Hjemme best. Infoassistent. Et tiltak som knytter hjemmeboeren, familien og hjelpeapparatet. Hospital IT Mølleparken Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjemme best. Infoassistent. Et tiltak som knytter hjemmeboeren, familien og hjelpeapparatet. Hospital IT Mølleparken 6 0459 Oslo www.hospitalit."

Transkript

1 Hjemme best Foto: Bård Ek og Shutterstock Infoassistent. Et tiltak som knytter hjemmeboeren, familien og hjelpeapparatet sammen. Hospital IT Mølleparken Oslo

2 Hva er Infoassistent? Infoassistent er et IT-system som kan forenkle hverdagen til alle de parter som på et eller annet vis er involvert når et menneske som trenger pleie, skal bo hjemme. Den ekstremt viktige informasjonsflyten som bør være tilstede mellom 1) kommunens hjelpeapparat og eventuelt andre tjenesteleverandører, 2) hjemmeboeren selv og 3) dennes familie eller andre støttespillere, er her satt inn i et meget enkelt system. Alle aktører har tilgang til en egen verktøyportefølje der de kan utføre sine arbeidsoppgaver og samhandle med hverandre. Hvem er den for? Systemet letter arbeidet for hjelpeapparatet og minsker usikkerheten for familien, men først og fremst er dette hjelpemiddelet til for hjemmeboeren selv. Han eller hun er svært ofte en eldre person med redusert bevegelighet, dårlig syn og/ eller liten erfaring med pc. Dette er det tatt hensyn til, for hjemmebrukeren får ta i bruk en stor 23 berøringsskjerm med meget lesbar tekst og forståelige symboler. De som kommuniserer med vedkommende kan derimot godt klare seg med en helt vanlig stasjonær eller bærbar PC som har tilgang til internett og er utstyrt med kamera. Hva gjør den? Infoassistent gjør samhandlingen mellom bruker, pårørende og kommune eller andre hjelpefunksjoner raskere og bedre. Ved hjelp av dette systemet kan man få tilgang til et interaktivt kalendersystem, videosamtaler, tekstmeldinger, telefon, radio, TV, internett, værmelding, fotodeling, påminnelse om medisinbruk, medisinske sensorer, omgivelsessensorer, spørreskjemaer fra kommunen, en informativ helseguide, besøksregistrering, loggføring, kartfunksjoner og mye annet. Flemming Hegerstrøm Gründer og daglig leder Hospital IT 2 Ressurspersonene Hjemmeboeren Hjelpeapparatet Familie og venner Det er først når man ser på de eldre som et problem, at man har et problem. Kall det gjerne en gigantisk utfordring. Eldrebølgen kommer utvilsomt til å vokse seg større og større år for år, og dette er noe hele samfunnet må forholde seg til før eller senere. Helst før. Det er mye snakk om ressurssløsing, men å sløse med menneskelige ressurser er kanskje den aller verste formen for sløsing. Ved å gi eldre og andre pleietrengende hjelp til å hjelpe seg selv, avlaster man kommunene og staten betraktelig, bedrer selvbildet til de som trenger pleie og forenkler hverdagen for både ham eller henne og familien. Ved å sørge for at innholdet i omsorgsyrker blir mer digitalt og oppdatert kan man kanskje til og med øke rekrutteringen fra yngre grupper? For ikke å snakke om alt det positive som følger av at kommunen får et verktøy som gjør det mulig for dem å organisere tjenesteproduksjonen på en raskere og bedre måte. Mange kommuner i Norge har store vanskeligheter med å dekke det omsorgsbehovet som faktisk finnes i kommunen. Når en hjemmeboer får besøk 2 ganger om dagen á 15 minutter, utgjør dette kun 2 % av døgnet til den personen. Resten av dagen, og natten, er de overlatt til seg selv. Dette gir ikke alltid den nødvendige trygghet verken for hjemmeboeren eller hjelpeapparatet, noe som altfor ofte resulterer i at vedkommende får plass på et sykehjem lenge før det er nødvendig. Det finnes nemlig et elektronisk hjelpemiddel som skaper større trygghet de resterende 98% av døgnet. Infoassistent er et norskutviklet kommunikasjonsverktøy som plasserer den pleietrengende i sentrum, men som tar høyde for at det er forskjell på folk. I likhet med at det er stor forskjell på de som jobber i omsorgstjenesten, er det stor forskjell på dem som trenger pleie. Faktum er at svært mange av dem som trenger pleiehjelp her til lands er mennesker under 65 år, og et stadig økende antall er langt unna pensjonsalderen. Vi tror man må våge å se på den norske omsorgen på en ny måte. Det sier seg selv at et verktøy som Infoassistent ikke er et fullgodt alternativ til en klapp på kinnet eller en trøstende hånd for en som er trenger hjelp, men den kan faktisk gjøre livet enklere for alle som er berørt. 3

3 De som jobber med å hjelpe: Hjelpeapparatet Det er viktig å forstå at Infoassistent ikke kan eller skal være noe alternativ til legebesøk og hjemmetjeneste. Derimot kan systemet frigjøre tid slik at møtene mellom hjemmebrukeren og hjelpeapparatet blir preget av kvalitet, og ikke bare av travel prosedyre. Dette kan være en stor gruppe mennesker. Fastlege, spesialister og annet helsepersonell, samt ulike roller i hjemmetjenesten. Flere andre aktører kan tilknyttes nettverket om det er ønskelig, også private som yter ulike former for bistand. Kommunen bestemmer hvilken informasjon og tilgang de ulike hjelperne skal ha. Inkludert familie og venner og andre mennesker som er i brukerens nettverk. Dette rolletildelingssystemet er svært avansert, for sikkerhetens skyld, men samtidig meget enkelt å bruke. Det stadig økende omsorgsbehovet her til lands er en kabal som rett og slett ikke går opp. I mange større kommuner opplever hjemmetjenesten en stor arbeidsbyrde kombinert med lange avstander. Andre steder hindrer trafikken travle helsearbeidere i å gjøre jobben så bra som de ønsker. Infoassistent er et nettbasert system som gjør det mulig for hjelpeapparatet å gjøre om reisetid til omsorgstid. Kombinerer man Infoassistents logistikk med sunn fornuft kan man dessuten ordne seg slik at den tiden man faktisk bruker hjemme hos klienten alltid er av høy kvalitet. I tiden mellom de fysiske besøkene er det mulig for kommunen og brukeren å ha et fullverdig og betryggende samarbeid via nye digitale arbeidsflater som kalender, videosamtaler og kontinuerlige påminnelser om mat og medisin eller annet. Det går dessuten an å knytte ulike tjenester opp mot Infoassistent. Brukeren kan selv, eller godt hjulpet av hjemmetjenesten, måle blodtrykk, veie seg o.a., og resultatene vil bli sendt direkte over til helsetjenesten, som raskt kan merke seg om noe er galt. Dette gir Infoassistent hjelpeapparatet: - Gir oversikt over utført tjenesteproduksjon - Sørger for effektivisering av tjenesteproduksjonen - Inkluderer alle tjenesteytere i verdikjeden - Gir mulighet for samhandling med EPJ og andre omkringliggende systemer - Muliggjør tjenesteinnovasjon Styrker QA-oppgavene - Inkluderer elektronisk samhandling med bruker og pårørende - Har potensiale til å gi store økonomiske besparelser - Bidrar med et system som er rimelig å innføre og operasjonalisere 4 5

4 De som gjerne vil hjelpe: Familien Infoassistent gjør det lettere for barn og barnebarn å kommunisere med de eldste i familien. Det blir også lettere for den eldre garde å fremstå som ressurspersoner som f. eks. kan lese lekser med barnebarna via videosamtale. Noe av det viktigste med Infoassistent er hvordan dette systemet på en positiv måte kan involvere mennesker som har en nærhet til brukeren, det være seg familie, venner eller andre potensielle ressurspersoner. Alt familien trenger for å kommunisere med Infoassistent til deres mor, far, bestemor, bestefar, søster eller bror er en nettilkobling. Det kan skje via PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon, men dette er likevel et lukket nettverk som kun kan brukes av de menneskene som er relevante for hovedpersonen. Via systemet kan også de pårørende, eller la oss si de tilhørende, benytte kalendertjenesten for avtaler, veiledning og påminnelser. Like viktig er det at det er kort vei fra de tilhørende og til det kommunale hjelpeapparatet nå man tar i bruk dette opplegget. Det kan gjelde informasjon fra kommunen, men det er også mulig å gjennomføre videosamtaler mellom brukeren, de tilhørende OG helsetjenesten samtidig. Et nærere forhold til familie og venner, selv når tid og avstand forhindrer direkte kontakt, har utvilsomt stor verdi. Medisiner og mat er viktige saker, men hvem kan si hvor mye helse det ligger i det å kunne sitte ved storskjermen og hilse på et barnebarn som bor mangfoldige mil unna? Dette gir Infoassistent familien: - Den gjør det lettere å vise omsorg via kalenderavtaler og videosamtaler. - Man kan være svært nær selv om man ikke er fysisk tilstede. - Familien kan høste erfaring fra den eldste i familien, f.eks. via leksehjelp. - Skaper økt trygghet, bl.a. ved at de får vite når hjemmetjenesten har vært hos deres foreldre. - Man kan starte en videosamtale med hjemmeboeren for å se om alt virker ok i den andre enden. 6 7

5 De som trenger hjelp: Hjemmeboerne Noen eldre synes de har så altfor lite tid. Andre tenker at de har så altfor mye. Det er viktig å respektere tiden deres, uansett hvordan de måtte oppfatte den. Et døgn består av 48 halvtimer, og mange pleietrengende eldre har kun besøk av hjemmetjenesten i én av disse halvtimene. Resten av døgnet er de overlatt helt til seg selv. Slik trenger det ikke være. Alle er enig om hvem det er som bør stå i sentrum, men arbeidspress, tidspress, trafikkproblemer, avstander og andre utfordringer gjør sitt til at den som trenger pleie ikke alltid får det tilbudet man ønsker å gi ham eller henne. Slike ting kan stresse både hjelperne og de som får hjelpen. Med Infoassistent, IT-systemet til Hospital IT, plasseres det en skjerm i brukerens hjem. Den gjør ham eller henne tilgjengelig 24 timer i døgnet, året rundt. Berøringsskjermen, den store og tydelige skriften og de forståelige symbolene, gjør dette hjelpemiddelet enkelt å ta i bruk, selv for mennesker med teknologiangst eller ganske dårlig syn. Ved hjelp av enkle trykk får brukeren tilgang til IP-telefon, videokommunikasjon, internett og SMS-tjeneste. Maskinen kan til og med hente ned NRK og andre kanalers TV-programmer direkte fra nettet, i høy kvalitet og fullskjermformat. Men viktigst er nok kanskje kalenderen, for det er her informasjon om alt fra påminnelser om besøk, måltider, medisiner og videoer med treningsprogrammer kan legges inn av kommunen, fastlegen, fysioterapeuten, familien eller andre aktører. I tillegg er det mulig å knytte mange andre hjelpemidler til systemet; sikkerhetsalarmer, varsel ved sengevæting, blodtrykkmålere, elektroniske vekter m.m. Noen brukere kan foreta målinger selv, noe registreres automatisk og andre igjen gjennomføres av hjemmetjenesten når de er på besøk. Måleresultatene sendes rett til de i helsetjenesten som har behov for disse dataene, og unormale verdier vil raskt kunne oppdages. Infoassistent er på alle måter et lavterskeltilbud som skaper den tryggheten mange trenger å føle for å kunne bo hjemme. Dette gir Infoassistent hjemmeboeren: - Funksjoner som kalender og trening gir en følelse av mestring - Videoprat med familie og hjelpeapparat gir trygghet og nærhet. - Tilbud fra kommunen og digital bildedeling m.m. kan gi fine opplevelser - Kalenderen, det medisinske utstyret og pillepåminnelser gir større frihet - Tilsendte treningsvideoer og løpende nyheter aktiviserer kropp og hode - Systemet skaper tilhørighet, nærhet og omsorg og glede! 8 9

6 Info om Infoassistent Intensjonen med Infoassistent er at flere skal kunne bo hjemme lenger enn de ville kunne gjøre uten den. Og at de som blir boende hjemme skal ha det godt og føle seg trygge. Tjenestene vi har utviklet er der for å støtte hjemmeboere i deres daglige gjøremål, gjøre informasjonsveien kortere til og fra hjelpeapparatet og gjøre det enklere å opprettholde kontakt med familie og venner. Den 23 tommer store berøringsskjermen er lett å bruke også for folk som ikke er vant til datamaskiner. Brukeren av denne maskinen kan se både den han eller hun snakker med og seg selv samtidig, slik bildet viser. Her foregår alt via skjermen. Der kan man notere seg ting man må huske i kalenderen, der ser man andres innspill og for eksempel forslag til tidspunkt for neste hjemmebesøk. Både telefonering og sending av tekstmeldinger foregår via denne skjermen, og SMS-teksten skrives inn på et felt som er mye større enn ruta til en mobiltelefon. Infoassistent kan også benyttes på andre type berøringsskjermer. På høyre side ser du noen av ikonene Infoassistent benytter på skjermen, samt en liten forklaring. Kalenderen Ved å trykke på dette ikonet kommer du raskt til Infoassistents kalender, som på mange måter er den aller viktigste funksjonen for samspillet mellom hjemmeboer, hjelpeapparatet og familien. Videosamtale Trykk på dette symbolet og samtalen er i gang, selvfølgelig forutsatt at samtalepartneren også er til stede og er klar for en prat. TV Trykk her og se streaming av favorittprogrammene og favorittkanalene direkte eller i opptak, og i høy bildekvalitet på den store skjermen. Internett Ved hjelp av berøringsskjermen kan til og med hjemmeboere som ikke har erfaring med PC eller internett lett komme seg på nett og surfe i vei der. Dette uten å trenge mus eller tastatur! Hjelpeapparatet eller brukeren selv kan legge til en liste med favorittnettsteder. SMS Tekstmeldinger kan både skrives og leses direkte på skjermen, og kan sendes av gårde med et tastetrykk. Mange eldre har problemer med det å bruke mobiler, samt skriftstørrelsen på dem, men med Infoassistent er meldingene store og tydelige Været Mange mennesker er veldig opptatt av været, og for en del eldre har det til og med en innvirkning på helse og humør. Derfor er været plassert enkelt tilgjengelig på skjermen. Min side Med sensormålinger, meldingssenter som viser alle innkomne meldinger i kalender, sms, telefon, nye bilder m.m. Bildegalleri Trykk her og se bilder sendt fra familie og venner. Bilder fra barnebarnets første skoledag, bursdager og gamledager kan spilles av som lysbildeshow

7 Funksjonalitet (etter alfabet) Berøringsskjerm (touch screen) Brukergrensesnittet er ekstremt intuitivt og lett forståelig, selv for mennesker som ikke har særlig mye erfaring med datamaskiner og moderne teknologi. Du bruker fingrene direkte på skjermen, som på en moderne smarttelefon eller et nettbrett. Besøk Kommunen kan registrere sine hjemmebesøk. Varsel om besøk blir samtidig sendt på SMS til den hovedansvarlige blant de pårørende. Bestilling av mat Dersom kommunen eller annen tjenesteyter tilbyr matlevering/ servering kan hjemmeboer bestille mat via skjermen. Bildegalleri I dette digitale bildegalleriet kan man lage fotoalbum der gode minner er samlet. Slike bilder kan også fungere som god kognitiv trening. Bredbånd Det kreves kun et vanlig bredbånd for å benytte Infoassistent. En god internettforbindelse er essensielt, siden det meste av kommunikasjonen foregår via nettet. «Familiepakken» Denne gir tilgang til videosamtale, kalender, opplasting av bilder, administrasjon av kontakter på brukerens skjerm, nyheter fra kommunen m.m Flåtestyring Verktøy med bl.a. kartapplikasjon. Denne gjør at kommunen kan vite hvor brukerne befinner seg, hvem av dem som har fått besøk eller bistand, hvilke tjenester som er levert, samt varsler om planlagte besøk. Internett Å bruke internett blir enda enklere enn vanlig. Her er det ikke mulig å trykke feil. Kalenderen For mange brukere er dette selve hjertet av Infoassistent en. Her noteres avtaler og gjøremål. Kommunen bruker den til å legge inn viktig informasjon de har å komme med. Kalenderen deles også med familien til brukeren, slik at de kan minne ham eller henne om alt fra TV-programmer og frisøravtaler til når medisinen skal tas. Mange brukere har akkurat denne siden mer oppslått enn noen annen. Medisinske sensorer Ofte er det ikke noe som er til hinder for å la hjemmeboeren måle sin egen helse elektronisk. Resultatene sendes til fagpersonale, som reagerer hvis det er fare på ferde. Det finnes bl.a. blodtrykksmåler, aktivitetsmåler og vekt, alle av type Continua, i tilleggsporteføljen til Infoassistent. Nyheter og vær Alltid oppdatert på skjermen. «Omsorgspakken» Inneholder registrering, informsjonsmodul og en tettere oppfølging. Hvis kommunen beboeren bor i har en Infoassistent-avtale, kan man dessuten få opp lokale helsetjenester og informasjon om tilbud i kommunen. Hver gang kommunen eller andre tjenesteytere har vært hjemme hos hjemmeboeren og registrert seg på hans eller hennes Infoassistent, kan de pårørende få en tekstmelding. Kommunen og andre tjenesteytere kan dessuten sende ut spørreskjemaer til brukere og pårørende, for å få ros og ris og lettere kunne gi et bedre tjenestetilbud. Påminnelser Ved hjelp av påminnelse i kalenderen samt et lydsignal kan brukeren bli minnet på å ta medisin eller andre ting det er viktig å huske. Omgivelseskontroll Du kan styre varme, lys, persienner og dører via et brukervennlig styringspanel på skjermen. Bomiljøet kan også trygges ved hjelp av alarmer på kokeplater, kaffetraktere og andre elektriske installasjoner. Omgivelseskontrolltjenesten inngår ikke som en del av Infoassistent dersom bygget ikke er tilrettelagt for dette. Tjenesten er kun tilgjengelig som opsjon på prosjekter. Radio Skjermen kan også benyttes til å lytte til radio med krystallklar lyd. RFID-leser og besøksregistrering Via denne vil hjemmetjenesten, fysioterapeuten eller til og med private firmaer som yter praktisk bistand, registrere seg ved hjelp av et RFID-kort når de er på hjemmebesøk. Den besøkende får tilgang til akkurat det som er relevant for sin gruppe, noe som betyr at enhver person fra hjemmetjenesten får opp samme informasjon, som for eksempel liste over arbeidsoppgaver eller tilgang til videosamtale, dersom dette skulle behøves. SMS Hjemmeboeren kan både lese og skrive tekstmeldinger direkte på skjermen, i stor skrift og med tydelige symboler. Disse meldingene koster det ingenting å sende. Telefon Hold kontakten med gamle og nye venner og bekjente. Du ringer rett på skjermen, via en brukervennlig IP-telefon med ekstra store taster. Treningsprogram Videofiler med treningsprogram o.a. kan åpnes direkte i Infoassistent. I en kommune eller bydel som har satset seriøst på Infoassistent over hele linja kan for eksempel en fysioterapeut sende melding til alle relevante mottakere i et stort område samtidig. TV NRK, TV2 og en rekke andre relevante TV-kanaler kan streames i så høy kvalitet fra nettet at enkelte nok vil velge å kutte ut NRK-lisensen, men ikke si at vi har sagt det. Videosamtale Brukeren kan snakke med en eller flere i helsetjenesten, eventuelt familie og venner. Disse trenger kun en vanlig PC eller Mac med videokamera for å kommunisere med Infoassistent fra Hospital IT. Når familien kun er et tastetrykk unna, og i topp bildekvalitet, døyver det den dårlige samvittigheten en smule når man ikke har mulighet til å være fysisk tilstede

8 Tid og penger Om Hospital IT Det finnes de som avfeier alle elektroniske hjelpemidler ved å kalle dem «kalde hender». Men føles nå egentlig et lynraskt og pliktskyldig besøk fra en stresset omsorgsarbeider så mye varmere for den som blir besøkt? Antakeligvis ikke. Svært ofte får gamle eller andre med behov for omsorg stadig nye helsearbeidere inn døra, og de har sjelden eller aldri mulighet til å få noen fast og trygg relasjon til de som dukker opp. Hospital IT har siden 2004 jobbet med løsninger for samhandling, informasjon, applikasjoner, kommunikasjon- og mediateknologi til helsesektoren. Selskapet har levert tjenester og produkter til Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet, Oslo Universitetssykehus, Den Norske Kreftforening, Haukeland Universitetssykehus, Ringerike Sykehus, Sunnaas sykehus, Ålesund sykehus og Bærum sykehus, for å nevne noen. Tid oppfattes heller ikke nødvendigvis likt av pleier og pleietrengende. For noen eldre er det veldig problematisk når hjemmetjenesten ikke kommer til avtalt tid, eller hvis besøket blir forkortet. De eldre har som regel mye tid til disposisjon, og besøkene fra hjemmetjenesten kan bety mye for dem, enda de gjerne bare utgjør en liten brøkdel av den tiden de er hjemme. Med Infoassistent kan brukeren til enhver tid på døgnet få kontakt med omverdenen når det virkelig gjelder, og vice versa. Det å ha hjelpeappartet innenfor rekkevidde 24 timer i døgnet gir en trygghet som i seg selv er sunn for brukeren. Hvis Infoassistent blir brukt på den rette måten er det enorme summer som kan spares i en kommune som tar den i bruk. Selve systemet er rimelig å innføre og operasjonalisere. Hvis vi går ut fra at en sykehjemsplass koster omtrent kroner i året, skjønner vi hvor lønnsomt det er å ha et fungerende opplegg som lar mennesker få bo hjemme lenger. At hjemmetjenesten kan optimalisere sitt arbeid er gull verdt, ikke bare for den enkelte pleier, men også for kommunens økonomiske helse. Det er regnet ut at dersom eldre kan bo 3 til 4 måneder lenger hjemme før de kommer på sykehjem, har man redusert behovet for sykehjemsplasser med 10%. Tenk hvilken verdi det vil ha å bruke et hjelpemiddel som vil sørge for at mange eldre kan bo hjemme 3 til 4 år lenger. Fra reisetid til omsorgstid

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution Digital Hjemmetjeneste Ta initiativet i helsetjenesten med Hva er Digital Hjemmetjeneste? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren er meget store. Uten

Detaljer

Digitale Sykehjem. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution. SmartSolution

Digitale Sykehjem. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution. SmartSolution Digitale Sykehjem Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution SmartSolution Hva er et Digitalt Sykehjem? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord Denne rapporten er en evaluering av Flekkefjord kommunes forsøk med Nattfred, et kamera til bruk i forbindelse med nattlig tilsyn. Det

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

COMPUTERWORLD. Velferdsteknologi. Slik lykkes du med. Del 49 i Computerworlds kompendiumserie. Bilag APRIL 2013 31. årgang

COMPUTERWORLD. Velferdsteknologi. Slik lykkes du med. Del 49 i Computerworlds kompendiumserie. Bilag APRIL 2013 31. årgang COMPUTERWORLD Bilag APRIL 2013 31. årgang Slik lykkes du med Velferdsteknologi Del 49 i Computerworlds kompendiumserie 2 VELFERDSTEKNOLOGI COMPUTERWORLD SENTRALBORD 22 05 30 50 tips og kommentarer til

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

AVISEN. Side. Side. Side. Slik bruker du nettbank. PC, nett og slektsgransking. Velferdsteknologi. NOVEMBER 2011 12. ÅRGANG w w w.senior net t.

AVISEN. Side. Side. Side. Slik bruker du nettbank. PC, nett og slektsgransking. Velferdsteknologi. NOVEMBER 2011 12. ÅRGANG w w w.senior net t. Returadresse: Seniornett Norge Postboks 1002 Sentrum, 0104 Oslo NOVEMBER 2011 12. ÅRGANG w w w.senior net t.no Foto: Sivagnanam Jeevakumaran Velferdsteknologi PC, nett og slektsgransking Slik bruker du

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Trygge spor Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Innholdet i denne tjenestemodellen: Introduksjon 3 Forarbeid 4 Varslings- og lokaliseringstjeneste 6 Her

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Scenarioer om et aldrende samfunn

Scenarioer om et aldrende samfunn Scenarioer om et aldrende samfunn Hvilke valg har vi for fremtiden? PACITA Parliaments and Civil Society in Technology Assement Et aldrende samfunn Hvordan man skal håndtere et aldrende samfunn, er en

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE

MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE MULTINETT BRUKERUNDERSØKELSE S LUTTBRUKERNES OPPLEVELSER AV TV- OG INTERNETT TJENESTENE I JANUAR 2012 SKOVBAKKEN BORETTSLAG Hovedfunn... 2 Noen aspekter ved situasjonen... 3 Fungerer TV-pakken?... 5 Fungerer

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer