PROGRAM FYLKESTING FOR UNGDOM MARS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM FYLKESTING FOR UNGDOM 15.-17. MARS 2013"

Transkript

1 Samandrag : Ungdommar frå 20 kommunar var samla på Skei Hotell for å halde liv i ungdomsdemokratiet. Det blei diskuterte aktuelle saker i fylket, lagd ny handslingsplan for ungdomspolitisk utval og det blei ein språkdebatt i dialog med politikarane. Aldri tidlegare har ungdommar frå så mange kommunar delteke på fylkestinget for ungdom. Ungdom mellom 13 og 23 år kom for å diskutere og lære om ungdomspolitisk arbeid. Ei slik stor spreiing i alder sikrar både variasjon og bredde i diskusjonane, samtstundes som det sikrar vidareføring av det politiske engasjementet hos ungdom. Nytt av året var å lage ein ny handlingsplan for ungdomspolitisk utval for åra 2013 og Gjennom helga skulle deltakarane på fylkestinget komme fram til 15 tiltak til planen som romma tema opplæring, næringsliv, kultur, samferdsle og folkehelse. Dei inviterte i samband med dette mellom andre Atle Skrede, rådgjevar for fysisk aktivitet i fylkeskommunen. Fleire fylkespolitikarar deltok også for inspirasjon, læring og diskusjon. Skrede orienterting ungdommane om arbeidet med den nye regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I dialog med fylkespolitikarane vart det mellom anna sett søkjelys på skulebruksplanen, kollektivtransport, bygging av hyblar og kulturkortordninga, men det var nynorsk og språk som blei mest debattert. Fylkestinget markerte også røysterettsjubileet for kvinner. Fylkesmann Anne Karin Hamre heldt innlegg om historia til kvinna gjennom 100 år og stilte fleire tankevekkjande spørsmål til ungdommen. På ungdomstinget vart det også valgt inn nye medlemmar i ungdomspolitisk utval. Heimset og Øvstetun gir seg etter to og eit halvt år. Torgeir Timenes Bell frå Viksdalen går inn som ny leiar, Alice Beate Holm frå Bremanger blir nestleiar, og Ingrid Gulbrandsen Årdal frå Jølster går inn som medlem.

2 INNHALD Program...1 Fredag...2 Velkommen til Skei...2 Deltakarliste...2 Orientering om Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv...3 Markering av røysterettjubileet...4 Skulering: Tale, debatt og møteleiing...4 Laurdag...5 Opning av tinget...5 Årsmelding for ungdomspolitisk utval...5 Helsing frå fylkesordførar Åshild Kjelsnes...6 Framtidsverkstad - Handlingsplan Dialog med politikarane...10 Søndag...13 Leiar i redaksjonsnemda legg fram utkast til handlingsplan...13 Dato for nytt fylkesting...14 Val av nye medlemmar til UPU...14 Talarstolen - siste ord...14

3 PROGRAM FYLKESTING FOR UNGDOM MARS 2013 Fredag 15. mars Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkomen til Skei Hotell, Skei Orientering om Plan for fysisk aktivitet v/atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet Markering av røysterett jubileet for kvinner 100 år v/fylkesmann Anne Karin Hamre Middag Skulering: Tale og debatt og møteleiing v/jenny Følling og Upu Sosialt Laurdag 16. mars Kl Kl Registrering i storsalen Opning av tinget v/ leiar av ungdomspolitisk utval, Benjamin Hellesen Heimset Val av møteleiar Namneopprop Godkjenning av: Innkalling Sakliste Reglar for røysting Forretningsorden Valnemd To til å skrive under møteboka Teljekorps Årsmelding for Ungdomspolitisk Utval v/ Benjamin Hellesen Heimset Helsing frå fylkesordfører Åshild Kjelsnes Kl Kl Kl Kl Kl Kl Framtidsverkstad, Handlingsplan 2013, diskusjon (Kultur, Folkehelse, Opplæring, Samferdsel og Plan og samfunn) v/rosa Marie Skovli Øyrehagen, PSA Lunsj Ordet er fritt/dialog med politikarane Framtidsverkstad, Handlingsplan 2013, diskusjon held fram Gruppearbeid slutt Middag. Pent antrekk, men ikkje slipstvang Søndag 17.mars Kl Kl Kl Frukost, rydding av rom og utsjekking Leiar i redaksjonsnemda legg fram framlegg til handlingsplan. Dato for nytt Fylkesting mars 2014 Val av medlemmer til UPU Lunsj 1

4 FREDAG Velkommen til Skei Leiar for ungdomspolitisk utval (UPU), Benjamin Hellsen Heimset, ynskjer velkomen og introduserer medlemmane i UPU. Heimseth fortel om kva UPU arbeider for og betydinga av å arrangere fylkesting for ungdom. Heimseth fortel at fylkesting for ungdom gir høve til å diskutere korleis ungdommen vil at Sogn og Fjordane skal vere. Det sikrar demokrati. To delegatar frå kvar kommunen, ungdomsorganisasjonar og det ungdomspolitiske utval har blitt invitert. Ungdomspolitisk utval arrangerer også nettverkssamling gjennom året med føremål å lære opp ungdomsråda korleis til dømes å handtere media og ha møteleiing. Å arrangere ungdomtinget er også viktig for å oppretthalde ungdomsengasjementet. Heimset konstaterer at det viktig med velfungerande ungdomsråd i alle kommunane. Ungdomspolitisk utval blir i den samanheng viktig for å auke interessen for ungdomspolitisk arbeid. Vidare går Benjamin gjennom programmet og har namneopprop. Deltakarliste Kommune/org. Namn Kommune/org. Namn 1 Askvoll Nikolai Vilnes 2 Askvoll Ole Martin Ask 3 Balestrand Evita Kristin Ese 4 Balestrand David Hagesæter 5 Bremanger Alice Beate Slettevold Holm 6 Bremanger Helene Midtbø Bjørkedal 7 Eid Andreas Os 8 Eid Anne Kristin Villar Sundal 9 Fjaler Leonore Wunsche 10 Fjaler Linda Leirpoll 11 Flora Vebjørn Dolve 12 Flora Adrian Anderson Kvalsvik 13 Førde Thea Lovise Vie 14 Førde Karina Lisboa Båsund 15 Gulen Maria Asheim Eide 16 Gulen Sunniva Molde Oppedal 17 Hyllestad Amanda Strandos 18 Hyllestad John Gerick Bårøy 19 Høyanger Rebekka Strandheim Forfod 20 Høyanger Cimara Torvund 21 Leikanger Guro Stølen 22 Leikanger Unni Lefdal Hove 23 Luster Julie Hatlevoll 24 Luster Henrik Thorsnes Lefdal 25 Lærdal Stian Offerdal Vatlestad 26 Lærdal Maritha Tønjum Skjerdal 27 Selje Malin Reksnes 28 Sogndal Sofie Sundberg 29 Sogndal Georg Hageberg 30 Solund Alexander Lending 31 Solund Hanne Flesland 32 Stryn Elin Håberg 33 Stryn Peter Cmiel 34 Vågsøy Daniel Gangeskar 35 Vågsøy Siv Mathilde Oldeide 36 Årdal Karianne Bronnes Moen 37 Årdal Julian N. Moen 38 4H Oline Birgitte Vereide Nave 39 4H Torgeir Timenes Bell 40 Unge Høgre Elise Solvåg 41 Unge Høgre Ingrid Årdal 42 Unge Venstre Markus Dybedal 43 Unge Venstre Karina Nybø 44 Sfj KrFU Hanne Sofie Sæterlid 45 Senterungd. Eivind Steig 46 Senterungd. Ragnhild Prestegård 47 AUF Ole Henrik Stølen 48 AUF Henrik Lillebjercka 49 UPU Benjamin Heimset 50 UPU Sondre Leivadal 51 UPU Helge Evensen Bjørkhaug 52 UPU Ingrid Øien 53 UPU Sandra Brattelid Leivdal Observatørar/gjestar 102 Hyllestad Eirik Mjømnen 103 Hyllestad Håvard Breidvik 104 Flora Mathias Nordstrand Løken 105 Gulen Linnea Oppedal 106 Balestrand Jakob Gullbrå Tollefsen 107 Eid Stein Rune Bakke 108 Eid Ole Martini 109 UPU Vilde Tøfte Øvstetun 110 UPU Dag Henrik Nygård 112 UFT M&R Daniel Haavardsen-Bråttvik 113 UFT Nordland Bjørn Edgar Ringstad 114 Mpulungu i Zambia Maureen Mwape Kabwe 116 Fylkesordførar Åshild Kjelsnes 117 Fylkesvaraordførar Jenny Følling 118 Krf Tore Storehaug 119 Venstre Alfred Bjørlo 120 Jølster Judith Kapstad 121 Elev-og lærl.omb. Venke Nordeide 122 Kulturavdelinga Atle Skrede 124 Fylkeskommunen Rosa Marie S. Øyrehagen 125 Fylkeskommunen Hanne Brekken Oppedal 126 Fylkeskommunen Jenny Ann Aasen Magnusson 127 Fylkeskommunen Aud Jonstad Baardsen 2

5 FREDAG Orientering om Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv v/ Atle Skrede rådgjevar fysisk aktivitet, SFFK Atle Skrede er tilsett som rådgjevar for fysisk aktivitet i Sogn og Fjordane fylkeskommune og kom til Skei for å halde innlegg om den nye regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Han snakka om korleis planarbeidet fungerte og kva utfordringar og moglegheiter som finst innan folkehelse og fysisk aktivitet. Skrede arbeid om dagen med ein utvida forståing av omgrep fysisk aktivitet. Det handlar ikkje berre om idrett og sport, men den kvardaglige aktiviteten og folkehelse. Han orienterer også om tall og statistikkar som fortel at ungdom ikkje er tilstrekkelig aktive i høve anbefalinga til Helsedirektoratet. Skrede oppfordra ungdommen til å tenke igjennom fleire spørsmål og problemstillingar: Har vi eit samfunn som legg til rette for inaktivitet. Kva tiltak kan vere aktuelle for å engasjere fleire til å vere meir aktive? Må i så fall nye aktivitetsformar til? Ungdommane kjem med fleire forlag til tiltak. Nokon foreslår meir ekstremsport. Andre forslår meir aktivitet og fleire aktivitetsformar inn i skulen og gymmen, mens mange ynskjer meir fokus på betre informasjon om kva som fins av aktivitetar. 3

6 FREDAG Markering av røysterettjubileet for kvinner, 100 år v/fylkesmann Anne Karin Hamre Fylkesmann Anne Karin Hamre vart invitert til ungdomstinget for å markere røysterettsjubileet for kvinner. I 2013 er det 100 år sida kvinner fekk allmenn stemmerett i Norge. Hamre fortel om kva utfordingar kvinner har møtt gjennom historia, kva som har vore føresetnadane for kvinners undertrykking og kva utfordringar innan likestilling som finst i dag. Til dømes er kvinneandelen i lokaldemokratiet lågare enn på Stortinget, mange ser på karriere som byrde, og kva med innvandrarane og dei som ikkje har vekst opp i same kultur som norske kvinner og menn? Skulering: Tale og debatt og møteleiing v/jenny Følling og UPU Jenny Følling kursa deltakarane i møteleiing. Parallelt heldt Benjamin Hellsen Heimset og Vilde Tøfte Øvstetun kurs i tale- og debattteknikk 4

7 LAURDAG Opning av tinget v/leiar av ungdomspolitisk utval, Benjamin Hellesen Heimset Benjamin orienterer om rapporten «Ungdom og lokal samfunnsutvikling Hvordan involveres ungdom på fykeskommunalt nivå. Rapporten er utarbeida av NIBR, ved Guri Mette Vestby og Marit Ekne Ruud, der fylkesting for ungdom og ungdomspolitisk utval kom godt ut, mellom anna på grunn av god organisering og godt samspel. Heimset oppfordrar ungdomstinget å halde samspelet vedlike. Vidare informerer Heimset om satsinga på planarbeid framover. Arbeidet med Framtidsverkstad skal legge grunnlag for ungdomspolitisk utval sin handlingsplan for Namneopprop: 44 røysteføre Det blir einstemming vedtatt at Benjamin Heimset og Vilde Øvstetun skal møteleiarar under tinget etter forslag frå UPU. Vidare godkjennast innkalling, sakslista og reglar for røysting. Det blir også vedtatt at alle deltakarane har forslagsrett og replikkrett. Ingrid, Vilde, Torgeir og Elin Håberg blir godkjente til å sitte i valkomiteen, og Benjamin, Dag Henrik, Helene Bjerkedal og Karina Vibø er godkjent som redaksjonskomiteen. Daniel Gangeskar og Karina Nybø skrive under møteboka. Årsmelding for Ungdomspolitisk utval v/ Benjamin Hellesen Heimset Heimset går igjennom årsmeldinga for ungdomspolitisk utval. Årsmelding blir godkjent av ungdomstinget. ÅRSMELDING Ungdomspolitisk utval vart vald på tingsetet oktober Utvalet er samansett slik: Leiar: Benjamin Hellesen Heimset Nestleiar: Vilde Tøfte Øvstetun Medlem: Ingrid Øien Medlem: Sondre Leivdal Medlem: Helge Evensen Bjørkum 1. vara: Joakim Fossheim 2. vara: Sandra Brattelid 3. vara: Amanda Solvåg 4. vara: Ingrid Hugøy 5. vara: Dag Henrik Nygård Ungdomspolitisk utval har i år hatt eit svært aktivt år. Vi har brukt svært mykje tid saman og blitt ein samansveisa gjeng. Vi har vore mykje på farten, ofte i media og uttalt oss om saker som har vore oppe på fylkestinget. UPU har komme med tilrådingar til hovudutval for kultur før kvar tildeling av kulturkortmidlar. UPU har også denne perioden ivareteke fadderordninga og vore på besøk i mange kommunar. I tillegg har UPU gått gjennom rapporten for ungdom og medverking, og komme med ein tilbakemelding om denne til Nasjonalt Ungdomspanel. Sosiale medier har vorte aktivt oppdatert. I november, reiste Benjamin og Sondre på besøk til Ungdomen sitt fylkesting i Møre og Romsdal. Som tidlegare år har UPU vald å besøke fylkestinga i fylka rundt oss. Dette for å utveksla erfaringar og for å få nye idear til gjennomføring og tema november hadde vi møte på Skei. I januar kom UPU med ein uttale til utgreiinga om skulestrukturen i Sogn og Fjordane. I tillegg til dette var Benjamin, Ingrid og Vilde på ein ungdomskonferanse med finansminister Sigbjørn Johnsen i Oslo den 23. januar. Føremålet med turen var å komme med innspel i høve framtida i Noreg knytt til spørsmåla om klima og næring. I tillegg til dette var Helge og Sondre på vitjing til Fylkestinget for Ungdom i Hordaland den januar. Den 13. januar hadde Benjamin, Vilde og Aud eit arbeidsmøte i Florø. I februar arrangerte UPU den årlege nettverkssamlinga. Hit inviterte vi alle ungdomsråda i fylket. Føremålet med nettverkssamlinga er at ungdomsråda skal møtast, utveksla erfaringar, få opplæring og knyta kontakt seg i mellom. Rett etter nettverkssamlinga, den 20. februar, hadde UPU møte med fylkesordførar Åshild Kjelsnes. I tillegg til dette fekk vi omvising på fylkeshuset, der vi mellom anna hadde møte med opplæringsavdelinga og plan og samfunnsavdelinga. Den mars hadde vi møte på Nordfjordeid, der vi også vitja ungdomsmusikalen til Eid vidaregåande mars var Benjamin og Vilde på Ungdomen sitt Storting, det første i sitt slag. Der møttes 5

8 LAURDAG to representantar frå kvart fylke. Delegatane diskuterte eit framtidig Ungdomen sitt Storting og korleis dette skulle organiserast. Mange sentrale politikarar stilte opp, både som lyttarar og talarar. Den 17. april var Ingrid og Vilde på fylkestinget for å orientere om arbeidet i UPU og planene framover. Den 29. mai representerte Ingrid UPU på kommunekonferansen i Loen. Her starta eit samarbeid mellom UPU og fylkesmannen angåande sjumilssteget. Den mai hadde UPU møte i Florø juni hadde UPU I oktober hadde UPU møte den møte i Sogndal. Den september hadde vi møte på Skei. UPU reiste til Brussel med representantar frå Ungdomen sitt Fylkesting i Hordaland og Møre og Romsdal. Føremålet med turen var å få eit innblikk i EU og korleis det påverkar Noreg og norsk ungdom. I etterkant, den 18. oktober, var UPU i Bergen på møte i samband med turen til Brussel. Her var alle som var i Brussel invitert, i tillegg til politikarar frå dei tre fylka. UPU var i tillegg på KS-konferanse 17. oktober for å orientere ordførarane i fylket om statusen for ungdomsråda og oppmode kommunane om å legge til rette for ungdomsråd. I forskingsrapporten «Ungdom og lokal samfunnsutvikling», om korleis ungdom blir involvert på fylkeskommunalt nivå, vart Sogn og Fjordane nemnt som eitt av fire fylke som har lukkast med ungdomsmedverking. Forskingsrapporten blei utarbeida av NIBR ved Guri Mette Vestby og Marit Ekne Ruud. Den oktober hadde Upu møte på Skei. På møtet vart det klart at kun 10 kommunar og 2 organisasjonar hadde meldt seg på fylkesting for ungdom. Upu vurderte det slik at dette var for låg påmelding til å gjennomføre og bestemte seg for å utsette Fylkesting for ungdom til våren Etter signal frå kommunane endra Upu tidspunkt for nettverksamling og FFU. Det vart bestemt at ein skulle arrangere FFU på våren og nettverksamling på hausten. Stad for FFU vart også endra til Skei etter signal frå kommunane. Den november var Benjamin og sekretær observatørar på ungdommen sitt fylkesting i Nordland. Vi var der for å få inspirasjon til nye måtar å arrangere Fylkesting for ungdom i Sogn og Fjordane. Den mars hadde Ungdomspolitisk Utval møte på Eid. Her la Upu siste hand på planlegginga før Fylkesting for ungdom. Upu kombinerte dette med å sjå ungdomsmusikalen «Hairspray» til Eid vidaregåande skule. Som vanleg var det svært høg kvalitet på ungdomsmusikalen. Leiar Benjamin Hellesen Heimset Helge Evensen Bjørkum Helsing frå fylkesordførar Åshild Kjelsnes Fylkesordføraren blei invitert til ungdomstinget. Ho fremheva ungdomsengasjemet, fylket si framtid og fylkesjubileet i helsinga. Nestleiar Vilde Tøfte Øvstetun Sondre Leivdal Ingrid Øien 6 Kjære alle dåkke flotte ungdommar. De representerer framtida for Sogn og Fjordane. Eg er veldig glad for å få komme og helse på dåkke, det er eit av høgdepunkta i året å få vere ei stund på ungdommens fylkesting og eg er utruleg glad for å sjå at de er så mange i dag. Ein applaus til dykk! Det som er litt kjipt for meg denne helga er at det er fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane Arbeidarparti i Førde samtidig. Derfor må eg reise frå dykk mykje fortare enn eg eigentleg har lyst til, men det kjem til å vere ein flott ungdomsrepresentant for partiet her når de har debatt og ordet fritt litt seinare på programmet i dag. Som eg sa, de er framtida til fylket vårt, de er den mest verdifulle ressursen vår og eg er kjempestolt av dåkke. De jobbar med engasjement og seriøsitet og fylket vårt hadde vore utruleg mykje fattigare utan dåkkes talent, identitetskjensle og livskraft. De kan de ta med dåkke til festen ikveld. Eg veit UPU har hatt eit aktivt år og eit utfordrande år og eg vil berømme det mot og handlekraft og ikkje minst viljestyrke som de har vist dette året. Det var ingen enkel beslutning for UPU å avlyse ungdommens fylkesting i haust, og de har fått litt peppar frå somme, men eg er overbevist om at det var rett. De fekk satt ungdomsengasjement og vilkår for ungdomsråda i kommunane på dagsorden. De utfordra oss vaksne politikarar både i fylke og kommunane og det var eit nødvendig spark både for dåkke og oss. De må ikkje vere redde for å utfordre igjen om de finn det nødvendig. Og som de veit, døra mi er alltid open for dykk. Vi lever i eit fantastisk fylke i eit av verdas beste land å bu i, å arbeide i, å drive business i, å vakse opp i og å bli gamal i. Det slår mange statistikkar og internasjonale undersøkingar fast. Vi lever i eit demokrati med den nordiske

9 LAURDAG modellen som finansfolk, menneskerettsforkjemparar, politikarar og statsvitarar analyserer, beundrar og kopierer. For oss er det kvardagen, ei sjølvfølgje ikkje noko vi tenker så mykje over for det er no slik vi har det, ikkje sant? Men demokratiet er ingen sjølvfølgje, millionar av menneske får aldri sjansen til å oppleve det. Seinare i dag skal de diskutere viktige politikkområde og det er mykje som skjer i fylket for tida. Eg opplever mykje entusiasme og pågangsmot, og så har vi nokre utfordringar med usikre rammevilkår gjennom nytt inntektssystem og ikkje minst nedgang i elevtalet i vidaregåande skule. Derfor arbeider vi no med korleis framtida sin skulestruktur vil bli i skulebruksplanen. Fram til 26. april pågår det ei høyring, og eg ynskjer at alle skal få komme med sine innspel, fortelje kva dei er opptekne av, og eg vil utfordre dåkke her på ungdommens fylkesting til å diskutere kva de meiner er dei viktigaste tinga å prioritere for åra framover. Vi kan ikkje fortsette akkurat som vi har gjort når vi veit at det om eit par år blir 30 færre klassar fordi elevtalet går ned. Men eg er heilt sikker på at alle medlemmane i fylkestinget har eit oppriktig ønske om å gjere grep som vil sikre den gode kvaliteten vi har på opplæringa her i fylket, og at vi ønskjer å lage ein struktur som ikkje er slik at vi må leve med utryggleik for skulane kvart år framover. Det er kjempevanskeleg og vi har ikkje bestemt korleis det må bli. Men i juni skal fylkestinget behandle denne store og viktige saka. Vi kjenner på ansvaret, men nettopp derfor er det så viktig at vi ikkje viker unna for då lurer vi både oss sjølve og dåkke. I år feirar vi store jubileum og eg har lyst til å snakke litt om dei i mi helsing til dåkke er det nasjonale språkåret. Sogn og Fjordane Fylkeskommune vart like før jul kåra til årets nynorskkommune av kommunalog regionaldepartementet som det aller første fylket nokon gong. Eg har invitert kulturministeren på besøk til nynorsklandet Sogn og Fjordane og eg ventar spent på kor tid ho vil komme. Den 11. juni er det 100 år sidan alle fekk stemmerett i Norge, og det feirar vi med stemmerettsjubileet. Eg trur ingen av dåkke her i salen vil finne dykk i ikkje å få lov til å bestemme sjølv kva parti de vil stemme på t d, og slett ikkje eg. Likevel det er kvardagen for millionar av kvinner i verda. Dei får enten ikkje stemme, eller dei må levere den stemmesettelen mannen i huset vil dei skal nytte. Stemmeretten er inga sjølvfølgje for alle. Eg vil avslutte med å snakke om 250 års jubileet til Sogn og Fjordane fylke. Vi er fylket som ligg midt på Vestlandet, den landsleden som har høgast verdiskaping, dei flottaste naturperlene, dei rikaste naturressursane både på land, i og under sjøen. Vi er eigentleg utruleg heldige og det er vel verd ei feiring. Eg har sagt vi skal feire 250 års jubileet som ei lang, flott rekrutteringsmesse. Då må vi snakke fylket opp, ikkje ned og vi må bli mykje flinkare til å fortelje andre om kva vi kan tilby og kva vi er gode for. Vil de hjelpe meg med det? Eg utfordrar dåkke til å lage ei oversikt over ting de meiner vi gjer bra her i fylket og sende den til meg. Som eg sa i starten: Det er de unge som er framtida for Sogn og Fjordane. Derfor er eg meir opptatt av å sjå framover enn bakover når vi feirar 250 år. De vil nyte godt av dette for det blir mange arrangement for ungdom under jubileumsmarkeringane. Sjølv om vi har hatt fleire arrangement sidan starten av januar, er det neste veke den offisielle opninga finn stad på ungdomsmessa til Ungt Entreprenørskap på Eid. På denne messa vil unge entreprenørar få sjansen til å presentere sin «framtidsidè». Den blir teken vidare til ein gründercamp på Skei i byrjinga av september og dei beste ideane herifrå blir så tatt vidare til ein stor framtidskonferanse i Balestrand 20. september. Denne dagen skal framtida til Sogn og Fjordane teiknast og de ungdommar legg i høgste grad premissene. I jubileumsprogrammet vert det også ei rekke aktivitetar for ungdomskulturen gjennom heile året. Det vert arrangert skrivekonkurranse for ungdom mellom år, dikt og noveller med premiering. Ein video/ filmproduksjon dokument 2013 med filmsnuttar frå ungdommens kvardag skal syast saman til ein film av ein profesjonell produsent. Dei beste bidraga vert premierte. Malakoff lyser ut ein konkurranse om å sende inn ein demo. Nokre blir invitert til å spele på sentrumsscena og jubileet spanderer eit stipend på dei beste. Norsk Countrytreff har gjennomført ein talentkonkurranse der dei tre beste får spele på hovudsscena og dei har alt fått fine premiar. Førdefestivalen innbyr unge folkemusikktalent til ei stor samling og konsert under festivalen. Gloppen musikkfest vil ha ein konsert for unge talent frå fylket innan klassisk sjanger. Det blir laga ein stor danseproduksjon med «dans utan grenser» med framsyningar i heile fylket. Det blir også laga ein ungdomsteaterproduksjon med talent frå fylket vårt. Dei skal besøke alle dei vidaregåande skulane gjennom skulesekken. Det store avslutningsarrangementet vert ein kjempeflott konsert med KORK der også unge talent frå fylket skal få delta. Her skulle vere noko for einkvar smak og enno er det plass til fleire. Gå inn på facebook eller på sfj250.no så kan de følgje med. Det har ei stund gått ein farsott med «planking». Frå fylkeskommunen si side har vi hatt «huing» der vi har bedt om bilde av den flotte blå topphua med fylkeskommunen sin logo på frå alle himmelstrok på både folk og fe. Kanskje de kan starte ein ny farsott med «jubling»? 7

10 LAURDAG Framtidsvektstad - Handlingsplan v/rosa Marie Skovli Øyrehagen og Hanne Brekken Oppedal Sogn og Fjordane fylkeskommune Føremålet med Framtidsverkstad er å danne grunnlaget for ungdomspolitisk utval sin handlingsplan for Ved hjelp av Framtidsverkstad skal deltakarane på ungdomstinget komme fram til 15 tiltak som skal inn i handlingsplanen. Tiltaka som romme følgande tema: næring, opplæring, kultur, samferdsle og folkehelse. Deltakarane blir fordelt på ti grupper med kvart sitt forhandsbestemte tema. Gruppane vil gjennom dagen få tre oppgåver av Rosa og Hanne som tek for seg utfordringar og moglegheiter knytt til deira tema. Notidas Sogn og Fjordane Fyste oppgåve tek for seg det å vere ung i notidas Sogn og Fjordane. Ut i frå deira tema skal gruppene svare på følgjande spørsmål: Kva er dei største samfunnsutfordringane i høve dykkar tema? Kva ser de som dei viktigaste verdiane i høve dykkar tema? kva er viktig å ta vare på? Kva er det mest positive? I etterkant vert det ein diskusjon i plenum. Deltakarane fremheva skulestrukturen og hybelbygging som utfordingar innanfor tema opplæring. Innan folkehelse så deltakarane problem med for lite aktivitetstilbod, og for lite kunnskap om folkehelse som utfordringar. I høve verdiane vart det innan kultur presisert kulturkurtordninga, Ungdommens kulturmønstring og heim for ein femtilapp som viktige bevaringsområder. Etter diskusjonen deler Hanne ut ferdiglagde plansjar med tema delt inn i samfunnsutfordringar, og verdiar. Gruppa skal bli einige om kva de ser på som dei tre viktigaste utfordringane og dei tre viktigaste verdiane som diskutert i førre oppgåve. Deltakarane henger så opp plansjane og alle går bort og betraktar. Rosa spør ungdommane: Er det nokon som er ueinige i utfordringane eller verdiane? Var det nokon som så noko nytt, noko dei ikkje har tenkt på før? Var dykk enige? Hvis man trekker inn utfordringene på samferdsel, hva har det med folkehelse å gjøre? Ungdommane sjår etterkvar samanhengen ved dei ulike tema og korleis dei kan henge saman for å både skape verdiar, men også utfordringar for kvarandre. Ung i Sogn og Fjordane : Ein draum eller eit mareritt I oppgåve to skulle deltakarane individuelt sjå for seg sjølv om 20 år kven dei er, kva dei jobbar med, plassen dei bur på, og kva dei har av moglegheiter og avgrensningar på den plassen dei bur. Dei skulle vere realistiske og skrive ned tre tankar om både det positive og negative. Tankane vart skrivi på post-lappar og hengt opp på veggen. Deretter skulle dei drøfte kvar for seg korleis det er å vere ung i Sogn og Fjordane i dag både det negative og det positive. Desse tankane vart også hengt opp samla på ein plansje på veggen. Føremålet for dette var at ungdommane skulle sjå kva andre hadde skrive og betrakte alle tankane i heilhet. 8

11 LAURDAG Framtidsbarometer Kor ser du for deg at du bur om 20 år? Ungdommane vart oppfordra til å stille seg i eit imaginært barometer. Dei som trudde jeg kom til å bu i Sogn og Fjordane om 20 år stilte seg i eine enda. Dei som trudde dei kom til å dra ut i verda stilte seg opp i andre enda, og i midten sto dei som var nøytralt innstilt (ubestemt). Dei fleste ungdommane stilte seg til Sogn og Fjordane, noko som indikerte at mesteparten av dei ynskjer å bu i Sogn og Fjordane om 20 år. Påverk framtida di! I den siste oppgåva skulle ungdommane bruke erfaringane frå dagen og jobbe fram tiltak til handlingsplanen. Kvar gruppe fekk utdelt ein plansje der dei skulle notere tiltak innafor deira tema. Etter idemyldringa skulle dei bli einige om tiltak per spørsmål. Spørsmåla var som følgjande: Korleis kan UPU vere med på påverke framtida i fylket, med omsyn til å bevare dei verdiar og løyse samfunnsutfordringar? Korleis kan unge vere med å påverke framtida i fylket? Etter mykje diskusjon vart ungdommane einige om at UPU generelt måtte arbeide meir for å engasjere breiare og ta meir initiativ. Til dømes gjennom dialog med fylkeskommunen og politikarar, betre synleggjering og marknadsføring blant ungdommar, politikarar og næringsliv og dei måtte komme tidligare inn i saker og planprosessar som rørte ved og er aktuelle for ungdommar og arbeidet UPU gjer. Ungdomspolitisk utval arbeider vidare med handlingplanen i samråd med dei tiltak som vart foreslått. Ungdomspolitisk utval presenterer utkast til ferdig handlingsplan søndag 15. april for godkjenning. Siste minutter: Korleis har dagen vore? Ungdommane ga uttrykk for at dagen hadde vore lærerikt og at Frantidsverkstad hadde vore eit bra opplegg både med tanke på planarbeid, for å lære om UPU og på personleg utvikling. Ungdommane ga også uttrykk for at dagen hadde vore litt for lang og krevjande, men at det samtidig var bra å få ein forandring frå tidligare ungdomsting. 9

12 LAURDAG Dialog med politikarane I dialog med politikarane var det mange tema og problemstillingar som kom opp - alt frå kollektivtransport, infrastruktur, luftfart og hybelsituasjonen. Det var likevel nynorsk, kulturkortordninga og skulebruksplanen som blei mest debattert. Under debatten hadde alle tale og forslagsrett. Tre minuttar var satt av i taletid og eit minutt til replikk. T: Tale R: Replikk T: Delegat 48 - Henrik Lillebjercka - Flora AUF Vi opplever konflikt med engelskfaget på både ungdomskulen og vidaregåande vi snakkar for dårleg engelsk. Eg meiner at vi burde fokusere meir på det munnlege språket. Vi burde få eit betre system som stimulerer betre engelskuttale. Forslag: Skulane burde få avtalar med internasjonale skuler eventuelt England slik at elevar får bruke det munnlege engelskspråket. T: Delegat 51 - Helge Evensen Bjørkhaug UPU Mitt innlegg vil ta før deg kommunikasjon og infrastruktur, samt konkurransedyktig næringsliv. I den samanheng rettar eg spørsmålet mot luftfart. Blir næringslivet sitt behov ivaretatt. Skal me ha fire flyplassar? Skal hyppigheta på avgangane auke og kor rutene går. Replikk : Fylkespolitikar Ole Gunnar Krakhellen (H) Vi vil vektlegge næringslivet sine behov med eit nord-sørsamband. T: Fylkespolitikar Ole Gunnar Krakhellen (H) Eg har to spørsmål til dykk ungdommar: Kva er det viktigaste vi gjer for dokker innan samferdsel? Korleis opplever de at kulturkortordninga fungerer? R: Delegat 49: Benjamin Hellsen Heimseth (UPU) Det å oppretthalde ungdomskortet, og den fornuftige prisen, er noko av det viktigaste dokker kan jobbe med innan samferdsle. R: Fylkespolitikar Thorbjørn Vereide (AP) Vi diskuterer moglegheita for eit ungdomskort som strekker seg utover fylkesgrensene. Då må ungdommane sei tydligare ifrå at det er ungdomskort dei vil ha. T: Delegat 119: Fylkespolitikar Alfred Bjørlo opplæringsutvalet Når det gjeld skulebruksplanen kva meiner dokker er det viktige for oss fylkespolitikarar å tenke på og vurdere innan problematikkane i skulebruksplanen. Kva må til for at dokker blir buande her i fylket? R: Delegat 50 - Sondre Leivdal (UPU) Når det gjeld skulestrukturen er det viktigaste for meg å ha ein skule som er nær - ikkje ein stor sentralisert skule. 15-åringane burde få moglegheit til å bu heime. R: Delegat 49 - Benjamin Hellsen Heimset (UPU) Replikk retta mot Alfred Bjørlo: Kva tenkjer dokker om hybelsituasjonen? Har byane moglegheit til å ta imot hybelbebuarane? R: Delegat 119: Fylkespolitikar Alfred Bjørlo opplæringsutvalet Det med hyblar er viktige uansett. Vertskommunane må ta eit tydligare ansvar på hybel enn dei tar i dag og det gjeld uansett kva slags struktur som kjem. 10

13 LAURDAG T: Fylkespolitikar Tore Storehaug (KRF) Korleis skal vi ta vare på det språket vi har og bevare dei gode holdningane? R: Delegat 7: Andreas Os Først og fremst vil eg sei at kulturkort er ein bra ordning som burde bevarast. For det andre, når det gjeld kva som skal til for ungdom kommer tilbake, så er ein bra skule avgjerande for at eg kjem tilbake. Sist vil eg sei i forbindelse til språket, at vi bør ta vare på nynorsken. R: Delegat 50 - Sondre Leivdal (UPU) I forbindelse med kulturkortordninga lå diskusjon i kva og kven det skulle gjelde for. Det er feil at Malakoff får så mykje midlar. Kulturkortet skal bli brukt på arrangement som ikkje ungdommen brukar til vanleg. Når det gjeld nynorsken er det eit viktig bevaringsområdet. T: Fylkespolitikar Thorbjørn Vereide (AP) Korleis kan vi legge opp nynorsken slik at det ikkje blir nedstøva av fortidas nynorskpolitikk? T: Fylkespolitikar Ole Gunnar Krakhellen (H) Kulturkortordninga fungerer ikkje til å bruke meir kultur, men den fungerer slik at ungdommane får rimligare billettar. Korleis skal vi sikre nynorsken si framtid - nynorsk i marknadsføringssamanheng? R: Delegat 13 - Thea Vie Nynorsken må fram i media. Nynorsk i likestilling med bokmål. R: Delegat 7: Andreas Os Wikipedia kan vere ein viktig arena for nynorsk. I dag står det meir skreve på bokmål enn på nynorsk. Fleire nynorskbrukarar bør ta wikipedia i bruk. T: Delegat 119: Fylkespolitikar Alfred Bjørlo Vi nynorskbrukarar har ein stor fordel. Vi skillar oss ut gjennom det skriftlige språk. R: Delegat 50 - Sondre Leivdal (UPU) Nynorsken eit minoritetsspråk. Vi kan ikkje behandle det som eit framandspråk. Dei som har det som eit andrespråk har meir å lære. R: Delegat Dag Henrik Nygård (UPU) Vi må gjere nynorsken mindre skummel. Tvang er ikkje den rette løsningen. R: Fylkespolitikar Thorbjørn Vereide (AP) Med nynorsken har vi ein jobb å gjere T: Delegat Dag Henrik Nygård (UPU) Språket er levande og døyr viss det ikkje blir brukt. Det som øydeleggar nynorsken er dårleg nynorsk. Samstundes må det påpeikast at nynorsk er eit skriftspråk ikkje eit talespråk. R: Delegat 13 - Thea Vie Nynorsken opplevast ikkje som likestilt T: Fylkespolitikar Ole Gunnar Krakhellen (H) Når det gjeld bruken av omgrepet åtgaum. bruk av tunge begrep gjør nynorsken en bjørneteneste. Vi har ein fordel vi vestlendingar fordi det er tettare opp mot engelsk. T: Delegat 41: Ingrid Årdal Årdal fortel ein oppleving frå skulen. Det bør stillast høgre krav til lærarhøgskulen både på fag og person. Ikkje alle egnar seg til å vere lærar. T: Delegat 43 Karina Nybø Nynorsken bør komme tidligare inn i norskundervisninga til dømes på barneskulen. 11

14 LAURDAG T: Delegat Dag Henrik Nygård (UPU) Det eg mente med valfritt er ikkje at det burde fjernast betre med lite god entusiasme, enn masse dårlig entusiasme T: Delegat 24: Henrik Thorsnes Lefdal I Luster har vi god innstilling til nynorsk. Men viss vi ikkje hold på nynorskundervisninga vil språket bli borte T: Fylkespolitikar Bjørg Bergheim (SP) Vi gjerne ha fleire innspell på skulebruksplanen. Kva skule vil vi ha framover? R: Delegat 49 - Benjamin Hellsen Heimset Er det mulig at elevar fortsatt kan bu heime slik at dei kan reise på skulen kvar dag? R: Delegat Vilde Tøfte Øvstetun Ungdommen bør kunne bestemme korleis skulen skal bli. Og når det gjeld kva skuler som skal få bli bør ein tenke på kva slags skuler som faktisk er populære? T: Delegat 34 - Daniel Gangeskar Lokalsamfunnet i Vågsøy er bygd rundt den vidaregåande skulen. Fjernast skulen forsvinner bygda. R: Delegat 49 - Benjamin Hellsen Heimset Eid vidaregående skule er full. Korleis få plass til fleire elevar? R: Fylkespolitikar Thorbjørn Vereide (AP) Ein må tenke på næringsliv i forbindelse med skule. Det er viktig at vi sørgar for at vi har skuler med undervisningstilbod på den arbeidskraft vi trenger. 12

15 SØNDAG Namneopprop: 44 røysteføre delegater Leiar i redaksjonsnemnda legg fram utkast til handlingsplan Benjamin Hellesen Heimset går igjennom forslag til handlingplanen punktvis. Redaksjonsnemnda har utarbeida tre punkt per tema (kultur, opplæring, samferdsel, folkehelse og næring) som rommar både verdiar og utfordringar. Ber om at ungdomstinget gir UPU mynde til å fortsette med handlingsplanen. Forslag til endring leverast inn til redaksjonsnemnda. Tre forslag til endring blir levert inn og ungdomstinget stemmer enkeltvis på dei forslaga som har kom opp. Følgande handlingplanen for er vedtatt: Handlingsplan Ungdomspolitisk utval Periodeplan Kultur: 1. Upu skal arbeide for å oppretthalde viktige kulturtilbod for ungdom som UKM og kulturkort for ungdom. 2. Upu skal arbeide for å oppretthalde tilskotsordningar til frivillige organisasjonar som t.d. korps og 4H. 3. Upu skal arbeide opp mot ungdomsråda for å hjelpe dei å arrangere kulturarrangement som dei har ansvar for. Dette for å auke trivselen til unge og lysten til å flytte heim att. Upu skal oppmode ungdomsråda til å arrangere kulturarrangement. Opplæring: 1. Upu skal arbeide aktivt for å synleggjere dei problema fylket har angåande nedgang i elevtalet. 2. Upu skal arbeide aktivt for at elevar i den vidaregåande skulen ikkje skal ha for lang skuleveg. Samstundes må fagmiljøa ikkje verte for små. 3. Upu skal arbeide for at dei spesialiserte tilboda som i dag finst skal oppretthaldast ved dei aktuelle vidaregåande skulane. I tillegg skal dei jobbe for betra fagmiljø ved dei allereie eksi starane linjene. Samferdsle: 1. Upu skal arbeide for å betre utbygging av gang- og sykkelveg i fylket. 2. Upu skal arbeide for betra kollektivtilbod i helgene. Rutene bør samsvare med kortid folk ynskjer å reise. 3. Upu skal arbeide for å oppretthalde prisen og tilbodet på ungdomskortet, heim for ein femtilapp -ordninga og lokale transportmidlar. Folkehelse: 1. Upu skal arbeide for at elevane i skulen skal ha større valfridom i kroppsøvingsfaget. 2. Upu skal arbeide for at frivillige lag og organisasjonar vert løyvde midlar frå fylkeskommunen, noko som kan hjelpe organisasjonane å tilby fleire aktivitetar og arrangement. 3. Upu skal arbeide for betra helsetilbod i skulen, både fysisk og psykososialt. Næring: 1. Upu skal arbeide for å stimulere til ung gründerverksemd og entreprenørskap i skulen. 2. Upu skal arbeide for å betre lærlingtilbodet frå offentlig og privat næringsliv. 3. Upu skal arbeide for stimulere til innovativ tenking og entreprenørskap, med tanke på ressursane og potensialet fylket har. 13

16 SØNDAG Dato for nytt fylkesting mars Dato for nytt fylkesting for ungdom blir røysta om og vedtatt til den mars Val av nye medlemmar til UPU Vilde Tøfte Øvstetun i valkomiteen legg fram liste over nye potensielle kandidatar i UPU. Helge Evensen Bjørkhaug ber om å få gå av som medlem i UPU, som blir godkjent av tinget. Følgjande vedtatt som medlemmar i UPU og fekk føljande verv: Leiar: Torgeir Timesnes Bell Nestleiar: Alice Beate Slettevold Holm Medlem: Ingrid Årdal Varamedlemmar 5: Dag Henrik Nygård 4: Siv Mathilde Oldeide 3: Andreas Os 2: Julie Hatlevoll 1: Henrik Torsnes Lefdal Talarstolen - siste ord T: Delgat 52 - Vilde Tøfte Øvstetun Takk for meg. Eg har lært utrolig mykje og har hatt det veldig kjekt. Eg ynskjer det nye UPU lykke til. T: Delegat 39 - Torgeir Timenes Bell Eg representerer 4H og kjem frå Viksdalen. Som ny leiar for UPU skal eg utvikle handlingsplanen og UPU vidare. Eg ynskjer meg sjølv lykke til og håpar at eg om eit år er like fornøgd med situasjonen som eg er i dag. T: Delegat 49 Benjamin Hellesen Heimset Det har vore to fantastiske og utfordrande år. UPU har gjort ein god jobb. Ønskjer den nye UPU lykke til. Eg trur det vil gå veldig bra. T: Delegat 50 - Sondre Leivdal Tak for ein fin helg. Takk for at alle kom, og takk til Benjamin for god leiing. T: Delegat 49 Benjamin Hellesen Heimset Det er vemodig å gå av. Takk for den tilliten eg har fått. Daniel Gangeskar Karina Nybø 14

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute.

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.- 03. 02.2013 Tid: 17:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03. Til dette oppstartsseminaret

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Storehagen Atrium, Førde. Møtedato Kl. 10:00 15:00

MØTEBOK. Fylkesrådet for eldre. Storehagen Atrium, Førde. Møtedato Kl. 10:00 15:00 MØTEBOK Organ Møtestad Fylkesrådet for eldre Storehagen Atrium, Førde Møtedato 07.02.2017 Kl. 10:00 15:00 Faste medlemer til stades: Harald Ekroll, Aud Karin Netland, Anna Sofia Skaar, Henrik Oppen Forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsråd

Møteinnkalling for Ungdomsråd Møteinnkalling for Ungdomsråd Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Einevarden 3. etg Møtetid: Kl. 14:15-15:45 Innkallinga vert send medlemmene og dei første varamedlemer i kvar gruppe. Varamedlemer skal ikkje

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Nordhordaland, 4. etg, Fylkeshuset Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:30-16:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Agnes H. Bernes

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det.

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det. Å rsmelding 2015 Å rsmelding 2015 Om rådet og rådet sitt arbeid. Molde ungdomsråd vart valde på ungdomskonferansen 6. mars 2014. Medlemmer: Leiar Nora Waagbø, nestleiar Jens Kristian Sæther, Andrea Marie

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsråd

Møteinnkalling for Ungdomsråd Vågsøy kommune Møteinnkalling for Ungdomsråd Møtedato: 03.10.2012 Møtestad: Einevarden 3. etg Rådhuset Møtetid: Kl. 14:00-16.00 Innkallinga vert send medlemmene og dei første varamedlemer i kvar gruppe.

Detaljer

Vetle og Jenny har alt meldt forfall og koordinator har tatt kontakt med vara.

Vetle og Jenny har alt meldt forfall og koordinator har tatt kontakt med vara. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 12.03. 14.03.10 Tid: 19:00 på hotellet. Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 71 25 80 95, som kallar

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Side 2

MØTEPROTOKOLL. Side 2 Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomen sitt kommunestyre (UK). Møtestad: Luster rådhus, møterom 2. et. Møtedato: 17. januar 2013. Start kl. 12.45 Slutt kl. 15.55 Til stades på møtet: Medl.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo

Huset i Bygda. Ein kulturarena der du bur «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Huset i Bygda Ein kulturarena der du bur 24.10.14 «Hus som skaper landet» Ungdomshuskonferansen, Oslo Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 lokallag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00 er som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Asgeir Stavik Hustad Sjur August Waagbø Georg Michaelis Marthe

Detaljer

Namn Funksjon Representerer. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Namn Møtte for Representerer

Namn Funksjon Representerer. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset Dato: 23.09.2016 Tidspunkt: 16:00-19:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Vegard

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte Følgjande medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad: Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte Følgjande medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Utval: Ungdommens fylkesutval Møtestad:, Fløksand, Meland Dato: 09.09.2016-11.09.2016 Tidspunkt: 16:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Vegard Kleppe Leiar Oda

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lisa Follestad. Politisk fadder Ørsta Volda ungd.

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lisa Follestad. Politisk fadder Ørsta Volda ungd. VOLDA KOMMUNE Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 18.05.2016 Tid: 16:10 til 18:30 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Lisa Follestad Leiar, Ørsta Volda

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 07.04.2017 Tid: kl.12:00-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017. Faste medlemer som møtte:

Møteprotokoll. Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017. Faste medlemer som møtte: Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Finnøya Havstuer, Sandøy Dato: 11. 12.03.2017 Tid: 20:00 Protokoll nr: 2/2017 Faste medlemer som møtte: Norunn Brøste Kjersem Håvard Bjørnerem Ulv Johannes

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg

Historikk. Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg OM HUSET I BYGDA Historikk Sogn og Fjordane Ungdomslag (SOFUL) Ca 45 SOFUL-lag 30 av desse eig bygg Bakgrunn: Interne undersøkingar blant SOFUL-lag som eigde bygg frå 2007 ; Mange ungdomshus var einaste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sogndal kommune. Utval:

MØTEPROTOKOLL. SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sogndal kommune. Utval: Sogndal kommune Utval: MØTEPROTOKOLL SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 1200-1400 Pkt. 1 OPNING A. Konstituering av møtet Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune

Program: Fredag 27. januar Kl Møtestart Kl Overrekking av prisen for Årets Ungdomskommune til Smøla ungdomsråd/smøla kommune Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Smøla, Hopen Brygge Dato: 27.01 29.01.2017 Tid: 18:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, 71 25 87 21/900 13 983 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Nordfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Nordfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Sunnfjord. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Sunnfjord Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte med kommunane Det er eit felles ansvar at ungdom i Sogn og Fjordane får ei god grunnopplæring, utviklar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013!

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! I år er det Dysleksi Nordfjord sin tur og arrangere mestringskurs for medlemane i Sogn og Fjordane. Vi gjentek suksessen frå 2009

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar SP Veronika Alstadsæter

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar SP Veronika Alstadsæter VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen Høyring skulebruksplan 2013-2024 Fylkesrådmannen «Skulebruksplanen skal vise korleis Sogn og Fjordane fylkeskommune, innanfor framtidige økonomiske rammer, kan organisere ei vidaregåande opplæring med

Detaljer