kur SiV Humor skal få ansatte til å reise miljøvennlig til jobb Godt i gang med omstillingsarbeid På rett vei mot et smykkefritt SiV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kur SiV Humor skal få ansatte til å reise miljøvennlig til jobb Godt i gang med omstillingsarbeid På rett vei mot et smykkefritt SiV"

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 4, september 2013 Humor skal få ansatte til å reise miljøvennlig til jobb Humorfilmer er et sentralt virkemiddel når de ansatte ved Sykehuset i Vestfold nå oppfordres til å ta i bruk miljøvennlige transportmidler når de skal på jobb. - Det er ikke alle som har mulighet til å reise bilfritt, men vi håper at de som kan det, vurderer sykkel, tog, buss eller samkjøring, forklarer prosjektlederne, Randi Fjellberg og Arild Aasen (bildet). Les mer på side 9. På rett vei mot et smykkefritt SiV En undersøkelse blant 424 ansatte i alle klinikkene viste at hele 85 prosent av dem var smykkefrie på jobb. - Det viser at vi er på rett vei, sier hygienesykepleierne Marianne Haug Pedersen og Jorunn Eid. Les mer side 13. Godt i gang med omstillingsarbeid Fra 1. januar 2014 overføres ansvaret for behandling av pasienter i Svelvik og Sande til Vestre Viken HF. - Vi er godt i gang med omstillingsarbeidet, forsikrer klinikksjef i KPR, Finn Hall. Les mer side 8.

2 Små valg - store resultater Merete Bugsett Lindahl De siste årene har flere av oss som jobber ved SiV gjort små endringer i hverdagen vår som har kommet miljøet til gode. Vi skriver ut mindre papir, sorterer mer avfall, kjører færre kilometer i jobben og bruker mindre strøm. Nå utfordres vi ikke bare til å holde på de nye, gode vanene, men også å ta nye miljøvennlige valg i hverdagen. Denne høsten startet miljøkampanjen Grønt sykehus vårt miljø ved SiV. Gjennom bruk av humorfilmer og et eget undervisningsopplegg skal vi engasjeres til å reflektere over våre egne miljøvalg. En del av opplegget er bilfrikampanjen, som skal stimulere ansatte til å bruke mindre bil til og fra, og i jobb. Bilfrikampanjen skal ikke rette pekefingeren mot de som kjører til jobb, men stimulere til andre løsninger for de som kan. For alle har ikke alternativer. Selv må jeg nok innrømme at jeg er i målgruppa for kampanjen. Jeg bor i Sandefjord, og kjører hver dag de rundt tre milene til SiV i Tønsberg. Og ja, jeg vet det går tog. Men det var det med togtidene da. De passer ikke med mine henteog bringeforpliktelser og behov for fleksibilitet. Gode unnskyldninger, synes jeg selv. Men kanskje klarer bilfrikampanjen å motivere meg til å finne løsninger slik at bilen blir hjemme? Vi får se. Men jeg lover uansett å fortsette med å skru av lyset etter meg. Mer om miljøkampanjen kan du lese i dette nummeret av KurSiV. Tips oss gjerne om saker. Papirforbruket ned med 90 prosent Etter at de tillitsvalgte begynte å bruke smarttelefon og ipad, har de redusert papirforbruket med hele 90 prosent. - Først stusset jeg litt over tallene, men det stemmer. Før var vi storforbrukere av papir, da måtte vi nemlig skrive ut alle dokumenter og rapporter for å kunne lese dem hjemme. Nå har vi alt på telefonen og ipad-en, forklarer foretakstillitsvalgt i Delta, Nina Clausen. Prosjektleder Randi Fjellberg. Store variasjoner Sykehuset har et mål om å redusere papirforbruket med 30 prosent sammenlignet med 2010 Det måles ved å registrere uttak av pakker med A4-papir fra sentrallageret. - Per første halvår 2013 er papirforbruket redusert med 5,6 prosent. Det er således fortsatt noe å strekke seg etter, forteller prosjektleder Randi Fjellberg. Det er store variasjoner mellom de ulike klinikkene og avdelingene. - Jeg synes det er grunn til å gi ros til medisinsk klinikk som har redusert sitt forbruk med 21 prosent, administrasjonen med 22 prosent, ambulansetjenesten og AMK med 58 prosent og selvsagt de tillitsvalgte med hele 90 prosent. Side 2

3 kursiv nummer 4 - september 2013 Vil bli landets beste hjerteseksjon Hjerteseksjonen ved Sykehuset i Vestfold har satt seg som mål å bli landets beste. Dette kom fram da seksjonen i juni arrangerte tverrfaglig seminar om pasientsikkerhet. Seksjonsleder Torill Holthe presiserer at det er viktig å få en tverrfaglig forståelse og motivasjon til å ha fokus og faglig engasjement i pasientsikkerhetsarbeid. På seminaret presenterte SiVs kvalitetssjef Siri Vedeld Hammer pasientsikkerhetskampanjen i Helse Sør-Øst, før forlagsleder i Publicom hadde som tema å sette seg mål og tenke utenfor rammene. Pasientombudet i Akershus tok for seg målrettet og viktig dokumentasjon, og snakket om hvordan dårlige journalføringsrutiner og manglende lesning av journal truer pasientsikkerheten. Han vektla at helsetjenesten har et betydelig rom for forbedring på dette punktet. Lis-lege Martin Paulsen informerte om bruken av tavlemøte, før leder av SiVs brukerutvalg, Mona Wike, hadde noen synspunkter om pasientsikkerhet i et brukerperspektiv. Fagdagen ble avsluttet med en skjærgårdstur med MS Klipperfjord. Fornøyde ansatte i anledning det tverrfaglige seminaret om pasientsikkerhetsarbeid. Penger til forskning på personer under 65 år med demens Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, ved klinikk psykisk helse og rusbehandling, har fått midler fra Forskningsrådet til prosjektet: Young onset dementia - the difficult diagnosis and the stressful life for the whole family. Målet med prosjektet er å få mer kunnskap for å kunne skreddersy tjenester i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten til yngre personer med demens og deres familier. Et annet mål er å finne metoder for hvordan tjenestenivåene kan samarbeide for å høyne livskvaliteten for disse familiene. Prosjektet, som er utviklet av professor Knut Engedal, phd Aud Johannessen og seniorforsker Per Kristian Haugen, vil gå over fire år. Prosjektet samarbeider med nasjonale miljøer ved Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus, i tillegg til et internasjonalt samarbeid med aktuelle miljøer i Sverige, Danmark, Island og Nederland. Prosjektet vil være avhengig av datainnsamling fra en rekke miljøer. Det vil være en phdstipendiat og postdoc knyttet til prosjektet. Husk håndvask Side 3

4 Ny professor Øyvind Kirkevold, ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, er ansatt som professor i en kombinasjonsstilling mellom Høgskolen i Gjøvik og Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet HF. Kirkevold vil framover være tilknyttet kompetansesenteret i en 40 prosents stilling som assisterende fag- og forskningssjef. Øyvind Kirkevold (f. 1958) har vært tilknyttet kompetansesenter for aldring og helse siden starten. Han er sykepleier med klinisk praksis fra blant annet sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie, og var med fra starten i oppbyggingen av utredningsavdelingen ved Granli. Han har en master i folkehelsevitenskap fra Nordiska Hälsovårdhögskolan (NHV) i Gøteborg, og en dr. philos fra Universitetet i Oslo. Han har i noen år vært tilknyttet Universitetet i Agder som førsteamanuensis i en bistilling. Fint arbeidsmiljø ved dagkirurgisk enhet Foran fra venstre ser vi sykepleier Mari Jacobsen Wiik, og teamsykepleier ved dagkirurgen, Inger Beate Galaaen. Bak fra venstre står sykepleierne Britt Indahl, Anett Bredal Paulsrud, Elisabeth Mæland Andreassen og Anne Skjesol Johansen. Side 4 Professor Øyvind Kirkevold. Ved dagkirurgisk enhet i Larvik møtes de ansatte også etter jobb. Det har ført til et godt arbeidsmiljø og gode tilbakemeldinger fra pasientene. - Fra januar i år har vi en ortopedisk seksjon ved SiV-Larvik som kun driver elektiv kirurgi. Den består av en operasjon/ anestesienhet, en postoperativ og dagkirurgisk enhet og en sengeenhet med poliklinikk, forklarer teamleder Inger Beate Galaaen. - Pasientgruppen omfatter hofter, knær og ryggpasienter, ortopediske dagpasienter og tannbehandling i narkose. Her er det 12-døgnsdrift (stengt annenhver helg), og i løpet av denne perioden er det planlagt operert 36 inneliggende pasienter og 106 dagpasienter, forteller hun. Ved dagkirurgisk enhet er det 14 sykepleiere som har jobbet sammen i mange år i et godt arbeidsmiljø. - Vi jobber godt sammen på tvers av enhetene og har et godt samarbeid med ortopedene. Ofte møtes vi også på fritiden både før og etter jobb til gåturer, hytteturer og strikkelunsj. Det gode arbeidsmiljøet gir fine tilbakemeldinger fra pasientene. - Vi ringer alle dagpasienter to dager før operasjonsdagen og ønsker dem velkommen til oss. Mange av pasientene sier at dette gjør at de føler seg velkomne og ventet, sier Inger Beate Galaaen avslutningsvis.

5 Årets beredskapsøvelse finner sted onsdag 18. september. kursiv nummer 4 - september 2013 Klart for ny beredskapsøvelse - Øvelsen har fokus på hva som skjer etter en krise hvor mange mennesker har vært involvert, og retter seg dermed ikke hovedsakelig mot selve hendelsen, forklarer beredskapsrådgiver Siri Bjørnson. Det dreier seg om registrering og håndtering av skadde og uskadde, evakuerte og deres pårørende. Scenarioet er at det begynner å brenne i teltleiren i Gunnarsbøparken under Slottsfjellfestivalen. Hendelsen utløser kaos blant mange og et uvisst antall yngre mennesker. Mange involverte er tilreisende fra ulike steder i landet, og deres pårørende vet ikke hvor i byen de oppholder seg. SiV vil delta i øvelsen i begrenset omfang denne gang, da det ikke vil komme mange skadde til akuttmottaket. Det vil derimot bli et større trykk mot vår pårørendestøtte, som vil bli etablert og øvet. Overordnede øvingsmål er varsling, arbeid på skadested, etablere taktisk og strategisk ledelse, og Bilde fra en tidligere beredskapsøvelse. etablere senter for pårørende på sykehuset. I tillegg vil kommunikasjon og mediehåndtering testes. De som deltar på den årlige samvirkeøvelsen er politi, brannvesen, sivilforsvar, kirken, Tønsberg kommune, heimevernet, frivillige organisasjoner og sykehuset. Uniformering Etter det siste årets beredskapshendelser viser det seg at det er et stort ønske om å kunne kjenne igjen hvem som har hvilke roller. Sykehuset har derfor kjøpt inn vester i forskjellige farger Katastrofeleder og beredskapssjef har svarte vester, pårørendestøtte har røde vester. Ansvarshavende sykepleiere på de enkelte seksjoner er merket med grønne vester. Alle vestene har i tillegg tekst på bryst og rygg. Vestene skal kun brukes ved hendelser der sykehuset er i rød beredskap. I midten med front mot kamera sees administrerende direktør, Stein Kinserdal, som er beredskapsleder. Videre beredskapssjef Else-Marie Ringvold. Videre til høyre står Kirsti Ingebretsen, leder for pårørendestøtte. De øvrige på bildet med ryggen til er statister som har ikledd seg de øvrige vestene som skal være i bruk. Ytterst til venstre katastrofepsykiatrisk team, ansvarlig anestesilege og observatør. De tre siste på høyre side representerer ansvarlig sykepleier, prest og ansvarlig kirurg. Side 5

6 På rett vei mot et smykkefritt SiV Før sommeren var 424 ansatte i alle klinikkene med på en registrering når det gjaldt bruk av smykker på jobb. Undersøkelsen viser at hele 85 prosent av dem var smykkefrie på jobb. - Vi ser at det er ganske god etterlevelse av vedtaket om at smykker ikke skal brukes av helsepersonell på jobb ved Sykehuset i Vestfold. Undersøkelsen viser også at vi kan bli enda bedre, mest med tanke på ikke å bruke armbåndsur, sier hygienesykepleierne Marianne Haug Pedersen og Jorunn Eid. Det er vedtatt både av ledergruppen ved Sykehuset i Vestfold og styret i Helse Sør-Øst at smykker ikke skal brukes av helsepersonell som bruker hvitt eller grønt arbeidsantrekk, og har pasientkontakt. Å ta av seg smykkene er et av de viktigste enkelttiltakene for å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner, og dermed bedre pasientsikkerheten. - Resultatene i undersøkelsen er gledelige, og viser at vi er på rett vei, sier de. Foran fra venstre: Hjelpepleier Karin Elise Henriksen, assistent Llamianis Castillo Salina og sykepleier Doris Gundersen. Bak fra venstre: Hygienesykepleier Hilde Aasen, sekretær Charlotte Engebretsen, sykepleierstudent Francisca Carolina Toro Lisboa og sykepleier Marita Masdalen. Har du svart på medarbeiderundersøkelsen? Side 6 HR-direktør Bente Krauss. - Hvert år ber vi alle medarbeidere om å si sin mening om arbeidsmiljøet i egen seksjon. Det er svært viktig at du deltar, sier HRdirektør Bente Krauss. Resultatene skal gi grunnlag for forbedring av arbeidsmiljø og videreutvikling av den enkelte medarbeider. - Et viktig ledd i dette arbeidet er å kartlegge hvordan arbeidsplassen oppleves av den enkelte. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig for at du og dine kolleger skal kunne komme med tilbakemeldinger om arbeidsmiljø og ledelse i egen seksjon, forklarer Krauss. Det langsiktige målet er at alle ansatte er delaktige i forbedringen av arbeidsmiljøet, herunder medarbeiderundersøkelsen, altså 100 prosent svarprosent. I fjor var svarprosenten 76 prosent. Målet er å øke svarprosenten i Svarene den enkelte gir vil bli behandlet konfidensielt. Resultatene fra kartleggingen rapporteres på en måte som sikrer at enkeltpersoner ikke identifiseres. I seksjoner hvor færre enn fem har svart, vil seksjonen ikke få egen rapport. Undersøkelsen er åpen for besvarelse frem til 23. september.

7 kursiv nummer 4 - september 2013 Pasienthotellene ved sykehuset Hver eneste dag er det hotellgjester ved Sykehuset i Vestfold. Pasienthotellene er et tilbud til pasienter som ikke trenger overvåking, stell og pleie, men som har behandling tilknyttet sykehuset. Kriterier for å kunne være på pasienthotellet er at man er selvhjulpen, kan ta imot og forstå informasjon, kan følge opp avtaler, gå til og fra undersøkelser, og at behandling er påbegynt/planlagt. Pasientene disponerer også egne trådløse telefoner. Kirurgi 3B - Ved utgangen av august er det tre år siden vårt hotell ble åpnet, sier seksjonsleder Heidi Lier, som har vært med fra starten ved kirurgi 3B. - Daglig kan seksjonen ha fra 10 til 24 pasienter som skal inn til planlagt behandling enten samme eller påfølgende dag, forteller Lier. Hotellet, som har 16 døgnplasser og 10 ulike stillinger, er stengt fra lørdag kl.15 til søndag kl.15. Lier forteller videre at man disponerer seks tomannsrom og seks enerom som alle har tv og trådløs telefon. Alle pasientene har korttidsopphold, og kommer fra fagområdene ortopedi, kar, gyneko-logi, urologi, gastro, mamma og øre-nese-hals. Medisin 4B - Medisin 4B har en annen type pasienter, forklarer sykepleier Elisabeth Valle Holmlund, som sammen med to andre kollegaer administrerer hotellet i den daglige driften. Hotellet ble åpnet i april 2010, og har plass til ni pasienter som disponerer enerom med tv og bad. Man tar imot planlagte pasienter fra alle de medisinske sengepostene. Dette kan omfatte intravenøs antibiotikabehandling, oppfølging og koordinering av prøver og undersøkelser for pasienter som er til utredning, tømminger og observasjon etter undersøkelser og prosedyrer. - De fleste pasientene er inne fra en til fem dager, mens enkelte Fra venstre ser vi seksjonsleder Heidi Lier sammen med servicearbeider Tove Olsen og sykepleier Elisabeth Halvorsen. Sykepleier Elisabeth Valle Holmlund i samtale med en pasient som har vært inne til behandling i flere uker. kan være inne i behandlingssituasjon i flere uker. Tre av rommene har ekstraseng som kan benyttes av pårørende, opplyser Valle Holmlund. Slukket du lyset? Side 7

8 Utfordringer i KPR når Sande og Svelvik overføres til Vestre Viken HF Klinikksjef Finn Hall. - Vi er godt i gang med omstillingsarbeidet i klinikk psykisk helse og rusbehandling, sier klinikksjef Finn Hall. Fra 1. januar neste år overføres ansvaret for behandlingen av pasienter i Svelvik og Sande til Vestre Viken HF etter vedtak i Helse Sør-Øst. De to kommunene har om lag innbyggere. På bakgrunn av dette reduseres klinikkens budsjett i 2014 med 52 millioner kroner. - Det arbeides godt i avdelingene og enhetene, og det er etablert et utvalg for omstilling av personell med representanter fra tillitsvalgte og vernetjenesten, sier klinikksjef Finn Hall. Klinikken skal redusere med rundt årsverk, og det er Nordre Vestfold DPS, psykiatrisk fylkesavdeling og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling som har de største andelene av endringene, herunder omstilling av personell. Hall kan også fortelle at det er avtalt samarbeidsrutiner med Vestre Viken HF for å sikre en god håndtering av pasienter fra Sande og Svelvik som på overføringstidspunktet er i behandling, eller er henvist til behandling i Vestfold. - Det skal også sendes ut informasjon til fastleger i de aktuelle kommuner om hvor henvisninger skal sendes fra 1. januar, opplyser klinikksjefen. Følger opp pasienter fra Sandefjord Sykepleier og pasientkoordinator Kirsti Nyerrød fra Sandefjord kommune er på Sykehuset i Vestfold for å følge opp inneliggende pasienter fra Sandefjord. Hovedmålet er å styrke samhandlingsflyten og kvalitetssikre pasientforløpet. Nyerrød forteller at prosjektet startet opp i februar i år, og skal avsluttes i desember. I høst vil HS-ledergruppen i Sandefjord evaluere prosjektet. Nyerrød er til stede på sykehuset mandag, onsdag, torsdag og fredag. Mellom 30 og 50 pasienter fra Sandefjord kommune er til enhver tid til behandling på sykehuset, og trenger kommunal oppfølging ved utskrivelse, forteller Nyerrød. I perioden januar til juli var det månedlig mellom 130 og 150 pasienter fra Sandefjord inneliggende i sykehuset med videre oppfølgingsbehov. Hun kan også opplyse om at rundt to tredeler av pasientene fra sykehuset kan sendes hjem med tjenester, mens rundt en tredel har behov for Pasientkoordinator Kirsti Nyerrød. korttidsopphold med etterbehandling og rehabilitering i sykehjem. Side 8

9 kursiv nummer 4 - september 2013 Kjendiser i spissen for miljøkampanje Rune Gokstad og Øystein Bache skal få deg til å la bilen stå. NRK-profilene Rune Gokstad og Øystein Bache skal sørge for at du kan si: - Bilen min? Den er hjemme! Det er nemlig slagordet som skal få ansatte til å la bilen stå, og komme seg til og fra jobb med mer miljøvennlige alternativer. - Det er ikke alle som har mulighet til å reise bilfritt, men vi håper at de som kan det, vurderer andre alternativer som sykkel, tog, buss eller samkjøring, forklarer leder for bilfrikampanjen, Arild Aasen. Bilfrikampanjen er den første av flere kampanjer som skal sørge for at målene i Klima- og miljøprogrammet oppfylles. Blant annet skal CO2-utslippet reduseres med 40 prosent sammenlignet med 2010-nivå. - SiV er fortsatt det eneste sykehuset i landet som er miljøsertifisert, og det forplikter. Vi skal resertifiseres hvert 3. år, noe som krever at vi har et bevisst fokus på dette området, forklarer Aasen. Ikke pekefinger I løpet av høsten skal alle ansatte derfor ha vært gjennom et læringsopplegg hvor humorfilmer benyttes som et sentralt virkemiddel. Humorfilmene er produsert på og av SiV, med NRKprofilene Rune Gokstad og Øystein Bache i spissen. - Målet er at dette skal være lystbetont og positivt, vi ønsker ikke å bruke pekefinger. Humorfilmene er lett tilgjengelige, og kan brukes som oppspark til diskusjon og bevisstgjøring i avdelingene, sier Aasen. Billigere buss For å få flere til å reise kollektivt, jobbes det også med å få til gunstige avtaler med Vestviken Kollektivtrafikk (VKT). - Senere i høst vil ansatte kunne få månedskort for buss gjeldende for tre måneder ved å betale for en måned. Eller gratis énukeskort for å prøve bussen. Vi jobber også med å etablere en ekspressrute fra sydfylket, forklarer Aasen. Godt på vei Men allerede nå viser tallene at miljøbevisstheten er høy blant de ansatte ved sykehuset. - Kjøring med bil til møter i 2013 har gått ned med to prosent sammenlignet med 2012 (januar til juni). Men sammenligner vi tallene med 2010 er antall kilometer med bil redusert med hele 21,3 prosent, opplyser prosjektleder for miljøprogrammet, Randi Fjellberg. Grønt sykehus Side 9

10 - Fin mulighet til å bli trygg i faget Mens andre slikket sol på stranden, benyttet sykepleierstudentene Helene Mølstre, Monika Aas og Silje Tafjord sommerdagene til å gjøre teori om til praksis ved lungeavdelingen. arbeidsmiljø ilj er noe de tre studentene trekker frem som positive sider ved årets sommerjobb. - Dessuten får vi en fot innenfor på sykehuset, noe som kan være kjekt når vi er ferdig utdannet sykepleiere neste sommer, sier de. avdelingssjef ved bemanningsen- - Ferie? De tre sommervikarene ved medisin 5A, ser på hverandre og ler. Med ett år igjen av sykepleierstudiene har de nemlig valgt å bytte ut solseng med sengepost i ferien. - Det er en hektisk hverdag, og mye å lære. Noen ganger er det en utfordring å rekke over det man skal, konstaterer de tre studentene. Bratt læringskurve Likevel angrer de ikke på valget om å søke sommerjobb ved SiV. - Her på lungeavdelingen får vi mulighet til å gjøre mye forskjellig. Det er mye teknisk utstyr vi må lære å håndtere, som diverse pustemaskiner, forteller Silje Tafjord. Bratt læringskurve, godt faglig utbytte og et godt tverrfaglig Side 10 Sykepleierstudentene Helene Mølstre (20), Silje Tafjord (30) og Monika Aas (23) er godt fornøyd med sommerjobben ved medisin 5A lunge. Kjemper om studentene På sykehuset er det en enorm sommervikarkabal som skal legges foran hver sommer. Og da gjelder det å få tak i de nyutdannete sykepleierne. Denne sommeren ble det rekruttert 28 nye sykepleiere og 8 nye sykepleiestudenter via bemanningsenheten ved Sykehuset i Vestfold. Fra bemanningspoolen ble det lagt inn rundt 350 vakter på de ulike seksjonene, i tillegg til en tilgjengelig buffer på rundt 300 vakter som kunne bli benyttet ved akutt fravær gjennom sommeren. - Det er vanskelig å få nok sykepleiere. Derfor deltar vi på jobbmesser både i Sverige og Danmark, deltar på karrieredager ved høyskolene og har annonser i media og på Facebook, forteller heten, Anita Elmer. Og allerede nå er arbeidet med neste års sommervikarkabal i gang. - Vi har et evalueringsmøte av årets sommeravvikling i september. Deretter starter vi med planleggingsmøter allerede i desember. De første annonsene er ute i februar, forteller Elmer. For å gjøre seg attraktiv overfor nye vikarer, gjelder det å ha noe i ermet. - Vi har 16 hybler vi kan tilby sommervikarene. Det er et viktig rekrutteringstiltak, noe som kan være avgjørende for at de nyutdannede sykepleierne velger oss fremfor andre, mener hun. For de tre sommervikarene ved medisin 5A, var det imidlertid de faglige utfordringene som lokket mest. - Her har vi fått gjort det vi leser om på skolen. Det er en kjempefin mulighet til å bli trygg i faget. Jeg har stortrivdes, sier Monika Aas.

11 kursiv nummer 4 - september 2013 Nytt parkeringshus ferdig i desember Det nye parkeringshuset med helikopterplass til en kostnad på 80 millioner kroner, skal overleveres Sykehuset i Vestfold i desember, sier prosjektleder Bjørn Varegg. Det var oppstart for prosjektet i slutten av mai, mens grunnarbeid, peling og betongarbeidet foregikk i perioden juni, juli og august. Videre foregikk montering av prefabrikerte elementer i august/ september, mens etablering av helikopterplass vil være avsluttet i oktober, sier Varegg videre. Det nye parkeringshuset skal ha fem plan med 160 parkeringsplasser i tillegg til en helikopterplass på øverste plan. Nybygget skal knyttes sammen med eksisterende parkeringshus. - Sykehuset i Vestfold har gjennom arbeidet med ny reguleringsplan funnet en løsning som godt ivaretar sykehusets akuttfunksjon, flysikkerhet, nærmiljø, parkeringsdekning og generell trafikksikkerhet i området, opplyser Varegg, Prosjektleder Bjørn Varegg som legger til at Skanska Norge AS er ansvarlig for utbyggingen. - Viktig at alle parkerer riktig I anledning ombygging og utbygging ved sykehuset er en rekke parkeringsplasser blitt borte. I en periode har sykehuset derfor leid plass på Bjørn Farmann-tomta, sier bygg- og eiendomssjef Henry Dallager. Ansatte som ønsker å parkere må bruke sykehusets vanlige parkeringsbevis. Det er viktig å følge anvisningene på skiltene og parkere på de anviste plassene. - Hvis ikke kan man av Tønsberg parkering bli ilagt en kontrollavgift på 650 kroner for parkering utenfor anvist sted, presiserer Henry Dallager. Det er viktig å få plass til flest mulig biler på tomta. Derfor må man passe på å parkere bilen med normal avstand til nærmeste bil, og ikke som det nå observeres at flere parkerer med nesten en bilbreddes avstand. - Det er knapt med parkeringsplasser, og derfor er hver parkeringsplass viktig, avslutter Dallager. Bygg- og eiendomssjef Henry Dallager oppfordrer alle ansatte til å følge skiltingen hvis man skal parkere på Bjørn Farmann-tomta. På grunn av riving av Annekset (bygg F) vil det ikke lenger være mulig å parkere bak dette. Bygningen ble satt opp i 1936 og har sett sine beste dager. I flere år var det et hybelbygg for sykepleierelever. Etter at bygningen er revet vil det bli opparbeidet et fint parkområde på tomten. Parkeringen vil være stengt på ubestemt tid. Side 11

12 Banebrytende kvalitetsarbeid På eget initiativ har urologene ved SiV endret arbeidsmetodikk, og dermed skaffet seg et unikt verktøy i arbeidet med å styrke kvaliteten i kreftbehandlingen. Nå følger flere andre sykehus etter. - Gjennom alle år har vi samlet inn data på egne skjema og sendt dem til Kreftregisteret. Så måtte vi vente et par år før vi fikk tilbake informasjon om behandlingsresultatene våre, forklarer overlege ved urologisk seksjon, Erik Skaaheim Haug. Tok saken i egne hender Det synes ikke urologene ved SiV var godt nok. For å få bedre kontroll over egne behandlingsresultater, begynte de derfor i 2008 å se på muligheten for å bygge opp et eget kvalitetsregister, ved å bytte ut deler av pasientdokumentasjonen i prosaform med standardisert dokumentasjon med mer faglig korrekt data. - I stedet for å måtte dobbelregistrere data i etterkant, har vi kommet frem til hvordan vi kan integrere dataregistreringen i det daglige arbeidet. Der hvor man tidligere brukte tekstfiler og beskrivelser i prosaform, registreres nå aktuelle data i standardisert form i pasientenes journal, noe som også hever kvaliteten på dokumentasjonen. I tillegg henter vi data som allerede ligger inne i det pasientadministrative systemet. På den måten sikrer vi oss strukturerte og mer faglig korrekte data i en unik, lokal database, hvor dataene er tilgjengelige umiddelbart. Bedre kvalitet Databasen gir verdifull informasjon om behandlingsresultater, noe som igjen kan brukes videre i kvalitetssikringsarbeidet. - Det gir bedre kvalitet i behandlingen gjennom at vi lettere identifiserer forbedringspotensialer. Gjennom tiltak blant annet på forbedring av rutiner og optimalisering av operasjonsteknikk, Overlege ved urologisk seksjon, Erik Skaaheim Haug. kan vi dermed også bedre de kirurgiske resultatene. Vi ser blant annet at liggetiden har gått ned, noe som kan være en parameter på komplikasjon etter operasjon, men også at patologi-resultater har bedret seg etter at vi begynte med systematisk kvalitetsregistrering. Arbeidet og metodikken har nå spredt seg til urologiske seksjoner ved flere sykehus gjennom det såkalte Skagerak-samarbeidet. Det startet som et samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken og Sørlandet sykehus i Etter hvert har også Sykehuset Innlandet og Sykehuset Østfold deltatt i samarbeidet. Metodikken har også stor overføringsverdi til andre fagområder. - Ved å få andre sykehus til å jobbe etter samme modell og registrere de samme dataene, kan man etter hvert også sammenligne tallene sykehusene imellom. Det er et nyttig verktøy i det videre kvalitetsarbeidet, sier Skaaheim Haug. Økt forskningsaktivitet Arbeidet startet etter initiativ fra urologene selv, og overlegen tror nettopp dét er en av suksessfaktorene. - Dette er ikke et kvalitetsfokus som kommer ovenfra, men er initiert av fagfolkene selv. I tillegg har vi fått en unik database som det er mulig å gjøre forskning på, noe som igjen øker motivasjonen faglig sett, sier han. Urologene i Skagerak-samarbeidet driver kontinuerlig utvikling av kvalitetsregistermodellen. Ved SiV drives det også et it-prosjekt der man har lykkes med å få til automatisk overføring av data fra journalsystemet til urologisk virksomhetsregister, etter hvert som pasientene blir utredet og behandlet. - Før brukte vi mye tid og penger på å registrere dataene. Nå slipper vi det. I norsk sammenheng er dette banebrytende arbeid, konstaterer overlege Erik Skaaheim Haug ved SiV. Side 12

13 kursiv nummer 4 - september 2013 Vil at flere skal gjøre som SiV I oktober 2009 ble prostatasenteret ved SiV etablert som det første i landet. Nå vil helseministeren at flere skal gjøre som SiV. Arbeidet som gjøres ved prostatasenteret i Tønsberg har blitt lagt merke til i resten av landet. I Nasjonal kreftstrategi nevnes nettopp senteret ved SiV som eksempel på hvordan man kan legge til rette for en god og effektiv utredning av pasienter med prostatakreft. Høy kompetanse i alle ledd - Det er veldig morsomt å bli nevnt i kreftstrategien, og få en bekreftelse på at det arbeidet vi startet for fire år siden er riktig, sier overlege og urolog, Sven Løffeler, ved urologisk avdeling. - Behandling av prostatakreft krever høy kompetanse i alle ledd, både hos leger og sykepleiere. Det er flere som innser at det er viktig å samle kompetansen på ett sted, og vi ser at våre henvisningsrutiner nå blir kopiert av andre sykehus, sier Løffeler. Nå vil helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre at flere sykehus skal gjøre som SiV. I revidert statsbudsjett ble det derfor bevilget 10 millioner kroner ekstra til etablering av prostatasenter i de regionale helseforetakene. Fire millioner tildeles Helse Sør-Øst, mens de tre andre regionale helseforetakene tildeles to millioner hver. Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Rundt menn får denne diagnosen hvert år. Prostatasenteret ved SiV ble opprettet for å sikre alle pasienter med mistenkt - Tidenes urologikongress Lovordene har strømmet inn til overlege Sven Løffeler etter urologikonferansen i Sandefjord. - Det var veldig vellykket. Jeg har fått mange e-poster fra deltakere som takker for et fint arrangement. Det er jo ikke helt vanlig. En mente at det hadde vært tidenes kongress, sier en fornøyd Sven Løffeler. Urolog Sven Løffeler. og nylig påvist kreft et likt tilbud med høyt nivå under utredning, behandling og oppfølging. Systematisering av pasientforløpet, med samling av nøkkelprosedyrer på få hender, og et ukentlig tverrfaglig møte er blant senterets suksessfaktorer. Fra venstre: Stein Øverby, Anita Kristiansen, Karin Skogstad Sebakk, Sven Løffeler og Ellen Buraas. 400 urologer Konferansen, Scandinavian Association of Urology and Urological Nurses, ble i år arrangert for 29. gang. Det var første gang et sykehus som ikke er universitetssykehus, var arrangør. Rundt 400 urologer og sykepleiere fra de nordiske landene, og internasjonale foredragsholdere fra blant annet USA og Nederland, fikk oppleve et Sandefjord badet i sol, tre dager til ende. - Vi satte Vestfold på kartet i urologimiljøet, mener Løffeler. - Noe av suksessen skyldes at alle var samlet på samme sted hele tiden. Det ga god anledning til mingling, og til å knytte nettverk, sier han. Løffeler understreker at selv om han har vært kongressens ansikt utad, er det en stor gjeng med gode kollegaer som står bak arrangementet. - Jeg er virkelig stolt over kollegaene mine. Det meste av arbeidet med kongressen er gjort utenom jobb. Mange kvelder og mye fritid er gått med til planlegging, særlig det siste året. Jeg er imponert over dugnadsånden, og stolt over at jeg jobber med så mange flinke leger og sykepleiere på urologisk poliklinikk. Side 13

14 Disse vant SiV-mesterskapet i golf Thore Andreassen, leder i golfgruppa i bedriftsidrettslaget ved SiV, forteller at årets SiV-mesterskap i golf ble gjennomført for femte gang under strålende forhold på Sandefjord golfbane. Det var 21 deltagere (10 damer og 11 menn) og det ble spilt stableford med fullt handicap i henholdvis en dame- og herreklasse. De tre beste i kvinne- og herreklassen var fra venstre William Nilssen, Ellen Wang Josephsen, Terje Egil Skripeland, Jill Brook Hervik, Johannes Soma og Kristin Borch-Jenssen. Bli med på tur til Snøhetta Takk for innsatsen! Fjellsportgruppa arrangerer topptur til Snøhetta september. - Meld deg inn i fjellsportgruppa og bli med på tur, oppfordrer leder Ingrid Sanne. For å bli medlem må du være medlem i SiV-BIL og ha betalt årskontigent. Fjellsportgruppa arrangerer turer og aktiviteter. Minimum to turer i året er til fjells. Alle er velkommen til å komme med forslag om tur og aktiviteter. Øistein Bjørvik hadde sin siste arbeidsdag ved SiV fredag 30. august. Bjørvik ble ansatt ved Psykiatrien i Vestfold i 1986, hvor han som kommunikasjonsrådgiver blant annet var redaktør for PsykiatriStikka. Etter fusjonen med SiV, har han hatt ansvar for utgivelsen av internavisen kursiv. Vi takker for innsatsen og ønsker lykke til som pensjonist. Side 14

15 kursiv nummer 4 - september 2013 BUPA døgn vant internturneringen For andre år på rad var det laget til BUPA døgn som gikk av med seieren i den interne volleyballturneringen. Lørdag 31. august gikk årets internturnering i volleyball for Sykehuset i Vestfold av stabelen Og for andre år på rad var det laget til BUPA døgn som gikk av med seieren i turneringen. Årets internturnering var rekordstor med hele 18 lag og over 100 deltakere. Bankett Internturneringen ble avsluttet med bankett på Himmel og hav. Og det var også der den høytidelige pokalutdelingen ble gjort. Vinnerlaget fikk både pokal og hver sin SiV BIL t-skjorte. Laget som kom på andre plass, Apoteket, fikk hver sin drikkeflaske. I tillegg fikk laget med det største forbedringspotensialet premie. De fikk hver sin kopp med beskjed om å ta trappa. BUPA døgn møtte Apoteket i finalen, og finaleresultatet ble til slutt De to andre lagene som kom til semifinale var Vivestad og Intensiv. Alle foto: Gunhild Åstrøm (PS. Flere bilder på intranettet) Side 15

16 kursiv nummer 4 - september 2013 Her er revygjengen samlet til første øvelse (alle var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Heidi Lindberg Revygjengen i gang med øvelsene Forberedelsene til høstens vakreste revyeventyr er i gang. Lørdag 24. august begynte et 36- manns/kvinnes ensemble innøving av Sykehusrevyen Det er ansatte fra hele sykehuset med i ensemblet, forteller revysjef Arild H. Aasen Skrivegruppen har arbeidet siden høsten 2012, og det var en glad revyledelse som kunne overlevere manuset til ensemblet. Samtidig ble rollefordelingen gjort kjent. Regissør Morten Lorentzen gjennomførte deretter en gjennomgang, og leseprøve på hele revyen. Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Baksiden Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindahl Tekst og foto Øistein Bjørvik Anja Jasinski Wright Grafisk design Anders Tormodsrud Premieren er satt til onsdag 6. november kl. 19. Det skal totalt settes opp fem forestillinger. Spilledatoer er i tillegg til premieren, 7, 8 og 9 november. - Hold gjerne av en av disse datoene allerede nå. Revyen vil spilles på Oseberg kulturhus. En flott scenografi er under utarbeiding, lover revysjefen. Billetter til revyen vil bli lagt ut i løpet av september og gjort tilgjengelig på billettservice. I tiden framover vil det bli gitt informasjon både i KurSiV og på intranettet. - Vi håper selvsagt at alle ansatte vil komme og se på revyen. Ta gjerne med familie og venner. Det er ikke nødvendig å være ansatt på sykehuset for å ha glede av revyen. - Vi kan selvsagt ikke røpe innholdet, men jeg kan si såpass mye at vi har registrert at sykehuset er miljøsertifisert. Videre røper jeg ikke for mye ved å si at det er en fin blanding av humor og flotte musikalske numre. Vi har også vært bevisst på at vi også ønsker å formidle noen alvorlige temaer, selvsagt i en humoristisk form, sier revysjefen. For tips, e-post til Trykket opplag 2500 stk Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett.

På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014

På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014 september 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD På kontroll med Selma (5) Side 10-13 TESTER UT 12-TIMERSVAKTER Etter et vellykket pilotprosjekt, fortsetter ordningen med 12-timersvakter

Detaljer

325 millioner til investeringer

325 millioner til investeringer kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 1, mars 2013 325 millioner til investeringer Som følge av de gode økonomiske resultatene de siste årene har SiV mer penger å investere

Detaljer

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2 april 2012 Endelig inn for landing Landingsplassen for helikopter kan være i funksjon til sommeren 2013, sier prosjektleder i

Detaljer

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014 mai 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Livsviktig blod Side 10-13 SAMHANDLING Hvordan kan samhandlingsarbeidet i Vestfold utvikles videre - til det beste for pasientene? Side

Detaljer

Glad for at jeg blir lyttet til

Glad for at jeg blir lyttet til Nr. 2-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Kreftsyke Carsten: Glad for at jeg blir lyttet til Side 6-9 SER PASIENTENE PÅ EN NY MÅTE Da ordinært, lønnet arbeid ble en del av behandlingen,

Detaljer

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Nr. 3-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Side 8-9 HEDRET MED EGEN DAG Vi ønsker å sette fokus på matvertenes arbeid og vise at vi setter

Detaljer

kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking

kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2, mai 2013 Har gitt blod 250 ganger Vidar Engelstad har siden 1981 vært en trofast blodgiver ved Sykehuset i Vestfold. Nå har han

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser?

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser? Oktober 2014 Nummer 3 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps Finnmarkssykehuset har gått fra siste- til førsteplass i Helse Nord når det

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fylkesleder har ordet

Fylkesleder har ordet ROGALAND NSF LOKALEN norsk sykepleierforbund - Årgang 31 - nr 1, april 2014 6. hver helg Drammen er det mye som skjer om dagen! ikke lenger bare en drøm i Krø m alle vet ønsker vi oss et nytt sykehus,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 12 6. juni 2008. Feirer klinikk med festival

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 12 6. juni 2008. Feirer klinikk med festival Pingvinen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 12 6. juni 2008 På høy tid med satsing på kronikere Diabetiker Judith Gotliebsen er en av de mange i Nord-Norge med kronisk sykdom. Men mange av de livslange

Detaljer

Solsida.papir. Inas dag på Medisin C

Solsida.papir. Inas dag på Medisin C Juni 2014 Nummer 1 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Inas dag på Medisin C Kommunikasjonssjef Ivar Greiner har fulgt i Ina Mari Halvorsens fotspor fra syv om morgenen til klokken

Detaljer

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10. november 2013 Sjefer på visitt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer