Deep reading: Et kritisk lys på e-bøker i fagbibliotek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deep reading: Et kritisk lys på e-bøker i fagbibliotek"

Transkript

1 6. MARS 2015 Deep reading: Et kritisk lys på e-bøker i fagbibliotek Frokostseminar, UB, 6. mars 2015 Tor Arne Dahl, HiOA,. og Anne Mangen, UiS

2 Artikkel Dahl, T. A., & Mangen, A. (2015). Deep reading i biblioteket: Et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 4(1), Hentet fra

3 Deep reading Konsentrert og sammenhengende lesing av lineær og overveiende skriftbasert tekst Opprinnelig: The Gutenberg Elegies av Sven Birkerts (1994) Senere: Proust and the Squid av Maryanne Wolf (2007) Motsetning: «Lesing som design» Hypertekstlitteratur

4 E-bok: Definisjon 1. An e-book is a digital object with textual and/or other content, which arises as a result of integrating the familiar concept of a book with features that can be provided in an electronic environment. 2. E-books typically have in-use features such [as] search and cross reference functions, hypertext links, bookmarks, annotations, highlights, multimedia objects and interactive tools. (Vassiliou & Rowley, 2008)

5 Leseplattformer Produkter Skjerm Interaksjon Datamaskin Lesebrett Nettbrett/smarttele fon PC/Mac, stasjonær/ bærbar LCD med baklys, farger, varierende størrelser Tastatur/mus, noen berøringsskjerm (multi touch) Batteri Strøm, ellers kort (8-10 timer) Kindle, Sony Reader,Kobo etc. E Ink, svart/hvit, størrelse typisk 6-7 tommer Knapper på apparatet og/eller berøringsskjerm (single touch) Lenge, 3-4 uker ved normal lesing Nettbruk Full Primitiv Full ipad, Samsung Galaxy Tab, Kindle Fire etc. LCD med baklys, farger, varierende størrelser Berøringsskjerm (multi touch) Kort (8-10 timer) E-bokleser Via programvare Innebygd Via apper

6 Leseforskning Lesing og skriving som menneske-teknologi-interaksjon Alle teknologier har grensesnitt (affordanser = bruksmuligheter/-betingelser) Effekten av ulike leseteknologiers grensesnitt på ulike aspekter ved lesing

7 Lesing teknologier - grensesnitt Lesing er menneske-teknologiinteraksjon Multisensorisk (ikke bare visuelt) Kroppslig (ergonomi) Ulike teknologier ulike grensesnitt Sansemotorikk og psykologi (oppmerksomhet, persepsjon, kognisjon, emosjon, opplevelse)

8 Lesingens ergonomi Sammenhenger mellom det vi GJØR (sansemotorikk) - det vi SER (persepsjon) - hvordan vi TENKER (kognisjon) Haptisk og taktilt feedback fra ulike teknologier implikasjoner for kognitive og emosjonelle aspekter ved («deep») lesing?

9 Papir og skjerm; læring og opplevelse Tre empiriske studier: (1) Er det forskjell på å lese korte sammenhengende tekster på PC og på papir? (2) Er det forskjell på å lese en kort, trist fortelling på papir og på nettbrett (ipad)? (3) Er det forskjell på å lese en (lengre; 28 sider) mystery-novelle på papir i en pocketbok og på lesebrett (Kindle)? Har slike forskjeller noe å si for leseforståelsen? leseopplevelsen?

10 (1) En undersøkelse av leseforståelse på 10. trinn 72 elever på 10.trinn i to Stavanger-skoler Elevene ble tilfeldig valgt ut til å lese to tekster (en skjønnlitterær og en sakprosa-tekst) på ca. 4 sider på enten PC eller papir Alle svarte deretter på de samme spørsmålene på PC Elevene som hadde lest på papir, skåret best på leseforståelse av begge typer tekster (Mangen, Walgermo & Brønnick, 2013)

11 Hvorfor? Kognitivt utfordrende multitasking (et vindu med tekst, et annet for oppgaver) Det å ha en mental representasjon av tekstens utstrekning (oppbygning, layout spatial representasjon) kan være til støtte for leseforståelse Sammenheng mellom å lokalisere og finne informasjon (på en side; i en tekst) og adekvat, effektiv leseforståelse

12 Men -- Lesing er mer enn testing av forståelse; hva med lesing for opplevelsens skyld lesing av litteratur? PC-lesing er veldig forskjellig fra lesing på mobile håndholdte teknologier (lesebrett og nettbrett) Er det forskjell på å lese en kort, trist fortelling på papir og på ipad?

13 (2) Trist fortelling på papir og ipad En sammenligning av lesing av en kort fortelling (ca. 5 sider) på hhv papir og ipad Måle effekt av lesemediet på Leserens emosjonelle innlevelse i fortellingen Leserens opplevelse av hvorvidt teknologien virket (forstyrrende) inn på lesingen

14 Forskningsspørsmål Innvirker mediet/teknologien (papir og ipad) på leserens innlevelse/opplevelse ved lesing av en (trist) fortelling? Leser man en tekst forskjellig når man blir fortalt at det er skjønnlitteratur sammenlignet med om man blir fortalt at det er en nyhetsfortelling? Og spiller mediet/teknologien en rolle i fht dette?

15 «Murder in the Mall» En emosjonelt opprørende fortelling Hentet fra S. Nuland (1994), How We Die; basert på faktiske hendelser Presentert med instruksjon om (a) at teksten er fiksjon (litteratur); eller (b) at teksten er basert på sanne hendelser (nyhetsfortelling)

16 Funn Personer som leste teksten som fakta/nyhetsfortelling på papir, rapporterte at de Følte mest sympati og empati med karakterene i fortellingen Følte seg mest «inne i» fortellingen og det som skjedde der, slik at de glemte tid og sted «her og nå» (transportation) I høyest grad opplevde fortellingen som klar, logisk fortalt, sammenhengende Opplevde at mediet kom minst i veien for innlevelsen (Mangen & Kuiken 2014)

17 (3) Lesing av mystery-novelle på Kindle og i pocketbok Lesebrett brukes stadig mer til lesing av skjønnlitteratur (romaner, noveller) Elektronisk blekk: Reflekterer lys Utviklet for langlesing Visuell ergonomi på nivå med, og tidvis bedre enn, papir (Benedetto et al., 2013; Siegenthaler et al., 2012)

18 Ergonomiske aspekter ved litterær «lang-lesing» Visuell persepsjon + psykologiske (kognitive; emosjonelle) prosesser + haptisk og taktilt feedback Har det uhåndgripelige ved en digital tekst implikasjoner for kognitive og emosjonelle aspekter ved litterær lesing? Lesing av ekte tekst i bok (pocket) og på Kindle

19 Forskningsspørsmål Påvirker Kindles haptiske/taktile affordanser leserens Innlevelse og engasjement Memorering/hukommelse for innholdet Forståelse (på ulike nivåer) Evne til mental rekonstruksjon av kronologi/plot/forløp romlig distribusjon av hendelser i tekstkorpuset (1., 2. eller 3. del)

20 Design Between-subjects design: Kindle Print pocket book Deltagere (n = 50; 64% kvinner; gjennomsnittsalder = 24 år) leste Jenny Mon Amour (fra Two of the Deadliest [2009)]) 28 sider lang mystery-novelle

21 Trykt pocketbok og Kindle DX Teksten var (visuelt) lik i begge teknologiene: - Antall sider (28) - Sidestørrelse (marger) - Ingen informasjon om forfatter, tekstlengde (sidetall), sjanger, forlag etc.

22 Oppsummering, Kindle-eksperimentet På tester som hadde med kronologi og temporalitet å gjøre, gjorde bokleserne det bedre enn Kindle-leserne Sansemotoriske (taktile/haptiske) egenskaper ved substratet (papir vs skjerm) kan fungere som støtte for visse aspekter ved lesing

23 E-READ: An integrative model of reading (et europeisk forskernettverk, ) Ergonomic dimension physical engagement with a device; haptics Attentional/perceptual dimension allocation of attention; audiovisual processing Cognitive dimension comprehension; linguistic processing Phenomenological dimension individually meaningful activity Sociocultural dimension socially meaningful activity

24 Fagbibliotek: E-bøker ved HiOA Leverandør Filformater DRM Utlånstid Plattformer Antall titler Cambridge Books Online PDF (kapittelvis) Nei Ingen begrensning Alle 127 Dawson era PDF Ja 3 dager EBL PDF og EPUB Ja 7 dager EBSCO PDF Ja 3 dager Alle (bortsett fra Kindle lesebrett) Alle (bortsett fra Kindle lesebrett) Alle (bortsett fra Kindle lesebrett) Elsevier PDF (kapittelvis) Nei Ingen begrensning Alle 117 My Library Online-lesing Ingen begrensning Alle unntatt lesebrett Springer PDF (kapittelvis) Nei Ingen begrensning Alle 2248 IEEE-Wiley PDF (kapittelvis) Nei Ingen begrensning Alle (Dahl & Mangen, 2015, tall per 20. august 2014)

25 Fagbibliotek PDF egner seg ikke som e-bokformat på lesebrett Løsningene fungerer best på nettbrett, som er mest belastende på øynene Supplement, ikke erstatning Har funksjonalitet som papirbøker ikke har De fleste studenter foretrekker papir Viktig å skille mellom artikler og e-bøker E-ressurser ikke et bra samlebegrep

26 Konklusjon Etterlyser kunnskapsbaserte valg ved samlingsutvikling Tverrvitenskapelig forskning Nyansert syn på lesing Hvilke formål? Hvilke affordanser (bruksegenskaper) i leseutstyr? Ulike valg for ulike formål Polarisert debatt: «For eller mot teknologi» Dagens leseteknologier i kombinasjon med bibliotekenes utlånssystemer gjør at e-bøker ikke kan erstatte papirbøker

27 Referanser og anbefalt lesing (1) Benedetto, S., Drai-Zerbib, V., Pedrotti, M., Tissier, G., & Baccino, T. (2013). E-Readers and Visual Fatigue. PloS one, 8(12), e Birkerts, S. (1994). The Gutenberg elegies: The fate of reading in an electronic age. Boston, MA: Faber and Faber. Cataldo, M. G., & Oakhill, J. (2000). Why Are Poor Comprehenders Inefficient Searchers? An Investigation Into the Effects of Text. Journal of Educational Psychology, 92(4), Haas, C. (1996). Writing technology: Studies on the materiality of literacy. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates. Kerr, M. A., & Symons, S. E. (2006). Computerized presentation of text: Effects on children s reading of informational material. Reading and Writing, 19(1), Longcamp, M., Boucard, C., Gilhodes, J.-C., Anton, J.-L., Roth, M., Nazarian, B., & Velay, J.-L. (2008). Learning through hand- or typewriting influences visual recognition of new graphic shapes: Behavioral and functional imaging evidence. Journal of Cognitive Neuroscience, 20(5), Longcamp, M., Boucard, C., Gilhodes, J.-C., & Velay, J.-L. (2006). Remembering the orientation of newly learned characters depends on the associated writing knowledge: A comparison between handwriting and typing. Human Movement Science, 25(4-5), Mangen, A., & Kuiken, D. (forthcoming). Lost in the ipad: Narrative engagement on paper and tablet. Scientific Study of Literature Mangen, A., Walgermo, B. R., & Brønnick, K. (2013). Reading linear texts on paper vs. computer screens: Effects on reading comprehension. International Journal of Educational Research, 58,

28 Referanser og anbefalt lesing (2) Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking. Psychological Science (online first). Noyes, J. M., & Garland, K. J. (2003). VDT versus paper-based text: Reply to Mayes, Sims and Koonce. International Journal of Industrial Ergonomics, 31, Piolat, A., Roussey, J.-Y., & Thunin, O. (1997). Effects of screen presentation on text reading and revising. International Journal of Human-Computer Studies, 47(4), Sellen, A. J., & Harper, R. H. R. (2002). The myth of the paperless office. Cambridge, Mass.: MIT Press. Siegenthaler, E., Schmid, L., Wyss, M., & Wurtz, P. (2012). LCD vs. e-ink: An analysis of the reading behaviour. Journal of Eye Movement Research, 5(5), 1-7. Hentet fra Sigmundsson, H. (2008). Læring og ferdighetsutvikling. Tapir akademisk forlag. Vassiliou, M., & Rowley, J. (2008). Progressing the definition of e-book. Library Hi Tech, 26(3), Wästlund, E. (2007). Experimental studies of human-computer interaction: Working memory and mental workload in complex cognition. Göteborg: Department of Psychology, Gothenburg University. Wolf, M. (2007). Proust and the squid: The story and science of the reading brain. New York: HarperCollins.

Ikke enten-eller, men begge deler: Perspektiver på lesing, teknologier og grensesnitt

Ikke enten-eller, men begge deler: Perspektiver på lesing, teknologier og grensesnitt Ikke enten-eller, men begge deler: Perspektiver på lesing, teknologier og grensesnitt Anne Mangen Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 09.04.14 lesesenteret.no Program litt om Teknofobi (ludditter [maskinstormere],

Detaljer

Deep reading i biblioteket

Deep reading i biblioteket Deep reading i biblioteket Et kritisk lys på håndteringen av e-bøker i fag- og folkebibliotek Af Tor Arne Dahl & Anne Mangen Abstract Bibliotekene ivrer etter å kunne tilby e-bøker til lånerne. I Norge

Detaljer

Ebøker i et akademisk bibliotek:

Ebøker i et akademisk bibliotek: Ebøker i et akademisk bibliotek: En kvalitativ studie av studenter og deres oppfattelse og bruk av eboktilbudet ved Handelshøyskolen BIs bibliotek i Oslo. Bacheloroppgave i Bibliotek- og Informasjonsvitenskap,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Kjersti Lundetræ og Oddny Judith Solheim Jenter i teten Skal vi tro det vi leser, er jenter vinnerne i utdanningssystemet. De gjør det bedre enn

Detaljer

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Artikkel Fagfellevurdert artikkel Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Det siste tiåret har det vært gjennomført en rekke studier av hvordan man kan fremme leseforståelse

Detaljer

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn In recent years, more and more textbooks have been produced in a digital format. Some researchers claim that this is

Detaljer

Lesing på skjerm. Lesesenteret

Lesing på skjerm. Lesesenteret 1 Lesesenteret Redaktør: Anne Mangen www.lesesenteret.no Telefon: 51 83 32 00 E-post: lesesenteret@uis.no Postadresse: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Design: Melvær&Lien Idé-entreprenør

Detaljer

Orakel, møteplass eller læringsfellesskap? Samtaler om bruk av det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum

Orakel, møteplass eller læringsfellesskap? Samtaler om bruk av det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum Orakel, møteplass eller læringsfellesskap? Samtaler om bruk av det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum Øystein Lund Artikkelen bygger på intervjuer med tolv brukere av det nettbaserte veiledningstilbudet

Detaljer

Forord. SINTEF har stått for analysen av testresultatene, og Halvdan Haugsbakken har vært kvalitetssikrer på arbeidet. En takk til ham for det.

Forord. SINTEF har stått for analysen av testresultatene, og Halvdan Haugsbakken har vært kvalitetssikrer på arbeidet. En takk til ham for det. 2 Forord SINTEF har på oppdrag for Per Johan Rauø programvareutvikling deltatt på testingen av og leseforståelse hos tre grupper lesere som har deltatt i utprøvingen av treningsprogrammet Pageturner. Testingen

Detaljer

Mobilt webdesign og brukervennlighet

Mobilt webdesign og brukervennlighet Mobilt webdesign og brukervennlighet - Designing og evaluering av brukergrensesnitt for mobile berøringsenheter Masteroppgave av: Ingrid Nese Veen og Marianne Røsvik Juni 2012 Institutt for informasjons-

Detaljer

IKT i matematikkfaget

IKT i matematikkfaget IKT i matematikkfaget En studie av matematikkoppgaver myntet på heldigitale læringsmiljøer i den videregående skolen Marius Nilsen Veileder Ingvald Erfjord Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

IKT - Arbeidsliv. IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verktøy. Rapportnr 1009.

IKT - Arbeidsliv. IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verktøy. Rapportnr 1009. IKT - Arbeidsliv IKT for et inkluderende arbeidsliv: Resultater fra test og evaluering av to IKT-verktøy Rapportnr 1009 Forfattere Kristin Skeide Fuglerud Dato 15. november 2005 ISBN ISBN-13: 978-82-53-90517-4

Detaljer

Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter

Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter Blott deg og få bedre karakterer - En studie av sammenhengen mellom studenters aktivitet på nettet og kurskarakter Anne B. Swanberg, Audhild N. Håvaldsrud BI Nettstudier, Handelshøyskolen BI, anne.swanberg@bi.no,audhild.n.havaldsrud@bi.no

Detaljer

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild Elever og læreboken - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever Gunhild Skåsheim Veileder Simon Goodchild Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Motiverende design for nett- generasjonen

Motiverende design for nett- generasjonen Liv Marit Hovtun Palm Motiverende design for nett- generasjonen Masteroppgave i Bibliotek- og informasjonsvitenskap Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag Bibliotek har ofte

Detaljer

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig»

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» «Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» En studie av R2-elevers forhold til læreboka i matematikk Ann Kristin Vatne Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder:

Detaljer

FORMATERING. Lyotard. digital kompetanse 1-2006 1

FORMATERING. Lyotard. digital kompetanse 1-2006 1 FORMATERING Enhver form for teknologi, begyndende med skriften betragtet som en techne, er et artefakt, som gør det muligt for dens brugere at oplagre flere informationer, at styrke deres kompetence og

Detaljer

Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?

Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs? Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs? Magnus Johansson og Magnus Nohr Masterstudium IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og

Detaljer

Elevers møte med komplekse utfordringer i digitalt spill i naturfag

Elevers møte med komplekse utfordringer i digitalt spill i naturfag Mette Nordby er phd-student med bakgrunn som kjemiingeniør og med master i naturfagsdidaktikk. Hennes forskningsinteresser omfatter yrkesfagelevers læring i naturfag. Erik Knain er professor i realfagdidaktikk

Detaljer

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie

Kildearbeid, ideologier og oppgaveforståelse i historie INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN OG HILDUR BAKKENE En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, videregående INGVILL RASMUSSEN, ØYSTEIN GILJE, LEILA FERGUSON, LINE INGULFSEN

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Om Fredrikke Tønder Olsen (1856-1931)

Om Fredrikke Tønder Olsen (1856-1931) Om Fredrikke Tønder Olsen (1856-1931) Fredrikke Tønder Olsen ble født på handelsstedet Kopardal, beliggende i nåværende Dønna kommune. Det berettes at Fredikke tidlig viste sin begavelse gjennom stor interesse

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap Kull heltid 2013, innlevering mai 2015 Personlig Digital Assistent (PDA) og hjemmesykepleie Kjerstin Wolter Bader Fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Om symbolregnende lommeregnere i den videregående skole

Om symbolregnende lommeregnere i den videregående skole Om symbolregnende lommeregnere i den videregående skole Per G. Østerlie Adolf Øiens skole 1999 Innledning Lommeregneren er i stadig utvikling. I flere år har symbolregnende modeller vært på markedet, men

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Designdel

Emneoppgave INFO161 Designdel Emneoppgave INFO161 Designdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse Visjon...

Detaljer