STYRET FOR AVDELING 107 STORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRET FOR AVDELING 107 STORD"

Transkript

1 INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D NR. 2 ÅRGANG. 3 FLT AVD. 107 STORD Ord frå leiar Ja no er vi på ny innhenta av mørkare kveldar og etter kvart kalde netter, har ein hogt nok vinterved, fekk ein plukka nok bær og frukt og kor skal ein gjera av alle sommar- møblane? kun minnet er att av årets sommarferie som enten vart heime rundt huset, i båten, i bil, utanlands eller på fjellet. Men hausten og vinteren er framfor alt kanskje den årstida då ein skal ta tak i nye eller gamle hobbyar, studiar eller anna som ein har tenkt lenge å komma i gang med. I år som FLT har runda 50 år som fagforeining kan vi som forbund sjå tilbake på ei spanande historie som starta tilbake til 1951 med etableringa av Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer, NFATF. Då var det fra arbeidsgjevarsida ein umuleg tanke at arbeidsleiarar kunne vera medlemmar av samme hovudorganisasjon som arbeidarane. Det var etter stor kamp og først etter at regjeringa fremma lovforslag som slo fast den frie organisasjonsretten og streikeretten for arbeidsleiarar i privat industri at forbundet vart stifta. Sidan har forbundet hatt god vekst og har alltid hatt som mål å vera ein moderande og framtidsretta organisasjon, enten du er student, yrkesaktiv, AFP eller pensjonist. Meir enn ein fagforeining, men først og fremst ein fagforeining er eit utrykk som vi i dag ofte brukar når vi presenterer oss som forbund eller samanliknar oss med andre. Som forbunds- namnet seier er vi i dag eit forbund for leiarar, mellomleiarar, ingeniørar og funksjonærar i tekniske stillingar i privat industri og servicesektoren. I tillegg organiserar FLT, personell i Statens Vegvesen som, ingeniører, oppsyn, teiknarar, vakt- operatørar, laborantar og inspektørar. Avtaleverk og tariffavtalar har alltid vore grunnpilaren i organisasjonen. Forsikringsordningar har vore og er framleis sentrale. Men det som merkast sterkast i dag, og som gjerne er den aller største utfordringa for den enkelte og for bedrift, er å henga med i den raske utviklinga i samfunnet og i særdeleshet den teknologiske utviklinga. Behovet for ny kunnskap er så stort at sjølv den med dei ferskaste eksamenar snart vil merka behovet for ny eller oppdatert læring. FLT tilbyr i dag den enkelte reel mogelegheit til å ta ansvar for eiga læring i form av etter eller vidareutdanning, dvs. økonomisk støtte til utdanning og kurs som siktar mot fornying og ajourføring av førstegang- utdanning, eller, utdanning og kurs som bygg vidare på tidlegare utdanning og praksis som den enkelte har. Så ha ein fin haust og ta tak i nye eller gamle Helsing Terje J. Stensletten Invitasjon FLT avd 107 har gleda av å invitera samtlege medlemmer m/ partner til jubileums og merkefest laurdag kl 19:30 i gamlekantina på. Vi byr på varm jule buffè med dessert og kaffe. Vi har satt ein eigenandel på kr. 100;- pr stk Musikk og underholdning med Dag Maxwell. Bindande påmelding til: Greta Sporsheim tlf / , eller Terje Stensletten tlf / Påmeldingsfrist *****************************

2 STYRET FOR AVDELING 107 STORD Folkets hus Tlf: Besøksadresse: Hamnegata 22 Postboks STORD Fax: Terje Stensletten Avdelings leiar Styremedl. AOF/ Utsending til AOF Leiar Tariffutvalg Leiar Informasjonsutval E-post: Greta Irene Sporsheim Nestleiar / leiar forsikringsutvalet Medl. Informasjonsutval E-post: Tlf: Fax: Tlf privat: Tlf: Bjørn Skogvold Kasserar Kjell Haslum Sekretær E-post: Torstein Henriksen Studieleiar Utsending til AOF Medl. Informasjonsutval E-post Marica Stojkovic Agitasjonsleiar Palantir Tlf: E-post: Christian Danmo Medl. Forsikringsutval Medl. Tariffutval E-post: Harald Nes Medl. Agitasjonsutval Medl. Tariffutval

3 Knut Ove Øgård Medl. Studentkontakt Leirvik Sveis E-post: Arvid Aarre Medl. Forsikringsutvalet Representant LO i Stord E-post: Rolf Johannessen Medl. Studieutvalet Utsending til AOF Leirvik Sveis E-post: ÅRSMØTET HAR VALT DIVERSE UTVALG, OG HER ER DERES ARBEIDSOPPGÅVER. STUDIEUTVALGET: Torstein Henriksen, Rolf Johannesen og Vidar Aarre. Studieutvalget er ansvarlige for kurs/skolering, og utstrakt opplysning når det gjelder FLT,s gode stipendorninger, og andre skoleringstiltak for våre medlemmer. AGITASJONSUTVALGET: Maria Stojkovic, Harald Nes og Vidar Aarre. Agitasjonsutvalget, er et rekruteringsutvalg som med sin innformasjon om FLT skal skaffe flest mulig medlemmer og dermed gjere FLT stor og handlekraftig. FORSIKRINGSUTVALGET: Greta Irene Sporsheim, Arvid Aarre og Christian Danmo. Forsikringsutvalget,skal være behjelpelig når det gjelder forsikringsspørsmål som er tilknyttet medlemskapet i FLT. TARIFFUTVALGET: Terje Stensletten, Christian Danmo og Harald Nes. Tariffutvalget, er et nyoppretta utvalg som skal vara spesielt fronta for å hjelpa Bedriftsgruppene i avd.107 i tariffmessige spørsmål. INNFORMASJONSUTVALGET: Terje Stensletten, Torstein Henriksen og Greta Irene Sporsheim. Innformasjonsutvalget, er og et nytt utvalg men det er vel bare en videreføring av det arbeide som er gjort med å utgi " INFORMASJONSAVISA". i avd.107 utvalget blir og annsvarlig for å gi informasjon når noko spesielt hender i vår organisasjon. Godt sagt 1: Gjør det du kan, med det du har, der du er. (Roosevelt) 2: Det tar mindre tid å gjøre noe riktig enn det tar å forklare hvorfor du gjorde det galt. (Ukjent) 3: Når det gjelder å skaffe seg størst mulig oppmerksomhet, er det ikke mye som slår en virkelig kjempebommert. (David Hewitt)

4 BANK- OG FORSIKRINGSFORDELER FOR FLT-MEDLEMMER I SPAREBANK 1 VEST Fagbevegelsen sitt forsikringsselskap og bank, VÅR bank og forsikring, er no slått saman med Sparebank 1 gruppa. Det betyr at LO-favør fordelane dine vil bli vidareført av Sparebank 1. Som medlem i FLT har du forsikringer du betaler i kontingenten din. På medlemskortet LO-favør finn du oversikt/koder over kva forsikringer du har. Obligatoriske forsikringer du har er: Kollektiv heimforsikring fullverdi innbuforsikring - Kode H Reiseforsikring for heile familien heile verda 5 veker - Kode R Grunnforsikring liv og ulykke - Kode G Fritidsforsikring - Kode F I tillegg har enkelte klubbar teikna Toppsikring på innbu. Ta kontakt med din avdeling og sjekk om avtalen inkluderer deg. I tillegg kan du som FLT-medlem få god pris på dine andre forsikringer som bil, hus, båt osv. LO- har også ein god barneforsikring som dekker både sjukdom og ulykke. Har du konto i Sparebanken vil du oppnå endå fleire fordelar på skadeforsikringane dine. LO-medlemskonto: Råd om plassering? Du får høgste ordinære rente frå første krone. Då kan det løne seg å snakke med F.t. 6,75 % p.a. 8 gebyrfrie uttak pr. år. ein av plasseringsrådgjevarane våre. LO-medlemslån: Som medlem vil du få opptil 80% finansiering til same pris som 60% finansiering. Dersom banken krev takst, blir taksthonoraret refundert når lånet utbetales. Ved flytting av boliglån slepp du å betale omkostningane til banken. Utvalg av plasseringsprodukt: - Bankinnskot med god rente - Pengemarknadsfond - Aksjefond - Kjøp og salg av aksjer - Pensjonssparing - Innskotspensjon - Spar X Plasseringsrådgjevarar: Heilkundefordeler: Sigmund Kroka: Mob Fordelene oppnås med min. 3 forsikringer. S. A. Tvedten : Mob Medlemsforsikringene er inkludert. Du får 10% samlerabatt når du har konto i Sparebanken. Kontaktpersoner forsikring: Etter 4 år uten skade, dekker vi egenandelen ved Ingrid N. Bolkan: tlf første skade med inntil kr. 3000,-. Toralv Røen: tlf Andre fordeler: Som kontokunde i Sparebank 1 kan du få månedlig trekk på dine forsikringer. Unngå store rekninger. Bruker du Nettbank, har du full oversikt over alle dine avtaler med banken, også dine forsikringsavtaler. Send dine forsikringspapirer for tilbud på fax nr Sparebank 1 Vest avd. Leirvik Godt sagt fortsetter: 4: Det er et faktum at man sjelden blir midtpunktet i et selskap før man har forlatt det. (Hudibras) 5: Klag ikke på været. Hvis det ikke vekslet av og til, ville 90 prosent av oss være ute av stand til å begynne en samtale (Ukjent)

5 Intervju med pensjonisten Harald Nes Hei Harald, det var hyggelig at du sa ja til en prat etter 1 år som pensjonist. " En sommer er over," er det en sang som seier, fant du sola i sommer? Ved Krogstadfjorden, der var heile famelien samlet ei veke, då var det bading fra tidlig morgen til seine kvelden, og sola ho sjinte fra en sjyfri himmel. Ellers hadde vi en del sol på Stord og i sommer. Du valte og gå av med pensjon for 1 år sia, har det vert et langt år? Kan ikke sei at året har vert langt, men eg må også sei at eg savner arbeidskameratene og arbeidsplassen ein del gonger. Du har igjen engasjert deg i fagforeningsarbeid, du er med i to utvalg i avd.107. Det eine er tariffutvalget, er utvalget kommet i gang? Utvalget er ikke kommet i gang endå, du veit sommeren er ikke den beste tid for sånt arbeid, regner med at når høsten kjem og Kongebrullupet og Stortingsvalget er over, då begynner vel organisasjonslivet å røre på seg i gjen. Tror du at vi har ein basille som heiter " tillitsmannsbasillen", og blir mann en gong bitt av den, så blir mann aldri frisk igjen, uansett yrkesaktiv eller pensjonist.? Ja,, eg trur vi ligner på Sirkusartisten, vi har lett for å søke tilbake til manesjen. Når mann er opptatt av det som rører seg i næringslivet, og i samfunnet ellers, så håper en på at det vil utvikle seg til det beste for alle. Har du hobbyer? Følger med i det som foregår i samfunnet, med å lese aviser, sjå TV, følge med i samfunnsdebatter og lese bøker. Eg foretrekker historiebøker, som lesestoff. Er det noko arbeid du har fått gjort no når du er pensjonist, sånt arbeid du bare utsatte før? Ja, eg har fått oppgradert huset utvendig. Er det noko, du er spesielt opptatt av? Som tillitsvalgt jobba eg mykje for pensjonsrettigheter, vi må komme fram til et samfunn som har like pensjonsrettigheter, uansett om mann jobber i privat sektor eller offentlig. I Fellesærklæringen i Stortinget i 1945 var det bestemt at det skulle være like rettigheter for privat og offentlig sektor. Nesten 60 år seinare er det endå store forsjeller i pensjonen for privat og offentlig sektor. Målsettinga i 1945 var 2/3 AV lønn ved oppnådd pensjonsalder. Det må bli slutt på at vi i privat sektor må ha 40 år opptjeningstid for å få full pensjon, mens offentlig sektor har bare 30 år. Det må bli 30 år for alle, det bør være tilstrekkelig. Folketrygden,s samorning har gjort at vi kjem dårlige ut øonomisk i dag, enn vi gjorde i 1967 då folketrygden vart innført, det var famelie med ein inntekt. Har du noko ønske om framtida? Håper det går bra for, då går det og bra for Stordsamfunnet. Greta takker Harald for praten, og ønsker han ei videre god pensjonisttilværelse. Godt sagt fortsetter: 6: Det kjedelige ved å være presis er at det ikke er noen tilstede som kan sette pris på det. (Changing Times) 7: Vitenskapen sier seg nå istand til å måle avstander ned til en milliontedel av en tomme. Dette har parkeringsvaktene kunnet i årevis. (Freedom & Union) 8. En gyllen regel når du leser menyen på en restaurant: Hvis du ikke kan uttale det, har du heller ikke råd til det. (Muir & Norden)

6 9. Å si til en mann at du er enig med ham i prinsippet, er den høfligste form for å fortelle ham at du er helt uenig. (Robert Lambke) KULTURHJØRNET. Stemnings rapport fra Nordvestlandet / Greta Årets jazzfestival i Molde opnet mandag 16 juli og var den 41 festivalen i rekken. Rosenes by blir i desse dager forvandlet fra en liten by med innbyggere, til et yrende folkehav av besøkende. Det er musikk over alt i byen, store høgtalere ved seenen på rådhusplassen gjer sitt til at dei som opptrer der, blir godt formidla til befolkninga i gatene. Og folkene tar dette som en fin ferie, dei tar livet helt med ro. prater med kjente, beveger seg i takt med musikken, og trør takten, før dei vandrer videre. Gatene som til vanlig er trafikert av biler og busser, er no omgjort til salsboder så langt som øye rekker,det er boder som selger velduftende krydder, hærlige kremer, oljer,for kropp og sjel, håndlaget kjeramikk i alle farger og fasonger, rosemalte ting fra sleiver til store kister, strikkevarer fra både inn og utland til store og små, håndlagede sølvsmykker, Man kan og få behandling for sine plager av div.art. og så har vi og nåen smartinger som ser en mulighet til å selge nåe gammalt dei har hatt liggende lenge i skuffer og skap. Dei som var annsvarlige for festivalen var heldige med været på opningsdagen, for sola sjinte ( og Jens Stoltenberg danset.) og kaiområdet som til vanlig ikke er av dei meste besøkte, der var det omgjort til ute resturanger, og både øl, brus, og kaffe m.m. flaut lett ned, i sommervarmen. Og for dei som er ( jazz frelste ) dei kan besøke ein av dei mange konsertene runt om i byen, dei har verdenskjente navn som trekkplaser, for dei spesielt inntreserte. Det som er spesielt kjekt å sjå, er at folk kan stanse opp i kvardagen, og bare gå sakte rundt, og slå av en prat med kjente, og nyte musikken og miljøet, og ta livet med ro, i den stressende verden vi lever i. Hverken ord eller bilder kan beskrive den stemninga som rår i Molde i di dager festivalen pågår, det må bare oppleves. Det blir jazzfestival i Molde til neste år, også. Rapport frå Skånevik bluesfestival v/ Terje Den femte Skånevik bluesfestival gjekk av stabelen fredag 6 til søndag 8 juli i strålande solskin og den markerte seg nok ein gong som ein av landets leiande innan blues. Det er imponerande at festivalen i Skånevik på ny klarar å samla så mange gode blues artistar både internasjonale som nasjonale: John Mayall and the Bluesbreakers, Angela Brown & The Mighty 45`s, Rod Piazza & The Mighty Flyers, Roy Rogers & The Delta Rhythm Kings, Luddy Samms & Deliverers, Vidar Busk Blues-X-perience, Tommy & The Runaway Boys, Roller Coasters, Jan Flaaten & His Taste Buds og Blues Project Bluesteltet John Mayall Blues Project Fredag kvelden vart det full fart med et par tusen tilhøyrande i bluesteltet. Først ut var Roller Coasters som varma opp eit publikum som var spent på om helga kunne overgå den fantastiske stemninga frå i fjor. Etter

7 fylde Roy Rogers opp med sitt slide-fyrverkeriet frå Sørstatane, ein musikalsk blanding av gammal musikk i ny innpakning, inspirert av gammal Delta-Blues. Neste ut var Luddy Samms & Deliverers. Med sitt timanns orkester serverte dei kraftig soul, funk og blues musikk «I feel good» og «Sex Machine». Men det var blueslegenda, John Mayall, som dei hundretals av frammøtte venta på. Med stor ro entra han scena, og der han vart tatt imot av eit forventningsfullt publikum. Med ein solid kvartett i ryggen skapte han stor stemning der han skifta mellom pianoet, munnspill og gitar. Han presenterte mest av melodiar frå si siste plate, men avslutta med klassikaren «Room To Move». Laurdag kvelden vart ei blanding av norsk, amerikansk og engelsk blues. Kvelden opna i teltet med lokale krefter. Blues Project starta ut med festivalsjefen Alf Warloe Christophersen, søstera Dagny og med solide musikarar frå Tubesnakes og Stord, saman skapa dei ei energisk stemning i bluesteltet som vart fylgt opp av Vidar Busk med 50-tals blues og Shadows-inspirerte rockeballadar og leik med merkelege musikalske sidesprang. Angela Brown & the Mighty 45`s, eit musikalsk fyrverkeri, med ein blanding av soul, blues og gospel. Ho fekk umiddelbart respons frå publikum, kanskje festivalens musikalske høgdepunkt, delt med neste gruppe Rod Piazza, fleire år blitt kåra til Amerikas beste munnspelar som avslutte laurdagskvelden. Populær blueslunsj Det vart folksamt på plenen framom Skånevik Fjordhotell under den tradisjonelle blueslunsjen lørdag formiddag. Kombinasjonen grillmat, øl og blues er solid og populær sikringskost. Ungdommane i Tommy & The Runaway Boys stilte i hawaiiskjorter og traktorsko, og den 15 år gamle Tommy Kristiansen imponerte stort i solsteiken saman med ein uanmeldt Roy Rogers som stiller spontant opp på plenen. Bluescruise Det var mange som nytta det fine været til å dra på lørdagens bluescruisene ombord på restaurantbåten Vestgar i Skånevikfjorden. I salongen spela dei lokale heltene Jan Flaaten & His Blue Taste Buds. Kyrkjekonsert Festivalens siste program var kyrkjekonsert i Skånevik Kyrkje med blues- og gospel sangerinna Angela Brown. Kva med neste år? jo det vert nok ein ny festival og kanskje får vi møta B. B. King, Johnny Winter eller The Blues Brothers vel møtt igjen ***************************** Redaksjonen ynskjer fortsatt innspel til avdelingsavisa. Har du spørsmål vedr. forsikringer eller vil fortelle litt om din bedrift, så kommer vi på besøk til deg. Redaksjonen ynskjer alle ein god haust og vinter

Har du betalt kontingenten har du også betalt forsikringen.

Har du betalt kontingenten har du også betalt forsikringen. INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 1 FLT AVD. 107 STORD 18.12.99 Side 1 Ver hilset alle medlemmer. Mange av våre medlemmer går på skole, har permisjon av andre grunner, er på AFP avtale eller er pensjonister.

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Rådmann «konfirmerer» fylkesmannen

Rådmann «konfirmerer» fylkesmannen Folkeliv over alle rekordar På www.firdaposten.no Sjå bilete frå Fjordsteam Sjå bilete frå Kysthelga Sjå bilete frå revy Trivsel og mykje folk. Ros opp til skyene. Truleg sette Fjordsteam rekord med å

Detaljer

DAGSREFERATER. Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte. Oslo Kongressenter, Folkets Hus

DAGSREFERATER. Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte. Oslo Kongressenter, Folkets Hus 1 DAGSREFERATER Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 07. 12. oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dag 1, fredag 07. Oktober 2011... 4 Dagsorden punkt 1: Åpning... 4 Minnetale

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Hør på meg. Casas Heddy, Lanzarote. Siste del av Elin sitt opphold på Ringen. Min Parkinson. Medlemsblad for Møre og Romsdal Parkinsonforening

Hør på meg. Casas Heddy, Lanzarote. Siste del av Elin sitt opphold på Ringen. Min Parkinson. Medlemsblad for Møre og Romsdal Parkinsonforening Nummer 2/2008 Hør på meg Side 1 Hør på meg Nr. 3 Sept 2008 Casas Heddy, Lanzarote Sunnmøre Parkinsonforening arrangerte tur i august. Et godt alternativ både som helsereise og som pensjonisttur. Meget

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Arbeidslinja. fordomsfull mistillit

Arbeidslinja. fordomsfull mistillit Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 7 2008 Arbeidslinja Navreformen fordomsfull mistillit «Det er en merkelig idé at de rike arbeider bedre hvis de hele tida blir rikere, mens de fattige bare arbeider bedre

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Revmatismen spesialiseres

Revmatismen spesialiseres Desember 2010 Informasjonsavis www.folketsgave.no Revmatismen spesialiseres Einaste fullverdige hudklinikk i Helse Fonna-området Slå vern om revmatismesykehuset - Vi bør alle støtte opp om våre lokale

Detaljer

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre oktober 2008 10 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Velkommen til en hyggelig handel

Velkommen til en hyggelig handel . Godt utvalg til rimelige priser! Til medlemmer av Villingur gir vi 10 % rabatt på alle varer! Her finner du det meste til deg og hesten din. FOSSANMOEN HESTEUTSTYR Velkommen til en hyggelig handel Åpningstider

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer