at man må ha tilgang til selve sensoren. Man kan også justere, lux- og tidsinnstillinger manuelt ved å bruke potmeter på sensorene. El.nr El.nr Fjernkontroll PÅ/AV+LUX Bruk dette fjernkontrollen til å overstyre systemsensorene for å slå lyset på eller av, justere luxnivå eller velge forhåndsinnstilte nivåer. Fjernkontroll PÅ/AV Bruk dette fjernkontrollen til å overstyre systemsensorene for å slå lyset på eller av. El.nr El.nr Håndholdte programmeringsenheter ( og ) Fjernkontrollen gjør det mulig å programmere og kontrollere alle dimmefunksjoner, inklusive: Fjernkontroll kun AV Bruk denne fjernkontrollen til å overstyre systemsensorene for å slå lyset av. Kanalkontroll for PÅ/AV og dimming Registrerings Luxnivå og tidsforsinkelse Nedtrapping av belysning Innstillinger for forhåndsinnstilt nivå Aktivere for lyskildeinnbrenning etter gruppeskift av lysrør/ kompaktlysrør El.nr BEVEGELSESSENSORER 9

10 PIR-sensorer for takmontering Disse innfelte, uavhengige PIR bevegelses-/fraværs sensorene gir automatisk lysstyring etter hvordan rommet brukes og hvordan de naturlige lysnivåene er. Deres tynne design er ideell for montering i takboks eller himlinger. Sensorer for PÅ/AV MED LUXNIVÅREGIST RERING SENSOR FOR PÅSLÅING/ AVSLÅING Sensorer for PÅ/AV ved bevegelse/fravær har i tillegg infrarød kontroll, luxnivåregistrering og en roterende husjustering for å gi større fleksibilitet og energisparing. Sensorer for dimming DIMMESENSOR ER MED LUXNIVÅREGIST RERING I tillegg til dimmefunksjonalitet og bevegelses-/fraværsregistrering har Direct Dim-teknologien fra Havells-Sylvania en rekke tilleggsfunksjoner. Nøkkelfunksjoner: Funksjoner for bevegelses-/fraværsregistrering PÅ/AV med luxnivåregistrering Justerbar tidsforsinkelse (10 s til 30 min) før lyskildene slås av Dekker inntil 7 m i diameter ved en monteringshøyde på 2,8 m Programmerbar via fjernkontroll Flere fjernkontroller er tilgjengelige for å slå på/av Egen IP55-versjon for fuktige miljøer Plug-in tilkobling reduserer installasjonstiden Egen kappe for utenpåliggende montering Kan også styre varme og ventilasjon Sensorer PÅ/AV kan kobles parallelt for større områder, f.eks. L-formede korridorer Flere nøkkelfunksjoner: DALI- eller analog 1-10V dimmefunksjonalitet To-kanals fleksibilitet (på alle DALI-sensorer) Nedtrapping av lysstyrke Sceneinnstillinger og minne Lampeinnbrenning 100 timer Kapasitet: digitale sensorer inntil 20 DALI-dimmeballaster, analoge 1-10V sensorer inntil 10 dimmeballaster Trådløs fjernkontroll tilgjengelig for å slå på/av, luxnivå og forhåndsinnstille scener 10 BEVEGELSESSENSORER

11 Dimensjoner (mm) 2.8m 2.8m 7m 7m Område med Area høy of high sensitivity Area of high sensitivity Område Area of med lav Area lower of sensitivity lower sensitivity EL.NR. ART KODE R/I/F OG CF BELASTNING VED 230 V TIDSFORSINKELSE Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering Kompakt PIR bevegelses-/fraværssensor med luxnivåregistrering, tidsforsinkelsesfunksjon og infrarød overstyring 10 A 10 s til 99 min Som og i tillegg egnet for fuktige miljøer (IP55) 10 A 10 s til 99 min Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering og dimming PIR bevegelses-/fraværssensor med DALI-dimming og tidsforsinkelsesfunksjon (inntil 20 ballaster) 10 A 10 s til 99 min Bevegelsessensor med 1 10 V analog dimmeutgang (inntil 10 ballaster) 10 A 10 s til 99 min TILBEHØR Avansert LCD programmeringshåndsett for sensorer med luxnivåregistrering og dimming Håndholdt Basic programmeringsenhet Brukerhåndsett overstyring på/av; lux opp/lux ned (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Fjernkontroll for overstyring på/av (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Fjernkontroll for overstyring, bare av (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Kappe for utenpåliggende montering Ekstenderring til kappe for utenpåliggende montering R = resistiv; I = glødende; F = fluorescerende; CF = kompakt fluorescerende BEVEGELSESSENSORER 11

12 Veggmonterte mikrobølgesensorer Med en registreringsradius på inntil 30 meterer disse veggmonterne, uavhengige bevegelsessensorene med mikrobølgeteknologi ideelle for å kontrollere belysning av store arealer, særlig korridorer. El.nr * El.nr * De veggmonterte mikrobølgesensorene gir automatisk kontroll av belysning (ved å slå på/av) etter hvordan rommet brukes, og hvordan de naturlige lysnivåene er. De bevegelsesfølsomme sensorene monteres rett på en standard enkel veggboks. IP66-versjon også tilgjengelig. Begge har integral (1 30 m) og tidsjustering (15 s til 30 min). Nøkkelfunksjoner: Registrering inntil 30 m Få sensorer trengs for å dekke et stort område Justerbar tidsforsinkelse Beholder belastningen til personene ikke lenger registreres Uavhengige Ingen eksterne koblingsskap, minimerer installasjonstiden Alternativ med spenningsfri kontakt IP66-versjon også tilgjengelig Kan også styre oppvarming og ventilasjon Flere enheter kan brukes parallelt for å dekke områder som L-formede korridorer 12 BEVEGELSESSENSORER

13 30m 2.8m 6m 7m Område med høy Area of high sensitivity Area Område of med lavere lower sensitivity Dimensjoner (mm) 86 Dimensjoner (mm) EL.NR. ART KODE R/I/F OG CF BELASTNING VED 230 V TIDSFORSINKELSE Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering * * Mikrobølgebasert bevegelsessensor med luxnivåregistrering og tidsforsinkelsesfunksjon 10 A 15 s til 30 min Som * og i tillegg egnet for fuktige miljøer (IP66) 10 A 15 s til 30 min TILBEHØR Spesiell spenning til bestilling Avansert LCD programmeringshåndsett for sensorer med luxnivåregistrering og dimming Håndholdt Basic programmeringsenhet Brukerhåndsett overstyring på/av; lux opp/lux ned (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Fjernkontroll for overstyring på/av (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Fjernkontroll for overstyring, bare av (modeller med luxnivåregistrering og dimming) R = resistiv; I = glødende; F = fluorescerende; CF = kompakt fluorescerende * Merk at disse produktene bare egner seg for bruk i følgende land: Resten av Europa unntatt Storbritannia, Frankrike, Portugal, Tyskland, Sveits, Østerrike, Slovakia og Irland. Andre land på forespørsel. BEVEGELSESSENSORER 13

14 Takmonterte mikrobølgesensorer Disse takmonterte, uavhengige bevegelsessensorene med mikrobølgeteknologi gir automatisk lysstyring (ved å slå på/av) etter hvordan rommet brukes, og hvordan de naturlige lysnivåene er. Følsomheten gir en registreringssone på 10 m (ved 2,8 m høyde), slik at alle blindsoner i området dekkes. IP66-versjon også tilgjengelig. Begge har tidsjustering (15 s til 30 min). El.nr El.nr El.nr * El.nr * De takmonterte bevegelsessensorene med mikrobølgeteknologi monteres rett på en standard enkeltkoblet bryterboks. Nøkkelfunksjoner: Justerbar tidsforsinkelse Beholder belastningen til personene ikke lenger registreres Uavhengig enhet Ingen eksterne koblingsskap, minimerer installasjonstiden Alternativ med spenningsfri kontakt Område med høy Område med lav Område med høy Område med lav * * 14 BEVEGELSESSENSORER

15 Dimensjoner (mm) Dimensjoner (mm) Dimensjoner (mm) EL.NR. ART KODE. R/I/F OG CF BELASTNING VED 230 V TIDSFORSINKELSE Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering * * Mikrobølgebasert bevegelsessensor med luxnivåregistrering og tidsforsinkelsesfunksjon 10 A 15 s til 30 min Som * og i tillegg egnet for fuktige miljøer (IP66) 10 A 15 s til 30 min Takmontert mikrobølgesensor med mikrobølgeteknologi 10 A 15 s til 30 min Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering og dimming Takmontert mikrobølgesensor, Direct DIM 10 A 15 s til 30 min TILBEHØR Spesielle spenninger til bestilling Avansert LCD programmeringshåndsett for sensorer med luxnivåregistrering og dimming Håndholdt Basic programmeringsenhet Brukerhåndsett overstyring på/av; lux opp/lux ned (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Fjernkontroll for overstyring på/av (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Fjernkontroll for overstyring, bare av (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Kappe for utenpåliggende montering Ekstenderring til kappe for utenpåliggende montering R = resistiv; I = glødende; F = fluorescerende; CF = kompakt fluorescerende * Merk at disse produktene bare egner seg for bruk i følgende land: Resten av Europa unntatt Storbritannia, Frankrike, Portugal, Tyskland, Sveits, Østerrike, Slovakia og Irland. Andre land på forespørsel. BEVEGELSESSENSORER 15

16 Vippebar takmontert mikrobølgesensor I motsetning til faste taksensorer med mikrobølgeteknologi er disse takmonterte bevegelses-/fraværssensorene med mikrobølgeteknologi fullt justerbare med en nyskapende låsemekanisme som forhindrer manipulering. De gir automatisk kontroll av belysning (ved å slå på/av) etter hvordan rommet brukes og hvordan de naturlige lysnivåene er. Ved å endre hodets vinkel kan man konfigurere forskjellige registreringsmønstre som passer hver enkelt installasjon. Sensorer for PÅ/AV MED LUXNIVÅREGIST RERING SENSOR FOR PÅSLÅING/ AVSLÅING Sensorer for PÅ/AV ved bevegelse/fravær har i tillegg infrarød kontroll, luxnivåregistrering og en roterende husjustering for å gi større fleksibilitet og energisparing. Sensorer for Dimming DIMMESENSOR ER MED LUXNIVÅREGIST RERING I tillegg til dimmefunksjonalitet og bevegelses-/fraværsregistrering har Direct Dim-teknologien fra Havells-Sylvania en rekke tilleggsfunksjoner. Nøkkelfunksjoner: Bevegelsesregistrering og PÅ/AV med luxnivåregistrering Tidsforsinkelsesfunksjon Funksjonalitet for fraværsregistrering Programmerbar via fjernkontroll Egen fjernkontroll for sluttbruker Kappe for utenpåliggende montering Veggmonteringsbrakett gjør det mulig å feste den justerbare mikrobølgesensoren, som er installert inni en kappe for utenpåliggende montering, i lavere høyde enn taket, for eksempel i en posisjon under nivået for direkte/indirekte belysning ved nedhengde armaturer PÅ/AV sensorer kan kobles parallelt for større områder, f.eks. L-formede korridorer Flere nøkkelfunksjoner: DALI- eller 1 10 V dimmefunksjonalitet To-kanals fleksibilitet: én slått på, én dimmes på DALI-versjonen Nedtrapping av lysstyrke Sceneinnstillinger og minne Lyskildeinnbrenning 100 timer Kapasitet: digitale sensorer inntil 20 DALI-dimmeballaster, analoge 1-10V sensorer inntil 10 dimmeballaster Egne fjernkontroller for sluttbrukere til å slå på/av, luxnivåer og forhåndsinnstilte scener Kan også styre varme og ventilasjon 16 BEVEGELSESSENSORER

17 Følsomhet satt til maksimum Følerhodets posisjon satt til 0 Følsomhet satt til maksimum Følerhodets posisjon satt til 80 Område med høy Område med lav Område med høy Område med lav Dimensjoner (mm) Følsomhet satt til 80 Følerhodets posisjon satt til 80 Område med høy Område med lav EL.NR. ART KODE R/I/F OG CF BELASTNING VED 230 V TIDSFORSINKELSE Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering * Bevegelses-/fraværssensor med justerbart hode, mikrobølgeteknologi, luxnivåregistrering, infrarød overstyring og tidsforsinkelsesfunksjon 10 A 10 s til 99 min Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering og dimming * * Bevegelses-/fraværssensor med justerbart hode, mikrobølgeteknologi, dimming og tidsforsinkelsesfunksjon. DALI dimmeutgang. Bevegelses-/fraværssensor med justerbart hode og mikrobølgeteknologi for 1 10 V analog dimmeutgang 10 A 10 s til 99 min 10 A 10 s til 99 min TILBEHØR Spesielle spenninger til bestilling Avansert LCD programmeringshåndsett for sensorer med luxnivåregistrering og dimming Håndholdt Basic programmeringsenhet Fjernkontroll for overstyring på/av; lux opp/lux ned (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Fjernkontroll for overstyring på/av (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Fjernkontroll for overstyring, bare av (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Kappe for overflatemontering, for vippebar mikrobølgesensor Veggmonteringsbrakett for vippebar mikrobølgesensor Ekstenderring til kappe for overflatemontering, for justerbar mikrobølgesensor R = resistiv; I = glødende; F = fluorescerende; CF = kompakt fluorescerende * Merk at disse produktene bare egner seg for bruk i følgende land: Resten av Europa unntatt Storbritannia, Frankrike, Portugal, Tyskland, Sveits, Østerrike, Slovakia og Irland. Andre land på forespørsel. BEVEGELSESSENSORER 17

18 PIR- og mikrobølgesensorer i miniatyr I vår energibevisste verden er vi naturligvis enige om at man må bruke den rette lampen, den rette lyskilden og den rette bevegelsessensoren til prosjektet. Derfor forsikrer vi oss om at våre lysstyring ikke bare er kompatible med belysningsutstyret, men at nøye planlegging på designstadiet fører til maksimal effektivitet for fullintegrerte sensorer og forkobling. Mange belysningsarmaturer av merkevarene Concord, Lumiance og Sylvania er derfor tilgjengelige med innebygde miniatyrsensorer. Rådgivning, planlegging og implementering Vi har eksperter ved alle våre salgskontorer som kan hjelpe dere å planlegge og implementere belysningen deres. De kan finne muligheter for å redusere energiforbruket og kostnadene i deres lokaler gjennom en sømløs integrasjon av sensorer og lyskilder. Og hvis dere har et unikt behov, kan de ordne med at en original og «intelligent» lyskilde dekker deres behov. PIR-sensor i miniatyr Dimensjoner (mm) Område med høy Område med lav Mikrobølgedetektor i miniatyr Dimensjoner (mm) Område med høy Område med lav 18 BEVEGELSESSENSORER

19 Concord Quadrille Academy med integrert miniatyr PIR-sensor RANA-serie med integrert mikrobølgesensorer i miniatyr Giotto LED-serie med integrert mikrobølgesensorer i miniatyr BEVEGELSESSENSORER 19

20 Koblingsskjemaer Vårt utvalg av bevegelsessensorer byr ikke bare på betydelige strømbesparelser, men også enklere og mer fleksible installasjoner. De er enkle å installere, programmere eller omprogrammere ved endrete behov. Se koblingsskjemaene nedenfor for mer opplysninger. PIR-sensorer takmonterte og vippebare takmonterte mikrobølgesensorer (Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering) Armatur Nøytral N L/Out Strøm Sikring (ved behov) L Kort trykk for å aktivere bryter (240 V) PIR-sensorer takmonterte og vippebare takmonterte mikrobølgesensorer (Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering og dimming; dimming med enkeltkanal) DALI koblingsveiledning Bruk 1,5 mm 2 kabel Dimmeb allast 300 m total maks Nøytral Strøm Sikring (ved behov) N L/Out L DIM- DIM+ SW1/UP SW2/NED Dimbar lyskilde (DALI, 1 10 V) Sentral polarisert vendebryter (240 V) Valgfri for bevegelsessensor, obligatorisk for fraværsregistrering Ingen sløyfer eller «ringer» 20 ballaster maksimum Analog 1 10 V 10 ballaster maksimum 20 BEVEGELSESSENSORER

21 Veggmontert og takmontert mikrobølgesensorer (Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering) Belastning Nøytral Strøm ut Nøytral Strøm Sikring (ved behov) N L N L/OUT Se installasjonsveiledning for flere detaljer BEVEGELSESSENSORER 21

22 Bestillingsveiledning PIR-sensorer takmonterte EL.NR.. R/I/F OG CF BELASTNING VED 230 V TIDSFORSINKELSE Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering Kompakt PIR bevegelses-/fraværssensor med luxnivåregistrering, tidsforsinkelsesfunksjon og infrarød overstyring 10 A 10 s til 99 min Som og i tillegg egnet for fuktige miljøer (IP55) 10 A 10 s til 99 min Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering og dimming PIR bevegelses-/fraværssensor med DALI-demping og tidsforsinkelsesfunksjon (inntil 20 ballaster) 10 A 10 s til 99 min Bevegelsessensor med 1 10 V analog dimmeutgang (inntil 10 ballaster) 10 A 10 s til 99 min TILBEHØR Kappe for utenpåliggende montering Ekstenderring til kappe for utenpåliggende montering R = resistiv; I = glødende; F = fluorescerende; CF = kompakt fluorescerende Takmonterte mikrobølgesensorer EL.NR.. R/I/F OG CF BELASTNING VED 230 V TIDSFORSINKELSE Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering * Mikrobølgebasert bevegelsessensor med luxnivåregistrering og tidsforsinkelsesfunksjon 10 A 15 s til 30 min * Som * og i tillegg egnet for fuktige miljøer (IP66) 10 A 15 s til 30 min Takmontert mikrobølgesensor med mikrobølgeteknologi 10 A 15 s til 30 min Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering og dimming Takmontert mikrobølgesensor, Direct DIM 10 A 15 s til 30 min TILBEHØR Kappe for utenpåliggende montering Ekstenderring til kappe for utenpåliggende montering Spesielle spenninger til bestilling R = resistiv; I = glødende; F = fluorescerende; CF = kompakt fluorescerende * Merk at disse produktene bare egner seg for bruk i følgende land: Resten av Europa unntatt Storbritannia, Frankrike, Portugal, Tyskland, Sveits, Østerrike, Slovakia og Irland. Andre land på forespørsel. 22 BEVEGELSESSENSORER

23 Veggmonterte mikrobølgesensorer EL.NR.. R/I/F OG CF BELASTNING VED 230 V TIDSFORSINKELSE Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering * Mikrobølgebasert bevegelsessensor med luxnivåregistrering og tidsforsinkelsesfunksjon 10 A 15 s til 30 min * Som * og i tillegg egnet for fuktige miljøer (IP66) 10 A 15 s til 30 min Spesiell spenning til bestilling R = resistiv; I = glødende; F = fluorescerende; CF = kompakt fluorescerende * Merk at disse produktene bare egner seg for bruk i følgende land: Resten av Europa unntatt Storbritannia, Frankrike, Portugal, Tyskland, Sveits, Østerrike, Slovakia og Irland. Andre land på forespørsel. Vippebare takmonterte mikrobølgesensorer EL.NR.. R/I/F OG CF BELASTNING VED 230 V TIDSFORSINKELSE Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering * Bevegelses-/fraværssensor med justerbart hode, mikrobølgeteknologi, luxnivåregistrering, infrarød overstyring og tidsforsinkelsesfunksjon 10 A 10 s til 99 min Bevegelsesaktiverte sensorer med luxnivåregistrering og dimming * * Bevegelses-/fraværssensor med justerbart hode, mikrobølgeteknologi, dimming og tidsforsinkelsesfunksjon. DALI dimmeutgang. Bevegelses-/fraværssensor med justerbart hode og mikrobølgeteknologi for 1 10 V analog dimmeutgang 10 A 10 s til 99 min 10 A 10 s til 99 min TILBEHØR Kappe for utenpåliggende montering, for vippebar mikrobølgesensor Veggmonteringsbrakett for vippebar mikrobølgesensor Ekstenderring til kappe for utenpåliggende montering, for justerbar mikrobølgesensor Spesielle spenninger til bestilling R = resistiv; I = glødende; F = fluorescerende; CF = kompakt fluorescerende * Merk at disse produktene bare egner seg for bruk i følgende land: Resten av Europa unntatt Storbritannia, Frankrike, Portugal, Tyskland, Sveits, Østerrike, Sloviakia og Irland. Andre land på forespørsel. Serie universelt tilbehør TILBEHØR Programmeringshåndsett for sensorer med luxnivåregistrering og dimming Håndholdt programmeringsenhet Brukerhåndsett overstyring på/av; lux opp/lux ned (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Fjernkontroll for overstyring på/av (modeller med luxnivåregistrering og dimming) Fjernkontroll for overstyring, bare av (modeller med luxnivåregistrering og dimming) BEVEGELSESSENSORER

24 Sone 2 Resten av Europa unntatt Storbritannia, Frankrike, Portugal, Tyskland, Sveits, Østerrike, Slovakia og Irland. EUROPA Hovedkontor London Østerrike Wien Tlf. +43 (0) Faks +43 (0) Belgia Antwerpen Tlf. +32 (0) Faks +32 (0) Tsjekkia og Slovakia Brno Tlf Faks Finland Helsingfors Tlf (0) Faks +358 (0) Frankrike Paris Tlf. +33 (0) Faks +33 (0) Tyskland Erlangen Tlf. +49 (0) Faks +49 (0) Hellas Athen Tlf Faks Ungarn Budapest Tlf. +36 (30) Faks +36 (24) Italia Milano Tlf Faks Nederland Breda Tlf. +31 (0) Faks +31 (0) Norge Oslo Tlf Faks Polen Warszawa Tlf Faks Portugal Lisboa Tlf /37 Faks Russland Moskva Tlf Faks Sørøst-Europa Serbia, Kroatia, Slovenia, Albania, Montenegro, Bosnia og Hercegovina, Bulgaria, Romania, Makedonia Beograd Tlf (0) Faks +381 (0) Spania Madrid Tlf Faks Sverige Stockholm Tlf Faks Sveits Zürich Tlf Faks Tyrkia Istanbul Tlf Faks M STORBRITANNIA Newhaven Tlf Faks havells-sylvania.com MIDTØSTEN De forente arabiske emirater Dubai Tlf Faks ASIA Kina Guangzhou Tlf Faks India Noida Tlf Faks Malaysia Kuala Lumpur Tlf Faks Thailand Bangkok Tlf Faks Vietnam Hanoi Tlf Faks NORD- OG SØR-AMERIKA Argentina, Paraguay, Urugay Buenos Aires Tlf Faks Brasil São Paulo Tlf Faks Karibia Honduras, Nicaragua San José Tlf Faks Chile Santiago de Chile Tlf. / Faks / 69 / 71 Colombia Santafé de Bogota Tlf Faks Costa Rica San José Tlf Faks Ecuador Quito Tlf Faks El Salvador San Salvador Tlf Faks Guatemala Guatemala City Tlf Faks Mexico Mexico D.F. Tlf Faks Panama Panama City Tlf Faks USA Atlanta, GA Tlf Faks Venezuela Caracas Tlf Faks Denne informasjonen er ingen forsikring om kvalitetsfunksjoner. Selv om det er lagt ned mye arbeid i å samle nøyaktige tekniske opplysninger, kan spesifikasjonene og ytelsen endres uten forvarsel. Vi frasier oss ettertrykkelig ethvert ansvar for unøyaktigheter eller feil så langt loven tillater det. [unknown placeholder: cat_number]

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv Skriv. Ta pause. Selg. Les. Skap. Tenk. Hold videokonferanse. Drikk kaffe. Skriv Det ringer! Velkommen til det fleksible, aktivitetsbaserte

Detaljer

ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios. Luxsense. L ysstyring. den enkleste og raskeste veien for å oppfylle de nye energinormene og kravene

ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios. Luxsense. L ysstyring. den enkleste og raskeste veien for å oppfylle de nye energinormene og kravene Luxsense ActiLume Occuswitch / OccuPlus Trios L ysstyring den enkleste og raskeste veien for å oppfylle de nye energinormene og kravene Få styr på lyset Philips lysstyring er utviklet for å redusere driftsomkostningene,

Detaljer

Belysningsplanlegging. Energidirektiv s. 498 501. Størrelser m.m s. 502. HF-utstyr s. 481 483. Belysningsplanlegging. NS-EN 12464-1 s.

Belysningsplanlegging. Energidirektiv s. 498 501. Størrelser m.m s. 502. HF-utstyr s. 481 483. Belysningsplanlegging. NS-EN 12464-1 s. Teknisk informasjon Belysningsplanlegging størrelser m.m 502 Belysningsplanlegging NS-EN 12464-1 503 506 Belysningsplanlegging og beregning 507 509 Belysningsplanlegging lys og helse 510 Belysningsplanlegging

Detaljer

Aura IQ sensorer. Introduksjon av lysstyring. Ulike typer styringssystem

Aura IQ sensorer. Introduksjon av lysstyring. Ulike typer styringssystem Aura IQ sensorer Introduksjon av lysstyring Vårt IQ-sortiment er bygd opp av intelligente sensorer som tar belysningsstyring til et nytt nivå. Med våre systemer og løsninger forenkler vi installasjonen

Detaljer

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring.

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring. Strømkutt = Hvordan redusere strømforbruket ditt 4TIPS til en lavere strømregning: 6 6 6 6 Bytt lyskilder Installer lysstyring Bytt ovner Installer varmestyring side 6 side 8 side 14 side 16 Øk komforten

Detaljer

VARMEPUMPETEKNOLOGI MED HØY EFFEKTIVITET 2015 2016

VARMEPUMPETEKNOLOGI MED HØY EFFEKTIVITET 2015 2016 NY AQUAREA-SERIE VARMEPUMPETEKNOLOGI MED 2015 2016 2015-2016 V01 NY AQUAREA LUFT/VANN-VARMEPUMPE 2015-2016 NYHET 2015 / 2016 AQUAREA LUFT/VANN-VARMEPUMPE Innhold PANASONIC NR. 1...4 PANASONIC UTVIKLER

Detaljer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Når du trenger det, og spar strøm Tilstedeværelsesdetektorer detekterer automatisk at noen er tilstede

Detaljer

Intelligent lysog sensorteknologi til profesjonell bruk. Hovedkatalog 2013 / 14

Intelligent lysog sensorteknologi til profesjonell bruk. Hovedkatalog 2013 / 14 Intelligent lysog sensorteknologi til profesjonell bruk Hovedkatalog 2013 / 14 Innhold Produktoversikt... 04 STEINEL. Originalen... 12 Produkter... 20 Oversikt over sensorteknikken... 272 Planleggingsverktøy...

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Lysstyring - komponenter 2011. People Innovations Solutions

Lysstyring - komponenter 2011. People Innovations Solutions ysstyring - komponenter 2011 People Innovations Solutions Hovedkontor Helvar Oy Ab Yrittäjäntie 23 FI - 03600 Karkkila Finland Tel: +358 9 5654 1 Fax: +358 9 5654 9600 Storbritannia Helvar td Hawley Mill

Detaljer

VI LYSER OPP VEIEN VÅR BEDRIFTSPROFIL

VI LYSER OPP VEIEN VÅR BEDRIFTSPROFIL VI LYSER OPP VEIEN VÅR BEDRIFTSPROFIL INNHOLDSFORTEGNELSE Utviklet i Danmark HeSaLight Globalt Turn-Key Løsninger Positiv Pengestrøm Finansierings Modeller Sterke Partnere Innendørsbelysning Utendørsbelysning

Detaljer

HOVEDKATALOG LED LYSSTYRING LYSKOMPONENTER SKILT- & DEKORBELYSNING

HOVEDKATALOG LED LYSSTYRING LYSKOMPONENTER SKILT- & DEKORBELYSNING HOVEDKATALOG LED LYSSTYRING LYSKOMPONENTER SKILT- & DEKORBELYSNING Innhold LED LED Flex- LED stripes LED flex Hvit...8-9 LED flex Varmhvit...10-11 LED flex RGB...12-13 Aluminiums profiler & LED armaturer

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elektronikkatalog 2010/2011

Elektronikkatalog 2010/2011 Elektronikkatalog 2010/2011 Innhold 2x200 GLE I 19 Romtermostat 16A 35 Kapittel 1 300GLI/8A dim/br. RS 20 Gulvtermostat 16A 35 600GLE/I Plus/RS 20 Tregulvtermostat 16A 36 Teknisk info side 400 GLE/I Komfort

Detaljer

LED for levende byer. Lys vekker byen til live. The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

LED for levende byer. Lys vekker byen til live. The print quality of this copy is not an accurate representation of the original. LED for levende byer Lys vekker byen til live Philips LEDbelysning - byens samarbeidspartner Byen streber etter å skape sin egen identitet og fremstå som et unikt, vakkert og trygt sted. Hvitt lys av høy

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning

Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning Lys for bedre læring Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning Lys for bedre læring Læring er oppfattelse, utvalg, organisering, tolking og lagring av stimuli. Vår evne til å lære, lagre og

Detaljer

Energieffektivitet med KNX

Energieffektivitet med KNX Innhold KNX er grønn teknologi 4 Studie: Høyskolen i Bremen (Tyskland) KNX-standarden har gitt grobunn for betydelige energisparinger 5 Det nye SciTec-senteret på Oundle-skolen i Peterborough (Storbritannia)

Detaljer

ELEKTRONISK FORKOBLING I LYSARMATURER ELEKTROFORENINGEN

ELEKTRONISK FORKOBLING I LYSARMATURER ELEKTROFORENINGEN Informasjon om ELEKTRONISK FORKOBLING I LYSARMATURER ELEKTROFORENINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 HVORFOR ELEKTRONISK DRIFT AV LYSRØR? 3 ELEKTRONISK DRIFT AV LYSRØR 4 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 5 LYSREGULERING

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Gatebelysning. Føl deg trygg på veiene

Gatebelysning. Føl deg trygg på veiene Gatebelysning Føl deg trygg på veiene Føl deg trygg på veiene Veiene og gatene våre er som blodårer som lar livet flyte inn i og rundt byens pulserende hjerte. Kommuner opplever imidlertid et økende press

Detaljer

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer

Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Funksjoner Støttefunksjoner Låsefjær PRM PIR-sensor/mikrobølgesensor Oppdager bevegelse innenfor enhetens detekteringsområde, slik at belastningsstyring

Detaljer

Riktig lys på kontoret

Riktig lys på kontoret Riktig lys på kontoret Om betydningen av gode belysningsløsninger i kontormiljøer Mange eksempler på løsninger! Betydningen av god kontorbelysning Det er mange måter å belyse et kontormiljø på. I flere

Detaljer

Answers for infrastructure. Synco Living det energieffektive systemet for boligautomatisering

Answers for infrastructure. Synco Living det energieffektive systemet for boligautomatisering Answers for infrastructure Synco Living det energieffektive systemet for boligautomatisering Synco Living spar energi med smart system for boligautomatisering En utrolig smart måte å spare energi og kostnader

Detaljer

Fusjon av design. news. Plano, Harmony og Qbic nye interiørarmaturserier med fokus på optimal energiutnyttelse, design og brukeropplevelse.

Fusjon av design. news. Plano, Harmony og Qbic nye interiørarmaturserier med fokus på optimal energiutnyttelse, design og brukeropplevelse. news Fusjon av design og LAVENERGI Plano, Harmony og Qbic nye interiørarmaturserier med fokus på optimal energiutnyttelse, design og brukeropplevelse. Energiregnskap: Møter energimålene med LED, ECO lysrør

Detaljer

Nytt. Effektiv plukking med Kardex MOD UL ÆR FLEKSIBEL. Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar.

Nytt. Effektiv plukking med Kardex MOD UL ÆR FLEKSIBEL. Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar. Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Effektiv plukking med Kardex Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar. Nytt MOD UL ÆR T I L PA S S E T FLEKSIBEL Løsninger for effektiv

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer