Nr 4/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. Finansministeren vil ikke møte NTL. Reorganisering av skatteetaten. Sekretariatet 10 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 4/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. Finansministeren vil ikke møte NTL. Reorganisering av skatteetaten. Sekretariatet 10 år"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Finansministeren vil ikke møte NTL Reorganisering av skatteetaten Sekretariatet 10 år

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 4. september Stoff til neste nr. må være redaktøren i hende innen: 25. september Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 NTL-Skatt med mange høringsuttalelser 3 Foss vil ikke møte skattefolk 4 Sluttpakker i skatteetaten? 4 Reorganisering av skatteetaten 5 Forslaget om felles utvidete åpningstider 5 NTLs forbundsstyre i Russland 6 10-års jubileum for NTL-Skatts sekretariat 7 NTL-Skatts nye hjemmeside operativ 7 Reorganisering av økonomitjenestene 7 Høringsuttalelse om forskrift om elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre 8 Tanker om sekretariatet 8 Produktivitetsavtalen for å styrke ettersynsvirksomheten 9 Prøving av ekteskapsvilkår til folkeregistrene 9 Debattinnlegg: Samarbeid og motarbeid 10 NTL-Skatts revisornettverk 10 Oversikt over styret, utvalg og avdelingene 11 Høst 12 Leder Høsten og kaldere årstid er nå på full fart inn. Kontorene er også i full gang etter ferien med stor og hektisk aktivitet. Det er mye som skjer i etaten for tiden. Høsten vil også bli en travel tid for tillitsvalgte i NTL-Skatt både sentralt og lokalt. NTL-Skatts argumenter må bli hensyntatt Vi i NTL-Skatt sentralt føler at vi nå er kommet til en korsvei i skatteetaten. Mye av «løpet» vedr. den fremtidige utviklingen av etaten vil bli lagt denne høsten. NTL-Skatt har gitt Skattedirektoratet klar tilbakemelding om at våre signaler og kommentarer vedr. den fremtidige utviklingen må bli tatt på alvor. Dette gjelder spesielt i forhold til budsjettene og fremtidig organisering av etaten. Ellers kan vi som fagforening ikke ta noe medansvar for den videre utvikling av etaten. Stramme budsjetter blir hovedregelen Det ser ut til at neste års budsjetter blir enda strammere enn inneværende års budsjett. Og for de nærmeste årene er det varslet enda sterkere reduksjoner i budsjettene, hovedsaklig som følge av effektiviseringsgevinster ved IT-prosjekter/systemene. NTL-Skatt har ved flere anledninger påpekt at man sentralt har hatt en sterk tilbøyelighet til å innkassere effektiviseringsgevinster før disse er realisert. Erfaringene med FSA, PSA, OAL og MVA-3 har etter vår mening så langt vist oss at teoretiske besparelser ligger langt unna hva som faktisk er realisert - eller lar seg realisere. Det er et stort problem for ytre etat når ny teknologi ofte gir brøkdeler av innsparinger pr. stilling, i enkelte tidsperioder av året. Det medfører følgelig store, uheldige arbeidsmessige belastninger når innsparinger skjer ved at hele stillinger inndras, eller ikke besettes ved ledighet. Dette har vi sammen med NTL formidlet til Finansministeren. Finansministeren ville ikke møte NTL-Skatt NTL-Skatt tar til etterretning at høyres finansminister Per Kr. Foss ikke vil møte forbundet og NTL-Skatt for å drøfte etatens budsjettsituasjon. Man opplyser at Finansdepartementet har løpende kontakt med skatteetaten om utviklingsprosjektene og budsjettet for Man registrerer NTLs bekymring for etatens budsjettsituasjon, men ser ikke behov for et eget møte om saken. NTL-Skatt er svært skuffet over dette avslaget, som vi oppfatter som en helt ny holdning fra sittende finansministeren overfor organisasjonene. NTL- Skatt vurderer nå andre oppfølgingstiltak i arbeidet vedrørende budsjettene. Prioriteringene og resultatkravene må tilpasses budsjettene Endringene i de økonomiske rammene medfører at det etter vår mening ikke vil være mulig å forbedre etatens resultater slik man har ønsket og forventet, heller ikke til flere nye satsinger. Kontorenes mulighet til å nå de krav som er skissert vil også etter vår mening bli klart redusert, og derigjennom våre muligheter til å gjøre en forsvarlig jobb på flere områder. Dette må Skattedirektoratet hensynta ifm. etatens Prioriteringer og resultatkrav for Med mindre direktoratet nå virkelig vurderer forholdet mellom etatens oppgaver og økonomiske rammer, kan man etter vår oppfatning ikke kalle dette Prioriteringer for Da snakker vi om en addering av oppgaver som i sum vil være umulig å utføre innenfor de økonomiske rammer og budsjetter etaten har til disposisjon. Glemmer vi arbeidsmiljøet? Opp i alt fokuset på bedre resultater og strammere budsjettrammer, ser det ut til at vi helt glemmer arbeidsmiljøet og avtalen om Inkluderende arbeidsliv. Hensynet til den enkelte medarbeider ser ut til å komme i bakgrunnen. Med stadig færre ansatte skal vi utføre minst like mange oppgaver som tidligere. Hvordan har vår arbeidsgiver tenkt at vi skal klare dette, uten at det vil få alvorlige følger for ansattes arbeidsmiljø og sykefraværet? Glemmer vi at et av etatens hovedbudskap er at medarbeiderne er etatens viktigste ressurs? Stein Thorvaldsen 2 NTL-Skatt 4/2003

3 Redaktørens hjørne Sommeren som aldri forsvant! Har vært litt av en sommer, eller? Ja, nå er det jo vanligvis slik at uvesentligheter som øst og vest for vannskillet og sånt som nuter, knauser og fjell gjør sitt til at ikke alle har samme vær på samme tid. Mener likevel, etter dager med nesten for høy temperatur etter min smak, å ha observert at mer eller mindre lettkledde damer i sin lett slentrende TV2-presentasjon av været, har kommet i skade for å meddele nasjonen, at så godt som hele kongeriket har vært beriket med sol! Ikke verst når man tenker på dette stedvis grisgrendte riket fra den ytterste skjærgård i de fleste himmelretninger til innlandets fjell og vidder og da har jeg heller ikke glemt byenes asfaltjungler... kan det være samme sola?! Nå vil jo de inderligste gledesdrepere ha det til at dette er bare en forsmak på hva vi har i vente når det gjelder klimaskifte. Det opplyses å være fremforsket data som tilkjennegir mer regn på tidspunkt hvor det naturlig skulle vært kaldt, vindstyrker av helt andre hastigheter enn vi har vært vant til m.v. Og alt dette ikke minst på grunn av menneskehetens uforsiktige omgang med remedier som etter hvert har fått naturen til å svinge sin svøpe over oss! Men så lenge naturens straff ensidig består i varmere somre så skal jeg undertrykke den største motviljen. For om jeg ikke er av de største soltilbedere så har jeg for lengst innsett at med en tilstrekkelig solrik dag så føles det aldeles fortreffelig i skyggen! Og så; nå i slutten av august går det virkelig opp for meg! Det er virkelig kommunevalg i år! Valgkampen er i gang! Den litt pussige situasjonen oppsto her om dagen da jeg skulle kvitte meg med noe overflødig omslagspapir, og som det veldresserte menneske jeg er benyttet meg av en av kommunens dertil hensatte søppelkasser. På kassen ser jeg et farvesprakende skilderi av en smilende lokal størrelse som representant; ordførerkandidat, må vite!, for et herværende parti som ifølge farvekartet kan karakteriseres som tilnærmet ultramarin i farven. Budskapet eller om dere vil symbolikken i det blir imidlertid noe diffus for meg; tenk å motta så mye dritt i løpet av valgkampen kan det være lønn som fortjent?! Å spekulere i valgutfallet skal jeg holde meg langt unna, men det synes å være en kjensgjerning at noen gjør det og at det også må være penger å tjene på det! For første gang viser bookmakerbransjen interesse for et norsk kommunevalg og oddssetter forskjellige utfall. Dette muliggjør selvfølgelig taktiske hensyn. Man trår til, gjør en pengeinnsats på oddsen for ett parti og avgir sin stemme til fordel for et annet parti ved valget. Medfører den avgitte stemme at partiet oppnår den posisjon man ønsker vil vel tilbakebetalingen bestå i bedre kommunale tjenester. Blir valgresultatet et annet og tipset slår til så kanskje har du penger på bok! Men akk; partienes antall gjør vel dette til en særdeles usikker sjanseseilas! Godt valg! Inge Sveås Holder været høsten ut, mon tro?! Som et siste tips, i rent opplysningsøyemed selvfølgelig, når dette skrives er det 123 dager igjen til jul! Inge S. Siden forrige utgave av bladet har NTL-Skatts Revisorutvalg og Faglige Utvalg avgitt flere høringsuttalelser til Finansdepartementet i viktige saker på skatte-og avgiftsområdet og regnskaps-og revisjonsområdet. Her følger en liten oversikt over avgitte høringsuttalelser samt noen det jobbes med når bladet går i trykken: Opprettelse av et sentralt aksjonærregister. Endringer av uttaksbestemmelser i mva-loven. Lignings- og avgiftsmyndighetenes adgang til å kreve kontrollopplysninger fra banker. NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste utgave av bladet har NTL-Skatt sendt ut følgende Hurtignfoer: 20/03: Prøving av ekteskapsvilkår til folkeregistrene. 21/03: NTL-Skatts nye hjemmeside operativ. 22/03: Aktuelle saker NTL-Skatt arbeider med. 23/03: Reorganisering av skatteetaten. 24/03: Fagbevegelsens rolle i forhold kommune-og fylkestingsvalget /03: Fra fellesmøtet i Skattedirektoratet 26. august. 26/03: Vedr. oppslag i Aftenposten og TV2 mandag 1.september /03: Fra møte i SKD 5.9 om omstillingsavtale. NTL-Skatt har så langt gitt ut følgende Kontroll-infoer: 07/03: Høringsuttalelse NOU 2003:7, Tilleggskatteutvalgets innstilling. 08/03: Høringsuttalelse om endring i nemndstrukturen i ligningsforvaltningen. 09/03: Høringsuttalelse om forskrift om elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre. Får du ikke NTL-Skatts hurtiginfoer? Ta kontakt med din tillitsvalgt eller lokalavdeling. Her står mye aktuell informasjon fra NTL-Skatts arbeide bl.a. med det som skjer i etaten vår. NTL-Skatt med mange høringsuttalelser Ny revisjonsstandard «Revisjon av måling av og opplysninger om virkelig verdi». Elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre. Ny lov om betaling og innkreving av skatte-og avgiftskrav. Endring i reglene om skattelister. Høringsuttalelsene kan du lese om på NTL- Skatts hjemmeside: og i våre Kontroll-infoer. Karl Tore Hareide Leder av revisorutvalget NTL-Skatt 4/2003 3

4 Oppslag i Aftenposten om Skatteetatens ressurssituasjon I det bladet går i trykken, har Aftenposten et stort oppslag vedr. ressurssituasjonen i skatteetaten. Vår forbundsleder Turid Lilleheie er også intervjuet vedr. kommentar fra NTL og NTL- Skatt. Vi gjengir kommentaren fra vår forbundsleder: Sluttpakker i skatteetaten? Organisasjonene ble før ferien forelagt til diskusjon et forslag til avtale om virkemidler i forbindelse med frivillig fratreden fra etaten. Dette er ett av flere virkemidler Skatte-direktoratet ønsker å bruke for å skape mer «handlingsrom» i etatens anstrengte lønnsbudsjetter. Når dette skrives, er siste møte om slik avtale blitt avholdt. Resultatet vil du ha lest om i en Hurtiginfo. Det har i disse diskusjonene vært NTL-Skatts klare forutsetning at en eventuelle avtale om frivillig fratredelse må gjelde alle medarbeidere i etaten. Vi mener også at direktoratet sterkt overvurderer effekten av automatisering av en del registreringsoppgaver. Ligningskontorene vil også de nærmeste årene bruke mye ressurser på registrerings- og publikumsoppgaver. De arbeidsoppgavene som i dag utføres av de personene som avtalen er ment å omfatte, må i stor grad fortsatt utføres, jf. bl.a. ønsket om utvidet åpningstid. Stein Thorvaldsen 4 NTL-Skatt 4/2003

5 Reorganisering av skatteetaten (ROS) Skattedirektoratets prosjektgruppe la i midten av august fram et utkast til prosjektrapport hvor fem skisser til framtidig organisering av skatteetaten er foreløpig beskrevet. Skissene ble diskutert på møte i prosjektets ressursgruppe onsdag 20.8, og med organisasjonene i fellesmøtet i slutten av august. Rapporten tar utgangspunkt i selve bakgrunnen for prosjektet blant annet regjeringens moderniseringsprogram hvor tre av hovedelementene er brukerretting, effektivisering og forenkling. Prosjektrapporten beskriver etatens utfordringer og krav, samt kriterier for framtidig organisering. Ut fra dette er fem ulike skisser til organisasjonsmodeller beskrevet. De foreslåtte modellene er følgende: Funksjonsmodellen ett nivå Regelverksmodellen ett nivå Geografiske regioner med tre nivåer To nivåer og atskilt innkreving og fastsetting Geografiske regioner med to nivåer Antall nivåer betegnes av hvor beslutningsmyndigheten ligger, og har i utgangspunktet ingen betydning for antall enheter etaten skal ha. I alle modellskissene er utgangspunktet færre og større enheter. For hver modellskisse er oppgavefordelingen beskrevet, i tillegg til en vurdering i forhold til: Utnyttelse av kompetanse Effektivitet Brukerhensyn Fleksibilitet Kvalitet Attraktive arbeidsplasser Styrbarhet Modellene er beskrevet på overordnet nivå og kjennetegnes av følgende: Funksjonsmodellen Denne modellen er basert på etatens funksjoner regelverksforvaltning, produksjon, kontroll, innfordring og informasjon. I tillegg tar modellen høyde for en inndeling av skattytergruppene etter etterlevelsesnivåer (lojale og illojale skattytere). Regelverksmodellen Modellen legger vekt på en inndeling basert på styrking og rendyrking av fagområdene merverdiavgift, personbeskatning, næringsbeskatning, folkeregistrering, arveavgift og innfordring. Geografiske regioner med tre nivåer Modellen er basert på en inndeling i geografiske regioner som i utgangspunktet har ansvaret for alle etatens oppgaver; folkeregistrering, fastsettelse, kontroll og innkreving av skatter og avgifter. Spesielle oppgaver kan skilles ut og legges til særskilte enheter med landsdekkende ansvar. Modellen tilsvarer i stor grad dagens organisering, men med færre og større enheter. To nivåer og atskilt innkreving og fastsetting Modellen er basert på en inndeling i geografiske regioner for hovedområdene fastsetting og innfordring. Spesielle oppgaver kan skilles ut og legges til særskilte enheter med landsdekkende ansvar. Forslaget om felles utvidete åpningstider i etaten Siden omtalen av denne saken i forrige utgave av bladet, registrerer vi at våre innvendinger i drøftingene før ferien medførte at Skattedirektoratet vil se nærmere på disse før man tar endelig standpunkt i dette spørsmålet. Etter NTL- Skatts syn har ikke direktoratet utredet de bemanningsmessige og kostnadsmessige sidene for kontorene og etaten ved en eventuell utvidelse av åpningstiden. Endringene vil dessuten kunne gripe kraftig inn i mulighetene for benyttelse av fleksitidsordningen for både førstelinjepersonalet og saksbehandlerne. Geografiske regioner med to nivåer Modellen er basert på en inndeling i geografiske regioner som i utgangspunktet har ansvaret for alle etatens oppgaver; folkeregistrering, fastsettelse, kontroll og innkreving av skatter og avgifter. Spesielle oppgaver kan skilles ut og legges til særskilte enheter med landsdekkende ansvar. Også denne modellen tilsvarer i stor grad dagens organisering, men beslutningsmyndigheten er redusert til to nivåer. Videre behandling Den endelig prosjektrapporten ble behandlet på direktoratets planmøte i midten av september. Den skal så legges ut på intranettet så etatens ansatte kan lese denne. Det vil utover høsten bli tatt stilling til hvilke modeller som skal utredes og vurderes nærmere. NTL-Skatt vil i den forbindelse kreve reelle drøftinger over hvilke modeller dette skal være. Vi vil også fokusere på rapporten bl.a. på avdelingens skurs og konferanser i høst for å få medlemmenes synspunkter. Stein Thorvaldsen NTL-Skatt forutsetter at det ikke gjennomføres endringer i åpningstidene i noen del av etaten før denne saken er endelig drøftet og avgjort mellom partene sentralt. Stein Thorvaldsen NTL-Skatt 4/2003 5

6 NTLs forbundsstyre i Russland av Bente N. Holt I midten av august var NTL s forbundsstyre invitert til NTL s russiske søsterorganiasjon SPEUR (State and Public Employees Union of Russia). NTL-Skatts representanter i forbundsstyret, Astrid Lundanes og Bente N. Holt, fikk et innholdsrikt og uforglemmelig opphold i St. Petersburg. Selve organisasjonsretten i Russland er grunnlovfestet (den siste grunnloven ble vedtatt i 1977). SPEUR, som organiserer tilsatte i staten, ble opprettet i Forbundet har 1,3 millioner medlemmer, noe som utgjør en organisasjonsprosent på 76%. De mottar ingen økonomisk støtte fra det offentlige, og må finansiere hele sin virksomhet gjennom kontingentinntekter. Under møtene med SPEUR fikk forbundsstyret vite en del om hvordan det er å leve i Russland og hva som er de viktigste jobbene for organisasjonen. Hovedmålene for SPEUR er lønn, rettssikkerhet, helse og sysselsetting. Forbundet møter mye motvilje mot fagbevegelsen og organisasjonsretten hos arbeidsgiverne, men har til tross for dette hatt Bilde viser «Arbeidets palass» - det tilsvarer «Folkets Hus» i Norge. en svært god utvikling de siste årene. Nå har 63% av virksomhetene kollektive avtaler, mot kun 30% i De kollektive avtalene omfatter 74% av SPEURs medlemmer. Minstelønna har økt betraktelig de siste 3 årene; fra 83 rubler per måned (ca. kr 27,-) i 2000 til 600 rubler (ca. kr 200,-) i Men når eksistensminimum er beregnet til rubler i måneden, sier det seg selv at veien fram er lang. Det er imidlertid store lønnsforskjeller, og gjennomsnittlig lønnsnivå er 4000 rubler per måned (altså noe over kr 1 300,-). De tilsatte i departementene tjener dobbelt så mye som andre statstilsatte, og i privat sektor ligger lønna gjennomsnittlig mye høyere enn i det offentlige. Her er det de tilsatte i bankene og i olje- og gass-sektoren som er vinnerne. De tjener 3-4 ganger mer enn gjennomsnittet. Etter Russlands nye arbeidslivslov av 1. februar i år har arbeidstakerne rett på 28 dagers ferie. I tillegg er det mulig å avtale flere feriedager lokalt. Når det gjelder fødselspermisjon, har russerne rett til 1,5 års permisjon med lønn, og ytterligere 1,5 år uten lønn. Pensjonsalderen er 55 år for kvinner, og 60 år for menn. Når det er sagt, bør det nevnes at gjennomsnittsalderen er hhv. 72 og 58,5 år altså har ikke Russland mange mannlige pensjonister. I tillegg til møtevirksomheten, sørget det russiske vertskapet for at forbundsstyret fikk oppleve både kultur og gode mat- og drikketradisjoner. NTLs representanter fikk med seg fantastiske kirker og palasser, ble vartet opp med utrolig god mat, og fikk et uforglemmelig opphold i vårt naboland i øst. Deler av forbundsstyret på båttur på Neva. Ytterst til høyre i hvit skjorte og slips er vår russiske vert Sasja. 6 NTL-Skatt 4/2003

7 10-års jubileum for NTL-Skatts sekretariat Det er i september 10 år siden NTL-Skatts sekretariat i Folkets Hus ble etablert. Sekretariatet ble opprettet av tidl. Ligningsetatens landsforening først og fremst for å for å styrke kontakten med medlemmene og lokalavdelingene. De første årene hadde vi sekretariatet bemannet med personell på halv tid. I tråd med den teknologiske utviklingen og bruk av e-post samt NTL-Skatts desentraliserte arbeidsform bl.a. med hjemmekontor, ble det etter hvert klart at sekretariatets største nytte fremover ville være som en viktig møtebase, sentralt plassert i Oslo. Vi har i dag ingen ansatte ved kontoret, men kontoret er flittig brukt av arbeidsutvalget og våre rådgivende utvalg ifm. de mange møtene internt og på forbundskontoret. Likeledes som forberedelse til møtene i Skattedirektoratet. Til venstre gjengis en faksimile av omtalen i bladet KONTAKT nr.3/03 ifm. opprettelsen av sekretariatet. NTL-Skatts nye hjemmeside Etter mye om og men kunne vi i sommer presentere vår nye hjemmeside på: Siden er operativ, men ikke fullstendig. Dette gir seg utslag i at enkelte valg ennå ikke vil fungere, bl.a. «forum» og «nyhetsbrev». Imidlertid vil «Forside» (m/nyheter), «Lover og avtaler», «Lokalavdelinger», «Forsikringer», «Om NTL-Skatt», «Kontakt oss» og «Lenker» fungere som de skal. Disse velger du ved å klikke på «arkfanene». For å lese all tekst under de forskjellige valgene vil du måtte bevege deg nedover siden med «skyvebarrene» på høyre side. For at siden skal fungere optimalt på din Internett-PC, bør du ha en skjermoppløsning på 1024*768. Lavere oppløsning vil medføre at du ikke får hele siden på skjermen, men må bruke skyvebarrene på side og bredde. For å lese siden må du ha minimum Internett Explorer 5.0 versjon eller tilsvarende. Tidligere versjoner vil kunne medføre at siden ikke virker som den skal. Så er det bare å klikke i vei Skulle du ha forslag til emner eller utforming av siden, ta kontakt med web-utvalget eller send en e-post til Odd Magne Persson Reorganisering av økonomitjenestene NTL-Skatt har siden i sommer vært i flere møter vedrørende økonomitjenesteprosjektet. Vår representant Ingrid Sølberg er NTLs representant i en gruppe som skal jobbe med vedr. arbeidet i Finansdepartementet som skal utarbeide forslag til en omstillingsavtale. Denne tenkes sluttført nærmere nyttår. Ingrid er også vår representant i direktoratets koordineringsgruppe, som skal være en informasjons-/diskusjonsgruppe med organisasjonene. NTL-Skatt er for øvrig redd for at det foretas en klar undervurdering av de økonomiske kostnadene ifm. regionaliseringen av økonomitjenesteavdelingene. Kostnadene vil etter vår mening kunne bli atskillig større enn det som så vidt er antydet i forprosjektrapporten for eksempel til nødvendige personalmessige tiltak m.m. Dette har vi signalisert til direktoratet og til forbundet ifm. innspill og krav til statsbudsjettet For øvrig henviser vi til fortløpende hurtiginformasjon som Ingrid sender ut til våre medlemmer og tillitsvalgte ved skattefogdkontorene. NTL-Skatt 4/2003 7

8 Høringsuttalelse om forskrift om elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre Finansdepartementet går inn for å effektivisere ligningsmyndighetenes utlevering av opplysninger til andre offentlige myndigheter. Dette gjelder opplysninger til øvrige deler av skatte- og avgiftsadministrasjonen, og til enkelte eksterne etater som i dag mottar opplysninger i papirformat. For å gjennomføre forslaget kreves det en forskriftsbestemmelse som regulerer tilgangen. NTL-Skatt har avgitt følgende kommentarer til forslaget: NTL-Skatt støtter forslaget om at offentlige myndigheter skal få elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre. Slik tilgang vil være med å gjøre samarbeidet mellom offentlige myndigheter bedre, samtidig som det vil bety bedre service for brukerne av tjenestene til de myndigheter som gis slik tilgang. Blant annet vil det kunne redusere saksbehandlingstiden og gjøre den enkelte brukers kontakt med myndighetene enklere. Det er imidlertid svært viktig for ligningsforvaltningen å ha et tillitsfullt forhold utad. Dersom det skulle bre seg en oppfatning av at alle offentlige myndigheter har tilgang til den enkeltes selvangivelse vil dette kunne skade publikums tillit til ligningsforvaltningen. I ytterste konsekvens vil det kunne skade selvangivelsesprinsippet som skattesystemet i Norge bygger på og gjøre ligningsforvaltningens arbeid vanskeligere å gjennomføre. Prinsipielt må derfor ingen annen myndighet enn ligningsforvaltningen ha elektronisk tilgang til hele selvangivelsen til den enkelte. En ordningen med elektronisk tilgang vil også kunne være med på å redusere andre myndigheters tilgang til overskuddsinformasjon. Det er i dag slik at enkelte myndigheter krever at den enkelte bruker må levere en kopi av selvangivelsen i forbindelse med ulike søknader om tilskudd/støtte. Andres elektroniske tilgang må avgrenses til de ligningsopplysninger den enkelte myndighet har saklig behov for i sitt arbeid. Avgrensningen må imidlertid gjøres slik at det kun er i helt spesielle tilfeller at det vil være nødvendig for ligningsforvaltningen å utlevere ytterligere opplysninger manuelt. Når en annen offentlig myndighet gis tilgang til ligningsopplysninger må det følges av et krav om at alle søk som foretas i registrene skal logges. Slike logger vil danne grunnlag for statistikk som vil vise omfanget av bruken av slike opplysninger hos den enkelte myndighet, samtidig som det gjør det mulig å gjennomføre tiltak for å kontrollere bruken. Man bør også gi Skattedirektoratet mulighet til å pålegge den som innhenter opplysninger fra ligningsregistre plikt til å varsle den registrerte om at dette er gjort. Slike tiltak vil være med på å styrke ligningsforvaltningens tillit utad, samtidig som det er med på å redusere antallet uberettigede søk i registrene. Administrative og økonomiske konsekvenser Skattedirektoratet har ikke kunne konkretisere de forventede innsparingene en slik ordning vil gi ved ligningskontorene, men antar at disse vil være betydelige når hoveddelen av opplysningene gis elektronisk. NTL-Skatt er ikke uenig i at en ordning med elektronisk overlevering av opplysninger fra ligningsregistrene til andre offentlige myndigheter vil gi visse innsparinger for ligningskontorene. De frigjorte ressursene vil imidlertid komme som minutter og timer innimellom andre oppgaver som utføres. Nytten vil også være spredt på de enkelte ligningskontor og i noen grad være konsentrert til kortere perioder. De ressurser som ved dette frigjøres ved ligningskontorene bør etter vår mening reanvendes til kompetansehevning Erling Broen «Tanker om sekretariatet» Som sentral tillitsvalgt i NTL-Skatt hender det at man får seg en tur innom sekretariatet i Folkets Hus i Oslo. Ordet sekretariatet får meg alltid til å huske på den sangen som en eller annen hadde en hit med i forna dar som hadde refrenget. i sek-re-ta-ri-aaaaaa-tet. Når man så sitter i sekretariatet en stille stund, hender det at tankene går tilbake til den tida det å snakke til veggen i Folkets Hus faktisk kunne gi svar! Vasken i sekretariatet har i en lengre periode ikke vært særlig samarbeidsvillig. For så vidt ikke så underlig kanskje, med all den dritten den har måttet ta imot gjennom tida. Jeg mistet imidlertid tålmodigheten med den en dag, og tenkte at: nåkk får værra nåkk! «Jeg tok kontakt med vaktmesteren ( hvorfor har ingen tenkt på det før, mon tro?) og han var sjeleglad for å få noe å gjøre! No problema! Han kom opp mens jeg var der, og hadde med seg en lærling. Etter å ha forklart problemet, - og vist at vannet ikke sank, men steg, - skred han til verket. Først et par trykk med sugekoppen som selvfølgelig ikke hadde noen som helst virkning, før han ga beskjed til sidemannen: - Fyll på med pulver! Plumbo?! Å, nei da, dette var et stoff som åt dritt!!! Itt no Plumbo her i gården, nei. Var vasken ikke tett fra før, så sørga i hvert fall Plumbo en for permanent plumbering sa vaktmesteren. Etter at detta stoffet hadde ett seg gjennom dritten, kunne du drikke sørpa etterpå for den ville være heilt reint VANN sa vaktmesteren. Jeg spurte om han hadde prøvd drikken hvilket jeg på grimasen til sidemannen så at også han ønsket å vite men nei, dette var foreløpig kun teori. Vel, etter to omganger med pulveret, som åt dritt som hakka møkk, ble vasken rein og fin, og jeg takket glad og fornøyd for jobben som var gjort. En liten stund etterpå skulle jeg ut og ha meg lunsj. Rett utfor døra til sekretariatet ligger det en mann - på alle fire med rævva i været - og snakker til søyla på gangen!!?? Vel, tenker jeg, det kan vel være rørleggeren som har tatt seg en tur for å se på avløpet i gangen, eller en elektriker som trekker en ledning og har en kollega i andre enden av røret - som han kommuniserer med. Jeg prøvde å kikke over skulderen på ham, men så ingen ting. Han snudde seg imidlertid og gliste idet jeg gikk. Da jeg kom tilbake fra lunsj, kikket jeg nærmere på stedet han hadde ligget og pratet. Det var ikke noe der!!?? Ingen stakeluke for rørleggeren eller en stikk-kontakt for elektrikeren!!?? Kun søyla, golvlista og golvbelegget Alle like hele Jeg snudde meg og kikket nedover gangen, men ingen spor etter aktivitet noen plass. Tankefull gikk jeg inn i sekretariatet og lukket døra forsiktig bak meg. Jeg har prøvd meg med et forsiktig «halloooo..?» både i kjøleskapet og i skapet under vasken. Foreløpig har jeg ikke fått noe svar. Historien om kopimaskinen får vi ta en annen gang. Pompel 8 NTL-Skatt 4/2003

9 Produktivitetsavtalen for å styrke ettersynsvirksomheten Når dette leses er mange fylker ferdig med sin fordeling av tilleggene etter produktivitetsavtalen for å styrke ettersynsvirksomheten. Den sentrale avtalen ble som kjent inngått mellom direktoratet og organisasjonene i fjor sommer. NTL-Skatt hadde før ferien ute en kartlegging via vårt revisornettverk om forhold rundt avtalen. Kartleggingen viste at i de fleste fylker foreligger det en lokal forståelse av avtalen og retningslinjer for bruken av avtalen. Tillitsvalgt og organisasjonene lokalt har de fleste steder vært inn i bildet med diskusjoner og drøftinger rundt denne forståelse av avtalen og lokale kriterier. Fordelingen av midlene I et rundskriv som NTL-Skatt sendte våre avdelinger og plasstillitsvalgte i slutten av august påpekte vi noen forhold ifm. fordelingen av midlene. Ifølge avtaleteksten skal «Tildelingen gjøres av ledelsen i samråd med de tillitsvalgte ved avtalens utløp». Det sies videre at «Dette innebærer at arbeidsgiver skal legge fram begrunnede forslag til drøfting med organisasjonene lokalt før tildelingen skjer». Tildelingen av midlene kan etter NTL-Skatts mening i stor grad sammenlignes med lokale forhandlinger. Selv om ordet drøftinger og ikke forhandlinger er brukt, skal det være reelle drøftinger av arbeidsgivers begrunnede forslag. Det vil si at tillitsvalgte også kan komme med endringsforslag og «motkrav». Informasjon om resultatet/fordelingen Prosedyren for informasjon om resultatet av fordelingen og hvem som har fått tillegg, er etter NTL- Skatts mening noe uklart. En utdeling av referatet fra fordelingen, vil dreie seg om utlevering av lønnsopplysninger. Slik vi ser det, kan organisasjonene/tillitsvalgte formidle enkeltresultat til den enkelte som har fått tillegg, mens man i tilfelle må begjære innsyn hos arbeidsgiver vedrørende totalresultatet (papirkopi),jf. også reglene i PM-melding nr.16/02. Tilbakemelding til NTL-Skatt I forbindelse med den kommende evalueringen av avtalen har NTL-Skatt bedt om en tilbakemelding fra avdelingene/tillitsvalgte vedrørende resultatet av forhandlingene: Hvordan er midlene fordelt (hvor mange personer fikk og hvor stort beløp)? Har den tillitsvalgte/organisasjonene hatt reell medbestemmelse på fordelingen? Hvilke kriterier ble mest vektlagt i fordelingen? Evaluering av produktivitetsavtalen Skattedirektoratet har nå sendt ut til etaten et evalueringsskjema til fylkene. I skjemaet spørres det bl.a. om hvordan de forskjellige vurderingskriteriene er vektlagt; hvordan avtalen faktisk har bidratt til økt kontrollaktivitet ute; hvordan avtalen har påvirket ev. endring av arbeidsmetoder og arbeidsfordeling ved kontorene; og om avtalen har medført endringer i samarbeidsrelasjoner og arbeidsmiljø ved kontorene. Stein Thorvaldsen Prøving av ekteskapsvilkår til folkeregistrene Jan Bertelsen Leder av NTL-Skatts folkeregisterutvalg I Odelstingsproposisjon nr. 103 ( ) som ble utsendt før ferien foreslår Barne- og familiedepartementet at prøving av ekteskapsvilkår i fremtiden skal legges til folkeregistrene. NTL-skatts folkeregisterutvalg var under høringsprosessen i samtale med saksbehandler i Barne- og familiedepartementet og ga tydelig til kjenne vår interesse og begrunnelse for også å få dette arbeidsfeltet til oss. I forslag til endring av ekteskapsloven 6 andre ledd heter det: «Prøvingen foretas av folkeregisteret eller av norsk utenrikstjenestemann på det stedet der en av brudefolkene bor, eller om ingen av brudefolkene har bopel her i landet, på det stedet der en av dem oppholder seg. Norsk utenrikstjenestemann prøver kun ekteskapsvilkårene for norske borgere som er fast i embetsdistriktet, og bare i de tilfeller der prøvingen ikke kan foretas av norsk folkeregister.» I Odelstingsproposisjonen gjengis en del av høringsuttalelsene og vi merker oss den positive holdningen Skattedirektoratet har og vi føler at direktoratet gir folkeregistrene full oppbakking i dette. NTL-skatt er glad for at enda et nytt og viktig arbeid foreslås lagt til oss. Folkeregisterutvalget kommer til å følge saken når Stortinget får den til behandling på samme måte som vi gjorde i forkant av behandlingen av navneloven. Med å være første instans i behandling av navneloven og nå også forhåpentligvis prøving av ekteskapsvilkår vil folkeregistrene i fremtiden ha gode og interessante arbeidsoppgaver i tillegg til de vi allerede har. NTL-Skatt 4/2003 9

10 Litt om partier og fiender: Samarbeid og motarbeid av Ronny Johannessen. NTL-Skatts revisornettverk av Merete Lundberg, medlem av NTL-Skatts revisorutvalg e-post: merete-kristin.lundberg Før opprettelsen av NTL-Skatt var NTL-medlemmene av revisorene rundt om på fylkesskattekontorene medlemmer av daværende landsforening 71, Norges Skatterevisorers Landsforening (NSL). Landsforeningen var organisert med en avdeling på hvert kontor. Med denne organiseringen kunne man raskt nå ut til medlemmene med informasjon og spørsmål via mail til avdelingsleder. I forbindelse med opprettelsen av NTL-Skatt ble avdelingsinndelingen annerledes. NTL-Skatt er med visse unntak organisert med én avdeling pr. fylke, noe som innebærer at en avdeling i dag omfatter både fylkesskattekontor og flere likningskontor. Dette innebærer større avdelinger, og revisorene mistet noe av sitt gamle nettverk. Mange revisorer har nok følt at avstanden til landsforeningen og de andre revisorene i foreningen har blitt større. For å styrke kontakten revisorene imellom besluttet derfor NTL-Skatts revisorutvalg å organisere et revisornettverk for raskt å kunne nå ut til revisormedlemmene i saker som gjelder denne gruppen. Tanken er også at spørsmål og problemstillinger som er spesielle for revisorene skal kunne tas opp gjennom nettverket. Utvalget har etter tilbakemeldinger fra avdelingene og kjennskap til revisorer som tidligere har I dag fikk jeg hurtig-info fra NTL-Skatt der man langt på vei ser seg tjent med å ta avstand fra LO og LO Stats innsats i valgkampen. Det er utviklet en faglig politisk plattform for samarbeid med Arbeiderpartiet. LO ser seg med andre ord fortsatt tjent med et partipolitisk ensidig samarbeid, og det med et parti som har en oppslutning fra rundt 30 % av folket. I går kom det invitasjon fra distriktskontoret til LO i Tønsberg om å delta på møte om det faglig politiske samarbeidets velsignelser. Til en nyansert debatt om vanskelige prinsipper har man invitert Morten Øye som leder i LO Stat, en stortingspolitiker, en fylkestingspolitiker og en ordførerkandidat på Hvaler. Alle tre politikere representerer Arbeiderpartiet. Her blir nok diskusjonene så heftige at det gamle fjernsynsprogrammet «Nikkerne» renner en i hu. I dag ba det samme distriktskontor meg som lokal tillitsvalgt om å henge opp valgplakater 3 stykk fram mot Den siste var grei nok, oppfordret folk til valgdeltakelse, mens de to første var ren politisk propaganda riktignok ikke for noe konkret parti, men mot partier. Ikke veldig overraskende hjemmehørende på det som tradisjonelt betegnes som høyresiden. Det synes over tid som om flagging av politiske standpunkter har blitt viktigere enn tradisjonelt og traust arbeid for å ivareta medlemmenes interesser. Denne utviklingen har vært klar i hele perioden siden siste stortingsvalg. Regjeringen er utnevnt til en slags fiende, som det er viktig å markere avstand til, på tross av at medlemmene selvsagt har ulike politiske ståsteder, og dermed antagelig vurderer hva som er egne interesser forskjellig. Medlemmer kan også ha høy utdannelse, høy lønn, være usolidariske, og høyst verbale. Kanskje de til og med har en borgerlig politisk innstilling. En gang har LO gjort eksperimentet med ikke å gjøre en ensidig prioritering av de lavtlønte i lønnsoppgjøret. Konsekvensene av det var tydeligvis så skremmende at eksperimentet ikke gjentas, allerede året etter var retorikken den gode gamle. Helt siden regjeringsskiftet har LO, LO Stat og NTL møtt regjeringen med avstandstagen og noe nær ren fiendtlighet. Dette har i størst grad gått ut over administrasjonsminister Victor Normann, som vel nærmest har blitt framstilt som reinkarnasjonen av det onde. På NTLs landsmøte ble han vel nesten direkte beskyldt for å fare med løgn, til allmenn applaus fra salen, og stolthet i kommentarene etterpå. Det eneste forslaget fra Normann som jeg kan huske er blitt møtt på en noe nær konstruktiv måte er omorganisering av trygdeetat, arbeidsmarkedsetat og sosialetat. I den saken har det blitt så stille at det kanskje er håp om gode løsninger. Hele Staten er inne i omstillingsarbeid. Skatteetaten er ikke minst rammet av dette. Omorganisering skaper usikkerhet, og prosessene er møtt med krigserklæringer fra LO-siden. På tross av at vi som statstilsatte faktisk er underlagt politisk styring. Vårt politiske system bygger på at vi skal vise lojalitet overfor politiske vedtak, uansett om vi er enige i dem. Politikerne har rett til å styre, også når vi ønsker andre løsninger. Jeg har mer enn 20 års medlemsskap i NTL bak meg. Dette har iallfall til tider vært aktive år, både i Norges Skatterevisorers Landsforening, og i NTL- Skatt. Fremdeles har jeg verv, som leder av vår minste lokalavdeling, og også enkelte for tiden perifere oppgaver sentralt. Likevel føler jeg en stadig økende grad av fremmedgjøring i forhold til organisasjonen, noe jeg rett og slett er lei meg for. Med politiske standpunkter som avviker fra den gjeldende norm, føler jeg meg mindre velkommen enn tidligere, og jeg er kommet i tvil om mine interesser ivaretas på en god nok måte lenger opp i systemet. Lokalt har jeg alle muligheter til å delta i og påvirke prosessen, så der ligger det små problemer. Tidligere har jeg vært av den oppfatning at på tross av meningsforskjeller så har LO vært så mye bedre til å ivareta medlemsinteresser, at de ulike holdningene har vært til å leve med. Men i forhold til det nåværende politiske regime har man valgt en strategi som reduserer bevegelsens betydning så mye at man må bevilge millioner for å starte kampanjer med regjeringsskifte som målsetting. Jeg har derfor begynt å tvile på om LO-siden lenger kan sies å ivareta sine medlemmers interesser bedre enn andre fagorganisasjoner. Og det er en del av grunnfjellet som da har kommet ubehagelig langt i forvitringsprosessen. Som rett og slett ikke forstår at det å slå den hånden som tross alt gir oss føden, kan være noen intelligent måte å jobbe på. I samme hurtig-info som nevnt over beklager NTL-Skatt at finansministeren ikke vil møte foreningen for en diskusjon rundt skatteetatens budsjetter. Kan det være egnet til å overraske? hatt verv i NSL, satt opp følgende medlemmer i nettverket: Kontor Kontaktperson(er) Østfold fsk. Tore Johansen /Steinar Andreassen Akershus fsk. Anne Helen Øien Oslo fsk. Merete Lundberg/Tanveer Akhtar/ Beate B. Trondsen Oslo LK Per Ivar Ulven Hedmark fsk. Astrid Lundanes/Tone Kroken Oppland fsk. Lilly-Ann Olsen/Rolf Kristiansen Buskerud fsk. Espen Boye Hansen Vestfold fsk. Linda Wold Telemark fsk. Bjarne Holtan Møller Aust-Agder fsk. Oddvar Støle Vest-Agder fsk. Odd Terje Møll Rogaland fsk. Bjørn Grønningen/Kari Kallhovd Hordaland fsk. Karl Tore Hareide/ Hege Ratikainen Søfteland Sogn og Fjordane fsk. Randi Fikerud Njøs, Møre og Romsdal fsk. Sonja Moltumyr, Sør-Trøndelag fsk. Mona Berg Moen Nord-Trøndelag fsk. Rolf Ulrik Wisløff / Ingrid Skogan/Arnfinn Aunvold Nordland fsk. Ingrid Stormli Troms fsk. Alf Furu Finnmark fsk. Jarle Jensen Skattedirektoratet Nina Hognes SFS Ronny Johannessen SFU Geir Høyland Listen er sikkert ikke komplett, men endringer og tilføyelser mottas med takk av undertegnede! Har du noe du ønsker å ta opp? Send en mail til undertegnede for videreformidling til resten av nettverket! 10 NTL-Skatt 4/2003

11 NTL-Skatt, landsforening 3: Postadresse: v/sekretær Erling Broen, Riskestien 11 B, 4635 Kristiansand. E-postadresse: Sekretariatet: Folkets Hus, rom 504, Youngstorget 11, Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf. mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf: , e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Ola Hammerstadsv. 8, 2270 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl.tore.hareide Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem:Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Styremedlem og ungd.kontakt: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Varamedlem: Marit C. Thorstensen, Romsdal LK Tlf: e-post: marit.thorstensen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Helge Simonsen, Moss LK Tlf: e-post: helge.simonsen Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Lederutvalget: Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Morten Hildonen, Finnmark FSK Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Gunn Torhild Tveit, styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, Dalane LK Gerd Ødegaard, Oslo LK Hild Strøm, Nord-Trøndelag FSK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Arild W. Berg, Larvik LK Iren Sommerset, Vest-Agder FSK Ann-Kristin Godager, Hedmarken LK Marit C. Thorstensen, styret Faglig utvalg: Roger Jensen, Lofoten LK Leif Moy, Buskerud FSK Nina Hognes, Skattedirektoratet Mona Berg-Moen, styret Revisorutvalget: Merete Lundberg, Oslo FSK Espen Boye Hansen, Buskerud FSK Lilly Ann Olsen, Oppland FSK Karl Tore Hareide, styret Personal- og lønnspolitisk utvalg: Thomas Sandvik, Sør-Trøndelag FSK Brita Wangen, Nedre Romerike LK Kirsti Vestnes, Møre og Romsdal SFK Astrid Lundanes, styret Arbeidsmiljøutvalget: Odd Harald Larsen, Salten LK Kjersti Granlund, Skattedirektoratet Per Arne Reum, Oslo LK Odd Magne Persson, styret Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger pr : 3-01 Oslo LK Thomas Engen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Stein Erik Øvrebø, Fjaler lk 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Merethe Lundberg, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Ingunn Borge Veseth, Nordhordland lk 3-20 Vestfold fung. Anne M. Kvernsmyr, Sandefjord lk 3-25 Vest-Agder Kari Aase, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Benny Ch. Bye, Lofoten lk 3-32 Østfold Ellen M. Engebretsen, Sarpsborg lk 3-35 Nord-Trøndelag Rita Susegg Stensmur, Nord-Trøndelag FSK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Magnar E. Olsen, Sandnes lk 3-38 Buskerud Espen Boye Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Ester Nordmo, Arendal lk 3-43 Hedmark Ann Kristin Godager, Hedemarken lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo, Valdres lk NTL-Skatt 4/

12 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Høst Sensommer overgangen til høst... Høst... smak på ordet! Hva føler vi? En lett frysning, et tegn på at noe er ugjenkallelig forbi, men også en tid hvor vi kan høste av det naturen gir oss! Bær og frukt i bøtter og spann! Ja endog mangfoldet i det som ennå blomstrer på rabber og i lyng! Røsslyng og en gjenværende stubbe som gir grobunn for en sparsom samling tyttebær. En bekk eller et naturlig formet fossefall klukker sin evinnelige og monotone melodi! Det er mulighetenes årstid for fine turer i skog og mark til vel de vakreste farver naturen kan framskaffe! Skjellsettende opplevelser ved et morgengry hvor solskiva sakte stiger opp over en horisont, gir sine stråler til noen sparsomme gresstuster akkompagnert av en fjærlett trekk av vind, og som med dette gjenoppliver, og etter hvert gir lys og varme til en ny dag. Eller en kveld ved bålet ved bredden av et tjern de siste fiskevak mer anes enn sees, innsekter surrer ennå spredt, mens restene av kveldssola forsvinner i et inferno av farver. Det er som et pledd trekkes over oss og et varsomt, men altoppslukende, mørke gjør kvelden til natt. Utrolig vakkert! Det er høst!

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Skatteetaten ikke rustet for EU-utvidelsen s 16 Høringsuttalelse til Pensjonskommisjonens

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

Landsstyremøtet 2014

Landsstyremøtet 2014 Nr. 5-2014 37. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Landsstyremøtet 2014 - Nye oppgaver og kontorstruktur s.9 Snart tomt for fødselsnummer s.4 YS-konferansen 2014 s.6 YS Arbeidslivsbarometer

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving.

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving. NYTT Nr. 3-2008/31. årgang - for deg og meg Offentlig innkreving Side 5 Sommervotter Side 7 Kan vi avlive myten Side 8 GOD SOMMER Skuddsikre 17-åringer 2 0 0 8 Side 10 - for deg, med deg og nær deg SkL

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a.

Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig god sommer UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. I dette nummer bl.a. NR. 1 2014 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 8 Konferanse om nemndsstruktur SIDENE 9 10 Klagenemnda for MVA SIDENE 11 12 Skatteklagenemnda

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer