Hjemme best. Infoassistent. Et tiltak som knytter hjemmeboeren, familien og hjelpeapparatet. Hospital IT Mølleparken Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjemme best. Infoassistent. Et tiltak som knytter hjemmeboeren, familien og hjelpeapparatet. Hospital IT Mølleparken 6 0459 Oslo www.hospitalit."

Transkript

1 Hjemme best Foto: Bård Ek og Shutterstock Infoassistent. Et tiltak som knytter hjemmeboeren, familien og hjelpeapparatet sammen. Hospital IT Mølleparken Oslo

2 Hva er Infoassistent? Infoassistent er et IT-system som kan forenkle hverdagen til alle de parter som på et eller annet vis er involvert når et menneske som trenger pleie, skal bo hjemme. Den ekstremt viktige informasjonsflyten som bør være tilstede mellom 1) kommunens hjelpeapparat og eventuelt andre tjenesteleverandører, 2) hjemmeboeren selv og 3) dennes familie eller andre støttespillere, er her satt inn i et meget enkelt system. Alle aktører har tilgang til en egen verktøyportefølje der de kan utføre sine arbeidsoppgaver og samhandle med hverandre. Hvem er den for? Systemet letter arbeidet for hjelpeapparatet og minsker usikkerheten for familien, men først og fremst er dette hjelpemiddelet til for hjemmeboeren selv. Han eller hun er svært ofte en eldre person med redusert bevegelighet, dårlig syn og/ eller liten erfaring med pc. Dette er det tatt hensyn til, for hjemmebrukeren får ta i bruk en stor 23 berøringsskjerm med meget lesbar tekst og forståelige symboler. De som kommuniserer med vedkommende kan derimot godt klare seg med en helt vanlig stasjonær eller bærbar PC som har tilgang til internett og er utstyrt med kamera. Hva gjør den? Infoassistent gjør samhandlingen mellom bruker, pårørende og kommune eller andre hjelpefunksjoner raskere og bedre. Ved hjelp av dette systemet kan man få tilgang til et interaktivt kalendersystem, videosamtaler, tekstmeldinger, telefon, radio, TV, internett, værmelding, fotodeling, påminnelse om medisinbruk, medisinske sensorer, omgivelsessensorer, spørreskjemaer fra kommunen, en informativ helseguide, besøksregistrering, loggføring, kartfunksjoner og mye annet. Flemming Hegerstrøm Gründer og daglig leder Hospital IT 2 Ressurspersonene Hjemmeboeren Hjelpeapparatet Familie og venner Det er først når man ser på de eldre som et problem, at man har et problem. Kall det gjerne en gigantisk utfordring. Eldrebølgen kommer utvilsomt til å vokse seg større og større år for år, og dette er noe hele samfunnet må forholde seg til før eller senere. Helst før. Det er mye snakk om ressurssløsing, men å sløse med menneskelige ressurser er kanskje den aller verste formen for sløsing. Ved å gi eldre og andre pleietrengende hjelp til å hjelpe seg selv, avlaster man kommunene og staten betraktelig, bedrer selvbildet til de som trenger pleie og forenkler hverdagen for både ham eller henne og familien. Ved å sørge for at innholdet i omsorgsyrker blir mer digitalt og oppdatert kan man kanskje til og med øke rekrutteringen fra yngre grupper? For ikke å snakke om alt det positive som følger av at kommunen får et verktøy som gjør det mulig for dem å organisere tjenesteproduksjonen på en raskere og bedre måte. Mange kommuner i Norge har store vanskeligheter med å dekke det omsorgsbehovet som faktisk finnes i kommunen. Når en hjemmeboer får besøk 2 ganger om dagen á 15 minutter, utgjør dette kun 2 % av døgnet til den personen. Resten av dagen, og natten, er de overlatt til seg selv. Dette gir ikke alltid den nødvendige trygghet verken for hjemmeboeren eller hjelpeapparatet, noe som altfor ofte resulterer i at vedkommende får plass på et sykehjem lenge før det er nødvendig. Det finnes nemlig et elektronisk hjelpemiddel som skaper større trygghet de resterende 98% av døgnet. Infoassistent er et norskutviklet kommunikasjonsverktøy som plasserer den pleietrengende i sentrum, men som tar høyde for at det er forskjell på folk. I likhet med at det er stor forskjell på de som jobber i omsorgstjenesten, er det stor forskjell på dem som trenger pleie. Faktum er at svært mange av dem som trenger pleiehjelp her til lands er mennesker under 65 år, og et stadig økende antall er langt unna pensjonsalderen. Vi tror man må våge å se på den norske omsorgen på en ny måte. Det sier seg selv at et verktøy som Infoassistent ikke er et fullgodt alternativ til en klapp på kinnet eller en trøstende hånd for en som er trenger hjelp, men den kan faktisk gjøre livet enklere for alle som er berørt. 3

3 De som jobber med å hjelpe: Hjelpeapparatet Det er viktig å forstå at Infoassistent ikke kan eller skal være noe alternativ til legebesøk og hjemmetjeneste. Derimot kan systemet frigjøre tid slik at møtene mellom hjemmebrukeren og hjelpeapparatet blir preget av kvalitet, og ikke bare av travel prosedyre. Dette kan være en stor gruppe mennesker. Fastlege, spesialister og annet helsepersonell, samt ulike roller i hjemmetjenesten. Flere andre aktører kan tilknyttes nettverket om det er ønskelig, også private som yter ulike former for bistand. Kommunen bestemmer hvilken informasjon og tilgang de ulike hjelperne skal ha. Inkludert familie og venner og andre mennesker som er i brukerens nettverk. Dette rolletildelingssystemet er svært avansert, for sikkerhetens skyld, men samtidig meget enkelt å bruke. Det stadig økende omsorgsbehovet her til lands er en kabal som rett og slett ikke går opp. I mange større kommuner opplever hjemmetjenesten en stor arbeidsbyrde kombinert med lange avstander. Andre steder hindrer trafikken travle helsearbeidere i å gjøre jobben så bra som de ønsker. Infoassistent er et nettbasert system som gjør det mulig for hjelpeapparatet å gjøre om reisetid til omsorgstid. Kombinerer man Infoassistents logistikk med sunn fornuft kan man dessuten ordne seg slik at den tiden man faktisk bruker hjemme hos klienten alltid er av høy kvalitet. I tiden mellom de fysiske besøkene er det mulig for kommunen og brukeren å ha et fullverdig og betryggende samarbeid via nye digitale arbeidsflater som kalender, videosamtaler og kontinuerlige påminnelser om mat og medisin eller annet. Det går dessuten an å knytte ulike tjenester opp mot Infoassistent. Brukeren kan selv, eller godt hjulpet av hjemmetjenesten, måle blodtrykk, veie seg o.a., og resultatene vil bli sendt direkte over til helsetjenesten, som raskt kan merke seg om noe er galt. Dette gir Infoassistent hjelpeapparatet: - Gir oversikt over utført tjenesteproduksjon - Sørger for effektivisering av tjenesteproduksjonen - Inkluderer alle tjenesteytere i verdikjeden - Gir mulighet for samhandling med EPJ og andre omkringliggende systemer - Muliggjør tjenesteinnovasjon Styrker QA-oppgavene - Inkluderer elektronisk samhandling med bruker og pårørende - Har potensiale til å gi store økonomiske besparelser - Bidrar med et system som er rimelig å innføre og operasjonalisere 4 5

4 De som gjerne vil hjelpe: Familien Infoassistent gjør det lettere for barn og barnebarn å kommunisere med de eldste i familien. Det blir også lettere for den eldre garde å fremstå som ressurspersoner som f. eks. kan lese lekser med barnebarna via videosamtale. Noe av det viktigste med Infoassistent er hvordan dette systemet på en positiv måte kan involvere mennesker som har en nærhet til brukeren, det være seg familie, venner eller andre potensielle ressurspersoner. Alt familien trenger for å kommunisere med Infoassistent til deres mor, far, bestemor, bestefar, søster eller bror er en nettilkobling. Det kan skje via PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon, men dette er likevel et lukket nettverk som kun kan brukes av de menneskene som er relevante for hovedpersonen. Via systemet kan også de pårørende, eller la oss si de tilhørende, benytte kalendertjenesten for avtaler, veiledning og påminnelser. Like viktig er det at det er kort vei fra de tilhørende og til det kommunale hjelpeapparatet nå man tar i bruk dette opplegget. Det kan gjelde informasjon fra kommunen, men det er også mulig å gjennomføre videosamtaler mellom brukeren, de tilhørende OG helsetjenesten samtidig. Et nærere forhold til familie og venner, selv når tid og avstand forhindrer direkte kontakt, har utvilsomt stor verdi. Medisiner og mat er viktige saker, men hvem kan si hvor mye helse det ligger i det å kunne sitte ved storskjermen og hilse på et barnebarn som bor mangfoldige mil unna? Dette gir Infoassistent familien: - Den gjør det lettere å vise omsorg via kalenderavtaler og videosamtaler. - Man kan være svært nær selv om man ikke er fysisk tilstede. - Familien kan høste erfaring fra den eldste i familien, f.eks. via leksehjelp. - Skaper økt trygghet, bl.a. ved at de får vite når hjemmetjenesten har vært hos deres foreldre. - Man kan starte en videosamtale med hjemmeboeren for å se om alt virker ok i den andre enden. 6 7

5 De som trenger hjelp: Hjemmeboerne Noen eldre synes de har så altfor lite tid. Andre tenker at de har så altfor mye. Det er viktig å respektere tiden deres, uansett hvordan de måtte oppfatte den. Et døgn består av 48 halvtimer, og mange pleietrengende eldre har kun besøk av hjemmetjenesten i én av disse halvtimene. Resten av døgnet er de overlatt helt til seg selv. Slik trenger det ikke være. Alle er enig om hvem det er som bør stå i sentrum, men arbeidspress, tidspress, trafikkproblemer, avstander og andre utfordringer gjør sitt til at den som trenger pleie ikke alltid får det tilbudet man ønsker å gi ham eller henne. Slike ting kan stresse både hjelperne og de som får hjelpen. Med Infoassistent, IT-systemet til Hospital IT, plasseres det en skjerm i brukerens hjem. Den gjør ham eller henne tilgjengelig 24 timer i døgnet, året rundt. Berøringsskjermen, den store og tydelige skriften og de forståelige symbolene, gjør dette hjelpemiddelet enkelt å ta i bruk, selv for mennesker med teknologiangst eller ganske dårlig syn. Ved hjelp av enkle trykk får brukeren tilgang til IP-telefon, videokommunikasjon, internett og SMS-tjeneste. Maskinen kan til og med hente ned NRK og andre kanalers TV-programmer direkte fra nettet, i høy kvalitet og fullskjermformat. Men viktigst er nok kanskje kalenderen, for det er her informasjon om alt fra påminnelser om besøk, måltider, medisiner og videoer med treningsprogrammer kan legges inn av kommunen, fastlegen, fysioterapeuten, familien eller andre aktører. I tillegg er det mulig å knytte mange andre hjelpemidler til systemet; sikkerhetsalarmer, varsel ved sengevæting, blodtrykkmålere, elektroniske vekter m.m. Noen brukere kan foreta målinger selv, noe registreres automatisk og andre igjen gjennomføres av hjemmetjenesten når de er på besøk. Måleresultatene sendes rett til de i helsetjenesten som har behov for disse dataene, og unormale verdier vil raskt kunne oppdages. Infoassistent er på alle måter et lavterskeltilbud som skaper den tryggheten mange trenger å føle for å kunne bo hjemme. Dette gir Infoassistent hjemmeboeren: - Funksjoner som kalender og trening gir en følelse av mestring - Videoprat med familie og hjelpeapparat gir trygghet og nærhet. - Tilbud fra kommunen og digital bildedeling m.m. kan gi fine opplevelser - Kalenderen, det medisinske utstyret og pillepåminnelser gir større frihet - Tilsendte treningsvideoer og løpende nyheter aktiviserer kropp og hode - Systemet skaper tilhørighet, nærhet og omsorg og glede! 8 9

6 Info om Infoassistent Intensjonen med Infoassistent er at flere skal kunne bo hjemme lenger enn de ville kunne gjøre uten den. Og at de som blir boende hjemme skal ha det godt og føle seg trygge. Tjenestene vi har utviklet er der for å støtte hjemmeboere i deres daglige gjøremål, gjøre informasjonsveien kortere til og fra hjelpeapparatet og gjøre det enklere å opprettholde kontakt med familie og venner. Den 23 tommer store berøringsskjermen er lett å bruke også for folk som ikke er vant til datamaskiner. Brukeren av denne maskinen kan se både den han eller hun snakker med og seg selv samtidig, slik bildet viser. Her foregår alt via skjermen. Der kan man notere seg ting man må huske i kalenderen, der ser man andres innspill og for eksempel forslag til tidspunkt for neste hjemmebesøk. Både telefonering og sending av tekstmeldinger foregår via denne skjermen, og SMS-teksten skrives inn på et felt som er mye større enn ruta til en mobiltelefon. Infoassistent kan også benyttes på andre type berøringsskjermer. På høyre side ser du noen av ikonene Infoassistent benytter på skjermen, samt en liten forklaring. Kalenderen Ved å trykke på dette ikonet kommer du raskt til Infoassistents kalender, som på mange måter er den aller viktigste funksjonen for samspillet mellom hjemmeboer, hjelpeapparatet og familien. Videosamtale Trykk på dette symbolet og samtalen er i gang, selvfølgelig forutsatt at samtalepartneren også er til stede og er klar for en prat. TV Trykk her og se streaming av favorittprogrammene og favorittkanalene direkte eller i opptak, og i høy bildekvalitet på den store skjermen. Internett Ved hjelp av berøringsskjermen kan til og med hjemmeboere som ikke har erfaring med PC eller internett lett komme seg på nett og surfe i vei der. Dette uten å trenge mus eller tastatur! Hjelpeapparatet eller brukeren selv kan legge til en liste med favorittnettsteder. SMS Tekstmeldinger kan både skrives og leses direkte på skjermen, og kan sendes av gårde med et tastetrykk. Mange eldre har problemer med det å bruke mobiler, samt skriftstørrelsen på dem, men med Infoassistent er meldingene store og tydelige Været Mange mennesker er veldig opptatt av været, og for en del eldre har det til og med en innvirkning på helse og humør. Derfor er været plassert enkelt tilgjengelig på skjermen. Min side Med sensormålinger, meldingssenter som viser alle innkomne meldinger i kalender, sms, telefon, nye bilder m.m. Bildegalleri Trykk her og se bilder sendt fra familie og venner. Bilder fra barnebarnets første skoledag, bursdager og gamledager kan spilles av som lysbildeshow

7 Funksjonalitet (etter alfabet) Berøringsskjerm (touch screen) Brukergrensesnittet er ekstremt intuitivt og lett forståelig, selv for mennesker som ikke har særlig mye erfaring med datamaskiner og moderne teknologi. Du bruker fingrene direkte på skjermen, som på en moderne smarttelefon eller et nettbrett. Besøk Kommunen kan registrere sine hjemmebesøk. Varsel om besøk blir samtidig sendt på SMS til den hovedansvarlige blant de pårørende. Bestilling av mat Dersom kommunen eller annen tjenesteyter tilbyr matlevering/ servering kan hjemmeboer bestille mat via skjermen. Bildegalleri I dette digitale bildegalleriet kan man lage fotoalbum der gode minner er samlet. Slike bilder kan også fungere som god kognitiv trening. Bredbånd Det kreves kun et vanlig bredbånd for å benytte Infoassistent. En god internettforbindelse er essensielt, siden det meste av kommunikasjonen foregår via nettet. «Familiepakken» Denne gir tilgang til videosamtale, kalender, opplasting av bilder, administrasjon av kontakter på brukerens skjerm, nyheter fra kommunen m.m Flåtestyring Verktøy med bl.a. kartapplikasjon. Denne gjør at kommunen kan vite hvor brukerne befinner seg, hvem av dem som har fått besøk eller bistand, hvilke tjenester som er levert, samt varsler om planlagte besøk. Internett Å bruke internett blir enda enklere enn vanlig. Her er det ikke mulig å trykke feil. Kalenderen For mange brukere er dette selve hjertet av Infoassistent en. Her noteres avtaler og gjøremål. Kommunen bruker den til å legge inn viktig informasjon de har å komme med. Kalenderen deles også med familien til brukeren, slik at de kan minne ham eller henne om alt fra TV-programmer og frisøravtaler til når medisinen skal tas. Mange brukere har akkurat denne siden mer oppslått enn noen annen. Medisinske sensorer Ofte er det ikke noe som er til hinder for å la hjemmeboeren måle sin egen helse elektronisk. Resultatene sendes til fagpersonale, som reagerer hvis det er fare på ferde. Det finnes bl.a. blodtrykksmåler, aktivitetsmåler og vekt, alle av type Continua, i tilleggsporteføljen til Infoassistent. Nyheter og vær Alltid oppdatert på skjermen. «Omsorgspakken» Inneholder registrering, informsjonsmodul og en tettere oppfølging. Hvis kommunen beboeren bor i har en Infoassistent-avtale, kan man dessuten få opp lokale helsetjenester og informasjon om tilbud i kommunen. Hver gang kommunen eller andre tjenesteytere har vært hjemme hos hjemmeboeren og registrert seg på hans eller hennes Infoassistent, kan de pårørende få en tekstmelding. Kommunen og andre tjenesteytere kan dessuten sende ut spørreskjemaer til brukere og pårørende, for å få ros og ris og lettere kunne gi et bedre tjenestetilbud. Påminnelser Ved hjelp av påminnelse i kalenderen samt et lydsignal kan brukeren bli minnet på å ta medisin eller andre ting det er viktig å huske. Omgivelseskontroll Du kan styre varme, lys, persienner og dører via et brukervennlig styringspanel på skjermen. Bomiljøet kan også trygges ved hjelp av alarmer på kokeplater, kaffetraktere og andre elektriske installasjoner. Omgivelseskontrolltjenesten inngår ikke som en del av Infoassistent dersom bygget ikke er tilrettelagt for dette. Tjenesten er kun tilgjengelig som opsjon på prosjekter. Radio Skjermen kan også benyttes til å lytte til radio med krystallklar lyd. RFID-leser og besøksregistrering Via denne vil hjemmetjenesten, fysioterapeuten eller til og med private firmaer som yter praktisk bistand, registrere seg ved hjelp av et RFID-kort når de er på hjemmebesøk. Den besøkende får tilgang til akkurat det som er relevant for sin gruppe, noe som betyr at enhver person fra hjemmetjenesten får opp samme informasjon, som for eksempel liste over arbeidsoppgaver eller tilgang til videosamtale, dersom dette skulle behøves. SMS Hjemmeboeren kan både lese og skrive tekstmeldinger direkte på skjermen, i stor skrift og med tydelige symboler. Disse meldingene koster det ingenting å sende. Telefon Hold kontakten med gamle og nye venner og bekjente. Du ringer rett på skjermen, via en brukervennlig IP-telefon med ekstra store taster. Treningsprogram Videofiler med treningsprogram o.a. kan åpnes direkte i Infoassistent. I en kommune eller bydel som har satset seriøst på Infoassistent over hele linja kan for eksempel en fysioterapeut sende melding til alle relevante mottakere i et stort område samtidig. TV NRK, TV2 og en rekke andre relevante TV-kanaler kan streames i så høy kvalitet fra nettet at enkelte nok vil velge å kutte ut NRK-lisensen, men ikke si at vi har sagt det. Videosamtale Brukeren kan snakke med en eller flere i helsetjenesten, eventuelt familie og venner. Disse trenger kun en vanlig PC eller Mac med videokamera for å kommunisere med Infoassistent fra Hospital IT. Når familien kun er et tastetrykk unna, og i topp bildekvalitet, døyver det den dårlige samvittigheten en smule når man ikke har mulighet til å være fysisk tilstede

8 Tid og penger Om Hospital IT Det finnes de som avfeier alle elektroniske hjelpemidler ved å kalle dem «kalde hender». Men føles nå egentlig et lynraskt og pliktskyldig besøk fra en stresset omsorgsarbeider så mye varmere for den som blir besøkt? Antakeligvis ikke. Svært ofte får gamle eller andre med behov for omsorg stadig nye helsearbeidere inn døra, og de har sjelden eller aldri mulighet til å få noen fast og trygg relasjon til de som dukker opp. Hospital IT har siden 2004 jobbet med løsninger for samhandling, informasjon, applikasjoner, kommunikasjon- og mediateknologi til helsesektoren. Selskapet har levert tjenester og produkter til Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet, Oslo Universitetssykehus, Den Norske Kreftforening, Haukeland Universitetssykehus, Ringerike Sykehus, Sunnaas sykehus, Ålesund sykehus og Bærum sykehus, for å nevne noen. Tid oppfattes heller ikke nødvendigvis likt av pleier og pleietrengende. For noen eldre er det veldig problematisk når hjemmetjenesten ikke kommer til avtalt tid, eller hvis besøket blir forkortet. De eldre har som regel mye tid til disposisjon, og besøkene fra hjemmetjenesten kan bety mye for dem, enda de gjerne bare utgjør en liten brøkdel av den tiden de er hjemme. Med Infoassistent kan brukeren til enhver tid på døgnet få kontakt med omverdenen når det virkelig gjelder, og vice versa. Det å ha hjelpeappartet innenfor rekkevidde 24 timer i døgnet gir en trygghet som i seg selv er sunn for brukeren. Hvis Infoassistent blir brukt på den rette måten er det enorme summer som kan spares i en kommune som tar den i bruk. Selve systemet er rimelig å innføre og operasjonalisere. Hvis vi går ut fra at en sykehjemsplass koster omtrent kroner i året, skjønner vi hvor lønnsomt det er å ha et fungerende opplegg som lar mennesker få bo hjemme lenger. At hjemmetjenesten kan optimalisere sitt arbeid er gull verdt, ikke bare for den enkelte pleier, men også for kommunens økonomiske helse. Det er regnet ut at dersom eldre kan bo 3 til 4 måneder lenger hjemme før de kommer på sykehjem, har man redusert behovet for sykehjemsplasser med 10%. Tenk hvilken verdi det vil ha å bruke et hjelpemiddel som vil sørge for at mange eldre kan bo hjemme 3 til 4 år lenger. Fra reisetid til omsorgstid

Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS

Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Hospital IT Hospital IT er leverandør av utstyr, programvare og tjenester til helsesektoren Bedriften er spesialisert

Detaljer

Gründer og daglig leder i Hospital IT AS. Omsorgsteknologi

Gründer og daglig leder i Hospital IT AS. Omsorgsteknologi Flemming Bo Hegerstrøm Flemming Bo Hegerstrøm Gründer og daglig leder i Hospital IT AS Omsorgsteknologi Hospital IT AS Fokusert på løsninger for informasjon, fagapplikasjoner, kommunikasjon og underholdning

Detaljer

Samfunnsregnskapet. Innovasjon + teknologi = Bærekraft. Helse hva blir deres fokus?! Stillstand + selvtilfreds = Stagnasjon

Samfunnsregnskapet. Innovasjon + teknologi = Bærekraft. Helse hva blir deres fokus?! Stillstand + selvtilfreds = Stagnasjon Helse B@rgeren hva blir deres fokus?! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Samfunnsregnskapet Stillstand + selvtilfreds = Stagnasjon Innovasjon + teknologi = Bærekraft Kilde Aftenposten

Detaljer

Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet

Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet Hjemmeboende borgere og digital informasjonsdeling Flemming Bo Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Samfunnsregskapet Stillstand

Detaljer

Fremtidens eldreog egenomsorg

Fremtidens eldreog egenomsorg Fremtidens eldreog egenomsorg Fra tanke til virkelighet Flemming Hegerstrøm Administrerende direktør Hospital IT 20 June 2013 Flemming Hegerstrøm, Hospital IT AS 1 Samfunnsregnskapet Selvopptatt + selvtilfreds

Detaljer

Forny Helse med Operational Intelligence. Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT

Forny Helse med Operational Intelligence. Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT Forny Helse med Operational Intelligence Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT Løser vi oppgavene riktig? Radikal Innovasjon Det er noe vi trenger i helsevesenet! Bunninstallasjoner

Detaljer

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side.

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Teknologien til nytte, glede og frustrasjon. Ønsker for fremtiden. SYKEBESØKET- nostalgi eller..? Måling av øyetrykk Før og nå Tilgjengelig teknologi år

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Teknologier for mestring, glede og velvære det har vel alle behov for?

Teknologier for mestring, glede og velvære det har vel alle behov for? Teknologier for mestring, glede og velvære det har vel alle behov for? Dr. Riitta Hellman Velferdsteknologikonferansen 2013 VELKON 2013 23. oktober, Rica Hell Hotel, Værnes Eldrebølgen er oss! John Hans

Detaljer

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås

Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Velferdsteknologi i Grimstad og Østre Agder Aktiv mestring 7.4.14 v/silje Bjerkås Dagens tema Hva er velferdsteknologi Visningsarena for velferdsteknologi Nasjonalt velferdsteknologiprogram GericaMobilPleie

Detaljer

Flemming Bo Hegerstrøm Gründer og daglig leder i Hospital IT AS

Flemming Bo Hegerstrøm Gründer og daglig leder i Hospital IT AS Flemming Bo Hegerstrøm Gründer og daglig leder i Hospital IT AS Hvorfor går det så sakte? Mangler ressurser 12?? Manglende kunnskap Mangler risikovillighet?? Mangler omstillingsevne/vilje Manglende prestisje?

Detaljer

Investerings-, kostnads- og ressursanalyse ved bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren

Investerings-, kostnads- og ressursanalyse ved bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren Investerings-, kostnads- og ressursanalyse ved bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren Norut Tromsø AS Nasjonalt Senter for Telemedisin Rune Devold AS Sammendrag Rapporten presenterer en samfunnsøkonomisk

Detaljer

Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv

Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv IT S ALL ABOUT CARE IMPROVED BY TECHNOLOGY Velferds- og frihetsteknologi for et trygt og aktivt liv Løsninger som forenkler hverdagen for pasienter, pårørende og helsepersonell Aksel.Lindberg@lintech.no

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Velferdsteknologi utfordringer og muligheter. Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes

Velferdsteknologi utfordringer og muligheter. Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes Velferdsteknologi utfordringer og muligheter Versjon 1.0 26.03.2014 Bjørn Inge Furunes Befolkningsprognose for eldre frem til 2040 - Bodø Gruppen 67-79 år og gruppen eldre enn 80 Befolkningsprognose for

Detaljer

Intervjuguide brukersamtaler

Intervjuguide brukersamtaler Intervjuguide brukersamtaler SON-DIP Dato: Navn: Alder: Familie: Bosted: Introduksjon Hvordan bor du? Hvem er de viktigste personene i din hverdag? Hva liker du best å gjøre? Hva prioriterer du å bruke

Detaljer

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015

Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum og Skien Seminar: Velferdsteknologi i bolig, Drammen 16. september 2015 Anne Berit Fossberg, Bærum kommune Espen Joris Gottschal, Skien kommune Dag Ausen og

Detaljer

Fremtidens helse teknologi Fra tanke til virkelighet Flemming Bo Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS

Fremtidens helse teknologi Fra tanke til virkelighet Flemming Bo Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Fremtidens helse teknologi Fra tanke til virkelighet Flemming Bo Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Stillstand + selvtilfreds = Stagnasjon Samfunnsregnskapet Innovasjon + teknologi = Bærekraft

Detaljer

Nasjonal Huntingtonkonferanse. Oslo 2015

Nasjonal Huntingtonkonferanse. Oslo 2015 Nasjonal Huntingtonkonferanse Oslo 2015 Kompetanse og erfaring Vi jobber med hjelpemidler det handler om mennesker! Produktutvikling i nært samarbeide med brukerne Et internationelt hjelpemiddelfirma Vi

Detaljer

Hjem Produktliste. Leilighet Kontakt oss. Treningsleiligheter ved Egge Helsetun. Spillteknologi GPS

Hjem Produktliste. Leilighet Kontakt oss. Treningsleiligheter ved Egge Helsetun. Spillteknologi GPS Velferdsteknologi Treningsleiligheter ved Spillteknologi GPS Bruk Adobe Reader til denne presentasjonen. Høyreklikk på verktøyraden og velg "Sidenavigering>Forrige visning" som vist nedenfor. Du vil da

Detaljer

Velferdsteknologi - sett fra elektrobransjen

Velferdsteknologi - sett fra elektrobransjen Velferdsteknologi - sett fra elektrobransjen Vigdis Sværen Fagskolen Oslo Akershus 16.mars 2016 EN LANDSFORENING I NHO Om Nelfo Nelfo er en landsforening i NHO Våre medlemmer leverer tekniske installasjoner

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Si litt om : Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Trygghetspakker og alarmsentraler

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding 2014 Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Modell

Detaljer

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution Digital Hjemmetjeneste Ta initiativet i helsetjenesten med Hva er Digital Hjemmetjeneste? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren er meget store. Uten

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Digitale Sykehjem. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution. SmartSolution

Digitale Sykehjem. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution. SmartSolution Digitale Sykehjem Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution SmartSolution Hva er et Digitalt Sykehjem? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer Høyere livskvalitet -færre bekymringer Ny teknologi nye muligheter Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske

Detaljer

Smilende roboter og varme hender. Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory

Smilende roboter og varme hender. Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory Smilende roboter og varme hender Per Hasvold Administrativ leder Tromsø Telemedicine Laboratory Smilende roboter... Japan satser stort på at roboter skal avlaste behov for selskap og hjelp i huset for

Detaljer

Handi For at livet skal fungere. 1 Handi - för att livet ska funka

Handi For at livet skal fungere. 1 Handi - för att livet ska funka Handi For at livet skal fungere 1 Handi - för att livet ska funka Handi er et hjelpemiddel for kognitiv støtte i hverdagen. Handi hjelper deg å få struktur på dagen og på dine rutiner. Handi er et hjelpemiddel

Detaljer

Handi For at livet skal fungere

Handi For at livet skal fungere Handi For at livet skal fungere 1 Handi er et hjelpemiddel for kognitiv støtte i hverdagen. Handi hjelper deg å få struktur på dagen og på dine rutiner. Handi er et hjelpemiddel for deg som trenger hjelp

Detaljer

Bruk av GPS for personer med demens erfaringer fra Trygge spor

Bruk av GPS for personer med demens erfaringer fra Trygge spor Bruk av GPS for personer med demens erfaringer fra Trygge spor Dag Ausen, prosjektleder SINTEF IKT Tone Øderud, Silje Bøthun, Kristine Holbø, Yngve Dahl, Ingrid Svagård SINTEF Fagdag, Utviklingssenter

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi. Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as

Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi. Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as Det handler om Teser om framtidsbildet de neste tiårene Demografiske endringer trigger behov for bedre

Detaljer

Handi. For at livet skal fungere

Handi. For at livet skal fungere Handi For at livet skal fungere Handi er et hjelpemiddel som fungerer som en kognitiv støtte i hverdagen. Handi hjelper deg å få struktur på dagen og på dine rutiner. Handi er et hjelpemiddel for deg som

Detaljer

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS)

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) OPPLAG 1, 2016 NETTSIDE for barn og unge, og et nettbasert selvhjelpsprogram for barn som pårørende når mamma eller pappa har MS. 2 INNLEDNING

Detaljer

Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer

Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer Ingrid Svagård, forskningsleder Helse og omsorgsteknologi, Avdeling Instrumentering, SINTEF IKT Konferanse for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Avstandsoppfølging for personer med Kols

Avstandsoppfølging for personer med Kols Avstandsoppfølging for personer med Kols E-helse 04.05.2017 Espen Mikkelsen & Live Sofie Engmark Bydel Gamle Oslo Kort om VIS-Prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum - Startet opp i 2013 Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Fra brukerbehov til nye løsninger

Fra brukerbehov til nye løsninger Fra brukerbehov til nye løsninger Hva kan Tieto bidra med? Produktvikling og leveranser christian.westli@tieto.com Oppvarming 1 Nå situasjon Teknologien er her. Mulighetene teknologi gir har vært her lenge

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

For struktur og oversikt. Kognisjonshjelpemidler

For struktur og oversikt. Kognisjonshjelpemidler For struktur og oversikt Kognisjonshjelpemidler Om Abilia I Abilia har vi lang erfaring med hjelpemidler for personer med nedsatt kognitiv funksjon. Vi i Abilia er fagpersoner og har lang erfaring med

Detaljer

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Anni Skogman og Ingebjørg Riise Tromsø kommune Areal Totalt: Land: Vann: 2 523,93 km² 2 480,34 km² 43,59 km² Befolkning 77 000 Helse og omsorg mot 2030 Flere eldre med behov for tjenester.

Detaljer

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S.

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S. Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015 Anita S. Sandtangen Hva ble testet Elektroniske medisindispensere Daglig

Detaljer

Demenskonferanse Innlandet 27. Januar 2016 Torhild Holthe Forsker, ergoterapeut MSc

Demenskonferanse Innlandet 27. Januar 2016 Torhild Holthe Forsker, ergoterapeut MSc Demenskonferanse Innlandet 27. Januar 2016 Torhild Holthe Forsker, ergoterapeut MSc Vi blir flere eldre - og færre arbeidstakere innen helse og omsorg Bo hjemme og mestre hverdagen i eget hjem Støtte pårørende

Detaljer

Bruk av lokaliseringsteknologi GPStil personer med demens

Bruk av lokaliseringsteknologi GPStil personer med demens Demenskonferanse Innlandet 2014 Bruk av lokaliseringsteknologi GPStil personer med demens Rådgiver/FoU Bjørg Th. Landmark Drammen kommune Trygge Spor effektstudien målsetting Dokumenter effekt av bruk

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Demens? Trenger dere hjelp?

Demens? Trenger dere hjelp? Demens? Trenger dere hjelp? Demens er sykdom i hjernen. Det vanligste tegnet på demens er at du glemmer så mye at hverdagen din blir vanskelig. Det er flere sykdommer som kan gi demens. Alzheimers sykdom

Detaljer

Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet

Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Velferdsteknologiske løsninger knyttet til legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet Gro Anita Fosse Fagkoordinator velferdsteknologi, Kristiansand kommune 24.09.2015 Hva er velferdsteknologi? Teknologisk

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

ehelse og omsorgsteknologi

ehelse og omsorgsteknologi ehelse og omsorgsteknologi Jarle Eknes jarle.eknes@sorpost.no Senter for ehelse og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder har et ehelselaboratorium på 450 kvadratmeter til disposisjon. Og de blir gjerne

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

25.08.2015. Mestringsteknologier: - for å bedre kunne mestre egen helse. Helsedirektoratet definerer fire teknologiområder:

25.08.2015. Mestringsteknologier: - for å bedre kunne mestre egen helse. Helsedirektoratet definerer fire teknologiområder: HVORDAN KAN OMSORGSTEKNOLOGI BRUKES I SPESIALISTHELSETJENESTE N? A L F H E N R I K A N D R E A S S E N FA G D I R E K T Ø R, H E L S E B E R G E N Omsorgsteknologi: Aktuelle bruksområder spesialisthelsetjenesten

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen Veien fra pilot til drift Ronny Kristiansen Gode prosjekt Områder på OUS Video Sensor teknologi BAN Body area network Medisinskteknisk utstyr Hvorfor mobile tjenester Reksjoner fra London Eksempler på

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Velferdsteknologi og omsorg

Velferdsteknologi og omsorg Velferdsteknologi og omsorg -Høyere livskvalitet -Færre bekymringer Tor Sætrang 08.09.10 Tor Sætrang Vært en del av norsk IKT-bransje siden 1986 Seriegründer - første gründerskap 1997 Gründer/Daglig leder

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo

Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Workshop om velferdsteknologi inklusive demo Klæbu 18. januar 2013 Sikkerhets- og trygghetsfunksjoner som er viktig for å kunne mestre eget liv lengst mulig Funksjoner som er ønskelig å få dekket i hjemmene

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Nye samhandlingsformer

Nye samhandlingsformer Nye samhandlingsformer Et pilotprosjekt mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus, bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen, og Sykehjemsetaten i Oslo kommune Gardermoen 24-25. november 2009

Detaljer

Klar for eldrebølgen?

Klar for eldrebølgen? Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Med støtte fra Helsedirektoratet Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Innen 2035 vil Norge ha dobbelt så mange innbyggere

Detaljer

Velferdsteknologi tilpasset brukernes behov, som del av et helhetlig økosystem for e-helse

Velferdsteknologi tilpasset brukernes behov, som del av et helhetlig økosystem for e-helse Velferdsteknologi tilpasset brukernes behov, som del av et helhetlig økosystem for e-helse DND ehelse-konferansen mai 2017 Karin Østerbø Gabrielsen og Sverre M. Jensen Helseetaten, Oslo kommune Fikk du

Detaljer

Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN

Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN Brukerveiledning for elektronisk versjon av HEVD-verktøyet RBUP ØST OG SØR THOMAS TOLLEFSEN Innhold Steg 1: Innlogging til brukerlisten... 2 Steg 2: Brukerlisten... 3 Steg 3: Innlogging til HEVD-skjema...

Detaljer

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende

Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Oslo kommune Helseetaten Arbeid med velferdsteknologi for hjemmeboende Morten Thorgersen Helseetaten 19.11.14 Hva jeg vil si litt om? Helseetaten - hjemmetjenestene - trygghetsalarmer Modne og umodne produkter

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali

IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Internet explorer Program for å komme inn på web sider på www Husk internet er en del mer enn www Nettleser webleser browser Synonym for samme ting. Internett Nett

Detaljer

Jeg vil bo hjemme så lenge jeg kan! Teknologi og løsninger hos fru Paulsen; erfaringer fra innledende behovskartlegging Kristin Standal HelsIT 2011

Jeg vil bo hjemme så lenge jeg kan! Teknologi og løsninger hos fru Paulsen; erfaringer fra innledende behovskartlegging Kristin Standal HelsIT 2011 Jeg vil bo hjemme så lenge jeg kan! Teknologi og løsninger hos fru Paulsen; erfaringer fra innledende behovskartlegging Kristin Standal HelsIT 2011 Utgangspunkt Rapport: Fremtidens alderdom og ny teknologi

Detaljer

Velferdsteknologi. Janne Dugstad. Vitensenteret helse og teknologi 24.03.15

Velferdsteknologi. Janne Dugstad. Vitensenteret helse og teknologi 24.03.15 Velferdsteknologi Janne Dugstad 24.03.15 Vitensenteret helse og teknologi Utfordring 1- antall eldre Flere eldre i samfunnet totalt Flere eldre pr yrkesaktiv Utfordring 2 tilgjengelig arbeidskraft Kilde:

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Trygghetsskapende teknologi for økt aktivitet

Trygghetsskapende teknologi for økt aktivitet Trygghetsskapende teknologi for økt aktivitet Fornebudagene 02.12.15 ved Tor Sætrang, Fornebu Consulting AS Trygghet og tilpasning - et universelt fundamentet for en aktiv hverdag Samfunnsutvikling og

Detaljer

Erfaringer med bruk av digitalt kamera

Erfaringer med bruk av digitalt kamera Erfaringer med bruk av digitalt kamera 1 Erfaringer med bruk av digitalt kamera Utbredelsen av digitalt kamera har ført til større og lettere tilgang på bildemateriale og stadig flere ser nytten av digitale

Detaljer

Velferdsteknologi det gjelder også deg!

Velferdsteknologi det gjelder også deg! Velferdsteknologi det gjelder også deg! Velferdsteknologi Tilhenger (beboerrom) Atea Velferd Et dedikert velferdsteam med ressurser innen: Salg og rådgivning Teknisk Konsulent Prosjektledelse Sikkerhet

Detaljer

Til foreldre om. Barn, krig og flukt

Til foreldre om. Barn, krig og flukt Til foreldre om Barn, krig og flukt Barns reaksjoner på krig og flukt Stadig flere familier og barn blir rammet av krigshandlinger og må flykte. Eksil er ofte endestasjonen på en lang reise som kan ha

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Vi fikk duppedingsen i oktober, sier Ragnhild Fønstelien og viser til GPS-en mannen Hans Jakob Fønstelien har hengende rundt halsen. Han har demens.

Vi fikk duppedingsen i oktober, sier Ragnhild Fønstelien og viser til GPS-en mannen Hans Jakob Fønstelien har hengende rundt halsen. Han har demens. Artikkel i Sykepleien 22/12-2016: Prøvekaninene Nyheter Publisert: 22.12.2016 Oppdatert: 04.01.2017 BRUKERE: Hans Jakob og kona Ragnhild Fønstelien er med på prosjektet Agder Living Lab. Hans Jakob er

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

Erfaringer med Velferdsteknologi

Erfaringer med Velferdsteknologi Erfaringer med Velferdsteknologi Boligkonferansen Trondheim 8.mai 2014 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til: Økt trygghet Sikkerhet

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM. Nasjonal konferanse om rehabilitering Lillestrøm 14 juni v/ Prosjektleder Hanne Eggen

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM. Nasjonal konferanse om rehabilitering Lillestrøm 14 juni v/ Prosjektleder Hanne Eggen VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM Nasjonal konferanse om rehabilitering Lillestrøm 14 juni v/ Prosjektleder Hanne Eggen Innhold 1. Hva er velferdsteknologi? 2. Visjon og mål 3. Trygghet og mestring 4. Avstandsoppfølging

Detaljer